godišnji plan i program rada škole za 2018./2019.¡nji-plan... · 3 11.8. godišnji plan i...

64
Godišnji plan i program rada škole za 2018./2019. školsku godinu REPUBLIKA H RVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA KLASA: 602-02/18-26/01 URBROJ: 2176-32-18-01 Popovača, 5. listopada 2018.

Upload: dotruc

Post on 28-Oct-2018

240 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

1

602-02/16-26/01

Osnovna škola Popovača

Godišnji plan i program

rada škole za 2018./2019.

školsku godinu

1. REPUBLIKA H RVATSKA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

KLASA: 602-02/18-26/01

URBROJ: 2176-32-18-01

Popovača, 5. listopada 2018.

2

SADRŽAJ

1. Uvjeti rada........................................................................................................................5

1.1. Podaci o školskom području

1.2. Prostorni uvjeti

1.3. Unutarnji školski prostor

2. Zaposlenici u školskoj godini 2018./2019. .....................................................................7

2.1. Podaci o učiteljima

2.2. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima

2.3. Podaci o administrativnom i tehničkom osoblju

3. Organizacija rada............................................................................................................9

3.1. Podaci o učenicima i razrednim odjelima

3.2. Organizacija smjena

3.3. Godišnji kalendar rada

3.4. Produženi boravak učenika

4. Godišnji fond nastavnih sati za obvezne predmete po razredima..........................14

4.1. Razredna nastava

4.2. Predmetna nastava

4.3. Izborna nastava

5. Plan izborne, dodatne, dopunske nastave i izvannastavnih aktivnosti...................17

5.1. IZBORNA NASTAVA- matična škola i područne škole

5.2. Dodatni rad

5.3. Dopunski rad

5.4. Plan i program izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti

5.5. Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

6. Podaci o radnim zaduženjima djelatnika škole.......................................................22

7. Učenici s posebnim odgojno- obrazovnim potrebama............................................25

8. Plan organizacije kulturne djelatnosti......................................................................28

9. Plan brige za zdravstveno-socijalnu i ekološku zaštitu...........................................31

10. Planovi i programi stručnog usavršavanja putem aktiva u školi..........................32 10.1 Stručni aktiv: HRVATSKOG JEZIKA

10.2. Stručni aktiv: ENGLESKI I NJEMAČKI JEZIK

10.3. Stručni aktiv: POVIJEST- GEOGRAFIJA 10.4. Stručni aktiv: VJEROUČITELJA 10.5. Stručni aktiv: BIOLOGIJA – KEMIJA 10.6. Stručni aktiv: MATEMATIKA-FIZIKA 10.7. Stručni aktiv: RAZREDNA NASTAVA

11. Plan rada stručnih organa, stručnih suradnika i organa upravljanja................41 11.1 Plan rada UČITELJSKOG VIJEĆA 11.2. Plan rada sjednica RAZREDNOG VIJEĆA

11.3. Plan rada VIJEĆA RODITELJA

11.4. Plan rada VIJEĆA UČENIKA

11.5. Godišnji plan i program rada RAVNATELJA školske godine 2018./2019.

11.6. Godišnji plan i program rada PEDAGOGA školske godine 2018./2019.

11.7. Godišnji plan i program rada SOCIJALNOG PEDAGOGA

školske godine 2018./2019.

3

11.8. Godišnji plan i program rada PSIHOLOGA školske godine 2018./2019.

11.9. Godišnji plan i program rada ŠKOLSKE KNJIŽNICE 2018./2019.

11.10. Poslovi rada ŠKOLSKOG ODBORA

11.11. Poslovi rada TAJNIŠTVA I ADMINISTRATIVNO –RAČUNOVODSTVENE

SLUŽBE

12. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA UČENIČKE ZADRUGE „JELENAK“

2018./2019....................................................................................................................61

13. PLAN NABAVE I

OPREMANJA............................................................................................................65

4

OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

Naziv škole: OSNOVNA ŠKOLA POPOVAČA

Adresa škole: 44317 POPOVAČA, Vinogradska 15

Županija: SISAČKO-MOSLAVAČKA

Telefonski broj: 044-637-266; 044-637-260

Broj telefaksa: 044-637-269

Internetska pošta: [email protected]

Internetska adresa: www.os-popovaca.skole.hr

Šifra škole: 03-195-001

Matični broj škole: 03327906

OIB: 59315369479

Upis u sudski registar(broj i datum): 080361430, 02.02.2010.

Škola vježbaonica za:

Ravnatelj škole: Dražen Mlakar

Voditelj područne škole:

Broj učenika: 386

Broj učenika u razrednoj nastavi: 191

Broj učenika u predmetnoj nastavi: 195

Broj učenika s teškoćama u razvoju: 27

Broj učenika u produženom boravku:

Broj učenika putnika: 170

Ukupan broj razrednih odjeljenja: 26

Broj razrednih odjeljenja u matičnoj školi: 19

Broj razrednih odjeljenja u područnoj školi: 7

Broj razrednih odjela RN-a: 15

Broj razrednih odjela PN-a: 11

Broj smjena: 1

Početak i završetak smjene: 07:30-13:20;

Broj radnika: 59

Broj učitelja predmetne nastave: 24

Broj učitelja razredne nastave: 15

Broj učitelja u produženom boravku: 1

Broj stručnih suradnika: 4

Broj ostalih radnika: 15

Broj nestručnih učitelja: -

Broj pripravnika: -

Broj mentora i savjetnika: 7

Broj voditelja ŽSV-a: 3

Broj računala u školi: 120

Broj specijaliziranih učionica: 12

Broj općih učionica: 15

Broj športskih dvorana: 1

Broj športskih igrališta: 4

Školska knjižnica: 1

Školska kuhinja: 1+3

5

1. UVJETI RADA

1.1. Podaci o školskom području

Školsko područje Osnovne škole Popovača obuhvaća 8 naselja u Gradu Popovača. Naselja

školskog područja su: Gornja Jelenska, Stružec, Donja Jelenska, Potok, Moslavačka Slatina, Donja

Vlahinička, Podbrđe i Popovača. Sva su naselja povezana dobrim asfaltnim prometnicama. Za učenike

I. do IV. razreda nastava je organizirana u tri područne škole i to u mjestima: Gornja Jelenska, Stružec

i Potok. U matičnoj školi Popovača nastava se izvodi za učenike I. do VIII. razreda. Svi učenici V. do

VIII. razreda sa cjelokupnog školskog područja, koji na to imaju pravo, prevoze se u matičnu školu.

1.2. Prostorni uvjeti

U zgradi matične škole Popovača nastava se odvija u jednom turnusu. Tri zgrade područnih

škola potpuno zadovoljavaju potrebe izvođenja nastave. U svim područnim školama nastava se izvodi

u jednoj smjeni.

1.3. Unutarnji školski prostor

Naziv prostora

Broj-Vel.

Namjena u

smjenama

prvoj drugoj

Šifra stanja

opća opr.did.

RAZREDNA NASTAVA

1. razred: klasična učionica

2. razred: klasična učionica

3. razred: klasična učionica

4. razred: klasična učionica

5. razred: klasična učionica

6. razred: klasična učionica

7.razred: klasična učionica

8.razred: klasična učionica

PREDMETNA NASTAVA

1. Hrvatski j.: klas. učionica

2. Zemljopis: klas. učionica

3. DIGITALNA UČIONICA/glaz.kul.

5. Strani jezik: klas. učionica

6. Matematika: klas. učionica

7. Priroda i biologija: kabinet

8. Kemija i fizika: kabinet

9. Povijest: klasična učionica

10. Tehnička i likovna kultura

11. Tj. i zdrav kultura: dvorana

12. Knjižnica

13. Informatika: kabinet

13 . Zbornica

14. Blagovaonica

1 54

1 54

1 54

1 54

1 54

1 54

1 54

1 54

2 108

1 54

1 72

1 54

1 54

1 54

1 72

1 54

1 78

1 288

1 102

1 54

1 58

1 108

23 1.642

učionica učionica

učionica učionica

učionica učionica

učionica učionica

učionica učionica

učionica učionica

učionica učionica

učionica učionica

učionica učionica

učionica učionica

učionica učionica

učionica učionica

učionica učionica

učionica učionica

učionica učionica

učionica učionica

učionica učionica

učionica učionica

učionica učionica

učionica učionica

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

3 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

6

PODRUČNI RAZREDNI ODJELI

Naziv prostora

Broj vel.u m

Namjena

Šifra stanja

opć.opr.did.

POTOK

1. i 2. razred: klas. učionica

3. razred: klas. učionica

4. razred: klas. učionica

STRUŽEC

1. i 2. razred: klas. učionica

3. i 4. razred: klas. učionica

GORNJA JELENSKA

1. razred: klasična učionica

2. razred: klasična učionica

3. razred: klasična učionica

4. razred: klasična učionica

1 54

1 27

1 27

3 108

1 54

1 54

2 108

1 56

1 56

1 56

1 56

učionica 1

učionica -

učionica

učionica -

učionica -

učionica -

učionica -

učionica -

učionica -

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2

7

2. ZAPOSLENICI U ŠKOLI U 2018./2019. ŠKOLSKOJ GODINI

2.1. Podaci o učiteljima

Ime i prezime God.

rođenja

God.

staža

Struka Stupanj

str. spr.

Radno

Mjesto

1. Dražen Čukelj 1976. 13 mag.prim.obr. VSS razr. nast.

2. Željka Čupić 1964. 32 dipl.učitelj VSS razr. nast.

3. Krunoslava Radauš 1965. 30 mag.prim.obr. VSS razr. nast.

4. Renata Jambrešić 1969. 24 dipl.učitelj VSS razr. nast.

5. Snježana Šket 1971. 25 mag.prim.obr. VSS razr. nast.

6. Mladen Bago 1960. 34 dipl.učitelj VSS razr. nast.

7. Marija Potočki 1963. 29 dipl.učitelj VSS razr. nast.

8. Suzana Erdelj 1960. 25 Nastavnica VŠS razr. nast.

9. Snježana Elez 1966. 30 mag.prim.obr. VSS razr. nast.

10. Ružica Bertolan 1962. 34 mag.prim.obr. VSS razr. nast.

11. Melita Andlar 1968. 26 Nastavnica VŠS razr. nast.

12. Antonija Arnautović 1976. 18 dipl.učitelj VSS razr. nast.

13. Željka Šimić 1972. 23 Nastavnica VŠS razr. nast.

14. Danijel Pavrlišak 1984. 3 prv.eduk.mat. VŠ matematika

15. Snježana Pavić 1965. 27 Profesorica VSS engleski j.

16. Martina Ivić 1973. 20 Profesorica VSS hrvatski j.

17. Bosiljka Krešo 1968. 21 Profesorica VSS zemljopis

18. Manuela Kujundžić 1974. 19 Profesorica VSS povijest

19. Maja Loina 1982. 11 dipl.učitelj VSS matematika

20. Martina Žatečki 1976 14 ing.kemije VSS kemija

21. Asifa Štibrić 1958. 38 Nastavnica VŠS biologija

22. Ivana Klišanin 1982. 13 Profesor VSS fizika

23. Sonja Filipović 1960. 24 Nastavnik VŠS tj.zdr.kult.

24. Darko Rakić 1982. 12 dipl.učitelj VSS informatika

25. Miro Matijaš 1959. 26 Profesor VSS tehn.kultura

26. Klara Markešić 1981. 14 dipl.kateh. VSS vjeronauk

27. Stanislava Bebrović 1958. 39 dipl.kateh. VSS vjeronauk

28. Danijel Markešić 1977. 17 dilp.kateh VSS vjeronauk

29. Dajana Medaković 1966. 27 Nastavnica VŠS razr. nast.

30. Marcela Prebeg 1966. 29 dipl.učitelj VSS matematika

31. Antonija Posarić Sikirić 1981. 13 dipl.učitelj VSS engleski j.

32. Dunja Mijović 1982. 13 dipl.učitelj VSS engleski j.

33. Martina Tutić 1981. 13 dipl.učitelj VSS hrvatski j.

34. Lahorka Drčić 1975. 11 dipl.učitelj VSS razr. nast.

8

35. Milijana Drinčić 1977. 4 mag. educ.

philol. angl. i

bohem.

VSS Engleski jezik

36. Igor Taritaš 1987. 3 Mag.educ.art VSS Likovna kultura

37. Magdalena Adamčević

Čolić

1989. 4 Mag. educ.

philol. germ.

VSS Njemački jezik

38. Tamara Cikuša 1988. 1 Mag. educ.

philol. croat. i

mag. educ. hist.

VSS Hrvatski jezik

39. Barbara Prohaska 1989. 3 Mag.prim.obraz. VSS Produženi boravak

2.2. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima

Ime i prezime God.

rođenja

God.

staža

Struka Stupanj

str.spr.

Radno

mjesto

1. Dražen Mlakar

2. Amadea Izsing

3. Lucija Vlahov

4. Martina Šterijovski

5. Hrvoje Jelen

1966.

1990.

1984.

1978.

1984.

27

2

7

13

7

prof. glaz. kul.

mag. pedagogije

dipl.učitelj

prof.soc.pedagog

dipl.psiholog

VSS

VSS

VSS

VSS

VSS

ravnatelj

pedagoginja

knjižničarka

soc. pedagog.

psiholog

2.3. Podaci o administrativnom i tehničkom osoblju

Ime i

prezime

God.

rođenja

God.

staža

Struka Stupanj

str. spr.

Radno

mjesto

1. Maja Odak

2. Dubravka Tadić

3. Marica Pavlić

4. Ivan Deklman

5. Josipa Žagar

6. Danijela Mihelčić

7. Verica Đurečić

8. Marija Tomaić

9. Ivana Gregurek

10. Gordana Forintaš

11. Đurđica Škrnjug

12. Stjepan Malec

13. Katica Canjer

14. Karolina Breber

15. Vesna Puhek

1983.

