acti 9 dodatek techniczny

Download Acti 9 Dodatek techniczny

Post on 11-Jan-2017

216 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Acti 9Efektywno, na ktr zasugujesz

  Dodatek techniczny2012

  Niskie napicie

 • 1

  Spis treciActi 9

  Porady techniczneZabezpieczenia obwodw*--!(('1)( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

  !!'1).!(-*!&?@6 . . . . . . . . . . . . .

  -1!)( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

  C-(D4'!2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . &

  -1!!)((().'1) ( . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

  Zabezpieczenia silnikwH()! !!!!*'1) ( . . . . . . . . . . . . . . . . 87

  '-'-((! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92

  K.!-!( - . . . . . . . . . . . . . . 98

  Bezpieczniki ,()-'!!(CLMC . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  5(.'1)!(( ('N!.!'(-* !86!-!.!8(D!()()0(!1! . . . . . . .

 • 2

  Porady techniczne Charakterystyki czasowo-prdowe

  In

  t

  Granice wyzwalania termicznego

  Granice wyzwalania elektromagnetycznego

  min. maks.

  DB

  1241

  79

  !"#$!#%%&!'

  (!!')*+%,-.

  b %%& b %%/

  #%.

  b )%-.%+

  % b )%,-.+

  +,0%

  (!%+

  %,3

  5

  %,

  ,,#%+

  %*

  )62-8):-2

  0**

  ,,%++

  )+

  ,

  %,,,,-;0

  %,5

  +

  00?%,

  ,0

 • 3

  Porady techniczne Charakterystyki czasowo-prdoweWedug normy IEC/EN 60898

  iC60a/N/H/L !"#$#%&"'(

  )*+,-.1 )*+,-!1!&1

  DB

  1241

  80

  t(s)

  I / In

  0,01

  0,1

  1

  10

  100

  1000

  1 3...5 5...10 10...14

  C DB

  DB

  1241

  85

  t(s)

  0,01

  0,1

  1

  10

  100

  1000

  I / In1

  C DB

  3...5 5...10 10...14

  C120N/H DPNa/N !"#$#%&"'( !"#$#%&"'(

  Charakterystyki B, C, D Charakterystyki B, C, D

  DB

  1242

  07

  t(s)

  I / In

  0,01

  0,1

  1

  10

  100

  1000

  1

  C DB

  3...5 5...10 10...14

  DB

  1242

  08

  t(s)

  I / In

  0,01

  0,1

  1

  10

  100

  1000

  1

  C DB

  3...5 5...10 10...14

  3600 s dla I/In = 1.453600 sdlaI/In = 1.13

  60 s dla I/In = 2.55

  1 s dla I/In = 2.55

  3600 s dla I/In = 1.453600 sdlaI/In = 1.13

  60 s dla I/In = 2.55

  1 s dla I/In = 2.55

  9

  :"!";

  3600 s dla I/In = 1.45

  3600 sdlaI/In = 1.13

  60 s dla I/In = 2.55

  1 s dla I/In = 2.55

  3600 s dla I/In = 1.45

  3600 sdlaI/In = 1.13

  60 s dla I/In = 2.55

  1 s dla I/In = 2.55

 • 4

  Porady techniczne Charakterystyki czasowo-prdoweWedug normy IEC/EN 60898

  iK60 !"#$#%&"'(

  Charakterystyki B, C

  DB

  1242

  09

  t(s)

  I / In

  0,01

  0,1

  1

  10

  100

  1000

  1 3...5 5...10

  CB

  3600 s dla I/In = 1.45

  3600 sdlaI/In = 1.13

  60 s dla I/In = 2.55

  1 s dla I/In = 2.55

  9

  :"!";

 • 5

  Porady techniczne Charakterystyki czasowo-prdoweWedug normy IEC/EN 60947-2

  iC60N/H/L !"$.

 • $

  Porady techniczne Charakterystyki czasowo-prdoweWedug normy IEC/EN 60947-2

  @AE!" ; FG=: ;J !"$.

 • 7

  Porady techniczne Charakterystyki czasowo-prdoweWedug normy IEC/EN 60947-2

  !"J-M1 FG=:J-M1 !"$.

 • 8

  Porady techniczne Charakterystyki czasowo-prdoweWedug normy IEC/EN 60947-2

  iC60N/H/L !"$.

 • 9

  Porady techniczne Charakterystyki czasowo-prdoweWedug normy IEC/EN 60947-2

  C60H-DC !"$.

