vcp 2012-1

4
VERRIEST - CELERIER & Partner NV Bedrijfsschadeverzekering: onontbeerlijk voor elke weldenkende ondernemer ! Leopold II laan 213/GV11 - 8670 Oostduinkerke tel: +32 58 51 58 32 fax: +32 58 51 96 73 [email protected] www.verriest-celerier.be - www.immovcp.be FSMA: 16351a Wanneer uw zaak, praktijk of bedrijf geteisterd wordt door brand komt uw brandpolis gepast tussenbeide. Maar die schade is niet in een handomdraai hersteld en ondertussen lopen uw kosten gewoon door. Die financiële klap komen velen niet te boven: meer dan de helft van alle ondernemers sluit na een zware schade voorgoed de deuren. Met een bedrijfsschadeverzekering vermijdt u dat het zover komt. In tegenstelling tot wat u uit de naam misschien afleidt, dekt een bedrijfsschadeverzekering niet uw materiële verlies. Het doel ervan is de financiële situatie van uw zaak, praktijk of onderneming tijdens een door u gekozen periode te handha- ven op het niveau van net vóór het schadegeval. Verscheidene verzekerde risico’s De bedrijfsschadeverzekering komt tussen in nagenoeg alle klassieke schadegevallen die in uw brandpolis gedekt zijn: brand, storm en hagel, waterschade, aanrijding door voer- tuigen, enzovoort. De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden daarnaast de mogelijkheid de basisdekking uit te brei- den met speciale waarborgen. Een voorbeeld daarvan zijn de boetes die u eventueel moet betalen als u door een verzekerd schadegeval niet tijdig kunt leveren. Andersom kunt u in de problemen raken als een leverancier uw grondstoffen niet kan leveren doordat een brand zijn fabriek in de as legde. Beide situaties maken duidelijk dat de bedrijfsschadeverze- kering maatwerk is. Zo maakt het eveneens een wereld van verschil uit of u een eenmanszaak hebt dan wel personeel tewerkstelt. We helpen u graag verder door alle aspecten die voor uw zaak, praktijk of onderneming van belang zijn, met u in kaart te brengen. Verzekerde kosten Wanneer uw productie of uw verkoop stilvalt, of u als dienstverlener uw beroep niet kunt uitoefenen, hebt u geen inkomsten. Ondertussen blijft u wel de interesten van lenin- gen of hypotheken, de wedden van uw eventuele personeel, btw-voorafbetalingen, belastingen en andere uitgaven ver- schuldigd. Al deze permanente algemene kosten zijn gedekt. Als het om ernstige schade gaat, zult u bovendien extra kosten moeten maken; bijvoorbeeld voorlopig een ander pand huren of lopende orders door een concurrent laten uitvoeren. Ook deze extra uitgaven, waarmee u uw verlies zo beperkt mogelijk houdt, worden vergoed. Bovendien is de daling van uw bedrijfsresultaat, uw winstderving op zich, eveneens verzekerd. Twee vergoedingsmethodes U kiest zelf of u zich verzekert op basis van een verwachte jaaromzet of op basis van een vast bedrag per dag. In beide gevallen wordt uw vergoeding berekend in functie van het aantal dagen dat uw activiteit onderbroken is. Vanzelfsprekend is dat aantal dagen beperkt. In welke mate, beslist u zelf. U kiest namelijk de vergoedingsperiode. Met de huidige economische crisis vindt u het allicht moeilijk uw jaaromzet precies te voorspellen. Maar de meeste ver- zekeringsmaatschappijen bieden in hun polis een increase- decreaseclausule aan. Zij stellen uw premie vast bij het begin van een nieuw verzekeringsjaar op basis van uw exacte cijfers voor het voorbije jaar. Twaalf maanden later herhalen ze die oefening, waarna ze de te veel of de te weinig betaalde premie verrekenen. Als in de loop van het jaar een schade voorvalt en het op dat ogenblik verzekerde bedrag te laag blijkt te zijn, zullen ze tot een bepaald percentage geen onderverzekering inroepen. Bij de meeste maatschappijen bedraagt dit percentage 30%. Maatwerkpremie U begrijpt vast dat een boekhoudkantoor minder risico’s inhoudt dan een chemiebedrijf. Andere elementen waarmee rekening wordt gehouden om de premie te bepa- len, zijn de te verzekeren omzet, de kostenstruc- tuur, het eventuele per- soneel en uiteraard de gewenste verzekerings- periode. Om u toch een idee te geven: verschei- dene cliënten betalen voor deze nuttige polis minder dan voor hun autoverzekering. Terwijl er zoveel meer op het spel staat. Speel dus op veilig en contacteer ons voor een vrijblijvende offerte. bron: Wolters Kluwer Belgium (http://www.kluwereasyweb.be/documents/voorbeeld-artikels-brokers/20111006- bedrijfsschadeverzekering-assurance-pertes-dexploitation.xml?lang=nl) In deze uitgave Bedrijfsschadeverzekering P. 1 Ongeval in recht P. 2 gerust op reis P. 2 Slim sparen voor de (klein)kinderen P. 2 De bescherming van uw vermogen P. 3 Edito Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Inderdaad, zoals u kan merken zit ook onze nieuwsbrief in een nieuw kleedje. En daar is alle reden toe! Ons team wordt vanaf heden immers versterkt door de heer Filip Van Simaeys, fis- caal en bancair specialist die o.a. zijn sporen verdiende bij Delta Lloyd Bank als com- mercieel directeur financiële analyses, financiële planning en successieplanning zijn de absolute specialiteit van de heer Van Simaeys. foto: Filip Van Simaeys Wij zijn ervan overtuigd u hiermee een meerwaarde aan te bieden. Wij wensen u veel leesgenot en een aan- gename zonnige vakantie. België-Belgique P.B. 8670 KOKSIJDE 4/2934

