godišnji plan i program rada 01...

Click here to load reader

Post on 04-Feb-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  ŽUPANIJA OSJEČKO – BARANJSKA GRAD NAŠICE

  OSNOVNA ŠKOLA IVANA BRNJIKA SLOVAKA J E L I S A V A C

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA Osnovne škole Ivana Brnjika Slovaka Jelisavac

  za školsku godinu 2016.-2017.

  Jelisavac, rujan 2016.

 • 2

  S A D R Ž A J

  Osnovni podaci o školi

  1. Podaci o uvjetima rada 1.1. Podaci o upisnom području

  1.2. Unutrašnji školski prostor

  1.3. Školski okoliš

  1.4. Nastavna sredstva i pomagala

  1.4.1. Knjižni fond škole

  1.5. Plan obnove i adaptacije

  2. Podaci o izvršiteljima poslova i njihovim radnim zaduženjima 2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima

  2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave

  2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave

  2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima

  2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima

  2.2. Podaci o ostalim radnicima škole

  2.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole

  2.3.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave

  2.3.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave

  2.3.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

  2.3.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

  3. Podaci o organizaciji rada 3.1. Organizacija smjena

  3.2 Godišnji kalendar rada

  3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela

  3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada

  4. Tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada 4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

  4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada

  4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave

  4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave iz vjeronauka

  4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika

  4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave informatike

  4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave

  4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

  4.3. Obuka plivanja

  4.4. Plan njegovanja slovačkog jezika i kulture

  4.4.1. Tjedni i godišnji broj sati njegovanja Slovačkog jezika i kulture

  4.4.2. Broj učenika po razrednim odjelima koji njeguju Slovački jezik i kulturu

  5. Planovi rada ravnatelja, odgojno-obrazovnih i ostalih radnika 5.1. Plan rada ravnatelja

  5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga

  5.3. Plan rada stručnog suradnika knjižničara

  5.4. Plan rada tajništva

  5.5. Plan rada računovodstva

  5.6. Plan rada školskog liječnika

  5.7. Plan rada domara

  5.8. Plan rada kuharice

  5.9. Plan rada spremačice

  6. Planovi rada školskog odbora i stručnih tijela 6.1. Plan rada Školskog odbora

  6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća

  6.3. Plan rada Razrednog vijeća

  6.4. Plan rada Vijeća roditelja

  6.5. Plan rada Vijeća učenika

 • 3

  7. Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja 7.1 Stručno usavršavanje u školi

  7.1.1. Stručna vijeća

  7.1.2. Stručna usavršavanja za sve odgojno-obrazovne radnike

  7.2. Stručna usavršavanja izvan škole

  7.2.1. Stručna usavršavanja na županijskoj razini

  7.2.2. Stručna usavršavanja na državnoj razini

  7.3. Ostala stručna usavršavanja

  8. Podaci o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja školske ustanove

  8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti

  8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika

  8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole

  8.4. Školski preventivni program

  8.5. Protokol postupanja u kriznim situacijama

  9. Plan nabave i opremanja 10. Prilozi

  Sastavni dijelovi Godišnjeg plana i programa rada škole su:

  1. Godišnji planovi i programi rada učitelja

  2. Mjesečni planovi i programi rada učitelja

  3. Plan i program rada razrednika

  4. Prilagođeni planovi i programi rada za učenike s teškoćama

  5. Plan i program rada sa darovitim učenicima (ako se takva aktivnost provodi sukladno članku

  63. stavku 1. Zakona)

  6. Rješenja o tjednim zaduženjima odgojno-obrazovnih radnika

  7. Raspored sati

 • 4

  OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

  Naziv škole: Osnovna škola Ivana Brnjika Slovaka Jelisavac

  Adresa škole: Ivan Brnjik Slovak 37 Jelisavac 31500 Našice

  Županija: Osječko-baranjska; Grad Našice

  Telefonski broj: ravnateljica: 031/605464; tajništvo: 605011;

  računovodstvo: 605173; pedagoginja: 605331

  Broj telefaksa: 031/333 920

  Internetska pošta: [email protected]

  Internetska adresa: www.os-ibslovak-jelisavac.skole.hr

  Šifra škole: 14-050-002; šifra djelatnosti: 8520

  Matični broj škole: 3103919

  OIB: 94839545339

  Upis u sudski registar (broj i datum): Tt-09/1848-2, 27.11.2009.

  Škola vježbaonica za: -

  Ravnatelj škole: Ljerka Ćorković, prof.

  Zamjenik ravnatelja: -

  Voditelj smjene: -

  Voditelj područne škole: -

  Broj učenika: 181

  Broj učenika u razrednoj nastavi: 96

  Broj učenika u predmetnoj nastavi: 85

  Broj učenika s teškoćama u razvoju: 5

  Broj učenika u produženom boravku: -

  Broj učenika putnika: 38

  Ukupan broj razrednih odjela: 13 (4 kombinirana)

  Broj razrednih odjela u matičnoj školi: 9

  Broj razrednih odjela u područnoj školi: 4 kombinirana

  Broj razrednih odjela RN-a: 8 (4+4 kombinirana)

  Broj razrednih odjela PN-a: 5

  Broj smjena: 1

  Početak i završetak svake smjene: MŠ: 07.45-13.40; PŠ:8.00-13.05

  Broj radnika: 32

  Broj učitelja predmetne nastave: 15

  Broj učitelja razredne nastave: 8

  Broj učitelja u produženom boravku: -

  Broj stručnih suradnika: 1

  Broj ostalih radnika: 7 (administrativno-tehničko osoblje)

  Broj nestručnih učitelja: -

  Broj pripravnika: -

  Broj mentora i savjetnika: 1 savjetnik

  Broj voditelja ŽSV-a: -

  Broj računala u školi: MŠ:34; PŠ: 5

  Broj specijaliziranih učionica: 6

  Broj općih učionica: MŠ: 6; PŠ: 3

  Broj športskih dvorana: 1

  Broj športskih igrališta: MŠ: 2; PŠ Breznica Našička: 1

  Školska knjižnica: 1

  Školska kuhinja: 1

 • 5

  1. PODACI O UVJETIMA RADA

  1.1. Podaci o upisnom području

  Osnovna škola Ivana Brnjika Slovaka iz Jelisavca obavlja svoju odgojno – obrazovnu

  djelatnost na području sljedećih mjesta:

  a) Jelisavac – Matična škola b) Breznica Našička – Područna škola c) Lađanska – Područna škola

  Matična škola Jelisavac

  Sjedište: Jelisavac-za učenike I. -VIII. razreda

  Ulice: Ivana Brnjika Slovaka, Jana Žiške,

  Štefana Števika, Kisucka, Športska,

  Radnička, Ribnjačka

  Područna škola Lađanska

  Sjedište:Lađanska - za učenike I.-IV. razreda

  Ulice: Josipa Bana Jelačića, Matije Gupca

  Ribnjak, Ulica Stjepana Radića

  Područna škola Breznica Našička

  Sjedište: Breznica Našička

  - za učenike I. -IV. razreda

  Ulice: Osječka, Kralja Zvonimira

  U Matičnoj školi Jelisavac od I. do IV. razreda nastavu pohađaju učenici iz Jelisavca,

  a od V. do VIII. razreda i učenici iz Lađanske i Breznice Našičke. Nastavu u PŠ Breznici

  Našičkoj polaze učenici iz tog mjesta, i to od I. do IV. razreda, dok nastavu u PŠ Lađanska

  pohađaju učenici iz Lađanske, i to od I. do IV. razreda.

  Učenike iz Breznice Našičke i Lađanske koji pohađaju nastavu u Matičnoj školi

  Jelisavac od V. do VIII. razreda, prevozi školski autobus. Usluge obavlja Autoprometno

  poduzeće d.d. Požega. Prometna povezanost između mjesta Jelisavca i Breznice Našičke je

  dobra. Postoji željeznička i autobusna povezanost jer se sela nalaze na državnoj cesti.

  Prometna povezanost s Lađanskom je loša jer nema nikakvih autobusnih linija. Cesta je

  asfaltirana.

  Nastava u školi odvija se prema nastavnom planu i programu Ministarstva znanosti,

  obrazovanja i športa za osnovne škole u Republici Hrvatskoj.

  U Matičnoj školi uz redovni nastavni plan i program, učenici slovačkog podrijetla

  njeguju slovački jezik i kulturu po Modelu C, i to 2 sata tjedno.

  U Jelisavcu djeluju Matica Slovačka Jelisavac, SKUD «Ivan Brnjik Slovak»

  Jelisavac, DND Jelisavac, DVD Jelisavac i NK Vihor.

 • 6

  1.2. Unutrašnji školski prostori

  a) Matična škola Jelisavac

  Redni Naziv Broj Veličina Oznaka stanja opremljenosti

  broj prostora prostora u m2 Opća opremljenost Didaktička

  opremljenost

  1. Učionice za razrednu i

  predmetnu nastavu

  9 556,52 2 2

  2. Školska knjižnica 1 42,16 3 2

  3. Informatička učionica 1 42,16 3 3

  4. Prostorija za prijem roditelja 1 13,42

  5. Dvorana za TZK 1 733,06 3 3

  6. Zbornica 1 27,09 3

  7. Kabinet razredne nastave 1 23,20 2 2

  8. Uredi 3 57,26 2

  9. Kuhinja s blagovaonicom 1 58,24 2

  10. Arhiva 1 9,24

  11. Spremište prizemlje 1 4,90

  12. Spremište kat 1 4,29

  13. Hodnik (sveukupno) 202,09

  14. Stubište (sveukupno) 30,80

  15. WC 3 28,14

  UKUPNO 24 1.754,57

  Matična škola u Jelisavcu ima 6 klasičnih učionica i 4 specijalizirane učionice za

  informatiku, geografiju, biologiju i kemiju te likovnu kulturu.

  Današnja školska zgrada rađena je poslije Drugog svjetskog rata, a počela je s radom

  1954. godine s 5 učionica bez ikakvih drugih pratećih prostora. S vremenom dograđeno je

  300m²

  , tj. 3 učionice, knjižnica, zbornica i učionica za informatiku. Učionice prema veličini

  zadovoljavaju, a hodnici su uski i mračni zbog nadograđivanja. Nedostaje veći hol koji bi bio

  prostor za okupljanje učenika i održavanje prigodnih aktivnosti i postavljanje izložbi.

  Godine 2001. uvedeno je centralno plinsko grijanje.

  Nastava Tjelesne i zdravstvene kulture izvodi se u školskoj športskoj dvorani.

  Nažalost, nakon brojnih zamolbi upućenih Ministarstvu, još uvijek nismo dobili suglasnost za

  zaposlenje spremačice, iako se otvorenjem športske dvorane povećala kvadratura.

  Šk. god. 2012.-2013. na tribinama školske sportske dvorane pregradnjom su

  napravljene dvije učionice za razrednu nastavu, a od već postojeće prostorije napravljen je

  kabinet za razrednu nastavu. Time smo stvorili uvjete za rad u jednoj smjeni. Šk. god.

  2013./2014. priključili smo se na kanalizaciju. Šk. god. 2014./2015. obnovljen je sanitarni

  čvor. Šk. god. 2015.-2016. Proveli smo postupak legalizacije svih školskih objekata koji nisu

  bili legalizirani. Za potrebe energetske obnove školskih zgrada Županija je za projektnu

  dokumentaciju izdvojila 139.000,00 kn.

