promagazine 2.5

Download ProMagazine 2.5

Post on 09-Mar-2016

218 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Three monthly magazine of the Belgian development organisation Proma with information on the educational projects we support in Africa, Asia and Latin-America. Focus of this edition are the problems of Syrian refugees in the Palestinian refugee camp in Lebanon

TRANSCRIPT

 • ProMagazinedriemaandelijks tijdschrift / 2.5 / januari - februari - maart 2013Uw schakel tot solidariteit!

  De wereld is ons vergeten Meer dan 800.000 Syrirs zijn op de vlucht voor het geweld in hun land. 182.000 Syrirs vluchtten naar buurland Libanon. Ze leven er in tentenkampen aan de grens of gaan op zoek naar een dak boven hun hoofd in een van de Palestijnse vluchtelingenkampen. Zo ook in het vluchtelingen-kamp Dbayeh ten noorden van Beiroet. De Verenigde Naties richtten het kamp in 1951 op om tijdelijk Palestijnse christenen op te vangen. Bijna zestig jaar later wonen ze er nog steeds met zon vierduizend. Met uw steun zorgen we ervoor dat de kinderen uit het kamp naar school gaan. Maar nu er steeds meer Syrische gezinnen in het kamp aankomen, is er meer geld nodig. Proma legde haar oor te luister bij Magda Smet van de kleine zusters van Nazareth. Zij was jarenlang actief in Dbayeh. Haar medezuster Jo Ghyoot ontfermt zich nog steeds over deze vluchtelingen.

  Caroline Medats Je was onlangs nog in Dbayeh. Hoe is de situatie er?

  Magda Smet: Er heerst een sterk gevoel van machteloosheid. De situatie is vaak uitzicht-loos. De meeste Palestijnen hebben het meer dan ooit moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen omdat het leven in Libanon erg duur wordt. Sinds enkele maanden zoeken meer en meer Syrirs onderdak in het kamp. En dat terwijl het kamp al overbevolkt is. Sommige Pa-lestijnen nemen een Syrische familie in huis, anderen verhuren een kamertje. Mensen leven dicht op elkaar. Het weinige dat er is, moet gedeeld worden.

  Wat zijn de grootste noden?

  Veel inwoners hebben honger en maken torenhoge schulden bij de lokale kruidenier. Voor de Palestijnen is er geen sociaal vangnet in Libanon en gezondheidszorg en geneesmiddelen zijn onvoorstelbaar duur. Bovendien mogen Palestijnen in Libanon verschillende beroepen

  IHH

 • niet uitoefenen. De Syrirs krijgen moeilijk toegang tot gezondheidszorg. De winter verer-gert de situatie nog. We proberen hen te helpen, maar de financile middelen ontbreken. Mensen komen naar ons met al hun zorgen. Onlangs kwam een zwangere Syrische vrouw naar ons. Er waren complicaties. De dokter raadde haar aan zich te laten behandelen want het leven van het kind was in gevaar. Maar met welk geld? Je staat met je rug tegen de muur.

  Gaan de kinderen nog naar school?

  Het is belangrijk dat de kinderen en jongeren uit het kamp naar school blijven gaan. Met de steun van Proma betalen we de transportkosten, de boeken en het schoolgerief van de Pales-tijnse kinderen. We proberen elk kind 20 euro per maand te geven. Maar de prijzen stijgen zo snel dat we steeds meer geld nodig hebben. Ook de Syrische kinderen moeten naar school. Maar de ouders hebben vaak niet genoeg geld om eten te kopen, laat staan om hun kinderen naar school te sturen.

  Is er geen school in het kamp?

  Helaas niet. Tijdens de Libanese burgeroorlog (1975-1990) werd de school in het kamp ver-woest. Kinderen moeten dus buiten het kamp naar school. In de staatsscholen moeten ze geen schoolgeld betalen, maar de kwaliteit van het onderwijs is er bedroevend. De andere scholen zijn beter, maar duur.

  Kunnen de inwoners nog bij andere organisaties aankloppen?

  Het is alsof de wereld hen vergeet. Enkel UNRWA, het agentschap van de VN voor Palestijnse vluchtelingen, heeft er nog een gezondheidscentrum. Het is opmerkelijk: tijdens de burger-oorlog kregen de inwoners veel meer financile steun. Misschien omdat het land vaak in het nieuws kwam? Libanon telt zoveel rijke families. Moesten zij tijdens deze vasten in hun buidel tasten, ze zouden het leed van vele families verzachten.

  Waarom is onderwijs zo belangrijk volgens u?

  Jongeren met een opleiding vinden gemakkelijker werk. Zo redden ze hun familie. Onder-wijs is een hefboom om aan de armoede te ontsnappen.

  Het project Vluchtelingenkamp Dbayeh vind je ook op www.promavzw.be/dbayeh.

  IHH

 • Groeten uit ...

  Wij houden je op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de projecten die onze steun krijgen.

  Dertien jonge vrouwen uit Zorgho vingen in september hun middelbare en hogere studies weer aan. Door onze steun aan meisjes hopen we dat de samenleving het recht op onderwijs voor jongens n meisjes erkent. We maken ouders van jonge meisjes duidelijk hoe belangrijk het is om hun dochters naar school te laten gaan. Dankzij een opleiding ontsnappen ze mak-kelijker aan een gedwongen huwelijk, vinden ze werk en kunnen ze hun mannetje staan in de samenleving.

  Ook in 2013 rekenen de meisjes van Zorgho op jouw steun. Universitaire studies kosten 500 euro per semester. Een semester in de middelbare school kost 130 euro.

  Kom alles te weten over het project Onderwijskansen in Zorgho op www.promavzw.be/on-derwijskansen-in-zorgho.

