echo Życia numer 24

Download Echo Życia numer 24

Post on 04-Mar-2016

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Echo Życia to magazyn medyczny poświęcony osobom niepełnosprawnym.

TRANSCRIPT

 • MAGAZYN OSB NIEPENOSPRAWNYCH PI/R24MAGAZYN OSB NIEPENOSPRAWNYCH PI/R24

  echo yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho ycia

 • SOCE

  Barwy ze soca s. A ono nie maadnej barwy, bo ma wszystkie.I caa ziemia jest niby poemat,

  a soce nad ni przedstawia artyst.

  Kto chce malowa wiat w barwnej postaci,niechaj nie patrzy nigdy prosto w soce.Bo pami rzeczy, ktre widzia, straci,

  zy tylko w oczach zostan piekce.

  Niechaj przyklknie, twarz ku trawie schylii patrzy w promie od ziemi odbity.

  Tam znajdzie wszystko, comy porzucili:gwiazdy i re, i zmierzchy, i wity.

  Warszawa, 1943

  Czesaw Miosz

 • 1

  Mdrcy Wschodu przestrzegali swoich wspczesnych:

  - Nie mw szybciej ni mylisz, wystrzegaj si gadulstwa, bo zra-zisz do siebie ludzi! A bez nich to nie ycie.

  Przestroga, mimo upywu wiekw, nie utracia terminu wanoci, jako e bezmylne gadulstwo to prywatne i to o cjalnie rozzuchwalone w mediach - stao si nasz codziennoci i sposobem niemal uni-wersalnym na wszystko, a szczeglnie na to, z czym nie umiemy sobie poradzi.

  Potokiem sw zaguszamy wszelkie niedostatki, niewiedz i niekonsekwencj w postpowaniu. I gubi-my co wanego, przede wszystkim za nie zauwaamy jak przez gadulstwo osabiamy nasz, tak niezbdny do ycia, samozachowawczy instynkt, bo wszystko co dzieje si wok nas, w czym uczestniczymy, dziaa na psychik, na przepyw yciowej siy i decyduje o stanie naszego zdrowia.

  Ze sowo otwiera drzwi do krainy problemw, popycha do kon iktw, przysparza kopotw, niszczy zwizki midzy ludmi i rujnuje zdrowie.

  A przecie nie ma nic cenniejszego ni zdrowie. Warto wic postara si o zachowanie rwnowagi,

  nawet wtedy, gdy bdziemy popenia bdy, gdy do-padn nas kopoty.

  Dlatego tak wane jest, bymy zapali dystans do siebie i innych, co pozwoli np. zwery kowa termina-rze i prac mierzon siami cyborga.

  Pora znale czas na spacer, na przygotowanie zdrowego posiku czy serdeczne spotkanie i rozmow z yczliw osob.

  Waciwie nic wielkiego, a umacnia poczucie jednoci i przypomina o umiechu, ktry jest po-cztkiem do polubienia siebie, wiata i ludzi. Moe z czasem uronie z tego mio uczucie wnoszce ad i szczcie, ktre jest rdem yczliwoci, serdecznoci i pomylnoci oraz zdrowia.

  Danuta Maria Roszkowska

  Redaktor naczelna:Danuta Maria Roszkowska

  Z redakcj wsppracuj:Edyta AdamskaMaciej BogdaskiMaria BorawskaAnna DanilewiczMarek DoleckiMicha IwaczukAndrzej JaroszAgnieszka Kierznowska-Rurarz Kazimierz KozowskiJustyna MaaszkiewiczRadosaw RoszkowskiRenata SaniewskaAneta StupakAnastazja SzachowiczMarcin SzachowiczEwa SzarkowskaLucyna SzepielUrszula TarasewiczAnna WorowskaDorota Wysocka

  wydawca: Wszechnica Diabetologiczna

  PSD OW w Biaymstoku

  Adres redakcji:ul. Warszawska 23, 15-062 Biaystok

  tel. 85 741 57 01, tel./fax 85 732 99 74e-mail: redakcja@echozycia.pl

  www.echozycia.pl

  Wydanie magazynu zostaodofi nansowane przez Pastwowy Fundusz Rehabilitacji Osb Niepenosprawnych

  Zamieszczamy przedruki dla celw dydaktycznych i edukacyjnych

  w oparciu o przepisy art. 25,26,29,33 i 49 ust. 2 ustawy o prawie

  autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994 r.

  (Dz.U. z dn. 23.02.1994 r. nr 24, poz. 83) i przyjte zwyczaje edytorskie.

  echo yciaecho yciaecho ycia

  echo yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaMAGAZYN OSB NIEPENOSPRAWNYCH PI/R24

