godišnji plan i program rada – 2013.14

of 57 /57
1 GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA ZA ŠKOLSKU GODINU 2013./2014. VARAŽDIN, 30. rujna 2013. godine

Upload: dokiet

Post on 01-Feb-2017

239 views

Category:

Documents


9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: godišnji plan i program rada – 2013.14

1

GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

ZA ŠKOLSKU GODINU 2013./2014.

VARAŽDIN, 30. rujna 2013. godine

Page 2: godišnji plan i program rada – 2013.14

2

OSNOVNI PODACI O GLAZBENOJ ŠKOLI U VARAŽDINU

Naziv: GLAZBENA ŠKOLA U VARAŽDINU

Adresa: Kapucinski trg 8, 42000 Varaždin

Izdvojeni odjel: Područni odjel u Lepoglavi,

Hrvatskih pavlina 42, Lepoglava

Broj telefona: 042/213-123, broj telefaxa: 042/213-715

Županija: Varaždinska županija

e-mail: [email protected]

[email protected]

[email protected]

Broj učenika u školskoj godini 2013./2014.:

BROJ UČENIKA BROJ RAZREDNIH ODJELA

OGŠ 319 25

SGŠ 232 20

PODRUČNI ODJEL 36 6

PREDŠKOLSKI PROGRAMI 39 4

UKUPNO 626 55

Broj djelatnika u školskoj godini 2013./2014.:

Ukupno od ukupnog u

P.O. Lepoglava

od ukupnog

vanjski suradnici

Nastavnici

teoretskih glazbenih predmeta 16 1 0

Nastavnici

individualne nastave 63 4 7

Nastavnici

općeobrazovnih predmeta 13 0 0

Ostali djelatnici 11 0 0

UKUPNO 103 5 7

V.d. ravnatelja Škole: mr.sc. Davor Matačić

Voditeljica Područnoga odjela u Lepoglavi: Sandra Šincek, prof.

Predsjednica Školskog odbora: Tatjana Kreč, mag.oec.

Predsjednik Vijeća roditelja: Nenad Resnik

Predsjednica Vijeća učenika:Klara Zečević Bogojević

Page 3: godišnji plan i program rada – 2013.14

3

Na temelju članka 28. i članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj (NN

87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12 i 94/12) te članka 36. Statuta

Glazbene škole u Varaždinu Školski odbor Glazbene škole u Varaždinu na 9. sjednici donosi:

Godišnji plan i program rada

Glazbene škole u Varaždinu

za šk. god. 2013./2014.

1) UVJETI RADA

Glazbena škola u Varaždinu ( u daljnjem tekstu: Škola ) jedna je od najstarijih

glazbenih škola u ovom djelu Europe, koja je kroz gotovo 190 godina djelovanja ostvarila

vrlo zapažene odgojno-obrazovne rezultate.

Zbog značajne uloge u glazbenom obrazovanju i zbog intenzivne kulturne i javne

djelatnosti Škola je primila više društvenih priznanja: među ostalima i Orden zasluge za narod

sa zlatnom zvijezdom (1968. godine ), Plaketu Grada Varaždina (1998. godine ) te Nagradu

za doprinos ugledu i promociji Varaždinske županije u zemlji i svijetu ( 2000. godine ).

U odgojno-obrazovnoj strukturi Škola objedinjuje predškolski uzrast ( predškolski zbor,

početnički solfeggio, mala škola blok flaute i mala škola violine ), osnovnoškolski uzrast

( instrument sa solfeggiom i teorijom glazbe, I.-VI.raz. OGŠ ) te srednjoškolski uzrast

( IV. stupanj glazbenoga obrazovanja za zanimanja glazbenik: klavirist, violinist, violist,

violončelist, kontrabasist, gitarist, oboist, flautist, klarinetist, saksofonist, fagotist, rogist,

trubač, trombonist, tubist, udaraljkaš, harmonikaš, pjevač, teorijski smjer i orguljaš – stručna i

općeobrazovna nastava ).

Škola je registrirana kao ustanova predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog

glazbenog odgoja i obrazovanja sa zajedničkom administrativno-tehničkom službom za

osnovnu i srednju školu te za Područni odjel u Lepoglavi.

