att skriva med ljus: foto, upphovsrätt & sociala medier

of 137 /137
ATTSKRIVA MED LJUS Upphovsrätt, foto socialamedier

Upload: mathias-klang

Post on 11-Jul-2015

785 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

ATTSKRIVAMED LJUS

Upphovsrätt,

foto

socialamedier

Page 2: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

I begynnelsen var ORDET

Page 3: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

TRYCKT ord: en SERIE sociala & tekniska innovationer

Page 4: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

kostnadseffektiv externminne

Page 5: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

omständiga kopior

Page 6: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

digitalisering

Page 7: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

Analog / Digital

• Kopior sämre

• Begränsad antal kopior

• Kopiering i realtid

• Kostnad

• Kopior identiska

• Oändlig antal kopior

• Snabb kopiering

• Kostnadsfri

Page 8: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

Statute of Anne (1710): att lösa kulturunderskott

Page 9: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

THINK OF THE CHILDREN

Wheras printers, booksellers, and other persons, have of late frequently taken the liberty of printing... books, and other writings, without the consent of the

authors... to their very great detriment, and too often to the ruin of them and their families: For preventing therefore such practices for the future, and for the

encouragement of learned men to compose and write useful books…

Page 10: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

LAG OM ÄGANDERÄTT TILL SKRIFT (1877)

äganderätt till skrift: litterär äganderätt. Därmed menas rätt för en skriftsförfattare eller dennes rättsinnehafvare att, med andras uteslutande, låta genomtryck (äfven fotokemiskt) mångfaldiga sin skrift, ehvad den förut blifvitoffentliggjord eller förefinnes endast i handskrift.

10

Page 11: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

ÄNTLIGEN OSCAR!

Oscar Wilde nr 18 av Napoleon Sarony

“entirely from his own mental conception, to which he gave visible form”

”useful, new, harmonious, characteristic, and graceful picture.”

Burrow-Giles Lithographic Co. v. Sarony, 111 U.S. 53 (1884).

Page 12: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

LAG (1960) OM UPPHOVSRÄTT TILL LITTERÄRA OCH KONSTNÄRLIGA VERK

UPPHOVSRÄTT

Ekonomisk rätt

Ideell rätt

Page 13: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

LAG (1960) OM UPPHOVSRÄTT TILL LITTERÄRA OCH KONSTNÄRLIGA VERK

UPPHOVSRÄTT

Ekonomisk rätt

Ideell rätt

Rätt tillnamnangivelse

Skydd för kränkandeändring

Skydd för kränkandeanvändning

Page 14: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

LAG (1960) OM UPPHOVSRÄTT TILL LITTERÄRA OCH KONSTNÄRLIGA VERK

UPPHOVSRÄTT

Ekonomisk rätt

Ideell rätt

Exemplarframställning Tillgängliggörande

Rätt tillnamnangivelse

Skydd för kränkandeändring

Skydd för kränkandeanvändning

Page 15: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 16: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

Vad skyddas?

• Teater

• Musik

• Film

• Databaser

• Konstverk

• Byggnader

• Brukskonst

• Kartor

• Fotografiska verk

• Litteratur

Page 17: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

70 år post mortem (dödsår + 71)

Anonyma verk - 70 är efter publikation

Fotografier –

foto bilder: 50 år från bilden

foto verk: 70 år från dödsår

TIDER

Page 18: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

SKYDDSTIDFOTO

Page 19: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

1994 FOTOLAGENRIP

Page 20: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

FotolagenVERK (50 ÅR) &BILDER (25 ÅR)

1994

Fotografendör under

1944

Bildenframställs1969

Page 21: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

MEN NU…DEN SVÅRABITEN…

övergångsregler

Page 22: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

1/7 - 19941/7 1969

25 År

+50

Bildertagnaefter 1/7 1969, skyddstid+ 50 år

Fotolagen: SkyddstidBilder25 år

frånbilden togs

Page 23: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

1/7 - 19941/7 1969

25 År

+20 år

FotografiskaVERKskyddfrån 50 till 70 år

FotografenDör

1/7 1944

Page 24: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

IDAG…

Page 25: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

FotografiskaVERK&BILDER

Idag2011

Fotografendör under

1941

Bildenframställs1961

Page 26: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

BILDER

Page 27: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

“…återfinnsi semester-ellerfamiljealbum, dvs. bildersomvemsomhelsthartagit”

Page 28: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

“exempelvispressfotoochannatreportagefoto, reklam-

ochannatkommersielltfoto, passfotoochannanenklareporträ

ttfotografering.”

