godiŠnji plan i program rada veterinarske Škole · godiŠnji plan i program rada pedagoga 28 18....

of 49 /49
VETERINARSKA ŠKOLA ZAGREB, GJURE PREJCA 2 GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA VETERINARSKE ŠKOLE šk. god. 2017./2018. U Zagrebu, rujan 2017. godine

Author: others

Post on 26-Jan-2020

7 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VETERINARSKA ŠKOLA ZAGREB, GJURE PREJCA 2

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA VETERINARSKE ŠKOLE

  šk. god. 2017./2018.

  U Zagrebu, rujan 2017. godine

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  2

  KAZAL0

  1. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI 3 2. NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA

  OBRAZOVANJE VETERINARSKIH TEHNIČARA 4

  3. PODACI O DJELATNICIMA 5 4. PODACI O BROJU RAZREDNIH ODJELA I UČENIKA 8 5. KALENDAR RADA ŠKOLE 8 6. PROGRAM DOPUNSKE NASTAVE 12 7. ZADUŽENJA NASTAVNIKA 13 8. RAZREDNICI 21 9. RASPORED DEŽURSTAVA NASTAVNIKA I UČENIKA 21 10. PRAKTIČNA NASTAVA 22 11. PLAN RADA VODITELJA PRAKTIČNE NASTAVE 23 12. PLAN RADA RAZREDNIKA I RAZREDNE ZAJEDNICE 23 13. PLAN I PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VIJEĆA 24 14. PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIH VIJEĆA 25 15. PROGRAM RADA ŠKOLSKE KNJIŽNICE 26 16. PLAN I PROGRAM RADA RAZVOJNO-PEDAGOŠKE 27

  SLUŽBE

  17. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGA 28 18. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

  SOCIJALNOG PEDAGOGA 31

  19. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA 34 20. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAMI 35 21. GRAĐANSKI ODGOJ 38 22. UVOĐENJE NASTAVNIKA POČETNIKA 39 23. PLAN PERMANENTNOG STUČNOG USAVRŠAVANJA 40 24. PLAN RADA STRUČNIH VIJEĆA 40 25. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

  KULTURNE DJELATNOSTI ŠKOLE 42

  26. PLAN I PROGRAM RADA ISPITNOG POVJERENSTVA 43

  27. PROGRAM RADA RAVNATELJA 44

  28. IZRADBA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA 47

  29. POVJERENSTVO ZA KVALITETU 48

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  3

  1. OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

  Veterinarska škola nalazi se na području ureda Gradske uprave Dubrava, županije Grad

  Zagreb.

  U Školi se realizira program za Veterinarske tehničare u koji se upisuju učenici iz

  Zagreba, ali i iz ostalih županija Republike Hrvatske. Program za Veterinarske tehničare

  realizira se od 1977. godine do 1991. godine u okviru Poljoprivredno-prehrambenog obrazovnog

  centra, da bi tada, odlukom Skupštine Grada o ukidanju srednjoškolskih centara, Veterinarska

  škola postala samostalna obrazovna ustanova. Program za veterinarske tehničare realizira se

  kao stručno-tehnički profil u četverogodišnjem trajanju, pri čemu se velika važnost daje

  praktičnoj nastavi. Iako je praktična nastava zasebno organizacijsko područje, čini organsku

  cjelinu sa stručno-teorijskim i općeobrazovnim sadržajima te daje dobru osnovu za nastavak

  obrazovanja.

  Praktična nastava, kojom učenici stječu potrebna strukovna znanja i vještine

  realizira se u moderno opremljenim praktikumima i laboratorijima. Dio sadržaja praktične

  nastave realizira se u veterinarskim klinikama i ambulantama Grada Zagreba, koje imaju

  status školskog praktikuma. Drugi dio sadržaja praktične nastave realizira se u Azilu za

  napušteneživotinje„Dumovec“,uZOOvrtu,uVeterinarskom institutu, konjičkimklubovima,

  ,na farmama, u specijaliziranim trgovinama za veterinarsku opremu, lijekove,hranu. U realizaciji programa nastoje se stvoriti što bolji uvjeti za izvođenje laboratorijskih

  vježbi i razvoj novih vještina koje traži moderna veterinarska praksa. Osim kvalitetne stručne

  edukacije, učenicima se nastoji dati što bolje opće obrazovanje koje će im omogućiti nastavak

  školovanja na višim školama i fakultetima.

  U realizaciji programa za Veterinarske tehničare sudjeluje nastavni kadar koji

  zadovoljava uvjete propisane Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom

  obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br. 1/96 i NN br. 80/99). Osim nastavnog

  kadra, Škola ima pedagoga, socijalnog pedagoga, knjižničara, tajnika, te propisano

  administrativno-tehničko osoblje.

  U Veterinarskoj školi nastava se realizira u petodnevnom radnom tjednu. U dva turnusa

  koji se tjedno izmjenjuju. Prvi i treći razredi u jednom turnusu a drugi i četvrti u drugom

  turnusu. Nastava se izvodi po turnusima i to prijepodne od 8,00 do 13,55 a poslijepodne od

  14,00 do 19,55. Dnevni i tjedni raspored nastave objavljen je na oglasnoj ploči u zbornici i na

  hodniku škole.

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  4

  2. NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA

  OBRAZOVANJE VETERINARSKIH TEHNIČARA I. ZAJEDNIČKI DIO

  Red.

  broj

  NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati

  I.razr. II razr. III razr. IV razr.

  1. Hrvatski jezik 3 3 3 3

  2. Strani jezik 2 2 2 2

  3. Latinski jezik 2 1 - -

  4. Povijest 2 2 - -

  5. Geografija 2 1 - -

  6. Etika / Vjeronauk 1 1 1 1

  7. Politika i gospodarstvo - - - 1

  8. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 2 2 2

  9. Matematika 2 2 2 2

  10. Fizika 2 2 1 1

  11. Kemija 2 2 1 1

  12. Biologija 2 2 2 1

  13. Računalstvo 2 2 - -

  UKUPNO ZAJEDNIČKI DIO 24 22 14 14

  II POSEBNI STRUČNI DIO

  Red.

  broj

  NASTAVNI PREDMET Tjedni broj sati

  I. razr. II. razr. III. razr. IV. razr.

  14. Uvod u veterinarsku struku 2 - - -

  15. Uzgoj domaćih životinja 1+1 1+1 1+1 1+1

  16. Anatomija i patologija 1+1 2+2 - -

  17. Funkcije životinjskog organizma - 2+1 - -

  18. Osnove parazitskih bolesti - - 2+1

  19. Lovstvo - - 1,5+0,5 -

  20. Lijekovi i otrovi - - 1+1 -

  21. Animalna higijena - - 1+1 -

  22. Male životinje - - 2+1 -

  23. Unutarnje bolesti domaćih životinja - - - 2+1

  24. Mikrobiologija i zarazne bolesti - - 2+1 2+1

  25. Porodiljstvo i umjetno osjemenjivanje - - - 2+1

  26. Osnove kirurgije - - 2+1

  27. Higijena namirnica animalnog porijekla - - - 2+1

  28. Praktična nastava 3 3 3 2

  UKUPNO STRUČNI DIO 9 12 20 19

  SVEUKUPNO 33 34 34 33

  STRUČNA PRAKSA (Izradba zav. rada) - - - 40#

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  5

  3. PODACI O DJELATNICIMA (25. rujna 2017. )

  RED.

  BR.

  PREZIME

  I IME

  STRUČ.

  SPREM

  A

  ZVANJE RADNO

  MJESTO

  RAD.ODN.

  NA/R.V.

  NAPOMENA

  1. Bartolić Gordana

  VSS prof. biol.

  i kemije

  prof.

  biologije

  neodređeno

  (puno)

  2. Belić Ružica

  VSS prof. filoz.

  i

  etnologije

  knjižničar neodređeno

  (puno)

  3. Blažić Ivana

  VSS dr. vet.

  med.

  prof. struk.

  predmeta

  neodređeno

  (puno)

  4. Boras Monika

  VSS dr. vet.

  med.

  prof. struk.

  predmeta

  određeno

  (puno)

  5. Blagec Andrea

  VŠS ekonomist tajnica neodređeno

  (puno)

  6. Borovina Marina

  SSS ekonomski

  tehničar

  administrator neodređeno

  (50%)

  7. Bubalo Juraj

  VSS prof.

  filozof. I

  sociolgije

  prof. etike neodređeno

  (32,5%)

  8. Butorajac Nives

  VSS mag.

  ped.soc.

  socijalni

  pedagog

  neodređeno

  (25%)

  9. Cipriš Madunić

  Heidi

  VSS dr. vet.

  med.

  prof. struk.

  predmeta

  neodređeno

  (puno)

  10. Davila Capak

  Ines

  VSS dr. vet.

  med.

  prof. struk.

  predmeta,

  voditelj smj.

  neodređeno

  (puno)

  11. Djurdjević Andrea

  VSS dr. vet.

  med.

  ravnateljica neodređeno

  (puno)

  12. Stjepić Danijela

  VSS dr. vet.

  med.

  prof. struk.

  predmeta

  neodređeno

  (puno)

  13. Đopar Nives

  VSS prof. biol.

  i kemije

  Prof. biol. i

  kemije

  Neodređeno

  (62,5%)

  roditeljski

  dopust

  14. Efendić Maša

  VSS dr.vet.

  med.

  prof.

  struk.

  predmeta

  neodređeno

  (puno)

  15. Galjer Brankica

  NKV radnica spremačica neodređeno

  (puno)

  16. Herceg-Severin

  Andreja

  VSS dr.vet.

  med.

  prof.

  struk.

  predmeta

  neodređeno

  (puno)

  roditeljski

  dopust

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  6

  17. Josić Ana SSS ekonomist računovođa neodređeno (puno)

  18. Gabrijel Jurić

  VSS prof. hrv.

  jez.

  prof. hrv.

  jez.

  neodređeno

  (puno)

  19. Jurković Vesna

  VSS dipl. ing.

  matem.

  prof.

  matematike

  neodređeno

  (puno)

  (50% njega

  djeteta)

  20. Jurišić Darko

  VSS prof. TZK prof. TZK neodređeno

  (puno)

  21. Katalinić Božena

  VSS dr. vet.

  med.

  prof. struk.

  predmeta

  određeno

  (87.50)

  zamjena za

  Herceg-Severin

  22. Kiš Igor

  VSS prof. pov.

  i

  geografije

  prof. pov. i

  geografije

  određeno

  (37.5)

  23. Kljaković-Gašpić

  Miranda

  VSS dipl. ing.

  mat.

  prof.

  matematike

  neodređeno

  (puno)

  24. Kovačević Nenad

  VSS mr.

  veterine

  prof. struk.

  predmeta

  neodređeno

  (puno)

  25. Kovačić Dragica

  VSS dr. vet.