Zbog specifičnosti i prepoznate kvalitete glazbenog obrazovanja, posebno u srednjoj

školi, ističemo da su odgojno-obrazovnom djelatnošću Škole obuhvaćeni učenici iz čak pet

županija Republike Hrvatske.

2) PROSTORNI I TEHNIČKI UVJETI

Škola je smještena u kasnobaroknu zgradu Palače Erdődy, nepokretno kulturno dobro

pod zaštitom Ministarstva kulture, čime su ostvareni gotovo svi preduvjeti za visokokvalitetno

održavanje nastave.

Škola djeluje na dvije lokacije: sjedište u Varaždinu i Područni odjel u Lepoglavi:

1) – sjedište: Kapucinski trg 8, Varaždin - školski prostor je veličine 3.350 m2

neto

površine. Od toga učionički prostor zauzima 2.574,85 m2 površine i obuhvaća trinaest

razrednih učionica, četrdesetak učionica za individualnu nastavu, šest vježbaonica te dvije

koncertne dvorane.

Page 4: godišnji plan i program rada – 2013.14

4

U posljednje vrijeme Škola koristi i novouređene prostore južnog djela dvorišne

zgrade gdje se nalaze tri učionice za individualnu nastavu te četiri učionice za teoretsku i

općeobrazovnu nastavu.

U prostorima Škole smještene su i knjižnica, nototeka, fonoteka i arhiva Škole.

Unatoč spomenutom broju učionica zbog sve večeg broja učenika i rada u pretežito

poslijepodnevnoj smijeni, trenutno korišteni prostori ne zadovoljavaju sve potrebe za

visokokvalitetnom nastavom zbog čega će se ove školske godine morati započeti sa

preuzimanjem kompletne dvorišne zgrade koju još uvijek koristi Caritas Varaždinske

biskupije.

Nastavu tjelesne i zdravstvene kulture zbog nedostatka vlastite sportske dvorane

učenici Škole pohađaju u sportskoj dvorani Prve Gimnazije u Varaždinu, a nastavu

informatičke pismenosti u kabinetima Prve Gimnazije u Varaždinu.

Sve ostale općeobrazovne predmete učenici pohađaju u prostorima Škole što

predstavlja značajan iskorak u smislu kvalitetnijeg izvođenja i organizacije nastave u cijelini.

2) - u Područnom odjelu u Lepoglavi nastava se odvija u sklopu OŠ "A.Starčević",

Lepoglava, Hrvatskih pavlina 42 - školski prostor je veličine 75 m2

neto površine. Od toga

učionički prostor zauzima 60 m2 površine i obuhvaća jednu razrednu učionicu i tri učionice

za individualnu nastavu. Za potrebe školskih produkcija koristi se glavni hol osnovne škole te

prostori Turističko kultuno-informativnog centra u Lepoglavi.

Zbog specifičnosti glazbenog obrazovanja navedeni prostori nisu odgovarajući te se već

nekoliko godina pokušava postići dogovor s gradskim čelnicima grada Lepoglave o

premještanju Škole u veće i kvalitetnije prostore.

Unatoč nabavci niza puhačih i gudačkih instrumenata, gumbnih harmonika visoke

kvalitete, novog koncertnog klavira te deset novih polukoncertnih klavira i ostale opreme,

didaktičkog materija i nota unazad nekoliko godina, postojeći fond glazbala ne zadovoljava u

potpunosti potrebe Škole, te Škola, ovisno o svojim financijskim mogućnostima, svake godine

kupuje nova glazbala, nastavnu opremu i note.

Ovim su planom i programom utvrđene odjelne potrebe za novim glazbalima,

nastavnim pomagalima i pedagoškom literaturom u školskoj godini 2013./2014.:

ODJEL ZA KLAVIR

Nabava notne literature

Notna literatura će se nabavljati prema potrebama nastavnika.

Nabava zvučnih uređaja i zapisa

Zvučni materijali će se nabavljati prema potrebi odjela.

Održavanje instrumenata

Potrebno je osigurati redovno održavanje, ugađanje i popravak instrumenata na cijelo

odjelu, te ugraditi nove ovlaživače u klavire zbog dotrajalosti starih.