1966.

1956.

1954.

1978.

1982.

1971.

1964.

1975.

1973.

1960.

1959.

1963.

1975.

1968.

5

28

41

41

22

4

27

29

7

17

26

33

33

14

25

Mag.iur.

viša.tehnička

mat.gimnaz.

električar

kuharica

kuharica

kuharica

NK radnica

NK radnica

odjevni tehnič.

prodavač

strojobravar

NK radnica Tekst.-odjev.

radnik

Ugostit.-

turistička

VSS

VŠS

SS

KV

KV

SSS

SSS

NK

SSS

SSS

SSS

SSS

NK

SSS

SSS

tajnica

vod.računov.

rač.referent

domar

kuharica

kuharica

kuharica

spremačica

spremačica

spremačica

spremačica

domar

spremačica

spremačica

spremačica

9

3. ORGANIZACIJA

3.1. Podaci o učenicima i razrednim odjelima

MATIČNA ŠKOLA - razredna nastava

raz. U M Ž Pon. Put. Vjer. razrednik

1.a 13 8 5 1 4 13 Renata Jambrešić

1.b 13 6 7 - 4 13 Marija Potočki

Uk.

26 14 12 1 8 26

2.a 16 10 6 - 7 16 Snježana Šket

2.b 20 10 10 - 7 20 Željka Šimić

Uk.

36 20 16 - 14 36

3.a 17 9 8 - 4 17 Krunoslava Radauš

3.b 16 5 11 - 9 15 Mladen Bago

Uk 33 14 19 - 13 32

4.a 20 9 11 - 5 20 Dražen Čukelj

4.b 19 9 10 - 6 17 Željka Čupić

Uk. 39 18 21 - 11 37

SU

134 66 68 - 46 131

PODRUČNE ŠKOLE

POTOK ( kombinacija 1. - 2. razred)

raz. U M Ž Pon. Vjer. razrednik

I. 4 1 3 - 4 Dajana Kunovec-Medaković

II. 4 1 3 - 4 Dajana Kunovec-Medaković

III. 9 8 1 - 9 Lahorka Drčić

IV. 5 3 2 - 5 Antonija Arnautović

Uk. 22 13 9 - 22

STRUŽEC ( kombinacija 1. - 4. razred ; 2. - 3. razred)

raz. U M Ž Pon. Vjer. razrednik

I. 5 4 1 - 5 Snježana Elez

II. 4 3 1 - 4 Ružica Bertolan

III. 5 3 2 - 5 Ružica Bertolan

IV. 3 - 3 - 3 Snježana Elez

Uk. 17 10 7 - 17

10

GORNJA JELENSKA ( kombinacija 1. - 4. razred ; 2. – 3. razred)

raz. U M Ž Pon. Vjer. razrednik

I. 4 3 1 - 4 Suzana Erdelj

II. 2 2 - - 2 Melita Andlar

III. 8 5 3 - 8 Melita Andlar

IV. 4 1 3 - 4 Suzana Erdelj

Uk. 18 11 7 - 18

RAZREDNA NASTAVA – UKUPNO

Ukupno M Ž pon. putn. vjero.

Matična škola 134 66 68 1 46 131

Područne škole 57 34 23 - - 57

UKUPNO 191 100 91 1 46 188

11

PREDMETNA NASTAVA

Raz. U M Ž Pon. Put. Vje. Razrednik

V.a 19 6 13 2 13 18 Danijel Pavrlišak

V.b 19 10 9 - 9 18 Danijel Markešić

Uk.

38 16 22 2 22 36

VI.a 17 4 13 - 8 17 Maja Loina

VI.b 17 8 9 - 16 17 Tamara Cikuša

VI.c 18 12 6 - 13 18 Martina Tutić

Uk.

52 24 28 37 52

VII.a 15 6 9 1 12 14 Martina Ivić

VII.b 17 8 9 - 15 17 Marcela Prebeg

VII.c 17 10 7 - 10 17 Martina Žatečki

Uk.

49 24 25 1 37 48

VIII.a 19 7 12 - 4 18 Miro Matijaš

VIII.b 18 11 7 - 13 18 Dunja Mijović

VIII.c 19 8 9 1 11 17 Irena Mikšić

Uk.

56 26 30 - 28 53

Sveuk. 195 90 105 4 124 190

UKUPNO OD I. DO VIII. RAZREDA

ukupno M Ž pon. putn. vjero.

I.- IV. 191 100 91 1 46 188

V.-VIII. 195 90 105 4 124 190

ukupno 386 190 196 5 170 378

3.2.Organizacija smjena

Rad u školi organiziran je u jednoj smjeni.

Prva smjena počinje s radom u 7,30 sati, a završava u 13,20 sati.

Nastava u PŠ Potok, Stružec i Gornja Jelenska organizirana je u prijepodnevnoj smjeni.

Rasporedi sati nalaze se u pedagoškoj dokumentaciji škole.

12

3.3.Godišnji kalendar rada

I. POLUGODIŠTE

Mjesec

Radni

Dani

Nastavni

dani

Blagdani-

neradni

Opis događaja/aktivnosti

IX. 20 20

X. 22 22 1 8. 10. 2018. Dan neovisnosti

XI. 21 20 1 1. 11. 2018. Svi sveti

16. 11. 2018. Odlazak djelatnika Oš

Popovača na Interliber

XII. 19 15 2 25. 12. 2018. Božić

26. 12. 2018. Sveti Stjepan

II. POLUGODIŠTE

I. I. 22 14 1 1. 1. 2019. Nova Godina

II. 20 20

III. 21 21

IV. 21 15 1 21. 4. 2019. Uskrs

22. 4. 2019. Uskrsni ponedjeljak

V. 22 21 1 1. 5. 2019. Praznik rada

VI. 18 10 2 20. 6. 2019. Tijelovo

22.6.2019. Dan antifašističke borbe

25.6.2019. Dan državnosti

VII. 23 - -

VIII. 20 - 2 4.8. 2019. Dan pobjede i domovinske

zahvalnosti

15. 8. 2019. Velika Gospa

UKUPNO 249 178 11

Nastava počinje 3. rujna 2018. godine, a završava 14. lipnja 2019.

Prvo polugodište traje od 3. rujna 2018. do 21. prosinca 2018. godine

Drugo polugodište traje od 14. siječnja 2019. do 14. lipnja 2019.godine

Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca 2018.godine, a završava 11. siječnja 2019.

Proljetni odmor učenika počinje 18. travnja 2019. godine, a završava 26. travnja 2019.

Ljetni odmor počinje 17. lipnja 2019. godine

13

3.4.Produženi boravak učenika

U školskoj godini 2018./2019. u Školi je ustrojen program produženog boravka

učenika. Produženi boravak provoditi će se na temelju projekta Programska, stručna i

financijska potpora obrazovanju djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine –

Učimo zajedno i ugovora o dodjeli besplatnih sredstava za projekte koji se financiraju iz

Europskog socijalnog fonda, potpisanim između Ministarstva znanosti i obrazovanja,

Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i Sisačko-moslavačke županije.

Odluku o ustrojavanju produženog boravka učenika, temeljem suglasnosti osnivača, donio je

Školski odbor Škole na sjednici održanoj 25.9.2018. godine.

Za sedam učenika romske nacionalnosti unutar projekta besplatno je osiguran dodatni

učenički prijevoz, topli obrok i užina, didaktički materijali i učitelj/ica razredne nastave. Škola

ima mogućnost i ostalim učenicima ponuditi isti program uz nadoplatu od 300,00 kn po

učeniku mjesečno.

Produženi boravak je ustrojen u obliku heterogene skupine učenika sastavljene od

učenika 1.-4. razrednih odjela, nakon redovite prijepodnevne nastave.

Program rada realizira se u unutarnjem i vanjskom školskom prostoru u trajanju do 5 punih

sati, od 12,00h do 17,00h.

Program produženog boravka provodi učiteljica razredne nastave. Učitelji koji rade u

redovitoj nastavi svakodnevno dogovaraju i usklađuju svoje aktivnosti s učiteljem iz

produženog boravka. Rad u produženom boravku izazov je za učitelje i učenike. Imajući to na

umu, krajnji nam je cilj i želja da učenik kvalitetno, svrsishodno, kreativno i ugodno provodi

svoje vrijeme u školi, uz maksimalan rast, razvoj i uspjeh djeteta.

14

4. GODIŠNJI FOND NASTAVNIH SATI ZA OBVEZNE PREDMETE PO

RAZREDIMA

REDOVITA NASTAVA

4.1. Razredna nastava

PREDMET I. razred

2 odjela

II. razred

2 odjela

III. razred

3 odjela

IV. razred

3 odjela

Ukupno

Hrvatski jezik 350 350 525 525 1750

Likovna kul. 70

70 105 105 350

Glazbena kul. 70

70 105 105 350

Strani jezik

140 140 210 210 700

Matematika

280 280 420 420 1400

Priroda i

društvo

140 140 210 315 805

Tjelesna i zdr.

kultura

210 210 315 210 945

Ukupno 1260

1260 1890 1890 6300

Od toga u kombiniranim razredima

Predmet

II.-III.

G.J.

I.-II.

Pot.

I.-IV.

Str.

I.-II.

G.J.

I-IV.

Str.

Ukupno

Hrvatski

jezik

175 175 175 175 175 875

Likovna

kultura

35 35 35 35 35 175

Glazbena

kultura

35 35 35 35 35 175

Strani jezik 70

70 70 70 70 350

Matematika 140

140 140 140 140 700

Priroda i

društvo

70 105 105 105 105 490

Tjelesna i

zdr.kultura

105 70 70 70 70 385

Ukupno 630

630 630 630 630 3150

15

4.2. Predmetna nastava

PREDMET

V. razred

2 odjela

VI. razred

3 odjela

VII.razred

3 odjela

VIII.razred

3 odjela

Ukupno

Hrvatski jezik 350

525 420 420 1715

Likovna kul.

70 105 105 105 385

Glazbena kul.

70 105 105 105 385

Strani jezik

210 315 315 315 1155

Matematika

280 420 420 420 1540

Priroda

105 210 315

Biologija

210 210 420

Kemija

210 210 420

Fizika

210 210 420

Povijest

140 210 210 210 770

Geografija

105 210 210 210 735

Tehnička

kultura

70 105 105 105 385

Tjelesna i zdr.

kultura

140 210 210 210 580

Ukupno

1540 2415 2730 2730 9415

16

4.3 Izborna nastava

Razredna nastava

PREDMET I. razred

2 odjela

II. razred

2 odjela

III. razred

3 odjela

IV. razred

3 odjela

Ukupno

Vjeronauk 140

140 210 210 700

kombinacije 210

210 140 140 700

Njemački jez.

140 140

Ukupno 350 350 350 490 1540

Predmetna nastava

PREDMET

V. razred

2 odjela

VI. razred

3 odjela

VII.razred

3 odjela

VIII.razred

3 odjela

Ukupno

Vjeronauk 140

210 210 210 770

Njemački jezik 70

1 gr.

70

1 gr.

70

1 gr.

70

1 gr.

280

Informatika 140

2 gr.

140

2 gr.

280

Ukupno

1330

17

5. PLAN IZBORNE NASTAVE, DODATNE , DOPUNSKE NASTAVE I

IZVANŠKOLSKIH AKTIVNOSTI

5.1 IZBORNA NASTAVA- matična škola i područne škole

Predmet Raz. Broj

gr.

Broj

uč.

Izvršitelj Sati

tjed.

Sati god.

Vjeronauk 1. do 4. 15 187 Stanislava Bebrović

Klara Markešić

Danijel Markešić

30 1050

5.do 8. 11 190 Danijel Markešić

Klara Markešić

22 770

Strani jezik

NJ

4. 1 27 Magdalena Adamčević Čolić 2 70

5. 1 17 Magdalena Adamčević Čolić 2 70

6. 1 17 Magdalena Adamčević Čolić 2 70

7. 1 16 Magdalena Adamčević Čolić 2 70

8. 1 12 Magdalena Adamčević Čolić

2 70

Informatika

7. 2 25 Darko Rakić/Maja Bezuk 4 280

8. 2 32 Darko Rakić/Maja Bezuk 4 280

18

5.2 Dodatni rad

Predmet

Broj

Učenika

Razred

Izvršitelj

Sati

tjedno

Sati

godišnje

Matematika 1.-4. Učitelji RN 1 sat 35 sati

Hrvatski jezik 1.i 2. Učiteljica RN PŠ

Stružec

1 sat 35 sati

Hrvatski jezik 5 8. Martina Tutić 1 sat 35 sati

Engleski jezik

11 4. Antonija Posarić

Sikirić

1 sat 35 sati

14 5.i 6. Snježana Pavić 2 sata 70 sati

7 8. Dunja Mijović 1 sat 35 sati

1.-4. PŠ Milijana Drinčić 1 sat 35 sati

Matematika

14 6. i 8. Maja Loina 2 sata 70 sati

6 6.i 7. Marcela Prebeg 2 sata 70 sati

Geografija 10 5. do 8. Bosiljka Krešo

2 sata

70 sati

Povijest 11 7. i 8. Manuela Kujundžić 2 sata 70 sati

Biologija 7 7.i 8.

Asifa Štibrić

1 sat 35 sati

19

5.3 Dopunski rad

Matična škola i područne škole

Predmet

Razred

Izvršitelji

Sati tjedno

Sati godišnje

Hrvatski jezik

1.

Učitelji razredne

nastave MŠ i PŠ

5 odjela

175 sati

2. MŠ + PŠ 5 odjela 175 sati

3. MŠ + PŠ 5 odjela 175 sati

4. MŠ + PŠ

5 odjela

175 sati

Matematika

1.

