seba - ctu

of 27 /27
SEBA - CTU SEBA, 23/06/2014 GIẢI PHÁP NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ XOÀI CÁT CHU- ĐỒNG THÁP Người trình bày: PGS. TS. NGUYỄN PHÚ SON

Author: junius

Post on 23-Feb-2016

121 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

GIẢI PHÁP NÂNG CẤP CHUỖI GIÁ TRỊ XOÀI CÁT CHU- ĐỒNG THÁP. Người trình bày: PGS. TS. NGUYỄN PHÚ SON. SEBA, 23/06/2014. SEBA - CTU. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU. Phân tích hoạt động của CGT xoài cát chu tỉnh ĐT Xác định khó khăn, trở ngại trong SX và TT xoài cát chu - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Slide 1

SEBA - CTUSEBA, 23/06/2014GII PHP NNG CP CHUI GI TR XOI CT CHU- NG THPNgi trnh by:PGS. TS. NGUYN PH SON

1PHNG PHAP TIP CN- L thuyt chui gi tr ca Kaplinsky & Morris (2000), h thng chui gi tr ca Recklies (2001) v Kt ni chui gi tr - ValueLinks (2007) ca Eschborn GTZ.

MC TIU NGHIN CU Phn tch hot ng ca CGT xoi ct chu tnh T Xc nh kh khn, tr ngi trong SX v TT xoi ct chu Phn tch kinh t chui xoi ct chu tnh T xut gii php nng cao gi tr gia tng xoi ct chu

2Ngo

PHNG PHAP CHON MUTnh ng ThpDT: 8.319 haSL: 59.730 tnH. Cao Lnh & TP. Cao LnhDT: 5.324 ha (64%)SL: 38.227 tn (70%)SL: Ct Chu (2/3) + Ha Lc (1/3) = 91,5%3TTi tngS quanst muPhng php chnquan st mu1Nng dn166PP phi ngu nhin c K2Thng li12PP theo lin kt chui3Ch va15PP theo lin kt chui4Cng ty6PP theo lin kt chui5Bn l9PP theo lin kt chui6Nh h tr13Phng vn KIPTng cng221C CU QUAN SAT MU 4TNH HNH SN XUT XOI T giai on 2009 2013

TC TNG GIM NS & SL 2013Ch tiu20092010201120122013Trung bnh1Din tch trng (ha)8.8929.0009.0989.0319.2009.104Din tch cho tri (ha)7.2478.2158.2538.2868.3198.064Tc tng (%)13,360,460,400,403,512Sn lng (tn)64.50061.35775.21783.99259.73068.959Tc tng (%)-4,8722,5911,67-28,89-1,903Nng sut (tn/ha)8,907,479,1110,147,188,56Tc tng (%)-16,0822,0211,22-29,17-5,23BIN I KH HUMa nhiu, sng mui, thay i thi titlm cho xoi:

T l ra hoa v u tri thpNhiu bnh xoi trn cy xoi v tri xoi

Rui c tri X m tri

Su c thnDCH HI TRN XOI

Bnh thn th

Bnh b tr BNH TRN XOIXOI BAO TRI V KHNG BAO TRIND: BN CAO HN 3.000-5.000/KG chi ph tng thm: 1.000-1.500/kgCV: BN CAO HN 5.000-10.000/KGXoi c bao tri, chn sinh l chm hn 3-4 ngy.

CHUI GI TR XOI TNH NG THP

11S CHUI GI TR XOI T 2013 Tiu thXut khuTiu dng ni aNh CC- Ging - VTNN

Ngi trng xoiCh va/

i lThng li u vo Sn xut Thu gomPhn loi/Ch bin Thng miBn l/Siu thNgn hng Vin/Trng, Cn b khuyn nng, i l VTNN34,4%59,4%59,4%49,8%Chnh quyn a phng cc cpCng ty CB Xut khu0,3%15,2%15,5%33,9%50,6%100,0%100,0%Hp tc x 33,9%5,1%0,8%12Khon mcNng dn + HTXThng liVaCng ty Bn l/ S.thTng1. Sn lng (tn)54.64832.46052.4078.48927.6312. Gi bn (/kg) 22.10424.66132.13029.82245.1123. Li nhun (/kg) 11.978 2.607 4.183 200 6.829 % Li nhun 46,4 10,1 16,2 0,8 26,5 100,0 4. Tng li nhun (t ) 654,6 84,6 219,2 1,7 188,7 1.148,8 % Tng li nhun 57,0 7,4 19,1 0,1 16,4 100,0 5. Tng thu nhp (t )1.208,0 800,5 1.683,8 253,2 1.246,5 5.192,0 % Tng thu nhp 23,3 15,4 32,4 4,9 24,0 100,0 6. Sn lng TB/CT/nm (tn)8,889,2791,7 1.000,0 4,17. Li nhun TB/CT/nm (tr.)105,4232,63.311,7200,028,0% Li nhun/CT/nm 2,76,085,45,20,7100,0PHN TCH TNG HP KINH T CHUI GI TR XOI TS CHUI GI TR XOI CT CHUTiu dng ni aTiu dngNh CC - Ging - VTNN