 • 7

  b) Područna škola Breznica Našička

  Naziv Broj Veličina Oznaka stanja opremljenosti

  Prostora prostora u m2 Opća opremljenost Didaktička

  opremljenost

  Razredna nastava 2 91,20 2 2

  Zbornica 1 36 2 2

  Hodnik i hol 1 46,80

  Hodnik + stubište 24,60

  Kuhinja 1 9,30

  WC - učitelji, učenici 2 12

  UKUPNO: 7 219,90

  Zgrada područne škole Breznica Našička novija je. Počela je s radom 1991.godine.

  Vanjska je fasada po uglovima oštećena. Šk. god. 2011.-2012. sanirano je krovište koje je na

  jednom dijelu prokišnjavalo. Šk. god. 2012.-2013. škola je priključenja na vodovod

  zahvaljujući financijskoj donaciji Općine Koška. Namještaj i oprema zadovoljavaju.

  c) Područna škola Lađanska

  Naziv Broj Veličina Oznaka stanja opremljenosti

  Prostora Prostora u m2

  Opća opremljenost Didaktička

  opremljenost

  Razredna nastava 2 88,06 2 1

  Hodnik 1 23,58

  WC 1 6,80

  UKUPNO: 4 118,44

  Zgrada područne škole Lađanska stara je kao i zgrada u Jelisavcu. Sanitarni čvor

  napravljen je prije 10 godina uz pomoć mještana. Ljeti 2004. godine instalirano je centralno

  grijanje.

  U proljeće 2005. godine izmijenjena je prednja stolarija, 3 velika prozora i ulazna

  vrata. Šk. god. 2010./2011. izmijenjena su tri manja prozora 180x120 cm, vrata na manjoj

  učionici i postavljena su nova rasvjetna tijela u većoj učionici. Šk. god. 2012./2013. postavljen

  je gromobran. Šk. god. 2014./2015. priključili smo se na kanalizaciju.

 • 8

  1.3. Školski okoliš

  Mjesto,

  naziv škole

  Naziv

  površine

  Veličina

  u m2

  Matična škola

  Jelisavac

  1.

  2.

  školsko dvorište

  školska igrališta

  3128

  1002

  4130

  Područna Breznica Našička

  1.

  2.

  zelena površina

  igralište

  1310

  640

  1950

  Područna

  Lađanska

  1.

  2.

  zelena površina – travnjak

  igralište - zelena površina

  1790

  UKUPNO: 7870

  U Matičnoj školi zelene su površine dosta oštećene izgradnjom dvorane, ali se

  pokušava vratiti stari izgled travnjacima svakodnevnom brigom o njima. Potrebno je još raditi

  na estetskom izgledu školskog okoliša. U prostoru oko igrališta zasađena su samo dva stabla,

  a ispred škole lipe. Oko školske zgrade okuplja se mladež iz sela i često za sobom ostave

  razna oštećenja i vrlo neuredan prostor. O tome smo pisanim putem obavijestili Policijsku

  postaju u Našicama i zamolili da tijekom vikenda obiđu školu. Nadamo se da će se time

  smanjiti oštećenja. Igrališta za mali nogomet ili rukomet i košarku su asfaltirana, no taj je

  asfalt u vrlo lošem stanju i zadržava se voda. Prijeko je potrebno ponovo asfaltirati igrališta.

  Oko igrališta za mali nogomet postavljena je drenaža, jer se za vrijeme kišnih dana zadržava

  voda. Šk. god. 2014./2015. postavljena je nova ograda ispred školske zgrade.

  Područna škola Breznica Našička ima velik prostor oko škole. Šk. god. 2008./2009.

  općina Koška asfaltirala je igralište. Posađeno je i ukrasno bilje. Travnjak je bio neravan, s

  većim udubljenjima i rupama pa je bilo vrlo otežano košenje trave. Stoga smo, u suradnji s

  lokalnim poduzetnikom, navezli zemlje. Šk. god. 2010./2011. uredili smo i malo dječje

  igralište u školskom dvorištu.

  PŠ Lađanska ima zelene površine na kojima je uređeno igralište, ali to je igralište

  pogodno samo za igru graničara. Nastava TZK-a još uvijek se ne može kvalitetno provoditi.

  Potrebno je postaviti makar pokretne mini vratnice i koš s betoniranim dijelom ispod njega.

  Ispred školske zgrade je cvjetnjak.

 • 9

  1.4. Nastavna sredstva i pomagala

  a) Matična škola Jelisavac

  NASTAVNIČKA

  SREDSTVA I

  POMAGALA

  STANJE STANDARD

  Audiooprema:

  CD uređaj, 6 komada

  1 50%

  Video i fotooprema:

  TV, 1 komad

  video, 1 komad

  DVD, 1 komad

  fotoaparat, 3 komada

  1 50%

  Informatička oprema:

  računala, 27 komada

  prijenosna rač., 4 komada

  netbook, 1 komad

  projektor, 11 komada

  pisač, 2 komada

  1 70%

  Ostala oprema:

  fotokopirni stroj, 2 komada

  grafoskop, 2 komada

  pianino, 1 komad

  sintisajzer, 1 komad

  platna za projekciju,

  11 komada

  zidni panoi, 29 komada

  geometrijski pribor, 18 kom.

  globus, 1 komad

  indukcijski globus, 1 komad

  topografska karta, 1 komad

  zemljopisne karte, 9 kom.

  povijesne karte, 6 kom.

  kompasi, 5 kom.

  slijepa karta, 2 komada

  univerzalni školski torzo,

  binokularni mikroskop,

  monokularni mikroskop,

  2 kom.

  2 60%

 • 10

  b) Područna škola Breznica Našička

  NASTAVNIČKA

  SREDSTVA I POMAGALA

  STANJE STANDARD

  Audiooprema:

  CD uređaj, 2 komada

  1 50%

  Video i fotooprema:

  TV, 1 komad

  1 50%

  Informatička oprema:

  računalo, 2 komada

  pisač, 1 komad

  prijenosno rač., 1 komad

  projektor, 2 komada

  1 60%

  Ostala oprema:

  fotokopirni 1 komad

  grafoskop 1 komad

  zidni panoi, 8 komada

  geometrijski pribor, 9 kom.

  globus, zidna karta, 2 kom.

  platno za projekciju, 2 kom.

  1 50%

  c) Područna škola Lađanska

  NASTAVNIČKA

  SREDSTVA I POMAGALA

  STANJE STANDARD

  Audiooprema:

  CD uređaj, 1 komad

  1 50%

  Video i fotooprema:

  video 1 komad

  1 50%

  Informatička oprema:

  računalo, 1 komad

  prijenosno računalo, 1 komad

  projektor, 1 komad

  pisač, 1 komad

  1 60%

  Ostala oprema:

  grafoskop, 1 komad

  sintisajze,r 1 komad

  platno za projekciju

  pano, 5 komada

  geometrijski pribor, 8 kom.

  fotokopirni stroj, 1 komad

  zemljovidi, 2

  komada

  1 50%

 • 11

  1.4.1. Knjižni fond škole

  KNJIŽNI FOND STANJE STANDARD

  Lektirni naslovi (I.-IV.r.) 596 60%

  Lektirni naslovi (V.-VIII. r.) 762 60%

  Književna djela 278 60%

  Stručna literatura za učitelje 1081 10%

  Ostalo 102 5-10%

  Stručni časopisi 1850

  UKUPNO 4669 50%

  1.5. Plan obnove i adaptacije

  Naziv mjesta Potrebe adaptiranja, dogradnje,izgradnje

  Matična škola Jelisavac

  1.

  Asfaltiranje školskih igrališta

  Uređenje zelenih površina

  Fasada

  Područna škola Lađanska 2.

  Saniranje vlage i fasada

  Ograda

  Područna škola Breznica

  Našička

  3. Bojanje fasade

  Plastični prozori na sanitarnom čvoru i

  ulaznom hodniku

 • 12

  2. PODACI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA

  U ŠKOLSKOJ GODINI 2016./2017.

  2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima

  2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave

  Red.

  broj

  Ime i prezime

  Godina

  rođenja

  Zvanje

  Stupanj

  stručne

  spreme

  Mentor –

  savjetnik

  Godine

  staža

  1. Biljana Šišan 1978. učit. razr. nastave VSS - 14

  2. Ivana Šimurda 1977. učit. razr. nastave VSS - 16

  3. Dino Mitar 1985. učit. razr. nastave VSS - 4

  4. Maja Knežević 1985. učit. razr. nastave VŠS - 4

  5. Mara Krivošić 1965. učit. razr. nastave VŠS - 27

  6. Mirjana Maras 1965. učit. razr. nastave VŠS savjetnik 26

  7. Svjetlana Pavić 1968. učit. razr. nastave VŠS - 21

  8. Vesna Hacekova 1965. učit. razr. nastave VŠS - 27

  2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave

  Red.

  broj

  Ime i prezime Godina

  rođenja

  Zvanje Stupanj

  stručne

  spreme

  Mentor –

  savjetnik

  Godine

  staža

  1. Ana-Mari Kuncinam 1979. vjeroučiteljica VSS - 13

  2. Bojan Fuderer 1977. prof. polit. i fiz. VSS - 11

  3. Branka Kandžera 1957. prof. slov. j. i knj. VSS - 33

  4. Đurđica Ivanović 1970. prof. hrv.jez.i knj. VSS - 21

  5. Irena Morača 1976. prof. mat.i inf. VSS - 9

  6. Iva Pavlović 1985. prof. bio. i kem. VSS - 7

  7. Katarina Hlobik 1988. mag. geo. i pov. VSS - 3

  8. Katarina Najmenik 1975. prof. hrv.jez.i knj. VSS - 11

  9. Milenko Krolo 1957. nast. tjelesne kul. VŠS - 24

  10. Mirjana Kučić 1956. nast. glaz. kult. SSS - 33

  11. Nikola Bernat 1977. vjeroučitelj VSS - 7

  12. Ružica Čeme 1989. mag. mat. i inf. VSS - 1

  13. Senka Fučkar 1982. mag.likovne ped. VSS 2

  14. Silvija Knežević 1983. prof. eng. i njem. VSS - 9

  15. Snježana Kubala 1976. prof. eng. i slov. j. VSS - 13

 • 13

  2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnom suradniku Red.

  broj Ime i prezime Godina

  rođenja

  Zvanje Stupanj

  Stručne

  spreme

  Radno

  mjesto

  Mentor-

  savjetnik

  Godine

  staža

  1. Ljerka

  Ćorković

  1969. prof. hrv. jez. i knjiž.

  VSS ravnatelj - 24

  2. Marija Hlobik 1958. pedagog VSS pedagog - 32

  3. Đurđica

  Ivanović

  1970. prof. hrv. jez. i knjiž.