Učitelji razredne

nastave

MŠ i PŠ

5 odjela

175 sati

2. MŠ + PŠ

5 odjela

175 sati

3. MŠ + PŠ 5 odjela

175 sati

4. MŠ + PŠ 5 odjela

175 sati

Hrvatski jezik 6.i 8. Martina Tutić 2 sata 70 sati

Engleski jezik 1.-4. Antonija P.Sikirić 1 sat 35 sati

8. Dunja Mijović 2 sata 70 sati

5.i 6. Snježana Pavić 2 sata 70 sati

1.-4.PŠ Milijana Drinčić 1 sat 35 sati

Matematika 6. i 8. Maja Loina 2 sata 70 sati

6. Marcela Prebeg 1 sat 35 sati

5. Danijel Pavrlišak 1 sat 35 sati

Biologija 7.i 8. Asifa Štibrić 1 sat 35 sati

Geografija 5.-8. Bosiljka Krešo

1 sat

35 sati

Kemija 7.i 8. Martina Žatečki 1 sat 35 sati

20

5.4. Plan i program izvannastavnih i izvanškolskih aktivnosti

Plan izvannastavnih aktivnosti za učenike od 1. do 4. razreda

Naziv aktivnosti

Broj

Učenika

Broj

sati

IZVRŠITELJI

DRAMSKA 16 2 sata M. Potočki, A. Arnautović,

RITMIKA 9 1 sat S. Erdelj

DRAMSKO-

UMJETNIČKA

9 1 sat S. Šket

MALI ZBOR 10 2 sata M. Andlar, M. Bago

LIKOVNA G. 18 3 sata L. Drčić, A. P. Sikirić, R. Bertolan

EKOLOZI 38 3 sata Ž. Šimić, S. Elez, D. Kunovec

Medaković

KREATIVNA

GRUPA

5 1 sat Željka Čupić

MALI

KREATIVCI

7 1 sat Krunoslava Radauš

Plan izvannastavnih aktivnosti za učenike od 5. do 8. razreda

NAZIV AKTIVNOSTI

Broj

učenika

Broj

Sati

IZVRŠITELJ

LITERARNA 20 1 sat Martina Ivić

NOVINARI

8

1 sat

1 sat

Tamara Cikuša

Marija Brlek

FOTO I VIDEO RADIONICA 1 sat Darko Rakić/Maja Bezuk

MLADI TEHNIČARI, inovatori 2 sata Miro Matijaš

ODBOJKA+ KOŠARKA 21+17 2 sata Sonja Filipović

ŠAH 7 2 sata Danijel Markešić

HARMONIKAŠI

ZBOR

5

16

3 sata

Irena Mikšić

ESTETSKO UREĐENJE

ŠKOLE

10 2 sata Klara Markešić

CRVENI KRIŽ, hum. aktivnosti 10

8

4 sata

2 sata

S. Bebrović

Klara Markešić

ZADRUGA

16

7

1 sat

1 sat

1 sat

Danijel Markešić

Asifa Štibrić

Irena Mikšić

21

10 2 sata Klara Markešić

ODGOJ ZA CARITAS 6 2 sata Klara Markešić

LIKOVNA GRUPA 9 1 sat Igor Taritaš

5.5 .Uključenost učenika u izvanškolske aktivnosti

Vrsta aktivnosti

broj

učen.

1-4 5-8

Mjesto voditelji

FOLKLOR 15 16 MŠ + PŠ

Vanjski

suradnici po

mjestima u

matičnoj

školi i

područnim

školama

TAMBURAŠI 8 7 MŠ+PŠ

NOGOMET 12 24 MŠ + PŠ

RUKOMET 11 10 MŠ + PŠ

VATROGASCI 32 25 MŠ + PŠ

KICK – BOXING 8 5 MŠ

CRKVENI ZBOR 4 8 Popovača+PŠ

MAŽORETKINJE 11 10 Popovača

ROBOTIKA MŠ

BALET 2 Kutina

JAHANJE 5 Kutina, Sisak

TENIS 5

GLAZBENA ŠKOLA 5 Sisak, Kutina

MINISTRANTI 6 Popovača

Ukupno 106 118 224

25

7.UČENICI S POSEBNIM ODGOJNO- OBRAZOVNIM

POTREBAMA

Naziv aktivnosti Učenici s teškoćama (učenici koji se školuju po redovnom

programu uz individualizirane postupke i redovnom

programu uz prilagodbu sadržaja i ind.postupke

Cilj aktivnosti

- poboljšati temeljna i opća znanja iz osnovnih

predmeta

- učiti učenike kako lakše učiti i poticati razvoj

radnih navika

- omogućiti svakom učeniku maksimalan razvoj

njegovih sposobnosti, vještina i svijesti o važnosti

učenja

- inkluzivni pristup u odgoju i obrazovanju

Namjena

Poučavanje učenika koji sporije usvajaju znanje zbog

određenih teškoća u razvoju. Primijeniti različite

individualizirane metode i postupke u edukacijskom i

rehabilitacijskom radu, a učenicima nastavu prilagoditi

smanjenim individualiziranim odgojno obrazovnim

programima.

Nositelji Učitelji, socijalni pedagog, ostali

stručni suradnici, roditelji

Način realizacije

Učenici su raspoređeni u manje heterogene skupine radi

kvalitetnijeg poučavanja. Raspoređeni su na način koji im

omogućuje najbolji način usvajanja gradiva i socijalizaciju.

Vremenik

Učenici u dogovoru s nastavnicima provode individualne i/

ili grupne razgovore sa socijalnim pedagogom tijekom

školske godine.

Troškovnik Papir, kolaž papir, fotokopiranje, krede, olovke, gumice,

flomasteri, bojice, koverte…telefonski pozivi CZSS,

psihijatru, školskoj ambulanti i ostali suradnicima.

Vrednovanje i

korištenje rezultata

- poboljšanje ocjena iz pojedinih predmeta i uspjeha

učenika

- vrednovanje zadovoljstva učenika, učitelja i

roditelja

- praćenje redovitosti dolaska učenika i ostvarenosti

planiranih zadataka

26

Naziv aktivnosti Učenici s problemima i poteškoćama u ponašanju

Cilj aktivnosti

- Razvijanje samopouzdanja i uvida u svoja i tuđa

emocionalna stanja i potrebe

- Učenju imenovanja i osvještavanja emocija i

emocionalnih stanja kod sebe i drugih

- Iskustveno učenje komunikacijskih vještina, te

suradničkog odnosa u grupi

- Učenje prepoznavanja sukoba, te načina nenasilnog

rješavanja istog

- Inkluzivni pristup u odgoju i obrazovanju

Namjena

Savladavanje životnih i socijalnih vještina putem

iskustvenih treninga kod učenika kod kojih je uočen

izostanak istih.

Nositelji Učitelji, socijalni pedagog, psiholog i ostali stručni

suradnici, roditelji

Način realizacije

Učenici su raspoređeni u manje heterogene skupine ili

individualno dolaze na razgovore. Raspoređeni su na način

koji im omogućuje najbolji način usvajanja vještina i

socijalizaciju.

Vremenik

socijalni pedagog i psiholog provode individualne

razgovore s učenicima tijekom školske godine.

Troškovnik Papir, kolaž papir, fotokopiranje, krede, olovke, gumice,

flomasteri, bojice, koverte…telefonski pozivi CZSS,

psihijatru, školskoj ambulanti i ostali suradnicima.

Vrednovanje i

korištenje rezultata

- poboljšanje ocjena iz pojedinih predmeta i uspjeha

učenika

- vrednovanje zadovoljstva učenika, učitelja i

roditelja

- praćenje redovitosti dolaska učenika i ostvarenosti

planiranih zadataka

- opservacija usvojenosti vještina u svakodnevnim

školskim situacijama

Školska godina 2018./2019. – broj učenika

Redoviti program uz

prilagodbu sadržaja i

individualizirane postupke

Redoviti program uz

individualizirane

postupke

Postupak opservacije za

primjereni oblik

školovanja

13

14 3

27

8.PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNE DJELATNOSTI

Mjesec Sadržaj Razred Nositelj

Aktivnosti

IX. Doček prvoškolaca

- dramska skupina

- ritmički ples

I.

M. Potočki

X.

Dječji tjedan

-posjet knjižnici-prvi

razred

Međunarodni dan

nenasilja (2.10.)

Dani zahvalnosti za

plodove zemlje- Dani

kruha 2018.

- izložbe

- radionice

Međunarodni dan

školskih knjižnica

( 23.10.)

Susret s književnikom

- susret s piscem

I.

I.-VIII.

I. - IV.

Knjižničar,

gradska knjižnica

Učitelji razredne i

predmetne nastave,

vjeroučitelji

Knjižničar

Knjižničar

XI. Dan spomena na mrtve

Odlazak na Interliber –

međunarodni sajam

knjiga i učila

(16.11.2018.)

Terenska nastava u

Vukovaru

(22./23.11.2018.)

I.- VIII.

Djelatnici škole

VIII.

Razrednici na satu razrednika

Djelatnici škole

Razrednici, učitelji povijesti

XII. mjesec

Međunarodni dan osoba s

invaliditetom GOO

(UN 3.12.)

I.- VIII.

Učitelji razredne nastave,

stručna služba

28

XII.

Dolazi nam Sveti Nikola

Kazališna predstava

Božićna priredba

Božićna priredba učenika nižih razreda

- po turnusima

- po PŠ

I. - IV.

svi

I. - IV.

Vjeroučitelji, učitelji

razredne nastave MŠ+PŠ

kazališna skupina

Knjižničarka u suradnji s

mjesnom knjižnicom

Voditelji SA i svi učitelji

Ravnatelj,pedagog,

knjižničar, voditelji

izvannast.aktivnosti

Učiteljice razredne nastave

matične škole i područnih

škola

II. Valentinovo

Poklade

LIDRANO

Međunarodni dan

materinjeg jezika

I. - VIII.

V. - VIII.

Učitelji RN i PN

Učitelji hrvatskog jezika,

razredne nastave, voditelji

slobodnih aktivnosti

Knjižničar, učitelji hrvatskog

jezika

III.

IV.

Međunarodni dan žena

Obilježavanje

međunarodnog dana

sreće

Svjetski dan knjige

Uskrs 2019.

Susret učenika PŠ

- posjet Popovači

- upis u knjižnicu

kazališna predstava

I. do VIII.

I.do VIII.

Razrednici na satu razredne

zajednice

-Soc.ped. Učitelji, učenici

-Knjižničar, učitelji hrvatskog

jezika i učitelji razredne

nastave

-Učitelji razredne nastava,

vjeroučitelji

-Knjižničarka,razrednici

Praznik rada

Razrednici

29

V.

Obilježavanje Tjedna

Crvenog križa ( 8. do

15. svibnja)

Proljeće u Popovači

- dječje stvaralaštvo:

glazbeno,literarno,likovno

Susret zborova

Majčin dan (intergrirani

nastavni dan)

DAN ŠKOLE

I. do IV.

I. – VIII.

V.- VII.

I. - VIII.

Učitelji razredne nastave

Prema potrebi

Ravnatelj, učenici, učitelji

glazbene kulture

Učiteljice razredne nastave

Voditelji SA i svi učitelji

Ravnatelj,pedagog,

knjižničar, voditelji

izvannast.aktivnosti,sudionici

LIDRANA

VI.

Krajem šk.

godine

Završna priredba

učenika

nižih razreda u MŠ i PŠ

Završna svečanost-

podjela svjedodžbi

učenicima VIII. razreda

I. - IV.

VIII.

Ravnatelj, knjižničar,voditelji

aktivnosti,

sudionici LIDRANA,

pedagog

razrednici i učenici

Učitelji predmetne

IX. do VI.

mjeseca

Akcija estetsko-

ekološkog uređenja

životne i radne sredine i

okoliša škole

I. - VIII.

Eko grupa razredne i

predmetne nastave

30

9.PLAN BRIGE ŠKOLE ZA ZDRAVSTVENO-SOCIJALNU

I EKOLOŠKU ZAŠTITU UČENIKA

Plan rada

Mjesec

Priprema

Sistematski pregled učenika V. i VIII. raz.

IX.

dostava matičnih listova

Zdravstveni odgoj prebacivanje kartona razr.

Pregled školske kuhinje informacija o broju djece

MPR- cijepljenje u 6. razredima

DI-TE-POLYO - cijepljenje u I. i VIII.raz. X. informacija o br. djece za cij.

Sistematski pregled u V. i VIII. raz.

Tuberkulinsko testiranje i BCG docjepljivanje

nereaktora u II. i VII. razr.

XI.

informacija o br. djece za cij.

Screeninzi:

- poremećaj sluha - 7. razredi

- poremećaj vida na boje – 3. razredi

- deformacija kralježnice i tjelesna visina –

6. Razredi

Kontrolni pregled prilikom pojave zarazne

bolesti i poduzimanje protuepidemijskih

mjera

tijekom

godine

Završetak sistematskih pregleda.

Zdravstveni odgoj, pregled za upis u školu

IV.

V. pripreme za upis u školu

Upisi u školu VI.

Obilasci škole i školske kuhinje tijekom

godine

Prisustvovanje roditeljskim sastancima i

školskim sjednicama Učiteljskog vijeća

tijekom

godine

Savjetovališni rad za učenike, roditelje i

učitelje

tijekom

godine

Rad u komisijama za određivanje primjerenog

oblika školovanja

tijekom

godine

Zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja

putem predavanja, grupnog rada, tribina

tijekom

godine

Zdravstveno-socijalni i ekološki odgoj putem

obrađivanja određenih tema u okviru nastave

prirode i biologije u V.,VI.,VII. i VIII.

razredu tijekom

godine

priprema za nastavu od strane

predmetnih učitelja

Prevencija ovisnosti – roditeljski sastanci i

savjetodavni rad s učenicima i roditeljima

31

10. PLANOVI I PROGRAMI STRUČNOG USAVRŠAVANJA PUTEM AKTIVA U

ŠKOLI

Pod permanentnim usavršavanjem razumijeva se usavršavanje u struci i

usavršavanje za stručno-metodički, pedagoški i andragoški rad.

