productcatalogus 2016/2017

454
Productcatalogus 2016/2017 Spelingsarme planetaire vertragingskasten Haakse vertragingskasten met servo-aandrijving Systeemoplossingen Toebehoren alpha

Upload: wittenstein-ag

Post on 22-Jul-2016

385 views

Category:

Documents


25 download

DESCRIPTION

Spelingsarme planetaire vertragingskasten Haakse vertragingskasten met servo-aandrijving Systeemoplossingen Toebehoren

TRANSCRIPT

Page 1: Productcatalogus 2016/2017

Productcatalogus 2016/2017

Spelingsarme planetaire vertragingskastenHaakse vertragingskasten met servo-aandrijvingSysteemoplossingenToebehoren

alpha

Page 2: Productcatalogus 2016/2017
Page 3: Productcatalogus 2016/2017

alpha

Productcatalogus 2016/2017

Spelingsarme planetaire vertragingskastenHaakse vertragingskasten met servo-aandrijvingSysteemoplossingenToebehoren

Page 4: Productcatalogus 2016/2017

© 2016 by WITTENSTEIN alpha GmbH

Alle technische gegevens zijn actueel op het moment van het ter perse gaan. In het kader van de verdere ont-wikkeling van onze producten zijn technische wijzigingen voorbehouden. Ook eventuele fouten zijn niet geheel uitgesloten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden ge-steld voor onjuistheden in gegevens, tekeningen en beschrijvingen. De in deze publicatie gepresenteerde teksten, foto's, technische tekeningen en eender welke andere vormen van visuele voorstellingen zijn en blijven de intellectuele eigendom van WITTENSTEIN alpha GmbH.Zonder de nadrukkelijke toestemming van WITTENSTEIN alpha GmbH zijn alle vormen van vermenigvuldiging, hetzij gedrukt, hetzij via elektronische weg, uitdrukkelijk verboden.Elke vorm van verveelvoudigen, bewerken, vertalen, het zetten op microfilm of het archiveren in elektronische systemen is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WITTENSTEIN alpha GmbH niet toegelaten.

4

Page 5: Productcatalogus 2016/2017

06

12

22

26

28 303274

124

158

160 162210248260292

420

422 424428430432434438444

126

128 130148

320

322 350

364

366 368

394

396 416418 

Inhoudsopgave

Een partner waarop u kunt bouwen

WITTENSTEIN alpha Dienstverlening

Vertragingskastsegmenten/overzicht vertragingskasten

Planetaire vertragingskasten High End

alpheno®

RP+

TP+/TP+ HIGH TORQUESP+/SP+ HIGH SPEEDHygienic Design

Planetaire vertragingskasten General

alpha Value LineLP+/LPB+ Generation 3CP

Haakse vertragingskasten High End

RPK+

TK+/TPK+/TPK+ HIGH TORQUESK+/SPK+

HG+

SC+/SPC+/TPC+

V-Drive Advanced

Haakse vertragingskasten General

LK+/LPK+/LPBK+

V-Drive Value

Systeemoplossingen

alpha lineaire systemen Rondsel, tandheugel, smeersysteem

Toebehoren

KoppelingenKlemschijvenFlensassen

Informatie

Snelkiezer voor vertragingskastenVertragingskast – gedetailleerde configuratieHypoïde – gedetailleerde configuratieModulematrix ‘Vorm van de uitgaande as’V-Drive – gedetailleerde configuratieKoppeling – gedetailleerde configuratieGlossariumBestelinfo

5

Page 6: Productcatalogus 2016/2017

Bedrijfsleiding WITTENSTEIN alpha GmbH: Michael Müller, Philipp Guth

6

Page 7: Productcatalogus 2016/2017

Beste klanten,

In meer dan drie decennia heeft WITTENSTEIN alpha GmbH zich ontwikkeld tot hét merk voor innovatie en uitmuntendheid binnen de aandrijftechnologie. De producten in deze catalogus zijn daar opnieuw het bewijs van. Dit is met name het geval bij onze nieuwe, veelzijdige vertragingskastreeks alpha Value Line. Uw voordelen: maximale efficiëntie voor alle assen, hoge betrouwbaarheid, ongekende vrijheid bij aandrijvingskoppeling en constructie. De Value Line geeft een teken, dat zich ook op de toekomst richt: Voor WITTENSTEIN alpha komt klanttevredenheid wereldwijd altijd op de eerste plaats.

Wij denken globaal, handelen dynamisch en houden daarbij de waarden in acht die WITTENSTEIN alpha groot hebben gemaakt: openheid voor innovatie, streven naar uitmuntendheid en echt partnerschap met onze klanten.

Al deze waarden komen ook weer naar voren in onze nieuwe configuratiesoftware, cymex® 5, de software voor dimensionering en ontwerp van de volledige aandrijflijn. cymex® 5 stelt op elk front nieuwe maatstaven. Hierdoor behalen we een hogere productiviteit, evenals efficiënte, veilige en duurzame processen. Nieuwe normen die ons de mogelijkheid bieden samen met u de kansen van de toekomst te benutten.

Wij kijken er alvast naar uit!

Bedrijfsleiding WITTENSTEIN alpha GmbH

7

Page 8: Productcatalogus 2016/2017

alpha electronics motion contro l cyber motor

WITTENSTEIN – Products that know no limits

Source Phoenix: EADS Astrium

Automation · Robotics · Aerospace Industry · Medical technology · Vehicle technology · Crude oil exploration · Simulation

Branchenübersicht_3000x1000.indd 1 04.07.11 15:15

Photo Phoenix: EADS Astrium

WITTENSTEIN – Inzet zonder grenzen. Zeer nauwkeurige aandrijfsystemen voor de meest uiteenlopende bedrijfstakken: aandrijftechniek · elektronica · werktuigmachines · productiesystemen · robotica, automatisering, goederenbehandeling · textiel-, druk- en papiermachines · laser-, glas- en houtbewerkingsmachines · voedingsmiddelen- en verpakkingsmachines · pneumatica · halfgeleiderindustrie · lineaire techniek · luchtvaart- en ruimtevaartindustrie · extreme omgevingscondities (zoals hoge temperatuur, ultra-hoog-vacuüm) · aardoliewinning · medische techniek · farmaceutische industrie · motorsport · automobiel- en bandenindustrie · optica · voertuigtechniek · verdedigingstechnologie

De WITTENSTEIN-groep

Hooggespecialiseerde vakdisciplines verenigd onder één dak

Aandrijving, besturing en regeling zijn domeinen die maximale precisie vereisen. Producten van WITTENSTEIN alpha GmbH introduceren wereldwijd standaarden in de machinebouw en de aandrijf-techiek. Van spelingsarme planetaire vertragingskasten, via haakse servovertragings-kasten en complete aandrijf-eenheden tot de omvattende engineering-software cymex® en technisch vakkundig advies: WITTENSTEIN alpha GmbH herdefinieert precisie.

WITTENSTEIN electronics GmbH ontwikkelt, produceert en verkoopt elektronica- en softwarecomponenten voor complexe mechatro-nische aandrijfsystemen en ondersteunt zo op maat uw innovatietechnologie. De intelligente en hulpbron-efficiënte elektronicacom-ponenten onderscheiden zich door een uitstekende vermogensdichtheid en betrouwbaarheid, en werken ook onder extreme omge-vingscondities.

Integratie bereikt hier haar innovatievebestemming– als beslissende factor voor een hogere vermogensdichtheid en dynamiek. WITTENSTEIN motion control GmbH ont-wikkelt mechatronische aandrijfsystemen die heel wat voordelen bieden voor de klant, en werkt hiervoor op basis van producten van de WITTENSTEIN-groep. Zelfs bij extreem gebruik be-wijzen de elektromechanische servosystemen in bijzondere mate eigenschappen als be-heersbaarheid, precisie, func-tionaliteit, betrouwbaarheid en robuustheid.

Enorme vermogensdichtheid en dynamiek, gering gewicht en maximale betrouwbaar-heid zijn kenmerkend voor de servomotoren van WITTENSTEIN cyber motor GmbH. Individueel aange-paste motoren voor producti-viteitstoenames en maximale levensduur. Door speciale materiaalontwikkelingen kun-nen de motoren ook onder extreme omgevingscondi-ties ingezet worden, zoals bijvoorbeeld in een erg hoog vacuüm of een radioactieve omgeving en bij toepassingen met hoge temperaturen.

– één zijn met de toekomst

8

Page 9: Productcatalogus 2016/2017

in tens bast ianaerospace & s imulat ion pioneers of precision

De onderneming WITTENSTEIN AG omvat acht innovatieve bedrijfssegmenten met telkens eigen dochterondernemingen: servovertragingskasten, servo-aandrijfsystemen, medische tech-niek, miniatuur servo-eenheden, innovatieve vertandingstechnologie, roterende en lineaire actua-torsystemen, nanotechnologie en elektronica- en softwarecomponenten voor de aandrijftechniek.

Wereldwijd heeft WITTENSTEIN AG ongeveer 2.000 medewerkers in dienst en is het met 60 doch-terondernemingen en kantoren in 40 landen vertegenwoordigd.

WITTENSTEIN wereldwijd

Om het even waar u ons no-dig heeft: Een dicht distribu-tie- en servicenetwerk zorgt wereldwijd voor een snelle bereikbaarheid en competen-te ondersteuning.

Intelligentie fascineert, be-geestert en opent volledig nieuwe wegen. De innova-tieve medische techniek van WITTENSTEIN intens GmbH met de nadruk op intel-ligente implantaten komt precies daar tot zijn recht. Zo is FITBONE® de tot op vandaag enige implanteerbare mechatronische mergpen voor botverlenging, die door gebruik van intelligente tech-niek regel- en stuurbaar is. Intelligentie waarvan de ware betekenis in elke ontwikke-lingsfase tot het afgewerkte product is terug te vinden.

Zowel bij de configuratie, de productie als de controle, en in de testfase – WITTENSTEIN bastian GmbH houdt bij de ontwikkeling van innova-tieve vertandingen steeds rekening met de individuele vereisten van de betreffende toepassingsgebieden. Zo ontstaan ingrijpende oplos-singen. Tot slot definieert WITTENSTEIN bastian GmbH individualiteit dagelijks op-nieuw: door zich open te stel-len voor innovatie en doorvolle-dig nieuwe wegen in te slaan.

Maximaal rendement bij mini-maal gewicht – in de luchtvaart- en ruimtevaarttechnologie speelt efficiëntie een beslissende rol. De sterk presterende actuator-systemen van WITTENSTEIN aerospace & simulation GmbH staan daarom voor kwalitatieve hoogwaardigheid en tegelijker-tijd unieke compactheid.De hoogefficiënte systemen worden onder andere gebruikt in de Airbus A380, evenals in opleidingsvliegtuigen en simulatoren.

attocube systems is wereld-wijd een gevraagde partner voor toplaboratoria in de wetenschap en industrie en is gespecialiseerd in uniforme systeemoplossingen voor uitstekende toepassingen op het gebied van de nanotech-nologie. Het bedrijf ontwikkelt en produceert een wereldwijd concurrentieloze productfa-milie uit nanopositioneer-ders, afstandssensoren, cryostaten en volledige microscoopsystemen die zelfs aan de grens van het fysisch-technisch haalbare absoluut betrouwbaar en nauwkeurig werken.

9

Page 10: Productcatalogus 2016/2017

1983 20041995 19961994 200219991984

alpha

2007 2008SP SP classic LPTP cymex® TPK+/ SPK+/

HG+/ SK+/ TK+

Onderzoek & Ontwikkeling, Productie en Verkoop …

… alles onder één dak!

Spelingsarme planetaire vertragingskastenSysteemoplossingen

alpha is de meest innovatieve onder de Duitse middelgrote

ondernemingenOprichting alpha

getriebebau

SoftwareontwikkelingDe eerste spelingsarme planetaire vertragingskasten

SP+/ TP+/ LP+-reeksalpheno®

Haakse vertragingskasten met servo-aandrijving

Naamswijziging naar WITTENSTEIN alpha

Ons uitgangspunt voor de beste klantoplossingen bij een optimale kwaliteit

Met 'efficiency engineering' bundelt WITTENSTEIN alpha veel van zijn op de markt al lang onvervangbare eigenschappen tot een markant uitgangspunt en herkenbare eigenschap. Onder het overkoepelende begrip 'efficiency engineering' scharen wij alle

aspecten van effectiviteit en rentabiliteit van de producten, systemen en oplossingen van WITTENSTEIN alpha. Deze zijn gebaseerd op efficiënte technische deskundigheid en efficiënte processen binnen de productie, evenals op het partnerschap met klanten.

efficiency engineering – efficiënte processen en efficiënte producten

Meer dan 30 jaar verandering en innovatie

WITTENSTEIN alpha zet wereldwijd maatstaven in de machinebouw en in de aandrijftechniek

10

Page 11: Productcatalogus 2016/2017

alpha

alpha

2014 2015 20162011 2012 2013

alpha Value Line

cymex® 5NP/NPL/NPS/ NPT/NPR

LP+/LPB+ Generation 3

Branchecompetentie

Robotica, automatisering en goederenbehandelingstechniek Een veelvoud aan servovertragingskasten en mechanische aandrijfsystemen, van het economy- tot het high end-segment, voor allerhande robots zowel als voor bijko-mende assen als rij-assen en werkstukmanipulatoren.

Werktuigmachines en productiesystemenHoogste precisie, proceszekerheid en productiviteit dankzij belastbare, nagenoeg spelingsvrije en torsiestijve mechanische systeemoplossingen, zoals in aanvoer-, zwenk- en hulpassen.

HoutbewerkingsmachinesMechanische systemen, zoals vertragingskasten met rondsel-tandheugel – gepaard met omvattende engineering – kennis en advies ter plaatse voor een optimaal pakket van eindresultaatkwaliteit enefficiëntie.

Druk- en papiermachinesInnovatieve vertragingskasten bieden hoge continue toerentallen, een perfecte gelijkloop en een permanente precisie – de ideale oplossing voor een hoogkwalitatief drukproces en voor andere continu lopende toepassingen. Optioneel verkrijgbaar: geïntegreerde sensormeting voor de bewaking van de baanspanning en gelijkaardige parameters.

Lineair systeem met hoge prestaties

Een dicht distributie- en servicenetwerk zorgt wereldwijd voor een snelle bereikbaar-heid en competente ondersteuning. Door jarenlange ervaring kunnen onze vakkundige experts u optimaal advies geven in de meest uiteenlopende branches.

Voedingsmiddelen- en verpakkingsmachinesMaximale kloksnelheden, efficiëntie en machineflexibiliteit dankzij een assortiment vertragingskasten dat alle assen omvat die geschikt zijn voor de verpakkingstechniek, inclusief vertragingskasten met corrosiebestendig ontwerp.

Hygienic Design/ SC+/SPC+/TPC+

Innovatieve tandheugelmontage

Nieuwe generatie LP+/ LPB+

Nieuwe generatie tandheugels

Hygienic Design / nieuwe generatie kegelwielvertragingskasten

De revolutie in de lineaire techniek

Doelstelling efficiency engineering

Naamswijziging naar WITTENSTEIN alpha

Softwareontwikkeling

11

Page 12: Productcatalogus 2016/2017

WITTENSTEIN alpha Dienstverlening

Individuele ondersteuning in elke interactiefase

Gedreven door innovatieve en efficiënte systeemoplossingen

Met het speciale concept van WITTENSTEIN alpha Dienstverlening stellen wij ook op het gebied van klantenservice nieuwe standaarden. Wij staan voor u klaar vanaf het begin, maar ook gedurende de gehe-le levenscyclus van uw toepassing. Ons wereldwijd actieve adviesnetwerk onder-steunt u bij uw veeleisende uitdagingen

door jarenlange ervaring, verschillende configuratietools en individuele enginee-ring-dienstverlening. De snelle reactietij-den op het gebied van logistiek en de speedline®, maar ook ondersteuning ter plaatse bij installatie en ingebruikname van mechanische systemen, bieden u  een duurzaam concurrentievoordeel.

Op het gebied van aftersales staat onze klantenservice met hooggekwalificeerd en betrokken vakkundig personeel voor u klaar – en dat 24 uur per dag. Als het om klantenservice gaat, bent u bij ons in goede handen!

Gedetailleerde informatie vindt u in onze dienstverleningscatalogus en onder: www.wittenstein.biz

speedline®: Tel. +49 7931 493-10444 24h-service-hotline: Tel. +49 7931 493-12900

Pick-up & return service

Moderniseringsservice

Gebruik

Inve

ster

inge

n

Advies en berekeningen

cymex® opleidingen

Info en CAD Finder

Engineering

speedline®

WITTENSTEIN alphaDienstverlening:

· professioneel advies · individuele ondersteuning · beste oplossingen · korte reactietijden · 24 uur service

Planning

Heri

nvesteringen

Reparatieservice

Maintenance service

Gebruikshandleidingen en motormontagevideo's

Configuratiesoftware cymex®

Sensoriek

Ingebruikname

cymex® Statistics

24h-service-hotline

Online Product Configurator

12

Page 13: Productcatalogus 2016/2017

WIT

TEN

STE

IN a

lpha

D

iens

tver

leni

ng

Advies en configuratie

Wij komen persoonlijk bij u ter plaatse

We adviseren u graag: Tel. +32 (0)9 326 73 80

Engineering

Uw uitdaging is onze drijfkracht

PlanningInvestering

Info & CAD Finder

Eenvoudig en snel de gewenste informatie

Met onze Info & CAD Finder vindt u met een paar klikken het gezochte product. U vindt hier de pres-tatiegegevens, CAD-gegevens, handleidingen en motormontage-instructies van het product.

Via een erg intuïtief menu is het voor u gemakkelijk uw gewenste componenten te configureren en de gewenste gegevens op te vragen.

De Info & CAD Finder staat gratis ter beschikking op: www.wittenstein.biz/Info-and-CAD-zoeker

Uw voordelen

· online geometrievergelijking met de motor · transparante en eenvoudige selectie · Opmaak van de volledige bestelsleutel · documentatie van de selectie · 3D-animatie van de gekozen oplossing

Uitmuntend advies en innovatiekracht

Onze competentie Persoonlijk advies over aandrijftechniek, klantindivi-duele dienstverleningen alsook proces- en aandrijf-periferie. Profiteer van onze jarenlange ervaring en competentie door ons wereldwijde verkoopnetwerk. Uw voordelen · professioneel advies · persoonlijk contact · de beste oplossingen door bekwame · toepassingsberekening en aandrijfconfiguratie · klantspecifieke dienstverlening · systeemoplossingen voor veeleisende toepassingen

Analyseren – Optimaliseren – Realiseren

Onze competentie De modernste softwaretools voor berekening en simulatie, evenals uitgebreide mechatronicacom-petentie. Profiteer van onze jarenlange technische ervaring binnen de machinebouw.

Uw voordelen · veiligheid bij de aandrijfkeuze vergroten voor uiterst complexe toepassingen

· ontwikkelingskosten reduceren door tijdbesparing · hogere machine- en procesveiligheid · prestatie en productiviteit vergroten · individuele projectraadgeving, projectservice en constructieondersteuning

· complexe meeras-beoordeling · simulatie met meerdere onderdelen in 2D en 3D · optimalisatie van het bewegingsdesign · configuratie van vertandingen, assen en lagers · FEM-berekening

13

Page 14: Productcatalogus 2016/2017

Dit zeggen gebrui-kers over het nieuwe cymex®5:

"De interface van cymex® 5 bevalt me erg goed. Je vindt snel wat je zoekt. Het is heel intuïtief."

Max Windholz, Senior Manager StandardizationSOMIC Verpackungsmaschinen GmbH & Co. KG

cymex® 5

Calculate on the Best

cymex® 5 is de nieuwe maatstaf De ingenieurs van WITTENSTEIN alpha hebben de configuratiesoftware cymex® grondig opnieuw ont-wikkeld. Het resultaat is een configuratietool die in elk opzicht nieuwe maatstaven stelt.

Met cymex® 5 is de dimensionering en configuratie van de volledige aandrijflijn (toepassing + transforma-tie + vertragingskast + motor) nu sneller, eenvoudiger en veiliger dan ooit tevoren. Voorgedefinieerde stan-daardtoepassingen maken de berekening aanzienlijk eenvoudiger. Doordat er rekening is gehouden met alle relevante invloedfactoren, wordt een efficiënte configuratie gewaarborgd en de efficiëntie van de machine verhoogd.

cymex® 5 is supersnel

In vergelijking met voorgaande softwareoplossingen zijn de inspanningen bij cymex®5 tot wel 90 % minder. Dit bespaart veel tijd.

De nieuwe configuratiesoftware met Top Performance

cymex® 5 is compromisloos veilig

Afhankelijk van de gewenste belasting kunnen gebruikers componenten selecteren die zijn afgestemd op de toepassing. Dit garandeert te allen tijde een gepaste configuratie voor de desbetreffende belasting en beweging – de software biedt toepasselijke instructies, waarschuwingen en foutmeldingen, bijvoorbeeld bij de overbelasting van individuele componenten.

„cymex® 5 is efficiency engineering."Felix Zeeb, Mechanical EngineeringOPTIMA consumer GmbH

cymex® 5 maakt indruk op nieuwe gebruikers

14

Page 15: Productcatalogus 2016/2017

Gratis download

De basisversie van de configuratiesoft-ware cymex® 5 is verkrijgbaar als gratis download.

Nieuwsgierig?

www.wittenstein.biz/cymex-5

cymex® 5 is internationaal

De software is in elf talen verkrijgbaar: Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Chinees, Japans, Frans, Turks, Russisch, Portugees en Nederlands. Dit maakt de internationale samenwerking veel eenvoudiger.

cymex® 5 is 30 jaar ervaring

WITTENSTEIN alpha heeft meer dan drie decennia ervaring binnen de aandrijftechniek. Deze gebundelde kennis zorgt voor maximale veiligheid bij de configuratie.

cymex® 5 is een nauwe samenwerking met de klant

De nieuwe configuratietool is zo goed geworden omdat WITTENSTEIN alpha zeer nauw samenwerkt met zijn klanten. Uw ervaringen zijn meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe software.

Investering

WIT

TEN

STE

IN a

lpha

D

iens

tver

leni

ng

15

Page 16: Productcatalogus 2016/2017

FPreload Master

FPreload Slave

v(t)

cymex® 5 kan zoveel assen als gewenst parallel definiëren

In tegenstelling tot andere configuratie-tools kan cymex® 5 zoveel assen als  ge-wenst is gelijktijdig definiëren. Dit bespaart tot 60 % tijd bij de variantberekening.

cymex® 5 heeft een enorm grote database

In de configuratietool zijn meer dan 14 000 motoren van de 50 meest gangbare mo-torfabrikanten opgenomen. Continu bijge-werkt, altijd actueel. Bovendien bevat het meer dan 8 000 vertragingskastvarianten van WITTENSTEIN alpha en meer dan 200 combinaties van lineaire systemen met alle relevante technische specificaties.

cymex® 5 heeft een intuïtieve profiler

De nieuwe profiler is zeer gebruiksvrien-delijk. Het bewegings- en belastingsprofiel is overzichtelijk weergegeven en kan naar wens worden bewerkt. Alle invoerparame-ters zijn gedetailleerd beschreven.

cymex® 5 heeft de nieuwe master-slave-functie*

Met de master-slave-functie is het mo-gelijk om twee aandrijvingen elektrisch afgesteld weer te geven. De wederzijdse afstelling van master en slave elimineert de speling binnen de aandrijflijn en zorgt voor een hogere stijfheid van de machine. Dit kan uw dynamiek aanzienlijk verhogen.

cymex® 5

Calculate on the Best

*Premiumfunctie, op aanvraag.

16

Page 17: Productcatalogus 2016/2017

cymex® 5 biedt uitvoerige documentatie

Na de geometrieverstelling genereert cymex® 5 indien gewenst berekenings-documentatie en datasheets voor vertra-gingskast en motor. Bovendien kunnen de 2D- en  3D-CAD-gegevens van geselec-teerde componenten worden opgevraagd.

cymex® 5 heeft een unieke optimaliseringsrekenhulp*

De volledige aandrijflijn kan worden ge-optimaliseerd op basis van de motorge-gevens. Tijdens de configuratie biedt de functie optimaliseringsvoorstellen voor de geselecteerde vertragingskast. Hierdoor nemen zowel de efficiëntie als de veilig-heid toe. Door downsizing kunnen kosten worden bespaard en is de vertragingskast over- noch ondergedimensioneerd.

cymex® 5 maakt het mogelijk de bewegings- en belastingsgroottes exact te reproduceren

De nieuwe software biedt veel mogelijk-heden voor de individuele configuratie van de aandrijflijn. Naast toepassingen die al in cymex® 3 waren opgenomen, zijn nu ook geïntegreerd: de kruk, de transportband, het centrale opwikkelapparaat en de aan-voerrol.

cymex® 5 heeft een intuïtieve interface

De nieuwe interface is modern en zeer flexibel: de gebruiker kan deze uitbreiden met optionele vensters, zoals meetcurves, belastingsdiagrammen of flexibel positio-neerbare werkbalken. Deze persoonlijke Look & Feel kan worden opgeslagen voor volgende projecten.

Investering

WIT

TEN

STE

IN a

lpha

D

iens

tver

leni

ng

17

Page 18: Productcatalogus 2016/2017

Afhaal- en bezorgservice

Logistieke oplossing op maat

speedline®

Wij maken tempo

Ons speedline®-team is bereikbaar op:

Tel. +49 7931 493-10444 (Duitsland)Tel. +49 7931 493-10333 (Internationaal)

* vrijblijvende levertijd, afhankelijk van de beschikbaarheid van de onderdelen

InvesteringGebruik

Snelheid voor meer flexibiliteit

Onze competentie Wij garanderen u de uitlevering van de stan-daardreeksen SP+, TP+ en LP+ Generatie 3 tot aan-trekkelijke combinaties in 24 resp. 48 uur af fabriek.* Profiteer nu ook van de kortstondige beschikbaar-heid van onze servo-wormwielvertragingskasten V-Drive. Profiteer van de onmiddellijke verwerking van uw aanvraag, de coördinatie van het volledige order en onze individuele leverservice.

Uw voordelen · snelle en kortstondige omzetting van ideeën door hoge flexibiliteit

· minimale hersteltijden en de kortste reactietijd bij ongeplande machinestilstand

· maximale veiligheid door transparante informa-tiestroom en betrouwbare afwerking

Wij regelen het transport voor u

Onze competentieIn dringende situaties zorgen wij voor de snelst mo-gelijke levertijd. Gebruik onze leveringsservice ook bij een speedline®-order. Uw voordelen · kostbesparing door minimalisering

van stilstandtijd · professionele logistieke organisatie · reductie van transportrisico's door

klantspecifieke, rechtstreekse levering

U kunt contact opnemen met ons serviceteam via:

Tel. +49 7931 493-12900 (Internationaal)

18

Page 19: Productcatalogus 2016/2017

WIT

TEN

STE

IN a

lpha

D

iens

tver

leni

ng

InvesteringGebruik

Klantopleidingen Met onze opleidin-gen veranderen we u in experts – onze kennis is uw voordeel

Ingebruikname

Professionele ondersteuning voor een veilige start

Van begin af aan betrouwbaar

Onze competentie Van begin af aan voor honderd procent inzetbare en nauwkeurig op uw gebruiksomgeving afgestemde producten, evenals ondersteuning bij de installatie en ingebruikname van complexe mechanische sy-stemen. Profiteert u van vakkundige inbouw, de op-timale aansluiting van het systeem op uw toepassing en de koppeling aan de werking van de aandrijving door onze service-experts.

Uw voordelen · professionele kennisoverdracht · maximale procesveiligheid · korte installatietijden · individuele opleiding voor mechanische systeeminstallatie

· specifieke ondersteuning voor ingebruikname van onze actuatoren

Product- en serviceopleidingen

Onze competentieKom meer te weten over het productportfolio van WITTENSTEIN alpha GmbH, word expert over onze configuratiesoftware cymex, ontdek meer over de installatie van uw systemen of bestel reserveon-derdelen na een succesvolle deelname aan onze serviceopleiding. Profiteer bovendien van onze bij-eenkomsten voor onderhoudsmonteurs, waarbij deelnemers in kleine groepen met een mix van the-orie en praktijk onder andere het veilig koppelen van een motor aan de vertragingskast en het zelfstandig vervangen van slijtstukken en vertragingskastbouw-groepen wordt gedemonstreerd.

Uw voordelen · individueel vormgegeven inhoud en specifieke

opleidingsprogramma's · praktijkgerichte leermethoden · gecertificeerde trainers

19

Page 20: Productcatalogus 2016/2017

WITTENSTEIN alpha biedt voor elke as volledige aandrijfoplossingen uit één hand. De toepassingsgebieden zijn vrij-wel grenzeloos, van zeer nauwkeurige assen in bewerkingsgereedschappen en productiesystemen tot verpakkingsma-chines waarbij een maximale productivi-teit wordt vereist.

WITTENSTEIN alpha staat hierbij altijd synoniem voor een optimale kwaliteit en betrouwbaarheid, hoge nauwkeurigheid en synchronisatiekwaliteit, optimale ver-mogensdichtheid, lange levensduur en eenvoudige motormontage.

Voedingsmiddelen- en verpakkings-machines

Overige sectorvoorbeelden:

Houtbewerkingsmachines Druk- en papiermachines Robotica, automatisering en goede-renbehandelingstechniek

Oplossingen voor alle assen, bijv. bij bewerkingsgereedschappen en pro-ductiesystemen. Primaire assen die zijn voorzien van Premium-aandrijfsystemen. Secundaire assen, zoals gereedschaps-wisselaars, voorzien van aandrijf- systemen uit de segmenten Value en Advanced. Portaalfreesmachine

WITTENSTEIN alpha op alle assen

20

Page 21: Productcatalogus 2016/2017

alpha

Vert

ragi

ngsk

asts

eg-

men

ten/

over

zich

t ve

rtra

ging

skas

ten

alpha Value

alpha Basic

alpha Advanced

alpha Premium

alpha Value

alpha Basic

alpha Advanced

alpha PremiumRP+

alpheno®

TP+

SP+

NP

CP

NPSNPL

NPTNPR

LP+

Assen met zeer hogevereisten voor precisie, dynamiek en vermogensdichtheid.

Assen met gemiddeldevereisten voor precisie, dynamiek en vermogensdichtheid.

Performance

Waarde

alpha Value

alpha Basic

alpha Advanced

alpha Premium

alpha Value

alpha Basic

alpha Advanced

alpha Premium

V-Drive Value

V-Drive+ SK+ HG+ TK+SC+

SPC+

TPC+

SPK+

TPK+

RPK+

LK+

LPK+

Assen met zeer hogevereisten voor precisie, dynamiek en vermogensdichtheid.

Assen met gemiddeldevereisten voor precisie, dynamiek en vermogensdichtheid.

Performance

Waarde

Haakse vertragingskasten

Met behulp van segmentgrafieken krijgt u een snel overzicht van het productport-folio van WITTENSTEIN alpha.

Planetaire vertragingskasten

Vertragingskastportfolio

21

Page 22: Productcatalogus 2016/2017

alpha Premium alpha Advanced alpha Value alpha Basic

alpheno® RP+ TP+ TP+ HIGH TORQUE

SP+ SP+ HIGH SPEED

SP+ HIGH SPEED

HDP HDV NP NPL NPS NPT NPR LP+

Generation 3LPB+

Generation 3CP

MF / MC MF / MA MF MA MF MC MC-L MA MF MF / MA MF / MA MF / MA MF / MA MF / MA MF MF MO

28 30 32 58 74 100 104 124 124 128 128 128 128 128 130 142 148

3 22 4 22 3 3 3 22 4 3 3 3 3 3 3 3 4

100 220 100 302,5 100 100 10 55 100 100 100 100 100 100 100 100 100

≤ 3 ≤ 1 ≤ 3 ≤ 1 ≤ 3 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 1 ≤ 10 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 20

≤ 1 - ≤ 1 - ≤ 1 ≤ 2 ≤ 2 - - - - - - - - - -

2800 / 3360 b) 10000 6000 40000 4500 3600 3600 760 200 800 800 800 800 760 500 305 200

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • •

• • •

• • • • • •

• • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • •

• •

• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• •

• • • •

• • •

Producten

Versie

In de catalogus vanaf pagina

Overbrenging c)

Min. i =

Max. i =

Torsiespeling [arcmin] c)

Standaard

Gereduceerd

Max. versnellingskoppel [Nm](max. aantal cycli per uur)

Vorm van de uitgaande as

Uitgaande as, glad

Uitgaande as, spiebaan

Uitgaande as, met evolvente Avertanding

OpsteekasVerbinding via klemschijf

Uitgaande flens

Systeemuitgang met rondsel

Vorm van de ingaande as

Motormontageversie

Aandrijfas

Uitvoering

ATEX a)

Voor levensmiddelen geschikte smering a) b)

Corrosiebestendig a) b)

Geoptimaliseerde massatraagheid a)

Accessoires (meer opties vindt u op de productpagina's)

Koppeling

Tandheugel

Rondsel

Riemschijf

Klemschijf

B5-montageflens

a) Vermogensreductie: Technische gegevens verkrijgbaar op aanvraag b) Gelieve contact op te nemen met WITTENSTEIN alpha c) Rekening houdend met de referentiebouwgrootte

! Houd rekening met de technische instructies en de veiligheidsinstructies in het glossarium.

Spelingsarme planetaire vertragingskasten High End / General

22

Page 23: Productcatalogus 2016/2017

alpha Premium alpha Advanced alpha Value alpha Basic

alpheno® RP+ TP+ TP+ HIGH TORQUE

SP+ SP+ HIGH SPEED

SP+ HIGH SPEED

HDP HDV NP NPL NPS NPT NPR LP+

Generation 3LPB+

Generation 3CP

MF / MC MF / MA MF MA MF MC MC-L MA MF MF / MA MF / MA MF / MA MF / MA MF / MA MF MF MO

28 30 32 58 74 100 104 124 124 128 128 128 128 128 130 142 148

3 22 4 22 3 3 3 22 4 3 3 3 3 3 3 3 4

100 220 100 302,5 100 100 10 55 100 100 100 100 100 100 100 100 100

≤ 3 ≤ 1 ≤ 3 ≤ 1 ≤ 3 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 1 ≤ 10 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 8 ≤ 20

≤ 1 - ≤ 1 - ≤ 1 ≤ 2 ≤ 2 - - - - - - - - - -

2800 / 3360 b) 10000 6000 40000 4500 3600 3600 760 200 800 800 800 800 760 500 305 200

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • •

• • •

• • • • • •

• • • •

• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • •

• •

• • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• •

• • • •

• • •

Vert

ragi

ngsk

asts

eg-

men

ten/

over

zich

t ve

rtra

ging

skas

ten

Producten

Versie

In de catalogus vanaf pagina

Overbrenging c)

Min. i =

Max. i =

Torsiespeling [arcmin] c)

Standaard

Gereduceerd

Max. versnellingskoppel [Nm](max. aantal cycli per uur)

Vorm van de uitgaande as

Uitgaande as, glad

Uitgaande as, spiebaan

Uitgaande as, met evolvente Avertanding

OpsteekasVerbinding via klemschijf

Uitgaande flens

Systeemuitgang met rondsel

Vorm van de ingaande as

Motormontageversie

Aandrijfas

Uitvoering

ATEX a)

Voor levensmiddelen geschikte smering a) b)

Corrosiebestendig a) b)

Geoptimaliseerde massatraagheid a)

Accessoires (meer opties vindt u op de productpagina's)

Koppeling

Tandheugel

Rondsel

Riemschijf

Klemschijf

B5-montageflens

a) Vermogensreductie: Technische gegevens verkrijgbaar op aanvraag b) Gelieve contact op te nemen met WITTENSTEIN alpha c) Rekening houdend met de referentiebouwgrootte

23

Page 24: Productcatalogus 2016/2017

alpha Premium alpha Advanced alpha Advanced alpha Value alpha Basic

RPK+ TPK+ HIGH TORQUE

TPK+ TPC+ SPK+ SPC+ SK+ TK+ HG+ SC+ VDT+ VDH+ VDS+ VDHe VDSe LPK+ LPBK+ LK+

MA MA MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MO MO MO

160 200 174 282 222 272 210 162 248 260 292 302 312 350 358 334 344 322

48 66 12 4 12 4 3 3 3 1 4 4 4 4 4 3 3 1

5500 5500 10000 20 10000 20 100 100 100 2 40 40 40 40 40 100 100 1

≤ 1,3 ≤ 1,3 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 12 ≤ 12 ≤ 15

- - ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 - - - - ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 - - - - -

10000 10000 6000 1600 4500 1210 640 640 640 315 1505 1505 1505 301 301 450 220 93

• • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • •

• • • • • • • • •

• •

• • • • • • •

• • • •

• • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• •

Haakse vertragingskasten met servo-aandrijving High End / General

! Houd rekening met de technische instructies en de veiligheidsinstructies in het glossarium.

Producten

Versie

In de catalogus vanaf pagina

Overbrenging c)

Min. i =

Max. i =

Torsiespeling [arcmin]] c)

Standaard

Gereduceerd

Max. versnellingskoppel [Nm](max. aantal cycli per uur)

Vorm van de uitgaande as

Uitgaande as, glad

Uitgaande as, spiebaan

Uitgaande as, met evolvente ver-tanding

Uitgaande as aan achterzijde, glad

Uitgaande as aan achterzijde, A gegroefd

Uitgaande flens

HolleaskoppelingVerbinding via klemschijf

Standaard

Aan achter-zijde

Flens met holle as

gesloten deksel, aan achterzijde

Systeemuitgang met rondsel

As aan weerszijden

Vorm van de ingaande as

Motormontageversie

Uitvoering

ATEX a)

Voor levensmiddelen geschikte smering a) b)

Corrosiebestendig a) b)

Accessoires (meer opties vindt u op de productpagina's)

Koppeling

Tandheugel

Rondsel

Riemschijf

Klemschijf

B5-montageflens

a) Vermogensreductie: Technische gegevens verkrijgbaar op aanvraag b) Gelieve contact op te nemen met WITTENSTEIN alpha c) Rekening houdend met de referentiebouwgrootte

24

Page 25: Productcatalogus 2016/2017

alpha Premium alpha Advanced alpha Advanced alpha Value alpha Basic

RPK+ TPK+ HIGH TORQUE

TPK+ TPC+ SPK+ SPC+ SK+ TK+ HG+ SC+ VDT+ VDH+ VDS+ VDHe VDSe LPK+ LPBK+ LK+

MA MA MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MO MO MO

160 200 174 282 222 272 210 162 248 260 292 302 312 350 358 334 344 322

48 66 12 4 12 4 3 3 3 1 4 4 4 4 4 3 3 1

5500 5500 10000 20 10000 20 100 100 100 2 40 40 40 40 40 100 100 1

≤ 1,3 ≤ 1,3 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 3 ≤ 6 ≤ 6 ≤ 12 ≤ 12 ≤ 15

- - ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 - - - - ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 - - - - -

10000 10000 6000 1600 4500 1210 640 640 640 315 1505 1505 1505 301 301 450 220 93

• • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • •

• • • • • • • • •

• •

• • • • • • •

• • • •

• • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • •

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• •

Vert

ragi

ngsk

asts

eg-

men

ten/

over

zich

t ve

rtra

ging

skas

tenProducten

Versie

In de catalogus vanaf pagina

Overbrenging c)

Min. i =

Max. i =

Torsiespeling [arcmin]] c)

Standaard

Gereduceerd

Max. versnellingskoppel [Nm](max. aantal cycli per uur)

Vorm van de uitgaande as

Uitgaande as, glad

Uitgaande as, spiebaan

Uitgaande as, met evolvente ver-tanding

Uitgaande as aan achterzijde, glad

Uitgaande as aan achterzijde, A gegroefd

Uitgaande flens

HolleaskoppelingVerbinding via klemschijf

Standaard

Aan achter-zijde

Flens met holle as

gesloten deksel, aan achterzijde

Systeemuitgang met rondsel

As aan weerszijden

Vorm van de ingaande as

Motormontageversie

Uitvoering

ATEX a)

Voor levensmiddelen geschikte smering a) b)

Corrosiebestendig a) b)

Accessoires (meer opties vindt u op de productpagina's)

Koppeling

Tandheugel

Rondsel

Riemschijf

Klemschijf

B5-montageflens

a) Vermogensreductie: Technische gegevens verkrijgbaar op aanvraag b) Gelieve contact op te nemen met WITTENSTEIN alpha c) Rekening houdend met de referentiebouwgrootte

25

Page 26: Productcatalogus 2016/2017

Spelingsarme planetaire vertragingskasten High End

TP+ en TP+ HIGH TORQUEDe compacte precisie

· spelingsarme planetaire vertra- gingskasten met uitgaande flens

· toepassing in cyclusbedrijf · torsiespeling: ≤ 1 arcmin · overbrenging: 4-302,5

Producthighlights: · hoge torsiestijfheid · ruimtebesparende constructie

RP+

Het uiterst nauwkeurige krachtpakket

· spelingsarme planetaire vertra- gingskasten met uitgaande flens

· toepassing in cyclusbedrijf · torsiespeling: ≤ 1 arcmin · overbrenging: 4-220

Producthighlights: · optimale torsiestijfheid · optimale axiale en radiale krachten · zeer gemakkelijk te monteren · geoptimaliseerd voor rondsel-

tandheugeltoepassingen

alpheno® Perfectie in een nieuwe dimensie

· spelingsarme planetaire vertragings-kasten met uitgaande as

· toepassing in cyclusbedrijf of continubedrijf

· torsiespeling: ≤ 1 arcmin · overbrenging: 3-100

Producthighlights: · optimale vermogensdichtheid · hoge axiale en radiale krachten · hoge torsiestijfheid

alpha Value

alpha Basic

alpha Advanced

alpha Premium

alpha Value

alpha Basic

alpha Advanced

alpha PremiumRP+

alpheno®

TP+

SP+

NP

CP

NPSNPL

NPTNPR

LP+

Assen met zeer hogevereisten voor precisie, dynamiek en vermogensdichtheid.

Assen met gemiddeldevereisten voor precisie, dynamiek en vermogensdichtheid.

Performance

Waarde

26

Page 27: Productcatalogus 2016/2017

alp

heno

®R

P+

TP+

SP

+

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

dOptimale vermogensdichtheid

Wat met de koppels?Niettegenstaande de vorige reeks op dit vlak al uit-stekend presteerde, is het ons toch gelukt de kop-pels met 40% op te drijven. Grensverleggend – dat is WITTENSTEIN alpha ten voeten uit!

Maximale positioneernauwkeurigheid

Indien gewenst zijn de High End planetaire vertra-gingskasten verkrijgbaar met een torsiespeling van minder dan één hoekminuut. Dit verhoogt de positi-oneernauwkeurigheid van uw toepassing aanzienlijk.

Rustige loop door schuine vertanding

Onze High End planetaire vertragingskasten 'fluis-teren'. In vergelijking met vertragingskasten met rechte vertanding lopen onze schuin vertande ver-tragingskasten ongeveer 6 dB(A) stiller. En wat 64 in plaats van 70 dB voor u aan meerwaarde betekent, weet u zelf het best. En wat meer is: trillingen zijn in principe niet meer waarneembaar; hun rustige loop zal u verrassen.

Levensduur van wereldklasse

De afdichtingsringen van de High End planetaire vertragingskasten zijn exclusief door ons ontwik-keld. Het materiaal is geoptimaliseerd, evenals de geometrie. Samen levert dit: een levensduur van wereldklasse!

SP+ en SP+ HIGH SPEEDDe klassieke allrounder

· spelingsarme planetaire vertra- gingskasten met uitgaande as

· toepassing in cyclusbedrijf of continubedrijf

· torsiespeling: ≤ 1 arcmin · overbrenging: 3-100

Producthighlights: · meervoudige vormen van de

uitgaande as · hoge nominale toerentallen

(SP+ HIGH SPEED) Hyg

ieni

c D

esig

n

HDPHygiënisch veilig aandrijven

· spelingsarme planetaire vertra-gingskast in Hygienic Design met uitgaande flens

· toepassing in cyclusbedrijf · speling: ≤ 1 arcmin · verhouding: 22-55

Product highlights: · rechtstreekse proceskoppeling · optimale vermogensdichtheid

en dynamiek · snelle, efficiënte en veilige

reiniging

HDVHygiënisch veilig aandrijven

· spelingsarme planetaire vertragingskast in Hygienic Design met uitgaande as

· toepassing in cyclusbedrijf of continubedrijf

· speling: ≤ 10 arcmin · verhouding: 4-100

Product highlights: · rechtstreekse proceskoppeling · snelle, efficiënte en veilige

reiniging

27

Page 28: Productcatalogus 2016/2017

Opsteekas incl. Klemschijf

alpheno® – perfectie in een nieuwe dimensie

Gladde as Evolvente vertanding

WITTENSTEIN alpha zet normen

De alpheno®-adapters op de uitg-aande as zorgen voor een hogere krachtoverbrenging. Adapters die aan de huidige indus-triestandaard voldoen, begrenzen het maximaal overdraagbare koppel van de vertragingskast van uw toepassing. alpheno® overstijgt deze grenzen.

Dankzij de nieuw ontworpen uitgaande as hebben de voortdu-rende verdere technische ontwikkelingen van onze alpheno® en de daaruit voortkomende betere prestaties hun onmiddellijke positieve effect op uw toepassing.

alpheno® overtuigt door zijn grootste vermogensdichtheid

Wij bieden u meer vermogen in een minimale ruimte…· wanneer de aandrijving nog compacter moet zijn ;· wanneer uw machine meer vermogen moet leveren ;· wanneer er behoefte is aan specifieke systeemoplossingen.

De industriestandaard voor vermogensdichtheid versus alpheno®

alpheno® 010SP+ 060

020075

040140

050180

030100

050210

2,2

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

2,4

2,0

1,6

2,1

1,3

alpheno®

industry standard SP+

28

Page 29: Productcatalogus 2016/2017

alp

heno

®

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Klantspecifiek

Vermogensgegevens alpheno® vergeleken met de industriestandaard

Opties

Net zoals de serie SP+ is ook de alpheno® beschikbaar in een HIGH SPEED-uitvoering en voorzien van een opsteekas aan de lastzijde. Een variant met geoptimaliseerde massa-traagheid staat garant voor maximale energie-efficiëntie. In combinatie met het productportfolio van rondsel-tand-heugel-systemen van WITTENSTEIN alpha, zorgt de alpheno® voor een niet te kloppen aandrijfoplossing in lineaire bewegingen.

Rondsel inbegrepen

Hoekverdraaiingsspeling [bgmin] < 1

Overbrengingsverhouding [ - ] 3 - 100

Maximaal versnellingskoppel [Nm] 2800

Alpha-piekkoppel [Nm] 3360

Max. aandrijftoerental [min-1] 6000

Rendement [%] 97

Performance Lineair Systeemmet planetaire vertragingskast

alpheno® in geoptimaliseerde versie voor toepassingen met rondsel en

tandheugel.

De geïntegreerde gaten in de bevestigingsflens reduceren de

vereistenvoor constructie en montage tot een minimum.

300 %

200 %

100 %

Maximaal versnellingskoppel

[Nm]

Totale lengte[mm]

Hoekverdraaiings-speling [bgmin]

Stijfheid tegen hoekverdraaiing [Nm/arcmin]

Radiale kracht [N]

De industriestandaard voor vermogensdichtheid versus alpheno®

alpheno®

Industriële standaardalpheno® piekmoment

29

Page 30: Productcatalogus 2016/2017

1,0 1,0 1,0 1,0

2,12,0

2,3

2,8

TP+ 050RP+ 040

TP+ 110RP+ 050

TP+ 300RP+ 060

TP+ 500RP+ 080

RP+ – het uiterst nauwkeurige krachtpakket

De nieuwe standaard voor vertragingskasten met flens

De reeks RP+ vertragings-kasten combineert alle voordelen van de beken-de reeksen vertragings-kasten. Kenmerken als een gereduceerde speling van < 1 arcmin, een op-timale vermogensdicht-heid, een willekeurige inbouwpositie, een eenvou-dige motormontage, een erg rustige loop door de schuine vertanding, een optimale positioneernauw-keurigheid en een levensduur van wereldklasse.

De RP+ overtuigt door een optimale vermogensdichtheid

· wanneer uw aandrijving een maximale prestatie vereist

· wanneer u de best mogelijke raadgeving weet te waarderen

· wanneer het systeem nog compacter moet zijn

Vergelijking van de vermogensdichtheid tussen de industriële standaard & RP+ *

Zet standaarden inzake vermogensdichtheid, modulariteit en montagevriendelijkheid.

De geometrie van de uitgaande flens van de RP+ is perfect afgestemd op de hoge vermogensdichtheid.

De planetaire vertragingskast RP+ voor hoge efficiëntie is geoptimaliseerd voor toepassingen met rondsel en tandheugel.

* rekening houdend met de bouwgroottes van de vertragingskasten

30

Page 31: Productcatalogus 2016/2017

RP

+

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Prestatiegegevens RP+ Prestatiegegevens als lineair systeem

High Performance Lineair systeemVoor als de individuele

vereistenduidelijk voorbij de tot nu toe bestaande mogelijkheden gaan.

In vergelijking met de industriële standaard konden de waarden

gemiddeld met 150 % opgedreven worden!

De geïntegreerde gaten in de bevestigingsflens reduceren de

vereistenvoor constructie en montage tot een minimum.

De speciaal op de vertragingskast afgestemde rondsels maken

de overdracht van de grootste voedingskrachten mogelijk.

De RPK+, de combinatie van een hypoïde haakse trap met de planetaire vertragingskast RP+ voor hoge efficiëntie vervolledigt de reeks.

De RP+ is ook als actuatorversie RPM+ verkrijgbaar. De RPM+ combineert de voordelen van de RP+-reeks met een nog compactere constructie. De permanent bekrachtigde servomotor zorgt door zijn bijzondere constructie voor een maximale vermogensdichtheid.

Meer informatie vindt u terug in de sys-

teemcatalogus 'High Performance Lineair

Systeem' of op het internet, op de

website www.tandheugelsystemen.be

(en .nl)

RP+

Industriële standaard

Positioneernauwkeurigheid[µm] < 5 *

Overbrengingen [ - ] 4 - 220

Max. voedingskracht per aandrijving [N] 112000

Bewegingssnelheid [m/min] 400

Efficiëntie [%] ≥ 97

Systeemstijfheid [%] + 50 **

* direct meetsysteem vereist** in vergelijking met de industriële standaard

Stijfheid

Vermogensdichtheid Voedingskracht

Positioneernauwkeurigheid

31

Page 32: Productcatalogus 2016/2017

TP+ HIGH TORQUE

TP+

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

500

400

300

200

100

TP+ 004S

TP+ 010S

TP+ 025S

TP+ 050S

TP+ 110S

TP+ 300S

TP+ 500S

MF

MF

MF

MF

MF

MFMF

40000

30000

20000

10000

1500

1000

500

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

TP+ 010S

TP+ 025S

TP+ 050S

TP+ 110S

TP+ 300S

TP+ 500S

TP+ 2000S

TP+ 4000S

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

TP+/TP+ HIGH TORQUE – de compacte precisie

TP+ MF (voorbeeld voor i = 5)Voor toepassingen in cyclusbedrijf (ED ≤ 60 %)

TP+ HIGH TORQUE MA (Voorbeeld voor i = 22)Voor toepassingen in cyclusbedrijf (ED ≤ 60 %)

Snelkeuze bouwgrootte

Max. ingaande snelheid [min-1]

Max

. ver

snel

ling

sko

pp

el a

an u

itg

aand

e as

[N

m]

Max. ingaande snelheid [min-1]

Max

. ver

snel

ling

sko

pp

el a

an u

itg

aand

e as

[N

m]

Compacte performers met uitgaande flens. De standaarduitvoering is optimaal geschikt voor een grote positioneernauwkeurigheid en een hoogdynamisch cyclusbedrijf.De TP+ HIGH TORQUE is bijzonder geschikt voor hoogprecieze toepas-singen, waarvoor een grote torsies-tijfheid vereist is.

