productcatalogus 2016/2017

of 454 /454
Productcatalogus 2016/2017 Spelingsarme planetaire vertragingskasten Haakse vertragingskasten met servo-aandrijving Systeemoplossingen Toebehoren alpha

Author: wittenstein-ag

Post on 22-Jul-2016

375 views

Category:

Documents


25 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Spelingsarme planetaire vertragingskasten Haakse vertragingskasten met servo-aandrijving Systeemoplossingen Toebehoren

TRANSCRIPT

 • Productcatalogus 2016/2017

  Spelingsarme planetaire vertragingskastenHaakse vertragingskasten met servo-aandrijvingSysteemoplossingenToebehoren

  alpha

 • alpha

  Productcatalogus 2016/2017

  Spelingsarme planetaire vertragingskastenHaakse vertragingskasten met servo-aandrijvingSysteemoplossingenToebehoren

 • 2016 by WITTENSTEIN alpha GmbH

  Alle technische gegevens zijn actueel op het moment van het ter perse gaan. In het kader van de verdere ont-wikkeling van onze producten zijn technische wijzigingen voorbehouden. Ook eventuele fouten zijn niet geheel uitgesloten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden ge-steld voor onjuistheden in gegevens, tekeningen en beschrijvingen. De in deze publicatie gepresenteerde teksten, foto's, technische tekeningen en eender welke andere vormen van visuele voorstellingen zijn en blijven de intellectuele eigendom van WITTENSTEIN alpha GmbH.Zonder de nadrukkelijke toestemming van WITTENSTEIN alpha GmbH zijn alle vormen van vermenigvuldiging, hetzij gedrukt, hetzij via elektronische weg, uitdrukkelijk verboden.Elke vorm van verveelvoudigen, bewerken, vertalen, het zetten op microfilm of het archiveren in elektronische systemen is zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van WITTENSTEIN alpha GmbH niet toegelaten.

  4

 • 06

  12

  22

  26

  28 303274

  124

  158

  160 162210248260292

  420

  422 424428430432434438444

  126

  128 130148

  320

  322 350

  364

  366 368

  394

  396 416418

  Inhoudsopgave

  Een partner waarop u kunt bouwen

  WITTENSTEIN alpha Dienstverlening

  Vertragingskastsegmenten/overzicht vertragingskasten

  Planetaire vertragingskasten High End

  alpheno

  RP+

  TP+/TP+ HIGH TORQUESP+/SP+ HIGH SPEEDHygienic Design

  Planetaire vertragingskasten General

  alpha Value LineLP+/LPB+ Generation 3CP

  Haakse vertragingskasten High End

  RPK+

  TK+/TPK+/TPK+ HIGH TORQUESK+/SPK+

  HG+

  SC+/SPC+/TPC+

  V-Drive Advanced

  Haakse vertragingskasten General

  LK+/LPK+/LPBK+

  V-Drive Value

  Systeemoplossingen

  alpha lineaire systemen Rondsel, tandheugel, smeersysteem

  Toebehoren

  KoppelingenKlemschijvenFlensassen

  Informatie

  Snelkiezer voor vertragingskastenVertragingskast gedetailleerde configuratieHypode gedetailleerde configuratieModulematrix Vorm van de uitgaande asV-Drive gedetailleerde configuratieKoppeling gedetailleerde configuratieGlossariumBestelinfo

  5

 • Bedrijfsleiding WITTENSTEIN alpha GmbH: Michael Mller, Philipp Guth

  6

 • Beste klanten,

  In meer dan drie decennia heeft WITTENSTEIN alpha GmbH zich ontwikkeld tot ht merk voor innovatie en uitmuntendheid binnen de aandrijftechnologie. De producten in deze catalogus zijn daar opnieuw het bewijs van. Dit is met name het geval bij onze nieuwe, veelzijdige vertragingskastreeks alpha Value Line. Uw voordelen: maximale efficintie voor alle assen, hoge betrouwbaarheid, ongekende vrijheid bij aandrijvingskoppeling en constructie. De Value Line geeft een teken, dat zich ook op de toekomst richt: Voor WITTENSTEIN alpha komt klanttevredenheid wereldwijd altijd op de eerste plaats.

  Wij denken globaal, handelen dynamisch en houden daarbij de waarden in acht die WITTENSTEIN alpha groot hebben gemaakt: openheid voor innovatie, streven naar uitmuntendheid en echt partnerschap met onze klanten.

  Al deze waarden komen ook weer naar voren in onze nieuwe configuratiesoftware, cymex 5, de software voor dimensionering en ontwerp van de volledige aandrijflijn. cymex 5 stelt op elk front nieuwe maatstaven. Hierdoor behalen we een hogere productiviteit, evenals efficinte, veilige en duurzame processen. Nieuwe normen die ons de mogelijkheid bieden samen met u de kansen van de toekomst te benutten.

  Wij kijken er alvast naar uit!

  Bedrijfsleiding WITTENSTEIN alpha GmbH

  7

 • alpha electronics motion contro l cyber motor

  WITTENSTEIN Products that know no limits

  Source Phoenix: EADS Astrium

  Automation Robotics Aerospace Industry Medical technology Vehicle technology Crude oil exploration Simulation

  Branchenbersicht_3000x1000.indd 1 04.07.11 15:15

  Photo Phoenix: EADS Astrium

  WITTENSTEIN Inzet zonder grenzen. Zeer nauwkeurige aandrijfsystemen voor de meest uiteenlopende bedrijfstakken: aandrijftechniek elektronica werktuigmachines productiesystemen robotica, automatisering, goederenbehandeling textiel-, druk- en papiermachines laser-, glas- en houtbewerkingsmachines voedingsmiddelen- en verpakkingsmachines pneumatica halfgeleiderindustrie lineaire techniek luchtvaart- en ruimtevaartindustrie extreme omgevingscondities (zoals hoge temperatuur, ultra-hoog-vacum) aardoliewinning medische techniek farmaceutische industrie motorsport automobiel- en bandenindustrie optica voertuigtechniek verdedigingstechnologie

  De WITTENSTEIN-groep

  Hooggespecialiseerde vakdisciplines verenigd onder n dak

  Aandrijving, besturing en regeling zijn domeinen die maximale precisie vereisen. Producten van WITTENSTEIN alpha GmbH introduceren wereldwijd standaarden in de machinebouw en de aandrijf-techiek. Van spelingsarme planetaire vertragingskasten, via haakse servovertragings-kasten en complete aandrijf-eenheden tot de omvattende engineering-software cymex en technisch vakkundig advies: WITTENSTEIN alpha GmbH herdefinieert precisie.

  WITTENSTEIN electronics GmbH ontwikkelt, produceert en verkoopt elektronica- ensoftwarecomponenten voor complexe mechatro-nische aandrijfsystemen en ondersteunt zo op maat uwinnovatietechnologie. Deintelligente en hulpbron-efficinte elektronicacom-ponenten onderscheiden zich door een uitstekende vermogensdichtheid en betrouwbaarheid, en werken ook onder extreme omge-vingscondities.

  Integratie bereikt hier haar innovatievebestemming als beslissende factor voor een hogere vermogensdichtheid en dynamiek. WITTENSTEIN motion control GmbH ont-wikkelt mechatronische aandrijfsystemen die heel wat voordelen bieden voor deklant, en werkt hiervoor opbasis van producten van de WITTENSTEIN-groep. Zelfsbij extreem gebruik be-wijzen de elektromechanische servosystemen in bijzondere mate eigenschappen alsbe-heersbaarheid, precisie, func-tionaliteit, betrouwbaarheid enrobuustheid.

  Enorme vermogensdichtheid en dynamiek, gering gewicht en maximale betrouwbaar-heid zijn kenmerkend voor de servomotoren van WITTENSTEIN cyber motor GmbH. Individueel aange-paste motoren voor producti-viteitstoenames en maximale levensduur. Door speciale materiaalontwikkelingen kun-nen de motoren ook onder extreme omgevingscondi-ties ingezet worden, zoals bijvoorbeeld in een erg hoog vacum of een radioactieve omgeving en bij toepassingen met hoge temperaturen.

  n zijn met de toekomst

  8

 • in tens bast ianaerospace & s imulat ion pioneers of precision

  De onderneming WITTENSTEIN AG omvat acht innovatieve bedrijfssegmenten met telkens eigen dochterondernemingen: servovertragingskasten, servo-aandrijfsystemen, medische tech-niek, miniatuur servo-eenheden, innovatieve vertandingstechnologie, roterende en lineaire actua-torsystemen, nanotechnologie en elektronica- en softwarecomponenten voor de aandrijftechniek.

  Wereldwijd heeft WITTENSTEIN AG ongeveer 2.000 medewerkers in dienst en is het met 60 doch-terondernemingen en kantoren in 40 landen vertegenwoordigd.

  WITTENSTEIN wereldwijd

  Om het even waar u ons no-dig heeft: Een dicht distribu-tie- en servicenetwerk zorgt wereldwijd voor een snelle bereikbaarheid en competen-te ondersteuning.

  Intelligentie fascineert, be-geestert en opent volledig nieuwe wegen. De innova-tieve medische techniek van WITTENSTEIN intens GmbH met de nadruk op intel-ligente implantaten komt precies daar tot zijn recht. Zo is FITBONE de tot op vandaag enige implanteerbare mechatronische mergpen voor botverlenging, die door gebruik van intelligente tech-niek regel- en stuurbaar is. Intelligentie waarvan de ware betekenis inelke ontwikke-lingsfase tot het afgewerkte product is terug te vinden.

  Zowel bij de configuratie, de productie als de controle, en in de testfase WITTENSTEIN bastian GmbH houdt bij de ontwikkeling van innova-tieve vertandingen steeds rekening met de individuele vereisten van de betreffende toepassingsgebieden. Zo ontstaan ingrijpende oplos-singen. Totslot definieert WITTENSTEIN bastian GmbH individualiteit dagelijks op-nieuw: door zich open te stel-len voor innovatie en doorvolle-dig nieuwe wegen in te slaan.

  Maximaal rendement bij mini-maal gewicht in de luchtvaart- en ruimtevaarttechnologie speelt efficintie een beslissende rol. De sterk presterende actuator-systemen van WITTENSTEIN aerospace & simulation GmbH staan daarom voor kwalitatieve hoogwaardigheid en tegelijker-tijd unieke compactheid.De hoogefficinte systemen worden onder andere gebruikt in de Airbus A380, evenals in opleidingsvliegtuigen en simulatoren.

  attocube systems is wereld-wijd een gevraagde partner voor toplaboratoria in de wetenschap en industrie en is gespecialiseerd in uniforme systeemoplossingen voor uitstekende toepassingen op het gebied van de nanotech-nologie. Het bedrijf ontwikkelt en produceert een wereldwijd concurrentieloze productfa-milie uit nanopositioneer-ders, afstandssensoren, cryostaten en volledige microscoopsystemen die zelfs aan de grens van het fysisch-technisch haalbare absoluut betrouwbaar en nauwkeurig werken.

