mielec, 6.12.2012r

Download Mielec, 6.12.2012r

If you can't read please download the document

Post on 11-Jan-2016

35 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Agencja Rozwoju Regionalnego MARR” S.A w Mielcu Instytucja Otoczenia Biznesu wspierająca rozwój przedsiębiorczości. Mielec, 6.12.2012r. ARR „MARR” S.A instytucja z misją. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Agencja Rozwoju RegionalnegoMARR S.A w Mielcu

  Instytucja Otoczenia Biznesu wspierajca rozwj przedsibiorczociMielec, 6.12.2012r.

 • ARR MARR S.A instytucja z misjGwnym celem ARR MARR S.A jest inicjowanie, organizowanie oraz wspieranie restrukturyzacji i rozwoju ekonomicznego wojewdztwa podkarpackiego poprzez integracj ludzi i instytucji na rzecz tych dziaa. Akt zaoycielski Agencji i umow spki akcyjnej podpisano w dniu 16.12.1991r.Kapita zaoycielski spki wynosi 377 000,00 PLN: wkad finansowy 240 000,00 PLN aport rzeczowy - budynek , siedziba Agencji 137 000,00 PLNObecnie warto kapitau zakadowego wynosi 22 056 000,00PLN Suma bilansowa ponad 100 milionw zotychGwni akcjonariusze: Gmina Miejska Mielec i ARP SA w W-wie ponad 99,8%Oraz Starostwo Powiatowe w Mielcu i Gminy: wiejska Mielec, Radomyl Wielki, Padew Narodowa i NSZZ SOLIDARNO

 • ARR MARR S.AINSTYTUCJA Z MISJGwne zadania Agencji koncentruj si na:

  wiadczeniu usug doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych udzielanie poyczek dla MP i osb podejmujcych dziaalno gospodarcz (w tym dla osb bezrobotnych) oraz dotacjiwsppracy z wadzami regionalnymi i lokalnymi jst w zakresie opracowywania strategii rozwoju, w tym pozyskiwania rodkw na rozwj,udostpnianiu mikro, maym i rednim firmom powierzchni produkcyjnej wraz z niezbdn infrastruktur w przeszoci w ramach Inkubatora Przedsibiorczoci IN-MARR, a obecnie Inkubatora Nowych Technologii IN-TECH 1 i IN-TECH 2prowadzeniu Lokalnego Punktu Konsultacyjnego oraz Punktu Kontaktowegopromocji firm oraz inicjatyw regionu poprzez organizacj targw, wystaw i festiwaliwspieraniu rozwoju lokalnego handlu wsplnie z Mieleckim Towarzystwem Kupieckim - obsuga organizacyjno finansowa akcji BONY MARR,zarzdzaniu infrastruktur techniczno-przemysow na potrzeby inwestorw w Mieleckim Parku Przemysowym na podstawie umowy z Gmin Miejsk Mielec,Kierowaniu do pracy w rolnictwie i turystyce na wyspie Jersey we wsppracy z Jersey Farmers Union od 1999 roku

 • Dlaczego efektywnie wspieramy rozwj przedsibiorczoci?Project Design Thinking zawsze mylenie projektowe planujemy cele, dziaania, budet, wskaniki, partnerw, grupy docelowe itp. Etapujemy zadania, bo wtedy atwiej jest pozyska finansowanie na ich realizacj. S spjne z lokaln strategi rozwoju gospodarczego czy planami rozwoju przedsibiorczoci. Dla realizacji zada tworzymy budety zadaniowe zabezpieczajc dla ich realizacj wsparcie i akceptacj lokalnych liderw

  Co-working czymy ludzi z ich pomysami na wsplnej powierzchni w Parku czy Inkubatorze. Jest wiele zawodw z bran kreatywnych, ktre nie wymagaj staego funkcjonowania biura. Oferta dla ludzi z wiedz freelancerw zabezpieczajc im tzw formu inkubatora bez cian. IOB czy specjalistw od informacji, szkole, doradztwa aby powstay warunki do burzy mzgw i wypracowywania nowych pomysw.