  VSS knjižničar - 21

  2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima

  Red.

  broj

  Ime i prezime Godina

  rođenja

  Zvanje Radno

  mjesto

  Pripravnički

  staž otpočeo

  Ime i prezime mentora

  1. Zrinka

  Pavlović

  1990. mag.

  psihologije

  psiholog 7.12.2016. Ana Kuric

  2. Anamarija

  Markulić

  1991. mag.

  ekonomije

  računovođa 18.5.2016. Mirela Jantula

  3. Ivana Petrović 1991. učit. razr.

  nastave

  učit. razr.

  nastave

  2.5.2016. Biljana Šišan

  2.2.Podaci o ostalim radnicima škole

  Red.

  broj

  Ime i prezime

  Godina

  rođenja Godi

  ne

  staža

  Zvanje

  Stručna

  sprema

  Radno mjesto

  1. Neda Banjanin 1976. 13 upravni

  pravnik

  VŠS tajnica

  2. Mirela Jantula 1973. 12 ekonomist VŠS računovođa

  3. Mirko Lah 1957. 37 zidar KV domar

  4. Božica Lah 1959. 35 kuharica PKV kuharica

  5. Jasminka Marček 1966. 17 radnica SSS spremačica

  6. Zdenka Čiš 1956. 22 radnica OŠ spremačica

  7. Anđelka

  Matijašević

  1960. 28 informatičar SSS spremačica

 • 14

  2.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole

  2.3.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave

  R. b. UČITELJ RAZRED

  REDOVNA NASTAVA SR UKUPNO DOP DOD INA UKUPNO

  OSTALI POSLOVI ZADUŽENJE

  1. Mara Krivošić 1. 16 2 18 1 1 1 21 19 40

  2. Mirjana Maras 2. 16 2 18 1 1 1 21 19 40

  3. Vesna Hacekova 3. 16 2 18 1 1 1 21 19 40

  4. Svjetlana Pavić 4. 15 2 17 1 1 1 20 20 40

  5. Ivana Šimurda 1.i 3. 16 2 18 1 1 1 21 19 40

  6. Maja Knežević 2.i 4. 16 2 18 1 1 1 21 19 40

  7. Kristina Torčić 1.i 3. 16 2 18 1 1 1 21 19 40

  8. Biljana Šišan 2.i 4. 16 2 18 1 1 1 21 19 40

 • 15

  2.3.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave

  R.br UČITELJ PREDMET RAZREDI RED. NAST.

  IZBORNA NASTAVA SR

  OSTALI POSLOVI UKUPNO DOP DOD INA UKUPNO

  OSTALI POSLOVI

  ZADUŽENJE

  1. Katarina Najmenik

  Hrvatski jezik 5.,6.,8. 14 2 16 2 2 2 22 18 40

  2. Đurđica Ivanović

  Hrvatski jezik 7.a,7.b 8 2 10 1 11 9 20

  3. Branka Kandžera

  Slovački jezik i kultura 1.-8. 18 18 4 22 18 40

  4. Senka Fučkar

  Likovna kultura 5.-8. 7 7 2 9 7 16

  5. Mirjana Kučić

  Glazbena Kultura 4.-8. 6 4 10 1 11 9 20

  6. Snježana Kubala

  Engleski jezik

  MŠ i PŠ 1.-4.,5.,6. 22 22 1 23 17 40

  7. Silvija Knežević

  Engleski Njem. jezik

  Njem. MŠ i PŠ 4. – 8. Eng. 7.a,7.b,8. 9 14

  23 23 17 40

  8. Irena Morača Matematika 5.,6.,7.a,7.b 16

  16 2 2 2 22 18 40

  9. Ružica Čeme

  Matematika Informatika

  Mat. 8. Inf. 5.,6.,7.,8. 4 6 2 12 1

  13 14 27

  10. Iva Pavlović

  Priroda Biologija Kemija 5.-8. 15,5 2 2 19,5 1,5 2 2 24 16 40

  11. Bojan Fuderer

  Fizika Informatika Tehnička kultura 5.-8. 11 4 2 17 2 1 2 22 18 40

  12. Katarina Hlobik

  Geografija Povijest 5.-8. 19,5 19,5 2 2 24 16 40

  13. Milenko Krolo TZK 5.-8. 10 5 15 3 18 12 30

  14. Ana Mari Kuncinam Vjeronauk

  MŠ i PŠ 1.-4., 5.-8. 22 22 1 1 24 16 40

  15. Nikola Bernat Vjeronauk 7.ab 4 4 4 2 6

 • 16

  2.3.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole

  Redni

  broj

  Ime i

  prezime radnika

  Struka Radno

  mjesto

  Radno

  vrijeme

  Rad sa

  strankama

  Broj sati

  Tjedno

  Broj sati

  godišnjeg

  zaduženja

  1. Ljerka Ćorković prof. hrv. jez. i knj.

  ravnatelj 7,00 – 15,00 7,00 – 15,00 40 1784

  2. Marija Hlobik pedagog pedagog 7,00-13,00 7,00-13,00 40 1784

  UKUPNO 80 3568

  2.3.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole

  Red Ime i Struka Radno Sati Radno vrijeme UKUPNO

  broj prezime radnika zanimanje mjesto tjedno od do GODIŠNJE

  1. Neda Banjanin

  up. pravnik tajnik

  40

  07,00

  15,00

  1784

  2. Mirela Jantula

  ekonomist računovođa 40 08,00 16,00 1784

  3. Mirko Lah zidar domar 40 06,00-12,00 17,00-19,00 1784 4. Božica Lah kuharica kuharica 40 06,00 14,00 1784 5. Jasminka Marček radnica spremačica 40 06,00 14,00 1784 6. Zdenka Čiš radnica spremačica 40 12,00 20,00 1784 7. Anđelka Matijašević informatičar spremačica 40 06,00 14,00 1784

  UKUPNO 280 12488

  Spremačice pod brojem 5. i 6. mijenjaju se po smjenama, tj. dva dana rade prije podne, a

  zatim dva dana poslije podne.

 • 17

  3. PODACI O ORGANIZACIJI RADA

  3.1. Organizacija smjena

  ŠKOLA BROJ SMJENA POČETAK

  SMJENE

  ZAVRŠETAK

  SMJENE

  MATIČNA ŠKOLA 1 7,45

  13,40

  PŠ BREZNICA

  NAŠIČKA

  1 8,00 13,05

  PŠ LAĐANSKA

  1 8,00 13,05

  Organizacija dežurstva

  RAZREDNA NASTAVA

  Matična škola

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK 1. i 2. r. Mirjana

  Maras

  Branka Kandžera

  Mara

  Krivošić

  Mirjana Maras Mara

  Krivošić

  Snježana Kubala

  Mirjana Maras

  3. i 4. r. Svjetlana Pavić

  Snježana Kubala

  Vesna

  Hacekova

  Svjetlana

  Pavić

  Vesna

  Hacekova

  Branka

  Kandžera

  Svjetlana Pavić

  Područna škola Breznica Našička

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  Maja Knežević Ivana Šimurda Snježana Kubala Ana Mari

  Kuncinam

  Ivana Šimurda

  Područna škola Lađanska

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1.- 4. sat

  Dino Mitar

  5. i 6. sat

  Silvija Knežević

  1.- 3. sat

  Biljana Šišan

  4.i 5. sat

  Ana-Mari Kuncinam

  Dino Mitar Biljana Šišan 1.i 2. sat

  Dino Mitar

  3. i 4. sat

  Biljana Šišan

 • 18

  PREDMETNA NASTAVA

  Prvi tjedan

  Drugi tjedan

  PONEDJELJAK

  UTORAK

  SRIJEDA

  ČETVRTAK

  PETAK

  sat prizemlje

  kat prizemlje kat prizemlje kat prizemlje kat prizemlje kat

  1.

  Kubala S. Hlobik K. Fučkar S. Fuderer B. Čeme R. Hlobik K. Kandžera B. Pavlović I. Ivanović Đ. Najmenik

  K.

  2.

  Kubala S, Hlobik K. Fučkar S. Fuderer B. Čeme R. Hlobik K. Kubala S. Pavlović I. Knežević S. Najmenik K.

  3. Kubala S. Hlobik K. Fučkar S. Fuderer B. Kuncinam A.

  Hlobik K. Čeme R. Pavlović I. Knežević S. Najmenik

  K.

  4. Kubala S. Ivanović Đ.

  Fučkar S. Fuderer B. Fuderer B. Pavlović I. Čeme R. Morača I. Bernat N. Najmenik

  K.

  5. Kuncinam A.

  Ivanović

  Đ.

  Fučkar S. Najmenik

  K.

  Kuncinam

  A.

  Pavlović I. Kučić M. Morača I. Bernat N. Morača I.

  6. Kuncinam A.

  Ivanović

  Đ.

  Fučkar S. Najmenik

  K.

  Kuncinam

  A.

  Pavlović I. Kučić M. Morača I. Bernat N. Morača I.

  7. Ivanović Đ.

  6

  Fučkar S.

  7

  Pavlović Zrinka

  9

  Pavlović Zrinka

  9

  Pavlović Zrinka

  4

  PONEDJELJAK

  UTORAK

  SRIJEDA

  ČETVRTAK

  PETAK

  sat prizemlje

  kat prizemlje kat prizemlje kat prizemlje kat prizemlje kat

  1.

  Kubala S. Knežević S. Fučkar S. Najmenik

  K.

  Čeme R. Kandžera

  B.

  Kandžera

  B.

  Ivanović

  Đ.

  Fuderer B. Pavlović

  I.

  2.

  Kubala S. Knežević

  S.

  Fučkar S. Najmenik

  K.

  Čeme R. Kandžera

  B.

  Čeme R. Ivanović

  Đ.

  Knežević S. Pavlović

  I.

  3. Kubala S. Knežević S.

  Fučkar S. Kučić M. Fuderer B. Hlobik K. Čeme R. Ivanović

  Đ.

  Knežević S. Pavlović

  I.

  4. Kubala S. Knežević S.

  Fučkar S. Kučić M. Fuderer B. Hlobik K. Čeme R.

  Morača I. Bernat N. Pavlović

  I.

  5. Kuncinam A.

  Najmenik

  K.

  Kubala S. Fuderer B. Kuncinam

  A.

  Hlobik K. Kučić M. Morača I. Bernat N. Hlobik K.

  6. Kuncinam A.

  Najmenik

  K.

  Kandžera

  B.

  Fuderer B. Kuncinam

  A.

  Hlobik K. Kučić M. Morača I. Bernat N. Morača I.

  7. Najmenik Katarina

  6

  Pavlović Iva 8

  Pavlović Zrinka 3

  Pavlović Zrinka 9

  Pavlović Zrinka 4

 • 19

  Dežurstvo učitelja predmetne nastave s učenicima koji ne pohađaju izbornu nastavu Njemačkog jezika

  i/ili nastavu Slovačkog jezika i kulture Sat PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  1.

  7. a i 7.b razred

  NJEMAČKI JEZIK

  Učionica 8 Katarina Najmenik

  7.b razred

  SLOVAČKI JEZIK

  Učionica 4

  Psihologinja

  2.

  6. razred NJEMAČKI

  JEZIK

  7. b razred SLOVAČKI JEZIK

  Učionica 8

  Katarina Najmenik

  6. razred

  SLOVAČKI JEZIK

  Učionica 4

  Katarina Hlobik

  5. razred

  NJEMAČKI JEZIK

  Učionica 7

  Psihologinja

  5. razred

  NJEMAČKI JEZIK

  Učionica 4

  Psihologinja

  3.

  7.a razred

  SLOVAČKI JEZIK

  Učionica 4 Anamari Kuncinam

  7. a razred

  SLOVAČKI JEZIK

  Učionica 4

  Bojan Fuderer

  6. razred

  NJEMAČKI JEZIK

  Učionica 7

  Katarina Najmenik

  4.

  6. razred

  SLOVAČKI JEZIK

  Učionica 4

  Katarina Hlobik

  5.

  5. razred

  SLOVAČKI JEZIK

  Učionica 4

  Psihologinja

  8. razred

  SLOVAČKI JEZIK

  Učionica 4

  Psihologinja

  6.

  8. razred NJEMAČKI JEZIK

  Učionica 9

  Ružica Čeme

  5. razred SLOVAČKI JEZIK

  Učionica 4

  Ana Mari Kuncinam

  7.