  med.

  prof. struk.

  predmeta

  neodređeno

  (puno)

  26. Lazarin Božidar

  VSS dipl. ing.

  elektrot.

  prof.

  računarstva

  neodređeno

  puno

  27. Lucić Danijela

  VSS prof. hrv.

  jezika

  prof .hrv.

  jezika

  neodređeno

  (puno)

  28. Lukić Mladen

  VSS dipl. ing.

  fizike

  mag. fizike neodređeno

  (27,5%)

  29. Marinković Celina

  VSS dr.vet.

  med

  prof. struk.

  predmeta

  neodređeno

  (puno)

  30. Matić Kristina

  VSS prof.

  kemije

  prof.

  kemije

  neodređeno

  (25% )

  31. Mićić Emina

  VSS dipl. ing.

  matem.

  prof.

  matematike i

  računalstva

  određeno

  (50%)

  zamjena za

  Jurković

  32. Mirosavljev-Grgić

  Ozana

  VSS dipl.

  teolog vjeroučitelj neodređeno

  (50%)

  33. Pelaić Nada

  VSS prof. TZK prof. TZK neodređeno

  (50%)

  34. Petak Dušanka

  SSS daktiloko

  respodent spremačica neodređeno

  (puno)

  35. Pervan Primorac

  Snježana

  VSS dipl.

  politolog

  prof. pol. i

  gosp.

  neodređeno

  (20%)

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  7

  36. Poropat Čolig Edita

  VSS dr.vet.

  med

  prof.

  struk.

  predmeta

  neodređeno

  (puno)

  37. Raffai Ana Marija

  VSS prof.

  njem.

  i fran. jez.

  prof. njem.

  jezika

  neodređeno

  ( 42,5%)

  38. Rukelj Ljerka

  VSS prof. engl.

  jezika

  prof. engl.

  jezika

  neodređeno

  (puno)

  39. Runje Antonia

  VSS prof. hrv.

  jezika

  prof. hrv.

  jezika

  neodređeno

  (50% )

  40. Stanić Jadranka

  VSS prof.

  pedag.i

  soc.

  pedagog

  neodređeno

  (puno)

  41. Šipek Sanja

  VSS prof. engl.

  jezika

  prof. engl.

  jezika

  neodređeno

  (62,5 )

  42. Tanasovski Vesna

  VSS dipl.

  klasičar

  prof. latin.

  jezika

  neodređeno

  (62,5%)

  .

  43. Tomaš Vince Ivana

  VSS dr.vet.

  med.

  prof. struk.

  predmeta

  neodređeno

  (puno)

  (50% njega

  djeteta)

  44. Topić Damir

  VSS dr. vet.

  med.

  prof. struk.

  predmeta

  određeno

  (50%)

  zamjena za

  Tomaš Vince

  45. Udovčić Barica

  VSS dipl. ing.

  kemije

  prof. kemije neodređeno

  (puno)

  46. Valjan Marina

  VSS prof. biol.

  i kemije

  prof. biol. i

  kemije

  određeno

  (62,5%)

  zamjena za

  Đopar

  47. Vidović-Kordić

  Bosiljka

  VSS dipl. ing.

  fizike

  prof. fizike neodređeno

  (puno)

  48. Vladić Tomislav

  VSS prof. pov.

  i

  geografije

  prof. pov. i

  geografije

  neodređeno

  (puno)

  49. Vulić Kate

  VSS dr. vet.

  med.

  prof. struk.

  predmeta

  neodređeno

  (puno)

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  8

  4. PODACI O BROJU RAZREDNIH ODJELA I UČENIKA

  RAZRED BROJ RAZREDA BROJ

  UČENIKA

  I. 4 96

  ( 17 m, 79 ž)

  II. 4 85

  (16 m, 69 ž)

  III. 4 91

  (14 m, 77 ž)

  IV 4 97

  (24 m, 73 ž)

  UKUPNO 16 369

  (71 m, 298 ž)

  5. KALENDAR RADA ŠKOLE

  Mjesec/ Broj

  nastavnih

  dana

  SADRŽAJ RADA NOSITELJI / PRIMJEDBE

  2017. godina

  IX./20

  5. rujna Početak nastave u šk. god.

  2017./2018. SVI

  - do kraja rujna

  Ažuriranje pedagoške

  dokumentacije

  Izrada školskoga kurikuluma i

  Godišnjeg plana i programa rada

  škole

  Konstituiranje Vijeća roditelja i

  Vijeća učenika

  Konstituiranje razrednih odjela

  Nastavnici

  Svi

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  9

  (zaduženja učenika)

  Predaja operativnih programa za

  redovnu i izbornu nastavu

  Svjetski dan prve pomoći

  Zajednički roditeljski sastanak za

  1. razred

  Sjednica Nastavničkoga vijeća

  Sjednica Prosudbenog odbora

  Sjednica Ispitnog povjerenstva

  Ravnatelj, pedagog,

  razrednici

  Ravnatelj

  tijekom mjeseca Pripreme za obilježavanje Dana

  Škole

  X./22

  4.listopada

  7. listopada

  Obilježavanje Dana škole

  Svjetski dan zaštite životinja

  Nenastavni dan

  Svi - Bundek

  tijekom

  mjeseca

  1. roditeljski sastanak (2.– 4.

  razred)

  Sastanci stručnih aktiva – pripreme

  za završni rad

  Nastavnici

  XI./21

  1. studenoga Svi sveti – blagdan RH

  13. – 17.

  studenoga

  Sjednice Razrednih vijeća

  Sjednica Nastavničkog vijeća

  Aktivnosti sekcije za humanitarni

  rad

  XII./15

  22. prosinca Završetak I. polugodišta

  28. prosinca Sjednice Razrednih vijeća i

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  10

  Nastavničkog vijeća

  25. i 26. pros. Božićni blagdani

  27. 12. 2016.

  do 12. 01. 2017.

  Zimski odmor učenika

  Održavanje struč. skupova:

  aktiva, seminara,

  savjetovanja.- svi

  2017.god

  I./13

  15. siječnja

  2017. Početak nastave u drugom

  polugodištu

  II./20 tijekom mjeseca 2. roditeljski sastanak

  III./23

  12.-16.ožujka

  Sjednice RV, NV

  IV./16

  29. ožujka – 06.

  travnja Proljetni odmor učenika

  01. i 02. travnja Uskrs i Uskršnji ponedjeljak

  09. travnja Početak nastave

  tijekom mjeseca Priprema za upis učenika u prvi

  razred za šk. god. 2018/2019.

  V./21

  izložbe,

  jednodnevni/dvodnevni izleti

  učenika i nastavnika

  1.svibnja

  Praznik rada

  7. do 11. svibnja Roditeljski sastanci 1.-4. razredi

  22. svibnja Završetak nastave za četvrte

  razrede

  22. svibnja

  25. svibnja

  Razredna vijeća 4. razreda

  Nastavničko vijeće

  VI./11

  01.-08. lipnja

  Završni rad (4. razredi)

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  11

  15. lipnja Završetak nastave za prve,

  druge i treće razrede

  15. lipnja

  20. lipnja

  Sjednice RV

  Sjednica NV

  tijekom mjeseca

  Ispis svjedodžbi

  Pripreme za upise u I. razred

  Pisanje razrednih svjedodžbi

  Ažuriranje pedagoško-didaktičke

  dokumentacije

  Dopunski rad

  07. lipnja do

  29. lipnja Ispiti državne mature- ljetni rok

  21. lipnja Podjela svjedodžbi maturantima

  VII. tijekom mjeseca

  Upisi učenika u I. razred

  Izrada plana potreba nastavnika za

  šk. god. 2018./2019.

  Izrada godišnjeg izvješća šk.

  2017./2018. godine

  Sjednica Nastavničkog vijeća

  Sastanci stručnih vijeća

  Podjela svjedodžbi za učenike 1. –

  3. razreda

  Godišnji odmori nastavnika

  VIII. 22. – 24.

  kolovoza

  Popravni ispiti

  1.– 4. razredi

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  12

  29. kolovoza

  Sjednica NV

  Podjela svjedodžbi

  PREDMETNI ISPITI, DOPUNSKI RAD, POPRAVNI , RAZREDNI

  I RAZLIKOVNI ISPITI

  Predmetni ispiti za učenike završnih razreda održat će se 14. - 16. svibnja 2018. godine.

  Predmetni ispiti za učenike I., II. i III. razreda održat će se 11. - 14. lipnja 2018.

  godine.

  Dopunski rad za učenike četvrtih razreda organizirat će se u vremenu od 28. - 30.

  svibnja 2018. godine.

  Dopunski rad za učenike I., II. i III. razreda koji imaju najviše dvije negativne ocjene

  organizirat će se nakon ispita državne mature, odnosno od 28. lipnja 2018. do 06. srpnja 2018.

  godine.

  Popravni ispiti za učenike svih razreda održat će se od 22. - 24. kolovoza 2018.

  Razredni ispiti za učenike četvrtih razreda održat će se od 14. – 25. svibnja 2018.

  godine.

  Razlikovni ispiti za učenike prvih i drugih razreda održat će se od 11. – 15. prosinca

  2017.

  6. DOPUNSKA NASTAVA

  Dopunska nastava organizirat će se iz predmeta:

  - anatomija i patologija 1 sat nastave tjedno

  - engleski jezik 1 sat nastave tjedno

  - fizika 2 sata nastave tjedno.

  Detalji provedbe istih navedeni su u kurikulumu škole.

