productcatalogus den ouden

of 28 /28
Productcatalogus

Upload: den-ouden-groep

Post on 07-Mar-2016

299 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

In deze productcatalogus vindt u informatie over de producten van Den Ouden, zoals bodemverbeteraars, bodembedekkers, compostproducten, biomassa en granulaten.

TRANSCRIPT

Page 1: Productcatalogus Den Ouden

Productcatalogus

Page 2: Productcatalogus Den Ouden

Den Ouden Groep is een middelgroot familiebedrijf met diverse locaties verspreid over Nederland.Den Ouden Groep investeert en innoveert in duurzaamheid op het gebied van producten, diensten en relaties. Daarbij spelen kwaliteit en betrouwbaarheid een belangrijke rol. Zo heeftDen Ouden heeft o.a. het NTA 8080 certificaat. Hiermee wordt aangetoond dat er op een duurzame manier biomassa wordt geproduceerd, verwerkt, verhandeld en ingezet wordt voor energieopwekking.

Den Ouden is verder actief in technische werken en engineering, maar ook in explosieven opsporing. Tevens worden bodemverbeteraars, biobrandstoffen en organische voeding geproduceerd en vermarktop basis van groen en (agri-) reststoffen.

Natuurlijk…

Colofon

Disclaimer Deze uitgave is tot stand gekomen met informatie uit verschillende bronnen. Diverse organisaties hebben hun medewerking verleend en informatie verstrekt. Den Ouden Groep heeft deze informatie voor zover mogelijk geverifieerd en gecontroleerd, we kunnen echter geen verantwoording dragen voor fouten en consequenties daarvan.

© 2013, Den Ouden Groep

Publicatiedatum: September 2013

Hoofd- en eindredactie: Jurgen den Ouden, Jochem Langenhuijzen

Fotografie : Bram Saeys, Den Ouden Groep

Vormgeving : Mariette van Oort

Druk : Drukkerij NPC

Oplage : 1.000

Deze brochure kan tevens worden gedownload via www.denoudengroep.com

Page 3: Productcatalogus Den Ouden

Bodemverbeteraars Substrado® Substrado® Base 4 Substrado® Daktuin 5 Substrado® Fruitteelt 6 Substrado® Molm 7 Bomenvoeding Bomengrond 8 Bomenzand 9 RIWI® Boomsubstraat 10 Hoogwaardige teelaarde 11 Compostproducten Gecertificeerde compost 12 Humuscompost 13 Bladcompost / Bladmulch 14 Boxcompost / Stalstrooisel 15 Tuinturf 16

Bodembedekkers Gecomposteerde houtsnippers 17 Boomschors 18 Bos-chips 19

Biomassa Biomassa 20 Biofiltermateriaal 21

Granulaten Substrado® Granulaat 22 Bomengranulaat Grauwacke 23 Construct Perliet 24 Lava (16-32) 25 Organische meststoffen 26

Contact 27

Inhoudsopgave

3

Page 4: Productcatalogus Den Ouden

Voordelen• Evenwichtig aanbod van voedingsstoffen

• Goede wateropnamecapaciteit

• Verhoogt het luchtgehalte in de bodem

• Uitstekende eigenschappen door lichte en

luchtige structuur

• Gegarandeerd onkruidvrij

Toepassingsgebieden• Groeimedium in grote plantbakken

• Aanvulgrond bij het wegdrukken van vollegronds-

planten in pot

• Bodemverbetering voor perk en bloembedden

• Bodemverbetering bij de aanplant van hagen voor

een betere en uniforme aanslag

Substrado® BaseSubstrado® Base is de algemene handelsnaam voor het groeimedium op maat voor u gemaakt. Daarnaast zijn er voor specifieke toepassingen Substrado® producten op merknaam zoals Substrado® Daktuin en Substrado® Fruitteelt.

Substrado® Base wordt gemaakt van hoogwaardige grondstoffen zoals omschreven in het Substrado® concept waardoor onderstaande voordelen van toepassing zijn.

Gemiddelde samenstelling

Substrado® Base

Droge stof 35-45%

Organische stof 30-40%

Stikstof 6,0-7,0 kg/ton d.s.

Fosfaat 4,0-5,0 kg/ton d.s.

