vcp 2012-1

Click here to load reader

Post on 23-Mar-2016

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Verriest-Célérier & partners

TRANSCRIPT

 • VERRIEST - CELERIER & Partner NV

  Bedrijfsschadeverzekering: onontbeerlijk voor elke weldenkende ondernemer !

  Leopold II laan 213/GV11 - 8670 Oostduinkerketel: +32 58 51 58 32 fax: +32 58 51 96 73 [email protected] - www.immovcp.beFSMA: 16351a

  Wanneer uw zaak, praktijk of bedrijf geteisterd wordt door brand komt uw brandpolis gepast tussenbeide.

  Maar die schade is niet in een handomdraai hersteld en ondertussen lopen uw kosten gewoon door. Die financile klap komen velen niet te boven: meer dan de helft van alle ondernemers sluit na een zware schade voorgoed de deuren. Met een bedrijfsschadeverzekering vermijdt u dat het zover komt.In tegenstelling tot wat u uit de naam misschien afleidt, dekt een bedrijfsschadeverzekering niet uw materile verlies. Het doel ervan is de financile situatie van uw zaak, praktijk of onderneming tijdens een door u gekozen periode te handha-ven op het niveau van net vr het schadegeval.

  Verscheidene verzekerde risicosDe bedrijfsschadeverzekering komt tussen in nagenoeg alle klassieke schadegevallen die in uw brandpolis gedekt zijn: brand, storm en hagel, waterschade, aanrijding door voer-tuigen, enzovoort. De meeste verzekeringsmaatschappijen bieden daarnaast de mogelijkheid de basisdekking uit te brei-den met speciale waarborgen. Een voorbeeld daarvan zijn de boetes die u eventueel moet betalen als u door een verzekerd schadegeval niet tijdig kunt leveren. Andersom kunt u in de problemen raken als een leverancier uw grondstoffen niet kan leveren doordat een brand zijn fabriek in de as legde. Beide situaties maken duidelijk dat de bedrijfsschadeverze-kering maatwerk is. Zo maakt het eveneens een wereld van verschil uit of u een eenmanszaak hebt dan wel personeel tewerkstelt. We helpen u graag verder door alle aspecten die voor uw zaak, praktijk of onderneming van belang zijn, met u in kaart te brengen.

  Verzekerde kostenWanneer uw productie of uw verkoop stilvalt, of u als dienstverlener uw beroep niet kunt uitoefenen, hebt u geen inkomsten. Ondertussen blijft u wel de interesten van lenin-gen of hypotheken, de wedden van uw eventuele personeel, btw-voorafbetalingen, belastingen en andere uitgaven ver-schuldigd. Al deze permanente algemene kosten zijn gedekt. Als het om ernstige schade gaat, zult u bovendien extra kosten moeten maken; bijvoorbeeld voorlopig een ander pand huren of lopende orders door een concurrent laten uitvoeren. Ook deze extra uitgaven, waarmee u uw verlies zo beperkt mogelijk houdt, worden vergoed. Bovendien is de daling van uw bedrijfsresultaat, uw winstderving op zich, eveneens verzekerd.

  Twee vergoedingsmethodesU kiest zelf of u zich verzekert op basis van een verwachte jaaromzet of op basis van een vast bedrag per dag. In beide gevallen wordt uw vergoeding berekend in functie van het aantal dagen dat uw activiteit onderbroken is. Vanzelfsprekend is dat aantal dagen beperkt. In welke mate, beslist u zelf. U kiest namelijk de vergoedingsperiode.Met de huidige economische crisis vindt u het allicht moeilijk uw jaaromzet precies te voorspellen. Maar de meeste ver-zekeringsmaatschappijen bieden in hun polis een increase-decreaseclausule aan. Zij stellen uw premie vast bij het begin van een nieuw verzekeringsjaar op basis van uw exacte cijfers voor het voorbije jaar. Twaalf maanden later herhalen ze die oefening, waarna ze de te veel of de te weinig betaalde premie verrekenen. Als in de loop van het jaar een schade voorvalt en het op dat ogenblik verzekerde bedrag te laag blijkt te zijn, zullen ze tot een bepaald percentage geen onderverzekering inroepen. Bij de meeste maatschappijen bedraagt dit percentage 30%.

  MaatwerkpremieU begrijpt vast dat een boekhoudkantoor minder risicos inhoudt dan een chemiebedrijf. Andere elementen waarmee rekening wordt gehouden om de premie te bepa-len, zijn de te verzekeren omzet, de kostenstruc-tuur, het eventuele per-soneel en uiteraard de gewenste verzekerings-periode. Om u toch een idee te geven: verschei-dene clinten betalen voor deze nuttige polis minder dan voor hun autoverzekering. Terwijl er zoveel meer op het spel staat. Speel dus op veilig en contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

  bron: Wolters Kluwer Belgium

  (http://www.kluwereasyweb.be/documents/voorbeeld-artikels-brokers/20111006-bedrijfsschadeverzekering-assurance-pertes-dexploitation.xml?lang=nl)

  In deze uitgaveBedri j fsschadeverzeker ing P.1

  Ongeval in recht P.2gerust op reis P.2

  Sl im sparen voor de (k le in)k inderen P.2 De bescherming van uw vermogen P.3

  EditoEen nieuwe lente, een nieuw geluid. Inderdaad, zoals u kan merken zit ook onze nieuwsbrief in een nieuw kleedje.

  En daar is alle reden toe!

