yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin mikä...

29
Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 Datahub webinaarit 2017

Upload: others

Post on 16-Aug-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

Yleistä datahubista

ja dokumenteista

10.2.2017

Datahub webinaarit 2017

Page 2: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

14.2.2017Marjut Puukangas2

Kouluttaja

Marjut Puukangas

[email protected]

p. 030 395 5292

Avustamassa

Kerttu Korpelainen

[email protected]

p. 030 395 5238

Page 3: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

Webinaarineteneminen

• Kyselyt webinaarin aikana

• Mahdollisuus esittää kysymyksiä

14.2.2017Marjut Puukangas3

Page 4: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

Tilaisuuden tavoite

• Miksi webinaarit järjestetään?

• Mistä lisätietoa?

• Mikä muuttuu?

• Jakeluverkonhaltijoiden ja myyjien

vastuut ja velvollisuudet

• Tulevien webinaarien aikataulu ja sisältö

14.2.2017Marjut Puukangas4

Page 5: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

Mitä webinaareilla halutaan saavuttaa?

14.2.2017Marjut Puukangas5

Datahub

prosessit

tutuiksi

Tuki

järjestelmä-

muutoksiin Tuki

tietokonver-

sioon

Tuki omien

prosessien

muutoksiin

Page 6: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

Uusi materiaalipankki

14.2.2017Marjut Puukangas6

Dokumentit

Ohjeet

Webinaari-

materiaalit

Page 7: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

Kysymys

14.2.2017Marjut Puukangas7

Oletteko jo perehtyneet

prosessidokumenttiin?

Kyllä

Ei

Page 8: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

• luku 1 – johdanto ja tiivistelmä datahubin

toiminnallisuudesta

• luku 2 – datahubin tietomalli sekä

osapuolten oikeudet tietoihin

• luku 3 – prosessikuvaukset ja

prosesseihin liittyvät säännöt

• luku 4 – yksityiskohtaiset

tapahtumakuvaukset

14.2.2017Marjut Puukangas8

Sähkön vähittäismarkkinoiden

liiketoimintaprosessit datahubissa

Page 9: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

Prosessidokumenttia tukevat muut dokumentit

14.2.2017Marjut Puukangas9

Page 10: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

• Tekninen dokumentaatio

• Tapahtumien tarkempi kuvaus

• Sanomien tietosisältö

14.2.2017Marjut Puukangas10

Datahub – tapahtumat

Page 11: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

• Datastandardi, tietomallikuvaus sekä

luokkakaaviokuvat

• Prosessikartta kertoo ylätasolla

tapahtumittain mitä tapahtumia kuuluu

mihinkin prosessikokonaisuuteen, tietojen

välitykset

14.2.2017Marjut Puukangas11

Datastandardi ja Prosessikartta

Page 12: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

Mikä muuttuu datahubin myötä?

• Prosessit

• Tiedonvaihtomalli reaaliaikaiseksi

• Yksilöity harmonisoitu tieto

• Tieto keskitetysti samasta paikasta

Toimialan omien tiedonvaihdon

prosessien ja järjestelmien on oltava

yhteensopivat datahubin prosesseihin

14.2.2017Marjut Puukangas12

Page 13: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

Tieto

• Yksilöllinen (asiakas ja

käyttöpaikka)

