godišnji plan i program rada škole za 2018./2019.¡nji-plan... · 3 11.8. godišnji plan i...

of 64 /64
Godišnji plan i program rada škole za 2018./2019. školsku godinu REPUBLIKA H RVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA KLASA: 602-02/18-26/01 URBROJ: 2176-32-18-01 Popovača, 5. listopada 2018.

Author: dotruc

Post on 28-Oct-2018

228 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  602-02/16-26/01

  Osnovna kola Popovaa

  Godinji plan i program

  rada kole za 2018./2019.

  kolsku godinu

  1. REPUBLIKA H RVATSKA

  SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA

  OSNOVNA KOLA POPOVAA

  KLASA: 602-02/18-26/01

  URBROJ: 2176-32-18-01

  Popovaa, 5. listopada 2018.

 • 2

  SADRAJ

  1. Uvjeti rada........................................................................................................................5

  1.1. Podaci o kolskom podruju 1.2. Prostorni uvjeti 1.3. Unutarnji kolski prostor

  2. Zaposlenici u kolskoj godini 2018./2019. .....................................................................7 2.1. Podaci o uiteljima 2.2. Podaci o ravnatelju i strunim suradnicima 2.3. Podaci o administrativnom i tehnikom osoblju

  3. Organizacija rada............................................................................................................9 3.1. Podaci o uenicima i razrednim odjelima 3.2. Organizacija smjena 3.3. Godinji kalendar rada 3.4. Produeni boravak uenika

  4. Godinji fond nastavnih sati za obvezne predmete po razredima..........................14 4.1. Razredna nastava 4.2. Predmetna nastava 4.3. Izborna nastava

  5. Plan izborne, dodatne, dopunske nastave i izvannastavnih aktivnosti...................17 5.1. IZBORNA NASTAVA- matina kola i podrune kole 5.2. Dodatni rad 5.3. Dopunski rad 5.4. Plan i program izvannastavnih i izvankolskih aktivnosti 5.5. Ukljuenost uenika u izvankolske aktivnosti

  6. Podaci o radnim zaduenjima djelatnika kole.......................................................22

  7. Uenici s posebnim odgojno- obrazovnim potrebama............................................25

  8. Plan organizacije kulturne djelatnosti......................................................................28

  9. Plan brige za zdravstveno-socijalnu i ekoloku zatitu...........................................31

  10. Planovi i programi strunog usavravanja putem aktiva u koli..........................32 10.1 Struni aktiv: HRVATSKOG JEZIKA 10.2. Struni aktiv: ENGLESKI I NJEMAKI JEZIK 10.3. Struni aktiv: POVIJEST- GEOGRAFIJA 10.4. Struni aktiv: VJEROUITELJA 10.5. Struni aktiv: BIOLOGIJA KEMIJA 10.6. Struni aktiv: MATEMATIKA-FIZIKA 10.7. Struni aktiv: RAZREDNA NASTAVA

  11. Plan rada strunih organa, strunih suradnika i organa upravljanja................41 11.1 Plan rada UITELJSKOG VIJEA 11.2. Plan rada sjednica RAZREDNOG VIJEA 11.3. Plan rada VIJEA RODITELJA 11.4. Plan rada VIJEA UENIKA 11.5. Godinji plan i program rada RAVNATELJA kolske godine 2018./2019. 11.6. Godinji plan i program rada PEDAGOGA kolske godine 2018./2019. 11.7. Godinji plan i program rada SOCIJALNOG PEDAGOGA kolske godine 2018./2019.

 • 3

  11.8. Godinji plan i program rada PSIHOLOGA kolske godine 2018./2019. 11.9. Godinji plan i program rada KOLSKE KNJINICE 2018./2019. 11.10. Poslovi rada KOLSKOG ODBORA 11.11. Poslovi rada TAJNITVA I ADMINISTRATIVNO RAUNOVODSTVENE

  SLUBE

  12. GODINJI PLAN I PROGRAM RADA UENIKE ZADRUGE JELENAK 2018./2019....................................................................................................................61

  13. PLAN NABAVE I OPREMANJA............................................................................................................65

 • 4

  OSNOVNI PODACI O KOLI

  Naziv kole: OSNOVNA KOLA POPOVAA

  Adresa kole: 44317 POPOVAA, Vinogradska 15

  upanija: SISAKO-MOSLAVAKA

  Telefonski broj: 044-637-266; 044-637-260

  Broj telefaksa: 044-637-269

  Internetska pota: [email protected]

  Internetska adresa: www.os-popovaca.skole.hr

  ifra kole: 03-195-001

  Matini broj kole: 03327906

  OIB: 59315369479

  Upis u sudski registar(broj i datum): 080361430, 02.02.2010.

  kola vjebaonica za:

  Ravnatelj kole: Draen Mlakar

  Voditelj podrune kole:

  Broj uenika: 386

  Broj uenika u razrednoj nastavi: 191

  Broj uenika u predmetnoj nastavi: 195

  Broj uenika s tekoama u razvoju: 27

  Broj uenika u produenom boravku:

  Broj uenika putnika: 170

  Ukupan broj razrednih odjeljenja: 26

  Broj razrednih odjeljenja u matinoj koli: 19

  Broj razrednih odjeljenja u podrunoj koli: 7

  Broj razrednih odjela RN-a: 15

  Broj razrednih odjela PN-a: 11

  Broj smjena: 1

  Poetak i zavretak smjene: 07:30-13:20;

  Broj radnika: 59

  Broj uitelja predmetne nastave: 24

  Broj uitelja razredne nastave: 15

  Broj uitelja u produenom boravku: 1

  Broj strunih suradnika: 4

  Broj ostalih radnika: 15

  Broj nestrunih uitelja: -

  Broj pripravnika: -

  Broj mentora i savjetnika: 7

  Broj voditelja SV-a: 3

  Broj raunala u koli: 120

  Broj specijaliziranih uionica: 12

  Broj opih uionica: 15

  Broj portskih dvorana: 1

  Broj portskih igralita: 4

  kolska knjinica: 1

  kolska kuhinja: 1+3

  mailto:[email protected]://www.os-popovaca.skole.hr/
 • 5

  1. UVJETI RADA

  1.1. Podaci o kolskom podruju

  kolsko podruje Osnovne kole Popovaa obuhvaa 8 naselja u Gradu Popovaa. Naselja

  kolskog podruja su: Gornja Jelenska, Struec, Donja Jelenska, Potok, Moslavaka Slatina, Donja

  Vlahinika, Podbre i Popovaa. Sva su naselja povezana dobrim asfaltnim prometnicama. Za uenike

  I. do IV. razreda nastava je organizirana u tri podrune kole i to u mjestima: Gornja Jelenska, Struec

  i Potok. U matinoj koli Popovaa nastava se izvodi za uenike I. do VIII. razreda. Svi uenici V. do

  VIII. razreda sa cjelokupnog kolskog podruja, koji na to imaju pravo, prevoze se u matinu kolu.

  1.2. Prostorni uvjeti

  U zgradi matine kole Popovaa nastava se odvija u jednom turnusu. Tri zgrade podrunih

  kola potpuno zadovoljavaju potrebe izvoenja nastave. U svim podrunim kolama nastava se izvodi

  u jednoj smjeni.

  1.3. Unutarnji kolski prostor

  Naziv prostora Broj-Vel.

  Namjena u

  smjenama

  prvoj drugoj

  ifra stanja

  opa opr.did.

  RAZREDNA NASTAVA

  1. razred: klasina uionica

  2. razred: klasina uionica

  3. razred: klasina uionica

  4. razred: klasina uionica

  5. razred: klasina uionica

  6. razred: klasina uionica

  7.razred: klasina uionica

  8.razred: klasina uionica

  PREDMETNA NASTAVA

  1. Hrvatski j.: klas. uionica

  2. Zemljopis: klas. uionica

  3. DIGITALNA UIONICA/glaz.kul.

  5. Strani jezik: klas. uionica

  6. Matematika: klas. uionica

  7. Priroda i biologija: kabinet

  8. Kemija i fizika: kabinet

  9. Povijest: klasina uionica

  10. Tehnika i likovna kultura

  11. Tj. i zdrav kultura: dvorana

  12. Knjinica

  13. Informatika: kabinet

  13 . Zbornica

  14. Blagovaonica

  1 54

  1 54

  1 54

  1 54

  1 54

  1 54

  1 54

  1 54

  2 108

  1 54

  1 72

  1 54

  1 54

  1 54

  1 72

  1 54

  1 78

  1 288

  1 102

  1 54

  1 58

  1 108

  23 1.642

  uionica uionica

  uionica uionica

  uionica uionica

  uionica uionica

  uionica uionica

  uionica uionica

  uionica uionica

  uionica uionica

  uionica uionica

  uionica uionica

  uionica uionica

  uionica uionica

  uionica uionica

  uionica uionica

  uionica uionica

  uionica uionica

  uionica uionica

  uionica uionica

  uionica uionica

  uionica uionica

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  3 2

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

 • 6

  PODRUNI RAZREDNI ODJELI

  Naziv prostora Broj vel.u m

  Namjena

  ifra stanja

  op.opr.did.

  POTOK

  1. i 2. razred: klas. uionica

  3. razred: klas. uionica

  4. razred: klas. uionica

  STRUEC

  1. i 2. razred: klas. uionica

  3. i 4. razred: klas. uionica

  GORNJA JELENSKA

  1. razred: klasina uionica

  2. razred: klasina uionica

  3. razred: klasina uionica

  4. razred: klasina uionica

  1 54

  1 27

  1 27

  3 108

  1 54

  1 54

  2 108

  1 56

  1 56

  1 56

  1 56

  uionica 1

  uionica -

  uionica

  uionica -

  uionica -

  uionica -

  uionica -

  uionica -

  uionica -

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

  2 2

 • 7

  2. ZAPOSLENICI U KOLI U 2018./2019. KOLSKOJ GODINI

  2.1. Podaci o uiteljima

  Ime i prezime God. roenja

  God.

  staa

  Struka Stupanj

  str. spr.

  Radno

  Mjesto

  1. Draen ukelj 1976. 13 mag.prim.obr. VSS razr. nast.

  2. eljka upi 1964. 32 dipl.uitelj VSS razr. nast.

  3. Krunoslava Radau 1965. 30 mag.prim.obr. VSS razr. nast.

  4. Renata Jambrei 1969. 24 dipl.uitelj VSS razr. nast.

  5. Snjeana ket 1971. 25 mag.prim.obr. VSS razr. nast.

  6. Mladen Bago 1960. 34 dipl.uitelj VSS razr. nast.

  7. Marija Potoki 1963. 29 dipl.uitelj VSS razr. nast.

  8. Suzana Erdelj 1960. 25 Nastavnica VS razr. nast.

  9. Snjeana Elez 1966. 30 mag.prim.obr. VSS razr. nast.

  10. Ruica Bertolan 1962. 34 mag.prim.obr. VSS razr. nast.

  11. Melita Andlar 1968. 26 Nastavnica VS razr. nast.

  12. Antonija Arnautovi 1976. 18 dipl.uitelj VSS razr. nast.

  13. eljka imi 1972. 23 Nastavnica VS razr. nast.

