brochure gdf suez lng solutions

of 6 /6
LNG SOLUTIONS LNG IS MEER DAN EEN NIEUWE BRANDSTOF... HET IS PURE CONCURRENTIEKRACHT LNG, DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST DE LNG SPECIALIST

Upload: cees-westzaan

Post on 14-Jun-2015

58 views

Category:

Business


6 download

DESCRIPTION

Brochure GDF Suez LNG solutions

TRANSCRIPT

Page 1: Brochure GDF Suez LNG solutions

GDF SUEZLNG SOLUTIONS...ALLE VOORDELENOP EEN RIJ

LNGSOLUTIONS

LNGSOLUTIONS

LNG IS MEER DAN EEN NIEUWE BRANDSTOF...HET IS PURECONCURRENTIEKRACHT

LNG, DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST

Contactpersonen

Anton Aarts+31 (0)6 226 011 [email protected]

Jan-Joris van Dijk+31 (0)6 518 203 [email protected]

Jon van Oostrom+31 (0)6 136 257 [email protected]

Leon Sluiman+31 (0)6 488 718 [email protected]

De kwaliteit en zekerheid van een totaalleverancierGDF SUEZ LNG Solutions, een 100% dochter van de GDF SUEZ Groep, is actief in de gehele brandstofketen: van exploratie en productie tot distributie en eindgebruik. Daardoor bent u verzekerd van een betrouwbare levering van een kwalitatief hoogwaardig, stabiel product met een hoog methaangehalte tegen aantrekkelijke prijzen. Een veilig idee, want prijs, kwaliteit en beschikbaarheid van brandstof zijn cruciaal in uw bedrijfsvoering.

Persoonlijke aandacht en begeleidingMet GDF SUEZ LNG Solutions kiest u voor persoonlijke aandacht en een uitstekende service. Wij begeleiden het totale overstaptraject; van het in kaart brengen van de mogelijkheden tot het adviseren bij investeringsbeslissingen en het implementeren en optimaliseren in de praktijk. Aan de hand van uw persoonlijke LNG Solutions Overstap Plan begeleiden wij uw organisatie in de overstap naar een duurzame én concurrerende toekomst.

Waarom LNG?— duurzaam ondernemen tegen lagere kosten— minder uitstoot van � jnstof, zwaveloxide en CO2

— 50% geluidsreductie— voordeliger dan Diesel en Marine Gasolie— veilig, minder ontstekingsgevaar, niet giftig— hoge energie-inhoud, grote actieradius

Waarom GDF SUEZ LNG Solutions? — de LNG leverancier die actief is in de gehele brandstofketen— Leveringszekerheid— Prijszekerheid— Hoge kwaliteit LNG— CO2 neutraal— Persoonlijke overstapbegeleiding

De volgende stapOverweegt u een overstap op LNG en wilt u weten wat dit betekent voor uw bedrijfsvoering en uw concurrentiepositie? Neem dan contact met ons op; wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van LNG en GDF SUEZ LNG Solutions voor uw organisatie.

GDF SUEZ,DE LNG SPECIALIST,HELPT ONDERNEMERSBIJ DE OVERSTAP

LNGSOLUTIONS

DE LNG SPECIALISTDE LNG SPECIALIST

www.gdfsuez-lngsolutions.nl

LNG120950_Brochure.indd 1-3 09-07-13 09:07

Page 2: Brochure GDF Suez LNG solutions

Het Overstap Plan Wegtransport van LNG SolutionsIn 3 stappen naar een duurzame én concurrerende toekomst!

STAP 1 Analyse huidige situatieOriëntatie — Inventarisatie meest gereden routes en rijgedrag — Overweging nieuw of retro� t — Bepaling tanklocaties — Oriëntatie LNG-prijsontwikkeling vs huidige brandstof — Inventarisatie subsidiemogelijkheden — Globale conclusie voordelen LNGSTAP 2 Advies investeringsbeslissingenEvaluatie — Keuze aantal trucks om mee te starten — Bepaling motor/truck type, nieuw/retro� t — Keuze vaste of variabele prijs, bepaling periode — Investeringsplan en besluitSTAP 3 Implementatie en optimalisatieImplementatie — Contracteren trucks en LNG — Training veilig en ef� ciënt tanken — Analyse rijden en verbruik — Evaluatie en bijsturing per kwartaal

LNG in een stroomversnellingDe interesse voor varen op LNG neemt snel toe. Bij het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart worden regelmatig LNG-concessies aangevraagd voor binnenvaartschepen. Ook veerdiensten en short-sea-shippers zijn bezig met de ontwikkeling van nieuwe LNG-aangedreven schepen. De transitie naar LNG in de Nederlandse scheepvaart is dan ook in gang gezet.