  Creating Shared Value tworzenie wsplnej wartoci to wg M. Portera brak sprzecznoci pomidzy celami firmy i dobrem spoecznym Przedsibiorco, zarabiaj w dobrej, relatywnie taniej w stosunku do jakoci infrastrukturze (Park Przemysowy, Inkubator, Centrum Wiedzy itp.) uruchomionej z udziaem rodkw publicznych ale jednoczenie twrz warto spoeczn dajc atrakcyjne miejsca pracy dla ludzi z wiedz takie mamy przesanie dla beneficjentw

 • 4. Better City Better Life miasta to bieguny wzrostu zgodnie z ide w lepszej jakoci miecie s warunki dla wyszej jakoci ycia. Miasta s centrami rozwoju gospodarczego, w ktrych wg szacunkw w 2030 roku bdzie yo nawet do 80% populacji. Wzmacniamy swoj pozycj konkurencyjn budujc stabilne zaplecze dla wiadczenia usug dopasowanych do potrzeb firm, osb fizycznych i instytucji publicznych. Wdraamy mechanizmy zarzdzania zmian, ktrej zrozumienie/lub brak jest kluczowym czynnikiem sukcesu/lub poraki IOB

  5. Triple Helix Biznes Samorzd Nauka dla realizacji swojej idei potrzebuj spoiwa, jakim jest III Sektor, a w szczeglnoci dowiadczone IOB wiadczce profesjonalne usugi informacyjne, doradcze, szkoleniowe i finansowe.

  6. Gospodarka oparta na wiedzy. Koncentrujemy zasoby materialne i niematerialne i tworzymy warunki dla rozwoju innowacyjnych ludzi i firm zapewniajc im profesjonalne otoczenie dla dziaalnoci gospodarczej (poyczki, informacj, szkolenia, doradztwo, odpowiedni powierzchni produkcyjno-usugow, usugi badawczo-rozwojowe itp.),

 • Utrzymujemy System Zarzdzania Jakoci ISO 9001. Rynek usug wymaga powtarzalnoci ich wiadczenia a to zapewnia tylko ich niezalene audytowanie na zgodno z normami.

  Nie dziaamy dla zysku! Misji pro publico bono nie wykorzystujemy do dziaa komercyjnych! Wygenerowane rodki finansowe inwestujemy w podwyszanie jakoci infrastruktury i systemu obsugi przedsibiorcw

  Analizujemy cyklicznie rynek pracy i odpowiadamy na jego potrzeby zaplanowanymi usugami stymulujcymi rozwj kapitau spoecznego.

  Efekt synergii czyli zwielokrotnienia uzyskiwanych korzyci poprzez kooperacj i wspdziaanie osb i instytucji wyznaczonych przez lokalnych liderw unikajc wpadnicia w syndrom Apolla czyli tzw synergii ujemnej. JAKIE S EFEKTY?!

 • Agencja Rozwoju Regionalnego MARR Instytucja z misj wiadczenia usug dla MSP tj:USUGI INFORMACYJNE(4000 klientw)USUGI DORADCZE(1000 klientw)USUGI SZKOLENIOWE(3000 uczestnikw)USUGI FINANSOWE/POYCZKI(Kapita Funduszu Poyczkowego ponad 29 mln zotych, poyczki do 400 000 zotych)DOTACJE(ponad 2000 MSP)ONE STOP SHOP Mielecki Park Przemysowy 107 ha(20 inwestorw)Koordynator Klastra Green Cars prototyp samochodu elektrycznegoInkubator Technologiczny In-Tech 1 i In-TECH 2

 • IN TECH 1

 • IN TECH 2

 • HALA C

 • Hala na lotnisku

 • Siedziba ARR MARR S.A.

 • Dzikuj za uwag.

  Ireneusz DrzewieckiWiceprezes ARR MARR S.Aul. Chopina 18,39-300 Mielectel. 17 773 82 56; 797 600 310e-mail: marr@marr.com.plireneusz_drzewiecki@marr.com.plwww.marr.com.pl

Recommended

View more >