  14. Danijel Pavrliak 1984. 3 prv.eduk.mat. V matematika

  15. Snjeana Pavi 1965. 27 Profesorica VSS engleski j.

  16. Martina Ivi 1973. 20 Profesorica VSS hrvatski j.

  17. Bosiljka Kreo 1968. 21 Profesorica VSS zemljopis

  18. Manuela Kujundi 1974. 19 Profesorica VSS povijest

  19. Maja Loina 1982. 11 dipl.uitelj VSS matematika

  20. Martina ateki 1976 14 ing.kemije VSS kemija

  21. Asifa tibri 1958. 38 Nastavnica VS biologija

  22. Ivana Klianin 1982. 13 Profesor VSS fizika

  23. Sonja Filipovi 1960. 24 Nastavnik VS tj.zdr.kult.

  24. Darko Raki 1982. 12 dipl.uitelj VSS informatika

  25. Miro Matija 1959. 26 Profesor VSS tehn.kultura

  26. Klara Markei 1981. 14 dipl.kateh. VSS vjeronauk

  27. Stanislava Bebrovi 1958. 39 dipl.kateh. VSS vjeronauk

  28. Danijel Markei 1977. 17 dilp.kateh VSS vjeronauk

  29. Dajana Medakovi 1966. 27 Nastavnica VS razr. nast.

  30. Marcela Prebeg 1966. 29 dipl.uitelj VSS matematika

  31. Antonija Posari Sikiri 1981. 13 dipl.uitelj VSS engleski j.

  32. Dunja Mijovi 1982. 13 dipl.uitelj VSS engleski j.

  33. Martina Tuti 1981. 13 dipl.uitelj VSS hrvatski j.

  34. Lahorka Dri 1975. 11 dipl.uitelj VSS razr. nast.

 • 8

  35. Milijana Drini 1977. 4 mag. educ.

  philol. angl. i

  bohem.

  VSS Engleski jezik

  36. Igor Tarita 1987. 3 Mag.educ.art VSS Likovna kultura

  37. Magdalena Adamevi

  oli

  1989. 4 Mag. educ.

  philol. germ.

  VSS Njemaki jezik

  38. Tamara Cikua 1988. 1 Mag. educ.

  philol. croat. i

  mag. educ. hist.

  VSS Hrvatski jezik

  39. Barbara Prohaska 1989. 3 Mag.prim.obraz. VSS Produeni boravak

  2.2. Podaci o ravnatelju i strunim suradnicima

  Ime i prezime God. roenja

  God.

  staa

  Struka Stupanj

  str.spr.

  Radno

  mjesto

  1. Draen Mlakar

  2. Amadea Izsing

  3. Lucija Vlahov

  4. Martina terijovski

  5. Hrvoje Jelen

  1966.

  1990.

  1984.

  1978.

  1984.

  27

  2

  7

  13

  7

  prof. glaz. kul.

  mag. pedagogije

  dipl.uitelj

  prof.soc.pedagog

  dipl.psiholog

  VSS

  VSS

  VSS

  VSS

  VSS

  ravnatelj

  pedagoginja

  knjiniarka

  soc. pedagog.

  psiholog

  2.3. Podaci o administrativnom i tehnikom osoblju

  Ime i

  prezime

  God.

  roenja

  God.

  staa

  Struka Stupanj

  str. spr.

  Radno

  mjesto

  1. Maja Odak

  2. Dubravka Tadi

  3. Marica Pavli

  4. Ivan Deklman

  5. Josipa agar

  6. Danijela Miheli

  7. Verica urei

  8. Marija Tomai

  9. Ivana Gregurek

  10. Gordana Forinta

  11. urica krnjug

  12. Stjepan Malec

  13. Katica Canjer

  14. Karolina Breber

  15. Vesna Puhek

  1983.

  1966.

  1956.

  1954.

  1978.

  1982.

  1971.

  1964.

  1975.

  1973.

  1960.

  1959.

  1963.

  1975.

  1968.

  5

  28

  41

  41

  22

  4

  27

  29

  7

  17

  26

  33

  33

  14

  25

  Mag.iur.

  via.tehnika

  mat.gimnaz.

  elektriar

  kuharica

  kuharica

  kuharica

  NK radnica

  NK radnica

  odjevni tehni.

  prodava

  strojobravar

  NK radnica Tekst.-odjev.

  radnik

  Ugostit.-

  turistika

  VSS

  VS

  SS

  KV

  KV

  SSS

  SSS

  NK

  SSS

  SSS

  SSS

  SSS

  NK

  SSS

  SSS

  tajnica

  vod.raunov.

  ra.referent

  domar

  kuharica

  kuharica

  kuharica

  spremaica

  spremaica

  spremaica

  spremaica

  domar

  spremaica

  spremaica

  spremaica

 • 9

  3. ORGANIZACIJA

  3.1. Podaci o uenicima i razrednim odjelima

  MATINA KOLA - razredna nastava

  raz. U M Pon. Put. Vjer. razrednik

  1.a 13 8 5 1 4 13 Renata Jambrei

  1.b 13 6 7 - 4 13 Marija Potoki

  Uk.

  26 14 12 1 8 26

  2.a 16 10 6 - 7 16 Snjeana ket

  2.b 20 10 10 - 7 20 eljka imi

  Uk.

  36 20 16 - 14 36

  3.a 17 9 8 - 4 17 Krunoslava Radau

  3.b 16 5 11 - 9 15 Mladen Bago

  Uk 33 14 19 - 13 32

  4.a 20 9 11 - 5 20 Draen ukelj

  4.b 19 9 10 - 6 17 eljka upi

  Uk. 39 18 21 - 11 37

  SU

  134 66 68 - 46 131

  PODRUNE KOLE

  POTOK ( kombinacija 1. - 2. razred)

  raz. U M Pon. Vjer. razrednik

  I. 4 1 3 - 4 Dajana Kunovec-Medakovi

  II. 4 1 3 - 4 Dajana Kunovec-Medakovi

  III. 9 8 1 - 9 Lahorka Dri

  IV. 5 3 2 - 5 Antonija Arnautovi

  Uk. 22 13 9 - 22

  STRUEC ( kombinacija 1. - 4. razred ; 2. - 3. razred)

  raz. U M Pon. Vjer. razrednik

  I. 5 4 1 - 5 Snjeana Elez

  II. 4 3 1 - 4 Ruica Bertolan

  III. 5 3 2 - 5 Ruica Bertolan

  IV. 3 - 3 - 3 Snjeana Elez

  Uk. 17 10 7 - 17

 • 10

  GORNJA JELENSKA ( kombinacija 1. - 4. razred ; 2. 3. razred)

  raz. U M Pon. Vjer. razrednik

  I. 4 3 1 - 4 Suzana Erdelj

  II. 2 2 - - 2 Melita Andlar

  III. 8 5 3 - 8 Melita Andlar

  IV. 4 1 3 - 4 Suzana Erdelj

  Uk. 18 11 7 - 18

  RAZREDNA NASTAVA UKUPNO

  Ukupno M pon. putn. vjero.

  Matina kola 134 66 68 1 46 131

  Podrune kole 57 34 23 - - 57

  UKUPNO 191 100 91 1 46 188

 • 11

  PREDMETNA NASTAVA

  Raz. U M Pon. Put. Vje. Razrednik

  V.a 19 6 13 2 13 18 Danijel Pavrliak

  V.b 19 10 9 - 9 18 Danijel Markei

  Uk.

  38 16 22 2 22 36

  VI.a 17 4 13 - 8 17 Maja Loina

  VI.b 17 8 9 - 16 17 Tamara Cikua

  VI.c 18 12 6 - 13 18 Martina Tuti

  Uk.

  52 24 28 37 52

  VII.a 15 6 9 1 12 14 Martina Ivi

  VII.b 17 8 9 - 15 17 Marcela Prebeg

  VII.c 17 10 7 - 10 17 Martina ateki

  Uk.

  49 24 25 1 37 48

  VIII.a 19 7 12 - 4 18 Miro Matija

  VIII.b 18 11 7 - 13 18 Dunja Mijovi

  VIII.c 19 8 9 1 11 17 Irena Miki

  Uk.

  56 26 30 - 28 53

  Sveuk. 195 90 105 4 124 190

  UKUPNO OD I. DO VIII. RAZREDA

  ukupno M pon. putn. vjero.

  I.- IV. 191 100 91 1 46 188

  V.-VIII. 195 90 105 4 124 190

  ukupno 386 190 196 5 170 378

  3.2.Organizacija smjena

  Rad u koli organiziran je u jednoj smjeni.

  Prva smjena poinje s radom u 7,30 sati, a zavrava u 13,20 sati.

  Nastava u P Potok, Struec i Gornja Jelenska organizirana je u prijepodnevnoj smjeni.

  Rasporedi sati nalaze se u pedagokoj dokumentaciji kole.

 • 12

  3.3.Godinji kalendar rada

  I. POLUGODITE

  Mjesec

  Radni

  Dani

  Nastavni

  dani

  Blagdani-

  neradni

  Opis dogaaja/aktivnosti

  IX. 20 20

  X. 22 22 1 8. 10. 2018. Dan neovisnosti

  XI. 21 20 1 1. 11. 2018. Svi sveti

  16. 11. 2018. Odlazak djelatnika O

  Popovaa na Interliber

  XII. 19 15 2 25. 12. 2018. Boi

  26. 12. 2018. Sveti Stjepan

  II. POLUGODITE

  I. I. 22 14 1 1. 1. 2019. Nova Godina

  II. 20 20

  III. 21 21

  IV. 21 15 1 21. 4. 2019. Uskrs

  22. 4. 2019. Uskrsni ponedjeljak

  V. 22 21 1 1. 5. 2019. Praznik rada

  VI. 18 10 2 20. 6. 2019. Tijelovo

  22.6.2019. Dan antifaistike borbe

  25.6.2019. Dan dravnosti

  VII. 23 - -

  VIII. 20 - 2 4.8. 2019. Dan pobjede i domovinske

  zahvalnosti

  15. 8. 2019. Velika Gospa

  UKUPNO 249 178 11

  Nastava poinje 3. rujna 2018. godine, a zavrava 14. lipnja 2019.

  Prvo polugodite traje od 3. rujna 2018. do 21. prosinca 2018. godine

  Drugo polugodite traje od 14. sijenja 2019. do 14. lipnja 2019.godine

  Zimski odmor uenika poinje 24. prosinca 2018.godine, a zavrava 11. sijenja 2019.

  Proljetni odmor uenika poinje 18. travnja 2019. godine, a zavrava 26. travnja 2019.

  Ljetni odmor poinje 17. lipnja 2019. godine

 • 13

  3.4.Produeni boravak uenika

  U kolskoj godini 2018./2019. u koli je ustrojen program produenog boravka

  uenika. Produeni boravak provoditi e se na temelju projekta Programska, struna i

  financijska potpora obrazovanju djece i uenika pripadnika romske nacionalne manjine

  Uimo zajedno i ugovora o dodjeli besplatnih sredstava za projekte koji se financiraju iz

  Europskog socijalnog fonda, potpisanim izmeu Ministarstva znanosti i obrazovanja,

  Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Sisako-moslavake upanije.

  Odluku o ustrojavanju produenog boravka uenika, temeljem suglasnosti osnivaa, donio je

  kolski odbor kole na sjednici odranoj 25.9.2018. godine.

  Za sedam uenika romske nacionalnosti unutar projekta besplatno je osiguran dodatni

  ueniki prijevoz, topli obrok i uina, didaktiki materijali i uitelj/ica razredne nastave. kola

  ima mogunost i ostalim uenicima ponuditi isti program uz nadoplatu od 300,00 kn po

  ueniku mjeseno.

  Produeni boravak je ustrojen u obliku heterogene skupine uenika sastavljene od

  uenika 1.-4. razrednih odjela, nakon redovite prijepodnevne nastave.

  Program rada realizira se u unutarnjem i vanjskom kolskom prostoru u trajanju do 5 punih

  sati, od 12,00h do 17,00h.

  Program produenog boravka provodi uiteljica razredne nastave. Uitelji koji rade u

  redovitoj nastavi svakodnevno dogovaraju i usklauju svoje aktivnosti s uiteljem iz

  produenog boravka. Rad u produenom boravku izazov je za uitelje i uenike. Imajui to na

  umu, krajnji nam je cilj i elja da uenik kvalitetno, svrsishodno, kreativno i ugodno provodi

  svoje vrijeme u koli, uz maksimalan rast, razvoj i uspjeh djeteta.