  9

 • 1983 20041995 19961994 200219991984

  alpha

  2007 2008SP SP classic LPTP cymex TPK+/ SPK+/

  HG+/ SK+/ TK+

  Onderzoek & Ontwikkeling, Productie en Verkoop

  alles onder n dak!

  Spelingsarme planetaire vertragingskastenSysteemoplossingen

  alpha is de meest innovatieve onder de Duitse middelgrote

  ondernemingenOprichting alpha

  getriebebau

  SoftwareontwikkelingDe eerste spelingsarme planetaire vertragingskasten

  SP+/ TP+/ LP+-reeksalpheno

  Haakse vertragingskasten met servo-aandrijving

  Naamswijziging naar WITTENSTEIN alpha

  Ons uitgangspunt voor de beste klantoplossingen bij een optimale kwaliteit

  Met 'efficiency engineering' bundelt WITTENSTEIN alpha veel van zijn op de markt al lang onvervangbare eigenschappen tot een markant uitgangspunt en herkenbare eigenschap. Onder het overkoepelende begrip 'efficiency engineering' scharen wij alle

  aspecten van effectiviteit en rentabiliteit van de producten, systemen en oplossingen van WITTENSTEIN alpha. Deze zijn gebaseerd op efficinte technische deskundigheid en efficinte processen binnen de productie, evenals op het partnerschap met klanten.

  efficiency engineering efficinte processen en efficinte producten

  Meer dan 30 jaar verandering en innovatie

  WITTENSTEIN alpha zet wereldwijd maatstaven in de machinebouw en in de aandrijftechniek

  10

 • alpha

  alpha

  2014 2015 20162011 2012 2013

  alpha Value Line

  cymex 5NP/NPL/NPS/ NPT/NPR

  LP+/LPB+ Generation 3

  Branchecompetentie

  Robotica, automatisering en goederenbehandelingstechniek Een veelvoud aan servovertragingskasten en mechanische aandrijfsystemen, van het economy- tot het high end-segment, voor allerhande robots zowel als voor bijko-mende assen als rij-assen en werkstukmanipulatoren.

  Werktuigmachines en productiesystemenHoogste precisie, proceszekerheid en productiviteit dankzij belastbare, nagenoeg spelingsvrije en torsiestijve mechanische systeemoplossingen, zoals in aanvoer-, zwenk- en hulpassen.

  HoutbewerkingsmachinesMechanische systemen, zoals vertragingskasten met rondsel-tandheugel gepaard met omvattende engineering kennis en advies ter plaatse voor een optimaal pakket van eindresultaatkwaliteit enefficintie.

  Druk- en papiermachinesInnovatieve vertragingskasten bieden hoge continue toerentallen, een perfecte gelijkloop en een permanente precisie de ideale oplossing voor een hoogkwalitatief drukproces en voor andere continu lopende toepassingen. Optioneel verkrijgbaar: gentegreerde sensormeting voor de bewaking van de baanspanning en gelijkaardige parameters.

  Lineair systeem met hoge prestaties

  Een dicht distributie- en servicenetwerk zorgt wereldwijd voor een snelle bereikbaar-heid en competente ondersteuning. Door jarenlange ervaring kunnen onze vakkundige experts u optimaal advies geven in de meest uiteenlopende branches.

  Voedingsmiddelen- en verpakkingsmachinesMaximale kloksnelheden, efficintie en machineflexibiliteit dankzij een assortiment vertragingskasten dat alle assen omvat die geschikt zijn voor de verpakkingstechniek, inclusief vertragingskasten met corrosiebestendig ontwerp.

  Hygienic Design/ SC+/SPC+/TPC+

  Innovatieve tandheugelmontage

  Nieuwe generatie LP+/ LPB+

  Nieuwe generatie tandheugels

  Hygienic Design / nieuwe generatie kegelwielvertragingskasten

  De revolutie in de lineaire techniek

  Doelstelling efficiency engineering

  Naamswijziging naar WITTENSTEIN alpha

  Softwareontwikkeling

  11

 • WITTENSTEIN alpha Dienstverlening

  Individuele ondersteuning inelkeinteractiefase

  Gedreven door innovatieve en efficinte systeemoplossingen

  Met het speciale concept van WITTENSTEIN alpha Dienstverlening stellen wij ook op het gebied van klantenservice nieuwe standaarden. Wij staan voor uklaar vanaf het begin, maar ook gedurende de gehe-le levenscyclus van uw toepassing. Ons wereldwijd actieve adviesnetwerk onder-steunt ubij uw veeleisende uitdagingen

  door jarenlange ervaring, verschillende configuratietools en individuele enginee-ring-dienstverlening. De snelle reactietij-den op het gebied van logistiek en de speedline, maar ook ondersteuning ter plaatse bij installatie en ingebruikname van mechanische systemen, bieden u een duurzaam concurrentievoordeel.

  Op het gebied van aftersales staat onze klantenservice met hooggekwalificeerd en betrokken vakkundig personeel voor uklaar en dat 24 uur per dag. Als het om klantenservice gaat, bent ubij ons in goede handen!

  Gedetailleerde informatie vindt uin onze dienstverleningscatalogus en onder: www.wittenstein.biz

  speedline: Tel. +49 7931 493-10444 24h-service-hotline: Tel. +49 7931 493-12900

  Pick-up & return service

  Moderniseringsservice

  Gebruik

  Inv

  este

  ringe

  n

  Advies en berekeningen

  cymex opleidingen

  Info en CAD Finder

  Engineering

  speedline

  WITTENSTEIN alphaDienstverlening:

  professioneel advies individuele ondersteuning beste oplossingen korte reactietijden 24 uur service

  Planning

  He

  rinves

  teringen

  Reparatieservice

  Maintenance service

  Gebruikshandleidingen en motormontagevideo's

  Configuratiesoftware cymex

  Sensoriek

  Ingebruikname

  cymex Statistics

  24h-service-hotline

  Online Product Configurator

  12

 • WIT

  TEN

  STE

  IN a

  lpha

  D

  iens

  tver

  leni

  ng

  Advies en configuratie

  Wij komen persoonlijk bij uter plaatse

  We adviseren u graag: Tel. +32 (0)9 326 73 80

  Engineering

  Uw uitdaging is onze drijfkracht

  PlanningInvestering

  Info & CAD Finder

  Eenvoudig en snel de gewenste informatie

  Met onze Info & CAD Finder vindt u met een paar klikken het gezochte product. U vindt hier de pres-tatiegegevens, CAD-gegevens, handleidingen en motormontage-instructies van het product.

  Via een erg intutief menu is het voor u gemakkelijk uw gewenste componenten te configureren en de gewenste gegevens op te vragen.

  De Info & CAD Finder staat gratis ter beschikking op: www.wittenstein.biz/Info-and-CAD-zoeker

  Uw voordelen

  online geometrievergelijking met de motor transparante en eenvoudige selectie Opmaak van de volledige bestelsleutel documentatie van de selectie 3D-animatie van de gekozen oplossing

  Uitmuntend advies en innovatiekracht

  Onze competentie Persoonlijk advies over aandrijftechniek, klantindivi-duele dienstverleningen alsook proces- en aandrijf-periferie. Profiteer van onze jarenlange ervaring en competentie door ons wereldwijde verkoopnetwerk. Uw voordelen professioneel advies persoonlijk contact de beste oplossingen door bekwame toepassingsberekening en aandrijfconfiguratie klantspecifieke dienstverlening systeemoplossingen voor veeleisende toepassingen

  Analyseren Optimaliseren Realiseren

  Onze competentie De modernste softwaretools voor berekening en simulatie, evenals uitgebreide mechatronicacom-petentie. Profiteer van onze jarenlange technische ervaring binnen de machinebouw.

  Uw voordelen veiligheid bij de aandrijfkeuze vergroten voor uiterst complexe toepassingen

  ontwikkelingskosten reduceren door tijdbesparing hogere machine- en procesveiligheid prestatie en productiviteit vergroten individuele projectraadgeving, projectservice en constructieondersteuning

  complexe meeras-beoordeling simulatie met meerdere onderdelen in 2D en 3D optimalisatie van het bewegingsdesign configuratie van vertandingen, assen en lagers FEM-berekening

  13

 • Dit zeggen gebrui-kers over het nieuwe cymex5:

  "De interface van cymex 5 bevalt me erg goed. Je vindt snel wat je zoekt. Het is heel intutief."

  Max Windholz, Senior Manager StandardizationSOMIC Verpackungsmaschinen GmbH & Co. KG

  cymex 5

  Calculate on the Best

  cymex 5 is de nieuwe maatstaf De ingenieurs van WITTENSTEIN alpha hebben de configuratiesoftware cymex grondig opnieuw ont-wikkeld. Het resultaat is een configuratietool die in elk opzicht nieuwe maatstaven stelt.

  Met cymex 5 is de dimensionering en configuratie van de volledige aandrijflijn (toepassing + transforma-tie + vertragingskast + motor) nu sneller, eenvoudiger en veiliger dan ooit tevoren. Voorgedefinieerde stan-daardtoepassingen maken de berekening aanzienlijk eenvoudiger. Doordat er rekening is gehouden met alle relevante invloedfactoren, wordt een efficinte configuratie gewaarborgd en de efficintie van de machine verhoogd.

  cymex 5 is supersnel

  In vergelijking met voorgaande softwareoplossingen zijnde inspanningen bij cymex5 tot wel 90 % minder. Dit bespaart veel tijd.

  De nieuwe configuratiesoftware met Top Performance

  cymex 5 is compromisloos veilig

  Afhankelijk van de gewenste belasting kunnen gebruikers componenten selecteren die zijn afgestemd op de toepassing. Dit garandeert te allen tijde een gepaste configuratie voor de desbetreffende belasting en beweging de software biedt toepasselijke instructies, waarschuwingen en foutmeldingen, bijvoorbeeld bijde overbelasting van individuele componenten.

  cymex 5 is efficiency engineering."Felix Zeeb, Mechanical EngineeringOPTIMA consumer GmbH

  cymex 5 maakt indruk op nieuwe gebruikers

  14

 • Gratis download

  De basisversie van de configuratiesoft-ware cymex 5 is verkrijgbaar als gratis download.