Ngi trng xoiThng liVa/i l

u voSn xut Thu gomThng miBn l/Siu thNgn hng Vin/Trng, Cn b khuyn nng, i l VTNN33,2%62,8%62,8%37,3%Chnh quyn a phng cc cpCng ty0,5%Xut khu22,8% 23,3%39,4%37,3%100,0%100,0%Hp tc x 39,4%3,5%Phn loi/ ch binHIU QU SX & TT THEO LOI XOI V KNH TH TRNGCh tiuTT Ni a (50,6%)Xut khu (49,4%)TngCt ChuHa LcCt ChuHa Lc1. Sn lng (tn)13.58914.04522.8434.17154.648T trng (%)24,925.741,87,6100,02. Tng doanh thu (t )1.0292.4111.1466065.1923. Tng LN (t )1895851961791.149Tng LN/TN774/3.440 = 22,5%375/1.752 = 21,4%KT LUNTh trng: Tim nng ln (TTN + XK) nhng sn xut cha p ng theo yu cu v s lng v cht lng.Sn xut: - DT tng, NS & SL c xu hng gim do bin i kh hu. - Thiu lin kt ngang (THT & HTX) sx theo GAP qui m ln, CL ng lot. - S khc bit gia ma v xoi v hp ng tiu th thng xuyn (tp on nhp bn thng xuyn). - Nng dn cha chung thy vi H tiu th

KT LUN t.tTiu th: - Cc cng ty cha u t vng nguyn liu - Va c hao ht v ri ro th trng cao - Va + Cty cha c lin kt trch nhim vi nng dn sn xut sn phm tt. - Thiu xoi vo v nghch xut tri ti v ch bin. - Sn phm gi tr gia tng XK cn hn chKT LUN t.tH tr: - Chng nhn VG + GbG: hn ch - Tp hun k thut - Kin thc TT - Xy dng m hnh xoi ri v - Nghin cu - Tm u ra, kt ni th trngKINH PH CN HN CH MC TIU TH TTng SP GTGT xoi ch bin xut khu, thm nhp TT miTH BATng hp ng cung cp tri ti vo h thng NH-KS ni a TH HAITng XK xoi tri ti & sy do sang cc TT EU+MGim l thuc vo TT Trung Quc TH NHTNNG CP CGT XOI TNH T Khu sn xut: . Pht trin LK ngang: THT v HTX xoi . Sn xut theo tiu chun GAP c chng nhn. . Nhanh chng tng cng h tr pht trin m hnh xoi ri v p ng nhu cu th trng. . Nng dn cn chung thy tiu th theo hp ng tng uy tn v trch nhim ca nh cung cp ko hp ng tiu th (lin kt dc theo chui) vi gi tr gia tng cao hn cho nng dn.Khu thu gom: T chc thng li cung cp theo ch va v cng ty. Cng ty v ch va tham gia qun l v hp tc h tr vi thng li c ngun cung n nh ca ring mnh nhm cung cp thng tin th trng v bo m ngun cung xoi cht lng, gim hao ht.GII PHP NNG CAO GI TR GIA TNG SN PHM XOIGII PHP NNG CAO GI TR GIA TNG SN PHM XOI t.tKhu ch bin xut khu: Cng ty cn u t ngun nguyn liu bo m sn xut xoi t chun theo nhu cu th trng v s lng v cht lng. Tng SP-GTGT: sy do + nc p xoiKnh tiu th ni a v xut khu: Hnh v s liu trong bng di y s m t s thay i t trng tiu th tng loi xoi theo knh th trng.

S CHUI GI TR TIM NNG XOI TNH T Tiu thXut khuTiu dng ni aNh CC- Ging - VTNN

NngdnCh va

i lThng li u vo Sn xut Thu gom Phn loi/Ch bin Thng miBn l/Siu th

Ngn hng Vin/Trng, Cn b khuyn nng, i l NNChnh quyn a phng cc cpCty CB

Cty XK 40%100,0%100,0%THT

Hp tc x40%20%TIU TH XOI THEO KNH TT HIN TI V TIM NNGTH TRNGLOI XOISL 2013(Tn)T trngSL 2013(%)T trngSL tim nng (%)TIU TH N27.634 tn(50,6%)Ct Chu13.58924,915Ct Ha Lc14.04525,725XUT KHU27.014 tn(49,4%)Ct Chu22.84341,850Ct Ha Lc4.171 7,68Tng54.648 tn(100,0%)Ct Chu36.43250,665Ct Ha Lc18.21649,435Doanh nghipi vi DN ang mua bn vi HTX & CVa - Thay i cch thc hp ng ph hp - Ch ng u t pht trin vng nguyn liui vi Cty ch bin, xut khu xoi - u t kho lnh, d tr cho ma nghch!? - Tham gia u t vng nguyn liu - Linh hot k kt hp ng theo v!?i vi Cty tim nng SX XOI SY DO - Hon thin c s h tng ca nh my - Tip cn nhu cu th trng trong nc - y mnh XK xoi sy do sang TT chu uAI !? V LM G NNG CPTnh ng ThpH tr thc hin m hnh SX xoi ri vH tr pht trin THT v HTX sn xut xoi theo tiu chun GAP H tr gii quyt nhanh cc vn lin quan n nh my ch bin NNG SN VIT C H tr lin kt cung cp v tiu th xoi gia T v Tin Giang Tp trung PT xoi Ct Chu hn l Ct Ha Lc Cn d bo nhu cu TT cc SP ch lc ca tnh Tp hun kin thc TT, SX v TTh theo cch tip cn CGTCn h tr u t theo chuiChnh phCn c chnh sch gi tn dng THEO V THUN cho cc Cty ch bin, xut khu Pht trin chnh sch lin kt vng thit thc hn D n ODIH tr xy dng m hnh sn xut ri v xoiH tr tp hun kin thc TT, SX v TTh theo cch tip cn CGT cho 2 sn phm xoi v t.H tr kinh ph chng nhn v ti chng nhn theo tiu chun VietGAP v GlobalGAP cho X & t.H tr nghin cu hon chnh qui trnh kch thch xoi ra hoa v nc sy t lm thuc PTSBH tr u t cho Cty ch bin nng sn tim nng

XIN CAM N RT NHIUS CHU Y LNG NGHE CUA QUY AI BIU!

27