  PUTNICI

  1. tjedan: Učionica 6 Katarina Najmenik

  2. tjedan: Učionica 3

  Đurđica Ivanović

  PUTNICI

  1.tjedan: Učionica 8 Iva Pavlović

  2.tjedan: Učionica 7

  Senka Fučkar

  PUTNICI

  1.tjedan: Učionica 3

  2.tjedan: Učionica 9 Psihologinja

  PUTNICI

  1.tjedan: Učionica 9

  2.tjedan: Učionica 9 Psihologinja

  PUTNICI

  1.tjedan: Učionica 4

  2.tjedan: Učionica 4 Psihologinja

  Dežurni učitelji obvezni su nakon nastave ispratiti učenike putnike u autobus.

  S učenicima koji nemaju šesti i/ili sedmi sat dežura zaduženi učitelj do dolaska

  autobusa.

  Dežurni učitelji dužni su prema rasporedu dežurati na školskom hodniku za vrijeme

  malog odmora i za vrijeme velikog odmora. Jedan dežurni učitelj dežura u prizemlju, a drugi

  na katu škole. Za vrijeme maloga odmora ostali učitelji dežuraju u učionici u kojoj imaju

  nastavu.

  S učenicima koji ne pohađanju izbornu nastavu njemačkoga jezika i/ili nastavu

  slovačkoga jezika dežura zaduženi učitelj.

  Dužni su pridržavati se Pravilnika o kućnom redu.

  Dežurni učitelj dolazi 15 minuta prije prvog zvona i odlazi iz škole nakon zadnjeg

  sata, a učenike putnike prati do ulaska u autobus.

  Prijevoz učenika

  Redni Dan V r i j e m e

  broj u tjednu Dovoza učenika u školu Odvoza učenika kućama

  1. Ponedjeljak 07,35 13,40

  2. Utorak 07,35 13,40

  3. Srijeda 07,35 13,40

  4. Četvrtak 07,35 13,40

  5. Petak 07,35 13,40

  Učenike prevozi Autoprometno poduzeće d.d. Požega. Prevoze se učenici iz Breznice

  Našičke i Lađanske.

  Dežurni učitelj obvezan je nakon nastave ispratiti učenike putnike u autobus.

 • 20

  Prehrana učenika

  Mjesečni jelovnik

  DAN Prvi tjedan Drugi tjedan Treći tjedan Četvrti

  tjedan

  Ponedjeljak BUREK SA SIROM, JOGURT

  KRUH S

  KINDERLADOM,

  KAKAO

  SENDVIČ, SOK KRUH SA

  SIRNIM

  NAMAZOM,

  PUDING

  Utorak GRAH S KOBASICOM,

  KRUH

  ŠPAGETE S

  MLJEVENIM

  MESOM, VOĆE

  ĆUFTE, KRUH RIŽOTO,

  KRUH

  Srijeda KRUH S PAŠTETOM,

  JOGURT

  PECIVO VIŠNJA,

  VOĆNI JOGURT

  KRUH S

  MARGOM/MARMELADOM,

  ČAJ

  PECIVO

  ČOKOLADA,

  ČAJ, VOĆE

  Četvrtak GRIZ VARIVO (KELJ, KUPUS) S

  KOBASICOM

  TIJESTO SA SIROM KNEDLE,

  VRHNJE

  Petak LEPINJE, ČAJ HOT DOG KROFNE, ČAJ HRENOVKE, KRUH,

  KECHUP

  U školi je organizirana prehrana učenika. Redovito se hrani 80 - 90 %učenika. Učenici iz

  socijalno ugroženih obitelji imaju besplatnu prehranu - novčana sredstva osigurava Grad

  Našice. Dnevna naknada je 5,00 kn. Prehrana je organizirana i u područnim školama, ali

  učenici nemaju topli obrok. Dnevna naknada je 5,00 kn.

 • 21

  Raspored primanja roditelja Razredna nastava

  Razred

  Dan

  od - do

  Razrednik

  MATIČNA ŠKOLA

  I. r.

  četvrtak 10.25 - 11.10 MARA KRIVOŠIĆ

  MATIČNA ŠKOLA

  II. r.

  utorak 10.25 - 11.10 MIRJANA MARAS

  MATIČNA ŠKOLA

  III.

  četvrtak 10.25 - 11.10 VESNA HACEKOVA

  MATIČNA ŠKOLA

  IV.

  utorak 10.25 - 11.10 SVJETLANA PAVIĆ

  PŠ LAĐANSKA

  I. i III. r.

  utorak 8.50 - 9.35 DINO MITAR

  PŠ LAĐANSKA

  II. i IV. r.

  utorak 10.40 - 11.25 BILJANA ŠIŠAN

  PŠ BREZNICA

  NAŠIČKA

  I. i III. r.

  Ponedjeljak 12.20 -13.05 MAJA KNEŽEVIĆ

  PŠ BREZNICA

  NAŠIČKA

  II. i IV. r.

  petak 11.30 - 12.15 IVANA ŠIMURDA

  Predmetna nastava

  Razred

  Dan

  od - do

  Razrednik

  V. r.

  četvrtak 12.05-12.50 IVA PAVLOVIĆ

  VI. r.

  Utorak 11.15 – 12.00 KATARINA NAJMENIK

  VII. a

  Petak 8.30-9.20 BOJAN FUDERER

  VII. b

  utorak 10.25 – 11.10 ĐURĐICA IVANOVIĆ

  VIII. r.

  četvrtak 11.15 – 12.00 RUŽICA ČEME

 • 22

  3.2. Godišnji kalendar rada

  Obrazovno

  razdoblje

  Mjesec

  Broj

  nastavnih

  dana

  Nenastavni

  dani

  Blagdani

  i državni

  praznici

  Obilježavanje značajnih

  datuma, školske svečanosti,

  projekti, vanučionička nastava,

  izleti, ekskurzije

  I. polugodište od 5. 9. 2016. do

  23.12. 2016.

  IX. 20

  15 tjedana X. 19 2

  7. 10.

  Dan učitelja

  31.10. Svi sveti

  7.10. Dan učitelja – izlet učitelja

  12.10. Dani kruha - misa

  XI. 19 1 11.11.

  Sv.Martin

  1 1. 11.

  Svi sveti

  18.11. dan sjećanja na Vukovar

  Zimski odmor

  od 27.12.2016.

  do 11.1.2017.

  XII. 17 2 25.12.

  26.12.

  Božić

  Advent

  Božić

  Božićni koncert

  UKUPNO: IX.-XII. 75 3 3

  II. polugodište

  od 12.1.2017.

  do 14.6.2017.

  Proljetni odmor

  Od 13. 4.2017.

  do 21. 4. 2017.

  21 tjedan

  I. 14 2 1.1. Nova g.

  6.1.Sveta tri

  kralja

  II. 20 Dan otvorenih vrata Valentinovo

  Skupština Školske zadruge Evakuacija -vježba

  III. 23

  maskenbal Dani hrvatskoga jezika

  Korizma

  IV. 12 2 16.4.Uskrs

  17.4.

  Uskrsni

  ponedjeljak

  Uskrs

  Skupština Športskog školskog društva

  V. 22 1 1.5.Praznik rada

  Izlet učenika predmetne nastave

  Međunarodni dan muzeja- posjet

  muzeju SLOVENČINA MOJA – smotra

  na slovačkom jeziku

  Upis učenika u I. razred

  Ljetni odmor

  od 16.6.2017. VI. 9 1

  13.6. Dan

  grada

  2

  22.6. Dan

  antifašističke

  borbe

  25.6. Dan

  državnosti

  Škola u prirodi – 4. r.

  9.6.sportski dan 12. 6. Dan škole

  14.6.Ispraćaj osmaša

  podjela svjedodžbi

  UKUPNO I.-VI. 100 1 7

  SVEUKUPNO IX.-VI. 175

  4 10

  VII.

  8.7. Dan sela

  Škola u prirodi u Republici Slovačkoj – prva polovica srpnja u organizaciji Saveza Slovaka RH

  VIII. 5.8. Dan dom. zahv.

  15.8. Velika

  gospa

  popravak

 • 23

  Upis djece u prvi razred

  Upis djece u prvi razred obavit će se u vremenu koje odredi Upravni odjel za

  prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, krajem svibnja i početkom lipnja.

  Uvid u nastavu

  Uvid u nastavu bit će tijekom veljače. U dogovoru s učiteljima načinit će se detaljan

  raspored.

  Plan pregleda pedagoške dokumentacije

  prvo polugodište rujan studeni prosinac

  drugo polugodište ožujak svibanj lipanj

  BLAGDANI I DRŽAVNI PRAZNICI REPUBLIKE HRVATSKE

  8. listopada Dan neovisnosti

  1. studenoga Svi sveti

  25. prosinca Božić

  26. prosinca Sv. Stjepan

  1. siječnja Nova godina

  6. siječnja Sveta tri kralja

  16. travnja Uskrs

  17. travnja Uskrsni ponedjeljak

  1. svibnja Praznik rada

  15. lipnja Tijelovo

  22. lipnja Dan antifašističke borbe

  25. lipnja Dan državnosti

  5. kolovoza Dan pobjede i domovinske zahvalnosti

  15. kolovoza Velika Gospa

  GRADSKI I MJESNI BLAGDANI

  Breznica Našička, 11. studenoga Sv. Martin, mjesni blagdan

  Našice, 13. lipnja Sveti Antun, Dan Grada

  Jelisavac, 8. srpnja Sv. Elizabeta, mjesni blagdan

  Lađanska, 26.srpnja Sv. Ana, mjesni blagdan

 • 24

  3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela

  RAZRED BROJ UČENIKA DJEVOJČICA I PONAV. BROJ ODJELA PREHRANA PUTNICI LAĐ PUTNICI NB RAZREDNIK MATIČNA ŠKOLA 1. 12 3 1 12 Mara Krivošić 2. 15 9 1 15 Mirjana Maras 3. 10 4 1 10 Vesna Hacekova 4. 13 3 1 12 Svjetlana Pavić UKUPNO RN MŠ 50 19 0 0 4 49 0 0 5. 18 8 1 15 1 5 Iva Pavlović

  6. 22 12 1 21 1 8 Katarina Najmenik

  7.a 12 5 1 1 9 2 5 Bojan Fuderer 7.b 12 6 2 1 11 2 4 Đurđica Ivanović 8. 21 12 2 1 18 2 8 Ružica Čeme UKUPNO PN MŠ 85 43 5 0 5 74 8 30 UKUPNO MŠ 135 62 5 0 9 123 8 30 PŠ NB 1. i 3. 15 8 1 12 Maja Knežević 2. i 4. 15 7 1 14 Ivana Šimurda UKUPNO NB 30 15 0 0 2 26 0 0 PŠ LAĐ 1. i 3. 8 4 1 7 Dino Mitar 2. i 4. 8 3 1 6 Biljana Šišan UKUPNO LAĐ 16 7 0 0 2 13 0 0 UKUPNO RN MŠ+PŠ 96 41 0 0 8 88 0 0 SVEUKUPNO MŠ+PŠ 181 84 5 0 13 162 8 30

  I – učenici s teškoćama u razvoju integrirani u redovite odjele

 • 25

  3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblici rada

  Rješenjem određen oblik

  rada

  Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja po razredima Ukupno

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

  Model individualizacije 1 - - - - - - 1 2

  Prilagođeni program - - - - - 3 2 5

  Posebni program - - - - - - - - -

 • 26

  4. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA

  ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

  4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obavezne nastavne predmete po razredima