Kaliumoxide 4,5-6,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide 1,5-2,5 kg/ton d.s.

pH 5,5-6,5

EC 0,5-1,0 mS/cm

Bodemverbeteraars

4

Page 5: Productcatalogus Den Ouden

Voordelen• Lichtgewicht substraat

• Hoog waterbergend vermogen

• Isolerende werking (ook van geluid)

• Gegarandeerd onkruidvrij

Toepassingsgebieden• Zettingsgevoelige gebieden

• Daktuinen

• Groene wanden

Substrado® DaktuinSubstrado® Daktuin heeft een laagsoortelijk gewicht en een hoge voedingsgraad.Met een temperatuur- en geluidsisolerende werking en een open structuur is ditrecept geschikt voor zettingsgevoelige gebieden, daktuinen en groene wanden.

Substrado® Daktuin kan geproduceerd worden naar de specifieke behoefte vanonze klanten.

Gemiddelde samenstelling

Substrado® Daktuin

Droge stof 40-50%

Organische stof 25-35%

Stikstof 5,0-6,0 kg/ton d.s.

Fosfaat 6,0-7,0 kg/ton d.s.

Kaliumoxide 5,0-7,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide 2,0-3,0 kg/ton d.s.

pH 5,0-6,0

EC 0,5-1,0 mS/cm

Bodemverbeteraars

5

Page 6: Productcatalogus Den Ouden

Voordelen• Sneller weggroeien van nieuwe aanplant

• Stimuleert de beworteling

• Gemakkelijke aanplanting door luchtige structuur

• Kostenbesparend door snelle toepasbaarheid

• Stimuleert gelijkmatige groei

Toepassingsgebieden• Fruitteelt nieuwe aanplantingen

Substrado® FruitteeltSubstrado® Fruitteelt is een stabiel en homogeen groeimedium dat de beworteling van uw fruitplanten stimuleert. Met een evenwichtig aanbod van voedingsstoffen zorgt dit bijzondere Substrado® recept een snelle en gelijkmatige groei van uw planten.

Substrado® Fruitteelt wordt samengesteld uit keurcompost, tuinturf, perliet en diverse additieven. Wij maken het product geheel naar uw wensen voor een optimaal resultaat.

Bodemverbeteraars

Gemiddelde samenstelling

Substrado® Fruitteelt

Droge stof 55-65%

Organische stof 45-55%

Stikstof 8,0-10,0 kg/ton d.s.

Fosfaat 3,0-4,0 kg/ton d.s.

Kaliumoxide 4,0-5,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide 3,0-4,0 kg/ton d.s.

pH 5,5-6,0

EC 0,5-1,5 mS/cm

6

Page 7: Productcatalogus Den Ouden

Voordelen• Structuurverbetering van de grond

• Ideaal als plantenvoeding bij opmenging in het plantgat

• Geeft het bodemleven de structuur die het nodig heeft

• Geeft over een langere periode voeding af

Toepassingsgebieden• Tuinaanleg

• Sierplantsoenen

• Aanplanting van bomen

• Infratechniek

Substrado® MolmSubstrado® Molm is een mengsel dat de bodemstructuur verbetert. Het wordt gemaakt van keurcompost, veensoorten, champost en diverse mestsoorten.Door Substrado® Molm op te mengen met bestaande grond, wordt een volledig gevoede bodem gecreëerd.

Bodemverbeteraars

Gemiddelde samenstelling

Substrado® Molm

Droge stof 40-50%

Organische stof 40-50%

Stikstof 9,0-11,0 kg/ton d.s.

Fosfaat 5,0-6,0 kg/ton d.s.

Kaliumoxide 11,0-12,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide 4,0-5,0 kg/ton d.s.

pH 6,0-6,5

EC 4,5-5,5 mS/cm

7

Page 8: Productcatalogus Den Ouden

Voordelen• Direct beplantbaar

• Geen bijbemesting nodig

• Grote wateropslagcapaciteit

• Goede verankering en gezonde wortelgroei van uw boom

• Ideaal voor groeiplaatsverbetering in de open grond

• Conform de Standaard RAW bepalingen (CROW)

Toepassingsgebieden• Groenvoorziening

• Tuinaanleg

• Cultuurtechniek

• Infratechniek

BomengrondBomengrond is een mengsel van zwarte grond en natuurcompost. Het biedt een goede basis voor het zetten en groeien van bomen. Een stabiele verankering en gezonde wortelgroei zijn het resultaat. Bomengrond bevat belangrijke voedingsstoffen voor uw boom en brengt balans in de bodem door de goede structuur. Ideaal voor het planten van bomen in open grond, maar bomengrond kan ook uitstekend gebruikt worden om de bodem te egaliseren en aan te vullen.