32

Page 33: Productcatalogus 2016/2017

• • • • •

• • • • •

• • • • • •

• • • • •

• • • • •

• • • • •

TP+

MF

MA

4 - 100 22 - 302,5

≤ 3 ≤ 1

≤ 1 -

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Versies en hun toepassing

Producteigenschappen

Overbrengingen c)

Torsiespeling [arcmin] c)

Standaard

Gereduceerd

Vorm van de uitgaande as

Uitgaande flens

Systeemuitgang met rondsel

Vorm van de ingaande as

Motormontageversie

Aandrijfas

Uitvoering

Voor levensmiddelen geschikte smering a) b)

Corrosiebestendig a) b)

Geoptimaliseerde massatraagheid a)

Accessoires

Koppeling

Tandheugel

Rondsel

torqXis-sensorflens

Flensas

Tussenplaat voor aansluiting koeling

Voor toepassingen met Deltarobot

a) Vermogensreductie: Technische gegevens verkrijgbaar op aanvraag b) Gelieve contact op te nemen met WITTENSTEIN alpha c) Rekening houdend met de referentiebouwgrootte

EigenschappenTP+

MF-versie vanaf bladzijde 34TP+ HIGH TORQUE

MA-versie vanaf bladzijde 58

Vermogensdichtheid

Positioneernauwkeurigheid (bv. per-manent bevestigde aandrijvingen)

hoogdynamische toepassingen (bv. deltarobots)

Torsiestijfheid

ruimtebesparende constructie

hoge veiligheidsvereiste (bv. verticale assen)

33

Page 34: Productcatalogus 2016/2017

4 5 7 10

60 62 60 –

55 55 55 35

28 28 28 18

100 100 100 100

3300 3300 4000 4000

6000 6000 6000 6000

0,95 0,80 0,60 0,45

12 12 11 8

1630

110

97

> 20000

1,4

≤ 58

+90

IP 65

0,17 0,14 0,11 0,09

0,25 0,21 0,18 0,17

0,57 0,54 0,51 0,49

1-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Met cymex® geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve contact op te nemen met alpha.)

T2Bcym Nm

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal koppel aan de uitgaande as (bij n1N ) T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing c) Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2KNm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=10,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment (slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

B 11 J1 kgcm2

C 14 J1 kgcm2

E 19 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 14 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

TP+ 004 MF 1-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

34

Page 35: Productcatalogus 2016/2017

alpha

TP+

MF

AB

AB

AB

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

tot 114) (B)Diameter klemnaaf

tot 14 4) (C)Diameter klemnaaf

tot 19 4) (E)Diameter klemnaaf

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

Aanzicht A Aanzicht B

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

35

Page 36: Productcatalogus 2016/2017

16 20 21 25 28 31 35 40 50 61 70 91 100

60 60 – 62 60 – 62 62 62 – 60 – –

55 55 40 55 55 40 55 55 55 45 55 32 35

40 40 30 40 40 30 40 40 40 30 40 15 18

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4800 5500 5500 5500 5500

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

0,55 0,45 0,45 0,45 0,35 0,35 0,30 0,25 0,25 0,20 0,20 0,20 0,20

12 12 10 12 12 9 12 11 12 9 11 7 8

1630

110

94

> 20000

1,5

≤ 58

+90

IP 65

0,078 0,070 0,074 0,068 0,062 0,072 0,061 0,057 0,057 0,058 0,056 0,057 0,056

0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Met cymex® geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve contact op te nemen met alpha.)

T2Bcym Nm

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing c) Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2KNm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=100,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

B 11 J1 kgcm2

C 14 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 11 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

TP+ 004 MF 2-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

36

Page 37: Productcatalogus 2016/2017

alpha

TP+

MF

AB

AB

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 114) (B)Diameter klemnaaf

tot 14 4) (C)Diameter klemnaaf

Aanzicht A Aanzicht B

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

37

Page 38: Productcatalogus 2016/2017

4 5 7 10

150 162 162 –

143 143 143 105

75 75 75 60

250 250 250 250

2600 2900 3100 3100

6000 6000 6000 6000

1,6 1,3 1,0 0,7

32 33 30 23

225

2150

270

97

> 20000

3,8

≤ 59

+90

IP 65

0,78 0,62 0,48 0,40

0,95 0,79 0,64 0,57

2,32 2,16 2,02 1,94

TP+ 010 MF 1-traps

1-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Met cymex® geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve contact op te nemen met alpha.)

T2Bcym Nm

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / gereduceerd ≤ 1

Stijfheid tegen hoekverdraaiing c) Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2KNm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=10,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

C 14 J1 kgcm2

E 19 J1 kgcm2

G 24 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 19 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

38

Page 39: Productcatalogus 2016/2017

alpha

TP+

MF

AB

AB

AB

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

tot 14 4) (C)Diameter klemnaaf

tot 19 4) (E)Diameter klemnaaf

tot 24 4) (G)Diameter klemnaaf

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

Aanzicht A Aanzicht B

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

39

Page 40: Productcatalogus 2016/2017

16 20 21 25 28 31 35 40 50 61 70 91 100

162 162 – 162 162 – 162 – 162 – 162 – –

143 143 100 143 143 110 143 140 143 110 143 80 105

90 90 80 90 90 70 90 80 90 70 90 35 60

250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3800 4500 4500 4500 4500

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

0,90 0,75 0,70 0,65 0,55 0,50 0,50 0,40 0,35 0,35 0,35 0,30 0,30

32 32 26 32 31 24 32 30 30 24 28 21 22

225

2150

270

94

> 20000

3,6

≤ 59

+90

IP 65

0,17 0,14 0,15 0,13 0,11 0,13 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

0,24 0,21 0,22 0,20 0,18 0,21 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16

0,56 0,53 0,55 0,53 0,51 0,53 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Met cymex® geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve contact op te nemen met alpha.)

T2Bcym Nm

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / gereduceerd ≤ 1

Stijfheid tegen hoekverdraaiing c) Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2KNm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=100,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

B 11 J1 kgcm2

C 14 J1 kgcm2

E 19 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 14 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

TP+ 010 MF 2-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

40

Page 41: Productcatalogus 2016/2017

alpha

TP+

MF

AB

AB

AB

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

tot 114) (B)Diameter klemnaaf

tot 14 4) (C)Diameter klemnaaf

tot 19 4) (E)Diameter klemnaaf

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

Aanzicht A Aanzicht B

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

41

Page 42: Productcatalogus 2016/2017

4 5 7 10

390 420 350 275

350 380 330 265

170 170 170 120

625 625 625 625

2300 2500 2500 2500

4500 4500 4500 4500

3,3 2,7 2,0 1,4

80 86 76 62

550

4150

440

97

> 20000

6,5

≤ 64

+90

IP 65

2,59 2,11 1,69 1,45

3,28 2,80 2,38 2,14

2,89 2,41 1,99 1,75

10,3 9,87 9,45 9,21

1-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Met cymex® geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve contact op te nemen met alpha.)

T2Bcym Nm

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / gereduceerd ≤ 1

Stijfheid tegen hoekverdraaiing c) Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2KNm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=10,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

E 19 J1 kgcm2

G 24 J1 kgcm2

H 28 J1 kgcm2

K 38 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 24 of 28 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

TP+ 025 MF 1-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

42

Page 43: Productcatalogus 2016/2017

alpha

TP+

MF

AB

AB

AB

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

tot 19 4) (E)Diameter klemnaaf

tot 24/28 4) (G/H)Diameter klemnaaf

tot 38 4) (K)Diameter klemnaaf

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

Aanzicht A Aanzicht B

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

43

Page 44: Productcatalogus 2016/2017

16 20 21 25 28 31 35 40 50 61 70 91 100

390 390 – 420 390 – 420 390 420 – 350 – 275

350 350 300 380 350 300 380 350 380 280 330 250 265

200 210 170 200 210 190 220 200 220 170 200 100 120

625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625

2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 3100 3500 3500 4200 4200

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

1,8 1,5 1,4 1,4 1,1 1,1 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6

81 81 70 83 80 54 82 76 80 61 71 55 60

550

4150

440

94

> 20000

6,7

≤ 60

+90

IP 65

0,66 0,55 0,60 0,53 0,44 0,55 0,43 0,38 0,38 0,39 0,37 0,38 0,37

0,83 0,71 0,77 0,69 0,61 0,72 0,60 0,55 0,54 0,55 0,54 0,54 0,54

2,20 2,08 2,14 2,06 1,98 2,09 1,97 1,92 1,92 1,92 1,91 1,92 1,91

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Met cymex® geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve contact op te nemen met alpha.)

T2Bcym Nm

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / gereduceerd ≤ 1

Stijfheid tegen hoekverdraaiing c) Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2KNm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=100,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

C 14 J1 kgcm2

E 19 J1 kgcm2

G 24 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 19 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

TP+ 025 MF 2-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

44

Page 45: Productcatalogus 2016/2017

alpha

TP+

MF

AB

AB

AB

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

tot 14 4) (C)Diameter klemnaaf

tot 19 4) (E)Diameter klemnaaf

tot 24 4) (G)Diameter klemnaaf

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

Aanzicht A Aanzicht B

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

45

Page 46: Productcatalogus 2016/2017

4 5 7 10

750 800 – 600

700 700 700 540

370 370 370 240

1250 1250 1250 1250

1900 2000 2500 2500

4000 4000 4000 4000

8,1 6,6 4,8 3,5

190 187 159 123

560

6130

1335

97

> 20000

14,0

≤ 65

+90

IP 65

9,47 7,85 6,39 5,54

12,6 11,0 9,55 8,71

13,7 12,1 10,6 9,78

28,3 26,7 25,3 24,4

1-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Met cymex® geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve contact op te nemen met alpha.)

T2Bcym Nm

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / gereduceerd ≤ 1

Stijfheid tegen hoekverdraaiing c) Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2KNm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=10,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

G 24 J1 kgcm2

I 32 J1 kgcm2

K 38 J1 kgcm2

M 48 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 32 of 38 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

TP+ 050 MF 1-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

46

Page 47: Productcatalogus 2016/2017

alpha

TP+

MF

AB

AB

AB

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

tot 24 4) (G)Diameter klemnaaf

tot 32/38 4) (I/K)Diameter klemnaaf

tot 48 4) (M)Diameter klemnaaf

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

Aanzicht A Aanzicht B

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

47

Page 48: Productcatalogus 2016/2017

16 20 21 25 28 31 35 40 50 61 70 91 100

800 800 – 800 800 – 800 800 800 – – – 600

750 750 600 750 750 620 750 750 750 550 700 500 540

400 400 350 400 400 400 400 400 400 350 400 220 240

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 3200 3200 3200 3900 3900

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

4,2 3,4 3,3 3,1 2,5 2,4 2,3 1,8 1,7 1,5 1,5 1,4 1,3

180 185 145 180 180 130 175 175 175 123 145 100 115

560

6130

1335

94

> 20000

14,1

≤ 63

+90

IP 65

2,53 2,07 2,30 2,01 1,67 2,12 1,64 1,44 1,42 1,46 1,41 1,43 1,40

3,22 2,77 2,99 2,70 2,36 2,81 2,33 2,13 2,12 2,15 2,10 2,12 2,09

10,3 9,83 10,1 9,77 9,43 9,88 9,40 9,20 9,18 9,22 9,17 9,19 9,16

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Met cymex® geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve contact op te nemen met alpha.)

T2Bcym Nm

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / gereduceerd ≤ 1

Stijfheid tegen hoekverdraaiing c) Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2KNm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=100,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

E 19 J1 kgcm2

G 24 J1 kgcm2

K 38 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 24 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

TP+ 050 MF 2-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

48

Page 49: Productcatalogus 2016/2017

alpha

TP+

MF

AB

AB

AB

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

tot 19 4) (E)Diameter klemnaaf

tot 38 4) (K)Diameter klemnaaf

tot 24 4) (G)Diameter klemnaaf

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

Aanzicht A Aanzicht B

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

49

Page 50: Productcatalogus 2016/2017

4 5 7 10

1900 2000 1900 1500

1600 1600 1600 1400

700 750 750 750

2750 2750 2750 2750

1400 1500 2000 2000

3500 3500 3500 3500

15,6 12,7 9,4 7,0

610 610 550 445

1452

10050

3280

97

> 20000

30,0

≤ 66

+90

IP 65

44,5 34,6 25,5 20,6

51,8 41,9 32,9 28,0

61,5 51,5 42,3 37,3

1-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Met cymex® geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve contact op te nemen met alpha.)

T2Bcym Nm

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / gereduceerd ≤ 1

Stijfheid tegen hoekverdraaiing c) Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2KNm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=10,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

K 38 J1 kgcm2

M 48 J1 kgcm2

N 55 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 48 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

TP+ 110 MF 1-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

50

Page 51: Productcatalogus 2016/2017

alpha

TP+

MF

AB

AB

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

tot 38 4) (K)Diameter klemnaaf

tot 48 4) (M)Diameter klemnaaf

Aanzicht A Aanzicht B

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

tot 55 4) (N)Diameter klemnaaf

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

51

Page 52: Productcatalogus 2016/2017

16 20 21 25 28 31 35 40 50 61 70 91 100

2000 2000 – 2000 2000 – 2000 1800 1800 – 1800 – 1500

1600 1600 1400 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1400 1600 1300 1400

980 980 850 1050 1050 1250 1250 850 1050 1100 900 700 800

2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2900 3200 3200 3400 3400

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

6,9 5,6 5,5 5,0 4,1 3,9 3,7 3,0 2,7 2,5 2,4 2,2 2,2

585 580 465 570 560 440 560 520 525 415 480 360 395

1452

10050

3280

94

> 20000

34,0

≤ 66

+90

IP 65

8,51 8,21 8,98 7,82 6,57 8,09 6,37 5,63 5,54 5,63 5,44 5,50 5,39

11,7 11,4 12,1 11,0 9,73 11,3 9,54 8,80 8,70 8,79 8,61 8,67 8,56

12,7 12,5 13,2 12,1 10,8 12,3 10,6 9,87 9,77 9,87 9,68 9,74 9,63

27,4 27,1 27,8 26,7 25,4 26,9 25,3 24,5 24,4 24,5 24,3 24,4 24,3

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Met cymex® geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve contact op te nemen met alpha.)

T2Bcym Nm

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental c) n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / gereduceerd ≤ 1

Stijfheid tegen hoekverdraaiing c) Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2KNm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=100,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

G 24 J1 kgcm2

I 32 J1 kgcm2

K 38 J1 kgcm2

M 48 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 32 of 38 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

TP+ 110 MF 2-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

52

Page 53: Productcatalogus 2016/2017

alpha

TP+

MF

AB

AB

AB

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

tot 24 4) (G)Diameter klemnaaf

tot 48 4) (M)Diameter klemnaaf

tot 32/38 4) (I/K)Diameter klemnaaf

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

Aanzicht A Aanzicht B

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

53

Page 54: Productcatalogus 2016/2017

5 7 10 20 21 25 31 35 50 61 70 91 100

3500 3300 1900 3500 3400 3500 3500 3500 3000 2800 3300 2800 2800

2200 1800 1000 2300 2100 2400 2200 2500 1900 1600 1800 1600 1600

8750 8750 8750 8750 8750 8750 8750 8750 8750 8750 8750 8750 8750

1000 1400 1700 2000 2000 2000 2000 2000 2300 2400 2400 2500 2500

2500 2500 2500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

23 17 11 10 9,5 9,0 7,0 6,0 5,0 4,0 4,0 3,5 3,5

1000 900 700 850 800 950 750 900 800 700 800 600 650

5560

33000

3900 5900

95 93

> 20000

60 58,5

≤ 64

+90

IP 65

– – – 31,6 27,7 26,6 26,1 25,0 24,1 24,0 23,9 23,9 23,8

86,6 63,8 51,4 – – – – – – – – – –

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal koppel aan de uitgaande as (bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 2.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / gereduceerd ≤ 1 Standaard ≤ 3 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2KNm/bgmin

Max. axiale kracht c) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij i=10,n1 = 2.000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

M 48 J1 kgcm2

N 55 J1 kgcm2

TP+ 300 MF 1-/2-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

54

Page 55: Productcatalogus 2016/2017

alpha

TP+

MF

AB

AB

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Aanzicht A Aanzicht B

tot 55 4) (N)Diameter klemnaaf

tot 48 4) (M)Diameter klemnaaf

1-traps :

2-traps :

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

Maattolerantie : ± 1,5 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

55

Page 56: Productcatalogus 2016/2017

5 7 10 20 21 25 31 35 50 61 70 91 100

6000 5000 3400 6000 5000 6000 6000 6000 4500 4800 5000 4800 4800

3250 2800 1700 3350 3200 3800 3700 3800 2900 2900 2800 2900 2900

15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

900 1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2100 2100 2200 2200

2500 2500 2500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

30 22 14 13 12 10 8,0 7,0 6,0 5,0 5,0 4,5 4,5

1450 1300 1100 1400 1200 1450 1200 1400 1300 1100 1250 950 1050

9480

50000

5500 8800

95 93

> 20000

82 77,5

≤ 66

+90

IP 65

– – – 35,9 40,2 33,7 35,4 27,4 25,4 25,8 25,0 25,2 24,8

181,9 142,0 119,8 – – – – – – – – – –

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 2.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / gereduceerd ≤ 1 Standaard ≤ 3 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2KNm/bgmin

Max. axiale kracht c) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij i=10,n1 = 2.000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

M 48 J1 kgcm2

O 60 J1 kgcm2

TP+ 500 MF 1-/2-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

56

Page 57: Productcatalogus 2016/2017

alpha

TP+

MF

AB

B A

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Aanzicht A Aanzicht B

tot 60 4) (O)Diameter klemnaaf

tot 48 4) (M)Diameter klemnaaf

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

1-traps :

2-traps :

Maattolerantie : ± 1,5 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

57

Page 58: Productcatalogus 2016/2017

22 27,5 38,5 55 88 110 154 220

230 230 230 230 230 230 230 230

150 150 180 110 180 180 180 180

525 525 525 525 525 525 525 525

4000 4000 4000 4000 4500 4500 4500 4500

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

0,60 0,50 0,45 0,35 0,35 0,35 0,30 0,30

≤ 1 ≤ 1

43 43 43 42 42 42 42 42

225 225

2150 2150

400 400

94 92

> 20000 > 20000

3,2 3,6

≤ 60 ≤ 60

+90

IP 65

0,21 0,18 0,16 0,14 0,16 0,15 0,14 0,13

0,52 0,50 0,47 0,46 - - - -

2-traps 3-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing c) Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2KNm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment (slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

C 14 J1 kgcm2

E 19 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 14 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

TP+ 010 MA HIGH TORQUE

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

58

Page 59: Productcatalogus 2016/2017

alpha

TP+

MA

AB

AB

AB

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

2-traps :

3-traps :

tot 14 4) (C)Diameter klemnaaf

tot 19 4) (E)Diameter klemnaaf

tot 14 4) (C)Diameter klemnaaf

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

Aanzicht A Aanzicht B

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

59

Page 60: Productcatalogus 2016/2017

22 27,5 38,5 55 66 88 110 154 220

530 530 530 530 480 480 480 480 480

320 350 375 375 260 260 260 260 260

1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

3500 3500 3500 3500 4000 4000 4000 4000 4000

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

1,1 1,0 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,4 0,4

≤ 1 ≤ 1

105 105 105 100 95 95 95 95 95

550 550

4150 4150

550 550

94 92

> 20000 > 20000

5,6 6,1

≤ 62 ≤ 62

+90

IP 65

0,87 0,70 0,60 0,55 0,63 0,56 0,53 0,51 0,50

2,39 2,22 2,12 2,07 – – – – –

2-traps 3-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing c) Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2KNm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

E 19 J1 kgcm2

G 24 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 19 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

TP+ 025 MA HIGH TORQUE

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

60

Page 61: Productcatalogus 2016/2017

alpha

TP+

MA

AB

AB

AB

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

2-traps :

3-traps :

tot 19 4) (E)Diameter klemnaaf

tot 24 4) (G)Diameter klemnaaf

tot 19 4) (E)Diameter klemnaaf

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

Aanzicht A Aanzicht B

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

61

Page 62: Productcatalogus 2016/2017

22 27,5 38,5 55 66 88 110 154 220

950 950 950 950 950 950 950 950 950

575 600 650 675 675 675 675 675 675

2375 2375 2375 2375 2375 2375 2375 2375 2375

3000 3000 3000 3000 3500 3500 3500 3500 3500

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

3,7 2,9 2,0 1,7 2,0 1,6 1,4 0,9 0,7

≤ 1 ≤ 1

220 220 220 220 205 205 205 205 205

560 560

6130 6130

1335 1335

94 92

> 20000 > 20000

12,5 13,4

≤ 64 ≤ 64

+90

IP 65

3,76 3,32 3,01 2,82 2,61 2,42 2,22 2,12 2,07

10,7 10,3 9,92 9,73 – – – – –

2-traps 3-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing c) Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2KNm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

G 24 J1 kgcm2

K 38 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraag b) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 24 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

TP+ 050 MA HIGH TORQUE

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

62

Page 63: Productcatalogus 2016/2017

alpha

TP+

MA

AB

AB

AB

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

2-traps :

3-traps :

tot 24 4) (G)Diameter klemnaaf

tot 38 4) (K)Diameter klemnaaf

tot 24 4) (G)Diameter klemnaaf

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

Aanzicht A Aanzicht B

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

63

Page 64: Productcatalogus 2016/2017

22 27,5 38,5 55 66 88 110 154 220

3100 3100 3100 2000 2600 2600 2600 2600 2600

1570 1600 1650 1400 1600 1750 1750 1750 1750

6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500

2500 2500 2500 2500 3000 3000 3000 3000 3000

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

8,0 5,5 4,5 4,0 5,0 4,0 3,5 2,0 1,8

≤ 1 ≤ 1

730 725 715 670 650 650 650 650 650

1452 1452

10050 10050

3280 3280

94 92

> 20000 > 20000

33,1 35,4

≤ 66 ≤ 66

+90

IP 65

16,6 15,2 13,9 13,1 13,8 10,2 9,77 9,47 9,16

31,4 29,9 28,7 28,0 – – – – –

2-traps 3-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing c) Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2KNm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

K 38 J1 kgcm2

M 48 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraag b) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 38 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

TP+ 110 MA HIGH TORQUE

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

64

Page 65: Productcatalogus 2016/2017

alpha

TP+

MA

AB

AB

AB

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

2-traps :

3-traps :

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 38 4) (K)Diameter klemnaaf

tot 48 4) (M)Diameter klemnaaf

tot 38 4) (K)Diameter klemnaaf

Aanzicht A Aanzicht B

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

65

Page 66: Productcatalogus 2016/2017

5,5 22 27,5 38,5 55 66 88 110 154 220

4600 5500 5500 5500 3900 5500 5500 5500 5500 5500

2200 3500 3500 3500 2500 3500 3500 3500 3500 3500

8750 13250 13250 13250 13250 13250 13250 13250 13250 13250

1000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

2500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

22 12 10 9,0 7,0 6,5 4,5 4,0 3,0 2,0

1400 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

5560

33000

3900 6500

95 93

> 20000

55 64 67

≤ 68 ≤ 67 ≤ 66

+90

IP 65

– – – – – 16,6 12,9 11,6 10,3 9,50

– 30,8 27,6 24,9 23,0 – – – – –

129 – – – – – – – – –

TP+ 300 MA HIGH TORQUE

1-traps 2-traps 3-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 2.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgminStandaard ≤ 2 / gereduceerd

≤ 1Standaard ≤ 3 / gereduceerd ≤ 1,5

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2KNm/bgmin

Max. axiale kracht c) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie "Technical Basics".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 2.000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

K 38 J1 kgcm2

M 48 J1 kgcm2

N 55 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

66

Page 67: Productcatalogus 2016/2017

alpha

TP+

MA

AB

AB

AB

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Aanzicht A Aanzicht B

tot 55 4) (N)Diameter klemnaaf

tot 38 4) (K)Diameter klemnaaf

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 48 4) (M)Diameter klemnaaf

Maattolerantie : ± 1,5 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

3-traps :

1-traps :

2-traps :

67

Page 68: Productcatalogus 2016/2017

5,5 22 27,5 38,5 55 66 88 110 154 220

8000 10000 10000 10000 7200 10000 10000 10000 10000 10000

3500 6000 4600 4600 4700 6000 6000 6000 6000 6000

15000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000

900 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

2500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

28 18 14 12 9,0 8,5 6,5 6,0 5,0 4,0

1650 2000 2000 1950 1900 1800 1800 1800 1800 1800

9480

50000

6600 9500

95 93

> 20000

80 89

≤ 68 ≤ 67

+90

IP 65

– – – – – 17,9 13,5 11,9 10,5 9,7

– 43,8 36,9 30,5 27,0 32,7 28,3 26,7 25,2 24,4

175,0 – – – – – – – – –

TP+ 500 MA HIGH TORQUE

1-traps 2-traps 3-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 2.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgminStandaard ≤ 2 / gereduceerd

≤ 1Standaard ≤ 3 / gereduceerd ≤ 1,5

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2KNm/bgmin

Max. axiale kracht c) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie "Technical Basics".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 2.000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

K 38 J1 kgcm2

M 48 J1 kgcm2

O 60 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

68

Page 69: Productcatalogus 2016/2017

alpha

TP+

MA

AB

AB

AB

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Aanzicht A Aanzicht B

tot 60 4) (O)Diameter klemnaaf

tot 48 4) (M)Diameter klemnaaf

tot 48 4) (M)Diameter klemnaaf

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

Maattolerantie : ± 1,5 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

3-traps :

1-traps :

2-traps :

69

Page 70: Productcatalogus 2016/2017

22 30,25 66 88 110 121 154 220 302,5

22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 15600 21500

13500 13500 13500 13500 13500 13500 13500 10000 13500

44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000 44000

2000 2000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

3000 3000 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

17 13 7,5 6 5 5 4,5 4 4

2900 2900 3000 3000 3000 3000 2950 2850 2850

13000

100000

31600 31600

95 93

> 20000

190 185

≤ 68 ≤ 66

+90

IP 65

- - 52 37 35 35 28 26 25

101 74 - - - - - - -

2-traps 3-traps

Overbrengingsverhouding i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) a) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 2000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin ≤ 3

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2KNm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

M 48 J1 kgcm2

N 55 J1 kgcm2

a) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.b) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

TP+ 2000 MA HIGH TORQUE

Gelieve bij uw bestelling de inbouwpositie aan te geven, zie p. 447.WITTENSTEIN alpha raadt bij een gemonteerde motor aan een motorophanging toe te passen als extra beveiliging tegen onbedoelde externe invloeden, zoals trillingen.

70

Page 71: Productcatalogus 2016/2017

alpha

TP+

MA

AB

AB

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

2-traps :

3-traps :

tot 55 4) (N)Diameter klemnaaf

tot 48 4) (M)Diameter klemnaaf

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

Aanzicht A Aanzicht B

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

71

Page 72: Productcatalogus 2016/2017

22 30,25 66 88 110 121 154 220 302,5

40000 40000 40000 40000 40000 40000 40000 32000 40000

18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 16500 18000

70000 70000 70000 70000 70000 70000 70000 61000 70000

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

26 21 15 12 10 10 8,5 7,5 7,5

5300 5300 5800 5800 5800 5800 5700 5700 5700

65000

140000

58000 71400

95 93

> 20000

350 380

≤ 70 ≤ 68

+90

IP 65

- - 85 55 43 48 34 29 28

230 174 - - - - - - -

2-traps 3-traps

Overbrengingsverhouding i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) a) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 2000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin ≤ 4

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2KNm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

M 48 J1 kgcm2

O 60 J1 kgcm2

a) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.b) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

TP+ 4000 MA HIGH TORQUE

Gelieve bij uw bestelling de inbouwpositie aan te geven, zie p. 447.WITTENSTEIN alpha raadt bij een gemonteerde motor aan een motorophanging toe te passen als extra beveiliging tegen onbedoelde externe invloeden, zoals trillingen.

72

Page 73: Productcatalogus 2016/2017

alpha

TP+

MA

AB

AB

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

2-traps :

3-traps :

tot 60 4) (O)Diameter klemnaaf

tot 48 4) (M)Diameter klemnaaf

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

Aanzicht A Aanzicht B

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

73

Page 74: Productcatalogus 2016/2017

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

5000

4500

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

400

300

200

100

SP+ 060

SP+ 075

SP+ 100

SP+ 140

SP+ 180

SP+ 210

SP+ 240

MC-L

MC

MC-L

MC

MC

MC-L

MCMC-L

MC-LMC

MC

MCMF

MF

MF

MF

MF

MF

3000

2500

2000

1500

1000

500

400

300

200

100

0 1000 2000 3000 4000 5000

SP+ 075

SP+ 100

SP+ 140

SP+ 180

SP+ 210

SP+ 240

SP+/SP+ HIGH SPEED – de klassieke allrounder

SP+ MF (voorbeeld voor i = 4)Voor toepassingen in cyclusbedrijf (ED ≤ 60 %)

SP+ HIGH SPEED MC/MC-L (voorbeeld voor i = 4)Voor toepassingen in continubedrijf (ED ≥ 60 %)

Snelkeuze bouwgrootte

Industriële standaard

Warmteontwikkeling ca. 80 °C

SP+ HIGH SPEED MC-versie

Warmteontwikkeling max. 40 °C

Max. aandrijftoerental [min-1]

Max

. ver

snel

ling

sko

pp

el a

an u

itg

aand

e as

[N

m]

Toelaatbaar gemiddelde ingaande snelheid [min-1]

No

min

aal k

op

pel

aan

de

uitg

aand

e as

[N

m]

De spelingsarme planetaire ver-tragingskasten met uitgaande as. De standaarduitvoering is optimaal geschikt voor een grote positioneer-nauwkeurigheid en een hoogdyna-misch cyclusbedrijf. De SP+ HIGH SPEED is bijzonder geschikt voor toepassingen met erg hoge snelhe-den in continubedrijf.

74

Page 75: Productcatalogus 2016/2017

SP

+

MF

MC

MC

-L

• • • •

• • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

3 -100 3 -100 3 -10

≤ 3 ≤ 4 ≤ 4

≤ 1 ≤ 2 ≤ 2

• • •

• • •

• •

• •

• • •

• •

• • •

• •

• • •

• •

• •

• •

• • •

• • •

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Versies en hun toepassing

Producteigenschappen

Overbrengingen c)

Torsiespeling [arcmin] c)

Standaard

Gereduceerd

Vorm van de uitgaande as

Uitgaande as, glad

Uitgaande as, spiebaan

Uitgaande as, met evolvente vertanding

Opsteekas verbinding via klemschijf

Vorm van de ingaande as

Motormontageversie

Aandrijfas

Uitvoering

ATEX a)

Voor levensmiddelen geschikte smering a) b)

Corrosiebestendig a) b)

Geoptimaliseerde massatraagheid a)

Accessoires

Koppeling

Tandheugel

Rondsel

Klemschijf

torqXis-sensorflens

Tussenplaat voor aansluiting koeling

a) Vermogensreductie: Technische gegevens verkrijgbaar op aanvraag b) Gelieve contact op te nemen met WITTENSTEIN alpha c) Rekening houdend met de referentiebouwgrootte

Eigenschappen SP+

MF-versie vanaf bladzijde 76SP+ HIGH SPEED

MC-versie vanaf bladzijde 100SP+ HIGH SPEED

MC-L-versie vanaf bladzijde 104

Toepassing Cyclusbedrijf (ED ≤ 60%) Continubedrijf (ED ≥ 60%) Continubedrijf (ED ≥ 60%)

Positioneernauwkeurigheid (bv. per-manent bevestigde aandrijvingen)

hoogdynamische toepassingen

hoge ingaande snelheden

temperatuurgevoelige toepassingen

gering leegloopkoppel

75

Page 76: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 8 10

– 58 60 54 – –

30 42 42 42 32 32

17 26 26 26 17 17

80 100 100 100 80 80

3300 3300 3300 4000 4000 4000

6000 6000 6000 6000 6000 6000

0,9 0,7 0,6 0,4 0,3 0,3

3,5

2400

2800

152

97

> 20000

1,9

≤ 58

+90

IP 65

0,21 0,15 0,12 0,10 0,10 0,09

0,28 0,22 0,20 0,18 0,16 0,17

0,61 0,55 0,52 0,50 0,49 0,49

1-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Met cymex® geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

T2Bcym Nm

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. radiale kracht d) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=10,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

B 11 J1 kgcm2

C 14 J1 kgcm2

E 19 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 14 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

SP+ 060 MF 1-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag mogelijk.

76

Page 77: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

+

MF

AB

AB

AB

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 114) (B)Diameter klemnaaf

tot 14 4) (C)Diameter klemnaaf

tot 19 4) (E)Diameter klemnaaf

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 16 x 0,8 x 30 x 18 x 6m, DIN 5480

Opsteekas voor krimpschijf

Aanzicht A Aanzicht B

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas

77

Page 78: Productcatalogus 2016/2017

16 20 25 28 32 35 40 50 70 100

58 58 60 58 – 60 58 60 54 –

42 42 42 42 32 42 42 42 42 32

26 26 26 26 26 26 26 26 26 17

100 100 100 100 100 100 100 100 100 80

4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4800 5500 5500

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2

4,5

2400

2800

152

94

> 20000

2,0

≤ 58

+90

IP 65

0,077 0,069 0,068 0,061 0,077 0,061 0,057 0,057 0,056 0,056

0,17 0,16 0,16 0,16 0,18 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Met cymex® geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

T2Bcym Nm

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 6 / gereduceerd ≤ 4

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. radiale kracht d) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=100,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

B 11 J1 kgcm2

C 14 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 11 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

SP+ 060 MF 2-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag mogelijk.

78

Page 79: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

+

MF

AB

AB

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 114) (B)Diameter klemnaaf

tot 14 4) (C)Diameter klemnaaf

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 16 x 0,8 x 30 x 18 x 6m, DIN 5480

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas

Aanzicht A Aanzicht B

Opsteekas voor krimpschijf

79

Page 80: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 8 10

– 142 160 142 100 100

85 110 110 110 95 95

47 75 75 75 52 52

200 250 250 250 200 200

2900 2900 2900 3100 3100 3100

6000 6000 6000 6000 6000 6000

1,8 1,4 1,1 0,8 0,6 0,6

10

3350

4200

236

97

> 20000

3,9

≤ 59

+90

IP 65

0,86 0,61 0,51 0,42 0,38 0,37

1,03 0,78 0,68 0,59 0,54 0,54

2,40 2,15 2,05 1,96 1,91 1,91

1-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Met cymex® geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

T2Bcym Nm

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. radiale kracht d) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=10,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

C 14 J1 kgcm2

E 19 J1 kgcm2

G 24 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 19 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

SP+ 075 MF 1-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag mogelijk.

80

Page 81: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

+

MF

A

AB

B

AB

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 14 4) (C)Diameter klemnaaf

tot 19 4) (E)Diameter klemnaaf

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 22 x 1,25 x 30 x 16 x 6m, DIN 5480

tot 24 4) (G)Diameter klemnaaf

Aanzicht A Aanzicht B

Opsteekas voor krimpschijf

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas

81

Page 82: Productcatalogus 2016/2017

16 20 25 28 32 35 40 50 70 100

142 142 160 142 100 160 135 160 142 100

110 110 110 110 95 110 110 110 110 90

75 75 75 75 75 75 75 75 75 52

250 250 250 250 250 250 250 250 250 200

3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3800 4500 4500

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

10

3350

4200

236

94

> 20000

3,6

≤ 59

+90

IP 65

0,16 0,13 0,13 0,10 0,16 0,10 0,091 0,090 0,089 0,089

0,23 0,20 0,20 0,18 0,23 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16

0,55 0,53 0,52 0,50 0,57 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Met cymex® geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

T2Bcym Nm

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 6 / gereduceerd ≤ 4

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. radiale kracht d) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=100,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

B 11 J1 kgcm2

C 14 J1 kgcm2

E 19 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 14 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

SP+ 075 MF 2-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag mogelijk.

82

Page 83: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

+

MF

AB

AB

AB

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 114) (B)Diameter klemnaaf

tot 14 4) (C)Diameter klemnaaf

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 22 x 1,25 x 30 x 16 x 6m, DIN 5480

tot 19 4) (E)Diameter klemnaaf

Aanzicht A Aanzicht B

Opsteekas voor krimpschijf

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas

83

Page 84: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 8 10

– 370 400 330 260 260

235 315 315 315 235 235

120 180 175 170 120 120

500 625 625 625 500 500

2500 2500 2500 2800 2800 2800

4500 4500 4500 4500 4500 4500

3,5 2,7 2,4 1,6 1,4 1,4

31

5650

6600

487

97

> 20000

7,7

≤ 64

+90

IP 65

3,29 2,35 1,92 1,60 1,38 1,38

3,99 3,04 2,61 2,29 2,07 2,07

3,59 2,65 2,22 1,90 1,68 1,68

11,1 10,1 9,68 9,36 9,14 9,14

1-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Met cymex® geoptimaliseerd versnellingskoppel (Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

T2Bcym Nm

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / gereduceerd ≤ 1

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. radiale kracht d) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=10,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

E 19 J1 kgcm2

G 24 J1 kgcm2

H 28 J1 kgcm2

K 38 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 24 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

SP+ 100 MF 1-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag mogelijk.

84

Page 85: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

+

MF

AB

AB

AB

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 19 4) (E)Diameter klemnaaf

tot 24/28 4) (G/H)Diameter klemnaaf

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 32 x 1,25 x 30 x 24 x 6m, DIN 5480

tot 38 4) (K)Diameter klemnaaf

Aanzicht A Aanzicht B

Opsteekas voor krimpschijf

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas

85

Page 86: Productcatalogus 2016/2017

16 20 25 28 32 35 40 50 70 100

370 370 400 370 260 400 370 400 330 260

315 315 315 315 235 315 315 315 315 235

180 180 175 180 180 175 180 175 170 120

625 625 625 625 625 625 625 625 625 500

3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3500 4200 4200

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

1,5 1,2 1,1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,5

31

5650

6600

487

94

> 20000

7,9

≤ 60

+90

IP 65

0,64 0,54 0,52 0,43 0,63 0,43 0,38 0,38 0,37 0,37

0,81 0,70 0,69 0,60 0,80 0,59 0,55 0,54 0,54 0,54

2,18 2,07 2,05 1,97 2,23 1,96 1,92 1,91 1,91 1,91

1,98 1,90 1,88 1,81 2,06 1,80 1,76 1,75 1,75 1,75

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Met cymex® geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

T2Bcym Nm

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 5 / gereduceerd ≤ 3

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. radiale kracht d) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=100,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

C 14 J1 kgcm2

E 19 J1 kgcm2

G 24 J1 kgcm2

H 28 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 19 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

SP+ 100 MF 2-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag mogelijk.

86

Page 87: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

+

MF

AB

AB

AB

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 14 4) (C)Diameter klemnaaf

tot 19 4) (E)Diameter klemnaaf

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 32 x 1,25 x 30 x 24 x 6m, DIN 5480

tot 24/28 4) (G/H)Diameter klemnaaf

Aanzicht A Aanzicht B

Opsteekas voor krimpschijf

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas

87

Page 88: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 8 10

– 710 755 680 560 560

390 660 660 660 530 530

200 360 360 360 220 220

1000 1250 1250 1250 1000 1000

2100 2100 2100 2600 2600 2600

4000 4000 4000 4000 4000 4000

7,6 5,8 4,7 3,4 2,5 2,5

53

9870

9900

952

97

> 20000

17,2

≤ 65

+90

IP 65

10,7 7,82 6,79 5,84 5,83 5,28

13,8 11,0 9,95 9,01 9,00 8,44

14,9 12,1 11,0 10,1 10,1 9,51

29,5 26,7 25,6 24,7 25,0 24,2

1-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Met cymex® geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

T2Bcym Nm

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / gereduceerd ≤ 1

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. radiale kracht d) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=10,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

G 24 J1 kgcm2

I 32 J1 kgcm2

K 38 J1 kgcm2

M 48 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 38 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

SP+ 140 MF 1-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag mogelijk.

88

Page 89: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

+

MF

AB

AB

AB

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 24 4) (G)Diameter klemnaaf

tot 32/38 4) (I/K)Diameter klemnaaf

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 40 x 2 x 30 x 18 x 6m, DIN 5480

tot 48 4) (M)Diameter klemnaaf

Aanzicht A Aanzicht B

Opsteekas voor krimpschijf

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas

89

Page 90: Productcatalogus 2016/2017

16 20 25 28 32 35 40 50 70 100

710 710 755 710 560 755 710 755 680 560

660 660 660 660 530 660 660 660 660 530

360 360 360 360 360 360 360 360 360 220

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1000

2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 3200 3200 3900

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

3,3 2,7 2,4 1,9 1,9 1,8 1,4 1,3 1,2 1,1

53

9870

9900

952

94

> 20000

17

≤ 63

+90

IP 65

2,50 2,01 1,97 1,65 2,48 1,63 1,40 1,39 1,38 1,38

3,19 2,71 2,67 2,34 3,18 2,32 2,10 2,08 2,08 2,07

10,3 9,77 9,73 9,41 9,32 9,39 9,16 9,15 9,14 9,14

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Met cymex® geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

T2Bcym Nm

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental c) n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 5 / gereduceerd ≤ 3

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. radiale kracht d) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=100,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

E 19 J1 kgcm2

G 24 J1 kgcm2

K 38 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 24 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

SP+ 140 MF 2-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag mogelijk.

90

Page 91: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

+

MF

AB

AB

AB

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 19 4) (E)Diameter klemnaaf

tot 24 4) (G)Diameter klemnaaf

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 40 x 2 x 30 x 18 x 6m, DIN 5480

tot 38 4) (K)Diameter klemnaaf

Aanzicht A Aanzicht B

Opsteekas voor krimpschijf

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas

91

Page 92: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10

– 1785 1890 1785 1400

970 1210 1210 1210 970

530 750 750 750 750

2200 2750 2750 2750 2200

1500 1500 1500 2300 2300

3500 3500 3500 3500 3500

14,0 11,0 9,0 6,8 5,0

175

14150

15400

1600

97

> 20000

34

≤ 66

+90

IP 65

50,8 33,9 27,9 22,2 19,2

58,2 41,2 35,3 29,6 26,5

65,7 49,7 44,0 38,5 35,4

1-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Met cymex® geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

T2Bcym Nm

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / gereduceerd ≤ 1

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. radiale kracht d) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=10,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

K 38 J1 kgcm2

M 48 J1 kgcm2

N 55 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 48 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

SP+ 180 MF 1-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag mogelijk.

92

Page 93: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

+

MF

AB

AB

AB

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 55 x 2 x 30 x 26 x 6m, DIN 5480

tot 38 4) (K)Diameter klemnaaf

tot 48 4) (M)Diameter klemnaaf

Aanzicht A Aanzicht B

Opsteekas voor krimpschijf

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 55 4) (N)Diameter klemnaaf

93

Page 94: Productcatalogus 2016/2017

16 20 25 28 35 40 50 70 100

1785 1785 1890 1785 1890 1785 1800 1785 1400

1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 1210 970

750 750 750 750 750 750 750 750 750

2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2200

2700 2700 2700 2700 2700 2700 2900 3200 3400

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

5,3 4,3 3,9 3,1 2,8 2,3 2,1 1,9 1,7

175

14150

15400

1600

94

> 20000

36,4

≤ 66

+90

IP 65

9,27 7,72 7,48 6,32 6,20 5,51 5,45 5,39 5,36

12,4 10,9 10,6 9,48 9,36 8,67 8,61 8,55 8,52

13,5 12,0 11,7 10,6 10,4 9,74 9,68 9,63 9,60

28,1 26,6 26,3 25,2 25,1 24,4 24,3 24,3 24,3

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Met cymex® geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

T2Bcym Nm

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental c) n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 5 / gereduceerd ≤ 3

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. radiale kracht d) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=100,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

G 24 J1 kgcm2

I 32 J1 kgcm2

K 38 J1 kgcm2

M 48 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 38 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

SP+ 180 MF 2-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag mogelijk.

94

Page 95: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

+

MF

AB

AB

AB

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 24 4) (G)Diameter klemnaaf

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 55 x 2 x 30 x 26 x 6m, DIN 5480

tot 48 4) (M)Diameter klemnaaf

tot 32/38 4) (I/K)Diameter klemnaaf

Aanzicht A Aanzicht B

Opsteekas voor krimpschijf

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas

95

Page 96: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 16 20 25 28 35 40 50 70 100

1600 2500 2500 2400 1900 2400 2500 2500 2400 2400 2400 2400 2400 1900

1100 1500 1500 1400 1000 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1400 1000

5000 5200 5200 5200 5000 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5000

1200 1200 1500 1700 2000 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3000 3000

2500 2500 2500 2500 2500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

32 22 17 11 7,0 7,0 6,0 5,5 4,5 4,0 3,5 3,5 3,5 3,0

400 400

30000 30000

21000 21000

3100 3100

97 94

> 20000 > 20000

56 53

≤ 64

+90

IP 65

- - - - - 34,5 31,5 30,8 30,0 29,7 28,5 28,3 28,1 28,0

139,0 94,3 76,9 61,5 53,1 - - - - - - - - -

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Met cymex® geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

T2Bcym Nm – Gelieve ons te raadplegen. –

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 2.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / gereduceerd ≤ 1 Standaard ≤ 5 / gereduceerd ≤ 3

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht c) F2AMax N

Max. radiale kracht c) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=10,n1 = 2.000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf (mm)

M 48 J1 kgcm2

N 55 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c)Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

SP+ 210 MF 1-/2-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag mogelijk.

96

Page 97: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

+

MF

AB

AB

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 70 x 2 x 30 x 34 x 6m, DIN 5480

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 48 4) (M)Diameter klemnaaf

1-traps :

2-traps :

tot 55 4) (N)Diameter klemnaaf

Maattolerantie : ± 1,5 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Aanzicht A Aanzicht B

97

Page 98: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 16 20 25 28 35 40 50 70 100

2750 4500 4500 4300 3400 4500 4500 4500 4500 4500 4000 4300 4300 3400

1500 2500 2500 2300 1700 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2300 1700

6800 8500 8500 8500 6800 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 6800

1000 1000 1200 1500 1700 2300 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2800 2800

2500 2500 2500 2500 2500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

45 35 26 16 11 11 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,5 4,0 4,0

550 550

33000 33000

30000 30000

5000 5000

97 94

> 20000 > 20000

77 76

≤ 66

+90

IP 65

- - - - - 39,2 34,6 33,2 30,5 29,7 28,2 27,9 27,6 27,5

260,2 198,2 163,0 138,3 124,7 - - - - - - - - -

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Met cymex® geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

T2Bcym Nm – Gelieve ons te raadplegen. –

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 2.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / gereduceerd ≤ 1 Standaard ≤ 5 / gereduceerd ≤ 3

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht c) F2AMax N

Max. radiale kracht c) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=10,n1 = 2.000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

M 48 J1 kgcm2

O 60 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c)Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

SP+ 240 MF 1-/2-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag mogelijk.

98

Page 99: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

+

MF

AB

AB

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 80 x 2 x 30 x 38 x 6m, DIN 5480

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 48 4 (M)Diameter klemnaaf)

1-traps :

2-traps :

tot 60 4) (O)Diameter klemnaaf

Maattolerantie : ± 1,5 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Aanzicht A Aanzicht B

99

Page 100: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 8 10

68 90 90 90 70 70

– 60 60 60 35 35

28 48 48 48 30 30

200 250 250 250 250 200

4500 4500 4500 4500 4500 4500

6000 6000 6000 6000 6000 6000

1,4 1,1 0,9 0,6 0,6 0,5

10

3350

4200

236

98,5

> 30000

3,9

≤ 59

+90

IP 65

1,03 0,78 0,68 0,59 0,42 0,54

2,40 2,15 2,05 1,96 2,02 1,91

1-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Met cymex® geoptimaliseerd nominaal koppel(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

T2Ncym Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 2000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 6 / gereduceerd ≤ 4

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. radiale kracht d) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=10,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

E 19 J1 kgcm2

G 24 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 19 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

SP+ 075 MC HIGH SPEED 1-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag mogelijk.

100

Page 101: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

+

MC

AB

AB

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 19 4) (E)Diameter klemnaaf

tot 24 4) (G)Diameter klemnaaf

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 22 x 1,25 x 30 x 16 x 6m, DIN 5480

Aanzicht A Aanzicht B

Opsteekas voor krimpschijf

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas

101

Page 102: Productcatalogus 2016/2017

16 20 25 28 32 35 40 50 70 100

90 90 90 90 70 90 90 90 90 70

– – – – – – 60 – – 35

60 60 60 60 60 60 55 60 60 30

250 250 250 250 200 250 250 250 250 200

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

10

3350

4200

236

96,5

> 30000

3,6

≤ 59

+90

IP 65

0,23 0,20 0,20 0,18 0,23 0,18 0,16 0,16 0,16 0,16

0,55 0,53 0,52 0,50 0,57 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Met cymex® geoptimaliseerd nominaal koppel(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

T2Ncym Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 2000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 8 / gereduceerd ≤ 6

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. radiale kracht d) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=100,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

C 14 J1 kgcm2

E 19 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 14 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

SP+ 075 MC HIGH SPEED 2-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag mogelijk.

102

Page 103: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

+

MC

AB

AB

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 14 4) (C)Diameter klemnaaf

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 22 x 1,25 x 30 x 16 x 6m, DIN 5480

tot 19 4) (E)Diameter klemnaaf

Aanzicht A Aanzicht B

Opsteekas voor krimpschijf

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas

103

Page 104: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 8 10 3 4 5 7 8 10

180 240 240 240 180 180 180 240 240 240 180 180

95 135 135 135 90 90 95 135 135 135 90 90

70 100 105 105 80 80 70 100 105 105 80 80

500 625 625 625 500 500 500 625 625 625 500 500

3500 4000 4500 4500 4500 4500 3500 4000 4500 4500 4500 4500

– – – – – – 4500 5000 5000 5000 5000 5000

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

2,4 2,1 1,8 1,1 0,8 0,8 0,9 0,8 0,6 0,5 0,4 0,4

31

5650 2000

6600 1000

487 72

98,5 99

> 30000

7,7

≤ 64

+90

IP 65 IP 52

3,99 3,04 2,61 2,29 2,26 2,07 3,99 3,04 2,61 2,29 2,26 2,07

11,1 10,1 9,68 9,36 9,55 9,14 11,1 10,1 9,68 9,36 9,55 9,14

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 24 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

SP+ 100 MC HIGH SPEED 1-traps

Standaardversie MC L-versie met geoptimaliseerde wrijving

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Met cymex® geoptimaliseerd nominaal koppel(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

T2Ncym Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Met cymex® geoptimaliseerde toerental(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 2000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. radiale kracht d) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=10,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

G 24 J1 kgcm2

K 38 J1 kgcm2

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag mogelijk.