Upload: johan-verriest

Post on 23-Mar-2016

229 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Verriest-Célérier & partners

TRANSCRIPT

Page 1: VCP 2012-1

VERRIEST - CELERIER & Partner NV

Bedrijfsschadeverzekering: onontbeerlijk voor elke weldenkende ondernemer !

Leopold II laan 213/GV11 - 8670 Oostduinkerketel: +32 58 51 58 32 fax: +32 58 51 96 73 [email protected] - www.immovcp.beFSMA: 16351a

Wanneer uw zaak, praktijk of bedrijf geteisterd wordt door brand komt uw brandpolis gepast tussenbeide.

Maar die schade is niet in een handomdraai hersteld en ondertussen lopen uw kosten gewoon door. Die financiële klap komen velen niet te boven: meer dan de helft van alle ondernemers sluit na een zware schade voorgoed de deuren. Met een bedrijfsschadeverzekering vermijdt u dat het zover komt.In tegenstelling tot wat u uit de naam misschien afleidt, dekt een bedrijfsschadeverzekering niet uw materiële verlies. Het doel ervan is de financiële situatie van uw zaak, praktijk of onderneming tijdens een door u gekozen periode te handha-ven op het niveau van net vóór het schadegeval.

Verscheidene verzekerde risico’sDe bedrijfsschadeverzekering komt tussen in nagenoeg alle klassieke schadegevallen die in uw brandpolis gedekt zijn: brand, storm en hagel, waterschade, aanrijding door voer-tuigen, enzovoort. De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden daarnaast de mogelijkheid de basisdekking uit te brei-den met speciale waarborgen. Een voorbeeld daarvan zijn de boetes die u eventueel moet betalen als u door een verzekerd schadegeval niet tijdig kunt leveren. Andersom kunt u in de problemen raken als een leverancier uw grondstoffen niet kan leveren doordat een brand zijn fabriek in de as legde. Beide situaties maken duidelijk dat de bedrijfsschadeverze-kering maatwerk is. Zo maakt het eveneens een wereld van verschil uit of u een eenmanszaak hebt dan wel personeel tewerkstelt. We helpen u graag verder door alle aspecten die voor uw zaak, praktijk of onderneming van belang zijn, met u in kaart te brengen.

Verzekerde kostenWanneer uw productie of uw verkoop stilvalt, of u als dienstverlener uw beroep niet kunt uitoefenen, hebt u geen inkomsten. Ondertussen blijft u wel de interesten van lenin-gen of hypotheken, de wedden van uw eventuele personeel, btw-voorafbetalingen, belastingen en andere uitgaven ver-schuldigd. Al deze permanente algemene kosten zijn gedekt. Als het om ernstige schade gaat, zult u bovendien extra kosten moeten maken; bijvoorbeeld voorlopig een ander pand huren of lopende orders door een concurrent laten uitvoeren. Ook deze extra uitgaven, waarmee u uw verlies zo beperkt mogelijk houdt, worden vergoed. Bovendien is de daling van uw bedrijfsresultaat, uw winstderving op zich, eveneens verzekerd.