 • 14

  4. GODINJI FOND NASTAVNIH SATI ZA OBVEZNE PREDMETE PO RAZREDIMA

  REDOVITA NASTAVA

  4.1. Razredna nastava

  PREDMET I. razred

  2 odjela

  II. razred

  2 odjela

  III. razred

  3 odjela

  IV. razred

  3 odjela

  Ukupno

  Hrvatski jezik 350 350 525 525 1750

  Likovna kul. 70

  70 105 105 350

  Glazbena kul. 70

  70 105 105 350

  Strani jezik

  140 140 210 210 700

  Matematika

  280 280 420 420 1400

  Priroda i

  drutvo

  140 140 210 315 805

  Tjelesna i zdr.

  kultura

  210 210 315 210 945

  Ukupno 1260

  1260 1890 1890 6300

  Od toga u kombiniranim razredima

  Predmet

  II.-III.

  G.J.

  I.-II.

  Pot.

  I.-IV.

  Str.

  I.-II.

  G.J.

  I-IV.

  Str.

  Ukupno

  Hrvatski

  jezik

  175 175 175 175 175 875

  Likovna

  kultura

  35 35 35 35 35 175

  Glazbena

  kultura

  35 35 35 35 35 175

  Strani jezik 70

  70 70 70 70 350

  Matematika 140

  140 140 140 140 700

  Priroda i

  drutvo

  70 105 105 105 105 490

  Tjelesna i

  zdr.kultura

  105 70 70 70 70 385

  Ukupno 630

  630 630 630 630 3150

 • 15

  4.2. Predmetna nastava

  PREDMET

  V. razred

  2 odjela

  VI. razred

  3 odjela

  VII.razred

  3 odjela

  VIII.razred

  3 odjela

  Ukupno

  Hrvatski jezik 350

  525 420 420 1715

  Likovna kul.

  70 105 105 105 385

  Glazbena kul.

  70 105 105 105 385

  Strani jezik

  210 315 315 315 1155

  Matematika

  280 420 420 420 1540

  Priroda

  105 210 315

  Biologija

  210 210 420

  Kemija

  210 210 420

  Fizika

  210 210 420

  Povijest

  140 210 210 210 770

  Geografija

  105 210 210 210 735

  Tehnika

  kultura

  70 105 105 105 385

  Tjelesna i zdr.

  kultura

  140 210 210 210 580

  Ukupno

  1540 2415 2730 2730 9415

 • 16

  4.3 Izborna nastava

  Razredna nastava

  PREDMET I. razred

  2 odjela

  II. razred

  2 odjela

  III. razred

  3 odjela

  IV. razred

  3 odjela

  Ukupno

  Vjeronauk 140

  140 210 210 700

  kombinacije 210

  210 140 140 700

  Njemaki jez.

  140 140

  Ukupno 350 350 350 490 1540

  Predmetna nastava

  PREDMET

  V. razred

  2 odjela

  VI. razred

  3 odjela

  VII.razred

  3 odjela

  VIII.razred

  3 odjela

  Ukupno

  Vjeronauk 140

  210 210 210 770

  Njemaki jezik 70

  1 gr.

  70

  1 gr.

  70

  1 gr.

  70

  1 gr.

  280

  Informatika 140

  2 gr.

  140

  2 gr.

  280

  Ukupno

  1330

 • 17

  5. PLAN IZBORNE NASTAVE, DODATNE , DOPUNSKE NASTAVE I IZVANKOLSKIH AKTIVNOSTI

  5.1 IZBORNA NASTAVA- matina kola i podrune kole

  Predmet Raz. Broj

  gr.

  Broj

  u.

  Izvritelj Sati

  tjed.

  Sati god.

  Vjeronauk 1. do 4. 15 187 Stanislava Bebrovi

  Klara Markei

  Danijel Markei

  30 1050

  5.do 8. 11 190 Danijel Markei

  Klara Markei

  22 770

  Strani jezik

  NJ

  4. 1 27 Magdalena Adamevi oli 2 70

  5. 1 17 Magdalena Adamevi oli 2 70

  6. 1 17 Magdalena Adamevi oli 2 70

  7. 1 16 Magdalena Adamevi oli 2 70

  8. 1 12 Magdalena Adamevi oli

  2 70

  Informatika

  7. 2 25 Darko Raki/Maja Bezuk 4 280

  8. 2 32 Darko Raki/Maja Bezuk 4 280

 • 18

  5.2 Dodatni rad

  Predmet

  Broj

  Uenika

  Razred

  Izvritelj

  Sati

  tjedno

  Sati

  godinje

  Matematika 1.-4. Uitelji RN 1 sat 35 sati

  Hrvatski jezik 1.i 2. Uiteljica RN P

  Struec

  1 sat 35 sati

  Hrvatski jezik 5 8. Martina Tuti 1 sat 35 sati

  Engleski jezik

  11 4. Antonija Posari

  Sikiri

  1 sat 35 sati

  14 5.i 6. Snjeana Pavi 2 sata 70 sati

  7 8. Dunja Mijovi 1 sat 35 sati

  1.-4. P Milijana Drini 1 sat 35 sati

  Matematika

  14 6. i 8. Maja Loina 2 sata 70 sati

  6 6.i 7. Marcela Prebeg 2 sata 70 sati

  Geografija 10 5. do 8. Bosiljka Kreo

  2 sata

  70 sati

  Povijest 11 7. i 8. Manuela Kujundi 2 sata 70 sati

  Biologija 7 7.i 8.

  Asifa tibri

  1 sat 35 sati

 • 19

  5.3 Dopunski rad

  Matina kola i podrune kole

  Predmet

  Razred

  Izvritelji

  Sati tjedno

  Sati godinje

  Hrvatski jezik

  1.

  Uitelji razredne

  nastave M i P

  5 odjela

  175 sati

  2. M + P 5 odjela 175 sati

  3. M + P 5 odjela 175 sati

  4. M + P

  5 odjela

  175 sati

  Matematika

  1.

  Uitelji razredne

  nastave

  M i P

  5 odjela

  175 sati

  2. M + P

  5 odjela

  175 sati

  3. M + P 5 odjela

  175 sati

  4. M + P 5 odjela

  175 sati

  Hrvatski jezik 6.i 8. Martina Tuti 2 sata 70 sati

  Engleski jezik 1.-4. Antonija P.Sikiri 1 sat 35 sati

  8. Dunja Mijovi 2 sata 70 sati

  5.i 6. Snjeana Pavi 2 sata 70 sati

  1.-4.P Milijana Drini 1 sat 35 sati

  Matematika 6. i 8. Maja Loina 2 sata 70 sati

  6. Marcela Prebeg 1 sat 35 sati

  5. Danijel Pavrliak 1 sat 35 sati

  Biologija 7.i 8. Asifa tibri 1 sat 35 sati

  Geografija 5.-8. Bosiljka Kreo

  1 sat

  35 sati

  Kemija 7.i 8. Martina ateki 1 sat 35 sati

 • 20

  5.4. Plan i program izvannastavnih i izvankolskih aktivnosti

  Plan izvannastavnih aktivnosti za uenike od 1. do 4. razreda

  Naziv aktivnosti

  Broj

  Uenika

  Broj

  sati

  IZVRITELJI

  DRAMSKA 16 2 sata M. Potoki, A. Arnautovi,

  RITMIKA 9 1 sat S. Erdelj

  DRAMSKO-

  UMJETNIKA

  9 1 sat S. ket

  MALI ZBOR 10 2 sata M. Andlar, M. Bago

  LIKOVNA G. 18 3 sata L. Dri, A. P. Sikiri, R. Bertolan

  EKOLOZI 38 3 sata . imi, S. Elez, D. Kunovec

  Medakovi

  KREATIVNA

  GRUPA

  5 1 sat eljka upi

  MALI

  KREATIVCI

  7 1 sat Krunoslava Radau

  Plan izvannastavnih aktivnosti za uenike od 5. do 8. razreda

  NAZIV AKTIVNOSTI

  Broj

  uenika

  Broj

  Sati

  IZVRITELJ

  LITERARNA 20 1 sat Martina Ivi

  NOVINARI

  8

  1 sat

  1 sat

  Tamara Cikua

  Marija Brlek

  FOTO I VIDEO RADIONICA 1 sat Darko Raki/Maja Bezuk

  MLADI TEHNIARI, inovatori 2 sata Miro Matija

  ODBOJKA+ KOARKA 21+17 2 sata Sonja Filipovi

  AH 7 2 sata Danijel Markei

  HARMONIKAI

  ZBOR

  5

  16

  3 sata

  Irena Miki

  ESTETSKO UREENJE

  KOLE

  10 2 sata Klara Markei

  CRVENI KRI, hum. aktivnosti 10

  8

  4 sata

  2 sata

  S. Bebrovi

  Klara Markei

  ZADRUGA

  16

  7

  1 sat

  1 sat

  1 sat

  Danijel Markei

  Asifa tibri

  Irena Miki

 • 21

  10 2 sata Klara Markei

  ODGOJ ZA CARITAS 6 2 sata Klara Markei

  LIKOVNA GRUPA 9 1 sat Igor Tarita

  5.5 .Ukljuenost uenika u izvankolske aktivnosti

  Vrsta aktivnosti

  broj

  uen.

  1-4 5-8

  Mjesto voditelji

  FOLKLOR 15 16 M + P

  Vanjski

  suradnici po

  mjestima u

  matinoj

  koli i

  podrunim

  kolama

  TAMBURAI 8 7 M+P

  NOGOMET 12 24 M + P

  RUKOMET 11 10 M + P

  VATROGASCI 32 25 M + P

  KICK BOXING 8 5 M

  CRKVENI ZBOR 4 8 Popovaa+P

  MAORETKINJE 11 10 Popovaa

  ROBOTIKA M

  BALET 2 Kutina

  JAHANJE 5 Kutina, Sisak

  TENIS 5

  GLAZBENA KOLA 5 Sisak, Kutina

  MINISTRANTI 6 Popovaa

  Ukupno 106 118 224

 • 25

  7.UENICI S POSEBNIM ODGOJNO- OBRAZOVNIM

  POTREBAMA

  Naziv aktivnosti Uenici s tekoama (uenici koji se koluju po redovnom

  programu uz individualizirane postupke i redovnom

  programu uz prilagodbu sadraja i ind.postupke

  Cilj aktivnosti

  - poboljati temeljna i opa znanja iz osnovnih predmeta

  - uiti uenike kako lake uiti i poticati razvoj radnih navika

  - omoguiti svakom ueniku maksimalan razvoj njegovih sposobnosti, vjetina i svijesti o vanosti

  uenja

  - inkluzivni pristup u odgoju i obrazovanju

  Namjena

  Pouavanje uenika koji sporije usvajaju znanje zbog

  odreenih tekoa u razvoju. Primijeniti razliite

  individualizirane metode i postupke u edukacijskom i

  rehabilitacijskom radu, a uenicima nastavu prilagoditi

  smanjenim individualiziranim odgojno obrazovnim

  programima.

  Nositelji Uitelji, socijalni pedagog, ostali

  struni suradnici, roditelji

  Nain realizacije

  Uenici su rasporeeni u manje heterogene skupine radi

  kvalitetnijeg pouavanja. Rasporeeni su na nain koji im

  omoguuje najbolji nain usvajanja gradiva i socijalizaciju.

  Vremenik

  Uenici u dogovoru s nastavnicima provode individualne i/

  ili grupne razgovore sa socijalnim pedagogom tijekom

  kolske godine.

  Trokovnik Papir, kola papir, fotokopiranje, krede, olovke, gumice,

  flomasteri, bojice, kovertetelefonski pozivi CZSS,

  psihijatru, kolskoj ambulanti i ostali suradnicima.

  Vrednovanje i

  koritenje rezultata

  - poboljanje ocjena iz pojedinih predmeta i uspjeha uenika

  - vrednovanje zadovoljstva uenika, uitelja i roditelja

  - praenje redovitosti dolaska uenika i ostvarenosti planiranih zadataka

 • 26

  Naziv aktivnosti Uenici s problemima i potekoama u ponaanju

  Cilj aktivnosti

  - Razvijanje samopouzdanja i uvida u svoja i tua emocionalna stanja i potrebe

  - Uenju imenovanja i osvjetavanja emocija i emocionalnih stanja kod sebe i drugih

  - Iskustveno uenje komunikacijskih vjetina, te suradnikog odnosa u grupi

  - Uenje prepoznavanja sukoba, te naina nenasilnog rjeavanja istog

  - Inkluzivni pristup u odgoju i obrazovanju

  Namjena

  Savladavanje ivotnih i socijalnih vjetina putem

  iskustvenih treninga kod uenika kod kojih je uoen

  izostanak istih.