Page 29: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

Amatörfotografier

Bildersomtagitsistor hast

Återger en aktuellhändelse

Page 30: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 31: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

VERK

Page 32: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

“…fotografiskaverkskapasiförsta hand avprofessionellafotografer. Förattettfotografividareskakallasförfotografisktverkkrävsdetatttvåfotograferoberoendeavvarandravidungefärsammatidpunktinteharskapatlikadanafotografier. Om detharskettärfotografiernaintefotografiskaverk, utaniställetfotografiskabilder.”

Page 33: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

död TRäd som NORM

Page 34: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

2 dominerande sanningar

1. No cash, No Creation

2. Everything Is property

Page 35: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 36: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

Anything that is in the world when you’re born is

normal and ordinary and is just a natural part of

the way the world works. Anything that’s invented

between when you’re fifteen and thirty-five is new

and exciting and revolutionary and you can

probably get a career in it. Anything invented after

you’re thirty-five is against the natural order of

things.

Page 37: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

Analoga tidsålderns (långsamma) död…

Page 38: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 39: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 40: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

fyra OTROLIGT märkliga idéer… som FUNKADE

Page 41: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 42: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

STALLMAN BEVISADEEMPIRISKTATTEKONOMISKERSÄTTNINGINTEVAR EN FÖRUTSÄTTNINGFÖRSKAPANDE…Undantag?

Page 43: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 44: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

WALES BEVISADE ATT STALLMANS IDÉER KUNDE SKALAS UPP OCH SLÄPPA IN FLERA ICKE-SPECIALIST GRUPPER

Men fortfarande klänger vi oss fast vid kulturens skapelsemyt

Page 45: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 46: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

OSTROMpåvisareffektivitetochbetydelsenialternativamodellerav EGENDOMförvandlarTRAGEDItill KOMEDI

Page 47: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 48: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

LESSIG VILLE HJÄLPA SKAPARE ATT DELA MED SIG AV SITT MATERIAL UTAN ATT FÖRLORA KONTROLLEN

Inget nytt men helt annorlunda!

Page 49: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

2000

2001

2002

2003 2005

2004 2006

Wikipedia

Blo

gge

r 1

99

9

A social decade

Google c:a 1998

Tripadvisor

Page 50: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

2000

2001

2002

2003 2005

2004 2006

Wikipedia

Linkedin

Blo

gge

r 1

99

9

Second Life

My Space Digg

Facebook

YouTube

Flickr

LibraryThing

Google c:a 1998

Tripadvisor

Page 51: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

Flickr

2000

2001

2002

2003 2005

2004 2006

Wikipedia

Linkedin

Blo

gge

r 1

99

9

Second Life

My Space Digg

Facebook

LibraryThing

YouTube

Twitter

Spotify

Google c:a 1998

2008

2007 2009

Farmville

iphone

Wikileaks

Tripadvisor

Page 52: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

2006 2007

Page 53: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

SOCIAL MEDIA

Page 54: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

MEDIA: TILLGÅNG & KONTROL

Page 55: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 56: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 57: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

12 timmar senare

Page 58: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

Strategi

Page 59: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

VAD ÄR SOCIAL MEDIA?

Page 60: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 61: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

TEKNIKkontrollerarhurochvad vi inteagerar, skapar&TÄNKER…

Page 62: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 63: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 64: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

64

Page 65: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 66: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

EGENSKAPER

Page 67: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

GRATIS

“If you are not paying for it, you're not the customer; you're the product being sold.”

Page 68: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 69: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

GRATIS?Sökmotor

Reader

Maps

Kalender

Scholar

Och mycket mer…

Page 70: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

The Gmail service includes relevant advertising and related links based on the IP address, content of messages and other information related to your use of Gmail.

We provide advertisers only aggregated non-personal information such as the number of times one of their ads was clicked. We do not sell, rent or otherwise share your personal information with any third parties except in the limited circumstances described in the Google Privacy Policy, such as when we believe we are required to do so by law.

Page 71: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 72: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

ANVÄNDARGENERERAD

Page 73: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

INNEHÅLL

Page 74: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 75: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 76: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

PROBLEM

Guardian UK suggests that growth of Wikipedia may stall as “inclusionists” and “deletionists” fight for control, with “deletionists”increasingly arguing for tightly-controlled and well-written encyclopedia articles that provide valuable information on topics ofwidespread interest (e.g., Wikipedia is not a “junkyard”)

“Wikilawyering” may be drowning out contributors with less Wikipedia experience

Page 77: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 78: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

SANNING

Page 79: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 80: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

NÄTVERK

Page 81: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

PIERRE BOURDIEU

"social capital is the sum of the resources, actual or virtual, that accrue to an individual or a group by virtue of possessing a durable network of more or less institutionalized relationships of mutual acquaintance and recognition."

