sljakarske novine

of 4 /4
Šljakarske novine Broj I februar 2013 Dragica obesila Rajka o plafon Drde zagrlio Belitovu patku Bimba veš mašinu dao dedi Osušila se bara u sitničkoj Drvokradice u akciji Konačno brži dial up u šljaci OFK Šljaka- OFK C. Mala 4:0 Umro đole Markanović Najbrže vesti i Uvek aktuelna vremenska prognoza

Upload: sljakarske-novine

Post on 05-Apr-2016

255 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Novosti vezane za Nisko naselje Sljaka

TRANSCRIPT

Page 1: Sljakarske Novine

ŠljakarskenovineBroj I

februar 2013

Dragica obesilaRajka o plafon

Drde zagrlioBelitovu patku

Bimbaveš mašinudao dedi

Osušila sebara u sitničkoj

Drvokradiceu akciji

Konačno bržidial up u šljaci

OFK Šljaka-OFK C. Mala

4:0

Umro đoleMarkanović

Najbrže vesti iUvek aktuelna vremenska

prognoza

Page 2: Sljakarske Novine

Blizu centra a odcepljena od civilizacije. Niko do danas ne zna da li je naselje, selo, varošica ili deponija. Jedno je sigurno, nosi epitet svega navedenog. Krajem 20 veka nakon bombi (koje su poravnale ulice) dobija asfalt (koji se i dan danas radi). Tada šljakarci prvi put odlaze na posao bez blatnjavih patika, cipela, klompi... Dabiselakšeobjasniopojamšljake,boljejerećidajetorupa(krat-er)krozkojuprikrajuprotičerekaNišavasasvimpratećimlimarijama.Kad bi šljakarci hteli da naprave atomsku bombu, ne bi imali problem jer bi im na posedu uranijuma pozavideo ceo Bliski Istok. Zabeleženojeidanepostojicevkakojanijepukla(odmuke)takodanasicelavodoprivredazna.Štosetičetrafoa(akojeuopsteitrafo)šljakarciizbegavajudakufajukafunatrojkudokjeuključenbojler.Inačeode struja u celom naselju. Zimi nas bude radnici medijane a leti avioni za gašenje pozara po južnojSrbiji.Zatakoskučenprostor,šljakaličinasvepredelesveta.Posedujeimočvaruideponiju, iaerodromiželezničkustanicu,kao iromskučetvrt,turskukocku, brda i doline.

Šljakajelepomestozaživot.

Investicija za Akva Park u Sitničkojulici je propala, s obzirom da se bara, koja je tu stajala 6 meseci, osušila. Planiranojebilonaprolećedagraddonira3cevke,koje su prethodno bile vađene iz šljake,bušne, te bi bile idealne za tobogane za decu bez ruku, stare do godinu dana. Bara se osušila usred zime, kad joj vreme nije, na razočarenje svih žitelja šljake.Pitali smo žitelje šljake šta misle o ovojekološkojkatastrofi,naštasuoniodgovo-rili “Katastrofa“. Naše mišljenje je da je to višeodreči.

Juče su u ulici Slaviše Cekića primećena krađa ogrevnog drveta.Kako naš izvor javlja, drva su krale verovatno maloletne osobe, kako muškog,takoiženskogpola.Zanimljivostvezanazaovedrvokradicejetadasukradenadrvasmeštaliuženskenajlončarape,kojesepritomnisupocepale.Potragazačarapamajeidaljeutoku.Kadadođedonovihsaznanja,izvestićemoVas.

Page 3: Sljakarske Novine

Popularni internetprovajder “Koki” najavio je ovih danapovećanjebrzineDialUp-a,koji je u naselje Šljaka stigao 2011. godine, sa 48 kb/s na, verovali ili ne,čak64kb/s.Prosečandown-load će sa dosadašnjih 2 kb/sskočiti na čak 3 kb/s, najavljuje“Koki“. Ministar unutrašnjih po-slova Šljake je izjavio da je ovo veliki korak ka integraciji i sarad-nji sa evropskom unijom, i najav-ljujedaseočekujedaćedokraja2022 Šljaka postati ozbiljan član za dobijanje ADSL-a. Stanovnici ovognaselja nisu zadovoljni ovom brzinom, pa je na zidu preko puta Nacke osvanuonatpis“KOKI-PIČKA“.

Sobziromdaovezimenemasnega,Beli jevid-no razočaran, pošto mu Drde ne grli patku. Naime,prošle zime je Beli svoju minijaturu polnog organa napravioodsnegaudvorištusvojekuće,štojeizazvalooduševljenjeidivljenjepremanjegovomudu.Nekičaknisuodolelinislikanjusaistim.Postojinadadaćesnegiovezimepasti,idaćeDrdeponovogrlitiBelijevupat-ku. Ostaje nada da se nadamo.

Doskorašnja nagradna igra za Vešmašinu se završila 31. 01. 2013. Na žalost,većinajeutojborbidalasvojživot,anagra-dujedobioDeda.Srećnidedakojijedosadapraogaćenaruke, itouobližnjojbari,sadaima zadovoljstvo da ubaci vodu i sapun u veš mašinu, i da ručno vrti bubanj, jer pare zastrujunema.Mada,omlađenidedaneposus-taje,ikažedaćedaseboriizaštednjak,ukojićedaubacigaće,jerdrvanema.Zaključakjedasugaćejedinoštošljakuspašava,aklinkeihpoŠljakunenose.“Velikagreška”zanašenovine je rekao Deda.

Page 4: Sljakarske Novine

U dragstoru “Krle” jutrosje osvanuo čudan prizor. BabaGrozda je u 8:15 došla u gore pomenutidragstordasežalinaloš super lepak. Baba Grozda se žaliladaloctitelepaknijezalepionjene klompe za zid, iako je na reklami tako nešto vrlo izvodlji-vo. Da bi joj dokazala da lepak radi, Dragica je svog muža, Ra-jka, podigla i zalepila za plafon. Rajko jeuovompoložajuostaodo 11 sati, dok dežurna inter-ventna jedinica vatrogasaca nije došla da ga skine. Dragica je za ovo delo dobila samo opomenu, nakončegajeVatrogasnuekipuponudila pivom i klakerom.

Juče je u Lipovačkoj ot-klonjen smrad koji se širio iz jednekućeuzadnjevreme.Uz-rokovogsmradajesmrtĐoletaMarkanovića, beskućnika kojiu jednoj od napuštenih kućaživeo zadnjih 7 godina. Nalicu mesta, tim hitne pomoćii vatrogasaca utvrdio je da je popularni đole ispustio dušujoš pre 5 godina, ali da se smrad nije osećao zbog kvalitetnog jorgana, kojim je neko gore pomenutogpokrio.IdaljeseneznakojepokriogospodinaMarkanovića,alisetragazaproizvođačemjorgana.

Ekipaomladinskeselekcije“Šljaka”jučejeupolufinaluRevijalnogkupa“Šabanbajramović”čijijedomaćinO.Š.“VukKaradžić”pobedilaom-ladinskuselekcijuCiganMale,čimeseplasiralaufinale.Trenerporaženeekipe“CiganMale”,ramadanRedžepovizjaviojejutrosnapreskonfer-encijidaje“Srečabilapresudanfaktor”.SelekcijaŠljakeufinaludočekujepobednika drugog polufinalnog meča između selekcije “Ložionička” iselekcije“Sarajevska”.

Vremenskaprognoza:Štagoddapadne,najebalismo

Šljakarskenovinesušaljive.Sveštoseunjimanalazipisanojeradišale