Bijzondere service en supportGDF SUEZ LNG Solutions is een competente gesprekspartner als het gaat om het ontwerpen en bouwen van scheepsinstallaties. Binnen de GDF SUEZ Groep doen wij in voorkomende gevallen een beroep op de expertise van onze zusterorganisatie Cofely Marine & Offshore; in nauwe samenwerking voorzien wij u van specialistische service en support.

LNG IN HETWEGTRANSPORT

LNG IN DESCHEEPVAART

GDF SUEZ LNG SOLUTIONS | DE LNG SPECIALIST

DE TRANSPORTSECTORSTAPT OVER OP LNG...DE BRANDSTOFVAN DE TOEKOMST

DUURZAAM ONDERNEMEN TEGEN LAGERE BRANDSTOFKOSTEN

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker, in alle

sectoren van de economie. In het wegtransport en de

scheepvaart overwegen steeds meer ondernemers over te

stappen op LNG, een schone brandstof die nu al voldoet

aan de emissie-eisen van de toekomst. Overstappen is niet

alleen beter voor het milieu, het is ook � nancieel aantrekkelijk;

de tarieven van LNG liggen structureel onder die van Diesel

en Marine Gasolie.

Schoner, stiller en goedkoperSteeds meer fabrikanten, zoals Mercedes, Scania, Iveco en Volvo leveren vrachtwagens op LNG. Het wegtransport wordt dan ook steeds milieuvriendelijker; aardgasmotoren zijn immers een stuk schoner en stiller dan dieselmotoren. Doordat de tarieven van LNG onder de dieselprijs liggen is LNG ook � nancieel interessant. Gelet op ontwikkelingen op de gasmarkt en de oliederivatenmarkt zal LNG ook op de langere termijn een aantrekkelijk alternatief blijven voor de duurdere, op aardolie gebaseerde brandstoffen.

LNG beschikbaarheidNaast � exibele en vaste no-venting tankoplossingen investeren wij in een netwerk van tankstations op logistieke hotspots in heel Nederland. Zo kunt u na uw overstap altijd en overal beschikken over LNG.

MILIEUVRIENDELIJK ÉN VOORDELIG RIJDENRijden op LNG in plaats van Diesel is milieuvriendelijk én voordelig. U pro� teert van een interessant prijsvoordeel: de tarieven van LNG liggen gemiddeld 30% onder de dieselprijs!

Het Overstap Plan Scheepvaart van LNG SolutionsIn 3 stappen naar een duurzame én concurrerende toekomst!

STAP 1 Analyse huidige situatieOriëntatie — Inventarisatie huidige vaarroutes en vaargedrag — Overweging nieuwbouw of aanpassing bestaand schip — Onderzoek mogelijke bunkermethodes / locaties — Oriëntatie LNG-prijsontwikkeling vs huidige brandstof — Vergelijking exploitatiekosten LNG vs huidige brandstof — Inventarisatie subsidiemogelijkheden — Globale conclusie voordelen LNGSTAP 2 Advies investeringsbeslissingenEvaluatie — Keuze meest geschikte schip — Bepaling LNG schipcon� guratie — Uitwerking LNG installatie — Keuze en uitwerking bunkermethode en locatie — Keuze vaste of variabele LNG prijs, bepaling periode — Investeringsplan en besluit STAP 3 Implementatie en optimalisatieImplementatie — Contracteren LNG installaties en LNG — Bouw/ombouw schip en bunkerfaciliteiten — Training veilig en ef� ciënt bunkeren — Analyse varen en verbruik — Evaluatie en bijsturing per kwartaal

EEN SCHONER MILIEULique� ed Natural Gas (LNG), aardgas in vloeibare vorm, is een zeer geschikte en veilige brandstof voor vrachtwagens en schepen. Bij verbranding van LNG ontstaan aanzienlijk minder schadelijke emissies van � jnstof, stikstofoxide, zwaveloxide en CO2 dan bij Diesel en Marine Gasolie. Door over te stappen op LNG draagt u direct bij aan een schoner milieu.

