saa koskea laitio rovaniemi 170511

of 28 /28
SAA KOSKEA kulttuuri, kulttuuripolitiikka ja elämisen arvoinen elämä Rovaniemi 17.5.2011 Tommi Laitio Demos Helsinki tommi.laitio@demos.fi twitter: tommilaitio www.demos.fi

Upload: demos-helsinki

Post on 17-Dec-2014

1.074 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Demos Helsingin tutkija Tommi Laition esitelmä kulttuurista ja hyvinvoinnista Rovaniemen kulttuuritoimen seminaarissa Korundissa 17.5.2011.

TRANSCRIPT

Page 1: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

SAA KOSKEA

kulttuuri, kulttuuripolitiikka ja elämisen arvoinen elämä

Rovaniemi 17.5.2011

Tommi LaitioDemos [email protected] : tommilaitiowww.demos.fi

Page 2: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

!"#"$$% | S&'()* K&+,-)./0 !"

Suomalainen umpio

Teksti Riitta Kylänpää, Lissabon

”Suomi tarvitsee kulttuuriviennin sijasta kulttuurituontia”, sanoo Risto Nieminen. Kansainvälisen vaihdon puute näivettää jo klassista musiikkia ja teatteria. Juhlaviikkojen väistynyt toiminnanjohtaja arvostelee myös rahanjakoa ja sijoittamista seiniin, ei sisältöön.

Helsingin juhla-viikkoja 12 vuoden ajan johtanut Risto Nieminen erosi teh-tävästään keväällä. Nykyisin hän johtaa Gulbenkian-säätiön musiikkiosastoa Lis-sabonissa.

© R

IITT

A K

YLÄ

NP

ÄÄ

Page 3: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

“KULTTUURISTA VASTAAVANA MINISTERINÄ NÄEN VALTION ENSISIJAISENA TEHTÄVÄNÄ KULTTUURIN PYSYVIEN, ENNAKOITAVIEN RAKENTEIDEN JA RAHOITUKSEN TURVAAMISEN.”– STEFAN WALLIN (HS ELOKUU 2009)

Page 4: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

“YHTEISKUNNALLINEN NÄKÖKULMA EKSYTTÄÄ PÄIVÄKOTITAITEESEEN.”- KOREOGRAFI SANNA

KEKÄLÄINEN (HS-RAATI)

Page 5: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

  ”USKON, ETTÄ TEHTÄVÄNI ON OLLA NARRI KUNINKAAN HOVISSA. SELLAINEN NARRI, JOKA PYSTYY KAIVAMAAN MAHDOLLISUUKSIA JA KYSYMÄÄN KYSYMYKSIÄ.”- TAITEILIJA MEIJU NISKALA

flickr/dodo.org

Page 6: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

“ILMAINEN SISÄÄNPÄÄSY HOUKUTTELEE PAIKALLE VÄÄRÄÄ YLEISÖÄ JA TUNTUU JOLLAIN TAVALLA HYVÄNTEKEVÄISYYDELTÄ.”– SUOMALAISEN KAUPUNGIN KULTTUURIJOHTAJA

Page 7: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

“ONKO NÄILLÄ HELSINKILÄISILLÄ PERKELE AJATUKSENA, ETTÄ TÄÄLLÄ SITTEN VIIMEINEN LÄHTIJÄ SAMMUTTAA VALOT?”

Page 8: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

“KUTEN NIIN USEIN ENNEN, NÄIDEN KULTTUURIN JATAITEEN OHJELMAJULISTUKSIEN LAATIJAT EIVÄT OLE ITSE TAITEILIJOITA. SIKSI HEIDÄN NÄKEMYKSISSÄÄN HEIJASTUU TIETÄMÄTTÖMYYS TAITEEN TEON LÄHTÖKOHDISTA, ARJESTA JA KÄYTÄNNÖISTÄ.”- VIRPI HÄMEEN-ANTTILA

Page 9: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

“TAIDEPIIRIT TEESKENTELEVÄT PITÄVÄNSÄ YLLÄ TASOA, KUN TODELLISUUDESSA HE VAIN YLLÄPITÄVÄT OMAA ASEMAANSA.”   - JOHN SEABROOK

Page 10: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

Flickr/soon

Page 11: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

METSÄLÄISTEN SIVISTÄMINEN

Page 12: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

(Kuva: Wikipedia/Suomen Kansallisteatteri)

Suomalainen kulttuuripolitiikka

Page 13: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

"TYRKYTTÄMÄLLÄ JA VIRKAVALTAISTAMALLA EI TEATTERIA SYNNY. EI, VAIKKA ISO KIRSTU OLISI TÄYNNÄ RAHAA, JA POHJOISEEN NOUSISI KOMEA TEATTERITALO TÄYNNÄ NÄYTTELIJÖITÄ. ENSIKSI TÄYTYY JOSTAIN LÖYTYÄ SE TARVE", – VIVICA BANDLER (SK 1974)

Page 14: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

Yhä useampi haluaa ja kykenee osallistumaan.