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  13

  7. ZADUŽENJA NASTAVNIKA

  1. DANIJELA LUCIĆ, prof.

  Hrvatski jezik II. a,b,c, 3x3 = 9

  IV a,b,c 3x3 = 9

  Razrednik II. c 1x2= 2

  ______________________

  Ukupno 20 sati

  2. GABRIJEL JURIĆ, prof.

  Hrvatski jezik I. a,b,c,d 4x3 = 12

  III. a,b, 2x3 = 6

  Razrednik III. a 1x2 = 2

  ________________________

  Ukupno 20 sata

  3. LJERKA RUKELJ, prof

  Engleski jezik I. a,b,d 3x2 = 6

  III. a,b,c 3x2 = 6

  IV. b,c,d 3x2 = 6

  Dopunska nastava za razrede 1

  _________________________

  Ukupno 19 sati

  (umanjenje norme na godine staža)

  4. SANJA ŠIPEK, prof.

  Engleski jezik I. c 1x2 = 2

  II. a,b,c,d 4x2 = 8

  III. d 1x2 = 2

  IVa 1x2 = 2

  Razrednik Ic 1x2 = 2

  ________________________

  Ukupno 16 sati

  ( 1 preko norme)

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  14

  5. ANA-MARIJA RAFFAI, prof.

  Njemački jezik I. a 1x2 = 2

  II. a 1x2 = 2

  III. a 1x2 = 2

  IV. a 1x2 = 2

  _________________________

  Ukupno 8 sati

  6. VESNA TANASOVSKI, prof.

  Latinski jezik I. a,b,c,d 4x2= 8

  II. a,b,c,d 4x1= 4

  Kreativa 1x1 = 1

  _________________________

  Ukupno 13 sati

  7. OZANA MIROSAVLJEV GRGIĆ, dipl. teolog

  Vjeronauk I. a,c,d 3x1 = 3

  II. a/c,d 2x1 = 2

  III. a/b ,c,d 3x1 = 3

  IV. a/b,c,d 3x1 = 3

  ________________________

  Ukupno 11 sati

  (0,5 sati preko norme)

  8. JURAJ BUBALO, prof.

  Etika I. a,b 2x1 = 2

  II. a, b 2x1 = 2

  III. a,b 2x1 = 2

  IV. a/b 1x1 = 1

  _____________________

  Ukupno: 7 sati

  9. TOMISLAV VLADIĆ, prof.

  Povijest I. a,b,c,d 4x2 = 8

  II. a,b,c,d 4x2 = 8

  Geografija I. a,b 2x2 = 4

  II. a,b 2x1 = 2

  _________________________

  Ukupno 22 sata

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  15

  10. IGOR KIŠ, prof.

  Geografija I. c, d 2x2 = 4

  II. c, d 2x1 = 2

  Poduzetništvo 2

  _____________________

  Ukupno 8 sati

  .

  11. DARKO JURIŠIĆ, prof.

  Tjelesna i zdrav. kultura I. a, b,c, d 4x2 = 8

  II. a 1x2 = 2

  III. a,b,c,d 4x2 = 8

  IV. a,d 2x2 = 4

  Šporstki klub "Aquarius“ 1x1 = 1

  _________________________

  Ukupno 23 sata

  ( 1 sat preko norme)

  12. NADA PELAIĆ, prof.

  Tjelesna i zdrav. kultura II. b,c,d 3x2 = 6

  IV. b,c, 2x2 = 4

  Športski klub 1x1 = 1

  _________________________

  Ukupno 11 sati

  13. MIRANDA KLJAKOVIĆ-GAŠPIĆ, dipl. ing

  Matematika I. a,b,c,d 4x2 = 8

  II. a,b,c 3x2 = 6

  IVa,b,c 3x2 = 6

  __________________________

  Ukupno 20 sati

  14. EMINA MIĆIĆ, dipl. ing.

  Matematika II. d 1x2 = 2

  Računalstvo I. b,c,d 3x3 = 9

  _________________________

  Ukupno 11 sati

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  16

  15. BOŽIDAR LAZARIN, dipl. ing.

  Računalstvo I. a 1x3 = 3

  II. a,b, c,d 4x3 = 12

  Voditelj informatičke učionice 1x2 = 2

  Ispitni koordinator 1x6 = 6

  __________________________

  Ukupno 23 sata

  (1 sat preko norme)

  16. BARICA UDOVČIĆ, dipl. ing.

  Kemija I. a,b,c 3x2 = 6

  II. a,b,c 3x2 = 6

  III. a ,b 2x1 = 2

  IVb 1x1 = 1

  Razrednik IV. b 1x2 = 2

  Sindikalni povjerenik 1x3 = 3

  ______________________

  Ukupno 20 sati

  (umanjenje norme na godine staža)

  17. BOSILJKA VIDOVIĆ, dipl. ing.

  Fizika I. a,b 2x2= 4

  II. a,b,c,d 4x2= 8

  III. b,c,d 3x1= 3

  IV. a,b,c 3x1= 3

  Razrednik III. b 1x2 =2

  Dopunska nastava 1x2 = 2 _______________________

  Ukupno 22 sata

  18. GORDANA BARTOLIĆ, prof.

  Biologija I. a,b,c,d 4x2 = 8

  II. a,b 2x2 = 4

  III. c,d 2x2 = 4

  IV. a,b,c,d 4x1 = 4

  Razrednik II. b 1x2 = 2

  ________________________

  Ukupno 22 sata

  19. MARINA VALJAN, prof.

  Biologija II. c,d 2x2 = 4

  IIIa,b 2x2 = 4

  Kemija I. d 1x2 = 2

  III. c,bd 2x1 = 2

  Razrednik Id 1x2 = 2

  ______________________

  Ukupno 14 sati

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  17

  20. MLADEN LUKIĆ, mag. fizike

  Fizika I. c,d 2x2=4

  III. a 1x1=1

  IV. d 1x1=1

  ______________________

  Ukupno 6 sati

  21. MONIKA BORAS, dr. med. vet.

  Higij. nam. anim. podrij. IV. a 1x3 = 3

  Funkcije životinjskog org. IIa,b,c,d 4x3 = 12

  Anatomija i patologija I. b 1x2 = 2

  Praktična nastava III. c 1x4 = 4

  Gmazovi 1x1 = 1

  Razrednik I. b 1x2 = 2

  ______________________

  Ukupno 24 sata

  ( 1 sat preko norme)

  22. MAŠA EFENDIĆ, dr. med. vet.

  Porodiljstvo i U.O. IV. a,b,c,d 4x3 = 12

  Male životinje III. b 1x3 = 3

  Praktična nastava I. a 1x4 = 4

  Konjogojstvo 1x2 = 2

  Razrednik Ia 1x2 = 2

  _______________________

  Ukupno 23 sata

  23. INES DAVILA-CAPAK, dr. vet. med.

  Osnove kirurgije IV. a,b,c,d 4x3 = 12

  Praktična nastava III. b 1x4 = 4

  Voditelj smjene 1x8= 8

  _____________________

  Ukupno 24 sata

  (1 sat preko norme)

  24. BOŽENA KATALINIĆ, dr. med. vet.

  Lovstvo . III. c,d 2x2 = 4

  Praktična nastava IV. b 1x4 = 4

  Parazitarne bolesti IIIa,b,c, d 4x3= 12

  _______________________

  Ukupno 20 sati

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  18

  25. mr. sc. NENAD KOVAČEVIĆ

  Animalna higijena III. a,b,c,d 4x2 = 8

  Uzgoj domaćih životinja IVa,b,c,d 4x2 = 8

  Praktična nastava I. d 1x4 = 4

  Povjerenik zaštite na radu 2

  Voditelj praktikuma 1

  _______________________

  Ukupno 23 sata

  26. KATE VULIĆ, dr. med. vet.

  Uzgoj dom. životinja II. a,b,c, 3x2 = 6

  Lijekovi i otrovi III. a,b,c,d 4x2 = 8

  Praktična nastava II. b , c 2x4 = 8

  Razrednik III. c 1x2 = 2

  ____________________

  Ukupno 24 sata

  27. DANIJELA STJEPIĆ, dr. med. vet.

  Uzgoj dom. životinja I. a,b,c 3x2 = 6

  Mikrobiologija i

  zarazne bolesti IV. a, b,c,d 4x3 = 12

  Praktična nastava II. a 1x4 = 4

  Razrednik II. a 1x2 = 2

  _____________________

  Ukupno 24 sata

  ( 1 sat preko norme)

  28. DRAGICA KOVAČIĆ, dr. vet. med.

  Unutarnje bolesti IV. a,b,c,d 4x3 = 12

  Praktična nastava III. a 1x4 = 4

  Razrednik IV. d 1x2 = 2

  Voditelj prakt. nastave 1x1 = 6

  _________________________

  Ukupno 24 sata

  (1 sat preko norme)

  30. KRISTINA MATIĆ, mag.educ.chem.

  Kemija II. d 1x2 = 2

  IV. a,c,d 3x1 = 3

  ______________________

  Ukupno 5 sati

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  19

  30. IVANA BLAŽIĆ, dr. med. vet.

  Mikrobiologija i zar. bol. III. a,b,c,d 4x3 = 12

  Praktična nastava IV. a, d 2x4 = 8

  Razrednik IV. a 1x2= 2

  Voditelj MSV 1x1= 1

  Voditelj praktikuma 1

  ______________________

  Ukupno 24 sata

  31. EDITA POROPAT ČOLIG dr. med. vet.

  Anatomija i patologija II. a,b,c,d 4x4 = 16

  Uzgoj domaćih životinja I. d 1x2 = 2

  Praktična nastava III. d 1x4 = 4

  Razrednik III. d 1x2 = 2

  _________________________

  Ukupno 24 sata

  ( 1 sat preko norme)

  32. HEIDI CIPRIŠ MADUNIĆ, dr. vet. med.

  Anatomija i patologija I. a ,c,d 3x2 = 6

  Uzgoj dom. životinja III. a,b,c,d 4x2 = 8

  Praktična nastava II. d 1x4 = 4

  Razrednik II. d 1x2 = 2

  Satničar 1x3 = 3

  Dopunska nastava Anatom. 1x1 = 1

  ________________________

  Ukupno 24 sata

  (1 sat preko norme)

  33. ANTONIA RUNJE, prof. hrvatskog jezika

  Hrvatski jezik II. d 1x3 = 3

  III.c,d 2x3 = 6

  IV. d 1x3 = 3

  ________________________

  Ukupno 12 sati

  (2 sata preko norme)

  34. SNJEŽANA PERVAN PRIMORAC, prof.

  Politika i gospodarstvo IV. a, b, c, d 4x1 = 4

  _____________________

  Ukupno 4 sata

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  20

  35. IVANA TOMAŠ VINCE, dr. med. vet.

  Lovstvo III. a,b, 2x2 = 4

  Male životinje III. a, c,d 3x3 = 9

  Praktična nastava I. b 1x4 = 4

  IVc 1x4 = 4

  Razrednik IV. c 1x2 = 2

  Crveni križ 1

  _______________________

  Ukupno 24 sata

  36. VESNA JURKOVIĆ, dipl.ing.

  Matematika III .a,b,c,d 4x2= 8

  IV.d 1x2= 2

  _______________________

  Ukupno 10 sati

  37. CELINA MARINKOVIĆ, dr. med. vet.

  Uvod u vet. Struku Ia,b,c,d, 4x2 = 8

  Uzgoj dom. Životinja II d 1x2 = 2

  Higijena nam.anim.podr. IVb,c,d 3x3 = 9

  Praktična nastava Ic 1x4 = 4

  _______________________

  Ukupno 23 sata

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  21

  8. RAZREDNICI I ZAMJENICI RAZREDNIKA U ŠK. GOD. 2017./2018.

  I. a Maša Efendić, dr. med. vet. Tomislav Vladić, prof.

  I. b Monika Boras, dr.med.vet. Ljerka Rukelj, prof.

  I. c Sanja Šipek, prof. Celina Marinković, prof. I. d Marina Valjan, prof. Vesna Tanasovski, prof.

  II. a Danijela Stjepić, dr. med. vet. Miranda Kljaković Gašpić, prof.

  II. b Gordana Bartolić, prof. Božidar Lazarin, dipl. ing.

  II. c Danijela Lucić, prof. Ozana Mirosavljev Grgić, prof.

  II. d Heidi Cipriš Madunić dr. med. vet. Igor Kiš, prof.

  III. a Gabrijel Jurić, prof. Mladen Lukić, dipl. ing.

  III. b Bosiljka Vidović Kordić, dipl.ing. Vesna Jurković, dipl. ing.

  III. c Kate Vulić, dr. med.vet. Nenad Kovačević, dr.med. vet.

  III. d Edita Poropat Čolig, dr. med.vet. Božena Katalinić, dr.med.vet.

  IV. a Ivana Blažić, dr. med. vet. Darko Jurišić, prof. IV. b Barica Udovčić, dipl. ing. Nada Pelaić, prof.

  IV. c Ivana Tomaš Vince , dr. med.vet. Ines Davila Capak,dr.med. vet.

  IV. d Dragica Kovačić, dr. med. vet. Antonia Runje, prof.

  9. RASPORED DEŽURSTAVA NASTAVNIKA I UČENIKA

  Zbog učinkovitijeg odvijanja odgojno-obrazovnog rada, a u skladu s primjenom

  Pravilnika o kućnom redu škole, svakog dana dežuran je po jedan nastavnik i jedan učenik u

  svakoj smjeni.