  Nieuwsgierig?

  www.wittenstein.biz/cymex-5

  cymex 5 is internationaal

  De software is in elf talen verkrijgbaar: Duits, Engels, Spaans, Italiaans, Chinees, Japans, Frans, Turks, Russisch, Portugees en Nederlands. Dit maakt de internationale samenwerking veel eenvoudiger.

  cymex 5 is 30 jaar ervaring

  WITTENSTEIN alpha heeft meer dan drie decennia ervaring binnen de aandrijftechniek. Deze gebundelde kennis zorgt voor maximale veiligheid bij de configuratie.

  cymex 5 is een nauwe samenwerking met de klant

  De nieuwe configuratietool is zo goed geworden omdat WITTENSTEIN alpha zeer nauw samenwerkt met zijn klanten. Uw ervaringen zijn meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe software.

  Investering

  WIT

  TEN

  STE

  IN a

  lpha

  D

  iens

  tver

  leni

  ng

  15

 • FPreload Master

  FPreload Slave

  v(t)

  cymex 5 kan zoveel assen als gewenst parallel definiren

  In tegenstelling tot andere configuratie-tools kan cymex 5 zoveel assen als ge-wenst is gelijktijdig definiren. Ditbespaart tot 60 % tijd bij de variantberekening.

  cymex 5 heeft een enorm grote database

  In de configuratietool zijn meer dan 14 000 motoren van de 50 meest gangbare mo-torfabrikanten opgenomen. Continu bijge-werkt, altijd actueel. Bovendien bevat het meer dan 8 000 vertragingskastvarianten van WITTENSTEIN alpha en meer dan 200 combinaties van lineaire systemen met alle relevante technische specificaties.

  cymex 5 heeft een intutieve profiler

  De nieuwe profiler is zeer gebruiksvrien-delijk. Het bewegings- en belastingsprofiel is overzichtelijk weergegeven en kan naar wens worden bewerkt. Alle invoerparame-ters zijn gedetailleerd beschreven.

  cymex 5 heeft de nieuwe master-slave-functie*

  Met de master-slave-functie is het mo-gelijk om twee aandrijvingen elektrisch afgesteld weer te geven. De wederzijdse afstelling van master en slave elimineert de speling binnen de aandrijflijn en zorgt voor een hogere stijfheid van de machine. Dit kan uw dynamiek aanzienlijk verhogen.

  cymex 5

  Calculate on the Best

  *Premiumfunctie, op aanvraag.

  16

 • cymex 5 biedt uitvoerige documentatie

  Na de geometrieverstelling genereert cymex 5 indien gewenst berekenings-documentatie en datasheets voor vertra-gingskast en motor. Bovendien kunnen de 2D- en 3D-CAD-gegevens van geselec-teerde componenten worden opgevraagd.

  cymex 5 heeft een unieke optimaliseringsrekenhulp*

  De volledige aandrijflijn kan worden ge-optimaliseerd op basis van de motorge-gevens. Tijdens de configuratie biedt de functie optimaliseringsvoorstellen voor de geselecteerde vertragingskast. Hierdoor nemen zowel de efficintie als de veilig-heid toe. Door downsizing kunnen kosten worden bespaard en is de vertragingskast over- noch ondergedimensioneerd.

  cymex 5 maakt het mogelijk de bewegings- en belastingsgroottes exact te reproduceren

  De nieuwe software biedt veel mogelijk-heden voor de individuele configuratie van de aandrijflijn. Naast toepassingen die al in cymex 3 waren opgenomen, zijn nu ook gentegreerd: de kruk, de transportband, het centrale opwikkelapparaat en de aan-voerrol.

  cymex 5 heeft een intutieve interface

  De nieuwe interface is modern en zeer flexibel: de gebruiker kan deze uitbreiden met optionele vensters, zoals meetcurves, belastingsdiagrammen of flexibel positio-neerbare werkbalken. Deze persoonlijke Look & Feel kan worden opgeslagen voor volgende projecten.

  Investering

  WIT

  TEN

  STE

  IN a

  lpha

  D

  iens

  tver

  leni

  ng

  17

 • Afhaal- en bezorgservice

  Logistieke oplossing op maat

  speedline

  Wij maken tempo

  Ons speedline-team is bereikbaar op:

  Tel. +49 7931 493-10444 (Duitsland)Tel. +49 7931 493-10333 (Internationaal)

  * vrijblijvende levertijd, afhankelijk van de beschikbaarheid van de onderdelen

  InvesteringGebruik

  Snelheid voor meer flexibiliteit

  Onze competentie Wij garanderen u de uitlevering van de stan-daardreeksen SP+, TP+ en LP+ Generatie 3 tot aan-trekkelijke combinaties in 24 resp. 48 uur af fabriek.* Profiteer nu ook van de kortstondige beschikbaar-heid van onze servo-wormwielvertragingskasten V-Drive. Profiteer van de onmiddellijke verwerking van uw aanvraag, de cordinatie van het volledige order en onze individuele leverservice.

  Uw voordelen snelle en kortstondige omzetting van ideen door hoge flexibiliteit

  minimale hersteltijden en de kortste reactietijd bij ongeplande machinestilstand

  maximale veiligheid door transparante informa-tiestroom en betrouwbare afwerking

  Wij regelen het transport voor u

  Onze competentieIn dringende situaties zorgen wij voor de snelst mo-gelijke levertijd. Gebruik onze leveringsservice ook bij een speedline-order. Uw voordelen kostbesparing door minimalisering

  van stilstandtijd professionele logistieke organisatie reductie van transportrisico's door

  klantspecifieke, rechtstreekse levering

  U kunt contact opnemen met ons serviceteam via:

  Tel. +49 7931 493-12900 (Internationaal)

  18

 • WIT

  TEN

  STE

  IN a

  lpha

  D

  iens

  tver

  leni

  ng

  InvesteringGebruik

  Klantopleidingen Metonze opleidin-gen veranderen we u in experts onze kennis is uw voordeel

  Ingebruikname

  Professionele ondersteuning voor een veilige start

  Van begin af aan betrouwbaar

  Onze competentie Van begin af aan voor honderd procent inzetbare en nauwkeurig op uw gebruiksomgeving afgestemde producten, evenals ondersteuning bij de installatie en ingebruikname van complexe mechanische sy-stemen. Profiteert u van vakkundige inbouw, de op-timale aansluiting van het systeem op uw toepassing en de koppeling aan de werking van de aandrijving door onze service-experts.

  Uw voordelen professionele kennisoverdracht maximale procesveiligheid korte installatietijden individuele opleiding voor mechanische systeeminstallatie

  specifieke ondersteuning voor ingebruikname van onze actuatoren

  Product- en serviceopleidingen

  Onze competentieKom meer te weten over het productportfolio van WITTENSTEIN alpha GmbH, word expert over onze configuratiesoftware cymex, ontdek meer over de installatie van uw systemen of bestel reserveon-derdelen na een succesvolle deelname aan onze serviceopleiding. Profiteer bovendien van onze bij-eenkomsten voor onderhoudsmonteurs, waarbij deelnemers in kleine groepen met een mix van the-orie en praktijk onder andere het veilig koppelen van een motor aan de vertragingskast en het zelfstandig vervangen van slijtstukken en vertragingskastbouw-groepen wordt gedemonstreerd.

  Uw voordelen individueel vormgegeven inhoud en specifieke

  opleidingsprogramma's praktijkgerichte leermethoden gecertificeerde trainers

  19

 • WITTENSTEIN alpha biedt voor elke as volledige aandrijfoplossingen uit n hand. De toepassingsgebieden zijn vrij-wel grenzeloos, van zeer nauwkeurige assen in bewerkingsgereedschappen en productiesystemen tot verpakkingsma-chines waarbij een maximale productivi-teit wordt vereist.

  WITTENSTEIN alpha staat hierbij altijd synoniem voor een optimale kwaliteit en betrouwbaarheid, hoge nauwkeurigheid en synchronisatiekwaliteit, optimale ver-mogensdichtheid, lange levensduur en eenvoudige motormontage.

  Voedingsmiddelen- en verpakkings-machines

  Overige sectorvoorbeelden:

  Houtbewerkingsmachines Druk- en papiermachines Robotica, automatisering en goede-renbehandelingstechniek

  Oplossingen voor alle assen, bijv. bij bewerkingsgereedschappen en pro-ductiesystemen. Primaire assen die zijn voorzien van Premium-aandrijfsystemen. Secundaire assen, zoals gereedschaps-wisselaars, voorzien van aandrijf- systemen uit de segmenten Value en Advanced. Portaalfreesmachine

  WITTENSTEIN alpha op alle assen

  20

 • alpha

  Vert

  ragi

  ngsk

  asts

  eg-

  men

  ten/

  over

  zich

  t ve

  rtra

  ging

  skas

  ten

  alpha Value

  alpha Basic

  alpha Advanced

  alpha Premium

  alpha Value

  alpha Basic

  alpha Advanced

  alpha PremiumRP+

  alpheno

  TP+

  SP+

  NP

  CP

  NPSNPL

  NPTNPR

  LP+

  Assen met zeer hogevereisten voor precisie, dynamiek en vermogensdichtheid.

  Assen met gemiddeldevereisten voor precisie, dynamiek en vermogensdichtheid.

  Performance

  Waarde

  alpha Value

  alpha Basic

  alpha Advanced

  alpha Premium

  alpha Value

  alpha Basic

  alpha Advanced

  alpha Premium

  V-Drive Value

  V-Drive+ SK+ HG+ TK+SC+

  SPC+

  TPC+

  SPK+

  TPK+

  RPK+

  LK+

  LPK+

  Assen met zeer hogevereisten voor precisie, dynamiek en vermogensdichtheid.

  Assen met gemiddeldevereisten voor precisie, dynamiek en vermogensdichtheid.

  Performance

  Waarde

  Haakse vertragingskasten

  Met behulp van segmentgrafieken krijgt u een snel overzicht van het productport-folio van WITTENSTEIN alpha.