  Nastavni predmet

  Godišnji fond sati redovne nastave po razrednim odjelima

  Matična škola Jelisavac

  PŠ Breznica Našička

  PŠ Lađanska Ukupno Ukupno

  I. II. III. IV. I. - IV. V. VI.

  VII. a

  VII. b VIII.

  V. - VIII.

  I. - VIII.

  I. i III.

  II. i IV.

  I. - IV.

  I. i III.

  II. i IV.

  I. - IV. I. - IV. MŠ - PŠ

  Hrvatski j. 175 175 175 175 700 175 175 140 140 140 770 1470 175 175 350 175 175 350 1400 2170 Likovna k. 35 35 35 35 140 35 35 35 35 35 175 315 35 35 70 35 35 70 280 455 Glazbena k. 35 35 35 35 140 35 35 35 35 35 175 315 35 35 70 35 35 70 280 455 Engleski j. 70 70 70 70 280 70 70 70 70 70 350 630 70 70 140 70 70 140 560 910 Slovački j. 70 70 70 70 280 70 70 70 70 70 350 630 0 0 280 630 Matematika 140 140 140 140 560 140 140 140 140 140 700 1260 140 140 280 140 140 280 1120 1820 Priroda 0 52,5 70 122,5 122,5 0 0 0 122,5 Biologija 0 70 70 70 210 210 0 0 0 210 Kemija 0 70 70 70 210 210 0 0 0 210 Fizika 0 70 70 70 210 210 0 0 0 210 P i d 70 70 70 105 315 0 315 70 70 140 70 70 140 595 595 Povijest 0 70 70 70 70 70 350 350 0 0 0 350 Geografija 0 52,5 70 70 70 70 332,5 332,5 0 0 0 332,5 Tehnička k. 0 35 35 35 35 35 175 175 0 0 0 175 TZK 105 105 105 70 385 70 70 70 70 70 350 735 105 105 210 105 105 210 805 1155 UKUPNO 700 700 700 700 2800 805 840 945 945 945 4480 7280 630 630 1260 630 630 1260 5320 9800 SR 35 35 35 35 140 35 35 35 35 35 175 315 35 35 70 35 35 70 280 455 SVEUKUPNO 735 735 735 735 2940 840 875 980 980 980 4655 7595 665 665 1330 665 665 1330 5600 10255 Planirani sati vezani su uz godišnje programe za određeno odgojno-obrazovno područje, koji se nalaze u prilogu, a njihovo ostvarenje prati se dnevno prema

  rasporedu sati u Razrednoj knjizi pojedinog razrednog odjela.

 • 27

  4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada

  4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave

  4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Vjeronauka

  V

  J

  E

  R

  O

  N

  A

  U

  K

  Razred Broj

  učenika

  Broj

  grupa

  Izvršitelj programa Planirano sati

  T G

  I. MŠ

  12 1 Ana – Mari Kuncinam 2 70

  II. MŠ 15

  1

  Ana – Mari Kuncinam 2 70

  III. MŠ

  10

  1

  Ana – Mari Kuncinam 2 70

  IV. MŠ

  13

  1

  Ana – Mari Kuncinam 2 70

  UKUPNO

  MŠ I.-IV.

  50 4 1 8 280

  PŠ LAĐ.

  I. i III.

  8

  1

  Ana – Mari Kuncinam 2 70

  II. i IV.

  8 1 Ana – Mari Kuncinam 2 70

  UKUPNO

  PŠ LAĐ

  16 2 4 140

  PŠ NB

  I. i III.

  15 1 Ana – Mari Kuncinam 2 70

  PŠ NB

  II. i IV.

  15 1 Ana – Mari Kuncinam 2 70

  UKUPNO

  PŠ NB

  30 2 4 140

  UKUPNO

  46 4 1 8 280

  UKUPNO I. – IV.

  96 8 1 16 560

  V

  J

  E

  R

  O

  N

  A

  U

  K

  V.

  18

  1

  Ana – Mari Kuncinam 2 70

  VI.

  22

  1

  Ana – Mari Kuncinam 2 70

  VII. a

  12

  1

  Nikola Bernat 2 70

  VII. b

  12

  1

  Nikola Bernat 2 70

  VIII.

  21

  1

  Ana – Mari Kuncinam 2 70

  UKUPNO

  V. – VIII.

  85 5 2 10 350

  UKUPNO

  I. – VIII.

  181 13 2 26 910

 • 28

  4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Njemačkog jezika

  Razred Broj

  učenika

  Broj grupa Izvršitelj programa Planirano sati

  T G

  IV.

  7 1 Silvija Knežević 2 70

  IV. PŠ LAĐ

  4 1 Silvija Knežević 2 70

  IV.

  PŠ NB

  6 1 Silvija Knežević 2 70

  V.

  14 1 Silvija Knežević 2 70

  VI.

  18 1 Silvija Knežević 2 70

  VII. a b

  15 1 Silvija Knežević 2 70

  VIII.

  15 1 Silvija Knežević 2 70

  Ukupno

  79 7 1 14 490

  4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike

  Razred Broj

  učenika

  Broj

  grupa

  Izvršitelj programa Planirano sati

  T G

  V.

  18 1 Ružica Čeme 2 70

  VI.

  22 1 Ružica Čeme 2 70

  VII. a

  12 1 Bojan Fuderer 2 70

  VII. b

  12 1 Bojan Fuderer 2 70

  VIII.

  20 1 Ružica Čeme 2 70

  Ukupno

  84 5 2 10 350

 • 29

  4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave RAZREDNA NASTAVA

  Red.

  broj

  Nastavni

  predmet Razred Broj učenika

  Planirani broj

  sati Ime i prezime učitelja

  izvršitelja T

  G

  1.

  Hrvatski jezik

  I. r.

  3

  1

  35

  MARA KRIVOŠIĆ

  Matematika

  3

  2.

  Hrvatski jezik

  II. r.

  4

  1

  35

  MIRJANA MARAS

  Matematika

  2

  3.

  Hrvatski jezik

  III. r.

  1

  1

  35

  VESNA HACEKOVA

  Matematika 2

  4.

  Hrvatski jezik

  IV.

  3

  1

  35

  SVJETLANA PAVIĆ

  Matematika

  3

  5.

  Hrvatski jezik

  I./III.

  2

  1

  35

  DINO MITAR

  Matematika

  2

  6.

  Hrvatski jezik

  II./IV.

  3

  1

  35

  BILJANA ŠIŠAN

  Matematika

  3

  7.

  Hrvatski jezik

  I./III.

  4

  1

  35

  MAJA KNEŽEVIĆ

  Matematika

  4

  8.

  Hrvatski jezik

  II./IV.

  3

  1

  35

  IVANA ŠIMURDA

  Matematika

  3

  UKUPNO

  I. – IV.

  8

  23

  8

  280

  22

 • 30

  PREDMETNA NASTAVA

  Red.

  broj Nastavni predmet

  Razred

  grupa

  Broj

  učenika

  Planirani broj

  sati Ime i prezime učitelja

  izvršitelja T G

  1. MATEMATIKA 4 20 2 70 IRENA MORAČA

  2. HRVATSKI JEZIK 2 11 2 70 KATARINA NAJMENIK

  3. MATEMATIKA 1 7 2 70 RUŽICA ČEME

  4. FIZIKA 1 6 2 70 BOJAN FUDERER

  5. ENGLESKI JEZIK 1 3 1 35 SNJEŽANA KUBALA

  6. KEMIJA-BIOLOGIJA 1 9 1 35 IVA PAVLOVIĆ

  7. GEOGRAFIJA-POVIJEST 2 8 2 70 KATARINA HLOBIK

  UKUPNO V. - VIII. 12 64 12 420

  UKUPNO I. - VIII. 20 109 20 700

  4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave RAZREDNA NASTAVA

  Red.

  broj Nastavni predmet

  Razred

  grupa

  Broj

  učenika

  Planirani broj

  sati Ime i prezime učitelja

  izvršitelja T G

  1. MATEMATIKA I. 6 1 35 MARA KRIVOŠIĆ

  2. MATEMATIKA II. 5 1 35 MIRJANA MARAS

  3. MATEMATIKA III. 4 1 35 VESNA HACEKOVA

  4. MATEMATIKA IV. 8 1 35 SVJETLANA PAVIĆ

  5. MATEMATIKA I./III. 4 1 35 DINO MITAR

  6. MATEMATIKA II./IV. 5 1 35 BILJANA ŠIŠAN

  7. MATEMATIKA I./III. 8 1 35 MAJA KNEŽEVIĆ

  8. MATEMATIKA II./IV. 9 1 35 IVANA ŠIMURDA

  UKUPNO I. - IV. 8 49 8 280

  PREDMETNA NASTAVA

  Red.

  broj Nastavni predmet

  Razred

  grupa

  Broj

  učenika

  Planirani broj

  sati Ime i prezime učitelja

  izvršitelja T G

  1. VJERONAUK 1 4 1 35 ANA MARI KUNCINAM

  2. FIZIKA 1 2 1 35 BOJAN FUDERER

  3. MATEMATIKA 4 15 2 70 IRENA MORAČA

  4. KEMIJA-BIOLOGIJA 1 10 1 35 IVA PAVLOVIĆ

  5. GEOGRAFIJA-POVIJEST 2 10 2 70 KATARINA HLOBIK

  6. HRVATSKI JEZIK 2 5 2 70 KATARINA NAJMENIK

  UKUPNO V. - VIII. 11 46 9 315

  UKUPNO I. - VIII. 19 95 17 595

 • 31

  4.3. Obuka plivanja

  Red.

  br.

  Razred Broj neplivača

  M Ž Ukupno

  Mjesto izvođenja Broj sati Izvršitelj

  Ove šk. god. neće biti obuke plivanja.

 • 32

  4.4. Plan njegovanja slovačkog jezika i kulture

  4.4.1. Tjedni i godišnji broj sati njegovanja Slovačkog jezika i kulture.

  NEPOSREDNI ODGOJNO – OBRAZOVNI RAD S UČENICIMA

  Redni

  broj Vrsta neposrednog

  Odgojno-obrazovnog rada s učenicima

  Razredni

  odjeli

  Sati

  tjedno

  Sati

  godišnje

  1. Redovita nastava I-IV. 8 ,V.-VIII. 12 18 630

  2. Izborna nastava

  3. Neposredan odgojno-obrazovni rad razrednika s

  učenicima

  4. Dopunski nastavni rad

  5. Dodatni nastavi rad

  6. Izvannastavne aktivnosti Očuvanje slovačke kulturne baštine 4 70

  7.

  8.

  UKUPNO NEPOSREDAN RAD S

  UČENICIMA

  22 770

  4.4.2. Broj učenika po razrednim odjelima koji njeguju Slovački jezik i kulturu.

  Slovački jezik i kultura Razred

  Broj

  odjeljenja

  Broj

  učenika

  I. 1 12

  II. 1 14

  III. 1 10

  IV. 1 12

  UKUPNO

  I.-IV.

  4 48

  V. 1 13

  VI. 1 16

  VII. a 1 9

  VII. b 1 7

  VIII. 1 13

  UKUPNO

  V.-VIII

  5 58

  UKUPNO

  I.-VIII.