  Dežurstvo se odvija prije podne od 7.50 do 13.30 sati, a poslije podne od 13.50 do 19.30

  sati.

  Dežurne nastavnike određuje pedagog.

  Dežurni učenici pomažu dežurnim nastavnicima u učinkovitijoj primjeni Pravilnika o

  kućnom redu. Osim toga, dežurstvo učenika ima i odgovarajuću odgojnu vrijednost.

  Učenici dežuraju na porti, kontroliraju ulazak i izlazak stranaka.. Dežurni učenici

  obavljaju koordinaciju poslova između ravnatelja, voditelja, pedagoške službe, djelatnika i

  učenika u smjeni.

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  22

  10. PRAKTIČNA NASTAVA

  Praktična nastava realizira se u prvoj, drugoj, trećoj i četvrtoj nastavnoj godini prema

  nastavnom planu i programu i Školskom kurikulumu.

  Sadržaji programa praktične nastave proizlaze iz teoretskih strukovnih predmeta i bazičnih

  općih predmeta koji čine temelj za svladavanje propisanih stručnih znanja i vještina.

  Realizacijom praktične nastave učenici stječu propisana znanja, vještine i kompetencije

  veterinarskih tehničara.

  Praktična nastava najvećim dijelom realizira se u moderno opremljenim školskim

  laboratorijima i praktikumima. Dio sadržaja praktične nastave realizira se u veterinarskim

  ambulantama i klinikama te stanicama, na Veterinarskom fakultetu, na Veterinarskom institutu,

  u farmaceutskoj industriji te Zoološkom vrtu, na farmama, u azilu za životinje Dumovec, u

  konjičkim klubovima. Veterinarske ambulante Grada Zagreba i Azil za napuštene životinje

  Dumovec, temeljem sklopljenog Ugovora sa školom imaju status školskog praktikuma.

  Voditelji praktične nastave realiziraju program propisan i potvrđen na stručnom vijeću.

  Voditelj praktične nastave zajedno s voditeljem stručnog vijeća prati realizaciju i

  pomaže u svladavanju programa.

  I. nastavna godina - 3 sata tjedno

  II. nastavna godina - 3 sata tjedno

  III. " " - 3 sata tjedno

  IV. " " - 2 sata tjedno + 40 sati za izradbu završnog rada

  Učenici u školi realiziraju 70 sati praktične nastave, a 35 sati izvan škole. Za organizaciju

  prakse, program i nadzor nad učenicima na vanjskoj praksi zadužena je voditeljica praktične

  nastave Dragica Kovačić dr. med. vet. koja surađuje s doktorima veterinarske medicine i ostalim

  osobama koje vode učenike na praksi. Osim voditeljice, stalnu komunikaciju provode i

  nastavnici zaduženi za realizaciju programa praktične nastave određenog razreda.

  VODITELJI PRAKTIČNE NASTAVE:

  I. a Maša Efendić, dr. med. vet.

  I. b Damir Topić, dr. med. vet.

  I. c Celina Marinković, dr. med. vet.

  I. d mr.Nenad Kovačević, dr. med. vet.

  II. a Danijela Stjepić , dr. med. vet.

  II. b Kate Vulić, dr. med. vet.

  II. c Kate Vulić, dr. med.vet.

  II. d Heidi Cipriš Madunić, dr. med. vet.

  III. a Dragica Kovačić, dr. med. vet.

  III. b Ines Davila Capak, dr. med. vet.

  III. c Monika Boras, dr. med. vet.

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  23

  III. d Edita Poropat Čolig, dr. med. vet.

  IV. a Ivana Blažić, dr. med. vet.

  . IV. b Božena Katalinić, dr. med. vet.

  IV. c Ivana Tomaš Vince, dr. med. vet.

  IV. d Ivana Blažić, dr. med. vet.

  11. PLAN RADA VODITELJA PRAKTIČNE NASTAVE

  Zadaci voditelja :

  - organizacija praktične nastave (upućivanje i raspoređivanje učenika) - praćenje realizacije propisanog programa - izvješćivanje o realizaciji praktične nastave na sjednicama stručnih vijeća - rad s nastavnicima voditeljima praktične nastave u svrhu poboljšanja uvjeta

  realizacije

  - pomoć u izradi izvedbenog programa za praktičnu nastavu - vođenje evidencije o prisustvu nastavnika na praktičnoj nastavi - sudjelovanje u radu Stručnog kolegija škole - suradnja s veterinarskim stanicama i ambulantama te svim ostalim ustanovama u

  kojima se realizira praktična nastava

  - rad na izmjeni nastavnog plana i programa u smislu njegovog poboljšanja, a u skladu s novim projektom Ministarstva o rasterećenju učenika

  - organizacija stručnih predavanja za nastavnike-voditelje praktične nastave - brine se o materijalnim troškovima nastavnika neophodnim za realizaciju programa - koordinira rad nastavnika voditelja praktične nastave po godinama u svrhu

  usklađivanja programa

  12. PLAN RADA RAZREDNIKA I RAZREDNE ZAJEDNICE

  - prihvat i raspoređivanje učenika po odjeljenjima

  - upoznavanje učenika s uvjetima života i rada te kućnim redom škole

  - formiranje razrednih zajednica (biranje predsjednika, zamjenika i blagajnika)

  - analiziranje rezultata odgojno-obrazovnog rada s učenicima

  - osmišljavanje provođenja slobodnog vremena

  - priprema podataka za sjednicu na kraju 1. polugodišta

  - obilježavanje vjerskih i drugih blagdana (Božić, Nova Godina)

  - organizirano osposobljavanje učenika za samostalnu fizičku i psihičku zaštitu

  (u slučaju elementarne nepogode)

  - analiza uspjeha na kraju 1. polugodišta

  - uputiti učenike na planirane aktivnosti škole u svrhu što kvalitetnijeg odabira sadržaja

  aktivnosti za vrijeme zimskih školskih praznika

  - rad s učenicima na sprečavanju negativnog ponašanja (pušenja, uzimanja alkohola,

  droga i sl.) i suzbijanje neopravdanih izostanaka iz škole

  - razgovor o društvenim i kulturnim prilikama u Republici Hrvatskoj

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  24

  - u suradnji s pedagoškom službom, pratiti efekte nastavnog procesa i sklonosti učenika

  te raditi na demokratizaciji odnosa u nastavnom procesu: nastavnik- učenik, učenik-

  učenik, nastavnik-učenik-razrednik

  - učenje i život u školi

  - analiza rezultata rada i mogućnosti poboljšanja rada do kraja nastavne godine

  - snaga vjere (vjerovanje kao nada)

  - analiza rezultata uspjeha na kraju 2. polugodišta

  - razgovor, savjetovanje i upućivanje učenika završnih razreda u službu profesionalne

  orijentacije (mogućnosti daljnjeg obrazovanja, potrebe društva te individualne osobine

  kao faktor u izboru zanimanja

  - obilježavanje Dana državnosti

  - analiza ostvarenih planova i programa (kvantitativna, a po mogućnosti i kvalitativna) te

  predlaganje mjera za unapređivanje rada iduće šk. godine

  - dogovor o dopunskom radu

  - analiza rezultata

  - organizacija izleta

  - priprema podataka za sjednicu na kraju 2. polugodišta

  - unošenje podataka o rezultatima učenika u e-maticu (ocjene i pedagoške mjere)

  13. PLAN I PROGRAM RADA NASTAVNIČKOG VIJEĆA

  - pripreme i predlaganje planova i programa odgojno-obrazovnog i stručnog rada

  - razmatranje organizacije rada i poduzimanje mjera za unapređenje cjelokupnog

  odgojno-obrazovnog rada

  - razmatranje predloženih izvedbenih obrazovnih programa

  - imenovanje voditelja stručnih vijeća

  - utvrđivanje zaduženja djelatnika i iskazivanje potreba za novim djelatnicima

  - utvrđivanje sadržaja razlikovnih ispita te način i rokovi njihovog polaganja

  - utvrđivanje programa pripravničkog staža

  - odlučivanje o organizaciji dopunske nastave

  - razmatranje Godišnjeg plana i iznošenje mišljenja o programima odgojno- obrazovnog

  i stručnog rada

  - odobravanje planova jednodnevnih i višednevnih stručnih ekskurzija prema

  Godišnjem planu

  - briga o obilježavanju Dana škole i državnih blagdana

  - analiziranje i ocjenjivanje rezultata odgojno-obrazovnog rada na kraju svakog

  polugodišta

  - utvrđivanje tema Završnog rada učenika

  - izbor članova Ispitnog povjerenstva za provođenje ispita državne mature

  - izricanje pohvala i nagrada učenicima

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  25

  14. PLAN I PROGRAM RADA RAZREDNIH VIJEĆA

  - briga o izvršavanju nastavnog plana i programa te obrazovanje učenika u razrednom

  odjelu

  - praćenje rezultata rada učenika te sustavno pružanje potrebne pomoći učenicima

  - utvrđivanje općeg uspjeha učenika

  - organiziranje izvannastavnih aktivnosti, izborne, dopunske i dodatne nastave u skladu s

  odlukama Nastavničkog vijeća

  - koordiniranje rada svih nastavnih odjela

  - predlaganje plana i organizacija stručnih ekskurzija

  - izricanje pedagoške mjere ukor

  - odlučivanje o zahtjevu učenika za ponovnim ispitom

  - suradnja s roditeljima i starateljima učenika

  - suradnja sa stručnim suradnicima škole (pedagogom i socijalnim pedagogom)

  - analiza izvješća razrednika o problemima određenog razrednog odjela.