  Planetaire vertragingskasten

  Vertragingskastportfolio

  21

 • alpha Premium alpha Advanced alpha Value alpha Basic

  alpheno RP+ TP+ TP+ HIGH TORQUE

  SP+SP+ HIGH

  SPEEDSP+ HIGH

  SPEEDHDP HDV NP NPL NPS NPT NPR LP

  +

  Generation 3LPB+

  Generation 3CP

  MF / MC MF / MA MF MA MF MC MC-L MA MF MF / MA MF / MA MF / MA MF / MA MF / MA MF MF MO

  28 30 32 58 74 100 104 124 124 128 128 128 128 128 130 142 148

  3 22 4 22 3 3 3 22 4 3 3 3 3 3 3 3 4

  100 220 100 302,5 100 100 10 55 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  3 1 3 1 3 4 4 1 10 8 8 8 8 8 8 8 20

  1 - 1 - 1 2 2 - - - - - - - - - -

  2800 / 3360 b) 10000 6000 40000 4500 3600 3600 760 200 800 800 800 800 760 500 305 200

  Producten

  Versie

  In de catalogus vanaf pagina

  Overbrenging c)Min. i=

  Max. i=

  Torsiespeling [arcmin] c)Standaard

  Gereduceerd

  Max. versnellingskoppel [Nm](max. aantal cycli per uur)

  Vorm van de uitgaande as

  Uitgaande as, glad

  Uitgaande as, spiebaan

  Uitgaande as, met evolvente Avertanding

  OpsteekasVerbinding via klemschijf

  Uitgaande flens

  Systeemuitgang met rondsel

  Vorm van de ingaande as

  Motormontageversie

  Aandrijfas

  Uitvoering

  ATEX a)

  Voor levensmiddelen geschikte smering a) b)

  Corrosiebestendig a) b)

  Geoptimaliseerde massatraagheid a)

  Accessoires (meer opties vindt uop de productpagina's)

  Koppeling

  Tandheugel

  Rondsel

  Riemschijf

  Klemschijf

  B5-montageflens

  a) Vermogensreductie: Technische gegevens verkrijgbaar op aanvraag b) Gelieve contact op te nemen met WITTENSTEIN alpha c) Rekening houdend met de referentiebouwgrootte

  ! Houd rekening met de technische instructies en de veiligheidsinstructies in het glossarium.

  Spelingsarme planetaire vertragingskasten High End / General

  22

 • alpha Premium alpha Advanced alpha Value alpha Basic

  alpheno RP+ TP+ TP+ HIGH TORQUE

  SP+SP+ HIGH

  SPEEDSP+ HIGH

  SPEEDHDP HDV NP NPL NPS NPT NPR LP

  +

  Generation 3LPB+

  Generation 3CP

  MF / MC MF / MA MF MA MF MC MC-L MA MF MF / MA MF / MA MF / MA MF / MA MF / MA MF MF MO

  28 30 32 58 74 100 104 124 124 128 128 128 128 128 130 142 148

  3 22 4 22 3 3 3 22 4 3 3 3 3 3 3 3 4

  100 220 100 302,5 100 100 10 55 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  3 1 3 1 3 4 4 1 10 8 8 8 8 8 8 8 20

  1 - 1 - 1 2 2 - - - - - - - - - -

  2800 / 3360 b) 10000 6000 40000 4500 3600 3600 760 200 800 800 800 800 760 500 305 200

  Vert

  ragi

  ngsk

  asts

  eg-

  men

  ten/

  over

  zich

  t ve

  rtra

  ging

  skas

  ten

  Producten

  Versie

  In de catalogus vanaf pagina

  Overbrenging c)Min. i=

  Max. i=

  Torsiespeling [arcmin] c)Standaard

  Gereduceerd

  Max. versnellingskoppel [Nm](max. aantal cycli per uur)

  Vorm van de uitgaande as

  Uitgaande as, glad

  Uitgaande as, spiebaan

  Uitgaande as, met evolvente Avertanding

  OpsteekasVerbinding via klemschijf

  Uitgaande flens

  Systeemuitgang met rondsel

  Vorm van de ingaande as

  Motormontageversie

  Aandrijfas

  Uitvoering

  ATEX a)

  Voor levensmiddelen geschikte smering a) b)

  Corrosiebestendig a) b)

  Geoptimaliseerde massatraagheid a)

  Accessoires (meer opties vindt uop de productpagina's)

  Koppeling

  Tandheugel

  Rondsel

  Riemschijf

  Klemschijf

  B5-montageflens

  a) Vermogensreductie: Technische gegevens verkrijgbaar op aanvraag b) Gelieve contact op te nemen met WITTENSTEIN alpha c) Rekening houdend met de referentiebouwgrootte

  23

 • alpha Premium alpha Advanced alpha Advanced alpha Value alpha Basic

  RPK+TPK+ HIGH TORQUE

  TPK+ TPC+ SPK+ SPC+ SK+ TK+ HG+ SC+ VDT+ VDH+ VDS+ VDHe VDSe LPK+ LPBK+ LK+

  MA MA MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MO MO MO

  160 200 174 282 222 272 210 162 248 260 292 302 312 350 358 334 344 322

  48 66 12 4 12 4 3 3 3 1 4 4 4 4 4 3 3 1

  5500 5500 10000 20 10000 20 100 100 100 2 40 40 40 40 40 100 100 1

  1,3 1,3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 6 6 12 12 15

  - - 2 2 2 2 - - - - 2 2 2 - - - - -

  10000 10000 6000 1600 4500 1210 640 640 640 315 1505 1505 1505 301 301 450 220 93

  Haakse vertragingskasten met servo-aandrijving High End / General

  ! Houd rekening met de technische instructies en de veiligheidsinstructies in het glossarium.

  Producten

  Versie

  In de catalogus vanaf pagina

  Overbrenging c)Min. i=

  Max. i=

  Torsiespeling [arcmin]] c)Standaard

  Gereduceerd

  Max. versnellingskoppel [Nm](max. aantal cycli per uur)

  Vorm van de uitgaande as

  Uitgaande as, glad

  Uitgaande as, spiebaan

  Uitgaande as, met evolvente ver-tanding

  Uitgaande as aan achterzijde, glad

  Uitgaande as aan achterzijde, A gegroefd

  Uitgaande flens

  HolleaskoppelingVerbinding via klemschijf

  Standaard

  Aan achter-zijde

  Flens met holle as

  gesloten deksel, aan achterzijde

  Systeemuitgang met rondsel

  As aan weerszijden

  Vorm van de ingaande as

  Motormontageversie

  Uitvoering

  ATEX a)

  Voor levensmiddelen geschikte smering a) b)

  Corrosiebestendig a) b)

  Accessoires (meer opties vindt uop de productpagina's)

  Koppeling

  Tandheugel

  Rondsel

  Riemschijf

  Klemschijf

  B5-montageflens

  a) Vermogensreductie: Technische gegevens verkrijgbaar op aanvraag b) Gelieve contact op te nemen met WITTENSTEIN alpha c) Rekening houdend met de referentiebouwgrootte

  24

 • alpha Premium alpha Advanced alpha Advanced alpha Value alpha Basic

  RPK+TPK+ HIGH TORQUE

  TPK+ TPC+ SPK+ SPC+ SK+ TK+ HG+ SC+ VDT+ VDH+ VDS+ VDHe VDSe LPK+ LPBK+ LK+

  MA MA MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MF MO MO MO

  160 200 174 282 222 272 210 162 248 260 292 302 312 350 358 334 344 322

  48 66 12 4 12 4 3 3 3 1 4 4 4 4 4 3 3 1

  5500 5500 10000 20 10000 20 100 100 100 2 40 40 40 40 40 100 100 1

  1,3 1,3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 6 6 12 12 15

  - - 2 2 2 2 - - - - 2 2 2 - - - - -

  10000 10000 6000 1600 4500 1210 640 640 640 315 1505 1505 1505 301 301 450 220 93

  Vert

  ragi

  ngsk

  asts

  eg-

  men

  ten/

  over

  zich

  t ve

  rtra

  ging

  skas

  tenProducten

  Versie

  In de catalogus vanaf pagina

  Overbrenging c)Min. i=

  Max. i=

  Torsiespeling [arcmin]] c)Standaard

  Gereduceerd

  Max. versnellingskoppel [Nm](max. aantal cycli per uur)

  Vorm van de uitgaande as

  Uitgaande as, glad

  Uitgaande as, spiebaan

  Uitgaande as, met evolvente ver-tanding

  Uitgaande as aan achterzijde, glad

  Uitgaande as aan achterzijde, A gegroefd

  Uitgaande flens

  HolleaskoppelingVerbinding via klemschijf

  Standaard

  Aan achter-zijde

  Flens met holle as

  gesloten deksel, aan achterzijde

  Systeemuitgang met rondsel

  As aan weerszijden

  Vorm van de ingaande as

  Motormontageversie

  Uitvoering

  ATEX a)

  Voor levensmiddelen geschikte smering a) b)

  Corrosiebestendig a) b)

  Accessoires (meer opties vindt uop de productpagina's)

  Koppeling

  Tandheugel

  Rondsel

  Riemschijf

  Klemschijf

  B5-montageflens

  a) Vermogensreductie: Technische gegevens verkrijgbaar op aanvraag b) Gelieve contact op te nemen met WITTENSTEIN alpha c) Rekening houdend met de referentiebouwgrootte

  25

 • Spelingsarme planetaire vertragingskasten High End

  TP+ en TP+ HIGH TORQUEDe compacte precisie

  spelingsarme planetaire vertra- gingskasten met uitgaande flens

  toepassing in cyclusbedrijf torsiespeling: 1 arcmin overbrenging: 4-302,5

  Producthighlights: hoge torsiestijfheid ruimtebesparende constructie

  RP+

  Het uiterst nauwkeurige krachtpakket

  spelingsarme planetaire vertra- gingskasten met uitgaande flens

  toepassing in cyclusbedrijf torsiespeling: 1 arcmin overbrenging: 4-220

  Producthighlights: optimale torsiestijfheid optimale axiale en radiale krachten zeer gemakkelijk te monteren geoptimaliseerd voor rondsel-

  tandheugeltoepassingen

  alpheno Perfectie in een nieuwe dimensie

  spelingsarme planetaire vertragings-kasten met uitgaande as

  toepassing in cyclusbedrijf of continubedrijf

  torsiespeling: 1 arcmin overbrenging: 3-100

  Producthighlights: optimale vermogensdichtheid hoge axiale en radiale krachten hoge torsiestijfheid

  alpha Value

  alpha Basic

  alpha Advanced

  alpha Premium

  alpha Value

  alpha Basic

  alpha Advanced

  alpha PremiumRP+

  alpheno

  TP+

  SP+

  NP

  CP

  NPSNPL

  NPTNPR

  LP+

  Assen met zeer hogevereisten voor precisie, dynamiek en vermogensdichtheid.

  Assen met gemiddeldevereisten voor precisie, dynamiek en vermogensdichtheid.

  Performance

  Waarde

  26

 • alp

  heno

  R

  P+

  TP+

  SP

  +

  Pla

  neta

  ire

  vert

  ragi

  ngsk

  aste

  nH

  igh

  En

  dOptimale vermogensdichtheid

  Wat met de koppels?Niettegenstaande de vorige reeks op dit vlak al uit-stekend presteerde, is het ons toch gelukt de kop-pels met 40% op te drijven. Grensverleggend dat is WITTENSTEIN alpha ten voeten uit!

  Maximale positioneernauwkeurigheid

  Indien gewenst zijn de High End planetaire vertra-gingskasten verkrijgbaar met een torsiespeling van minder dan n hoekminuut. Dit verhoogt de positi-oneernauwkeurigheid van uw toepassing aanzienlijk.