104

Page 105: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

+

MC

MC

-L

AB

AB

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 24 4) (G)Diameter klemnaaf

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 32 x 1,25 x 30 x 24 x 6m, DIN 5480

tot 38 4) (K)Diameter klemnaaf

Aanzicht A Aanzicht B

Opsteekas voor krimpschijf

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas

105

Page 106: Productcatalogus 2016/2017

16 20 25 28 32 35 40 50 70 100

240 240 240 240 180 240 240 240 240 180

– – – – – – – – – 90

140 140 140 140 140 140 140 140 135 80

625 625 625 625 500 625 625 625 625 500

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

31

5650

6600

487

96,5

> 30000

7,9

≤ 60

+90

IP 65

0,81 0,70 0,69 0,60 0,80 0,59 0,55 0,54 0,54 0,54

2,18 2,07 2,05 1,97 2,23 1,96 1,92 1,91 1,91 1,91

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Met cymex® geoptimaliseerd nominaal koppel(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

T2Ncym Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 2000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 6 / gereduceerd ≤ 4

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. radiale kracht d) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=100,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

E 19 J1 kgcm2

G 24 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 19 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

SP+ 100 MC HIGH SPEED 2-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag mogelijk.

106

Page 107: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

+

MC

AB

AB

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 19 4) (E)Diameter klemnaaf

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 32 x 1,25 x 30 x 24 x 6m, DIN 5480

tot 24 4) (G)Diameter klemnaaf

Aanzicht A Aanzicht B

Opsteekas voor krimpschijf

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas

107

Page 108: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 8 10 3 4 5 7 8 10

310 480 480 480 380 380 310 480 480 480 380 380

150 240 240 270 180 180 150 240 240 270 180 180

130 195 205 210 160 160 130 195 205 210 160 160

1000 1250 1250 1250 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1000 1000

3000 3500 4500 4500 4500 4500 3000 3500 4500 4500 4500 4500

– – – – – – 4000 4500 5000 5000 5000 5000

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

5,1 3,9 3,1 2,3 1,6 1,6 2,0 1,5 1,2 1,0 0,9 0,9

53

9870 3000

9900 1200

952 110

98,5 99

> 30000

17,2

≤ 65

+90

IP 65 IP 52

14,9 12,1 11,0 10,1 10,1 9,51 14,9 12,1 11,0 10,1 9,51 9,51

29,5 26,7 25,6 24,7 – 24,2 29,5 26,7 25,6 24,7 24,2 24,2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 38 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

SP+ 140 MC HIGH SPEED 1-traps

Standaardversie MC L-versie met geoptimaliseerde wrijving

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Met cymex® geoptimaliseerd nominaal koppel(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

T2Ncym Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Met cymex® geoptimaliseerde toerental(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 2000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. radiale kracht d) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=10,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

K 38 J1 kgcm2

M 48 J1 kgcm2

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag mogelijk.

Bij maximaal gebruik van de gemiddelde ingaande snelheid (n1N) moet de verhitting van de motor in de gaten gehouden worden. Neem contact op voor een optimale configuratie.

108

Page 109: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

+

MC

MC

-L

A

A

B

B

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 38 4 (K)Diameter klemnaaf)

tot 48 4) (M)Diameter klemnaaf

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 40 x 2 x 30 x 18 x 6m, DIN 5480

Aanzicht A Aanzicht B

Opsteekas voor krimpschijf

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas

109

Page 110: Productcatalogus 2016/2017

16 20 25 28 32 35 40 50 70 100

480 480 480 480 380 480 480 480 480 380

290 290 290 – – – – – – –

260 280 280 290 290 290 290 290 260 180

1250 1250 1250 1250 1000 1250 1250 1250 1250 1000

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

1,6 1,3 1,2 1,0 1,0 0,9 0,7 0,6 0,5 0,5

53

9870

9900

952

96,5

> 30000

17

≤ 63

+90

IP 65

3,19 2,71 2,67 2,34 3,18 2,32 2,10 2,08 2,08 2,07

10,3 9,77 9,73 9,41 9,32 9,39 9,16 9,15 9,14 9,14

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Met cymex® geoptimaliseerd nominaal koppel(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

T2Ncym Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 2000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 6 / gereduceerd ≤ 4

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. radiale kracht d) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=100,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

G 24 J1 kgcm2

K 38 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 24 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

SP+ 140 MC HIGH SPEED 2-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag mogelijk.

Bij maximaal gebruik van de gemiddelde ingaande snelheid (n1N) moet de verhitting van de motor in de gaten gehouden worden. Neem contact op voor een optimale configuratie.

110

Page 111: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

+

MC

AB

AB

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 24 4) (G)Diameter klemnaaf

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 40 x 2 x 30 x 18 x 6m, DIN 5480

tot 38 4) (K)Diameter klemnaaf

Aanzicht A Aanzicht B

Opsteekas voor krimpschijf

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas

111

Page 112: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 3 4 5 7 10

700 880 880 880 700 700 880 880 880 700

350 600 600 600 540 350 600 600 600 540

290 450 440 450 400 290 450 450 450 400

2200 2750 2750 2750 2200 2200 2750 2750 2750 2200

3000 3500 4500 4500 4500 3000 3500 4500 4500 4500

– – – – – 4000 4500 5000 5000 5000

4500 6000 6000 6000 6000 4500 6000 6000 6000 6000

10,2 7,7 6,2 4,5 3,2 3,8 3,0 2,3 1,8 1,6

175

14150 5000

15400 2000

1600 208

98,5 99

> 30000

34

≤ 66

+90

IP 65 IP 52

58,5 41,6 35,6 30,0 26,9 58,5 41,6 35,6 30,0 26,9

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 48 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

SP+ 180 MC HIGH SPEED 1-traps

Standaardversie MC L-versie met geoptimaliseerde wrijving

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Met cymex® geoptimaliseerd nominaal koppel(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

T2Ncym Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Met cymex® geoptimaliseerde toerental(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 2000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. radiale kracht d) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=10,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

M 48 J1 kgcm2

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag mogelijk.

Bij maximaal gebruik van de gemiddelde ingaande snelheid (n1N) moet de verhitting van de motor in de gaten gehouden worden. Neem contact op voor een optimale configuratie.

112

Page 113: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

+

MC

MC

-L

AB

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 55 x 2 x 30 x 26 x 6m, DIN 5480

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 48 4) (M)Diameter klemnaaf

Aanzicht A Aanzicht B

Opsteekas voor krimpschijf

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas

113

Page 114: Productcatalogus 2016/2017

16 20 25 28 35 40 50 70 100

880 880 880 880 880 880 880 880 700

– – – – – – – – –

600 600 600 600 600 600 600 600 600

2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2200

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

3,2 2,6 2,3 1,9 1,7 1,4 1,2 1,0 0,9

175

14150

15400

1600

96,5

> 30000

36,4

≤ 66

+90

IP 65

13,5 12,0 11,7 10,6 10,4 9,74 9,68 9,63 9,60

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Met cymex® geoptimaliseerd nominaal koppel(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

T2Ncym Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 2000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 6 / gereduceerd ≤ 4

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. radiale kracht d) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=100,n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

K 38 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 38 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

SP+ 180 MC HIGH SPEED 2-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag mogelijk.

Bij maximaal gebruik van de gemiddelde ingaande snelheid (n1N) moet de verhitting van de motor in de gaten gehouden worden. Neem contact op voor een optimale configuratie.

114

Page 115: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

+

MC

AB

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 55 x 2 x 30 x 26 x 6m, DIN 5480

tot 38 4) (K)Diameter klemnaaf

Aanzicht A Aanzicht B

Opsteekas voor krimpschijf

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas

115

Page 116: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 3 4 5 7 10

1200 2000 2000 1700 1200 1200 2000 2000 1700 1200

900 1300 1150 1000 800 900 1300 1150 1000 800

5000 5200 5200 5200 5000 5000 5200 5200 5200 5000

2250 2500 3500 3500 3500 2250 2500 3500 3500 3500

– – – – – 2750 3000 4000 4000 4000

3400 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

13,0 9,0 6,5 4,0 2,5 5,5 4,9 4,6 4,0 3,4

400

30000 8000

21000 2500

3100 310

98,5 99,0

> 30000

56

≤ 64

+90

IP 65 IP 52

139,0 94,3 76,9 61,5 53,1 139,0 94,3 76,9 61,5 53,1

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 55 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

SP+ 210 MC HIGH SPEED 1-traps

Standaardversie MC L-versie met geoptimaliseerde wrijving

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Met cymex® geoptimaliseerd nominaal koppel(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

T2Ncym Nm – Gelieve ons te raadplegen. –

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Met cymex® geoptimaliseerde toerental(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 2000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. radiale kracht d) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=10,n1 = 2000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

N 55 J1 kgcm2

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag mogelijk.

Bij maximaal gebruik van de gemiddelde ingaande snelheid (n1N) moet de verhitting van de motor in de gaten gehouden worden. Neem contact op voor een optimale configuratie.

116

Page 117: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

+

MC

MC

-L

AB

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 70 x 2 x 30 x 34 x 6m, DIN 5480

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 55 4) (N)Diameter klemnaaf

Aanzicht A Aanzicht B

Maattolerantie : ± 1,5 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.

117

Page 118: Productcatalogus 2016/2017

16 20 25 28 35 40 50 70 100

1680 1800 2000 1680 1920 1040 1300 1700 1200

840 780 975 780 975 800 1000 1000 800

5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5000

3500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

3,0 2,5 2,5 2,0 2,0 1,5 1,5 1,5 1,5

400

30000

21000

3100

96,5

> 30000

53

≤ 64

+90

IP 65

34,5 31,5 30,8 30,0 29,7 28,5 28,3 28,1 28,0

1-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Met cymex® geoptimaliseerd nominaal koppel(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

T2Ncym Nm – Gelieve ons te raadplegen. –

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 2.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht c) F2AMax N

Max. radiale kracht c) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=10,n1 = 2.000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf (mm)

M 48 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

SP+ 210 MC HIGH SPEED 2-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag mogelijk.

Bij maximaal gebruik van de gemiddelde ingaande snelheid (n1N) moet de verhitting van de motor in de gaten gehouden worden. Neem contact op voor een optimale configuratie.

118

Page 119: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

+

MC

AB

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 70 x 2 x 30 x 34 x 6m, DIN 5480

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 48 4) (M)Diameter klemnaaf

Maattolerantie : ± 1,5 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Aanzicht A Aanzicht B

119

Page 120: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 3 4 5 7 10

1750 3500 3600 2700 1800 1750 3500 3600 2700 1800

1400 1960 1770 1500 1100 1400 1960 1770 1500 1100

6800 8500 8500 8500 6800 6800 8500 8500 8500 6800

1750 2250 3000 3000 3000 1750 2250 3000 3000 3000

– – – – – 2250 2750 3500 3500 3500

3400 4000 5000 5000 5000 3400 5000 5000 5000 5000

24 18 13 7,0 5,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,2

550

33000 10000

30000 2000

5000 280

98,5 99

> 30000

77

≤ 66

+90

IP 65 IP 52

260,2 198,2 163,0 138,3 124,7 260,2 198,2 163,0 84,4 70,8

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 60 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

SP+ 240 MC HIGH SPEED 1-traps

Standaardversie MC L-versie met geoptimaliseerde wrijving

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Met cymex® geoptimaliseerd nominaal koppel(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

T2Ncym Nm – Gelieve ons te raadplegen. –

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Met cymex® geoptimaliseerde toerental(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 2000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) c)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht d) F2AMax N

Max. radiale kracht d) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=10,n1 = 2000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

O 60 J1 kgcm2

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag mogelijk.

Bij maximaal gebruik van de gemiddelde ingaande snelheid (n1N) moet de verhitting van de motor in de gaten gehouden worden. Neem contact op voor een optimale configuratie.

120

Page 121: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

+

MC

MC

-L

AB

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 80 x 2 x 30 x 38 x 6m, DIN 5480

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 60 4) (O)Diameter klemnaaf

Aanzicht A Aanzicht B

Maattolerantie : ± 1,5 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.

121

Page 122: Productcatalogus 2016/2017

16 20 25 28 35 40 50 70 100

3500 3500 3600 2900 3600 1680 2100 2700 1800

1790 1770 1730 1840 1930 1300 1625 1500 1100

8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 6800

3500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5 2,5 2,0

550

33000

30000

5000

96,5

> 30000

76

≤ 66

+90

IP 65

39,2 34,6 33,2 30,5 29,7 28,2 27,9 27,6 27,5

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Met cymex® geoptimaliseerd nominaal koppel(Voor het configureren, gelieve ons te raadplegen.)

T2Ncym Nm – Gelieve ons te raadplegen. –

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 2.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 5 / gereduceerd ≤ 4

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht c) F2AMax N

Max. radiale kracht c) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

Geluidsniveau

(bij i=10,n1 = 2.000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

M 48 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

SP+ 240 MC HIGH SPEED 2-traps

Gereduceerde massatraagheden op aanvraag mogelijk.

Bij maximaal gebruik van de gemiddelde ingaande snelheid (n1N) moet de verhitting van de motor in de gaten gehouden worden. Neem contact op voor een optimale configuratie.

122

Page 123: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

+

MC

AB

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 80 x 2 x 30 x 38 x 6m, DIN 5480

Dia

met

er m

otor

as [m

m]

tot 48 4) (M)Diameter klemnaaf

Maattolerantie : ± 1,5 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Aanzicht A Aanzicht B

123

Page 124: Productcatalogus 2016/2017

TYPE EL - CLASS IMAY 2013

HDP

HDV

WITTENSTEIN alpha Hygienic Design – wereld-wijd de eerste planetaire vertragingskast met EHEDG-certificering. Voor een procesgeïnte-greerde, hygiënische en steriele automatisering.

· EHEDG- en FDA-gecertificeerd · behuizing van hygiënisch staal 1.4404 · door rollen afgewerkte of elektrolytisch gepolijste oppervlakken

· drievoudig dichtingsconcept: IP69X (max. 30 bar)

· behuizingsconstructie zonder dode ruimte · voor levensmiddelen geschikte smering (NSF-gecertificeerd)

Uw voordeel:

· hygiënische en steriele productieaandrijving · rechtstreeks contact met levensmiddelen mogelijk

· snelle, efficiënte en veilige reiniging · resistent tegen chemische reinigings- en desinfectiemiddelen (bijv. basen, zuren zoals chloride, zwavelzuren, chloorwaterstofzuren)

· optimale corrosiebestendigheid · nieuwe constructievrijheden door rechtstreek-se proceskoppeling

· afhankelijk van de omstandigheden is hogedrukreiniging mogelijk

· voor alle gangbare motormontageconcepten

Hygienic Design – hygiënisch veilig aandrijven

Toepassingsgebieden:

· CIP (Clean in Place) / SIP (Sterilize in Place) · Toepassingen met deltarobot · Voedingsmiddelenindustrie (productie, verwerking, verpakking, vulling)

· Farma-industrie · Cosmetische industrie · Procestechniek · Textielindustrie · Medische technologie

HDP

Voor zeer dynamische en compacte toepassingen (bijv. deltarobots) met rechtstreeks contact met levensmiddelen is onze Hygienic Design met uit-gaande flens de ideale oplossing.

EHEDG-gecertificeerd

De hoofdtaak van het EHEDG is om bij te dragen aan een hygiënische constructie en vormgeving binnen alle onderdelen van de voedingsmiddelen-productie en daardoor een veilige productie van levensmiddelen te waarborgen.

FDA-gecertificeerd

De Food and Drug Administration is de officiële instantie voor levens- en geneesmiddelentoezicht voor de veiligheid en effectiviteit van geneesmid-delen, biologische producten, medische produc-ten en levensmiddelen in de VS.

124

Page 125: Productcatalogus 2016/2017

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

nH

igh

En

d

Hyg

ieni

c D

esig

n

Toepassingsvoorbeeld levensmiddelenverwerking

Hygiënische oplossing:Nieuwe constructievrijheden door gebruik van Hygienic Design-aan-drijving.

· directe reiniging van de aandrijf-componenten waarborgt een hygiënische productie

· kleine oppervlakken die reiniging vereisen

besparen tijd en reinigingskosten · open aandrijfconcept heeft po-sitieve invloed op de levensduur van de aandrijving

Voorgaande oplossing:Kostbare behuizing voor de aandrij-ving vereist ter bescherming.

· Opbouw van verontreinigingen en vocht onder de behuizing mogelijk

· Grote oppervlakken die reiniging vereisen

· Aanvullende kosten (constructie, reinigingskosten)

· Warmteontwikkeling onder de behuizing heeft invloed op de levensduur van de aandrijving

Meer informatie en technische gegevens over Hygienic Design vindt u online via:

www.wittenstein-alpha.de/ hygiene-design

Classificering conform DIN EN 1672-2

Toepassing in nat gebied, inclusief hogedrukreiniging en contact met reinigingsmiddelen en chemicaliën (levensmiddelengebied)� procesgeïntegreerd

Toepassingen in natte en vochtige omgevingen (spatzone) � nabij processen

125

Page 126: Productcatalogus 2016/2017

Spelingsarme planetaire vertragingskasten General

alpha Value

alpha Basic

alpha Advanced

alpha Premium

alpha Value

alpha Basic

alpha Advanced

alpha PremiumRP+

alpheno®

TP+

SP+

NP

CP

NPSNPL

NPTNPR

LP+

Assen met zeer hogevereisten voor precisie, dynamiek en vermogensdichtheid.

Assen met gemiddeldevereisten voor precisie, dynamiek en vermogensdichtheid.

Performance

Waarde

alpha Value Line Individuele talenten

· Spelingsarme planetaire over-brenging (NP, NPL, NPS, NPR) of uitgaande flens (NPT)

· toepassingen in cyclusbedrijf of continubedrijf

· speling ≤ 8 arcmin · verhouding: 3-100

Product highlights · maximale rentabiliteit · hoge flexibiliteit · nieuwe constructievrijheden

126

Page 127: Productcatalogus 2016/2017

alp

ha V

alue

Li

neLP

+

Gen

erat

ion

3LP

B+

Gen

erat

ion

3C

P

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

alInbouw naar keuze

Ongeacht de inbouwpositie – uw vertragingskast

bevat altijd dezelfde vethoeveelheid.

De vertragingskasten zijn dermate flexibel dat u ze verticaal, horizontaal, met de uitgaande as naar bo-ven of naar onder kunt monteren.

Grensverleggend

Onze General-reeks heeft een sterke opvol-ging gekregen. Bij de bouwgroottes 070, 090 en 120 hebben onze vertragingskasten LP+/LPB+

Generation 3 afhankelijk van de overbrenging tot 75 % meer koppel!

Just in Time

Met de producten uit onze General-reeks is dtt meer dan alleen een slogan. Wat leveringstermijn en be-trouwbaarheid betreft zetten wij met onze General-producten een nieuwe standaard.

CP Het economische instapmodel · spelingsarme planetaire vertragingskasten met uitgaande as

· toepassingen in cyclusbedrijf of continubedrijf

· Torsiespeling ≤ 20 arcmin · overbrenging: 4-100

Producthighlights · lichte constructie in aluminium

LP+ Generation 3Het economische multitalent

· spelingsarme planetaire vertragingskasten met uitgaande as

· toepassingen in cyclusbedrijf of continubedrijf

· torsiespeling ≤ 8 arcmin · overbrenging: 3-100

Producthighlights · hoge verscheidenheid aan overbrengingen

· hoge nominale toerentallen · optioneel met riemschijf verkrijgbaar

LPB+ Generation 3Het economische multitalent

· spelingsarme planetaire vertragingskasten met uitgaande flens

· toepassingen in cyclusbedrijf of continubedrijf

· torsiespeling ≤ 8 arcmin · overbrenging: 3-100

Producthighlights · hoge verscheidenheid aan overbrengingen

· hoge nominale toerentallen · optioneel met riemschijf verkrijgbaar

127

Page 128: Productcatalogus 2016/2017

NP NPS

alpha Value Line – Profiteert u in detail

Efficiëntie op elke as

De alpha Value Line is universeel inzetbaar en biedt voor vrijwel elke toepassing de meest rendabele op-lossing op elke as en voor elke branche.Elke aandrijvings- en afnemerinterface wordt met de alpha Value Line als compatibele uitbreiding voor het bestaande high-end-portfolio van WITTENSTEIN al-pha aangeboden – voor een hoge mate aan flexibili-teit bij constructie, montage en gebruik.

Snelle beschikbaarheid Met onze alpha Value Line stellen we nieuwe maatsta-ven wat betreft levertijd en le-verbetrouwbaarheid. Ook bij grote aantallen.

Nieuwe constructie- vrijhedenBijv. bij lineaire toepassingen met rondsel en tandheugel of riemschijf. De variant NPR is voorzien van een geïntegreer-de sleufgatflens. Dit maakt het mogelijk het rondsel een-voudig af te stellen of de riem eenvoudig te spannen.

Hoge flexibiliteit Modulaire configuratie van de interfaces voor motor en voor toepassing. De overbren-gingen zijn verkrijgbaar met verschillende klemnaafdiame-ters, aandrijfniveaus, model- en montagevarianten.

Maximale rentabiliteit

De vertragingskasten bin-nen de alpha Value Line zijn zeer renda-bel wat betreft aanschaf, onge-ëvenaard efficiënt in het bedrijf en on-derhoudsvrij gedurende de gehele levensduur.

Meer informatie over de alpha Value Line vindt u online via: www.wittenstein.biz/alpha-value-line

Hier vindt u voor elke uitvoering de juiste brochure met technische gegevens en maattekeningen.

Prestatiegegevens*

Speling [arcmin] ≤ 8

Verhoudingen 3 - 100

Max. koppel T2α [Nm] 800

Max. ingaande snelheid [min-1] 10.000

Efficiëntie [%] 97

Max. radiale kracht F2RMax [N] 10.000

* Alle productvarianten zijn ook verkrijgbaar in de HIGH TORQUE-uitvoering.

128

Page 129: Productcatalogus 2016/2017

NPL NPT NPR

alp

ha V

alue

Li

ne

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

Uitermate rustige loopDe vertragingskasten ken-merken zich door een opti-maal rustige en synchrone loop.

Optimale betrouwbaarheidDe vertragingskasten zijn ge-schikt voor zowel cyclus- als continubedrijf.

Eenvoudige motormontageIn een enkele bewerking kan de motor betrouwbaar en foutloos gemonteerd worden.

Ophanging naar keuzeDoor de vetsmering is een ophangingspositie naar wens mogelijk. De vertragingskas-ten zijn dermate flexibel dat u ze verticaal, horizontaal, met de uitgaande as naar boven of naar onder kunt monteren.

alpha Value Lineair System

Perfect voor lineaire toepassingen met gemiddelde vereisten voor positioneringsnauwkeurigheid en aanvoerkracht. Verschillende uitvoeringen

voor automatisering, gereedschaps- en houtbewerkingsapparaten en vele andere

toepassingen.

Passende toebehoren verkrijgbaar:

Afhankelijk van de vereisten kan de alpha Value Line worden voorzien van toebehoren zoals metalen balgkoppelingen, elastomeerkoppelingen en veiligheidskoppelingen.

129

Page 130: Productcatalogus 2016/2017

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

500

450

400

350

300

250

200

150

100

75

50

25

250

200

150

100

50

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

LP+ 050S

LP+ 070S

LP+ 090S

LP+ 120S

LP+ 155S

LPB+ 070S

LPB+ 090S

LPB+ 120S

LP+/LPB+ Generation 3 – het economische multitalent

Snelkeuze bouwgrootte

LP+ Generation 3 MF (voorbeeld voor i = 5)Voor toepassingen in cyclusbedrijf (ED ≤ 60%)of in continubedrijf (ED ≥ 60%)

LPB+ Generation 3 MF (voorbeeld voor i = 5)Voor toepassingen in cyclusbedrijf (ED ≤ 60%)of in continubedrijf (ED ≥ 60%)

LP+ Generation 3

LPB+ Generation 3 met riemschijf

LPB+ Generation 3

Max. ingaande snelheid [min-1]

Max

. ver

snel

ling

sko

pp

el a

an u

itg

aand

e as

[N

m]

Max. ingaande snelheid [min-1]

Max

. ver

snel

ling

sko

pp

el a

an u

itg

aand

e as

[N

m]

Spelingsarme planetaire vertragings-kasten met uitgaande as of uitgaan-de flens. De vertragingskastreeks LP+/LPB+ Generation 3 combineert een optimale kwaliteit met economi-sche precisie. De LPB+ Generation 3 is bijzonder geschikt voor compacte riemaandrij-vingen.

130

Page 131: Productcatalogus 2016/2017

• • • •

• • •

• • • •

• • •

• • • • •

3 – 100 3 – 100

≤ 8 ≤ 8

– –

• •

• •

LP+

Gen

erat

ion

3LP

B+

Gen

erat

ion

3

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

Overbrengingen c)

Torsiespeling [arcmin] c)

Standaard

Gereduceerd

Vorm van de uitgaande as

Uitgaande as, glad

Uitgaande as, spiebaan

Uitgaande flens

Vorm van de ingaande as

Motormontageversie

Uitvoering

Voor levensmiddelen geschikte smering a) b)

Accessoires

Koppeling

Tandheugel

Rondsel

Riemschijf

B5-flens

a) Vermogensreductie: Technische gegevens verkrijgbaar op aanvraag b) Gelieve contact op te nemen met WITTENSTEIN alpha c) Rekening houdend met de referentiebouwgrootte

Versies en hun toepassing

Producteigenschappen

EigenschappenLP+ Generation 3

MF-versie vanaf bladzijde 132LPB+ Generation 3

MF-versie vanaf bladzijde 142

Vermogensdichtheid

Positioneernauwkeurigheid

hoge ingaande snelheden

Torsiestijfheid

ruimtebesparende constructie

131

Page 132: Productcatalogus 2016/2017

4 5 7 10 16 20 25 35 50 70 100

13 14 14 13 13 13 14 14 14 14 13

6 6,5 6,5 6 6 6 6,5 6,5 6,5 6,5 6

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

≤ 10 ≤ 13

1,2 1,2 1,2 0,9 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 0,9

700 700

650 650

97 95

> 20000 > 20000

0,75 0,95

≤ 62

+90

IP 64

B 11 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

C 14 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop (1000 keer, over

de volledige levensduur van de vertragingskast)T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel (bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht c) F2AMax N

Max. radiale kracht c) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbe-grepen

m kg

Geluidsniveau

(bij i=10 en n1 = 3000 min-1 zonder belasting) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf (mm)

J1 kgcm2

J1 kgcm2

a) Meer overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraag: i = 40b) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Gemeten in het midden van de uitgaande as, bij n2 = 100 min-1

LP+ 050 MF 1-/2-traps

132

Page 133: Productcatalogus 2016/2017

alpha

AB

AB

LP+

Gen

erat

ion

3

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

LP+ 1-traps :

LP+ 2-traps :

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na

overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepast. Motorassen met een diameter tot 14mm zijn mogelijk, gelieve hiervoor WITTENSTEIN alpha te raadplegen.

Aanzicht A Aanzicht B

133

Page 134: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 9 12 16 20 25 30 40 50 70 100

55 42 40 40 37 55 55 42 42 40 55 42 40 40 37

29 22 21 21 19 29 29 22 22 21 22 22 21 21 19

65 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

0,30 0,25 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,10

≤ 8 ≤ 10

4,0 4,0 3,3 3,3 2,8 4,0 4,0 4,0 4,0 3,3 3,3 4,0 3,3 3,3 2,8

1550 1550

1450 1450

97 95

> 20000 > 20000

2,0 2,4

≤ 64

+90

IP 64

D 16 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

E 19 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht c) F2AMax N

Max. radiale kracht c) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij i=10 en n1 = 3000 min-1 zonder belasting) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf (mm)

J1 kgcm2

J1 kgcm2

a) Meer overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraag: i = 15, 21, 28 en 35.

b) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Gemeten in het midden van de uitgaande as, bij n2 = 100 min-1

LP+ 070 MF 1-/2-traps

134

Page 135: Productcatalogus 2016/2017

alpha

AB

AB

LP+

Gen

erat

ion

3

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

LP+ 1-traps :

LP+ 2-traps :

Aanzicht A Aanzicht B

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na

overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepast. Motorassen met een diameter tot 19mm zijn mogelijk, gelieve hiervoor WITTENSTEIN alpha te raadplegen.

135

Page 136: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 9 12 16 20 25 30 40 50 70 100

125 115 100 100 90 125 125 115 115 100 125 115 100 100 90

63 58 50 50 45 63 63 58 58 50 63 58 50 50 45

185 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

≤ 8 ≤ 10

12 12 9,5 9,5 8,5 12 12,0 12 12,0 9,5 9,5 12,0 9,5 9,5 8,5

1900 1900

2400 2400

97 95

> 20000 > 20000

4,0 5,0

≤ 66

+90

IP 64

G 24 1,8 1,6 1,6 1,5 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4

H 28 2,1 1,9 1,9 1,8 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht c) F2AMax N

Max. radiale kracht c) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij i=10 en n1 = 3000 min-1 zonder belasting) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf (mm)

J1 kgcm2

J1 kgcm2

a) Meer overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraag: i = 15, 21, 28 en 35.

b) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Gemeten in het midden van de uitgaande as, bij n2 = 100 min-1

LP+ 090 MF 1-/2-traps

136

Page 137: Productcatalogus 2016/2017

alpha

AB

AB

LP+

Gen

erat

ion

3

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

LP+ 1-traps :

LP+ 2-traps :

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepast. Motorassen met een diameter tot 28mm zijn mogelijk, gelieve hiervoor WITTENSTEIN alpha te raadplegen.

Aanzicht A Aanzicht B

137

Page 138: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 9 12 16 20 25 30 40 50 70 100

305 305 250 250 220 305 305 305 305 250 305 305 250 250 220

155 155 125 125 110 155 155 155 155 125 155 155 125 125 110

400 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600

4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800

1,1 1,0 0,9 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4

≤ 8 ≤ 10

30 30 25 25 22 30 30 30 30 25 25 30 25 25 22

4000 4000

4600 4600

97 95

> 20000 > 20000

8,6 11,0

≤ 68

+90

IP 64

I 32 6,9 5,9 5,6 5,2 5,1 5,4 5,4 5,5 5,5 5,3 5,3 5,0 5,0 5,0 5,0

K 38 7,8 6,8 6,4 6,1 5,9 6,2 6,2 6,4 6,4 6,2 6,2 5,9 5,9 5,9 5,9

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht c) F2AMax N

Max. radiale kracht c) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij i=10 en n1 = 3000 min-1 zonder belasting) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf (mm)

J1 kgcm2

J1 kgcm2

a) Meer overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraag: i = 15, 21, 28 en 35.

b) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Gemeten in het midden van de uitgaande as, bij n2 = 100 min-1

LP+ 120 MF 1-/2-traps

138

Page 139: Productcatalogus 2016/2017

alpha

AB

AB

LP+

Gen

erat

ion

3

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

LP+ 1-traps :

LP+ 2-traps :

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepast. Motorassen met een diameter tot 38 mm zijn mogelijk, gelieve hiervoor WITTENSTEIN alpha te raadplegen.

Aanzicht A Aanzicht B

139

Page 140: Productcatalogus 2016/2017

5 10 25 50 100

500 400 500 500 400

350 200 350 350 200

1000 1000 1000 1000 1000

2000 2000 2000 2000 2000

3600 3600 3600 3600 3600

2,8 2,5 1,0 0,8 0,7

≤ 8 ≤ 10

55 44 55 55 44

6000 6000

7500 7500

97 95

> 20000 > 20000

17,0 21,0

≤ 69

+90

IP 64

L 42 17 16 – – –

I 32 – – 5,4 5,0 5,0

K 38 – – 6,3 5,9 5,9

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)a) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij i=10 en n1 = 3000 min-1 zonder belasting) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmo-ment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf (mm)

J1 kgcm2

J1 kgcm2

J1 kgcm2

a) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.b) Gemeten in het midden van de uitgaande as, bij n2 = 100 min-1

LP+ 155 MF 1-/2-traps

140

Page 141: Productcatalogus 2016/2017

alpha

AB

AB

LP+

Gen

erat

ion

3

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

LP+ 1-traps :

LP+ 2-traps :

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepastLP+ 2-traps : Motorassen met een diameter tot 38mm zijn mogelijk, gelieve hiervoor WITTENSTEIN alpha te raadplegen.

Aanzicht A Aanzicht B

141

Page 142: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 9 12 16 20 25 30 40 50 70 100

55 42 40 40 37 55 55 42 42 40 55 42 40 40 37

29 22 21 21 19 29 29 22 22 21 29 22 21 21 19

65 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

0,30 0,25 0,20 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,10

≤ 8 ≤ 10

6,4 6,4 4,8 4,8 3,8 6,4 6,4 6,4 6,4 4,8 6,4 6,4 4,8 4,8 3,8

1550 1550

3000 3000

97 95

> 20000 > 20000

1,6 2

≤ 64

+90

IP 64

D 16 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

E 19 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

a) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.b) Rekening houdend met het flensmidden aan de uitgaande as,

bij n2 = 100 min-1

c) Met gemonteerde PLPB+-riemschijf en bij een toerental van 100 min-1

d) Meer overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraag: i = 15, 21, 28 en 35.

LPB+ 070 MF 1-/2-traps

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding d) i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)a) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht c) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij i=10 en n1 = 3000 min-1 zonder belasting) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf (mm)

J1 kgcm2

J1 kgcm2

142

Page 143: Productcatalogus 2016/2017

alpha

AB

AB

LPB

+

Gen

erat

ion

3

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

LPB+ 1-traps:

Aanzicht A Aanzicht B

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na

overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepast. Motorassen met een diameter tot 19mm zijn mogelijk, gelieve hiervoor WITTENSTEIN alpha te raadplegen.

Riemschijf PLPB+ 070 profiel AT5-0

Steek p mm 5

Aantal tanden z 43

Omtrek steekcirkel z * p mm/omw. 215

Massatraagheidsmoment J kgcm² 3,86

Gewicht m kg 0,48

LPB+ 2-traps :

Afbeelding: uitgaande flens zonder riemschijf

Optie: Riemschijf PLPB+ (niet inbegrepen bij de levering – gelieve apart te bestellen)

143

Page 144: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 9 12 16 20 25 30 40 50 70 100

125 115 100 100 90 125 125 115 115 100 125 115 100 100 90

63 58 50 50 45 63 63 58 58 50 63 58 50 50 45

185 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

≤ 8 ≤ 10

20 20 14 14 12 20 20 20 20 14 20 20 14 14 12

1900 1900

4300 4300

97 95

> 20000 > 20000

3,3 4,3

≤ 66

+90

IP 64

G 24 1,8 1,6 1,5 1,5 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4

H 28 2,1 1,9 1,8 1,8 1,7 1,8 1,8 1,9 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 1,7

a) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.b) Rekening houdend met het flensmidden aan de uitgaande as,

bij n2 = 100 min-1

c) Met gemonteerde PLPB+-riemschijf en bij een toerental van 100 min-1

d) Meer overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraag: i = 15, 21, 28 en 35.

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding d) i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)a) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht c) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij i=10 en n1 = 3000 min-1 zonder belasting) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf (mm)

J1 kgcm2

J1 kgcm2

LPB+ 090 MF 1-/2-traps

144

Page 145: Productcatalogus 2016/2017

alpha

AB

AB

LPB

+

Gen

erat

ion

3

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

LPB+ 1-traps:

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepast. Motorassen met een diameter tot 28mm zijn mogelijk, gelieve hiervoor WITTENSTEIN alpha te raadplegen.

Aanzicht A Aanzicht B

Riemschijf PLPB+ 090 profiel AT10-0

Steek p mm 10

Aantal tanden z 28

Omtrek steekcirkel z * p mm/omw. 280

Massatraagheidsmoment J kgcm² 10,95

Gewicht m kg 0,82

LPB+ 2-traps :

Afbeelding: uitgaande flens zonder riemschijf

Optie: Riemschijf PLPB+ (niet inbegrepen bij de levering – gelieve apart te bestellen)

145

Page 146: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 9 12 16 20 25 30 40 50 70 100

305 305 250 250 220 305 305 305 305 250 305 305 250 250 220

155 155 125 125 110 155 155 155 155 125 155 155 125 125 110

400 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600

4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800

1,1 1 0,9 0,8 0,8 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4

≤ 8 ≤ 10

47 47 36 36 30 47 47 47 47 36 47 47 36 36 30

9500 9500

97 95

> 20000 > 20000

7,3 9,7

≤ 68

+90

IP 64

I 32 6,8 5,9 5,6 5,2 5,1 5,4 5,4 5,5 5,5 5,3 5,3 5,0 5,0 5,0 5,0

K 38 7,7 6,8 6,4 6,1 5,9 6,2 6,2 6,4 6,4 6,2 6,2 5,9 5,9 5,9 5,9

a) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.b) Rekening houdend met het flensmidden aan de uitgaande as,

bij n2 = 100 min-1

c) Met gemonteerde PLPB+-riemschijf en bij een toerental van 100 min-1

d) Meer overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraag: i = 28.

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding d) i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N )

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)a) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht c) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij i=10 en n1 = 3000 min-1 zonder belasting) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf (mm)

J1 kgcm2

J1 kgcm2

LPB+ 120 MF 1-/2-traps

146

Page 147: Productcatalogus 2016/2017

alpha

AB

AB

LPB

+

Gen

erat

ion

3

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

LPB+ 1-traps:

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepast. Motorassen met een diameter tot 38 mm zijn mogelijk, gelieve hiervoor WITTENSTEIN alpha te raadplegen.

Aanzicht A Aanzicht B

Riemschijf PLPB+ 120 profiel AT20-0

Steek p mm 20

Aantal tanden z 19

Omtrek steekcirkel z * p mm/omw. 380

Massatraagheidsmoment J kgcm² 50,62

Gewicht m kg 2,61

LPB+ 2-traps :

Afbeelding: uitgaande flens zonder riemschijf

Optie: Riemschijf PLPB+ (niet inbegrepen bij de levering – gelieve apart te bestellen)

147

Page 148: Productcatalogus 2016/2017

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

250

200

150

100

75

50

25

CP 040

CP 060

CP 080

CP 115

CP – het economische instapmodel

Snelkeuze bouwgrootte

CP (voorbeeld voor i = 5)Voor toepassingen in cyclusbedrijf (ED ≤ 60%) of continubedrijf (ED ≥ 60%)

Max. ingaande snelheid [min-1]

Max

. ver

snel

ling

sko

pp

el a

an u

itg

aand

e as

[N

m]

De spelingsarme planetaire vertra-gingskasten met uitgaande as. Het economische instapmodel is geschikt voor eenvoudige toepassingen. Onze CP kenmerkt zich door kwaliteit, be-schikbaarheid en betrouwbaarheid.

148

Page 149: Productcatalogus 2016/2017

• •

• •

• • •

CP

4 – 100

≤ 20

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

Overbrengingen c)

Torsiespeling [arcmin] c)

Standaard

Gereduceerd

Vorm van de uitgaande as

Uitgaande as, spiebaan

Vorm van de ingaande as

Motormontageversie

Uitvoering

Voor levensmiddelen geschikte smering a) b)

Accessoires

Koppeling

B5-flens

a) Vermogensreductie: Technische gegevens verkrijgbaar op aanvraag b) Gelieve contact op te nemen met WITTENSTEIN alpha c) Rekening houdend met de referentiebouwgrootte

Versies en hun toepassing

Producteigenschappen

EigenschappenCP

MO-versieCatalogus pagina 150

Vermogensdichtheid

Positioneernauwkeurigheid

hoge ingaande snelheden

Torsiestijfheid

ruimtebesparende constructie

laag gewicht

149

Page 150: Productcatalogus 2016/2017

4 5 7 8 10 16 20 25 35 50 64 70 100

10,5 11,5 11,5 10,5 10,5 10,5 10,5 11,5 11,5 11,5 10,5 11,5 10,5

5,2 5,7 5,7 5,2 5,2 5,2 5,2 5,7 5,7 5,7 5,2 5,7 5,2

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

≤ 20 ≤ 25

0,58 0,58 0,58 0,52 0,52 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 0,52 0,58 0,52

230 230

200 200

97 95

> 20000 > 20000

0,31 0,52

≤ 66

+90

IP 64

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)a) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Alu (niet gelakt)

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

J1 kgcm2

a) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.b) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as en bij

een toerental van 100 min-1.

CP 040 1-/2-traps

150

Page 151: Productcatalogus 2016/2017

alpha

CP

AB

AB

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepast.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

2-traps :

1-traps :

Aanzicht BAanzicht A

151

Page 152: Productcatalogus 2016/2017

4 5 7 8 10 16 20 25 35 50 64 70 100

32 32 32 29 29 32 32 32 32 32 29 32 29

16 16 16 15 15 16 16 16 16 16 15 16 15

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11

≤ 20 ≤ 25

2,1 2,1 2,1 1,9 1,9 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 1,9 2,1 1,9

750 750

650 650

97 95

> 20000 > 20000

0,88 1,1

≤ 68

+90

IP 64

0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)a) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Alu (niet gelakt)

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

J1 kgcm2

a) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.b) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as en bij

een toerental van 100 min-1.

CP 060 1-/2-traps

152

Page 153: Productcatalogus 2016/2017

alpha

CP

AB

AB

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepast.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

2-traps :

1-traps :

Aanzicht BAanzicht A

153

Page 154: Productcatalogus 2016/2017

4 5 7 8 10 16 20 25 35 50 64 70 100

80 80 80 72 72 80 80 80 80 80 72 80 72

40 40 40 35 35 40 40 40 40 40 35 40 35

190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 3400

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28

≤ 20 ≤ 25

6,1 6,1 6,1 5,5 5,5 6,1 6,1 6,1 6,1 6,1 5,5 6,1 5,5

1600 1600

1200 1200

97 95

> 20000 > 20000

2,1 2,8

≤ 70

+90

IP 64

0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)a) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Alu (niet gelakt)

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

J1 kgcm2

a) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.b) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as en bij

een toerental van 100 min-1.

CP 080 1-/2-traps

154

Page 155: Productcatalogus 2016/2017

alpha

CP

AB

AB

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepast.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

2-traps :

1-traps :

Aanzicht BAanzicht A

155

Page 156: Productcatalogus 2016/2017

4 5 7 8 10 16 20 25 35 50 64 70 100

200 200 200 180 180 200 200 200 200 200 180 200 180

100 100 100 90 90 100 100 100 100 100 90 100 90

480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600

4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

≤ 20 ≤ 25

16,5 16,5 16,5 14,5 14,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 14,5 16,5 14,5

2100 2100

1550 1550

97 95

> 20000 > 20000

5,2 6,9

≤ 72

+90

IP 64

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)a) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Alu (niet gelakt)

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

J1 kgcm2

a) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.b) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as en bij

een toerental van 100 min-1.

CP 115 1-/2-traps

156

Page 157: Productcatalogus 2016/2017

alpha

CP

AB

AB

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepast.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Pla

neta

ire

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

2-traps :

1-traps :

Aanzicht BAanzicht A

157

Page 158: Productcatalogus 2016/2017

Haakse vertragingskasten met servoaandrijving High End

SK+ en SPK+

De ruimtebesparende haakse precisie met uitgaande as

· spelingsarme hypoïde vertragingskasten met uitgaande as

· toepassingen in cyclusbedrijf of continubedrijf

· torsiespeling < 2 arcmin · overbrenging: 3-10.000

Producthighlights: · hoge verscheidenheid aan overbrengingen

· flexibiliteit door meervoudige vormen van de uitgaande as

RPK+ Kracht en uiterste nauwkeurigheid dichtbij

· spelingsarme hypoïde vertragingskasten met uitgaande flens

· toepassingen in cyclusbedrijf · torsiespeling: ≤ 1 arcmin · overbrenging: 48-5.500

Producthighlights: · hoge torsiestijfheid · hoge axiale en radiale krachten · zeer gemakkelijk te monteren · geoptimaliseerd voor rondsel- tandheugeltoepassingen

TK+ / TPK+ / TPK+ HIGH TORQUEDe ruimtebesparende haakse precisie met uitgaande flens

· spelingsarme haakse vertragingskasten met uitgaande flens

· toepassingen in cyclusbedrijf of continubedrijf

· torsiespeling: ≤ 1,3 arcmin · overbrenging: 3-10.000

Producthighlights: · hoge verscheidenheid aan overbrengingen

· hoge overdraagbare koppels (MA) · optioneel in uitvoering met holle as · flexibiliteit door meervoudige vormen van de uitgaande as

alpha Value

alpha Basic

alpha Advanced

alpha Premium

alpha Value

alpha Basic

alpha Advanced

alpha Premium

V-Drive Value

V-Drive+ SK+ HG+ TK+SC+

SPC+

TPC+

SPK+

TPK+

RPK+

LK+

LPK+

Assen met zeer hogevereisten voor precisie, dynamiek en vermogensdichtheid.

Assen met gemiddeldevereisten voor precisie, dynamiek en vermogensdichtheid.

Performance

Waarde

158

Page 159: Productcatalogus 2016/2017

RP

K+

TK+ / T

PK

+S

K+ / S

PK

+

HG

+SC

+

SPC

+ / T

PC+

V-D

rive

Adv

ance

d

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

dBetrouwbaar en nauwkeurig

Uw haakse WITTENSTEIN alpha-vertragingskast garandeert door een geringe torsiespeling en een hoge torsiestijfheid de positioneernauwkeurigheid van uw aandrijvingen en daarmee de precisie van uw machine – ook bij een hoogdynamisch bedrijf tot maximaal 50.000 cycli/uur.

Maximale duurzaamheid

Uw haakse WITTENSTEIN alpha-vertragingskast is uiterst betrouwbaar dankzij haar erg robuuste to-taalconstructie en de 100 % WITTENSTEIN alpha-controle: 'mount and forget'. Met een standaard geïntegreerde thermische lengtecompensatie maxi-maliseert uw haakse WITTENSTEIN alpha-vertra-gingskast bovendien de levensduur van uw servo-motoren in continubedrijf met hoge toerentallen.

HG+

De nauwkeurige holle as-oplossing

· spelingsarme hypoïde vertragingskasten met holle as

· toepassingen in cyclusbedrijf of continubedrijf

· torsiespeling: ≤ 4 arcmin · overbrenging: 3-100

Producthighlights: · uitvoering met holle as · flexibiliteit door meervoudige vormen van de uitgaande as

SC+ / SPC+/ TPC+

Sterk vermogen bij lage overbrengingen

· spelingsarme kegelwielvertragings-kasten met uitgaande as of uitgaande flens

· toepassingen in cyclusbedrijf of continubedrijf

· torsiespeling ≤ 2 arcmin · overbrenging: 1-20

Producthighlights: · hoge vermogensdichtheid · hoge uitgaande toerentallen · efficiëntie van 97%

V-Drive Advanced (VDT+/VDH+/VDS+)Hoge koppels bij rustige loop

· spelingsarme servo-wormwielvertra-gingskast met uitgaande as, holle as en holle as-flens

· toepassingen in cyclusbedrijf of continubedrijf

· torsiespeling: ≤ 2arcmin · overbrengingen: 4-40

Producthighlights: · uitvoering met holle as · 1-traps tot i=40; · rustige loop · goede gelijkloopverhouding

Nu nog hogere

koppels!

159

Page 160: Productcatalogus 2016/2017

RPK+ – kracht en uiterste nauwkeurigheid dichtbij

De nieuwe standaard ook als haakse versie verkrijgbaar

Spelingsarme hypoïde vertragingskasten met uit-gaande flens. De RPK+ overtuigt door zeer hoge torsiestijfheid, compact-heid en vermogens-dichtheid. Door de hoge montagevr iendel i jkheid en de opname van hoge axiale en radiale krachten zijn de vertragingskasten bijzonder geschikt voor toepassingen met rondsel en tandheugel.

Prestatiegegevens haakse versie

Zet standaarden inzake vermogensdichtheid, modulariteit en montagevriendelijkheid.

Torsiespeling [ arcmin ] < 3

Overbrengingen [ - ] 66 - 5500

Max. koppel [N] 10000

Max. ingaande snelheid [min-1] 6000

Efficiëntie [%] ≥ 92

De geometrie van de uitgaande flens van de RPK+ is perfect afgestemd op de hoge vermogensdichtheid.

De haakse vertragingskast RPK+ voor hoge efficiëntie is geop-timaliseerd voor toepassingen met rondsel en tandheugel.

De RPK+ overtuigt door maximale vermogensdichtheid

· wanneer uw aandrijving een maximale prestatie vereist · wanneer u de best mogelijke raadgeving weet te waarderen

· wanneer het systeem nog compacter moet zijn

160

Page 161: Productcatalogus 2016/2017

BD

A

C

RP

K+

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

High Performance Lineair systeem Wordt daar ingezet waar individuele

belastingen duidelijk voorbij gaan aan de tot nu toe bestaande mogelijkheden.

In vergelijking met de industriële stan-daard kunnen de waarden gemiddeld

met 150 % opgedreven worden!

De geïntegreerde gaten in de bevestigingsflens reduceren de kosten

voor constructie en montage tot een minimum.

De speciaal op de vertragingskast afgestemde rondsels maken de

overdracht van de grootste voe-dingskrachten mogelijk.

Prestatiegegevens lineair systeem Flexibiliteit bij de montage

De RP+ is ook als actuatorversie RPM+ verkrijgbaar. De RPM+ combineert de voordelen van de RP+-reeks met een nog compactere constructie. De permanent bekrachtigde servomotor zorgt door zijn bijzondere con-structie voor maximale vermogensdichtheid.

Zet standaarden inzake vermogensdichtheid, modulariteit en montagevriendelijkheid.

Positioneernauwkeurigheid[µm] < 5 *

Overbrengingen [ - ] 66 - 5500

Max. voedingskracht per aandrijving [N] 112000

Voedingssnelheid [m/min] 30

Efficiëntie [%] ≥ 92

* direct meetsysteem vereist

Meer informatie vindt u terug in de systeem-

catalogus 'High Performance Lineair Systeem'

of op het internet, op de website

www.tandheugelsystemen.be (en .nl)

161

Page 162: Productcatalogus 2016/2017

TK+

TPK+

Max. Antriebsdrehzahl [min-1] Max. Antriebsdrehzahl [min-1] Max. Antriebsdrehzahl [min-1]

Max

. Bes

chle

unig

ung

smo

men

t am

Ab

trie

b [

Nm

]

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

700

600

500

400

300

200

175

150

125

100

75

50

25

40000

30000

20000

10000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

750

500

250

Max

. Bes

chle

unig

ung

smo

men

t am

Ab

trie

b [

Nm

]

MF

MF

MFMF

MFMF

MF

MF

MFMF

MF

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

TK+ 004

TK+ 010

TK+ 025

TK+ 050

TK+ 110

TPK+ 010

TPK+ 025

TPK+ 050

TPK+ 110

TPK+ 300

TPK+ 500

TPK+ 025

TPK+ 050

TPK+ 110

TPK+ 300

TPK+ 500

TPK+ 2000

TPK+ 4000

Max. Antriebsdrehzahl [min-1] Max. Antriebsdrehzahl [min-1] Max. Antriebsdrehzahl [min-1]

Max

. Bes

chle

unig

ung

smo

men

t am

Ab

trie

b [

Nm

]

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

700

600

500

400

300

200

175

150

125

100

75

50

25

40000

30000

20000

10000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

750

500

250

Max

. Bes

chle

unig

ung

smo

men

t am

Ab

trie

b [

Nm

]

MF

MF

MFMF

MFMF

MF

MF

MFMF

MF

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

TK+ 004

TK+ 010

TK+ 025

TK+ 050

TK+ 110

TPK+ 010

TPK+ 025

TPK+ 050

TPK+ 110

TPK+ 300

TPK+ 500

TPK+ 025

TPK+ 050

TPK+ 110

TPK+ 300

TPK+ 500

TPK+ 2000

TPK+ 4000

Max. Antriebsdrehzahl [min-1] Max. Antriebsdrehzahl [min-1] Max. Antriebsdrehzahl [min-1]

Max

. Bes

chle

unig

ung

smo

men

t am

Ab

trie

b [

Nm

]

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

700

600

500

400

300

200

175

150

125

100

75

50

25

40000

30000

20000

10000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

750

500

250

Max

. Bes

chle

unig

ung

smo

men

t am

Ab

trie

b [

Nm

]

MF

MF

MFMF

MFMF

MF

MF

MFMF

MF

MA

MA

MA

MA

MA

MA

MA

TK+ 004

TK+ 010

TK+ 025

TK+ 050

TK+ 110

TPK+ 010

TPK+ 025

TPK+ 050

TPK+ 110

TPK+ 300

TPK+ 500

TPK+ 025

TPK+ 050

TPK+ 110

TPK+ 300

TPK+ 500

TPK+ 2000

TPK+ 4000

TK+/TPK+/TPK+ HIGH TORQUE – de ruimtebesparende haakse precisie met uitgaande flens

TPK+ MF (vb. i = 25)Voor toepassingen in cyclusbedrijf (ED ≤ 60 %)

TPK+ HIGH TORQUE MA (vb. i = 88)Voor toepassingen in cyclusbedrijf (ED ≤ 60 %)

TK+ MF (vb. i = 5)Voor toepassingen in cyclusbedrijf (ED ≤ 60 %)

Snelkeuze bouwgrootte

Max. ingaande snelheid [min-1]

Max

. ver

snel

ling

sko

pp

el a

an u

itg

aand

e as

[N

m]

Max. ingaande snelheid [min-1] Max. ingaande snelheid [min-1]

De vertegenwoordigers van ons breed assortiment hypo-ide vertragingskasten, voor-zien van een TP+-compatibele uitgaande flens en holle as. De TPK+/TPK+ HIGH TORQUE-aandrijvingen met planetaire trap zijn bijzonder geschikt voor hoogprecieze toepassingen, waarbij hogere vermogens en torsiestijfheden vereist zijn.

