stian sigurdsen_virke_eudirektivenes betydning for aml

Click here to load reader

Post on 29-Jun-2015

115 views

Category:

News & Politics

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentasjon ved Stian Sigurdsen, Hovedorganisasjonen Virke, på seminar om europeisk økonomi og arbeidsliv for Europeisk Ungdom/Europeisk Arbeiderungdom 29.1.13

TRANSCRIPT

  • 1. Det norske arbeidslivetArbeidsmilj Det store flertallet av norske arbeidstakere har etsvrt godt arbeidsmilj Samspillet mellom ansatte og ledelse p denenkelte arbeidsplass er meget godt, spesielt iprivat sektorTariffavtaledekning 100 % i offentlig sektor Ca 60 % i privat sektor Ca 30 % i forretningsmessig tjenesteytingArbeidsmiljloven Tariffavtale er ofte en forutsetning for kunneavtale ndvendige arbeidstidsordninger Loven er til hinder for utnytte det godesamspillet p norske arbeidsplasser

2. En arbeidsmiljlov for dagens og morgendagens arbeidslivTema Deltid Midlertidige ansettelser Gjennomsnittsberegning av arbeidstid Srlig uavhengig stilling Sndagsarbeid Ulik adgang til gjre unntak fraarbeidstidsregleneArbeidsmiljloven m: gjres mer brukervennlig i strre grad pne for lokale lsninger i strre grad likebehandle virksomheter med oguten tariffavtale 3. Hvordan gjennomfres direktivene i norsk rett?EU-direktiv Gjennomfring i norsk rett 4. Hvordan gjennomfres direktivene i norsk rett?EU-direktiv Gjennomfring i norsk rett Oppstiller en hovedregel/prinsipp, for eksempellikebehandling etter vikarbyrdirektivet og andrelikebehandlingsdirektiver 5. Hvordan gjennomfres direktivene i norsk rett?EU-direktiv Gjennomfring i norsk rett Oppstiller en hovedregel/prinsipp, for eksempel Innleide arbeidstakere skal ha minst samme lnns-likebehandling etter vikarbyrdirektivet og andre og arbeidsvilkr som ansattelikebehandlingsdirektiver Forbud mot forskjellsbehandling pga av sprk 6. Hvordan gjennomfres direktivene i norsk rett?EU-direktiv Gjennomfring i norsk rett Oppstiller en hovedregel/prinsipp, for eksempel Innleide arbeidstakere skal ha minst samme lnns-likebehandling etter vikarbyrdirektivet og andre og arbeidsvilkr som ansattelikebehandlingsdirektiver Forbud mot forskjellsbehandling pga av sprkAdgang til gjre unntak fra hovedregelen for hindre utilsiktede/uheldige konsekvenser 7. Hvordan gjennomfres direktivene i norsk rett?EU-direktiv Gjennomfring i norsk rett Oppstiller en hovedregel/prinsipp, for eksempel Innleide arbeidstakere skal ha minst samme lnns-likebehandling etter vikarbyrdirektivet og andre og arbeidsvilkr som ansattelikebehandlingsdirektiver Forbud mot forskjellsbehandling pga av sprkAdgang til gjre unntak fra hovedregelen for Tillatt med saklig forskjellsbehandling p grunn avhindre utilsiktede/uheldige konsekvensersprk 8. Hvordan gjennomfres direktivene i norsk rett?EU-direktiv Gjennomfring i norsk rett Oppstiller en hovedregel/prinsipp, for eksempel Innleide arbeidstakere skal ha minst samme lnns-likebehandling etter vikarbyrdirektivet og andre og arbeidsvilkr som ansattelikebehandlingsdirektiver Forbud mot forskjellsbehandling pga av sprkAdgang til gjre unntak fra hovedregelen for Tillatt med saklig forskjellsbehandling p grunn avhindre utilsiktede/uheldige konsekvensersprkUnntak fra likebehandlingsprinsippet ivikarbyrdirektivet? 9. Hvordan gjennomfres direktivene i norsk rett?EU-direktiv Gjennomfring i norsk rett Oppstiller en hovedregel/prinsipp, for eksempel Innleide arbeidstakere skal ha minst samme lnns-likebehandling etter vikarbyrdirektivet og andre og arbeidsvilkr som ansattelikebehandlingsdirektiver Forbud mot forskjellsbehandling pga av sprkAdgang til gjre unntak fra hovedregelen for Tillatt med saklig forskjellsbehandling p grunn avhindre utilsiktede/uheldige konsekvensersprkUnntak fra likebehandlingsprinsippet ivikarbyrdirektivet? Skal iverksettes egnede tiltak for sikre atdirektivet etterleves Sanksjoner skal vre effektive ogforholdsmessige Skjnnsmessig vurdering 10. Hvordan gjennomfres direktivene i norsk rett?EU-direktiv Gjennomfring i norsk rett Oppstiller en hovedregel/prinsipp, for eksempel Innleide arbeidstakere skal ha minst samme lnns-likebehandling etter vikarbyrdirektivet og andre og arbeidsvilkr som ansattelikebehandlingsdirektiver Forbud mot forskjellsbehandling pga av sprkAdgang til gjre unntak fra hovedregelen for Tillatt med saklig forskjellsbehandling p grunn avhindre utilsiktede/uheldige konsekvensersprkUnntak fra likebehandlingsprinsippet ivikarbyrdirektivet? Skal iverksettes egnede tiltak for sikre at Gjensidige opplysningsplikter mellomdirektivet etterleves innleievirksomhet og bemanningsbyr Sanksjoner skal vre effektive og Solidaransvar for lnnforholdsmessige Innsynsrett for tillitsvalgte Skjnnsmessig vurdering Forslag om kollektiv sksmlsrett for fagforeningerUtvidet tilsynskompetanse for Arbeidstilsynet 11. Hvor godt kjenner du arbeidsmiljloven? Sprsml 1 Harald har nettopp startet Catering AS med to fast ansatte. En lrdag fr han et oppdrag som krever ekstra personale. Han spr Per, som er nyutdannet, men arbeidsledig kokk, om hjelp. Kan Per og Harald inng avtale om midlertidig ansettelse for seks timer i dette tilfellet?Sprsml 2 Sprsml 3 Det viser seg at det er fast behov for ekstra Harald nsker tilby Per en fulltidsstilling i sekspersonale p lrdager. mneder, for se om det er grunnlag for ha tre Kan Harald inng avtale med Per om at han skal fast ansatte i virksomheten. Per nsker detarbeide seks timer hver lrdag?samme fordi det vil gi verdifull arbeidserfaring og en hyere inntekt enn arbeid p noen f lrdager. Kan Per og Harald inng avtale om midlertidig ansettelse i seks mneder?