godiŠnji plan i program rada - os-voltino.hr

of 83 /83
       GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKA GODINA 2020./21.     ZAGREB, listopad 2020. Zagreb, 14. listopada 2020.

Upload: others

Post on 15-Oct-2021

6 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

 

 

 

 

 

 

 

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKA GODINA 2020./21.

 

 

 

 

ZAGREB, listopad 2020.

Zagreb, 14. listopada 2020.

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

2

KLASA: 001-03/20-01102

URBROJ: 251-197-20-1

Na temelju članka 118. st.2. al. 5. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i članka 29. Statuta Osnovne škole, Školski odbor na prijedlog ravnateljice škole donosi Godišnji plan i program rada škole za školsku godinu 2020./21. na sjednici Školskog odbora koje je održana 1. listopada 2020. godine.

Ravnateljica škole:

Ksenija Gluhak, mag.prim.educ.

Predsjednica Školskog odbora:

Snježana Crneković, učiteljica

 

 

 

 

 

 

 

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

3

OSNOVNI PODATCI O OSNOVNOJ ŠKOLI

NAZIV ŠKOLE OSNOVNA ŠKOLA VOLTINO Adresa škole Vinkovačka 1 Županija Grad Zagreb Telefonski broj 01 36 66 526, 01 36 66 590 Broj telefaksa 01 36 47 094Internetska pošta [email protected] Internetska adresa http://www.os-voltino.hr Šifra škole 21-114-068 Matični broj škole 3273920 OIB 02848440254 Upis u sudski registar (broj i datum) Škola vježbaonica za: Prirodoslovno – matematički fakultet

Sveučilišta u Zagrebu za metodiku matematike

Ravnateljica škole Ksenija Gluhak, mag.prim.educ. Zamjenik ravnateljice / Satničarka Vlatka Hrkać, učiteljica RN s pojačanim

programom matematikeVoditelj smjene /područne škole / Broj učenika 508Broj učenika u razrednoj nastavi 255Broj učenika u predmetnoj nastavi 253Broj učenika s teškoćama u razvoju 34 Broj učenika u produženom boravku 124 Broj učenika putnika / Ukupan broj razrednih odjela 24 Broj razrednih odjela u matičnoj školi 24 Broj razrednih odjela u područnoj školi / Broj razrednih odjela RN-e 12 Broj razrednih odjela PN-e 12 Broj smjena 1 Početak i završetak smjene 8,00 – 14,50 Broj radnika 63 Broj učitelja predmetne nastave 29 Broj učitelja razredne nastave 19 (12 + 7) Broj učitelja u produženom boravku 7 Ravnatelj 1 Broj stručnih suradnika 3 Broj ostalih radnika 13 Broj nestručnih učitelja / Broj pripravnika 5 Broj mentora i savjetnika 9 Broj voditelja ŽSV-a 1 Broj računala u školi 54 Broj specijaliziranih učionica 3 Broj općih učionica 24

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

4

Broj sportskih dvorana 2 Broj sportskih igrališta 2 Školska knjižnica 1 Školska kuhinja (čajna) 1

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

5

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

6

SADRŽAJ

1. UVJETI RADA 71.1. Podatci o upisnom području 7 1.2. Prostorni uvjeti 7 1.2.1. Unutrašnji školski prostor 7-11 1.2.2. Stanje školskog okoliša 11-14 1.3. Knjižni fond škole 14 1.4. Plan obnove i adaptacije 15-162. ZAPOSLENICI ŠKOLE U ŠK. GOD. 2020./21. 162.1. Podatci o učiteljima 16-182.2. Podatci o ravnatelju i stručnim suradnicima 182.3. Administrativno i tehničko osoblje 19 2.4. Tjedna zaduženja učitelja 19 3. ORGANIZACIJA RADA 19 3.1. Podatci o učenicima i razrednim odjelima 19 3.2. Organizacija smjene i dežurstava 20 3.3. Kalendar rada škole 20-243.4. Raspored sati 244. GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM ŠKOLE 254.1. Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima uz

COVID-19; pedagoška školska godina 2020./21.25-33

4.2. Reforma u šk. godini 2020./21. 33-344.3. Tjedni i godišnji fond sati po razredima za obvezne

nastavne predmete 34

4.4. Tjedni i godišnji fond sati za izborne nastavne predmete po razredima

35

4.5. Plan izvanučioničke nastave i drugih odgojno – obrazovnih aktivnosti izvan škole

35-36

4.6. Plan izborne nastave u školi 36-374.7. Nastava u kući 37 4.8. Dopunska nastava 38 4.9. Dodatna nastava 38-39 4.10. Učenici s posebnim odgojno – obrazovnim

potrebama 39

4.10.1. Učenici s teškoćama 39 4.10.2. Daroviti učenici 39 4.11. Posebni programi 40 4.11.1. Školski preventivni program 40-414.11.2. Profesionalno informiranje i savjetovanje 414.11.3. Plan rada učeničke zadruge „Voltino“ 42-444.11.4. Plan rada Volonterskog kluba „Ruka dobrote“ 44-454.12. Plan izvannastavnih aktivnosti 454.13. Antikorupcijski program 45-46 5. PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNIH DJELATNOSTI

ŠKOLE 47-51

6. PLAN SKRBI ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU UČENIKA

51

6.1. Plan i program rada Školskog sportskog društva 52-53

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

7

7. PLAN PERMANENTNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA

54-55

8. PROJEKT SAMOVRJEDNOVANJA ŠKOLE 56 8.1. Školski razvojni plan 57-58 9. ADMINISTRATIVNO I TEHNIČKO OSOBLJE 59 9.1. Tajnik i računovođa 59-60 9.2. Ostali djelatnici 60-63 10. PLANOVI I PROGRAMI RADA STRUČNIH ORGANA,

STRUČNIH SURADNIKA I ORGANA UPRAVLJANJA 64

10.1. Godišnji plan i program rada ravnatelja 64-70 10.2. Godišnji plan i program rada stručnog suradnika

pedagoga 70-74

10.3. Godišnji plan i program rada stručnog suradnika logopeda

74-78

10.4. Godišnji plan i program rada stručnog suradnika knjižničara

78-80

10.5. Učiteljsko vijeće 8110.6. Razredna vijeća 8110.7. Razrednik 8110.8 Vijeće učenika 81 10.9. Vijeće roditelja 82 10.10. Školski odbor 82 11. PLAN NABAVE I OPREMANJA 82

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

8

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA za 2020./2021. školsku godinu

1. UVJETI RADA 1.1. Podatci o upisnom području

Osnovna škola VOLTINO u Zagrebu, Vinkovačka 1 (dalje u tekstu škola) obuhvaća sljedeće područje: Ul. Arnošta Grunda, Baštijanova od broja 52 do 98, Biokovska, Bledska, Bledski odvojak, Bohinjska, Fallerovo šetalište od broja 35 do 393 i od broja 2 do 20, Gaboška, Dragutina Golika od broja 1 do 79 i od broja 2 do 116, Hanamanova, Javorska, Klanječka od broja 1 do 59 i od broja 2 do 60, Konavoska, Lapačka, Medvednička, Netretička, Postojinska, Predavčeva, Prilaz P. Vuk-Pavlovića, Raška, Selačka, Somborska, Sošička, Svilajska, Šamačka, Šibenska, Tomislavova od broja 1 do 33 te od broja 30 do 34 i od broja 2 do 28;Vinkovačka,Virjanska,Vodnjanska, Voltino, Voltino-novo, Vuhredska, Zagorska od broja 83 do 93 i od broja 92 do 118, Zagrebačka cesta od broja 220 do 226 te od broja 49 do 117, Županjska ulica.

U većem dijelu školskog područja prevladavaju obiteljski stambeni objekti, a u Golikovoj ulici objekti društvene izgradnje.

U naselju Voltino se nalaze sve institucije nužne za zadovoljenje osnovnih životnih potreba stanovnika naselja (Dom zdravlja, školska ambulanta, ljekarna, knjižnica, banka, pošta, dječji vrtić, potrebne trgovine i drugo.)

1.2. Prostorni uvjeti

1.2.1. Unutrašnji školski prostor

Škola izvodi odgojno-obrazovnu djelatnost u jednoj školskoj zgradi koja je sagrađena 1964. godine.

Unutrašnji školski prostor (5117 m2 površine) je funkcionalan, međutim zbog starosti objekta potrebni su stalni popravci.

Škola raspolaže od ove školske godine s 27 učionica od toga 3 specijalizirane učionice (informatika, glazbena kultura, likovna kultura) i 24 opće učionice (svaka cca. 63 m2). U školskoj godini 2018./19. za vrijeme ljetnog odmora Gradski ured za obrazovanje omogućio je i financirao uređenje novih dviju učionica na 1. katu, s obzirom na mogućnosti prostora, inače ne bismo mogli od školske godine 2019./20. raditi u jednoj smjeni.

Nakon potresa 22.3.2020. škola je pretrpjela i manja oštećenja te je za vrijeme ljetnog odmora Gradski ured za obrazovanje i Osnivač krenuo u sanaciju oštećenja – dvije učionice u prizemlju škole, vanjski zid škole (uz jednu od učionica), sanitarni čvor (prizemlje i 1. kat – istočna strana škole) te nadstrešnicu škole.

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

9

Na početku prošle školske godine 2019./20. od Gradskog ureda za obrazovanje i Osnivača zatražili smo sanaciju školske kuhinje i sanitarnog čvora (prizemlje i 1. kat) – zapadna strana škole te sanaciju nadstrešnice (ulazak u školsku zgradu). Tijekom jeseni projektni biro je krenuo s projektiranjem vezanim uz sanaciju kuhinje i zapadnog sanitarnog čvora. Projekt je predan u veljači 2020. u Gradski ured za obrazovanje i Osnivaču no zbog potresa i COVIDA-19 krenulo se sa sanacijama oštećenja od potresa.

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

10

Uz sanitarni čvor na istočnoj strani škole i oštećenih učionica i nadstrešnice, Gradski ured za obrazovanje krenuo je i zbog velikog broja staklenih površina na pregradnim zidovima (učionica – hodnik) u sanaciju istih te su u prizemlju i na 1. katu – južna strana škole promijenjeni svi pregradni zidovi učionica te učenicima razredne nastave u prizemlju postavljeni novi ormarići za odlaganje obuće i odjeće, a na 1. katu učenicima predmetne nastave dodijeljeni su ormarići s ključićem, tako da svaki učenik ima svoj ormarić za odlaganje stvari.

10 učionica smješteno je u prizemlju školske zgrade te se njima koristi razredna nastava, od čega ih je sedam za produženi boravak. U prizemlju je smještena i učionica informatike. Preostalih 15 učionica smješteno je na katu školske zgrade te ih se koristi za potrebe predmetne nastave.

Neke su učionice specijalizirane za odvijanje nastave u pojedinim nastavnim područjima te za potrebe praktičnog rada u nastavi (glazbena kultura, likovna kultura), ali nema kabinetskog prostora.

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

11

U sklopu školske zgrade nalaze se i dvije dvorane za nastavu tjelesne i zdravstvene kulture (svaka 275 m2) sa zasebnim svlačionicama, školska knjižnica te školska kuhinja i blagovaonica. Blagovaonica škole (164 m2) ujedno se koristi kao prostor za školske svečanosti, kazališne predstave kao i za potrebe učeničkog plesa.

Unutar škole smješten je i od ostatka prostora staklenim stijenama odvojen velik izložbeni prostor, dijelom u prizemlju, a dijelom na katu školske zgrade. Tu su i dva atrija tj. nenatkriveni prostori unutar zgrade koji se održavaju kao školski vrtovi. U jednom atriju nalazi se jezerce s kornjačama, a u drugom komposter i zaštićene proljetnice.

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

12

Temeljem odredbi zakona o zaštiti na radu i Zakona o zaštiti od požara škola vodi brigu o pregledu objekta od strane ovlaštenih pravnih osoba i posjeduje atestnu dokumentaciju. Škola će također u svom financijskom planu predvidjeti potrebna financijska sredstva. Škola posjeduje sve potrebne ateste.

1.2.2. Stanje školskog okoliša

Okoliš škole (6350 m2) je ozelenjen te su zelene površine kao i školska igrališta redovno održavani. Brigu o uređenju i održavanju okoliša vodi tehničko osoblje škole no također i učenici i učitelji sami, a za veće potrebne radove angažira se vanjski izvođač (orezivanje, rušenje starih i bolesnih stabala).

Ove školske godine 2020./21. pozvali smo Osnivača da utvrdimo stanje stabala na školskom igralištu i u školskom prostoru (dvorištu i unutarnjem prostoru škole), s obzirom da nam se u školskom dvorištu, točnije uz nogometno igralište nalazi se stari hrast te kako bismo utvrdili njegovo stanje, magnolija u eko vrtu 1 jako se razrasla te smreka u eko vrtu 2.

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

13

Školska su igrališta ograđena što omogućuje optimalno izvođenje nastave TZK kao i organizaciju slobodnog vremena učenika produženog boravka te održavanje raznih sportskih aktivnosti i natjecanja.

Čine ih dva asfaltirana igrališta za rukomet i mali nogomet (2250 m2), dva asfaltirana košarkaška igrališta (750 m2) te asfaltirana trkaća staza (60 m). Potrebno je zamijeniti asfalt na igralištima i atletskoj stazi, jer su podloge stare i dotrajale, trebalo bi iscrtati linije i zamijeniti na konstrukciji ograde pletivo te bi trebalo još jedno postaviti na drugi dio rukometnog igrališta kako bi se na jednom od manjih igrališta (košarkaškom) mogla istovremeno odvijati druga aktivnost.

Na zapadnom dijelu zelenih površina oko škole posađen je voćnjak u kojem se uz 46 stabala jabuka nalaze i 4 stabla višnje, 3 stabla trešnje te nasad kupina. Uz voćnjak je posađen i povrtnjak kojeg održavaju učenici i učitelji.

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

14

Prošle školske godine 2019./20. ušli smo u projekt Školski voćnjak gdje smo u jesen (listopad 2019.) obnovili voćnjak jabuka (dotrajale voćke smo zamijenili novima, žicu i stupove smo zamijeniti novim), a u proljeće se nastavilo održavanje i uređenje voćnjaka kako bi u jesen ubirali plodove jabuka.

U suradnji s Vijećem gradske četvrti Trešnjevka sjever su tijekom 2016. / 2017.godine u zelenom dijelu šk. dvorišta postavljena 4 drvena stola s drvenim klupama-učionica na otvorenom koju rado koriste učenici i učitelji.

U nastavku te suradnje uređena je i staza uz istočni dio školske dvorane te nadopunjena drvenim klupama za odmor. S obzirom da je školsko igralište slobodno na korištenje lokalnoj zajednici, već se duže javlja problem oštećivanja njegovih sadržaja neprimjerenim korištenjem osobito tijekom vikenda.

Tijekom proljeća 2019./20. na žalost devastirali su nam dio tog prostora (obavijestili smo i ukazali na to 7. policijsku postaju – Trešnjevka, koji su obišli i uvidjeli sve to).

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

15

Također, česti su slučajevi razbijanja stakala na učionicama u prizemlju na toj strani škole. Neprimjerenim korištenjem školskog dvorišta, osobito tijekom vikenda, narušava se javni red i mir te su susjedi škole kao i ravnateljica prisiljeni o tome obavještavati PUZ i tražiti njihovu intervenciju. Nakon vikenda prostor školskog dvorišta često je pun smeća iako postoje koševi za otpad, razbijenih staklenih boca, glomaznog otpada te nije primjeren za redovnu uporabu učenicima. Osim PUZ s navedenim problemom upoznat je Mjesni odbor, Vijeće gradske četvrti Trešnjevka sjever, predstavnici Vijeća roditelja i Školski odbor.

Škola nema vlastito parkiralište već postojećih 7 mjesta koje koriste i susjedi. Uz sjevernu dvoranu postoji prostor koji bismo željeli pretvoriti u nova parkirna mjesta.

1.3. Knjižni fond škole

KNJIŽNI FOND STANJE STANDARD Lektirni naslovi od 1. – 8. razreda 4376 15 – 30 primjeraka po

naslovu Književna djela i stručna literatura za učitelje

2577 do 5 primjeraka po naslovu

Ostalo (stručni časopisi) 5 naslova najmanje 15 naslovaUKUPNO 6953

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

16

1.4. Plan obnove i adaptacije

Školska zgrada je ove godine navršila 56 godina svoga postojanja i rada te je samim time jasna potreba temeljite obnove pojedinih njenih segmenata.

U novoj školskoj godini 2020./21. planiramo obnovu sanitarnih čvorova na zapadnoj vertikali zgrade i obnovu i opremanje kuhinje – koji su u prošloj školskoj godini stali zbog potresa i COVIDA-19, uređenja parkirališnog prostora ispred Škole.

Planiramo i zamjenu dotrajalih rasvjetnih tijela na hodnicima škole, u školskoj knjižnici, u sjevernoj sportskoj dvorani i informatičkoj učionici. Ovi problemi već duži niz godina postaju dio plana obnove no s obzirom da iziskuju novčana sredstva koja Škola sama ne može osigurati, njihovo rješavanje ovisi isključivo o Osnivaču te ćemo u ovoj školskoj godini zatražiti sanaciju istih.

Planiramo postupno uređenje, bojanje i opremanje kako učionica u prizemlju tako i na katu te informatičku učionicu. Opremit ćemo LCD projektorima dvije učionice (glazbene kulture i likovne kulture).

Uvođenjem izborne nastave – informatika za učenike od 1. – 4. razreda OŠ, planirali smo na katu jednu učionicu djelomično urediti za održavanje nastave informatike za RN, no uvođenjem Odredba HZJZ-a odustali smo, jer svaki razred je u svojoj učionici. To ćemo riješiti i urediti kada prestane COVID 19 i kada se ukažu prilike za to.

S obzirom da smo ove školske godine zbog organizacije rada prema odredbama HZJZ i MZO-a uredili zbornicu u učionicu za jedan četvrti razred, odlučili smo kupiti TV za taj prostor kako bi i ovdje učenici i učitelji imali mogućnost korištenja različitih alata, a da ne postavljamo LCD projektor, jer u budućnosti mislimo taj prostor vratiti u prvobitno stanje – zbornicu.

Početkom školske godine 2019./20. Osnivač je poslao stručnjake koji izrađuju elaborat koji uključuje školu u energetsku obnovu. Vjerujemo da ćemo uskoro ući u energetsku obnovu u kojoj je planirano uređenje krovišta, stolarije, fasade škole te kotlovnica te s loš ulja prešlo bi se na plinsko grijanje.

Škola planira i obnovu lektirnih naslova u školskoj knjižnici uz pomoć GU za obrazovanje – Osnivača i MZO-a.

Škola je sa svojim sredstvima provela infrastrukturu koja omogućuje bežični internet s obzirom na početak korištenja e-dnevnika. Iz donacija (Zagrebačka banka, Kaufland, PBZ, Croatia osiguranje) sve su učionice Škole opremljene računalima i dio učionica LCD projektorima što je već sada dotrajalo i staro.

Potrebna su nam hitno nova računala, ove školske godine škola je snimila video uradak i poslala ga na natječaj HEP-a koji doniraju računala školama u RH. Ako ne uspijemo na natječaju potrebna su nam dodatna ulaganja u računala, s obzirom da smo tražeći u donacijama dobili odgovor kako trenutno zbog COVIDA 19 ne vrše donacije (Zagrebačka banka i ostali…).

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

17

Tijekom školske godine 2019./20. u sklopu reforme i Škole za život tablete su primili i preuzeli učenici 5. i 7. razreda te za RN – 1. razred na 4 učenika – 1 tablet (u razredu). Prijenosna računala primili su učitelji RN i PB koji su radili u 1. razredu te predmetni učitelji koji su predavali u 5. i 7. razredima.