  Rustige loop door schuine vertanding

  Onze High End planetaire vertragingskasten 'fluis-teren'. In vergelijking met vertragingskasten met rechte vertanding lopen onze schuin vertande ver-tragingskasten ongeveer 6dB(A) stiller. En wat 64 in plaats van 70dB voor u aan meerwaarde betekent, weet u zelf het best. En wat meer is: trillingen zijn in principe niet meer waarneembaar; hun rustige loop zal u verrassen.

  Levensduur van wereldklasse

  De afdichtingsringen van de High End planetaire vertragingskasten zijn exclusief door ons ontwik-keld. Het materiaal is geoptimaliseerd, evenals de geometrie. Samen levert dit: een levensduur van wereldklasse!

  SP+ en SP+ HIGH SPEEDDe klassieke allrounder

  spelingsarme planetaire vertra- gingskasten met uitgaande as

  toepassing in cyclusbedrijf of continubedrijf

  torsiespeling: 1 arcmin overbrenging: 3-100

  Producthighlights: meervoudige vormen van de

  uitgaande as hoge nominale toerentallen

  (SP+ HIGH SPEED) Hyg

  ieni

  c D

  esig

  n

  HDPHyginisch veilig aandrijven

  spelingsarme planetaire vertra-gingskast in Hygienic Design met uitgaande flens

  toepassing in cyclusbedrijf speling: 1 arcmin verhouding: 22-55

  Product highlights: rechtstreekse proceskoppeling optimale vermogensdichtheid

  en dynamiek snelle, efficinte en veilige

  reiniging

  HDVHyginisch veilig aandrijven

  spelingsarme planetaire vertragingskast in Hygienic Design met uitgaande as

  toepassing in cyclusbedrijf of continubedrijf

  speling: 10 arcmin verhouding: 4-100

  Product highlights: rechtstreekse proceskoppeling snelle, efficinte en veilige

  reiniging

  27

 • Opsteekas incl. Klemschijf

  alpheno perfectie in een nieuwe dimensie

  Gladde as Evolvente vertanding

  WITTENSTEIN alpha zet normen

  De alpheno-adapters op de uitg-aande as zorgen voor een hogere krachtoverbrenging. Adapters die aan de huidige indus-triestandaard voldoen, begrenzen het maximaal overdraagbare koppel van de vertragingskast van uw toepassing. alpheno overstijgt deze grenzen.

  Dankzij de nieuw ontworpen uitgaande as hebben de voortdu-rende verdere technische ontwikkelingen van onze alpheno en de daaruit voortkomende betere prestaties hun onmiddellijke positieve effect op uw toepassing.

  alpheno overtuigt door zijn grootste vermogensdichtheid

  Wij bieden u meer vermogen in een minimale ruimte wanneer de aandrijving nog compacter moet zijn; wanneer uw machine meer vermogen moet leveren; wanneer er behoefte is aan specifieke systeemoplossingen.

  De industriestandaard voor vermogensdichtheid versus alpheno

  alpheno 010SP+ 060

  020075

  040140

  050180

  030100

  050210

  2,2

  1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

  2,4

  2,0

  1,6

  2,1

  1,3

  alpheno

  industry standard SP+

  28

 • alp

  heno

  Pla

  neta

  ire

  vert

  ragi

  ngsk

  aste

  nH

  igh

  En

  d

  Klantspecifiek

  Vermogensgegevens alpheno vergeleken met de industriestandaard

  Opties

  Net zoals de serie SP+ is ook de alpheno beschikbaar in een HIGH SPEED-uitvoering en voorzien van een opsteekas aan de lastzijde. Een variant met geoptimaliseerde massa-traagheid staat garant voor maximale energie-efficintie. In combinatie met het productportfolio van rondsel-tand-heugel-systemen van WITTENSTEIN alpha, zorgt de alpheno voor een niet te kloppen aandrijfoplossing in lineaire bewegingen.

  Rondsel inbegrepen

  Hoekverdraaiingsspeling [bgmin] < 1

  Overbrengingsverhouding [ - ] 3 - 100

  Maximaal versnellingskoppel [Nm] 2800

  Alpha-piekkoppel [Nm] 3360

  Max. aandrijftoerental [min-1] 6000

  Rendement [%] 97

  Performance Lineair Systeemmet planetaire vertragingskast

  alpheno in geoptimaliseerde versie voor toepassingen met rondsel en

  tandheugel.

  De gentegreerde gaten in de bevestigingsflens reduceren de

  vereistenvoor constructie en montage tot een minimum.

  300 %

  200 %

  100 %

  Maximaal versnellingskoppel

  [Nm]

  Totale lengte[mm]

  Hoekverdraaiings-speling [bgmin]

  Stijfheid tegen hoekverdraaiing [Nm/arcmin]

  Radiale kracht [N]

  De industriestandaard voor vermogensdichtheid versus alpheno

  alpheno

  Industrile standaardalpheno piekmoment

  29

 • 1,0 1,0 1,0 1,0

  2,12,0

  2,3

  2,8

  TP+ 050RP+ 040

  TP+ 110RP+ 050

  TP+ 300RP+ 060

  TP+ 500RP+ 080

  RP+ het uiterst nauwkeurige krachtpakket

  De nieuwe standaard voor vertragingskasten met flens

  De reeks RP+ vertragings-kasten combineert alle voordelen van de beken-de reeksen vertragings-kasten. Kenmerken als een gereduceerde speling van < 1 arcmin, een op-timale vermogensdicht-heid, een willekeurige inbouwpositie, een eenvou-dige motormontage, een erg rustige loop door de schuine vertanding, een optimale positioneernauw-keurigheid en een levensduur van wereldklasse.

  De RP+ overtuigt door een optimale vermogensdichtheid

  wanneer uw aandrijving een maximale prestatie vereist

  wanneer u de best mogelijke raadgeving weet te waarderen

  wanneer het systeem nog compacter moet zijn

  Vergelijking van de vermogensdichtheid tussen de industrile standaard & RP+ *

  Zet standaarden inzake vermogensdichtheid, modulariteit en montagevriendelijkheid.

  De geometrie van de uitgaande flens van de RP+ is perfect afgestemd op de hoge vermogensdichtheid.

  De planetaire vertragingskast RP+ voor hoge efficintie is geoptimaliseerd voor toepassingen met rondsel en tandheugel.

  * rekening houdend met de bouwgroottes van de vertragingskasten

  30

 • RP

  +

  Pla

  neta

  ire

  vert

  ragi

  ngsk

  aste

  nH

  igh

  En

  d

  Prestatiegegevens RP+ Prestatiegegevens als lineair systeem

  High Performance Lineair systeemVoor als de individuele

  vereistenduidelijk voorbij de tot nu toe bestaande mogelijkheden gaan.

  In vergelijking met de industrile standaard konden de waarden

  gemiddeld met 150 % opgedreven worden!

  De gentegreerde gaten in de bevestigingsflens reduceren de

  vereistenvoor constructie en montage tot een minimum.

  De speciaal op de vertragingskast afgestemde rondsels maken

  de overdracht van de grootste voedingskrachten mogelijk.

  De RPK+, de combinatie van een hypode haakse trap met de planetaire vertragingskast RP+ voor hoge efficintie vervolledigt de reeks.

  De RP+ is ook als actuatorversie RPM+ verkrijgbaar. De RPM+ combineert de voordelen van de RP+-reeks met een nog compactere constructie. De permanent bekrachtigde servomotor zorgt door zijn bijzondere constructie voor een maximale vermogensdichtheid.

  Meer informatie

  vindt u terug in

  de sys-

  teemcatalogus '

  High Performan

  ce Lineair

  Systeem' of op h

  et internet, op d

  e

  website www.ta

  ndheugelsystem

  en.be

  (en .nl)

  RP+

  Industrile standaard

  Positioneernauwkeurigheid[m] < 5 *

  Overbrengingen [ - ] 4 - 220

  Max. voedingskracht per aandrijving [N] 112000

  Bewegingssnelheid [m/min] 400

  Efficintie [%] 97

  Systeemstijfheid [%] + 50 **

  * direct meetsysteem vereist** in vergelijking met de industrile standaard

  Stijfheid

  Vermogensdichtheid Voedingskracht

  Positioneernauwkeurigheid

  31

 • TP+ HIGH TORQUE

  TP+

  0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

  7000

  6000

  5000

  4000

  3000

  2000

  1000

  500

  400

  300

  200

  100

  TP+ 004S

  TP+ 010S

  TP+ 025S

  TP+ 050S

  TP+ 110S

  TP+ 300S

  TP+ 500S

  MF

  MF

  MF

  MF

  MF

  MFMF

  40000

  30000

  20000

  10000

  1500

  1000

  500

  0 1000 2000 3000 4000 5000 6000

  TP+ 010S

  TP+ 025S

  TP+ 050S

  TP+ 110S

  TP+ 300S

  TP+ 500S

  TP+ 2000S

  TP+ 4000S

  MA

  MA

  MA

  MA

  MA

  MA

  MA

  MA

  TP+/TP+ HIGH TORQUE de compacte precisie

  TP+ MF (voorbeeld voor i = 5)Voor toepassingen in cyclusbedrijf (ED 60 %)

  TP+ HIGH TORQUE MA (Voorbeeld voor i = 22)Voor toepassingen in cyclusbedrijf (ED 60 %)

  Snelkeuze bouwgrootte

  Max. ingaande snelheid [min-1]

  Max

  . ver

  snel

  ling

  sko

  pp

  el a

  an u

  itg

  aand

  e as

  [N

  m]

  Max. ingaande snelheid [min-1]

  Max

  . ver

  snel

  ling

  sko

  pp

  el a

  an u

  itg

  aand

  e as

  [N

  m]

  Compacte performers met uitgaande flens. De standaarduitvoering is optimaal geschikt voor een grote positioneernauwkeurigheid en een hoogdynamisch cyclusbedrijf.De TP+ HIGH TORQUE is bijzonder geschikt voor hoogprecieze toepas-singen, waarvoor een grote torsies-tijfheid vereist is.