MILIEUVRIENDELIJK ÉN VOORDELIG VARENVaren op LNG in plaats van Marine Gas Olie (MGO) of Marine Diesel Olie (MDO) is milieuvriendelijk én voordelig. Met LNG voldoet u ruim aan de Fase IV emissie-eisen die vanaf 2015 gelden voor de scheepvaart op de Noordzee en de Oostzee.

LNG120950_Brochure.indd 4-6 09-07-13 09:07

Page 3: Brochure GDF Suez LNG solutions

Het Overstap Plan Wegtransport van LNG SolutionsIn 3 stappen naar een duurzame én concurrerende toekomst!

STAP 1 Analyse huidige situatieOriëntatie — Inventarisatie meest gereden routes en rijgedrag — Overweging nieuw of retro� t — Bepaling tanklocaties — Oriëntatie LNG-prijsontwikkeling vs huidige brandstof — Inventarisatie subsidiemogelijkheden — Globale conclusie voordelen LNGSTAP 2 Advies investeringsbeslissingenEvaluatie — Keuze aantal trucks om mee te starten — Bepaling motor/truck type, nieuw/retro� t — Keuze vaste of variabele prijs, bepaling periode — Investeringsplan en besluitSTAP 3 Implementatie en optimalisatieImplementatie — Contracteren trucks en LNG — Training veilig en ef� ciënt tanken — Analyse rijden en verbruik — Evaluatie en bijsturing per kwartaal

LNG in een stroomversnellingDe interesse voor varen op LNG neemt snel toe. Bij het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart worden regelmatig LNG-concessies aangevraagd voor binnenvaartschepen. Ook veerdiensten en short-sea-shippers zijn bezig met de ontwikkeling van nieuwe LNG-aangedreven schepen. De transitie naar LNG in de Nederlandse scheepvaart is dan ook in gang gezet.

Bijzondere service en supportGDF SUEZ LNG Solutions is een competente gesprekspartner als het gaat om het ontwerpen en bouwen van scheepsinstallaties. Binnen de GDF SUEZ Groep doen wij in voorkomende gevallen een beroep op de expertise van onze zusterorganisatie Cofely Marine & Offshore; in nauwe samenwerking voorzien wij u van specialistische service en support.

LNG IN HETWEGTRANSPORT

LNG IN DESCHEEPVAART

GDF SUEZ LNG SOLUTIONS | DE LNG SPECIALIST

DE TRANSPORTSECTORSTAPT OVER OP LNG...DE BRANDSTOFVAN DE TOEKOMST

DUURZAAM ONDERNEMEN TEGEN LAGERE BRANDSTOFKOSTEN

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker, in alle

sectoren van de economie. In het wegtransport en de

scheepvaart overwegen steeds meer ondernemers over te

stappen op LNG, een schone brandstof die nu al voldoet

aan de emissie-eisen van de toekomst. Overstappen is niet

alleen beter voor het milieu, het is ook � nancieel aantrekkelijk;

de tarieven van LNG liggen structureel onder die van Diesel

en Marine Gasolie.

Schoner, stiller en goedkoperSteeds meer fabrikanten, zoals Mercedes, Scania, Iveco en Volvo leveren vrachtwagens op LNG. Het wegtransport wordt dan ook steeds milieuvriendelijker; aardgasmotoren zijn immers een stuk schoner en stiller dan dieselmotoren. Doordat de tarieven van LNG onder de dieselprijs liggen is LNG ook � nancieel interessant. Gelet op ontwikkelingen op de gasmarkt en de oliederivatenmarkt zal LNG ook op de langere termijn een aantrekkelijk alternatief blijven voor de duurdere, op aardolie gebaseerde brandstoffen.

LNG beschikbaarheidNaast � exibele en vaste no-venting tankoplossingen investeren wij in een netwerk van tankstations op logistieke hotspots in heel Nederland. Zo kunt u na uw overstap altijd en overal beschikken over LNG.

MILIEUVRIENDELIJK ÉN VOORDELIG RIJDENRijden op LNG in plaats van Diesel is milieuvriendelijk én voordelig. U pro� teert van een interessant prijsvoordeel: de tarieven van LNG liggen gemiddeld 30% onder de dieselprijs!

Het Overstap Plan Scheepvaart van LNG SolutionsIn 3 stappen naar een duurzame én concurrerende toekomst!

