productcatalogus den ouden

Click here to load reader

Post on 07-Mar-2016

263 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

In deze productcatalogus vindt u informatie over de producten van Den Ouden, zoals bodemverbeteraars, bodembedekkers, compostproducten, biomassa en granulaten.

TRANSCRIPT

 • Productcatalogus

 • Den Ouden Groep is een middelgroot familiebedrijf met diverse locaties verspreid over Nederland.Den Ouden Groep investeert en innoveert in duurzaamheid op het gebied van producten, diensten en relaties. Daarbij spelen kwaliteit en betrouwbaarheid een belangrijke rol. Zo heeftDen Ouden heeft o.a. het NTA 8080 certificaat. Hiermee wordt aangetoond dat er op een duurzame manier biomassa wordt geproduceerd, verwerkt, verhandeld en ingezet wordt voor energieopwekking.

  Den Ouden is verder actief in technische werken en engineering, maar ook in explosieven opsporing. Tevens worden bodemverbeteraars, biobrandstoffen en organische voeding geproduceerd en vermarktop basis van groen en (agri-) reststoffen.

  Natuurlijk

  Colofon

  Disclaimer Deze uitgave is tot stand gekomen met informatie uit verschillende bronnen. Diverse organisaties hebben hun medewerking verleend en informatie verstrekt. Den Ouden Groep heeft deze informatie voor zover mogelijk geverifieerd en gecontroleerd, we kunnen echter geen verantwoording dragen voor fouten en consequenties daarvan.

  2013, Den Ouden Groep

  Publicatiedatum: September 2013

  Hoofd- en eindredactie: Jurgen den Ouden, Jochem Langenhuijzen

  Fotografie : Bram Saeys, Den Ouden Groep

  Vormgeving : Mariette van Oort

  Druk : Drukkerij NPC

  Oplage : 1.000

  Deze brochure kan tevens worden gedownload via www.denoudengroep.com

 • Bodemverbeteraars Substrado Substrado Base 4 Substrado Daktuin 5 Substrado Fruitteelt 6 Substrado Molm 7 Bomenvoeding Bomengrond 8 Bomenzand 9 RIWI Boomsubstraat 10 Hoogwaardige teelaarde 11 Compostproducten Gecertificeerde compost 12 Humuscompost 13 Bladcompost / Bladmulch 14 Boxcompost / Stalstrooisel 15 Tuinturf 16

  Bodembedekkers Gecomposteerde houtsnippers 17 Boomschors 18 Bos-chips 19

  Biomassa Biomassa 20 Biofiltermateriaal 21

  Granulaten Substrado Granulaat 22 Bomengranulaat Grauwacke 23 Construct Perliet 24 Lava (16-32) 25 Organische meststoffen 26

  Contact 27

  Inhoudsopgave

  3

 • Voordelen Evenwichtig aanbod van voedingsstoffen

  Goede wateropnamecapaciteit

  Verhoogt het luchtgehalte in de bodem

  Uitstekende eigenschappen door lichte en

  luchtige structuur

  Gegarandeerd onkruidvrij

  Toepassingsgebieden Groeimedium in grote plantbakken

  Aanvulgrond bij het wegdrukken van vollegronds-

  planten in pot

  Bodemverbetering voor perk en bloembedden

  Bodemverbetering bij de aanplant van hagen voor

  een betere en uniforme aanslag

  Substrado BaseSubstrado Base is de algemene handelsnaam voor het groeimedium op maat voor u gemaakt. Daarnaast zijn er voor specifieke toepassingen Substrado producten op merknaam zoals Substrado Daktuin en Substrado Fruitteelt.

  Substrado Base wordt gemaakt van hoogwaardige grondstoffen zoals omschreven in het Substrado concept waardoor onderstaande voordelen van toepassing zijn.

  Gemiddelde samenstelling

  Substrado Base

  Droge stof 35-45%

  Organische stof 30-40%

  Stikstof 6,0-7,0 kg/ton d.s.

  Fosfaat 4,0-5,0 kg/ton d.s.

  Kaliumoxide 4,5-6,0 kg/ton d.s.