Bodemverbeteraars

Gemiddelde samenstelling

Bomengrond

Organische stof 4,0-7,0%

Lutum 4,0-7,0%

CaCO3 <0,5 %

C/N-quotient 20-30

M(50) 180-300

D60/D10 5-20

pH 4,8-7,0%

EC max 1,0 mS/cm

8

Page 9: Productcatalogus Den Ouden

Voordelen• Geen verdichting/vernauwing van de bodem door

eentoppigheid

• Hoog humusgehalte ten aanzien van organische stof

• Hoog waterdoorlatend vermogen

• Voldoende draagkracht voor onder bestrating

• Conform de standaard RAW bepalingen (CROW)

Toepassingsgebieden• Groenvoorziening

• Sportterreinen

• Cultuurtechniek

• Infratechniek

BomenzandBomenzand is eentoppig, wat de water- en luchthuishouding ten goede komt. Bomenzand is dankzij haar eentoppigheid een uitstekend product om toe te passen als mengsel tussen bestrating en beplanting van de bodem. Bomenzand is RAG gecertificeerd en biedt u daarom de garantie dat het product aan hoogwaardige kwaliteitseisen voldoet.

Gemiddelde samenstelling

Bomenzand 300 500

Organische stof 3,5-5,0% 3,5-5,0%

Lutum 1,0-4,0% 1,0-4,0%

CaCO3 <1,5 <1,0

C/N-quotient 20-30 20-30

M(50) 230-370 420-575

D60/D10 2,5 3,0

pH 5,0-7,0% 5,0-7,0%

EC max 1,0 mS/cm max 1,0 mS/cm

Bodemverbeteraars

9

Page 10: Productcatalogus Den Ouden

Voordelen• Grote draagkracht / verdichtbaar

• Rijk aan voedingsstoffen

• Voldoende ruimte voor wortelgroei

• Direct beplantbaar

• Geen bijbemesting nodig

• Voldoet aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit

• Ontwikkeld conform Duitse FLL-richtlijnen

• Voldoet aan eisen steenmengsels onder

verhardingslagen (RAW-bepalingen)

• Wordt geproduceerd onder fabrikant-eigen verklaring

Toepassingsgebieden• Bomen in stedelijke gebieden

• Civiel- en cultuurtechnische werken

• In bestrating/asfalt al dan niet zwaar belast

RIWI® BoomsubstraatRIWI® Boomsubstraat is zeer geschikt als groeiplaatsverbetering voor bomen in zwaarder

belaste gebieden zoals parkeerterreinen en wegen. Het maakt de grond hard, maar door de

aanwezigheid van een soort grondwapening wordt de gronddruk opgevangen en verdeeld,

zodat bomen er prima in kunnen groeien. Het is samengesteld uit diverse producten o.a.

lavastenen, daardoor wordt een optimale groeisituatie van boomwortels gegarandeerd met

betrekking tot doorwortelbaarheid, luchttoevoer, capillaire werking en wateropnemend

vermogen. Hierbij blijft het boomsubstraat een voldoende draagkracht (CBR>50%) behouden,

om een langdurige standvastigheid te garanderen.

Gemiddelde samenstelling

RIWI® Boomsubstraat

Droge stof 75-95%

Organische stof 2,0-5,0%

Stikstof 0,5-6,0 kg/ton d.s.

Fosfaat 0,5-6,0 kg/ton d.s.

Kaliumoxide 1,0-25,0 kg/ton d.s.

pH 6,5-8,5%

Bodemverbeteraars

10

Page 11: Productcatalogus Den Ouden

Voordelen• Verbetert de bodemstructuur

• Kan bijgemest worden met diverse compostproducten

• Vrij van verontreinigingen

• Verschillende gradaties mogelijk

Toepassingsgebieden• Infratechniek

• Cultuurchniek

• Gazon

• Speelweiden

• Sierplantsoenen

• Akkerbouw

Hoogwaardige teelaardeHoogwaardige teelaarde (tuinaarde) is een goede basis voor uw plant en verbetert de structuur van de bodem. Het is met zorg samengesteld en bestaat uit bodemmateriaal van mineralen en/of organische aard. Teelaarde is nog onbemest en kan, indien nodig, worden opgemengd met één van onze compostproducten en/of meststoffen.