Za permanentno obrazovanje u odgoju i obrazovanju utvrđuje se vrijeme od

35 sati godišnje u ukupnom godišnjem fondu sati.

Individualno

stručno

usavršavanje

- stalno samoobrazovanje

prema osobnom programu

- razvijanje kreativnosti,

osmišljavanje i

ostvarivanje takvog

pristupa koji će nastavu

obilježiti kao uspješnu u

provođenju

odgojno

obrazovni

djelatnici

kontinuirano

Interni

stručni aktivi

- obrada i prezentacija

stručnih tema, radionica,

individualnih predavanja,

tekućih poslova

- razredna nastava i

predmetna nastava

učitelji

stručni sur.

vanjski sur.

tijekom

godine

Stručni

Aktivi

- upoznavanje s najnovijim

dostignućima na

unapređivanju rada

- županijski aktivi

prosvjetni

savjetnici,

voditelji

županijskih

aktiva,

stručni

suradnik

tijekom

godine

Seminari

- upoznavanje

najnovijih teoretskih i

praktičnih dostignuća

Ministarstvo

znanosti,

obrazovanja i

sporta,

Agencija za

odgoj i

obrazovanje

prema planu

MZOS

AZOO

Savjetovanja

- upoznavanje sa stručnim

i društvenim zadacima

MZOS

AZOO

prema planu

MZOS

.

32

10.1 Stručni aktiv: HRVATSKOG JEZIKA Školska godina 2018./2019.

Članovi stručnog aktiva: Lucija Čihor, Martina Ivić, Martina Tutić, Lucija Vlahov

AKTIV CILJ ZADAĆE SADRŽAJ VRIJEME NOSITELJI

AKTIVA

I. AKTIV -Stručno

usavršavanje

nastavnika u

izvođenju

zajedničkog

programa rada s

učenicima

- izrada

operativnog

plana i

programa

- osuvremeniti

i usavršiti

nastavne

sadržaje

1. Izbor voditelja aktiva

2. Lektira u školskoj godini

2018./2019.

3. Izrada plana i programa

rada aktiva

4. Rasprava o kriterijima i

tehnikama vrednovanja

učenika

5. Obilježavanje Mjeseca

knjige organizacijom

kazališnih predstava za

učenike od petog do osmog

razreda

Rujan Učiteljice

Hrvatskog

jezika

Voditelj:

Martina Tutić

II. AKTIV

- Stručno

usavršavanje

nastavnika u

izvođenju

zajedničkog

programa rada s

učenicima

Zajedničko

pripremanje za

rad i

natjecanje;

razvijanje

timskog rada

1. Božićna priredba

2. Načela kvalitetnog

vrednovanja (prema

predavanju Elvire Nimac)

3. Nacionalni kurikulum

nastavnog predmeta Hrvatski

jezik i njegova primjena u

nastavi (prema predavanju

Nikoline Marinić)

4. Planiranje rada aktiva za

sljedeće polugodište

Prosinac

III. AKTIV

-Stručno

usavršavanje

nastavnika u

izvođenju

zajedničkog

programa rada s

učenicima

Izbor radova

za Lidrano;

razvijanje

timskog rada i

uspjeha

1. Pripreme za Lidrano

2. Pripreme za školsko

natjecanje iz hrvatskoga jezika

3. Temeljne kompetencije za

cjeloživotno učenje (prema

predavanju savjetnice Gee

Cetinić)

4. Programi stručnog i

individualnog usavršavanja

Siječanj

IV. AKTIV -Stručno

usavršavanje

nastavnika u

izvođenju

zajedničkog

programa rada s

učenicima

Samoprocjena

ostvarenosti

ciljeva

1. Izvještaji s natjecanja

(Lidrano, hrvatski jezik)

2. Analiza uspjeha učenika na

kraju školske godine·

3. Stjecanje kompetencije

čitalačke pismenosti na

projektu PISA

4. Analiza rada aktiva

Lipanj

33

10.2 Stručni aktiv: ENGLESKI I NJEMAČKI JEZIK Školska godina 2018./2019.

Članovi stručnog aktiva: Snježana Pavić, Dunja Mijović, Antonija P. Sikirić

AKTIV CILJ ZADAĆE SADRŽAJ VRIJEME NOSITELJI

AKTIVA

1.AKTIV

2. AKTIV

3. AKTIV

1-tjedna zaduženja

učitelja

2. dogovor o radu u

dodatnoj nastavi,

dopunskoj nastavi i

izvannastavnim

aktivnostima

3-dogovaranje o

pomoćnim

nastavnim

sredstvima

4-upoznavanje s

Postupcima

poticanja i

prilagodbe iskustava

učenja učenika s

teškoćama u nastavi

engleskog jezika

5-dogovor oko

zaduženja učitelja

oko uređenja

razreda,obilježavanje

praznika, blagdana i

događaja

-Sudjelovanje u radu

stručnih

povjerenstava na

nivou škole,

županije, države

-Dogovor oko

provedbe natjecanja

- čitanje stručne

literature

Dogovor oko

zaduženja

- Analiza rada

Analiza udžbenika

Poboljšanje rezultata

Izrada programa

individualnog i

permanentnog

usavršavanja

Zaduženja po

razredima od

1. do 8.

razreda

redovite,

dodatne i

dopunske

nastave

-Provedba

natjecanja i

analiza

rezultata

- Samovredno

vanje

nastavnika,

Nabava

nastavnih

pomagala za

sljedeću šk.

Godinu

1. Dogovor o

dnevnim,

mjesečnim i

godišnjim

pripremama i

vremenicima

pismenih

radova.

2. materijali i

izvori, načini

praćenja

napretka

učenika

3. raspodjela

lapotopa,

projektora, CD

nosača zvuka

4. izrada

dnevnih,

mjesčnih i

godišnjih

priprema

5. Zaduženja

učiteljica po

razrednim

odjelima na

istoj razini

-Testovi za

natjecanja

-Timski rad i

međusobna

suradnja

učiteljica

stranog jezika

- Rujan

- tijekom

školske godine

- Siječanj/-

travanj

-Lipanj

- Učiteljice

njemačkog i

engleskog

jezika

34

10.3.Stručni aktiv: POVIJEST-GEOGRAFIJA Školska godina 2018./2019.

Članovi stručnog aktiva: Manuela Kujundžić ,Bosiljka Krešo

Izradila: Manuela Kujundžić

AKTIV CILJ ZADAĆE SADRŽAJ VRIJEME NOSITELJI

AKTIVA

I. STRUČNI

AKTIV

POVIJESTI I

GEOGRAFIJE

- stručno

usavršavanje

učiteljica

povijesti i

zemljopisa

- izmjena

iskustava i

novostečenih

znanja

-organizacija rada

u školskoj godini

2018./2019.

- izrada plana i

programa

stručnog aktiva

- izrada godišnjih

i mjesečnih

planova i

programa rada

- dogovaranje o

nabavci potrebnih

nastavnih

sredstava i

pomagala

- usklađivanje

nastavnih

sadržaja i

planiranje

korelacija,

integrirane,

projektne i

terenske nastave

1. Plan rada

stručnog aktiva

2. Potrebna nastavna

sredstva i pomagala

3. Planiranje

suodnosa,

integrirane,

projektne i terenske

nastave.

(8.r. Projekt Šafran,

terenska nastava -

JUSP Jasenovac,

dvodnevni posjet

Vukovaru,

Projekt „Da se ne

zaboravi“ – 7.

razredi, Projekt

Mystery Skype –

7. i 8. razredi

4. Planiranje rada s

učenicima koji

pohađaju nastavu po

prilagođenom

programu i rada s

darovitim učenicima

5. Pitanja i prijedlozi

14.9.2018.

- Učiteljice

geografije i

povijesti:

Bosiljka Krešo i

Manuela

Kujundžić

II. STRUČNI

AKTIV

POVIJESTI I

GEOGRAFIJE

- izmjena

iskustava

- analiza

uspješnosti

realizacije

nastave i

utvrđivanje

uspješnosti

učenika

- planiranje

zajedničkih

aktivnosti

- razvijanje

timskog rada

- izmjena

iskustava

- pripremanje za

natjecanje

- planiranje

terenske nastave

1. Analiza rada i

uspjeha učenika

2. Analiza rada s

učenicima po

prilagođenom

programu i rada s

darovitim učenicima

3. Rješavanje

tekućih problema

Prosinac 2018.

35

III. STRUČNI

AKTIV

POVIJESTI I

GEOGRAFIJE

- analiza

postignutih

uspjeha na

natjecanjima

-samovredno-

vanje

- analiza

uspješnosti

djelovanja i

ostvarenja ciljeva

stručnog aktiva

- utvrditi

ostvarenost

nastavnog plana i

programa

- analiza

uspješnosti

korelacije,

integrirane,

projektne i

terenske nastave

- praćenje stručne

literature

1. Analiza rada

stručnog aktiva u 2.

polugodištu

2. Analiza uspjeha

na natjecanjima

3. Realizacija

nastavnog plana i

programa

4. Analiza

realizacije

korelacije,

integrirane,

projektne i terenske

nastave

Svibanj 2019.

---------------------

-

36

10.4.Stručni aktiv: VJEROUČITELJA Školska godina 2018./2019.

Članovi stručnog aktiva: Klara Markešić, Danijel Markešić, Stanislava Bebrović ( voditeljica

aktiva )

AKTIV CILJ ZADAĆE SADRŽAJ VRIJEME NOSITELJI

AKTIVA

1. AKTIV

2. AKTIV

3. AKTIV

4. AKTIV

5. AKTIV

Kvalitetna

izvedba nastave u

skladu s

Kurikulom i u

suodnosu s

drugim

predmetima.

Prilagođeni i

individualizirani

programi

Proslava sv.

Nikole i Božića

Novosti s

Katehetske

zimske škole.

Korizma u

Popovači

Analiza rada i

razmjena

iskustava

Izabrati voditelja

Aktiva. Donijeti

plan rada Aktiva,

planove

individualnog

usavršavanja te

razvijati suradnju i

pomoć

Okvirno : Dani

kruha ( listopad ) u

dogovoru s

učiteljicama RN

Razgovor : Kako

najbolje napraviti

planove za

učenike koji rade

po prilagođenom i

individualiziranom

programu

Dogovor o

proslavi sv. Nikole

i Božića, u

suradnji s

učiteljicama RN

Razmijeniti

dojmove i

iskustava s KZŠ (

kritički osvrt )

Uključiti se u

pobožnost

Križnog puta,

zajedno s

učenicima

Analizirati rad u

protekloj školskoj

godini i uvidjeti

mogućnosti

poboljšanja u

izvedbi nastave

Biranje voditelja

aktiva za šk.god.

2018./ 2019.,

plan rada Aktiva i

plan

individualnog

usavršavanja.

Izrada godišnjih

planova za

šk.god.2018./19.

Izrada planova :

poteškoće i kako

ih riješiti

Tekuća pitanja i

aktualnosti u

nastavi

vjeronauka

Razmjena

dojmova i

doživljaja s KZŠ,

kritički osvrt na

rad

Križni put s

djecom

Analiza rada

aktiva i

individualno ;

pitanja i

prijedlozi

28.8.2018.

4 sata

11.9.2018.

2 sata

studeni

2018.god.

4 sata

siječanj

2019.god

4 sata

svibanj

2019. god.

4 sata

Vjeroučitelji

Vjeroučitelji

Vjeroučitelji

Vjeroučitelji

37

10.5.STRUČNI AKTIV: BIOLOGIJA – KEMIJA, 2018./2019.

Članovi stručnog aktiva: Asifa Štibrić, Martina Žatečki

AKTIV CILJ ZADAĆE SADRŽAJ VRIJEME NOSITELJI AKTIVA

1.AKTIV Planiranje nastavnog rada u tekućoj školskoj godini 2018./2019. Izrada popisa potrebnog materijala i pribora radi poboljšanja kvalitete nastavnog procesa. Izmjena iskustava i novostečenih znanja.

Izraditi plan stručnog aktiva za tekuću školsku godinu. Izraditi godišnje i mjesečne planove i programe rada. Izrada elemenata i kriterija ocjenjivanja iz biologije i kemije. Dogovor o nabavci potrebnih nastavnih sredstava i pomagala. Usklađivanje nastavnih sadržaja i planiranje projektne i terenske nastave.

1. Plan rada stručnog aktiva 2. Elementi ocjenjivanja iz biologije i kemije 3. Potrebna nastavna sredstva i pomagala 4. Planiranje suodnosa, projektne i terenske nastave. 5. Planiranje rada s učenicima koji pohađaju nastavu uz prilagodbu i rada s darovitim učenicima 6. Pitanja i prijedlozi

VIII. mjesec

Učiteljice biologije i kemije

2.AKTIV Kontinuirano praćenje i vrednovanje realizacije operativnog plana i programa. Analizirati uspjeh učenika na kraju polugodišta. Priprema učenika za natjecanja.

Osposobiti učenike za istraživačko učenje i donošenje točnih zaključaka. Osmisliti zadatke, pokuse i sl. što će kod učenika razviti još veće zanimanje za predmet i stvoriti dobre preduvjete za kvalitetno usvajanje znanja. Oblikovanje ispita i zadataka i sadržajna analiza pisanih provjera.