  Nositelji Uitelji, socijalni pedagog, psiholog i ostali struni

  suradnici, roditelji

  Nain realizacije

  Uenici su rasporeeni u manje heterogene skupine ili

  individualno dolaze na razgovore. Rasporeeni su na nain

  koji im omoguuje najbolji nain usvajanja vjetina i

  socijalizaciju.

  Vremenik

  socijalni pedagog i psiholog provode individualne

  razgovore s uenicima tijekom kolske godine.

  Trokovnik Papir, kola papir, fotokopiranje, krede, olovke, gumice,

  flomasteri, bojice, kovertetelefonski pozivi CZSS,

  psihijatru, kolskoj ambulanti i ostali suradnicima.

  Vrednovanje i

  koritenje rezultata

  - poboljanje ocjena iz pojedinih predmeta i uspjeha uenika

  - vrednovanje zadovoljstva uenika, uitelja i roditelja

  - praenje redovitosti dolaska uenika i ostvarenosti planiranih zadataka

  - opservacija usvojenosti vjetina u svakodnevnim kolskim situacijama

  kolska godina 2018./2019. broj uenika

  Redoviti program uz

  prilagodbu sadraja i

  individualizirane postupke

  Redoviti program uz

  individualizirane

  postupke

  Postupak opservacije za

  primjereni oblik

  kolovanja

  13

  14 3

 • 27

  8.PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNE DJELATNOSTI

  Mjesec Sadraj Razred Nositelj

  Aktivnosti

  IX. Doek prvokolaca

  - dramska skupina

  - ritmiki ples

  I.

  M. Potoki

  X.

  Djeji tjedan

  -posjet knjinici-prvi

  razred

  Meunarodni dan

  nenasilja (2.10.)

  Dani zahvalnosti za

  plodove zemlje- Dani

  kruha 2018.

  - izlobe

  - radionice

  Meunarodni dan

  kolskih knjinica

  ( 23.10.)

  Susret s knjievnikom

  - susret s piscem

  I.

  I.-VIII.

  I. - IV.

  Knjiniar,

  gradska knjinica

  Uitelji razredne i

  predmetne nastave,

  vjerouitelji

  Knjiniar

  Knjiniar

  XI. Dan spomena na mrtve

  Odlazak na Interliber

  meunarodni sajam

  knjiga i uila

  (16.11.2018.)

  Terenska nastava u

  Vukovaru

  (22./23.11.2018.)

  I.- VIII.

  Djelatnici kole

  VIII.

  Razrednici na satu razrednika

  Djelatnici kole

  Razrednici, uitelji povijesti

  XII. mjesec

  Meunarodni dan osoba s

  invaliditetom GOO

  (UN 3.12.)

  I.- VIII.

  Uitelji razredne nastave,

  struna sluba

 • 28

  XII.

  Dolazi nam Sveti Nikola

  Kazalina predstava

  Boina priredba

  Boina priredba uenika niih razreda

  - po turnusima - po P

  I. - IV.

  svi

  I. - IV.

  Vjerouitelji, uitelji

  razredne nastave M+P

  kazalina skupina

  Knjiniarka u suradnji s

  mjesnom knjinicom

  Voditelji SA i svi uitelji

  Ravnatelj,pedagog,

  knjiniar, voditelji

  izvannast.aktivnosti

  Uiteljice razredne nastave

  matine kole i podrunih

  kola

  II. Valentinovo

  Poklade

  LIDRANO

  Meunarodni dan

  materinjeg jezika

  I. - VIII.

  V. - VIII.

  Uitelji RN i PN

  Uitelji hrvatskog jezika,

  razredne nastave, voditelji

  slobodnih aktivnosti

  Knjiniar, uitelji hrvatskog

  jezika

  III.

  IV.

  Meunarodni dan ena

  Obiljeavanje

  meunarodnog dana

  sree

  Svjetski dan knjige

  Uskrs 2019.

  Susret uenika P

  - posjet Popovai - upis u knjinicu kazalina predstava

  I. do VIII.

  I.do VIII.

  Razrednici na satu razredne

  zajednice

  -Soc.ped. Uitelji, uenici

  -Knjiniar, uitelji hrvatskog

  jezika i uitelji razredne

  nastave

  -Uitelji razredne nastava,

  vjerouitelji

  -Knjiniarka,razrednici

  Praznik rada

  Razrednici

 • 29

  V.

  Obiljeavanje Tjedna

  Crvenog kria ( 8. do

  15. svibnja)

  Proljee u Popovai

  - djeje stvaralatvo:

  glazbeno,literarno,likovno

  Susret zborova

  Majin dan (intergrirani

  nastavni dan)

  DAN KOLE

  I. do IV.

  I. VIII.

  V.- VII.

  I. - VIII.

  Uitelji razredne nastave

  Prema potrebi

  Ravnatelj, uenici, uitelji

  glazbene kulture

  Uiteljice razredne nastave

  Voditelji SA i svi uitelji

  Ravnatelj,pedagog,

  knjiniar, voditelji

  izvannast.aktivnosti,sudionici

  LIDRANA

  VI.

  Krajem k.

  godine

  Zavrna priredba

  uenika

  niih razreda u M i P

  Zavrna sveanost-

  podjela svjedodbi

  uenicima VIII. razreda

  I. - IV.

  VIII.

  Ravnatelj, knjiniar,voditelji

  aktivnosti,

  sudionici LIDRANA,

  pedagog

  razrednici i uenici

  Uitelji predmetne

  IX. do VI.

  mjeseca

  Akcija estetsko-

  ekolokog ureenja

  ivotne i radne sredine i

  okolia kole

  I. - VIII.

  Eko grupa razredne i

  predmetne nastave

 • 30

  9.PLAN BRIGE KOLE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU

  I EKOLOKU ZATITU UENIKA

  Plan rada

  Mjesec

  Priprema

  Sistematski pregled uenika V. i VIII. raz.

  IX.

  dostava matinih listova

  Zdravstveni odgoj prebacivanje kartona razr.

  Pregled kolske kuhinje informacija o broju djece

  MPR- cijepljenje u 6. razredima

  DI-TE-POLYO - cijepljenje u I. i VIII.raz. X. informacija o br. djece za cij.

  Sistematski pregled u V. i VIII. raz.

  Tuberkulinsko testiranje i BCG docjepljivanje

  nereaktora u II. i VII. razr.

  XI.

  informacija o br. djece za cij.

  Screeninzi:

  - poremeaj sluha - 7. razredi

  - poremeaj vida na boje 3. razredi

  - deformacija kraljenice i tjelesna visina

  6. Razredi

  Kontrolni pregled prilikom pojave zarazne

  bolesti i poduzimanje protuepidemijskih

  mjera

  tijekom

  godine

  Zavretak sistematskih pregleda.

  Zdravstveni odgoj, pregled za upis u kolu

  IV.

  V. pripreme za upis u kolu

  Upisi u kolu VI.

  Obilasci kole i kolske kuhinje tijekom

  godine

  Prisustvovanje roditeljskim sastancima i

  kolskim sjednicama Uiteljskog vijea

  tijekom

  godine

  Savjetovalini rad za uenike, roditelje i

  uitelje

  tijekom

  godine

  Rad u komisijama za odreivanje primjerenog

  oblika kolovanja

  tijekom

  godine

  Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja

  putem predavanja, grupnog rada, tribina

  tijekom

  godine

  Zdravstveno-socijalni i ekoloki odgoj putem

  obraivanja odreenih tema u okviru nastave

  prirode i biologije u V.,VI.,VII. i VIII.

  razredu tijekom

  godine

  priprema za nastavu od strane

  predmetnih uitelja

  Prevencija ovisnosti roditeljski sastanci i

  savjetodavni rad s uenicima i roditeljima

 • 31

  10. PLANOVI I PROGRAMI STRUNOG USAVRAVANJA PUTEM AKTIVA U

  KOLI

  Pod permanentnim usavravanjem razumijeva se usavravanje u struci i

  usavravanje za struno-metodiki, pedagoki i andragoki rad.

  Za permanentno obrazovanje u odgoju i obrazovanju utvruje se vrijeme od

  35 sati godinje u ukupnom godinjem fondu sati.

  Individualno

  struno

  usavravanje

  - stalno samoobrazovanje

  prema osobnom programu

  - razvijanje kreativnosti,

  osmiljavanje i

  ostvarivanje takvog

  pristupa koji e nastavu

  obiljeiti kao uspjenu u

  provoenju

  odgojno

  obrazovni

  djelatnici

  kontinuirano

  Interni

  struni aktivi

  - obrada i prezentacija

  strunih tema, radionica,

  individualnih predavanja,

  tekuih poslova

  - razredna nastava i

  predmetna nastava

  uitelji

  struni sur.

  vanjski sur.

  tijekom

  godine

  Struni

  Aktivi

  - upoznavanje s najnovijim

  dostignuima na

  unapreivanju rada

  - upanijski aktivi

  prosvjetni

  savjetnici,

  voditelji

  upanijskih

  aktiva,

  struni

  suradnik

  tijekom

  godine

  Seminari

  - upoznavanje

  najnovijih teoretskih i

  praktinih dostignua

  Ministarstvo

  znanosti,

  obrazovanja i

  sporta,

  Agencija za

  odgoj i

  obrazovanje

  prema planu

  MZOS

  AZOO

  Savjetovanja

  - upoznavanje sa strunim

  i drutvenim zadacima

  MZOS

  AZOO

  prema planu

  MZOS

  .

 • 32

  10.1 Struni aktiv: HRVATSKOG JEZIKA kolska godina 2018./2019.

  lanovi strunog aktiva: Lucija ihor, Martina Ivi, Martina Tuti, Lucija Vlahov

  AKTIV CILJ ZADAE SADRAJ VRIJEME NOSITELJI

  AKTIVA

  I. AKTIV -Struno

  usavravanje

  nastavnika u

  izvoenju

  zajednikog

  programa rada s

  uenicima

  - izrada

  operativnog

  plana i

  programa

  - osuvremeniti

  i usavriti

  nastavne

  sadraje

  1. Izbor voditelja aktiva

  2. Lektira u kolskoj godini

  2018./2019.