  32

 • TP+

  MF

  MA

  4 - 100 22 - 302,5

  3 1

  1 -

  Pla

  neta

  ire

  vert

  ragi

  ngsk

  aste

  nH

  igh

  En

  d

  Versies en hun toepassing

  Producteigenschappen

  Overbrengingen c)

  Torsiespeling [arcmin] c)

  Standaard

  Gereduceerd

  Vorm van de uitgaande as

  Uitgaande flens

  Systeemuitgang met rondsel

  Vorm van de ingaande as

  Motormontageversie

  Aandrijfas

  Uitvoering

  Voor levensmiddelen geschikte smering a) b)

  Corrosiebestendig a) b)

  Geoptimaliseerde massatraagheid a)

  Accessoires

  Koppeling

  Tandheugel

  Rondsel

  torqXis-sensorflens

  Flensas

  Tussenplaat voor aansluiting koeling

  Voor toepassingen met Deltarobot

  a) Vermogensreductie: Technische gegevens verkrijgbaar op aanvraag b) Gelieve contact op te nemen met WITTENSTEIN alpha c) Rekening houdend met de referentiebouwgrootte

  EigenschappenTP+

  MF-versie vanaf bladzijde 34TP+ HIGH TORQUE

  MA-versie vanaf bladzijde 58

  Vermogensdichtheid

  Positioneernauwkeurigheid (bv. per-manent bevestigde aandrijvingen)

  hoogdynamische toepassingen (bv. deltarobots)

  Torsiestijfheid

  ruimtebesparende constructie

  hoge veiligheidsvereiste (bv. verticale assen)

  33

 • 4 5 7 10

  60 62 60

  55 55 55 35

  28 28 28 18

  100 100 100 100

  3300 3300 4000 4000

  6000 6000 6000 6000

  0,95 0,80 0,60 0,45

  12 12 11 8

  1630

  110

  97

  > 20000

  1,4

  58

  +90

  IP 65

  0,17 0,14 0,11 0,09

  0,25 0,21 0,18 0,17

  0,57 0,54 0,51 0,49

  1-traps

  Overbrengingsverhouding a) i

  Met cymex geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve contact op te nemen met alpha.)

  T2Bcym Nm

  Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

  T2B Nm

  Nominaal koppel aan de uitgaande as (bij n1N ) T2N Nm

  Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

  T2Not Nm

  Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20C)

  b) n1N min-1

  Max. aandrijftoerental n1Max min-1

  Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min

  -1 en temperatuur vertragingskast van 20C) c) T012 Nm

  Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard 4 / gereduceerd 2

  Stijfheid tegen hoekverdraaiing c) Ct21 Nm/bgmin

  Kipstijfheid C2KNm/bgmin

  Max. axiale kracht d) F2AMax N

  Max. kipkoppel M2KMax Nm

  Rendement onder belasting %

  Levensduur(Berekening: zie hoofdstuk "Informaties".)

  Lh h

  Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

  Geluidsniveau (bij i=10,n1 = 3000 min

  -1 en bij nullast) LPA dB(A)

  Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

  Omgevingstemperatuur SDgrC

  Van -15 tot +40

  Smering Levenslang gesmeerd

  Laklaag Blauw, RAL 5002

  Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

  Beschermingsklasse

  Massatraagheidsmoment (slaat op de ingaande as)

  Boordiameter van de klemnaaf [mm]

  B 11 J1 kgcm2

  C 14 J1 kgcm2

  E 19 J1 kgcm2

  a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 14 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

  TP+ 004 MF 1-traps

  Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

  34

 • alpha

  TP+

  MF

  AB

  AB

  AB

  Pla

  neta

  ire

  vert

  ragi

  ngsk

  aste

  nH

  igh

  En

  d

  Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

  CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

  !

  tot 114) (B)Diameter klemnaaf

  tot 14 4) (C)Diameter klemnaaf

  tot 19 4) (E)Diameter klemnaaf

  Dia

  met

  er m

  otor

  as [m

  m]

  Aanzicht A Aanzicht B

  Maattolerantie: 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

  35

 • 16 20 21 25 28 31 35 40 50 61 70 91 100

  60 60 62 60 62 62 62 60

  55 55 40 55 55 40 55 55 55 45 55 32 35

  40 40 30 40 40 30 40 40 40 30 40 15 18

  100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

  4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4800 5500 5500 5500 5500

  6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

  0,55 0,45 0,45 0,45 0,35 0,35 0,30 0,25 0,25 0,20 0,20 0,20 0,20

  12 12 10 12 12 9 12 11 12 9 11 7 8

  1630

  110

  94

  > 20000

  1,5

  58

  +90

  IP 65

  0,078 0,070 0,074 0,068 0,062 0,072 0,061 0,057 0,057 0,058 0,056 0,057 0,056

  0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15

  2-traps

  Overbrengingsverhouding a) i

  Met cymex geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve contact op te nemen met alpha.)

  T2Bcym Nm

  Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

  T2B Nm

  Nominaal uitgaand koppel(bij n1N )

  T2N Nm

  Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

  T2Not Nm

  Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20C)

  b) n1N min-1

  Max. aandrijftoerental n1Max min-1

  Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min

  -1 en temperatuur vertragingskast van 20C) c) T012 Nm

  Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard 4 / gereduceerd 2

  Stijfheid tegen hoekverdraaiing c) Ct21 Nm/bgmin

  Kipstijfheid C2KNm/bgmin

  Max. axiale kracht d) F2AMax N

  Max. kipkoppel M2KMax Nm

  Rendement onder belasting %

  Levensduur(Berekening: zie hoofdstuk "Informaties".)

  Lh h

  Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

  Geluidsniveau (bij i=100,n1 = 3000 min

  -1 en bij nullast) LPA dB(A)

  Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

  Omgevingstemperatuur SDgrC

  Van -15 tot +40

  Smering Levenslang gesmeerd

  Laklaag Blauw, RAL 5002

  Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

  Beschermingsklasse

  Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

  Boordiameter van de klemnaaf [mm]

  B 11 J1 kgcm2

  C 14 J1 kgcm2

  a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 11 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

  TP+ 004 MF 2-traps

  Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

  36

 • alpha

  TP+

  MF

  AB

  AB

  Pla

  neta

  ire

  vert

  ragi

  ngsk

  aste

  nH

  igh

  En

  d

  Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

  CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

  !

  Dia

  met

  er m

  otor

  as [m

  m]

  tot 114) (B)Diameter klemnaaf

  tot 14 4) (C)Diameter klemnaaf

  Aanzicht A Aanzicht B

  Maattolerantie: 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

  37

 • 4 5 7 10

  150 162 162

  143 143 143 105

  75 75 75 60

  250 250 250 250

  2600 2900 3100 3100

  6000 6000 6000 6000

  1,6 1,3 1,0 0,7

  32 33 30 23

  225

  2150

  270

  97

  > 20000

  3,8

  59

  +90

  IP 65

  0,78 0,62 0,48 0,40

  0,95 0,79 0,64 0,57

  2,32 2,16 2,02 1,94

  TP+ 010 MF 1-traps

  1-traps

  Overbrengingsverhouding a) i

  Met cymex geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve contact op te nemen met alpha.)

  T2Bcym Nm

  Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

  T2B Nm

  Nominaal uitgaand koppel(bij n1N )

  T2N Nm

  Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

  T2Not Nm

  Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20C)

  b) n1N min-1

  Max. aandrijftoerental n1Max min-1

  Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min

  -1 en temperatuur vertragingskast van 20C) c) T012 Nm

  Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard 3 / gereduceerd 1

  Stijfheid tegen hoekverdraaiing c) Ct21 Nm/bgmin

  Kipstijfheid C2KNm/bgmin

  Max. axiale kracht d) F2AMax N

  Max. kipkoppel M2KMax Nm

  Rendement onder belasting %

  Levensduur(Berekening: zie hoofdstuk "Informaties".)

  Lh h

  Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

  Geluidsniveau (bij i=10,n1 = 3000 min

  -1 en bij nullast) LPA dB(A)

  Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

  Omgevingstemperatuur SDgrC

  Van -15 tot +40

  Smering Levenslang gesmeerd

  Laklaag Blauw, RAL 5002

  Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

  Beschermingsklasse

  Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

  Boordiameter van de klemnaaf [mm]

  C 14 J1 kgcm2

  E 19 J1 kgcm2

  G 24 J1 kgcm2

  a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 19 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

  Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

  38

 • alpha

  TP+

  MF

  AB

  AB

  AB

  Pla

  neta

  ire

  vert

  ragi

  ngsk

  aste

  nH

  igh

  En

  d

  Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

  CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

  !

  tot 14 4) (C)Diameter klemnaaf

  tot 19 4) (E)Diameter klemnaaf

  tot 24 4) (G)Diameter klemnaaf

  Dia

  met

  er m

  otor

  as [m

  m]

  Aanzicht A Aanzicht B

  Maattolerantie: 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

  39

 • 16 20 21 25 28 31 35 40 50 61 70 91 100

  162 162 162 162 162 162 162

  143 143 100 143 143 110 143 140 143 110 143 80 105

  90 90 80 90 90 70 90 80 90 70 90 35 60

  250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250

  3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3800 4500 4500 4500 4500

  6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

  0,90 0,75 0,70 0,65 0,55 0,50 0,50 0,40 0,35 0,35 0,35 0,30 0,30

  32 32 26 32 31 24 32 30 30 24 28 21 22

  225

  2150

  270

  94

  > 20000

  3,6

  59

  +90

  IP 65

  0,17 0,14 0,15 0,13 0,11 0,13 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09

  0,24 0,21 0,22 0,20 0,18 0,21 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16

  0,56 0,53 0,55 0,53 0,51 0,53 0,50 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49 0,49

  2-traps

  Overbrengingsverhouding a) i

  Met cymex geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve contact op te nemen met alpha.)

  T2Bcym Nm

  Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

  T2B Nm

  Nominaal uitgaand koppel(bij n1N )

  T2N Nm

  Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

  T2Not Nm

  Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20C)

  b) n1N min-1

  Max. aandrijftoerental n1Max min-1

  Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min

  -1 en temperatuur vertragingskast van 20C) c)T012 Nm

  Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard 3 / gereduceerd 1

  Stijfheid tegen hoekverdraaiing c) Ct21 Nm/bgmin

  Kipstijfheid C2KNm/bgmin

  Max. axiale kracht d) F2AMax N

  Max. kipkoppel M2KMax Nm

  Rendement onder belasting %

  Levensduur(Berekening: zie hoofdstuk "Informaties".)

  Lh h

  Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

  Geluidsniveau (bij i=100,n1 = 3000 min

  -1 en bij nullast) LPA dB(A)

  Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

  Omgevingstemperatuur SDgrC

  Van -15 tot +40

  Smering Levenslang gesmeerd

  Laklaag Blauw, RAL 5002

  Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

  Beschermingsklasse

  Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

  Boordiameter van de klemnaaf [mm]

  B 11 J1 kgcm2

  C 14 J1 kgcm2

  E 19 J1 kgcm2

  a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 14 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

  TP+ 010 MF 2-traps

  Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

  40

 • alpha

  TP+

  MF

  AB

  AB

  AB

  Pla

  neta

  ire

  vert

  ragi

  ngsk

  aste

  nH

  igh

  En

  d

  Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

  CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

  !

  tot 114) (B)Diameter klemnaaf

  tot 14 4) (C)Diameter klemnaaf

  tot 19 4) (E)Diameter klemnaaf

  Dia

  met

  er m

  otor

  as [m

  m]

  Aanzicht A Aanzicht B

  Maattolerantie: 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

  41

 • 4 5 7 10

  390 420 350 275

  350 380 330 265

  170 170 170 120

  625 625 625 625

  2300 2500 2500 2500

  4500 4500 4500 4500

  3,3 2,7 2,0 1,4

  80 86 76 62

  550

  4150

  440

  97

  > 20000

  6,5

  64

  +90

  IP 65

  2,59 2,11 1,69 1,45

  3,28 2,80 2,38 2,14

  2,89 2,41 1,99 1,75

  10,3 9,87 9,45 9,21

  1-traps

  Overbrengingsverhouding a) i

  Met cymex geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve contact op te nemen met alpha.)