1.Analiza rada i postignuća učenika u I. obrazovnom razdoblju 2.Izrada pitanja, zadataka i problema za pripremu učenika za natjecanje iz biologije i kemije 3. Pitanja i prijedlozi

XII. mjesec

Učiteljice biologije i kemije

3.AKTIV Osvrt na natjecanja. Analiza rada i razmjena iskustava. Osvrt za eksperimentalni program – „Škola za život“.

Analiza uspješnosti djelovanja i ostvarenja ciljeva aktiva u školskoj godini. Izmjena iskustava i novostečenih znanja s učiteljima koji su sudjelovali u eksperimentalnom programu iz biologije i kemije u sedmim razredima.

1.Analiza realizacije nastavnih planova i programa 2. Analiza uspjeha učenika na natjecanjima 3. Potrebe za novim nastavnim sredstvima i pomagalima. 4. Eksperimentalni program – „ Škola za život“ 5. Pitanja i prijedlozi

V. mjesec

Učiteljice biologije i kemije

38

10.6 . Stručni aktiv MATEMATIKA-FIZIKA Školska godina 2018./2019.

Članovi stručnog aktiva: Danijel Pavrlišak, Marcela Prebeg, Ivana Klišanin i Maja Loina

Izradila: Marcela Prebeg

AKTIV CILJ ZADAĆE SADRŽAJ VRIJEME NOSITELJI

AKTIVA

1.

AKTIV

Planiranje i

programiranje

nastavnog

rada za

tekuću

školsku

godinu 2018.

/2019..

Dogovor oko

rada u

dopunskoj i

dodatnoj

nastavi.

Projekti u

školskoj

godini

2018./2019.

Izrada

kriterija

ocjenjivanja

Izraditi plan stručnog

aktiva za tekuću školsku

godinu. Uskladiti

planove i programe s

programima ostalih

nastavnih predmeta.

Izraditi godišnje i

mjesečne planove za

učenike koji pohađaju

nastavu po primjerenom

programu. Izraditi plan

provođenja projekata za

tekuću školsku godinu.

Određivanje izvora

znanja, metoda za rad i

učenika u dodatnoj

nastavi. Izraditi kriterije

ocjenjivanja Dogovor i

pripremanje za

Matematičku ligu

1. 1. Izbor voditelja

aktiva

2. Godišnje planiranje i

programiranje nastavnih

sadržaja za pojedine

razrede

3. Plan stručnog

usavršavanja putem

aktiva 2018. /2019.

4. Planiranje i dogovor

o radu s učenicima po

primjerenom programu

5. Planiranje projekata

za školsku godinu

2018./2019.

6. Donošenje kriterija

ocjenjivanja

7. Matematička liga

8. Organizacija i

obilježavanje Svjetskog

tjedna Svemira 4.-10.10.

9. Pitanja i prijedlozi

IX. mjesec

Učitelj I

učiteljice

matematike

i fizike

2.

AKTIV

Kontinuirano

praćenje i

vrednovanje

realizacije

operativnog

plana i

programa.

Analizirati

uspjeh

učenika na

kraju

polugodišta.

Priprema

učenika za

natjecanja.

Organizacija i provedba:

Večeri matematike

(prosinac 2018.)

Zajedničko pripremanje

za rad i natjecanja.

Izmjena iskustva i

suradnja sa stručnom

službom škole

Pripremanje za natjecanje

1. Analiza rada i

postignuća učenika u

I. obrazovnom

razdoblju

2. Organizacija i

provođenje školskog

(općinskog)

natjecanja

3. Organizacija i

provođenje Večeri

matematike

4. Primjeri iz prakse

5. Pitanja i prijedlozi

XII.

mjesec

Učiteljice

matematike

i fizike

3.

AKTIV

Osvrt na

natjecanja

Ojačati timski

rad i suradnju

kroz

radionicu,

stručno

usavršavanje

nastavnika.

Razvijanje timskog rada i

pozitivnog ozračja.

Praćenje stručne

literature. Projekti:

Međunarodni dan broja

Π, Eratostenov dan Dan i

noć na PMF-u

Analiza zadataka i

uspjeha učenika sa

školskih (općinskih) i

županijskih natjecanja

1. Organizacija i

provođenje

međunarodnog

matematičkog

natjecanja „Klokan

bez granica

III. mjesec

Učiteljice

matematike

i fizike

39

2. Obilježavanje

Međunarodnog broja

Π

3. Eratostenov dan

4. Dan i noć na PMF-u

5. Praćenje i

sudjelovanje na

stručnim aktivima i

drugim stručnim

skupovima

6. Primjeri iz prakse

7. Pitanja i prijedlozi

4.

AKTIV

Izmjena

iskustva i

organizacije

učitelja u

izvođenju

zajedničkog

programa

rada s

učenicima

kao baza

stručnog

usavršavanja

učitelja.

Izmjena

iskustva u

radu na

projektima i

rezultati

projekata

Osvrt na rad u

protekloj

godini i

poboljšanje

kvalitete rada.

Samovrednovanje i

analiza uspješnosti

djelovanja i ostvarenja

ciljeva aktiva u školskoj

godini.

1.Analiza realizacije

nastavnih

planova i programa

2. Završetak školske

godine;

Kakvi su nam

uspjesi? (komentar i

analiza)

3. Pitanja i prijedlozi

VI. mjesec

Učiteljice

matematike

i fizike

40

10.7. Stručni aktiv – RAZREDNA NASTAVA Školska godina 2018./2019.

Članovi stručnog aktiva: Andlar Melita, Arnautović Antonija, Bago Mladen, Bertolan

Ružica, Čukelj Dražen, Čupić Željka, Drčić Lahorka, Elez Snježana, Erdelj Suzana,

Jambrešić Renata, Kunovec – Medaković Dajana, Potočki Marija, Radauš Krunoslava,

Šimić Željka, Šket Snježana

Voditelj aktiva: Željka Šimić

AKTIV

CILJ SADRŽAJ VRIJEME NOSITELJI

1.

AKTIV

Organizacija

rada za za

tekuću

školsku

godinu

Timsko

planiranje i

programiranje

nastavnog

rada

1. Biranje voditelja i

zamjenika voditelja aktiva

RN

2. Prihvaćanje Godišnjeg

plana i programa rada aktiva

3. Poslovi i zadaci na

početku školske godine

(pedagoginja)

4. Timsko planiranje (DOP,

DOD, INA, projekti, GOO,

IUN, Dan kruha)

5 Potvrđivanje elementa

ocjenjivanja te načina i

postupka vrednovanja

5. Pitanja i prijedlozi

rujan

učiteljice i učitelji

RN

pedagoginja

Amadea Izsing

2.

AKTIV

Stručno

usavršavanje

učitelja u

izvođenju

nastave

suvremenim

strategijama

poučavanja

1. MozaBook –

eksperimentalni nastavni

materijali u RN

3.Pitanja i prijelozi

listopad učiteljice i učitelji

RN, predavač

3.

AKTIV

Stručno

usavršavanje

učitelja u

izvođenju

nastave

suvremenim

strategijama

poučavanja

Analiza rada u

protekloj

godini.

1. Predavanje na temu:

roditeljski sastanak od 1.do

4. razreda

2. Aktualnosti za sljedeću

školsku godinu

2. Pitanja i prijedlozi

travanj/

svibanj

učiteljice i učitelji

RN

Damir

Domišljanović,

učitelj

41

11 . PLAN RADA STRUČNIH ORGANA, STRUČNIH SURADNIKA I

ORGANA UPRAVLJANJA

11.1. Plan rada Učiteljskog vijeća

Sadržaj rada

Vrijeme

Izvršitelj

1. UČITELJSKO VIJEĆE

1. Zaduženja učitelja školske godine

2018./2019.

2 Zamolbe za nastavak školovanja i

prestanak polaženja izborne nastave

3. Pitanja i prijedlozi

kolovoz

ravnatelj

pedagog

2. UČITELJSKO VIJEĆE

1. Poslovi i zadaci na početku školske godine

2018./2019.

2. Osiguranje učenika od posljedica nezgode

u školskoj godini 2018./2019.

3. Pitanja i prijedlozi

rujan

ravnatelj

pedagog

3. UČITELJSKO VIJEĆE

1. Usvajanje Godišnjeg plana i programa rada

škole za 2018./2019. školsku godinu

2. Usvajanje Školskog kurikuluma za

2018./2019. školsku godinu

3. Usvajanje vremenika pisanih provjera

znanja

4. Pitanja i prijedlozi

rujan

ravnatelj

pedagog

4. UČITELJSKO VIJEĆE

1. Kolektivni oblik stručnog usavršavanja-

vanjski suradnici

studeni

ravnatelj

42

2. Kulturna i javna djelatnost škole – Sveti

Nikola i božićna priredba

3. Izleti i ekskurzije

4. Pitanja i prijedlozi

stručna služba

voditelji ŽSV

5. UČITELJSKO VIJEĆE

1. Analiza rada u I. obrazovnom razdoblju

2018./2019.

2. Pitanja i prijedlozi

siječanj

ravnatelj

stručna služba

6. UČITELJSKO VIJEĆE

1. Kolektivni oblik stručnog usavršavanja -

vanjski suradnici

2. Pitanja i prijedlozi

ožujak

ravnatelj

pedagog

vanjski

suradnici

7. UČITELJSKO VIJEĆE

1. Analiza rada izvannastavnih aktivnosti,

dodatne i dopunske nastave

2. Uspjeh učenika na natjecanjima

3. Organizacija proslave Dana škole

4. Pitanja i prijedlozi

travanj

ravnatelj

pedagog

i učitelji

8. UČITELJSKO VIJEĆE

1. Uspjeh na kraju II. obrazovnog razdoblja

školske godine 2018./2019.

2. Pedagoška dokumentacija i obveze učitelja

3. Dopunski rad na kraju nastavne godine

4. Pitanja i prijedlozi

lipanj

ravnatelj

stručna služba

9. UČITELJSKO VIJEĆE

1. Uspjeh učenika nakon dopunskog rada i

komisije za popravke 2018./2019.

2. Plan korištenja godišnjih odmora

3. Pitanja i prijedlozi

srpanj

ravnatelj

stručna služba

43

11.2. Plan rada sjednica RAZREDNOG VIJEĆA

Sadržaj rada Vrijeme Nositelji

zadatka

1. SJEDNICA RAZREDNOG VIJEĆA

- Razredni odjeli, problemi i prilagodba

učenika V. razreda

- Učenici koji ostvaruju pravo na rad po

prilagođenom programu

rujan

ravnatelj

stručni

suradnici

učitelji

2. SJEDNICA RAZREDNOG VIJEĆA

- Analiza uspjeha učenika I. do VIII. razreda

- Pedagoške mjere

- Realizacija plana i programa

prosinac

učitelji

stručni

suradnici

3. SJEDNICA RAZREDNOG VIJEĆA

- Uspjeh učenika od I. do VIII. razreda

na kraju nastavne godine 2018./2019.

- Prijedlog pedagoških mjera

- Realizacija plana i program

- Upućivanje učenika na dopunski rad

lipanj

ravnatelj

stručni

suradnici

44

11.3. Plan rada VIJEĆA RODITELJA

11.4. Plan rada VIJEĆA UČENIKA

Mjesec

ostvarivanja

Poslovi i zadaci Nositelj

rujan

Izbor predsjednika vijeća

Predlaganje mjera koje promiču interese i

prava učenika vezano uz ustrojavanje

odgojno obrazovnih skupina ( izborna ,

dopunska i izvannastavne aktivnosti) i

provedbu izleta i ekskurzija, obilježavanje

blagdana

Promicanje interesa i prava učenika

Ravnatelj,

stručni

suradnici

siječanj/ lipanj

Raspravljanje o rezultatima odgojno-

obrazovnog rada i predlaganje mjera za

njegovo unapređenje

Voditeljica

vijeća ( soc.

pedagoginja)

Predsjednik

Tijekom nastavne Promicanje interesa i prava učenika

Raspravljanje o pritužbama vezano uz status

i položaj učenika i poslovanje škole i

Predsjednik

vijeća

Vrijeme Sadržaj Nositelj

rujan

1. Potvrda mandata izabranih članova Vijeća

roditelja i izbor predsjednika, zamjenika

predsjednika i zapisničara Vijeća roditelja

2. Upoznavanje s Godišnjim planom i

programom OŠ Popovača za 2018./2019.

3. Upoznavanje s Školskim kurikulumom OŠ

Popovača za 2018./2019.

4. Pitanja i prijedlozi

ravnatelj

pedagoginja

soc. pedagog

psiholog

Pred. vijeća

ožujak

1. Raspravljanje o rezultatima odgojno –

obrazovnog rada

2. Prijedlozi roditelja za poboljšanje uvjeta

rada škole

3. Dogovor o organizaciji izleta i ekskurzija

4. Aktivnosti u školi

ravnatelj

pedagoginja

soc. pedagog

psiholog

Pred. vijeća

45

godine ako je

potrebno

davanje pritužbi ravnatelju, Učiteljskom

vijeću i Školskom odboru

Voditeljica

vijeća

11.5. Godišnji plan i program rada RAVNATELJA školske godine 2018./2019.

SADRŽAJ RADA

9.

10

11

12

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Uk.