laadukkaampi tieto

parempi raportointi

• Harmonisoitu

• yhtenäiset käsittelytavat

• Reaaliaikainen

parempi asiakaspalvelu

14.2.2017Marjut Puukangas13

Page 14: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

Reaaliaikaiseen tiedonvaihtoon

14.2.2017Marjut Puukangas14

Eräajopohjainen

tiedonvaihto

Reaaliaikainen

tiedonvaihto

Page 15: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

Tiedon välitys datahubista

14.2.2017Marjut Puukangas15

Noutotapahtuma

Myyjä

Myyjä

Jakeluverkonhaltija

JVH

3. osapuoli

Lähetystapahtuma

Page 16: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

Tiedon nouto datahubista

14.2.2017Marjut Puukangas16

Puskuri

Talle

nnus

Osapuoli A

Osapuoli B

Osapuoli C

XML

XML

XML

XML

XML

Page 17: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

Selkeä vastuunjako

Myyjä

• Asiakastieto

• Sopimustieto

Jakeluverkonhaltija

• Käyttöpaikkatieto

• Mittaustieto

14.2.2017Marjut Puukangas17

Page 18: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

Vastuut ja velvollisuudet - jakeluverkonhaltija

14.2.2017Marjut Puukangas18

Ylläpitää

käyttöpaikkatietoja

Ylläpitää

verkkosopimustietoja

Ylläpitää

rajapisteiden ja

tuotantoyksiköiden

tietoja

Toimittaa

mittaustietoja

Page 19: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

Vastuut ja velvollisuudet - myyjä

14.2.2017Marjut Puukangas19

Ylläpitää

asiakastietoja

Uusien sopimusten

ilmoitus

Sopimustietojen

ylläpito

Sopimusten

päättämiset

Page 20: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

• Palveluntarjoaja

• asiakkaalle asiakkaan valtuuttamana

• osapuolelle osapuolen valtuuttamana

• Datahubin rekisteröity osapuoli

14.2.2017Marjut Puukangas20

3. osapuolet

Page 21: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

Osapuolten oikeudet tietoihin

• Osapuolella oikeus omiin tietoihin

• Osapuolella oikeus niiden asiakkaiden

tietoihin, joiden kanssa sopimus

• oikeus sopimuksen ajalta

• Valtuutuksiin perustuvat oikeudet

14.2.2017Marjut Puukangas21

Page 22: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

Tietojen säilytysaika max 6 vuotta

• Tietojen säilytys prosessien tarpeiden mukaisesti

Tarpeetonta tieto ei säilytetä

14.2.2017Marjut Puukangas22

Page 23: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

Valvonta ja validointi

• Tietojen validointi

• laadukkaampaa tietoa

parempi asiakaspalvelu

• Tietojen valvonta

• valtuutusten hallinta

• prosessien valvonta

• laadukas tietosuoja

14.2.2017Marjut Puukangas23

Page 24: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

Webinaarien sisältö ja aikataulu

14.2.2017Marjut Puukangas24

Koulutus Aikataulu

1. Yleistä datahubista ja dokumenteista 10.2.2017 klo 9.00 – 9.45

2. Asiakastiedot 15.3.2017 klo 9.00 – 9.45

3. Käyttöpaikkatiedot 22.3.2017 klo 9.00 – 9.45

4. Sopimusten ilmoitus-prosessi 29.3.2017 klo 9.00 – 9.45

5. Sopimusmuutokset ja päättymiset 5.4.2017 klo 9.00 – 9.45

6. Mittaustiedon prosessit 26.4.2017 klo 9.00 – 9.45

7. Katkaisu- ja kytkentäprosessit 3.5.2017 klo 9.00 – 9.45

8. Taseselvitys ja tasevirheiden korjaukset 10.5.2017 klo 9.00 – 9.45

9. Tuote ja laskurivitietojen ylläpito ja

osapuolitietojen ylläpito sekä valtuutukset

17.5.2017 klo 9.00 – 9.45

Page 25: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

Ovatko aihealueet

mielestänne oikeat?

Kyllä

Ei

14.2.2017Marjut Puukangas25

Kysymys webinaariaikataulusta

Asiakastiedot

Käyttöpaikkatiedot

Sopimusten ilmoitus

Sopimusmuutokset ja päättymiset

Mittaustiedon prosessit

Katkaisu- ja kytkentäprosessit

Taseselvitys ja tasevirheiden korjaukset

Tuote ja laskurivitietojen ylläpito ja osapuolitietojen

ylläpito sekä valtuutukset

Page 26: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

Seuraavaan webinaariin valmistautuminen

• Seuraavan webinaarin aihe

• Asiakastiedot

• 15.3.

• Sähkön vähittäismarkkinoiden

liiketoimintaprosessit datahubissa

• luvut 3.1, 4.2.1 ja 4.2.3

• Mieti kuinka asiakastiedot hoituu

omissa prosesseissa

• Ennakkokysymykset osoitteeseen

[email protected]

14.2.2017Marjut Puukangas26

Page 27: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

Mitä opimme tänään

14.2.2017Marjut Puukangas27

Webinaarien tarkoitus

-> lisätä datahub

prosessien tuntemusta

-> tuki omien prosessien

läpikäyntiin

-> tuki omiin

järjestelmämuutoksiin

-> tuki tietokonversioon

Tulevat webinaarit

-> tietoa löytyy Ediel.fi

portaalista

-> Aikataulu

-> kuinka valmistautua

seuraavaan webinaariin

Mikä muuttuu datahubin

myötä

-> prosessien muutos

-> tiedonvaihto

reaaliaikaiseksi

-> vastuut ja

velvollisuudet

osapuolittain

Page 28: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

Kysymysten läpikäynti

14.2.2017Marjut Puukangas28

Page 29: Yleistä datahubista ja dokumenteista...-> kuinka valmistautua seuraavaan webinaariin Mikä muuttuu datahubin myötä -> prosessien muutos-> tiedonvaihto reaaliaikaiseksi-> vastuut

Fingrid Datahub Oy

c/o Fingrid Oyj

Läkkisepäntie 21

00620 Helsinki

PL 530, 00101 Helsinki

Puh. 030 395 5000

Y-tunnus: 2745543-5

Kiitos!