Page 82: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

Social media…At its most basic sense, social media is a shift in how people discover, read and share news, information and

content. It's a fusion of sociology and technology, transforming monologues (one to many) into dialogues (many to many) and is

the democratization of information, transforming people from content readers into publishers.

(Wikipedia, maj 2009)

Page 83: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 85: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

MilgramSMALL WORLD THEORY

Page 87: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

BETYDELSE

Page 88: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

CHARLES KETTERING

There is a great difference between knowing and understanding: you can know a lot about something and not really understand it.

Page 89: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 90: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 91: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

MEM

"A unit of cultural inheritence, hypothesized as analogous to the particulate gene, and as naturally selected by virtue of its 'phenotypic' consequencies on its own survival and replication in the cultural environment". Richard Dawkins (Den själviska genen 1976)

Page 92: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

INTERNET MEM

Page 93: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

KONTROL

Page 94: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

INTERAKTION

Page 95: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

10,057,433 views

Page 96: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

SPRIDNING

Page 99: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

effekter

Page 100: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

MATS MÜGGE

”Jättebrabarnskötare - men textenärinteförenlig med vårverksamhet”

Page 101: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

NAKEN REKTOR

Page 102: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 103: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

Fotade & laddade upp bilder

Page 104: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

Kommenterade bilderna

Page 105: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

Tysta gruppen

Page 106: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 107: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

VA

RFÖ

R T

ÄN

KER

VI

INTE

?

Page 108: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

GOOD EVIL

Page 109: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

VI ÄR DUMMA

Page 110: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

VI ÄR TANKLÖSA

Page 111: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

Och om jag vill lägga ut mittmaterial på nätet – hur kan jag ”skydda”

materialet från attanvändas på ett olämpligt sätt?

Page 112: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

Det kan du INTE!

Page 113: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

att LÅTA BLI är det bästa skyddet

Page 114: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

Lev som (intellektuell) CELIBAT

Page 115: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

KOMMUNIKATION är RISK

Att dela med sig och samtidigt tro att man

kan unvika att bli missförstådd,

missuppfattad, missbrukad eller bara

lite ledsen är naivt. Självklart det finns

risk.

Page 116: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

AttKOMMUNICERAärattvågatroattNÅGONkommerförstå…

Page 117: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

att minska risker

Page 118: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

Strategi nr 1

Page 119: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 120: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

FÖRDELAR

Ingen laglig kopiering

Ingen laglig bearbetning

Ingen laglig spridning

Ingen laglig större användning

UTAN ATT BE OM LOV

Page 121: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

NACKDELAR

Betydligt mindre spridning

Ingen större läskrets

Fastna i obscurity

Page 122: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

Strategi nr 2

Page 123: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

dela FRITT & ÖPPET

Page 124: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

riskminimering

Page 125: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 126: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

fyra beGRÄNSningar

Page 127: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 128: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 129: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 130: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 131: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 132: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

FÖRDEL: KONTROL

laglig kopiering

laglig bearbetning

laglig spridning

laglig större användning

OM DU HAR GETT TILLSTÅND

Page 133: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

NACKDELAR

UppmärksamhetIdéspridningSharing is CaringKommunikationSynlighet

Page 134: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

att ANVÄNDA andras material

Page 135: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

Upphovsmannen skall omnämnas i skälig omfattning: namn eller pseudonym skall uppges.

Namnet på verket: Om verket saknar namn faller naturligtvis kravet.

Länk till verket: Om det är praktiskt möjligt bör man länka till verket.

Bearbetade Verk: För bearbetade verk bör man berätta hur den ursprungliga verket har bearbetats.

Bevara hänvisningar till upphovsrätt. Om en upphovsman använder (c) Andersson måste man behålla denna text.

Page 136: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier
Page 137: Att skriva med ljus: Foto, Upphovsrätt & Sociala Medier

Information

• All images from/allabilderfrånwww.flickr.com (unless specifically stated), (omejannatanges)

• Image & licensing info in the notes section of slides/bild&licensinfofinnsianteckningsdelenförvarje slide

• Presentation licensed/Presentation licensierad under: Creative Commons BY-NC-SA

• The presentation can be downloaded from/Presentationenkanladdasnerfrån: www.slideshare.net/klang

• More information about me/förmer information ommig: www.techrisk.se&www.digital-rights.net