nuorisotyöntekijä osallisuus laitio

of 16 /16
Nuorisotyöntekijä nuorten osallisuuden edistäjänä Tommi Laitio nuorisotoimenjohtaja

Upload: tommi-laitio

Post on 07-Jul-2015

354 views

Category:

Government & Nonprofit


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Helsingin nuorisotoimenjohtaja Tommi Laition esitys nuorisotyöntekijän roolista osallisuustyössä Nuva ry:n koulutuksessa.

TRANSCRIPT

Page 1: Nuorisotyöntekijä Osallisuus laitio

Nuorisotyöntekijä nuorten osallisuuden edistäjänäTommi Laitionuorisotoimenjohtaja

Page 2: Nuorisotyöntekijä Osallisuus laitio
Page 3: Nuorisotyöntekijä Osallisuus laitio

Nuoren reviiri

Koti

Piha

Koulu

Kaupungin-osa

Kunta

Ikä

Page 4: Nuorisotyöntekijä Osallisuus laitio

Mitä tapahtuu, kun (nuoren) kansalaisen elämä ja hallinto kohtaavat?

Page 5: Nuorisotyöntekijä Osallisuus laitio

Kuva: Spike Jonze: Where The Wild Things Are

Ongelma 1: Ongelma 1: KokoeroKokoero

Page 6: Nuorisotyöntekijä Osallisuus laitio

Kuva: Wikipedia

Ongelma 2: Nopeusero

Page 7: Nuorisotyöntekijä Osallisuus laitio

Vaikuttamisessa on otettava huomioon erilaiset todellisuudet.

Page 8: Nuorisotyöntekijä Osallisuus laitio
Page 9: Nuorisotyöntekijä Osallisuus laitio

IntegraatioEmansipaatio

Page 10: Nuorisotyöntekijä Osallisuus laitio

Nuorisotyöntekijän ammattitaito•Vuorovaikutus•Kansalaisyhteiskunnan tuki•Ryhmätoiminta•Toiminnall isuus

Page 11: Nuorisotyöntekijä Osallisuus laitio

Nuorisotyön-Nuorisotyön-tekijän työ on tekijän työ on

taata yhtäläiset taata yhtäläiset mahdollisuudet mahdollisuudet

osallistua osallistua kaikille.kaikille.

Page 12: Nuorisotyöntekijä Osallisuus laitio

Nuoriin vaikuttavat

asiat

Nuorten kohtaamat ongelmat

Nuorten omat ideat

Ohjaajan rooli•Koulu•Käyttäjäryhmät•Laaja nuorten kuuleminen•Edustuksellisuus

Ohjaajan rooli•Keskustelutuki•Toiminnan tukeminen(välineet, työaika, raha)•Aloitteessa avustaminen•Edunvalvonta

Ohjaajan rool i•Keskustelutuki•Innostuksen ylläpito•Toiminnan tukeminen(välineet, työaika, raha)•Aloitteessa avustaminen•Edunvalvonta

Page 13: Nuorisotyöntekijä Osallisuus laitio

RuutiBudjetti : alueen nuoret päättävät alueen nuorisotyöstä.Nuorisotyöll isi l lä välineil lä nuori tuntee olonsa kyvykkääksi t i lanteessa.

Page 14: Nuorisotyöntekijä Osallisuus laitio

Myös vaikuttajaryhmät tarvitsevat Myös vaikuttajaryhmät tarvitsevat nuorisotyöllistä tukea – sekä keskinäiseen nuorisotyöllistä tukea – sekä keskinäiseen vuorovaikutukseensa että kohtaamiseen vuorovaikutukseensa että kohtaamiseen

päättäjien kanssa.päättäjien kanssa.

Page 15: Nuorisotyöntekijä Osallisuus laitio

Sama vaikuttamismalli ei sovi kaikkiin kuntiin. Kunnilla tulee olla oikeus päättää omasta mallistaan. Helsingissä mallia ohjaa yhdenvertaisuus.

Page 16: Nuorisotyöntekijä Osallisuus laitio

Tommi Laitionuorisotoimenjohtaja

Helsingin kaupunki, nuorisoasiainkeskus

Hietaniemenkatu 9BPL 5000, 00099 Helsingin kaupunki

(09) 310 89045

tommi.laitio (a) hel.fi

tommilaitio.munstadi.fitwitter: tommilaitio