mikä on kirjaston soundi?

43
Mikä on kirjaston soundi? 23.05.2022 Marjo Perälä

Upload: marjo-peraelae

Post on 13-Dec-2014

581 views

Category:

Documents


1 download

DESCRIPTION

Oulussa 14.4.2011 pitämäni esitys kirjastojen markkinoinnista

TRANSCRIPT

Page 1: Mikä on kirjaston soundi?

Mikä on kirjaston soundi?

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 2: Mikä on kirjaston soundi?

• Markkinointi ja asiakaslähtöisyys• Kirjastomarkkinoinnin haasteet• Kirjaston identiteetti/soundi

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 3: Mikä on kirjaston soundi?

Ei ole kauppiaillakaan helppoa

• ”Tylsyyden huipentuma: Suomalainen market” -Tony Durham

• http://www.kauppalehti.fi/5/i/talous/uutiset/etusivu/uutinen.jsp?oid=2010/03/31660

• Ostoympäristöt & niiden suunnittelu• 20 prosenttia myynnistä jää saamatta, jos

tuotteet myymälässä väärin esillä

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 4: Mikä on kirjaston soundi?

• Joissain yrityksissä luovuttu markkinointiosastoista (Vierula, M, 2009. Markkinointi, myynti ja viestintä: suuri integraatiokirja)

– Markkinointikonsultit johdon tukena– Markkinointiajattelua tarvitaan kaikissa

prosesseissa– Eroon ajatuksesta ”Joku muu markkinoi,

minä teen vain työtäni”

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 5: Mikä on kirjaston soundi?

M i k s i ?

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 6: Mikä on kirjaston soundi?

• Moderni markkinointiajattelu: asiakkaille tuotettava arvoa

• Markkinointi on asenne, ei erillinen toiminto

• Asiakaslähtöisyyden synonyymi= Kirjasto perustuu jo markkinointiajattelulle.

Markkinoinnin vastustaminen siis turhaa.

Poramyyjä myy ratkaisua, ei poraa.

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 7: Mikä on kirjaston soundi?

Kirjasto kirjastoa varten vai elämää varten?

= asiakaslähtöisyyden eli markkinoinnin johtoajatus

– Hyllyt asiakkaan logiikan vai oman logiikan mukaan jne

10.04.2023 Marjo Perälä

Yleisesti markkinoinnista

Page 8: Mikä on kirjaston soundi?

• Miten suunnitellaan tuote?• Asiakas ! tuote, palvelu tiedotus tuotteesta tuote saataville– Tavoite ILAHTUNUT asiakas, kanta-

asiakkuudet & oman toiminnan kannattavuus

– KAIKKEA peilataan asiakkaan kautta

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 9: Mikä on kirjaston soundi?

• Ei se ensimmäinen kerta, vaan toinen (Terry Kendrick)– Palvelun ainutkertaisuus– Kenet asiakas kohtaa?

• Henkilökunta koko organisaation & instituution edustus– Oma kirjasto, kunta, koko kirjastolaitos”KIRJASTO”

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 10: Mikä on kirjaston soundi?

• Julkishallinto = asiakaslähtöistä– Palveluja kuntalaisille, emme kirjastoa ”an sich”

varten• Hyvä palvelu itseisarvo

– Veronmaksajan oikeus tietää mitä kirjastosta voi saada

10.04.2023 Marjo Perälä

Miksi kirjastoissa pitäisi ajatella markkinointia?

Page 11: Mikä on kirjaston soundi?

• Miksi markkinointia?• Yhtä hassu kysymys kuin miksi

asiakaslähtöisyyttä…

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 12: Mikä on kirjaston soundi?

Haasteita, haasteita

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 13: Mikä on kirjaston soundi?

Pahin haaste = asenteessa

• Markkinointi terminä = • Markkinointiosastot ja -ihmiset = eriytetty

markkinointi– ”Ei kuulu mulle”

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 14: Mikä on kirjaston soundi?

• Kirjastomarkkinoinnin perusongelma

Erillisyys = ei toimiJoskus tällainenkin tosin tarpeen…

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 15: Mikä on kirjaston soundi?

