osallisuus ja kaupungit tommi laitio

of 14 /14
OSALLISUUS JA KAUPUNGIT Tommi Laitio nuorisotoimenjohtaja

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nuorisotoimenjohtaja Tommi Laition esitys kaupunkilaisesta osallisuudesta Helsingin kaupungin kulttuurikeskuksen kehittämispäivässä 9.10.2012.

TRANSCRIPT

Page 1: Osallisuus ja kaupungit Tommi Laitio

OSALLISUUS JA KAUPUNGIT

Tommi Laitionuorisotoimenjohtaja

Page 2: Osallisuus ja kaupungit Tommi Laitio
Page 3: Osallisuus ja kaupungit Tommi Laitio
Page 4: Osallisuus ja kaupungit Tommi Laitio

ihmisen toiminnan perusmotivaatiot:

- johdonmukaisuus- myönteinen minäkuva- yhteenliittyminen

(Cialdini et al)

Page 5: Osallisuus ja kaupungit Tommi Laitio

“just minä”+

“me”

Page 6: Osallisuus ja kaupungit Tommi Laitio

UUSI YHTEISÖLLISYYS

“Voidaan ehkä ajatella nuorten kaipaavan niin sanottua toiminnallista yhteisöllisyyttä, mikä ei kuitenkaan rajoita heitä tai pakota tietynlaiseen muottiin. Toiminnallinen yhteisöllisyys luo yhteisyyttä yhdessä tekemisen kautta, mutta ei rajoita henkistä vapautta ja yksilöllisyyttä. Tällöin yhteisöllisyyden positiiviset puolet korostuvat.”- Elina Mikola vallatuista taloista (2007)

Page 7: Osallisuus ja kaupungit Tommi Laitio

Jakaminen, porukat ja yhteisöt ovat niin nuorisotyön kuin

kulttuurityönkin ydin.

Page 8: Osallisuus ja kaupungit Tommi Laitio

TOIMINNAN YHTEISÖT(ETIENNE WENGER)

• Tavoite ei ole yhteinen siinä mielessä että kaikki uskovat samaan asiaan tai ovat kaikesta samaa mieltä, vaan siten että siitä neuvotellaan yhdessä.

• Toiminnan yhteisö ei ole yhteisöllisyyden turvasatama tai intiimiyden saareke eristäytyneenä poliittisista ja sosiaalisista suhteista.

• Kyky muokata yhteisöjemme toimintaa on merkittävä osa osallistumisen kokemusta.

Page 9: Osallisuus ja kaupungit Tommi Laitio

Osallistumis- ja osallistamisjärjestelmien kehittäminen on välttämätöntä kulttuuri- ja taidepalvelujen kehittämiseksi. Niillä voidaan aktivoida palvelujen käyttöä, avata kuntalaisille mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun ja vahvistaa samalla palvelujen taloudellista pohjaa.

Keskeinen haaste on saavuttaa sellainen asema, joka perustelee toiminnan rahoituksen sen ylläpitäjille.

Kuntien kulttuuritoiminnan tuki- ja kehittämispolitiikka

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:12

Page 10: Osallisuus ja kaupungit Tommi Laitio

uusi neuvottelevuus ei ole “take me to your leader”

Page 11: Osallisuus ja kaupungit Tommi Laitio
Page 12: Osallisuus ja kaupungit Tommi Laitio

Mitä uusi osallisuus kaipaa meiltä?

välineetrahajoustavasti käytettävät tilatovien avaaminensosiaalinen vahvistaminentulkitseminenverkottaminentoteemit

Page 13: Osallisuus ja kaupungit Tommi Laitio
Page 14: Osallisuus ja kaupungit Tommi Laitio