  3. Izrada plana i programa

  rada aktiva

  4. Rasprava o kriterijima i

  tehnikama vrednovanja

  uenika

  5. Obiljeavanje Mjeseca

  knjige organizacijom

  kazalinih predstava za

  uenike od petog do osmog

  razreda

  Rujan Uiteljice

  Hrvatskog

  jezika

  Voditelj:

  Martina Tuti

  II. AKTIV

  - Struno

  usavravanje

  nastavnika u

  izvoenju

  zajednikog

  programa rada s

  uenicima

  Zajedniko

  pripremanje za

  rad i

  natjecanje;

  razvijanje

  timskog rada

  1. Boina priredba

  2. Naela kvalitetnog

  vrednovanja (prema

  predavanju Elvire Nimac)

  3. Nacionalni kurikulum

  nastavnog predmeta Hrvatski

  jezik i njegova primjena u

  nastavi (prema predavanju

  Nikoline Marini)

  4. Planiranje rada aktiva za

  sljedee polugodite

  Prosinac

  III. AKTIV

  -Struno

  usavravanje

  nastavnika u

  izvoenju

  zajednikog

  programa rada s

  uenicima

  Izbor radova

  za Lidrano;

  razvijanje

  timskog rada i

  uspjeha

  1. Pripreme za Lidrano

  2. Pripreme za kolsko

  natjecanje iz hrvatskoga jezika

  3. Temeljne kompetencije za

  cjeloivotno uenje (prema

  predavanju savjetnice Gee

  Cetini)

  4. Programi strunog i

  individualnog usavravanja

  Sijeanj

  IV. AKTIV -Struno

  usavravanje

  nastavnika u

  izvoenju

  zajednikog

  programa rada s

  uenicima

  Samoprocjena

  ostvarenosti

  ciljeva

  1. Izvjetaji s natjecanja

  (Lidrano, hrvatski jezik)

  2. Analiza uspjeha uenika na

  kraju kolske godine

  3. Stjecanje kompetencije

  italake pismenosti na

  projektu PISA

  4. Analiza rada aktiva

  Lipanj

 • 33

  10.2 Struni aktiv: ENGLESKI I NJEMAKI JEZIK kolska godina 2018./2019.

  lanovi strunog aktiva: Snjeana Pavi, Dunja Mijovi, Antonija P. Sikiri

  AKTIV CILJ ZADAE SADRAJ VRIJEME NOSITELJI

  AKTIVA

  1.AKTIV

  2. AKTIV

  3. AKTIV

  1-tjedna zaduenja

  uitelja

  2. dogovor o radu u

  dodatnoj nastavi,

  dopunskoj nastavi i

  izvannastavnim

  aktivnostima

  3-dogovaranje o

  pomonim

  nastavnim

  sredstvima

  4-upoznavanje s

  Postupcima

  poticanja i

  prilagodbe iskustava

  uenja uenika s

  tekoama u nastavi

  engleskog jezika

  5-dogovor oko

  zaduenja uitelja

  oko ureenja

  razreda,obiljeavanje

  praznika, blagdana i

  dogaaja

  -Sudjelovanje u radu

  strunih

  povjerenstava na

  nivou kole,

  upanije, drave

  -Dogovor oko

  provedbe natjecanja

  - itanje strune

  literature

  Dogovor oko

  zaduenja

  - Analiza rada

  Analiza udbenika

  Poboljanje rezultata

  Izrada programa

  individualnog i

  permanentnog

  usavravanja

  Zaduenja po

  razredima od

  1. do 8.

  razreda

  redovite,

  dodatne i

  dopunske

  nastave

  -Provedba

  natjecanja i

  analiza

  rezultata

  - Samovredno

  vanje

  nastavnika,

  Nabava

  nastavnih

  pomagala za

  sljedeu k.

  Godinu

  1. Dogovor o

  dnevnim,

  mjesenim i

  godinjim

  pripremama i

  vremenicima

  pismenih

  radova.

  2. materijali i

  izvori, naini

  praenja

  napretka

  uenika

  3. raspodjela

  lapotopa,

  projektora, CD

  nosaa zvuka

  4. izrada

  dnevnih,

  mjesnih i

  godinjih

  priprema

  5. Zaduenja

  uiteljica po

  razrednim

  odjelima na

  istoj razini

  -Testovi za

  natjecanja

  -Timski rad i

  meusobna

  suradnja

  uiteljica

  stranog jezika

  - Rujan

  - tijekom

  kolske godine

  - Sijeanj/-

  travanj

  -Lipanj

  - Uiteljice

  njemakog i

  engleskog

  jezika

 • 34

  10.3.Struni aktiv: POVIJEST-GEOGRAFIJA kolska godina 2018./2019.

  lanovi strunog aktiva: Manuela Kujundi ,Bosiljka Kreo

  Izradila: Manuela Kujundi

  AKTIV CILJ ZADAE SADRAJ VRIJEME NOSITELJI

  AKTIVA

  I. STRUNI

  AKTIV

  POVIJESTI I

  GEOGRAFIJE

  - struno

  usavravanje

  uiteljica

  povijesti i

  zemljopisa

  - izmjena

  iskustava i

  novosteenih

  znanja

  -organizacija rada

  u kolskoj godini

  2018./2019.

  - izrada plana i

  programa

  strunog aktiva

  - izrada godinjih

  i mjesenih

  planova i

  programa rada

  - dogovaranje o

  nabavci potrebnih

  nastavnih

  sredstava i

  pomagala

  - usklaivanje

  nastavnih

  sadraja i

  planiranje

  korelacija,

  integrirane,

  projektne i

  terenske nastave

  1. Plan rada

  strunog aktiva

  2. Potrebna nastavna

  sredstva i pomagala

  3. Planiranje

  suodnosa,

  integrirane,

  projektne i terenske

  nastave.

  (8.r. Projekt afran,

  terenska nastava -

  JUSP Jasenovac,

  dvodnevni posjet

  Vukovaru,

  Projekt Da se ne

  zaboravi 7.

  razredi, Projekt

  Mystery Skype 7. i 8. razredi

  4. Planiranje rada s

  uenicima koji

  pohaaju nastavu po

  prilagoenom

  programu i rada s

  darovitim uenicima

  5. Pitanja i prijedlozi

  14.9.2018.

  - Uiteljice

  geografije i

  povijesti:

  Bosiljka Kreo i

  Manuela

  Kujundi

  II. STRUNI

  AKTIV

  POVIJESTI I

  GEOGRAFIJE

  - izmjena

  iskustava

  - analiza

  uspjenosti

  realizacije

  nastave i

  utvrivanje

  uspjenosti

  uenika

  - planiranje

  zajednikih

  aktivnosti

  - razvijanje

  timskog rada

  - izmjena

  iskustava

  - pripremanje za

  natjecanje

  - planiranje

  terenske nastave

  1. Analiza rada i

  uspjeha uenika

  2. Analiza rada s

  uenicima po

  prilagoenom

  programu i rada s

  darovitim uenicima

  3. Rjeavanje

  tekuih problema

  Prosinac 2018.

 • 35

  III. STRUNI

  AKTIV

  POVIJESTI I

  GEOGRAFIJE

  - analiza

  postignutih

  uspjeha na

  natjecanjima

  -samovredno-

  vanje

  - analiza

  uspjenosti

  djelovanja i

  ostvarenja ciljeva

  strunog aktiva

  - utvrditi

  ostvarenost

  nastavnog plana i

  programa

  - analiza

  uspjenosti

  korelacije,

  integrirane,

  projektne i

  terenske nastave

  - praenje strune

  literature

  1. Analiza rada

  strunog aktiva u 2.

  polugoditu

  2. Analiza uspjeha

  na natjecanjima

  3. Realizacija

  nastavnog plana i

  programa

  4. Analiza

  realizacije

  korelacije,

  integrirane,

  projektne i terenske

  nastave

  Svibanj 2019.

  ---------------------

  -

 • 36

  10.4.Struni aktiv: VJEROUITELJA kolska godina 2018./2019.

  lanovi strunog aktiva: Klara Markei, Danijel Markei, Stanislava Bebrovi ( voditeljica

  aktiva )

  AKTIV CILJ ZADAE SADRAJ VRIJEME NOSITELJI

  AKTIVA

  1. AKTIV

  2. AKTIV

  3. AKTIV

  4. AKTIV

  5. AKTIV

  Kvalitetna

  izvedba nastave u

  skladu s

  Kurikulom i u

  suodnosu s

  drugim

  predmetima.

  Prilagoeni i

  individualizirani

  programi

  Proslava sv.

  Nikole i Boia

  Novosti s

  Katehetske

  zimske kole.

  Korizma u

  Popovai

  Analiza rada i

  razmjena

  iskustava

  Izabrati voditelja

  Aktiva. Donijeti

  plan rada Aktiva,

  planove

  individualnog

  usavravanja te

  razvijati suradnju i

  pomo

  Okvirno : Dani

  kruha ( listopad ) u

  dogovoru s

  uiteljicama RN

  Razgovor : Kako

  najbolje napraviti

  planove za

  uenike koji rade

  po prilagoenom i

  individualiziranom

  programu

  Dogovor o

  proslavi sv. Nikole

  i Boia, u

  suradnji s

  uiteljicama RN

  Razmijeniti

  dojmove i

  iskustava s KZ (

  kritiki osvrt )

  Ukljuiti se u

  pobonost

  Krinog puta,

  zajedno s

  uenicima

  Analizirati rad u

  protekloj kolskoj

  godini i uvidjeti

  mogunosti

  poboljanja u

  izvedbi nastave

  Biranje voditelja

  aktiva za k.god.

  2018./ 2019.,

  plan rada Aktiva i

  plan

  individualnog

  usavravanja.

  Izrada godinjih

  planova za

  k.god.2018./19.

  Izrada planova :

  potekoe i kako

  ih rijeiti

  Tekua pitanja i

  aktualnosti u

  nastavi

  vjeronauka

  Razmjena

  dojmova i

  doivljaja s KZ,

  kritiki osvrt na

  rad

  Krini put s

  djecom

  Analiza rada

  aktiva i

  individualno ;

  pitanja i

  prijedlozi

  28.8.2018.

  4 sata

  11.9.2018.

  2 sata

  studeni

  2018.god.

  4 sata

  sijeanj

  2019.god

  4 sata

  svibanj

  2019. god.

  4 sata

  Vjerouitelji

  Vjerouitelji

  Vjerouitelji

  Vjerouitelji

 • 37

  10.5.STRUNI AKTIV: BIOLOGIJA KEMIJA, 2018./2019.

  lanovi strunog aktiva: Asifa tibri, Martina ateki

  AKTIV CILJ ZADAE SADRAJ VRIJEME NOSITELJI AKTIVA

  1.AKTIV Planiranje nastavnog rada u tekuoj kolskoj godini 2018./2019. Izrada popisa potrebnog materijala i pribora radi poboljanja kvalitete nastavnog procesa. Izmjena iskustava i novosteenih znanja.

  Izraditi plan strunog aktiva za tekuu kolsku godinu. Izraditi godinje i mjesene planove i programe rada. Izrada elemenata i kriterija ocjenjivanja iz biologije i kemije. Dogovor o nabavci potrebnih nastavnih sredstava i pomagala. Usklaivanje nastavnih sadraja i planiranje projektne i terenske nastave.

  1. Plan rada strunog aktiva 2. Elementi ocjenjivanja iz biologije i kemije 3. Potrebna nastavna sredstva i pomagala 4. Planiranje suodnosa, projektne i terenske nastave. 5. Planiranje rada s uenicima koji pohaaju nastavu uz prilagodbu i rada s darovitim uenicima 6. Pitanja i prijedlozi

  VIII. mjesec

  Uiteljice biologije i kemije

  2.AKTIV Kontinuirano praenje i vrednovanje realizacije operativnog plana i programa. Analizirati uspjeh uenika na kraju polugodita. Priprema uenika za natjecanja.

  Osposobiti uenike za istraivako uenje i donoenje tonih zakljuaka. Osmisliti zadatke, pokuse i sl. to e kod uenika razviti jo vee zanimanje za predmet i stvoriti dobre preduvjete za kvalitetno usvajanje znanja. Oblikovanje ispita i zadataka i sadrajna analiza pisanih provjera.

  1.Analiza rada i postignua uenika u I. obrazovnom razdoblju 2.Izrada pitanja, zadataka i problema za pripremu uenika za natjecanje iz biologije i kemije 3. Pitanja i prijedlozi

  XII. mjesec

  Uiteljice biologije i kemije

  3.AKTIV Osvrt na natjecanja. Analiza rada i razmjena iskustava. Osvrt za eksperimentalni program kola za ivot.

  Analiza uspjenosti djelovanja i ostvarenja ciljeva aktiva u kolskoj godini. Izmjena iskustava i novosteenih znanja s uiteljima koji su sudjelovali u eksperimentalnom programu iz biologije i kemije u sedmim razredima.

  1.Analiza realizacije nastavnih planova i programa 2. Analiza uspjeha uenika na natjecanjima 3. Potrebe za novim nastavnim sredstvima i pomagalima. 4. Eksperimentalni program kola za ivot 5. Pitanja i prijedlozi

  V. mjesec

  Uiteljice biologije i kemije

 • 38

  10.6 . Struni aktiv MATEMATIKA-FIZIKA kolska godina 2018./2019.

  lanovi strunog aktiva: Danijel Pavrliak, Marcela Prebeg, Ivana Klianin i Maja Loina

  Izradila: Marcela Prebeg

  AKTIV CILJ ZADAE SADRAJ VRIJEME NOSITELJI

  AKTIVA

  1.