  Magnesiumoxide 1,5-2,5 kg/ton d.s.

  pH 5,5-6,5

  EC 0,5-1,0 mS/cm

  Bodemverbeteraars

  4

 • Voordelen Lichtgewicht substraat

  Hoog waterbergend vermogen

  Isolerende werking (ook van geluid)

  Gegarandeerd onkruidvrij

  Toepassingsgebieden Zettingsgevoelige gebieden

  Daktuinen

  Groene wanden

  Substrado DaktuinSubstrado Daktuin heeft een laagsoortelijk gewicht en een hoge voedingsgraad.Met een temperatuur- en geluidsisolerende werking en een open structuur is ditrecept geschikt voor zettingsgevoelige gebieden, daktuinen en groene wanden.

  Substrado Daktuin kan geproduceerd worden naar de specifieke behoefte vanonze klanten.

  Gemiddelde samenstelling

  Substrado Daktuin

  Droge stof 40-50%

  Organische stof 25-35%

  Stikstof 5,0-6,0 kg/ton d.s.

  Fosfaat 6,0-7,0 kg/ton d.s.

  Kaliumoxide 5,0-7,0 kg/ton d.s.

  Magnesiumoxide 2,0-3,0 kg/ton d.s.

  pH 5,0-6,0

  EC 0,5-1,0 mS/cm

  Bodemverbeteraars

  5

 • Voordelen Sneller weggroeien van nieuwe aanplant

  Stimuleert de beworteling

  Gemakkelijke aanplanting door luchtige structuur

  Kostenbesparend door snelle toepasbaarheid

  Stimuleert gelijkmatige groei

  Toepassingsgebieden Fruitteelt nieuwe aanplantingen

  Substrado FruitteeltSubstrado Fruitteelt is een stabiel en homogeen groeimedium dat de beworteling van uw fruitplanten stimuleert. Met een evenwichtig aanbod van voedingsstoffen zorgt dit bijzondere Substrado recept een snelle en gelijkmatige groei van uw planten.

  Substrado Fruitteelt wordt samengesteld uit keurcompost, tuinturf, perliet en diverse additieven. Wij maken het product geheel naar uw wensen voor een optimaal resultaat.

  Bodemverbeteraars

  Gemiddelde samenstelling

  Substrado Fruitteelt

  Droge stof 55-65%

  Organische stof 45-55%

  Stikstof 8,0-10,0 kg/ton d.s.

  Fosfaat 3,0-4,0 kg/ton d.s.

  Kaliumoxide 4,0-5,0 kg/ton d.s.

  Magnesiumoxide 3,0-4,0 kg/ton d.s.

  pH 5,5-6,0

  EC 0,5-1,5 mS/cm

  6

 • Voordelen Structuurverbetering van de grond

  Ideaal als plantenvoeding bij opmenging in het plantgat

  Geeft het bodemleven de structuur die het nodig heeft

  Geeft over een langere periode voeding af

  Toepassingsgebieden Tuinaanleg

  Sierplantsoenen

  Aanplanting van bomen

  Infratechniek

  Substrado MolmSubstrado Molm is een mengsel dat de bodemstructuur verbetert. Het wordt gemaakt van keurcompost, veensoorten, champost en diverse mestsoorten.Door Substrado Molm op te mengen met bestaande grond, wordt een volledig gevoede bodem gecreerd.

  Bodemverbeteraars

  Gemiddelde samenstelling

  Substrado Molm

  Droge stof 40-50%

  Organische stof 40-50%

  Stikstof 9,0-11,0 kg/ton d.s.

  Fosfaat 5,0-6,0 kg/ton d.s.

  Kaliumoxide 11,0-12,0 kg/ton d.s.

  Magnesiumoxide 4,0-5,0 kg/ton d.s.

  pH 6,0-6,5

  EC 4,5-5,5 mS/cm

  7

 • Voordelen Direct beplantbaar

  Geen bijbemesting nodig

  Grote wateropslagcapaciteit

  Goede verankering en gezonde wortelgroei van uw boom

  Ideaal voor groeiplaatsverbetering in de open grond

  Conform de Standaard RAW bepalingen (CROW)

  Toepassingsgebieden Groenvoorziening

  Tuinaanleg

  Cultuurtechniek

  Infratechniek

  BomengrondBomengrond is een mengsel van zwarte grond en natuurcompost. Het biedt een goede basis voor het zetten en groeien van bomen. Een stabiele verankering en gezonde wortelgroei zijn het resultaat. Bomengrond bevat belangrijke voedingsstoffen voor uw boom en brengt balans in de bodem door de goede structuur. Ideaal voor het planten van bomen in open grond, maar bomengrond kan ook uitstekend gebruikt worden om de bodem te egaliseren en aan te vullen.