Ove školske godine već sada smo primili tablete za 5. i 7. razrede te tablete za 1. i 3. razrede (4 učenika – 1 tablet). Očekujemo da će uskoro stići i prijenosna računala za ostale učitelje koji u prošloj školskoj godini ista nisu dobili.

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

18

2. ZAPOSLENICI ŠKOLE U 2020./2021. ŠKOLSKOJ GODINI 2.1. Podatci o učiteljima

Red. br.

Ime i prezime Struka Stup. škol. spreme

1. Mireta Husković Razredna nastava VII. 2. Sanja Žagmeštar Razredna nastava VI. 3. Jasminka Čupić Razredna nastava VI. 4. Ivona Pierobon Šikman (PB) Razredna nastava VII. 5. Romana Kutlača (PB) Razredna nastava VI. 6. Slavica Ostojić Razredna nastava VI. 7. Ivica Pejić Razredna nastava VI. 8. Snježana Crneković Razredna nastava VI. 9. Maja Poljski (PB) Razredna nastava VII.

10. Nevenka Dimač (PB) Razredna nastava VI. 11. Antonija Marković Razredna nastava VII. 12. Ivana Matešić Razredna nastava VII. 13. Marina Milković Razredna nastava VI. 14. Daria Krapanić (PB) Razredna nastava VII. 15. Anamarija Čorko Razredna nastava VI. 16. Eleonora Juriša Lerotić Razredna nastava VII. 17. Brankica Bečirević Razredna nastava VI. 18. Barbara Rudež Razredna nastava VII. 19. Magdalena Šandor (PB) Razredna nastava VII. 20. Branka Vukadinović Hrvatski jezik VII. 21. Ivona Ferić Hrvatski jezik VII. 22. Darijo Marković Hrvatski jezik VII. 23. Morana Strahija Engleski jezik VII. 24. Maja Burazin Engleski jezik VII. 25. Gordana Barišić Lazar Engleski i njemački jezik VII. 26. Jelena Perković Njemački jezik VII. 27. Franka Krišanin Engleski jezik VII. 28. Maja Sučević Povijest VII. 29. Goran Cindrić Geografija VII. 30. Ana Komadina Povijest i geografija VII. 31. Gordana Gojmerac Dekanić Matematika VII. 32. Vlatka Hrkać Matematika VII. 33. Mateja Jagar Matematika VII. 34. Nedeljka Golubić Likovna kultura VI. 35. Ivona Pintar Glazbena kultura VII. 36. Ljiljana Hanžek Tjelesna i zdravstvena

kultura VII. 

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

19

37. Mario Šivak Tjelesna i zdravstvena kultura

VII. 

38. Marina Capan Obranović Tehnička kultura VII. 39. Nikolina Bekić Priroda, biologija i

kemija VII. 

40. Julian Hiti Priroda, biologija i kemija

VII. 

41. Miljenko Balaban Fizika VII. 42. Tihomir Drugčević Vjeronauk VII. 43. Tatjana Njegovec Vjeronauk  VII. 44. Stipo Šarić Vjeronauk  VII. 45. Saša Pupovac Informatika VII. 46. Bernarda Tonković Kuzmić Informatika (RN) VII. 47. Lucija Ružak (zamjena za

porodiljni M.H.) Razredna nastava VII. 

48. Marija Bervida (zamjena za bolovanje B.B.)

Razredna nastava VII. 

49. Marijana Jurišić (zamjena za rodiljni dopust V.H.)

Matematika VII. 

50. Mislav Nikolić (zamjena za G.B.L. – rad u MZO)

Engleski jezik/Njemački jezik

VII. 

U ovoj školskoj godini imamo 4 pripravnika iz reda odgojno-obrazovnih djelatnika škole: mag. primarne edukacije Marija Bervida, mag. prim. edukacije njemačkog jezika Mislav Nikolić, mag.prim. edukacije engleskog jezika Franka Klišanin, Marijana Jurišić, mag.prim.edukacije matematike. U ovoj školskoj godini imamo jednog pripravnika u programu stručnog osposobljavanja bez zapošljavanja: Marko Vuković, mag. edukacije tjelesne i zdravstvene kulture.

2.2. Podatci o ravnatelju i stručnim suradnicima

Red. br.

Ime i prezime Struka Radno mjesto

Radno vrijeme (od-do)

Rad sa strankama

1. Ksenija Gluhak VSS ravnateljica 8,00 – 16,00 uto 11,30 – 19,30

po potrebi

2. Iva Grčić VSS pedagoginja 8,00 – 14,00 sri i čet 12,00 – 18,00

čet od 14,00 do 18,00 sati

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

20

3. Marina Martinović

VSS logopetkinja uto, čet, pet 8,00 – 14,00

pet od 10,00 do 12,00 sati

4. Ksenija Stojanovski

VSS knjižničarka 8,00 – 14,00 /

2.3. Administrativno i tehničko osoblje

Red. br.

Ime i prezime Struka Radno mjesto Radno vrijeme (od-do)

1. Lidija Senegačnik VSS tajnica 7,00 – 15,00 2. Marina Britvec Marijan VSS voditelj

računovodstvenih poslova

7,00 – 15,00

3. Zdravko Gašparović SSS domar - ložač 6,00 – 14,00 14,00 – 22,00

4. Tomislav Stančin SSS domar - ložač 6,00 – 14,00 14,00 – 22,00

5. Manda Borac NKV spremačica 6,00 – 14,00 14,00 – 22,00

6. Zdenka Krivec SSS spremačica  6,00 – 14,00 14,00 – 22,00

7. Ana Mešnjak NKV spremačica  6,00 – 14,00 8. Dunja Paležac SSS spremačica  6,00 – 14,00

14,00 – 22,00 9. Anđa Sedlić SSS spremačica  6,00 – 14,00

14,00 – 22,00 10. Iva Sučić NKV spremačica  14,00 – 22,00 11. Blaženka Šućur SSS spremačica  6,00 – 14,00

14,00 – 22,00 12. Ivan Cecić - Karuzić SSS kuhar 6,00 – 14,00

7,30 – 15,30 13. Azra Sinković SSS kuharica 6,00 – 14,00

7,30 – 15,30

2.4. Tjedna zaduženja učitelja sadržana su u tablici u privitku Godišnjeg plana i programa škole.

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

21

3. ORGANIZACIJA RADA

3.1. Podatci o učenicima i razrednim odjelima

Razred

BROJ UČENIKA

UKUPNO UČENICI S TEŠKOĆAMA PBbroj

odjela dječaka djevojčica ukupno

uč. PP IP PSP

1. 3 28 31 59 / / / 482. 3 36 27 63 / / 1 473. 3 33 34 67 1 4 1 294. 3 34 32 66 / 5 1 /

1.–4. 12 131 124 255 1 9 3 124 5. 3 41 29 70 2 6 1 / 6. 3 36 31 67 2 5 3 / 7. 3 32 32 64 1 3 1 / 8. 3 27 25 52 3 2 2 / 5.–8. 12 136 117 253 8 16 7 /1.–8. 24 267 241 508 9 25 10 /

Razredni odjeli, njih 24, formirani su prema odredbama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupini u osnovnoj školi(NN 124/2009) i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupini u osnovnoj školi (NN 73/2010). Učenici 1.a, 1.b, 1.c, 2.a/b 2.c/b, 3.a/c i 3.b/c uključeni su u produženi boravak u 7 skupina što je za 1 skupinu više nego u prošloj školskoj godini. Naime, Osnivač je odobrio zaposlenje 1 učitelja PB na određeno vrijeme s obzirom na COVID 19 i Odluke HZJZ od 24.8.2020.

3.2. Organizacija smjene i dežurstava

U ovoj školskoj godini upisano je 508 učenika, što je 8 učenika više nego u šk. god. 2019./2020. Navedeni broj učenika raspodijeljen je u 24 razredna odjela.

Škola već devetu godinu radi u jednoj (jutarnjoj) smjeni. Za učenike 5./7. razreda nastava u jednom tjednu počinje u 8.00, a za učenike 6./8. razreda u 9.50, dok se u sljedećem tjednu zamjenjuju. Za učenike 1./2./3.razreda nastava uvijek započinje u 8.00, a završava u 12.20.

Produženi boravak traje od 12.00 - 17.00 s dežurstvom učitelja ujutro od 7.00 sati. Škola je, temeljem prikupljene potrebne dokumentacije, potpisala s roditeljima ugovor o ostvarivanju programa PB-a.

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

22

Nastava počinje u 8.00 sati, a sat traje 45 minuta. Odmori za učenike su 5 minuta nakon svakog sata, a nakon 2.i 3. sata odmor za užinu je 15/10 minuta. U ovoj školskoj godini 2020./21. učenici 4.a,b,c razreda započinju s nastavom zbog COVIDA 19 ujutro u 8 sati, jer smo zbornicu pretvorili u učionicu i svi učenici 4. razreda mogu krenuti kao i ostali razredni odjeli RN od 8 sati i više nisu u među-smjeni (do sada su polazili nastavu od 11:30-15:50). Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu.

Na porti škole dežura tehničko osoblje škole. O dežurstvu učitelja razredne nastave brine učiteljica Ivana Matešić, a o dežurstvu učitelja predmetne nastave satničarka Vlatka Hrkać.

Prava i dužnosti propisana su Pravilnikom o kućnom redu redu OŠ Voltino od 30.3.2012. i svi su učitelji, učenici i roditelji s njime upoznati na roditeljskim sastancima i satovima razrednika.

3.3. Kalendar škole 2020./21.

Školska godina 2020./21. traje od 01. rujna 2020. do 31. kolovoza 2021. Nastavna godina započela je 7.09.2020., a završit će 18.06.2021., u petodnevnom radnom tjednu. Ustrojena je u dva polugodišta : I. polugodište traje od: 7.09.2020. - 23.12. 2020., II. polugodište traje od: 11.01.2021. - 18.06. 2021. Tijekom nastavne godine škola je obavezna ostvariti najmanje 175 nastavnih dana koji su potrebni za provedbu broja nastavnih sati po nastavnim predmetima, utvrđenih propisanim kurikulumima i nastavnim planom i programom, odnosno 35 nastavnih tjedana. Školska godina 2020./2021. broji 179 nastavnih dana tijekom 37 nastavnih tjedana. Škola može nadoknadu iz objektivnih razloga neodržanih nastavnih sati odraditi promjenom rasporeda krajem nastavne godine. Jesenski odmor učenika počinje 02.11.2020., a završava 03.11.2020. 1. Zimski odmor učenika počinje 24.12.2020., a završava 08.01.2021. 2. Zimski odmor učenika počinje 23.02.2021., a završava 26.02.2021. Proljetni odmor učenika počinje 02.04.2021., a završava 09.04.2021. Ljetni odmor učenika počinje 21.6.2021. Škola će zainteresiranim učenicima, kao i do sada, u vrijeme odmora između dva polugodišta i dvije školske godine osigurati mogućnost pohađanja različitih aktivnosti.

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

23

TN PN 

Kalendar 2020./2021. RUJAN 2019. – 18 dana

Tj. Tur PON UTO SRI ČET PET SUB NED 24 25 26 37 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6

1. N 7 8 9 10 11 12 13 2. P 14 15 16 17 18 19 20 3. N 21 22 23 24 25 26 274. P 28 29 30

LISTOPAD 2019. – 22 dan4. P 28 29 30 1 2 3 45. N 5 6 7 8 9 10 11 6. P 12 13 14 15 16 17 18 7. N 19 20 21 22 23 24 25 8. P 26 27 28 29 30 31

STUDENI 2019. – 18 danaTj. Tur PON UTO SRI ČET PET SUB NED8. P 26 27 28 29 30 31 19. JO 2 3 4 5 6 7 8

10. P 9 10 11 12 13 14 1511. N 16 17 18 19 20 21 22 12. P 23 24 25 26 27 28 2913. N 30 1 2 3 4 5 6 PROSINAC 2019. – 17 dana 75 u 1.polugodištu

13. N 30 1 2 3 4 5 614. P 7 8 9 10 11 12 1315. N 14 15 16 17 18 19 20

P 21 22 23 24 25 26 27 ZO 28 29 30 31

SIJEČANJ 2020. – 15 dana Tj. Tur PON UTO SRI ČET PET SUB NED

ZO 28 29 30 31 1 2 3 ZO 4 5 6 7 8 9 10

16. N 11 12 13 14 15 16 1717. P 18 19 20 21 22 23 2418. N 25 26 27 28 29 30 31

VELJAČA 2020. – 16 dana Tj. Tur PON UTO SRI ČET PET SUB NED19. P 1 2 3 4 5 6 720. N 8 9 10 11 12 13 1421. P 15 16 f 17 18 19 20 2122. ZO 22 23 24 25 26 27 28

OŽUJAK 2020. – 23 dana 23. P 1 2 3 4 5 6 7 24. N 8 9 10 11 12 13 14 25. P 15 16 17 18 19 20 2126. N 22 23 24 25 26 27 28

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

24

15. – 19.3. IUN PN ‐ prijedlog 

27. P 29 30 31TRAVANJ 2020. – 16 dana

Tj. Tur PON UTO SRI ČET PET SUB NED27. P 29 30 31 1 2 3 4

PO 5 6 7 8 9 10 1128 P 12 13 14 15 16 17 1829. N 19 20 21 22 23 24 2530. P 26 27 28 29 30

SVIBANJ 2020. –19 dana 30. P 26 27 28 29 30 1 2 31. N 3 4 5 6 7 8 9 32. P 10 11 12 13 14 15 1633. N 17 18 19 20 21 22 2334. P 24 25 26 27 28 29 3035. N 31 LIPANJ 2020. - 12 dana 101 u 2. polugodištuTj. Tur PON UTO SRI ČET PET SUB NED35. N 31 1 2 3 4 5 6 36. P 7 8 9 10 11 12 13 37. N 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

11.5. školski izlet - NENASTAVNO 14.5. Dan škole – NENASTAVNO 4.6. uz Tijelovo - NENASTAVNO Na osnovi čl. 43 Državnog pedagoškog standarda škola će biti otvorena učenicima u vrijeme između dva polugodišta (zimski odmor), proljetnog odmora i između dvije nastavne godine (prvih deset dana po završetku nastave). Provodit će se one aktivnosti za koje učenici pokažu najveći interes. Dopunska nastava za učenike organizirat će se prema odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Mje

sec

Broj dana Blagdani i neradni dani-

učeničkih praznika

Dan škole, školske priredbe, odmori učenika radnih nastavnih

I. polugodište

od 7. rujna 2020.

IX. 22 18 8

X. 22 22 9 22.10. terenska nastava PN

XI. 21 18 10

1.11. Svi Sveti – blagdan

Jesenski odmor učenika od 02.11.2020. do 03.11.2020.

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

25

do 23.12.2020.

god.

18.11. Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja

na žrtve Vukovara i Škabrnje

XII. 22 17 9

16. prosinca 2020. Božićni sajam

16. prosinca 2020. Božićna priredba

25. prosinca – Božić 26. prosinca – Sveti Stjepan

UKUPNO I. polugodište

87 75 36

II. polugodište

od 11. siječnja 2021.

do 18. lipnja 2021. god.

I. 19 15 12

1. siječanj 2021. Nova godina

6. siječnja 2021. Sveta tri kralja

1. Zimski odmor učenika

od 24.12.2020. do 08.01.2021.

II. 20 16 8 2. Zimski odmor učenika

od 23.02.2021. do 26.02.2021.

III. 23 23 8

U tjednu od 15. do 19.3. realizirat će se terenska nastava PN.

30. i 31.3. Proljetni sajam

IV. 21 16 9

04. travnja 2021. Uskrs

05. travnja 2021. Uskrsni ponedjeljak

Proljetni odmor učenika od 02.04. do 09.04.2021.

V. 21 19 10

1.svibnja 2021. – Praznik rada

30. svibnja 2021. Dan državnosti

10. – 14.5.2021. Tjedan škole Voltino

12.svibnja 2021. – Školski izleti

14.svibnja 2021.- Dan škole

14.5.2021. Sajam uz Dan škole

VI. 20 12 10

03.06.2021. – Tijelovo

Ljetni odmor učenika

od 19. lipnja 2021.

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

26

3.4. Raspored sati  

Budući da radimo u jednoj smjeni u rasporedu sati navedena je, uz redovitu nastavu i izborna nastava što čini ukupno dnevno opterećenje učenika. Škola će u posljednja tri tjedna nastave, nakon što se napravi analiza ostvarenog broja sati po nastavnim predmetima, po potrebi, izmijeniti raspored sati za učenike kako bi se u potpunosti ostvario broj sati po svim nastavnim predmetima (radi neradnih dana tijekom godine i predmeta koji su rasporedom sati predviđeni tih dana).

Prehrana učenika U školi je organiziran, za učenike koji to žele, mliječni obrok, ručak i užina po cijenama koje je odredio Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba i koje su sadržane u Programu javnih potreba Grada Zagreba za 2020. Ručak se dovozi iz Osnovne škole I. Meštrovića. Sufinancirana cijena ručka za učenike iznosi 6,50 kn, mliječnog obroka 3,50 kn, a užine 2,00 kn. Učenik može sukladno svojem materijalnom i socijalnom statusu ostvariti dodatno pravo na sufinanciranu ili besplatnu prehranu prema kriterijima Gradskog ureda za obrazovanje objavljenim u Programu. Škola i ove godine nastavlja s provedbom projekta „Shema školskog voća i povrća“ za sve učenike od 1. do 8. razreda i „Program školskog mlijeka“ za učenike od 1.- 4. razreda.

22.06.2021. Dan antifašističke borbe

VII. 22 0 9 5.8.2021. Dan domovinske zahvalnosti

15.08.2021. Velika Gospa VIII. 21 0 9

UKUPNO II. polugodište 167 101 75

U K U P N O: 254 176 111  

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

27

4. GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLE

Godišnji plan i program rada usklađen je s Nastavnim planom i programom za osnovnu školu iz 2006. godine (4. razredi i 8. razredi. - svi predmeti osim biologije, kemije i fizike) te novim Predmetnim kurikulumima za učenike 1., 2., 3., 5., 6. i 7. razreda te 8. razred - biologija, kemija i fizika koji kreću od ove školske godine koji će ujedno biti i objavljen na službenoj web stranci škole. Svi godišnji planovi i programi po nastavnim predmetima od 1.- 8. razreda, sastavni su dio godišnjeg plana i programa rada. Sadržaj Školskog kurikuluma također će biti objavljen na mrežnoj stranici škole.

4.1. Modeli i preporuke za rad u uvjetima povezanima uz COVID-19; pedagoška školska godina 2020./21.

ORGANIZACIJA NASTAVE U ŠKOLSKOJ GODINI 2020./2021.

Organizacija nastave usklađena je s uputama MZO i HZJZ u cilju sprječavanja i suzbijanja epidemije COVID -19. Učenici ili njihovi roditelji/skrbnici dužni su izmjeriti tjelesnu temperaturu učeniku svaki dan prije dolaska u školu te u slučaju povišene temperature (više od 37,2) učenik ne dolazi u školu već se javlja telefonski ili putem e-maila učitelju/razredniku i izabranom pedijatru/liječniku obiteljske medicine radi odluke o daljnjem postupanju.

U školu učenici ulaze prema unaprijed utvrđenom rasporedu po razredima i samo u vrijeme koje je utvrđeno za ulazak njihovog razreda.

Učenici ulaze na slijedeće ulaze:

GLAVNI ULAZ ŠKOLE: 1.b, 1.c, 2.c, 4.a, 5.b, 6.b, 7.b, 8.b 

SJEVERNI ULAZ – KOD SPORTSKE DVORANE: 2.a, 3.a, 3.c, 4.b, 5.a, 6.a, 7.a, 8.a

JUŽNI ULAZ – KOD SPORTSKE DVORANE: 1.a, 2.b, 3.b, 4.c, 5.c, 6.c, 7.c, 8.c 

Ukoliko, samo iznimno, dođe do kašnjenja učenika, učenik ulazi na glavni ulaz Škole. Učenici od 5.-8. razreda prilikom ulaska u školu i korištenja zajedničkih prostorija obavezni su imati maske. Pri ulasku u školsku zgradu učenici dezinficiraju obuću (prelazak preko dezinfekcijskog tepiha) a potom i mijenjaju obuću (preizuvanje).