Twee vergoedingsmethodesU kiest zelf of u zich verzekert op basis van een verwachte jaaromzet of op basis van een vast bedrag per dag. In beide gevallen wordt uw vergoeding berekend in functie van het aantal dagen dat uw activiteit onderbroken is. Vanzelfsprekend is dat aantal dagen beperkt. In welke mate, beslist u zelf. U kiest namelijk de vergoedingsperiode.Met de huidige economische crisis vindt u het allicht moeilijk uw jaaromzet precies te voorspellen. Maar de meeste ver-zekeringsmaatschappijen bieden in hun polis een increase-decreaseclausule aan. Zij stellen uw premie vast bij het begin van een nieuw verzekeringsjaar op basis van uw exacte cijfers voor het voorbije jaar. Twaalf maanden later herhalen ze die oefening, waarna ze de te veel of de te weinig betaalde premie verrekenen. Als in de loop van het jaar een schade voorvalt en het op dat ogenblik verzekerde bedrag te laag blijkt te zijn, zullen ze tot een bepaald percentage geen onderverzekering inroepen. Bij de meeste maatschappijen bedraagt dit percentage 30%.

MaatwerkpremieU begrijpt vast dat een boekhoudkantoor minder risico’s inhoudt dan een chemiebedrijf. Andere elementen waarmee rekening wordt gehouden om de premie te bepa-len, zijn de te verzekeren omzet, de kostenstruc-tuur, het eventuele per-soneel en uiteraard de gewenste verzekerings-periode. Om u toch een idee te geven: verschei-dene cliënten betalen voor deze nuttige polis minder dan voor hun autoverzekering. Terwijl er zoveel meer op het spel staat. Speel dus op veilig en contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

bron: Wolters Kluwer Belgium

(http://www.kluwereasyweb.be/documents/voorbeeld-artikels-brokers/20111006-bedrijfsschadeverzekering-assurance-pertes-dexploitation.xml?lang=nl)

In deze uitgaveBedri j fsschadeverzeker ing P.1

Ongeval in recht P.2

gerust op reis P.2

Sl im sparen voor de (k le in)k inderen P.2

De bescherming van uw vermogen P.3

EditoEen nieuwe lente, een nieuw geluid. Inderdaad, zoals u kan merken zit ook onze nieuwsbrief in een nieuw kleedje.

En daar is alle reden toe!

Ons team wordt vanaf heden immers versterkt door de heer Filip Van Simaeys, fis-caal en bancair specialist die o.a. zijn sporen verdiende bij Delta Lloyd Bank als com-mercieel directeur financiële analyses, financiële planning en successieplanning zijn de absolute specialiteit van de heer Van Simaeys.

foto: Filip Van Simaeys

Wij zijn ervan overtuigd u hiermee een meerwaarde aan te bieden. Wij wensen u veel leesgenot en een aan-gename zonnige vakantie.

België-Belgique

P.B.

8670 KOKSIJDE

4/2934

Page 2: VCP 2012-1

Slim sparen voor de studies van je (klein)kindZonder diploma komt men nog nauwelijks aan de bak. Maar hogere studies kosten geld: 10.000 tot 12.000 euro voor een jaartje aan de universiteit, kot inbegrepen, zeggen de stu-dentenorganisaties. Een heel bedrag, zeker voor wie meerde-re kinderen heeft en bovendien een huis afbetaalt.

Daarom geven vele oma’s en opa’s hun kleinkind een finan-cieel duwtje in de rug. Hoe sneller u daarmee begint, des te groter de opbrengst.

informeer u vrijblijvend over onze verschillende spaar-formules !

Verscheidene verzekeringsmaatschap-pijen bieden via hun gewone autopolis – de burgerrechtelijke aansprakelijkheids-verzekering – een gratis vervangwagen aan wanneer u, als hun cliënt, bij een ongeval in uw recht bent. Doorgaans stellen zij daarbij als voorwaarde dat de verantwoordelijke tegenpartij moet gekend zijn en dat een door de verzeke-ringsmaatschappij erkende hersteller de auto repareert. Als u een andere herstel-ler verkiest, zal u waarschijnlijk de huur van de vervangwagen, zelf moet dragen.