  15. PROGRAM RADA ŠKOLSKE KNJIŽNICE

  1. FUNKCIJE SREDNJOŠKOLSKE KNJIŽNICE

  Biblioteka snabdijeva svoje korisnike (učenike, nastavnike i stručne suradnike)

  informacijama u knjižnom i ne knjižnom obliku za učenje, odgojno-obrazovni proces,

  samostalno čitanje, intelektualni rad i stručno permanentno usavršavanje.

  1.1. Odgojno-obrazovna funkcija

  Srednjoškolska biblioteka dio je odgojno-obrazovnog procesa škole. U njoj se učenici

  osposobljavaju za brzo pronalaženje informacija. Omogućuje rad s većom grupom, manjom

  grupom, pojedinim učenikom. Glavni cilj njezine odgojne djelatnosti je razvijanje individualne

  stvaralačke sposobnosti učenika i osposobljavanje pojedinca za samostalno učenje i

  permanentno obrazovanje.

  1.2. Bibliotečno-informacijska i dokumentacijska funkcija

  Stručno uređenje biblioteke obuhvaća nabavu, obradu, smještaj i čuvanje bibliotečno-

  informacijske građe, selekciju informacija, reviziju i otpis bibliotečno-informacijske građe.

  1.3. Kulturne funkcije U biblioteku spadaju razne djelatnosti vezane uz kulturno-javnu djelatnost škole:

  promocija knjige, susreti s umjetnicima, filmska i kazališna događanja i slično.

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  26

  PROGRAM RADA KNJIŽNIČARA

  I. Odgojno obrazovni rad

  - neposredna pedagoška pomoć učeniku pri izboru građe

  - upoznavanje s bibliotečnim poslovanjem (funkcija i korištenje kataloga, stručni smještaj građe

  po UDK...)

  - pripremanje učenika (po potrebi i nastavnika za samostalno korištenje raznih izvora znanja,

  upućivanje u razne izvore znanja i informacija, navikavanje na redovito čitanje, predgovora,

  pogovora, bibliografije i kazala, upućivanje i metode rada na istraživačkim zadacima)

  - pedagoška pomoć pri realizaciji nastavnih sadržaja, sadržaja slobodnih aktivnosti i

  izvannastavnih sati

  - rad u stručnim organima škole i suradnja s ravnateljem, pedagogom, nastavnicima

  - upoznavanje učenika s knjigom i multimedijskim izvorima znanja

  - navikavanje na kulturnu razonodu (navikavanje učenika da u slobodno vrijeme rado odlaze u

  biblioteku).

  II. Stručni, bibliotečno-informacijski i dokumentacijski rad

  - organizacija vođenja rada u biblioteci (praćenje stručne literature, sudjelovanje na

  savjetovanjima, dogovori)

  - vođenje politike nabave bibliotečno-informacijske građe (permanentno praćenje izdavačke

  djelatnosti, čitanje prikaza, recenzija, kritika, upoznavanje sa sadržajima bibliotečno-

  informacijske građe)

  - izrada planova i programa rada, izvješća o radu, prijedloga financijskog plana za biblioteku

  - klasificiranje, katalogiziranje, signiranje, inventariziranje, tehnička obrada građe

  - izrada kataloga (abecednog, stručnog, predmetnog)

  - informiranje učenika i nastavnika o novitetima građe

  - praćenje i evidentiranje korištenja biblioteke

  - revizija fonda, sastavljanje prijedloga otpisa, otpis, parcijalni otpis fonda

  - zaštita i čuvanje građe

  - permanentno stručno usavršavanje

  III. Kulturna i javna djelatnost

  - književne tribine

  - dani školske lektire

  - obilježavanje značajnih datuma izložbom – pripremanje tematskih izložbi

  - informiranje o značajnim manifestacijama (posjeti raznim kulturnim i znanstvenim

  ustanovama)

  - slobodne aktivnosti u biblioteci (literarne, bibliotekarske, novinarska grupa)

  - suradnja s nakladnicima i izdavačima (izložbe, noviteti i druge aktivnosti koje izdavači

  organiziraju u centrima)

  -odlazak s učenicima na kazališne predstave

  -organiziranje predstava u školi

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  27

  16. PLAN I PROGRAM RADA RAZVOJNO-PEDAGOŠKE SLUŽBE

  I. PRIPREMA ZA OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

  - izrada plana i programa rada razvojno-pedagoške službe

  - sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole

  - snimanje odgojno-obrazovnih potreba u novim uvjetima

  - formiranje prvih razreda prema dogovorenim kriterijima, a nakon izvršenog upisa i

  analiza upisanih

  - uključivanje novopridošlih učenika u ostale razrede

  - izvedbeno i operativno planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada

  II. OSTVARIVANJE ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

  - uvođenje novih nastavnih planova i programa

  - praćenje ostvarivanja planova i programa

  - analiza ostvarivanja planova i programa te predlaganje mjera za unapređivanje

  - analiza odgojno-obrazovnog uspjeha učenika (I. i II. polugodište )

  - organiziranje i izvođenje predavanja i drugih oblika informiranja (filmovi, brošure i sl.)

  za učenike i roditelje o mogućnostima obrazovanja, potrebama društva te individualnim

  osobinama kao faktorima u izboru zvanja

  - upućivanje učenika na postupak savjetovanja u razvojno-pedagošku službu

  - individualno i grupno savjetovanje učenika i roditelja u suradnji s razrednikom i

  nastavnicima

  III. RAD S UČENICIMA

  - praćenje napredovanja učenika

  - organiziranje osposobljavanja i osposobljavanje učenika za samostalnu psihičku i

  fizičku zaštitu u slučaju elementarne nesreće, s naglaskom na učenike koji imaju poteškoće u

  razvoju

  - individualni i grupni rad s učenicima na sprečavanju neprimjerenog ponašanja u školi i

  izvan nje (bježanje od kuće, verbalno i tjelesno obračunavanje, pušenje i uzimanje alkohola i

  droge i dr.)

  - organiziranje predmetnog i razrednog ispita

  - identifikacija darovitih učenika, organiziranje posebnih oblika rada po područjima

  darovitosti te njihovo praćenje

  - individualna i grupna podrška darovitima u socijalnom i psihičkom razvoju

  - terapijski oblici odgojno-obrazovnog rada s učenicima s poteškoćama u razvoju i

  poremećajima u ponašanju

  IV. RAD S NASTAVNICIMA

  - uvođenje nastavnika-početnika u samostalan odgojno-obrazovni rad, kao i nastavnika

  bez pedagoškog iskustva

  - pomoć pri izradi operativnih planova i programa

  - proučavanje i otkrivanje zakonitosti odgojno-obrazovnog rada

  - u suradnji s nastavnicima, posredno i neposredno pratiti efekte nastavnog procesa i

  sklonosti učenika

  - demokratizacija odnosa u nastavnom procesu: nastavnik-učenik, učenik-učenik-

  razrednik

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  28

  V. RAD S RODITELJIMA

  - prisustvovanje ili vođenje roditeljskih sastanaka, upoznavanje s radom škole, mogućim

  problemima koji nastaju dolaskom u novu sredinu i dr.

  - individualni i grupni savjetodavni rad s roditeljima u pružanju pomoći učenicima

  (savladavanje nastavnih sadržaja, različiti oblici neprimjerenog ponašanja i dr.)

  VI. RAD NA PEDAGOŠKOJ DOKUMENTACIJI

  - prikupljanje, sistematiziranje i obrada podataka o učenicima

  - izrada izvješća

  VII. RAD U STRUČNIM ORGANIMA ŠKOLE

  - sudjelovanje u radu stručnih vijeća

  - sudjelovanje i rad na Razrednom i Nastavničkom vijeću

  - sudjelovanje u radu Vijeća učenika i Vijeća roditelja

  VIII. SURADNJA S IZVANŠKOLSKIM USTANOVAMA

  suradnja s Ministarstvom prosvjete i športa i Gradskim uredom za obrazovanje kulturu

  i sport

  - suradnja sa socijalnom, zdravstvenom službom, dispanzerom mentalnog zdravlja,

  učeničkim domovima i s obiteljima skrbnika

  - suradnja s osnovnim školama

  - suradnja s drugim srednjim školama

  - suradnja sa strukovnim i ostalim društvima i organizacijama od interesa za školu

  17. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA PEDAGOGA

  __________________________________________________________________________

  OZNAKA POSLOVI PREDVIĐENI BROJ RAZDOBLJE

  I BROJ SATI RADA RADA

  __________________________________________________________________________

  A. RAD NA PLANIRANJU I

  PROGRAMIRANJU 189 tijekom god.

  __________________________________________________________________________

  1. suradnja s ravnateljem, voditeljem

  i satničarom u izradi god. plana i

  programa rada škole 50 rujan-listopad

  2. izrada godišnjeg plana i programa

  rada pedagoga 10 "

  3. izrada programa profesionalne

  orijentacije 10 "

  4. pripomoć pri izradi plana kulturne

  i javne djelatnosti škole 5 "

  5. pripomoć u izradi plana rada

  razrednika 10 "

  6. pripomoć u izradi plana razrednih

  odjela 20 "

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  29

  7. praćenje izvršenja pojedinih dijelova

  programa iz god. programa rada 20 kontinuirano

  8. kontinuirano praćenje svih programa

  odgojno-obrazovnog rada 35 "

  9. rad na pedagoškoj dokumentaciji 20 "