  Bodemverbeteraars

  Gemiddelde samenstelling

  Bomengrond

  Organische stof 4,0-7,0%

  Lutum 4,0-7,0%

  CaCO3

 • Voordelen Geen verdichting/vernauwing van de bodem door

  eentoppigheid

  Hoog humusgehalte ten aanzien van organische stof

  Hoog waterdoorlatend vermogen

  Voldoende draagkracht voor onder bestrating

  Conform de standaard RAW bepalingen (CROW)

  Toepassingsgebieden Groenvoorziening

  Sportterreinen

  Cultuurtechniek

  Infratechniek

  BomenzandBomenzand is eentoppig, wat de water- en luchthuishouding ten goede komt. Bomenzand is dankzij haar eentoppigheid een uitstekend product om toe te passen als mengsel tussen bestrating en beplanting van de bodem. Bomenzand is RAG gecertificeerd en biedt u daarom de garantie dat het product aan hoogwaardige kwaliteitseisen voldoet.

  Gemiddelde samenstelling

  Bomenzand 300 500

  Organische stof 3,5-5,0% 3,5-5,0%

  Lutum 1,0-4,0% 1,0-4,0%

  CaCO3

 • Voordelen Grote draagkracht / verdichtbaar

  Rijk aan voedingsstoffen

  Voldoende ruimte voor wortelgroei

  Direct beplantbaar

  Geen bijbemesting nodig

  Voldoet aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit

  Ontwikkeld conform Duitse FLL-richtlijnen

  Voldoet aan eisen steenmengsels onder

  verhardingslagen (RAW-bepalingen)

  Wordt geproduceerd onder fabrikant-eigen verklaring

  Toepassingsgebieden Bomen in stedelijke gebieden

  Civiel- en cultuurtechnische werken

  In bestrating/asfalt al dan niet zwaar belast

  RIWI BoomsubstraatRIWI Boomsubstraat is zeer geschikt als groeiplaatsverbetering voor bomen in zwaarder

  belaste gebieden zoals parkeerterreinen en wegen. Het maakt de grond hard, maar door de

  aanwezigheid van een soort grondwapening wordt de gronddruk opgevangen en verdeeld,

  zodat bomen er prima in kunnen groeien. Het is samengesteld uit diverse producten o.a.

  lavastenen, daardoor wordt een optimale groeisituatie van boomwortels gegarandeerd met

  betrekking tot doorwortelbaarheid, luchttoevoer, capillaire werking en wateropnemend

  vermogen. Hierbij blijft het boomsubstraat een voldoende draagkracht (CBR>50%) behouden,

  om een langdurige standvastigheid te garanderen.

  Gemiddelde samenstelling

  RIWI Boomsubstraat

  Droge stof 75-95%

  Organische stof 2,0-5,0%

  Stikstof 0,5-6,0 kg/ton d.s.

  Fosfaat 0,5-6,0 kg/ton d.s.

  Kaliumoxide 1,0-25,0 kg/ton d.s.

  pH 6,5-8,5%

  Bodemverbeteraars

  10

 • Voordelen Verbetert de bodemstructuur

  Kan bijgemest worden met diverse compostproducten

  Vrij van verontreinigingen

  Verschillende gradaties mogelijk

  Toepassingsgebieden Infratechniek

  Cultuurchniek

  Gazon

  Speelweiden

  Sierplantsoenen

  Akkerbouw

  Hoogwaardige teelaardeHoogwaardige teelaarde (tuinaarde) is een goede basis voor uw plant en verbetert de structuur van de bodem. Het is met zorg samengesteld en bestaat uit bodemmateriaal van mineralen en/of organische aard. Teelaarde is nog onbemest en kan, indien nodig, worden opgemengd met n van onze compostproducten en/of meststoffen.

  Bodemverbeteraars

  Gemiddelde samenstelling

  Teelaarde

  Droge stof 65-75%

  Organische stof

 • Gecertificeerde compostRHP compost is milieuvriendelijk en beperkt het gebruik van kunstmest. Het product is een uitstekend alternatief als vervanger voor veen. Het RHP certificaat is het keurmerk voor substraten en substraatgrondstoffen. Het keurmerk waarborgt de kwaliteit vanhet product. Keurcompost is het productkeur voor groencompost gecertificeerd door de BVOR.Door de levering van keurcompost is de kwaliteit van het product gegarandeerd.Door toepassing van dit product droogt de bodem minder snel uit en wordt het vochten de voedingsstoffen beter vast gehouden.