* Technische gegevens en maattekeningen zijn op aanvraag verkrijgbaar.162

Page 163: Productcatalogus 2016/2017

TK+ /

TP

K+

MF

MA

• • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • •

3 - 100 12 - 10000 66 - 5500

≤ 4 ≤ 4 ≤ 1,3

- ≤ 2 -

• • •

• • •

• •

• • •

• • •

• •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Versies en hun toepassing

Overbrengingen c)

Torsiespeling [arcmin] c)

Standaard

Gereduceerd

Vorm van de uitgaande as*

Uitgaande as, glad aan achterzijde

Uitgaande as met spiebaan, aan achterzijde

Uitgaande flens

Holleaskoppeling, aan achterzijde Verbinding via klemschijf

Flens met holle as

gesloten deksel, aan achterzijde

Systeemuitgang met rondsel

Vorm van de ingaande as

Motormontageversie

Uitvoering

ATEX a)

Voor levensmiddelen geschikte smering a) b)

Corrosiebestendig a) b)

Accessoires

Koppeling

Tandheugel

Rondsel

Klemschijf

torqXis-sensorflens

Flensas

Tussenplaat voor aansluiting koeling

Spindelsysteem

a) Vermogensreductie: Technische gegevens verkrijgbaar op aanvraag b) Gelieve contact op te nemen met WITTENSTEIN alpha c) Rekening houdend met de referentiebouwgrootte

Producteigenschappen

EigenschappenTK+

MF-versie vanaf bladzijde 164TPK+

MF-versie vanaf bladzijde 174TPK+ HIGH TORQUE

MA-versie vanaf bladzijde 200

Vermogensdichtheid

Positioneernauwkeurigheid (bv . niet permanent bevestigde aandrijvingen)

Hoogdynamische toepassingen

Torsiestijfheid

* Op p. 424 vindt u de bestelinformatie voor de passende aandrijfvorm. 163

Page 164: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 12 16 20 25 28 35 40 50 70 100

30 30 30 25 20 30 30 30 30 30 30 30 30 25 20

22 22 22 20 15 22 22 22 22 22 22 22 22 20 15

40 50 50 45 40 50 50 50 50 50 50 50 50 45 40

2200 2400 2700 2700 2700 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4800 5500 5500

2700 3100 3600 3100 3100 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5500 5500

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

1,4 1,3 1,2 1,4 1,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

≤ 5

2,6 2,8 3,0 2,6 2,3 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 3,0 2,6 2,3

2400

2700

251

96 94

> 20000

2,9 3,2

≤ 64

+90

IP 65

B 11 - - - - - 0,09 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

C 14 0,57 0,46 0,41 0,37 0,35 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17

E 19 0,92 0,82 0,76 0,72 0,70 - - - - - - - - - -

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel (bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm2

J1 kgcm2

J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

TK+ 004 MF 1-/2-traps

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

164

Page 165: Productcatalogus 2016/2017

TK+

alpha

A

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

1-traps :

2-traps :

Aanzicht A

5) Doorgevoerd element max. Ø 16,8 mm

165

Page 166: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 12 16 20 25 28 35 40 50 70 100

70 70 70 60 50 70 70 70 70 70 70 70 70 60 50

50 50 50 45 40 50 50 50 50 50 50 50 50 45 40

95 115 115 110 100 115 115 115 115 115 115 115 115 110 100

2100 2200 2500 2500 2500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3800 4500 4500

2700 3100 3600 3100 3100 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

2,4 2,0 1,8 2,4 2,2 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1

≤ 4

6,0 7,0 8,0 8,0 8,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0

3400

4000

437

96 94

> 20000

5,3 6,1

≤ 66

+90

IP 65

C 14 – – – – – 0,31 0,28 0,24 0,23 0,21 0,20 0,19 0,18 0,18 0,18

E 19 1,81 1,39 1,18 1,02 0,93 0,75 0,72 0,68 0,68 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

H 28 3,22 2,80 2,60 2,43 2,34 – – – – – – – – – –

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel (bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm2

J1 kgcm2

J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

TK+ 010 MF 1-/2-traps

166

Page 167: Productcatalogus 2016/2017

TK+

alpha

A

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

1-traps :

2-traps :

Aanzicht A

5) Doorgevoerd element max. Ø 24,8 mm

167

Page 168: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 12 16 20 25 28 35 40 50 70 100

170 170 170 145 125 170 170 170 170 170 170 170 170 145 125

100 100 100 90 80 100 100 100 100 100 100 100 100 90 80

220 260 260 255 250 260 260 260 260 260 260 260 260 255 250

2000 2100 2400 2200 2200 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3500 4200 4200

2700 3000 3400 3000 3000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4200 4200

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

4,6 3,6 2,8 4,2 3,4 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2

≤ 4

12 13 16 16 16 13 13 13 13 13 13 13 16 16 16

5700

6300

833

96 94

> 20000

8,9 10,6

≤ 66

+90

IP 65

E 19 – – – – – 1,08 1,01 0,88 0,85 0,76 0,75 0,70 0,69 0,69 0,68

G 24 – – – – – 2,65 2,57 2,44 2,42 2,32 2,31 2,26 2,25 2,25 2,25

H 28 5,50 4,30 3,60 3,10 2,90 – – – – – – – – – –

K 38 12,7 11,5 10,9 10,4 10,1 – – – – – – – – – –

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel (bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm2

J1 kgcm2

J1 kgcm2

J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

TK+ 025 MF 1-/2-traps

168

Page 169: Productcatalogus 2016/2017

TK+

alpha

A

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

1-traps :

2-traps :

Aanzicht A

5) Doorgevoerd element max. Ø 34,8 mm

169

Page 170: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 12 16 20 25 28 35 40 50 70 100

300 300 300 250 210 300 300 300 300 300 300 300 300 250 210

190 190 190 175 160 190 190 190 190 190 190 190 190 175 160

400 500 500 450 400 500 500 500 500 500 500 500 500 450 400

1700 1800 2000 1800 1800 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 3200 3200 3900

2200 2500 2800 2500 2500 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4200 4200 4200

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

8,4 6,2 5,4 9,0 6,6 1,7 1,1 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4

≤ 4

36 40 46 44 42 40 40 40 40 40 40 40 46 44 42

9900

9500

1692

96 94

> 20000

22 26

≤ 68

+90

IP 65

G 24 – – – – – 4,43 3,97 3,36 3,22 2,82 2,75 2,50 2,47 2,44 2,42

K 38 28,4 21,0 17,6 14,7 13,1 11,3 10,9 10,3 10,1 9,74 9,66 9,41 9,38 9,35 9,33

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop (1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm2

J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

TK+ 050 MF 1-/2-traps

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

170

Page 171: Productcatalogus 2016/2017

TK+

alpha

A

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

1-traps :

2-traps :

Aanzicht A

5) Doorgevoerd element max. Ø 49,8 mm

171

Page 172: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 12 16 20 25 28 35 40 50 70 100

640 640 640 550 470 640 640 640 640 640 640 640 640 550 470

400 400 400 380 360 400 400 400 400 400 400 400 400 380 360

900 1050 1050 970 900 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 970 900

1400 1600 1800 1600 1600 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2900 3200 3400

1800 2100 2500 2200 2200 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3800 3800

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

17,5 14,5 12,0 18,0 15,0 3,6 2,8 2,2 1,9 1,6 1,4 1,1 1,1 1,1 1,1

≤ 4

76 87 99 97 96 87 87 87 87 87 87 87 99 97 96

14200

14700

3213

96 94

> 20000

48 54

≤ 68

+90

IP 65

K 38 – – – – – 16,8 14,8 12,9 12,3 11,2 10,9 10,3 10,1 10,0 9,93

M 48 96,5 64,6 50,5 38,2 31,8 31,5 29,5 27,6 27,0 25,9 25,6 25,0 24,8 24,7 24,6

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm2

J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

TK+ 110 MF 1-/2-traps

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

172

Page 173: Productcatalogus 2016/2017

TK+

alpha

A

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

1-traps :

2-traps :

Aanzicht A

5) Doorgevoerd element max. Ø 69,8 mm

173

Page 174: Productcatalogus 2016/2017

12 16 20 25 28 35 40 49 50 70 100

120 120 130 130 130 130 80 130 100 130 100

75 75 75 75 75 75 60 75 75 75 60

160 200 250 250 250 250 160 250 200 250 250

2000 2400 2400 2700 2400 2500 2500 2500 2500 2500 2500

3000 3400 3400 3800 3400 3200 3200 3200 3200 3200 3200

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

16 16 20 21 23 24 15 23 19 22 27

225

2150

235

94

> 20000

5,2

≤ 66

+90

IP 65

C 14 0,55 0,46 0,44 0,39 0,43 0,36 0,34 0,37 0,34 0,34 0,34

E 19 0,90 0,81 0,79 0,75 0,78 0,71 0,70 0,72 0,70 0,69 0,69

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 5 / gereduceerd ≤ 3

Stijfheid hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2K Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm2

J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen tot i = 1000 verkrijgbaar op aanvraag.

b) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

TPK+ 010 MF 2-traps

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

174

Page 175: Productcatalogus 2016/2017

TPK

+M

F

alpha

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

2-traps :

Aanzicht A

175

Page 176: Productcatalogus 2016/2017

64 84 100 125 140 175 200 250 280 350 400 500 700 1000

120 120 130 130 130 130 130 130 130 130 80 100 130 100

85 85 90 90 90 90 90 90 75 90 60 75 90 60

200 160 250 250 250 250 250 250 250 250 160 200 250 250

4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4800 4400 4800 5500 5500 5500 5500

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5500 5500 5500 5500 5500

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

16 16 20 21 20 21 20 21 23 24 15 19 22 27

225

2150

235

92

> 20000

5,5

≤ 66

+90

IP 65

B 11 0,09 0,07 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

C 14 0,20 0,18 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

3-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 5 / gereduceerd ≤ 3

Stijfheid hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2K Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm2

J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

TPK+ 010 MF 3-traps

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

176

Page 177: Productcatalogus 2016/2017

TPK

+M

F

alpha

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

3-traps :

Aanzicht A

177

Page 178: Productcatalogus 2016/2017

12 16 20 25 28 35 40 49 50 70 100

280 280 350 350 350 330 200 330 250 330 265

170 170 170 170 170 170 160 170 170 170 120

400 575 575 500 625 625 400 625 500 625 625

2000 2400 2400 2700 2400 2500 2500 2500 2500 2500 2500

3000 3400 3400 3800 3400 3200 3200 3200 3200 3200 3200

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

2,5 2,1 2,0 1,8 2,0 1,8 2,0 2,2 2,0 2,0 2,0

40 42 53 55 59 60 44 60 55 60 56

550

4150

413

94

> 20000

9,0

≤ 68

+90

IP 65

E 19 1,43 1,18 1,16 1,04 1,14 0,94 0,89 0,95 0,89 0,89 0,89

H 28 2,85 2,59 2,57 2,45 2,56 2,40 2,31 2,37 2,30 2,30 2,30

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2K Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm2

J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen tot i = 1000 verkrijgbaar op aanvraag.

b) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitgaande as aan de achterkant.

TPK+ 025 MF 2-traps

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

178

Page 179: Productcatalogus 2016/2017

TPK

+M

F

alpha

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

2-traps :

Aanzicht A

179

Page 180: Productcatalogus 2016/2017

64 84 100 125 140 175 200 250 280 350 400 500 700 1000

280 280 350 350 350 350 350 350 350 330 200 250 330 265

200 170 200 200 200 200 200 200 210 200 160 200 200 120

460 400 575 575 575 575 575 575 625 625 400 500 625 625

3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3800 3500 3800 4500 4500 4500 4500

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

42 40 53 55 53 55 53 55 59 60 44 55 60 56

550

4150

413

92

> 20000

9,8

≤ 68

+90

IP 65

C 14 0,28 0,23 0,24 0,23 0,21 0,20 0,19 0,18 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

E 19 0,72 0,63 0,68 0,68 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

TPK+ 025 MF 3-traps

3-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2K Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm2

J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

180

Page 181: Productcatalogus 2016/2017

TPK

+M

F

alpha

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

3-traps :

Aanzicht A

181

Page 182: Productcatalogus 2016/2017

12 16 20 25 28 35 40 49 50 70 100

680 680 750 750 700 700 500 700 625 700 540

370 370 370 370 370 370 320 370 370 370 240

1000 1000 1250 1250 1250 1250 1000 1250 1250 1250 1250

1900 2300 2300 2600 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300

2700 3100 3100 3500 3100 3000 3000 3000 3000 3000 3000

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

4,0 3,7 3,6 2,8 3,5 2,8 3,1 3,9 3,1 3,1 3,1

87 91 111 119 123 127 96 127 115 125 112

560

6130

1295

94

> 20000

17,0

≤ 68

+90

IP 65

H 28 4,56 3,76 3,71 3,28 3,66 3,00 2,79 3,10 2,78 2,77 2,77

K 38 11,7 10,9 10,9 10,4 10,8 10,3 9,95 10,4 9,94 9,94 9,93

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2K Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm2

J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen tot i = 1000 verkrijgbaar op aanvraag.

b) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

TPK+ 050 MF 2-traps

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

182

Page 183: Productcatalogus 2016/2017

TPK

+M

F

alpha

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

2-traps :

Aanzicht A

183

Page 184: Productcatalogus 2016/2017

64 84 100 125 140 175 200 250 280 350 400 500 700 1000

680 680 750 750 750 750 750 750 700 700 500 625 700 540

400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 320 370 400 240

1000 1000 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1000 1250 1250 1250

3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3500 3100 3500 4200 4200 4200 4200

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4200 4200 4200 4200

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

0,7 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

91 87 111 119 111 119 111 119 123 127 95 115 125 112

560

6130

1295

92

> 20000

18,7

≤ 68

+90

IP 65

E 19 1,01 0,76 0,88 0,85 0,76 0,75 0,70 0,69 0,70 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

G 24 2,57 2,32 2,44 2,42 2,32 2,31 2,26 2,25 2,26 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

TPK+ 050 MF 3-traps

3-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2K Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm2

J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

184

Page 185: Productcatalogus 2016/2017

TPK

+M

F

alpha

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

3-traps :

Aanzicht A

185

Page 186: Productcatalogus 2016/2017

12 16 20 25 28 35 40 49 50 70 100

1200 1200 1500 1500 1600 1600 840 1600 1050 1470 1400

700 700 750 750 750 750 640 750 750 750 750

1600 2000 2500 2500 2750 2750 1600 2750 2000 2750 2750

1600 1900 1900 2100 1900 2100 2100 2100 2100 2100 2100

2300 2600 2600 2800 2600 3000 3000 3000 3000 3000 3000

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

9,0 6,5 6,5 5,5 6,0 6,0 6,0 8,0 6,0 6,0 6,0

253 269 336 346 400 407 274 410 341 404 389

1452

10050

3064

94

> 20000

41,0

≤ 70

+90

IP 65

K 38 24,3 19,0 18,7 16,1 18,5 15,7 12,8 17,5 12,7 12,7 12,7

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2K Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen tot i = 1000 verkrijgbaar op aanvraag.

b) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

TPK+ 110 MF 2-traps

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

186

Page 187: Productcatalogus 2016/2017

TPK

+M

F

alpha

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

2-traps :

Aanzicht A

187

Page 188: Productcatalogus 2016/2017

64 84 100 125 140 175 200 250 280 350 400 500 700 1000

1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1600 1600 840 1050 1470 1400

700 700 950 950 950 950 950 950 1120 1250 640 750 1120 800

1600 1600 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2750 2750 1600 2000 2750 2750

2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 3200 2900 3200 3900 3900 3900 3900

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4200 4200 4200 4200

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

1 0,5 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

269 252 336 346 336 346 336 346 400 407 274 341 404 389

1452

10050

3064

92

> 20000

45,4

≤ 70

+90

IP 65

G 24 3,97 2,82 3,36 3,22 2,82 2,75 2,50 2,47 2,50 2,44 2,42 2,42 2,42 2,42

K 38 10,90 9,74 10,30 10,10 9,74 9,66 9,41 9,38 9,41 9,38 9,33 9,33 9,33 9,33

TPK+ 110 MF 3-traps

3-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2K Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm2

J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitgaande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

188

Page 189: Productcatalogus 2016/2017

TPK

+M

F

alpha

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

3-traps :

Aanzicht A

189

Page 190: Productcatalogus 2016/2017

15 20 25 35 49 50 70 100

3200 3200 3200 3300 3300 2350 3300 2800

2000 2000 2000 1800 1800 1800 1800 1600

4500 5250 5250 7350 6800 4500 6300 8750

1500 1700 1900 1900 1700 1700 1700 1700

1900 2300 2700 2700 2400 2400 2400 2400

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

18,5 15,0 13,0 12,0 12,0 15,0 14,0 13,0

615 640 664 730 728 658 727 642

5560

33000

5900

94

> 20000

83

≤ 71

+90

IP 65

M 48 74,00 52,00 43,00 43,00 35,00 30,00 30,00 30,00

TPK+ 300 MF 2-traps

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2K Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbe-grepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

190

Page 191: Productcatalogus 2016/2017

TPK

+M

F

alpha

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

2-traps :

Aanzicht A

191

Page 192: Productcatalogus 2016/2017

63 100 125 140 175 200 250 280 350 500 700 1000

3300 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3300 3300 2350 3300 2800

1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 1800 1800 1800 1800 1600

6300 5250 5250 5250 5250 5250 5250 7350 7350 4500 6300 8750

2700 2700 2700 2700 2700 2700 2900 2700 2900 3400 3400 3400

3200 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3800 3800 3800

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

5,4 3,0 2,5 2,1 1,9 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 1,0

699 640 664 640 664 640 664 715 730 658 727 642

5560

33000

5900

92

> 20000

87

≤ 71

+90

IP 65

K 38 17,80 14,10 12,10 11,00 10,80 10,20 10,10 10,10 10,00 9,90 9,90 9,90

M 48 32,50 28,80 26,80 25,70 25,50 24,90 24,80 24,90 24,80 24,60 24,60 24,60

TPK+ 300 MF 3-traps

3-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2K Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbe-grepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm2

J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

192

Page 193: Productcatalogus 2016/2017

TPK

+M

F

alpha

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

3-traps :

Aanzicht A

193

Page 194: Productcatalogus 2016/2017

100 125 140 175 200 250 350 500 700 1000

6000 6000 5000 6000 4200 5250 6000 4500 5000 4800

3350 3800 3350 3800 3350 3800 3800 2900 2800 2900

10000 12500 9000 11250 8000 10000 14000 15000 15000 15000

2100 2100 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900

2900 2900 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

5,5 5,5 8,5 8,5 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

1250 1350 1250 1350 1250 1350 1350 1280 1240 1050

9480

50000

8800

92

> 20000

96

≤ 71

+90

IP 65

K 38 16,70 16,70 16,50 16,50 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40 16,40

3-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop (1000 keer, over de

volledige levensduur van de vertragingskast)T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3,3 / gereduceerd ≤ 2,3

Stijfheid hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2K Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur (Berekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbe-grepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]J1 kgcm2

TPK+ 500 MF 3-traps

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

194

Page 195: Productcatalogus 2016/2017

TPK

+M

F

alpha

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

3-traps :

Aanzicht A

195

Page 196: Productcatalogus 2016/2017

180 240 300 375 420 500 560 600 700 800 875 1000

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

3350 3350 3350 3800 3350 3350 3350 3350 3350 3350 3800 3350

10000 10000 10000 12500 10000 10000 10000 10000 10000 10000 12500 10000

2700 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 3200

3800 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4200

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

3,4 2,5 1,6 1,4 1,1 1 1 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6

1250 1250 1250 1300 1250 1350 1250 1250 1262 1250 1350 1250

9480

50000

8800

90

> 20000

99

≤ 71

+90

IP 65

G 24 5,93 4,29 3,33 3,32 2,81 3,19 2,80 2,50 2,74 2,49 2,74 2,46

K 38 12,84 11,18 10,24 10,23 9,72 10,10 9,71 9,41 9,65 9,40 9,65 9,37

4-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop (1000 keer, over de

volledige levensduur van de vertragingskast)T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3,3 / gereduceerd ≤ 2,3

Stijfheid hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2K Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur (Berekening : zie het hoofdstuk "Informa-

ties" in de hoofdcatalogus.)Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbe-grepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm2

J1 kgcm2

TPK+ 500 MF 4-traps i=180-1000

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

196

Page 197: Productcatalogus 2016/2017

TPK

+M

F

alpha

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

4-traps :

Aanzicht A

197

Page 198: Productcatalogus 2016/2017

1225 1400 1750 2000 2800 3500 5000 7000 10000

6000 6000 6000 4200 5000 6000 4500 5000 4800

3800 3800 3800 3200 2800 3800 2900 2800 2900

15000 15000 15000 8000 11200 14000 15000 15000 15000

2900 2900 3200 3900 3900 3900 3900 3900 3900

4000 4000 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

1350 1350 1350 1250 1250 1350 1250 1250 1050

9480

50000

8800

90

> 20000

99

≤ 71

+90

IP 65

G 24 2,73 2,49 2,46 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42

K 38 9,64 9,40 9,37 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33

4-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3,3 / gereduceerd ≤ 2,3

Stijfheid hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2K Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur (Berekening : zie het hoofdstuk „Informa-

ties“ in de hoofdcatalogus.)Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm2

J1 kgcm2

TPK+ 500 MF 4-traps i=1225-10000

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

198

Page 199: Productcatalogus 2016/2017

TPK

+M

F

alpha

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

4-traps :

Aanzicht A

199

Page 200: Productcatalogus 2016/2017

66 88 110 137,5 154 220 385 330 462 577,5 770 1078 1540 2695 3850 5500

530 530 530 530 530 440 530 530 530 530 530 530 530 530 530 530

375 375 375 375 375 330 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375

880 1100 1100 1100 990 880 1200 880 1200 1100 1200 1200 1200 1200 1200 1200

2400 2600 2900 2900 2900 2900 2900 4300 4300 4300 4300 4300 4300 5400 5400 5400

2800 3300 3800 3800 3300 3300 3300 4800 4800 4800 4800 4800 4800 5400 5400 5400

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

1,6 1,4 1,2 1,2 1,4 1,2 1,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

≤ 1,3

95 95 96 99 95 94 101 95 101 98 98 102 102 101 101 98

550

4150

550

92 90

> 20000

8,4 8,7

≤ 66

+90

IP 65

B 11 – – – – – – – 0,08 0,09 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

C 14 0,56 0,46 0,41 0,40 0,37 0,35 0,34 0,19 0,20 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17

E 19 0,91 0,81 0,76 0,76 0,72 0,70 0,70 – – – – – – – – –

TPK+ 025 MA HIGH TORQUE 3-/4-traps

3-traps 4-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2K Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm2

J1 kgcm2

J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

200

Page 201: Productcatalogus 2016/2017

TPK

+M

A

alpha

A

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

3-traps :

Aanzicht A

4-traps :

201

Page 202: Productcatalogus 2016/2017

66 88 110 137,5 154 220 385 330 462 577,5 770 1078 1540 2695 3850 5500

950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950

675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675

2100 2375 2375 2375 2375 2200 2375 2100 2375 2375 2375 2375 2375 2375 2375 2375

2200 2400 2700 2700 2700 2700 2700 3400 3400 3400 3400 3400 3400 4400 4400 4400

2800 3300 3800 3800 3300 3300 3300 4300 4300 4300 4300 4300 4300 4400 4400 4400

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

2,9 2,4 2,0 2,1 2,4 2,1 2,0 0,4 0,5 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,1

202 203 205 210 205 205 215 202 214 208 209 214 214 215 215 217

560

6130

1335

92 90

> 20000

16,9 17,5

≤ 68

+90

IP 65

C 14 - - - - - - - 0,24 0,29 0,20 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,18

E 19 1,65 1,30 1,13 1,11 0,99 0,91 0,90 0,68 0,73 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

H 28 3,07 2,71 2,54 2,53 2,40 2,33 2,32 - - - - - - - - -

3-traps 4-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin ≤ 1,3

Stijfheid hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2K Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbe-grepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm2

J1 kgcm2

J1 kgcm2

TPK+ 050 MA HIGH TORQUE 3-/4-traps

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

202

Page 203: Productcatalogus 2016/2017

TPK

+M

A

alpha

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

3-traps :

4-traps :

Aanzicht A

203

Page 204: Productcatalogus 2016/2017

66 88 110 137,5 154 220 385 330 462 577,5 770 1078 1540 2695 3850 5500

3100 3100 3100 3100 3100 2750 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 2000

1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1650 1400

4800 5700 5700 6500 5600 5500 6500 4800 6500 6000 6500 6500 6500 6500 6500 6500

2100 2300 2600 2600 2400 2400 2400 3000 3000 3000 3000 3000 3000 4100 4100 4100

2800 3200 3600 3600 3200 3200 3200 3800 3800 3800 3800 3800 3800 4100 4100 4100

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

6,0 4,6 3,6 3,4 4,4 3,5 3,3 0,9 1,0 0,7 0,6 0,6 0,3 0,3 0,2 0,2

634 642 654 675 654 648 687 634 682 662 667 685 685 689 687 658

1452

10050

3280

92 90

> 20000

39,9 40,6

≤ 70

+90

IP 65

E 19 - - - - - - - 0,89 1,06 0,76 0,76 0,76 0,69 0,68 0,68 0,68

G 24 - - - - - - - 2,46 2,63 2,33 2,32 2,32 2,26 2,25 2,25 2,25

H 28 5,48 4,27 3,64 3,58 3,14 2,87 2,84 - - - - - - - - -

K 38 12,72 11,52 10,89 10,83 10,39 10,12 10,09 - - - - - - - - -

3-traps 4-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin ≤ 1,3

Stijfheid hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2K Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbe-grepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm2

J1 kgcm2

J1 kgcm2

J1 kgcm2

TPK+ 110 MA HIGH TORQUE 3-/4-traps

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

204

Page 205: Productcatalogus 2016/2017

TPK

+M

A

alpha

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

3-traps :

4-traps :

Aanzicht A

205

Page 206: Productcatalogus 2016/2017

66 88 110 137,5 154 220 385 330 462 577,5 770 1078 1540 2695 3850 5500

5500 5500 5500 5500 5500 4600 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 3900

3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

8800 11000 11000 11000 9900 8800 13250 8800 13250 11000 13250 13250 13250 13250 13250 13250

1800 1900 2100 2100 1900 1900 1900 2800 2800 2800 2800 2800 2800 3100 3800 3800

2300 2600 2900 2900 2600 2600 2600 3800 3800 3800 3800 3800 3800 4000 4000 4000

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

11,0 8,2 6,9 6,5 9,2 6,7 6,4 1,5 2,2 1,0 0,9 0,8 0,6 0,4 0,4 0,4

1099 1108 1114 960 1114 1111 979 1099 976 953 958 978 978 979 979 989

5560

33000

6500

92 90

> 20000

83 87

≤ 71

+90

IP 65

G 24 - - - - - - - 3,32 4,24 2,80 2,79 2,79 2,49 2,43 2,42 2,42

K 38 26,04 19,71 16,71 16,58 14,26 12,89 12,83 10,23 11,15 9,71 9,70 9,70 9,40 9,34 9,33 9,33

3-traps 4-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3,3 / gereduceerd ≤ 1,8

Stijfheid hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2K Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbe-grepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm2

J1 kgcm2

TPK+ 300 MA HIGH TORQUE 3-/4-traps

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

206

Page 207: Productcatalogus 2016/2017

TPK

+M

A

alpha

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

3-traps :

4-traps :

Aanzicht A

207

Page 208: Productcatalogus 2016/2017

66 88 110 137,5 154 220 385 330 462 577,5 770 1078 1540 2695 3850 5500

10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 7200

5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400

19800 23000 23000 25000 21300 19800 25000 19800 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000

1500 1700 1900 1900 1700 1700 1700 2600 2600 2600 2600 2600 2600 3100 3300 3300

1800 2200 2600 2600 2300 2300 3100 3300 3300 3300 3300 3300 3300 3600 3600 3600

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

18,8 15,3 12,6 12,8 16,9 13,8 13,7 2,7 4,0 2,0 1,8 1,7 1,2 1,1 1,0 1,0

1879 1890 1901 1747 1899 1898 1772 1879 1766 1735 1742 1770 1770 1772 1772 1786

9480

50000

9500

92 90

> 20000

120 124

≤ 71

+90

IP 65

K 38 - - - - - - - 12,43 15,36 10,93 10,92 10,91 10,13 9,95 9,91 9,91

M 48 75,54 52,83 42,94 42,67 34,37 29,87 29,73 27,14 30,07 25,64 25,63 25,62 24,84 24,66 24,62 24,62

TPK+ 500 MA HIGH TORQUE 3-/4-traps

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

3-traps 4-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3,3 / gereduceerd ≤ 1,8

Stijfheid hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Kipstijfheid C2K Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur (Berekening : zie het hoofdstuk „Informa-

ties“ in de hoofdcatalogus.)Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm2

J1 kgcm2

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

208

Page 209: Productcatalogus 2016/2017

TPK

+M

A

alpha

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

3-traps :

4-traps :

Aanzicht A

209

Page 210: Productcatalogus 2016/2017

SK+

SPK+

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

700

600

500

400

300

200

175

150

125

100

75

50

25

5000

4000

3000

2000

1000

500

400

300

200

100

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

SK+ 060

SK+ 075

SK+ 100

SK+ 140

SK+ 180

SPK+ 075

SPK+ 100

SPK+ 140

SPK+ 180

SPK+ 210

SPK+ 240

SK+/SPK+ – de ruimtebesparende haakse precisie met uitgaande as

SK+ MF (voorbeeld voor i = 5) Voor toepassingen in cyclusbedrijf (ED ≤ 60%)of continubedrijf (ED ≥ 60%)

SPK+ MF (voorbeeld voor i = 25)Voor toepassingen in cyclusbedrijf (ED ≤ 60%)of continubedrijf (ED ≥ 60%)

Snelkeuze bouwgrootte

Max. ingaande snelheid [min-1]

Max

. ver

snel

ling

sko

pp

el a

an u

itg

aand

e as

[N

m]

Max. ingaande snelheid [min-1]

Max

. ver

snel

ling

sko

pp

el a

an u

itg

aand

e as

[N

m]

De vertegenwoordigers van ons breed assortiment hypoïde vertragingskas-ten, voorzien van een SP+-compatibele uitgaande as. De SPK+-aandrijvingen met planetaire trap zijn bijzonder geschikt voor hoogprecieze toepas-singen, waarbij hogere vermogens en torsiestijfheden vereist zijn.

210

Page 211: Productcatalogus 2016/2017

SK

+ / S

PK

+

• • • •

• • • • •

• • • •

• • • •

3 – 100 12 – 10000

≤ 4 ≤ 4

– ≤ 2

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

• •

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Versies en hun toepassing

Overbrengingen c)

Torsiespeling [arcmin] c)

Standaard

Gereduceerd

Vorm van de uitgaande as*

Uitgaande as, glad

Uitgaande as, glad aan achterzijde

Uitgaande as, spiebaan

Uitgaande as met spiebaan, aan achterzijde

Uitgaande as, met evolvente vertanding

Holleaskoppeling, aan achterzijde verbinding via klemschijf

Opsteekas Verbinding via klemschijf

gesloten deksel, aan achterzijde

Vorm van de ingaande as

Motormontageversie

Uitvoering

ATEX a)

Voor levensmiddelen geschikte smering a) b)

Corrosiebestendig a) b)

Accessoires

Koppeling

Tandheugel

Rondsel

Klemschijf

torqXis-sensorflens

Tussenplaat voor aansluiting koeling

a) Vermogensreductie: Technische gegevens verkrijgbaar op aanvraag b) Gelieve contact op te nemen met WITTENSTEIN alpha c) Rekening houdend met de referentiebouwgrootte

* Op p. 444 vindt u de bestelinformatie voor de passende aandrijfvorm.

Producteigenschappen

EigenschappenSK+

MF-versie vanaf bladzijde 212SPK+

MF-versie vanaf bladzijde 222

Vermogensdichtheid

Positioneernauwkeurigheid (bv. per-manent bevestigde aandrijvingen)

hoogdynamische toepassingen

Torsiestijfheid

211

Page 212: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 12 16 20 25 28 35 40 50 70 100

30 30 30 25 20 30 30 30 30 30 30 30 30 25 20

22 22 22 20 15 22 22 22 22 22 22 22 22 20 15

40 50 50 45 40 50 50 50 50 50 50 50 50 45 40

2500 2700 3000 3000 3000 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4800 5500 5500

3000 3500 4000 3500 3500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5500 5500

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

1,2 1,1 1,0 1,2 1,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

≤ 5

2,0 2,1 2,2 2,0 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,2 2,0 1,8

2400

2700

251

96 94

> 20000

2,9 3,2

≤ 64

+90

IP 65

– – – – – 0,09 0,09 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

0,52 0,44 0,40 0,36 0,34 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17

0,87 0,79 0,75 0,71 0,70 – – – – – – – – – –

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η� %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

B 11 J1 kgcm2

C 14 J1 kgcm2

E 19 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

SK+ 060 MF 1-/2-traps

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

212

Page 213: Productcatalogus 2016/2017

SK

+

alpha

A

A

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met Wittenstein.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Gegroefde uitgaande as in mmE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 16 x 0,8 x 30 x 18 x 6m, DIN 5480

1-traps :

2-traps :

Aanzicht A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

213

Page 214: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 12 16 20 25 28 35 40 50 70 100

70 70 70 60 50 70 70 70 70 70 70 70 70 60 50

50 50 50 45 40 50 50 50 50 50 50 50 50 45 40

95 115 115 110 100 115 115 115 115 115 115 115 115 110 100

2300 2500 2800 2800 2800 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3800 4500 4500

3000 3500 4000 3500 3500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

2,0 1,7 1,5 2,0 1,8 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

≤ 4

5,0 5,5 6,0 6,0 6,0 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 6,0 6,0 6,0

3400

4000

437

96 94

> 20000

4,8 5,4

≤ 66

+90

IP 65

– – – – – 0,28 0,27 0,23 0,23 0,20 0,20 0,18 0,18 0,18 0,18

1,46 1,19 1,06 0,95 0,90 0,73 0,71 0,68 0,67 0,63 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63

2,88 2,61 2,47 2,37 2,31 – – – – – – – – – –

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η� %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

C 14 J1 kgcm2

E 19 J1 kgcm2

H 28 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

SK+ 075 MF 1-/2-traps

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

214

Page 215: Productcatalogus 2016/2017

SK

+

alpha

A

A

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met Wittenstein.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Gegroefde uitgaande as in mmE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 22 x 1,25 x 30 x 16 x 6m

1-traps :

2-traps :

Aanzicht A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

215

Page 216: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 12 16 20 25 28 35 40 50 70 100

170 170 170 145 125 170 170 170 170 170 170 170 170 145 125

100 100 100 90 80 100 100 100 100 100 100 100 100 90 80

220 260 260 255 250 260 260 260 260 260 260 260 260 255 250

2200 2400 2700 2500 2500 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3500 4200 4200

3000 3400 3800 3400 3400 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4200 4200

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

3,8 3,0 2,3 3,5 2,8 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

≤ 4

10 11 13 13 13 11 11 11 11 11 11 11 13 13 13

5700

6300

833

96 94

> 20000

9,3 10,0

≤ 66

+90

IP 65

– – – – – 1,02 0,97 0,86 0,84 0,75 0,74 0,69 0,69 0,68 0,68

– – – – – 2,59 2,54 2,42 2,40 2,31 2,30 2,26 2,25 2,25 2,25

4,64 3,80 3,34 2,98 2,79 – – – – – – – – – –

11,9 11,0 10,6 10,2 10,0 – – – – – – – – – –

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η� %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

E 19 J1 kgcm2

G 24 J1 kgcm2

H 28 J1 kgcm2

K 38 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

SK+ 100 MF 1-/2-traps

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

216

Page 217: Productcatalogus 2016/2017

SK

+

alpha

A

A

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met Wittenstein.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Gegroefde uitgaande as in mmE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 32 x 1,25 x 30 x 24 x 6m

1-traps :

2-traps :

Aanzicht A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

217

Page 218: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 12 16 20 25 28 35 40 50 70 100

300 300 300 250 210 300 300 300 300 300 300 300 300 250 210

190 190 190 175 160 190 190 190 190 190 190 190 190 175 160

400 500 500 450 400 500 500 500 500 500 500 500 500 450 400

1900 2000 2200 2000 2000 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 3200 3200 3900

2500 2800 3100 2800 2800 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4200 4200 4200

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

7,0 5,2 4,5 7,5 5,5 1,4 0,9 0,7 0,5 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

≤ 4

27 30 32 32 32 29 29 29 29 29 29 29 31 31 31

9900

9500

1692

96 94

> 20000

22,6 25,0

≤ 68

+90

IP 65

– – – – – 4,21 3,85 3,28 3,17 2,78 2,73 2,48 2,46 2,43 2,42

25,0 19,1 16,3 14,1 12,8 11,1 10,7 10,2 10,1 9,69 9,64 9,39 9,37 9,34 9,33

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η� %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

G 24 J1 kgcm2

K 38 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

SK+ 140 MF 1-/2-traps

218

Page 219: Productcatalogus 2016/2017

SK

+

alpha

A

A

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met Wittenstein.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Gegroefde uitgaande as in mmE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 40 x 2 x 30 x 18 x 6m

1-traps :

2-traps :

Aanzicht A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

219

Page 220: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 12 16 20 25 28 35 40 50 70 100

640 640 640 550 470 640 640 640 640 640 640 640 640 550 470

400 400 400 380 360 400 400 400 400 400 400 400 400 380 360

900 1050 1050 970 900 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 970 900

1600 1800 2000 1800 1800 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2900 3200 3400

2000 2400 2800 2500 2500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3800 3800

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

14,5 12,0 10,0 15,0 12,5 3,0 2,3 1,8 1,6 1,3 1,2 0,9 0,9 0,9 0,9

≤ 4

64 71 79 78 77 71 71 71 71 71 71 71 78 78 78

14200

14700

3213

96 94

> 20000

45,4 48

≤ 68

+90

IP 65

– – – – – 15,3 14,0 12,3 12,0 10,9 10,7 10,1 10,0 9,95 9,91

73,3 51,6 42,1 34,0 29,7 30,0 28,7 27,1 26,7 25,6 25,4 24,8 24,7 24,7 24,6

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η� %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

K 38 J1 kgcm2

M 48 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

SK+ 180 MF 1-/2-traps

220

Page 221: Productcatalogus 2016/2017

SK

+

alpha

A

A

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met Wittenstein.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Gegroefde uitgaande as in mmE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 55 x 2 x 30 x 26 x 6m

1-traps :

2-traps :

Aanzicht A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

221

Page 222: Productcatalogus 2016/2017

12 16 20 25 28 35 40 50 70 100

110 110 110 110 110 110 80 100 110 90

75 75 75 75 75 75 60 75 75 52

160 160 200 200 250 175 120 150 210 200

2000 2400 2400 2700 2400 2500 2500 2500 2500 2500

3000 3400 3400 3800 3400 3200 3200 3200 3200 3200

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

1,5 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

10

3350

4000

236

94

> 20000

5,2

≤ 66

+90

IP 65

0,54 0,45 0,44 0,40 0,44 0,36 0,35 0,34 0,34 0,34

0,89 0,80 0,79 0,75 0,79 0,71 0,70 0,70 0,70 0,69

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 5 / gereduceerd ≤ 3

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η� %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

C 14 J1 kgcm2

E 19 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen tot i = 1000 verkrijgbaar op aanvraag.

b) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

SPK+ 075 MF 2-traps

222

Page 223: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

K+

A

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere mo-

torassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.

3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast

mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

2-traps :

Aanzicht A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 22 x 1,25 x 30 x 16 x 6m, DIN 5480

Opsteekas voor krimpschijf

223

Page 224: Productcatalogus 2016/2017

64 84 100 125 140 175 200 250 280 350 400 500 700 1000

110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 80 100 110 90

75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 60 75 75 52

160 160 200 200 200 200 200 200 250 175 120 150 210 200

4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4800 4400 4800 5500 5500 5500 5500

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5500 5500 5500 5500

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

10

3350

4000

236

92

> 20000

5,5

≤ 66

+90

IP 65

0,09 0,07 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

0,20 0,18 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17

3-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 5 / gereduceerd ≤ 3

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η� %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

B 11 J1 kgcm2

C 14 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen tot i = 1000 verkrijgbaar op aanvraag.

b) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

SPK+ 075 MF 3-traps

224

Page 225: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

K+

A

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere mo-

torassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.

3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast

mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

3-traps :

Aanzicht A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 22 x 1,25 x 30 x 16 x 6m, DIN 5480

Opsteekas voor krimpschijf

225

Page 226: Productcatalogus 2016/2017

12 16 20 25 28 35 40 50 70 100

280 280 300 300 300 300 200 250 300 225

180 180 175 175 170 175 160 175 170 120

400 400 500 500 625 500 400 500 625 500

2000 2400 2400 2700 2400 2500 2500 2500 2500 2500

3000 3400 3400 3800 3400 3200 3200 3200 3200 3200

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

2,5 2,1 2,0 1,8 2,0 2,2 2,0 2,0 2,0 2,0

31

5650

6300

487

94

> 20000

9,7

≤ 68

+90

IP 65

1,48 1,20 1,17 1,05 1,15 0,95 0,90 0,89 0,89 0,89

2,89 2,62 2,59 2,46 2,56 2,36 2,31 2,31 2,30 2,30

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η� %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

E 19 J1 kgcm2

H 28 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen tot i = 1000 verkrijgbaar op aanvraag.

b) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

SPK+ 100 MF 2-traps

226

Page 227: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

K+

A

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere mo-

torassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.

3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast

mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

2-traps :

Aanzicht A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 32 x 1,25 x 30 x 24 x 6m, DIN 5480

Opsteekas voor krimpschijf

227

Page 228: Productcatalogus 2016/2017

64 84 100 125 140 175 200 250 280 350 400 500 700 1000

280 280 300 300 300 300 300 300 300 300 200 250 300 225

180 180 175 175 175 175 175 175 170 175 160 175 170 120

400 400 500 500 500 500 500 500 625 500 400 500 625 500

3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3800 3500 3800 4500 4500 4500 4500

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

31

5650

6300

487

92

> 20000

10,3

≤ 68

+90

IP 65

0,28 0,23 0,24 0,23 0,21 0,20 0,19 0,18 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18

0,72 0,63 0,68 0,68 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63

3-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η� %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

C 14 J1 kgcm2

E 19 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen tot i = 1000 verkrijgbaar op aanvraag.

b) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

SPK+ 100 MF 3-traps

228

Page 229: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

K+

A

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere mo-

torassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.

3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast

mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

3-traps :

Aanzicht A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 32 x 1,25 x 30 x 24 x 6m, DIN 5480

Opsteekas voor krimpschijf

229

Page 230: Productcatalogus 2016/2017

12 16 20 25 28 35 40 50 70 100

600 600 600 600 600 600 500 600 600 480

360 360 360 360 360 360 320 360 360 220

1000 1000 1250 1250 1250 1250 1000 1250 1250 1000

1900 2300 2300 2600 2300 2300 2300 2300 2300 2300

2700 3100 3100 3500 3100 3000 3000 3000 3000 3000

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

4,0 3,7 3,6 2,8 3,5 3,9 3,1 3,1 3,1 3,1

53

9870

9450

952

94

> 20000

20

≤ 68

+90

IP 65

4,68 3,82 3,75 3,31 3,68 2,97 2,80 2,79 2,78 2,77

11,8 11,0 10,9 10,5 10,9 10,1 9,96 9,95 9,94 9,94

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η� %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

H 28 J1 kgcm2

K 38 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen tot i = 1000 verkrijgbaar op aanvraag.

b) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

SPK+ 140 MF 2-traps

230

Page 231: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

K+

A

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere mo-

torassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.

3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast

mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

2-traps :

Aanzicht A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 40 x 2 x 30 x 18 x 6m, DIN 5480

Opsteekas voor krimpschijf

231

Page 232: Productcatalogus 2016/2017

64 84 100 125 140 175 200 250 280 350 400 500 700 1000

600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 500 600 600 480

360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 320 360 360 220

1000 1000 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1000 1250 1250 1000

3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3500 3100 3500 4200 4200 4200 4200

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4200 4200 4200 4200

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

0,7 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

53

9870

9450

952

92

> 20000

20,7

< 68

+90

IP 65

1,01 0,76 0,88 0,85 0,76 0,75 0,70 0,69 0,70 0,69 0,69 0,69 0,69 0,69

2,57 2,32 2,44 2,42 2,32 2,31 2,26 2,25 2,26 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25

3-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η� %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

E 19 J1 kgcm2

G 24 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen tot i = 1000 verkrijgbaar op aanvraag.

b) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

SPK+ 140 MF 3-traps

232

Page 233: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

K+

A

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere mo-

torassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.

3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast

mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

3-traps :

Aanzicht A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 40 x 2 x 30 x 18 x 6m, DIN 5480

Opsteekas voor krimpschijf

233

Page 234: Productcatalogus 2016/2017

12 16 20 25 28 35 40 50 70 100

1100 1100 1100 1100 1100 1100 840 1050 1100 880

750 750 750 750 750 750 640 750 750 750

1600 1600 2000 2000 2750 2000 1600 2000 2750 2200

1600 1900 1900 2100 1900 2100 2100 2100 2100 2100

2300 2600 2600 2800 2600 3000 3000 3000 3000 3000

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

9,0 6,5 6,5 5,5 6,0 8,0 6,0 6,0 6,0 6,0

175

14150

14700

1600

94

> 20000

45

≤ 70

+90

IP 65

24,7 19,5 19,0 16,3 18,6 14,0 12,9 12,8 12,7 12,7

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η� %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

K 38 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen tot i = 1000 verkrijgbaar op aanvraag.

b) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

SPK+ 180 MF 2-traps

234

Page 235: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

K+

A

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere mo-

torassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.

3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast

mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

2-traps :

Ansicht A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 55 x 2 x 30 x 26 x 6m, DIN 5480

Opsteekas voor krimpschijf

235

Page 236: Productcatalogus 2016/2017

64 84 100 125 140 175 200 250 280 350 400 500 700 1000

1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 840 1050 1100 880

750 750 750 750 750 750 750 750 750 750 640 750 750 750

1600 1600 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2750 2000 1600 2000 2750 2200

2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 3200 2900 3200 3900 3900 3900 3900

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4200 4200 4200 4200

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

1 0,5 0,8 0,6 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4

175

14150

14700

1600

92

> 20000

47,4

< 70

+90

IP 65

3,97 2,82 3,36 3,22 2,82 2,75 2,50 2,47 2,50 2,44 2,42 2,42 2,42 2,42

10,90 9,74 10,30 10,10 9,74 9,66 9,41 9,38 9,41 9,38 9,33 9,33 9,33 9,33

3-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η� %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

G 24 J1 kgcm2

K 38 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen tot i = 1000 verkrijgbaar op aanvraag.

b) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

SPK+ 180 MF 3-traps

236

Page 237: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

K+

A

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere mo-

torassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.

3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast

mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

3-traps :

Aanzicht A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 55 x 2 x 30 x 26 x 6m, DIN 5480

Opsteekas voor krimpschijf

237

Page 238: Productcatalogus 2016/2017

12 16 20 25 28 35 40 50 70 100

2500 2500 2500 2500 2400 2400 1850 2300 2400 1900

1500 1500 1500 1500 1400 1500 1400 1500 1400 1000

3600 4200 5200 5200 5200 5200 3600 4500 5200 5000

1500 1700 1700 1900 1700 1900 1700 1700 1700 1700

1900 2300 2300 2700 2300 2700 2400 2400 2400 2400

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

18,5 17,0 15,0 13,0 14,0 12,0 15,0 15,0 14,0 13,0

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

30000

21000

3100

94

> 20000

82

≤ 71

+90

IP 65

M 48 78,80 54,60 53,00 43,40 51,50 42,20 30,20 30,00 29,80 29,80

SPK+ 210 MF 2-traps

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]J1 kgcm2

238

Page 239: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

K+

A

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere mo-

torassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.

3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast

mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

2-traps :

Aanzicht A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 70 x 2 x 30 x 34 x 6m, DIN 5480

239

Page 240: Productcatalogus 2016/2017

64 84 100 125 140 175 200 250 280 350 400 500 700 1000

2400 2400 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2400 2400 1900 2350 2400 1900

1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1400 1400 1500 1500 1400 1000

4200 3600 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 3600 4500 5200 5000

2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2900 2700 2900 3400 3400 3400 3400

3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3800 3800

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

2,4 1,2 1,9 1,7 1,3 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

30000

21000

3100

92

> 20000

86

≤ 71

+90

IP 65

K 38 14,00 10,90 12,30 12,00 10,90 10,70 10,10 10,00 10,10 10,00 9,90 9,90 9,90 9,90

M 48 28,70 25,60 27,10 26,70 26,70 25,60 24,80 24,70 24,80 24,70 24,60 24,60 24,60 24,60

SPK+ 210 MF 3-traps

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

3-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 4 / gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm2

J1 kgcm2

240

Page 241: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

K+

A

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere mo-

torassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.

3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast

mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

3-traps :

Aanzicht A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 70 x 2 x 30 x 34 x 6m, DIN 5480

241

Page 242: Productcatalogus 2016/2017

48 64 100 125 140 175 200 250 280 350 400 500 700 1000

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4300 4500 4000 4300 4300 3400

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2300 2500 2500 2500 2300 1700

6400 8000 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 6800

1800 1900 1900 2100 1900 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

2000 2200 2600 2600 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

11,0 8,0 7,0 7,0 8,0 8,0 7,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510

33000

30000

5000

92

> 20000

93

≤ 71

+90

IP 65

K 38 26,5 20,00 17,00 17,00 15,00 15,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00

3-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 5,5 / gereduceerd ≤ 3,5

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]J1 kgcm2

SPK+ 240 MF 3-traps

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

242

Page 243: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

K+

A

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere mo-

torassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.