  10. snimanje odgojno-obrazovnih potreba 10

  ___________________________________________________________________________

  B. RAD S DJELATNICIMA ŠKOLE 197 tijekom god.

  ___________________________________________________________________________

  1. briga za stručno i pedagoško usavršavanje

  odgojno-obrazovnih djelatnika 10 kontinuirano

  2. pomaganje nastavniku u

  didaktičko-metodičkoj pripravi za nastavu 15 //

  3. uvođenje nastavnika početnika u rad 15 //

  4. pomaganje djelatnicima - razrednicima koji

  prvi puta obnašaju tu funkciju 17 //

  5. pomoć djelatnicima u snimanju

  odgojno-obrazovne klime u razredu i poticanje 2

  djelatnika na stvaranje pozitivne

  obrazovne klime 20 //

  6. pomoć djelatniku u identificiranju

  individualnih potreba učenika 25 //

  7. upoznavanje djelatnika s novim pristupima

  poučavanju 5 //

  8. osposobljavanje nastavnika za uočavanje

  i tretman darovitih učenika 10 //

  9. osposobljavanje nastavnika za uočavanje

  i tretman učenika s teškoćama u razvoju 10 //

  10. posredno i neposredno praćenje efekata

  nastavnog procesa 30 //

  11. hospitiranje u nastavi 25 //

  12. suradnja s djelatnicima u organiziranju

  dodatne i dopunske nastave 15 listopad

  13. pružanje pomoći nastavnicima u planiranju

  rada i organizaciji izvannastavnih

  aktivnosti 10 //

  ____________________________________________________________________________

  C. RAD S UČENICIMA ŠKOLE 706 tijekom god.

  ____________________________________________________________________________

  1. raspoređivanje učenika I. razreda

  po odjeljenjima i pomoć pri snalaženju

  u novonastaloj situaciji 50 rujan

  2. rad s novopridošlim učenicima 50 rujan-listopad

  3. sustavno praćenje napredovanja učenika 40 kontinuirano

  4. osposobljavanje učenika za prihvaćanje

  odgovornosti za osobni život 30 //

  5. ispitivanje interesa učenika u vezi

  uključivanja u rad izvannastavnih

  aktivnosti 30 listopad

  6. pomoć u provođenju i jačanju učeničke

  kolegijalnosti, prijateljstva i ophođenja

  prema starijima 70 kontinuirano

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  30

  7. profesionalno informiranje i savjetovanje

  učenika 65 //

  8. identifikacija darovitih učenika i

  organiziranje posebnih oblika rada 20 //

  9. savjetodavni rad s učenicima 105 //

  10. terapeutski rad s učenicima 105 //

  11. briga o zdravstvenoj zaštiti učenika 60 //

  12. individualni i grupni rad s učenicima

  na sprečavanju neprihvatljivog ponašanja 65 //

  13. identifikacija i praćenje učenika s

  teškoćama i poremećajima u ponašanju 105 //

  14. rad s odgojno zapuštenim učenicima 60 //

  ____________________________________________________________________________

  D. RAD S RODITELJIMA 135 tijekom godine.

  ____________________________________________________________________________

  1. individualni i grupni savjetodavni

  rad s roditeljima o pružanju

  pomoći učenicima 80 kontinuirano

  2. sudjelovanje i vođenje roditeljskih

  sastanaka 10 //

  3. upućivanje roditelja u savjetovališta

  i druge ustanove za pomoć djeci i

  roditeljima 10 //

  4. uključivanje roditelja u rad stručnih

  organa škole 5 listopad

  5. upućivanje roditelja o mogućnostima

  daljnjeg školovanja 25 svibanj

  7. upućivanje na suradnju roditelj-škola 5 //

  _______________________________________________________________________

  E. SUDJELOVANJE U RADU STRUČNIH

  ORGANA ŠKOLE 70 tijekom god.

  ____________________________________________________________________________

  1. sudjelovanje u radu stručnih

  aktiva 15 kontinuirano

  2. sudjelovanje u radu Nastavničkog

  vijeća i Razrednih vijeća 30 //

  3. sudjelovanje u radu stručnih vijeća 15 //

  4. sudjelovanje i pomoć u organiziranju

  javnih manifestacija škole 10 //

  ____________________________________________________________________________

  F. SURADNJA S IZVANŠKOLSKIM INSTITUCIJAMA 60 tijekom god.

  ____________________________________________________________________________

  1. suradnja s Ministarstvom prosvjete

  i športa i Gradskim uredom

  za obrazovanje kulturu i sport 10 kontinuirano

  2. suradnja sa socijalnom i

  zdravstvenom službom,

  dispanzerom mentalnog zdravlja,

  učeničkim domovima i obiteljima

  skrbnika 15 //

  3. suradnja s osnovnim školama 10 //

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  31

  4. suradnja s drugim srednjim školama 10 //

  5. suradnja sa strukovnim i ostalim društvima

  i organizacijama od interesa za školu 15 //

  ____________________________________________________________________________

  G. OSOBNO STRUČNO USAVRŠAVANJE 175 tijekom god.

  ____________________________________________________________________________

  1. praćenje stručne literature

  i pedagoške periodike 115 kontinuirano

  2. sudjelovanje na seminarima,

  savjetovanjima, tribinama i drugo 30 //

  3. sudjelovanje u radu aktiva pedagoga 30 //

  ____________________________________________________________________________

  H. RAD NA PROJEKTU 243 TIJEKOM GOD.

  ____________________________________________________________________________

  18. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA

  SOCIJALNOG PEDAGOGA

  PODRUČJE RADA AKTIVNOSTI VRIJEME

  1. Identifikacija, opservacija i

  dijagnosticiranje učenika s

  poremećajima u ponašanju,

  učenika s posebnim

  potrebama i ostalih učenika

  kojima je potreban neki od

  oblika stručne pomoći.

  2. Planiranje i programiranje

  sociopedagoškog rada

  3. Neposredni rad s

  učenicima

  - analiza upisnih dokumenata, procjena potreba i

  karakteristika uč. s posebnim potrebama

  - opservacija ponašanja učenika u školskoj

  sredini

  - informiranje od strane razrednika, profesora,

  pedagoga te ravnatelja škole

  - informiranje od strane roditelja učenika

  - informiranje od strane nadležnih centara za

  socijalnu skrb

  - izvor informacija može biti i sam učenik

  - upotreba testova za sociopedagoško

  dijagnosticiranje

  - izrada godišnjeg plana i programa rada

  socijalnog pedagoga

  - planiranje i izrada grupnog rada s učenicima

  - sudjelovanje u izradi preventivnih programa

  - pomoć razrednicima i profesorima u

  programiranju odgojno-obrazovnog rada za

  učenike s poremećajima u ponašanju i učenike s

  posebnim potrebama

  - individualni i grupni oblici sociopedagoškog

  rada s učenicima u okviru primarne prevencije,

  pravovremenog detektiranja i tretmanskih

  intervencija različitih oblika poremećaja u

  ponašanju, koji se manifestiraju u školskom

  okruženju

  IX- VI

  IX-VI

  IX-VI

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  32

  - kreiranje i provođenje selektivne i indicirane

  prevencije za učenike kojima su izrečene teže

  pedagoške mjere

  - praćenje i rad s učenicima koji ponavljaju

  razred (analiza rizičnih čimbenika, subjektivnih i

  objektivnih elemenata neuspješnosti,

  savjetodavni rad, samoanaliza, samopomoć)

  - individualni oblici rada s učenicima koji su u

  tretmanu centara socijalne skrbi

  - kreiranje i provođenje raznih oblika stručne

  pomoći i podrške u školovanju učenika s

  posebnim potrebama (pomoć u adaptaciji i

  socijalizaciji u školskom okruženju, pomoć u

  savladavanju školskog gradiva)

  - savjetodavni rad s učenicima koji se susreću s

  problemima karakterističnim za razdoblje

  adolescencije, narušenih obiteljskih odnosa,

  nekvalitetne komunikacije, rješavanja sukoba…

  PODRUČJE RADA AKTIVNOSTI VRIJEME

  4. Suradnja s razrednicima i

  ostalim profesorima

  5. Suradnja s pedagogom,

  Ravnateljicom i

  stručnim tijelima škola

  6. Suradnja s roditeljima

  učenika

  - grupni rad unutar razrednih zajednica

  (radionice različitih tema, ovisno o specifičnim

  problemima svakog od razreda)

  - zajedničko planiranje postupaka i informiranje o

  radu s pojedinim učenikom, sve s ciljem što

  uspješnijeg razvoja, ponašanja i školovanja

  učenika

  - suradnja u provođenju školskih preventivnih

  programa

  - kontinuirani timski rad s pedagozima

  - pismena i usmena izvješća o sociopedagoškom

  radu s učenicima

  - suradnja u odlučivanju izricanja pedagoških

  mjera, te njihovom praćenju i evaluaciji

  uspješnosti izrečenih pedagoških mjera

  - suradnja u izradi i provođenju individualnih i

  grupnih oblika rada s učenicima s PIP i posebnim

  potrebama

  - izvješća i konzultacije s ravnateljima škola u

  svezi učenika uključenih u sociopedagoški rad

  škole

  - sudjelovanje u održavanju roditeljskih sastanaka

  - individualni savjetodavni rad s roditeljima

  učenika (primjena adekvatnih odgojnih postupaka,

  poboljšanje kvalitete odnosa unutar obitelji)

  - upoznavanje roditelja sa specifičnostima

  razvojnog razdoblja u kojem se nalaze njihova

  djeca te sa pratećim problemima

  - informiranje roditelja o specijaliziranim

  institucijama za pomoć mladeži s poremećajima u

  IX-VI

  IX-VI

  IX-VI

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  33

  7. Suradnja s institucijama i

  organizacijama van škole

  ponašanju, psihičkim teškoćama te učenika s

  posebnim potrebama

  - suradnja sa svim institucijama i organizacijama

  koje se bave savjetodavnim i odgojnim radom,

  tretmanom i liječenjem mladeži: Centri za

  socijalnu skrb, PU Zagrebačka- odjel za mlt.

  delinkvenciju, zdravstvene institucije, dječji

  domovi, učenički domovi, centri za odgoj djece i

  mladeži te ostale udruge i organizacije

  IX-VI

  PODRUČJE RADA AKTIVNOSTI VRIJEME

  8. Stručno usavršavanje

  9. Vođenje dokumentacije o

  radu

  - praćenje i izučavanje stručne literature,

  informiranje i usavršavanje putem seminara,

  stručnih vijeća i razmjena stručnih iskustava.