Tijekom boravka u školi učenici boravi u svojoj odgojno-obrazovnoj skupini (razredu) i ne miješaju se s učenicima iz drugih odgojno-obrazovnih skupina. Prilikom prolaska kroz zajedničke prostorije (hodnik/toalet) preporuka je ne dodirivat površine ili predmete i kretati se po unaprijed definiranoj ruti kretanja.

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

28

Učenici bi trebali što je više moguće održavati distancu (fizičku udaljenost) od druge djece i odraslih (preporuka najmanje 1,5 m).

IZLASCI UČENIKA IZ UČIONICE I ŠKOLE

Učitelj koji ima zadnji sat s nekim razredom odgovoran je za red i nadzor izlaska učenika iz učionice. Učitelj nadzire da učenici iz učionice izlaze jedan po jedan, da drže distancu, da se ne stvara gužva. Svi ostaju na svojim mjestima dok redom (od prvog kod vrata do zadnjeg u zadnjoj klupi) na nekoga ne dođe red za izlazak. Učenici koji imaju izbornu nastavu ostaju na svojim mjestima u učionici. Kad svi učenici izađu iz učionice tada tek učitelj izlazi iz razreda.

ODLAZAK UČENIKA NA TOALET

Učenici odlaze na toalet u vrijeme kad su odmori. Iznimno u slučaju hitnosti učenici odlaze na toalet i pod satom. Toalet se ne koristi za točenje vode u bočice i druge stvari za koje toalet nije namijenjen i u toaletu se zadržava samo onoliko koliko je potrebno. S obzirom na to da se razredna odjeljenja ne smiju miješati mora se voditi računa da su u toaletu samo učenici istog razrednog odjeljenja i to najviše njih 2. PREHRANA UČENIKA – PRVI VELIKI ODMOR

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

29

Učenici objeduju u učionicama u vrijeme kad je rasporedom određeno vrijeme njihove prehrane u predmetnoj nastavi, odnosno kad su učiteljice RN dogovorile vrijeme za prehranu za svoj razred u razrednoj nastavi.

Pladanj s obrocima donosi kuhar//kuharica na stol ispred ulaza u svaki razred i ne zadržava se ispred učionice. Onaj koji donosi hranu pred učionicu obvezno mora dezinficirati ruke i imati masku na licu. Pladanj s obrocima mora biti pokriven i s gornje strane, odnosno obroci moraju biti zaštićeni odozgora ili svaki obrok prekriven salvetom.

KORIŠTENJE KNJIŽNICE

Učenici ne odlaze u knjižnicu. Knjižničarka je zadužena napraviti raspored po razredima kada koji dan je predviđeno vraćanje/podizanje knjiga za pojedini razred.

Učenici knjige izmjenjuju na način da u dogovoreni dan kod ulaska u učionicu knjige koje vraćaju s iskaznicom u knjizi ostave na stolu ili stolici ispred učionice. U knjizi također napišu na cedulju koju knjigu žele podići ili jave knjižničarki putem MS Teamsa (viši razredi). Knjižničarka zatim pokupi knjige koji učenici vraćaju, a one koje podižu im ostavi na stolici ili klupi ispred razreda te ih oni pokupe kad odlaze kući ili drugi dan, ovisno o dogovoru s knjižničarkom. Razredna nastava – učiteljice će pokupiti sve naslove koje čitaju i s učenicima unutar razreda pratiti čitanje i mijenjanje knjiga. Kada svi pročitaju, vraćaju prema protokolu i dogovoru knjižnjčarki.

NASTAVA TZK U DVORIŠTU ŠKOLE I OSTALE AKTIVNOSTI U DVORIŠTU ŠKOLE

Nastava TZK odvija se kad je god to moguće u vanjskim prostorima škole. Također i druge aktivnosti vezane uz nastavu mogu se kad god je to moguće odvijati u školskom dvorištu.

Treba voditi računa da niti u vanjskim prostorima ne smije doći do miješanja razrednih odjeljenja. U

Ako učenici izlaze u dvorište/nastavu TZK odmah 1. sat ulaze u školu i odlažu svoje torbe u svačionicama.

Kod izvođenja nastave TZK potrebno je voditi računa o tome da se ne odvijaju sportske i druge igre gdje dolazi do izravnog kontakta među učenicima.

Kod bavljenja sportskim aktivnostima na otvorenom potrebno se pridržavati uputa HZJZ-a.

Učitelji koji provode vanjske aktivnosti/nastavu TZK u dvorištu škole moraju voditi računa o tome da učenici kod vraćanja u školsku zgradu trebaju oprati ruke kod ulaska u svoj razred u kojem nastavljaju s nastavom. Nužno je osigurati da u vrijeme kad se neki razred vraća u svoju učionicu ne dolazi do miješanja učenika s drugim razrednim odjeljenjima koji bi se u to vrijeme mogli naći na hodniku zbog odlaska u toalet. Potrebno je zbog toga upoznati sve ostale učitelje kada koji razred ima aktivnosti/nastavu TZK vani, tj. kada se vraća u školu.

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

30

UČENICI KOJI NE POHAĐAJU NASTAVU VJERONAUKA

Učenici koji ne pohađaju nastavu vjeronauka, a ako vjeronauk nije 1. ili zadnji blok (sat) mogu boraviti u holu ili nekoj drugoj prostoriji gdje će biti pod nadzorom. Isto vrijedi i za razrednu nastavu s učiteljicama/učiteljem.

Ukoliko je nastava vjeronauka 1. blok (sat) ti učenici dolaze kasnije na nastavu uz propisanu proceduru kod ulaska u školu, a ako je zadnji blok (sat) ti učenici odlaze iz škole ranije uz propisanu proceduru izlaska iz škole. Učenici koji naknadno dolaze ili ranije odlaze iz škole ne smiju se tom prilikom miješati s učenicima drugih razrednih odjeljenja. Kod ulaska o tome brigu vodi dežurni učitelj, a kod odlaska učitelj koji je s tim učenikom imao zadnji blok (sat).

DODATNA, DOPUNSKA I IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

Sukladno uputama MZO ovaj oblik nastave bi se u svim slučajevima kada grupa nije homogena, odnosno sastavljena je od učenika više razrednih odjeljenja, trebao održavati na daljinu. Učitelji koji imaju nehomogene grupe, ako to žele, mogu održavati i ove oblike rada u školi, na način kako je dalje navedeno u tekstu. U slučaju rada na daljinu koristi se isključivo platforma za rad – MS Teams.

Izvannastavne aktivnosti u školi može održavati samo razredna nastava ako su učenici samo iz jednog razrednog odjeljenja i ako za to postoji dovoljno prostora s obzirom da izborna/dodatna/dopunska imaju uvijek prednost pred INA. Svi ostali INA održavaju isključivo virtualno.

OSTALE AKTIVNOSTI, PROJEKTI, OBILJEŽAVANJA, PRIREDBE, IZVANUČIONIČNA NASTAVA

Učitelji u školskom kurikulumu mogu planirati samo one aktivnosti (projekte, obilježavanja, predavanja, radionice, zabavna događanja) čija realizacija je moguća na način da ne dolazi do miješanja razrednih odjeljenja, odnosno da svaki razred tu aktivnost provodi u svom razrednom odjeljenju.

Do daljnjega se ne održavaju priredbe i ostale aktivnosti koje uključuju učenike više razrednih odjeljenja. Također se ne planira niti realizira izvanučionička nastava, osim u svom mjestu stanovanja uz suglasnost roditelja. Ukoliko dođe do promjene i poboljšanja epidemiološke situacije, školski kurikulum će se promijeniti i tada će se planirati one aktivnosti (izvanučionička nastava, putovanja, posjeti) koji će se moći realizirati.

Tijekom trajanja ovih mjera također su zabranjeni bilo kakvi posjeti kazališnih skupina i grupa školi, kao i odlasci u kina/kazališta i sl.

Dogovoreno je da ćemo planirati školski kurikulum kao da su svi uvjeti kao i prije COVIDA19, ali uz napomenu dok vlada pandemija COVIDA 19 isključivo je sve organizirano prema odlukama i preporukama MZO-a i HZJZ-a.

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

31

IZRAZITO VULNERABILNI UČENICI I DJELATNICI, UČENICI I DJELATNICI U SAMOIZOLACIJI ILI UČENICI I DJELATNICI OBOLJELI OD VIRUSA – UČENICI I DJELATNICI KOJI BORAVE KOD KUĆE – NASTAVA NA DALJINU

Za učenike koji spadaju u izrazito vulnerabilnu skupinu (prema potvrdi obiteljskog/liječnika školske medicine), za učenike u samoizolaciji i za učenike oboljele od virusa COVID-19 (kada nemaju izrazite simptome, nisu bolesni ili nisu u bolnici) organizira se nastava na daljinu.

Nastavu na daljinu s tim učenicima izvode oni učitelji koji im predaju.

Cijela škola, svi razredni odjeli ukoliko dođe do nastave na daljinu koriste platformu Temsa.

Svaki učitelj razredne i predmetne nastave je dužan razraditi i pripremiti komunikacijske kanale za nastavu na daljinu kada postoje gore navedeni slučajevi, ali i kao pripremu u slučaju da dođe do potpunog prelaska na virtualnu nastavu zbog lockdowna cijelog razrednog odjeljenja ili cijele škole. Komunikacijski kanali i materijali, način rada i komunikacije te sve ostalo važno za nastavu na daljinu učitelji koji predaju nekom učeniku ili razredu na daljinu trebaju organizirati na način najprihvatljiviji i najlakši za praćenje i vođenje i na način da ne dolazi do preopterećenja učitelja, roditelja i učenika.

Učitelji/nastavnici koji spadaju u izrazito vulnerabilne skupine mogu, sukladno nastavnom predmetu, ali i dobi učenika koje poučavaju, izvoditi nastavu na daljinu u skladu s potrebama i mogućnostima o čemu odlučuje ravnatelj.

Kod nastave na daljinu potrebno je rad organizirati prema smjernicama i uputama:

MZO-a i HZJZ-a.

Radno-pravni status onih koji rade u školi i u nastavi na daljinu istovremeno za sada još nije usuglašen u smislu vrednuje li se to kao dupli /prekovremeni/ rad te će se u skladu s mišljenjima i naknadnim uputama i mijenjati ove upute.

RODITELJSKI SASTANCI I KOMUNIKACIJA RAZREDNIKA I UČITELJA S RODITELJIMA

Roditeljski sastanci održavaju se u pravilu na daljinu, komunikacijskim kanalima i platformi Teamsa za koje se odlučila cijela Škola. Razrednik je prethodno (putem mrežne stranice škole ili putem učenika) obavijestio roditelje (pošalje upute o korištenju i načinu prijave).

U iznimnim slučajevima roditeljski sastanci mogu se održavati i uživo s roditeljima i to u školskom dvorištu (na otvorenom). Kad se sastanci održavaju izravno s roditeljima oni ne bi trebali trajati duže od 15 minuta.

Obvezna je komunikacija učitelja kao i komunikacija s roditeljima učenika kako bi se ukazalo na napredovanje učenika ili možebitne teškoće. U toj komunikaciji ključna je uloga

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

32

razrednika. Ni na koji način ne preporučuje se komunikacija koja će određene roditelje i djecu staviti u nepovoljniji položaj.

Razrednici su dužni roditelje obavijestiti (putem mrežne stranice škole, preko učenika) o tome na koji način i kada mogu komunicirati s razrednikom, stručnom službom, ravnateljem, ostalim učiteljima i to samo u radne dane. Roditelji imaju obvezu brinuti se i informirati o uspjehu svoja djeteta, njegovom napretku u radu, možebitnim problemima i ostalim važnim činjenicama iz djetetova obrazovanja, a učitelji/razrednici/stručna služba imaju dužnost da im te informacije daju na način primjeren epidemiološkoj situaciji i mjerama koje vrijede u školi.

Sve suglasnosti i ostalu dokumentaciju koju su roditelji dužni potpisati ili predati na početku ili tijekom školske godine ispunjavati će i slati školi preko obrazaca na mrežnim stranicama škole. Pri tome se moraju koristiti svojim e-mail adresama koje su prethodno naveli kao službene za komunikaciju. Ukoliko neki roditelj nema tehničkih uvjeta ili znanja da to učini na daljinu, njemu će se ti materijali dostaviti putem učenika kući na potpis.

DEŽURNI UČITELJI, GLAVNI DEŽURNI UČITELJ

Za vrijeme trajanja posebnih mjera i posebne organizacije nastave nema klasičnog dežuranja učitelja. Svaki učitelj djelomično tijekom svog svakodnevnog odgojno-obrazovnog rada u školi obavlja i neke poslove dežurstva (nadgledanje ulaska učenika, nadgledanje dezinfekcije i reda kod prehrane, vođenje brige o odlasku na toalet, vođenje brige o pranju i dezinfekciji ruku, provjetravanje učionica itd.).

Svaka smjena svaki dan ima jednog glavnog dežurnog učitelja. Popis glavnih dežurnih učitelja utvrđuje ravnatelj s obzirom na raspored sati. Glavni dežurni učitelj ima neka posebna zaduženja, obveze i nadležnosti povezane i s provođenjem epidemioloških mjera, kao i organizacije i koordinacije rada u školi (kad nema ravnatelja, kad nema pedagoginje).

PEDAGOŠKA I STRUČNA SLUŽBA I ADMINISTRACIJA ŠKOLE

Pedagoška i stručna služba škole dužna je napraviti raspored rada.

Komunikacija učenika i roditelja s pedagoškom i stručnom službom te administracijom (ravnatelj, pedagoginja, tajništvo, računovodstvo) odvija se isključivo virtualno, telefonski, putem e-maila ili na drugi način na daljinu.

Izravna komunikacija učitelja s pedagoškom i stručnom službom te administracijom također treba biti svedena na najmanju moguću mjeru, odnosno najviše koristiti način komunikacije na daljinu (e-mail, SMS, telefon, platformu Teamsa i sl.)

Izravnu komunikaciju pedagoške i stručne službe te administracije s učenicima, roditeljima, djelatnicima i ostalim osobama moguće je realizirati samo ukoliko je to krajnje nužno i potrebno, a o čemu odlučuju ravnatelj i pedagoginja.

TEHNIČKA SLUŽBA

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

33

Tehnička služba škole (spremačice, kuharica/kuhar, domari) dužna je postupati u skladu s ovom organizacijom, te u suradnji s ravnateljicom i tajnicom škole napraviti plan i raspored čišćenja i održavanja prostora sukladno organizaciji po smjenama, korištenju učionica, prehrani, korištenju toaleta. Raspored čišćenja, održavanja i dezinfekcije mora biti usklađen s propisanim načinom čišćenja i održavanja prostora i škole koji je donio Hrvatski zavod za javno zdravstvo.

ULAZAK STRANIH OSOBA U ŠKOLU I ŠKOLSKO DVORIŠTE, KORIŠTENJE DVORANE ZA VANJSKE KORISNIKE, DOSTAVA

Tijekom važenja ovih epidemioloških mjera, kao i posebne organizacije rada škole, svim osobama koje nisu djelatnici i učenici škole zabranjen je ulazak u prostor škole. Pod prostorom škole podrazumijevaju se školska zgrada i školsko dvorište i igralište. Ulazak za roditelje reguliran je posebno u epidemiološkim mjerama.

Ulazak u školsku zgradu dozvoljen je osobama koje vrše dostavu/poštu. Oni su dužni na vratima škole pozvoniti/pokucati. Ne ulaze u prostor škole nego dežurna spremačica ili osoba koje je zadužena na ulazu preuzimaju poštu/dostavu.

Korištenje sportske dvorane za vanjske korisnike tijekom važenja ovih posebnih okolnosti i posebne organizacije rada nije dozvoljeno, osim ako drugačije odredi HZJZ.

Nakon završetka nastave i odlaska svih djelatnika školska zgrada se zaključava i nikome nije dozvoljen ulazak i korištenje prostora škole u vrijeme dok škola ne radi.

COVID-19 PROTOKOL IZOLACIJE AKO SE USTANOVE SIMPTOMI KOD UČENIKA

POSTUPAK IZOLACIJE ZAPOČINJEMO UKOLIKO UTVRDIMO SLJEDEĆE

Opći simptomi postojanja zaraze kod neke osobe:

1. kašalj, grlobolja, poteškoće u disanju (ako se učenik požali na poteškoće)

2. proljev, povraćanje, bol u trbuhu (ako se učenik požali na poteškoće)

3. gubitak osjeta njuha i okusa

4. temperatura

Najbolji postupak utvrđivanja postojanja potrebe za pokretanjem izolacije je ako utvrdimo da učenik nema osjet njuha i okusa (damo mu nešto da pomiriše npr. maramicu za dezinfekciju ili bombon za osjet okusa) ili mjerenje temperature pod pazuhom (viša od 37,2) u kombinaciji sa simptomima pod 1. i 2..

Ukoliko smo utvrdili sumnju u postojanje zaraze pokrećemo postupak izolacije

POSTUPAK IZOLACIJE:

1. Učenik i učitelj te ostali učenici koji imaju masku odmah stavljaju masku na lice.

2. Otvaraju se odmah svi prozori u učionici.

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

34

3. Internim sustavom dojave (mobitel, SMS, viber poruka) odmah se obavještava ravnatelj ili pedagog koji određuju osobu koja će učenika odvesti u sobu za izolaciju.

4. Do dolaska osobe koja će učenika odvesti u sobu za izolaciju učitelj vodi računa da su ostala djeca u razredu mirna i s njima treba porazgovarati i umiriti ih.

5. Osoba koja je određena da odvede učenika u sobu za izolaciju odlazi do sobe za izolaciju, otvara prozore i prozračuje prostoriju, oblači jednokratnu pregaču, stavlja masku, vizir i jednokratne rukavice koje se tamo nalaze te odlazi po učenika u razred, odvodi ga u sobu za izolaciju i boravi s njim do dolaska roditelja.

6. Škola (ravnatelj, tajnica, pedagoginja, razrednik) obavještavaju roditelja da hitno dođu po dijete u školu.

7. Ukoliko ravnatelj nije u školi pedagoginja ili tajnica ili razrednik obavještavaju ravnatelja o pokretanju postupka izolacije.

8. Roditelji koji dolaze po dijete ne ulaze u školu nego čekaju pred vratima škole i pozvone – pokucaju.

9. Osoba koja vodi dijete u izolaciju ni u kojem slučaju ne dodiruje učenika, na što većoj je distanci od njega i u pratnji i dok boravi s njime u prostoriji za izolaciju.

10. Osoba koja je s učenikom u sobi za izolaciju prati dijete do izlaznih vrata i predaje ga roditeljima. Osoba u pratnji treba roditeljima reći da odmah trebaju kontaktirati nadležnog liječnika ili epidemiologa i javiti školi što prije je li učenik zaražen ili nije.

POSTUPAK NAKON IZOLACIJE:

1. Razredni odjel u kojem se dogodio pojedinačni slučaj sumnje u zarazu u pravilu dalje nastavlja s radom. Ukoliko se radi o grupiranju osoba (više osoba) s istim simptomima nakon izolacije tih osoba ostali učenici odlaze kući.

2. Mjesto (stol, stolica, predmeti na stolu, knjige) na kojem je sjedio učenik kod kojega je utvrđena sumnja u zarazu ne smije se dodirivati.

3. Nakon nastave učionica i prostorija za izolaciju u kojoj je boravio učenik moraju se dezinficirati. Do dezinfekcije, a nakon odlaska učenika nitko ne smije ulaziti u prostoriju za izolaciju.