1. Planiranje, programiranje i

organizacija odg. -obr. Rada

371 * izrada prijedloga programa rada škole 6 12 18

* izrada plana zaduženja učitelja 12 18 30

* organizacija rada ( tehničko

praćenje i dorada)

8

4

6

4

2

4

8

4

4

2

2

48

* kadrovska analiza i planiranje 5 1 6 12

* rad na izradi God. plana i programa

rada škole

28

28

* izrada plana i programa rada

ravnatelja

6

10

16

* nepredviđeni poslovi 4 5 8 15 10 15 15 10 10 92

* ostali organizacijski poslovi 10 10 18 10 10 2 12 8 12 12 5 109

* konzultacije u izradi pojedinačnih

prog. Rada

8

10

18

2. Uvođenje inovacija u odgojno-

obrazovni rad

51

* praćenje novih nastavnih planova i

programa

8

5

6

19

* analiza opremljenosti nastavnim

sredstvima

4

2

2

2

2

2

2

2

18

* suradnja s učiteljima u uvođenju

inovacija

3

3

2

4

2

14

3. Praćenje i unapređivanje

nastave

174

* posjet satovima nastave s ciljem

upoznavanja kvalitete

7

13

15

13

15

15

15

15

108

* sudjelovanje u radu stručnih aktiva

8

2

6

4

6

26

* pregled godišnjeg programa rada

učitelja

40

40

4. Rad s učiteljima i ostalim

djelatnicima

214

* individualan rad s učiteljima 12 10 8 10 10 10 8 10 10 5 93

* gropni obluici instruktivnog rada s

učiteljima (RV, UV)

4

4

2

6

6

4

4

8

38

* međuljudski odnosi (praćenje i

razgovori)

3

8

10

6

12

8

8

8

8

8

4

83

5. Uvođenje pripravnika 53

* upoznavanje s primjenom pojedinih

oblika i metoda

3

4

6

13

* upoznavanje s God planom,

pravilnicima i zakonom o OŠ

2

5

7

* individualni rad i razgovori u cilju

pružanja pomoći

3

4

6

4

8

25

* rad s mentorom pripravnika 1 1 1 1 1 1 2 8

46

6. Praćenje ostvarivanja odgojno-

obrazovnih rezultata

108

* rasčlamba uspjeha na kraju

obrazovnih razdoblja i ostvarivanje

Godišnjeg prog.

4

4

2

2

2

2

12

12

40

* rad na Spomenici 4 2 6

* zdra. soc. zaštita –praćenje 3 2 2 2 4 13

* u aktivnostima ŠŠ kluba 4 2 1 1 2 2 2 2 4 2 21

* u izvannastavnim aktivno. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

* u izvanškolskim aktivnostima 2 2 2 6

* u kulturnoj i javnoj djelatnosti 2 2 2 2 2 2 12

7. Sudjelovanje u nepos. odg.-

obrazovnom radu s učenicima

103

* stručne i nestručne zamjene 4 4 4 4 4 4 4 28

* pratnja učenicima na terenskoj

nastavi i izletima

8

8

* individualni i grupni razgovori s

učenicima s poteškoćama

5

6

8

6

2

8

8

8

8

4

63

* sudjelovanje u stvaranju i izdavanju

školskog lista

2

2

4

8. Osobno pedagoško, didaktičko i

stručno usavršavanje.

161

* praćenje stručne literature i

časopisa

4

8

12

10

10

12

12

12

12

12

6

8

118

* suradnja s Ministarstvom prosvjete

i športa

2

1

4

4

2

2

2

17

* posjet izložbama knjiga i

didaktičkih sredstava i pomagala

8

8

16

* prisustvovanje promocijama knjiga 2 2

* prisustvovanje izložbama učeničkih

radova

2

4

2

8

9. Administrativno- upravni

poslovi

131

* rad na provođenju odluka i

zaključaka org. upravljanja i str.

3

2

2

4

2

4

4

4

4

4

4

37

* pripremanje rasčlama informacija 8 8 4 20

* praćenje zakonskih propisa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22

* izrada Rješenja o tjednom i

godišnjem zaduženju djelatnika

10

10

20

* pripremanje i održavanje sjednica

ŠO. i ZDŠ.

2

2

4

2

4

4

4

4

2

4

32

10. Financijsko-računovodstveni

poslovi

74

* praćenje kretanja utrošaka

financijskih sredstava škole

6

6

4

5

6

5

5

5

5

5

4

56

* sudjelovanje u izradi financijskog

plana škole

12

6

18

11.Poslovi na održavanju i

praćenju stanja

42

* praćenje rad tehničkog osoblja 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 21

* suradnja s Gradskim uredom za

prosvjetu i Upravu za financije

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

21

* nabava materijala i sredstava za rad

12. Ostali poslovi 1 11 15 8 16 10 10 13 10 10 7 111

13. Nepredviđeni poslovi 6 8 15 10 5 9 15 10 6 14 7 104

MJESEC

47

9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Uk

Radni sati 168 176 160 160 168 160 168 160 168 160 32 72 1752

11.6. Godišnji plan i program rada PEDAGOGA školske godine 2018./2019.

SADRŽAJ RADA 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Uk

I. PLANIRANJE I

PROGRAMIRANJE RADA

* Izrada godišnjeg plana i programa

rada pedagoga

6 6

* Mjesečni planovi 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 40

* Statistička izvješća 10 20

Izrada Godišnjeg plana i programa

rada 3,4,5,6,8,9

40 20 60

* zdravstvena i ekološka zaštita 5 10 15

* programiranje kulturne i javne

djelatnosti

5 5

* ostali organizacijski postupci 4 2 4 5 5 5 3 4 5 5 42

* rad s ravnateljem 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60

II. REALIZACIJA PLANA I

PROGRAMA RADA ŠKOLE

1.Poslovi oko upisa i formiranja

razrednih odjela

* suradnja s predškolskim

organizacijama

3 3 6

* rad u komisiji za upise 15 22 37

* formiranje odjela I. i V. razreda 8 10 20 38

* raspored novoupisanih učenika i

ponavljača

2 2 4

2.Uvođenje inovacija u odgojno-

obrazovni rad

* uvođenje i praćenje novih

nastavnih planova i programa

5 5 5 5 5 5 30

* suradnja s učiteljima u uvođenju

inovacija

3 2 2 5 2 2 6 4 4 30

* analiza opremljenosti nastavnim

sredstvima

4 3 5 3 15

3.Praćenje i realizacija u svrhu

napredovanja

* prisustvovanje nastavi i ostalim

oblicima rada

7 18 20 13 20 20 20 118

* praćenje realizacije rada stručnih

aktiva

5 5 5 5 5 5 30

* praćenje i ostvarivanje kulturne i

javne djelatnosti

1 1 1 1 1 1 1 4 1 12

4. Rad na odgojnim vrijednostima

* analiza odgojno-obrazovne

situacije u razrednom odjelu

5 5 3 5 4 4 4 30

48

* koordinacija rada na osposo.

učenika za samostalni rad

6 6

* koordinacija i pomoć u

organizaciji raznih natjecanja

10 12 24 12 2 60

5. Profesionalna orijentacija i

informiranje

SADRŽAJ RADA 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Uk

* priprema, anketiranje,

informiranje, suradnja, ind. Rad 6 18 12 4 5 5 5 5 10 70

6. Identifikacija, opservacija i

tretman djece s teškoćama

* sudjelovanje u identifikaciji,

evidenciji i obradi podataka

3 2 4 4 4 3 3 5 28

* suradnja s roditeljima i vanjskim

suradnicima

10 5 5 5 5 5 5 5 5 50

7. Uvođenje pripravnika

* izrada Plana programa uvođenja 10 10

* individualni rad i razgovor u cilju

pružanja pomoći

3 6 4 2 3 2 2 22

* rad s mentorom pripravnika 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10

8. Suradnja i savjetodavni rad

* knjižničarkom, učiteljima,

učenicima, roditeljima

31 25 21 22 20 20 32 32 32 30 20 285

9. Sudjelovanje u neposred. Odg.-

obr. radu s učenicima

* prisustvovanje satu RO 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20

10. Zdravstveno-socijalna i

ekološka zaštita

* pomoć u organizaciji općih i

zubarskih pregleda

* pomoć u rješavanju zdravst. i soc.

Problema

11. Kulturna i javna djelatnost

* sudjelovanje u manifestacijama

van škole

2 2 2 2 2 10

* savjetodavna pomoć u organizaciji

javnog nastupa

3 3

III. ANALIZA

UČINKOVITOSTI ODG.-OBR.

PROCESA

1. Odgojno obrazovni rezultati i

prijedlog mjera za unap.

* analiza odg.-obr. rezultata na 1.

Polugodištu

30 20 50

* analiza na kraju nastavne godine 30 30

* analiza nakon popravnih,

razrednih i predmetnih ispita

10 10

* izrada izvješća o realizaciji

godišnjeg plana i programa

40 40

2. Istraživački rad i operativni

projekti

49

* izrada projekta 20 20

* provođenje istraživanja 12 12 13 10 11 12 12 82

* interpretacija rezultata 10 15 25

SADRŽAJ RADA 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Uk.

IV. STRUČNO

USAVRŠAVANJE

1. Stručno usavršavanje učitelja

* praćenje realizacije kolektivnog

oblika

2 2 2 2 2 10

* pripremanje stručnih predavanja

na aktivima i UV

5 5 10 5 5 30

2. Realizacija individualnog plana

st. Obrazovanja

* realizacija ind. plana stručnog

obrazovanja

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 60

* nazočnost na kolektivnim

oblicima – izvan škole

5 36 4 4 5 30 5 89

* posebni oblici stručnog

obrazovanja

4 8 8 10 4 8 8 6 8 10

V. PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKA

DOKUMENTACIJA

* vođenje dijela pedagoške

dokumentacije

3 2 2 4 3 3 2 3 22

* vođenje dokumentacije o

vlastitom radu

5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 2 3 53

VI. OSTALI POSLOVI

* organizacija učeničke i studentske

prakse

2 2 3 5 10

* sudjelovanje u radu stručnih

organa

2 2 2 2 2 2 2 2 2 18

VII. NEPREDVIĐENI POSLOVI 8 6 6 6 6 6 6 4 5 4 57

UKUPNO RADNIH SATI 168 176 160 160 168 160 168 160 168 160 32 72 1752

50

11.7. Godišnji plan i program rada SOCIJALNOG PEDAGOGA

školske godine 2017./2018.

1. NEPOSREDNI RAD S UČENICIMA Sati

tjedno Sati

god.

1.1. Rad na otkrivanju i procjeni teškoća i prisutnosti čimbenika rizika za razvoj

poremećaja u ponašanju

1. individualni i grupni rad s djecom prije upisa u prvi razred

2. individualni i grupni rad s učenicima

tijekom školske godine

20

400

240

1.2.Socijalnopedagoški rad s učenicima koji imaju:

- rješenje o primjerenom obliku školovanja

- teškoće u odrastanju Rizike za razvoj problema u ponašanju

- probleme u ponašanju

1. individualni rad

2. grupni rad

1.3. Rad na prevenciji pojavnih oblika problema u ponašanju i prevenciji svih

oblika ovisnosti

1.4. Koordiniranje Vijećem učenika

- aktivnosti iz ŠPP koje provodi sp - Suradnja s ustanovama koje skrbe o djeci i

policijom

2. RAD U POVJERENSTVU ZA UTVRÐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJECE

1. Učenici s teškoćama u razvoju

2. Upisi u 1. Razred

- stalna suradnja s članovima Povjerenstva tijekom godine

- utvrđivanje psihofizičkog stanja djece prije upisa u prvi razred (ožujak- rujan)

3. POSLOVI KOJI PROIZLAZE IZ NEPOSREDNOG RADA S UČENICIMA

3.1. Planiranje i programiranje individualnog i grupnog rada 10

250

3.2. Pripreme za neposredan rad

51

3.3. Suradnja s ravnateljem

članovima stručnog tima škole

učiteljima

1. planiranje i programiranje rada, analiza uspješnosti, dogovori oko unapređenja

odgojno obrazovnog stanja u školi

2. dogovori oko ustrojstva rada, formiranja razrednih odjela, dogovori o pedagoškom

postupanju, o integraciji djece s teškoćama u odrastanju

3. dogovaranje o postupanju s učenicima s

teškoćama u odrastanju, održavanje predavanja i radionica na stručnim

skupovima, pomoć pri izradi prilagođenih / individualiziranih programa

5

15

10 10 5

300

100 100 30

3.4. Suradnja s roditeljima

1. individualno savjetovanje 2. grupno savjetovanje 3. predavanja/radionice za roditeljske sastanke 4. sudjelovanje u radu Vijeća roditelja

3.5. Suradnja s ustanovama koje skrbe i zdravlju, zaštiti, odgoju i obrazovanju djece i mladeži

- suradnja s ustanovama socijalne skrbi, - zdravstvenim ustanovama, - policijskim postajama -pravosudnim organima, - Gradskim i Županijskim ustanovama

3.6. Vježbenici i pomoćnici u nastavi

Suradnja s vježbenicima ostalih profila koji rade u školi unutar područja svoje struke

Koordinacija rada pomoćnika u nastavi

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE I SUDJELOVANJE U RADU STRUKOVNE ORGANIZACIJE

Individualno -planiranje i razvoj profesionalne karijere

80

- praćenje stručne literature

Grupno

- sudjelovanje u radu Stručnog vijeća socijalnih pedagoga, Stručnog vijeća za preventivne programe i radu Hrvatske udruge socijalnih pedagoga (do osnivanja Komore SP) - sudjelovanje na stručnim skupovima koje organizira MZOS; Agencija za odgoj i obrazovanje te druge stručne organizacije

- suradnja sa stručnom službom Gradskog ureda za obrazovanje i sport

5. SUDJELOVANJE U PROJEKTIMA KOJE ORGANIZIRA NADLEŽNA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE, AKADEMSKA ZAJEDNICA I DRUGE ORGANIZACIJE

Npr. Program povećanja sigurnosti u školama:

Gradski ured za obrazovanje i šport

80

52

ZNAM, HOĆU, MOGU, Zdrav za 5, Prevencija ovisnosti o alkoholu, sastanci

komunalne prevencije kriminaliteta

Gradski ured za obrazovanje i sport, Gradski ured za zdravstvo, rad i socijalnu skrb, u

suradnji s Policijskom upravom, ZZJZ i Službom za prevenciju ovisnosti

6. OSTALI POSLOVI

1. Poslovi koji proizlaze iz socijalnopedagoškog rada ili su s njim u svezi

2. Sudjelovanje u kulturnoj i javnoj djelatnosti škole

3. Sudjelovanje u radu stručnih tijela

32

1. VOÐENJE DOKUMENTACIJE

- dnevnik rada - dosje učenika - izrada nalaza i mišljenja

1

100

- Sudjelovanje u planiranju i programiranju

rada škole

- Sudjelovanje u izradi godišnjeg izvješća o

radu škole

- Ostali administrativno statistički poslovi

- Poslovi planiranja, obrade podataka

1

40

UKUPNO 40 1752

11.8. Godišnji plan i program rada PSIHOLOGA

školske godine 2018./2019.