  - vođenje dnevnika rada

  - vođenje obrazaca za individualni rad s

  učenikom

  - pisanje izvješća o radu socijalnog pedagoga

  - pismena suradnja s centrima za socijalnu skrb i

  ostalim institucijama

  IX-VI

  IX-VI

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  34

  19. SOCIJALNA I ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

  PODRUČJE

  RADA

  SVRHA

  AKTIVNOS

  TI

  AKTIVNOS

  TI

  NOSITELJI

  AKTIVNOST

  I

  KORISNICI

  VREDNOVA

  NJE

  AKTIVNOST

  I

  Sistematski

  pregled 1.

  razreda

  zdravstvena

  zaštita

  učenika

  pregled šk. liječnica učenici 1.

  razreda

  Namjenski

  pregledi

  dati

  dijagnozu pregled šk. liječnica učenici

  Pregled za

  utvrđivanje

  zdravstvenog

  stanja i

  sposobnosti za

  nastavu TZK

  određivanje

  odgovaraju-

  ćeg

  programa

  pregled šk. liječnica učenici

  Cijepljenje

  učenika prema

  programu

  obveznog

  cijepljenja

  zdravstvena

  zaštita

  učenika

  cijepljenje šk. liječnica

  učenici

  završnih

  razreda

  Kontrolni

  pregledi

  prilikom pojave

  zaraznih bolesti

  u školi

  poduzimanje

  protuepidem

  . mjera

  pregledi šk. liječnica učenici

  Savjetovališni

  rad za učenike,

  roditelje i

  profesore

  pomoć

  učenicima,

  roditeljima i

  profesorima

  razgovori,

  predavanja šk. liječnica

  učenici,

  roditelji,

  profesori

  Zdravstveni

  odgoj i

  promicanje

  zdravlja

  edukacija

  učenika i

  profesora

  predavanja,

  grupni rad,

  tribine,

  panoi

  šk. liječnica,

  razrednici,

  nastavnici

  TZK,

  biologije,

  pedagog

  učenici,

  profesori

  Obilasci škole suradnja s

  pedagogom,

  roditeljima,

  razrednicima

  utvrđivanje

  tekuće

  problemati-

  ke

  šk. liječnica učenici,

  profesori

  Timski rad radi

  provođenja

  primjernog

  oblika

  školovanja

  učenika s

  individualnim

  pristupom

  pronaći

  primjereni

  oblik

  školovanja

  za učenike

  dogovori,

  timski rad šk. liječnica

  učenici s

  teškoćama

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  35

  Prisustvovanje

  roditeljskim

  sastancima, NV i

  individualni

  poboljšanje

  suradnje,

  edukacija

  razgovori,

  predavanja šk. liječnica

  roditelji,

  Nastavničko

  vijeće,

  profesori

  20. ŠKOLSKI PREVENTIVNI PROGRAM

  PODRUČJE

  DJELOVANJA SVRHA

  OBLICI

  AKTIVNOSTI

  NOSITELJI

  AKTIVNOSTI

  VRIJEME

  REALIZACIJE

  POKAZATELJI

  USPJEŠNOSTI

  Zdravstvena

  zaštita

  promicanje

  zdravstvene

  zaštite

  pregledi,

  razgovori,

  predavanja,

  grupni rad,

  tribine, panoi

  šk. liječnica,

  pedagog

  9. – 6. mj

  Program

  povećavanja

  sigurnosti u

  školama

  sprečavanje i

  smanjenje

  nasilja,

  osmišljavanje i

  iniciranje mjera

  i aktivnosti

  koje mogu

  pridonijeti

  sigurnosti u

  školi

  razgovori s

  učenicima,

  predavanja,

  sati

  razrednika,

  tribine,

  parlaonice,

  savjetodavni

  rad,

  permanentno

  stručno

  usavršavanje,

  nabavka

  stručne

  literature

  povjerenstvo

  (ravnateljica,

  pedagog,

  nastavnici

  TZK,

  nastavnica

  vjeronauka,

  roditelji

  učenika

  9. – 6. mj

  Program

  suzbijanja

  zlouporabe

  sredstava

  ovisnosti

  smanjenje

  interesa mladih

  za uzimanje

  sredstava

  ovisnosti

  predavanja,

  razgovori,

  susreti s

  poznatim

  sportašima

  Ministarstvo

  unutarnjih

  poslova,

  pedagog,

  socijalni

  pedagog,

  razrednici,

  profesori TZK

  9. – 6. mj

  Opremanje šk.

  knjižnice

  stručnom

  literaturom iz

  oblasti borbe

  protiv sredstava

  ovisnosti

  edukacija

  učenika i

  profesora

  stručno

  usavršavanje

  pedagog,

  knjižničarka,

  razrednici

  9. – 6. mj

  Intenziviranje

  rada postojećih

  INA u školi

  osvijestiti

  učenike o

  važnosti

  provođenja

  slobodnog

  vremena

  razgovori s

  učenicima,

  predavanja

  voditelji INA,

  pedagog,

  razrednici

  9. – 10. mj

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  36

  Individualno i

  grupno

  usavršavanje

  nastavnika

  edukacija

  nastavnika

  grupno i

  individualno

  pedagog,

  profesori

  9. – 6. mj

  Program za

  roditelje

  educiranje

  roditelja o

  opasnostima

  uzimanja

  sredstava

  ovisnosti

  individualni i

  grupni rad s

  roditeljima,

  predavanje za

  roditelje

  pedagog,

  razrednici,

  šk.liječnica

  9. – 6. mj

  Program

  povećanja

  sigurnosti djece

  i mladeži u

  prometu

  promicanje

  prometne

  kulture

  predavanje za

  učenike 1.

  razreda

  Ministarstvo

  unutarnjih

  poslova

  siječanj

  Razvoj vještina

  učenja

  Učenici prvih

  razreda će biti

  upoznati sa

  strategijama i

  načinom

  organizacije

  učenja,

  sistematiziranju

  rada,

  organiziranju

  radnog i

  slobodnog

  vremena.

  Radionice,

  predavanje,

  panoi,

  savjetodavni

  rad

  Pedagoška

  služba i

  razrednici

  10. – 12.

  mjesec

  Putem

  pripremljenih

  evaluacijskih

  listića, usmene

  povratne

  informacije te

  pisanim

  osvrtom

  izvoditeljice

  Razvoj

  komunikacijskih

  vještina u

  prevenciji

  nasilnog

  ponašanja

  Upoznavanje s

  pravilima,

  aspektima i

  temeljnim

  načelima

  komunikacije u

  drugim

  razredima

  Radionice,

  predavanje,

  panoi,

  savjetodavni

  rad

  Pedagoška

  služba i

  razrednici

  10. – 2. mjesec Putem

  pripremljenih

  evaluacijskih

  listića, usmene

  povratne

  informacije te

  pisanim

  osvrtom

  izvoditeljice

  Prevencija

  nasilja u

  mladenačkim

  vezama

  Sprečavanje i

  smanjivanje

  nasilja u

  mladenačkim

  vezama,

  prepoznavanje

  i osvješćivanje

  oblika

  nasilnog

  ponašanja u

  vezama,

  podizanje

  spremnosti na

  traženje

  pomoći u

  trećim

  razredima

  Radionice,

  predavanje,

  panoi,

  savjetodavni

  grupni i

  individualni

  rad

  Pedagoška

  služba i

  razrednici

  10. – 3. mjesec Putem

  pripremljenih

  evaluacijskih

  listića, usmene

  povratne

  informacije te

  pisanim

  osvrtom

  izvoditeljice

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  37

  Savjetovanje u

  karijeri

  Upoznavanje s

  vještinama

  upravljanja

  karijerom

  značajnim za

  nastavak

  obrazovanja

  i/ili

  prelazak na

  tržište rada

  Radionice,

  predavanje,

  informiranje

  Pedagoška

  služba i

  nastavnici

  1.-4. mjesec

  Mjesec borbe

  protiv ovisnosti

  Osmišljavanje i

  iniciranje

  aktivnosti na

  temu

  obilježavanja

  mjeseca borbe

  protiv ovisnosti

  od strane

  učenika i

  učitelja.

  Radionice,

  predavanja,

  sportski

  događaj, info

  pult, debata

  Pedagoška

  služba i

  nastavnici

  Od 15.

  studenog do

  15. prosinca

  Slike info pulta

  Mjesec ljubavi Povećanje

  privrženosti

  školi kroz

  organiziranje

  više slobodnih

  aktivnosti

  unutar škole,

  nastavak akcije

  Zagrli za …;

  što je ujedno i

  prevencija

  nasilnih

  ponašanja,

  stvaranje

  pozitivnog i

  poticajnog

  okruženja u

  školi

  Izrada

  virtualnog

  albuma

  učenika škole,

  panoi, sportski

  događaji

  Pedagoška

  služba i svi

  zaposlenici

  škole

  2. mjesec Na službenim

  stranicama

  škole objavljen

  virtualni album

  učenika

  Obilježavanje

  „Dana

  ružičastih

  majica“ (Pink

  Shirt Day)

  Podići svijest

  učenika o

  problemu

  vršnjačkog

  nasilja

  Izrada

  zajedničke

  fotografije u

  ružičastim

  majicama,

  radionice

  Pedagoška

  služba

  2. mjesec Zajednička

  fotografija u

  ružičastim

  majicama

  Osnivanje

  volonterskog

  kluba

  Veterinarske

  škole

  Poticati

  volonterski rad

  i građanski

  aktivizam;

  osnaživati i

  educirati mlade

  za bolju

  uključenost u

  civilno društvo

  • poticati

  Razvoj baze

  školskih

  volonterskih

  projekata

  Socijalni

  pedagog,

  udruge

  civilnog

  društva

  10.-6. mj

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  38

  suradnju,

  prijateljstvo,

  poznanstva

  21. GRAĐANSKI ODGOJ

  Glavni ciljevi provođenja međupredmetnog povezivanja u području Građanskog odgoja i

  obrazovanja su: približiti školu životu povećavajući zanimanje učenika za aktivno građanstvo,

  promicati društveno odgovorno ponašanje, razvijati neovisno i kritičko promišljanje učenika,

  poboljšati osobnu odgovornost učenika, razvijati solidarnost i empatiju, usvajati vještine važne

  za poštivanje prava drugih, dati priliku učenicima da rade s raznim institucijama i ljudima izvan

  škole, osposobiti učenike za javni nastup, promicati vrijednosti i društvene vještine koje su

  preduvjet mirnog suživota u društvu.

  Važno je osposobiti učenike za budućnost, kada će biti u stanju donositi na znanju utemeljene

  etičke odluke o svijetu i svome mjestu u njemu.

  Škola kroz uspješnu provedbu međupredmetne teme postaje mjesto na kojem se na različita

  mišljenja gleda s poštovanjem i otvoreno.

  Okvirni plan provedbe programa radi stjecanja socijalno-građanske kompetencije

  usmjeren je na tri razine.

  1. Prva razina odnosi se na provedbu Građanskog odgoja i obrazovanja kroz redoviti nastavni

  plan i program svih nastavnih predmeta.

  2. Druga razina obuhvaća cjelokupni život škole, te građanski odgoj čini sastavni dio školskog

  okruženja. U centru je učenik, član razredne i školske zajednice. On, sudjelujući u donošenju

  različitih razrednih i školskih pravila, razvija komunikacijske vještine i građansko razumijevanje

  odgovornosti prema životu zajednice. Posebno mjesto zauzima Vijeće učenika. Ono,

  zahvaljujući sustavnom i poštenom informiranju, daje učenicima mogućnost utjecaja, kao i

  mogućnost da uvide svoju odgovornost sudjelujući u rješavanju onih pitanja koja su bitna za

  njihove interese i svakodnevni život škole. Vijeće učenika uživa potporu vodstva škole. U

  skladu sa Statutom, Vijeće učenika zastupa učenička prava i interese, te pridonosi razvoju

  njihove odgovornosti. Svoju ulogu Vijeće učenika ostvaruje kroz različite programe, ovisno o

  mogućnostima i trenutnim interesima učenika. Kodeks i pravila ponašanja u školi izrađuje se na

  osnovi razmjene mišljenja s učeničkim tijelom, vodeći računa da su sve grupe učenika u cijelosti

  zastupljene, te da učenici imaju odgovornost za provedbu pravila. Uključivanje svih u planiranje

  i provođenje kodeksa ponašanja osigurava: sigurnost, red i poštivanje. Aktivno Vijeće učenika

  pomaže poticanju dobrih inicijativa, organiziranju društvenih zbivanja, izgradnji školske kulture.