 • 2

  echo yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaSPIS TRECI

  O N A S O N A S

  T E M A T N U M E R U T E M A T N U M E R U

  DLA CIEKAWYCH WIATA

  WARTO WIEDZIEWARTO WIEDZIE

  WANE INFORMACJE

  INNY WIAT INNY WIAT

  NASZE YCIENASZE YCIE

  4 Osteroporoza

  5 Polki si nie badaj

  6 Depresja

  9 Midzy prawem a praktyk

  11 W czasie depresji pogarsza si wch

  12 Liczenie kalorii nie pomoe

  13 Tajemnica ukryta w wtrobie

  14 Chore zby a serce?

  15 Hormonalna terapia a choroby naczy wiecowych

  16 Ronie pokolenie astmatykw

  17 Pacjent paci za wybr lekarza

  Za rm w Internecie

  18 Jakie korzyci daje zatrudnianie niepenosprawnych?

  20 Bank a niepenosprawni

  21 Literacki Nobel dla niepenosprawnego

  22 Konkurs Literacki

  24 Salmonella

  25 Nie obwiniajmy o wszystko geny

  34 Bogowie Olimpu - Hefajstos

  36 Historia pewnego mczennika

  26 Czym pachniesz?

  28 Czy wiesz co jesz?

  30 Apiterapia

  31 Figi

  32 Szawia

  33 Geranium

  38 Maminsynek czy lwie serce

  40 Amerykany po prbie

  41 Ksztatuje mnie ten kogo kocham

  43 Niezwyky dach nad gow

  46 Stres i zioa

  FELIETON FELIETON

  48 Lacki i Ruski Sura

 • 3

  echo yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho ycia TEMAT NUMERU

  ZAINWESTUJ W SWOJE KOCINIE DAJ SI ZAMA!!!

  POZNAJ I OGRANICZ CZYNNIKI RYZYKA OSTEOPOROZY

 • echo yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaTEMAT NUMERU

  4

  Rozwija si wiele lat, podstpnie i bezobjawowo. Moe si pojawi w rnym wieku, najczciej jednak dotyczy osb starszych kobiet w okresie menopauzalnym i mczyzn po 65. roku ycia. Polega na powolnej demineralizacji i osabianiu koci. Jej pierwszym kli-nicznym objawem, wiadczcym jednoczenie o zaawansowaniu choroby, bywa zamanie. Osteoporoza. Co zrobi, by jej unikn?

  NIE PKAJ ! BD TWARDY !OSTEROPOROZA

  O zdrowe koci naley dba przez cae ycie. To, na ile bd silne, zaley od ody-wiania si i sposobu ycia ju od najmod-szych lat. Rozwj koci trwa do okoo 35 roku ycia to wtedy osigaj swoj mak-symaln gsto. Wprawdzie proces ich odnowy nigdy si nie koczy, z upywem lat jednak zachowanie rwnowagi mi-dzy procesami niszczenia i odbudowy ich struktury, okazuje si coraz trudniejsze.

  Zdrowa dietaProfi laktyka osteoporozy polega na do-

  starczeniu organizmowi odpowiedniej iloci wapnia. Ukad kostny to prawdzi-wy magazyn tego pierwiastka. Od nie-go zaley twardo i odporno koci na zamania. Wap jest jednak niezbdny do prawidowego funkcjonowania wielu innych narzdw, jeli wic zabraknie go w poywieniu, organizm siga po zapasy zgromadzone w kociach. Dlatego warto zadba, by w naszych posikach nigdy go nie zabrako.

  Bogatym i atwo dostpnym rdem wapnia jest mleko i wszelkie jego prze-twory, a take jajka, sardynki, oso, orze-chy, migday i suszone fi gi. Okoo 1500 mg wapnia dziennie zapewni naszym kociom zdrowie i dobr kondycj.

  Nie mona pomin take witaminy D. To wanie ona jest katalizatorem pra-widowego wchaniania tego pierwiastka w organizmie. Witamin D znajdziemy w male, tkach jaj, tustych rybach i tranie. Przede wszystkim jednak jest ona wytwa-rzana w naszej skrze pod wpywem wia-ta sonecznego. 15 minut przebywania na socu wystarczy, by organizm wyprodu-kowa jej dzienn, niezbdn dawk.

  Penowartociowe biako to kolejny skadnik, niezbdny do prawidowej bu-dowy koci. rdem biaka, a ponadto wartociowych witamin, s te owoce, wa-rzywa i zboa. Warto o nich pamita tak-e z tego powodu, e przy diecie, w ktrej przewaaj pokarmy pochodzenia zwie-rzcego, w szczeglnoci miso, wap wy-pukiwany jest z organizmu.

  Chcc zachowa zdrowe, silne koci po-winnimy zrezygnowa, albo przynajmniej mocno ograniczy spoywanie alkoholu, kawy i napojw gazowanych. Niekorzyst-ny wpyw na procesy odnowy tkanki kost-nej ma rwnie palenie papierosw.

  Spacer po zdrowieOgromn rol w utrzymaniu zdrowych,

  silnych koci, odgrywa aktywno fi zycz-na. Rwnomierne, systematyczne obcia-nie mini, koci i staww jest czynnikiem pobudzajcym procesy odbudowy ukadu kostnego. Warto zaznaczy, e nie chodzi tu o forsowny wysiek. Umiarkowane wi-czenia, o rednim nateniu, bd nie tyl-ko przyjemniejsze przynios duo lepszy efekt.

  Najlepsz form stymulacji procesw kociotwrczych przez ruch wydaje si spacer. Powinien on by nieco szybszy ni w trakcie zwyczajnej przechadzki. Dobry jest rwnie jogging, taniec, czy zyskuj-cy ostatnio ogromn popularno rwnie wrd seniorw nordic walking. Jeli kto lubi pywa lub jedzi na rowerze mia-o moe si odda swoim przyjemnociom. Za 30 minut codziennego ruchu nasze ko-ci na pewno si odwdzicz.

  oprac. Antonina Niekrasz

 • echo yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho yciaecho ycia TEMAT NUMERU

  5

  Polki boj si osteoporozy, ale si nie badaj!

  A 85 proc.