  9 106

 • 33

  5. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH

  RADNIKA

  5. 1. Plan rada ravnatelja

  SADRŽAJ RADA

  Predviđeno

  vrijeme

  ostvarivanja

  Predviđeno

  vrijeme u

  satima

  1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA

  1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole VI - IX 20

  1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja VI – IX 15

  1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma VI – IX 15

  1.4. Izrada školskog kurikuluma VI – IX 15

  1.5. Izrada Razvojnog plana i programa škole VI – IX 15

  1.6. Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih vijeća IX – VI 25

  1.7. Izrada zaduženja učitelja VI – VIII 20

  1.8. Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim planiranjima IX – VI 10

  1.9. Planiranje i organizacija školskih projekata IX – VI 20

  1.10.Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja IX – VI 10

  1.11.Planiranje nabave opreme i namještaja IX – VI 20

  1.12.Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole IX – VI 20

  1.13.Ostali poslovi IX – VIII 20

  2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA

  2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj razrednih odjela, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada

  kompletne organizacije rada Škole). IX – VIII 30

  2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole VIII – IX 20

  2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja VI – IX 20

  2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu NCVVO-a

  IX – VI 20

  2.5. Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole IX – VI 20

  2.6. Organizacija prijevoza i prehrane učenika IX – VII 20

  2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika IX – VI 15

  2.8. Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i ekskurzija IX – VI 15

  2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole IX – VIII 30

  2.10.Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1. razred IV – VII 10

  2.11.Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika IX – VI 30

  2.12.Organizacija zamjena nenazočnih učitelja IX – VI 30

  2.13.Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita VI i VIII 10

  2.14.Organizacija poslova vezana uz odabir udžbenika V-IX 20

  2.15. Poslovi vezani uz natjecanja učenika I-VI 10

  2.16. Organizacija popravaka, uređenja, adaptacija prostora I i VIII 30

  2.17.Ostali poslovi IX – VIII 20

  3. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE

  3.1. Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole IX – VI 30

  3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja XII i VI 25

  3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima

  IX – VI 20

  3.4. Praćenje rada školskih povjerenstava IX – VI 20

  3.5. Praćenje i koordinacija rada administrativne službe IX – VIII 20

  3.6. Praćenje i koordinacija rada tehničke službe IX – VIII 20

 • 34

  3.7. Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole IX – VIII 20

  3.8. Kontrola pedagoške dokumentacije IX – VIII 20

  3.9. Ostali poslovi IX – VIII 20

  4. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE

  4.1. Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih tijela IX – VIII 30

  4.2. Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole IX – VIII 10

  4.3. Ostali poslovi IX – VIII 25

  5. RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA

  5.1. Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima IX – VIII 20

  5.2. Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu IX – VI 20

  5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika IX – VI 20

  5.4. Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole IX – VIII 20

  5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika IX – VIII 20

  5.6. Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ IX – VIII 40

  5.7. Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad 20

  5.8. Poslovi oko napredovanja učitelja i stručnih suradnika 20

  5.9. Ostali poslovi IX – VIII 25

  6. ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

  6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole IX – VIII 20

  6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZOS-a IX – VIII 20 6.3. Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole IX – VIII 20

  6.4. Provođenje raznih natječaja za potrebe škole IX – VIII 20 6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ IX – VIII 20

  6.6. Poslovi zastupanja škole IX – VIII 20

  6.7. Rad i suradnja s računovođom škole IX – VIII 20

  6.8. Izrada financijskog plana škole VIII – IX 10

  6.9. Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja IX – VIII 10

  6.10 Organizacija i provedba inventure XII 10

  6.11. Poslovi vezani uz e-matice VI 20

  6.12. Potpisivanje i provjera svjedodžbi i učeničkih knjižica VI 10

  6.13. Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala VIII i I 20

  6.14. Ostali poslovi IX – VIII 22

  7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA

  7.1. Predstavljanje škole IX – VIII 20

  7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa IX – VIII 20

  7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje IX – VIII 20

  7.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja IX – VIII 10

  7.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU IX – VIII 10

  7.6. Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na državnoj razini IX – VIII 10

  7.7. Suradnja s Uredom državne uprave IX – VIII 20

  7.8. Suradnja s osnivačem IX – VIII 20

  7.9. Suradnja s Zavodom za zapošljavanje IX – VIII 20

  7.10.Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo IX – VIII 10

  7.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb IX – VIII 20

  7.12.Suradnja s Obiteljskim centrom IX – VIII 10

  7.13.Suradnja s Policijskom upravom IX –VIII 20

  7.14.Suradnja s Župnim uredom IX – VIII 10

  7.15.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama IX – VIII 20

  7.16.Suradnja s turističkim agencijama IX – VIII 10

 • 35

  7.17.Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama IX – VIII 10

  7.18.Suradnja s svim udrugama IX – VIII 10

  7.19.Ostali poslovi IX – VIII 30

  8. STRUČNO USAVRŠAVANJE

  8.1. Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi IX – VI 10

  8.2. Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV-a, MZOŠ-a, AZZO-a, HUROŠ-a

  IX – VI 60

  8.3. Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova IX – VI 10

  8.4. Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature IX – VI 22

  8.5. Ostala stručna usavršavanja IX – VI 10

  9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA

  9.1. Vođenje evidencija i dokumentacije IX – VI 50

  9.2. Ostali nepredvidivi poslovi IX – VI 50

  UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1784

 • 36

  5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga

  REDNI BROJ

  PODRUČJE RADA/AKTIVNOSTI Cilj (po

  područjima)

  Vrijeme

  realizacije

  UKUPNO

  SATI

  1. PRIPREMANJE ŠKOLSKIH ODGOJNO-OBRAZOVNIH PROGRAMA I NJIHOVE REALIZACIJE

  1.1

  Utvrđivanje odgojno-obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja-analiza odgojno-

  obrazovnih postignuća učenika, analiza rada škole, kratkoročni i dugoročni razvojni plan rada škole i stručnog suradnika pedagoga

  IV.-VI. 68

  1.1.1 KREDA analiza Osmišljavanje

  i kreiranje

  kratkoročnoga

  i dugoročnoga

  razvoja škole

  i nastavnog

  procesa.

  10

  1.1.2 SWOT analiza 10

  1.1.3 Upitnik za učenike 10

  1.1.4 Upitnik za roditelje 9

  1.1.5 Upitnik za učitelje 9

  1.1.6 Statistička obrada podataka o uspjehu učenika 20

  1.2 Organizacijski poslovi, planiranje i programiranje rada škole i nastave

  VII.-VIII. 105

  1.2.1 Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada Škole, školskog kurikuluma, statistički podaci Osmišljavanje i

  kreiranje

  kratkoročnoga i

  dugoročnoga

  razvoja škole.

  30

  1.2.2 Izrada godišnjeg i mjesečnog plana i programa

  rada pedagoga 30

  1.2.3 Pomoć u godišnjem i mjesečnom planiranju učitelja 30

  1.2.4 Priprema individualnih programa za uvođenje

  pripravnika u samostalni rad 15

  1.3 Ostvarivanje uvjeta za realizaciju plana i

  programa škole VII.-VIII. 5

  1.3.1 Praćenje i informiranje o inovacijama u nastavnoj

  opremi, sredstvima i pomagalima

  Praćenje razvoja

  i odgojno-

  obrazovnih

  postignuća

  učenika.

  Povezivanje

  škole s lokalnom

  i širom

  zajednicom.

  5

  UKUPNO 178

  2. NEPOSREDNO SUDJELOVANJE U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU

  2.1 Upis učenika u 1. razred i formiranje razrednih odjela 71

  2.1.1 Radni dogovor Povjerenstva za upis Unapređivanje kvalitete procesa

  upisa djece u

  školu. Utvrđivanje

  pripremljenosti i

  zrelosti djece za

  školu. Postizanje

  ujednačenih grupa

  učenika unutar

  svih razrednih

  odjela 1. razreda.

  Stvaranje uvjeta za

  uspješan početak

  školovanja

  II.-VIII.

  3

  2.1.2 Predupisi - predprijave (davanje termina za

  utvrđivanje zrelosti budućih prvašića), pozivi za roditelje koji nisu bili na predupisu

  10

  2.1.3 Suradnja s vrtićem (mala škola) - organizacija

  posjeta budućih prvašića našoj školi 2

  2.1.4 Priprema materijala za upis (upitnici za roditelje,

  učenike, pozivi) 2

  2.1.5 Utvrđivanje zrelosti djece pri upisu u I. razred 40

  2.1.6 Sastanak Povjerenstva radi utvrđivanja

  psihofizičkog stanja djece za upis u 1. razred nakon obavljenih pregleda i testiranja

  4

  2.1.7 Upisi u 1. razred OŠ 3

  2.1.8 Formiranje razrednih odjela učenika 1. razreda 5

 • 37

  2.1.9 Sastanak s roditeljma budućih prvašića 2

  2.2 Uvođenje novih programa i inovacija IX.-VII. 10

  2.2.1 Sudjelovanje u izradi plana nabavke nove opreme i

  pratećeg didaktičkog materijala Sudjelovanje u

  suvremenim

  promjenama rada

  škole. Poticanje

  uvođenja i

  primjene novih

  metoda i oblika

  nastavnog i

  školskog rada.

  Stručna

  pedagoško-

  psihološka i

  didaktičko-

  metodička pomoć.

  Doprinos

  demokratskim

  odnosim u školi i

  školskom ozračju

  5

  2.2.2 Praćenje inovacija u opremanju škole 5

  2.3 Praćenje i izvođenje odgojno-obrazovnog rada IX.-VII. 276

  2.3.1 Praćenje ostvarivanja NPP-a

  Unaprjeđivanje i

  razvoj kvalitete

  odgojno-

  obrazovnog rada.

  Osiguranje

  primjene

  dokimoloških

  zakonitosti.

  5

  2.3.2 Praćenje opterećenja učenika i suradnja sa

  satničarem i razrednicima zbog organizacije i artikulacije nastavnog radnog dana

  11

  2.3.3 Praćenje kvalitete izvođenja nastavnog procesa-

  hospitacija: 125

  2.3.3.1 Praćenje kvalitete izvođenja nastavnog procesa-

  hospitacija: 70

  2.3.3.2 Novi učitelji, pripravnici, asistenti i pomoćnici u

  nastavi 30

  2.3.3.3 Praćenje ocjenjivanja učenika,ponašanje

  učenika,rješavanje problema u razrednom odjelu, pedagoške mjere

  25

  2.3.4 Neposredno izvođenje odgojno-obrazovnog

  programa Doprinos radu stručnih tijela

  Škole.

  20

  2.3.4.1 Pedagoške radionice (Školski preventivni

  program, UNICEF-ov program, Dodatna nastava matematike, Odgoj za volontere)

  20

  2.3.5 Sudjelovanje u radu stručnih tijela Razvoj stručnih

  kompetencija.

  25

  2.3.5.1 Rad u RV 10

  2.3.5.2 Rad u UV 15

  2.3.6 Rad na projektima i u stručnim timovima - Tim za

  samovrednovanje

  Preventivno

  djelovanje. 33

  2.3.7 Praćenje i analiza izostanaka učenika 20

  2.3.8 Praćenje razvoja i napredovanja učenika 10

  2.3.9 Suradnja s razrednicima u realizaciji programa

  sata RO (ZOO, GOO) 19

  2.3.10 Sudjelovanje u radu povjerenstva za predmetne,

  razredne i popravne ispite 8

  2.4 Rad s učenicima s posebnim potrebama (daroviti učenici i učenici s teškoćama u

  razvoju) IX.-VI. 75

  2.4.1 Identifikacija učenika s posebnim potrebama Osiguranje primjerenog

  odgojno-

  obrazovnog

  10

  2.4.2 Organizacija rada s: 49

  2.4.2.1 Učenicima koji doživljavaju neuspjeh 40

  2.4.2.2 Darovitim učenicima 9

 • 38

  2.4.3 Izrada programa opservacije; Izvješća

  tretmana, uvođenje

  u novo školsko

  okružje, podrška u

  prevladavanju

  odgojno-

  obrazovnih

  teškoća

  16

  2.5 Razvojni i savjetodavni rad IX.-VIII. 426

  2.5.1 Savjetodavni rad s učenicima Suradnja i

  koordinacija

  odgojno-

  obrazovnog rada

  učitelja,

  savjetovanje,

  pružanje stručne

  pomoći i podrške.