3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast

mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

3-traps :

Aanzicht A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 80 x 2 x 30 x 38 x 6m, DIN 5480

243

Page 244: Productcatalogus 2016/2017

144 192 256 300 375 420 500 560 600 700 800 875 1000

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500

8000 8000 8000 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500

2700 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 3200

3800 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4200

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

3,2 2,3 1,6 1,3 0,7 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5

510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510 510

33000

30000

5000

90

> 20000

96

≤ 71

+90

IP 65

G 24 5,96 4,30 3,90 3,32 3,31 2,80 3,18 2,80 2,49 2,73 2,49 2,73 2,46

K 38 12,87 11,19 10,81 10,23 10,22 9,72 10,09 9,71 9,40 9,65 9,40 9,65 9,37

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

4-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop (1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 5,5 / gereduceerd ≤ 3,5

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm2

J1 kgcm2

SPK+ 240 MF 4-traps i=144-1000

244

Page 245: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

K+

A

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere mo-

torassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.

3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast

mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

4-traps :

Aanzicht A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 80 x 2 x 30 x 38 x 6m, DIN 5480

245

Page 246: Productcatalogus 2016/2017

1225 1400 1750 2000 2800 3500 5000 7000 10000

4500 4500 4500 4200 4300 4500 4300 4300 3400

2500 2500 2500 2500 2300 2500 2500 2300 1700

8500 8500 8500 8000 8500 8500 8500 8500 6800

2900 2900 3200 3900 3900 3900 3900 3900 3900

4000 4000 4200 4200 4200 4200 4200 4200 4200

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

510 510 510 510 510 510 510 510 510

33000

30000

5000

90

> 20000

96

≤ 71

+90

IP 65

G 24 2,73 2,49 2,46 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42 2,42

K 38 9,64 9,40 9,37 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33 9,33

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

4-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 5,5 / gereduceerd ≤ 3,5

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm2

J1 kgcm2

SPK+ 240 MF 4-traps i=1225-10000

246

Page 247: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

K+

A

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere mo-

torassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.

3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast

mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

4-traps :

Aanzicht A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 80 x 2 x 30 x 38 x 6m, DIN 5480

247

Page 248: Productcatalogus 2016/2017

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

700

600

500

400

300

200

175

150

125

100

75

50

25

HG+ 060

HG+ 075

HG+ 100

HG+ 140

HG+ 180

HG+ – de nauwkeurige holle as-oplossing

Snelkeuze bouwgrootte

De ambassadeur van ons variantrijk assortiment vertragingskasten met hypoïde vertanding, voorzien van een enkel- of dubbelzijdige holle as.

Bij de HG+ garanderen een geringe torsiespeling en een hoge torsiestijf-heid de positioneernauwkeurigheid van uw aandrijvingen en zo de pre-cisie van uw machine – ook in hoog-dynamisch bedrijf.

HG+ MF (voorbeeld voor i = 5)Voor toepassingen in cyclusbedrijf (ED ≤ 60%) of continubedrijf (ED ≥ 60%)

Max. ingaande snelheid [min-1]

Max

. ver

snel

ling

sko

pp

el a

an u

itg

aand

e as

[N

m]

248

Page 249: Productcatalogus 2016/2017

HG

+

• •

• •

• •

3 – 100

≤ 4

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Overbrengingen c)

Torsiespeling [arcmin] c)

Standaard

Gereduceerd

Vorm van de uitgaande as*

Uitgaande as, glad,aan achterzijde

Uitgaande as, spiebaan,aan achterzijde

HolleaskoppelingVerbinding via klemschijf

Holleaskoppeling,aan achterzijdeVerbinding via klemschijf

gesloten deksel,aan achterzijde

Vorm van de ingaande as

Motormontageversie

Uitvoering

ATEX a)

Voor levensmiddelen geschikte smering a) b)

Corrosiebestendig a) b)

Accessoires

Koppeling

Klemschijf

torqXis-sensorflens

Tussenplaat voor aansluiting koeling

a) Vermogensreductie: Technische gegevens verkrijgbaar op aanvraag b) Gelieve contact op te nemen met WITTENSTEIN alpha c) Rekening houdend met de referentiebouwgrootte

* Op p. 424 vindt u de bestelinformatie voor de passende aandrijfvorm.

Versies en hun toepassing

Producteigenschappen

EigenschappenHG+

MF-versie vanaf bladzijde 250

Vermogensdichtheid

Positioneernauwkeurigheid (bv. per-manent bevestigde aandrijvingen)

hoogdynamische toepassingen

249

Page 250: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 12 16 20 25 28 35 40 50 70 100

30 30 30 25 20 30 30 30 30 30 30 30 30 25 20

22 22 22 20 15 22 22 22 22 22 22 22 22 20 15

40 50 50 45 40 50 50 50 50 50 50 50 50 45 40

2500 2700 3000 3000 3000 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4400 4800 5500 5500

3000 3500 4000 3500 3500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5500 5500

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

1,3 1,2 1,1 1,3 1,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

≤ 5

2,2 2,3 2,4 2,2 1,9 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,2 1,9

2400

2700

251

96 94

> 20000

2,9 3,2

≤ 64

+90

IP 65

– – – – – 0,09 0,09 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06

0,52 0,44 0,40 0,36 0,34 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17

0,87 0,79 0,75 0,71 0,70 – – – – – – – – – –

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η� %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

B 11 J1 kgcm2

C 14 J1 kgcm2

E 19 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

HG+ 060 MF 1-/2-traps

250

Page 251: Productcatalogus 2016/2017

alpha

HG

+

A

A

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Alternatieve oplossingen : een uitgaande as

1-traps :

2-traps :

Aanzicht A

251

Page 252: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 12 16 20 25 28 35 40 50 70 100

70 70 70 60 50 70 70 70 70 70 70 70 70 60 50

50 50 50 45 40 50 50 50 50 50 50 50 50 45 40

95 115 115 110 100 115 115 115 115 115 115 115 115 110 100

2300 2500 2800 2800 2800 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3800 4500 4500

3000 3500 4000 3500 3500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

2,2 1,9 1,7 2,2 2,0 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1

≤ 4

5,3 5,9 6,7 6,6 6,5 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9 6,7 6,6 6,5

3400

4000

437

96 94

> 20000

4,8 5,1

≤ 66

+90

IP 65

– – – – – 0,28 0,27 0,23 0,23 0,20 0,20 0,18 0,18 0,18 0,18

1,46 1,19 1,06 0,95 0,90 0,73 0,71 0,68 0,67 0,63 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63

2,86 2,60 2,47 2,36 2,31 – – – – – – – – – –

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η� %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

C 14 J1 kgcm2

E 19 J1 kgcm2

H 28 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

HG+ 075 MF 1-/2-traps

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

252

Page 253: Productcatalogus 2016/2017

alpha

HG

+

A

A

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Alternatieve oplossingen : een uitgaande as

1-traps :

2-traps :

Aanzicht A

253

Page 254: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 12 16 20 25 28 35 40 50 70 100

170 170 170 145 125 170 170 170 170 170 170 170 170 145 125

100 100 100 90 80 100 100 100 100 100 100 100 100 90 80

220 260 260 255 250 260 260 260 260 260 260 260 260 255 250

2200 2400 2700 2500 2500 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3100 3500 4200 4200

3000 3400 3800 3400 3400 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4200 4200

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

4,2 3,3 2,5 3,9 3,1 0,7 0,7 0,6 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2

≤ 4

10,7 12,1 14,0 14,2 14,4 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 12,1 14,0 14,2 14,4

5700

6300

833

96 94

> 20000

9,3 9,5

≤ 66

+90

IP 65

– – – – – 1,02 0,97 0,86 0,84 0,75 0,74 0,69 0,69 0,68 0,68

– – – – – 2,59 2,54 2,42 2,40 2,31 2,30 2,26 2,25 2,25 2,25

4,64 3,80 3,34 2,98 2,79 – – – – – – – – – –

11,8 11,0 10,6 10,2 10,0 – – – – – – – – – –

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η� %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

E 19 J1 kgcm2

G 24 J1 kgcm2

H 28 J1 kgcm2

K 38 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitgaande as aan de achterkant.

HG+ 100 MF 1-/2-traps

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

254

Page 255: Productcatalogus 2016/2017

alpha

HG

+

A

A

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Alternatieve oplossingen : een uitgaande as

1-traps :

2-traps :

Aanzicht A

255

Page 256: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 12 16 20 25 28 35 40 50 70 100

300 300 300 250 210 300 300 300 300 300 300 300 300 250 210

190 190 190 175 160 190 190 190 190 190 190 190 190 175 160

400 500 500 450 400 500 500 500 500 500 500 500 500 450 400

1900 2000 2200 2000 2000 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 3200 3200 3900

2500 2800 3100 2800 2800 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4200 4200 4200

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

7,7 5,7 5,0 8,3 6,1 1,5 1,0 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3

≤ 4

32 36 41 39 38 36 36 36 36 36 36 36 41 39 38

9900

9500

1692

96 94

> 20000

22,6 24

≤ 68

+90

IP 65

– – – – – 4,20 3,84 3,27 3,16 2,78 2,73 2,48 2,45 2,43 2,42

25,0 19,1 16,3 14,1 12,8 11,1 10,7 10,2 10,1 9,69 9,64 9,39 9,37 9,34 9,33

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η� %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

G 24 J1 kgcm2

K 38 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

HG+ 140 MF 1-/2-traps

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

256

Page 257: Productcatalogus 2016/2017

alpha

HG

+

A

A

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Alternatieve oplossingen : een uitgaande as

1-traps :

2-traps :

Aanzicht A

257

Page 258: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 12 16 20 25 28 35 40 50 70 100

640 640 640 550 470 640 640 640 640 640 640 640 640 550 470

400 400 400 380 360 400 400 400 400 400 400 400 400 380 360

900 1050 1050 970 900 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 970 900

1600 1800 2000 1800 1800 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2900 3200 3400

2000 2400 2800 2500 2500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3800 3800

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

16,0 13,0 11,0 16,5 14,0 3,3 2,5 2,0 1,8 1,4 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0

≤ 4

71 80 91 89 88 80 80 80 80 80 80 80 91 89 88

14200

14700

3213

96 94

> 20000

45,4 47

≤ 68

+90

IP 65

– – – – – 15,3 13,9 12,3 12,0 10,9 10,7 10,1 10,0 9,95 9,91

73,3 51,6 42,1 34,0 29,7 30,0 28,7 27,0 26,7 25,6 25,4 24,8 24,7 24,7 24,6

1-traps 2-traps

Overbrengingsverhouding a) i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C) b), c) n1N min-1

Max. continu toerental(bij 20 % T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)

n1Ncym min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C) d) T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht e) F2AMax N

Max. radiale kracht e) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Rendement onder belasting η� %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur °C Van 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : in tegengestelde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

K 38 J1 kgcm2

M 48 J1 kgcm2

a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Met een beperkter nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijk.c) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.d) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf. e) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

Alle technische gegevens geldig voor de uitgaande as aan de voorkant. Zie pagina 428 voor technische gegevens van de varianten met uitga-ande as aan de achterkant.

HG+ 180 MF 1-/2-traps

Gelieve de fabrikant te raadplegen voor een optimale uitvoering speciaal bedoeld voor S1-toepassingen (continu gebruik).

258

Page 259: Productcatalogus 2016/2017

alpha

HG

+

A

A

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Alternatieve oplossingen : een uitgaande as

1-traps :

2-traps :

Aanzicht A

259

Page 260: Productcatalogus 2016/2017

Max. Antriebsdrehzahl [min-1] Max. Antriebsdrehzahl [min-1] Max. Antriebsdrehzahl [min-1]

Max

. Bes

chle

unig

ung

smo

men

t am

Ab

trie

b [

Nm

]

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

325

300

275

250

225

200

175

150

125

100

75

50

25

1300

1200

1100

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

2000

1500

1000

900

800

700

600

500

400

300

200

100

MF

MFMF

MF

MF

MF

MFMFMF

MF MFMF

MF MF MF

SC+ 060

SC+ 075

SC+ 100

SC+ 140

SC+ 180

SPC+ 060

SPC+ 075

SPC+ 100

SPC+ 140

SPC+ 180

TPC+ 004

TPC+ 010

TPC+ 025

TPC+ 050

TPC+ 110

SC+ 060

SC+ 075

SC+ 100

SC+ 140

SC+ 180

SPC+ 060

SPC+ 075

SPC+ 100

SPC+ 140

SPC+ 180

TPC+ 004

TPC+ 010

TPC+ 025

TPC+ 050

TPC+ 110

SC+ 060

SC+ 075

SC+ 100

SC+ 140

SC+ 180

SPC+ 060

SPC+ 075

SPC+ 100

SPC+ 140

SPC+ 180

TPC+ 004

TPC+ 010

TPC+ 025

TPC+ 050

TPC+ 110

SC+

SPC+

TPC+

Spelingsarme haakse vertragings-kasten met uitgaande as of uitgaan-de flens. De reeks vertragingskasten wordt gebruikt bij dynamische toe-passingen met lage overbrengings-verhoudingen en hoge precisie-, koppel- en efficiëntievereisten.

SC+/SPC+/TPC+ – sterke prestatie bij lage overbrengingen

Snelkeuze bouwgrootte

SC+ MF (Voorbeeld voor i = 1)Voor toepassingen in cyclusbedrijf (ED ≤ 60 %) of continubedrijf (ED ≥ 60%)

SPC+ MF (Voorbeeld voor i = 5)Voor toepassingen in cyclusbedrijf (ED ≤ 60 %) of continubedrijf (ED ≥ 60%)

TPC+ MF (Voorbeeld voor i = 5)Voor toepassingen in cyclusbedrijf (ED ≤ 60 %) of continubedrijf (ED ≥ 60%)

Max. ingaande snelheid [min-1] Max. ingaande snelheid [min-1] Max. ingaande snelheid [min-1]

Max

. ver

snel

ling

sko

pp

el a

an u

itg

aand

e as

[N

m]

260

Page 261: Productcatalogus 2016/2017

SC+

SPC

+ / T

PC+

• • • • • • • • •

• • • • • • • •

• • • • • •

• • • • • • •

1 - 2 4 - 20 4 - 20

≤ 4 ≤ 4 ≤ 4

- ≤ 2 ≤ 2

• •

• •

• • •

• • •

• • •

• • •

• • •

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Versies en hun toepassing

EigenschappenSC+

MF-versieCatalogus pagina 262

SPC+

MF-versieCatalogus pagina 272

TPC+

MF-versieCatalogus pagina 282

Vermogensdichtheid

Positioneernauwkeurigheid (bv . per-manent bevestigde aandrijvingen)

Hoogdynamische toepassingen

Hoge uitgaande snelheden

Overbrengingen c)

Torsiespeling [arcmin] c)

Standaard

Gereduceerd

Vorm van de uitgaande as

Uitgaande as, glad

Uitgaande as, spiebaan

Uitgaande as, met evolvente vertanding

Opsteekas

Uitgaande flens

Systeemuitgang met rondsel

Vorm van de ingaande as

Motormontageversie

Uitvoering

Voor levensmiddelen geschikte smering a) b)

Toebehoren

Koppeling

Tandheugel

Rondsel

Klemkoppeling

a) Vermogensreductie: Technische gegevens verkrijgbaar op aanvraag b) Gelieve contact op te nemen met WITTENSTEIN alpha c) Rekening houdend met de referentiebouwgrootte

Producteigenschappen

261

Page 262: Productcatalogus 2016/2017

1 2

10 10

7 7

25 25

5000 5500

6000 6000

0,5 0,3

≤ 5

0,4 0,6

500

950

71

97

> 20000

1,9

≤ 66

+90

IP 65

0,66 0,42

0,99 0,75

a) Andere optionele overbrengingen mogelijk op aanvraag b) Bij een verlaagd nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijkc) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagend) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de uitgaande as

Neem contact op voor een optimale configuratie bij S1-gebruiksomstandigheden (continubedrijf).

1-traps

Overbrenging a) i

Max. versnellingskoppel(max. aantal cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand noodstopkoppel(1000 keer toegestaan tijdens levensduur van aandrijving)

T2Not Nm

Toegestane gemiddelde ingaande snelheid(bij T2N en 20 °C omgevingstemperatuur) b), c) n1N min-1

Max. ingaande snelheid n1max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel (bij n1 = 3000 min-1 en 20 °C vertragingskasttemperatuur)

T012 Nm

Max. torsiespeling jt arcmin

Torsiestijfheid Ct21 Nm/arcmin

Max. axiale kracht F2AMax N

Max. radiale kracht F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Efficiëntie bij volledige belasting η %

Levensduur(Zie voor berekening het hoofdstuk ‘Informatie’)

Lh h

Gewicht incl. standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau (bij n1 = 3000 min-1 zonder belasting)

LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag geen

Montagelagen naar keuze

Draairichting In- en uitgaande as gelijk

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment (slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

C 14 J1 kgcm2

E 19 J1 kgcm2

SC+ 060 MF 1-traps

262

Page 263: Productcatalogus 2016/2017

SC

+

alpha

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met Wittenstein.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Gegroefde uitgaande as in mmE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

1-traps :

Aanzicht A

263

Page 264: Productcatalogus 2016/2017

1 2

30 30

20 20

48 62

2600 4000

6000 6000

0,9 0,3

≤ 4

1,0 1,5

700

1300

131

97

> 20000

3,6

≤ 68

+90

IP 65

1,99 1,19

3,43 2,63

a) Andere optionele overbrengingen mogelijk op aanvraag b) Bij een verlaagd nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijkc) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagend) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de uitgaande as

Neem contact op voor een optimale configuratie bij S1-gebruiksomstandigheden (continubedrijf).

1-traps

Overbrenging a) i

Max. versnellingskoppel(max. aantal cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand noodstopkoppel(1000 keer toegestaan tijdens levensduur van aandrijving)

T2Not Nm

Toegestane gemiddelde ingaande snelheid(bij T2N en 20 °C omgevingstemperatuur) b), c) n1N min-1

Max. ingaande snelheid n1max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel (bij n1 = 3000 min-1 en 20 °C vertragingskasttemperatuur)

T012 Nm

Max. torsiespeling jt arcmin

Torsiestijfheid Ct21 Nm/arcmin

Max. axiaalkracht F2AMax N

Max. radiale kracht F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Efficiëntie bij volledige belasting η %

Levensduur(Zie voor berekening het hoofdstuk ‘Informatie’)

Lh h

Gewicht incl. standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau (bij n1 = 3000 min-1 zonder belasting)

LPA dB(A)

Max. toegelaten behuizingstemperatuur °C

Omgevingstemperatuur °C 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag geen

Montageposities naar keuze

Draairichting In- en uitgaande as gelijk

Beveiligingsklasse

Massatraagheidsmoment (slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

E 19 J1 kgcm2

H 28 J1 kgcm2

SC+ 075 MF 1-traps

264

Page 265: Productcatalogus 2016/2017

SC

+

alpha

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met Wittenstein.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Gegroefde uitgaande as in mmE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

1-traps :

Aanzicht A

265

Page 266: Productcatalogus 2016/2017

1 2

81 81

50 50

135 160

2500 2800

4500 4500

2,5 1,5

≤ 4

2,9 4,6

1900

3800

439

97

> 20000

7,0

≤ 68

+90

IP 65

7,1 4,8

14,2 11,9

a) Andere optionele overbrengingen mogelijk op aanvraag b) Bij een verlaagd nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijkc) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagend) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de uitgaande as

Neem contact op voor een optimale configuratie bij S1-gebruiksomstandigheden (continubedrijf).

1-traps

Overbrenging a) i

Max. versnellingskoppel(max. aantal cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand noodstopkoppel(1000 keer toegestaan tijdens levensduur van aandrijving)

T2Nood Nm

Toegestane gemiddelde ingaande snelheid(bij T2N en 20 °C omgevingstemperatuur) b), c) n1N min-1

Max. ingaande snelheid n1max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel (bij n1 = 3000 min-1 en 20 °C vertragingskasttemperatuur)

T012 Nm

Max. torsiespeling jt arcmin

Torsiestijfheid Ct21 Nm/arcmin

Max. axiaalkracht F2AMax N

Max. radiale kracht F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Efficiëntie bij volledige belasting η %

Levensduur(Zie voor berekening het hoofdstuk ‘Informatie’)

Lh h

Gewicht incl. standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau (bij n1 = 3000 min-1 zonder belasting)

LPA dB(A)

Max. toegelaten behuizingstemperatuur °C

Omgevingstemperatuur °C 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag geen

Montageposities naar keuze

Draairichting In- en uitgaande as gelijk

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment (rekening houdend met de aandrijving)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

H 28 J1 kgcm2

K 38 J1 kgcm2

SC+ 100 MF 1-traps

266

Page 267: Productcatalogus 2016/2017

SC

+

alpha

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met Wittenstein.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Gegroefde uitgaande as in mmE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

1-traps :

Aanzicht A

267

Page 268: Productcatalogus 2016/2017

1 2

175 175

110 110

240 310

1600 2100

4500 4500

4,0 1,7

≤ 4

6,4 9,1

3000

6000

957

97

> 20000

14,7

≤ 70

+90

IP 65

41,3 21,3

a) Andere optionele overbrengingen mogelijk op aanvraag b) Bij een verlaagd nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijkc) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagend) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de uitgaande as

Neem contact op voor een optimale configuratie bij S1-gebruiksomstandigheden (continubedrijf).

1-traps

Overbrenging a) i

Max. versnellingskoppel(max. aantal cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand noodstopkoppel(1000 keer toegestaan tijdens levensduur van aandrijving)

T2Not Nm

Toegestane gemiddelde ingaande snelheid(bij T2N en 20 °C omgevingstemperatuur) b), c) n1N min-1

Max. ingaande snelheid n1max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel (bij n1 = 3000 min-1 en 20 °C vertragingskasttemperatuur)

T012 Nm

Max. torsiespeling jt arcmin

Torsiestijfheid Ct21 Nm/arcmin

Max. axiaalkracht F2AMax N

Max. radiale kracht F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Efficiëntie bij volledige belasting η %

Levensduur(Zie voor berekening het hoofdstuk ‘Informatie’)

Lh h

Gewicht incl. standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau (bij n1 = 3000 min-1 zonder belasting)

LPA dB(A)

Max. toegelaten behuizingstemperatuur °C

Omgevingstemperatuur °C 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag geen

Montageposities naar keuze

Draairichting In- en uitgaande as gelijk

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment (rekening houdend met de aandrijving)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

K 38 J1 kgcm2

SC+ 140 MF 1-traps

268

Page 269: Productcatalogus 2016/2017

SC

+

alpha

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met Wittenstein.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Gegroefde uitgaande as in mmE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

1-traps :

Aanzicht A

269

Page 270: Productcatalogus 2016/2017

1 2

315 315

200 200

390 685

1200 1500

4000 4000

9,5 5,5

≤ 3

13 22

4500

9000

1910

97

> 20000

31,4

≤ 70

+90

IP 65

99,5 46,7

a) Andere optionele overbrengingen mogelijk op aanvraag b) Bij een verlaagd nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijkc) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagend) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de uitgaande as

Neem contact op voor een optimale configuratie bij S1-gebruiksomstandigheden (continubedrijf).

1-traps

Overbrenging a) i

Max. versnellingskoppel(max. aantal cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand noodstopkoppel(1000 keer toegestaan tijdens levensduur van aandrijving)

T2Not Nm

Toegestane gemiddelde ingaande snelheid(bij T2N en 20 °C omgevingstemperatuur) b), c) n1N min-1

Max. ingaande snelheid n1max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel (bij n1 = 3000 min-1 en 20 °C vertragingskasttemperatuur)

T012 Nm

Max. torsiespeling jt arcmin

Torsiestijfheid Ct21 Nm/arcmin

Max. axiaalkracht F2AMax N

Max. radiale kracht F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Efficiëntie bij volledige belasting η %

Levensduur(Zie voor berekening het hoofdstuk ‘Informatie’)

Lh h

Gewicht incl. standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau (bij n1 = 3000 min-1 zonder belasting)

LPA dB(A)

Max. toegelaten behuizingstemperatuur °C

Omgevingstemperatuur °C 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw RAL 5002

Montageposities naar keuze

Draairichting In- en uitgaande as gelijk

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment (slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

C 14 J1 kgcm2

E 19 J1 kgcm2

SC+ 180 MF 1-traps

270

Page 271: Productcatalogus 2016/2017

SC

+

alpha

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met Wittenstein.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Gegroefde uitgaande as in mmE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

1-traps :

Aanzicht A

271

Page 272: Productcatalogus 2016/2017

4 5 7 8 10 14 20

40 42 42 40 42 42 32

26 26 26 26 26 26 17

100 100 100 100 100 100 80

3000 3000 3200 3400 3400 3600 3600

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

1,2 1,1 0,9 0,6 0,6 0,5 0,4

2,4 2,7 3,1 2,7 3,0 3,2 3,3

2400

2800

152

95

> 20000

3,1

≤ 68

+90

IP 65

0,72 0,7 0,66 0,44 0,43 0,43 0,43

1,05 1,03 0,99 0,77 0,76 0,76 0,75

a) Andere optionele overbrengingen mogelijk op aanvraag b) Bij een verlaagd nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijkc) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagend) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de uitgaande as

Neem contact op voor een optimale configuratie bij S1-gebruiksomstandigheden (continubedrijf).

2-traps

Overbrenging a) i

Max. versnellingskoppel(max. aantal cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand noodstopkoppel(1000 keer toegestaan tijdens levensduur van aandrijving)

T2Not Nm

Toegestane gemiddelde ingaande snelheid(bij T2N en 20 °C omgevingstemperatuur) b), c) n1N min-1

Max. ingaande snelheid n1max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel (bij n1 = 3000 min-1 en 20 °C vertragingskasttemperatuur)

T012 Nm

Max. torsiespeling jt arcmin Standaard ≤ 5 / Gereduceerd ≤ 3

Torsiestijfheid Ct21 Nm/arcmin

Max. axiaalkracht F2AMax N

Max. radiale kracht F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Efficiëntie bij volledige belasting η %

Levensduur(Zie voor berekening het hoofdstuk ‘Informatie’)

Lh h

Gewicht incl. standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau (bij n1 = 3000 min-1 zonder belasting)

LPA dB(A)

Max. toegelaten behuizingstemperatuur °C

Omgevingstemperatuur °C 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw RAL 5002

Montageposities naar keuze

Draairichting In- en uitgaande as gelijk

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment (slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

C 14 J1 kgcm2

E 19 J1 kgcm2

SPC+ 060 MF 2-traps

272

Page 273: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

C+

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met Wittenstein.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv

een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 16 x 0,8 x 30 x 18 x 6m, DIN 5480

Opsteekas voor krimpschijf

2-traps :

Aanzicht A

273

Page 274: Productcatalogus 2016/2017

4 5 7 8 10 14 20

110 110 110 110 110 110 95

75 75 75 75 75 75 52

195 245 250 250 250 250 200

2200 2200 2400 2650 2650 2800 2800

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

2,3 2,0 1,7 1,0 0,9 0,7 0,6

6,6 7,5 8,6 7,6 8,3 9,1 9,5

3350

4200

236

95

> 20000

5,9

≤ 68

+90

IP 65

2,23 2,15 1,99 1,25 1,23 1,21 1,2

3,66 3,59 3,43 2,68 2,67 2,65 2,64

a) Andere optionele overbrengingen mogelijk op aanvraag b) Bij een verlaagd nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijkc) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagend) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de uitgaande as

Neem contact op voor een optimale configuratie bij S1-gebruiksomstandigheden (continubedrijf).

2-traps

Overbrenging a) i

Max. versnellingskoppel(max. aantal cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand noodstopkoppel(1000 keer toegestaan tijdens levensduur van aandrijving)

T2Not Nm

Toegestane gemiddelde ingaande snelheid(bij T2N en 20 °C omgevingstemperatuur) b), c) n1N min-1

Max. ingaande snelheid n1max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel (bij n1 = 3000 min-1 en 20 °C vertragingskasttemperatuur)

T012 Nm

Max. torsiespeling jt arcmin Standaard ≤ 4 / Gereduceerd ≤ 2

Torsiestijfheid Ct21 Nm/arcmin

Max. axiaalkracht F2AMax N

Max. radiale kracht F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Efficiëntie bij volledige belasting η %

Levensduur(Zie voor berekening het hoofdstuk ‘Informatie’)

Lh h

Gewicht incl. standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau (bij n1 = 3000 min-1 zonder belasting)

LPA dB(A)

Max. toegelaten behuizingstemperatuur °C

Omgevingstemperatuur °C 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw RAL 5002

Montageposities naar keuze

Draairichting In- en uitgaande as gelijk

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment (slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

E 19 J1 kgcm2

H 28 J1 kgcm2

SPC+ 075 MF 2-traps

274

Page 275: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

C+

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met Wittenstein.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv

een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 16 x 0,8 x 30 x 18 x 6m, DIN 5480

Opsteekas voor krimpschijf

2-traps :

Aanzicht A

275

Page 276: Productcatalogus 2016/2017

4 5 7 8 10 14 20

315 315 315 315 315 315 235

180 175 170 180 175 170 120

540 625 625 625 625 625 500

2000 2000 2200 2300 2300 2400 2400

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

5,2 4,9 4,1 2,9 2,7 2,3 2,2

20,0 23,0 26,0 24,0 26,0 28,0 30,0

5650

6600

487

95

> 20000

11,7

≤ 68

+90

IP 65

8 7,6 7 5 4,9 4,9 4,8

15 14,7 14,1 12,1 12 11,9 11,9

a) Andere optionele overbrengingen mogelijk op aanvraag b) Bij een verlaagd nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijkc) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagend) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de uitgaande as

Neem contact op voor een optimale configuratie bij S1-gebruiksomstandigheden (continubedrijf).

2-traps

Overbrenging a) i

Max. versnellingskoppel(max. aantal cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand noodstopkoppel(1000 keer toegestaan tijdens levensduur van aandrijving)

T2Not Nm

Toegestane gemiddelde ingaande snelheid(bij T2N en 20 °C omgevingstemperatuur) b), c) n1N min-1

Max. ingaande snelheid n1max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel (bij n1 = 3000 min-1 en 20 °C vertragingskasttemperatuur)

T012 Nm

Max. torsiespeling jt arcmin Standaard ≤ 4 / Gereduceerd ≤ 2

Torsiestijfheid Ct21 Nm/arcmin

Max. axiaalkracht F2AMax N

Max. radiale kracht F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Efficiëntie bij volledige belasting η %

Levensduur(Zie voor berekening het hoofdstuk ‘Informatie’)

Lh h

Gewicht incl. standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau (bij n1 = 3000 min-1 zonder belasting)

LPA dB(A)

Max. toegelaten behuizingstemperatuur °C

Omgevingstemperatuur °C 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw RAL 5002

Montageposities naar keuze

Draairichting In- en uitgaande as gelijk

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment (slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

H 28 J1 kgcm2

K 38 J1 kgcm2

SPC+ 100 MF 2-traps

276

Page 277: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

C+

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met Wittenstein.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv

een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 16 x 0,8 x 30 x 18 x 6m, DIN 5480

Opsteekas voor krimpschijf

2-traps :

Aanzicht A

277

Page 278: Productcatalogus 2016/2017

4 5 7 8 10 14 20

660 660 660 660 660 660 530

360 360 360 360 360 360 220

960 1200 1250 1250 1250 1250 1000

1300 1300 1400 1500 1500 1600 1600

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

9,8 8,7 7,4 4,6 4,0 3,4 2,9

37,0 41,0 46,0 41,0 45,0 48,0 51,0

9870

9900

952

95

> 20000

24,7

≤ 70

+90

IP 65

30,6 29,7 27,9 18,9 18,7 18,5 18,4

a) Andere optionele overbrengingen mogelijk op aanvraag b) Bij een verlaagd nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijkc) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagend) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de uitgaande as

Neem contact op voor een optimale configuratie bij S1-gebruiksomstandigheden (continubedrijf).

2-traps

Overbrenging a) i

Max. versnellingskoppel(max. aantal cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand noodstopkoppel(1000 keer toegestaan tijdens levensduur van aandrijving)

T2Not Nm

Toegestane gemiddelde ingaande snelheid(bij T2N en 20 °C omgevingstemperatuur) b), c) n1N min-1

Max. ingaande snelheid n1max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel (bij n1 = 3000 min-1 en 20 °C vertragingskasttemperatuur)

T012 Nm

Max. torsiespeling jt arcmin Standaard ≤ 4 / Gereduceerd ≤ 2

Torsiestijfheid Ct21 Nm/arcmin

Max. axiaalkracht F2AMax N

Max. radiale kracht F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Efficiëntie bij volledige belasting η %

Levensduur(Zie voor berekening het hoofdstuk ‘Informatie’)

Lh h

Gewicht incl. standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau (bij n1 = 3000 min-1 zonder belasting)

LPA dB(A)

Max. toegelaten behuizingstemperatuur °C

Omgevingstemperatuur °C 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw RAL 5002

Montageposities naar keuze

Draairichting In- en uitgaande as gelijk

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment (slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

K 38 J1 kgcm2

SPC+ 140 MF 2-traps

278

Page 279: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

C+

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met Wittenstein.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv

een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 16 x 0,8 x 30 x 18 x 6m, DIN 5480

Opsteekas voor krimpschijf

2-traps :

Aanzicht A

279

Page 280: Productcatalogus 2016/2017

4 5 7 8 10 14 20

1210 1210 1210 1210 1210 1210 970

750 750 750 750 750 750 750

1560 1955 2735 2750 2750 2750 2200

1000 1000 1100 1200 1200 1300 1300

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

20,5 18,5 16,5 11,0 10,0 9,0 8,0

104,0 122,0 143,0 130,0 144,0 157,0 166,0

14150

15400

1600

95

> 20000

54,7

≤ 70

+90

IP 65

109,5 105 94,7 49,2 48,1 46,9 46,2

a) Andere optionele overbrengingen mogelijk op aanvraag b) Bij een verlaagd nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijkc) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagend) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de uitgaande as

Neem contact op voor een optimale configuratie bij S1-gebruiksomstandigheden (continubedrijf).

2-traps

Overbrenging a) i

Max. versnellingskoppel(max. aantal cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand noodstopkoppel(1000 keer toegestaan tijdens levensduur van aandrijving)

T2Not Nm

Toegestane gemiddelde ingaande snelheid(bij T2N en 20 °C omgevingstemperatuur) b), c) n1N min-1

Max. ingaande snelheid n1max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel (bij n1 = 3000 min-1 en 20 °C vertragingskasttemperatuur)

T012 Nm

Max. torsiespeling jt arcmin Standaard ≤ 4 / Gereduceerd ≤ 2

Torsiestijfheid Ct21 Nm/arcmin

Max. axiaalkracht F2AMax N

Max. radiale kracht F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Efficiëntie bij volledige belasting η %

Levensduur(Zie voor berekening het hoofdstuk ‘Informatie’)

Lh h

Gewicht incl. standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau (bij n1 = 3000 min-1 zonder belasting)

LPA dB(A)

Max. toegelaten behuizingstemperatuur °C

Omgevingstemperatuur °C 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw RAL 5002

Montageposities naar keuze

Draairichting In- en uitgaande as gelijk

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment (slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

M 48 J1 kgcm2

SPC+ 180 MF 2-traps

280

Page 281: Productcatalogus 2016/2017

alpha

SP

C+

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met Wittenstein.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv

een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande asE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 16 x 0,8 x 30 x 18 x 6m, DIN 5480

Opsteekas voor krimpschijf

2-traps :

Aanzicht A

281

Page 282: Productcatalogus 2016/2017

4 5 7 8 10 14 20

40 50 55 40 50 55 35

28 28 28 28 28 28 18

100 100 100 100 100 100 100

2900 2900 3100 3400 3400 3600 3600

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

1,5 1,3 1,1 0,8 0,7 0,6 0,5

4,8 6,2 7,6 6,1 7,4 8,5 7,3

-

1630

110

95

> 20000

2,6

≤ 68

+90

IP 65

0,72 0,7 0,66 0,44 0,43 0,43 0,43

1,05 1,03 0,99 0,77 0,76 0,76 0,75

a) Andere optionele overbrengingen mogelijk op aanvraag b) Bij een verlaagd nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijkc) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagend) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de uitgaande as

Neem contact op voor een optimale configuratie bij S1-gebruiksomstandigheden (continubedrijf).

2-traps

Overbrenging a) i

Max. versnellingskoppel(max. aantal cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand noodstopkoppel(1000 keer toegestaan tijdens levensduur van aandrijving)

T2Not Nm

Toegestane gemiddelde ingaande snelheid(bij T2N en 20 °C omgevingstemperatuur) b), c) n1N min-1

Max. ingaande snelheid n1max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel (bij n1 = 3000 min-1 en 20 °C vertragingskasttemperatuur)

T012 Nm

Max. torsiespeling jt arcmin Standaard ≤ 5 / Gereduceerd ≤ 3

Torsiestijfheid Ct21 Nm/arcmin

Kipstijfheid C2K Nm/arcmin

Max. axiaalkracht F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Efficiëntie bij volledige belasting η %

Levensduur(Zie voor berekening het hoofdstuk ‘Informatie’)

Lh h

Gewicht incl. standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau (bij n1 = 3000 min-1 zonder belasting)

LPA dB(A)

Max. toegelaten behuizingstemperatuur °C

Omgevingstemperatuur °C 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw RAL 5002

Montageposities naar keuze

Draairichting In- en uitgaande as gelijk

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment (slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

C 14 J1 kgcm2

E 19 J1 kgcm2

TPC+ 004 MF 2-traps

282

Page 283: Productcatalogus 2016/2017

TPC

+

alpha

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met Wittenstein.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

2-traps :

Aanzicht A

283

Page 284: Productcatalogus 2016/2017

4 5 7 8 10 14 20

120 143 143 120 143 143 105

75 75 75 75 75 75 60

195 245 250 250 250 250 250

2100 2100 2300 2650 2650 2800 2800

6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

2,5 2,2 1,9 1,1 1,0 0,8 0,7

12,0 16,0 20,0 16,0 20,0 23,0 21,0

225

2150

270

95

> 20000

5,8

≤ 68

+90

IP 65

2,41 2,27 1,99 1,29 1,26 1,22 1,21

3,85 3,71 3,43 2,73 2,7 2,66 2,64

a) Andere optionele overbrengingen mogelijk op aanvraag b) Bij een verlaagd nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijkc) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagend) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de uitgaande as

Neem contact op voor een optimale configuratie bij S1-gebruiksomstandigheden (continubedrijf).

2-traps

Overbrenging a) i

Max. versnellingskoppel(max. aantal cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand noodstopkoppel(1000 keer toegestaan tijdens levensduur van aandrijving)

T2Not Nm

Toegestane gemiddelde ingaande snelheid(bij T2N en 20 °C omgevingstemperatuur) b), c) n1N min-1

Max. ingaande snelheid n1max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel (bij n1 = 3000 min-1 en 20 °C vertragingskasttemperatuur)

T012 Nm

Max. torsiespeling jt arcmin Standaard ≤ 4 / Gereduceerd ≤ 2

Torsiestijfheid Ct21 Nm/arcmin

Kipstijfheid C2K Nm/arcmin

Max. axiaalkracht F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Efficiëntie bij volledige belasting η %

Levensduur(Zie voor berekening het hoofdstuk ‘Informatie’)

Lh h

Gewicht incl. standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau (bij n1 = 3000 min-1 zonder belasting)

LPA dB(A)

Max. toegelaten behuizingstemperatuur °C

Omgevingstemperatuur °C 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw RAL 5002

Montageposities naar keuze

Draairichting In- en uitgaande as gelijk

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment (slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

E 19 J1 kgcm2

H 28 J1 kgcm2

TPC+ 010 MF 2-traps

284

Page 285: Productcatalogus 2016/2017

TPC

+

alpha

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met Wittenstein.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

2-traps :

Aanzicht A

285

Page 286: Productcatalogus 2016/2017

4 5 7 8 10 14 20

320 380 330 320 380 330 265

170 170 170 170 170 170 120

540 625 625 625 625 625 625

1900 1900 2100 2300 2300 2400 2400

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

5,8 5,2 4,5 3,2 2,9 2,5 2,2

33,0 43,0 53,0 45,0 56,0 61,0 57,0

550

4150

440

95

> 20000

10,5

≤ 68

+90

IP 65

8,3 7,9 7 5,1 5 4,9 4,8

15,4 14,9 14,1 12,2 12,1 12 11,9

a) Andere optionele overbrengingen mogelijk op aanvraag b) Bij een verlaagd nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijkc) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagend) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de uitgaande as

Neem contact op voor een optimale configuratie bij S1-gebruiksomstandigheden (continubedrijf).

2-traps

Overbrenging a) i

Max. versnellingskoppel(max. aantal cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand noodstopkoppel(1000 keer toegestaan tijdens levensduur van aandrijving)

T2Not Nm

Toegestane gemiddelde ingaande snelheid(bij T2N en 20 °C omgevingstemperatuur) b), c) n1N min-1

Max. ingaande snelheid n1max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel (bij n1 = 3000 min-1 en 20 °C vertragingskasttemperatuur)

T012 Nm

Max. torsiespeling jt arcmin Standaard ≤ 4 / Gereduceerd ≤ 2

Torsiestijfheid Ct21 Nm/arcmin

Kipstijfheid C2K Nm/arcmin

Max. axiaalkracht F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Efficiëntie bij volledige belasting η %

Levensduur(Zie voor berekening het hoofdstuk ‘Informatie’)

Lh h

Gewicht incl. standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau (bij n1 = 3000 min-1 zonder belasting)

LPA dB(A)

Max. toegelaten behuizingstemperatuur °C

Omgevingstemperatuur °C 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw RAL 5002

Montageposities naar keuze

Draairichting In- en uitgaande as gelijk

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment (slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

H 28 J1 kgcm2

K 38 J1 kgcm2

TPC+ 025 MF 2-traps

286

Page 287: Productcatalogus 2016/2017

TPC

+

alpha

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met Wittenstein.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

2-traps :

Aanzicht A

287

Page 288: Productcatalogus 2016/2017

4 5 7 8 10 14 20

700 700 700 700 700 700 540

370 370 370 370 370 370 240

960 1200 1250 1250 1250 1250 1250

1200 1200 1300 1500 1500 1600 1600

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

12,0 10,5 8,8 5,7 5,0 4,1 3,4

73,0 93,0 111,0 93,0 113,0 124,0 111,0

560

6130

1335

95

> 20000

21,5

≤ 70

+90

IP 65

32,3 30,8 27,9 19,4 19 18,7 18,5

a) Andere optionele overbrengingen mogelijk op aanvraag b) Bij een verlaagd nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijkc) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagend) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de uitgaande as

Neem contact op voor een optimale configuratie bij S1-gebruiksomstandigheden (continubedrijf).

2-traps

Overbrenging a) i

Max. versnellingskoppel(max. aantal cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand noodstopkoppel(1000 keer toegestaan tijdens levensduur van aandrijving)

T2Not Nm

Toegestane gemiddelde ingaande snelheid(bij T2N en 20 °C omgevingstemperatuur) b), c) n1N min-1

Max. ingaande snelheid n1max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel (bij n1 = 3000 min-1 en 20 °C vertragingskasttemperatuur)

T012 Nm

Max. torsiespeling jt arcmin Standaard ≤ 4 / Gereduceerd ≤ 2

Torsiestijfheid Ct21 Nm/arcmin

Kipstijfheid C2K Nm/arcmin

Max. axiaalkracht F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Efficiëntie bij volledige belasting η %

Levensduur(Zie voor berekening het hoofdstuk ‘Informatie’)

Lh h

Gewicht incl. standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau (bij n1 = 3000 min-1 zonder belasting)

LPA dB(A)

Max. toegelaten behuizingstemperatuur °C

Omgevingstemperatuur °C 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw RAL 5002

Montageposities naar keuze

Draairichting In- en uitgaande as gelijk

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment (slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

K 38 J1 kgcm2

TPC+ 050 MF 2-traps

288

Page 289: Productcatalogus 2016/2017

TPC

+

alpha

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met Wittenstein.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

2-traps :

Aanzicht A

289

Page 290: Productcatalogus 2016/2017

4 5 7 8 10 14 20

1260 1575 1600 1260 1575 1600 1400

700 750 750 700 750 750 750

1560 1955 2735 2750 2750 2750 2750

900 900 1000 1200 1200 1300 1300

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

25,0 22,0 19,0 13,5 12,0 10,0 9,0

181,0 242,0 324,0 278,0 345,0 407,0 390,0

1452

10050

3280

95

> 20000

50,7

≤ 70

+90

IP 65

121,2 112,6 94,7 52,1 50 47,9 46,7

a) Andere optionele overbrengingen mogelijk op aanvraag b) Bij een verlaagd nominaal koppel zijn hogere toerentallen mogelijkc) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagend) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de uitgaande as

Neem contact op voor een optimale configuratie bij S1-gebruiksomstandigheden (continubedrijf).

2-traps

Overbrenging a) i

Max. versnellingskoppel(max. aantal cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand noodstopkoppel(1000 keer toegestaan tijdens levensduur van aandrijving)

T2Not Nm

Toegestane gemiddelde ingaande snelheid(bij T2N en 20 °C omgevingstemperatuur) b), c) n1N min-1

Max. ingaande snelheid n1max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel (bij n1 = 3000 min-1 en 20 °C vertragingskasttemperatuur)

T012 Nm

Max. torsiespeling jt arcmin Standaard ≤ 4 / Gereduceerd ≤ 2

Torsiestijfheid Ct21 Nm/arcmin

Kipstijfheid C2K Nm/arcmin

Max. axiaalkracht F2AMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Efficiëntie bij volledige belasting η %

Levensduur(Zie voor berekening het hoofdstuk ‘Informatie’)

Lh h

Gewicht incl. standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau (bij n1 = 3000 min-1 zonder belasting)

LPA dB(A)

Max. toegelaten behuizingstemperatuur °C

Omgevingstemperatuur °C 0 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw RAL 5002

Montageposities naar keuze

Draairichting In- en uitgaande as gelijk

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment (slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

M 48 J1 kgcm2

TPC+ 110 MF 2-traps

290

Page 291: Productcatalogus 2016/2017

TPC

+

alpha

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met Wittenstein.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een afstandsbus

met een minimum wandsterkte van 1 mm.

Beschikbare diameters klemnaaf : zie technische fiche (massatraagheid). Maatvoeringen kunnen aangevraagd worden.

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

2-traps :

Aanzicht A

291

Page 292: Productcatalogus 2016/2017

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

1600

1400

1200

1000

500

400

300

200

100

V-Drive Advanced 040

V-Drive Advanced 050

V-Drive Advanced 063

V-Drive Advanced 080

V-Drive Advanced 100

VDS+VDH+VDT+

V-Drive Advanced – krachtig koppel en rustige loop

Snelkeuze bouwgrootte

V-Drive Advanced (voorbeeld voor i = 28)Voor toepassingen in cyclusbedrijf (ED ≤ 60%) of continubedrijf (ED ≥ 60%)

Toelaatbaar gemiddelde ingaande snelheid [min-1]

Max

. ko

pp

el a

an d

e ui

tgaa

nde

as [

Nm

]

De servowormwielvertragingskasten met als types uitgang: holle as, volle as en flens met holle as.De V-Drive Advanced kenmerkt zich door een hoge vermogensdicht-heid en lage torsiespeling. Hij is zeer geschikt voor toepassingen in conti-nubedrijf.

292

Page 293: Productcatalogus 2016/2017

VD

T+V

DH

+V

DS

+V-

Driv

e A

dva

nced

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • • • •

4 – 40 4 – 40 4 – 40

≤ 3 ≤ 3 ≤ 3

≤ 2 ≤ 2 ≤ 2

• • •

• • •

• • •

• •

• •

• •

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Versies en hun toepassing

Overbrengingen

Torsiespeling [arcmin]

Standaard

Gereduceerd

Vorm van de uitgaande as

Uitgaande as, glad

Uitgaande as, spiebaan

Uitgaande as, met evolvente vertanding

Uitgaande flens

HolleaskoppelingVerbinding via klemschijf

Holleaskoppeling,aan achterzijdeVerbinding via klemschijf

Flens met holle as

As aan weerszijden

Vorm van de ingaande as

Motormontageversie

Uitvoering

Voor levensmiddelen geschikte smering

Corrosiebestendig a)

Accessoires

Koppeling

Tandheugel

Rondsel

Klemschijf

Flensas

a) Gelieve contact op te nemen met WITTENSTEIN alpha

Producteigenschappen

EigenschappenVDT+

Flens met holle as vanaf bladzijde 294

VDH+

met gladde holle as / spiebaan vanaf bladzijde 302

VDS+

met gladde massieve as / spiebaan of evolvente vertan-

ding vanaf bladzijde 312

Vermogensdichtheid

Positioneernauwkeurigheid

Torsiestijfheid

Rustige loop

293

Page 294: Productcatalogus 2016/2017

4 7 10 16 28 40

165 180 182 193 204 183

54 71 74 81 90 74

92 89 86 82 72 64

137 154 158 172 182 164

58 76 80 88 97 81

94 91 89 85 77 69

100 118 124 139 149 134

60 78 82 89 99 83

95 93 91 88 75 75

77 94 101 116 126 114

59 77 81 88 97 81

96 94 93 90 83 78

62 77 84 99 108 98

58 76 79 87 96 80

96 95 93 91 85 80

230 242 242 250 262 236

6000

2,3 2,2 1,6 1,5 1,2 1,1

17

5000

3800

409

504

> 20000

8,8

≤ 62

+90

IP 65

E 19 2,27 2,03 1,94 1,84 1,81 1,86

Volg de instructies op p. 426 voor een gedetailleerde configuratie

1-traps

Overbrengingsverhouding i

n1N=500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=1000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=2000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=4000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

Uitgaand koppel noodstop T2Not Nm

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel a) (Bij n1=3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / Gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Kipstijfheid C2KNm/bgmin

LevensduurBerekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau(Bij n1=3000 min-1 en bij nullast)

LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Synthetische tandwielkastolie

Laklaag Geen

Draairichting Zie tekening.

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm²

VDT+ 050 1-traps

a) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf.b) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de

uitgaande as bij n2=300 min-1

294

Page 295: Productcatalogus 2016/2017

VD

T+V-

Driv

e A

dva

nced

alpha

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Uitgaande zijde

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

295

Page 296: Productcatalogus 2016/2017

4 7 10 16 28 40

319 353 364 372 392 363

198 210 225 221 229 226

93 91 88 83 74 68

264 297 312 324 342 321

192 228 240 238 245 241

94 93 91 86 78 73

202 243 262 271 282 278

174 212 230 238 248 243

96 94 93 89 83 78

164 190 202 209 235 231

128 166 184 209 198 194

96 95 94 91 85 81

128 148 164 175 201 198

104 132 152 175 165 162

97 96 94 92 86 83

460 484 491 494 518 447

4500

4,2 3,1 3,0 2,4 2,3 2,2

50

8250

6000

843

603

> 20000

14,5

≤ 64

+90

IP 65

H 28 7,45 6,02 5,65 5,49 5,42 5,36

Volg de instructies op p. 426 voor een gedetailleerde configuratie

1-traps

Overbrengingsverhouding i

n1N=500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=1000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=2000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=4000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

Uitgaand koppel noodstop T2Not Nm

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel a) (Bij n1=3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / Gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Kipstijfheid C2KNm/bgmin

LevensduurBerekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.

Lh h

Gewicht incl. Standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau(Bij n1=3000 min-1 en bij nullast)

LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Synthetische tandwielkastolie

Laklaag Geen

Draairichting Zie tekening.