Bodemverbeteraars

Gemiddelde samenstelling

Teelaarde

Droge stof 65-75%

Organische stof <10,0%

pH 6,5-7,5

11

Page 12: Productcatalogus Den Ouden

Gecertificeerde compostRHP compost is milieuvriendelijk en beperkt het gebruik van kunstmest. Het product is een uitstekend alternatief als vervanger voor veen. Het RHP certificaat is het keurmerk voor substraten en substraatgrondstoffen. Het keurmerk waarborgt de kwaliteit vanhet product. Keurcompost is het productkeur voor groencompost gecertificeerd door de BVOR.Door de levering van keurcompost is de kwaliteit van het product gegarandeerd.Door toepassing van dit product droogt de bodem minder snel uit en wordt het vochten de voedingsstoffen beter vast gehouden.

Bodemverbeteraars

Voordelen RHP compost• Goedkoper alternatief dan veen

• Betere voedingswaarde dan veen

• Cradle to cradle product

Voordelen keurcompost• Gelijkmatige afgifte van voedingsstoffen

• Optimale opname van voedingsstoffen

• Geen uitspoeling van voedingsstoffen

• Vrij van onkruidzaden en ziektekiemen

Toepassingsgebieden• Boomkwekerij

• Groenvoorziening

• Akkerbouw

• Groenteteelt

• (Glas)tuinbouw

Gemiddelde samenstelling

RHP compost Keurcompost

Droge stof 55-65% 55-65%

Organische stof 30-38% 25-32%

Stikstof 8,5-10,5 kg/ton d.s. 7,5-11,0 kg/ton d.s.

Fosfaat 3,5-5,0 kg/ton d.s. 3,5-5,5 kg/ton d.s.

Kaliumoxide 6,5-8,5 kg/ton d.s. 5,0-9,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide 2,0-3,5 kg/ton d.s. 2,5-4,0 kg/ton d.s.

pH 7,5-8,5 7,0-7,7

EC 1,0-1,8 mS/cm 1,2-2,0 mS/cm

12

Page 13: Productcatalogus Den Ouden

Voordelen• Verbertert de structuur van de bodem

• Verbetert de stabiliteit van de bodem

• Vermindert verslemping

• Vermindert stuifgevoeligheid

Toepassingsgebieden• Boomkwekerij

• Groenvoorziening

• Tuinaanleg

• Akkerbouw

• Groenteteelt

• (Glas)tuinbouw

HumuscompostHumuscompost is een droog en rul product dat het bodemleven verhoogd.Humuscompost is Control Union gecertificeerd en kan dus ook geleverd worden aan de biologische kweker en teler.

Bodemverbeteraars

Gemiddelde samenstelling

Humuscompost

Droge stof 60-75%

Organische stof 22-30%

Stikstof 5,0-7,5 kg/ton d.s.

Fosfaat 2,0-3,5 kg/ton d.s.

Kaliumoxide 3,0-6,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide 1,5-3,0 kg/ton d.s.

pH 6,5-7,5

EC 0,5-1,6 mS/cm

13

Page 14: Productcatalogus Den Ouden

Voordelen• Vasthouden van vocht- en voedingsstoffen

• Voorkomt verslemping

• Vermindert onkruid

• Vermindert uitdroging

• Bescherming tegen ziektes en schimmels

• Mechanisch verdeelbaar en eenvoudig

aan te brengen

Toepassingsgebieden• Groenaanleg

• Tuinen

• Sierplantsoenen

• Buxusteelt

Bladcompost / BladmulchBladcompost verbetert de structuur en geeft een impuls aan het bodemleven.Wanneer het aangebracht is als mulchlaag gaat het verdamping en de groei vanonkruid tegen. Daarnaast voorkomt Bladcompost het dichtslaan van de bodemveroorzaakt door regenval.Bladmulch heeft overeenkomende eigenschappen met bladcompost.Groot voordeel van Bladmulch is dat het bescherming biedt tegen ziektes enschimmels zoals Cylindrocladium en Volutella die het blad aantasten.

Bodemverbeteraars

Gemiddelde samenstelling

Bladcompost Bladmulch

Droge stof 50-60% 35-40%

Organische stof 25-33% 55%

Stikstof 5,0-7,5 kg/ton d.s. 4,0-5,5 kg/ton d.s.

Fosfaat 2,0-3,5 kg/ton d.s. 1,5-2,5 kg/ton d.s.