 • 10

  Porady techniczne Ograniczanie prdu zwarciowego

  ,UVM+,%,

  %

  %

  %

  ?V,W

  VO%

  %0)

  -O)N0%%0

  OM%*00

  ,

  X50,

  .,,%+

  ),0%

  ,-M+*

  ,,50%+

  *

  0

  Y[\V)M+,+,%

  %0%.,%,,

  ,00%0+

  M%+

  %,,,,0,

  X1$#0,,?O

  '"

  %,;%%%%*,%,

  Isc

  AEnergia spodziewana100%

  Energia ograniczona100%

  t

  IscSpodziewana warto szczytowa Isc

  Ograniczona warto szczytowa Isc

  Ograniczony Isc

  Spodziewany Isc

  ttcPrd spodziewany i rzeczywisty prd ograniczony.

 • 11

  Porady techniczne Ograniczanie prdu zwarciowego (cd.)

  9V)M+,%

  %=*,,

  )0,000,-.

  b ),- b 0%)'&-+%*,

  %%%

  %

  Y(!%Z,*'2,)(!%-

  ,,,*0

  ,00,,

  0,)-

  Przykad

  !> jak pokazano na wykresie obok: b Ten prd zwarciowy (10 kA) prawdopodobnie wydzieli do 1000 kA2sWycznik iC60N ograniczy to obcienie termiczne do 45 kA2s, czyli wartoci 22 razy mniejszej.

  9]\W^00%

  %)#0'-

  %%2

  0'2%_( G`: =`: . 6 10PVC &"/[(!4 L&$[(!4 &(&[(!5 K/$[(!5 (\&[(!$

  1 K([(!5

  PRC K(![(!4 (\"[(!5 &"&[(!5 $$[(!5 (L&[(!$

  1 /&[(!5

  %_( 16 =: &: :"PVC \K[(!$ L&$[(!$ ($&[(!7 \&([(!7

  1 (\"[(!$ \\L[(!$ $$K[(!$ (\[(!7

  PRC K$"[(!$ (\"[(!7 &&\[(!7 K$[(!7

  1 ("\[(!$ K/![(!$ "&\[(!$ (LL[(!7

  Przykad!

  "#$%&

  !!'()&!2;00(\&[(!$'2

  ]0*,

  ^(&_)6 &'-0%%%%&&[(!5'2

  )&/3&L-;%%%0

  ,

  10000

  100000

  1000000

  100

  1000

  1001010,10,01

  1

  468 -101620 -2532 -4050 -63

  2 -3

  10 ms

  400

  3

  Ene

  rgia

  ogr

  anic

  zona

  (As

  )

  Prd spodziewany (kA rms)

 • 12

  Dodatkowedane techniczne

  Wyczanie kaskadowe

  !"$.+0

  /

  f\f\)]

  b 0Y%1( ." #: $" 100 120 G:"

  X>Y%1(

  Y%1(

  iDPN y($' 6 20 20 20 20 20 2020

  K!' 6 10 10 10 10 10 10

  iDPN N y($' 10 30 30 30 30 30 3020

  K!' 10 15 15 15 15 15 15

  iC60a 10 30 30 30 30 30 30iC60N 20 30 40 $! $! $! $!iC60H &" 30 40 $! $! $! $!iC60L y&' :" 40 $ 80 80 80 80

  \&3K!' &! 40 $ 80 80 80 80!3$\' &" 40 $ 80 80 80 80

  C120N 20 40 40 50 50 70 70C120H &" 40 40 50 50 70 70 FG=: :" $! 70 70 85 85 FG=:;

 • ($

  , NSX160B NSX160F NSX160N NSX160H NSX160S NSX160L>Y%1( ." #: $" 100 120 G:"

  X>Y%1(

  Y%1(

  iDPN y($' 6 20 20 20 20 20 2020

  K!' 6 10 10 10 10 10 10

  iDPN N y($' 10 30 30 30 30 30 3020

  K!' 10 15 15 15 15 15 15

  iC60a 10 30 30 30 30 30 30iC60N 20 30 40 $! $! $! $!iC60H &" 40 50 80 80 80 80iC60L y&' :" $ 80 80 80 80

  \&3K!' &! 40 $ 80 80 80 80!3$\' &" 40 $ 80 80 80 80

  C120N 20 40 40 50 50 70 70C120H &" 40 40 50 50 70 70 FG=: :" $! 70 70 85 85 FG=:;

 • 17

  Dodatkowe informacje techniczne

  Wyczanie kaskadoweDopyw: NSX250Odpyw: iDPN, iC60, C120, NG125, NG160, NSC100, NSX100, NSX160, NSX250