Page 5: godišnji plan i program rada – 2013.14

5

Ostale potrebe

- odvlaživač prostorije ( električni )

- uljni radijator ili električna grijalica

- tepih ( jedan veliki )

- 2 klavirska stolca ( smeđi i crni )

- stolac ( uredski, anatomski )

- stalak za papire

- kutija za olovke

- grafitne olovke

- 7 metronoma

- nova kvaka na vratima

- zidni sat

- klavirska pedalna klupica za noge

( Piano pedal extender PE – 2 )

ODJEL ZA GUDAČKE INSTRUMENTE

Nabava notne literature

Notna literatura će se nabavljati prema potrebama nastavnika.

Nabava zvučnih uređaja i zapisa

Zvučni materijali će se nabavljati prema potrebi odjela.

Održavanje instrumenata

Potrebno je osigurati redovno održavanje instrumenata te po potrebi.

Nabava opreme po instrumentima

Violina

Polovinske violine – komplet 6 kom

Četvrtinske violine – komplet 5 kom

Polovinska gudala za violinu 10 kom

Tročetvrtinska gudala za violinu 10 kom

Cijela gudala za violinu 5 kom

Kutije za cijelu violinu 5 kom

Žice za violinu E-20 kom

A-15 kom

D-10 kom

G-10 kom

Žice za osminsku violinu - komplet 3 kom

Žice za četvrtinsku violinu – komplet 3 kom

Mostići za polovinsku violinu 10 kom

Mostići za tročetvrtinsku violinu 10 kom

Viola

Gudala za violu 2 kom

Page 6: godišnji plan i program rada – 2013.14

6

Violončelo

Violončelo 1 kom

Tročetvrtinsko violončelo 1 kom

Žice za violončelo – Thomastik „Spirocore“ A-3 kom

D-5 kom

G-3 kom

Kontrabas

Gudala za kontrabas 2 kom

Konjić 2 kom

Nogica za kontrabas 1 kom

Žice za kontrabas – komplet 2 kom

ODJEL ZA GITARU I TAMBURE

Nabava notne literature

Leopold-Bradić: Škola za tambure kvartni G sustav - 2 kompleta

Ostala notna literatura će se nabavljati prema potrebama nastavnika.

Nabava zvučnih uređaja i zapisa

Zvučni materijali će se nabavljati prema potrebi odjela.

Održavanje instrumenata

Potrebno je osigurati redovno održavanje instrumenata te po potrebi.

Nabava opreme

- 5 koncertnih gitara s koferom

- 40 kompleta žica za gitaru

- 5 klupica za nogu

- 5 stalaka za gitaru na nogu

- 5 stalaka za gitaru

- 3 električne grijalice

- Hrvatski grb 3 komada

- Digitalni metronom 5 komada

- Notni stalci 15 komada

- Tamburaški brevijar 2 komada

- Trzalice trokutaste 20 komada

- Žice za tamburu 30 komada

Page 7: godišnji plan i program rada – 2013.14

7

ODJEL ZA PUHAČKE INSTRUMENTE

Nabava notne literature po instrumentima

Trombon

note za kvartet trombona

Oboa J. Sellner: Methode pour Hautbois

K. Mille: 20 studija za obou

H. Brod: Etide

A. M. R. Barret: 1. partie

A. Tolksdorf, F. Rösler: Schule für Oboe I

Saksofon

J.Demersseman - Fantasia

M. Mule - 18 Etudes apres Berbiguer

J. M. Londeix - Playing the Saxophone Vol. 1, Vol.2 i Vol.3

H. Prati - 29 Etudes progressives

G. Lacour - 50 Etudes faciles et progressives (1 i 2 dio)

H. Klose - 25Etudes de mecanisme

Ostala notna literatura nabavljat će se prema potrebama predmetnih nastavnika.

Nabava zvučnih uređaja i zapisa

Zvučni materijali će se nabavljati prema potrebi odjela.

Održavanje instrumenata

Potrebno je osigurati redovno održavanje instrumenata te po potrebi.