10.04.2023 Marjo Perälä

http://www.wyominglibraries.org/campaign.html

Page 16: Mikä on kirjaston soundi?

Lisää haasteita

• Markkinointikoulutus kirjastohenkilöstölle– JOS opiskeluaikana valitsee– ”5 op”

• ”Ei tätä kirjastotyössä tarvitse”• Opiskelijan käsitys syntynyt hänen kohtaamisistaan

kirjaston kanssa• Tulisi integroida kaikkeen opetukseen

• Markkinointi = markkinointiviestintä– Markkinointiviestinnän useat keinot maksullisia

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 17: Mikä on kirjaston soundi?

Kirjaston soundi kuuluviin

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 18: Mikä on kirjaston soundi?

Soundi

= Motiivi…siis brändi• Jollakin vaan on hyvä soundi…

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 19: Mikä on kirjaston soundi?

• ”Miksi iPhone eikä Nokia N8?”• ”Miksi HK:n sininen eikä Atrian punainen”• ”Miksi AC/DC eikä Popeda?”

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 20: Mikä on kirjaston soundi?

Miksi kirjastoon eikä elokuviin

?

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 21: Mikä on kirjaston soundi?

Soundin/motiivin koostumus

• Viestintä

• Käyttäytyminen (kokonaisvaltainen)”Ei mua kiinnosta tehdä äitien tekemää ruokaa”

• Ulkoinen ilme

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 22: Mikä on kirjaston soundi?

Soundi syntyy ihmisten päässä, puitteet sille voi luoda

Lunastakaa, mitä lupaatte

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 23: Mikä on kirjaston soundi?

Brändityö kirjastolaisten kannalta

"Jos haluat rakentaa laivan, kokoa yhteen joukko ihmisiä, joilla on palava halu päästä aavalle merelle."

Antoine de Saint-Exupéry, Pikku Prinssi

20.4.2010 Marjo Perälä

Page 24: Mikä on kirjaston soundi?

Brändin eli soundin päivittäminen

• Tilaremontin yhteydessä luonteva arvioida koko palvelukonseptia– Mahdollinen erikoistuminen tiettyyn

asiakasryhmään• Lifestyle-segmentointi• Asiakasprototyypit konkretisoimassa asiakaskuntaa

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 25: Mikä on kirjaston soundi?

• Kokonaan uusi ajatus?– Idea store, Lontoon Tower Hamlet -kaupunginosan

kirjastot– Kirjasto-termi

• Päivitetty mielikuva– Vahvuuksia vahvistetaan tietoisesti

• Se, mitä jo osataan, tuodaan esille uudella tavalla

– Lapin kirjastojen markkinointihanke 2009-2010

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 26: Mikä on kirjaston soundi?

Brändi viestii itsestään myös sillä, mitä/missä se ei ole.

Esim. Pirkka-tuotteita Stockmannilla

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 27: Mikä on kirjaston soundi?

Identiteetti hukassa?

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 28: Mikä on kirjaston soundi?

”Antikvariaatit ja kirjakaupat ovat yhdistäneet voimansa.

On syntynyt erikoistuneita kirjakauppoja, joissa on erilliset kerrokset eri osastoille ja näissä

oleskelumahdollisuus.

Kirjakaupoista on tullut eräänlainen elämystila.”

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 29: Mikä on kirjaston soundi?

OPM: Kulttuuri – tulevaisuuden voima –taustaselvitys, liite 1:Tulevaisuusmaisemat

http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/OPM58.pdf?lang=fi

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 30: Mikä on kirjaston soundi?

• Jos kirjakaupat ja antikvariaatit yhdistyvät, mitä jää kirjastoille?

• Olohuone, kirjavarasto, ideahautomo…– Erityinen ongelma on yrittää olla kaikkea tätä– Kirjastoalan globaali identiteettikriisi– Ammattikunnan oma käsitys kirjastotyöstä ei niin

kirjasidonnainen

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 31: Mikä on kirjaston soundi?

• Onko kirja enää kirjastossa?