STAP 1 Analyse huidige situatieOriëntatie — Inventarisatie huidige vaarroutes en vaargedrag — Overweging nieuwbouw of aanpassing bestaand schip — Onderzoek mogelijke bunkermethodes / locaties — Oriëntatie LNG-prijsontwikkeling vs huidige brandstof — Vergelijking exploitatiekosten LNG vs huidige brandstof — Inventarisatie subsidiemogelijkheden — Globale conclusie voordelen LNGSTAP 2 Advies investeringsbeslissingenEvaluatie — Keuze meest geschikte schip — Bepaling LNG schipcon� guratie — Uitwerking LNG installatie — Keuze en uitwerking bunkermethode en locatie — Keuze vaste of variabele LNG prijs, bepaling periode — Investeringsplan en besluit STAP 3 Implementatie en optimalisatieImplementatie — Contracteren LNG installaties en LNG — Bouw/ombouw schip en bunkerfaciliteiten — Training veilig en ef� ciënt bunkeren — Analyse varen en verbruik — Evaluatie en bijsturing per kwartaal

EEN SCHONER MILIEULique� ed Natural Gas (LNG), aardgas in vloeibare vorm, is een zeer geschikte en veilige brandstof voor vrachtwagens en schepen. Bij verbranding van LNG ontstaan aanzienlijk minder schadelijke emissies van � jnstof, stikstofoxide, zwaveloxide en CO2 dan bij Diesel en Marine Gasolie. Door over te stappen op LNG draagt u direct bij aan een schoner milieu.

MILIEUVRIENDELIJK ÉN VOORDELIG VARENVaren op LNG in plaats van Marine Gas Olie (MGO) of Marine Diesel Olie (MDO) is milieuvriendelijk én voordelig. Met LNG voldoet u ruim aan de Fase IV emissie-eisen die vanaf 2015 gelden voor de scheepvaart op de Noordzee en de Oostzee.

LNG120950_Brochure.indd 4-6 09-07-13 09:07

Page 4: Brochure GDF Suez LNG solutions

Het Overstap Plan Wegtransport van LNG SolutionsIn 3 stappen naar een duurzame én concurrerende toekomst!

STAP 1 Analyse huidige situatieOriëntatie — Inventarisatie meest gereden routes en rijgedrag — Overweging nieuw of retro� t — Bepaling tanklocaties — Oriëntatie LNG-prijsontwikkeling vs huidige brandstof — Inventarisatie subsidiemogelijkheden — Globale conclusie voordelen LNGSTAP 2 Advies investeringsbeslissingenEvaluatie — Keuze aantal trucks om mee te starten — Bepaling motor/truck type, nieuw/retro� t — Keuze vaste of variabele prijs, bepaling periode — Investeringsplan en besluitSTAP 3 Implementatie en optimalisatieImplementatie — Contracteren trucks en LNG — Training veilig en ef� ciënt tanken — Analyse rijden en verbruik — Evaluatie en bijsturing per kwartaal

LNG in een stroomversnellingDe interesse voor varen op LNG neemt snel toe. Bij het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart worden regelmatig LNG-concessies aangevraagd voor binnenvaartschepen. Ook veerdiensten en short-sea-shippers zijn bezig met de ontwikkeling van nieuwe LNG-aangedreven schepen. De transitie naar LNG in de Nederlandse scheepvaart is dan ook in gang gezet.

Bijzondere service en supportGDF SUEZ LNG Solutions is een competente gesprekspartner als het gaat om het ontwerpen en bouwen van scheepsinstallaties. Binnen de GDF SUEZ Groep doen wij in voorkomende gevallen een beroep op de expertise van onze zusterorganisatie Cofely Marine & Offshore; in nauwe samenwerking voorzien wij u van specialistische service en support.

LNG IN HETWEGTRANSPORT

LNG IN DESCHEEPVAART

GDF SUEZ LNG SOLUTIONS | DE LNG SPECIALIST

DE TRANSPORTSECTORSTAPT OVER OP LNG...DE BRANDSTOFVAN DE TOEKOMST

DUURZAAM ONDERNEMEN TEGEN LAGERE BRANDSTOFKOSTEN

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker, in alle

sectoren van de economie. In het wegtransport en de

scheepvaart overwegen steeds meer ondernemers over te

stappen op LNG, een schone brandstof die nu al voldoet

aan de emissie-eisen van de toekomst. Overstappen is niet

alleen beter voor het milieu, het is ook � nancieel aantrekkelijk;

de tarieven van LNG liggen structureel onder die van Diesel

en Marine Gasolie.