Nabava opreme po instrumentima

Tuba

F-tuba (u rangu modela: B&S 5099/2/w)

Eufonij (u rangu modela B&S 3042-L)

Usnik Romera brass-Mel Culbertson br. 3

Flauta

Dva metronoma

Flauta 271 Yamaha

Trombon

Usnik za trombon Yamaha - 51L 2 kom.

Trombon - za početnike (dječji model)

Popravak već postojećeg školskog trombona

Slide-O-mix - ulje za trombon 4 kom.

Page 8: godišnji plan i program rada – 2013.14

8

Klarinet

3 usnika za B klarinet „Vandoren M30“

2 plastična klarineta „Yamaha“, osnovni model

15 kutija piskova Vandoren br. 2½, 3, 3½

3 paketa naljepnica za usnik

Truba

1 truba srednje klase

ulja (Fast, Yamaha, Bach)

1 Esb klarinet za puhački orkestar

stalci za note za puhački orkestar

Saksofon

Alt saksofon sa usnikom

Sopran saksofon sa usnikom

Tenor sax (u orkestru se koriste 2)

Bariton (koristi se za potrebe kvarteta, puhačkog orkestra)

Piskovi za Sopran Vandoren classic jačine 3, Tenor Vandoren vlassic jačine 3,5 i

Bariton Vandoren classic jačine 3,5 i 4

Fagot

1 fagot

ODJEL ZA HARMONIKU, ORGULJE I UDARALJKE

Nabava notne literature po instrumentima

Orgulje

1. Georg Muffat: Toccate (zbirka “Apparatus musico – organisticus”)

2. Derek Bourgeois: Serenade op. 22 (za orgulje)

Udaraljke

1. Methode de Caisse Claire 1 by Gert Bomhof Izdavač: De Haske

2. Methode de Percussions a Clavier 1 by Gert Bomhof Izdavač : De Haske

3. Friedman, David: Vibraphone Technique ; Percussion Brandt

4. Gomez, Alice/Rife, Marilyn: Rain Dance for Marimba; Percussion Brandt

5. PIECES CLASSIQUES POUR PERCUSSION ET PIANO VOL.1 ; Billaudot

6. Ney Rosauro: 10 Beginning Studies for Multiple Percussion; Propercussao

7. Brown, Thomas: Multitudes: Percussion Brandt

8. Multitudes, multiple percussion solos

Composer: edited by Andrew M. Bliss

Publisher: Innovative Percussion, Inc.

9. Rademakers, Frank: Three Multipercussion Solos; Percussion Brandt

Harmonika

Prema potrebama odjela

Nabava zvučnih uređaja i zapisa

Zvučni materijali će se nabavljati prema potrebi odjela.

Page 9: godišnji plan i program rada – 2013.14

9

Održavanje instrumenata

Potrebno je osigurati redovno održavanje instrumenata te po potrebi.

Nabava opreme po instrumentima

Orgulje

Elektronske orgulje s 3 manuala i pedalom

Udaraljke

Vibrafon

Kastanjete

Blokovi - razni

Činele

Harmonika

Elektronska harmonika Roland : FR-3xb sa odgovarajućima pojačalom i zvučnikom

za potrebe orkestra i izvođenje individualne nastave

Ostalo

Udaraljke - podrum

OPNE za bubnjeve :10 inča x2, 12 x2, 13x1, 14x3, snare resonance 14 inča, 16x2, 20

inča za bas bubanj x 1

za timpane : 32, 26, 29, 23 inča

navlaka ( zaštita) za marimbu

stalci za činele i razni hardver ( držači i sl.)

palice za timpane, palice za marimbu , palice za ksilofon

šarafi i matice

popravak i štimanje instrumenata

tri elektronska metronoma

tepih za drugu (manju) prostoriju, spužve ( zvučna izolacija) za obje prostorije

okrečiti obje prostorije

popraviti ulazna vrata u prostoriju

lokoti za ormare

ODJEL ZA TEORIJU GLAZBE

Nabava notne literature 1. I. Golčić: Solfeggio za I pr - 5 kom.