  Bodemverbeteraars

  Voordelen RHP compost Goedkoper alternatief dan veen

  Betere voedingswaarde dan veen

  Cradle to cradle product

  Voordelen keurcompost Gelijkmatige afgifte van voedingsstoffen

  Optimale opname van voedingsstoffen

  Geen uitspoeling van voedingsstoffen

  Vrij van onkruidzaden en ziektekiemen

  Toepassingsgebieden Boomkwekerij

  Groenvoorziening

  Akkerbouw

  Groenteteelt

  (Glas)tuinbouw

  Gemiddelde samenstelling

  RHP compost Keurcompost

  Droge stof 55-65% 55-65%

  Organische stof 30-38% 25-32%

  Stikstof 8,5-10,5 kg/ton d.s. 7,5-11,0 kg/ton d.s.

  Fosfaat 3,5-5,0 kg/ton d.s. 3,5-5,5 kg/ton d.s.

  Kaliumoxide 6,5-8,5 kg/ton d.s. 5,0-9,0 kg/ton d.s.

  Magnesiumoxide 2,0-3,5 kg/ton d.s. 2,5-4,0 kg/ton d.s.

  pH 7,5-8,5 7,0-7,7

  EC 1,0-1,8 mS/cm 1,2-2,0 mS/cm

  12

 • Voordelen Verbertert de structuur van de bodem

  Verbetert de stabiliteit van de bodem

  Vermindert verslemping

  Vermindert stuifgevoeligheid

  Toepassingsgebieden Boomkwekerij

  Groenvoorziening

  Tuinaanleg

  Akkerbouw

  Groenteteelt

  (Glas)tuinbouw

  HumuscompostHumuscompost is een droog en rul product dat het bodemleven verhoogd.Humuscompost is Control Union gecertificeerd en kan dus ook geleverd worden aan de biologische kweker en teler.

  Bodemverbeteraars

  Gemiddelde samenstelling

  Humuscompost

  Droge stof 60-75%

  Organische stof 22-30%

  Stikstof 5,0-7,5 kg/ton d.s.

  Fosfaat 2,0-3,5 kg/ton d.s.

  Kaliumoxide 3,0-6,0 kg/ton d.s.

  Magnesiumoxide 1,5-3,0 kg/ton d.s.

  pH 6,5-7,5

  EC 0,5-1,6 mS/cm

  13

 • Voordelen Vasthouden van vocht- en voedingsstoffen

  Voorkomt verslemping

  Vermindert onkruid

  Vermindert uitdroging

  Bescherming tegen ziektes en schimmels

  Mechanisch verdeelbaar en eenvoudig

  aan te brengen

  Toepassingsgebieden Groenaanleg

  Tuinen

  Sierplantsoenen

  Buxusteelt

  Bladcompost / BladmulchBladcompost verbetert de structuur en geeft een impuls aan het bodemleven.Wanneer het aangebracht is als mulchlaag gaat het verdamping en de groei vanonkruid tegen. Daarnaast voorkomt Bladcompost het dichtslaan van de bodemveroorzaakt door regenval.Bladmulch heeft overeenkomende eigenschappen met bladcompost.Groot voordeel van Bladmulch is dat het bescherming biedt tegen ziektes enschimmels zoals Cylindrocladium en Volutella die het blad aantasten.

  Bodemverbeteraars

  Gemiddelde samenstelling

  Bladcompost Bladmulch

  Droge stof 50-60% 35-40%

  Organische stof 25-33% 55%

  Stikstof 5,0-7,5 kg/ton d.s. 4,0-5,5 kg/ton d.s.

  Fosfaat 2,0-3,5 kg/ton d.s. 1,5-2,5 kg/ton d.s.

  Kaliumoxide 3,0-6,0 kg/ton d.s. 2,0-3,0 kg/ton d.s.