Beperkte periode

Normaal gezien krijgt u de vervangwagen enkel tijdens de herstelling van uw auto. Maar er bestaan ook polissen die u een wagen aanbieden om de eerste 24 uur na het ongeval te overbruggen. Als uw auto niet meer kan hersteld worden, stel-len sommige verzekeraars u een gratis vervangwagen ter beschikking voor een bepaalde periode: meestal 5 à 7 dagen. Bij anderen zal u daarvoor een extra bijstandswaarborg moeten afgesloten hebben.

Omnium verzekerd?

Als u bij een ongeval in uw recht bent, maakt het niet uit of u omnium verzekerd bent: u krijgt altijd een vervangwagen volgens de hiervoor beschre-ven principes. Gaat u evenwel zelf in de fout, dan bewijst deomniumdekking wel degelijk haar nut. U hebt dan niet alleen de garantie dat de schade aan uw auto hersteld wordt, maar ook dat u over een vervangwa-gen kunt beschikken.

Afzonderlijke bijstandsverzekering?

Naast de bijstandswaarborg die u bij uw autoverzekering kunt afsluiten, bestaan er ook afzonderlijke bijstandspolissen. Of ze u een vervangwagen garanderen na een ongeval, hangt af van de formule die u hebt gekozen. U doet er met andere woorden goed aan vooraf ons advies in te winnen, als u onaangename verras-singen wilt vermijden.

Vergelijken is de boodschap

Heel wat automerken bieden bij de ver-koop van een nieuwe wagen gedurende enkele jaren zelf een bijstandsdekking

aan. De dekking is bij de ene al wat uitgebreider dan bij de ande-re. Laat u echter niet blindelings overtuigen door het verkoop-praatje, hoe ver-leidelijk het aan-bod ook klinkt.

Het is immers mogelijk dat er u, na een ongeval geen vervangwagen ter beschik-king wordt gesteld, tegen uw verwachtin-gen in. Sommige autobouwers leveren enkel bijstand bij een mechanisch defect aan uw auto. Lees er daarom de voor-waarden goed op na vooraleer u tekent.

bron: Wolters Kluwer Belgium

(http://www.kluwereasyweb.be/documents/voorbeeld-arti-kels-brokers/20111008-vervangwagen-voiture-de-rempla-cement-.xml?lang=nl)

Een ongeval “in recht”: heb ik recht op een vervangwa-gen?Tijdens een ongeval waarbij u in uw recht bent, raakt uw auto be-schadigd. De herstelling neemt al vlug enkele dagen in beslag. Krijgt u dan automatisch en gratis een vervangwagen, en voor hoelang?

“kijken en vergelijken

is de boodschap !”

Gerust op reis ...Altijd en overal, overal en altijd!Waar u ook bent - thuis, op reis of onderweg - wij zoeken een oplossing voor elk probleem, snel en efficiënt! Ontdek snel onze reisbijstandsformules.

Het zomert en uw vakantie ligt in ‘t verschiet. In een opperbeste stemming beslis je een reis te boeken. Je denkt - terecht – enkel aan de mooie stranden, avontuurlijke bergen of prachtige dorpen die op jou liggen te wachten. Geen haar op je hoofd dat er aan denkt dat er op reis misschien ook iets kan tegenzitten.

Uit cijfers van de FOD Economie bleek onlangs dat de financiële crisis geen invloed heeft gehad op het reisgedrag van de Belgen, wel integendeel. In 2009 trokken 55 Belgen op 100 er minstens één keer op uit. Eén op twee Belgen opteerde minstens één keer voor een vakantie van vier nachten en meer. Genoeg cijfermateriaal dus om te kunnen stellen dat de Belg niet enkel een baksteen in de maag heeft, maar ook steeds zijn reiskoffers klaar heeft staan.Het OIVO en Assuralia publiceren hun gezamenlijke brochure. Die verschaft de consument alle nodige informatie om met een gerust hart op reis te kunnen vertrek-ken. De brochure somt de verschillende bestaande reisverzekeringen op en geeft een duidelijk overzicht van de verschillende soorten verzekeringen en hun dekking. Want hoewel er aparte reisverzekeringen kunnen worden afgesloten, wordt in de brochure ook aangestipt dat de consument zonder het te weten al over heel wat reisverzekeringen kan beschikken!Een (reis)verzekering is en blijft een contract dat moet tegemoet komen aan de noden van de consument. De consument doet er dus best aan zich zo goed mogelijk te informeren en de verschillende verzekeringen met elkaar te vergelijken. Goeie reis!De brochure kan u bij ons bekomen.