53

SADRŽAJ RADA

9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. UKUPNO

I. PLANIRANJE I

PROGRAMIRANJE

RADA

Izrada godišnjeg

plana i programa rada

psihologa

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

Statistička izvješća 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10

II. RAD S

RAVNATELJEM

Davanje prijedloga

ravnatelju škole,

organizacije,

istraživanja i

poboljšanja kvalitete

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 55

III. POSLOVI

NEPOSREDNOG

SUDJELOVANJA U

ODGOJNO-

OBRAZOVNOM

PROCESU

Utvrđivanje

spremnosti djece za

upis u 1. razred OŠ (

TSŠ)

0 0 0 0 0 0 0 40 15 15 15 15 100

III. RAD SA

UČENICIMA

Prihvat novih učenika 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

Prikupljanje podataka

o učenicima, izrada

učeničkih dosjea

20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40

Identifikacija učenika

sa teškoćama u

razvoju primjenom

psihologijskih

instrumenata

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 tijekom

školske

godine

66

Savjetodavni rad s

učenicima s

psihološkim

problemima i

poremećajima u

ponašanju

55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 50 0 tijekom

školske

godine

600

Identifikacija

darovitih učenika

primjenom

psihologijskih

instrumenata

0 0 0 0 25 25 10 0 0 0 0 0 60

Provođenje školskog

projekta “Sandučić

povjerenja”

3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 27

Provođenje upitnika i

anketa

0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 20

54

Sudjelovanje u

profesionalnom

informiranju učenika

8. razreda putem

savjetodavnih

razgovora

0 0 0 0 0 2 4 20 20 0 0 0 46

Sudjelovanje u

upućivanju učenika 8.

razreda na

profesionalnu

orijentaciju

0 12 12 0 0 0 0 10 10 0 0 0 44

Rad na školskom

preventivnom

programu

4 4 16 4 4 4 4 4 4 4 4 0 56

IV. RAD S

UČITELJIMA

Analiza potreba i

problema učitelja

10 10 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 36

Informiranje učitelja o

uzrocima teškoća u

razvoju učenika , o

poduzetim mjerama i

o adekvatnom

pristupu na nastavi

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 22

Individualni

savjetodavni rad sa

učiteljima

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 100

IV. RAD S

RODITELJIMA

Grupni i individualni

savjetodavni rad s

roditeljima

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 tijekom

školske

godine

110

Predavanja i radionice

za roditelje

0 2 2 2 0 0 2 2 1 0 0 0 9

V.

IZVANNASTAVNE

AKTIVNOSTI

Organiziranje

humanitarnih akcija s

ciljem razvijanje

empatije kod učenika

0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10

VI.

VREDNOVANJE

OSTVARENIH

REZULTATA

(istraživanja)

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 tijekom

školske

godine

10

VII. SURADNJA S

IZVANŠKOLSKIM

INSTITUCIJAMA

Suradnja s Centrom

za socijalnu skrb,

MUP-om, MZOŠ,s

dječjim

vrtićima,domom

zdravlja i dr.

institucijama

tijekom

školske

godine

40

55

Suradnja s Zavodom

za profesionalnu

orijentaciju

0 0 0 0 0 0 5 20 20 10 0 0 55

Suradnja sa

liječnicom školske

medicine

3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 tijekom

školske

godine

30

VIII. SURADNJA U

OSTVARIVANJU

PROGRAMA

RADA ŠKOLE

Sudjelovanje u radu

Učiteljskog vijeća

tijekom

školske

godine

15

Sudjelovanje u radu

stručnih aktiva tijekom

školske

godine

15

Sudjelovanje u radu

razrednih vijeća

tijekom

školske

godine

25

Suradnja s

ravnateljem,

pedagoginjom i

defektologinjom,

tajnicom i

knjižničarkom u

rješavanju tekućih

problema škole

tijekom

školske

godine

60

IX. STRUČNO

USAVRŠAVANJE

60

Prisustvovanje

seminarima u

organizaciji Agencije

za odgoj i

obrazovanje

tijekom

školske

godine

Čitanje stručne

literature tijekom

školske

godine

Stručni aktivi,

predavanja tijekom

školske

godine

X. OSTALI

POSLOVI

52

XI. PRIPREME ZA

RAD

60

Ukupno radnih sati 176 176 160 168 160 160 172 172 160 152 72 32 1752

56

11.9. Godišnji plan i program rada ŠKOLSKOG KNJIŽNIČARA 2018./2019.

Sadržaj rada

Potr. vrije.

Vrijeme realiz.

PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA

Osmišljavanje plana i programa knjižnice za novu školsku

godinu

STRUČNI RAD U KNJIŽNICI

Nabava knjižne i neknjižne građe

Inventarizacija

Klasifikacija

Signiranje

Katalogizacija

Tehnička obrada građe

Godišnja revizija i otpis

Vođenje statistike

Posudba

Zaštita građe

Sređivanje knjižnoga fonda, označavanje polica, sređivanje

udžbenika, priručnika, tiska i časopisa

Izrada mjesečnoga rasporeda lektire za područne i matičnu

školu, obavještavanje o tome te redovita dostava i razmjena

Naručivanje časopisa za učenike i učitelje

ODGOJNO –OBRAZOVNI RAD

Upoznavanje knjižne i neknjižne građe i drugih izvora

informacija u školskoj knjižnici

Upoznavanje s bibliografskim podacima o knjižnoj građi koju

znaju prepoznati

Upoznavanje primarnih i sekundarnih izvora informacija i

znanja i načina korištenja za osobno informiranje

Upoznavanje pojmova - citat, citiranje, referenca, bilješka,

sažetak, za potrebe istraživačkoga i projektnoga rada

Uvođenje petih i prvih razreda u knjižnicu, upoznavanje s

rasporedom knjiga i načinom rada i ponašanja u knjižnici.

Način posuđivanja lektire i drugih knjiga i časopisa;

Upoznavanje učenika s različitim izvorima znanja: časopisima,

enciklopedijama, rječnicima; Pomoć u odabiru literature i

izradi referata;

10

650

700

IX.

IX. i tijekom

godine

XII.

IX.

X.

tijekom godine

tijekom godine

57

Suradnja s voditeljima dodatne nastave i slobodnih aktivnosti i

pomoć u pripremanju učenika za natjecanja (literatura,

plakati…)

Uputstva za korištenje priručne zbirke; Posebni sati vježbi

korištenja te zbirke;

Predstavljanje novih izvora znanja (filmova, kompjutora…),

uvođenje inovacija u nastavni proces;

Prikazivanje filmova prema programu pojedinih razreda

(suradnja s videotekom);

Vrste i uloga tiska u obrazovanju (za roditelje i učenike)

Vrste kataloga i njihova uloga u knjižnici

Kataložno i računalno pretraživanje

Obrada lektirnih djela u knjižnici prema dogovoru s

učiteljima razredne nastave i hrvatskoga jezika

Pričanje priče i čitanje bajki u nižim razredima

Rad s grupom mladih knjižničara, čuvanje građe

Pomoć slabijim učenicima u učenju i mogućnosti svladavanja

nastavnoga gradiva te naprednima u odabiru novih i

bogatijih izvora znanja

PROJEKTI

- Projektni dan u mjesnoj knjižnici za uč 3.

razr.

KULTURNA I JAVNA DJELATNOST

Savjetodavna pomoć u organizaciji javnih nastupa učenika

Sudjelovanje u priredbama u i izvan škole, konferanse,

uređivanje programa

Sudjelovanje, pomoć i organizacija predavanja za roditelje i

učitelje

Sudjelovanje i pomoć u estetskom uređenju škole

Sudjelovanje u radu Zajednice doma i škole

Organiziranje susreta s književnicima

Organiziranje kazališnih i kino predstava

Izrada plakata i izložbi uz značajne obljetnice književnika,

znanstvenika i drugih zaslužnih ljudi i događaja važnih za

školu

Suradnja s mjesnom knjižnicom – izložbe, pričanje priče,

učlanjivanje u knjižnicu, susreti područnih škola

Suradnja s KUD-ovima, društvima, organizacijama, MH pri

pripremanju različitih priredbi.

SURADNJA S UČITELJIMA, RODITELJIMA I

STRUČNIM SURADNICIMA

Koordinacija i pomoć u pripremanju raznih natjecanja

(literatura, Internet…)

Suradnja na uređivanju školskog lista

Pripremanje predavanja za učiteljska vijeća, vijeća roditelja i

roditeljske sastanke

Organiziranje i pomoć pri organiziranju različitih radionica i

predavanja za roditelje, učitelje i učenike

100

100

IX.

IX. – VI.

IX. – VI.

tijekom godine

X.

XI.

III.

tijekom

godine

prema

dogovoru

mjesečno i

prema

58

Roditeljski sastanci u knjižnici za roditelje 1. razreda – Uloga

knjižnice u odgoju i obrazovanju

KURIKULUM – rad s koordinatorima za školski kurikulum

Pripremanje integriranoga dana

Pripremanje terenske nastave

Izrada plakata

Pomoć pri provođenju profesionalne orijentacije – razgovor,

literatura…

Pomoć učiteljima i stručnim suradnicima pri odabiru literature

i upućivanje na novosti u knjigama i časopisima, pomoć pri

organiziranju SRZ

Koordinacija rada na osposobljavanju učenika za samostalan

rad i učenje

Organiziranje i pomaganje učenicima s teškoćama u razvoju

Rad na razvijanju pozitivne klime među učenicima

Sudjelovanje u uočavanju darovitih učenika

Praćenje napretka darovitih učenika

Suradnja s učiteljima, razrednicima RV, UV i vanjski

suradnici – savjeti pri odabiru dopunskih izvora znanja

Suradnja s roditeljima darovitih učenika

Pomoć, uključivanje i praćenje napretka učenika koji su došli

iz novih sredina

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Stručno usavršavanje učitelja

Pomoć pri realizacije kolektivnog oblika usavršavanja u školi

Priprema i realizacija stručnih predavanja na stručnim

aktivima i UV

Popularizacija stručne literature i preporuke učiteljima za

stručnu literaturu

Realizacija individualnog plana i programa permanentnog

stručnog usavršavanja stručnog suradnika

Realizacija individualnog plana i programa stručnog

usavršavanja

Nazočnost na kolektivnim oblicima stručnog usavršavanja u

školi

Nazočnost na kolektivnim oblicima stručnog usavršavanja

izvan škole (državno, županijsko, općinsko)

Nazočnost na seminarima i savjetovanjima

Posebni oblici stručnog usavršavanja

SURADNJA I SAVJETODAVNI RAD

Suradnja i savjetodavni rad s ravnateljem

Suradnja i savjetodavni rad s pedagogom i defektologom

Suradnja i savjetodavni rad s učenicima

Suradnja i savjetodavni rad s učiteljima

Suradnja i savjetodavni rad s roditeljima

Suradnja i savjetodavni rad s članovima struč. tima

50

60

50

dogovoru i

planu

IX. – VI.

tijekom godine

tijekom godine

X.

II.

IV.

VI.

tijekom godine

IX.

II.

IV.

tijekom godine

tijekom godine

59

Sudjelovanje i pomoć u organizaciji izleta, ekskurzija,

zimovanja, ljetovanja - literatura

Sudjelovanje u ekološkoj zaštiti

ISTRAŽIVAČKI RAD I PROJEKTI

Utvrđivanje problema koji će se istraživati

Izrada projekta

Izrada i priprema instrumentarija za prikupljanje podataka

Provođenje istraživanja

Interpretacija rezultata, diskusija i zaključci

Informiranje o rezultatima

PEDAGOŠKO – PSIHOLOŠKA

DOKUMENTACIJA

Vođenje dijela dokumentacije o knjižničnom poslovanju

Vođenje pedagoške dokumentacije o vlastitom radu

OSTALI POSLOVI

Sudjelovanje u radu stručnih organa

Suradnja s tajništvom

Suradnja s računovodstvom

Suradnja s gradskom knjižnicom

25

25

knjižničarka

11.10. Poslovi rada ŠKOLSKOG ODBORA

Poslovi tijela upravljanja ovlašteni zakonom i provedbenim propisima

ŠKOLSKI ODBOR

donosi opće akte Škole

osniva udruge učenika

odlučuje, uz suglasnost osnivača, o promjeni djelatnosti Škole

odlučuje o stjecanju, opterećivanju ili otuđivanju nekretnina i pokretne

imovine te investicijskim radovima čija je vrijednost veća od 20.000,00 kuna

odlučuje o ustrojavanju cjelodnevnog ili produženog boravka učenika u Školi

predlaže promjenu naziva i sjedišta Škole

predlaže statutarne promjene

predlaže ravnatelju mjere poslovne politike Škole

donošenje odluke o davanju prethodne suglasnosti za zasnivanje i prestanak

radnog odnosa radnika škole

odlučuje o pojedinačnim pravima radnika u drugom stupnju

donosi odluku o ispisu iz Škole učenika koji je navršio 15 godina života

razmatra rezultate obrazovnog rada

odlučuje o žalbama učenika, roditelja ili skrbnika učenika

razmatra predstavke i prijedloge građana u svezi s radom Škole

obavlja druge poslove određene statutom i drugim općim aktima Škole

60

Uz navedeno, Školski odbor će predlagati, razmatrati i donositi odluke o svim

pitanjima iz njegovog djelokruga, sukladno Statutu, zakonu i općim aktima

Škole.