  AKTIV

  Planiranje i

  programiranje

  nastavnog

  rada za

  tekuu

  kolsku

  godinu 2018.

  /2019..

  Dogovor oko

  rada u

  dopunskoj i

  dodatnoj

  nastavi.

  Projekti u

  kolskoj

  godini

  2018./2019.

  Izrada

  kriterija

  ocjenjivanja

  Izraditi plan strunog

  aktiva za tekuu kolsku

  godinu. Uskladiti

  planove i programe s

  programima ostalih

  nastavnih predmeta.

  Izraditi godinje i

  mjesene planove za

  uenike koji pohaaju

  nastavu po primjerenom

  programu. Izraditi plan

  provoenja projekata za

  tekuu kolsku godinu.

  Odreivanje izvora

  znanja, metoda za rad i

  uenika u dodatnoj

  nastavi. Izraditi kriterije

  ocjenjivanja Dogovor i

  pripremanje za

  Matematiku ligu

  1. 1. Izbor voditelja aktiva

  2. Godinje planiranje i

  programiranje nastavnih

  sadraja za pojedine

  razrede

  3. Plan strunog

  usavravanja putem

  aktiva 2018. /2019.

  4. Planiranje i dogovor

  o radu s uenicima po

  primjerenom programu

  5. Planiranje projekata

  za kolsku godinu

  2018./2019.

  6. Donoenje kriterija

  ocjenjivanja

  7. Matematika liga

  8. Organizacija i

  obiljeavanje Svjetskog

  tjedna Svemira 4.-10.10.

  9. Pitanja i prijedlozi

  IX. mjesec

  Uitelj I

  uiteljice

  matematike

  i fizike

  2.

  AKTIV

  Kontinuirano

  praenje i

  vrednovanje

  realizacije

  operativnog

  plana i

  programa.

  Analizirati

  uspjeh

  uenika na

  kraju

  polugodita.

  Priprema

  uenika za

  natjecanja.

  Organizacija i provedba:

  Veeri matematike

  (prosinac 2018.)

  Zajedniko pripremanje

  za rad i natjecanja.

  Izmjena iskustva i

  suradnja sa strunom

  slubom kole

  Pripremanje za natjecanje

  1. Analiza rada i postignua uenika u

  I. obrazovnom

  razdoblju

  2. Organizacija i provoenje kolskog

  (opinskog)

  natjecanja

  3. Organizacija i provoenje Veeri

  matematike

  4. Primjeri iz prakse 5. Pitanja i prijedlozi

  XII.

  mjesec

  Uiteljice

  matematike

  i fizike

  3.

  AKTIV

  Osvrt na

  natjecanja

  Ojaati timski

  rad i suradnju

  kroz

  radionicu,

  struno

  usavravanje

  nastavnika.

  Razvijanje timskog rada i

  pozitivnog ozraja.

  Praenje strune

  literature. Projekti:

  Meunarodni dan broja

  , Eratostenov dan Dan i

  no na PMF-u

  Analiza zadataka i

  uspjeha uenika sa

  kolskih (opinskih) i

  upanijskih natjecanja

  1. Organizacija i provoenje

  meunarodnog

  matematikog

  natjecanja Klokan

  bez granica

  III. mjesec

  Uiteljice

  matematike

  i fizike

 • 39

  2. Obiljeavanje Meunarodnog broja

  3. Eratostenov dan 4. Dan i no na PMF-u 5. Praenje i

  sudjelovanje na

  strunim aktivima i

  drugim strunim

  skupovima

  6. Primjeri iz prakse 7. Pitanja i prijedlozi

  4.

  AKTIV

  Izmjena

  iskustva i

  organizacije

  uitelja u

  izvoenju

  zajednikog

  programa

  rada s

  uenicima

  kao baza

  strunog

  usavravanja

  uitelja.

  Izmjena

  iskustva u

  radu na

  projektima i

  rezultati

  projekata

  Osvrt na rad u

  protekloj

  godini i

  poboljanje

  kvalitete rada.

  Samovrednovanje i

  analiza uspjenosti

  djelovanja i ostvarenja

  ciljeva aktiva u kolskoj

  godini.

  1.Analiza realizacije

  nastavnih

  planova i programa

  2. Zavretak kolske

  godine;

  Kakvi su nam

  uspjesi? (komentar i

  analiza)

  3. Pitanja i prijedlozi

  VI. mjesec

  Uiteljice

  matematike

  i fizike

 • 40

  10.7. Struni aktiv RAZREDNA NASTAVA kolska godina 2018./2019.

  lanovi strunog aktiva: Andlar Melita, Arnautovi Antonija, Bago Mladen, Bertolan

  Ruica, ukelj Draen, upi eljka, Dri Lahorka, Elez Snjeana, Erdelj Suzana,

  Jambrei Renata, Kunovec Medakovi Dajana, Potoki Marija, Radau Krunoslava,

  imi eljka, ket Snjeana

  Voditelj aktiva: eljka imi

  AKTIV

  CILJ SADRAJ VRIJEME NOSITELJI

  1.

  AKTIV

  Organizacija

  rada za za

  tekuu

  kolsku

  godinu

  Timsko

  planiranje i

  programiranje

  nastavnog

  rada

  1. Biranje voditelja i

  zamjenika voditelja aktiva

  RN

  2. Prihvaanje Godinjeg

  plana i programa rada aktiva

  3. Poslovi i zadaci na

  poetku kolske godine

  (pedagoginja)

  4. Timsko planiranje (DOP,

  DOD, INA, projekti, GOO,

  IUN, Dan kruha)

  5 Potvrivanje elementa

  ocjenjivanja te naina i

  postupka vrednovanja

  5. Pitanja i prijedlozi

  rujan

  uiteljice i uitelji

  RN

  pedagoginja

  Amadea Izsing

  2.

  AKTIV

  Struno

  usavravanje

  uitelja u

  izvoenju

  nastave

  suvremenim

  strategijama

  pouavanja

  1. MozaBook

  eksperimentalni nastavni

  materijali u RN

  3.Pitanja i prijelozi

  listopad uiteljice i uitelji

  RN, predava

  3.

  AKTIV

  Struno

  usavravanje

  uitelja u

  izvoenju

  nastave

  suvremenim

  strategijama

  pouavanja

  Analiza rada u

  protekloj

  godini.

  1. Predavanje na temu:

  roditeljski sastanak od 1.do

  4. razreda

  2. Aktualnosti za sljedeu

  kolsku godinu

  2. Pitanja i prijedlozi

  travanj/

  svibanj

  uiteljice i uitelji

  RN

  Damir

  Domiljanovi,

  uitelj

 • 41

  11 . PLAN RADA STRUNIH ORGANA, STRUNIH SURADNIKA I

  ORGANA UPRAVLJANJA

  11.1. Plan rada Uiteljskog vijea

  Sadraj rada

  Vrijeme

  Izvritelj

  1. UITELJSKO VIJEE

  1. Zaduenja uitelja kolske godine 2018./2019.

  2 Zamolbe za nastavak kolovanja i

  prestanak polaenja izborne nastave

  3. Pitanja i prijedlozi

  kolovoz

  ravnatelj

  pedagog

  2. UITELJSKO VIJEE

  1. Poslovi i zadaci na poetku kolske godine 2018./2019.

  2. Osiguranje uenika od posljedica nezgode u kolskoj godini 2018./2019.

  3. Pitanja i prijedlozi

  rujan

  ravnatelj

  pedagog

  3. UITELJSKO VIJEE

  1. Usvajanje Godinjeg plana i programa rada

  kole za 2018./2019. kolsku godinu

  2. Usvajanje kolskog kurikuluma za

  2018./2019. kolsku godinu

  3. Usvajanje vremenika pisanih provjera

  znanja

  4. Pitanja i prijedlozi

  rujan

  ravnatelj

  pedagog

  4. UITELJSKO VIJEE

  1. Kolektivni oblik strunog usavravanja-vanjski suradnici

  studeni

  ravnatelj

 • 42

  2. Kulturna i javna djelatnost kole Sveti Nikola i boina priredba

  3. Izleti i ekskurzije 4. Pitanja i prijedlozi

  struna sluba

  voditelji SV

  5. UITELJSKO VIJEE

  1. Analiza rada u I. obrazovnom razdoblju

  2018./2019.

  2. Pitanja i prijedlozi

  sijeanj

  ravnatelj

  struna sluba

  6. UITELJSKO VIJEE

  1. Kolektivni oblik strunog usavravanja - vanjski suradnici

  2. Pitanja i prijedlozi

  oujak

  ravnatelj

  pedagog

  vanjski

  suradnici

  7. UITELJSKO VIJEE

  1. Analiza rada izvannastavnih aktivnosti,

  dodatne i dopunske nastave

  2. Uspjeh uenika na natjecanjima

  3. Organizacija proslave Dana kole

  4. Pitanja i prijedlozi

  travanj

  ravnatelj

  pedagog

  i uitelji

  8. UITELJSKO VIJEE

  1. Uspjeh na kraju II. obrazovnog razdoblja kolske godine 2018./2019.

  2. Pedagoka dokumentacija i obveze uitelja 3. Dopunski rad na kraju nastavne godine 4. Pitanja i prijedlozi

  lipanj

  ravnatelj

  struna sluba

  9. UITELJSKO VIJEE

  1. Uspjeh uenika nakon dopunskog rada i komisije za popravke 2018./2019.

  2. Plan koritenja godinjih odmora 3. Pitanja i prijedlozi

  srpanj

  ravnatelj

  struna sluba

 • 43

  11.2. Plan rada sjednica RAZREDNOG VIJEA

  Sadraj rada Vrijeme Nositelji

  zadatka

  1. SJEDNICA RAZREDNOG VIJEA

  - Razredni odjeli, problemi i prilagodba uenika V. razreda

  - Uenici koji ostvaruju pravo na rad po prilagoenom programu

  rujan

  ravnatelj

  struni

  suradnici

  uitelji

  2. SJEDNICA RAZREDNOG VIJEA

  - Analiza uspjeha uenika I. do VIII. razreda - Pedagoke mjere - Realizacija plana i programa

  prosinac

  uitelji

  struni

  suradnici

  3. SJEDNICA RAZREDNOG VIJEA

  - Uspjeh uenika od I. do VIII. razreda na kraju nastavne godine 2018./2019.

  - Prijedlog pedagokih mjera - Realizacija plana i program - Upuivanje uenika na dopunski rad

  lipanj

  ravnatelj

  struni

  suradnici

 • 44

  11.3. Plan rada VIJEA RODITELJA

  11.4. Plan rada VIJEA UENIKA

  Mjesec

  ostvarivanja

  Poslovi i zadaci Nositelj

  rujan

  Izbor predsjednika vijea

  Predlaganje mjera koje promiu interese i prava uenika vezano uz ustrojavanje

  odgojno obrazovnih skupina ( izborna ,

  dopunska i izvannastavne aktivnosti) i

  provedbu izleta i ekskurzija, obiljeavanje

  blagdana

  Promicanje interesa i prava uenika

  Ravnatelj,

  struni

  suradnici

  sijeanj/ lipanj

  Raspravljanje o rezultatima odgojno-obrazovnog rada i predlaganje mjera za

  njegovo unapreenje

  Voditeljica

  vijea ( soc.

  pedagoginja)

  Predsjednik

  Tijekom nastavne Promicanje interesa i prava uenika

  Raspravljanje o pritubama vezano uz status i poloaj uenika i poslovanje kole i

  Predsjednik

  vijea

  Vrijeme Sadraj Nositelj

  rujan

  1. Potvrda mandata izabranih lanova Vijea

  roditelja i izbor predsjednika, zamjenika

  predsjednika i zapisniara Vijea roditelja

  2. Upoznavanje s Godinjim planom i

  programom O Popovaa za 2018./2019.