Kaliumoxide 3,0-6,0 kg/ton d.s. 2,0-3,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide 1,5-3,0 kg/ton d.s. 1,0-2,0 kg/ton d.s.

pH 6,0-7,5 6,0-7,5

EC 1,0-2,0 mS/cm 1,5 mS/cm

14

Page 15: Productcatalogus Den Ouden

Voordelen• Vergroot het welzijn van koeien

• Vermindert de kans op slepende melkziekte,

klauwproblemen, mastitis/uierontsteking

• Verrijkt de natuurlijke mest

• Goedkoop alternatief voor zaagsel en stro

• Eenvoudig toepasbaar

• Onkruidvrij

Toepassingsgebieden• Boxen

• Vrijloopstallen

Boxcompost / StalstrooiselBoxcompost is in diverse fracties verkrijgbaar en is een mooi alternatief voor koebedden in de diepstrooiselboxen. Dit product is meerdere malen positief getest op de afwezigheid van de klebsiella bacterie. Stalstrooisel kan toegepast worden in vrijloopstallen.Deze producten vergroten het comfort voor de koeien. De dieren kunnen beter opstaanen ze worden leniger in de hakken, wat hun gang naar hun voer bevordert. Een koe diemeer eet, heeft minder kans op een negatieve energiebalans.

Gemiddelde samenstelling

Boxcompost Stalstrooisel

Droge stof 55-65% 60-75%

Organische stof 25-32% 28-38%

Stikstof 7,5-11,0 kg/ton d.s. 5,0-7,0 kg/ton d.s.

Fosfaat 3,5-5,5 kg/ton d.s. 2,0-3,5 kg/ton d.s.

Kaliumoxide 5,0-9,0 kg/ton d.s. 3,0-6,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide 2,5-4,0 kg/ton d.s. 1,5-3,0 kg/ton d.s.

pH 7,0-8,0 6,5-7,5

EC 1,2-2,0 mS/cm 0,8-2,0 mS/cm

Bodemverbeteraars

15

Page 16: Productcatalogus Den Ouden

Voordelen• Stimulering voor zuurminnende planten

• Natuurlijk product

Toepassingsgebieden• Tuinaanleg

• Sierplantsoenen

• Groenvoorziening

TuinturfTuinturf verhoogt de hoeveelheid organische stof in de grond. Hierdoor wordt de bodem luchtiger en kunnen de wortels van uw planten zich beter ontwikkelen. Tuinturf biedt een gezonde basis voor zuurminnende planten op zand- en kleigrond.

Bodemverbeteraars

Gemiddelde samenstelling

Tuinturf

Droge stof 25%

Organische stof 91%

pH 3,5

EC <0,4 mS/cm

16

Page 17: Productcatalogus Den Ouden

Voordelen• Onkruidwerend

• Verbetering van organisch stofgehalte

• Toename (micro)biologische activiteit

• Vermindering van wind- en watererosie

Toepassingsgebieden• Boomteelt

• Blauwe bessen

• Groenaanleg

Gecomposteerde houtsnippersGecomposteerde houtsnippers zijn perfect te gebruiken als afdekmateriaal. Ze bieden een beschermende werking tegen vorst, wind en onkruid. Gecomposteerde houtsnippers hebben een langdurige werking en gaan minimaal twee seizoenen mee.

Bodembedekkers

Gemiddelde samenstelling

Gecomposteerde houtsnippers

Droge stof 50-60%

Organische stof 75-85%

Stikstof 2,5-5,0 kg/ton d.s.

Fosfaat 1,0-2,0 kg/ton d.s.

Kaliumoxide 2,0-5,0 kg/ton d.s.

Magnesiumoxide 0,5-2,0 kg/ton d.s.

pH 7,0-7,5

EC 1,1-2,0 mS/cm

17

Page 18: Productcatalogus Den Ouden

Voordelen• Gemakkelijk te gebruiken

• Onkruidwerend

• Beschermend tegen vorst

• Voorkomt uitdroging van de bodem

Toepassingsgebieden• Kwekerijen

• Tuinaanleg

• Speeltuinen

• Biofilters

BoomschorsBoomschors als bodembedekker is 100% natuurlijk. Het remt de groei van onkruid en beschermt uw planten tegen kou en vorst. Het voorkomt in grote mate uitdroging van de grond, gaat jarenlang mee en is decoratief. Daarnaast is boomschors gemakkelijk toe te passen.

Bodembedekkers

Gemiddelde samenstelling

Boomschors

Gemiddelde 0-80 mm

Laagdikte < 300 mm

Vrije valhoogte <3.000 mm

18

Page 19: Productcatalogus Den Ouden

Voordelen• Bodem behoudt vocht

• Onkruidwerend

• Beschermingsmateriaal

• Voorkomt uitdroging van de bodem

Toepassingsgebieden• Tuinaanleg

• Dierenweiden

Bos-chipsHet gebruik van bos-chips heeft vele voordelen. De bodem blijft vochtig en droogt niet uit. Daarnaast zorgen de bos-chips voor een beschermlaag van de bodem. En bos-chips ogen fris, verzorgd en natuurlijk.

