ksb ulotka

Download KSB ulotka

Post on 06-Apr-2016

227 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Oferta Korespondencyjnej szkoły Biblijnej, ulotka

TRANSCRIPT

 • Uczestnicz w kursachw tradycyjny sposb.Zgo swj udzia,a otrzymasz lekcje do domu.

 • W Polsce Korespondencyjna SzkoaBiblijna naley do rodziny najstarszych inajwikszych szk biblijnych na wiecie.Szkoytewliczbie130prowadzkursywblisko70jzykach.powstaaw1973roku.Jej misj jest upowszechnianie wiedzy oPimie witym i jego naukach poprzezoferowanie i prowadzenie rnorodnych iciekawychkurswkorespondencyjnych.Sone opracowywane w wikszoci przezbiblistwiteologwchrzecijaskich.Mimotosprzystpne,dzikiczemumogznichkorzystanawetosobybezprzygotowaniateologicznego. Proponowane materiaymaj na celu wprowadzeniekorespondentwwpodstawy interpretacjiBiblii oraz pomoc w zrozumieniu Pismawitego jako rda wiary. Kursy sadresowanedoosb,ktrepragnpodjsystematycznywysiek poznawania Pismawitego. Udzia w nich pozwoli takeuzyska odpowiedzi napytania dotyczceproblemwdniacodziennego.Ukoczeniekadego kursu wie si z otrzymaniemstosownegodyplomu.

  Wykwalifikowani nauczyciele sprawdzaj,koryguj i odsyaj wypeniane przezkorespondentw materiay orazodpowiadaj na ich pytania zwizane ztematyk kursu.Niekiedy korespondencjaprzybieracharakterbardzoosobisty.Wszystkie kursy s cakowicie bezpatne.Ichuczestnicyniebiornasiebieadnychzobowiza, w tym finansowych.Korespondencyjna Szkoa Biblijnautrzymuje si jedynie z ofiarnocidarczycw,ktrzywidzsens ipotrzebjej dziaalnoci i wspieraj j wedugwasnegouznania.Kademu,ktochciaby

  wesprze dziaalno Szkoy chobynajskromniejszym datkiem, serdeczniedzikujemy.

  Korespondencyjna Szkoa Biblijnaaktualnie zrzesza w Polsce okoo 3500osb.DlawieluznichkorespondencyjnykontaktzeSzkojestjedynymsposobempoznawania Biblii i utrzymywaniaprzyjacielskichkontaktwzinnymi.Jedenz korespondentw napisa: "Studiumwaszych lekcji biblijnych spowodowao,e moje ycie jest bardziej radosne iszczliwe. Nigdy nawet nieprzypuszczaem, e takie ycie jestmoliwe".

  Patronat nad Szko sprawuje KociAdwentystw Dnia Sidmego wRzeczypospolitej Polskiej, bdcywyznaniem chrzecijaskim nurtuprotestanckiego.

  Witamy w Korespondencyjnej Szkole Biblijnej

 • Kursy

  Polecamydowyboru jedenaciekursw,ktremonawypenidroginternetow.Klikajcponiejnawybranykurs,dowieszsionimwicej.Abyrozpoczwybranykurs,zarejestrujsi(jeelitegojeszczeniezrobie)lubzaloguj(jeelijujestezarejestrowany),wypeniajcpolawnagwku.

  Jelichceszstudiowakursydrogtradycyjn(korespondencjazaporednictwemPocztyPolskiej),zapraszamynastron:kursykorespondencyjne.

  Przebiegkursuinternetowego:

  rejestracjakursantalogowanie,wybrkursuirozpoczciepierwszejlekcjiwypenienietestuiwysaniedoocenynauczycieloceniatestiudostpniakolejnlekcj,oczymkursantinformowanyjestdrogelektroniczn,awswoimpanelupozalogowaniuwidziudostpnionkolejnlekcjkursantmoeuczestniczyjednoczeniewwicejnijednymkursie

  Przebiegkursuinternetowegointeraktywnego:rejestracjakursantalogowanie,wybrkursuirozpoczciepierwszejlekcjiwypenienietestu,systemwywietlawyniktestuiodrazuudostpniakolejnlekcj.

  Oszczegachprzebiegukursuprzeczytaszpozalogowaniusidosystemu.

 • Kurs"StudiumKsigiDanielaiApokalipsy"(interaktywny)

  Kurs"Dowiadczajcradoci"(interaktywny)

  Kurs"Zwycistwomioci"(interaktywny)

  Kurs"ArcheologiaiBiblia"

  Kurs"Odkrycia"

  Kurs"TakmwiBiblia"

  Kurs"ladamiApostoaPawa"

  Kurs"Startwycie"

  Kurs"StudiumproroctwaApokalipsa"

  Kurs"StudiumproroctwaDaniel"

  Kurs"ycieJezusa"

  Spis kursw

  Kontakt:43300BielskoBiaa,ul.Kochanowskiego2Adresdokorespondencji:43300BielskoBiaa,skrytkapocztowa283Naszekonto:35102013900000600201156355Email:ksb@maranatha.plURL:www.kursybiblijne.plTel./fax:(+48)338123976Tel.:(+48)334972977