teza rezumat

Download Teza Rezumat

Post on 18-Jan-2016

109 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • [1]

  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

  BUCURETI

  MODELE UTILIZATE N MANAGEMENTUL PROCESELOR ECONOMICE N

  BNCILE COMERCIALE

  - TEZ DE DOCTORAT -

  Conductor tiinific: Prof. Univ. Dr. ION STANCU Doctorand: Gabriel Creu

  CUPRINS

  Cuvant inainte pag. 4

  Introducere pag. 4

  Partea I

  Stadiul actual al managementului proceselor economice

  Capitolul 1. Managementul proceselor de afaceri

  (Business Process Management - BPM) pag. 5 1.2 Stadiul actual al dezvoltarii BPM, privire retrospectiva asupra cercetarilor in acest domeniu pag. 5

  1.3. Principiile implementarii cu succes a BPM, ciclul de viata al implementarii,

  tipologii de procese pag. 10

  1.4 Factori critici de succes si cadrul profesional de desfasurare a implementarii pag. 19

  1.5 Concepte-cheie: concluzii pag. 21

  Capitolul 2. Analiza procesului in vederea determinarii modalitatilor

  de eficientizare pag. 22 2.1. Rolul analizei proceselor, atributii si responsabilitati in cadrul acesteia pag. 23

  2.2. Activitati n cadrul analizei pag. 24

  2.6. Tehnici analitice pag. 26

  Capitolul 3. Transformarea procesului de afaceri pag. 28 3.1. De ce este necesar BPMA? pag. 28

  3.2. BPMA i Six Sigma pag. 29 3.3. BPMA i ISO 9000 pag. 31

  Partea a 2-a

  Impactul utilizarii metodologiei BPM asupra principalilor

 • [2]

  indicatori de profitabilitate ale bancilor comerciale

  Capitolul 4. Bancile se intorc spre BPM pentru administrarea

  functiilor critice pag. 33 4.1. Extinderea implementarii BPM in institutiile financiar bancare pag. 33

  4.2. Tipuri de proiecte dezvoltate de banci utilizand BPM pag. 34

  Capitolul 5. Studiu de caz 1 Implementarea BPM in cadrul Bancii Comerciale Romane SA pag. 36 5.1 Implementarea BPM in cadrul Bancii Comerciale Romane SA pag. 36

  5.2 Proiectul de Optimizare a activitatilor de Retail pag. 54

  5.2 Utilizarea metodelor econometrice pentru determinarea corelatiilor

  efectelor implementarii BPM in BCR pag. 65

  Capitolul 6. Studiu de caz 2 - Aplicarea Managementului Proceselor

  n OTP Bank pag. 72 6.1 Obiectivele i beneficiile sistemului BPM n OTP Bank pag. 76 6.2 Elementele principale ale sistemului BPM n OTP Bank pag. 80

  6.3 Utilizarea BPM pentru determinarea numarului optim de angati n sucursale pag. 87

  6.4 Impactul implementarii BPM asupra profitului OTP Bank - utilizarea

  metodei regresiei liniare pag. 99

  Partea a 3-a

  Concluzii finale pag. 112

  Bibliografie pag. 115

  Anexe

  Cuvinte cheie

  Alocarea capacitatilor, Analiza potentialului, Arhitectura procesului, Automatizarea proceselor,

  Ciclul de viata al procesului, Coeficient de corelatie, Coeficienti de regresie liniara, Conventii de

  modelare, Covarianta, Crearea de valoare, Eficienta investitiilor, Evaluarea proiectelor,

  Gestionarea procesului, Imbunatatirea continua, Indicatori de performanta, Lean Six Sigma,

  Managementul proceselor economice, Managementul resurselor, Masurarea performantei

  proceselor, Modelarea proceselor, Optimizarea procesului, Planificare strategic, Procese

  economice, Procese principale, suport, de management, Profitabilitate, Regresia liniara,

  Rentabilitatea investitiei, Risc operational, Schimbare organizationala, reorganizare, Tabloul de

  bord, Transformarea procesului

  Sinteza partilor

  Sistemul bancar din Romania se afla, n acest moment, intr-un proces de reasezare

  continua. Dezvoltarea din ce n ce mai agresiva n vederea cresterii bazei de clienti (in special a

  celor de Retail) i a cotei de piata a adus bancile n situatia de a face fata unor noi provocari:

 • [3]

  accentuarea problemelor interne, cresterea costurilor resurselor umane i numarului mare de operatiuni etc. la care se adauga si amenintarile provenite din mediul de afaceri din ce in ce mai

  turbulent.

  Este evident ca pe termen lung competitia va fi castigata de acei actori care vor reusi sa-si

  maximizeze rezultatele dar n acelasi timp sa-si reduca i costurile, fara insa a afecta desfasurarea n ansamblu a proceselor interne.