  Ons team wordt vanaf heden immers versterkt door de heer Filip Van Simaeys, fis-caal en bancair specialist die o.a. zijn sporen verdiende bij Delta Lloyd Bank als com-mercieel directeur financile analyses, financile planning en successieplanning zijn de absolute specialiteit van de heer Van Simaeys.

  foto: Filip Van Simaeys

  Wij zijn ervan overtuigd u hiermee een meerwaarde aan te bieden. Wij wensen u veel leesgenot en een aan-gename zonnige vakantie.

  Belgi-Belgique

  P.B.

  8670 KOKSIJDE

  4/2934

 • Slim sparen voor de studies van je (klein)kindZonder diploma komt men nog nauwelijks aan de bak. Maar hogere studies kosten geld: 10.000 tot 12.000 euro voor een jaartje aan de universiteit, kot inbegrepen, zeggen de stu-dentenorganisaties. Een heel bedrag, zeker voor wie meerde-re kinderen heeft en bovendien een huis afbetaalt.

  Daarom geven vele omas en opas hun kleinkind een finan-cieel duwtje in de rug. Hoe sneller u daarmee begint, des te groter de opbrengst.

  informeer u vrijblijvend over onze verschillende spaar-formules !

  Verscheidene verzekeringsmaatschap-pijen bieden via hun gewone autopolis de burgerrechtelijke aansprakelijkheids-verzekering een gratis vervangwagen aan wanneer u, als hun clint, bij een ongeval in uw recht bent. Doorgaans stellen zij daarbij als voorwaarde dat de verantwoordelijke tegenpartij moet gekend zijn en dat een door de verzeke-ringsmaatschappij erkende hersteller de auto repareert. Als u een andere herstel-ler verkiest, zal u waarschijnlijk de huur van de vervangwagen, zelf moet dragen.

  Beperkte periode

  Normaal gezien krijgt u de vervangwagen enkel tijdens de herstelling van uw auto. Maar er bestaan ook polissen die u een wagen aanbieden om de eerste 24 uur na het ongeval te overbruggen. Als uw auto niet meer kan hersteld worden, stel-len sommige verzekeraars u een gratis vervangwagen ter beschikking voor een bepaalde periode: meestal 5 7 dagen. Bij anderen zal u daarvoor een extra bijstandswaarborg moeten afgesloten hebben.

  Omnium verzekerd?

  Als u bij een ongeval in uw recht bent, maakt het niet uit of u omnium verzekerd bent: u krijgt altijd een vervangwagen volgens de hiervoor beschre-ven principes. Gaat u evenwel zelf in de fout, dan bewijst deomniumdekking wel degelijk haar nut. U hebt dan niet alleen de garantie dat de schade aan uw auto hersteld wordt, maar ook dat u over een vervangwa-gen kunt beschikken.

  Afzonderlijke bijstandsverzekering?

  Naast de bijstandswaarborg die u bij uw autoverzekering kunt afsluiten, bestaan er ook afzonderlijke bijstandspolissen. Of ze u een vervangwagen garanderen na een ongeval, hangt af van de formule die u hebt gekozen. U doet er met andere woorden goed aan vooraf ons advies in te winnen, als u onaangename verras-singen wilt vermijden.

  Vergelijken is de boodschap

  Heel wat automerken bieden bij de ver-koop van een nieuwe wagen gedurende enkele jaren zelf een bijstandsdekking

  aan. De dekking is bij de ene al wat uitgebreider dan bij de ande-re. Laat u echter niet blindelings overtuigen door het verkoop-praatje, hoe ver-leidelijk het aan-bod ook klinkt.

  Het is immers mogelijk dat er u, na een ongeval geen vervangwagen ter beschik-king wordt gesteld, tegen uw verwachtin-gen in. Sommige autobouwers leveren enkel bijstand bij een mechanisch defect aan uw auto. Lees er daarom de voor-waarden goed op na vooraleer u tekent.

  bron: Wolters Kluwer Belgium

  (http://www.kluwereasyweb.be/documents/voorbeeld-arti-kels-brokers/20111008-vervangwagen-voiture-de-rempla-cement-.xml?lang=nl)

  Een ongeval in recht: heb ik recht op een vervangwa-gen?Tijdens een ongeval waarbij u in uw recht bent, raakt uw auto be-schadigd. De herstelling neemt al vlug enkele dagen in beslag. Krijgt u dan automatisch en gratis een vervangwagen, en voor hoelang?

  kijken en vergelijken is de boodschap !

  Gerust op reis ...Altijd en overal, overal en altijd!Waar u ook bent - thuis, op reis of onderweg - wij zoeken een oplossing voor elk probleem, snel en efficint! Ontdek snel onze reisbijstandsformules.

  Het zomert en uw vakantie ligt in t verschiet. In een opperbeste stemming beslis je een reis te boeken. Je denkt - terecht enkel aan de mooie stranden, avontuurlijke bergen of prachtige dorpen die op jou liggen te wachten. Geen haar op je hoofd dat er aan denkt dat er op reis misschien ook iets kan tegenzitten.

  Uit cijfers van de FOD Economie bleek onlangs dat de financile crisis geen invloed heeft gehad op het reisgedrag van de Belgen, wel integendeel. In 2009 trokken 55 Belgen op 100 er minstens n keer op uit. En op twee Belgen opteerde minstens n keer voor een vakantie van vier nachten en meer. Genoeg cijfermateriaal dus om te kunnen stellen dat de Belg niet enkel een baksteen in de maag heeft, maar ook steeds zijn reiskoffers klaar heeft staan.Het OIVO en Assuralia publiceren hun gezamenlijke brochure. Die verschaft de consument alle nodige informatie om met een gerust hart op reis te kunnen vertrek-ken. De brochure somt de verschillende bestaande reisverzekeringen op en geeft een duidelijk overzicht van de verschillende