  3. Upoznavanje s kolskim kurikulumom O

  Popovaa za 2018./2019.

  4. Pitanja i prijedlozi

  ravnatelj

  pedagoginja

  soc. pedagog

  psiholog

  Pred. vijea

  oujak

  1. Raspravljanje o rezultatima odgojno

  obrazovnog rada

  2. Prijedlozi roditelja za poboljanje uvjeta

  rada kole

  3. Dogovor o organizaciji izleta i ekskurzija

  4. Aktivnosti u koli

  ravnatelj

  pedagoginja

  soc. pedagog

  psiholog

  Pred. vijea

 • 45

  godine ako je

  potrebno

  davanje pritubi ravnatelju, Uiteljskom

  vijeu i kolskom odboru

  Voditeljica

  vijea

  11.5. Godinji plan i program rada RAVNATELJA kolske godine 2018./2019.

  SADRAJ RADA

  9.

  10

  11

  12

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  Uk.

  1. Planiranje, programiranje i

  organizacija odg. -obr. Rada

  371 * izrada prijedloga programa rada kole 6 12 18

  * izrada plana zaduenja uitelja 12 18 30

  * organizacija rada ( tehniko

  praenje i dorada)

  8

  4

  6

  4

  2

  4

  8

  4

  4

  2

  2

  48

  * kadrovska analiza i planiranje 5 1 6 12

  * rad na izradi God. plana i programa

  rada kole

  28

  28

  * izrada plana i programa rada

  ravnatelja

  6

  10

  16

  * nepredvieni poslovi 4 5 8 15 10 15 15 10 10 92

  * ostali organizacijski poslovi 10 10 18 10 10 2 12 8 12 12 5 109

  * konzultacije u izradi pojedinanih

  prog. Rada

  8

  10

  18

  2. Uvoenje inovacija u odgojno-

  obrazovni rad

  51

  * praenje novih nastavnih planova i

  programa

  8

  5

  6

  19

  * analiza opremljenosti nastavnim

  sredstvima

  4

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  18

  * suradnja s uiteljima u uvoenju

  inovacija

  3

  3

  2

  4

  2

  14

  3. Praenje i unapreivanje

  nastave

  174

  * posjet satovima nastave s ciljem

  upoznavanja kvalitete

  7

  13

  15

  13

  15

  15

  15

  15

  108

  * sudjelovanje u radu strunih aktiva

  8

  2

  6

  4

  6

  26

  * pregled godinjeg programa rada

  uitelja

  40

  40

  4. Rad s uiteljima i ostalim

  djelatnicima

  214

  * individualan rad s uiteljima 12 10 8 10 10 10 8 10 10 5 93

  * gropni obluici instruktivnog rada s

  uiteljima (RV, UV)

  4

  4

  2

  6

  6

  4

  4

  8

  38

  * meuljudski odnosi (praenje i

  razgovori)

  3

  8

  10

  6

  12

  8

  8

  8

  8

  8

  4

  83

  5. Uvoenje pripravnika 53

  * upoznavanje s primjenom pojedinih

  oblika i metoda

  3

  4

  6

  13

  * upoznavanje s God planom,

  pravilnicima i zakonom o O

  2

  5

  7

  * individualni rad i razgovori u cilju

  pruanja pomoi

  3

  4

  6

  4

  8

  25

  * rad s mentorom pripravnika 1 1 1 1 1 1 2 8

 • 46

  6. Praenje ostvarivanja odgojno-

  obrazovnih rezultata

  108

  * raslamba uspjeha na kraju

  obrazovnih razdoblja i ostvarivanje

  Godinjeg prog.

  4

  4

  2

  2

  2

  2

  12

  12

  40

  * rad na Spomenici 4 2 6

  * zdra. soc. zatita praenje 3 2 2 2 4 13

  * u aktivnostima kluba 4 2 1 1 2 2 2 2 4 2 21

  * u izvannastavnim aktivno. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

  * u izvankolskim aktivnostima 2 2 2 6

  * u kulturnoj i javnoj djelatnosti 2 2 2 2 2 2 12

  7. Sudjelovanje u nepos. odg.-

  obrazovnom radu s uenicima

  103

  * strune i nestrune zamjene 4 4 4 4 4 4 4 28

  * pratnja uenicima na terenskoj

  nastavi i izletima

  8

  8

  * individualni i grupni razgovori s

  uenicima s potekoama

  5

  6

  8

  6

  2

  8

  8

  8

  8

  4

  63

  * sudjelovanje u stvaranju i izdavanju

  kolskog lista

  2

  2

  4

  8. Osobno pedagoko, didaktiko i

  struno usavravanje.

  161

  * praenje strune literature i

  asopisa

  4

  8

  12

  10

  10

  12

  12

  12

  12

  12

  6

  8

  118

  * suradnja s Ministarstvom prosvjete

  i porta

  2

  1

  4

  4

  2

  2

  2

  17

  * posjet izlobama knjiga i

  didaktikih sredstava i pomagala

  8

  8

  16

  * prisustvovanje promocijama knjiga 2 2

  * prisustvovanje izlobama uenikih

  radova

  2

  4

  2

  8

  9. Administrativno- upravni

  poslovi

  131

  * rad na provoenju odluka i

  zakljuaka org. upravljanja i str.

  3

  2

  2

  4

  2

  4

  4

  4

  4

  4

  4

  37

  * pripremanje raslama informacija 8 8 4 20

  * praenje zakonskih propisa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

  * izrada Rjeenja o tjednom i

  godinjem zaduenju djelatnika

  10

  10

  20

  * pripremanje i odravanje sjednica

  O. i ZD.

  2

  2

  4

  2

  4

  4

  4

  4

  2

  4

  32

  10. Financijsko-raunovodstveni

  poslovi

  74

  * praenje kretanja utroaka

  financijskih sredstava kole

  6

  6

  4

  5

  6

  5

  5

  5

  5

  5

  4

  56

  * sudjelovanje u izradi financijskog

  plana kole

  12

  6

  18

  11.Poslovi na odravanju i

  praenju stanja

  42

  * praenje rad tehnikog osoblja 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21

  * suradnja s Gradskim uredom za

  prosvjetu i Upravu za financije

  2

  1

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  2

  21

  * nabava materijala i sredstava za rad

  12. Ostali poslovi 1 11 15 8 16 10 10 13 10 10 7 111

  13. Nepredvieni poslovi 6 8 15 10 5 9 15 10 6 14 7 104

  MJESEC

 • 47

  9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Uk

  Radni sati 168 176 160 160 168 160 168 160 168 160 32 72 1752

  11.6. Godinji plan i program rada PEDAGOGA kolske godine 2018./2019.

  SADRAJ RADA 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Uk

  I. PLANIRANJE I

  PROGRAMIRANJE RADA

  * Izrada godinjeg plana i programa

  rada pedagoga

  6 6

  * Mjeseni planovi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

  * Statistika izvjea 10 20

  Izrada Godinjeg plana i programa

  rada 3,4,5,6,8,9

  40 20 60

  * zdravstvena i ekoloka zatita 5 10 15

  * programiranje kulturne i javne

  djelatnosti

  5 5

  * ostali organizacijski postupci 4 2 4 5 5 5 3 4 5 5 42

  * rad s ravnateljem 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

  II. REALIZACIJA PLANA I

  PROGRAMA RADA KOLE

  1.Poslovi oko upisa i formiranja

  razrednih odjela

  * suradnja s predkolskim

  organizacijama

  3 3 6

  * rad u komisiji za upise 15 22 37

  * formiranje odjela I. i V. razreda 8 10 20 38

  * raspored novoupisanih uenika i

  ponavljaa

  2 2 4

  2.Uvoenje inovacija u odgojno-

  obrazovni rad

  * uvoenje i praenje novih

  nastavnih planova i programa

  5 5 5 5 5 5 30

  * suradnja s uiteljima u uvoenju

  inovacija

  3 2 2 5 2 2 6 4 4 30

  * analiza opremljenosti nastavnim

  sredstvima

  4 3 5 3 15

  3.Praenje i realizacija u svrhu

  napredovanja

  * prisustvovanje nastavi i ostalim

  oblicima rada

  7 18 20 13 20 20 20 118

  * praenje realizacije rada strunih

  aktiva

  5 5 5 5 5 5 30

  * praenje i ostvarivanje kulturne i

  javne djelatnosti

  1 1 1 1 1 1 1 4 1 12

  4. Rad na odgojnim vrijednostima

  * analiza odgojno-obrazovne

  situacije u razrednom odjelu

  5 5 3 5 4 4 4 30

 • 48

  * koordinacija rada na osposo.

  uenika za samostalni rad

  6 6

  * koordinacija i pomo u

  organizaciji raznih natjecanja

  10 12 24 12 2 60

  5. Profesionalna orijentacija i

  informiranje

  SADRAJ RADA 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Uk

  * priprema, anketiranje,

  informiranje, suradnja, ind. Rad 6 18 12 4 5 5 5 5 10 70

  6. Identifikacija, opservacija i

  tretman djece s tekoama

  * sudjelovanje u identifikaciji,

  evidenciji i obradi podataka

  3 2 4 4 4 3 3 5 28

  * suradnja s roditeljima i vanjskim

  suradnicima

  10 5 5 5 5 5 5 5 5 50

  7. Uvoenje pripravnika

  * izrada Plana programa uvoenja 10 10

  * individualni rad i razgovor u cilju

  pruanja pomoi

  3 6 4 2 3 2 2 22

  * rad s mentorom pripravnika 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10

  8. Suradnja i savjetodavni rad

  * knjiniarkom, uiteljima,

  uenicima, roditeljima

  31 25 21 22 20 20 32 32 32 30 20 285

  9. Sudjelovanje u neposred. Odg.-

  obr. radu s uenicima

  * prisustvovanje satu RO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

  10. Zdravstveno-socijalna i

  ekoloka zatita

  * pomo u organizaciji opih i

  zubarskih pregleda

  * pomo u rjeavanju zdravst. i soc.

  Problema

  11. Kulturna i javna djelatnost

  * sudjelovanje u manifestacijama

  van kole

  2 2 2 2 2 10

  * savjetodavna pomo u organizaciji

  javnog nastupa

  3 3

  III. ANALIZA

  UINKOVITOSTI ODG.-OBR.

  PROCESA

  1. Odgojno obrazovni rezultati i

  prijedlog mjera za unap.

  * analiza odg.-obr. rezultata na 1.

  Polugoditu

  30 20 50

  * analiza na kraju nastavne godine 30 30

  * analiza nakon popravnih,

  razrednih i predmetnih ispita

  10 10

  * izrada izvjea o realizaciji

  godinjeg plana i programa

  40 40

  2. Istraivaki rad i operativni

  projekti

 • 49

  * izrada projekta 20 20

  * provoenje istraivanja 12 12 13 10 11 12 12 82

  * interpretacija rezultata 10 15 25

  SADRAJ RADA 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Uk.

  IV. STRUNO

  USAVRAVANJE

  1. Struno usavravanje uitelja

  * praenje realizacije kolektivnog

  oblika

  2 2 2 2 2 10

  * pripremanje strunih predavanja

  na aktivima i UV

  5 5 10 5 5 30

  2. Realizacija individualnog plana

  st. Obrazovanja

  * realizacija ind. plana strunog

  obrazovanja

  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60

  * nazonost na kolektivnim

  oblicima izvan kole

  5 36 4 4 5 30 5 89

  * posebni oblici strunog

  obrazovanja

  4 8 8 10 4 8 8 6 8 10

  V. PEDAGOKO-PSIHOLOKA

  DOKUMENTACIJA

  * voenje dijela pedagoke

  dokumentacije

  3 2 2 4 3 3 2 3 22

  * voenje dokumentacije o

  vlastitom radu

  5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 2 3 53

  VI. OSTALI POSLOVI

  * organizacija uenike i studentske

  prakse

  2 2 3 5 10

  * sudjelovanje u radu strunih

  organa

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

  VII. NEPREDVIENI POSLOVI 8 6 6 6 6 6 6 4 5 4 57

  UKUPNO RADNIH SATI 168 176 160 160 168 160 168 160 168 160 32 72 1752

 • 50

  11.7. Godinji plan i program rada SOCIJALNOG PEDAGOGA kolske godine 2017./2018.

  1. NEPOSREDNI RAD S UENICIMA Sati

  tjedno Sati

  god.