Bodembedekkers

Gemiddelde samenstelling

Bos-chips

Gemiddelde 10-50 mm

Laagdikte < 300 mm

19

Page 20: Productcatalogus Den Ouden

Voordelen• Continu leverbaar

• Homogene kwaliteit

• CO2-neutraal geproduceerd

• Draagt bij aan de vermindering van CO2-uitstoot

Toepassingsgebieden• Elektriciteitscentrales

• Houtkachels

BiomassaBiomassa wordt gebruikt voor energieopwekking. Het is een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Wij leveren biomassa in de vorm van shreds en chips. Uiteraard zijn deze vrij van verontreinigingen en in verschillende gradaties verkrijgbaar.Wij kunnen onder NTA 8080 leveren hetgeen een duurzame oorsprong van het hout garandeert.

Biomassa

Gemiddelde samenstelling

Biomassa Chips Shreds

Droge stof 25-55% 40-60%

As 1,0-3,0% 6,0-15,0%

Netto calorische 10.00-16.000 7.000-12.000 waarde (onbewerkt) kJ/kg kJ/kg

20

Page 21: Productcatalogus Den Ouden

Voordelen• Hoge dichtheid

• Goede watervasthoudende capaciteit

• Groot oppervlak voor micro-organismen

• Goed uitgebalanceerde toevoer van voedingsstoffen

• Lage filterweerstand

• Goede absorberende eigenschappen

• Lange levensduur

Toepassingsgebieden• Biofilters

BiofiltermateriaalBiofiltermateriaal is een verzamelnaam voor producten van organische herkomst. Deze worden succesvol toegepast in installaties voor het zuiveren van lucht wanneer het gaat om ‘geur’. Wij leveren biofiltermateriaal van onder andere; gereten wortelhout, Franse-, of inlandse schors, stamhoutchips, kokos, chunks, al dan niet gemengd met turf en heide. Maar ook mengsels of andere klantspecifieke biofiltermaterialen worden door ons ‘op maat’ gemaakt. De verschillende producten kunnen op zichzelf, maar ook in combinatie met elkaar worden ingezet om zo het beste op de specifieke situatie in te spelen. Bij de productie van biofilter-materiaal wordt gelet op een groot contactoppervlak bij een zo laag mogelijke weerstand.

Biomassa

21

Page 22: Productcatalogus Den Ouden

Voordelen• Secundaire bouwstoffen

• Goede waterdoorlatendheid

• Goed draagvermogen

• Een milieuvriendelijk product

• Vrij toepasbaar conform besluit bodemkwaliteit

• Goed alternatief voor bims

Toepassingsgebieden• Civiel- en Cultuurtechnische werken

• Weglichamen en funderingen op een ondergrond

met een gering draagvermogen

• Aanvullen van rioleringssleuven

• Licht ophoogmateriaal

Substrado® GranulaatSubstrado® Granulaat is een mengsel van diverse granulaten en uitstekend geschikt als

funderingslaag in wegconstructies en als ophoogmateriaal in zettinggevoelige gebieden.

Het is een milieuvriendelijk en duurzaam product, omdat het geen delfstof maar een

samengesteld product op basis van secundaire bouwstoffen is.

Met een volumegewicht van ca. 700-800 kg/m3 (los gestort) is het product een goed alternatief

voor bims.

Naast levering van Substrado® Granulaat kunnen wij ook vulkanisch gesteente leveren zoals o.a.

Lava, Grauwacke, Contruct Perliet en diverse producten op maat.

Granulaten

Gemiddelde samenstelling

Substrado® Granulaat

Dichtheid onverdicht droog materiaal 700-800 kg/m3

Korrelgrootte d/D 0/8

Korrelvorm hoekig

Certificaten Partijkeuring conform besluit bodemkwaliteit (vrij toepasbaar)

CBR waarde (%) 30-40%

Maximale proctordichtheid (kg/m3) 900-1000 kg/m3

22

Page 23: Productcatalogus Den Ouden

Voordelen• Goede water- en luchthuishouding

• Groot poriënvolume

• Hoge draagkracht

• Capillaire werking

• Voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit (Bkk)