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm²

VDT+ 063 1-traps

a) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf.b) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de

uitgaande as bij n2=300 min-1

296

Page 297: Productcatalogus 2016/2017

VD

T+V-

Driv

e A

dva

nced

alpha

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Uitgaande zijde

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

297

Page 298: Productcatalogus 2016/2017

4 7 10 16 28 40

578 646 672 702 785 676

469 601 613 677 764 631

94 92 89 86 77 70

514 602 588 656 698 613

491 574 561 625 665 584

95 93 91 88 81 74

350 435 431 500 536 470

335 415 411 476 511 448

96 95 93 89 84 79

259 336 334 400 433 380

247 320 319 381 413 362

97 96 94 92 86 81

227 299 300 362 394 346

217 285 286 345 376 330

97 96 94 92 87 82

938 993 963 1005 1064 941

4000

7,2 7,1 6,5 5,0 4,8 4,5

113

13900

9000

1544

1178

> 20000

31

≤ 66

+90

IP 65

J 35 23,99 18,64 18,23 16,54 16,32 16,94

Volg de instructies op p. 426 voor een gedetailleerde configuratie

1-traps

Overbrengingsverhouding i

n1N=500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=1000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=2000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

Uitgaand koppel noodstop T2Not Nm

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel a) (Bij n1=3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / Gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Kipstijfheid C2KNm/bgmin

LevensduurBerekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.

Lh h

Gewicht incl. Standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau(Bij n1=3000 min-1 en bij nullast)

LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Synthetische tandwielkastolie

Laklaag Geen

Draairichting Zie tekening.

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm²

VDT+ 080 1-traps

a) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf.b) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de

uitgaande as bij n2=300 min-1

298

Page 299: Productcatalogus 2016/2017

VD

T+V-

Driv

e A

dva

nced

alpha

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Uitgaande zijde

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

299

Page 300: Productcatalogus 2016/2017

4 7 10 16 28 40

1184 1336 1377 1392 1505 1376

1155 1304 1343 1359 1469 1343

95 93 91 87 80 76

905 1070 1122 1140 1251 1162

883 1044 1095 1113 1221 1134

95 94 92 88 82 79

595 748 807 830 930 883

581 730 788 810 908 862

96 95 94 91 86 82

430 564 621 644 735 709

420 551 606 629 718 692

97 96 95 92 87 84

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

1819 1932 1940 1955 2073 1856

3500

12,2 10,5 9,8 9,1 8,2 7,2

213

19500

14000

3059

2309

> 20000

62

≤ 70

+90

IP 65

M 48 83,51 64,27 59,95 59,40 56,32 56,49

Volg de instructies op p. 426 voor een gedetailleerde configuratie

1-traps

Overbrengingsverhouding i

n1N=500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=1000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=2000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3000 1/min c)

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

Uitgaand koppel noodstop T2Not Nm

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel a) (Bij n1=3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / Gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

Kipstijfheid C2KNm/bgmin

LevensduurBerekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.

Lh h

Gewicht incl. Standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau(Bij n1=3000 min-1 en bij nullast)

LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Synthetische tandwielkastolie

Laklaag Geen

Draairichting Zie tekening.

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm²

VDT+ 100 1-traps

a) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf.b) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de

uitgaande as bij n2=300 min-1

c) Bij S1-bedrijf met 20% reduceren bij 20°C omgevingstemperatuur.

300

Page 301: Productcatalogus 2016/2017

VD

T+V-

Driv

e A

dva

nced

alpha

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Uitgaande zijde

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

301

Page 302: Productcatalogus 2016/2017

4 7 10 16 28 40

74 82 98 101 106 98

17 24 25 26 29 25

93 90 88 82 73 67

63 73 87 92 96 90

19 26 28 29 32 28

94 92 90 86 77 73

47 58 71 76 81 77

19 26 28 29 33 29

96 94 92 88 81 77

37 47 59 65 70 66

19 26 28 29 32 28

96 95 93 90 83 79

31 40 51 56 61 59

19 25 27 28 31 27

96 95 94 91 84 81

118 126 125 129 134 122

6000

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4

4,5

3000

2400

205

> 20000

4,0

≤ 54

+90

IP 65

C 14 0,52 0,38 0,34 0,32 0,32 0,31

E 19 0,54 0,40 0,37 0,35 0,34 0,33

Volg de instructies op p. 426 voor een gedetailleerde configuratie

1-traps

Overbrengingsverhouding i

n1N=500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=1000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=2000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=4000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

Uitgaand koppel noodstop T2Not Nm

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel a) (Bij n1=3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / Gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

LevensduurBerekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.

Lh h

Gewicht incl. Standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau(Bij n1=3000 min-1 en bij nullast)

LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Synthetische tandwielkastolie

Laklaag Geen

Draairichting Zie tekening.

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmomentslaat op de ingaande as

Massatraagheidsmomenten voor motorasdiameter 14/19 mm

J1 kgcm²

J1 kgcm²

VDH+ 040 1-traps

a) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf.b) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de

uitgaande as bij n2=300 min-1

302

Page 303: Productcatalogus 2016/2017

VD

H+

V-D

rive

Ad

vanc

ed

alpha

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras is aanpasbaar mbv een afstands-

bus met een minimale wandsterkte van 1 mm. Motorasdia-meters tot 19 mm mogelijk, gelieve contact op te nemen met WITTENSTEIN alpha.

5) Tolerantie h6 voor de machineas

a) Holle as, met spiebanenb) Holle as, gladc) Eindschijf als bevestigingsschijf voor schroef M6d) Eindschijf als afdrukschijf voor schroef M8e) Borgring DIN 472

303

Page 304: Productcatalogus 2016/2017

4 7 10 16 28 40

165 180 182 193 204 183

54 71 74 81 90 74

92 89 86 82 72 64

137 154 158 172 182 164

58 76 80 88 97 81

94 91 89 85 77 69

100 118 124 139 149 134

60 78 82 89 99 83

95 93 91 88 75 75

77 94 101 116 126 114

59 77 81 88 97 81

96 94 93 90 83 78

62 77 84 99 108 98

58 76 79 87 96 80

96 95 93 91 85 80

230 242 242 250 262 236

6000

2,3 2,2 1,6 1,5 1,2 1,1

8

5000

3800

409

> 20000

7,4

≤ 62

+90

IP 65

E 19 2,31 2,02 1,93 1,84 1,81 1,86

Volg de instructies op p. 426 voor een gedetailleerde configuratie

1-traps

Overbrengingsverhouding i

n1N=500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=1000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=2000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=4000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

Uitgaand koppel noodstop T2Not Nm

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel a) (Bij n1=3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / Gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

LevensduurBerekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.

Lh h

Gewicht incl. Standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau(Bij n1=3000 min-1 en bij nullast)

LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Synthetische tandwielkastolie

Laklaag Geen

Draairichting Zie tekening.

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm²

VDH+ 050 1-traps

a) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf.b) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de

uitgaande as bij n2=300 min-1

304

Page 305: Productcatalogus 2016/2017

VD

H+

V-D

rive

Ad

vanc

ed

alpha

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas

a) Holle as, met spiebanenb) Holle as, gladc) Eindschijf als bevestigingsschijf voor schroef M10d) Eindschijf als afdrukschijf voor schroef M12e) Borgring DIN 472

305

Page 306: Productcatalogus 2016/2017

4 7 10 16 28 40

319 353 364 372 392 363

198 210 225 221 229 226

93 91 88 83 74 68

264 297 312 324 342 321

192 228 240 238 245 241

94 93 91 86 78 73

202 243 262 271 282 278

174 212 230 238 248 243

96 94 93 89 83 78

164 190 202 209 235 231

128 166 184 209 198 194

96 95 94 91 85 81

128 148 164 175 201 198

104 132 152 175 165 162

97 96 94 92 86 83

460 484 491 494 518 447

4500

4,2 3,1 3,0 2,4 2,3 2,2

28

8250

6000

843

> 20000

12

≤ 64

+90

IP 65

H 28 6,68 5,77 5,53 5,44 5,40 5,35

Volg de instructies op p. 426 voor een gedetailleerde configuratie

1-traps

Overbrengingsverhouding i

n1N=500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=1000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=2000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=4000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

Uitgaand koppel noodstop T2Not Nm

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel a) (Bij n1=3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / Gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

LevensduurBerekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.

Lh h

Gewicht incl. Standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau(Bij n1=3000 min-1 en bij nullast)

LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Synthetische tandwielkastolie

Laklaag Geen

Draairichting Zie tekening.

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm²

VDH+ 063 1-traps

a) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf.b) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de

uitgaande as bij n2=300 min-1

306

Page 307: Productcatalogus 2016/2017

VD

H+

V-D

rive

Ad

vanc

ed

alpha

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas

a) Holle as, met spiebanenb) Holle as, gladc) Eindschijf als bevestigingsschijf voor schroef M10 d) Eindschijf als afdrukschijf voor schroef M12 e) Borgring DIN 472

307

Page 308: Productcatalogus 2016/2017

4 7 10 16 28 40

578 646 672 702 785 676

469 601 613 677 764 631

94 92 89 86 77 70

514 602 588 656 698 613

491 574 561 625 665 584

95 93 91 88 81 74

350 435 431 500 536 470

335 415 411 476 511 448

96 95 93 89 84 79

259 336 334 400 433 380

247 320 319 381 413 362

97 96 94 92 86 81

227 299 300 362 394 346

217 285 286 345 376 330

97 96 94 92 87 82

938 993 963 1005 1064 941

4000

7,2 7,1 6,5 5,0 4,8 4,5

78

13900

9000

1544

> 20000

26

≤ 66

+90

IP 65

J 35 21,31 17,76 17,80 16,38 16,27 16,91

Volg de instructies op p. 426 voor een gedetailleerde configuratie

1-traps

Overbrengingsverhouding i

n1N=500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=1000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=2000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

Uitgaand koppel noodstop T2Not Nm

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel a) (Bij n1=3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / Gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

LevensduurBerekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.

Lh h

Gewicht incl. Standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau(Bij n1=3000 min-1 en bij nullast)

LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Synthetische tandwielkastolie

Laklaag Geen

Draairichting Zie tekening.

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm²

VDH+ 080 1-traps

a) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf.b) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de

uitgaande as bij n2=300 min-1

308

Page 309: Productcatalogus 2016/2017

VD

H+

V-D

rive

Ad

vanc

ed

alpha

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas

a) Holle as, met spiebanenb) Holle as, gladc) Eindschijf als bevestigingsschijf voor schroef M12 d) Eindschijf als afdrukschijf voor schroef M16e) Borgring DIN 472

309

Page 310: Productcatalogus 2016/2017

4 7 10 16 28 40

1184 1336 1377 1392 1505 1376

1155 1304 1343 1359 1469 1343

95 93 91 87 80 76

905 1070 1122 1140 1251 1162

883 1044 1095 1113 1221 1134

95 94 92 88 82 79

595 748 807 830 930 883

581 730 788 810 908 862

96 95 94 91 86 82

430 564 621 644 735 709

420 551 606 629 718 692

97 96 95 92 87 84

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

1819 1932 1940 1955 2073 1856

3500

12,2 10,5 9,8 9,1 8,2 7,2

153

19500

14000

3059

> 20000

50

≤ 70

+90

IP 65

M 48 65,82 56,27 54,34 55,19 52,72 53,04

Volg de instructies op p. 426 voor een gedetailleerde configuratie

1-traps

Overbrengingsverhouding i

n1N=500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=1000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=2000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3000 1/min c)

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

Uitgaand koppel noodstop T2Not Nm

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel a) (Bij n1=3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / Gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

LevensduurBerekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.

Lh h

Gewicht incl. Standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau(Bij n1=3000 min-1 en bij nullast)

LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Synthetische tandwielkastolie

Laklaag Geen

Draairichting Zie tekening.

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm²

VDH+ 100 1-traps

a) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf.b) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de

uitgaande as bij n2=300 min-1

c) Bij S1-bedrijf met 20% reduceren bij 20°C omgevingstemperatuur.

310

Page 311: Productcatalogus 2016/2017

VD

H+

V-D

rive

Ad

vanc

ed

alpha

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas

a) Holle as, met spiebanenb) Holle as, gladc) Eindschijf als bevestigingsschijf voor schroef M16 d) Eindschijf als afdrukschijf voor schroef M20e) Borgring DIN 472

311

Page 312: Productcatalogus 2016/2017

4 7 10 16 28 40

165 180 182 193 204 183

54 71 74 81 90 74

92 89 86 82 72 64

137 154 158 172 182 164

58 76 80 88 97 81

94 91 89 85 77 69

100 118 124 139 149 134

60 78 82 89 99 83

95 93 91 88 75 75

77 94 101 116 126 114

59 77 81 88 97 81

96 94 93 90 83 78

62 77 84 99 108 98

58 76 79 87 96 80

96 95 93 91 85 80

230 242 242 250 262 236

6000

2,3 2,2 1,6 1,5 1,2 1,1

8

5000

3800

409

> 20000

8,5

≤ 62

+90

IP 65

E 19 2,27 2,03 1,94 1,84 1,81 1,86

Volg de instructies op p. 426 voor een gedetailleerde configuratie

1-traps

Overbrengingsverhouding i

n1N=500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=1000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=2000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=4000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

Uitgaand koppel noodstop T2Not Nm

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel a) (Bij n1=3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / Gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

LevensduurBerekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.

Lh h

Gewicht incl. Standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau(Bij n1=3000 min-1 en bij nullast)

LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Synthetische tandwielkastolie

Laklaag Geen

Draairichting Zie tekening.

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm²

VDS+ 050 1-traps

a) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf.b) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de

uitgaande as bij n2=300 min-1

312

Page 313: Productcatalogus 2016/2017

alpha

VD

S+

V-D

rive

Ad

vanc

edMaattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Uitgaande zijde

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Gegroefde uitgaande as in mmE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 22 x 1,25 x 30 x 16 x 6m

Optioneel met aan beide kanten een as. Maatblad verkrijgbaar op aanvraag.Evolvente vertanding is hier niet mogelijk !

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

313

Page 314: Productcatalogus 2016/2017

4 7 10 16 28 40

319 353 364 372 392 363

198 210 225 221 229 226

93 91 88 83 74 68

264 297 312 324 342 321

192 228 240 238 245 241

94 93 91 86 78 73

202 243 262 271 282 278

174 212 230 238 248 243

96 94 93 89 83 78

164 190 202 209 235 231

128 166 184 209 198 194

96 95 94 91 85 81

128 148 164 175 201 198

104 132 152 175 165 162

97 96 94 92 86 83

460 484 491 494 518 447

4500

4,2 3,1 3,0 2,4 2,3 2,2

28

8250

6000

843

> 20000

15

≤ 64

+90

IP 65

H 28 6,72 5,79 5,54 5,44 5,41 5,35

Volg de instructies op p. 426 voor een gedetailleerde configuratie

1-traps

Overbrengingsverhouding i

n1N=500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=1000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=2000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=4000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

Uitgaand koppel noodstop T2Not Nm

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel a) (Bij n1=3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / Gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

LevensduurBerekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.

Lh h

Gewicht incl. Standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau(Bij n1=3000 min-1 en bij nullast)

LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Synthetische tandwielkastolie

Laklaag Geen

Draairichting Zie tekening.

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm²

VDS+ 063 1-traps

a) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf.b) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de

uitgaande as bij n2=300 min-1

314

Page 315: Productcatalogus 2016/2017

alpha

VD

S+

V-D

rive

Ad

vanc

edMaattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Uitgaande zijde

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Optioneel met aan beide kanten een as. Maatblad verkrijgbaar op aanvraag.Evolvente vertanding is hier niet mogelijk !

Gegroefde uitgaande as in mmE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 32 x 1,25 x 30 x 24 x 6m

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

315

Page 316: Productcatalogus 2016/2017

4 7 10 16 28 40

578 646 672 702 785 676

469 601 613 677 764 631

94 92 89 86 77 70

514 602 588 656 698 613

491 574 561 625 665 584

95 93 91 88 81 74

350 435 431 500 536 470

335 415 411 476 511 448

96 95 93 89 84 79

259 336 334 400 433 380

247 320 319 381 413 362

97 96 94 92 86 81

227 299 300 362 394 346

217 285 286 345 376 330

97 96 94 92 87 82

938 993 963 1005 1064 941

4000

7,2 7,1 6,5 5,0 4,8 4,5

78

13900

9000

1544

> 20000

32

≤ 66

+90

IP 65

J 35 20,74 17,57 17,70 16,34 16,25 16,91

Volg de instructies op p. 426 voor een gedetailleerde configuratie

1-traps

Overbrengingsverhouding i

n1N=500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=1000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=2000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

Uitgaand koppel noodstop T2Not Nm

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel a) (Bij n1=3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / Gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

LevensduurBerekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.

Lh h

Gewicht incl. Standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau(Bij n1=3000 min-1 en bij nullast)

LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Synthetische tandwielkastolie

Laklaag Geen

Draairichting Zie tekening.

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm²

VDS+ 080 1-traps

a) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf.b) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de

uitgaande as bij n2=300 min-1

316

Page 317: Productcatalogus 2016/2017

alpha

VD

S+

V-D

rive

Ad

vanc

edMaattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Uitgaande zijde

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Optioneel met aan beide kanten een as. Maatblad verkrijgbaar op aanvraag.Evolvente vertanding is hier niet mogelijk !

Gegroefde uitgaande as in mmE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 40 x 2 x 30 x 18 x 6m

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

317

Page 318: Productcatalogus 2016/2017

4 7 10 16 28 40

1184 1336 1377 1392 1505 1376

1155 1304 1343 1359 1469 1343

95 93 91 87 80 76

905 1070 1122 1140 1251 1162

883 1044 1095 1113 1221 1134

95 94 92 88 82 79

595 748 807 830 930 883

581 730 788 810 908 862

96 95 94 91 86 82

430 564 621 644 735 709

420 551 606 629 718 692

97 96 95 92 87 84

– – – – – –

– – – – – –

– – – – – –

1819 1932 1940 1955 2073 1856

3500

12,2 10,5 9,8 9,1 8,2 7,2

153

19500

14000

3059

> 20000

61

≤ 70

+90

IP 65

M 48 65,59 56,20 54,30 55,17 52,71 53,04

Volg de instructies op p. 426 voor een gedetailleerde configuratie

1-traps

Overbrengingsverhouding i

n1N=500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=1000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=2000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3000 1/min c)

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

Uitgaand koppel noodstop T2Not Nm

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel a) (Bij n1=3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard ≤ 3 / Gereduceerd ≤ 2

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

LevensduurBerekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.

Lh h

Gewicht incl. Standaard adapterplaat m kg

Geluidsniveau(Bij n1=3000 min-1 en bij nullast)

LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Synthetische tandwielkastolie

Laklaag Geen

Draairichting Zie tekening.

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm²

VDS+ 100 1-traps

a) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf.b) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de

uitgaande as bij n2=300 min-1

c) Bij S1-bedrijf met 20% reduceren bij 20°C omgevingstemperatuur.

318

Page 319: Productcatalogus 2016/2017

alpha

VD

S+

V-D

rive

Ad

vanc

edMaattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Uitgaande zijde

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n H

igh

En

d

Optioneel met aan beide kanten een as. Maatblad verkrijgbaar op aanvraag.Evolvente vertanding is hier niet mogelijk !

Gegroefde uitgaande as in mmE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Evolvente vertanding DIN 5480X = W 55 x 2 x 30 x 26 x 6m

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

319

Page 320: Productcatalogus 2016/2017

Haakse servo-vertragingskasten General

LK+/LPK+ De rendabele haakse precisie

· spelingsarme kegelwielvertragingskasten met uitgaande as

· toepassingen in cyclusbedrijf of continubedrijf

· torsiespeling: ≤ 8 arcmin · overbrengingen: 1-100

Producthighlights · hoge verscheidenheid aan overbrengingen · hoge nominale toerentallen

LPBK+ De rendabele haakse precisie

· spelingsarme kegelwielvertragingskasten met uitgaande flens

· toepassingen in cyclusbedrijf of continubedrijf

· torsiespeling: ≤ 8 arcmin · overbrengingen: 3-100

Producthighlights · hoge verscheidenheid aan overbrengingen · hoge nominale toerentallen · optioneel met riemschijf verkrijgbaar

alpha Value

alpha Basic

alpha Advanced

alpha Premium

alpha Value

alpha Basic

alpha Advanced

alpha Premium

V-Drive Value

V-Drive+ SK+ HG+ TK+SC+

SPC+

TPC+

SPK+

TPK+

RPK+

LK+

LPK+

Assen met zeer hogevereisten voor precisie, dynamiek en vermogensdichtheid.

Assen met gemiddeldevereisten voor precisie, dynamiek en vermogensdichtheid.

Performance

Waarde

320

Page 321: Productcatalogus 2016/2017

LK+

LPK

+LP

BK

+V-

Driv

e

Valu

e

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

alEenvoudig en gemakkelijk

Van de optimale configuratie met onze cymex®-software over de klassieke, gepatenteerde WITTENSTEIN alpha-motormontage tot een gega-randeerde vethoeveelheid voor alle varianten maakt uw haakse WITTENSTEIN alpha-vertragingskast u het leven gemakkelijker.

Betrouwbaar en precies

Uw haakse WITTENSTEIN alpha-vertragingskast garandeert door een geringe torsiespeling en een hoge torsiestijfheid de positioneernauwkeurigheid van uw aandrijvingen en daarmee de precisie van uw machine – ook bij een hoogdynamisch bedrijf tot maximaal 50.000 cycli/uur.

Hoogste duurzaamheid

Uw haakse WITTENSTEIN alpha-vertragingskast is dankzij haar erg robuuste totaalconstructie en de 100 % WITTENSTEIN alpha-controle uiterst be-trouwbaar: 'mount and forget'. Met een standaard geïntegreerde thermische lengtecompensatie maxi-maliseert uw haakse WITTENSTEIN alpha-vertra-gingskast bovendien de levensduur van uw servo-motoren in continubedrijf met hoge toerentallen.

V-Drive ValueHet economische servo-wormwiel

· spelingsarme servo-wormwielvertragings-kast met uitgaande as en holle as

· toepassingen in cyclusbedrijf of continubedrijf

· torsiespeling: ≤ 6 arcmin · overbrengingen: 4-40

Producthighlights: · uitvoering met holle as · 1-traps tot i=40 · rustige loop

Nu nog hogere

koppels!

321

Page 322: Productcatalogus 2016/2017

LK+

LPK+

LPBK+

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

100

75

50

40

30

20

10

500

400

300

200

100

80

60

40

20

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

LK+ 050

LK+ 070

LK+ 090

LK+ 120

LK+ 155

LPK+ 050

LPK+ 070

LPK+ 090

LPK+ 120

LPK+ 155

LK+/LPK+/LPBK+ – de rendabele haakse precisie

Snelkeuze bouwgrootte

LK+ (voorbeeld voor i = 1)Voor toepassingen in cyclusbedrijf (ED ≤ 60%)of continubedrijf (ED >=60 %)

LPK+/LPBK+ (voorbeeld voor i = 5)Voor toepassingen in cyclusbedrijf (ED ≤ 60%)of continubedrijf (ED >=60 %)

Max. ingaande snelheid [min-1]

Max

. ver

snel

ling

sko

pp

el a

an u

itg

aand

e as

[N

m]

Max. ingaande snelheid [min-1]

Max

. ver

snel

ling

sko

pp

el a

an u

itg

aand

e as

[N

m]

Spelingsarme haakse vertragingskas-ten met uitgaande as of uitgaande flens. De aandrijvingsreeks is geschikt voor economische toepassingen.

De LPBK+ is bijzonder geschikt voor compacte riemaandrijvingen.

322

Page 323: Productcatalogus 2016/2017

LK+

LPK

+LP

BK

+

• • • • •

• • • • •

• • • • • •

• • • •

• • • • • • •

1 – 1 3 – 100 3 – 100

≤ 15 ≤ 12 ≤ 12

– – –

• •

• • •

• • •

• •

• •

• •

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

Versies en hun toepassing

Overbrengingen c)

Torsiespeling [arcmin] c)

Standaard

Gereduceerd

Vorm van de uitgaande as

Uitgaande as, glad

Uitgaande as, spiebaan

Uitgaande flens

Vorm van de ingaande as

Motormontageversie

Uitvoering

Voor levensmiddelen geschikte smering a) b)

Accessoires

Koppeling

Tandheugel

Riemschijf

B5-flens

a) Vermogensreductie: Technische gegevens verkrijgbaar op aanvraag b) Gelieve contact op te nemen met WITTENSTEIN alpha c) Rekening houdend met de referentiebouwgrootte

Producteigenschappen

EigenschappenLK+

MO-versie vanaf bladzijde 324LPK+

MO-versie vanaf bladzijde 334LPBK+

MO-versie vanaf bladzijde 344

Vermogensdichtheid

Positioneernauwkeurigheid

hoge ingaande snelheden

Torsiestijfheid

ruimtebesparende constructie

323

Page 324: Productcatalogus 2016/2017

1

2,5

1,2

5

3200

5000

0,2

≤ 25

100

650

95

> 20000

0,7

≤72

+90

IP 64

0,14

LK+ 050 1-traps

1-traps

Overbrengingsverhouding i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)a) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag zonder

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment (slaat op de ingaande as)

J1 kgcm2

a) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.b) Gemeten in het midden van de uitgaande as, bij n2 = 1.000 min-1

324

Page 325: Productcatalogus 2016/2017

alpha

LK+

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepast.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

1-traps :

Aanzicht A

325

Page 326: Productcatalogus 2016/2017

1

7

3,7

15

3000

4500

0,4

≤ 20

200

1450

95

> 20000

1,9

≤ 73

+90

IP 64

0,73

LK+ 070 1-traps

1-traps

Overbrengingsverhouding i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)a) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag zonder

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment (slaat op de ingaande as)

J1 kgcm2

a) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.b) Gemeten in het midden van de uitgaande as, bij n2 = 1.000 min-1

326

Page 327: Productcatalogus 2016/2017

alpha

LK+

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepast.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

1-traps :

Aanzicht A

327

Page 328: Productcatalogus 2016/2017

1

19

9,3

37

2700

4000

0,9

≤ 15

1,26

450

2400

95

> 20000

3,2

≤ 76

+90

IP 64

3,3

LK+ 090 1-traps

1-traps

Overbrengingsverhouding i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)a) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag zonder

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment (slaat op de ingaande as)

J1 kgcm2

a) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.b) Gemeten in het midden van de uitgaande as, bij n2 = 1.000 min-1

328

Page 329: Productcatalogus 2016/2017

alpha

LK+

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepast.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

1-traps :

Aanzicht A

329

Page 330: Productcatalogus 2016/2017

1

45

23

93

2100

3500

2,5

≤ 10

750

4600

95

> 20000

8,9

≤ 76

+90

IP 64

14

LK+ 120 1-traps

1-traps

Overbrengingsverhouding i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)a) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag zonder

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment (slaat op de ingaande as)

J1 kgcm2

a) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.b) Gemeten in het midden van de uitgaande as, bij n2 = 1.000 min-1

330

Page 331: Productcatalogus 2016/2017

alpha

LK+

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepast.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

1-traps :

Aanzicht A

331

Page 332: Productcatalogus 2016/2017

1

93

66

194

1600

3000

4,5

≤ 8

1000

7500

95

> 20000

19

≤ 78

+90

IP 64

57

LK+ 155 1-traps

1-traps

Overbrengingsverhouding i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)a) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij n1 = 3000 min-1 en bij nullast) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag zonder

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment (slaat op de ingaande as)

J1 kgcm2

a) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.b) Gemeten in het midden van de uitgaande as, bij n2 = 1.000 min-1

332

Page 333: Productcatalogus 2016/2017

alpha

LK+

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepast.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

1-traps :

Aanzicht A

333

Page 334: Productcatalogus 2016/2017

4 5 7 10 16 20 25 35 50 70 100

11 12 12 11 11 11 12 12 12 12 11

5,2 5,7 5,7 5,2 5,2 5,2 5,7 5,7 5,7 5,7 5,2

26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200

5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

≤ 16 ≤ 15

– –

700 700

650 650

92 90

> 20000 > 20000

1,4 1,6

≤72

+90

IP 64

0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

LPK+ 050 2-/3-traps

2-traps 3-traps

Overbrengingsverhouding i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)a) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij i = 10 en n1 = 3000 min-1 zonder belasting) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment (slaat op de ingaande as)

J1 kgcm2

a) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.b) Gemeten in het midden van de uitgaande as, bij n2 = 100 min-1

334

Page 335: Productcatalogus 2016/2017

LPK

+

alpha

A

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepast.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

2-traps :

3-traps :

Aanzicht A

335

Page 336: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 16 20 25 30 50 70 100

22 29 35 35 32 35 35 35 32 35 35 32

11 15 18 18 16,5 18 18 18 16,5 18 18 16,5

45 60 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

0,72 0,71 0,67 0,66 0,62 0,63 0,63 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59

≤ 14 ≤ 12

1,0 1,5 1,9 2,4 2,4 3,0 3,0 3,1 2,8 3,2 3,2 2,8

1550 1550

1450 1450

92 90

> 20000 > 20000

3,8 4,2

≤73

+90

IP 64

0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

LPK+ 070 2-/3-traps

2-traps 3-traps

Overbrengingsverhouding c) i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)a) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij i = 10 en n1 = 3000 min-1 zonder belasting) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment (slaat op de ingaande as)

J1 kgcm2

a) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.b) Gemeten in het midden van de uitgaande as, bij n2 = 100 min-1

c) Meer overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraag: i = 15, 21, 28 en 35

336

Page 337: Productcatalogus 2016/2017

LPK

+

alpha

A

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepast.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

2-traps :

3-traps :

Aanzicht A

337

Page 338: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 16 20 25 30 50 70 100

56 74 90 90 80 90 90 90 80 90 90 80

28 37 45 45 40 45 45 45 40 45 45 40

110 150 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

1,83 1,83 1,72 1,63 1,63 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

≤ 12 ≤ 11

4,9 6,5 7,3 8,2 8,0 9,2 9,4 9,4 8,4 9,5 9,5 8,5

1900 1900

2400 2400

92 90

> 20000 > 20000

6,9 7,9

≤ 76

+90

IP 64

4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

LPK+ 090 2-/3-traps

2-traps 3-traps

Overbrengingsverhouding c) i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)a) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij i = 10 en n1 = 3000 min-1 zonder belasting) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

J1 kgcm2

a) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.b) Gemeten in het midden van de uitgaande as, bij n2 = 100 min-1

c) Meer overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraag: i = 15, 21, 28 en 35

338

Page 339: Productcatalogus 2016/2017

LPK

+

alpha

A

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepast.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

2-traps :

3-traps :

Aanzicht A

339

Page 340: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 16 20 25 30 50 70 100

136 181 220 220 200 220 220 220 200 220 220 200

68 91 110 110 100 110 110 110 100 110 110 100

280 380 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

3,3 3,3 3,09 3,09 3,09 2,96 2,96 2,96 2,96 2,52 2,52 2,52

≤ 11 ≤ 11

19 22 23 24 22 25 25 25 22 25 25 22

4000 4000

4600 4600

92 90

> 20000 > 20000

17 19

≤ 76

+90

IP 64

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

LPK+ 120 2-/3-traps

2-traps 3-traps

Overbrengingsverhouding c) i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)a) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij i = 10 en n1 = 3000 min-1 zonder belasting) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment (slaat op de ingaande as)

J1 kgcm2

a) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.b) Gemeten in het midden van de uitgaande as, bij n2 = 100 min-1

c) Meer overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraag: i = 15, 21, 28 en 35

340

Page 341: Productcatalogus 2016/2017

LPK

+

alpha

A

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepast.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

2-traps :

3-traps :

Aanzicht A

341

Page 342: Productcatalogus 2016/2017

5 10 25 50 100

450 350 450 450 350

320 190 320 320 190

1000 1000 1000 1000 1000

1600 1600 1600 1600 1600

3000 3000 3500 3500 3500

7,3 7,0 3,5 3,3 3,2

≤ 10 ≤ 11

44 42 55 55 44

6000 6000

7500 7500

92 90

> 20000 > 20000

35 39

≤ 78

+90

IP 64

75 75 17 17 17

LPK+ 155 2-/3-traps

a) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.b) Gemeten in het midden van de uitgaande as, bij n2 = 100 min-1

2-traps 3-traps

Overbrengingsverhouding i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)a) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij i = 10 en n1 = 3000 min-1 zonder belasting) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

J1 kgcm2

342

Page 343: Productcatalogus 2016/2017

LPK

+

alpha

A

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepast.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

2-traps :

3-traps :

Aanzicht A

343

Page 344: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 16 20 25 30 35 50 70 100

22 29 35 35 32 35 35 35 32 35 35 35 32

11 15 18 18 16,5 18 18 18 16,5 18 18 18 16,5

45 60 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000

4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

0,72 0,71 0,67 0,66 0,62 0,63 0,63 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59

≤ 14 ≤ 12

– – – – – – – – – – – – –

1550 1550

3000 3000

92 90

> 20000 > 20000

3,4 3,8

≤73

+90

IP 64

0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85

LPBK+ 070 2-/3-traps

2-traps 3-traps

Overbrengingsverhouding i

Maximaal versnellingskoppel (max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel (bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)a) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht c) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij i = 10 en n1 = 3000 min-1 zonder belasting) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

J1 kgcm2

a) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.b) Gemeten in het midden van de uitgaande as, bij n2 = 100 min-1

c) Met gemonteerde PLPB+-riemschijf en bij een toerental van 100 min-1

344

Page 345: Productcatalogus 2016/2017

LPB

K+

alpha

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepast.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

Aanzicht A

Afbeelding: uitgaande flens zonder riemschijf

Riemschijf PLPB+ 070 profiel AT5-0

Steek p mm 5

Aantal tanden z 43

Omtrek steekcirkel z * p mm/omw. 215

Massatraagheidsmoment J kgcm² 3,86

Gewicht m kg 0,48

Optie: Riemschijf PLPB+ (niet inbegrepen bij de levering – gelieve apart te bestellen)

2-traps :

3-traps :

345

Page 346: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 16 20 25 30 35 50 70 100

56 74 90 90 80 90 90 90 80 90 90 90 80

28 37 45 45 40 45 45 45 40 45 45 45 40

110 150 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190

2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700 2700

4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000

1,83 1,83 1,72 1,63 1,63 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

≤ 12 ≤ 11

– – – – – – – – – – – – –

1900 1900

4300 4300

92 90

> 20000 > 20000

6,2 6,9

≤76 ≤76

+90

IP 64

4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

LPBK+ 090 2-/3-traps

2-traps 3-traps

Overbrengingsverhouding i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)a) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht c) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij i = 10 en n1 = 3000 min-1 zonder belasting) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

J1 kgcm2

a) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.b) Gemeten in het midden van de uitgaande as, bij n2 = 100 min-1

c) Met gemonteerde PLPB+-riemschijf en bij een toerental van 100 min-1

346

Page 347: Productcatalogus 2016/2017

LPB

K+

alpha

A

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepast.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

Aanzicht A

Riemschijf PLPB+ 090 profiel AT10-0

Steek p mm 10

Aantal tanden z 28

Omtrek steekcirkel z * p mm/omw. 280

Massatraagheidsmoment J kgcm² 10,95

Gewicht m kg 0,82 Afbeelding: uitgaande flens zonder riemschijf

Optie: Riemschijf PLPB+ (niet inbegrepen bij de levering – gelieve apart te bestellen)

2-traps :

3-traps :

347

Page 348: Productcatalogus 2016/2017

3 4 5 7 10 16 20 25 30 35 50 70 100

136 181 220 220 200 220 220 220 200 220 220 220 200

68 91 110 110 100 110 110 110 100 110 110 110 100

280 380 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480 480

2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

3,3 3,3 3,09 3,09 3,09 2,96 2,96 2,96 2,96 2,52 2,52 2,52 2,52

≤ 11 ≤ 11

– – – – – – – – – – – – –

4000 4000

9500 9500

92 90

> 20000 > 20000

16 17

≤76

+90

IP 64

17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17

LPBK+ 120 2-/3-traps

2-traps 3-traps

Overbrengingsverhouding i

Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

T2B Nm

Nominaal uitgaand koppel(bij n1N)

T2N Nm

Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

T2Not Nm

Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20°C)a) n1N min-1

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3.000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht c) F2RMax N

Rendement onder belasting η %

Levensduur(Berekening : zie hoofdstuk "Informaties".)

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau

(bij i = 10 en n1 = 3000 min-1 zonder belasting) LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

Omgevingstemperatuur SDgrC

Van -15 tot +40

Smering Levenslang gesmeerd

Laklaag Blauw, RAL 5002

Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

J1 kgcm2

a) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.b) Gemeten in het midden van de uitgaande as, bij n2 = 100 min-1

c) Met gemonteerde PLPB+-riemschijf en bij een toerental van 100 min-1

348

Page 349: Productcatalogus 2016/2017

LPB

K+

alpha

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus worden aangepast.

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

Aanzicht A

Riemschijf PLPB+ 120 profiel AT20-0

Steek p mm 20

Aantal tanden z 19

Omtrek steekcirkel z * p mm/omw. 380

Massatraagheidsmoment J kgcm² 50,62

Gewicht m kg 2,61 Afbeelding: uitgaande flens zonder riemschijf

Optie: Riemschijf PLPB+ (niet inbegrepen bij de levering – gelieve apart te bestellen)

2-traps :

3-traps :

349

Page 350: Productcatalogus 2016/2017

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

400

350

300

250

200

150

100

50

V-Drive Value 040

V-Drive Value 050

V-Drive Value 063

VDHe

VDSe

V-Drive Value – het economische servo-wormwiel

V-Drive Value (voorbeeld voor i = 28)Voor toepassingen in cyclusbedrijf (ED ≤ 60%) of continubedrijf (ED ≥ 60%)

Snelkeuze bouwgrootte

Toelaatbaar gemiddelde ingaande snelheid [min-1]

Max

. ko

pp

el a

an d

e ui

tgaa

nde

as [

Nm

]

De servo-wormwielvertragingskast met uitgaande as en holle as. De V-Drive Value kenmerkt zich door een hoge vermogensdichtheid en gemiddelde torsiespeling.Het is zeer geschikt voor economi-sche toepassingen in continubedrijf.

350

Page 351: Productcatalogus 2016/2017

VD

He

VD

Se

V-D

rive

Va

lue

• • • •

• • • • • •

4 – 40 4 – 40

≤ 6 ≤ 6

• •

• •

• •

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

Versies en hun toepassing

Producteigenschappen

Overbrengingen

Torsiespeling [arcmin]

Vorm van de uitgaande as

Uitgaande as, glad

Uitgaande as, spiebaan

HolleaskoppelingVerbinding via klemschijf

Holleaskoppeling, aan achterzijdeVerbinding via klemschijf

As aan weerszijden

Vorm van de ingaande as

Motormontageversie

Uitvoering

Voor levensmiddelen geschikte smering

Corrosiebestendig a)

Accessoires

Koppeling

Tandheugel

Rondsel

Klemschijf

a) Gelieve contact op te nemen met WITTENSTEIN alpha

EigenschappenVDHe

met gladde holle as / spiebaan vanaf bladzijde 352

VDSe met massieve gladde as / spiebaan vanaf

bladzijde 358

Vermogensdichtheid

Rustige loop

351

Page 352: Productcatalogus 2016/2017

4 7 10 16 28 40

74 82 91 94 98 91

17 24 25 26 29 25

93 90 88 82 73 67

63 73 87 89 96 84

19 26 28 29 32 28

94 92 90 86 77 73

47 58 71 76 81 72

19 26 28 29 33 29

96 94 92 88 81 77

37 47 59 65 70 62

19 26 28 29 32 28

96 95 93 90 83 79

31 38 48 56 61 55

19 25 27 28 31 27

96 95 94 91 84 81

118 126 125 129 134 122

6000

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4

≤ 6

4,5

3000

2400

205

> 20000

4,0

< 54

+90

IP 65

C 14 0,52 0,38 0,34 0,32 0,32 0,31

E 19 0,54 0,40 0,37 0,35 0,34 0,33

Neem contact op voor een optimale configuratie bij S1-gebruiksomstandigheden (continubedrijf).

1-traps

Overbrengingsverhouding i

n1N=500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=1000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=2000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=4000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

Uitgaand koppel noodstop T2Not Nm

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel a) (Bij n1=3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

LevensduurBerekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau(Bij n1=3000 min-1 en bij nullast)

LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Synthetische tandwielkastolie

Laklaag Geen

Draairichting Zie tekening.

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Massatraagheidsmomenten voor motorasdiameter 14/19 mm

J1 kgcm²

J1 kgcm²

VDH Value 040 1-traps

a) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf.b) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de

uitgaande as bij n2=300 min-1

352

Page 353: Productcatalogus 2016/2017

alpha

VD

He

V-D

rive

Va

lue

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras is aanpasbaar mbv een afstandsbus

met een minimale wandsterkte van 1 mm. Motorasdiameters tot 19 mm mogelijk, gelieve contact op te nemen met WITTENSTEIN alpha.

5) Tolerantie h6 voor de machineas

a) Holle as, met spiebanenb) Holle as, gladc) Eindschijf als bevestigingsschijf voor schroef M6 (op aanvraag)d) Eindschijf als afdrukschijf voor schroef M8 (op aanvraag)e) Borgring DIN 472

353

Page 354: Productcatalogus 2016/2017

4 7 10 16 28 40

– 150 153 157 167 141

– 62 64 70 78 64

– 89 86 82 72 64

– 127 130 146 155 112

– 66 70 76 84 70

– 91 89 85 77 69

– 104 109 124 132 115

– 68 71 77 86 72

– 93 91 88 75 75

– 90 94 107 119 101

– 67 70 76 84 70

– 94 93 90 83 78

– 77 82 97 105 91

– 64 69 75 83 69

– 95 93 91 85 80

– 242 242 250 262 236

6000

– 2,2 1,6 1,5 1,2 1,1

≤ 6

8

5000

3800

409

> 20000

7,4

≤ 62

+90

IP 65

E 19 – 2,02 1,93 1,84 1,81 1,86

Neem contact op voor een optimale configuratie bij S1-gebruiksomstandigheden (continubedrijf).

1-traps

Overbrengingsverhouding i

n1N=500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=1000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=2000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=4000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

Uitgaand koppel noodstop T2Not Nm

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel a) (Bij n1=3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

LevensduurBerekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau(Bij n1=3000 min-1 en bij nullast)

LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Synthetische tandwielkastolie

Laklaag Geen

Draairichting Zie tekening.

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm²

VDH Value 050 1-traps

a) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf.b) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de

uitgaande as bij n2=300 min-1

354

Page 355: Productcatalogus 2016/2017

alpha

VD

He

V-D

rive

Va

lue

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas

a) Holle as, met spiebanenb) Holle as, gladc) Eindschijf als bevestigingsschijf voor schroef M10 (op aan-

vraag)d) Eindschijf als afdrukschijf voor schroef M12 (op aanvraag)e) Borgring DIN 472 (op aanvraag)

355

Page 356: Productcatalogus 2016/2017

4 7 10 16 28 40

– 303 319 331 365 321

– 183 195 198 215 201

– 91 88 83 74 68

– 269 287 302 337 308

– 197 208 212 230 215

– 93 91 86 78 73

– 234 252 263 277 269

– 188 203 212 224 217

– 94 93 89 83 78

– 183 198 209 230 224

– 145 163 181 182 177

– 95 94 91 85 81

– 146 162 175 196 193

– 114 134 152 152 149

– 96 94 92 86 83

– 484 491 494 518 447

4500

– 3,1 3,0 2,4 2,3 2,2

≤ 6

28

8250

6000

843

> 20000

12

≤ 64

+90

IP 65

H 28 – 5,77 5,53 5,44 5,40 5,35

Neem contact op voor een optimale configuratie bij S1-gebruiksomstandigheden (continubedrijf).

1-traps

Overbrengingsverhouding i

n1N=500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=1000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=2000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=4000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

Uitgaand koppel noodstop T2Not Nm

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel a) (Bij n1=3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

LevensduurBerekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau(Bij n1=3000 min-1 en bij nullast)

LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Synthetische tandwielkastolie

Laklaag Geen

Draairichting Zie tekening.

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm²

VDH Value 063 1-traps

a) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf.b) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de

uitgaande as bij n2=300 min-1

356

Page 357: Productcatalogus 2016/2017

alpha

VD

He

V-D

rive

Va

lue

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Tolerantie h6 voor de machineas

a) Holle as, met spiebanenb) Holle as, gladc) Eindschijf als bevestigingsschijf voor schroef M10 (op aan-

vraag)d) Eindschijf als afdrukschijf voor schroef M12 (op aanvraag)e) Borgring DIN 472 (op aanvraag)

357

Page 358: Productcatalogus 2016/2017

4 7 10 16 28 40

63 73 87 89 96 84

17 24 25 26 29 25

93 90 88 82 73 67

63 73 87 89 96 84

19 26 28 29 32 28

94 92 90 86 77 73

47 58 71 76 81 72

19 26 28 29 33 29

96 94 92 88 81 77

37 47 59 65 70 62

19 26 28 29 32 28

96 95 93 90 83 79

31 38 48 56 61 55

19 25 27 28 31 27

96 95 94 91 84 81

118 126 125 129 134 122

6000

0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,4

≤ 6

4,5

3000

2400

205

> 20000

4,1

≤ 54

+90

IP 65

C 14 0,52 0,38 0,34 0,32 0,32 0,31

E 19 0,54 0,40 0,37 0,35 0,34 0,33

Neem contact op voor een optimale configuratie bij S1-gebruiksomstandigheden (continubedrijf).

1-traps

Overbrengingsverhouding i

n1N=500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=1000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=2000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=4000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

Uitgaand koppel noodstop T2Not Nm

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel a) (Bij n1=3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

LevensduurBerekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau(Bij n1=3000 min-1 en bij nullast)

LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Synthetische tandwielkastolie

Laklaag Geen

Draairichting Zie tekening.

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Massatraagheidsmomenten voor motorasdiameter 14/19 mm

J1 kgcm²

J1 kgcm²

VDS Value 040 1-traps

a) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf.b) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de

uitgaande as bij n2=300 min-1

358

Page 359: Productcatalogus 2016/2017

alpha

VD

Se

V-D

rive

Va

lue

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras is aanpasbaar mbv een afstands-

bus met een minimale wandsterkte van 1 mm. Motorasdia-meters tot 19 mm mogelijk, gelieve contact op te nemen met WITTENSTEIN alpha.

5) Uitgaande zijde

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

Gegroefde uitgaande as in mmE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Optioneel met aan beide kanten een as. Maatblad verkrijgbaar op aanvraag.

359

Page 360: Productcatalogus 2016/2017

4 7 10 16 28 40

– 150 153 157 167 141

– 62 64 70 78 64

– 89 86 82 72 64

– 127 130 146 155 112

– 66 70 76 84 70

– 91 89 85 77 69

– 104 109 124 132 115

– 68 71 77 86 72

– 93 91 88 75 75

– 90 94 107 119 101

– 67 70 76 84 70

– 94 93 90 83 78

– 77 82 97 105 91

– 64 69 75 83 69

– 95 93 91 85 80

– 242 242 250 262 236

6000

– 2,2 1,6 1,5 1,2 1,1

≤ 6

8

5000

3800

409

> 20000

7,7

≤ 62

+90

IP 65

E 19 – 2,03 1,94 1,84 1,81 1,86

Neem contact op voor een optimale configuratie bij S1-gebruiksomstandigheden (continubedrijf).

1-traps

Overbrengingsverhouding i

n1N=500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=1000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=2000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=4000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

Uitgaand koppel noodstop T2Not Nm

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel a) (Bij n1=3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

LevensduurBerekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau(Bij n1=3000 min-1 en bij nullast)

LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Synthetische tandwielkastolie

Laklaag Geen

Draairichting Zie tekening.

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm²

VDS Value 050 1-traps

a) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf.b) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de

uitgaande as bij n2=300 min-1

360

Page 361: Productcatalogus 2016/2017

alpha

VD

Se

V-D

rive

Va

lue

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Uitgaande zijde

Optioneel met aan beide kanten een as. Maatblad verkrijgbaar op aanvraag.

Gegroefde uitgaande as in mmE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

361

Page 362: Productcatalogus 2016/2017

4 7 10 16 28 40

– 303 319 331 365 321

– 183 195 198 215 201

– 91 88 83 74 68

– 269 287 302 337 308

– 197 208 212 230 215

– 93 91 86 78 73

– 234 252 263 277 269

– 188 203 212 224 217

– 94 93 89 83 78

– 183 198 209 230 224

– 145 163 181 182 177

– 95 94 91 85 81

– 146 162 175 196 193

– 114 134 152 152 149

– 96 94 92 86 83

– 484 491 494 518 447

4500

– 3,1 3 2,4 2,3 2,2

≤ 6

28

8250

6000

843

> 20000

12,5

≤ 64

+90

IP 65

H 28 – 5,78 5,53 5,44 5,40 5,35

Neem contact op voor een optimale configuratie bij S1-gebruiksomstandigheden (continubedrijf).

1-traps

Overbrengingsverhouding i

n1N=500 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=1000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=2000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=3000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

n1N=4000 1/min

T2Max Nm

T2Servo Nm

η %

Uitgaand koppel noodstop T2Not Nm

Max. aandrijftoerental n1Max min-1

Gemiddeld leegloopkoppel a) (Bij n1=3000 min-1 en temperatuur vertragingskast van 20°C)

T012 Nm

Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin

Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21Nm/bgmin

Max. axiale kracht b) F2AMax N

Max. radiale kracht b) F2RMax N

Max. kipkoppel M2KMax Nm

LevensduurBerekening : zie het hoofdstuk "Informaties" in de hoofdcatalogus.

Lh h

Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

m kg

Geluidsniveau(Bij n1=3000 min-1 en bij nullast)

LPA dB(A)

Max. toelaatbare temperatuur behuizing °C

Omgevingstemperatuur °C Van -15 tot +40

Smering Synthetische tandwielkastolie

Laklaag Geen

Draairichting Zie tekening.

Beschermingsklasse

Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

Boordiameter van de klemnaaf [mm]

J1 kgcm²

VDS Value 063 1-traps

a) Leegloopkoppels nemen af bij normaal bedrijf.b) Rekening houdend met het as- of flensmidden aan de

uitgaande as bij n2=300 min-1

362

Page 363: Productcatalogus 2016/2017

alpha

VD

Se

V-D

rive

Va

lue

Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

!

Haa

kse

vert

ragi

ngsk

aste

n G

ener

al

Maattolerantie : ± 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen

zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan worden aangepast mbv een

afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm.5) Uitgaande zijde

Optioneel met aan beide kanten een as. Maatblad verkrijgbaar op aanvraag.

Gegroefde uitgaande as in mmE = spie volgens DIN 6885, blad 1, vorm A

Alternatieve oplossingen : varianten voor de uitgaande as

363

Page 364: Productcatalogus 2016/2017

alpha rondsel-tandheugelsysteemPrecieze rondsel-tandheugelaandrijvingen, perfect passend voor uw toepassingen

Afgestemd op uw vereisten krijgt u bij ons de optimale systeemoplossing van vertragingskast, rondsel en tandheugel. Een geselecteerde toebehorenportfolio voor smering en montage rondt het lineaire systeem af.

www.tandheugelsystemen.be

Systeemoplossingen

Uw voordelen

dynamisch · hoogste rijsnelheden en versnelling met geringe massatraagheidsmomenten

· zeer goed regelgedrag door constante lineaire stijfheid over de gehele verplaatsing

nauwkeurig · Aandrijfoplossingen met unieke rotatienauwkeurigheid

· de hoogste positioneernauwkeurigheid door exact afgestemde componenten

efficiënt · probleemloze ingebruikname · gering inbouwvolume met de hoogste vermogensdichtheid

· enorm besparingspotentieel

High Performance Lineair Systeem Precisiesysteem Performance lineair Systeem

364

Page 365: Productcatalogus 2016/2017

Sys

teem

oplo

ssin

gen

Ron

dse

l- ta

ndhe

ugel

-sy

stee

m

MontagemalSmering

Standaardsysteem Economy systeem

Toebehoren

365

Page 366: Productcatalogus 2016/2017

alpha rondsel-tandheugelsysteem

Rondsel-tandheugelsystemen van WITTENSTEIN alpha – het perfecte samenspel naar de nieuwste techniek en gefundeerde ervaring.De bijzondere know-how ligt niet alleen in de koppeling van vertragingskasten, motor, rondsel en tandheugels, maar ook in de systeemoplossing.