  Magnesiumoxide 1,5-3,0 kg/ton d.s. 1,0-2,0 kg/ton d.s.

  pH 6,0-7,5 6,0-7,5

  EC 1,0-2,0 mS/cm 1,5 mS/cm

  14

 • Voordelen Vergroot het welzijn van koeien

  Vermindert de kans op slepende melkziekte,

  klauwproblemen, mastitis/uierontsteking

  Verrijkt de natuurlijke mest

  Goedkoop alternatief voor zaagsel en stro

  Eenvoudig toepasbaar

  Onkruidvrij

  Toepassingsgebieden Boxen

  Vrijloopstallen

  Boxcompost / StalstrooiselBoxcompost is in diverse fracties verkrijgbaar en is een mooi alternatief voor koebedden in de diepstrooiselboxen. Dit product is meerdere malen positief getest op de afwezigheid van de klebsiella bacterie. Stalstrooisel kan toegepast worden in vrijloopstallen.Deze producten vergroten het comfort voor de koeien. De dieren kunnen beter opstaanen ze worden leniger in de hakken, wat hun gang naar hun voer bevordert. Een koe diemeer eet, heeft minder kans op een negatieve energiebalans.

  Gemiddelde samenstelling

  Boxcompost Stalstrooisel

  Droge stof 55-65% 60-75%

  Organische stof 25-32% 28-38%

  Stikstof 7,5-11,0 kg/ton d.s. 5,0-7,0 kg/ton d.s.

  Fosfaat 3,5-5,5 kg/ton d.s. 2,0-3,5 kg/ton d.s.

  Kaliumoxide 5,0-9,0 kg/ton d.s. 3,0-6,0 kg/ton d.s.

  Magnesiumoxide 2,5-4,0 kg/ton d.s. 1,5-3,0 kg/ton d.s.

  pH 7,0-8,0 6,5-7,5

  EC 1,2-2,0 mS/cm 0,8-2,0 mS/cm

  Bodemverbeteraars

  15

 • Voordelen Stimulering voor zuurminnende planten

  Natuurlijk product

  Toepassingsgebieden Tuinaanleg

  Sierplantsoenen

  Groenvoorziening

  TuinturfTuinturf verhoogt de hoeveelheid organische stof in de grond. Hierdoor wordt de bodem luchtiger en kunnen de wortels van uw planten zich beter ontwikkelen. Tuinturf biedt een gezonde basis voor zuurminnende planten op zand- en kleigrond.

  Bodemverbeteraars

  Gemiddelde samenstelling

  Tuinturf

  Droge stof 25%

  Organische stof 91%

  pH 3,5

  EC

 • Voordelen Onkruidwerend

  Verbetering van organisch stofgehalte

  Toename (micro)biologische activiteit

  Vermindering van wind- en watererosie

  Toepassingsgebieden Boomteelt

  Blauwe bessen

  Groenaanleg

  Gecomposteerde houtsnippersGecomposteerde houtsnippers zijn perfect te gebruiken als afdekmateriaal. Ze bieden een beschermende werking tegen vorst, wind en onkruid. Gecomposteerde houtsnippers hebben een langdurige werking en gaan minimaal twee seizoenen mee.

  Bodembedekkers

  Gemiddelde samenstelling

  Gecomposteerde houtsnippers

  Droge stof 50-60%

  Organische stof 75-85%

  Stikstof 2,5-5,0 kg/ton d.s.

  Fosfaat 1,0-2,0 kg/ton d.s.

  Kaliumoxide 2,0-5,0 kg/ton d.s.

  Magnesiumoxide 0,5-2,0 kg/ton d.s.

  pH 7,0-7,5

  EC 1,1-2,0 mS/cm

  17

 • Voordelen Gemakkelijk te gebruiken

  Onkruidwerend

  Beschermend tegen vorst

  Voorkomt uitdroging van de bodem

  Toepassingsgebieden Kwekerijen

  Tuinaanleg

  Speeltuinen

  Biofilters

  BoomschorsBoomschors als bodembedekker is 100% natuurlijk. Het remt de groei van onkruid en beschermt uw planten tegen kou en vorst. Het voorkomt in grote mate uitdroging van de grond, gaat jarenlang mee en is decoratief. Daarnaast is boomschors gemakkelijk toe te passen.

  Bodembedekkers

  Gemiddelde samenstelling

  Boomschors

  Gemiddelde 0-80 mm

  Laagdikte < 300 mm

  Vrije valhoogte

 • Voordelen Bodem behoudt vocht

  Onkruidwerend

  Beschermingsmateriaal

  Voorkomt uitdroging van de bodem

  Toepassingsgebieden Tuinaanleg

  Dierenweiden

  Bos-chipsHet gebruik van bos-chips heeft vele voordelen. De bodem blijft vochtig en droogt niet uit. Daarnaast zorgen de bos-chips voor een beschermlaag van de bodem. En bos-chips ogen fris, verzorgd en natuurlijk.