• Geen ontmenging

Toepassingsgebieden• Boom- en plantvakken nabij zwaar belaste wegen

• Groeiplaatsverbetering van bestaande bomen

• Infratechniek

Bomengranulaat GrauwackeBomengranulaat is specifiek bedoeld voor het creëren van groeiplaatsen onder zwaar belaste situaties als wegen, fietspaden en parkeerplaatsen (verkeersklasse 1 t/m 5).De bomengranulaat heeft als basis Grauwacke-breuksteen en gerijpte klei en biedt in omstandigheden waarin het conform de strenge civieltechnische eisen is verwerkt, groeiruimte voor boomwortels om zich te ontwikkelen. Dit maakt het mogelijk gezonde bomen te ontwikkelen op plekken waar bomen anders niet tot ontwikkeling komen of problemen veroorzaken met bijvoorbeeld verhardingsopdruk. Het is een 100% natuurlijk gebroken duurzaam gesteente en voldoet aan vigerende milieuclassificatie conform het Besluit Bodemkwaliteit (Bkk).

Gemiddelde samenstelling

Bomengranulaat Grauwacke

Poriënvolume >35%

CBR waarde bij een proctordichtheid van 100% >55%

Eenpuntsproctordichtheid >1775 kg/m3

Droge dichtheid bij een verdichtingsgraad van 95% 1620 kg/m3

Droge dichtheid van de steenfractie ±2625 kg/m3

Granulaten

23

Page 24: Productcatalogus Den Ouden

Voordelen• Zeer licht van gewicht

• Uitstekend geschikt als ophoogmateriaal

• Voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit (Bkk)

de Duitse FFL-richtlijnen

• Goed waterdoorlatend en -vasthoudend vermogen

Toepassingsgebieden• Zettingsgevoelige gebieden

• Ophogen van terreinen

• Aanvullen van rioleringsleuven

• Sportvelden en golfterreinen

• Manege- en paardenbakken

Construct PerlietConstruct Perliet bestaat uit kleine lichte minerale bolletjes die uit vulkanisch gesteente zijn

gemaakt. In elk korreltje bevinden zich veel cellen (poriën) die met lucht zijn gevuld.

Construct Perliet is vanwege de sterkte, stijfheid en stabiliteit van het milieuvriendelijke

natuurproduct uitstekend toepasbaar als ophoogmateriaal. Daarnaast zorgt het product

voor een goed waterdoorlatend vermogen.

Granulaten

Gemiddelde samenstelling

Construct Perliet

Volume gewicht 400-500 kg/m3

Droge stof 35-40%

Eff. hoek van inwendige wrijving 22º

Effectieve Cohesie 67 kN/m2

24

Page 25: Productcatalogus Den Ouden

Voordelen• Goed waterdoorlatend en -vasthoudend vermogen

• Nimmer verrottende mulchlaag

• Zuiverend vermogen (filter)

• Dynamisch

• Vorstbeschermend

• Geluidsreducerend

• Soortelijk gewicht ca. 1.200-1.400 kg per m3 (los gestort)

• Voldoet aan Duitse FFL-richtlijnen

Toepassingsgebieden• Civiel- en Cultuurtechnische werken

• Infiltratievoorzieningen

• Land- en tuinbouw

• Sportvelden

• Golfterreinen

• Speeltuinen

• Manege- en paardenbakken

Lava (16-32)Lava is de substantie die vrij komt tijdens een eruptie van een vulkaan en is de meest vruchtbaregrond die er is! Vaak is er in de bodem een tekort aan zwavel, zink, selenium, koper en kobalt, maar Lava vult deze tekorten aan en is dus een geschikte bodemverbeteraar. Lava dient als voedings-stofbinder en werkt als een ionenwisselaar in het complexe systeem van de uitwisseling van voeding tussen bodem en plantenwortels. Lavakorrels zijn heel luchtig en poreus, uitstekend voor in de potgrond of als bodemverbeteraar. Het product verlucht op een uitzonderlijke manier de zware grond, en dit voor meerdere jaren. Lava zorgt voor een betere drainering. Lava is voor vele toepassingen geschikt voor zowel civieltechnische als cultuurtechnische toepassingen en is verkrijgbaar in diverse gradaties.