4. Ukoliko se mjerila temperatura učeniku potrebno je dezinficirati toplomjer.

5. Potrebno je dezinficirati sve prostorije (hodnik, toalete) gdje je učenik prolazio, sve dodirne površine i to prema uputama za dezinfekciju u slučaju boravka osobe za koju se sumnja da je zaražena u ustanovi.

6. Ukoliko se radi o grupiranju više osoba sa simptomima COVID-19 ravnatelj o tome hitno obavještava nadležnog epidemiologa.

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

35

7. U slučaju potvrde zaraze kod učenika roditelj je dužan o tome obavijestiti školu, a škola dalje postupa po uputama nadležnog epidemiologa u vezi samoizolacije osoba koje su bile u kontaktu sa zaraženim učenikom.

4.2. Reforma u šk. godini 2020./21.

U školskoj godini 2019./20. u obrazovnu reformu Škola za život! ušli smo s promjenama u obrazovnom sustavu i započeli s uvođenjem novih kurikuluma u 1. i 5. razrede osnovne škole, 7. razred osnovne škole za predmete Biologija, Fizika i Kemija.

Kako smo upoznati tijekom sljedećih školskih godine kurikularna reforma u škole će ući prema sljedećem rasporedu:

2019./20. 2020./21. 2021./22. 2022./23. 1. razred svi predmeti uvedeni uvedeni uvedeni 2. razred svi predmeti uvedeni uvedeni 3. razred svi predmeti uvedeni uvedeni 4. razred svi predmeti uvedeni 5. razred svi predmeti uvedeni uvedeni uvedeni 6. razred svi predmeti uvedeni uvedeni

7. razred Biologija, Fizika i Kemija

svi predmeti uvedeni: B, K F

Geografija

uvedeniuvedeni

8. razred Biologija, Fizika i Kemija

svi predmeti uvedeni: B, K F

Geografija

4.3. Tjedni i godišnji fond sati po razredima za obvezne nastavne predmete

Predmet/ razred

1.abc 2.abc 3.abc 4.abc 5.abc 6.abc 7.abc 8.abc

T/G T/G T/G T/G T/G T/G T/G T/G UG Hrvatski jezik

5/525 5/525 5/525 5/525 5/525 5/525 4/420 4/420 3990

Likovna kultura

1/105 1/105 1/105 1/105 1/105 1/105 1/105 1/105 840

Glazbena kultura

1/105 1/105 1/105 1/105 1/105 1/105 1/105 1/105 840

Engleski jezik

2/140 2/140 2/140 2/140 3/210 3/210 3/210 3/210 1400

Njemački jezik

2/70 2/70 2/70 2/70 3/105 3/105 3/105 3/105 700

Matematika 4/420 4/420 4/420 4/420 4/420 4/420 4/420 4/420 3360 Priroda / / / / 1,5/15

7,5 2/210 367,5

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

36

Biologija / / / / 2/210 2/210 420 Kemija / / / / 2/210 2/210 420 Fizika / / / / 2/210 2/210 420 Priroda i društvo

2/210 2/210 2/210 3/315 / / / / 945

Povijest / / / / 2/210 2/210 2/210 2/210 840 Geografija / / / / 1,5/15

7,5 2/210 2/210 2/210 787,5

Tehnička kultura

/ / / / 1/105 1/105 1/105 1/105 420

TZK 3/315 3/315 3/315 2/210 2/210 2/210 2/210 2/210 1995 Informatika / / / / 2/210 2/210 / / 420 UKUPNO: 20/1890 20/1890 20/189

0 20/189

0 25/252

0 26/26

25 29/273

0 29/27

30 18 165

4.4. Tjedni i godišnji fond sati za izborne nastavne predmete po razredima

Predmet/ razred

1.abc 2.abc 3.abc 4.abc 5.abc 6.abc 7.abc 8.abc

T/G T/G T/G T/G T/G T/G T/G T/G UG Njemački jezik

/ / / 2/70 2/140 2/70 2/70 2/70 420

Engleski jezik

/ / / 2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 350

Vjeronauk 2/210 2/210 2/210 2/210 2/210 2/210 2/210 2/210 1680 Informatika 2/210 2/210 2/210 2/210 / / 2/140 2/140 1120 UKUPNO: 4/420 4/420 4/420 8/560 6/420 6/350 8/490 8/490 3570

4.5. Plan izvanučioničke nastave i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole

Izvanučionička nastava je oblik nastave koji podrazumijeva ostvarivanje planiranih programskih sadržaja izvan školske ustanove. U izvanučioničku nastavu spadaju: školski izleti, školske ekskurzije, terenska nastava i škola u prirodi. U druge odgojno-obrazovne aktivnosti izvan škole spadaju: škola plivanja, posjeti i sudjelovanje u kulturnim i sportskim manifestacijama. Vođenje djece na bazen (provjera plivanja i nastava plivanja) škola organizira u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje za II.a, II.b i II.c. Školu u prirodi planiramo : - Crikvenica , IV. razred, 7. - 11.9.2020. (tri odjela, pet učitelja)

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

37

u organizaciji Gradskog ureda za obrazovanje. Cijenu dijela programa Škole u prirodi financiraju roditelji, a drugi dio programa i prijevoz financira se iz gradskog proračuna. Terenska nastava je oblik izvanučioničke nastave koji se izvodi u izvornoj stvarnosti, s ciljem njenog upoznavanja u kojoj se mogu primjenjivati i istraživačke metode. Organiziramo je za sve učenike od 1. – 8. razreda prema Planu terenske nastave i u skladu sa školskim kurikulumom. Prema novom Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti izvan škole za terensku nastavu učitelj voditelj izrađuje izvedbeni plan i program koji obuhvaća odgojno-obrazovne ciljeve, ishode učenja, nastavna sredstva, oblike rada, metode, tehnike i postupke istraživanja, načine i oblike praćenja te elemente i kriterije vrednovanja ostvarenih ciljeva i ishoda. Odgojno-obrazovni ciljevi i ishodi učenja u terenskoj nastavi proizlaze iz nastavnoga programa pojedinih nastavnih predmeta i predmetnih kurikula. Procedura izbora ponuda za organizaciju terenske nastave provodi se po Pravilniku o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti i Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o izvođenju izleta, ekskurzija i drugih odgojno-obrazovnih aktivnosti. Učiteljice razredne nastave unutar svoga Stručno vijeća i učiteljice hrvatskog jezika u predmetnoj nastavi zadužene su za koordinaciju i organizaciju posjeta kazališnim i kino predstavama.

PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./21.

provodit će se prema trenutnoj situaciji vezanoj uz COVID 19 te prema školskom kurikulumu za šk. godinu 2020./21.

4.6. Plan izborne nastave u školi

Izborna nastava se ocjenjuje u imeniku učenika i ista ulazi u prosjek ocjena za opći uspjeh. Izborna nastava će se u pravilu izvoditi izvan rasporeda sati, a može biti i u rasporedu sati redovne nastave, ako je to organizacijski moguće. Izborna nastava vjeronauka prema Ugovoru o katoličkom vjeronauku u javnim školama i vjerskom odgoju u javnim predškolskim ustanovama, zaključenog između Vlade RH i Hrvatske biskupske konferencije, izvodi se pod istim uvjetima pod kojima se izvodi nastava ostalih obveznih predmeta, napose s obzirom na položaj vjeronauka unutar rasporeda sati. Škola pri tome vodi računa o tjednom i dnevnom opterećenju učenika propisanom Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Redovita nastava za učenike razredne nastave ne može iznositi više od 4 sata dnevno, a za ostale učenike više od 6 sati dnevno. Nastavnim planom i programom za osnovnu školu prema elementima Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda predviđeno je tjedno opterećenje učenika:

- 1.-4. razred – 18 sati redovne nastave + sat razrednika

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

38

- peti razredi – 22 sata redovne nastave + sat razrednika - šesti razredi – 23 sata redovne nastave + sat razrednika - sedmi razredi – 26 sati redovne nastave + sat razrednika - osmi razredi – 26 sati redovne nastave + sat razrednika

Učenik može izabrati do 4 izborna predmeta.

Ove školske godine učenici od 1. – 4. razreda pohađat će izbornu nastavu informatike s 2 sata tjedno od IV. do VIII. razreda pohađat će izbornu nastavu iz njemačkog jezika s 2 sata tjedno i izbornu nastavu iz engleskog jezika a 2 sata tjedno, informatike VII. - VIII. razred po 2 sata tjedno, vjeronauk od I.-VIII. razreda 2 sata tjedno.

Red.

br.

Naziv

programa

Razredni

odjeli

Broj

skupina

Izvršitelj

programa

Sati

Tjedno Godišnje

1. Vjeronauk I. – IV. 12 Stipo Šarić 24 840

2. Vjeronauk V. – VIII. 12 Tihomir Drugčević

Tatjana Njegovec 24 840

3. Informatika I. – IV. 12

Bernarda

Tonković

Kuzmić

24 840

4. Informatika VII.-VIII. 4 Saša Pupovac 8 280

5. Engleski jezik IV.-VIII. 5 Morana Strahija

Maja Burazin 10 350

6. Njemački jezik IV.-VIII. 6

Gordana Barišić

Lazar

Jelena Perković

12 420

51 102 3570

Škola je informirala roditelje na roditeljskim sastancima o pohađanju nastave izbornih programa: njemačkog i engleskog jezika (IV. – VIII. razred), informatike i vjeronauka. Također su roditelji upoznati da mogu ispisati svoje dijete s izborne nastave do 30. lipnja, a iznimno tijekom školske godine. Isto tako naglasili smo da je izborna nastava učenikov osobni izbor

Plan izborne nastave u školi

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

39

određenog nastavnog predmeta te da je svrha organiziranja izborne nastave proširivanje i produbljivanje znanja i sposobnosti u onom odgojno-obrazovnom području za koje učenik pokazuje posebne sklonosti i pojačan interes. Posebno smo naglasili da se izborom tri izborna predmeta učenikovo tjedno opterećenje povećava za šest sati što statistički gledano predstavlja cijeli radni dan, a u praksi dodatno opterećenje tijekom radnog tjedna zbog čega učenici sedmih i osmih razreda imaju i do osam nastavnih sati u jednom danu.

4.7. Nastava u kući

Prema potrebi, nastava u kući će se organizirati tijekom godine.

4.8. Dopunska nastava

PREDMETI RAZRED BROJ

GRUPA

GODIŠNJI BROJ SATI

IZVRŠITELJI

Hrvatski jezik I.-IV. 12 210 učiteljice RN-e

V.-VIII. 3 105 Ivona Ferić

Branka Vukadinović

Geografija V.-VIII. 3 105 Goran Cindrić

Matematika I.-IV. 12 210 učiteljice RN-e

V.

VII.-VIII.

VI.-VIII.

1

2

2

35

70

70

Gordana Gojmerac Dekanić

Marijana Jurišić

Mateja Jagar

Engleski jezik VI., VIII.

VII.

V.

1

1

1

35

35

35

Morana Strahija

Maja Burazin

Franka Krišanin

Kemija VII.

VIII.

1

2

35

70

Nikolina Bekić

Povijest V. – VIII. 2 70 Maja Sučević

Njemački jezik VII.-VIII.

VI.

2

1

70

35

Jelena Perković

Gordana Barišić Lazar

46 1190

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

40

4.9. Dodatna nastava Dodatna nastava od I.-IV. razreda se planira iz hrvatskog jezika, matematike i prirode i društva. U dodatni rad uključuju se daroviti učenici i učenici s većim interesom za pojedini predmet, a vode ga učiteljice RN. Od V.-VIII. razreda putem dodatne nastave pripremat će se učenici za školska, područna, regionalna i državna natjecanja. Svim učiteljima zaduženima INA-om i dodatnom nastavom preporučeno je da sudjeluju s učenicima na natjecanjima u znanju i vještinama učenika. Tijekom godine prema Pravilniku o napredovanju učenika moguća je akceleracija učenika od II.-VII. razreda.

4.10. Učenici s posebnim odgojno – obrazovnim potrebama 4.10.1. Učenici s teškoćama

Rješenjem određen oblik rada

Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja Ukupno

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

Redovna nastava s individualiziranim

pristupom / / 4 5 6 5 3 2 25

Redovna nastava s individualiziranim

pristupom i prilagodbom sadržaja

/

/

1

/

2

2

1

3 9

Temeljem zahtjeva za uključivanje pomoćnika u nastavi u školskoj godini 2020./2021. škola je u suradnji s Gradskim uredom za obrazovanje osigurala pomoć za sedmero učenika: 3. razred – 3 učenika, 4. razred – 1 učenika, 5. razred – 1 učenik i u 8. razredu – 1 učenik s pet pomoćnika u nastavi.

Dio učenika s poremećajima u ponašanju, s kojima je u pravilu povezan i školski neuspjeh, uključen je u produženi stručni postupak (PSP) koji funkcionira unutar škole. Rad vodi Ivana Cindrić - socijalni pedagog, zaposlenica Doma za odgoj djece i mladeži Dugave. Grupa obuhvaća 10 djece od 2.– 8. razreda. Učenici borave u grupi od 11.30 – 16.30. Radi se na svladavanju nastavnog gradiva i razvijanju radnih navika, korekciji društveno neprihvatljivih ponašanja i učenju socijalnih vještina, te usvajanju prihvatljivih i korisnih načina ispunjavanja slobodnog vremena. U tijeku boravka u grupi učenicima je osiguran ručak i užina. Voditeljica grupe intenzivno radi i s roditeljima uključenih učenika. Opažljivi rezultati rada s učenicima uključenim u PSP su dobri te je moguće zaključiti da su u potpunosti ispunjeni svi ciljevi takvog tretmana učenika s poremećajima u ponašanju i učenju.

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

41

4.10.2.  Daroviti učenici

Učiteljima je naglašena potreba rada po obogaćenom programu u redovitoj i dodatnoj nastavi s darovitim učenicima prema njihovim interesima i sposobnostima. Izvannastavni ovogodišnji rad s darovitim učenicima provodit će učitelji kroz dodatnu nastavu na različitim područjima i poljima – sportskim, znanstvenim…

 

4.11. Posebni programi provodit će se prema trenutnoj situaciji vezanoj uz COVID 19 te prema školskom kurikulumu za šk. godinu 2020./21.

4.11.1.Školski preventivni program (ŠPP)

A) Prevencija ovisnosti

Cilj školskog preventivnog programa protiv ovisnosti je informirati učenike o štetnosti pušenja, konzumiranja alkohola i droga. Učenici bi trebali usvojiti znanje o štetnim utjecajima droge na tjelesno, duševno i socijalno zdravlje. Potrebno ih je poticati na stvaranje i održavanje kvalitetnih međuljudskih odnosa i prijateljstava, te razviti samopoštovanje i pozitivnu sliku o sebi. Obilježit će se Mjesec borbe protiv ovisnosti (15. studenog do 15. prosinca) tijekom kojeg će se na satovima razrednika organizirati radionice i predavanja o štetnosti droge. Učenici će aktivno sudjelovati u okviru zadanih tema putem radionica, izrade plakata i prezentacija.

U suradnji sa Službom prevencije Policijske uprave zagrebačke nastavljamo preventivni program „Zajedno više možemo“ s potprogramom MAH 2 (Mogu ako hoću) čija su ciljna skupina roditelji učenika šestih razreda. Djelatnici policije održat će interaktivno predavanje na temu vandalizma, vršnjačkog nasilja, prevencije ovisnosti o opojnim drogama i zakonskim posljedicama te distribuirati priručnik „Protiv droge zajedno“.

B) Ostali programi

Pojačana nastava stranog jezika U školi temeljem Programa suradnje u području kulture i obrazovanja za 2010.-2012. godinu sukladno čl. 13., odjeljku 1. Ugovora između Vlade RH i Vlade Republike Austrije Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa – Odjel za međunarodnu suradnju –imenuje asistenta u nastavi njemačkog jezika. U ovoj školskoj godini 2020./21. stigao nam je izvorni govornik koji prema Programu suradnje treba raditi od 01.10.2020. do 31.05.2021. godine u nastavi kao izvorni govornik (10 sati tjedno) s ciljem dodatne motivacije za učenjem stranog jezika. Nastava se odvija po hrvatskom planu i programu. Asistent usko surađuje s hrvatskim učiteljem, a kao izvorni govornik pomaže učenicima u svladavanju njemačkog jezika.

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

42

Društvo za komunikacijsku i medijsku kulturu, Udruga Pragma Primarni cilj projekta je primjenom medijskog i emocionalnog odgoja povećati razinu medijske i emocionalne pismenosti i socijalnih vještina te time pridonijeti socijalnoj uključenosti djece u društvo, prevenciji (elektroničkog) nasilja među djecom te povećanju sigurnosti i odgovornosti u virtualnom svijetu. Sekundarni cilj projekta je potaknuti djecu na stvaralaštvo i na međusobno dijeljenje stečenog znanja. RESKUR

Pripremiti učenike za prevladavanje prepreka u njihovom razvoju upoznavanjem i primjenom ključnih alata za rješavanje problema uz korištenje osobne snage. Ublažavanje utjecaja negativnih životnih događaja na dobrobit samog sebe i okruženja.

Teme radionica:

Razvoj komunikacijskih vještina

Uspostavljanje i održavanje zdravih odnosa

Razvoj pozitivnog mišljenja

Razvoj samoodređenja

Izgradnja osobne snage

Pretvaranje izazova u prilike

Cjelovitim pristupom učenju ostvaruju se ishodi međupredmetnih tema: osobni i socijalni razvoj i zdravlje.

4.11.2. Profesionalno informiranje i savjetovanje

U području profesionalnog informiranja i usmjeravanja planirane su radionice za učenike osmih razreda te predavanje za učenike osmih razreda i njihove roditelja o mogućnostima i izboru najprimjerenijeg srednjoškolskog obrazovanja koje sadrži i informiranje o e-upisima.

Program profesionalnog informiranja i savjetovanja učenika osmog razreda čiji je nositelj školska pedagoginja nalazi se u njezinom Godišnjem planu i programu.

Poslove e-upisa koordinira pedagoginja, a razrednici su zaduženi za svoje razredne odjele.

Nastavljamo i suradnju s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Odsjekom profesionalnog usmjeravanja i obrazovanja kroz upućivanja učenika s teškoćama u razvoju i težim zdravstvenim teškoćama na psihološko-medicinsku obradu u svrhu profesionalnog usmjeravanja. Također, učenici će posjetiti Centar za informiranja i savjetovanja o karijeri (CISOK).

Članovi istraživačke skupine iz Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu i Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu održat će predavanje o upisima u srednje škole za sve učenike i roditelje završnih razreda koje će pridonijeti ispravnijoj odluci o upisu u pojedinu srednju školu.

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

43

4.11.3. Plan rada učeničke zadruge „Voltino“

Cilj učeničke zadruge:

Radost stvaranja, razvijanje poduzetničkog duha i organizacijskih sposobnosti, očuvanje kulturne baštine, čuvanje tradicije uzgoja voćaka, cvijeća, ljekovitog i začinskog bilja, razvijanje motoričkih vještina i radnih navika, komunikacija i zajedništvo, razvoj suradničkih odnosa i tolerancije, razvijanje kreativnosti i osjećaja za lijepo, sudjelovanje na izložbama, natjecanjima, sajmovima i smotrama učeničkih zadruga.

Namjena aktivnosti:

Područja rada: ukrasni i uporabni predmeti, narodna baština, poljoprivreda, usluge.

Partnerski odnos učenika, učitelja, djelatnika škole, roditelja i lokalne zajednice, volonterskih klubova i udruga.

Dobrovoljno ulaganje osobnog vremena. Međugeneracijsko prenošenje i razmjena znanja i vještina.

Djelovanje za školu.

Ekološka odgovornost. Timska proizvodnja prepoznatljivih proizvoda škole.

Područja rada: ukrasni i uporabni predmeti, narodna baština, poljoprivreda, usluge.