Schoner, stiller en goedkoperSteeds meer fabrikanten, zoals Mercedes, Scania, Iveco en Volvo leveren vrachtwagens op LNG. Het wegtransport wordt dan ook steeds milieuvriendelijker; aardgasmotoren zijn immers een stuk schoner en stiller dan dieselmotoren. Doordat de tarieven van LNG onder de dieselprijs liggen is LNG ook � nancieel interessant. Gelet op ontwikkelingen op de gasmarkt en de oliederivatenmarkt zal LNG ook op de langere termijn een aantrekkelijk alternatief blijven voor de duurdere, op aardolie gebaseerde brandstoffen.

LNG beschikbaarheidNaast � exibele en vaste no-venting tankoplossingen investeren wij in een netwerk van tankstations op logistieke hotspots in heel Nederland. Zo kunt u na uw overstap altijd en overal beschikken over LNG.

MILIEUVRIENDELIJK ÉN VOORDELIG RIJDENRijden op LNG in plaats van Diesel is milieuvriendelijk én voordelig. U pro� teert van een interessant prijsvoordeel: de tarieven van LNG liggen gemiddeld 30% onder de dieselprijs!

Het Overstap Plan Scheepvaart van LNG SolutionsIn 3 stappen naar een duurzame én concurrerende toekomst!

STAP 1 Analyse huidige situatieOriëntatie — Inventarisatie huidige vaarroutes en vaargedrag — Overweging nieuwbouw of aanpassing bestaand schip — Onderzoek mogelijke bunkermethodes / locaties — Oriëntatie LNG-prijsontwikkeling vs huidige brandstof — Vergelijking exploitatiekosten LNG vs huidige brandstof — Inventarisatie subsidiemogelijkheden — Globale conclusie voordelen LNGSTAP 2 Advies investeringsbeslissingenEvaluatie — Keuze meest geschikte schip — Bepaling LNG schipcon� guratie — Uitwerking LNG installatie — Keuze en uitwerking bunkermethode en locatie — Keuze vaste of variabele LNG prijs, bepaling periode — Investeringsplan en besluit STAP 3 Implementatie en optimalisatieImplementatie — Contracteren LNG installaties en LNG — Bouw/ombouw schip en bunkerfaciliteiten — Training veilig en ef� ciënt bunkeren — Analyse varen en verbruik — Evaluatie en bijsturing per kwartaal

EEN SCHONER MILIEULique� ed Natural Gas (LNG), aardgas in vloeibare vorm, is een zeer geschikte en veilige brandstof voor vrachtwagens en schepen. Bij verbranding van LNG ontstaan aanzienlijk minder schadelijke emissies van � jnstof, stikstofoxide, zwaveloxide en CO2 dan bij Diesel en Marine Gasolie. Door over te stappen op LNG draagt u direct bij aan een schoner milieu.

MILIEUVRIENDELIJK ÉN VOORDELIG VARENVaren op LNG in plaats van Marine Gas Olie (MGO) of Marine Diesel Olie (MDO) is milieuvriendelijk én voordelig. Met LNG voldoet u ruim aan de Fase IV emissie-eisen die vanaf 2015 gelden voor de scheepvaart op de Noordzee en de Oostzee.

LNG120950_Brochure.indd 4-6 09-07-13 09:07

Page 5: Brochure GDF Suez LNG solutions

GDF SUEZLNG SOLUTIONS...ALLE VOORDELENOP EEN RIJ

LNGSOLUTIONS

LNGSOLUTIONS

LNG IS MEER DAN EEN NIEUWE BRANDSTOF...HET IS PURECONCURRENTIEKRACHT

LNG, DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST

Contactpersonen

Anton Aarts+31 (0)6 226 011 [email protected]

Jan-Joris van Dijk+31 (0)6 518 203 [email protected]

Jon van Oostrom+31 (0)6 136 257 [email protected]

Leon Sluiman+31 (0)6 488 718 [email protected]

De kwaliteit en zekerheid van een totaalleverancierGDF SUEZ LNG Solutions, een 100% dochter van de GDF SUEZ Groep, is actief in de gehele brandstofketen: van exploratie en productie tot distributie en eindgebruik. Daardoor bent u verzekerd van een betrouwbare levering van een kwalitatief hoogwaardig, stabiel product met een hoog methaangehalte tegen aantrekkelijke prijzen. Een veilig idee, want prijs, kwaliteit en beschikbaarheid van brandstof zijn cruciaal in uw bedrijfsvoering.