2. I. Golčić: Solfeggio za II pr – 5 kom.

3. L. Loginova-H. Brković: Solfeggio za 1. razred OGŠ – 10 kom.

4. Notni materijal za nastupe zbora

J. K. Vanhal: Misa u C-duru, partitura i dionice

i ostalo prema tekućim potrebama za nastupe

Page 10: godišnji plan i program rada – 2013.14

10

Nabava zvučnih uređaja i zapisa

Zvučni materijali će se nabavljati prema potrebi odjela.

Održavanje instrumenata

Potrebno je osigurati redovno održavanje instrumenata te po potrebi.

Nabava opreme

klavinova za nastavu solfeggija u podrumu (napomena: instrument koji je do sada

korišten preuzet je za potrebe korepeticije udaraljki)

pijanino primjeren potrebama nastave u učionici 14

popravak klavinove u učionici 18 (Caritas)

štimanje svih pijanina

zvučnici za CD-player za sve učionice

korekcija signala za internet u učionici 13

popravak prozora u sobama 13, 14 i 15

bojenje zidova učionica u Caritasu

ODJEL ZA SOLO PJEVANJE

Nabava notne literature albumi autora XX:st.

Album F. Mendelssohna

Album baroknih arija

Ostala notna literatura nabavljat će se prema potrebama.

Nabava zvučnih uređaja i zapisa

Zvučni materijali će se nabavljati prema potrebi odjela.

Održavanje instrumenata

Potrebno je osigurati redovno održavanje instrumenata te po potrebi.

Nabava opreme

Klavir za sobu 102

Klupica za klavir za sobu 102

2 stalka za note

3 lampice za note na klaviru

Page 11: godišnji plan i program rada – 2013.14

11

ODJEL ZA OPĆEOBRAZOVNU NASTAVU

Nabava materijala po predmetima

Hrvatski jezik

1. Dragica Dujmović-Markusi, FON-FON 1, FON FON 2, FON FON 3 i FON FON

4 : udžbenik i radna bilježnica hrvatskoga jezika za 1., 2., 3., 4. razred gimnazije i

PRIRUČNIK ZA NASTAVNIKE

2. Šifra: 021767

Autor: BOUŠA, GAZZARI, GAZZARI

ESEJI 2012., vježbenica

3. Šifra: 050760

Autor: ČUBRIĆ, GABELIĆ, KURTAK

UČIMO HRVATSKI JEZIK 1-4, priručnik za nastavnike

4. Šifra: 021995

Autor: BOUŠA, GAZZARI, GAZZARI

HRVATSKI JEZIK NA DRŽAVNOJ MATURI

5. Šifra: 021747

Autor: GAZZARI, GAZZARI

MATURA +

Dodatni obrazovni materijal za državnu maturu za četverogodišnje srednje

strukovne škole Priručnik

TZK

1. sportska oprema (rekviziti) (iznos cca. 2.000 kn)

2. trenirka i patike

Engleski jezik

1. Knjiga: Taboos and Issues, autori: Richard MacAndrew i Ron Martinez

2. Zemljopisna karta SAD-a

3. Željko Bujas: Hrvatsko-engleski rječnik (2x)

4. Željko Bujas: Englesko – hrvatski rječnik (2x)

Talijanski jezik

1. Zemljopisna karta Italije

2. M. Deanović – J. Jernej: Talijansko-hrvatski rječnik (2x)

3. M. Deanović – J. Jernej: Hrvatsko-talijanski rječnik (2x)

Filozofija

1. Bryan Magee : "Povijest filozofije" , Mozaik knjiga

2. Danko Grlić : "Leksikon filozofa" , Naprijed

3. Bertrand Russell : "Mudrost Zapada" , Marjan tisak

Vjeronauk

Udžbenik za 4. razred srednje škole

Page 12: godišnji plan i program rada – 2013.14

12

PODRUČNI ODJEL U LEPOGLAVI

Nabava notne literature Notna literatura nabavljat će se prema potrebama.

Nabava zvučnih uređaja i zapisa

Zvučni materijali će se nabavljati prema potrebi odjela.

Održavanje instrumenata

Potrebno je osigurati redovno održavanje instrumenata te po potrebi.