  Bodembedekkers

  Gemiddelde samenstelling

  Bos-chips

  Gemiddelde 10-50 mm

  Laagdikte < 300 mm

  19

 • Voordelen Continu leverbaar

  Homogene kwaliteit

  CO2-neutraal geproduceerd

  Draagt bij aan de vermindering van CO2-uitstoot

  Toepassingsgebieden Elektriciteitscentrales

  Houtkachels

  BiomassaBiomassa wordt gebruikt voor energieopwekking. Het is een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen. Wij leveren biomassa in de vorm van shreds en chips. Uiteraard zijn deze vrij van verontreinigingen en in verschillende gradaties verkrijgbaar.Wij kunnen onder NTA 8080 leveren hetgeen een duurzame oorsprong van het hout garandeert.

  Biomassa

  Gemiddelde samenstelling

  Biomassa Chips Shreds

  Droge stof 25-55% 40-60%

  As 1,0-3,0% 6,0-15,0%

  Netto calorische 10.00-16.000 7.000-12.000 waarde (onbewerkt) kJ/kg kJ/kg

  20

 • Voordelen Hoge dichtheid

  Goede watervasthoudende capaciteit

  Groot oppervlak voor micro-organismen

  Goed uitgebalanceerde toevoer van voedingsstoffen

  Lage filterweerstand

  Goede absorberende eigenschappen

  Lange levensduur

  Toepassingsgebieden Biofilters

  BiofiltermateriaalBiofiltermateriaal is een verzamelnaam voor producten van organische herkomst. Deze worden succesvol toegepast in installaties voor het zuiveren van lucht wanneer het gaat om geur. Wij leveren biofiltermateriaal van onder andere; gereten wortelhout, Franse-, of inlandse schors, stamhoutchips, kokos, chunks, al dan niet gemengd met turf en heide. Maar ook mengsels of andere klantspecifieke biofiltermaterialen worden door ons op maat gemaakt. De verschillende producten kunnen op zichzelf, maar ook in combinatie met elkaar worden ingezet om zo het beste op de specifieke situatie in te spelen. Bij de productie van biofilter-materiaal wordt gelet op een groot contactoppervlak bij een zo laag mogelijke weerstand.

  Biomassa

  21

 • Voordelen Secundaire bouwstoffen

  Goede waterdoorlatendheid

  Goed draagvermogen

  Een milieuvriendelijk product

  Vrij toepasbaar conform besluit bodemkwaliteit

  Goed alternatief voor bims

  Toepassingsgebieden Civiel- en Cultuurtechnische werken

  Weglichamen en funderingen op een ondergrond

  met een gering draagvermogen

  Aanvullen van rioleringssleuven

  Licht ophoogmateriaal

  Substrado GranulaatSubstrado Granulaat is een mengsel van diverse granulaten en uitstekend geschikt als

  funderingslaag in wegconstructies en als ophoogmateriaal in zettinggevoelige gebieden.

  Het is een milieuvriendelijk en duurzaam product, omdat het geen delfstof maar een

  samengesteld product op basis van secundaire bouwstoffen is.

  Met een volumegewicht van ca. 700-800 kg/m3 (los gestort) is het product een goed alternatief

  voor bims.

  Naast levering van Substrado Granulaat kunnen wij ook vulkanisch gesteente leveren zoals o.a.

  Lava, Grauwacke, Contruct Perliet en diverse producten op maat.

  Granulaten

  Gemiddelde samenstelling

  Substrado Granulaat

  Dichtheid onverdicht droog materiaal 700-800 kg/m3

  Korrelgrootte d/D 0/8

  Korrelvorm hoekig

  Certificaten Partijkeuring conform besluit bodemkwaliteit (vrij toepasbaar)

  CBR waarde (%) 30-40%

  Maximale proctordichtheid (kg/m3) 900-1000 kg/m3

  22

 • Voordelen Goede water- en luchthuishouding

  Groot porinvolume

  Hoge draagkracht

  Capillaire werking

  Voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit (Bkk)

