teza rezumat

Download Teza Rezumat

Post on 15-Jul-2015

73 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI FACULTATEA DE MARKETING

Rezumatul tezei de doctorat

Alternative strategice de distributie in procesul de integrare a pietelor bunurilor si serviciilor in piata europeana

Conducator stiintific: Prof. univ. dr. Stefan BOBOC

Doctorand:

Trandafiroiu Cornelia Denisa

2009

CUPRINS Introducere 1 Capitolul 1 ABORDARI TEORETICE PRIVIND STRATEGIILE DE DISTRIBUTIE A BUNURILOR SI SERVICIILOR ..

1.1. Conceptualizarea termenilor de canal de distributie versus canal de marketi ng . 3 1.2. Proiectarea si alegerea unui circuit de distributie........................ ... .. 8 1.3. Relatii create intre participantii la procesul de distributie a bunurilor s i serviciilor 25 1.3.1. Colaborare si conflict in cadrul canalului de distributie 25 1.3.2. Sistemele verticale de marketing 27 1.3.3. Preocupari sistematice pentru gasirea unor solutii de parteneriat distribuitori-furnizori .

30 1.3.4. Parteneriatele si aliantele strategice membrii canalului de marketing .. forme de cooperare eficace intre ...

37 1.4. Implicatiile logisticii pentru sustinerea activitatii canalelor de marketin g 45 1.5. Impactul NTIC (Noilor Tehnologii ale Informatiei si Comunicatiei)

asupra sistemelor de distributie

.

53 1.5.1. Aplicatii ale NTIC in organizarea logisticii marfurilor 54 1.5.2. Comertul electronic versus comertul traditional 59 1.5.3. Concluzii privind rezultatele cercetarilor comertului electronic 67 1.6. Forta de vanzare factor esential in cadrul strategiei de distributie a . . . ...

intreprinderilor industriale

69 Capitolul 2 INFLUENTA CADRULUI INSTITUTIONAL-JURIDIC DIN UNIUNEA EUROPEANA ASUPRA DISTRIBUTIEI BUNURILOR SI SERVICIILOR

2.1. Cadrul institutional-juridic al realizarii distributiei la nivelul UE 76 2.2. Cadrul legislativ referitor la acordurile de distributie 82 2.3. Cadrul legislativ comun privind distributia produselor pe piata unica 86 2.4. Legislatia romaneasca armonizata legislatiei europene in domeniul distributiei surselor si corpurilor de iluminat (SCI) ... . ....

90 2.5. Eliminarea comercializarii surselor de iluminat ineficiente cu impact asupr a producatorilor si intermediarilor in cadrul distributiei surselor de iluminat ...

93 Capitolul 3 SISTEME DE DISTRIBUTIE SPECIFICE PIETEI SURSELOR SI CORPURILOR DE ILUMINAT

3.1. Particularitati ale pietei produselor de iluminat 95 3.2. Capacitatea pietei produselor de iluminat 99

...

...

3.3. Influenta mediului de marketing asupra sistemului de distributie in cadrul pietei surselor si corpurilor de iluminat (SCI) .

104 3.4. Analiza circuitelor de distributie in cadrul pietei produselor de iluminat 106 3.4.1. Circuite de distributie specifice pietei bunurilor de consum si pietei business to business pentru sursele si corpurile de iluminat (SCI) ......... ......

106 3.4.2. Tipologia participantilor la circuitele de distributie in cadrul pietei produselor de iluminat ..

109 3.4.3. Crearea sistemelor de marketing verticale in cadrul pietei produselor de iluminat 112 3.4.4. Tipologia comerciantilor cu amanuntul in cadrul pietei surselor si corpurilor de iluminat (SCI) ..... analiza comparativa pe tari ... .....................

117

3.4.5. Comertul electronic versus comertul traditional pentru sursele si corpurile de iluminat (SCI) ...

analiza comparativa

119 3.4.6. Utilizatorii finali ai produselor pentru iluminat in cadrul pietei busine ss to business 123 3.5. Particularitati privind comportamentul de cumparare si satisfactia utilizatorului de surse si corpuri de iluminat (SCI) .. .

125 3.6. Principalii actori in cadrul pietei surselor si corpurilor de iluminat (SCI ) 129 3.6.1. Principalii producatori la nivel mondial 129 .

3.6.2. Principalii distribuitori de materiale electrice la nivel mondial 133 3.6.3. Analiza sectorului de iluminat din Romania 135 Capitolul 4 STRATEGII DE DISTRIBUTIE IN CADRUL PIETEI SURSELOR SI CORPURILOR DE ILUMINAT

..

.......................

4.1. Strategii concurentiale in domeniul surselor si corpurilor de iluminat (SCI ) ... 138 4.1.1. Analiza structurala a sectorului de activitate al SCI 138 4.1.2. Strategii concurentiale generale 143 4.1.3. Schimbarile structurale in sectoarele adiacente si posibilitatea integrarii pe verticala ... ..

.......................

145 4.1.4. Strategii concurentiale in functie de rolul firmelor pe piata vizata 148 4.2. Mediul de marketing al intreprinderilor producatoare de SCI pe pietele interna si internationala ... ..

150 4.3. Segmentarea ramurii SCI 160 4.4. Segmentarea pietei SCI 163 4.5. Evaluarea segmentelor de piata - atractivitatea ramurii si avantajul concur ential ... ...