  Poticanje

  samopoštovanja i

  osobnog razvoja

  učenika. Podrška

  roditeljstvu.

  185

  2.5.1.1 Savjetodavni rad s učenicima 100

  2.5.1.2 Grupni i individualni savjetodavni rad s učenicima 75

  2.5.1.3 Vijeće učenika 10

  2.5.2 Savjetodavni rad s roditeljima 130

  2.5.2.1 Savjetodavni rad s roditeljima 70

  2.5.2.2 Predavanja/pedagoške radionice: 30

  2.5.2.3 Individualna rad s roditeljima 25

  2.5.2.4 Vijeće roditelja 5

  2.5.3 Savjetodavni rad s učiteljima 35

  2.5.4 Savjetodavni rad sa sustručnjacima: psiholozi, socijalni pedagozi, liječnici, socijalni radnici…

  21

  2.5.5 Suradnja s ravnateljem 45

  2.5.6 Suradnja s lokalnom zajednicom 10

  2.6 Zdravstvena i socijalna zaštita učenika IX.-VI. 45

  2.6.1 Suradnja s učiteljima na realizaciji plana i

  programa zdravstvene zaštite Koordinacija

  aktivnosti.

  Informiranje

  učenika.

  17

  2.6.2 Sudjelovanje u provođenju ZOO učenika 18

  2.6.3 Suradnja u organizaciji izvanučioničke nastave 10

  2.7 Profesionalno informiranje i usmjeravanje

  učenika IX.-VI. 53

  2.7.1 Suradnja s razrednicima učenika 8. razreda Podizanje zdravstvene

  kulture učenika i

  drugih sudionika

  odg.obr.

  procesa.Pomoć

  učenicima u

  ostvarivanju soc-

  zaštitnih potreba

  15

  2.7.2 Predstavljanje srednjih škola učenicima 5

  2.7.3 Suradnja sa stručnom službom Zavoda za

  zapošljavanje 8

  2.7.5 Individualna savjetodavna pomoć 10

  2.7.6 Utvrđivanje profesionalnih interesa, obrada podataka 10

  2.7.7 Vođenje dokumentacije, informativni kutak 5

  2.8 Sudjelovanje u realizaciji Programa kulturnog i

  javnog djelovanja škole

  Koordinacija

  aktivnosti.

  Informiranje

  učenika.

  IX.-VI. 15

  UKUPNO 971

  3. VRJEDNOVANJE OSTVARENIH REZULTATA, PROVOĐENJE STUDIJSKIH ANALIZA,

  ISTRAŽIVANJA I PROJEKATA

  3.1 Vrednovanje u odnosu na utvrđene ciljeve Analizom odgojno-

  obrazovnih

  rezultata utvrditi

  trenutno stanje

  odgojno-

  obrazovnog rada u

  školi, smjernice

  daljnjeg

  unapređenja

  odgojno-

  obrazovne

  djelatnosti i

  kvalitete rada

  škole.

  X.-VI. 80

  3.1.1 Periodične analize ostvarenih rezultata 20

  3.1.2 Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju 1.

  polugodišta 30

  3.1.3 Analiza odgojno-obrazovnih rezultata na kraju

  nastavne godine, školske godine 30

 • 39

  3.2 Istraživanja u funkciji osuvremenjivanja IX.-VI. 101

  3.2.1 Izrada projekta i provođenje istraživanja Analizom odgojno-

  obrazovnih

  rezultata utvrditi

  trenutno stanje

  odgojno-

  obrazovnog rada u

  školi, smjernice

  daljnjeg

  unapređenja

  odgojno-

  obrazovne

  djelatnosti i

  kvalitete rada

  škole.

  15

  3.2.2 Obrada i interpretacija rezultata istraživanja 15

  3.2.3 Primjena spoznaja u funkciji unapređenja rada 15

  3.2.4 Vrednovanje i samovrednovanje rada sudionika

  odgojno-obrazovne djelatnosti 26

  3.2.5 Sudjelovanje u samovrednovanju rada škole 25

  3.2.6 Sudjelovanje u vanjskim istraživanjima 5

  UKUPNO 181

  4. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA

  4.1 Stručno usavršavanje pedagoga IX.-VI. 138

  4.1.1 Izrada godišnjeg plana i programa stručnog

  usavršavanja

  Kontinuirano

  stručno

  usavršavanje,

  cjeloživotno učenje.

  Obogaćivanje i

  prenošenje znanja.

  12

  4.1.2 Praćenje i prorada znanstvene i stručne literature i

  periodike 26

  4.1.3 Stručno usavršavanje u školi-UV, RV, aktivi -

  nazočnost 20

  4.1.4 ŽSV stručnih suradnika-sudjelovanje, predavanja 36

  4.1.5 Suradnja sa sustručnjacima 18

  4.1.6 Usavršavanje u organizaciji MZOŠ, AOO i ostalih

  institucija-sudjelovanje 26

  4.2 Stručno usavršavanje učitelja IX.-VI. 123

  4.2.1 Individualna pomoć učiteljima u ostvarivanju planova

  usavršavanja Kontinuirano

  stručno

  usavršavanje,

  cjeloživotno učenje.

  Obogaćivanje i

  prenošenje znanja.

  Podizanje stručne

  kompetencije

  14

  4.2.2 Koordinacija skupnog usavršavanja u školi i izvan nje

  (školski stručni aktivi) 14

  4.2.3 Održavanje predavanja/ped. radionica za učitelje 20

  4.2.4 Izrada prijedloga literature za stručno

  usavršavanje,nadopuna literature 14

  4.2.5 Rad s učiteljima pripravnicima 36

  4.2.6 Mentorstvo stručnim suradnicima pripravnicima 0

  4.2.7 Sudjelovanje u radu povjerenstva za stažiranje 25

  UKUPNO 261

  5. BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA DJELATNOST

  5.1 Vođenje dokumentacije o osobnom radu Sudjelovanje u ostvarivanju

  optimalnih uvjeta

  za individualno

  stručno

  usavršavanje,

  inoviranje novih

  izvora znanja.

  IX.-V. 30

  5.1.1 plan i program rada školskog pedagoga 5

  5.1.2 izvješća o radu 5

  5.1.3 dnevnik rada 4

  5.1.4 akcijska istraživanja 16

  5.2 Vođenje dokumentacije o nastavi IX.-VI. 48

  5.2.1 Hospitacije Unapređenje

  nastavnog porcesa

  13

  5.2.2 Projekti 10

  5.2.3 samovrednovanje Škole 15

  5.2.4 Izvješća na polugodištu i na kraju školske godine Unapređivanje

  kvalitete

  procesa upisa

  10

  5.3. Vođenje dokumentacije o učenicima 56

  5.3.1 Upisi 10

  5.3.2 Savjetodavni rad s učenicima i roditeljima 18

 • 40

  5.3.3 Učenici s teškoćama djece u školu.

  Stvaranje

  uvjeta za

  uspješan

  početak

  školovanja.

  15

  5.3.4 Profesionalna orijentacija 10

  5.3.5 Vanjsko vrednovanje 3

  5.4 Vođenje dokumentacije o učiteljima 59

  5.4.1 stručno osposobljavanje 19

  5.4.2 stručno usavršavanja na UV i aktivima 20

  5.4.3 rad s pripravnicima 20

  UKUPNO 193

  UKUPNO SATI 1784

  MJESEČNI BROJ RADNIH

  SATI 1784

 • 41

  5.3. Plan rada stručnog suradnika knjižničara Poslove knjižničara u školi obavlja učiteljica hrvatskog jezika i književnosti. Redovnu

  nastavu hrvatskog jezika izvodi u VII. a i VII. b r. Za poslove školske knjižnice planirano je u

  ovoj školskoj godini 700 sati koji će biti izvršeni na poslovima: Redni

  broj

  Mjesec Opis poslova u školskoj knjižnici Sati

  godišnje

  1.

  IX.- VI.

  IX. - VI.

  IX. –VI.

  IX. – VI.

  IX.

  IX.- VIII.

  IX. – VIII.

  IX. – VI.

  IX. – VI.

  Odgojno-obrazovni rad:

  a) rad s učenicima: - upoznavanje učenika I.-VIII. razreda s izborom i naslovima

  knjiga u knjižnici,

  - izdavanje knjiga školske lektire i pomoć pri izboru knjiga, - usmjeravanje učenika za čitanje dječjih časopisa, - upućivanje učenika na korištenje enciklopedija, leksikona,

  rječnika i stručnih knjiga vezanih za pojedine predmete,

  b) suradnja s učiteljima, ravnateljicom, pedagoginjom i tajnicom: - suradnja s učiteljima pri utvrđivanju plana lektire, - suradnja s predmetnim učiteljima o stručnoj i pedagoškoj

  lektiri,

  - suradnja s pedagoginjom pri izboru stručnih i pedagoških članaka za sjednice Učiteljskog vijeća,

  - suradnja s roditeljima u praćenju pedagoške i psihološke literature,

  - organizacija književnih susreta, priprema prigodnih obljetnica i izložbi.

  350

  50

  2.

  IX. – VIII.

  IX. – VIII.

  IX. – VIII.

  IX. – VIII.

  IX: - VIII.

  Bibliotečne i informacijska djelatnost:

  - organizacija i vođenje knjižnice, - izrada kataloga, - godišnji popis – inventura knjiga, klasifikacija, signatura, - praćenje pedagoške periodike, - nabava novih knjiga.

  190

  3.

  IX. – VI.

  IX, XII; II;

  IV.

  IX.- VIII:

  Stručno usavršavanje:

  - čitanje dječje literature, dječji pisci i knjige, - sudjelovanje na stručnim aktivima i seminarima knjižničara, - praćenje stručne bibliotečne periodike

  50

  4.

  IX.

  Distribucija školskih udžbenika

  - prikupljanje, evidentiranje, podjela i narudžba školskih udžbenika

  60

  UKUPAN FOND ŠKOLSKE KNJIŽNICE: 700

  Radno vrijeme knjižnice

  dan od - do

  ponedjeljak 7.45 – 8.35 / 9.20 – 11.15 / 12.00 – 12.55

  utorak 9.20 – 13.00

  srijeda 7.45 – 13.00

  četvrtak 8.30 – 12.00

  petak 10.15 – 13.00

 • 42

  5.4. Plan rada tajništva

  Mjesec Poslovi

  zadaci – aktivnosti

  Sati

  rada

  tijekom cijele

  godine

  tijekom godine

  Normativno – pravni poslovi: - izrada pojedinih normativnih akata - praćenje i provođenje pravnih propisa - izrada ugovora, rješenja i odluka - pripremanje i sudjelovanje u radu sjednica organa

  upravljanja

  - provođenje izbora ravnatelja - statusne promjene - pomoć pri rješavanju imovinskih-pravnih poslova - sudjelovanje u izradi, pomoći oko planiranja i kontroli

  planova radnika tehničke službe,

  - kontrola Matičnih knjiga, drugih pedagoških knjiga - planiranje rada i kontrola izvršenja poslova tehničke

  službe

  Kadrovski poslovi - poslovi vezani za zasnivanje i prestanak radnih odnosa

  radnika

  - evidencija radnika - prijave i odjave radnika i članova njihovih obitelji

  nadležnim službama mirovinskog i zdravstvenog

  osiguranja

  - izrada rješenja godišnjeg odmora radnika te

  kontrola

  - ostale evidencija radnika

  Opći i analitički poslovi - rad sa strankama, surađuje s tijelima upravljanja i

  radnim tijelima škole te s nadležnim ministarstvima,

  uredima državne uprave

  - vodi evidenciju o radnom vremenu administrativno-tehničkih i pomoćnih radnika

  - likvidatura financijskih dokumenata - vodi evidenciju podataka o učenicima i priprema

  različite potvrde na temelju tih evidencija

  - obavlja poslove vezane za obradu podataka u elektroničkim maticama

  - ažurira podatke o radnicima

  - izdaje javne isprave

  870

  tijekom godine

  Suradnja s ravnateljicom i drugim radnicima: - suradnja s ravnateljicom i pedagoginjom, - suradnja s računovođom, domarom, kuharicom i

  spremačicama,

  - suradnja s predsjednikom i članovima Školskog odbora, predsjednicima i članovima komisija,