  T2Bcym Nm

  Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

  T2B Nm

  Nominaal uitgaand koppel (bij n1N )

  T2N Nm

  Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

  T2Not Nm

  Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20C)

  b) n1N min-1

  Max. aandrijftoerental n1Max min-1

  Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min

  -1 en temperatuur vertragingskast van 20C) c) T012 Nm

  Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard 3 / gereduceerd 1

  Stijfheid tegen hoekverdraaiing c) Ct21 Nm/bgmin

  Kipstijfheid C2KNm/bgmin

  Max. axiale kracht d) F2AMax N

  Max. kipkoppel M2KMax Nm

  Rendement onder belasting %

  Levensduur(Berekening: zie hoofdstuk "Informaties".)

  Lh h

  Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

  Geluidsniveau (bij i=10,n1 = 3000 min

  -1 en bij nullast) LPA dB(A)

  Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

  Omgevingstemperatuur SDgrC

  Van -15 tot +40

  Smering Levenslang gesmeerd

  Laklaag Blauw, RAL 5002

  Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

  Beschermingsklasse

  Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

  Boordiameter van de klemnaaf [mm]

  E 19 J1 kgcm2

  G 24 J1 kgcm2

  H 28 J1 kgcm2

  K 38 J1 kgcm2

  a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 24 of 28 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

  TP+ 025 MF 1-traps

  Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

  42

 • alpha

  TP+

  MF

  AB

  AB

  AB

  Pla

  neta

  ire

  vert

  ragi

  ngsk

  aste

  nH

  igh

  En

  d

  Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

  CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

  !

  tot 19 4) (E)Diameter klemnaaf

  tot 24/28 4) (G/H)Diameter klemnaaf

  tot 38 4) (K)Diameter klemnaaf

  Dia

  met

  er m

  otor

  as [m

  m]

  Aanzicht A Aanzicht B

  Maattolerantie: 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

  43

 • 16 20 21 25 28 31 35 40 50 61 70 91 100

  390 390 420 390 420 390 420 350 275

  350 350 300 380 350 300 380 350 380 280 330 250 265

  200 210 170 200 210 190 220 200 220 170 200 100 120

  625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625

  2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800 3100 3500 3500 4200 4200

  6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000

  1,8 1,5 1,4 1,4 1,1 1,1 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,6

  81 81 70 83 80 54 82 76 80 61 71 55 60

  550

  4150

  440

  94

  > 20000

  6,7

  60

  +90

  IP 65

  0,66 0,55 0,60 0,53 0,44 0,55 0,43 0,38 0,38 0,39 0,37 0,38 0,37

  0,83 0,71 0,77 0,69 0,61 0,72 0,60 0,55 0,54 0,55 0,54 0,54 0,54

  2,20 2,08 2,14 2,06 1,98 2,09 1,97 1,92 1,92 1,92 1,91 1,92 1,91

  2-traps

  Overbrengingsverhouding a) i

  Met cymex geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve contact op te nemen met alpha.)

  T2Bcym Nm

  Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

  T2B Nm

  Nominaal uitgaand koppel (bij n1N )

  T2N Nm

  Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

  T2Not Nm

  Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20C)

  b) n1N min-1

  Max. aandrijftoerental n1Max min-1

  Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min

  -1 en temperatuur vertragingskast van 20C) c)T012 Nm

  Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard 3 / gereduceerd 1

  Stijfheid tegen hoekverdraaiing c) Ct21 Nm/bgmin

  Kipstijfheid C2KNm/bgmin

  Max. axiale kracht d) F2AMax N

  Max. kipkoppel M2KMax Nm

  Rendement onder belasting %

  Levensduur(Berekening: zie hoofdstuk "Informaties".)

  Lh h

  Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

  Geluidsniveau (bij i=100,n1 = 3000 min

  -1 en bij nullast) LPA dB(A)

  Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

  Omgevingstemperatuur SDgrC

  Van -15 tot +40

  Smering Levenslang gesmeerd

  Laklaag Blauw, RAL 5002

  Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

  Beschermingsklasse

  Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

  Boordiameter van de klemnaaf [mm]

  C 14 J1 kgcm2

  E 19 J1 kgcm2

  G 24 J1 kgcm2

  a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 19 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

  TP+ 025 MF 2-traps

  Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

  44

 • alpha

  TP+

  MF

  AB

  AB

  AB

  Pla

  neta

  ire

  vert

  ragi

  ngsk

  aste

  nH

  igh

  En

  d

  Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

  CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

  !

  tot 14 4) (C)Diameter klemnaaf

  tot 19 4) (E)Diameter klemnaaf

  tot 24 4) (G)Diameter klemnaaf

  Dia

  met

  er m

  otor

  as [m

  m]

  Aanzicht A Aanzicht B

  Maattolerantie: 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

  45

 • 4 5 7 10

  750 800 600

  700 700 700 540

  370 370 370 240

  1250 1250 1250 1250

  1900 2000 2500 2500

  4000 4000 4000 4000

  8,1 6,6 4,8 3,5

  190 187 159 123

  560

  6130

  1335

  97

  > 20000

  14,0

  65

  +90

  IP 65

  9,47 7,85 6,39 5,54

  12,6 11,0 9,55 8,71

  13,7 12,1 10,6 9,78

  28,3 26,7 25,3 24,4

  1-traps

  Overbrengingsverhouding a) i

  Met cymex geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve contact op te nemen met alpha.)

  T2Bcym Nm

  Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

  T2B Nm

  Nominaal uitgaand koppel(bij n1N )

  T2N Nm

  Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

  T2Not Nm

  Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20C)

  b) n1N min-1

  Max. aandrijftoerental n1Max min-1

  Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min

  -1 en temperatuur vertragingskast van 20C) c) T012 Nm

  Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard 3 / gereduceerd 1

  Stijfheid tegen hoekverdraaiing c) Ct21 Nm/bgmin

  Kipstijfheid C2KNm/bgmin

  Max. axiale kracht d) F2AMax N

  Max. kipkoppel M2KMax Nm

  Rendement onder belasting %

  Levensduur(Berekening: zie hoofdstuk "Informaties".)

  Lh h

  Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

  Geluidsniveau (bij i=10,n1 = 3000 min

  -1 en bij nullast) LPA dB(A)

  Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

  Omgevingstemperatuur SDgrC

  Van -15 tot +40

  Smering Levenslang gesmeerd

  Laklaag Blauw, RAL 5002

  Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

  Beschermingsklasse

  Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

  Boordiameter van de klemnaaf [mm]

  G 24 J1 kgcm2

  I 32 J1 kgcm2

  K 38 J1 kgcm2

  M 48 J1 kgcm2

  a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 32 of 38 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

  TP+ 050 MF 1-traps

  Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

  46

 • alpha

  TP+

  MF

  AB

  AB

  AB

  Pla

  neta

  ire

  vert

  ragi

  ngsk

  aste

  nH

  igh

  En

  d

  Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

  CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

  !

  tot 24 4) (G)Diameter klemnaaf

  tot 32/38 4) (I/K)Diameter klemnaaf

  tot 48 4) (M)Diameter klemnaaf

  Dia

  met

  er m

  otor

  as [m

  m]

  Aanzicht A Aanzicht B

  Maattolerantie: 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

  47

 • 16 20 21 25 28 31 35 40 50 61 70 91 100

  800 800 800 800 800 800 800 600

  750 750 600 750 750 620 750 750 750 550 700 500 540

  400 400 350 400 400 400 400 400 400 350 400 220 240

  1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250

  2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 2900 3200 3200 3200 3900 3900

  5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000

  4,2 3,4 3,3 3,1 2,5 2,4 2,3 1,8 1,7 1,5 1,5 1,4 1,3

  180 185 145 180 180 130 175 175 175 123 145 100 115

  560

  6130

  1335

  94

  > 20000

  14,1

  63

  +90

  IP 65

  2,53 2,07 2,30 2,01 1,67 2,12 1,64 1,44 1,42 1,46 1,41 1,43 1,40

  3,22 2,77 2,99 2,70 2,36 2,81 2,33 2,13 2,12 2,15 2,10 2,12 2,09

  10,3 9,83 10,1 9,77 9,43 9,88 9,40 9,20 9,18 9,22 9,17 9,19 9,16

  2-traps

  Overbrengingsverhouding a) i

  Met cymex geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve contact op te nemen met alpha.)

  T2Bcym Nm

  Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

  T2B Nm

  Nominaal uitgaand koppel(bij n1N )

  T2N Nm

  Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

  T2Not Nm

  Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20C)

  b) n1N min-1

  Max. aandrijftoerental n1Max min-1

  Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min

  -1 en temperatuur vertragingskast van 20C) c)T012 Nm

  Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard 3 / gereduceerd 1

  Stijfheid tegen hoekverdraaiing c) Ct21 Nm/bgmin

  Kipstijfheid C2KNm/bgmin

  Max. axiale kracht d) F2AMax N

  Max. kipkoppel M2KMax Nm

  Rendement onder belasting %

  Levensduur(Berekening: zie hoofdstuk "Informaties".)

  Lh h

  Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

  Geluidsniveau (bij i=100,n1 = 3000 min

  -1 en bij nullast) LPA dB(A)

  Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

  Omgevingstemperatuur SDgrC

  Van -15 tot +40

  Smering Levenslang gesmeerd

  Laklaag Blauw, RAL 5002

  Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

  Beschermingsklasse

  Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

  Boordiameter van de klemnaaf [mm]

  E 19 J1 kgcm2

  G 24 J1 kgcm2

  K 38 J1 kgcm2

  a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 24 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

  TP+ 050 MF 2-traps

  Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

  48

 • alpha

  TP+

  MF

  AB

  AB

  AB

  Pla

  neta

  ire

  vert

  ragi

  ngsk

  aste

  nH

  igh

  En

  d

  Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

  CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

  !

  tot 19 4) (E)Diameter klemnaaf

  tot 38 4) (K)Diameter klemnaaf

  tot 24 4) (G)Diameter klemnaaf

  Dia

  met

  er m

  otor

  as [m

  m]

  Aanzicht A Aanzicht B

  Maattolerantie: 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

  49

 • 4 5 7 10

  1900 2000 1900 1500

  1600 1600 1600 1400

  700 750 750 750

  2750 2750 2750 2750

  1400 1500 2000 2000

  3500 3500 3500 3500

  15,6 12,7 9,4 7,0

  610 610 550 445

  1452

  10050

  3280

  97

  > 20000

  30,0

  66

  +90

  IP 65

  44,5 34,6 25,5 20,6

  51,8 41,9 32,9 28,0

  61,5 51,5 42,3 37,3

  1-traps

  Overbrengingsverhouding a) i

  Met cymex geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve contact op te nemen met alpha.)