Page 3: VCP 2012-1

PRODUCT IN DE KIJKER:Euro Jumper Note

Euro Jumper Note is een gestructureerd product dat gelinkt is aan de belangrijkste graadmeter van de aande-lenbeurzen in de Eurozone : de Eurostoxx50®-- index.

Het product heeft een maxi-male looptijd van 5 jaar en kan jaarlijks vervroegd ter-ugbetaald worden aan een aantrekkelijke meerwaarde van 12%(*) per verlopen jaar.

Elk jaar vergelijkt Euro Jumper Note de stand van de index ten opzichte van zijn startwaarde. Zodra, op het jaarlijkse observatiemo-ment, de index met meer dan 10% is gestegen, wordt het product terugbetaald met een voorafbepaalde meerwaarde van 12%(*) na 1 jaar, tot zelfs 48%(*) na 4 jaar!

Maar ook wanneer Euro Jumper Note niet vervroegd terugbetaald, of wanneer de referentie-index niet stijgt, kunt u na 5 jaar een aantrek-kelijke meerwaarde ontvan-gen. Meer informatie over de risico’s en de werking van het product, net als de intek-enmodaliteiten worden graag persoonlijk met u besproken.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

dit document heeft een promotioneel en geen reglementair karakter. Dit document vormt vanwege de uitgever van de nieuwsbrief en vanwege de uitgever van de note geen aanbod of verzoek tot een aanbod met het oog op de aankoop of verkoop van het prod-uct dat beschreven wordt. Alvorens initiatief te nemen om te beleggen in het hierboven beschreven product, wordt u verzocht uw financiële, fiscale en juridische raadgever te raadplegen. Bovenstaand product wordt gecom-mercialiseerd binnen een levensverze-keringscontract van het type Tak 23.

(*) bruto, zonder geldende fiscaliteit en zonder kosten en taksen verbonden aan het levens-verzekeringscontract. Behoudens het faillisse-ment of wanbetaling van de emitent of garant.

Kies voor de bescherming van uw vermogen

.. Gierigheid bedriegt de wijsheid “, zegt advocaat Werner Niemegeers van Consulta . “De fiscaliteit mag geen beslissende rol spelen bij de keuze voor een Luxemburgse vermogensverzeke-ring. Luxemburgse beleggingsproduc-ten bieden vooral zekerheid in de hui-dige financiële crisis. Het einde van de euro is in zicht en niemand weet welke banken binnenkort failliet zullen gaan.”

Het fundamentele probleem is dat de eurolidstaten hun financiële instellingen niet meer kunnen redden, omdat de ratingagentschappen anders hun kre-dietwaardigheid verlagen.

Niemegeers: .. De veiligheidsdrie-hoek van de Luxemburgse Tak 21- en Tak 23-producten biedt aan de belegger een maximale bescherming tegen een mogelijk faillissement. De Luxemburgse wet schrijft voor dat de premie van de verzekeringsnemer niet op de actief-zijde van de balans mag staan. Het kapitaal moet worden onder-gebracht in een apart depot. Bij een eventueel bankroet van de verzekeraar of de bank bevriest de Luxemburgse toezicht houder de gelden van de ver-zekeringsnemers. De schuldeisers noch de aandeelhouders van die instellingen kunnen er beslag op leggen.

Het systeem heeft perfect gefunc-tioneerd toen de iJslandse banken met een vestiging in Luxemburg -Kaupting en Glitnir – in 2008 over de kop gingen. De klanten kregen hun volledige inleg – zowel cash als aan-delen - terug . De Luxemburgse beleg-gingsverzekeringen zijn nog altijd niet onderworpen aan een roerende voorheffing, noch aan de uitwisseling van informatie.