Nositelji aktivnosti:

Predsjednica UZ Voltino: Ksenija Gluhak Tajnica UZ Voltino: računovotkinja škole Voditeljica UZ Voltino: Anamarija Čorko Zamjenica voditeljice UZ Voltino: Nevenka Dimač Voditelji zadružnih sekcija: Nikolina Bekić, Marina Capan Obranović, Snježana Crneković, Anamarija Čorko, Nevenka Dimač , Nedjeljka Golubić, Ljiljana Hanžek, Romana Kutlača, Antonija Marković, Barbara Rudež.

Suradnici: Ivana Matešić, Maja Poljski i Sanja Žagmeštar, nenastavno osoblje škole, roditelji, bake, djedovi, Udruga Ozana, Knjižnica Voltino, lokalna zajednica, edukatori, udruge, ustanove i institucije. ..

Učenici zadrugari: heterogena skupina učenika od 1. do 8. razreda Zadružne sekcije

Hrvatska udruga učeničkog zadrugarstva

Način realizacije aktivnosti:

Partnerski odnos učenika, učitelja, djelatnika škole, roditelja i lokalne zajednice, volonterskih klubova i udruga.

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

44

Dobrovoljno ulaganje osobnog vremena. Međugeneracijsko prenošenje i razmjena znanja i vještina.

Program projekta provodi se kroz 12 zadružnih sekcija: Mali botaničari, Glagoljica i svjetlost , Etno fletno, Školica heklanja „Cvijetak“, Čuvari zavičajne baštine, Mali/veliki keramičari i glagoljaši, Glagoljica i mi, Zelena oaza Ozane i OŠ Voltino, Kreativne radionice malih i velikih zadrugara 3.c, Domaćinstvo i Voltino glagolja, Suradnja Knjižnice Voltino i OŠ Voltino.

Poziv učenicima, djelatnicima škole, roditeljima i stanovnicima lokalne zajednice na zajedničko djelovanje, organizaciju i sudjelovanje. Zajednička druženja, kreativne radionice, eko radionice, etno radionice, tečajevi i edukativna predavanja, edukativne aktivnosti u voćnjaku i vrtu, humanitarne akcije.

Izraditi paletu proizvoda u bojama ljekovitih biljaka integriranjem tema Recikliranjem do unikata, Školski vrtek zdravlja, Glagoljica i svjetlost.

Organizacija i provedba sajmova u školi: Božićni sajam, Proljetni sajam, Sajam uz Dan škole.

Čišćenje, uređenje i održavanje školskih vrtova i voćnjaka.

Radni sastanci voditelja sekcija i Skupština UZ Voltino.

Vremenik aktivnosti:

Tijekom školske godine 2020./2021. Heterogena sekcija UZ Voltino okuplja se, druži i kreativno stvara jednom (više puta) mjesečno po dogovoru. Zadružne sekcije (razredne, INA-e): okupljaju se prema planu i programu rada.

Uključenost učenika i djelatnika škole, roditelja, stanovnika i predstavnika lokalne zajednice, vanjskih suradnika u aktivnosti i život škole.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Praktičan rad, tečajevi, radionice, prezentacije, diseminacija projekta.

Izložbena zbirka, katalog proizvoda, ljetopis, matična knjiga, foto i video zapisi, dokumentacijske mape.

Informiranje javnosti: mrežna stranica škole, mrežna stranica HUUZ-a, školski list, informativne brošure, objave u medijima, stranice na društvenim mrežama, video konferencije...

Odabir proizvoda za Županijski stol učeničkih zadruga Grada Zagreba na Državnoj smotri učeničkih zadruga. Izložbe, sajmovi, istraživački rad, natječaji, javne manifestacije škole, lokalne zajednice, grada i turističke zajednice, županijska i državna smotra učeničkih zadruga.

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

45

Timski rad, poduzetnička ideja, kreativnost, prezentacija izrađenih proizvoda.

Volontiranje i humanitarne akcije.

Socijalna osjetljivost i pozitivno ozračje.

Učenici će razviti praktično-radne navike, prenositi znanja i vještine na ostale učenike, roditelje i lokalnu zajednicu, razviti pozitivan stav o aktivnom sudjelovanju u životu zajednice, promišljati o svom budućem zanimanju.

Članske knjižice, zahvalnice, potvrde.

Ulaganje prikupljenih sredstava za radionički materijal i uređenje školskih prostora.

4.11.4. Plan rada Volonterskog kluba „Ruka dobrote“

Cilj aktivnosti: Promicati zajedništvo, solidarnost i kreativnost.

Pokretati, voditi i sudjelovati u humanitarnim akcijama, volonterskom radu i istraživačkim projektima u školi i izvan škole.

Poticati interes, osjetljivost, otvorenost i poštovanje prema osobama treće dobi.

Promicanje društvene odgovornosti u stvaranju boljeg i humanijeg svijeta za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i za osobe slabijeg socijalnog statusa.

Pomaganje i pružanje podrške oboljeloj djeci i djeci s posebnim potrebama.

Namjena aktivnosti: Organizirati druženja i humanitarne akcije u svrhu pružanja podrške i pomoći oboljelim vršnjacima, gluhim i nagluhim osobama, slijepim i slabovidnim osobama, djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi i osobama slabijeg socijalnog statusa.

Sudjelovati u akcijama očuvanja i zaštite okoliša.

Potaknuti brigu za zdravlje, boravak na zraku i kretanje.

Nositelji aktivnosti:

Volonterski kluba škole „Ruka dobrote“ Volonteri škole, interesne skupine učenika, roditelji, bake i djedovi učenika, korisnici domova umirovljenika i domova za nezbrinutu djecu…udruge.

Vremenik aktivnosti:

Tijekom školske godine 2020./2021.

Način vrednovanja i način korištenja rezultata vrednovanja:

Page 46: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

46

Praktičan volonterski rad, tečajevi, radionice, prezentacije, diseminacija projekta.

Informiranje javnosti: mrežna stranica škole, školski list, informativne brošure, objave u medijima, stranice na društvenim mrežama, video konferencije... Timski rad, poduzetnička ideja, kreativnost, prezentacija izrađenih proizvoda.

Volontiranje i humanitarne akcije.

Socijalna osjetljivost i pozitivno ozračje.

Učenici će razviti praktično-radne navike, prenositi znanja i vještine na ostale učenike, roditelje i lokalnu zajednicu, razviti pozitivan stav o aktivnom sudjelovanju u životu zajednice, promišljati o svom budućem zanimanju.

Zahvalnice, potvrde.

4.12. Plan izvannastavnih aktivnosti

Učenik može biti uključen u jednu ili više izvannastavnih aktivnosti ako je to organizacijski moguće, ali ne mora se uključiti niti u jednu skupinu. Evidencija o izvannastavnim aktivnostima vodi se od ove školske godine u e-Dnevnik, a unosi se i u svjedodžbu učenika. PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI ZA ŠKOLSKU GODINU 2020./21.

provodit će se prema trenutnoj situaciji vezanoj uz COVID 19 te prema školskom kurikulumu za šk. godinu 2020./21.

4.13. Antikorupcijski program

Škola kao javna ustanova u okviru obavljanja javne službe dužna je poduzimati preventivne mjere i djelovati na suzbijanju korupcije koja se može definirati kao svaki oblik zlouporabe ovlasti radi osobne ili skupne koristi, a na štetu društvene zajednice. CILJEVI Kontinuiranim djelovanjem u borbi protiv korupcije, zakonitim postupanjem u svim područjima rada, preventivnim djelovanjem, odgojno obrazovnim aktivnostima na razvijanju moralnih i društvenih vrijednosti kod učenika od najranije dobi moguće je realizirati ciljeve u borbi protiv korupcije: - odbijanje sudjelovanja u korupciji

- suradnja s tijelima nadležnim za borbu protiv korupcije

- anitkoruptivni rad i poslovanje škole Aktivnosti i mjere protiv korupcije u školi se poduzimaju na nekoliko područja rada: 1. UPRAVLJANJE ŠKOLOM

Page 47: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

47

A) Odgovorno i zakonito postupanje pri donošenju odluka: a1. u sferi materijalnog poslovanja škole: - pri raspolaganju sredstvima škole

- sklapanju pravnih poslova u ime i za račun škole

- otuđivanju, opterećivanju ili otuđivanju pokretnih stvari i nekretnina škole

- odlučivanju o davanju u zakup ili najam prostora škole

- odlučivanju o drugim aktivnostima škole (izleti, ekskurzije i sl. ) b1. u sferi zasnivanja radnih odnosa: - u cjelokupnom postupku zasnivanja radnih odnosa postupanje prema važećim zakonskim i podzakonskim propisima uz primjenu etičkih i moralnih načela B) U radu i poslovanju: - postupanje prema zakonskim i podzakonskim propisima - pridržavanje propisanih postupaka - postupanje prema načelu savjesnosti i poštenja i pravilima struke

- raspolaganje sredstvima škole prema načelu dobrog gospodara C) Odgovornost u trošenju sredstava: - racionalno raspolaganje imovinom i sredstvima škole - postupanje prema važećim propisima - provedba zakonom propisanih postupaka 2. OBAVLJANJE RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA - postupanje prema važećim zakonskim i podzakonskim propisima - vođenje propisanih evidencija i redovito izvješćivanje nadležnih službi - pridržavanje zakonom propisanih postupaka - postupanje prema načelu savjesnosti i poštenja i pravilima struke 3. OBAVLJANJE TAJNIČKIH POSLOVA - postupanje prema važećim zakonskim i podzakonskim propisima - pridržavanje propisanih postupaka - postupanje prema načelu savjesnosti i poštenja i pravilima struke 4. ODGOJNO OBRAZOVNI POSLOVI - razvijanje moralnih i društvenih vrijednosti kod djece

- ukazivanje na korupciju kao društveno neprihvatljivo ponašanje

- razvijanje visoke svijesti o štetnosti korupcije

- edukacija o budućim mogućim načinima sprječavanja korupcije 5. NADZOR

Page 48: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

48

Nadzor koji nad radom i poslovanjem škole vrše nadležne službe ima važnu ulogu u sprječavanju korupcije, kao i eventualnom registriranju postojećih problema te poticanju i sudjelovanju na njihovom otklanjanju. a) Inspekcijski nadzor b) Revizija materijalnog poslovanja

Page 49: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

49

5. PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNIH DJELATNOSTI ŠKOLE provodit će se prema trenutnoj situaciji vezanoj uz COVID 19 te prema školskom kurikulumu za šk. godinu 2020./21.

U odgoju mladih naraštaja i u predstavljanju i djelovanju i afirmaciji škole, kulturna i javna djelatnost važan je čimbenik.

Stoga kulturna djelatnost treba zadovoljiti potrebe i interese učenika, učitelja, škole, roditelja... interese društva. Godišnji plan i program rada škole za 2020./2021. šk. g. obuhvaća i plan organiziranja kulturnih djelatnosti škole, i to ovih:

- posjet kulturnim ustanovama u gradu i u cijeloj Lijepoj našoj, - upoznavanje znamenitosti Zagreba i naše domovine, - susreti s književnicima, slikarima, kustosima muzeja, muzikolozima i drugim kulturnim

djelatnicima, - obilježavanje značajnijih nadnevaka priredbama, prigodnim likovnim i literarnim

izložbama učeničkih radova - predstavljanje škole na smotrama, natjecanjima, susretima...

Sve navedeno potvrđuje da kulturna i javna djelatnost škole obuhvaća široku i raznoliku djelatnost.

Plan obilježavanja značajnijih nadnevaka i aktivnosti u 2020./2021. školskoj godini

provodit će se prema trenutnoj situaciji vezanoj uz COVID 19 te prema školskom kurikulumu za šk. godinu 2020./21.

MJ. DATUM REALIZACIJE

ZNAČAJNI DANI , OBLJETNICA ILI

DOGAĐAJ AKTIVNOST/ I NOSITELJ/ I

RU

JA

N

7.09. Svečani prijem - dobrodošlica za prvoškolce

Svečana priredba Ravnatelj, učitelji i učenici, voditeljica KUD-a

16. -22. 09.

Europski tjedan mobilnosti

Aktivnosti na nastavnom satu, izložba plakata, sportske aktivnosti u PB-u

Učitelji razredne i predmetne nastave i produženog boravka

21.09. Svjetski dan mira Aktivnosti u razrednoj nastavi tijekom tjedna

Učiteljice RN-e

25.09. Europski dan jezika (26.9.) Različite aktivnosti

Učitelji hrvatskog jezika, engleskog jezika, njemačkog jezika, knjižničarka  

 

Page 50: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

50

LIS

TO

PA

D

1.10. Međunarodni dan glazbe

Aktivnosti na satu glazbene kulture

Učiteljica glazbene kulture i učiteljice RN

4.-10.10.

Svjetski tjedan Svemira

Radionice za učenike,

Izložba u knjižnici,

Aktivnosti u razrednoj nastavi

Učitelj fizike, geografije,

knjižničarka

učiteljice RN-e

5.10. Dan učitelja Prigodno uređenje panoa u knjižnici

Ravnatelj, učitelji, stručni suradnici

16.10. – 21.10.

Dani zahvalnosti za plodove zemlje - Dani kruha

Aktivnosti po razrednim odjelima, izložba u stakleniku, predavanje Udruge Agro

Učitelji, vjeroučiteljice, pedagoginja, voditeljica KUD-a

18.10. Dan kravate Aktivnosti u razrednim odjelima i školskoj knjižnici

Svi učenici, učitelji, stručni suradnici

28.10. Međunarodni dan školskih knjižnica “Danas ti čitam…“

Čitanje u knjižnici, razredu..

Knjižničarka

15.10.-15.11.

Mjesec hrvatske knjige

Nacionalni kviz za poticanje čitanja: „Ritam odrastanja“

Knjižničarka

16.11.

Međunarodni dan tolerancije

Likovni natječaj Foruma za slobodu odgoja

Likovni radovi – radionica debatni klub i mali knjižničari

Pedagoginja, knjižničarka

18.11. Dan sjećanja na žrtvu Vukovar

Aktivnosti u predmetnoj nastavi, uređenje panoa,

Paljenje svijeća u spomen na Grad-žrtvu

Vijeće učenika

Učiteljica povijesti, knjižničarka,

pedagoginja

PR

OS

INA

C

ST

UD

EN

I 6.12. Sveti Nikola Uređenje panoa Vjeroučitelji, učiteljice razredne nastave

16.12. Božićni sajam Humanitarna aktivnost u školi

Učenička zadruga Voltino

Page 51: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

51

16.12. Božićna priredba Nastup učenika nižih i viših razreda

Ravnateljica, učiteljice RN i PB-a, razrednici, vjeroučitelji, učitelj likovne kulture, stručna služba, voditelji izvannastavnih aktivnosti, voditeljica KUD-a

Od 24.12.2020. do 08.01.2021. godine 1. ZIMSKI ODMOR UČENIKA

SIJ

AN

J Siječanj

Pripreme za „LIDRANO 2021.“

Znanost mladima 2021.

Učitelji hrvatskog jezika, voditelji izvannastavnih aktivnosti, učitelji predmetne nastave

siječanj Projektni dan

„Hrvatski inovatori“ Aktivnosti u razrednim odjelima

Učitelji, stručni suradnici, ravnateljica

UJ

AK

V

EL

JA

ČA

21.02.

Međunarodni dan materinskog jezika

Prigodno uređenje panoa

Knjižničarka Nosioci projekta Voltino glagolja

Učiteljice hrvatskog jezika

16.02 Fašničko veselje Smotra maski po razrednim odjelima

Učiteljice RN-e

27.02. Nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja

Dan ružičastih majica Učitelji, stručni suradnici, ravnateljica

21.03. Dan darovitih Kreativne radionice Učitelji RN i PN pedagoginja, knjižničarka

22.03. Međunarodni dan voda

Prigodno uređenje panoa, izrada plakata

Učiteljica prirode i biologije knjižničarka

Od 02.04. do 09.04.2021.godine PROLJETNI ODMOR UČENIKA

Page 52: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

52

SV

IBA

NJ

T

RA

VA

NJ

2.04.

Međunarodni dan dječje knjige

Izložba knjiga, nastavni sat, izrada panoa

Knjižničarka, učiteljice razredne nastave i PB-a

22.04. Dan planeta Zemlje Uređenje panoa, eko akcija

Svi razredni odjeli

23.04. Svjetski dan knjige i Noć knjige

Uređenje panoa, prigodne radionice

Knjižničarka, učiteljice hrvatskog jezika

10.05. Međunarodni dan obitelji

Svečana školska priredba

Voditelji INA-i, voditeljica KUD-a

12.05 Dan župe Sv. Leopolda Mandića

Svečanost u Crkvi Vjeroučitelji

14.05. Dan škole Različite aktivnosti KUD

18.05. Međunarodni dan muzeja

Posjet muzejima (Noć muzeja)

Učiteljica prirode i biologije, razrednici

26.05.

Mjesec sporta – završnica uz

Svjetski dan sporta

Sportske aktivnosti u školi

Učitelji tjelesne i zdravstvene kulture

31.05. Dan grada Zagreba Inicijatori projekta u suradnji s GUO

Ravnatelj, stručni suradnici, učitelji, osnovne škole Grada

SR

PA

NJ

/LIP

AN

J

5.06. Svjetski dan zaštite čovjekove okoline

Izložba u knjižnici Knjižničarka

10.-18.06.

Završne priredbe I.-IV. razreda

Priredbe Učiteljice RN-e i PB-a

02.07.

Podjela svjedodžbi za učenike od 1.-7. razreda

Svečana podjela svjedodžbi sa završnom svečanom priredbom za učenike osmih razreda.

Ravnatelj, pedagoginja, logopetkinja, razrednici

Sudjelovanje u raznim akcijama:

humanitarne akcije Crvenog križa „ Solidarnost na djelu“ suradnja s Udrugom oboljelih od leukemije i limfoma - sakupljanje plastičnih čepova akcije po preporuci Ministarstva znanosti i obrazovanja Caritas – humanitarna akcija „Za pomoć 1000 najsiromašnijih obitelji u RH“ uključivanje škole u ostale kulturne aktivnosti

Page 53: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

53

6. PLAN SKRBI ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU I EKOLOŠKU ZAŠTITU UČENIKA

provodit će se prema trenutnoj situaciji vezanoj uz COVID 19 te prema školskom kurikulumu za šk. godinu 2020./21.

Zdravstveno - socijalna i ekološka zaštita učenika provodit će se u skladu s programima različitih segmenata života i rada škole kao što su:

1. Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite učenika koji je izradila služba za školsku medicinu

2. Školski preventivni program suzbijanja ovisnosti u okviru brige za mlade i njihovo zdravlje

3. Kampanja Vijeća Europe za zaustavljanje seksualnog nasilja nad djecom

4. Program Školskog sportskog društva

5. Program rada ekološke skupine

6. Program suradnje s roditeljima

7. Program suradnje s vanjskim suradnicima (KBC Zagreb, Zavod za javno zdravstvo, Centar inkluzivne potpore IDEM, Hrvatsko debatno društvo, Udruga OZANA, udruga AGROEDUKA, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Odsjek profesionalnog usmjeravanja i informiranja)

8. Plan i program rada sata razrednika

9. Program kulturne i javne djelatnosti škole

10. Profesionalno usmjeravanje i informiranje u 8. razredu

11. Rad školske kuhinje – provedba projekata :

- „Program školskog mlijeka“ i „Shema školskog voća i povrća“ u cilju prevencije i smanjenja debljine djece kroz povećanje unosa svježeg, sezonskog voća i povrća i mlijeka u svakodnevnu prehranu djece – za sve učenike od 1.- 8. razreda osnovne škole

- „Školski obroci i unos voća i povrća u školama sa i bez vrtova“ (dio europskog projekta HORIZONT – strenght 2 Food pod vodstvom Newcastle University iz Velike Britanije) za učenike od 1. do 4. razreda s ciljem poboljšanja prehrambenih navika koje pridonosi očuvanju zdravlja i umanjuje rizik od kroničnih bolesti.