  Geen ontmenging

  Toepassingsgebieden Boom- en plantvakken nabij zwaar belaste wegen

  Groeiplaatsverbetering van bestaande bomen

  Infratechniek

  Bomengranulaat GrauwackeBomengranulaat is specifiek bedoeld voor het creren van groeiplaatsen onder zwaar belaste situaties als wegen, fietspaden en parkeerplaatsen (verkeersklasse 1 t/m 5).De bomengranulaat heeft als basis Grauwacke-breuksteen en gerijpte klei en biedt in omstandigheden waarin het conform de strenge civieltechnische eisen is verwerkt, groeiruimte voor boomwortels om zich te ontwikkelen. Dit maakt het mogelijk gezonde bomen te ontwikkelen op plekken waar bomen anders niet tot ontwikkeling komen of problemen veroorzaken met bijvoorbeeld verhardingsopdruk. Het is een 100% natuurlijk gebroken duurzaam gesteente en voldoet aan vigerende milieuclassificatie conform het Besluit Bodemkwaliteit (Bkk).

  Gemiddelde samenstelling

  Bomengranulaat Grauwacke

  Porinvolume >35%

  CBR waarde bij een proctordichtheid van 100% >55%

  Eenpuntsproctordichtheid >1775 kg/m3

  Droge dichtheid bij een verdichtingsgraad van 95% 1620 kg/m3

  Droge dichtheid van de steenfractie 2625 kg/m3

  Granulaten

  23

 • Voordelen Zeer licht van gewicht

  Uitstekend geschikt als ophoogmateriaal

  Voldoet aan het Besluit bodemkwaliteit (Bkk)

  de Duitse FFL-richtlijnen

  Goed waterdoorlatend en -vasthoudend vermogen

  Toepassingsgebieden Zettingsgevoelige gebieden

  Ophogen van terreinen

  Aanvullen van rioleringsleuven

  Sportvelden en golfterreinen

  Manege- en paardenbakken

  Construct PerlietConstruct Perliet bestaat uit kleine lichte minerale bolletjes die uit vulkanisch gesteente zijn

  gemaakt. In elk korreltje bevinden zich veel cellen (porin) die met lucht zijn gevuld.

  Construct Perliet is vanwege de sterkte, stijfheid en stabiliteit van het milieuvriendelijke

  natuurproduct uitstekend toepasbaar als ophoogmateriaal. Daarnaast zorgt het product

  voor een goed waterdoorlatend vermogen.

  Granulaten

  Gemiddelde samenstelling

  Construct Perliet

  Volume gewicht 400-500 kg/m3

  Droge stof 35-40%

  Eff. hoek van inwendige wrijving 22

  Effectieve Cohesie 67 kN/m2

  24

 • Voordelen Goed waterdoorlatend en -vasthoudend vermogen

  Nimmer verrottende mulchlaag

  Zuiverend vermogen (filter)

  Dynamisch

  Vorstbeschermend

  Geluidsreducerend

  Soortelijk gewicht ca. 1.200-1.400 kg per m3 (los gestort)

  Voldoet aan Duitse FFL-richtlijnen

  Toepassingsgebieden Civiel- en Cultuurtechnische werken

  Infiltratievoorzieningen

  Land- en tuinbouw

  Sportvelden

  Golfterreinen

  Speeltuinen

  Manege- en paardenbakken

  Lava (16-32)Lava is de substantie die vrij komt tijdens een eruptie van een vulkaan en is de meest vruchtbaregrond die er is! Vaak is er in de bodem een tekort aan zwavel, zink, selenium, koper en kobalt, maar Lava vult deze tekorten aan en is dus een geschikte bodemverbeteraar. Lava dient als voedings-stofbinder en werkt als een ionenwisselaar in het complexe systeem van de uitwisseling van voeding tussen bodem en plantenwortels. Lavakorrels zijn heel luchtig en poreus, uitstekend voor in de potgrond of als bodemverbeteraar. Het product verlucht op een uitzonderlijke manier de zware grond, en dit voor meerdere jaren. Lava zorgt voor een betere drainering. Lava is voor vele toepassingen geschikt voor zowel civieltechnische als cultuurtechnische toepassingen en is verkrijgbaar in diverse gradaties.

  Granulaten

  25

 • Organische (minerale) meststoffen

  Fertiplus

  Fertiplus is een ecologisch en hyginisch verantwoorde organische meststof in korrelvorm en wordt geproduceerd van gefermenteerde pluimveemest. Het organisch materiaal bestaat grotendeels uit humuszuurstructuren die de in de grond aanwezige mineralen deblokkeren. Hierdoor komen mineralen geleidelijk beschikbaar voor opname door de wortels van planten. Fertiplus bevat niet alleen de voedingsstoffen en mineralen die de plant nodig heeft, maar zorgt ook voor de vereiste organische stof.