Niemegeers: “Door de zogenoemde grootvadersclausule wordt een beleg-ger die geen belastbaar rendement opneemt, nooit lastiggevallen door de eigen fiscus. Wie vóór 1 januari 2012 een Tak 21- of Tak 23-verzekering in het Groothertogdom afsluit, zit dus volledig veilig . Daarna wellicht ook, maar dat hangt af van een eventuele wijziging van de wetgeving. Bovendien zijn de Luxemburgse beleggingsverzekeringen schitterende instrumenten om aan ver-mogens- of successieplanning te doen.”

bron: Moneytalk nr. 50 van 15/12/2011

De nieuwe fiscale maatregelen na DI RUPO I

De nieuwe fiscale maatregelen voor beleggingsinkomsten waren nog niet in het Staatsblad verschenen, of de zoektocht naar de legale achterpoort-

jes was al geopend. Niet alleen om aan de verhoogde roerende voorhef-fing te ontsnappen, maar ook om op een elegante wijze de aangifteplicht voor beleggingsinkomsten te omzeilen. De wetgever heeft weliswaar zelf een uitwijkmogelijkheid voorzien – namelijk de optie om aan de bron meteen de verhoogde bronheffing van 25 procent te betalen – maar het blijft een ver-velende keuze. Want is de beloofde anonimiteit wel helemaal anoniem? En wat met aandelendividenden? Daarvoor bestaat de keuze tussen anonimiteit of lagere belasting helemaal niet. Die vallen zowieso onder de aangifteplicht én onder de roerende voorheffing van 25 procent. De zoektocht naar achter-poortjes is niet zonder succes gebleven. Test- Aankoop merkte in haar maan-delijkse nieuwsbrief Test- ‐Aankoop Invest fijntjes op dat er niets verandert voor fondsen die verdeeld worden als levensverzekerings-contract (tak 23) en fondsen die niet over een Europees paspoort beschikken, meer bepaald: het overgrote deel van de beleggings-fondsen met kapitaalbescherming op de vervaldag.

Concreet wil dat zeggen dat zij de fis-cale dans nog altijd ontspringen.

bron: www.standaard.be - 21/01/2012(http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=G43L637E)

VRAAG: “Op welke manier kan ik maximaal profite-ren van de stijging van mijn beleggingen, zonder al te grote neerwaartse risico’s te

lopen?”

De dynamische stop-loss is een eenvoudig en geniaalprincipe om het beleggersrisico binnen een gediversifi eerde beleggingsportefeuille nog beter onder controle te houden!

U stelt het niveau in vanaf wanneer er volautomatisch in-gegrepen moet worden. Dagelijks wordt de waarde van het fonds of de portefeuille vergeleken met het niveau van de stop-loss. Het dynamische karakter aan deze beveiliging zorgt ervoor dat, wanneer de geselecteerde beleggings-fondsen of portefeuille in waarde toeneemt, ook het stop-loss-niveau stijgt. Wanneer het niveau van het beleggings-fonds of de portefeuille het stop-loss niveau doorbreekt, volgt een volautomatische arbitrage naar een voorafbe-

paald fonds. In onderstaand voorbeeld staat de stop-loss ingesteld op -15%. Hij treedt geheel automatisch in werking zodra de waarde van de belegging gedaald is onder 114,75 (15% van 135: de hoogste waarde ooit in dit voorbeeld).

Vraag het aan de specialist

Kies voor de bescherming van uw vermogen

“Op welke manier kan ik maximaal profite-

80

90

100

110

120

130

140

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

koers onderliggende waarde: stop-loss niveau:

Page 4: VCP 2012-1

VERRIEST - CELERIER & Partner NV - FSMA 16351aLeopold II laan 213/GV11 - 8670 Oostduinkerke - tel: +32 58 51 58 32 fax: +32 58 51 96 73 - [email protected]

disclaimer: deze brochure is met de grootste zorg samengesteld, doch niet vrij van fouten. De weergegeven informatie is verkregen via bronnen die wij betrouwbaar achten: Wolters Kluwer Belgium / www.moneytalk.be / www.standaard.beDe weergegeven informatie is gebaseerd op de huidige wetgeving, doch, kan doorheen de tijd wijzigen. De uitgever kan niet aansprakelijk gesteld worden door negatieve gevolgen die het resultaat zijn van een wijzigende wetgeving. Deze nieuwsbrief is louter informatief, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.

Tijdens mijn vakantie werd er ingebroken in mijn woning en ook de reservesleutels van mijn auto zijn daarbij gestolen. Welke verzekering kan ik aanspreken voor de kosten van het veranderen van de sloten van mijn wagen?