12. Rad Povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog statusa djeteta (upis u prvi razred, odgode i prijevremeni upisi, određivanje primjerenog oblika školovanja)

13. Redovna nastava prirode, biologije i tjelesne i zdravstvene kulture

14. Plan estetsko - ekološkog uređenja interijera i eksterijera škole

Page 54: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

54

15. Osiguranje učenika od posljedica nesretnog slučaja (nezgode) preko osiguranja u suglasnosti s Vijećem roditelja.

Dužnost je svih zaposlenih da u sklopu svojih poslova i zadaća poduzimaju mjere zaštite i unapređenja okoliša.

Škola će izvođenjem odgojno-obrazovnog programa naročitu pozornost posvećivati odgoju učenika glede čuvanja i zaštite čovjekova okoliša. Škola će samostalno ili zajedno s učenicima i roditeljima, odnosno lokalnom samoupravom na svom području, djelovati u cilju oplemenivanja radnog prostora i okoliša Škole.

 

6.1. Plan i program rada Školskog sportskog društva Voltino u školskoj godini 2020./21. provodit će se prema trenutnoj situaciji vezanoj uz COVID 19 te prema školskom kurikulumu za šk. godinu 2020./21.

CILJEVI:

Učenike usmjeravati prema sportu kroz različite organizirane aktivnosti uz stručno vodstvo. U današnje vrijeme ubrzanog života, pretjerane usmjerenosti čovjeka prema višem životnom standardu te ubrzanog informatičkog razvoja ljudi su sve više fizički neaktivni, a najugroženija su djeca koja, na žalost, svoje slobodno vrijeme provode za okupirana suvremenim tehničkim dostignućima počevši od mobitela, tableta, računala pa na dalje.

U velikom broju slučajeva, sat tjelesnog odgoja u školama predstavlja jedinu fizičku aktivnost djece. Posljedice znaju biti pogubne, od pretilosti pa do raznoraznih bolesti u ranoj životnoj dobi. Najveći dio svog slobodnog vremena djeca provode na društvenim mrežama gdje im virtualne zvijezde postaju uzori, a igrališta su odavno zamijenili sjedenjem pred televizorom ili nekom sličnom aktivnost. Slobodno vrijeme kao jedna vrsta su odgajatelja djece mora biti pozitivno usmjereno jer postoji opasnost od neorganiziranog, suludo utrošenog vremena.

Namijenjen učenicima od 1. do 8 . razreda.

Osposobljavanje učenika za što kvalitetnijim kretanjem u slobodno vrijeme te uključivanje učenika prema interesima u sportske klubove. Motivirajući utjecati na rekreativne sportske aktivnosti u svrhu poboljšanju vlastitog zdravlja i utjecati što bolje na pravilan rast i razvoj učenika te razvijati socijalne vještine.

NATJECANJA

Među školska: Tijekom ove školske godine učenici i učenice će se natjecati u slijedećim sportovima: košarka, atletika, stolni tenis, krosu. Natjecanja će se organizirati prema kalendaru Saveza školskih sportskih društava.

MJESEC SPORTA Promicanje tjelesne aktivnost kod učenika kroz dimenziju sporta u svrhu izgradnje zdravog načina života. Motivirati učenike da uz stečene kompetencije kroz nastavu samostalno

Page 55: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

55

odaberu sport koji će im najviše odgovarati i u kojem će se najbolje zabaviti i dobro osjećati te da stječu navike svakodnevnog vježbanja. Međupredmetna povezanost sa zdravstvenim i građanskim odgojem. Projekt je namijenjen učenicima od 1- 8 razreda. Aktivnost će se odvijati u organizaciji sportskog natjecanja iz nogometa, odbojke, badmintona, stolnog tenisa, košarke, graničara. Sportske igre će se odvijati prema kategorijama razreda.

REDOVITE AKTIVNOST

Redovite aktivnosti su: badminton (5.-8.r), atletika (5.- 8.razreda), košarka (5. – 8. razreda), Univerzalna sportska škola (1. – 3. razreda), Vježbaonica

Aktivnosti se provode prema unaprijed dogovorenom rasporedu koji je naveden i u školskom kurikulumu.

AKTIVNOSTI ZA VRIJEME PRAZNIKA:

Tijekom praznika rad i aktivnosti organizirani su po zaduženju ravnatelja.

Voditelj programa: Ljiljana Hanžek, prof. TZK

Page 56: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

56

7. PLAN PERMANENTNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA

provodit će se prema trenutnoj situaciji vezanoj uz COVID 19 te prema školskom kurikulumu za šk. godinu 2020./21.

Svi radnici škole, a posebice učitelji, ravnatelj, pedagog, logoped, knjižničar, tajnik i računovođa obvezni su stručno se usavršavati i pratiti recentnu stručnu literaturu iz svog djelokruga rada. Aktivnosti stručnih suradnika usmjerene su na stalno stručno razvijanje odg.-obrazovnih djelatnika i to kroz sljedeće oblike :

- planiranje i provedba obveznog stručnog usavršavanja učitelja

- praćenje i pružanje stručne pomoći pripravnicima i učiteljima početnicima

- suradnja sa stručnim ustanovama koje se bave unaprjeđivanjem odgoja i obrazovanja

- organiziranje i vođenje stručnih sastanaka u školi

- praćenje stručne literature i upućivanje učitelja na korištenje iste.

Na temelju čl.18 Državnog pedagoškog standarda UV-e je na sjednici 03. rujna 2020. donijelo Odluku o trajnom profesionalnom usavršavanju kojom se propisuje da je obveza :

1. najmanje jednom u dvije godine sudjelovati na profesionalnom usavršavanju na državnoj razini

2. najmanje tri puta godišnje na županijskoj razini 3. redovito u školi u kojoj rade 4. osobno se profesionalno usavršavati u sklopu poslova i obveza za koje su zaduženi.

Osobni stručni razvoj svakog učitelja i stručnog suradnika bit će vidljiv iz njegovog plana rada kao i Izvješća o realizaciji na kraju školske godine kojeg predaje pedagoginji.

Škola će organizirati stručno usavršavanje za učitelje i s vanjskim suradnicima.

Kolektivno usavršavanje u ustanovi:

Upravljanje razredom Profesionalni razvoj učitelja i stručnih suradnika

Komunikacija s roditeljima u zahtjevnim situacijama Izrada osobnog portfelja učitelja

Mjerila kvalitetne nastave: a) emocionalni aspekt; b) didaktički

Komunikacija u razredu i emocionalno osnaživanje učitelja u profesionalnom radu s redovitim i darovitim učenicima

Kako uspješno učiti u ONLINE okruženju

Office 365 – grupni rad

E-dnevnik aplikacija – kontinuirano usavršavanje svih učitelja i stručnih suradnika

Page 57: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

57

Učiteljsko vijeće je na 2. sjednici održanoj 29. rujna 2020. dalo suglasnost na Plan stručnog usavršavanja učitelja za šk. god. 2020./21.

U cilju osuvremenjivanja Škole i odmaka od tradicionalnog naglašavamo važnost profesionalnog razvoja i stručnog usavršavanja svih djelatnika Škole kako bismo kontinuirano unosili konstruktivne promjene u svakodnevni život i rad Škole i time Školu učinili još atraktivnijom za učenike i roditelje.

Zadovoljstvo učenika i roditelja nam potvrđuje da svih ovih godina dobro usmjeravamo i strukturiramo naše aktivnosti, vodeći računa o rasterećenju učenika, uvodeći nove metode i oblike rada, uključujući se u međunarodne projekte, organizirajući razredne projekte i projektne dane na razini cijele škole, intenzivirajući terensku nastavu, intenzivirajući odgojnu ulogu škole, uključujući roditelje i lokalnu zajednicu u sve segmente odgojno - obrazovnog procesa, aktivirajući Vijeće roditelja kao i Vijeće učenika.

   

Page 58: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

58

 

8. PROJEKT SAMOVRJEDNOVANJA ŠKOLE: PRILOG UNAPRJEĐIVANJU ODGOJA I OBRAZOVANJA U NAŠOJ ŠKOLI

Ove školske godine novost Razvojnog plana je edukacija učitelja i učenika u provedbi istraživačke, projektne i problemske nastave.

Razvojem ovih načina organizacije nastave želimo povećati udio aktivnog sudjelovanja učenika u nastavi i učenja.

Promišljat ćemo mogućnosti povećanog usmjerenja nastave u smjeru uvježbavanja ne samo znanja već vještina (čitanja, pisanja, računanja, kretanja, kritičkog razmišljanja, orijentacije…).

Suradnju s roditeljima usmjerit ćemo u povećanom značenju i obilježjima partnerskog odnosa te njegovoj važnosti za napredak učenika i škole u cjelini

Smjernice Razvojnog plana koje se odnose na unaprjeđenje procesa učenja i dalje su važan i sastavni dio ovogodišnjeg razvojnog plana – kako zbog njihove važnosti tako i zbog neorganiziranog planiranog poučavanje učenika razredne nastave o učenju.

Ove godine usmjerit ćemo se na edukaciju učitelja u provedbi istraživačke, projektne i problemske nastave. Želja nam je učenike više uključiti u aktivno učenje kao i promišljati o udjelu razvoja vještine u svakom zasebnom predmetu.

Brojnim analizama i razgovorima utvrdili smo da je vrednovanje i ocjenjivanje najveći kamen spoticanja u ostvarenju razvojnog cilja usmjerenog na stvaranje kvalitetnih partnerskih odnosa s roditeljima. Osim toga kod dijela roditelja isticanje partnerskog odnosa uglavnom je shvaćeno kao izlazak u susret roditeljima na brojne načine ali istovremeno rijetki roditelji (partneri) pokazuju interes za svog partnera (školu) i pitaju kako rješavamo probleme i mogu li kako pomoći. Svaki partnerski odnos (ako ćemo ga tako zvati) podrazumijeva taj reciprocitet. Stoga ćemo ove godine u izgradnji partnerskog odnosa s roditeljima nastojati što kvalitetnije pripremiti kriterije ocjenjivanja, komunicirati ih roditeljima i učenicima te također naglasiti ključne oznake partnerstva.

Naše je trajno nastojanje izgrađivati materijalni ali i duhovni prostor čija je svrha nedvojbena: učenje, kako obrazovnih sadržaja tako i odgojnih vrijednosti. Osvijestiti sebi, učenicima i roditeljima: mi smo prvenstveno institucija poučavanja i učenja. Pri tome ćemo nastojati maksimalno iskoristiti stečena znanja edukacije o relacijskim kompetencijama kao i alate suvremenih tehnologija. S istim ciljem nastojimo s roditeljima izgraditi kvalitetan partnerski odnos utemeljen na međusobnom razumijevanju i podršci.

Tijekom drugog polugodišta planiramo organizaciju i provedbu samovrednovanja u koje će biti uključeni svi dionici: učitelji, učenici i roditelji. Dobivene informacije pružit će nam dodatne smjernice za daljnje usmjerenje i razvojni plan škole.

Članovi Školskog tima za kvalitetu jesu:

Page 59: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

59

1. Ksenija Gluhak, ravnatelj 2. Iva Grčić, stručna suradnica pedagoginja – voditelj tima 3. Vlatka Hrkać, učiteljica matematike 4. Ljiljana Hanžek, učiteljica TZK 5. Romana Kutlača učiteljica u produženom boravku 6. Mireta Husković, učiteljica razredne nastave 7. Saša Pupovac, učitelj informatike

 

8.1. Školski razvojni plan za školski godinu 2020./2021.

PRIORITETNO PODRUČJE

UNAPRJEĐENJA

UNAPRJEĐENJE PROCESA UČENJA

PRAKTIČNI RAD – USVAJANJE VJEŠTINA

SURADNJA S RODITELJMA

CILJEVI

● ostvariti organizacijske i prostorne promjene u cilju veće učinkovitosti procesa učenja

● obnoviti i unaprijediti znanja iz područja poučavanja

● promovirati i osvještavati vrijednost učenja

● uspostaviti jasne procedure u provedbi nastave s ciljem njezine kvalitetnije provedbe

● poticati izvrsnosti kod učenika i učitelja

● obogatiti nastavni proces novim metodama i pristupima

● uspostaviti atmosferu učenja i suradnje

● osvijestiti učitelje i roditelje o važnosti većeg udjela svladavanja vještina u svim predmetima

● poučiti i uvježbati učitelje u primjeni istraživačke, problemske i projektne nastave

● uvježbati učenike u procesu aktivnog učenja putem istraživanja, izrade projekata i problemskog razmišljanja

povećati udio poučavanja i vrednovanja vještine

ukazati roditeljima na svrhu ocjenjivanja kao i na detalje procedure ocjenjivanja koje će biti donesene na razini škole.

osvijestiti kod roditelja identitet škole – institucije učenja prije svega

osvijestiti bitne oznake partnerstva

ukazati roditeljima na važnost uključenosti u smislu didaktičkog trokuta

poboljšati komunikaciju s roditeljima izvrsnih učenika

METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARENJE

CILJEVA

izrada 24 radionica o učenju prilagođenih potrebi određene dobi i njihova primjena na satovima razrednika

predavanja radionice praktična primjena

Uz upute učenicima na pojedinim predmetima ravnatelj škole će na roditeljskim sastancima govoriti o prepcedurama

Page 60: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

60

organizacija i provedba stručnih predavanja i radionica na temu učenja i poučavanja

dogovoriti konkretne postupke u provedbi nastave i rješavanju konfliktnih situacija

usmjeriti se na pohvale za izvrsne postupke učenika, objava na web stranici njihovih uradaka i pohvala prenesena roditeljima na satovima informacija

prema dogovoru održati određeni broj „drugačijih“ nastavnih sati s redovitim sadržajima

češći blic uvidi u nastavu usmjereni na praćenje aktivnosti učenika

ocjenjivanja i partnerstvu s roditlejima

na Vijećima roditelja, roditeljskim sastancima i putem web stranice objašnjavati ideju škole kao ustanove učenja

izraditi mailing listu roditelja i prigodno slati važne obavijesti svima

dominantno usmjeriti pozornost učitelja na izvrsnost učenika i obavezno, putem izravnog kontakta, pohvaliti učenika roditeljima

surađivati s roditeljima na raznim projektima

NUŽNI RESURSI

● Vrijeme za pripremu radionica i predavanja.

● Stručna literatura.

● Suradnja s vanjskim stručnjacima.

● Tehnička pomagala.

● Dostatna financijska sredstva.

● Vrijeme za pripremu radionica i predavanja, projekata i događanja u školi.

● Stručna literatura.

●Suradnja s vanjskim stručnjacima.

●Suradnja s lokanom zajednicom.

● Zajednički susreti i roditeljski sastanci.

DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI

Provođenje tijekom nastavne godine završno do kolovoza 2021.g.

Provođenje tijekom nastavne godine zaključno do kolovoza 2021.g.

Provođenje tijekom nastavne godine zaključno do kolovoza 2021.g.

OSOBE ODGOVORNE

ZA PROVEDBU

Ravnatelj, pedagog, razrednici i ostali učitelji.

Ravnatelj, pedagog, vanjski stručnjaci i ostali učitelji.

Ravnatelj, pedagog, razrednici i ostali učitelji.

MJERLJIVI POKAZATELJI

OSTVARIVANJA CILJEVA

Rezultati evaluacijskih izvješća učitelja i učenika o atraktivnosti i kvaliteti nastavnog procesa.

Rezultati evaluacijskih izvješća učitelja i učenika o provedenim radionicama, predavanjima i projektima.

Rezultati evaluacijskih izvješća učitelja i učenika o provedenim radionicama, predavanjima i projektima.

 

 

 

 

 

Page 61: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

61

9. ADMINISTRATIVNO – TEHNIČKO OSOBLJE

9.1. Tajnik i računovođa

Rad tajnika - Radno vrijeme: 7.00-15.00 sati

Vrlo je teško navesti mjesečne poslove i radne zadatke jer se neki protežu kontinuirano tijekom cijele godine, a neki su povremeni prema namjeni i karakteru posla. Zbog toga navodimo osnovne poslove koje obavlja tajnik:

pravni poslovi: nacrti pravilnika, normativnih akata, rješenja, ugovori, praćenje zakonskih propisa i sl.

personalni poslovi: vođenje personalnih dosjea, matične knjige za djelatnike škole, prijave i odjave radnika, izrade i objave natječaja, izrada raznih rješenja i sl.

rad u organima škole: priprema sjednice Školskog odbora, vodi zapisnike sjednica Školskog odbora, Priprema materijale za sjednice Školskog odbora (pozive, izvješća, analize, provođenje zaključaka organa škole)

administrativni poslovi: primanje i otprema pošte, vođenje statističkih podataka, vođenje e-matice

poslovi arhivske građe škole povjerenik zaštite na radu rad za učenike i roditelje: učeničke svjedodžbe - prijepis ocjena kada učenik prelazi

iz jedne škole u drugu (primitak i otprema), izdavanje potvrda učenicima i roditeljima, izdavanje duplikata svjedodžbi, vođenje polica osiguranja za školu i učenike.

poslovi glavnog administratora CARNET-a ostali poslovi: rad s pomoćnim tehničkim osobljem, suradnja s ostalim djelatnicima

škole, suradnja s raznim organizacijama, vođenje blagajne škole, rad na tekućim dnevnim poslovima. rad sa strankama: od 10.30 - 11.30 i od 13.00 - 14.00 sati

Rad voditelja računovodstva - Radno vrijeme: 7.00-15.00 sati

Poslove voditelja računovodstva navodimo globalno, a isti se ostvaruju kontinuirano ili periodično:

financijski plan (izrada i praćenje)

nalozi za isplatu

izrada platnih lista, naloga, virmana i sl.

naplata nabave i kontrola utroška

izrada financijskih izvješća

slaganje, kontiranje i knjiženje svih financijskih dokumenata

uvođenje računa u knjigu evidencije

zbrajanje kartica i dnevnika na kraju financijskih obračuna

Page 62: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

62

vođenje prehrane, produženog boravka i drugih financijskih potreba učenika

izrada obračuna i završnih računa

obračun amortizacije i knjiženja

vođenje kartica

suradnja s djelatnicima škole

daktilografski poslovi prema potrebi

drugi poslovi prema potrebi i karakteru posla i nalogu ravnatelja

obračun i refundacija bolovanja svih vrsta

kniženje osobnih kartona djelatnika

vođenje poreznih kartica

dostavljanje potrebnih obrazaca

poslovi vođenja financijske arhive škole

Rad sa strankama od 11.30-13.00 sati

9.2. Ostali djelatnici

Radno vrijeme spremačica:

-ujutro od 6.00 do 14.00 sati, dnevni odmor: 9.30-10.00

- popodne od 14.00 do 22.00, dnevni odmor: 17.30 – 18.00

Radno vrijeme kuharice/kuhara:

-ujutro od 6.00 do 14.00 sati, dnevni odmor: 10.00-10.30

-ujutro od 7.30 do 15.30 sati, dnevni odmor: 10.30 -11.00

Radno vrijeme domara:

-od 6.00 do 14.00 sati, dnevni odmor: 9.30-10.00

- od 14.00 do 22.00 sati, dnevni odmor: 17.00-17.30

Domaru-ložaču, prema vremenskim prilikama i potrebama može ravnatelj odrediti fleksibilno radno vrijeme.

Prema potrebama, koje određuje ravnatelj, radnicima se može odrediti i drugačije radno vrijeme od propisanog kao i raspored u turnusima.