  1.1. Rad na otkrivanju i procjeni tekoa i prisutnosti imbenika rizika za razvoj

  poremeaja u ponaanju

  1. individualni i grupni rad s djecom prije upisa u prvi razred

  2. individualni i grupni rad s uenicima

  tijekom kolske godine

  20

  400

  240

  1.2.Socijalnopedagoki rad s uenicima koji imaju:

  - rjeenje o primjerenom obliku kolovanja

  - tekoe u odrastanju Rizike za razvoj problema u ponaanju

  - probleme u ponaanju

  1. individualni rad

  2. grupni rad

  1.3. Rad na prevenciji pojavnih oblika problema u ponaanju i prevenciji svih

  oblika ovisnosti

  1.4. Koordiniranje Vijeem uenika

  - aktivnosti iz PP koje provodi sp - Suradnja s ustanovama koje skrbe o djeci i

  policijom

  2. RAD U POVJERENSTVU ZA UTVRIVANJE PSIHOFIZIKOG STANJA DJECE

  1. Uenici s tekoama u razvoju

  2. Upisi u 1. Razred

  - stalna suradnja s lanovima Povjerenstva tijekom godine

  - utvrivanje psihofizikog stanja djece prije upisa u prvi razred (oujak- rujan)

  3. POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG RADA S UENICIMA

  3.1. Planiranje i programiranje individualnog i grupnog rada 10

  250

  3.2. Pripreme za neposredan rad

 • 51

  3.3. Suradnja s ravnateljem

  lanovima strunog tima kole

  uiteljima

  1. planiranje i programiranje rada, analiza uspjenosti, dogovori oko unapreenja

  odgojno obrazovnog stanja u koli

  2. dogovori oko ustrojstva rada, formiranja razrednih odjela, dogovori o pedagokom

  postupanju, o integraciji djece s tekoama u odrastanju

  3. dogovaranje o postupanju s uenicima s

  tekoama u odrastanju, odravanje predavanja i radionica na strunim

  skupovima, pomo pri izradi prilagoenih / individualiziranih programa

  5

  15

  10 10 5

  300

  100 100 30

  3.4. Suradnja s roditeljima

  1. individualno savjetovanje 2. grupno savjetovanje 3. predavanja/radionice za roditeljske sastanke 4. sudjelovanje u radu Vijea roditelja

  3.5. Suradnja s ustanovama koje skrbe i zdravlju, zatiti, odgoju i obrazovanju djece i mladei

  - suradnja s ustanovama socijalne skrbi, - zdravstvenim ustanovama, - policijskim postajama -pravosudnim organima, - Gradskim i upanijskim ustanovama

  3.6. Vjebenici i pomonici u nastavi

  Suradnja s vjebenicima ostalih profila koji rade u koli unutar podruja svoje struke

  Koordinacija rada pomonika u nastavi

  4. STRUNO USAVRAVANJE I SUDJELOVANJE U RADU STRUKOVNE ORGANIZACIJE

  Individualno -planiranje i razvoj profesionalne karijere

  80

  - praenje strune literature

  Grupno

  - sudjelovanje u radu Strunog vijea socijalnih pedagoga, Strunog vijea za preventivne programe i radu Hrvatske udruge socijalnih pedagoga (do osnivanja Komore SP) - sudjelovanje na strunim skupovima koje organizira MZOS; Agencija za odgoj i obrazovanje te druge strune organizacije

  - suradnja sa strunom slubom Gradskog ureda za obrazovanje i sport

  5. SUDJELOVANJE U PROJEKTIMA KOJE ORGANIZIRA NADLENA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, AKADEMSKA ZAJEDNICA I DRUGE ORGANIZACIJE

  Npr. Program poveanja sigurnosti u kolama:

  Gradski ured za obrazovanje i port

  80

 • 52

  ZNAM, HOU, MOGU, Zdrav za 5, Prevencija ovisnosti o alkoholu, sastanci

  komunalne prevencije kriminaliteta

  Gradski ured za obrazovanje i sport, Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, u

  suradnji s Policijskom upravom, ZZJZ i Slubom za prevenciju ovisnosti

  6. OSTALI POSLOVI

  1. Poslovi koji proizlaze iz socijalnopedagokog rada ili su s njim u svezi

  2. Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti kole

  3. Sudjelovanje u radu strunih tijela

  32

  1. VOENJE DOKUMENTACIJE

  - dnevnik rada - dosje uenika - izrada nalaza i miljenja

  1

  100

  - Sudjelovanje u planiranju i programiranju

  rada kole

  - Sudjelovanje u izradi godinjeg izvjea o

  radu kole

  - Ostali administrativno statistiki poslovi

  - Poslovi planiranja, obrade podataka

  1

  40

  UKUPNO 40 1752

  11.8. Godinji plan i program rada PSIHOLOGA

  kolske godine 2018./2019.

 • 53

  SADRAJ RADA

  9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO

  I. PLANIRANJE I

  PROGRAMIRANJE

  RADA

  Izrada godinjeg

  plana i programa rada

  psihologa

  10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

  Statistika izvjea 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

  II. RAD S

  RAVNATELJEM

  Davanje prijedloga

  ravnatelju kole,

  organizacije,

  istraivanja i

  poboljanja kvalitete

  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 55

  III. POSLOVI

  NEPOSREDNOG

  SUDJELOVANJA U

  ODGOJNO-

  OBRAZOVNOM

  PROCESU

  Utvrivanje

  spremnosti djece za

  upis u 1. razred O (

  TS)

  0 0 0 0 0 0 0 40 15 15 15 15 100

  III. RAD SA

  UENICIMA

  Prihvat novih uenika 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

  Prikupljanje podataka

  o uenicima, izrada

  uenikih dosjea

  20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

  Identifikacija uenika

  sa tekoama u

  razvoju primjenom

  psihologijskih

  instrumenata

  6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 tijekom

  kolske

  godine

  66

  Savjetodavni rad s

  uenicima s

  psiholokim

  problemima i

  poremeajima u

  ponaanju

  55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 50 0 tijekom

  kolske

  godine

  600

  Identifikacija

  darovitih uenika

  primjenom

  psihologijskih

  instrumenata

  0 0 0 0 25 25 10 0 0 0 0 0 60

  Provoenje kolskog

  projekta Sandui

  povjerenja

  3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 27

  Provoenje upitnika i

  anketa

  0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20

 • 54

  Sudjelovanje u

  profesionalnom

  informiranju uenika

  8. razreda putem

  savjetodavnih

  razgovora

  0 0 0 0 0 2 4 20 20 0 0 0 46

  Sudjelovanje u

  upuivanju uenika 8.

  razreda na

  profesionalnu

  orijentaciju

  0 12 12 0 0 0 0 10 10 0 0 0 44

  Rad na kolskom

  preventivnom

  programu

  4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 0 56

  IV. RAD S

  UITELJIMA

  Analiza potreba i

  problema uitelja

  10 10 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 36

  Informiranje uitelja o

  uzrocima tekoa u

  razvoju uenika , o

  poduzetim mjerama i

  o adekvatnom

  pristupu na nastavi

  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 22

  Individualni

  savjetodavni rad sa

  uiteljima

  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 100

  IV. RAD S

  RODITELJIMA

  Grupni i individualni

  savjetodavni rad s

  roditeljima

  10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 tijekom

  kolske

  godine

  110

  Predavanja i radionice

  za roditelje

  0 2 2 2 0 0 2 2 1 0 0 0 9

  V.

  IZVANNASTAVNE

  AKTIVNOSTI

  Organiziranje

  humanitarnih akcija s

  ciljem razvijanje

  empatije kod uenika

  0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10

  VI.

  VREDNOVANJE

  OSTVARENIH

  REZULTATA

  (istraivanja)

  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 tijekom

  kolske

  godine

  10

  VII. SURADNJA S

  IZVANKOLSKIM

  INSTITUCIJAMA

  Suradnja s Centrom

  za socijalnu skrb,

  MUP-om, MZO,s

  djejim

  vrtiima,domom

  zdravlja i dr.

  institucijama

  tijekom

  kolske

  godine

  40

 • 55

  Suradnja s Zavodom

  za profesionalnu

  orijentaciju

  0 0 0 0 0 0 5 20 20 10 0 0 55

  Suradnja sa

  lijenicom kolske

  medicine

  3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 tijekom

  kolske

  godine

  30

  VIII. SURADNJA U

  OSTVARIVANJU

  PROGRAMA

  RADA KOLE

  Sudjelovanje u radu

  Uiteljskog vijea tijekom

  kolske

  godine

  15

  Sudjelovanje u radu

  strunih aktiva tijekom

  kolske

  godine

  15

  Sudjelovanje u radu

  razrednih vijea

  tijekom

  kolske

  godine

  25

  Suradnja s

  ravnateljem,

  pedagoginjom i

  defektologinjom,

  tajnicom i

  knjiniarkom u

  rjeavanju tekuih

  problema kole

  tijekom

  kolske

  godine

  60

  IX. STRUNO

  USAVRAVANJE

  60

  Prisustvovanje

  seminarima u

  organizaciji Agencije

  za odgoj i

  obrazovanje

  tijekom

  kolske

  godine

  itanje strune

  literature tijekom

  kolske

  godine

  Struni aktivi,

  predavanja tijekom

  kolske

  godine

  X. OSTALI

  POSLOVI

  52

  XI. PRIPREME ZA

  RAD

  60

  Ukupno radnih sati 176 176 160 168 160 160 172 172 160 152 72 32 1752

 • 56

  11.9. Godinji plan i program rada KOLSKOG KNJINIARA 2018./2019.

  Sadraj rada

  Potr. vrije.

  Vrijeme realiz.

  PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA Osmiljavanje plana i programa knjinice za novu kolsku

  godinu

  STRUNI RAD U KNJINICI Nabava knjine i neknjine grae

  Inventarizacija

  Klasifikacija

  Signiranje

  Katalogizacija

  Tehnika obrada grae

  Godinja revizija i otpis

  Voenje statistike

  Posudba

  Zatita grae

  Sreivanje knjinoga fonda, oznaavanje polica, sreivanje

  udbenika, prirunika, tiska i asopisa

  Izrada mjesenoga rasporeda lektire za podrune i matinu

  kolu, obavjetavanje o tome te redovita dostava i razmjena

  Naruivanje asopisa za uenike i uitelje

  ODGOJNO OBRAZOVNI RAD Upoznavanje knjine i neknjine grae i drugih izvora

  informacija u kolskoj knjinici

  Upoznavanje s bibliografskim podacima o knjinoj grai koju

  znaju prepoznati

  Upoznavanje primarnih i sekundarnih izvora informacija i

  znanja i naina koritenja za osobno informiranje

  Upoznavanje pojmova - citat, citiranje, referenca, biljeka,

  saetak, za potrebe istraivakoga i projektnoga rada

  Uvoenje petih i prvih razreda u knjinicu, upoznavanje s

  rasporedom knjiga i nainom rada i ponaanja u knjinici.

  Nain posuivanja lektire i drugih knjiga i asopisa;

  Upoznavanje uenika s razliitim izvorima znanja: asopisima,

  enciklopedijama, rjenicima; Pomo u odabiru literature i

  izradi referata;

  10

  650

  700

  IX.

  IX. i tijekom

  godine

  XII.

  IX.

  X.

  tijekom godine

  tijekom godine

 • 57

  Suradnja s voditeljima dodatne nastave i slobodnih aktivnosti i

  pomo u pripremanju uenika za natjecanja (literatura,

  plakati)

  Uputstva za koritenje prirune zbirke; Posebni