10.04.2023 Marjo Perälä

Kannattaako kirjan brändiin enää nojata…

Page 32: Mikä on kirjaston soundi?

Ajatuksia

• Käyttäjät käyttävät kirjastoa sen tradition, usein kirjojen, vuoksi

• Ei-käyttäjät jättävät tulematta samasta syystä– Uudet sukupolvet oppivat olemaan ilman kirjastoa

• Esimerkiksi maabrändityöryhmä rohkaisee kirjastoa ”tekemään itsestään uudella tavalla tarpeellisen 2020-luvun Suomessa”

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 33: Mikä on kirjaston soundi?

Jos kirjastolaisilla ei ole käsitystä kirjastosta, ei toimintojakaan voida

organisoida järkevästi.

Varastossa panostetaan logistiikkaan, elämystilassa elämyksiin

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 34: Mikä on kirjaston soundi?

Kirjastomarkkinoinnin lähtökohdat

• Kirjaston määritelmä• MITÄ ja MITEN tarjotaan?

–Kirjasto näkymään ja toimimaan kontekstinsa ulkopuolelle!

– Esim. Google…– Spontaanit kohtaamiset kirjaston kanssa

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 35: Mikä on kirjaston soundi?

• Trendikäs juuri nyt.• Onko kirjasto vintage?

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 36: Mikä on kirjaston soundi?

• Paljon jo osataan, mutta ryhtiä!• Sälästä kokonaisuus!

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 37: Mikä on kirjaston soundi?

No pääseekö se soundi kuuluviin?

• Kirjaston kaikissa tiloissa; verkko on tila myös!• Palvelun todellinen avoimuus &

saavutettavuus– Eli kirjaston ”tuunattavuus”– Metadatan avoimuus, järjestelmien

ohjelmointirajapinnat aineiston listautuminen suoraan Googleen tai muihin hakukoneisiin

20.4.2010 Marjo Perälä

Page 38: Mikä on kirjaston soundi?

• Sidotaanko kirjastoa ”elämään”, ilmiöihin nyt…sillä kirjasto ei ole erillinen saareke muusta

maailmasta – RISC-monitor (asennetutkimukset)

• Puolueet, lehtitalot yms. ympäri maailmaa käyttävät kartoittaakseen asenneilmapiiriä ja suhteuttaakseen omaa palveluaan siihen

– Homing: lämpimät arvot, perinteiden arvostaminen, käsityöt…

– Yhdessä yksin, uusi yhteisöllisyys

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 39: Mikä on kirjaston soundi?

• Tulevaisuudentutkimus paikallaan– ”Koskessa parempi soutaa myötävirtaan”, Mika

Mannermaa, 5.7.2003 Turun Sanomat– Arvojen & elämäntapojen muutos– Energia– Teknologia– Globalisaatio– Venäjä(http://elgg.mcampus.fi/aktiivi/pg/pages/view/455/, Miten

maailma muuttuu? Tulevaisuuden muutosvoimat kiikarissa 30.3.2011)

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 40: Mikä on kirjaston soundi?

Terveiset arviointiryhmälle

Markkinointia arvioidessa täytyy oikeasti arvioida koko organisaation asiakaslähtöisyys,

kaikki prosessit.

-Ei mikään helppo homma…

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 41: Mikä on kirjaston soundi?

• Suunnittelun voi ulkoistaa/hankkeistaa tiettyyn pisteeseen asti, mutta varsinaista markkinointia ei

• Kirjastoilla ei markkinoijia kuten esim. tiedottajia– Teattereilla erikseen tiedottaja & markkinoija– Toisaalta hyvä juttu. – Toisaalta…osaaminen kirjastoammatillisten

harteilla

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 42: Mikä on kirjaston soundi?

Te olette kirjaston soundi.

10.04.2023 Marjo Perälä

Page 43: Mikä on kirjaston soundi?

Kiitos!Marjo Perälä

projektityöntekijäRovaniemen kaupunginkirjasto – Lapin

[email protected]

Twitter: Marjoilija040-575 1097

10.04.2023 Marjo Perälä