11.11. Poslovi TAJNIŠTVA I ADMINISTRATIVNO –RAČUNOVODSTVENE

SLUŽBE

Poslovi tajništva i administrativno-računovodstvene službe

Pravni i administrativni poslovi:

normativno-pravni poslovi (izrada normativnih akata, ugovora, rješenja i odluka te

praćenje i provođenje propisa),

kadrovski poslovi (obavljanje poslova vezanih za zasnivanje i prestanak radnog

odnosa, vođenje evidencije radnika, vršenje prijava i odjava radnika i članova

njihovih obitelji nadležnima službama mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, izrada

Plana korištenja godišnjih odmora radnika i po potrebi izdavanje rješenja o korištenju

godišnjeg odmora radnika, vođenje ostalih evidencija o radnicima),

obavljanje općih i administrativno-analitičkih poslova (rad sa strankama, suradnja s

tijelima upravljanja i radnim tijelima škole te s nadležnim ministarstvima, uredima

državne uprave, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

sudjelovanje u pripremi sjednica i vođenje dokumentacije školskog odbora,

vođenje evidencije o radnom vremenu administrativno-tehničkih i pomoćnih radnika,

obavljanje i dodatnih poslova koji proizlaze iz programa, projekata i aktivnosti koji

se financiraju iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

obavljanje i ostalih administrativnih poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana i

programa rada škole i drugih propisa.

priprema i izdavanje različitih potvrda o učenicima na temelju evidencija koje se vode

u školi,

obavljanje poslove vezanih uz obradu podataka u elektroničkim maticama,

arhiviranje podataka o učenicima i radnicima,

ažuriranje podatka o radnicima,

izdavanje javnih isprava,

obavlja poslove vezane uz unos podataka o radnicima u elektroničkim maticama

(eMatica i Registar zaposlenih u javnim službama),

primanje, razvrstavanje, urudžbiranje, otprema i arhiviranje pošte te

obavljanje i drugih poslove koji proizlaze iz godišnjeg plana

Računovodstveni poslovi:

organizacija i vođenje računovodstvenih i knjigovodstvenih poslova u školi,

u suradnji s ravnateljem, izrada prijedloga financijskog plana po programima i

izvorima financiranja te praćenje njegovog izvršavanja,

vođenje poslovnih knjiga u skladu s propisima,

kontrola obračuna i isplata putnih naloga,

sastavljanje godišnjih i periodičnih financijskih te statističkih izvještaja,

61

pripremanje operativnih izvješća i analiza za školski odbor i ravnatelja škole te za

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,

pripremanje godišnjeg popis imovine, obveza i potraživanja, knjiženje inventurne

razlike i otpis vrijednosti,

suradnja s nadležnim ministarstvima, uredima državne uprave, jedinicama lokalne i

područne (regionalne) samouprave, službama mirovinskog i zdravstvenog

osiguranja, poreznim uredima,

usklađenje stanja s poslovnim partnerima,

obavljanje poslova vezanih uz uspostavu i razvoj sustava financijskog upravljanja i

kontrole (FMC),

obavljanje i dodatnih računovodstvenih, financijskih i knjigovodstvenih poslova koji

proizlaze iz programa, projekata i aktivnosti koji se financiraju iz proračuna jedinica

lokalne i područne (regionalne) samouprave,

obavljanje i ostalih računovodstvenih, financijskih i knjigovodstvenih poslova koji

proizlaze iz godišnjega plana i programa rada škole i drugih propisa,

obračun isplate i naknade plaća u skladu s posebnim propisima,

obračun i isplate po ugovorima o djelu vanjskim suradnicima,

obračun isplate članovima povjerenstava,

evidentiranje i izrada ulaznih i izlaznih faktura,

obavljanje blagajničkih poslova te obavljanje ostalih poslova koji proizlaze iz

godišnjega plana i programa rada škole i drugih propisa.

62

12. GODIŠNJI PLAN U PROGRAM RADA UČENIČKE ZADRUGE

„JELENAK“ ZA ŠKOLSKU GODINU 2018./2019.

PROGRAM POSLOVI I

ZADACI

NOSITELJI

AKTIVNOS

TI

SURADNJ

A

VRIJEME

REALIZACI

JE

FINANCIJS

KA

SREDSTVA

PRAĆENJE,

REALIZACI

JA

1 2 3 4 5 6 7

1. Sastanak

s

voditeljima

izvannastav

nih

aktivnosti

-program rada

aktivnosti

-novi članovi

-financijski

plan

-suradnici

ravnatelj računovotki

nja

tijekom rujna Izvješća

voditelja

2. Godišnja

skupština

učeničke

zadruge

-reizbor

predsjednika,

podpredsjedni

ka, tajnika i

zapisničara

učeničke

zadruge

- izbor

stručnog

voditelja i

stručnog

voditelja

sekcija

Ravnatelj

Članovi

učeničke

zadruge

roditelji tijekom rujna Zapisnik sa

sjednice

skupštine

učeničke

zadruge

3. upis

članova

učeničke

zadruge

-upis učenika

i drugih

članova

-prikupljanje

asuglasnosti

za

sudjelovanje u

izvannastavcn

im

aktivnostim

voćari

cvječari

ekolozivna

kreativci

karitativna

skupin

ravnatelj

voditelji

sekcija

Roditelji tijekom rujna

Foto-

dokument

4. Radionica

o izradi

ljekovitih

pripravaka

od gaveza

-nabavka

korijena

gaveza

-uzgoj sadnica

- priprava

ljekovite

masti od

gaveza

-prezentacija i

predsavanje

cvječari

ekolozi

svi članovi

Roditelji Berba i

izrada masti

tijekom

listopada, a

sadnja i

uzgoj

tijekom

godine

Donacije

građana i

roditelja

Foto-

dokument

63

5. Radionica

i predavanje

o izradi

prikladne

ambalaže za

proizvode

koje ćemo

raditi

tijekom

godine

-predavanje

-prezentacija

-izrada i

prijedlozi

finalnog

proizvoda

(ambalaže)

Kreativci,

ekolozi,

cvječari,

Roditelji

tijekom

godine

donacije Video i foto

snimke

Izložba

radova

6. Izrada

prigodnih

uporabnih

predmeta

-izrada ukrasa

tkanina

-izrada ukrasa

od krep

papira, papira

i folija

kreativci

ekolozi

cvječari

karitativna

grupa

tijekom

listopada i

studenog

Donacije

roditelja,

baka i djedov

Foto-

dokument

7.

Sudjelovanj

e na

manifestacij

i „Jesenski

plodovi

grada“

-izrada keksa

za prodaju

-priprema

toplih

napitaka i

drugih slastica

potrebnih za

manifestaciju

- prikupljanje

donacija

Svi članovu

učeničke

zadruge

Roditelji

Ravnatelj

tijekom

listopada

Donacije

roditelja

Izložba

radova

Foto-

dokument

Objava

članka na

službenim

stranicama

škole

8. Priprema

božićne

izložbe

-uređenje

izložbenog

prostora

- pakiranje

uporabnih

predmeta

-prodavanje

predmeta

Prikupljanje

donacija

voćari,

cvječari,

ekolozi,

kreativci,

karitativna

grupa

Vanjski

surdnici

Roditelji

početak

prosinca

Izložba

radova

Foto-

dokument

Objava

članka na

službenim

stranicama

škole

9. Radionica

za voditelje

sekcija –

Izrada

sapuna

- kreativna

radionica

-prezentacija i

predavanje o

izradi sapuna

voditelji

sekcija

Farmaceutsk

i tehničar

krajem

listopada

studeni

Foto-

dokument

10. Šivanje i

izrada

predmeta od

tkanine

-izrada

predmeta od

tkanine

ekolozi

kreativci

Mame i

bake

Tijekom

godine

Izložbe

radova za

Valentinovo i

Uskrs,

Foto-

dokument

11.

Kreativci

- izrada

proizvoda

uporabne

vrijednosti od

prirodnih

materijala

kreativci Roditelji Tijekom

godine

Izložbe

radova, foto-

dokument

12.

Osvježivači

prošlosti

-upoznavanje

sa životom u

prošlosti

-

uspoređivanje

života nekad i

danas

-učiteljice

razredne

nastave

učenici i

roditelji

Tijekom

godine

-akrilne boje

-krep papir

-ljepilo

-kistovi

Izložba na

hodniku

škole, Prilozi

na web

stranici

64

-očuvanje

kulturne

baštine

-njegovanje

tradicijskih

običaja

13.

Sudjelovanj

e na

stručnim

skupovima

-sudjelovanje

na stručnim

skupovima za

voditelje

zadruge

Predsjednik

i stručni

voditelj

sekcija

Tijekom

godine

- službeno

izvješće sa

skupa

- potvrde o

sudjelovanju

- foto-

dokument

14. Sadnja

voćaka u

školskom

vrtu

-naučiti

posaditi voćku

voćari roditelji Tijekom

travnja

Donacije

građana

Ocjena stanja

na terenu,

foto-

dokument

15. Školska

internetska

stranica

- objavljivanje

važnih vijesti

-voditeljica

učeničke

zadruge

Učiteljica

informatike

Tijekom

godine

Dostupnost

sadržaja na

web stranici

16.

Ekološke

aktivnosti u

školi

-Dan planeta

zemlje

-Mjesec niske

energetske

potrošnje

-prikupljanje

plastičnih

čepova u

humanitarne

svrhe

-prikupljanje

starih baterija

-prikupljanje

starih

mobitela

-svi članovi Roditelji

nastavnici

Tijekom

godine

Donacije

građana

Foto-

dokument

17. priprema

prodajne

izložbe za

Uskrs

- izrada raznih

dekoracija i

uporabnih

predmeta

- pakiranje

proizvoda

-postavljanje

izložbe

-prodaja

-prikupljanje

don.

Svi članovi

Tijekom

veljače,

ožujka i

travnja

Donacije

građana

Foto-

dokument

18.

Sudjelovanj

e u

humanitarni

m akcijama

-crveni križ

-Za tisuću

radosti

-prikupljanje

hrane i

higijenskih

potrepština za

pučku kuhinju

u Sisku

-Prikupljanje

slikovnica i

pisaćeg

pribora i

drugih

materijala za

Svi članovi

Crveni križ

Hrvatski

Caritas

Župa

Popovača

Roditelji

građani

Tijekom

godine

Donacije

građana

-Foto

dokument

-Priznanja za

sudjelovanje

u akcijama

-Priložene

uplatnice od

prikupljenih

sredstava.

- Foto-

dokument -

Objava

članka na

službenim

65

dječji odjel u

bolnici Sisak

-prikupljanje

donacija za

potrebite

učenike u

našoj školi

-posjet

starijima i

nemoćnima u

našem gradu

(u suradnji sa

župom

Popovača)

-sudjelovanje

u akciji

Kolajna

ljubavi

(prikupljanje

sredstava za

školarinu

jednom

djetetu u

Africi)

stranicama

škole

19.

Ukrašavanje

školskog

prostora

-Pozdrav

jeseni

-Dani kruha i

zahvalnosti za

plodove

zemlje

-Božić

-Valentinovo

-Uskrs

-Drugi

prigodni

spomendani

Svi članovi

zadružnih

sekcija

Učitelji

Ravnatelj

Psiholog

Pedagog

Roditelji

Tijekom

godine

Donacije

građana

Foto-

dokument

Dostupnost

sadržaja na

web

stranicama

škole

20.

zasjedanje

skupštine

-izlaganje

voditelja

sekcija

-prijedlozi za

bolju

provedbu

akcija i

suradnju.

Svi članovi

zadruge

Voditelji

sekcija

Roditelji

Učitelji

Pedagog

Župnik

Kraj svibnja Službeni

izvještaj

Foto-

dokument

21. Dodjela

priznanja

-Pohvale i

nagrada

učenicima

koji

završetkom

školovanja

prestaju biti

članovi

zadruge

- Priznanja

sudionicima i

donatorima za

trud i

zalaganje.

Predsjednik

zadruge

Stručni

voditelj

sekcija

Ravnatelj

Pedagog

Župnik

Roditelji

Učitelji

Lipanj Foto-

dokument

Izvješće

stručnog

voditelja

zadruge

Izvješće

predsjednika

zadruge

66

13. PLAN NABAVE I OPREMANJA

U školskoj godini 2018./2019. izvršit će se slijedeći radovi na ulaganju u adaptaciju

objekata:

Izmjena vanjske stolarije u PŠ Gornja Jelenska i PŠ Stružec

Sanacija sanitarnih čvorova u PŠ Potok

Izgradnja prilaznog puta za parkiralište u matičnoj školi

Tekuće održavanje i nabava opreme:

bojanje 1/5 matične škole

bojanje područnih škola

Brušenje i lakiranje parketa u matičnoj i područnim školama

Nabava i ugradnja zavjesa u učionici za potrebe produženog boravka OŠ

Popovača

opremanje namještajem PŠ Potok

Opremanje stropnim projektorima i bijelim pločama s crtovljem (3 ploče) u

PŠ Potok

Rekonstrukcija radijatora na hodnicima

Ugradnja kalorifera u matičnoj školi

67