168 Capitolul 5 CERCETAREA SISTEMELOR DE DISTRIBUTIE IN CADRUL PIETEI SURSELOR SI CORPURILOR DE ILUMINAT

5.1. Focus group si interviuri in profunzime pentru elaborarea premiselor cercetarii pietei SCI

170 5.2. Aspecte metodologice privind cercetarea participantilor in cadrul pietei SC I 177 5.2.1. Cercetarea producatorilor 180 5.2.2. Cercetarea fortei de vanzare 185 5.2.3. Cercetarea distribuitorilor .. 187 5.2.4. Cercetarea instalatorilor 191 5.2.5. Cercetarea clientilor 193 5.3. Rezultatele cercetarii participantilor in cadrul pietei SCI 196 5.3.1. Rezultatele cercetarii producatorilor in cadrul pietei SCI .... 196 5.3.2. Rezultatele cercetarii fortei de vanzare a S.C. Romlux-S.A. in cadrul pie tei SCI 201 5.3.3. Rezultatele cercetarii distribuitorilor in cadrul pietei SCI 205 .. ................... . . ... .. . ...........................

5.3.4. Rezultatele cercetarii instalatorilor in cadrul pietei SCI 213 5.3.5. Rezultatele cercetarii clientilor in cadrul pietei SCI ............. 216 5.4. Analiza SWOT a participantilor in cadrul pietei SCI 218 Capitolul 6 STRATEGII DE DISTRIBUTIE PENTRU PRODUCATORUL DE SURSE SI CORPURI DE ILUMINAT

.

......................

6.1. Premisele elaborarii strategiei de distributie pentru producatorul de SCI . 220 6.2. Evaluarea strategiilor de distributie de catre producatorii de SCI Studiu de caz S.C. Romlux S.A. Targoviste .

.

229

CONCLUZII SI PROPUNERI 241

..

Anexa 1 Definirea termenilor cheie utilizati in cadrul tezei . 252 Anexa 2 Reglementari privind distributia

......................

surselor si corpurilor pentru iluminat (SCI) in cadrul pietei unice ............ ................

254 Anexa 3 Legislatia europeana si legislatia romaneasca armonizata privind deseuri

le de echipamente electrice ...................................................... ................................................

259 Anexa 4 Calendarul eliminarii de pe piata europeana a surselor de iluminat ineficiente din punct de vedere energetic ..................................... ......................................

265 Anexa 5 Chestionarele aplicat participantilor in cadrul pietei SCI ............. .................................. 266 Anexa 6 Cei mai importanti producatori, distribuitori si instalatori de surse si corpuri de iluminat din Romania ...................................... ....................................

284 Anexa 7 Centralizarea rezultatelor chestionarelor aplicate participantilor in ca drul pietei SCI 286

Bibliografie ................................................................... .......................................................................

301

LISTA ABREVIERILOR - in ordinea utilizarii in lucrare -

SCI SVM EDI SCM

Surse si Corpuri de Iluminat Sistem(e) vertical(e) de marketing Electronic Data Interchange (Schimb Electronic de Date) Supply Chain Management (Managementul lantului de aprovizionare-livrare)

CPFR Collaborative Planning Forecasting and Replenishment (planificarea colabora rii pentru previziune si reaprovizionare) ECR NTIC GSM GPS FMCG DG UE Efficient Customer Response (Raspuns Eficient pentru Client/Consumator) Noile Tehnologii ale Informatiei si Comunicatiei Global System for Mobile communications (standardul de telefonie mobila) Global Positionning System (sistem global de pozitionare) fast moving consumer goods (bunuri cumparate frecvent) Directie Generala (pentru Comisia Europeana) Uniunea Europeana

UNCTAD United Nations Conference on Trade and Development (Conferinta Natiunilor Unite pentru Comert si Dezvoltare) OECD Organisation for Economic Co-operation and Development (Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica) CEE CEJ CEN Comunitatea Economica Europeana Curtea Europeana de Justitie Comitetul European pentru Standardizare Comitetul European pentru Coordonarea Standardelor Electrice

CENELEC CE

Comisia Europeana Directia Generala (pentru Comisia Europeana) privind Concurenta

DG COMP

TCE Tratatul Consolidat de instituire a Comunitatii Europene, Tratatul de la Rom a revizuit CEI ICPE Comisia Electrotehnica Internationala Institutul de Cercetari Electrotehnice

DICPE CSIL

Departamentul Pentru Incercarea si Certificarea Produselor Electrice Centre for Industrial Studies (Centrul pentru Studii Industriale)

GfK Gesellschaft fur Konsumforschung (Institut transnational de cercetari de mar keting cu sediul central in Germania) GE CRM ASRO DEEE General Electric Customer Relationship Management (Managementul Relatiei cu Clientii) Asociatia de Standardizare din Romania Deseuri de echipamente electrice si electronice

LISTA TABELELOR

Tabelul 1.1. Functiile canalului de distributie Tabelul 1.2. Costuri generate de fluxurile din canalul de distributie

.5 ..6

Tabelul 1.3. Tipuri de deficiente ce pot exista in cadrul canalului de distribut ie ...7 Tabelul 1.4. Tipologia strateg