  Ova razina obuhvaća i aktivnosti vezane uz obilježavanje značajnih datuma, događaja, kao i

  uređenje panoa i prostora škole u predblagdanskom razdoblju.

  3. Treću razinu stjecanja socijalno-građanske kompetencije čine projekti. Oni se planiraju u

  okvirima nastavne godine, a imaju oblik izvannastavne aktivnosti. Tu je riječ o

  interdisciplinarnim aktivnostima i međupredmetnom povezivanju. Projekti su neovisna

  istraživanja učenika o pojedinim temama tijekom dužeg razdoblja, a na kraju imaju završni

  proizvod. Oni pomažu učenicima da uvide vezu između svog školovanja i svijeta koji ih

  okružuje. Program projektne nastave međupredmetnog područja Građanski odgoj i obrazovanje

  je program koji u središtu ima vrijednosti, a naglasak je na pravima učenika i njihovim

  odgovornostima, aktivnom sudjelovanju, poštivanju različitosti, razvijanju humanosti i

  solidarnosti.

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  39

  Naziv Građanski odgoj

  Polaznici: Učenici od prvog do četvrtog razreda

  Profesor Svi profesori

  Ciljevi 1. Upoznati se s programom međupredmetnih i interdisciplinarnih

  sadržaja građanskog odgoja i obrazovanja.

  2. Podijeliti stručna vijeća s ciljem izrade izvedbenog školskog programa

  građanskog odgoja.

  3. Zajednički planirati i programirati ishode i teme građanskog odgoja

  pronalaženjem i usklađivanjem međupredmetnih poveznica u pojedinim

  predmetima (nastavnim jedinicama) i izvanučioničkim aktivnostima.

  4. Jednom mjesečno na satu razrednika razgovarati s učenicima o

  njihovim postignućima iz g.o. kroz razne predmete.

  Način realizacije: Učenička mapa osobnog razvoja i razredna mapa.

  Namjena: Priprema i osposobljavanje učenika za oživotvorenje svih ustavnih

  odredbi i kompetencija građanina RH za općeprofesionalno znanje i

  strukovno znanje i vještine.

  Vrijeme realizacije: Tijekom godine

  Troškovnik: Troškovi kupnje razrednih mapa

  Način vrednovanja i

  korištenje rezultata:

  Po završetku nastavne godine izvršiti evaluaciju.

  Korištenje rezultata

  vrednovanja:

  Rezultati vrednovanja mogu se koristiti kao poticaj za daljnje razvijanje i

  uključivanje ovakvih oblika nastave.

  22. UVOĐENJE NASTAVNIKA POČETNIKA

  Uvođenje nastavnika početnika u samostalan rad sadrži:

  - upoznavanje ustrojstva i djelatnosti škole te njene uloge u odgojno-obrazovnom

  sustavu

  - osposobljavanje za ostvarivanje svih etapa pedagoškog procesa (planiranje,

  programiranje i izvođenje nastave)

  - uspostavljanje kvalitetne komunikacije sa svim subjektima odgojno-obrazovnog rada

  (nastavnicima, učenicima, roditeljima, stručnim suradnicima, ravnateljem i stručnim tijelima u

  školi)

  - upoznavanje zakona i provedbenih propisa kojima je reguliran život i rad škole

  - upoznavanje pripravnika s Pravilnikom o polaganju stručnih ispita nastavnika srednjih

  škola

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  40

  23. PLAN PERMANENTNOG STRUČNOG USAVRŠAVANJA

  Stručno usavršavanje, odnosno permanentno obrazovanje i realizacija zadataka na

  unapređivanju odgojno-obrazovnog rada obuhvaća:

  - praćenje najnovije stručne literature, časopisa i drugih publikacija

  - prisustvovanje tribinama i raspravama o aktualnim temama iz odgojno-obrazovne

  prakse

  - prisustvovanje seminarima i savjetovanjima o suvremenim težnjama u didaktici i

  metodici određenih predmeta i područja

  - priprema i organizacija oglednih i stručnih predavanja

  - rasprava o novim zakonskim propisima

  - aktivno sudjelovanje na stručnim vijećima u razmjeni radnih iskustava i dogovora o

  primjeni inovacija u radu

  - stručno usavršavanje putem "okruglih stolova" koje se ostvaruje s manjom skupinom

  sudionika koji su u problematiku podjednako dobro upućeni, a poželjno je da su pripadnici

  različitih struka i da interdisciplinarno pristupaju problemu

  - prisustvovanje seminarima u organizaciji Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa

  U organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje predviđena su dva stručna skupa za

  nastavnike veterinarske grupe predmeta prema Katalogu stručnih skupova za šk. god.

  2017./2018.

  24. PLAN RADA STRUČNIH VIJEĆA

  PLAN RADA STRUČNOG VIJEĆA NASTAVNIKA OPĆIH PREDMETA

  Sadržaj rada Planirano vrijeme Nositelj

  Dogovor o tematskom rasporedu listopad 2017. voditelj stručnog vijeća rada stručnog vijeća u tekućoj

  školskoj godini

  Pravilnik o vrednovanju i ocje- studeni 2017. članovi stručnog vijeća njivanju učenika prosinac 2017.

  Problem izostajanja učenika veljača 2018. pedagog i članovi stru- s nastave čnog vijeća

  Komuniciranje s učenicima ožujak 2018. članovi stručnog vijeća i rješavanje konfliktnih situacija

  Čimbenici uspješnog učenja svibanj 2018. članovi stručnog vijeća i kreativno izražavanje učenika

  Tekuća pitanja, briga o prostoru, lipanj 2018. članovi stručnog vijeća poboljšanje radnih uvjeta

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  41

  PLAN RADA STRUČNOG VIJEĆA NASTAVNIKA STRUKOVNIH PREDMETA

  Plan se temelji na neprestanom usavršavanju nastavnika u smislu postizanja što boljih

  rezultata u nastavnom procesu,realizaciji vježbi i praktične nastave.

  Prema planu Stručno vijeće sastaje se jednom mjesečno, a i češće ukoliko se ukaže

  potreba (eventualno na zahtjev člana stručnog vijeća).

  RUJAN

  - izbor voditelja Stručnog vijeća - izrada plana i programa za tekuću školsku godinu - analiza nastavnog plana i programa (vježbe, praktična nastava

  i u svezi s tim zaduženja nastavnika struke)

  - analiza izvedbenih programa koji sada moraju imati istaknuti cilj i svrhu svake nastavne cjeline (kvalitetniji izvedbeni programi koji

  rasterećuju učenike)

  - priprema dvodnevnog seminara za nastavnike struke i izlaganje nastavnika nakon njihovog sudjelovanja na seminaru

  LISTOPAD

  - iskazivanje potreba za nastavnim pomagalima, te potrebe potrošnog materijala za izvođenje demonstracijskih pokusa i laboratorijskih

  vježbi

  - iskazivanje potreba za nabavom nove stručne literature i časopisa - održavanje oglednih predavanja iz kojih je vidljivo rasterećenje

  učenika

  - dogovori s profesorima općeobrazovnih predmeta (fizika, kemija, biologija) o minimumu znanja iz spomenutih predmeta, koji je

  potreban veterinarskom tehničaru

  - izbor predstavnika nastavnika struke koji će sudjelovati u radu županijskog stručnog vijeća

  - obilježavanje Dana škole 4. listopada

  STUDENI

  - posjet izložbi pasa i mačaka

  PROSINAC

  - predlaganje tema za Završni rad i njihov odabir

  - predlaganje pitanja iz strukovnih sadržaja (znanja i vještina) za

  Završni rad

  - predlaganje članova Ispitnog odbora za Završni rad - održavanje stručne prakse (praktično izvršenje Završnog rada)

  tijekom zimskih praznika

  SIJEČANJ

  - analiza rezultata uspjeha na kraju prvog polugodišta - suradnja s pedagoškom službom Škole

  VELJAČA

  - stručna pomoć nastavnicima predmeta koje učenici teže savladavaju

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  42

  - analiza Zakona o veterinarstvu – jedan nastavnik će referirati novine

  OŽUJAK

  - realizacija jednodnevnih stručnih ekskurzija predviđenih nastavnim planom i programom (Križevci,)

  TRAVANJ

  - prijedlog tema za seminar koji će organizirati Ministarstvo znanosti, obrazovanja u svrhu permanentnog stručnog i pedagoško-

  psihološkog usavršavanja nastavnika struke u kolovozu, dakle prije

  početka nove nastavne godine

  - imenovanje Ispitnih komisija za obranu Završnog rada - uređenje kabineta struke, moguća izložba učeničkih radova

  SVIBANJ

  - dogovor o zaključivanju ocjena na obrani Završnog rada (opći stav za sve tri ispitne komisije)

  - detaljne pripreme za obranu Završnog rada - dogovor o jednodnevnim ekskurzijama na kraju nastavne godine

  25. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA KULTURNE

  DJELATNOSTI ŠKOLE

  - Posjet zagrebačkim muzejskim prostorima i njihovim izložbama tematski vezanim za

  upoznavanje povijesno-kulturne baštine Hrvata.

  - Obilazak kulturno povijesnih spomenika grada Zagreba

  - Praćenje repertoara zagrebačkih kazališta te posjet predstavama čiji sadržaj odgovara

  aktualnim trenucima i sadržajima koji su tematski vezani za nastavni plan i program.

  - Praćenje stručnih, prigodnih predavanja koja pridonose općem obrazovanju i kulturi

  mladog čovjeka

  .

  - Organiziranje i provođenje prigodnih priredbi posvećenih državnim obljetnicama,

  vjerskim praznicima i Danu škole.

 • Godišnji plan i program rada šk.god. 2017./2018.

  43

  26. PLAN I PROGRAM RADA ŠKOLSKOG ISPITNOG POVJERENSTVA

  Članovi Školskog ispitnog povjerenstva za 2017./2018. školsku godinu su:

  1. Andrea Djurdjević 2. Božidar Lazarin 3. Ines Davila Capak

  4. Ivana Tomaš Vince

  5. Ivana Blažić

  6. Barica Udovčić

  7. Dragica Kovačić

  U skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju i Pravilnikom o polaganju državne mature

  Veterinarska škola donosi Plan i program rada Ispitnog povjerenstva:

  1. Upoznaje učenike završnih razreda s Pravilnikom o polaganju državne mature 2. Vrši preliminarni popis učenika za polaganje ispita i dostavlja Centru 3. Surađuje s roditeljima u pružanju potrebnih informacija 4. Pruža sve potrebne informacije nastavnicima koji pripremaju učenike za maturu 5. Pomaže ispitnom koordinatoru 6. Kontrolira bazu podataka o u