30 jaar ervaring op het gebied van ver-tragingskasten, vertandingstechnologie en de configuratie van volledige aan-drijfsystemen komt tot uiting in onze rondsel-tandheugelsystemen.

Verdere informatie vindt u op: www.tandheugelsystemen.be

Het alternatief – niet alleen voor de lange afstand

Niet alleen daar waar het gaat om lange en nauw-keurige verplaatsingen, kan de combinatie uit rond-sel en tandheugel pieken. Dankzij de elektronische ver-spanning kan met deze WITTENSTEIN alpha techniek een zeer hoge precisie worden bereikt. Hierbij is met name de exacte vervaardiging van de afzonderlijke componenten een voorwaarde – want als het om precisie gaat, moeten fabrikanten en gebruikers kunnen vertrouwen op de gebruikte aandrijvingen.

Om te voldoen aan de hoge vereisten van de ma-chine- en installatiebouwer, bieden wij het maximum aan precisie, dynamiek, stijfheid en levensduur. Het resultaat is een hoogwaardige prestatie over de gehele linie. WITTENSTEIN alpha heeft het bewerk-stelligd om voor het reeds beproefde systeem uit vertragingskasten, rondsels en tandheugels nieuwe toepassingsgebieden aan te boren en gelijktijdig ni-euwe maatstaven voor wat betreft voedingskracht, vermogen en stijfheid te zetten.

366

Page 367: Productcatalogus 2016/2017

Ron

dse

l- ta

ndhe

ugel

- sy

stee

m

Sys

teem

oplo

ssin

gen

Eigenschappen Kogelschroefdraad Lineaire motor alpha lineair systeem

Rijsnelheid

Voedingskracht

Versnelling

Oppervlakprecisie

Geluidsniveau

Energiebehoefte

Veiligheid bij spanningsuitval

Levensduur

Gevoeligheid bij crashs

Servicevriendelijkheid

Investeringskosten

Reparatiekosten

Zuinigheid (hoge belasting)

Zuinigheid (lage belasting)

De vergelijking heeft betrekking op de kenmerkende bewerking van grote werkstukken en machines met lange verplaatsingen.

Het alpha rondsel-tandheugelsysteem in directe vergelijking met andere lineaire systemen

slechter beter

367

Page 368: Productcatalogus 2016/2017

De alpha rondsel-tandheugelsystemen in vergelijking

High Performance Lineair SysteemPlanetaire vertragingskasten RP+ High Performance rondsel High Performance tandheugel

· max. vrijheidswerking in de constructie · Kostenreductie door downsizing · optimale vermogensdichtheid · max. precisie in master-slave-configuratie

· Toepassing bij bv. bij HSC freesmachi-nes of hoogdynamische en precisie-handlingstoepassingen

150% meer prestatievermogen*100% hogere vermogensdichtheid* 50% hogere systeemstijfheid* 50% minder montagekosten* 15% nauwkeurigere positionering*

*in vergelijking met de industriële standaard

De systeemcatalogus kunt u downloaden op www.tandheugelsystemen.be

PrecisiesysteemPlanetaire vertragingskast TP+ Premium Class+/ Premium Class RTP rondsel Premium Class tandheugel

· hoogste positioneernauwkeurigheid bij afzonderlijke aandrijving

· Kostenverlaging mogelijk door af te zien van directe meetsystemen

· onbereikte precisie in master- slave-configuratie

· Toepassingen bij bv. bij lasermachines of bij freesmachines

Performance lineair SysteemPlanetaire vertragingskast alpheno®

Premium Class+ Rondsel Performance Class tandheugel

· max. vermogensrendement · Plus aan efficiëntie · Overeenstemming met de gestegen wettelijke vereisten aan de machineveiligheid

· max. precisie in master-slave-configuratie

· Toepassing bij bv. bij het updaten van bestaande constructies van bewer-kingscentra voor hout-kunst-samenge-stelde stoffen of in de automatisering

alpha rondsel-tandheugelsysteem

Naast de standaard planetaire vertragings-kasten staan voor onze rondsel-tandheu-gelsystemen uiteraard ook de desbetref-fende servo-hoekvertragingskasten ter beschikking. De portfolio wordt door de geïntegreerde motor-vertragingskast-een-heden TPM+ en RPM+ van WITTENSTEIN motion control afgerond.Neem de overige informatie tot de servo- hoekvertragingskasten in deze catalogus in acht. Naar de actuatoren op www.wittenstein-motion-control.de

368

Page 369: Productcatalogus 2016/2017

Ron

dse

l- ta

ndhe

ugel

- sy

stee

m

Sys

teem

oplo

ssin

gen

De snelkiezer voor het systeem

vindt u op de volgende twee

pagina's!

StandaardsysteemPlanetaire vertragingskast SP+ Standard Class RSP rondsel Value Class tandheugel

afgestemd op lineaire standaardtoe-passingen in het middensegment met gemiddelde/normale vereisten aan de positioneernauwkeurigheid · Toepassingen bij bv. bij het upda-ten van bestaande constructies van bewerkingscentra voor hout-kunst-sa-mengestelde stoffen en in de automa-tisering

Economy systeemPlanetaire vertragingskasten LP+

Planetaire vertragingskast SP+ Value Class rondsel Value Class tandheugel

afgestemd op lineaire toepassingen in het Economy segment met soortgelijke beperkte vereisten aan de positioneernauw-keurigheid en voedingskracht · Toepassingen bij bv. bij houtverwerkings-machines of in de automatisering

De master-slave-configuratie – elektrisch gespannen aandrijvingen

De regelingstechnisch gespannen aan-drijvingen maken een bereikbare machi-neprecisie * van max. < 5 µm mogelijk. Onafhankelijk van de voedingskracht, rij-snelheid of aslengte! De maximale preci-sie kan daarbij slechts door de optimale samenwerking van de afzonderlijke com-ponenten worden gerealiseerd, zoals dit alleen mogelijk is bij een systeemaan-bieder als WITTENSTEIN alpha GmbH.

* van overige parameters afhankelijk

369

Page 370: Productcatalogus 2016/2017

1

5

20

50

100

200

> 300

20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 240.000

Machinenauwkeurigheid [µm] *

Voorbeelden van toepassingen

BrandsnijmachinesBron: LIND GmbH Industrial Equipment

CNC Hout-/kunststofbewerkingscentraBron: MAKA – Max Mayer Maschinenbau GmbH © MAKA

AutomatiseringstechniekBron: MOTOMAN Robotics Europe AB

LasermachinesBron: TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG

Erodeermachines

Slijpmachines

HSC Portaalfreesmachines

Draaimachines

Bewerkingscentra

Lasermachines

Boorwerken

Stansmachines

Waterstraalsnijmachines

Hout-/kunststofbewerkingscentra

Pijpbuigmachines

Brandsnijmachines

Automatiseringstechniek

Schuimstofsnijmachines

StandaardsysteemPagina 384/385

Economy systeem

Pagina 386/387

Performance Lineair Systeem

Pagina 382/383

Master-slave met precisiesysteem of systeem met hoge prestatiesNeemt u gerust contact met ons op !

PrecisiesysteemPagina 378 – 381

ind

irect

m

eets

yste

emd

irect

m

eets

yste

em

Snelkiezer voor systeem – voor elke toepassing het passende systeem

370

Page 371: Productcatalogus 2016/2017

20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 240.000

Ron

dse

l- ta

ndhe

ugel

- sy

stee

m

Sys

teem

oplo

ssin

gen

Voedingskracht [N]

HSC PortaalfreesmachinesBron: F. Zimmermann GmbH

* van overige parameters afhankelijk

ProfielbewerkingscentraBron: Handtmann A-Punkt Automation GmbH

High Performance Lineair SysteemPagina 383

Master-slave met lineair systeem met hoge prestatiesNeemt u gerust contact met ons op !

PijpbuigmachinesBron: Wafios AG

PerstransferBron: Strothmann Machines en Handling GmbH

alpha

rond

sel-t

andhe

ugels

yste

men

371

Page 372: Productcatalogus 2016/2017

De rondselvarianten voor het systeem

Premium Class+ rondselin combinatie met het precisiesysteem en het Performance lineair systeem

· uiterst nauwkeurige en optimaal toegepaste vertandingsgeometrie voor de beste krachtoverdracht, hoge rus-tige loop en precisie in de toepassing

· innovatieve rondsel-vertragingskast-verbinding zorgt voor:�   hoogste lineaire stijfheid door de

indirecte verbinding van rondsels met kleine deeldiameter

�   maximale flexibiliteit in de rondselkeuze

�   optimaal gedimensioneerd en stijf rondsel

�  compact aandrijvingsontwerp · fabrieksmontage met gemarkeerd hoogtepunt

· naast onze standaard rondsels voor rondsel-tandheugeltoepassingen, bieden wij u voor speciale vereisten bij bv. draaikransaandrijvingen. Voor overige opties, verzoeken wij u con-tact op te nemen

Premium Class RTP rondselin combinatie met het precisiesysteem

· uiterst nauwkeurige en optimaal toegepaste vertandingsgeometrie voor de beste krachtoverdracht, hoge rus-tige loop en precisie in de toepassing

· afgestemd op de standaard vertra-gingskastreeksen met de beproefde TP+ aandrijfflens

· hoge voedingssnelheden met lage ingangstoerentallen door grote walsdiameter

· compacte rondsel-vertragingskast-verbinding

· fabrieksmontage met gemarkeerd hoogtepunt

Fabrieksmontage

Alle rondsels worden af fabriek verzonden. U krijgt hierbij de volgende voordelen:

· bewezen kwaliteit door een 100% eindcontrole

· hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid, perfecte instelling van de vertandings-speling tussen rondsel en tandheugel door uitgelijnd en gemarkeerd hoog-tepunt *

· Eliminatie van potentiële foutbronnen in uw montage

*niet bij Value Class rondsel

Standaard klasse RSP rondselin combinatie met het standaardsysteem

· nauwkeurige vertanding met optimaal toegepaste vertandingsgeometrie

· vormsluitende evolvente verbinding tussen rondsel en vertragingskast

· compacte constructie · fabrieksmontage met gemarkeerd hoogtepunt

372

Page 373: Productcatalogus 2016/2017

Ron

dse

l- ta

ndhe

ugel

- sy

stee

m

Sys

teem

oplo

ssin

gen

Value Class rondselin combinatie met het Economy Systeem

· nauwkeurige vertanding met optimaal toegepaste vertandingsgeometrie

· spelingsvrije klem-/kleefverbinding met spie als overbelastingsbeveiliging

· fabrieksmontage klem-/kleefverbinding garandeert een perfecte bevestiging van het rondsel gedurende de gehele levensduur

Het gemarkeerde hoogtepunt maakt een perfecte instelling van de vertandingsspeling tussen rondsel en tandheugel mogelijk.

373

Page 374: Productcatalogus 2016/2017

De tandheugelvarianten voor het systeem

Premium Class tandheugelIn combinatie met het precisiesysteem

De oplossing voor hoogdynamische en precisie-high-end-toepassingen. Voor nog meer precisie: Lineaire en gantry-sortering mogelijk. Neem contact met ons op!

Uw voordelen: · de beste vertandingskwaliteit zorgt voor de hoogste precisie, zelfs bij afzonderlijke aandrijving

· tot een machinenauwkeurigheid van ca. 30 µm is in combinatie met gesorteerde tandheugels een indirect meetsysteem bij afzonderlijke aandrij-ving voldoende

Performance Class tandheugelIn combinatie met het Performance lineair systeem

De oplossing voor hoogdynamische mid-denbereik en precisie-high-end-toepas-singen (met elektrisch gespannen aan-drijvingen).

Uw voordelen: · duidelijk hogere bestendigheid in de randlaag en in de kernconstructie

· hogere toegestane buigbelastingen · hoogste duurbestendigheid voor schommelende vereisten

· hoogste weerstand tegen slijtage

Als uw vereisten aanzienlijk verder gaan, kunnen wij u  met het lineaire systeem voor hoge prestaties de juiste oplossing aanbieden. Voor meer informatie, gaat u naar het downloadgedeelte op de web-site www.tandheugelsystemen.be

Value Class tandheugelin combinatie met het economy systeem

De zuinige oplossing voor toepassingen in de midden- en economy segmenten met soortgelijke beperkte vereisten op de positioneernauwkeurigheid en voe-dingskracht. De schuine vertanding zorgt voor de bekende rustige loop.

Voor elke vereiste de passende tandheugel

Bij de realisatie van uw machinecon-cept rijst de vraag naar de juiste tand-heugel. Dankzij de drie tandheugel-soorten Premium Class, Value Class en Performance Class van WITTENSTEIN alpha kunnen wij u, in combinatie met een afgestemde vertragingskast en rondsel, de meest optimale oplossing voor uw behoefte bieden.

De verwezelijking van uw vereisten wordt zo niet blootgesteld aan grenzen!

374

Page 375: Productcatalogus 2016/2017

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

Ron

dse

l- ta

ndhe

ugel

- sy

stee

m

Sys

teem

oplo

ssin

gen

Kwalitatieve vergelijking in de grootte van de vertanding (DIN 867).

375

Page 376: Productcatalogus 2016/2017

pt L z a a1 B d d1b) D f+0,5 h hB hD H I I1 L1 m

2 6,67 500 75 31,7 436,6 24 7 5,7 11 2 22 8 7 24 62,5 125,0 8,5 1,99

2 6,67 333 50 31,7 269,9 24 7 5,7 11 2 22 8 7 24 62,5 104,2 8,5 1,32

2 6,67 167 25 31,7 103,3 24 7 5,7 11 2 22 8 7 24 62,5 41,7 8,5 0,65

3 10,00 500 50 35,0 430,0 29 10 7,7 15 2 26 9 9 29 62,5 125,0 10,3 2,80

3 10,00 250 25 35,0 180,0 29 10 7,7 15 2 26 9 9 29 62,5 125,0 10,3 1,39

4 13,33 507 38 18,3 460,0 39 12 9,7 18 3 35 12 11 39 62,5 125,0 13,8 5,11

5 16,67 500 30 37,5 425,0 49 14 11,7 20 3 34 12 13 39 62,5 125,0 17,4 6,05

6 20,00 500 25 37,5 425,0 59 18 15,7 26 3 43 16 17 49 62,5 125,0 20,9 9,01

pt L z a a1 B d d1b) D f+0,5 h hB hD H I I1 L1 m

2 6,67 1000 150 31,7 936,6 24 7 5,7 11 2 22 8 7 24 62,5 125,0 8,5 4,01

3 10,00 1000 100 35,0 930,0 29 10 7,7 15 2 26 9 9 29 62,5 125,0 10,3 5,64

4 13,33 1000 75 33,3 933,4 39 10 7,7 15 3 35 12 9 39 62,5 125,0 13,8 10,32

5 16,67 1000 60 37,5 925,0 49 14 11,7 20 3 34 12 13 39 62,5 125,0 17,4 12,23

6 20,00 1000 50 37,5 925,0 59 18 15,7 26 3 43 16 17 49 62,5 125,0 20,9 18,28

pt L z a a1 B d d1b) D f+0.5 h hB hD H I I1 L1 m

2 6,67 1000 150 31,7 936,6 24 7 5,7 11 2 22 8 7 24 62,5 125,0 8,5 4,01

3 10,00 1000 100 35,0 930,0 29 10 7,7 15 2 26 9 9 29 62,5 125,0 10,3 5,64

4 13,33 1000 75 33,3 933,4 39 10 7,7 15 3 35 12 9 39 62,5 125,0 13,8 10,32

5 16,67 1000 60 37,5 925,0 49 14 11,7 20 3 34 12 13 39 62,5 125,0 17,4 12,23

6 20,00 1000 50 37,5 925,0 59 18 15,7 26 3 43 16 17 49 62,5 125,0 20,9 18,28

Modulus

Modulus

Alle afmetingen in [mm]b) Aanbevolen pasmaat : 6H7/8H7/10H7/12H7/16H7

Alle afmetingen in [mm]b) Aanbevolen pasmaat : 6H7/8H7/10H7/12H7/16H7/20H7

Value Class-tandheugel

Modulus

Alle afmetingen in [mm]b) Aanbevolen pasmaat : 6H7/8H7/10H7/12H7/16H7 c) De hartafstand tussen twee tandheugels met modulus 4 bedraagt 131,67 mm.

Premium Class-tandheugel

pt = omtreksteekz = aantal tandenm = massa in kg

pt = omtreksteekz = aantal tandenm = massa in kg

pt = omtreksteekz = aantal tandenm = massa in kg

Afmetingen

Tandheugels

De aanwijzingen voor montage en uitvoering van het machinebed kunt u in onze gebruiksaanwijzing vinden op www.wittenstein.biz.

Performance Class-tandheugel

376

Page 377: Productcatalogus 2016/2017

alpha

a)

a)

a)

Ron

dse

l- ta

ndhe

ugel

- sy

stee

m

Sys

teem

oplo

ssin

gen

a) Als gevolg van het monteren van meerdere tandheugels ontstaan er kleine open ruimtes tussen de afzonderlijke elementen. Vertanding gehard en geslepen. Tandwielprofiel rondom geslepen. Contacthoek α = 20°, rechts draaiend

a) Als gevolg van het monteren van meerdere tandheugels ontstaan er kleine open ruimtes tussen de afzonderlijke elementen.

Vertanding gehard en geslepen.

Tandwielprofiel rondom geslepen. Contacthoek α = 20°, rechts draaiend

a) Als gevolg van het monteren van meerdere tandheugels ontstaan er kleine open ruimtes tussen de afzonderlijke elementen.

Vertanding gehard en geslepen.

Tandwielprofiel rondom geslepen. Contacthoek α = 20°, rechts draaiend

377

Page 378: Productcatalogus 2016/2017

Precision System

zA

± 0,3 a) b B da d x L12 L13 x2 L15 L16 L17

TP+ / TPK+ 010 2 20 44,021 26 24 48,3 42,441 0,4 71,0 50,5 20,5 8,5 38,5 7,5

TP+ / TPK+ 0252 20 44,021 26 24 48,3 42,441 0,4 73,5 53,0 24,0 12,0 41,0 7,5

3 20 59,031 31 29 72,3 63,662 0,4 76,0 52,5 23,5 9,0 38,0 8,0

TP+ / TPK+ 0503 20 59,031 31 29 72,3 63,662 0,4 89,5 66,0 28,0 13,5 51,5 8,0

4 20 78,241 41 39 94,8 84,882 0,2 97,0 67,5 29,5 10,0 48,0 9,0

TP+ / TPK+ 1104 20 78,241 41 39 94,8 84,882 0,2 112,5 83,0 33,0 13,5 63,5 9,0

5 19 86,399 51 49 115,1 100,798 0,4 120,0 85,0 35,0 10,5 60,5 9,5

TP+ / TPK+ 3005 19 86,399 51 49 115,1 100,798 0,4 139,0 104,0 38,0 13,5 79,5 9,5

6 19 105,879 61 59 138,0 120,958 0,4 146,5 106,0 40,0 10,5 76,5 10

TP+ / TPK+ 500 6 19 105,879 61 59 138,0 120,958 0,4 155,5 115,0 43,5 14,0 89,0 10

Afmetingen

Vertragingskast-Bouwgrootte b)

Module

Alle afmetingen in [mm] a) Afstelmechanisme aanbevolen (Afstelmaat ± 0,3 mm)b) Vorm van de uitgaande as: 3 – Systeem uitgaande as

Planetaire vertragingskasten TP+ (HIGH TORQUE)/Hoekvertragingskasten TPK+ (HIGH TORQUE) met Premium Class+ Rondsel en Premium Class tandheugel (alle rondseltoegangshoeken a=20°, schuine hoek b=19,5283° links oplopend)

z = Aant. tandenda = Kopdiameterd = Deeldiameterx = Profielverschuivingsfactor

378

Page 379: Productcatalogus 2016/2017

alpha

[mm] [ ] [N] [Nm] [m/min] [kg]

TP+ / TPK+ 010 2 20 2285 48 200 0,4

TP+ / TPK+ 0252 20 3270 69 150 0,4

3 20 3193 102 225 1,0

TP+ / TPK+ 0503 20 10401 331 200 1,0

4 20 9983 424 267 1,9

TP+ / TPK+ 1104 20 19889 844 233 1,9

5 19 19308 973 277 3,1

TP+ / TPK+ 3005 19 28155 1419 158 3,1

6 19 27436 1659 190 5,8

TP+ / TPK+ 500 6 19 37228 2252 190 5,8

[mm] [ ] [N] [Nm] [m/min] [kg]

TP+ 010 2 20 3385 72 36 0,4

TP+ / TPK+ 0252 20 4088 87 36 0,4

3 20 3992 127 55 1,0

TP+ / TPK+ 0503 20 10401 331 45 1,0

4 20 9983 424 61 1,9

TP+ / TPK+ 1104 20 19889 844 55 1,9

5 19 19308 973 65 3,1

TP+ / TPK+ 3005 19 31051 1565 36 3,1

6 19 30226 1828 43 5,8

TP+ / TPK+ 500 6 19 40189 2431 43 5,8

Ron

dse

l- ta

ndhe

ugel

- sy

stee

m

Sys

teem

oplo

ssin

gen

Technische gegevens

Planetaire vertragingskast TP+/hoekvertragingskast TPK+ met Premium Class+ Rondsel en Premium Class tandheugel · Technische gegevens voor de minimale omzetting

Planetaire vertragingskast TP+ HIGH TORQUE/hoekvertragingskast TPK+ HIGH TORQUE met Premium Class+ Rondsel en Premium Class tandheugel · Technische gegevens voor de minimale omzetting

Technische gegevens hebben betrekken op max. 1000 lastwissel per uur.Overige vertragingskast-rondsel-combinatie in cymex®.* Afhankelijk van de omzetting

Technische gegevens hebben betrekken op max. 1000 lastwissel per uur.Overige vertragingskast-rondsel-combinatie in cymex®.* Afhankelijk van de omzetting

F2T = Max. voedingskrachtT2B = Max. versnellingsmomentz = Aant. tandenvmax = Max. voedingssnelheidmRondsel = Massa van het rondsel

F2T = Max. voedingskrachtT2B = Max. versnellingsmomentz = Aant. tandenvmax = Max. voedingssnelheidmRondsel = Massa van het rondsel

Vertragingskast-bouwgrootte

Module z F2T T2B vMax * mRondsel

Vertragingskast-bouwgrootte

Module z F2T T2B vmax * mRondsel

379

Page 380: Productcatalogus 2016/2017

Precision System

zA

± 0,3 b) b B da d x L12 L13 x2 L15 L16

TP+/TK+/TPK+ 004 2 26 50,4 26 24 61,0 55,174 0,4 45,5 32,5 13,0 1,0 20,5

TP+/TK+/TPK+ 010

2 29 53,4 26 24 66,9 61,540 0,3 66,0 53,0 23,0 11,0 41,0

2 33 57,6 26 24 75,4 70,028 0,3 56,0 43,0 13,0 1,0 31,0

2 37 61,9 26 24 83,9 78,517 0,3 56,0 43,0 13,0 1,0 31,0

TP+/TK+/TPK+ 025

2 35 59,7 26 24 79,7 74,272 0,3 65,0 52,0 23,0 11,0 40,0

2 40 65,0 26 24 90,3 84,883 0,3 55,0 42,0 13,0 1,0 30,0

2 45 70,2 26 24 100,6 95,493 0,22 55,0 42,0 13,0 1,0 30,0

TP+/TK+/TPK+ 050

3 31 76,2 31 29 106,7 98,676 0,3 82,0 66,5 28,5 14,0 52,0

3 35 82,6 31 29 119,4 111,409 0,3 69,0 53,5 15,5 1,0 39,0

3 40 90,6 31 29 135,3 127,324 0,3 69,0 53,5 15,5 1,0 39,0

TP+/TK+/TPK+ 110 4 38 116,6 41 39 171,4 161,277 0,25 91,0 70,5 20,5 1,0 51,0

TP+/TPK+ 300 5 32 120,3 51 49 182,8 169,766 0,285 142,0 116,5 50,5 26,0 92,0

TP+/TPK+ 500 6 31 143,4 61 59 213,0 197,352 0,295 171,0 140,5 65,5 36,0 111,0

zA

± 0,3 b) b B da d x L12 L13 x2 L15 L16

TP+/TPK+ 025 2 40 65,0 26 24 90,3 84,883 0,3 55,0 42,0 13,0 1,0 30,0

TP+/TPK+ 0503 35 82,6 31 29 119,4 111,409 0,3 69,0 53,5 15,5 1,0 39,0

3 40 90,6 31 29 135,3 127,324 0,3 69,0 53,5 15,5 1,0 39,0

TP+/TPK+ 110 4 40 119,9 41 39 177,9 169,766 0 91,0 70,5 20,5 1,0 51,0

TP+/TPK+ 300 5 32 120,3 51 49 182,8 169,766 0,285 149,0 123,5 57,5 33,0 99,0

Vertragingskast-bouwgrootte c) Module

Vertragingskast-bouwgrootte c) Module

Planetaire vertragingskasten TP+/hoekvertragingskasten TK+/TPK+ met Premium Class RTP rondsel en Premium Class tandheugel (alle rondseltoegangshoeken a=20°, schuine hoek b=19,5283° links oplopend)

Planetaire vertragingskast TP+ HIGH TORQUE/hoekvertragingskast TPK+ HIGH TORQUE met Premium Class RTP rondsel en Premium Class tandheugel (alle rondseltoegangshoeken a=20°, schuine hoek b=19,5283° links oplopend)

z = Aant. tanden da = Kopdiameter d = deeldiameterx = Profielverschuivingsfactor

z = Aant. tanden da = Kopdiameter d = deeldiameterx = Profielverschuivingsfactor

Alle afmetingen in [mm] b) Afstelmechanisme aanbevolen (Afstelmaat ± 0,3 mm)c) Vorm van de uitgaande as: 0 – flens

Alle afmetingen in [mm] b) Afstelmechanisme aanbevolen (Afstelmaat ± 0,3 mm)c) Vorm van de uitgaande as: 0 – flens

Afmetingen

380

Page 381: Productcatalogus 2016/2017

alpha

[mm] [ ] [N] [Nm] [m/min] [kg]

TP+/ TK+/ TPK+ 004 2 26 1287 36 260 0,5

TP+/ TK+/ TPK+ 010

2 29 2174 67 290 0,5

2 33 2348 82 330 0,7

2 37 2317 91 370 0,9

TP+/ TK+/ TPK+ 025

2 35 3163 117 263 0,7

2 40 3377 143 300 0,9

2 45 3329 159 338 1,3

TP+/ TK+/ TPK+ 050

3 31 9882 488 310 1,6

3 35 10817 603 350 1,9

3 40 10575 673 400 2,7

TP+/ TK+/ TPK+ 110 4 38 19842 1600 443 5,9

TP+/ TPK+ 300 5 32 25111 2131 267 7,7

TP+/ TPK+ 500 6 31 32174 3175 310 14,3

[mm] [ ] [N] [Nm] [m/min] [kg]

TP+/ TPK+ 025 2 40 4221 179 73 0,9

TP+/ TPK+ 0503 35 10817 603 79 1,9

3 40 10575 673 91 2,7

TP+/ TPK+ 110 4 40 19692 1672 109 6,3

TP+/ TPK+ 300 5 32 27664 2348 85 7,7

Ron

dse

l- ta

ndhe

ugel

- sy

stee

m

Sys

teem

oplo

ssin

gen

Planetaire vertragingskast TP+/hoekvertragingskast TPK+/TPK+ met Premium Class RTP Rondsel en Premium Class tandheugel Technische gegevens voor de minimale omzetting

Planetaire vertragingskast TP+ HIGH TORQUE/hoekvertragingskast TPK+ HIGH TORQUE met Premium Class RTP rondsel en Premium Class tandheugel Technische gegevens voor de minimale omzetting

Technische gegevens

Vertragingskast-bouwgrootte

Module z F2T T2B vmax * mRondsel

Vertragingskast-bouwgrootte

Module z F2T T2B vmax * mRondsel

Technische gegevens hebben betrekken op max. 1000 lastwissel per uur.Overige vertragingskast-rondsel-combinatie in cymex®.* Afhankelijk van de omzetting

Technische gegevens hebben betrekken op max. 1000 lastwissel per uur.Overige vertragingskast-rondsel-combinatie in cymex®.* Afhankelijk van de omzetting

F2T = Max. voedingskrachtT2B = Max. versnellingsmomentz = Aant. tandenvmax = Max. voedingssnelheidmRondsel = Massa van het rondsel

F2T = Max. voedingskrachtT2B = Max. versnellingsmomentz = Aant. tandenvmax = Max. voedingssnelheidmRondsel = Massa van het rondsel

381

Page 382: Productcatalogus 2016/2017

PLS 2.2 6000 200

PLS 3.2 9000 200

PLS 4.3 12000 200

Leistungsdichte[N/cm3]

Steifigkeit [N/µm]

Positionier-genauigkeit

[µm]

Vorschubkraft [N]

alpha Performance SystemIndustriestandard

Vergleich der technischen Daten bei Industriestandard und alpha Performance System

Lineair systeem met hoge prestaties met een positioneernauwkeurigheid van < 5 µm en een efficiëntie van ≤ 97%.

Lineair systeem met hoge prestaties –nieuwe dimensies in het vermogen

Meer prestatie met minder bouwruimte!

Het lineaire systeem met hoge prestaties staat plaatsvervangend voor de klantenbehoefte naar compacte en efficiënte oplossingen van de hoogste kwaliteit. Voor de gebruiker geeft dit naast de verder uitgebreide opties in de constructie ook de moge-lijkheden voor prestatievergroting in bestaande toe-passingen.Ook de individualiteit komt niet te kort. De gebruiker kan het Performance-pakket geheel naar eigen wens dimensioneren en optimaliseren.

Het passende lineaire aandrijvingssysteem voor uw toepassing

Vergelijk het technische bestand bij Industriële standaard en Performance lineair systeem

* in combinatie met alpheno® overige varianten op aanvraag

Lineair systeem met hoge prestaties – PLS *

Max. voe-dingskracht

[N]

Max. snelheid [m/min]

Positioneernauw-keurigheid

[µm]

Vermogensdichtheid[N/cm3]

Stijfheid[N/µm]

Voedingskracht[N]

382

Page 383: Productcatalogus 2016/2017

Ron

dse

l- ta

ndhe

ugel

- sy

stee

m

Sys

teem

oplo

ssin

gen

Versnelling [m/s2] Bewogen massa [kg]

Informatie betreffende het lineaire systeem met hoge prestaties kunt u vinden in de systeemcatalogus 'High Performance Linearsystem' of op internet op www.tandheugelsystemen.be

Snelkiezer voor systeem

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

01000 10000 100000

4.3

6

3.2 4.3 2.2 4

8

5.4 5

Versnelling [m/s2] Bewogen massa [kg]

Performance Lineair Systeem (PLS) (HPLS)

High Performance Lineair Systeem

Systeemgrootte Systeemgrootte

383

Page 384: Productcatalogus 2016/2017

Standard System

zA

± 0,3 a) b B da d x L12 L13 x2 L15 L16

SP+/SK+ 060

2 15 38,9 26 24 38,0 31,831 0,5 52,0 39,0 19,0 7,0 27,0

2 16 40,0 26 24 40,2 33,953 0,5 52,0 39,0 19,0 7,0 27,0

2 18 41,9 26 24 44,0 38,197 0,4 52,0 39,0 19,0 7,0 27,0

SP+/SK+/SPK+ 075

2 18 41,9 26 24 44,0 38,197 0,4 53,0 40,0 20,0 8,0 28,0

2 20 44,0 26 24 48,3 42,441 0,4 53,0 40,0 20,0 8,0 28,0

2 22 46,1 26 24 52,5 46,686 0,4 53,0 40,0 20,0 8,0 28,0

SP+/SK+/SPK+ 100

2 23 47,2 26 24 54,6 48,808 0,4 64,0 51,0 21,0 9,0 39,0

2 25 49,3 26 24 58,8 53,052 0,4 64,0 51,0 21,0 9,0 39,0

2 27 51,2 26 24 62,7 57,296 0,3 64,0 51,0 21,0 9,0 39,0

SP+/SK+/SPK+ 140

3 20 59,0 31 29 72,3 63,662 0,4 81,0 65,5 35,5 21,0 51,0

3 22 62,2 31 29 78,6 70,028 0,4 81,0 65,5 35,5 21,0 51,0

3 24 65,4 31 29 85,0 76,394 0,4 81,0 65,5 35,5 21,0 51,0

SP+/SK+/SPK+ 180 4 20 79,0 41 39 96,3 84,883 0,4 84,0 63,5 33,5 14,0 44,0

SP+ 210 4 25 89,4 41 39 117,0 106,103 0,34 103,0 82,5 44,5 25,0 63,0

SP+ 240 5 24 99,4 51 49 141,0 127,324 0,35 113,0 87,5 47,5 23,0 63,0

Planetaire vertragingskast SP+/hoekvertragingskast SK+/SPK+ met Standard Class RSP rondsel en Value Class tandheugel (alle rondseltoegangshoeken a=20°, schuine hoek b=19,5283° links oplopend)

Vertragingskast-bouwgrootte b)

Module

z = Aant. tanden da = Kopdiameter d = deeldiameterx = Profielverschuivingsfactor

Alle afmetingen in [mm]a) Afstelmechanisme aanbevolen (afstelmaat ± 0,3 mm)b) Vorm van de uitgaande as: 2 – Evolvente vertanding volgens DIN5480;

ook met wormwielvertragingskast V-Drive beschikbaar

Afmetingen

384

Page 385: Productcatalogus 2016/2017

alpha

[mm] [ ] [N] [Nm] [m/min] [kg]

SP+/SK+ 060

2 15 2183 35 200 0,21

2 16 2122 36 213 0,23

2 18 2100 40 240 0,29

SP+/SK+/SPK+ 075

2 18 3096 59 240 0,26

2 20 3065 65 267 0,33

2 22 3036 71 293 0,40

SP+/SK+/SPK+ 100

2 23 4300 105 230 0,36

2 25 4300 114 250 0,46

2 27 4300 123 270 0,55

SP+/SK+/SPK+ 140

3 20 8000 255 267 0,91

3 22 8000 280 293 1,18

3 24 7991 305 320 1,48

SP+/SK+/SPK+ 180 4 20 11776 500 311 1,8

SP+ 210 4 25 14000 742 278 2,8

SP+ 240 5 24 22000 1400 333 4,9

Ron

dse

l- ta

ndhe

ugel

- sy

stee

m

Sys

teem

oplo

ssin

gen

Planetaire vertragingskast SP+/hoekvertragingskast SK+/SPK+ met Standard Class RSP Rondsel en Value Class tandheugel · Technische gegevens voor de minimale omzetting

Technische gegevens

Technische gegevens hebben betrekken op max. 1000 lastwissel per uur.Overige vertragingskast-rondsel-combinatie in cymex®.* Afhankelijk van de omzetting

F2T = Max. voedingskrachtT2B = Max. versnellingsmomentz = Aant. tandenvmax = Max. voedingssnelheidmRondsel = Massa van het rondsel

Vertragingskast-bouwgrootte

Module z F2T T2B vmax * mRondsel

385

Page 386: Productcatalogus 2016/2017

Economy System

zA

± 0,3 a) b B da d x L12 L13 x2 L15 L16 L17

SP+/ SK+ 060 2 18 41,899 26 24 43,7 38,197 0,4 54,0 39,0 19,0 7,0 27,0 2,0

SP+/ SK+/ SPK+ 075 2 22 45,743 26 24 51,4 46,686 0,2 62,0 40,0 20,0 8,0 28,0 9,0

SP+/ SK+/ SPK+ 100 2 26 49,587 26 24 59,1 55,174 0 95,5 51,0 21,0 9,0 39,0 31,5

SP+/ SK+/ SPK+ 140 3 24 64,197 31 29 82,3 76,394 0 122,0 65,5 35,5 21,0 51,0 41,0

zA

± 0,3 a) b B da d x L12 L13 x2 L15 L16 L17

LP+/ LK+/ LPK+ 070 2 18 41,899 26 24 43,7 38,197 0,4 42,0 27,0 19,0 7,0 15,0 2,0

LP+/ LK+/ LPK+ 090 2 22 45,743 26 24 51,4 46,686 0,2 52,0 30,0 20,0 8,0 18,0 9,0

LP+/ LK+/ LPK+ 120 2 26 49,587 26 24 59,1 55,174 0 77,5 33,0 21,0 9,0 21,0 31,5

LP+/ LK+/ LPK+ 155 3 24 64,197 31 29 82,3 76,394 0 107,0 50,5 35,5 21,0 36,0 41,0

Vertra-gingskast-bouw-grootte b)

Module

z = Aant. tanden da = Kopdiameter d = deeldiameterx = Profielverschuiving

Alle afmetingen in [mm] a) Afstelmechanisme aanbevolen (Afstelmaat ± 0,3 mm) b) Vorm van de uitgaande as: 1 – As met spiebaan ook

met wormwielvertragingskast V-Drive

Vertra-gingskast-bouw-grootte b)

Module

Planetaire vertragingskast LP+/hoekvertragingskast LK+/LPK+ met Value Class rondsel en tandheugel (alle rondseltoegangshoeken a=20°, schuine hoek b=19,5283° links oplopend)

z = Aant. tanden da = Kopdiameter d = deeldiameterx = Profielverschuiving

Alle afmetingen in [mm] a) Afstelmechanisme aanbevolen (Afstelmaat ± 0,3 mm)b) Vorm van de uitgaande as: 1 – As met spiebaan

Afmetingen

Planetaire vertragingskast SP+/hoekvertragingskast SK+/SPK+ met Value Class rondsel en tandheugel (alle rondseltoegangshoeken a=20°, schuine hoek b=19,5283° links oplopend)

386

Page 387: Productcatalogus 2016/2017

alpha

[mm] [ ] [N] [Nm] [m/min] [kg]

SP+/ SK+ 060 2 18 2100 40 240 0,28

SP+/ SK+/ SPK+ 075 2 22 3036 71 293 0,41

SP+/ SK+/ SPK+ 100 2 26 4300 119 260 0,58

SP+/ SK+/ SPK+ 140 3 24 7991 305 320 1,52

[mm] [ ] [N] [Nm] [m/min] [kg]

LP+/ LK+/ LPK+ 070 2 18 1360 26 240 0,28

LP+/ LK+/ LPK+ 090 2 22 2270 53 293 0,41

LP+/ LK+/ LPK+ 120 2 26 4300 119 277 0,58

LP+/ LK+/ LPK+ 155 3 24 7000 267 288 1,52

Ron

dse

l- ta

ndhe

ugel

- sy

stee

m

Sys

teem

oplo

ssin

gen

Planetaire vertragingskast LP+/hoekvertragingskast LK+/LPK+ met Value Class rondsel en tandheugel

Technische gegevens

Planetaire vertragingskast SP+/hoekvertragingskast SK+/SPK+ met Value Class rondsel en tandheugel

Technische gegevens hebben betrekken op max. 1000 lastwissel per uur.Overige vertragingskast-rondsel-combinatie in cymex®.* Afhankelijk van de omzetting

Technische gegevens hebben betrekken op max. 1000 lastwissel per uur.Overige vertragingskast-rondsel-combinatie in cymex®.* Afhankelijk van de omzetting

F2T = Max. voedingskrachtT2B = Max. versnellingsmomentz = Aant. tandenvmax = Max. voedingssnelheidmRondsel = Massa van het rondsel

F2T = Max. voedingskrachtT2B = Max. versnellingsmomentz = Aant. tandenvmax = Max. voedingssnelheidmRondsel = Massa van het rondsel

Vertragingskast-bouwgrootte

Module z F2T T2B vmax * mRondsel

Vertragingskast-bouwgrootte

Module z F2T T2B vmax * mRondsel

387

Page 388: Productcatalogus 2016/2017

alpha rondsel-tandheugelsysteem toebehorenportfolio – Smering

Verwisselbare smeerstofreser-voirs 400 ccm

Besturing en spanningsvoorziening via machinebesturing

Tot vier uitgangen met tot twee verschillende vrij instelbare smeerstofhoeveelheden

Polyurethaanschuim met open poriën neemt het smeermiddel op en geeft dit gelijkmatig af

Slijtagebestendig door geïntegreerde glijbussen

As zonder storende contouren (verzonken schroef!)

Smeerpot LUC+ 400Oplossing voor decentrale smering – een oplossing waarop u kunt vertrouwen

Kunststof hogedrukslangVoorgevuld, geschikt voor kabelrupsen

SmeerrondselPerfect afgestemd op onze rondsel-tandheugelsystemen

De optimale smering - voor een perfect systeem

Om een lange levensduur te bereiken, heeft u voor ons rondsel-tandheugelsysteem een adequate sme-ring nodig. Precies afgestemd op onze systemen bieden wij u het passende smeerrondsel, bevesti-gingsassen en smeersets aan. Het smeerrondsel uit polyurethaanschuim wordt via de smeerpot of een centrale smeerinstallatie voorzien van een vooraf ingestelde hoeveelheid vet. Zo wordt een optimale smerende film op tandheugel en rondsel gewaar-borgd. Naast de voorziening met smeermiddel zorgt het smeerrondsel ook voor een reiniging van de open vertanding.

Uw voordelen

· duidelijk verlaagde onderhoudskosten: - verwisselbare patronen - tot 16 smeerpunten haalbaar met één

smeerpot. - lange levensduur van het smeerrondsel · volledig in de machinebesturing integreerbaar: - directe besturing - gedifferentieerde foutmelding via SPS

· precies op de toepassing afstembare smeerhoeveelheid (minimum hoeveelheid)

· minimale stroomafname · perfect afgestemd op de smering van rondsel-tandheugelsystemen

388

Page 389: Productcatalogus 2016/2017

Ron

dse

l- ta

ndhe

ugel

- sy

stee

m

Sys

teem

oplo

ssin

gen

Afmetingen (B x H x D) Max. 112 x 196 x 94 mm

Gewicht 1 120 g

Smeermiddelvolume 400 cm³

Smeermiddel Vet tot NLGI 3

Functieprincipe Zuigerpomp

Bedrijfsdruk Max. 70 bar

Doseervolume / slag 0,15 cm³ (uitgang / pulssignaal)

Uitlaataantal 1, 2, 3, 4

Uitlaat Draaibare rechthoekige slangaansluitingen 6 mm tot 150 bar

Bedrijfsspanning 24 VDC

Stroomafname Imax tijdens bedrijf 350 mA (normaal < 200 mA)

Elektrische zekering 350 mA (kenmerk: middeltraag of traag)

Beveiligingsklasse IP 65

Gebruikstemperatuur -20°C tot +70°C

Besturing Geïntegreerd; micro-elektronisch

Drukbewaking Geïntegreerd; elektronisch (meting systeemdruk)

Vulstandbewaking Geïntegreerd; reed-contact

Besturingsaansluiting Stekker; M12x1, 4-polig

Aansturing meetklep Geschikt

Technische informatie smeerpot LUC+ 400

Varianten smeerpotten

Wisselpatronen en enkele slangen

Slangaansluitstukken en splitsers

Overzicht smeersets Uitlaten Pomplichaam SmeerstofLeveromvang

slangenArtikelcode

LUC+400-0511-02 1 1 WITTENSTEIN alpha G11 2 m 20058416

LUC+400-0521-02 2 1 WITTENSTEIN alpha G11 2 x 2 m 20058418

LUC+400-0531-02 3 2 WITTENSTEIN alpha G11 3 x 2 m 20058420

LUC+400-0541-02 4 2 WITTENSTEIN alpha G11 4 x 2 m 20058422

LUC+400-0551-02 2 2 WITTENSTEIN alpha G11 2 x 2 m 20058424Lengtes tot max. 10 m /uitgang via slangkoppeling 6-0 en slang LUH mogelijk. Sets met slanglengte van 5 m op aanvraag.

AanduidingSchroef-

draadUitvoering

Slangdiameter / vul-hoeveelheid

Artikelcode

Slang 2m, G11 LUH-02-05 a) - 2 m 6 20058134

Slang 5m, G11 LUH-05-05 a) - 5 m 6 20058135

Slangkoppeling 6-0 - recht 6 20058148

Wisselpatroon LUE+400-05 - G11 400 cm³ 20058120

Vetperspatroon LGC-400-05 b) - G11 400 cm³ 20058111

a) Slangen voorgevuld. Alleen luchtvrije voorgevulde slangen gebruiken! b) Voor voorbevetting smeerrondsel, verplaatsing

AanduidingSchroefdraad/

aansluitingUitvoering /aantal

uitgangenSlangdiameter Artikelcode

Slangaansluiting G1/4-6-0 G 1/4“ recht 6 20058144

Slangaansluiting M06-6-1 M6x1 hoekig 6 20058145

Slangaansluiting M1/8-6-1 G 1/8“ hoekig 6 20058146

Slangaansluiting G1/4-6-1 G 1/4“ hoekig 6 20058147

Splitser LUS 2-0-NL Opsteekbaar 2 6 20058103

Splitser LUS 3-0-NL Opsteekbaar 3 6 20058104

Splitser LUS 4-0-NL Opsteekbaar 4 6 20058105

Technische gegevens

389

Page 390: Productcatalogus 2016/2017

alpha rondsel-tandheugelsysteem toebehorenportfolio – Afmetingen smeerrondsel en bevestigingsassen

ModuleAantal tanden

Gebruik: Bestelnummer Bestelcode d dK b l1 l2 d2 L

2 18

Tandheugel 20053903 LMT 200-PU-18L1-024-1

38,2 42,2 24 30 10 M8 55,4

Rondsel 20053904 LMT 200-PU-18R1-024-1

3 18

Tandheugel 20053905 LMT 300-PU-18L1-030-1

57,3 63,3 30 30 10 M8 61,4

Rondsel 20053906 LMT 300-PU-18R1-030-1

4 18

Tandheugel 20053907 LMT 400-PU-18L1-040-1

76,4 84,4 40 30 10 M8 71,4

Rondsel 20053908 LMT 400-PU-18R1-040-1

5 17

Tandheugel 20053909 LMT 500-PU-17L1-050-1

90,2 100,2 50 30 10 M8 81,4

Rondsel 20053910 LMT 500-PU-17R1-050-1

6 17

Tandheugel 20053911 LMT 600-PU-17L1-060-1

108,2 120,2 60 30 10 M8 91,4

Rondsel 20053912 LMT 600-PU-17R1-060-1

8 17

Tandheugel 20053913 LMT 800-PU-17L1-080-1

144,3 160,3 80 30 10 M8 111,4

Rondsel 20053914 LMT 800-PU-17R1-080-1

Technische gegevens smeerrondselsets

Afhankelijk van de constructieve mogelijkheden moet besloten worden of de tandheugel of het uit-gaand rondsel gesmeerd moet worden. Het is bij

voorkeur beter om het uitgaand rondsel te smeren voor een betere verdeling van het smeermiddel.

Aansluitstuk voor slang Ø 6x4 mm in de leveringsomvang opgenomen. Alvorens de smeerrondsels te gebruiken, moeten ze eerst in smeermiddel gedompeld worden.

Smeerrondsel voor rondsels, rechts draaiend RH

Smeerrondsel voor tandheugels, links draaiend LH

390

Page 391: Productcatalogus 2016/2017

Ron

dse

l- ta

ndhe

ugel

- sy

stee

m

Sys

teem

oplo

ssin

gen

Smeerrondsel

Alvorens de smeerrondsels te gebruiken, moeten ze eerst in smeermiddel gedompeld worden.Individueel rondsel: Heeft u een speciale vereiste? Wij hebben vast en zeker een oplossing. Vraag ernaar bij ons!

Bevestigingsas rechthoekig

Aansluitstuk voor slang Ø 6 x 4 mm in de leveringsomvang opgenomen.

Bevestigingsas recht

Aansluitstuk voor slang Ø 6 x 4 mm in de leveringsomvang opgenomen.

Module L I1 I2 b d1 d2 SW Aansluitschroefdraad d3 Bestelcode Artikelcode2 61 30 12 24 12 M10 15 M6 LAS-024-012-0 20053695

3 71 30 12 30 12 M10 15 M6 LAS-030-012-0 20053697

4 81 30 12 40 12 M10 15 M6 LAS-040-012-0 20053699

5 116 49 12 50 20 M16 24 G1/8" LAS-050-020-0 20053701

6 126 49 12 60 20 M16 24 G1/8" LAS-060-020-0 20053703

8 146 49 12 80 20 M16 24 G1/8" LAS-080-020-0 20053705

Module L I1 I2 b d1 d2 SW Aansluitschroefdraad d3 Bestelcode Artikelcode2 55,4 30 10 24 12 M8 24 G1/8" LAS-024-012-1 20053696

3 61,4 30 10 30 12 M8 24 G1/8" LAS-030-012-1 20053698

4 71,4 30 10 40 12 M8 24 G1/8" LAS-040-012-1 20053700

5 81,4 30 10 50 20 M8 24 G1/8" LAS-050-020-1 20053702

6 91,4 30 10 60 20 M8 24 G1/8" LAS-060-020-1 20053704

8 111,4 30 10 80 20 M8 24 G1/8" LAS-080-020-1 20053706

Module z Gebruik: d d1 dK b Bestelcode Artikelcode

218 LH Tandheugel

38,2 12 42,2 24RLU 200-PU-18L1-024 20053683

18 RH Rondsel RLU 200-PU-18R1-024 20053684

318 LH Tandheugel

57,3 12 63,3 30RLU 300-PU-18L1-030 20053685

18 RH Rondsel RLU 300-PU-18R1-030 20053686

418 LH Tandheugel

76,4 12 84,4 40RLU 400-PU-18L1-040 20053687

18 RH Rondsel RLU 400-PU-18R1-040 20053688

517 LH Tandheugel

90,2 20 100,2 50RLU 500-PU-17L1-050 20053689

17 RH Rondsel RLU 500-PU-17R1-050 20053690

617 LH Tandheugel

108,2 20 120,2 60RLU 600-PU-17L1-060 20053691

17 RH Rondsel RLU 600-PU-17R1-060 20053692

817 LH Tandheugel

144,3 20 160,3 80RLU 800-PU-17L1-080 20053693

17 RH Rondsel RLU 800-PU-17R1-080 20053694

391

Page 392: Productcatalogus 2016/2017

Fett

bed

arf

(cm

3 /

24 h

)

0 2 3 4 5 6 8 10 12

Modul

4,0

3,0

2,0

1,00,90,80,70,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

v = 300 m/m

in

v = 240 m/min

v = 180 m/min

v = 120 m/min

v = 60 m/min

Fettbedarf bei Schmierung mit PU Schmierstirnrädern

Lubricant need for Lubrication with PU lubrication pinion

alpha rondsel tandheugelsysteem toebehorenportfolio – Smering

Smeerrondsel – algemene informatie

Op basis van de mogelijk, hoge voedingskrachten en dynamiek van de gebruikte aandrijvingen moet de open vertanding van onze rondsel-tandheu-gelaandrijvingen worden gesmeerd. Wij adviseren u hiertoe een automatische nasmering uit te voeren met onze smeerrondsels uit polyurethaan.