Granulaten

25

Page 26: Productcatalogus Den Ouden

Organische (minerale) meststoffen

Fertiplus®

Fertiplus® is een ecologisch en hygiënisch verantwoorde organische meststof in korrelvorm en wordt geproduceerd van gefermenteerde pluimveemest. Het organisch materiaal bestaat grotendeels uit humuszuurstructuren die de in de grond aanwezige mineralen deblokkeren. Hierdoor komen mineralen geleidelijk beschikbaar voor opname door de wortels van planten. Fertiplus® bevat niet alleen de voedingsstoffen en mineralen die de plant nodig heeft, maar zorgt ook voor de vereiste organische stof.

ActivitVoor de biologische teelt is de organische meststof Activit uitermate geschikt als stikstof- en basismeststof. Bewezen is dat door het gebruik van de korrel de productie toeneemt. Activit bevat niet alleen de voedingsstoffen en mineralen die de plant nodig heeft, maar zorgt ook voor de vereiste organische stof. Activit is een ecologisch en hygiënisch verantwoorde organische meststof in korrelvorm. Eventuele ziektekiemen of onkruidzaden worden gedood door middel van een speciaal proces van fermentatie en drogen.

Samengestelde organische meststof

TopmixTopmix is een samengestelde organische korrel. Topmix is een perfect gedoseerde korrel en/of geschikt voor een fosfaatarme bodem. De combinatie van een hoogwaardige organische stof en fosfaat, dat geleidelijk wordt afgegeven aan de plant, garandeert de best mogelijke oplossing voor uw plant en bodem. Topmix stimuleert de wortelvorming, zaadvorming en afrijping door het hoge fosfaatgehalte. Het is speciaal ontwikkeld voor fosfaatarme en sterk alkalische gronden. Topmix wordt geproduceerd van gefermenteerde pluimveemest. Het is een ecologisch en hygiënisch verantwoorde organische meststof in korrelvorm. Een aantal van de Topmix producten zijn gecertificeerd voor biologische teelten.

Vloeibare meststoffenVloeibare meststoffen, waarvan sommige met biologische ingrediënten, bieden verschillende voordelen. Deze vloeistoffen zijn tot een nauwkeuriger bemestingin staat. De samenstelling en dosering kan exact worden bepaald. Het uitgebreide assortiment van vloeibare meststoffen die uit de Topmix serie beschikbaar zijn,bieden de juiste oplossing voor alle groenten, fruit, graan en gazon.De vloeibare meststoffen kunnen ook worden gebruikt in de retailmarkt.

Ferm O Feed onderscheidt zich door het produceren van een groot productassortiment, zodat in de behoefte van elke klantkan worden voorzien.

Wilt u meer informatie over de producten?Kijk op onze website www.fermofeed.com of vraag de uitgebreide productencatalogus aan via [email protected]

Onze vloeibare meststoffen:• Topmix-LIQ NPK 15-0-0• Topmix-LIQ NPK 2-1-8 MgO 0.6• Topmix LIQ NPK 0-15-3 OM-25• Topmix LIQ-6 Magnesium

Tevens

verkrijgbaar Tevens

verkrijgbaar

We werken met de volgende Nederlandse distributeurs:

Harm-Jan RiemensAccountmanager AkkerbouwTel.: 06 22 69 23 88E-mail: [email protected]

Jaap LubbersenProductspecialist meststoffenTel.: 0174 44 63 15E-mail: [email protected]

Mans de BoerAccountmanagerTel.: 0475 49 80 80E-mail: [email protected]

26

Page 27: Productcatalogus Den Ouden

1 Den Ouden Groep - hoofdkantoor • Hermalen 7

Postbus 12, 5480 AA Schijndel

T (073) 543 10 00

F (073) 549 83 60

E [email protected]

www.denoudengroep.com

www.fermofeed.com

www.bodac.nl

2 Locatie Vlagheide • Vlagheide 6c, 5482 NM Schijndel

3 Locatie Land van Cuijk • Beijers bos 2, 5443 PL Haps

4 Locatie West-Brabant • Rijksweg Noord 8, 4735 TX Zegge

5 Locatie De Peel/ROC • Gerstdijk 6, 5704 RG Helmond

6 Locatie Het Gooi • Naarderstraatweg 6, 1399 VR Muiderberg

7 Locatie Maasland • Vliertwijksestraat 45-a, 5244 NH Rosmalen

Contact

6

3

2

5

1

7

4

Onze vloeibare meststoffen:• Topmix-LIQ NPK 15-0-0• Topmix-LIQ NPK 2-1-8 MgO 0.6• Topmix LIQ NPK 0-15-3 OM-25• Topmix LIQ-6 Magnesium

Tevens

verkrijgbaar

27

Page 28: Productcatalogus Den Ouden

Natuurlijk…