  T2Bcym Nm

  Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

  T2B Nm

  Nominaal uitgaand koppel(bij n1N )

  T2N Nm

  Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

  T2Not Nm

  Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20C)

  b) n1N min-1

  Max. aandrijftoerental n1Max min-1

  Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min

  -1 en temperatuur vertragingskast van 20C) c) T012 Nm

  Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard 3 / gereduceerd 1

  Stijfheid tegen hoekverdraaiing c) Ct21 Nm/bgmin

  Kipstijfheid C2KNm/bgmin

  Max. axiale kracht d) F2AMax N

  Max. kipkoppel M2KMax Nm

  Rendement onder belasting %

  Levensduur(Berekening: zie hoofdstuk "Informaties".)

  Lh h

  Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

  Geluidsniveau (bij i=10,n1 = 3000 min

  -1 en bij nullast) LPA dB(A)

  Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

  Omgevingstemperatuur SDgrC

  Van -15 tot +40

  Smering Levenslang gesmeerd

  Laklaag Blauw, RAL 5002

  Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

  Beschermingsklasse

  Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

  Boordiameter van de klemnaaf [mm]

  K 38 J1 kgcm2

  M 48 J1 kgcm2

  N 55 J1 kgcm2

  a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 48 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

  TP+ 110 MF 1-traps

  Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

  50

 • alpha

  TP+

  MF

  AB

  AB

  Pla

  neta

  ire

  vert

  ragi

  ngsk

  aste

  nH

  igh

  En

  d

  Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

  CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

  !

  tot 38 4) (K)Diameter klemnaaf

  tot 48 4) (M)Diameter klemnaaf

  Aanzicht A Aanzicht B

  Maattolerantie: 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

  tot 55 4) (N)Diameter klemnaaf

  Dia

  met

  er m

  otor

  as [m

  m]

  51

 • 16 20 21 25 28 31 35 40 50 61 70 91 100

  2000 2000 2000 2000 2000 1800 1800 1800 1500

  1600 1600 1400 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1400 1600 1300 1400

  980 980 850 1050 1050 1250 1250 850 1050 1100 900 700 800

  2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750 2750

  2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2900 3200 3200 3400 3400

  4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500

  6,9 5,6 5,5 5,0 4,1 3,9 3,7 3,0 2,7 2,5 2,4 2,2 2,2

  585 580 465 570 560 440 560 520 525 415 480 360 395

  1452

  10050

  3280

  94

  > 20000

  34,0

  66

  +90

  IP 65

  8,51 8,21 8,98 7,82 6,57 8,09 6,37 5,63 5,54 5,63 5,44 5,50 5,39

  11,7 11,4 12,1 11,0 9,73 11,3 9,54 8,80 8,70 8,79 8,61 8,67 8,56

  12,7 12,5 13,2 12,1 10,8 12,3 10,6 9,87 9,77 9,87 9,68 9,74 9,63

  27,4 27,1 27,8 26,7 25,4 26,9 25,3 24,5 24,4 24,5 24,3 24,4 24,3

  2-traps

  Overbrengingsverhouding a) i

  Met cymex geoptimaliseerd versnellingskoppel(Voor het configureren, gelieve contact op te nemen met alpha.)

  T2Bcym Nm

  Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

  T2B Nm

  Nominaal uitgaand koppel(bij n1N )

  T2N Nm

  Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

  T2Not Nm

  Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20C)

  b) n1N min-1

  Max. aandrijftoerental c) n1Max min-1

  Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 3000 min

  -1 en temperatuur vertragingskast van 20C) c) T012 Nm

  Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard 3 / gereduceerd 1

  Stijfheid tegen hoekverdraaiing c) Ct21 Nm/bgmin

  Kipstijfheid C2KNm/bgmin

  Max. axiale kracht d) F2AMax N

  Max. kipkoppel M2KMax Nm

  Rendement onder belasting %

  Levensduur(Berekening: zie hoofdstuk "Informaties".)

  Lh h

  Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen m kg

  Geluidsniveau (bij i=100,n1 = 3000 min

  -1 en bij nullast) LPA dB(A)

  Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

  Omgevingstemperatuur SDgrC

  Van -15 tot +40

  Smering Levenslang gesmeerd

  Laklaag Blauw, RAL 5002

  Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

  Beschermingsklasse

  Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

  Boordiameter van de klemnaaf [mm]

  G 24 J1 kgcm2

  I 32 J1 kgcm2

  K 38 J1 kgcm2

  M 48 J1 kgcm2

  a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Geldig voor klemnaaf met een diameter van 32 of 38 mm. d) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

  TP+ 110 MF 2-traps

  Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

  52

 • alpha

  TP+

  MF

  AB

  AB

  AB

  Pla

  neta

  ire

  vert

  ragi

  ngsk

  aste

  nH

  igh

  En

  d

  Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

  CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

  !

  tot 24 4) (G)Diameter klemnaaf

  tot 48 4) (M)Diameter klemnaaf

  tot 32/38 4) (I/K)Diameter klemnaaf

  Dia

  met

  er m

  otor

  as [m

  m]

  Aanzicht A Aanzicht B

  Maattolerantie: 1 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

  53

 • 5 7 10 20 21 25 31 35 50 61 70 91 100

  3500 3300 1900 3500 3400 3500 3500 3500 3000 2800 3300 2800 2800

  2200 1800 1000 2300 2100 2400 2200 2500 1900 1600 1800 1600 1600

  8750 8750 8750 8750 8750 8750 8750 8750 8750 8750 8750 8750 8750

  1000 1400 1700 2000 2000 2000 2000 2000 2300 2400 2400 2500 2500

  2500 2500 2500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

  23 17 11 10 9,5 9,0 7,0 6,0 5,0 4,0 4,0 3,5 3,5

  1000 900 700 850 800 950 750 900 800 700 800 600 650

  5560

  33000

  3900 5900

  95 93

  > 20000

  60 58,5

  64

  +90

  IP 65

  31,6 27,7 26,6 26,1 25,0 24,1 24,0 23,9 23,9 23,8

  86,6 63,8 51,4

  a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere omgevingstemperaturen, het toerental verlagen.c) Gemeten in het midden van de as of flens aan de uitgaande as.

  1-traps 2-traps

  Overbrengingsverhouding a) i

  Maximaal versnellingskoppel(max. 1000 cycli per uur)

  T2B Nm

  Nominaal koppel aan de uitgaande as (bij n1N )

  T2N Nm

  Uitgaand koppel noodstop(1000 keer, over de volledige levensduur van de vertragingskast)

  T2Not Nm

  Nominaal aandrijftoerental(bij T2N en een omgevingstemperatuur van 20C)

  b) n1N min-1

  Max. aandrijftoerental n1Max min-1

  Gemiddeld leegloopkoppel(bij n1 = 2.000 min

  -1 en temperatuur vertragingskast van 20C) T012 Nm

  Max. hoekverdraaiingsspeling jt bgmin Standaard 3 / gereduceerd 1 Standaard 3 / gereduceerd 2

  Stijfheid tegen hoekverdraaiing Ct21 Nm/bgmin

  Kipstijfheid C2KNm/bgmin

  Max. axiale kracht c) F2AMax N

  Max. kipkoppel M2KMax Nm

  Rendement onder belasting %

  Levensduur(Berekening: zie hoofdstuk "Informaties".)

  Lh h

  Gewicht, standaardadapterplaat inbegrepen

  m kg

  Geluidsniveau (bij i=10,n1 = 2.000 min

  -1 en bij nullast) LPA dB(A)

  Max. toelaatbare temperatuur behuizing SDgrC

  Omgevingstemperatuur SDgrC

  Van -15 tot +40

  Smering Levenslang gesmeerd

  Laklaag Blauw, RAL 5002

  Draairichting Aandrijfzijde en aangedreven zijde : zelfde draairichting

  Beschermingsklasse

  Massatraagheidsmoment(slaat op de ingaande as)

  Boordiameter van de klemnaaf [mm]

  M 48 J1 kgcm2

  N 55 J1 kgcm2

  TP+ 300 MF 1-/2-traps

  Gereduceerde massatraagheden op aanvraag leverbaar.

  54

 • alpha

  TP+

  MF

  AB

  AB

  Pla

  neta

  ire

  vert

  ragi

  ngsk

  aste

  nH

  igh

  En

  d

  Motoraanbouw volgens de gebruikshandleiding

  CAD-gegevens vindt u terug op www.wittenstein.biz

  !

  Aanzicht A Aanzicht B

  tot 55 4) (N)Diameter klemnaaf

  tot 48 4) (M)Diameter klemnaaf

  1-traps:

  2-traps:

  Dia

  met

  er m

  otor

  as [m

  m]

  Maattolerantie: 1,5 mm1) Controleren of motoras de juiste maat heeft.2) Min./max. toelaatbare lengte motoras. Langere motorassen zijn mogelijk na overleg met WITTENSTEIN.3) Maatvoering is afhankelijk van de gekozen motor.4) De diameter van de motoras kan mbv een afstandsbus met een minimum wandsterkte van 1 mm worden aangepast.

  55

 • 5 7 10 20 21 25 31 35 50 61 70 91 100

  6000 5000 3400 6000 5000 6000 6000 6000 4500 4800 5000 4800 4800

  3250 2800 1700 3350 3200 3800 3700 3800 2900 2900 2800 2900 2900

  15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000

  900 1300 1500 1500 1500 1500 1500 1500 2000 2100 2100 2200 2200

  2500 2500 2500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

  30 22 14 13 12 10 8,0 7,0 6,0 5,0 5,0 4,5 4,5

  1450 1300 1100 1400 1200 1450 1200 1400 1300 1100 1250 950 1050

  9480

  50000

  5500 8800

  95 93

  > 20000

  82 77,5

  66

  +90

  IP 65

  35,9 40,2 33,7 35,4 27,4 25,4 25,8 25,0 25,2 24,8

  181,9 142,0 119,8

  a) Meer optionele overbrengingsverhoudingen verkrijgbaar op aanvraagb) Bij hogere