Page 15: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

Kilpailu elämysajasta kiristyy.

Page 16: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

• Osallistumis- ja osallistamisjärjestelmien kehittäminen on välttämätöntä kulttuuri- ja taidepalvelujen kehittämiseksi. Niillä voidaan aktivoida palvelujen käyttöä, avata kuntalaisille mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun ja vahvistaa samalla palvelujen taloudellista pohjaa.

• Kuinka moni kaupunki näkee orkesterin tai teatterin kaupungin vetovoimatekijänä?

Keskeinen haaste on saavuttaa sellainen asema, joka perustelee toiminnan rahoituksen sen ylläpitäjille.

Kuntien kulttuuritoiminnan tuki- ja kehittämispolitiikka

Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2011:12

Page 17: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

(Kuva: Millennium Park, Chicago)

Page 18: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

vähävaraisetmaahanmuuttajanaisetvammaiset

kesäasukkaattyöttömät nuoret miehet

omaishoitajat

LYONIN-MALLI

Page 19: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

OSALLISTUMISEN SKAALA

Katsominen

Tekijöiden tapaaminen

Kokeileminen

Tekeminen

Talent scouting

Page 20: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

MILLAISTA KULTTUURIPOLITIIKKAA?

Page 21: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

TILOISTA PAIKKOIHIN

MUSSAAREN KOULUNKERHOTOIMINNAN KEHITYSHANKE

IV/IV  Yhteenveto hankkeesta

Lukuvuonna 2009­2010Mussaaren koulun vanhempaintoimikunta

Flickr/tiexano

Page 22: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

ARJEN NYRJÄYTTÄMINEN

Page 23: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

PUUHATONNIT

hanurijkl

Flickr/thisisforever

Flickr/Tropenmuseum

Page 24: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

• Skenaario 1: vähemmän, tehokkaita organisaatioita maantieteellisesti tasaisesti jaettuna.

• Skenaario 2: oman profiilin omaavia, kansallisen tason orkestereita eri puolilla maata, paljon yhteistyötä alueen muiden kulttuuritoimijoiden kanssa.

“Lähes kaikkialla keskustellaan orkestereiden relevanssista.”

Page 25: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

KULTTUURIPOLITIIKAN TAVOITTEENA HYVÄ ELÄMÄ

ROVANIEMELLÄ.

Page 26: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

HYVÄN ELÄMÄN TOIMINTA-

MAHDOLLISUUDET• Normaalin mittainen elämä

• Terveys, lisääntymiskyky, ravinto, suoja

• Mahdollisuus liikkua ilman pelkoa tai turvattomuutta

• Miellyttävät kokemukset, merkitykselliset ajatukset, ajattelu, tietämys, mielikuvitus, sananvapaus, mielipiteenvapaus

• Yhteys ja tunneside vieraisiin ihmisiin ja asioihin, tunteiden kehittyminen ilman pelkoa

• Käsitys oikeasta ja hyvästä, elämäntavan ja elämänkatsomuksen valinta, omien uskomusten ilmaisu

• Vuorovaikutus, ymmärrys toisen näkökulmasta, olla muiden arvoinen, elämä ilman häpeää ja syrjintää

• Nauru, nautinto, peli, leikki, vapaa-aika, harrastukset

• Osallistuminen itseä koskevaan päätöksentekoon

• Omistaa ja hallita omaisuutta, etsiä ja tehdä työtä,, tunnustus

• Varantojen hyödyntäminen, elämä ilman pelkoa luonnonvarojen loppumisesta

• Pääsy luontoon, elämä ilman pelkoa päästöistä ja jätteistä

(Martha Nussbaum)

Page 27: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

saavutettavuus muut ihmiset

oma tahto

Nykyaikainen politiikka on onneen johtavaa käyttäytymistä.

Page 28: Saa koskea Laitio Rovaniemi 170511

10 KONSTIA

Koko esitelmä ladattavissa osoitteesta www.slideshare.net/demoshelsinki

1. Kulttuuri sinne, missä ihmiset ovat.

2. Prosentti kaikesta kulttuurille.

3. Kaikille kunnille kuraattori.

4. Komeat sisällöt kiertueelle

5. Seinät ja sisältö erilleen.

6. Museot ilmaisiksi.

7. Muitakin mukaan arviointiin.

8. Eurolla amatööritaidetta.

9. Rahaa ja valtaa EU:lle.

10. Rikastamot käyntiin.