Persoonlijke aandacht en begeleidingMet GDF SUEZ LNG Solutions kiest u voor persoonlijke aandacht en een uitstekende service. Wij begeleiden het totale overstaptraject; van het in kaart brengen van de mogelijkheden tot het adviseren bij investeringsbeslissingen en het implementeren en optimaliseren in de praktijk. Aan de hand van uw persoonlijke LNG Solutions Overstap Plan begeleiden wij uw organisatie in de overstap naar een duurzame én concurrerende toekomst.

Waarom LNG?— duurzaam ondernemen tegen lagere kosten— minder uitstoot van � jnstof, zwaveloxide en CO2

— 50% geluidsreductie— voordeliger dan Diesel en Marine Gasolie— veilig, minder ontstekingsgevaar, niet giftig— hoge energie-inhoud, grote actieradius

Waarom GDF SUEZ LNG Solutions? — de LNG leverancier die actief is in de gehele brandstofketen— Leveringszekerheid— Prijszekerheid— Hoge kwaliteit LNG— CO2 neutraal— Persoonlijke overstapbegeleiding

De volgende stapOverweegt u een overstap op LNG en wilt u weten wat dit betekent voor uw bedrijfsvoering en uw concurrentiepositie? Neem dan contact met ons op; wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van LNG en GDF SUEZ LNG Solutions voor uw organisatie.

GDF SUEZ,DE LNG SPECIALIST,HELPT ONDERNEMERSBIJ DE OVERSTAP

LNGSOLUTIONS

DE LNG SPECIALISTDE LNG SPECIALIST

www.gdfsuez-lngsolutions.nl

LNG120950_Brochure.indd 1-3 09-07-13 09:07

Page 6: Brochure GDF Suez LNG solutions

GDF SUEZLNG SOLUTIONS...ALLE VOORDELENOP EEN RIJ

LNGSOLUTIONS

LNGSOLUTIONS

LNG IS MEER DAN EEN NIEUWE BRANDSTOF...HET IS PURECONCURRENTIEKRACHT

LNG, DE BRANDSTOF VAN DE TOEKOMST

Contactpersonen

Anton Aarts+31 (0)6 226 011 [email protected]

Jan-Joris van Dijk+31 (0)6 518 203 [email protected]

Jon van Oostrom+31 (0)6 136 257 [email protected]

Leon Sluiman+31 (0)6 488 718 [email protected]

De kwaliteit en zekerheid van een totaalleverancierGDF SUEZ LNG Solutions, een 100% dochter van de GDF SUEZ Groep, is actief in de gehele brandstofketen: van exploratie en productie tot distributie en eindgebruik. Daardoor bent u verzekerd van een betrouwbare levering van een kwalitatief hoogwaardig, stabiel product met een hoog methaangehalte tegen aantrekkelijke prijzen. Een veilig idee, want prijs, kwaliteit en beschikbaarheid van brandstof zijn cruciaal in uw bedrijfsvoering.

Persoonlijke aandacht en begeleidingMet GDF SUEZ LNG Solutions kiest u voor persoonlijke aandacht en een uitstekende service. Wij begeleiden het totale overstaptraject; van het in kaart brengen van de mogelijkheden tot het adviseren bij investeringsbeslissingen en het implementeren en optimaliseren in de praktijk. Aan de hand van uw persoonlijke LNG Solutions Overstap Plan begeleiden wij uw organisatie in de overstap naar een duurzame én concurrerende toekomst.

Waarom LNG?— duurzaam ondernemen tegen lagere kosten— minder uitstoot van � jnstof, zwaveloxide en CO2

— 50% geluidsreductie— voordeliger dan Diesel en Marine Gasolie— veilig, minder ontstekingsgevaar, niet giftig— hoge energie-inhoud, grote actieradius

Waarom GDF SUEZ LNG Solutions? — de LNG leverancier die actief is in de gehele brandstofketen— Leveringszekerheid— Prijszekerheid— Hoge kwaliteit LNG— CO2 neutraal— Persoonlijke overstapbegeleiding

De volgende stapOverweegt u een overstap op LNG en wilt u weten wat dit betekent voor uw bedrijfsvoering en uw concurrentiepositie? Neem dan contact met ons op; wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden van LNG en GDF SUEZ LNG Solutions voor uw organisatie.

GDF SUEZ,DE LNG SPECIALIST,HELPT ONDERNEMERSBIJ DE OVERSTAP

LNGSOLUTIONS

DE LNG SPECIALISTDE LNG SPECIALIST

www.gdfsuez-lngsolutions.nl

LNG120950_Brochure.indd 1-3 09-07-13 09:07