Indien u een mini-omnium of een omniumverzekering van uw wagen heeft, bent u gedekt voor diefstal, poging tot diefstal en de schade die daardoor veroorzaakt werd. Veelal worden de kosten voor de vervanging van de sloten terugbetaald. Om er zeker van te zijn moet u de polisvoorwaarden nalezen of het aan uw verzekeraar vragen. Die zal u ook adviseren hoe het probleem kan worden opgelost. Er zijn namelijk verschillende manieren om ervoor te zorgen dat de dief de gestolen sleutels niet meer kan gebruiken zonder dat daarvoor alle sloten van uw voertuig moeten worden vervangen, bijvoorbeeld door een herprogrammering van de code. U moet wel nog steeds rekening houden met een eventuele franchise.In de woningverzekering kan naast brand ook diefstal verzekerd worden. Toch zal uw woningverzekering niet tussenkomen. Aangezien voertuigen (van meer dan 49 cc motorinhoud) doorgaans uitgesloten zijn uit de dekking, geldt hetzelfde voor hun sleutels of voor de vervanging van de sloten, daar die aanzien worden als onderdeel ervan.Indien u toch wil dat de woningverzekering tussenkomt voor schade aan uw wagen door diefstal of een poging daartoe wan-neer uw wagen in de garage staat, moet u de wagen als “inhoud van de woning” laten opnemen in uw woningverzekering,

wat als optie mogelijk is bij sommige verzekeraars. Doordat de wagen dan beschouwd is als inhoud wordt deze op dezelfde manier gedekt in de woningverzekering als de andere inboudel en dus ook tegen diefstal als u deze optie hebt genomen. Te noteren dat deze dekking enkel geldt wanneer de wagen in de garage staat. Een omniumverzekering (of mini-omnium) zal dus allicht een meer voorkomende oplossing blijven.

Ik heb mijn auto verzekerd met een omniumverzekering. Als mijn laptop uit mijn auto gestolen wordt, wordt die dan vergoed door mijn omnium?

Neen. Een omniumverzekering beschermt u tegen diefstal van uw wagen zelf – of schade ingevolge een poging daartoe, niet van de spullen die er in liggen. Dit zijn de zogenaamde “goederen” en worden niet gedekt in een mini-omniumverzekering of een omniumverzekering. Hetzelfde geldt dus voor fototoestellen, GPS-toestellen, GSM’s, enzovoort.De schade door de diefstal aan uw wagen is wel gedekt in een omnium- en mini-omniumverzekering. Wanneer de dieven voor het stelen van uw laptop bijvoorbeeld een raam van uw auto gebroken hebben, wordt de schade aan dat raam wel vergoed als u verzekerd bent voor diefstal. Meestal moet u wel een vrijstelling (= franchise) betalen.De woningverzekering kan onder bepaalde voorwaarden een oplossing bieden. Wanneer de laptop namelijk gestolen werd doordat er geweld werd gepleegd of bedreigingen werden geuit tegen de verzekerde persoon, kan de diefstaldekking van de woningverzekering – ten minste, indien u ervoor gekozen heeft om ook diefstal te verzekeren en voor zover de laptop deel uitmaakt van de verzekerde inhoud – tussenkomst verlenen voor de gestolen laptop. Ook hier kan er sprake zijn van een franchise en van vergoedingsplafonds. Beter voorkomen dan genezen!

Om diefstal en schade daardoor aan uw wagen te vermijden, laat u dergelijke waardevolle zaken beter niet zichtbaar achter in de wagen. En zelfs als ze weggestopt liggen, kunnen sommige dieven ze vinden aan de hand van toestellen die hun golven (blue tooth, wi-fi,…) kunnen detecteren.

van de spullen die er in liggen. Dit zijn de zogenaamde “goederen” en worden niet gedekt in een mini-omniumverzekering of een omniumverzekering. Hetzelfde geldt dus voor fototoestellen, GPS-toestellen, GSM’s, enzovoort.

voor het stelen van uw laptop bijvoorbeeld een raam van uw auto gebroken hebben, wordt de schade aan dat raam wel vergoed als u verzekerd bent voor diefstal. Meestal moet u wel een vrijstelling (= franchise) betalen.

doordat er geweld werd gepleegd of bedreigingen werden geuit tegen de verzekerde persoon, kan de diefstaldekking van de woningverzekering – ten minste, indien u ervoor gekozen heeft om ook diefstal te verzekeren en voor zover de laptop deel uitmaakt van de verzekerde inhoud – tussenkomst verlenen voor de gestolen laptop. Ook hier kan er sprake zijn van een franchise en van vergoedingsplafonds.