  220-240 V

  , v=:"* v=:"w v=:" v=:"; v=:" v=:"J>Y%1( ." #: $" 100 120 G:"

  X>Y%1(

  Y%1(

  iDPN y($' 6 20 20 20 20 20 2020

  K!' 6 10 10 10 10 10 10

  iDPN N y($' 10 30 30 30 30 30 3020

  K!' 10 15 15 15 15 15 15

  iC60a 10 30 30 30 30 30 30iC60N 20 30 40 $! $! $! $!iC60H &" 40 50 $ $ $ $iC60L y&' :" $ 80 80 80 80

  \&3K!' &! 40 $ 80 80 80 80!3$\' &" 40 40 $ $ $ $

  C120N 20 40 40 50 50 70 70C120H &" 40 40 50 50 70 70 FG=: :" $! 70 70 85 85 FG=:;

 • 18

  Dodatkowe informacje techniczne

  Wyczanie kaskadoweDopyw: NSX400Odpyw: NG160, NSC100, NSX100, NSX160, NSX250, NSX400

  220-240 V

  , v.""w v."" v.""; v."" v.""J>Y%1( ." #: 100 120 G:"

  X>Y%1(

  Y%1(

  FG!" =: 40 50 50 $! $!NG160N ." 85 90 100 100NG160H :" 85 90 100 100NSC100N .= 85 90 100 100NSX100B ." 85 90 100 100NSX100F #: 100 120 150NSX100N $" 100 120 150NSX100H 100 120 150NSX100S 120 150NSX160B ." 85 90 100 100NSX160F #: 100 120 150NSX160N $" 100 120 150NSX160H 100 120 150NSX160S 120 150 v=:"* ." 85 90 100 100 v=:"w #: 100 120 150 v=:" $" 100 120 150 v=:"; 100 120 150 v=:" 120 150 v.""w ." 85 100 120 150 v."" #: 100 120 150 v.""; 100 120 150 v."" 120 150

 • 19

  Dodatkowe informacje techniczne

  Wyczanie kaskadoweDopyw: NSX630Odpyw: NG160, NSC100, NSX100, NSX160, NSX250, NSX400, NSX630

  220-240 V

  , v!&"w v!&" v!&"; v!&" v!&"J>Y%1( ." #: 100 120 G:"

  X>Y%1(

  Y%1(

  FG!" =: 40 50 50 $! $!NG160N ." 40 85 90 100 100NG160H :" 40 85 90 100 100NSC100N .= 40 85 90 100 100NSX100B ." 85 90 100 100NSX100F #: 100 120 150NSX100N $" 100 120 150NSX100H 100 120 150NSX100S 120 150NSX160B ." 85 90 100 100NSX160F #: 100 120 150NSX160N $" 100 120 150NSX160H 100 120 150NSX160S 120 150 v=:"* ." 85 90 100 100 v=:"w #: 100 120 150 v=:" $" 100 120 150 v=:"; 100 120 150 v=:" 120 150 v.""w ." 85 100 120 150 v."" #: 100 120 150 v.""; 100 100 120 150 v."" 120 120 150 v!&"w ." 85 100 120 150 v!&" #: 100 120 150 v!&"; 100 100 120 150 v!&" 120 120 150

 • 20

  Dodatkowe informacje techniczne

  Wyczanie kaskadoweDopyw: NS630, NS800, NS1000, MasterpactOdpyw: NSX100-160-250-400-630

  220-240 V

  , !&"\J !&"J* #""J #""J* NS1000L NT L1 NW L1>Y%1( G:" 200 G:" 200 G:" G:" G:"

  X>Y%1(

  Y%1(

  NSX100B ." 50 50 50 50 50 50NSX100F #: 150 150 150 150 150 150NSX100N $" 150 150 150 150 150 150NSX100H 100 150 150 150 150 150 150NSX100S 120 150 200 150 200 150 150NSX100L G:" 200 200NSX160B ." 50 50 50 50 50 50NSX160F #: 150 150 150 150 150 150NSX160N $" 150 150 150 150 150 150NSX160H 100 150 150 150 150 150 150NSX160S 120 150 200 150 200 150 150NSX160L G:" 200 200 v=:"* ." 50 50 50 50 50 50 v=:"w #: 150 150 150 150 150 150 v=:" $" 150 150 150 150 150 150 v=:"; 100 150 150 150 150 150 150 v=:" 120 150 200 150 200 150 150 v=:"J 200 200 v.""w ." 150 150 150 150 150 150 v."" #: 150 150 150 150 150 15