Poslovi spremačica

Page 63: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

63

- čišćenje učionica i ostalih radnih prostorija te okoliša - čišćenje podnih površina (svakodnevno) - premazivanje podnih površina (svakih 14 dana) - čišćenje školskog namještaja (svakodnevno) - čišćenje prozorskih površina (dva puta godišnje) - pranje zavjesa (dva puta godišnje) - čišćenje i dezinficiranje sanitarnih uređaja (svakodnevno) - čišćenje okoliša (svakodnevno) - dostavljanje pošte (prema potrebi) - otvaranje i zatvaranje školske zgrade, briga i nadzor o zatvaranju prozora, svjetla i

vode u svim prostorijama. - obavještavanje o neispravnosti namještaja, električnih i vodovodnih instalacija i

drugog - održavanje vanjskih površina i čišćenje snijega (sezonski) - obavljanje ostalih poslova prema nalogu ravnateljice ili tajnika - kontrola ulaza u zgradu i dežurstvo na porti

Napomena: svi poslovi obavezno se izvršavaju u grupi (rade ih zajednički one koje su u smjeni), te su zajednički odgovorne za kvalitetu obavljenog posla i brige da su prozori, vrata, svjetla i voda zatvoreni, kao i čuvanje i pohranu ključeva svih prostorija Škole

Poslovi kuharice/kuhara

- pripremanje dva topla obroka - serviranje dva topla obroka i ručka - pranje i dezinfekcija posuđa - održavanje čistoće u kuhinji i blagovaonici - izrada jelovnika za mliječni obrok i užinu u suradnji s tajnicom škole i prof. biologije - naručivanje i nabava živežnih namirnica - pripremanje i serviranje hrane u određenim prilikama (svečanost uz Dan škole,

proslave i sl.) - suradnja s učiteljima PB-a i računovođom i tajnikom - obavljanje ostalih poslova prema nalogu ravnatelja ili tajnika Napomena: kuharica i kuhar zajednički su odgovorni za kvalitetu obavljenog posla, i brige da su prozori, vrata, svjetla i voda zatvoreni, zatvoreni ventili na plinskim bocama, kao i čuvanje i pohranu ključeva kuhinje i kuhinjskog spremišta.

Poslovi domara

odnose se na tehničke poslove, domarske poslove, održavanje i čuvanje školskih zgrada, održavanje opreme iz okoliša, nabavu i dostavu te dežurstvo na porti

Page 64: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

64

1.Održavanje

- uključivanje, isključivanje i kontrola kotlovnice centralnog grijanja - kontrola stanja zgrade, opreme i okoline - kontrola zalihe lož-ulja u spremniku

2. Stolarski radovi

- popravak učioničkog namještaja - izmjena bravica na školskom namještaju - izmjena brave na vratima - popravak prozora i roleta - popravak vrata - ostali stolarski poslovi

3. Bravarski poslovi

- popravak stolova i klupa - izrada ključeva - popravak ograde - ostali bravarski poslovi

4. Zidarsko-keramički radovi

- popravak žbuke - lijepljenje pločica - popravak špaleta - popravak poda - popravak pločnika - betoniranje

5.Vodoinstalaterski radovi

- izmjena slavina - popravak slavina - izmjena ventila - popravak ispirača - izmjena i popravak WC daske - popravak ili izmjena kutija za papir ili sapunjare - odčepljivanje WC-a, umivaonika i sudopera

6. Električni radovi

- izmjena osigurača, prekidača, utičnica i žarulja - ostali radovi

7. Staklarski radovi

- izmjera prozorskih stakala 8. Sudjelovanje u pripremama za svečanosti, sastanke i skupove

9. Nabava i dostava potrošnog materijala

10. Uređenje okoliša

Page 65: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

65

- obrezivanje živice - obrezivanje stabala, grmova - sadnja sadnica - košenje trave - čišćenje snijega - bacanje soli - čišćenje odvodnih kanala - popravak ograde - ostali poslovi

11. Izrada novog inventara

12. Ostali poslovi

- zaduživanje i razduživanje djelatnika za osnovna sredstava i sitan inventar - kontrola čistoće - kontrola ključeva - briga i održavanje vatrogasnih aparata i hidranata - popravak i održavanje, zamjena dijela ili čišćenje nastavnih sredstava - poslovi obrane - čišćenje okomitih vertikala za oborinske vode na ravnom krovu „ nove „ škole - nepredviđeni poslovi - briga o ključevima i garderobnim ormarićima učenika

Poslove koji prelaze granice stručnosti i nedostatka odgovarajućeg alata i oruđa za rad, škola povjerava stručnim osobama.

Napomena: uz odgovornost za kvalitetno obavljanje poslova domar je odgovoran za čuvanje i pohranu ključeva SVIH prostorija školske zgrade.

Obveza i dužnost domara je obavijestiti ravnateljicu ili tajnicu, a u njihovoj odsutnosti nadležne službe Grada Zagreba, u slučaju bilo koje incidentne i nepredvidive situacije (provala, uništavanje školske imovine, požar, štete uslijed vremenskih nepogoda, poplava uslijed puknuća vodene cijevi i sličnih situacija)

DEŽURSTVO NA PORTI (tijekom dana):

Od 8,00 – 22,00 dežuraju spremačice i domari u svom dogovorenom rasporedu.

Page 66: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

66

10. PLANOVI I PROGRAMI RADA STRUČNIH ORGANA, STRUČNIH SURADNIKA I ORGANA UPRAVLJANJA (ravnatelja, pedagoga, psihologa, knjižničara)

10.1. Godišnji plan i program rada ravnatelja

ruja

n

listo

pad

stu

deni

pro

sina

c

sije

čanj

velja

ča

ožuj

ak

tra

vanj

svib

anj

lipan

j

srpa

nj

kolo

voz

GO

-24

0

176

176

168

176

152

160

184

168

168

160

176

168

1792

1. 1. PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA

70 22 21 22 19 20 23 21 21 20 15 11

254

1.1 Izrada godišnjeg plana i programa rada škole

25 6

1.2

Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih vijeća

6 4 6 6 5 4 6 4 6 3

1.3 Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskom planiranju

2

1.4 Izrada plana i programa rada ravnatelja

12 3 1.5

Izrada školskog kurikuluma

18 2

1.6 Planiranje i organizacija školskih projekata

5 5 2 4 4 2 3 2 6 2

1.7 Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja

5 2 3 2 2 2 4 2 2

1.8 Planiranje nabave 3 2 2 2 2 2 2 2 2

1.9 Planiranje i organizacija uređenja školskog okoliša

2 2 2 4 2 2 2

Page 67: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

67

1.10 Prijedlog plana zaduženja učitelja

4 6

1.11 Ostali poslovi 5 2 4 2 6 1 2 2 1 4 1

2.

POSLOVI ORGANIZACIJE I KORDINACIJE RADA

32 23 12 10 21 26 12 22 32 9 10 12

208

2.1 Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja

18 5 5

2.2 Izrada kompletne organizacije rada škole

4

2.3 Izrada Godišnjeg kalendara rada škole

2

2.4 Organizacija prehrane učenika

4 4 2 1 1 1 3 2 2 2

2.5

Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i ekskurzija

4 5 2 2 2 2 2 8 10

2.6

Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole

10 12 2

2.7

Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika

2 2 2 1 2 2 2 2 2

2.8

Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole

4 4 2 2 3 4 2 2 8 3 1

2.9 Upisi učenika u 1. razred

4 8

Page 68: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

68

2.10

Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika

2 2 2 1 2

2.11 Ostali poslovi 6 4 1 3 3 3 4 4 2 1

3.

PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE

4 35 26 12 25 34 24 20 8 12 8 2

221

3.1 Praćenje i uvid u ostvarenje plana i programa škole

14 16 18 12 6 6

3.2 Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju 1. polugodišta

8 4

3.3 Praćenje rada školskih povjerenstava

3 2 2 4 2 2 4 4

3.4

Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih tijela

4 2

3.5

Praćenje i koordinacija rada administrativne službe

2 2 2 2 2 2 2 2 1 2

3.6

Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, st. suradnicima i pripravnicima

5 2 4 4 4 2 4

3.7 Praćenje i koordinacija rada tehničke službe

2 2 2 2 2 2 2 2 1 2

Page 69: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

69

3.8

Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole

2 2 2

3.9 Ostali poslovi 9 2 3 6 2 2 2 2

4. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE

8 12 9 10 12 8 8 10 8 6 8 4

114

4.1

Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih tijela

6 7 2 4 6 2 3 4 4 4 6 3

4.2 Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole

2 1 2 1

4.3

Suradnja s predstavnicima Grada i izvođačima radova na „staroj“ školi.

3 4 3 4 3 2

4.4 Ostali poslovi 4 2 2 2 2 2 4 4 2 2 1

5.

RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA

8 26 32 35 22 27 32 22 22 6 6 1

249

5.1

Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima

2 5 2 4 2 1 2 4 4 1

5.2

Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

5.3 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Page 70: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

70

5.4 Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole

2 2 2 2 2 2 2 2 4

5.5 Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika

2 2 2 2 1 2 2 2

5.6 Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno

2 4 4 2 4 2 2 4

5.7 Uvid u nastavu 2 8 16 18 8 13 18 4 4 1

5.8 Ostali poslovi 3 2 1 2 2 2 4 2 2 2 1

6.

ADMINISTRATIVNO-UPRAVNII RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

18 16 16 33 29 17 10 20 20 9 12 4

225

6.1 Rad i suradnja s tajnikom škole

4 2 2 4 6 4 2 4 4 2 4 1

6.2 Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZO-a

2 2 2 4 2 1 2 2 2 1

6.3 Poslovi zastupanja škole

2 3 2 2 2 2 2 2

6.4 Rad i suradnja s računovođom škole

4 3 4 6 4 4 2 4 4 2 4 1

6.5 Izrada financijskog plana škole

8

6.6 Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja

2 4 4 6 9 2 2 4 6 2 4 1

6.7 Provođenje natječaja za potrebe škole

2 1

6.8 Ostali poslovi 4 2 2 3 6 2 2 4 2 2

7.

SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA

8 14 16 16 13 14 15 18 30 3 0 3

174

Page 71: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

71

7.1 Predstavljanje škole 2 2

7.2

Suradnja s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, AZOO-e, NCVV-e

3 2 2 4 3 4 4 6 6 1

7.3 Suradnja s osnivačem

2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2

7.4 Suradnja s Zavodom za zapošljavanje

2 1 2

7.5 Suradnja s Policijskom upravom

1 2 1 2 1 1 2 2

7.6 Suradnja s Župnim uredom

1 2 1 1 1

7.7 Suradnja s turističkim agencijama

1 1 2 1 1 1 2 4

7.8 Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo

2

7.9 Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama

2 2 3 1 1 1 2 2

7.10

Suradnja s kulturnim i sportskim ustanovama i institucijama

2 2 2 1 2 1 2 2 7.11 Ostali poslovi 2 2 2 2 2 2 2 8 1 1

8. 8. STRUČNO USAVRŠAVANJE

2 12 18 6 20 9 29 20 18 80 6 2

255

8.1

Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV, MZO-a, AZOO-a I HUROŠ-a

8 18 4 6 15 12 8 6

8.2 Stručno usavršavanje Erasmus+

80

Page 72: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

72

8.3 Stručno usavršavanje - udruge

2 2 4

8.4 Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi

2 4 2 2 2

8.5 Praćenje suvremene odgojno-obrazovne literature

14 9 4 2 6

8.6 Ostala stručna usavršavanja

6 4

9. 9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA

10 8 10 6 10 8 5 8 12 2 8 2 92

9.1 Vođenje evidencija i dokumentacije

10 4 5 3 6 4 3 4 6 1 4 1

9.2 Ostali nepredvidivi poslovi

4 5 3 4 4 2 4 6 1 4 1

Ukupno:

1792

Godišnji fond sati: 1792

Godišnji odmor: 240

Ukupno: 2032

10.2. Godišnji plan i program rada stručnog suradnika - pedagoginje

PODRUČJE RADA SATI VRIJEME1. PRIPREMANJE ŠKOLSKIH ODGOJNO-

OBRAZOVNIH PROGRAMA I NJIHOVE REALIZACIJE

1.1 Utvrđivanje odgojno-obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja-analiza odgojno-obrazovnih postignuća učenika, analiza rada škole, kratkoročni i dugoročni razvojni plan rada škole i stručnog suradnika pedagoga, izvješće o radu škole

40 VII., VIII

1.2 Organizacijski poslovi – planiranje CILJ: Osmišljavanje i kreiranje kratkoročnoga i dugoročnoga razvoja škole.

1.2.1 Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada Škole, školskog kurikuluma, statistički podaci

50 VIII. IX., X.

1.2.2 Izrada godišnjeg i mjesečnog plana i programa rada pedagoga 15 IX – VI.1.2.3 Planiranje projekata i istraživanja  10 Tijekom g1.2.4 Suradnja u godišnjem i mjesečnom integracijsko-korelacijskom

planiranju nastave  10 Tijekom g

1.3 Izvedbeno planiranje i programiranje CILJ: Praćenje razvoja i odgojno-obrazovnih postignuća učenika. Povezivanje škole s lokalnom i širom zajednicom.

Page 73: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

73

1.3.1 Sudjelovanje u planiranju i programiranju rada za učenike s posebnim potrebama / (daroviti)

10 IX.

1.3.2 Planiranje praćenja napredovanja učenika  2 IX. 1.3.3 Planiranje i programiranje suradnje s roditeljima  2 IX. 1.3.4 Planiranje i programiranje profesionalne orijentacije  2 IX.1.3.5 Planiranje individualnih programa za uvođenje pripravnika u

samostalan rad (razredna nastava, njemački jezik)10 Tijekom g

1.3.6 Planiranje i programiranje praćenja i unaprjeđivanja nastave, ostalih oblika odgojno-obrazovnog rada i izvannastavnih aktivnosti

10 Tijekom g

1.4 Ostvarivanje uvjeta za realizaciju programa CILJ: Praćenje novih spoznaja iz područja odgojnih znanosti i njihovu primjenu u nastavnom i školskom radu

  . 

1.4.1 Uvođenje i praćenje inovacija u svim sastavnicama odgojno-obrazovnog procesa (sadržaj, metode rada, nastavna oprema, sredstva i pomagala...e-učenje, ICT, Office 365) te unapređivanje kvalitete nastave

 10 Tijekom g

  UKUPNO 171 2. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE U ODGOJNO-

OBRAZOVNOM PROCESU

2.1 Upis učenika i formiranje razrednih odjela CILJ: Unapređivanje kvalitete procesa upisa djece u školu. Utvrđivanje pripremljenosti i zrelosti djece za školu. Postizanje ujednačenih grupa učenika unutar svih razrednih odjela 1. razreda. Stvaranje uvjeta za uspješan početak školovanja.

2.1.1 Suradnja s djelatnicima DV Zvončić 15 Tijekom g 2.1.2 Radni dogovori povjerenstva za upis i povjerenstva za utvrđivanje

psihofizičke zrelosti 15 II. – VI.

2.1.4 Priprema materijala za upis (upitnici za roditelje, učenike, pozivi)  2 VI. 2.1.5 Utvrđivanje psihofizičke sposobnosti djece pri upisu u I. razred, upis u

1. razred 40 III.- VI.

2.2 Unapređenje rada Škole CILJ: Sudjelovanje u suvremenim promjenama rada škole. Poticanje uvođenja i primjene novih metoda i oblika nastavnog i školskog rada. Stručna pedagoško-psihološka i didaktičko-metodička pomoć. Doprinos demokratskim odnosim u školi i školskom ozračju.

2.2.1. Unaprjeđivanje svih sastavnica odgojno-obrazovnog rada u školi i nastavi praćenjem kvalitete nastave s ciljem utvrđivanja stanja metodičkog pluralizma u nastavi

24 Tijekom g

2.2.2 Poticanje i praćenje inovacija u opremanju škole i informiranje stručnih tijela i školskih stručnih vijeća

4  Tijekom g

2.3 Praćenje i izvođenje odgojno-obrazovnog rada CILJ: Unaprjeđivanje i razvoj kvalitete odgojno-obrazovnog rada. Osiguranje primjene dokimoloških zakonitosti.

2.3.2.1 Odgojno obrazovni radnici škole općenito, početnici, novi učitelji 25 Tijekom g2.3.2.2 Praćenje ocjenjivanja učenika, ponašanje

učenika, rješavanje problema u razrednom odjelu, pedagoške mjere 105 Tijekom g

2.3.3 Neposredno izvođenje odgojno-obrazovnog programa 35  Nastavna godina

2.3.3.1 Pedagoške radionice (priprema i realizacija) – realizacija školskog preventivnog programa i osposobljavanje učenika za cjeloživotno učenje, Zdravstveni odgoj

35  Nastavna godina

2.3.4 Sudjelovanje u radu stručnih tijela CILJ: Doprinos radu stručnih tijela Škole. RV,UV,Aktiv razrednika ;SA RN,SA PN

24 Prema planu

2.3.5 Rad u stručnim timovima-projekti (tim za kvalitetu, prevencija nasilja, cjeloživotno učenje, Erasmus+) CILJ: Razvoj stručnih kompetencija

30 Školska godina

2.3.6 Analiza izostanaka učenika i načina opravdavanja izostanaka  15 VII.

Page 74: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

74

CILJ: Preventivno djelovanje2.3.7 Praćenje razvoja i napredovanja učenika (pojedinačno, po izvješću)

Sociometrijski upitnici  50 Nastavna

godina 2.3.8. Sudjelovanje u školskim projektima, koordinacijama i programima

prema kurikulumu, sudjelovanje u povjerenstvu za popis imovine, povjerenstvu za provedbu natječaja

25 Nastavna godina

2.4 Rad s učenicima s posebnim potrebama (daroviti učenici i učenici s teškoćama u razvoju) CILJ: Osiguranje primjerenog odgojno-obrazovnog tretmana, uvođenje u novo školsko okružje, podrška u prevladavanju odgojno-obrazovnih teškoća

2.4.1 Identifikacija učenika s posebnim potrebama  10 Tijekom g2.4.2 Rad s učenicima koji doživljavaju neuspjeh

Savjetodavni rad  50 XI,II,III.

2.4.3 Izrada izvješća  5 I,VI,VII 2.4.4. Programi i aktivnosti u okviru rada s darovitima na razini škole

Radionice 5 Tijekom g

2.5 Razvojni i savjetodavni rad CILJ: Suradnja i koordinacija odgojno-obrazovnog rada učitelja, savjetovanje, pružanje stručne pomoći i podrške. Poticanje samopoštovanja i osobnog razvoja učenika. Podrška roditeljstvu.

2.5.1 Savjetodavni rad s učenicima 2.5.1.1 Grupni i individualni savjetodavni rad s učenicima

20 Nastavna g

2.5.1.2. Upis i rad s novo pridošlim učenicima 2  Tijekom g 2.5.1.3 Vijeće učenika 9  3 sastanaka 2.5.2 Savjetodavni rad s učiteljima 60 Tijekom g 2.5.3 Suradnja s ravnateljem 75 Tijekom g 2.5.4 Savjetodavni rad sa sustručnjacima: logoped, knjižničar 50  Školska g 2.5.5 Savjetodavni razgovori s roditeljima djece s posebnim potrebama,

teškoćama ponašanja Predavanja/pedagoške radionice Otvoreni sat

70 Nastavna g

2.5.6 Suradnja s okruženjem (MO, udruge, Caritasova kuća) Kreativne radionice

10 Školska g

2.5.7. Koordinacija pomoćnika u nastavi 15 Školska g 2.6 Profesionalno informiranje i usmjeravanje učenika

CILJ: Koordinacija aktivnosti Informiranje učenika

2.6.1 Suradnja s učiteljima na poslovima PO 6  Nastavna 2.6.2 Predavanja za učenike (SR) 6  X,II. 2.6.3 Predstavljanje ustanova za nastavak obrazovanja 5 VI. 2.6.4 Utvrđivanje profesionalnih interesa, pregled upisanih učenika po

školama, obrada podataka 6 VI.,

VII., XI. 2.6.5 Suradnja sa stručnom službom Zavoda za zapošljavanje

CILJ: Pružanje pomoći u donošenju odluke o profesionalnoj budućnosti.