  ActivitVoor de biologische teelt is de organische meststof Activit uitermate geschikt als stikstof- en basismeststof. Bewezen is dat door het gebruik van de korrel de productie toeneemt. Activit bevat niet alleen de voedingsstoffen en mineralen die de plant nodig heeft, maar zorgt ook voor de vereiste organische stof. Activit is een ecologisch en hyginisch verantwoorde organische meststof in korrelvorm. Eventuele ziektekiemen of onkruidzaden worden gedood door middel van een speciaal proces van fermentatie en drogen.

  Samengestelde organische meststof

  TopmixTopmix is een samengestelde organische korrel. Topmix is een perfect gedoseerde korrel en/of geschikt voor een fosfaatarme bodem. De combinatie van een hoogwaardige organische stof en fosfaat, dat geleidelijk wordt afgegeven aan de plant, garandeert de best mogelijke oplossing voor uw plant en bodem. Topmix stimuleert de wortelvorming, zaadvorming en afrijping door het hoge fosfaatgehalte. Het is speciaal ontwikkeld voor fosfaatarme en sterk alkalische gronden. Topmix wordt geproduceerd van gefermenteerde pluimveemest. Het is een ecologisch en hyginisch verantwoorde organische meststof in korrelvorm. Een aantal van de Topmix producten zijn gecertificeerd voor biologische teelten.

  Vloeibare meststoffenVloeibare meststoffen, waarvan sommige met biologische ingredinten, bieden verschillende voordelen. Deze vloeistoffen zijn tot een nauwkeuriger bemestingin staat. De samenstelling en dosering kan exact worden bepaald. Het uitgebreide assortiment van vloeibare meststoffen die uit de Topmix serie beschikbaar zijn,bieden de juiste oplossing voor alle groenten, fruit, graan en gazon.De vloeibare meststoffen kunnen ook worden gebruikt in de retailmarkt.

  Ferm O Feed onderscheidt zich door het produceren van een groot productassortiment, zodat in de behoefte van elke klantkan worden voorzien.

  Wilt u meer informatie over de producten?Kijk op onze website www.fermofeed.com of vraag de uitgebreide productencatalogus aan via [email protected]

  Onze vloeibare meststoffen: Topmix-LIQ NPK 15-0-0 Topmix-LIQ NPK 2-1-8 MgO 0.6 Topmix LIQ NPK 0-15-3 OM-25 Topmix LIQ-6 Magnesium

  Tevens

  verkrijgbaar Tevens

  verkrijgbaar

  We werken met de volgende Nederlandse distributeurs:

  Harm-Jan RiemensAccountmanager AkkerbouwTel.: 06 22 69 23 88E-mail: [email protected]

  Jaap LubbersenProductspecialist meststoffenTel.: 0174 44 63 15E-mail: [email protected]

  Mans de BoerAccountmanagerTel.: 0475 49 80 80E-mail: [email protected]

  26

 • 1 Den Ouden Groep - hoofdkantoor Hermalen 7

  Postbus 12, 5480 AA Schijndel

  T (073) 543 10 00

  F (073) 549 83 60

  E [email protected]

  www.denoudengroep.com

  www.fermofeed.com

  www.bodac.nl

  2 Locatie Vlagheide Vlagheide 6c, 5482 NM Schijndel

  3 Locatie Land van Cuijk Beijers bos 2, 5443 PL Haps

  4 Locatie West-Brabant Rijksweg Noord 8, 4735 TX Zegge

  5 Locatie De Peel/ROC Gerstdijk 6, 5704 RG Helmond

  6 Locatie Het Gooi Naarderstraatweg 6, 1399 VR Muiderberg

  7 Locatie Maasland Vliertwijksestraat 45-a, 5244 NH Rosmalen

  Contact

  6

  3

  2

  5

  1

  7

  4

  Onze vloeibare meststoffen: Topmix-LIQ NPK 15-0-0 Topmix-LIQ NPK 2-1-8 MgO 0.6 Topmix LIQ NPK 0-15-3 OM-25 Topmix LIQ-6 Magnesium

  Tevens

  verkrijgbaar

  27

 • Natuurlijk