Door de nasmering met het PU-smeerrondsel wordt het smeermiddel continu en automatisch op de vertanding aangebracht. Hiertoe wordt het smeer-rondsel dat afgestemd is op de vertanding van het rondsel of de tandheugel in de tandgreep gebracht en kan daardoor het smeermiddel probleemloos op de vertanding overgebracht worden.

Het gebruikte polyurethaanschuim met open poriën kan daarmee een optimale voorziening van de ver-tanding met smeermiddel garanderen, ook gedu-rende zeer lange periodes. Het materiaal neemt het smeermiddel gedeeltelijk op en geeft deze weer af met minimale hoeveelheden. Hierdoor kan een con-tinue smering worden gegarandeerd en wordt slij-tage door onvoldoende smering vermeden.

Om de volledige functionaliteit van het smeerrondsel al tijdens de ingebruikname te kunnen waarborgen en om schade van de aandrijving door droog starten te vermijden, moet worden voorgesmeerd (ideaal is enkele uren in het gebruikte vet plaatsen)!

Diagram betreffende de bepaling van de hoeveelheid smeermiddel in combinatie met de module en voedingssnelheid

Module

Ben

od

igd

vet

(cm

3 /24

h)

392

Page 393: Productcatalogus 2016/2017

L

2 100 ZMT 200-PD5-100 20020582

3 100 ZMT 300-PD5-100 20021966

4 156 ZMT 400-PD5-156 20037466

5 156 ZMT 500-PD5-156 20037469

6 156 ZMT 600-PD5-156 20037470

2 20001001

3 20000049

4 20038001

5 20038002

6 20038003

Ron

dse

l- ta

ndhe

ugel

- sy

stee

m

Sys

teem

oplo

ssin

gen

alpha rondsel tandheugelsysteem toebehorenportfolio – Montagemal

Montagemal

Voor het uitlijnen van de overgangen tussen de afzonderlijke tandheugels heeft u een mon-tagemal nodig.

Naaldrollen

Voor de controle tijdens en na de montage met de meetklok zijn uiterst nauwkeurige naaldrollen nodig.

Module Bestelcode Bestelnummer

Module Bestelnummer

393

Page 394: Productcatalogus 2016/2017

Accessoires – intelligente aanvulling op efficiëntie en intelligente prestatie

Flexibiliteit zonder grenzen

Omvangrijk programma met precisie-vertragings-kasten met hierop perfect afgestemde accessoires.Gegarandeerd een ideale oplossing voor u!

Accessoires van WITTENSTEIN alpha geven u nog meer constructievrijheid en opties.

Met WITTENSTEIN alpha maakt u een inhaalbeweging!

Vertr

aging

skas

t

Toebehoren

Advies

WITTENSTEIN alpha aandrijfoplossingen:

perfect op elkaar afgestemddoor één en dezelfde fabrikant geleverdvolledig verantwoord

··

·

MetaalbalgkoppelingenBetrouwbare perfectionisten

Metaalbalgkoppelingen zijn ontworpen voor de hoogste vereisten binnen de servo-aandrijftechniek. De compacte constructie garandeert de kleinst mogelijke inbouwruimte. Door een hoge torsiestijfheid worden nauwkeurige resultaten en dynamieken behaald.

· compensatie van de asverplaatsingen · absoluut spelingsvrij · compact en gemakkelijk te monteren · onderhoudsvrij en levensduurbestendig · optioneel in corrosiebestendige uitvoering (BC2, BC3, BCT)

ElastomeerkoppelingenHarmonische continulopers

Elastomeerkoppelingen zorgen door nauwkeurig gefabriceerde naven en opsteekbare tussenelementen voor de hoogst mogelijke rotatienauwkeurigheid in de aandrijflijn. De demping van kop-pelschokken en vibraties zorgt daarnaast voor een uitermate rustige loop.

· compensatie van de asverplaatsingen · absoluut spelingsvrij · selecteerbare torsiestijfheid/demping · compacte uitvoering · zeer eenvoudige montage (opsteekbaar)

· onderhoudsvrij en levensduurbestendig · ideaal voor de koppeling aan spindel-, tandriemaandrijvingen respectievelijk lineaire modules

VeiligheidskoppelingenIntelligente volgschakelaar

Veiligheidskoppelingen met geïnte-greerd mechanisch schakelmechanisme combineren dynamische en nauwkeu-rige overdracht met een door de TÜV gecertificeerde koppelbegrenzing. Zo beschermt u de aandrijving en machine tegen overbelasting.

· Vermijden van machinestilstand · Hoge beschikbaarheid en productiviteit · nauwkeurige, vooraf ingestelde overbelastingsbescherming (uitschakelen in 1 – 3 ms)

· exacte herhalingsnauwkeurigheid · compact en absoluut spelingsvrij · slechts één veiligheidselement per as

Vertragingskasten, toebehoren, ondersteuning van één en dezelfde fabrikant

394

Page 395: Productcatalogus 2016/2017

Acc

esso

ires

Kop

pel

inge

nK

rimp

schi

jf

Vertragingskasten en toebehoren

· perfect op elkaar afgestemd

· een complete levering

· één contactpersoon

Elk detail is belangrijk voor het

garanderen van uw succes!

Optimalisatie van uw meerwaardeketting

Gebruik de combinatie van vertragingskast en accessoires in het volledige pakket voor een beperking van uw interne processen:

Een volledige ondersteuningEen complete leveringEen interne procedure

� Beperk uw interne kosten� Vergroot de tijd- en kostenbesparingUw duurzame voordeel bij een volledige levering!

KlemschijvenCompacte atleten

Met onze holle as- respectievelijk opsteekasvertragingskasten voor directe montage op last-assen kan machineconstructie zelfs in de kleinste bouwruimten gerealiseerd worden.

· veilige koppeloverbrenging · eenvoudige montage en demontage · snelkiezer, eenvoudig en gemakkelijk · optioneel: corrosiebestendige uitvoering

FlensassenFlexibel in de constructie

Met onze flensassen krijgt u uitgangsopties die afgestemd zijn op de TP+, TPK+ en TK+ vertragingskasten met flens.

· flexibele asdiameter · aanpasbaar op uw uitgangscomponenten · Speciale opties mogelijk

Bespaar kosten

Proceskosten vertragingskasten

Twee leveranciers

Complete levering WITTENSTEIN alpha

Proceskostenbesparing tot 80%

¨�Met de behaalde proceskostenbesparing verdient u de waarde van de toebehoren terug

Proceskosten toebehoren

395

Page 396: Productcatalogus 2016/2017

BCT BCH BC2 BC3 EC2 EL6 ELC TL1 TL2 TL3

• • • • • • • •

• •

• • • • • • • • •

• • •

• • • • • • •

• • • • •

• •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • •

Info- & CAD-Finder cymex®

BCT

EC2

BC2

TL2

BC3 BCH

TL1

TL3

ELC

EL6

Koppelingen – beveiligen – overdragen – compenseren

Uw individuele koppeling maakt de aandrijflijn compleet: · flexibel in de constructie · finetuning van uw aandrijving · maximale prestatie

Selecteren en berekenen wordt heel eenvoudig:

Ga naar www.wittenstein.biz voor meer informatie

Snelkiezer voor koppelingen

Metaalbalgkoppeling Elastomeerkop-peling Veiligheidskoppeling

Kenmerk Toepassing

Overdrachtei-genschappen

hoge torsiestijfheid

demping van koppelschokken en trillingen

Compensatie- eigenschappen

compensatie van asverplaat-singen (axiaal, angulair, lateraal)

Veiligheidsei-genschappen

schakelbaar veiligheidselement voor het beschermen van com-ponenten bij overbelasting

Montage

standaardklemnaaf (radiaal)

conische klemnaaf (axiaal)

opsteekbare verbinding

Interface- aandrijving

as

flens

Interface- uitgaande as

as

indirect (riem-, kettingwiel)

396

Page 397: Productcatalogus 2016/2017

BCT BCH BC2 BC3 EC2 EL6 ELC TL1 TL2 TL3

50 – 8500

15 – 1500

15 – 6000

15 – 10000

2 – 5006 –

21501 –

21500,1 – 2800

0,1 – 1800

5 – 2800

12 - 100

8 - 80

8 - 14010 - 180

4 - 62

6 - 80

3 - 80

4 - 100

3 - 80

10 - 100

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • •

• • •

• • •

• • •

• •

Acc

esso

ires

Kop

pel

inge

nK

rimp

schi

jf

Versies en hun toepassing

Vergelijking

EigenschappenMetaalbalgkoppeling Elastomeerkoppeling Veiligheidskoppeling

Max. versnellingskoppel TB/TBE/TDis [Nm]

Torsiespeling absoluut spelingsvrij

Geometrie

selecteerbare boordiameter D1/D2 [mm]

boor D1/D2 glad

boor D1/D2 spiebaan

selecteerbare koppelingslengte (A,B)

Opties

corrosiebestendig (roestvrijstalen naven, gelast)

inclusief demontagesysteem

selecteerbaar ontkoppelingsmecha-nisme

scharnierhaaksleutel en schakelaar

selecteerbaar tussenelement (Elastomeerster)

Ko

pp

el [

T ]

Tijd [ t ]

Door de combinatie van vertragingskasten en toebehoren wordt uw toepassing een individueel aandrijvingsconcept met geoptimaliseerde totaalprestaties.

· langste levensduur van alle aandrijfelementen · geïntegreerde veiligheidsfuncties · harmonische aandrijvingseigenschappen

Torsiestijf en nauwkeurig overbrengen��Metaalbalgkoppeling

Koppels veilig begrenzen��Veiligheidskoppeling

Dempen van schokken / vibraties��Elastomeerkoppeling

397

Page 398: Productcatalogus 2016/2017

15 60 150 300 1500 1500 4000

004 MF 010 MF 025 MF 050 MF 110 MF 110 MA 300 MA

50 210 380 750 2600 6000 8500

10000

1 1,5 2 2,5 3 1,5 3

1 1 1 1 1 1 1

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,2 0,4

28,6 76,9 86,9 112 322 1024 1154

475 1410 1620 3860 5890 21000 7750

6,7 21,0 41,0 156 379 437 1455

1,5 6,5 13,0 55 450 470 1850

AI AI AI AI

0,3 0,7 1 2,8 10 10,5 27,4

51,5 73,5 77,5 96,5 148 136,5 207

16,5 23 27,5 34 55 61 80

6,5 9,5 11 13 22,5 - -

1 x 17,5 1 x 23 1 x 27 1 x 39 2 x 55 - -

48,5 67 72 90 140 128,5 195

- - - - - 7,5 10

12 - 28 14 - 35 19 - 42 24 - 60 50 - 80 35 - 70 50 - 100

31,58 x M5

508 x M6

6312 x M6

8012 x M8

12512 x M10

12512 x M12

14512 x M20

63,5 86 108 132 188 190 244

49 66 82 110 157 157 200

56,510 x M4

7610 x M5

9710 x M6

12012 x M6

17016 x M8

17216 x M8

22120 x M12

BCT – balgkoppeling met flensverbinding

a) geldig voor max. boordiameter (zie D1)b) Passingtolerantie voor as-/naafverbinding 0,01 – 0,05 mm.c) Tussenflens en schroeven in de leveringsomvang opgenomen

Serie standaard Serie HIGH TORQUE

Technische gegevens

Uitgaande as van de vertragingskastTP+, TPK+, TK+, VDT+, TPM, TPC

Max. versnellingskoppel a)

(max. aantal cycli per uur)TB Nm

Max. toerental nMax min-1

Axiale uitlijningMax. waarden

mm

Angulaire uitlijning Max. waarden

°

Laterale uitlijningMax. waarden

mm

Axiale veerstijfheid Ca N/mm

Laterale veerstijfheid Cl N/mm

Torsiestijfheid CT Nm/arcmin

Massatraagheidsmoment J kgcm2

Naafmateriaal Staal Staal Staal

Balgmateriaal uiterst elastisch roestvrijstaal

Tussenflensmateriaal Staal

Gewicht ca. m kg

Max. toegestane temperatuur °C -30 tot +100 (gelijmd) -30 tot +300 (gesoldeerd)

Afmetingen

Totale lengte inclusief tussenflens (zonder LS)

L1 mm

Paslengte b) L2 mm

Afstand L3 mm

Kernafstand L4 mm

Lengte inbouwruimte (zonder LS) L7 mm

Lengte schroefkop LS mm

Boordoorsnede van Ø tot Ø H7 D1 mm

TP-flens steekcirkeldiameter c) D2 mm

Buitendiameter (flens) D3 mm

Buitendiameter van de naaf/balgdiameter D5 mm

Tussenflens steekcirkeldiameter c) D6 mm

398

Page 399: Productcatalogus 2016/2017

Acc

esso

ires

Kop

pel

inge

n

Uw voordelen: · absoluut spelingsvrij · hoge torsiestijfheid · geringe inbouwruimte en compactheid · levensduurbestendig en onderhoudsvrij · technisch en geometrisch perfect afgestemd op vertragingskasten met flens

Optioneel: · boringen met spie/evolvente vertanding · corrosiebestendige uitvoering · andere passingen, geometrie

BCT standaard met standaard klemnaaf

BCT HIGH TORQUE met conische klemnaaf

399

Page 400: Productcatalogus 2016/2017

15 30 60 80 150 200 300 500 800 1500

A B A B A B A B A B A B A B A B A A

15 30 60 80 150 200 300 500 800 1500

22,5 45 90 120 225 300 450 750 1200 2250

10000

1,0 2,0 1,0 2,0 1,5 2,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 2,5 3,5 2,5 3,5 3,5 3,5

1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,0 1,5 1,5 1,5

0,15 0,2 0,2 0,25 0,2 0,25 0,2 0,25 0,2 0,25 0,25 0,3 0,25 0,30 0,30 0,35 0,35 0,4

25 15 50 30 72 48 48 32 82 52 90 60 105 71 70 48 100 320

475 137 900 270 1200 420 920 290 1550 435 2040 610 3750 1050 2500 840 2000 3600

5,8 4,4 11 8,1 22 16 38 25 51 32 56 41 131 102 148 146 227 379

0,7 0,8 1,4 1,5 2,3 2,6 6,5 6,7 25 32 45 54 85 105 173 196 243 492

Al AI Al AI

0,15 0,30 0,40 0,80 1,7 2,5 4,0 7,5 7,0 12

59 66 69 77 83 93 94 106 95 107 105 117 111 125 133 146 140 166

22 27 31 36 36 41 43 51 45 55

6,5 7,5 9,5 11 11 12,5 13 16,5 18 22,5

17 19 23 27 27 31 39 41 48 55

29 36 35 43 41 51 47 59 48 60 51 63 55 69 62 75 65,5 71

8 - 28 10 - 30 12 - 35 14 - 42 19 - 42 22 - 45 24 - 60 35 - 60 40 - 75 50 - 80

49 55 66 81 81 90 110 124 134 157

BCH – balgkoppeling met gesplitste klemnaaf

Uw voordelen: · extreem korte montagetijden door klemnaven in de semi-kuipuitvoering

· exacte voorbereidende uitlijning van de assen mogelijk · absoluut spelingsvrij · hoge torsiestijfheid · hoge dynamiek door geringe massatraagheid · levensduurbestendig en onderhoudsvrij

Optioneel: · boringen met spie/evolvente vertanding · overig naafmateriaal · andere passingen, geometrie

a) Passingtolerantie voor as-/naafverbinding 0,01 – 0,05 mm.b) per klemnaaf met 180° in verzet aangebracht

Reeks

Technische gegevens

Lengteopties (zie bestelcode)

Max. versnellingskoppel (max. aantal cycli per uur)

TB Nm

Uitgaand koppel noodstop(kortstondig toegestaan)

TNiet Nm

Max. toerental nMax min-1

Axiale uitlijning Max.

waarden mm

Angulaire uitlijning Max.

waarden°

Laterale uitlijning Max.

waardenmm

Axiale veerstijfheid Ca N/mm

Laterale veerstijfheid Cl N/mm

Torsiestijfheid CT Nm/arcmin

Massatraagheidsmoment J kgcm2

Naafmateriaal Staal Staal Staal Staal Staal Staal

Balgmateriaal uiterst elastisch roestvrijstaal

Gewicht ca. m kg

Max. toegestane temperatuur °C -30 tot +100 (gelijmd)-30 tot +300(gesoldeerd)

Afmetingen

Totale lengte L1 mm

Paslengte a) L2 mm

Afstand L3 mm

Kernafstand b) L4 mm

Invoeglengte L7 -2 mm

Boordoorsnede van Ø tot Ø H7 D1/2 mm

Buitendiameter D3 mm

400

Page 401: Productcatalogus 2016/2017

15 30 60 80 150 200 300 500 800 1500 4000 6000

A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A A

15 30 60 80 150 200 300 500 800 1500 4000 6000

22,5 45 90 120 225 300 450 750 1200 2250 6000 9000

10000

1 2 1 2 1,5 2 2 3 2 3 2 3 2,5 3,5 2,5 3,5 3,5 4,5 3,5 4,5 3,5 3

1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1,5 2 1,5 2 1,5 1,5

0,15 0,2 0,2 0,25 0,2 0,25 0,2 0,25 0,2 0,25 0,25 0,3 0,25 0,3 0,3 0,35 0,35 1 0,35 1 0,4 0,4

25 15 50 30 72 48 48 32 82 52 90 60 105 71 70 48 100 285 320 440 565 1030

475 137 900 270 1200 420 920 290 1550 435 2040 610 3750 1050 2500 840 2000 1490 3600 1700 6070 19200

5,8 4,4 11,3 8,1 22,1 16,0 37,5 24,7 50,9 32,0 55,6 40,7 131 102 148 145 227 207 379 343 989 1658

0,6 0,7 1,2 1,3 3,2 3,5 8,0 8,5 19,0 20,0 32,0 34,0 76 79 143 146 162 170 435 450 1650 4950

Al AI Al AI

0,16 0,26 0,48 0,8 1,85 2,65 4,0 6,3 5,7 11,5 28,8 49,4

59 66 69 77 83 93 94 106 95 107 105 117 111 125 133 146 140 179 166 230 225 252

22 27 31 36 36 41 43 51 45 55 85 107

6,5 7,5 9,5 11 11 12,5 13 16,5 18 22,5 28 35

17 19 23 27 27 31 39 41 2 x 48 2 x 55 2 x 65 2 x 90

8 - 28 10 - 30 12 - 35 14 - 42 19 - 42 22 - 45 24 - 60 35 - 60 40 - 75 50 - 80 50 - 90 60 - 140

49 55 66 81 81 90 110 124 134 157 200 253

Acc

esso

ires

Kop

pel

inge

n

BC2 – balgkoppeling met klemnaaf

Uw voordelen: · absoluut spelingsvrij · levensduurbestendig en onderhoudsvrij · hoge vermogensdichtheid door compactheid · hoge dynamiek door geringe massatraagheid · eenvoudige montage door klemschroef

Optioneel: · boringen met spie/evolvente vertanding · corrosiebestendige uitvoering · andere passingen, geometrie

a) Passingtolerantie voor as-/naafverbinding 0,01 – 0,05 mm.

Reeks

Technische gegevens

Lengteopties (zie bestelcode)

Max. versnellingskoppel (max. aantal cycli per uur)

TB Nm

Uitgaand koppel noodstop(kortstondig toegestaan)

TNiet Nm

Max. toerental nMax min-1

Axiale uitlijning Max.

waarden mm

Angulaire uitlijning Max.

waarden°

Laterale uitlijning Max.

waardenmm

Axiale veerstijfheid Ca N/mm

Laterale veerstijfheid Cl N/mm

Torsiestijfheid CT Nm/arcmin

Massatraagheidsmoment J kgcm2

Naafmateriaal Staal Staal Staal Staal Staal Staal Staal Staal

Balgmateriaal uiterst elastisch roestvrijstaal

Gewicht ca. m kg

Max. toegestane temperatuur °C -30 tot +100 (gelijmd) -30 tot +300 (gesoldeerd)

Afmetingen

Totale lengte L1 mm

Paslengte a) L2 mm

Afstand L3 mm

Kernafstand L4 mm

Boordoorsnede van Ø tot Ø H7 D1/2 mm

Buitendiameter D3 mm

401

Page 402: Productcatalogus 2016/2017

15 30 60 150 200 300 500 800 1500 4000 6000 10000

A B A B A B A B A B A B A B A A A A A

15 30 60 150 200 300 500 800 1500 4000 6000 10000

22,5 45 90 225 300 450 750 1200 2250 6000 9000 15000

10000

1 2 1 2 1,5 2 2 3 2 3 2,5 3,5 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3 3

1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

0,15 0,2 0,2 0,25 0,2 0,25 0,2 0,25 0,25 0,3 0,25 0,3 0,3 0,35 0,35 0,35 0,4 0,4 0,4

25 15 50 30 72 48 82 52 90 60 105 71 70 48 100 320 565 1030 985

475 137 900 270 1200 420 1500 435 2040 610 3750 1050 2500 840 2000 3600 6070 19200 21800

5,8 4,4 11,3 8,1 22,1 16,0 50,9 32,0 55,6 40,7 130,9 101,8 148 145 227 379 989 1658 3185

0,7 0,8 1,5 1,6 3,9 4,1 12,0 16,0 17,0 25,0 51,0 59,0 91 99 132 349 855 2540 6290

0,26 0,27 0,42 0,44 0,71 0,74 1,2 1,8 3 4,2 5,6 8,2 23 32,6 45,5

48 55 57 65 66 76 75 87 78 90 89 103 97 110 114 141 195 210 217

19 22 27 32 32 41 41 50 61 80 85 92

2,8 3,5 3,5 4 4 5,3 5,3 6,4 7,5 10 10 10

10 - 22 12 - 23 12 - 29 15 - 38 15 - 44 24 - 56 24 - 56 30 - 60 35 - 70 50 - 100 60 - 140 70 - 180

49 55 66 81 90 110 124 133 157 200 253 303

49 55 66 81 90 110 122 116 135 180 246 295

BC3 – balgkoppeling met conische klemnaaf

a) Passingtolerantie voor as-/naafverbinding 0,01 – 0,05 mm.

Uw voordelen: · absoluut spelingsvrij · levensduurbestendig en onderhoudsvrij · hoog koppel door conische klemnaaf · hoge dynamiek door hogere klemkrachten · axiale montage door conische klemnaaf

Optioneel: · boringen met spie/evolvente vertanding · corrosiebestendige uitvoering · andere passingen

Reeks

Technische gegevens

Lengte-opties (zie bestelcode)

Max. versnellingskoppel (max. aantal cycli per uur)

TB Nm

Uitgaand koppel noodstop(kortstondig toegestaan)

TNiet Nm

Max. toerental nMax min-1

Axiale uitlijning Max.

waarden mm

Angulaire uitlijning Max.

waarden°

Laterale uitlijning Max.

waardenmm

Axiale veerstijfheid Ca N/mm

Laterale veerstijfheid Cl N/mm

Torsiestijfheid CT Nm/arcmin

Massatraagheidsmoment J kgcm2

Naafmateriaal Staal

Balgmateriaal uiterst elastisch roestvrijstaal

Gewicht ca. m kg

Max. toegestane temperatuur °C -30 tot +100 (gelijmd) -30 tot +300 (gesoldeerd)

Afmetingen

Totale lengte (zonder LS) L1 mm

Paslengte a) L2 mm

Lengte schroefkop LS mm

Boordoorsnede van Ø tot Ø H7 D1/2 mm

Buitendiameter D3 mm

Buitendiameter van de naaf D5 mm

402

Page 403: Productcatalogus 2016/2017

2 4,5 10 15 30 60 80 150 300 500

2 4,5 10 15 30 60 80 150 300 500

3 6,75 15 22,5 45 90 120 225 450 750

10000

0,5 1 1 1 1 1,5 2 2 2 2,5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

8 35 30 30 50 67 44 77 112 72

50 350 320 315 366 679 590 960 2940 1450

0,44 2,0 2,6 6,7 9 21 23 41 46 84

0,02 0,07 0,16 0,65 1,2 3 7,5 18 75 117

AI AI AI AI Al AI AI

0,02 0,05 0,06 0,16 0,25 0,4 0,7 1,7 3,8 4,9

30 40 44 58 68 79 92 92 109 114

10,5 13 13 21,5 26 28 32,5 32,5 41 42,5

4 5 5 6,5 7,5 9,5 11 11 13 17

8 11 14 17 20 23 27 27 39 41

4 - 12,7 6 - 16 6 - 24 8 - 28 10 - 32 14 - 35 16 - 42 19 - 42 24 - 60 35 - 62

25 32 40 49 56 66 82 82 110 123

Acc

esso

ires

Kop

pel

inge

n

EC2 – balgkoppeling Economy met klemnaaf

Reeks

Technische gegevens

Max. versnellingskoppel (max. aantal cycli per uur)

TB Nm

uitgaand koppel noodstop(kortstondig toegestaan)

TNiet Nm

Max. toerental nMax min-1

Axiale uitlijningMax.

waarden mm

Angulaire uitlijning Max.

waarden°

Laterale uitlijning Max.

waardenmm

Axiale veerstijfheid Ca N/mm

Laterale veerstijfheid Cl N/mm

Torsiestijfheid CT Nm/arcmin

Massatraagheidsmoment J kgcm2

Naafmateriaal Staal Staal Staal

Balgmateriaal uiterst elastisch roestvrijstaal

Gewicht ca. m kg

Max. toegestane temperatuur °C -30 tot +100 (gelijmd)

Afmetingen

Totale lengte L1 mm

Paslengte a) L2 mm

Afstand L3 mm

Kernafstand L4 mm

Boordiameter van Ø tot Ø H7

D1/2 mm

Buitendiameter D3 mm

a) Passingtolerantie voor as-/naafverbinding 0,01 – 0,05 mm.

Uw voordelen: · absoluut spelingsvrij · levensduurbestendig en onderhoudsvrij · gunstige uitvoering · hoge dynamiek door zeer geringe massatraagheid · eenvoudige montage door klemschroef

Optioneel: · boringen met spie/evolvente vertanding · optioneel montage-/demontagesysteem · overig naafmateriaal (aluminium, staal)

403

Page 404: Productcatalogus 2016/2017

EL6

ELC

Uw voordelen: · compensatie van de asverplaatsingen · absoluut spelingsvrij · selecteerbare torsiestijfheid/demping · compacte uitvoering · zeer eenvoudige montage (opsteekbaar) · onderhoudsvrij en levensduurbestendig · ideaal voor de verbinding aan spindel-, tandriemaandrijvingen respectievelijk lineaire modules

Toepassingsgebieden: · werktuigmachines · verpakkingsmachines · automatisering en goederenbehandelingstechniek · drukmachines · met name lineaire aandrijving (spilaandrijving,

tandriemassen) · Toepassingen in continubedrijf

Elastomeerkoppelingen zorgen door nauwkeurig gefabriceerde naven en opsteekbare tussenelementen voor de hoogst moge-lijke rotatienauwkeurigheid in de aandrijflijn. De demping van koppelschokken en vibraties zorgt daarnaast voor een uitermate rustige loop.

De keuze van uw elastomeerkrans bepaalt de eigenschappen van de totale aandrijflijn. Selecteer uit 3 varianten en bepaal uw gewenste dempingseigenschappen resp. torsiestijfheid.

EL – Elastomeerkoppelingen

Beschrijving van de elastomeerkransen

Uitvoering Eigenschappen Relatieve demping (ψ) Shore-hardheid Materiaal Temperatuurbereik Kleur

A goede demping 0,4 – 0,5 98 Sh A TPU -30°C tot +100°C rood

B hoge torsiestijfheid 0,3 – 0,45 64 Sh D TPU -30°C tot +120°C groen

C heel goede demping 0,3 – 0,4 80 Sh A TPU -30°C tot +100°C geel

De waarden van de relationele demping werden bij 10 Hz en +20˚ C en de volledige koppelbelasting van de desbetreffende elastomeerkransen vastgesteld.

Uitvoering CShore-hardheid 80 Sh A

Uitvoering AShore-hardheid 98 Sh A

Uitvoering BShore-hardheid 64 Sh D

404

Page 405: Productcatalogus 2016/2017

10 20 60 150 300 450 800

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C

12,6 16 4,0 17 21 6,0 60 75 20 160 200 42 325 405 84 530 660 95 950 1100 240

25 32 6 34 42 12 120 150 35 320 400 85 650 810 170 1060 1350 190 1900 2150 400

20000 19000 14000 13000 10000 9000 4000

±1 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2

1 0,8 1,2 1 0,8 1,2 1 0,8 1,2 1 0,8 1,2 1 0,8 1,2 1 0,8 1,2 1 0,8 1,2

0,1 0,08 0,22 0,1 0,08 0,25 0,12 0,1 0,25 0,15 0,12 0,3 0,18 0,14 0,35 0,2 0,18 0,35 0,25 0,2 0,4

0,076 0,17 0,026 0,33 0,73 0,15 0,96 2,8 0,41 1,4 3,1 0,33 3,6 5,2 0,37 4,4 7,9 1,2 12 19 3,0

0,16 0,48 0,065 0,74 1,3 0,25 2,3 3,5 0,39 3,9 8,5 1 6,9 12 1,8 16 24 3,4 24 52 8,3

0,08 0,30 1,0 2,0 6,0 17 184

Al Al Al Al Al Al

0,08 0,12 0,3 0,5 0,9 1,5 9,6

42 56 64 76 96 110 138

15 20 23 28 36 42 53

6 - 16 8 - 24 12 - 32 19 - 35 20 - 45 28 - 55 32 - 80

32 43 56 66,5 82 102 136,5

14,2 19,2 26,2 29,2 36,2 46,2 60,5

3x M3 6x M4 4x M5 8x M5 8x M6 8x M8 8x M10

Acc

esso

ires

Kop

pel

inge

n

EL6 – elastomeerkoppeling met conische klemring

Uw voordelen: · zeer eenvoudige, axiale montage (opsteekbaar) · selecteerbare dempingseigenschappen/torsiestijfheid (zie elastomeeropties)

· absoluut spelingsvrij · demping van schommelingen en koppelschokken

· ideaal voor de verbinding van lineaire modules · hoge rotatienauwkeurigheid en rustige loop

Optioneel: · boringen met spie/evolvente vertanding · andere passingen

a) Passingtolerantie voor as-/naafverbinding 0,01 – 0,05 mm.

Technische gegevens

Uitvoering elastomeerkrans (zie bestelcode)

Max. nominale koppel TNE Nm

Max. versnellingskoppel (max. aantal cycli per uur)

TBE Nm

Max. toerental nMax min-1

Axiale uitlijning Max.

waarden mm

Angulaire uitlijning Max.

waarden°

Laterale uitlijning Max.

waardenmm

Statische torsiestijfheid(bij 50% TBE)

CT Nm/arcmin

Dynamische torsiestijfheid(bij TBE)

CTdy Nm/arcmin

Massatraagheidsmoment J kgcm2

Naafmateriaal Staal

Elastomeermateriaal Polymeer

Gewicht ca. m kg

Afmetingen

Totale lengte L1 mm

Paslengte a) L2 mm

Boordoorsnede van Ø tot Ø H7 D1/2 mm

Buitendiameter D3 mm

Max. binnendiameter (elastomeerkrans) D7

mm

Bevestigingsschroeven (ISO 4762/12.9)

405

Page 406: Productcatalogus 2016/2017

2 5 10 20 60 150 300 450 800

A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C

2 2,4 0,5 9 12 2 12,5 16 4 17 21 6 60 75 20 160 200 42 325 405 84 530 660 95 950 1100 240

4 4,8 1,0 18 24 4 25 32 6 34 42 12 120 150 35 320 400 85 650 810 170 1060 1350 190 1900 2150 400

15000 15000 13000 12500 11000 10000 9000 8000 4000

±1 ±1 ±1 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 ±2

1 0,8 1,2 1 0,8 1,2 1 0,8 1,2 1 0,8 1,2 1 0,8 1,2 1 0,8 1,2 1 0,8 1,2 1 0,8 1,2 1 0,8 1,2

0,08 0,06 0,2 0,08 0,06 0,2 0,1 0,08 0,22 0,1 0,08 0,25 0,12 0,1 0,25 0,15 0,12 0,3 0,18 0,14 0,35 0,2 0,18 0,35 0,25 0,2 0,4

0,02 0,03 0,01 0,04 0,10 0,02 0,08 0,17 0,03 0,33 0,73 0,15 0,96 2,8 0,41 1,4 3,1 0,33 3,6 5,2 0,37 4,4 7,9 1,2 12 19 3,0

0,03 0,07 0,01 0,09 0,2 0,03 0,16 0,48 0,07 0,74 1,3 0,25 2,3 3,5 0,39 3,9 8,5 1,0 6,9 12 1,8 16 24 3,4 24 52 8,3

0,01 0,04 0,06 0,20 0,80 1,60 6,00 13,2 160

Al Al Al Al Al Al Al Al

0,008 0,02 0,05 0,12 0,30 0,50 0,90 1,5 8,5

20 26 32 50 58 62 86 94 123

6 8 10,3 17 20 21 31 34 46

3 4 5 8,5 10 11 15 17,5 23

5,5 8 10,5 15,5 21 24 29 38 50,5

12 16,7 20,7 31 36 39 52 57 74

3 - 8 4 - 12,7 4 - 16 8 - 25 12 - 32 19 - 36 20 - 45 28 - 60 35 - 80

16 25 32 42 56 66,5 82 102 136,5

17 25 32 44,5 57 68 85 105 139

6,2 10,2 14,2 19,2 26,2 29,2 36,2 46,2 60,5

ELC – Elastomeerkoppeling Compacte versie met klemnaaf

Reeks

Technische gegevens

Uitvoering elastomeerkrans (zie bestelcode)

Max. nominaal koppel elastomeerkrans a) TNE Nm

Max. versnellingskoppel elastomeerkrans (max. 1000 cycli per uur) a)

TBE Nm

Max. toerental nMax min-1

Axiale uitlijningMax.

waarden mm

Angulaire uitlijning Max.

waarden°

Laterale uitlijning Max.

waardenmm

Statische torsiestijfheid (bij 50% TBE)

CT Nm/arcmin

Dynamische torsiestijfheid (bij TBE)

CTdy Nm/arcmin

Massatraagheidsmoment J kgcm2

Naafmateriaal Staal

Elastomeermateriaal Polymeer

Gewicht ca. m kg

Afmetingen

Totale lengte L1 mm

Paslengte b) L2 mm

Afstand L3 mm

Kernafstand L4 mm

Naaflengte L5 mm

Boordoorsnede van Ø tot Ø H7

D1/2 mm

Buitendiameter D3 mm

Buitendiameter met schroefkop D3S

mm

Max. binnendiameter (elastomeerkrans) D7

mm

a) Max. koppel bovendien afhankelijk van min. geselecteerde boordiameter op aandrijfzijde en de zijde van de uitgaande as (D1/2). Dit geldt uitsluitend voor ELC-koppelingen. Graag met tabel ¨Max. overdraagbaar koppel¨ controleren.

b) Passingtolerantie voor as-/naafverbinding 0,01 – 0,05 mm.

406

Page 407: Productcatalogus 2016/2017

Ø 3 Ø 4 Ø 5 Ø 8 Ø 16 Ø 19 Ø 25 Ø 30 Ø 32 Ø 35 Ø 45 Ø 50 Ø 55 Ø 60 Ø 65 Ø 70 Ø 75 Ø 80

2 0,2 0,8 1,5 2,5

5 1,5 2 8

10 4 12 32

20 20 35 45 60

60 50 80 100 110 120

150 120 160 180 200 220

300 200 230 300 350 380 420

450 420 480 510 600 660 750 850

800 700 750 800 835 865 900 925 950 1000

Acc

esso

ires

Kop

pel

inge

n

Max. overdraagbaar koppel naar min. geselecteerde boordiameter (D1/2) en ELC-serieIndien tussenwaarde, graag lineair interpoleren Hogere koppels zijn mogelijk bij gebruik van een spie.

Uw voordelen: · zeer eenvoudige, radiale montage (opsteekbaar) · selecteerbare dempingseigenschappen/torsiestijfheid (zie elastomeeropties) · absoluut spelingsvrij · Demping van schommelingen en koppelschokken · ideaal voor de verbinding van lineaire modules · hoge rotatienauwkeurigheid en rustige loop

Optioneel: · boringen met spie/evolvente vertanding · cardanisch tussenstuk (hogere laterale uitlijning) · andere passingen

Max. overdraagbaar koppel [Nm]

Reeks

D1/2

407

Page 408: Productcatalogus 2016/2017

TL2

TL1

TL3

Selecteerbare functiesystemen – herkoppeling na het verhelpen van de overbelasting

Herkoppeling na exact 360°Waarborg van synchroniciteitSchakelsignaal bij overbelasting*

Toepassing:verpakkingsmachineswerktuigmachinesautomatiseringsinstallaties

Hoeksynchroon Herkoppeling (W) (Standaard)

Doorschakelprincipe (D) Vrijschakelprincipe (F) Geblokkeerde versie (G)

Herkoppeling na exact 60° (Standaard)Optioneel na (30, 45, 60, 90, 120°)Directe beschikbaarheid van de installatieSchakelsignaal bij overbelasting*

Toepassing:verpakkingsmachineswerktuigmachinesautomatiseringsinstallaties

Continue scheiding van aandrijving en uitgaande asVrije uitloop van de schommelmassaHandmatige herkoppeling (elke 60°)Schakelsignaal bij overbelasting*

Toepassing:Toepassingen met zeer hoge toerentallenen kinetische energie

Geen, resp. begrensde Scheiding van aandrijving en uitgaande asBij overbelasting alleen gering omdraaien mogelijkHerkoppeling na koppel afvalGegarandeerde lastbeveiligingSchakelsignaal bij overbelasting*

Toepassing:Met name voor verticale assen zoals persen, lasthefwerktuigen

TL – Veiligheidskoppelingen

Uw voordelen: · vermijden van machinestilstand · hoge beschikbaarheid en productiviteit · nauwkeurige, vooraf ingestelde overbelastingsbescherming (uitschakelen in 1 – 3 ms)

· exacte herhalingsnauwkeurigheid · compact en absoluut spelingsvrij · slechts één veiligheidselement per as

Uw voordeel: · zeer hoge machinebeschikbaarheid · zeer hoge machinedynamiek · zeer lage onderhoudskosten · zeer hoge levensduur van machine en componenten · TÜV-certificering

* (passende schakelaar hiertoe, zie pagina 409)

Veiligheidskoppelingen met geïntegreerd schakelmechanisme combineren dynamische en nauwkeurige koppeloverdracht. Dit onder volledige TÜV certificatie. Zo beschermt u uw aandrijving en machine tegen overbelasting.

408

Page 409: Productcatalogus 2016/2017

11 12

1331

15 GHS TL 15 20047730 20047730

30 GHS TL 30 20047731 20047731

60 GHS TL 60 20047732 20047749

80 GHS TL 80 20047733 20047733

150 GHS TL 150 20047733 20047733

200 GHS TL 200 20047734 20047750

300 GHS TL 300 20047735 20047735

500 GHS TL 500 20047736 20047736

800 GHS TL 800 20047737 20047751

1500 GHS TL 1500 20047738 20047738

2500 GHS TL 2500 20047739 20047752

Acc

esso

ires

Kop

pel

inge

n

WITTENSTEIN alpha veiligheidskoppelingen zijn vanaf fabriek exact vooraf ingesteld op uw gewenst ontkoppelingsmoment.Door geïntegreerde schotelveren met een speciaal degressief veerkarakteristiek is het ook mogelijk om het vooraf ingestelde ontkoppelingsmoment binnen het instelbereik aan te passen.De aanpassing van het ontkoppelingsmoment kan met behulp van een scharnierhaaksleutel worden uitgevoerd.

Accessoires voor TL – Veiligheidskoppelingen

Aanzicht

Afstelmoer

Borgmoer (ISO 4762/12.9)

Stalen schakelring

Instelbereik

Markering

Vaste aanslag

Scharnierhaaksleutel voor DIN 1816 moeren

Voor kleinere koppelingsgroottes zijn geen scharnierhaaksleutels noodzakelijk. De afstelmoer van de serie 1,5/2/4,5/10 kan met een bout of stift anders worden afgesteld.

Mechanische eindschakelaar (uitgaande noodstop-functie)

Waarschuwing: De schakelfunctie moet na montage 100% worden gecontroleerd.

Technische gegevens ME TLAC: 20022999

Max. spanning: 500 V AC

Max. duurstroom: 10 A

Beveiligingsklasse: IP 65

Contacttype: Open (gedwongen)

Omgevingstemperatuur: -30°C tot +80 ˚C

Bediening: Schakelhevel (metaal)

Schakelsymbool:

Afbeeldingen met afmetingen

De mechanische eindeloopschakelaar is geschikt vanaf bouwgrootte 30.

* Functiesystemen: Hoeksynchroon (W), doorschakelend (D), geblokkeerd (G), vrijlopend (F)

De schakelhevel moet zo dicht mogelijk op de schakelring van de veiligheidskop-peling worden gezet (ca. 0,1 – 0,2 mm).

Afstand ca. 0,1 – 0,2 mm).

Naderingsschakelaar (uitgaande noodstopfunctie)

Waarschuwing: De schakelfunctie moet na montage 100% worden gecontroleerd.

Technische gegevens NAS TLAC: 20022998

Spanningsbereik: 10 tot 30 V DC

Uitgangsstroom max.: 200 mA

Schakelfrequentie max.: 800 Hz

Temperatuurbereik: -25°C tot +70°C

Beveiligingsklasse: IP 67

Schakeltype: PNP open contact

Schakelafstand: max. 2 mm

Schakelsymbool:

Afbeeldingen met afmetingen

Schakelweg

Scharnierhaaksleutel

Reeks AanduidingAC volgens het functiesysteem

W, D, G* F*

409

Page 410: Productcatalogus 2016/2017

FR

FR

1,5 2 4,5 10 15 30 60 150 200 300 500 800 1500 2500

A 0,1-0,6 0,2-1,5 1-3 2-6 5-15 5-20 10-30 20-70 30-90 100-200 80-200 400-650 600-800 1500-2000

B 0,4-1 0,5-2,2 2-4,5 4-12 12-25 10-30 25-80 45-150 60-160 150-240 200-350 500-800 700-1200 2000-2500

C 0,8-2 1,5-3,5 3-7 7-18 20-40 20-60 50-115 80-225 140-280 220-440 320-650 650-950 1000-1800 2300-2800

D - - - - 35-70 50-100 - - 250-400 - - - - -

A 0,3-0,8 0,2-1 2,5-4,5 2-5 7-15 8-20 10-30 20-60 80-140 120-180 50-150 200-400 1000-1250 1400-2200

B 0,6-1,3 0,7-2 - 4-10 - 16-30 20-40 40-80 130-200 160-300 100-300 450-850 1250-1500 1800-2700

C - - - 8-15 - - 30-60 80-150 - 300 - 450 250-500 - - -

50 100 200 500 1400 1800 2300 3000 3500 4500 5600 8000 12000 20000

3 - 6 5 - 8 5 - 11 6 - 14 7 - 17 10 - 24 10 - 24 12 - 24 12 - 26 12 - 28 16 - 38 16 - 42 20 - 50 28 - 60

0,1 0,2 0,5 0,7 1,5 2,5 5,0 16 27 52 86 200 315 2100

3000 2000 1000

0,03 0,065 0,12 0,22 0,4 0,7 1,0 1,3 2,0 3,0 4,0 5,5 10 28

a) indien afwijkend, aanvullend lager noodzakelijk (zie afbeelding 1)b) gelieve contact op te nemen met WITTENSTEIN alpha bij hogere vereisten

TL1 – Veiligheidskoppeling voor indirecte aandrijving

Uw voordelen: · ideaal voor de verbinding van tandriem- en kettingwielen · geïntegreerde opslag voor indirecte aandrijving · gecertificeerd ontkoppelingsmechanisme bij overbelasting · vooraf ingesteld ontkoppelingsmoment · absoluut spelingsvrij · levensduurbestendig en onderhoudsvrij · hoge compactheid · hoge dynamiek door geringe massatraagheid

Optioneel: · boringen met spie · andere passingen

Miniatuuruitvoering) (Standaardklemnaaf)

Standaarduitvoering (Conische klemnaaf)

Reeks

Instelbereik van min. tot max. ontkoppelingsmoment TDis

(ca. waarden)

Functiesystemen: Hoeksynchroon (W), doorschakelend (D), geblokkeerd (G)

TDis

Nm

Nm

Nm

Nm -

Instelbereik van min. tot max. ontkoppelingsmoment TDis

(ca. waarden)

Functiesysteem: Vrijschakelend (F)

TDis

Nm

Nm

Nm -

Max. radiale kracht (riemvoorspanning) binnen het toegestane afstandsbereik S a)

FR N

S mm

Massatraagheidsmoment J kgcm2

Max. toerental b) nMax min-1

Materiaal gehard staal

Gewicht ca. m kg

Max. toegestane temperatuur

°C -30 tot +120

Technische gegevens

1: geïntegreerd lagerFR: toegestane radiale kracht (riemvoorspanning) S: toegestaan afstandsbereik

Afstand van – tot Aanvullend lager

410

Page 411: Productcatalogus 2016/2017

1,5 2 4,5 10 15 30 60 150 200 300 500 800 1500 2500

23 28 32 39 40 50 54 58 63 70 84 95 109 146

23 28 32 39 40 50 54 58 66 73 88 95 117 152

7 8 11 11 19 22 27,5 32 32 41 41 49 61 80

3,5 4 5 5 - - - - - - - - - -

6,5 8 10 15 - - - - - - - - - -

0,7 0,8 0,8 1,2 1,5 1,7 1,7 1,9 2,2 2,2 2,2 2,2 3,0 3,0

11 15 17 22 27 35 37 39 44 47 59 67 82 112

11,5 16 18 24 27 37 39 41,5 47 51,5 62 75 94 120

5 6 8 11 8 11 11 12 12 15 21 19 25 34

2,5 3,5 5 8 3 5 5 5 5 6 9 10 13,5 20

4xM2 4xM2,5 6xM2,5 6xM3 6xM4 6xM5 6xM5 6xM6 6xM6 6xM8 6xM8 6xM10 6xM12 6xM16

3 4 4 5 6 8 9 10 10 10 12 15 16 24

1 1,3 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 4 4 4,5 6

- - - - 4 5 5 6 6 8 8 10 12 16

4-8 4-12 5-14 6-16 8-22 12-22 12-29 15-37 20-44 25-56 25-56 30-60 35-70 50-100

23 29 35 45 55 65 73 92 99 120 135 152 174 242

24 32 42 51,5 62 70 83 98 117 132 155 177 187 258

26 32 40 50 53 63 72 87 98 112 128 140 165 240

20 25 32 40 - - - - - - - - - -

11 14 17 24 27 32 39 50 55 65 72 75 92 128

13 18 21 30 35 42 49 62 67 75 84 91 112 154

14 22 25 34 40 47 55 68 75 82 90 100 125 168

22 28 35 43 47 54 63 78 85 98 110 120 148 202

Acc

esso

ires

Kop

pel

inge

n

b) Passingtolerantie voor as-/naafverbinding 0,01 – 0,05 mm. L1F , L9F , D3F = Vrijschakeluitvoering (F)

Miniatuuruitvoering) (Standaardklemnaaf)

Standaarduitvoering (Conische klemnaaf)

Reeks

Totale lengte (zonder LS) L1 mm

Totale lengte F (zonder LS) L1F mm

Paslengte b) L2 mm

Afstand L3 mm

Kernafstand L4 mm

Schakelweg L8 mm

Afstand L9 mm

Afstand F L9F mm

Afstand L10 mm

Centreringslengte -0,2 L11 mm

Schroefdraad

Lengte schroefdraad L12 mm

Afstand L13 mm

Lengte schroefkop LS mm

Boordoorsnede van Ø tot Ø H7

D mm

Buitendiameter schakelring D3 mm

Buitendiameter schakelring F

D3F mm

Flensdiameter -0,2 D4 mm

Buitendiameter van de naaf D5 mm

Diameter h7 D8 mm

Diameter D9 mm

Centreerdiameter h7 D10 mm

Gatdiameter ± 0,2 D11 mm

* Boor voor scharnierhaaksleutel, zie pagina 409

Afmetingen

TL 1 Miniatuuruitvoering (serie 1,5 – 10) met standaard-klemnaaf

TL 1 Standaarduitvoering (serie 15 – 2500) met conische klemnaaf

1: geïntegreerd lagerFR: toegestane radiale kracht (riemvoorspanning) S: toegestaan afstandsbereik

411

Page 412: Productcatalogus 2016/2017

1,5 2 4,5 10 15 30 60 80 150 200 300 500 800 1500

A A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A B A A

0,1-0,6 0,2-1,5 1-3 2-6 5-10 10-25 10-30 20-70 20-70 30-90 100-200 80-200 400-650 650-800

0,4-1 0,5-2 3-6 4-12 8-20 20-40 25-80 30-90 45-150 60-160 150-240 200-350 500-800 700-1200

0,8-1,5 - - - - - - - 80-180 120-240 200-320 300-500 650-850 1000-1800

0,3-0,8 0,2-1 2,5-4,5 2-5 7-15 8-20 20-40 20-60 20-60 80-140 120-180 60-150 200-400 1000-1250

0,6-1,3 0,7-2 - 5-10 - 16-30 30-60 40-80 40-80 130-200 160-300 100-300 450-800 1250-1500

- - - - - - - - 80-150 - - 250-500 - -

0,5 0,5 0,6 0,7 1 1 1,2 1 2 1 2 1.5 2 2 3 2 3 2 3 2.5 3.5 2.5 3.5 3.5 3.5

1 1 1.5 1.5 2 1.5 2 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 2 1.5 2 2 2.5 2,5 2,5

0,15 0,15 0,20 0,20 0,25 0,20 0,30 0,15 0,2 0,20 0,25 0,20 0,25 0,20 0,25 0,20 0,25 0,25 0,30 0,25 0,3 0,30 0,35 0,35 0,35

16 11 20 25 29 36 48 25 15 50 30 72 48 48 32 82 52 90 60 105 71 70 48 100 320

70 40 30 290 45 280 145 475 137 900 270 1200 420 920 255 1550 435 2040 610 3750 1050 2500 840 2000 3600

0,20 0,35 0,38 2,0 1,5 2,6 2,3 5,8 4,4 11 8 22 16 38 25 51 32 56 41 122 102 148 145 227 379

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,6 0,7 1 1,5 2,7 3,2 7,5 8 18 19 25 28 51 53 115 118 228 230 420 830

Al Al Al Al Al Al Al Al

3000 2000 1000

0,035 0,07 0,2 0,3 0,4 0,6 1,0 2,0 2,4 4,0 5,9 9,6 14 21

TL2 – Veiligheidskoppeling

Reeks

Lengte-opties (zie bestelcode)

Instelbereik van min. tot max. ontkoppelingsmoment TDis

(ca. waarden)

Functiesystemen: Hoeksynchroon (W), doorschakelend (D), geblokkeerd (G)

TDis

Nm A

Nm B

Nm C

Instelbereik van min. tot max. ontkoppelingsmoment TDis

(ca. waarden)

Functiesysteem: Vrijschakelend (F)

TDis

Nm A

Nm B

Nm C

Axiale uitlijning Max.

waarden mm

Angulaire uitlijning Max.

waarden°

Laterale uitlijning Max.

waardenmm

Axiale veerstijfheid Ca N/mm

Laterale veerstijfheid Cl N/mm

Torsiestijfheid CT Nm/arcmin

Massatraagheidsmoment J kgcm2

Naafmateriaal Staal Staal Staal Staal Staal Staal

Max. toerental b) nMax min-1