Om diefstal en schade daardoor aan uw wagen te vermijden, laat u dergelijke waardevolle zaken beter niet zichtbaar achter

Indien u een mini-omnium of een omniumverzekering van uw wagen heeft, bent u gedekt voor diefstal, poging tot diefstal en de schade die daardoor veroorzaakt werd. Veelal worden de kosten voor de vervanging van de sloten terugbetaald. Om er zeker van te zijn moet u de polisvoorwaarden nalezen of het aan uw verzekeraar vragen. Die zal u ook adviseren hoe het probleem kan worden opgelost. Er zijn namelijk verschillende manieren om ervoor te zorgen dat de dief de gestolen sleutels niet meer kan gebruiken zonder dat daarvoor alle sloten van uw voertuig moeten worden vervangen, bijvoorbeeld door een herprogrammering van de code. U moet wel nog steeds rekening houden met een eventuele franchise.In de woningverzekering kan naast brand ook diefstal verzekerd worden. Toch zal uw woningverzekering niet tussenkomen. Aangezien voertuigen (van meer dan 49 cc motorinhoud) doorgaans uitgesloten zijn uit de dekking, geldt hetzelfde voor hun sleutels of voor de vervanging van de sloten, daar die aanzien worden als onderdeel ervan.Indien u toch wil dat de woningverzekering tussenkomt voor schade aan uw wagen door diefstal of een poging daartoe wan-neer uw wagen in de garage staat,

wat als optie mogelijk is bij sommige verzekeraars. Doordat de wagen dan beschouwd is als inhoud wordt deze op dezelfde manier gedekt in de woningverzekering als de andere inboudel en dus ook tegen diefstal als u deze optie hebt genomen. Te

U hebt geen kinderen, geen hond, geen werkster...Een gezinsverzekering, zoals de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privéleven in de wandeling wordt genoemd, heb ik toch niet nodig, denkt u. Fout!

Behalve voor een stommiteit van een van uw telgen, een onverwacht manoeuver van uw viervoeter of een onhandigheidje van uw huispersoneel zijn er immers nog heel wat andere situaties waarin u burgerlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Een gezinsverzekering mag dan wel niet wettelijk verplicht zijn zoals een autoverzekering, ze is voor iedereen een must, ongeacht de persoonlijke situatie.

Zo'n verzekering bestaat altijd uit twee gedeeltes. Het eerste bevat uiteraard dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, want dat is de kern van de zaak. Maar daarnaast is er ook een gedeelte rechtsbijstand.

De familiale BA-verzekering (BA staat voor burgerlijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid), beter gekend als de familiale verzekering, de gezinsverzekering of de verzekering privéleven, vergoedt de schade waarvoor u in uw privéleven burgerlijk aansprakelijk bent wanneer die schade aan een derde veroorzaakt is buiten uw contractuele verplichtingen.Deze verzekering vergoedt, na aftrek van een eventuele franchise, de lichamelijke letsels (een verwonding bijvoorbeeld) of demateriële schade (beschadiging van goederen) die u in het kader van uw privéleven aan een derde hebt toegebracht.Deze verzekering dekt de schade die door u - of door personen die bij u inwonen veroorzaakt werd maar ook door uw poets-vrouw of uw babysit in de uitoefening van hun functie, of door uw huisdieren. De dekking geldt meestal wereldwijd.Als bescherming van uw vermogen is ze een absolute "must" voor iedereen, met of zonder kinderen!

Waarom kiezen voor een Je Makelaar erkend makelaar in verzekeringen? Omwille van de kwalitatief hoogstaande dienstverlening natuurlijk! Bovendien is het enga-gement van Je Makelaar heel duidelijk, en respecteren we je wettelijke garanties en een strikte gedragscode.

VERRIEST - CELERIER & Partners NV zijn erkend als makelaar in verzekeringen!

bezoek ook onze websites: immo : www.immovcp.be reizen : www.coloursoftheworld.be