  ...Burkina Faso!De meisjes van Zorgho

  Rita Willaert.

  Rita Willaert

 • Sapang sluit 2012 in schoonheid afIn 2012 rondden vier jongeren van het project Sapang hun technische opleiding af. Ze zijn intussen ook al aan het werk. Met meer dan 4000 euro gaven we vele jongeren in Sapang een studiebeurs. Het voorbereidend pro-gramma voor jongeren die hogere studies beginnen, ontving 4700 euro. Vijf jongeren gaan op 1 juni naar de universiteit of hogeschool. Hun resul-taten zetten andere jongeren aan om ook een opleiding te volgen.

  Met 3100 euro organiseerden we cur-sussen over basisgezondheidszorg. Het vormingsprogramma waarin 25 jongeren artisanale producten uit bamboe leren maken, kon rekenen op 3000 euro steun. Op 5 januari begonnen we met de bouw van een nieuwe biblio-theek. De huidige bibliotheek barst immers uit haar voegen.

  Jongeren met een diploma hebben een positieve invloed op de hele familie. Een vader ver-dient gemiddeld 2 euro per dag in het dorp Sapang, zijn zoon die in Manilla werkt, minstens 6,5 euro. De intellectuele vorming van de jongeren stimuleert bovendien hun burgerzin, po-litiek bewustzijn en kritische geest.

  Volg de ontwikkelingen in Sapang van dichtbij op www.promavzw.be/sapang.

  ...de Filippijnen!

  Eindredactie: Herlinde Hiele / Hoofdredactie: Caroline Medats / Verantwoordelijke uitgever: Michel Coppin

  Met dank aan: Catherine De Ryck, Jean-Claude Dfense, Abga Dieudonn, Emmanuel della Faille, Yves Goetghebuer, Gabril Hoflack, Alain Kamate, Magda Smet, Lieve Turck en Marguerite Wathelet.

  Deze folder is een uitgave van Proma vzwVorstlaan 199, B-1160 Brussel / Tel: 02 679 06 30 - Fax: 02 672 55 69E-mail: info@promavzw.be / Website: www.promavzw.be

  Lay-out en druk: De Windroos NV

  Proma vzw is een ongebonden ontwikkelingsorganisatie die kleinschalige onderwijs- en vormingsprojecten steunt in Afrika, Azi en Latijns-Amerika.

  Ontvang je deze folder liever in digitaal formaat? Opmerkingen of suggesties? Laat het ons weten via info@promagazine.be.

  Rita Willaert

 • Met deze projecten ging Proma onlangs een

  vernieuwde samenwerking aan. We rekenen hiervoor

  op jouw steun!

  Kleuterschool Jardn Infantil Fabiola, ChiliAl bijna 40 jaar genieten de kinderen uit de sloppenwijk Pedro del Rio in Concepcin, in het westen van Chili, van de goede zorgen van Marguerite Wathelet en haar entoura-ge in de kleuterschool Jardn Infantil Fabio-la. Zon 300 kinderen tussen 3 maanden en 6 jaar oud leren er over normen en waarden en spelen met educatief speelgoed. Veel personeelsleden komen uit de sloppenwijk en zijn zelf oud-leerling.

  De ouders nemen deel aan artistieke, culinaire en culturele initiatieven en krijgen een basis-vorming over gezondheidszorg en alfabetisering. Af en toe komen brandweerlui of politie-agenten langs om te vertellen over hun beroep. Vanaf de leeftijd van 6 jaar steunen we de kinderen om naar school te gaan. We werken dan ook nauw samen met de lagere school en de taalschool.

  Marguerite heeft dringend 7000 euro nodig voor de aankoop van schoolmateriaal voor 150 kinderen. Leef mee met de kinderen van de Jardn Infantil Fabiola op www.promavzw.be/jardin-infantil.

  Hoger middelbaar in La Blanca, Guatemala

  De jongeren in La Blanca, in het zuidwesten van Guatemala, kunnen maar tot hun vijftiende school lopen. Een volwaardig diploma secundair onderwijs is nochtans belangrijk voor het vinden van een goede job. Daarom steunen we Gabril Hoflack met de bouw van een school voor hoger middelbaar onderwijs. We bouwen elf klaslokalen, twee computerlokalen, een sanitair blok, een bureau voor de directie en een basket- en volleybalplein. En klaslokaal kost 15.000 euro. Help jij ons met de bouw van hun nieuwe school?

  Volg het project La Blanca op www.promavzw.be/la-blanca.

 • Naar school dankzij Ephata, MaliMali is de laatste tijd prominent aanwezig in het nieuws. De Malinese bevolking lijdt onder het toenemende geweld. Daarom besloot Proma om structurele hulp aan de bevolking te bieden. In samenwerking met de Malinese stichting Ephata geven we kinderen uit Sbninkoro, in de periferie van de hoofdstad Bamako, de kans om naar school te gaan en richtten we een leeszaal in voor jong en oud.

  In overleg zoekt Ephata een geschikte school en een gepaste studierichting. We betalen de schoolkosten van een tiental jongeren. In 2011 steunde Ephata met succes n student tijdens zijn universitaire studies, vier jongeren in een technisch instituut, twee in de middelbare en vier in de lagere school.

  Daarnaast opende Ephata de eerste leeszaal in Sbninkoro. Genteresseerden kijken er naar documentaires over sociale gerechtigheid en diversiteit, nemen deel aan debatten en leren op ludieke wijze Frans. Iedereen kan boeken en tijdschriften inkijken. Momenteel zoekt Ephata nog enkele mensen die kinderen en ouderen leren lezen en schrijven.

  De inwoners van Sbnin-koro rekenen op jou voor de aankoop van literatuur (1500 euro) en voor het financie-ren van de studiebeurzen