  392

  tijekom godine

  Ostali poslovi: - obavlja poslove vezane uz unos podataka o radnicima u

  elektroničkim maticama (eMatica, CARNet, Registar

  zaposlenih u javnim službama) Isge – energija

  - izrada statističkih podataka - prima, razvrstava i urudžbira, otprema i arhivira poštu

  522

  UKUPAN FOND SATI TAJNIKA ŠKOLE: 1784

 • 43

  5.5. Plan rada računovodstva

  Mjesec Poslovi

  i zadaci

  Sati

  rada

  svakodnevno

  Knjigovodstveni poslovi i poslovi planiranja: - knjiženje poslovnih promjena kroz dnevnik i glavnu knjigu slijedom vremenskog

  nastanka

  - evidentira i izrađuje ulazne i izlazne fakture prema ustroju županijske riznice

  660

  veljača

  travanj

  srpanj

  listopad

  mjesečno

  Izrada financijskih planova:

  - prijedlog financijskog plana za trogodišnje razdoblje, tromjesečni - financijski planovi , financijski planovi na razini financijske godine - rebalans godišnjeg financijskog plana (mjesečno, tromjesečno i godišnje) - praćenje obaveza, likvidnosti - izvješće o materijalnim troškovima, energentima, servisima

  375

  svakodnevno

  Financijsko poslovanje škole:

  - blagajničko poslovanje - podizanje i polog novca - virmansko poslovanje škole - obračun i isplata i naknade plaća u skladu s posebnim propisima - bolovanja na teret poslodavaca, bolovanja preko 42 dana - izrada obrasca ER-1 i zahtjeva za refundaciju od HZZO- a, naknade za

  trošak prijevoza, putnih troškova, kontrola MZOŠ, jubilarnih nagrada,

  otpremnina, pomoći i isplata ostalih prava iz Kolektivnog ugovora

  - M4 obrazac- podatak o utvrđenom stažu i osiguranju - poslovi godišnjeg popisa imovine, obveza i potraživanja, knjiži

  inventurne razlike i otpis vrijednosti

  - surađuje s nadležnim ministarstvima, uredima državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, službama

  mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, poreznim uredima

  - materijalno poslovanje škole - usklađuje stanja s poslovnim partnerima - obavlja poslove vezane uz uspostavu i razvoj sustava financijskog

  upravljanja i kontrole (FMC)

  - izdavanje potvrda o primanjima, kreditima i drugo - obračun i isplata ugovora o djelu (prema potrebi) - statistički podaci obrazac Rad 1 - sastavljanje ID i IDD obrasca - JOPPD obrasci

  749

  UKUPAN FOND SATI RAČUNOVOĐE:

  1784

 • 44

  5.6. Plan rada školskog liječnika

  Program specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite učenika

  Sistematski pregledi prije upisa u I. razred

  u V. razredu

  Obavezni dio sistematskog pregleda je

  razgovor s razrednikom o školskom uspjehu,

  ponašanju i prilagodbi učenika.

  Kontrolni pregledi Nakon sistematskih pregleda prema

  medicinskoj indikaciji.

  Namjenski pregledi Pregled za profesionalnu orijentaciju u VIII.

  r.

  Na zahtjev ili prema situaciji (športaši,

  promjena škole, organizirani odmor)

  Screeninzi Poremećaj vida na boje za učenike III. r.

  Deformacija kralježnice i tjelesna visina za

  učenike VI. r.

  Poremećaj sluha za učenike VII. r.

  Pregled za utvrđivanje zdravstvenog stanja i

  sposobnosti za nastavu tjelesne i zdravstvene

  kulture te određivanja odgovarajućeg

  prilagođenog programa

  Higijensko-epidemiološka zaštita uz

  provođenje redovitog programa cijepljenja

  Cijepljenje učenika prema programu

  obveznog cijepljenja.

  Kontrolni pregledi prilikom pojave zarazne

  bolesti u školi i poduzimanje manjih

  protuepidemijskih intervencija.

  Savjetovališni rad Odvija se u vremenu izdvojenom za

  savjetovalište koje je napisano na vratima

  ordinacije i izvješeno na oglasnim pločama u

  pripadajućim školama.

  Minimalno vrijeme za savjetovalište je dva

  sata tjedno.

  Zdravstveni odgoj Prema programu rada usuglašenom sa

  školom.

  Metode zdravstveno-odgojnog rada uključuju

  individualni rad, rad u malim skupinama,

  radionice, tribine, rasprave i predavanja.

  Zdravstveni odgoj namijenjen je učenicima,

  profesorima i roditeljima.

  Sudjelovanje u provedbi školskog

  preventivnog programa

  Temeljem nacionalnog programa suzbijanja

  droga u Republici Hrvatskoj nadležni školski

  liječnik provodi mjere primarne prevencije

  zlouporabe sredstava ovisnosti.

 • 45

  5.7. Plan rada domara škole

  U okviru svojih radnih zadataka koji proizlaze iz ovog Godišnjeg plana i programa

  rada, općih akata i nalozima i napucima ravnateljice i tajnika škole, domar će obavljati

  sljedeće poslove:

  redni

  broj

  Poslovi

  i zadaci

  Sati

  rada

  1. Poslovi domara škole: a) rukovođenje i briga o radu kotlovnica, uređaja grijanja b) kontrola i održavanja instalacija u školi c) nabavka materijala i opreme d) održavanje objekta škole i okoliša, prilaza i ulaza u školu e) kontrola urednosti u prostorima i prostorijama škole i područnih škola f) obilazak i popravci kvarova u školi i područnim školama g) dostavljački poslovi

  .

  250

  174

  180

  320

  140

  470

  130

  120

  1784

  UKUPAN FOND SATI DOMARA ŠKOLE: 1784

  5.8. Plan rada kuharice

  Redni

  broj

  Poslovi

  Zadaci

  Sati

  rada

  1. Poslovi kuharice u kuhinji: a) planiranje i preuzimanje namirnica b) pripremanje i podjela obroka c) pranje i održavanje posuđa i opreme d) čišćenje i održavanje kuhinje e) održavanje inventara kuhinje f) suradnja s domarom, računovođom i tajnikom g) ostali poslovi kuharice koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada škole

  100

  790

  450

  250

  82

  60

  52

  1784

  UKUPAN FOND SATI RADA KUHARICE: 1784

 • 46

  5.9. Plan rada spremačica

  a) Matična škola

  Redni Poslovi Spremačice broj Spremačica Jasminka

  Marček Zdenka Čiš

  1. Čišćenje i održavanje: a) čišćenje i održavanje prilaza i ulaza u školu, učionica, kabineta,

  sanitarnih čvorova, hodnika, stubišta, blagovaonice, školske

  sportske dvorane i drugih prostorija

  b) čišćenje i održavanje vrata, namještaja, sagova, prozorskih i ostalih stakala

  c) uređenje i održavanje vanjskog okoliša d) prema potrebi poslovi dežurstva i dostavljača e) drugi poslovi koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada

  škole

  970

  590

  224

  970

  590

  224

  UKUPAN FOND SATI RADA SPREMAČICA U MŠ: 1784 1784

  f) Područne škole

  Redni Spremačice PŠ Breznica Našička PŠ Lađanska

  broj u područnim školama Anđelka Matijašević

  1. Čišćenje i održavanje: a) čišćenje i održavanje prilaza i ulaza u školu, učionica, kabineta,

  sanitarnih čvorova, hodnika, stubišta, blagovaonice, školske

  sportske dvorane i drugih prostorija

  b) čišćenje i održavanje vrata, namještaja, sagova, prozorskih i ostalih stakala

  c) uređenje i održavanje vanjskog okoliša d) prema potrebi poslovi dežurstva i dostavljača e) drugi poslovi koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada

  škole

  970

  590

  224

  UKUPNO FOND SATI RADA SPREMAČICE U PŠ: 1784

 • 47

  6. PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA

  6.1. Plan rada Školskog odbora

  Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji

  rujan

  Izvješće o radu i rezultatima rada na kraju školske godine

  Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole

  Donošenje Školskog kurikuluma

  Davanje prethodne suglasnosti o zasnivanju i prestanku radnog odnosa – prema

  potrebi

  ravnateljica

  predsjednica ŠO

  tajnica

  pedagoginja

  tijekom

  godine

  Rješavanje aktualne problematike u radu škole

  Provođenje i usklađivanje pravnih propisa

  Davanje prethodne suglasnosti o zasnivanju i prestanku radnog odnosa – prema

  potrebi

  ravnateljica

  predsjednica ŠO

  tajnica

  prosinac/

  siječanj

  lipanj

  Donošenje i usvajanje godišnjeg financijskog plana

  Financijsko izvješće (polugodišnje/godišnje)

  računovođa

  tijekom

  godine

  Ostali poslovi utvrđeni Zakonom, Statutom škole i Poslovnikom o radu Školskog

  odbora ravnateljica

  predsjednica ŠO

  tajnica

 • 48

  6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća

  Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji

  rujan Poslovi na početku šk. god.

  Godišnji plan i program rada škole

  Kurikulum

  Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja

  učenika u osnovnoj i srednjoj školi

  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

  Pravilnik o kućnom redu škole

  Imenovanje povjerenstva za stažiranje pripravnika

  Planiranje školskih aktivnosti i događanja u školi za listopad

  Ravnateljica

  Pedagoginja

  listopad Aktualna problematika

  Planiranje aktivnosti i događanja u školi za studeni

  Promjene u vremeniku pisanih provjera znanja

  Predavanje

  Ravnateljica

  Učitelji

  Studeni Aktualna problematika

  Planiranje školskih aktivnosti i događanja u školi za prosinac

  Promjene u vremeniku pisanih provjera znanja

  Predavanje

  Poslovi na kraju prvoga polugodišta

  Uvid u nastavu

  Ravnateljica

  učitelji

  Prosinac Planiranje poslova za početak drugoga polugodišta

  Promjene u vremeniku pisanih provjera znanja

  Planiranje školskih aktivnosti i događanja u školi za siječanj

  Imenovanje povjerenstava za školska natjecanja

  Ravnateljica

  učitelji

  Siječanj Planiranje školskih aktivnosti i događanja u školi za veljaču

  Aktualno

  Ravnateljica

  pedagoginja

  Veljača

  Planiranje školskih aktivnosti i događanja u školi za ožujak

  Samovrednovanje

  Aktualno

  Promjene u vremeniku pisanih provjera znanja

  Predavanje

  Ravnateljica

  Učitelji

  ožujak

  Planiranje školskih aktivnosti i događanja u školi za travanj

  Upis djece u prvi razred

  Promjene u vremeniku pisanih provjera znanja

  Aktualno

  Predavanje

  Ravnateljica

  Učitelji

  Travanj Planiranje školskih aktivnosti i događanja školi za svibanj

  Promjene u vremeniku pisanih provjera znanja

  Aktualno