  Pentru aceasta i avand n vedere specificul activitatii pe care o desfasoara (flux de munca continuu, fara posibilitatea intreruperii activitatii, o gestionare cat mai eficienta a riscului

  operational i reputational etc.), n aceasta perioada bancile dezvolta proiecte ample n vederea minimizarii riscurilor la care se expun odata cu extinderea, reducerii costurilor generate de

  aceasta i gasirii unor solutii cat mai rapide pentru aceste obiective. In cadrul proiectelor dezvoltate, institutiile financiare (bancile n special, datorita

  nivelului ridicat de complexitate al activitatii interne) au apelat la cele mai noi metode de analiza

  i proiectare a fluxurilor interne. Mai mult, odata cu intrarea n Uniunea Europeana i adoptarea de catre sistemul bancar romanesc a normelor europene au aparut reglementari noi, mult mai

  restrictive, referitoare la modalitatea de organizare i functionare a institutiilor financiar - bancare. Transformarea structurilor i proceselor interne pune la grea incercarea organizatiile financiare, obligandu-le sa apeleze la cele mai moderne tehnici i procese.

  Lucrarea de fata isi propune sa dezvolte abordarea Managementului Proceselor de

  Afaceri ca metoda din ce n ce mai utilizata n managementul finaciar bancar, precum i modalitatea efectiva de implementare a acestei abordari n doua institutii bancare autohtone

  (BCR i OTP Bank). Lucrarea este structurata in 3 parti principale:

  - Partea I, care cuprinde abordarile teoretice in domeniul managementului proceselor economice cu urmatoarele capitole:

  o Capitolul 1 Stadiul actual al managementului proceselor economice (BPM) o Capitolul 2 Analiza procesului in vederea determinarii modalitatilor de

  eficientizare

  o Capitolul 3 Transformarea procesului de afaceri in vederea imbunatatirii performantelor financiare ale acestuia

  - Partea a II-a, Utilizarea metodelor econometrice pentru identificarea impactului utilizarii metodologiei BPM asupra principalilor indicatori de profitabilitate ale

  bancilor comerciale:

  o Capitolul 4 Extinderea implementarii BPM in institutiile finaciar bancare o Capitolul 5 si 6 Utilizarea metodelor econometrice pentru determinarea

  corelatiilor efectelor implementarii BPM in BCR(capitolul 5) si OTP Bank

  Romania (capitolul 6)

  - Partea a III-a, care cuprinde concluziile finale, bibliografia si anexele lucrarii

  Managementul procesului de afaceri (Business Process management BPM) este o disciplina care abordeaza, configureaza, executa, documenteaza, masoara i monitorizeaza atat procesele de afaceri automatizate cat i pe cele neautomatizate n vederea obtinerii unor rezultate scontate i consistente aliniate cu scopurile strategice ale organizatiei respective. BPM implica definirea din ce n ce mai tehnologizata a proceselor de afaceri, imbunatatirea, inovarea i managementul proceselor economice neintrerupte care sa conduca la obtinerea de rezultate, sa

  creeze valoare i sa-i permita unei companii sa-si atinga obiectivele. BPM permite oricarei

 • [4]

  organizatii sa-si alinieze procesele de afaceri cu strategia de afaceri, conducand astfel la

  performante la nivelul intreprinderii prin imbunatatirea activitatilor specifice n cadrul unui

  departament, al organizatiei sau intre organizatii

  Fiecare modificare a unui proces de business trebuie evalut n termeni de efecte globale asupra afacerii i asupra celorlate procese i trebuie s ofere posibilitatea obinerii de profit. Obiectivele proceselor de business trebuie s fie reciproc consistente.

  Practica BPM necesita masurarea i supervizarea performantelor proceselor economice. Acest lucru include obligatoriu stabilirea de obiective de performanta ale proceselor, masurarea

  performantei reale i revizuirea eficacitatii proceselor de business. Masurarea performantei proceselor este un factor critic n ciclul de viata al BPM deoarece ofera informatii valoroase

  despre alte activitati primare cum ar fi analiza procesului, configurarea i transformarea acestuia. Stabilirea sistemului de masurare a performantei proceselor deriva din obiectivele

  strategice ale organizatiei astfel incat masurarea acestor procese sa reflecte, la final, modalitatea

  in care organizatia isi va atinge tintele planificate. In lucrarea, am prezentat modalitatea in care

  bancile isi definesc indicatorii de masurare a proceselor plecand de la obiectivele strategice ROE

  minim (IAS): 18 %, ROE minim (RAS) 26%, ROA: 3%, raportul tinta costuri venit : 50% etc.

  Modelarea proceselor de afaceri este un set de activitati care creeaza reprezentari ale

  unui proces de afaceri propus sau existent. Modelarea acestuia ofera o perspectiva

  atotcuprinzatoare a proceselor primare, de suport i de management ale unei organizatii. Un model este o reprezentare simplificata care reprezinta suportul pentru studiul i

  designul unui aspect al unui lucru, concept sau activitate.

  Termenul proces din contextul lucrarii de fata inseamna un proces de afaceri i poate fi exprimat, n functie de cat de detaliat este, fie ca o viziune profund abstracta ilustrand procesele

  din cadrul mediului propriu, fie ca o viziune operationala detaliata interna care poate fi simulata

  n vederea evaluarii caracteristicilor de performanta i comportament. Deoarece procesele de afaceri sunt indeplinite de indivizi care interactioneaza unii cu altii, de in