Nastavna g

2.7 Zdravstvena i socijalna zaštita učenika CILJ: Podizanje zdravstvene kulture učenika i drugih sudionika odg-obr. procesa. Pomoć učenicima u ostvarivanju soc-zaštitnih potreba

2.7.1 Suradnja na realizaciji PP zdravstvene zaštite -Sudjelovanje u provođenju zdravstvenog odgoja i obrazovanja

24 Nastavna g

2.7.2 Suradnja u organizaciji izleta, terenske nastave, izvan učioničke nastave, sudjelovanje u realizaciji

30 Tijekom g

  UKUPNO 902   3. VRJEDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA, PROVOĐENJE

STUDIJSKIH ANALIZA, ISTRAŽIVANJA I PROJEKATA

Page 75: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

75

CILJ: Analizom odgojno-obrazovnih rezultata utvrditi trenutno stanje odgojno-obrazovnog rada u školi, smjernice daljnjeg unapređenja odgojno-obrazovne djelatnosti i kvalitete rada škole.

3.1 Vrednovanje u odnosu na utvrđene ciljeve   3.1.1 Periodične analize ostvarenih rezultata 5 Po

dogovoru 3.1.2 Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju 1. polugodišta  5 I.3.1.3 Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju nastavne godine,

školske godine  10 VI.,VII.

3.2 Istraživanja u funkciji osuvremenjivanja   3.2.1 Samovrednovanje rada stručnog suradnika 5 Tijekom g3.2.2 Samovrednovanje rada Škole - kvalitativna i kvantitativna analiza

ostvarenosti ciljeva škole – priprema 10 II-IV.

3.2.3. Istraživanje: Vrednovanje učenika 5. razreda 50 2.polug.  UKUPNO 85

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA

4.1 Stručno usavršavanje pedagoga CILJ: Kontinuirano stručno usavršavanje, cjeloživotno učenje. Obogaćivanje i prenošenje znanja.

4.1.1 Izrada godišnjeg plana i programa stručnog usavršavanja  2 IX.4.1.2 Praćenje znanstvene i stručne literature i periodike 70 Školska g4.1.3 Rad u virtualnim radionicama - LOOMEN 30 Tijekom g 4.1.4 ŽSV stručnih suradnika pedagoga-sudjelovanje 25 Školska g 4.1.5 Stručno-konzultativni rad sa sustručnjacima 20 Školska g 4.1.6 Vođenje INA – Debatni klub Voltino 35 Nastavna 4.1.7 Usavršavanje u organizaciji MZOŠ, AZOO i ostalih institucija-

sudjelovanje 32 Tijekom g

4.1.8 Usavršavanje u organizaciji drugih institucija-sudjelovanje (online): AMPEU, HDD i e-Twinning CILJ: Podizanje stručne kompetencije.

50 Tijekom g

4.2 Stručno usavršavanje učitelja     4.2.1 Individualna pomoć učiteljima u ostvarivanju planova usavršavanja

CILJ: Kontinuirano stručno usavršavanje, cjeloživotno učenje. Obogaćivanje i prenošenje znanja. Podizanje stručne kompetencije

15 Školska g

4.2.2 Koordinacija skupnog usavršavanja u školi i izvan nje (školski stručni aktivi, Tim za kvalitetu)

15 Nastavna g

4.2.3 Održavanje predavanja/ped. radionica za učitelje na stručnim tijelima škole i na roditeljskim sastancima

20 Školska g

4.2.5 Praćenje i pružanje stručne pomoći učiteljima pripravnicima i učiteljima početnicima

25 Tijekom g

  UKUPNO 339 5. BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA

DJELATNOST

5.1 Bibliotečno-informacijska djelatnost CILJ: Sudjelovanje u ostvarivanju optimalnih uvjeta za individualno stručno usavršavanje, inoviranje novih izvora znanja.

5.1.1 Sudjelovanje u izradi prijedloga nabave stručne i druge literature, novih izvora znanja, sudjelovanje u informiranju i predstavljanju novih stručnih izdanja, poticanje učenika, učitelja i roditelja na korištenje znanstvene i stručne literature

5 IX,I,VI.

5.2 Dokumentacijska djelatnost     5.2.1 Pregled učiteljske e-dokumentacije i fizičke dokumentacije 35 X.,I,VIII. 5.2.2 Vođenje dokumentacije o učenicima (dosje učenika) i razgovora

roditeljima i učenicima 70 Tijekom g

Page 76: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

76

5.2.3 Vođenje dnevnika rada 35 Tijekom g NAPOMENA: Nastava na daljinu – prema potrebi i epidemiološkim

uputama MZO i HZJZ Tijekom šk.

god.   UKUPNO 145  

6. DNEVNI ODMOR 110 GODIŠNJE ZADUŽENJE 1752 RADNO VRIJEME ponedjeljak, utorak, petak

srijeda, četvrtak

8,00 -14,00 12.00 – 18.00

10.3. Godišnji plan i program rada stručnog suradnika - logopeda

REALIZACIJA MJESEC SATI1. NEPOSREDNI PEDAGOŠKO –

DEFEKTOLOŠKI RAD 420

1.1. Neposredni rad s učenicima sa teškoćama u razvoju

210

Izravni rad s djecom sa posebnim potrebama radi provođenja dijagnostičkog postupka odnosno programa pedagoške opservacije Različitim dijagnostičkim postupcima pokušava se utvrditi vrsta i jačina pojedinih teškoća (jednostavnije teškoće utvrđuje logoped primjenom dostupnih dijagnostičkih sredstava i pomagala, a uz pomoć učitelja, stručnih suradnika i roditelja) Ako su kod učenika prisutne jače izražene teškoće učenik se upućuje u specijalizirane ustanove koje obavljaju stručnu dijagnostiku i donose mišljenje i preporuku za daljnji rad i školovanje – logoped sudjeluje u izradi mišljenja s kojim se upućuje na daljnju dijagnostiku Kao član Povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta prije upisa u prvi razred radi na ranom otkrivanju i prevenciji određenih teškoća, te prihvaćanju i raspoređivanju učenika sa posebnim potrebama u 1. razred

Od rujna do lipnja Od rujna do lipnja Od veljače do srpnja

Rehabilitacijski rad s učenicima sa posebnim potrebama

Organizira i realizira rad s učenicima sa posebnim potrebama kojima je potrebna dodatna pomoć logopeda u ublažavanju i otklanjanju postojećih teškoća, kao i pomoć u

od rujna do lipnja

60

Page 77: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

77

učenju (rad se odvija individualno ili u paru ovisno o vrsti teškoće)

Provodi se sa manjom grupom djece koja imaju slične simptome svojih teškoća (npr. s učenicima prvih razreda rad na poboljšanju predčitalačkih vještina, vježbe za razvoj grafomotorike

od rujna do lipnja

1.2. Testiranje i upis učenika 1. razreda od ožujka do lipnja

150

1.3. Suradnja s učiteljima od rujna do lipnja

240

Pomoć učiteljima kod planiranja i programiranja rada za djecu sa posebnim potrebama – sudjelovanje u izradi individualiziranih odgojno obrazovnih programa

rujan i listopad

57

Upoznavanje učitelja s vrstom, etiologijom i obilježjima teškoća kod učenika

Rujan, listopad i po potrebi tijekom godine

54

Upoznavanje sa važnim oblicima praćenja napredovanja i ocjenjivanja učenika sa posebnim potrebama (individualno i grupno na razrednim vijećima i stručnim vijećima)

Od rujna do lipnja

54

Suradnja i sudjelovanje u ostvarivanju odgojnih postupaka te izradi prijedloga za posebne oblike pomoći

Od rujna do lipnja

15

Hospitiranje na nastavi u cilju utvrđivanja socijalne integracije u razrednu sredinu, individualnog pristupa učeniku sa posebnim potrebama te ostvarivanju ciljeva i zadataka planiranih u prilagođenim programima

Od rujna do lipnja

60

1.4. Suradnja sa stručnim suradnicima 120 Suradnja pri izradi godišnjeg plana i programa

škole, Kurikuluma škole Rujan 6

Suradnja pri izradi godišnjeg izvješća škole Lipanj, srpanj

9

Prikupljanje i obrada podataka iz pedagoške dokumentacije u svezi učenika sa posebnim potrebama

Od rujna do lipnja

30

Suradnja pri svakodnevnom radu s učenicima i njihovim roditeljima ( svađe i sukobi među učenicima, PSP, zajednički razgovori s učenicima i roditeljima i dr.) kao i o ostalim poslovima vezanim za odvijanje nastave ( izmjena informacija o svakodnevnim događanjima u školi)

Od rujna do lipnja

15

Page 78: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

78

Dogovor i suradnja prilikom formiranja odjela prvih razreda

Lipanj, srpanj

36

Sastanci stručnog tima Rujan - lipanj 24 1.5. Suradnja s roditeljima 30 Upoznavanje roditelja sa vrstom, stupnjem i

simptomima djetetovih teškoća, davanje stručnih savjeta i naputaka za pomoć pri ublažavanju ili otklanjanju postojećih, upoznavanje s postupkom utvrđivanja primjerenog programa obrazovanja- individualni razgovori

Od rujna do lipnja

21

Osposobljavanje i poučavanje roditelja za primjeren rad s djetetom kod kuće

9

2. POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG PEDAGOŠKO - DEFEKTOLOŠKOG RADA

180

2.1. Planiranje i programiranje Izrada godišnjeg plana i programa logopeda, izvedbenog plana rada, mjesečnih planova, plana stručnog usavršavanja, kurikuluma škole

Sudjelovanje u izradi programa rada stručnihorgana škole (stručnih aktiva, RV, UV)

Od rujna do listopada Od rujna do lipnja

45

2.2 Suradnja sa drugim ustanovama i stručnim službama izvan škole

Suradnja s Domom zdravlja Voltino ( dr. Đanić-Kojić)): rad u Povjerenstvu za utvrđivanje primjerenog oblika odgoja i obrazovanja učenika sa posebnim potrebama pri Domu zdravlja Voltino, upis djece u prvi razred, odgode upisa u prvi razred i prijevremeni upis

Suradnja sa Centrom za socijalnu skrb Trešnjevka,

Suradnja sa Gradskim uredom za kulturu, Agencija za odgoj i obrazovanje, MZOS Dječji vrtići i dr. ustanove

Od rujna do listopada

45

2.3. Vođenje dokumentacije Dnevnik rada

Dosje učenika Suradnja sa roditeljima Suradnja s učiteljima Priprema i objedinjavanje kompletne

dokumentacije prilikom upisa u prvi razred (odgode, prijevremeni upis, djeca sa teškoćama u razvoju) Priprema kompletne dokumentacije i objedinjavanje mišljenja za učenike s

75

Page 79: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

79

teškoćama u razvoju prilikom određivanja primjerenog programa školovanja, priprema i objedinjavanje dokumentacije za pomoćnike u nastavi

2.4. Stručno usavršavanje ( plan i program na posebnom obrascu)

15

3. OSTALI POSLOVI 60 3.1. Poslovi vezani za početak, odnosno kraj

školske godine Popisi učenika i ostala pedagoška dokumentacija, upis novih učenika

15

3.2. Sjednice UV, RV, stručni aktivi 15 3.3. Suradnja s ravnateljem (poslovi i zadaci vezani

uz svakodnevno funkcioniranje škole) 15

3.4. Zadaće i poslovi utvrđeni tijekom školske godine (Dan škole, obilježavanja ostalih blagdana i važnih datuma, humanitarna događanja, ….)

15

UKUPNO SATI: 1050  

11.4. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA - ŠKOLSKE KKNJIŽNIČARKE

PODRUČJE RADA

I. Poslovi vezani za odgojno-obrazovni rad

PROGRAM ZA UČENIKE

- organizirano i sustavno upoznavanje učenika s knjigom i ostalom knjižničnom građom, s knjižicom i knjižnim poslovanjem, poticanje informacijske pismenosti- 1- razred

- upoznavanje sa dječjim časopisima, pojmovima kratka priča, bajka – 2. razred

- upoznavanje učenika sa pojmovima knjiga, autor, ilustrator, prevoditelj, sa dijelovima knjige (naslovna stranica, sadržaj, bilješka o piscu, izdanje , nakladnik)- 3. razred

- upoznavanje sa mjesnom knjižnicom- narodna/gradska- 3. razred

- upoznavanje sa referentnom zbirkom, priručnicima (enciklopedije, rječnici, leksikoni, pravopis , atlas)- 4. razred

- Književno- komunikacijsko-informacijska kultura- (književno-umjetnička djela, znanstveno-popularna i stručna literatura, čitalačka kultura) 4. razred

- Časopisi – izvor novih informacija (znanost, struka , sažetak)- 5. razred

Page 80: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

80

- Organizacija i poslovanje školske knjižnice (signatura autorski i naslovni katalog) 5. razred

- Samostalno pronalaženje informacija (uvod u UDK, popularno- znanstvena i stručna literatura) – 6. razred

- Predmetnica put do informacije (katalog, zbirke u knjižnici) 6. razred

- Časopisi na različitim medijima (tiskani i elektronski časopis, autorstvo i citat. 7. razred

- On – line katalozi (e-katalog ili on-line katalog) 7. razred

- Sustav i uloga pojedinih vrsta knjižnica (Nacionalna i sveučilišna knjižnica, narodna, specijalna i školska knjižnica) 8. razred

- Uporaba stečenih znanja , informacija, cjeloživotno učenje) 8. razred

- razvijanje čitateljskih sposobnosti i navika u učenika

- stručna i pedagoška pomoć učenicima u izboru knjige

- poticanje učenika na čitanje, upućivanje u čitanje književnih djela, korištenje znanstveno-popularne literature, čitanje učeničkih listova i časopisa

- pomaganje učenicima u pripremi i obradi zadane teme ili referata iz pojedinih nastavnih područja tijekom školske godine

PODRUČJE RADA

- upućivanje na pravilnu uporabu leksikona, enciklopedija, rječnika i navikavanje učenika na samostalan rad i samoučenje

- organiziranje nastavnih satova u knjižici (sat lektire ili problemski sat iz nekog predmeta)

- čitanje i pričanje priča učenicima nižih razreda

- organiziranje akcija darovanja knjiga za školsku knjižnicu (npr. u Mjesecu knjige)

- rad s učenicima

PROGRAM ZA UČITELJE

- suradnja sa stručnim aktivima učitelja hrvatskog jezika i učitelja razredne nastave u izradi godišnjeg plana čitanja i obrade lektire

- suradnja s učiteljima svih nastavnih predmeta i svih odgojnih područja pri nabavi literature i ostale AV građe i pri planiranju problemskih satova u knjižnici

Page 81: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

81

- suradnja unutar stručno-razvojne službe i s ravnateljem Škole u svezi nabave stručne, pedagoško-metodičke literature za učitelje rujan listopad prema potrebi

II. Stručni knjižnični rad i knjižnično-informacijska djelatnost

- organiziranje i vođenje rada u knjižnici

- upis učenika u knjižnicu

- vođenje nabavne politike knjiga i ostale knjižne i ne knjižne građe

- vođenje popisa potreba za literaturom knjižnično poslovanje, inventarizacija, klasifikacija, katalogizacija , tehnička obrada i zaštita knjiga

- izrada i vođenje kataloga učeničkog i nastavničkog fonda

- revizija i otpis oštećenih i ne vraćenih knjiga

- statistika posudbe za učitelje i učenike (dnevna, godišnja)

- permanentno praćenje izdavačke djelatnosti i pedagoške periodike

- informiranje učenika i učitelja o novo tiskanim knjigama i sadržajima stručnih časopisa

- izrada godišnjeg i mjesečnog plana rada, izvješće o radu školske knjižnice

UKUPNO: 1784 sati

 

10.5. Učiteljsko vijeće

Sjednice Učiteljskog vijeća održat će se najmanje osam puta tijekom godine, a prema potrebi i više. O sjednicama Učiteljskog vijeća vodit će se zapisnici u posebnu knjigu zapisnika.

Učiteljsko vijeće raspravljat će o svim pitanjima vezanim za uspješniji i bolji rad škole, te razmatrati pitanja koja spadaju prema Statutu u nadležnost Učiteljskog vijeća. Sjednice Učiteljskog vijeća održavat će se izvan nastave.

10.6. Razredna vijeća

Sjednice Razrednog vijeća održat će se na kraju svakog obrazovnog razdoblja kao i povodom dobivanja Rješenja o primjerenom obliku školovanja za pojedinog učenika. Sjednice će se održavati i tijekom godine toliko puta koliko nalažu aktualne potrebe i

Page 82: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

82

problemi u razrednim odjelima. Razrednik je dužan voditi zapisnik o sjednici Razrednog vijeća u e-Dnevnik razrednog odjela sa zaključcima sa sjednice.

Razredna vijeća razmatrat će problematiku koja spada, po Statutu škole, u njihovu nadležnost.

10.7. Razrednik

Razrednik na početku godine izrađuje detaljan plan sata razrednika i analizu odgojne situacije iz kojih će biti vidljivi predviđeni sadržaji koje će obrađivati na satu razrednika i segmenti suradnje sa stručnim suradnicima Škole. Jedan sat tjedno predviđen je za suradnju s roditeljima (individualni razgovori).

Raspored individualnih razgovora s razrednicama i predmetnim učiteljima izvješen je na porti škole, a njime su upoznati roditelji na 1. roditeljskom sastanku.

O poslovima razrednika razrednik vodi evidenciju u e-Dnevniku, a plan i program rada sastavni je dio ovog God. plana i programa i nalazi se kod pedagoginje škole. Dužnosti razrednika navedene su u Statutu škole i Pravilniku o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u OŠ (NN 51/99.) kao i Protokolom o postupanju u slučaju nasilja među djecom. Razrednik je dužan na roditeljskom sastanku donositi zaključke po točkama Dnevnog reda te iste unijeti u zapisnik.

10.8. Vijeće učenika

Vijeće učenika čine 24 učenika izabrana kao predstavnici svojih razrednih odjela. Njihov je mandat jednu školsku godinu. Vijeće učenika sastat će se do 3 puta tijekom školske godine.

10.9. Vijeće roditelja

Vijeće roditelja čine roditelji, predstavnici svih razrednih odjela (njih 24). Vijeće roditelja daje mišljenje o prijedlogu školskog kurikula, godišnjeg plana i programa, raspravlja o izvješćima o realizaciji školskog kurikula i godišnjeg plana i programa, razmatra pritužbe roditelja u vezi odgojno-obrazovnog rada, predlaže mjere za unapređenje obrazovnog rada te obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom škole. Vijeće roditelja također predlaže svojeg predstavnika u Školski odbor. Vijeće roditelja sastaje se prema potrebi tijekom godine.

10.10. Školski odbor

Školom upravlja Školski odbor. Djelokrug rada Školskog odbora reguliran je Statutom škole i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. O radu Školskog odbora vodi se zapisnik kojeg piše član Školskog odbora.

Page 83: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA - os-voltino.hr

OŠ VOLTINO, Vinkovačka 1, Zagreb GODIŠNJI PLAN I PROGRAM šk. godina 2020./21 .   

83

11. PLAN NABAVE I OPREMANJA

U ovoj školskoj godini nekoliko ćemo učionica opremiti LCD projektorima i televizorima, kao i računalima

Od Gradskog ureda smo tražili sanaciju sanitarnog čvora (zapadna strana škole), uređenje i opremanje školske kuhinje, sanaciju električne rasvjete u školi te očekujemo energetsku obnovu.

Nadamo se i upotpuniti uređenje zbornice prikladnim namještajem za sjedenjem, projektorom i zavjesama.

Škola i nadalje planira ostvarivanje vlastitih prihoda kroz iznajmljivanje školskog prostora zainteresiranim zakupcima koje će namjenski utrošiti za poboljšanje materijalnih uvjeta rada i nabavku didaktičke opreme. Ovaj Godišnji plan i program rada usvojio je Školski odbor na sjednici održanoj 1. listopada 2019.