3) PLAN OBNOVE I IZGRADNJE

Proteklih godina u potpunosti je obnovljeno južno i istočno pročelje palače, a ove

školske godine planira se obnova zapadnog pročelja u suradnji s Varaždinskom županijom i

Ministarstvom kulture Republike Hrvatske čime bi vanjske vizure palače Erdődy dobile svoj

konačan izgled.

Nadalje, izrađena je kompletna projektna dokumentacija i građevinska dozvola za

sanaciju, adaptaciju i dogradnju dvorišne zgrade (koju još uvijek koristi Caritas), te su

završeni radovi na južnom krilu zgrade kako bi se stvorili svi potrebni preduvjeti za prelazak

Škole na rad u jednoj smjeni.

4) STANJE ŠKOLSKOG OKOLIŠA I PLAN UREĐIVANJA

Školski okoliš veličine je cca. 3.000 m2. Od toga je jedan dio, koji se redovito održava

i uređuje, a drugi dio zbog nedovršenosti zgrade nije moguće urediti. Nakon obnove zapadnog

pročelja i dvorišne zgrade (vidi točku 3) planira se i konačno uređenje samog dvorišta Škole.

Škola ne posjeduje igralište, sportsku dvoranu ni druge vanjske uređene površine za

boravak učenika.

5) DJELATNICI ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2013./2014.

a) PODACI O ODGOJNO-OBRAZOVNIM DJELATNICIMA

Osnovna značajka stručne strukture nastavnika je visokostručno obrazovanje,

po čemu spadamo među rijetke glazbene škole u Republici Hrvatskoj.

Page 13: godišnji plan i program rada – 2013.14

13

red

. b

r.

prezime i ime godina

rođenja

God.

staža zanimanje

stručna

sprema

predmet

1. Augustinović Borna 1988. 2 bacc. udaraljki VŠS udaraljke

2. Avar Silvija 1968. 19 prof. eng. i talij. jez. VSS talijanski i engleski jezik

3. Bastalec Saša 1980. 10 prof. harmonike VSS harmonika, komorna glazba

4. Bašnec Valentina 1965. 13 prof. harmonike VSS harmonika, komorna glazba

5. Bobić Lidija 1968. 19 prof. violine VSS violina i komorna glazba

6. Bontek Jasminka 1958. 29 prof. klavira VII/2 klavir i korepeticija

7. Borščak Miroslav 1958. 28 prof. glaz. kulture VSS solfeggio

8. Brđanović Davor 1966. 25 prof. klavira VSS klavir i korepeticija

9. Cvrtila Lana 1985. 2 mag.mus. - klavir VSS klavir i korepeticija

10. Cvrtila Tomislav 1986. 2 mag. glaz. pedagogije VSS

tambure, solfeggio, zbor, poč. solfeggio,

teorija glazbe

11. Čanžar Sanja 1969. 18 prof. solopjevanja VSS solo pjevanje i komorna glazba

12. Dubovečak Želimir 1977. 10 prof. klarineta VSS klarinet i komorna glazba

13. Dukši Romina 1982. 5 prof. povijesti umjetn. VSS likovna umjetnost

14. Đidara Lidija 1974. 15 prof. teor. glaz. pred. VSS solfeggio

15. Eldan Petar 1963. 26 prof. klavira VSS klavir i korepeticija

16. Geci Valentina 1978. 8 prof. solo pjevanja VII/2 solo pjevanje i komorna glazba

17. Gluhak Davor 1962. 27 prof. violončela VSS violončelo

18. Godec-Vinceković Ivana 1974. 17 prof. klavira VSS klavir i korepeticija

19. Grabar Anja 1990. 0 prof. klavira VSS klavir i korepeticija

20. Grabar Narcis 1966. 23 prof. klavira VSS klavir i korepeticija

21. Gradečak Melanija 1980. 9 prof. flaute VSS flauta, komorna glazba

22. Greguraš Mladen 1979. 9 prof. vjeronauka VSS vjeronauk

23. Gušić Janko 1973. 4 prof. tjelesne kulture VSS tjelesna kultura

24. Harjač Patricija 1980. 5 prof. hrvatskog jezika VSS hrvatski jezik

25. Horvat Petra 1983. 1 mag. mus. - saksofon VSS saksofon, komorna glazba

26. Hreljanović Darija 1957. 27 prof. solopjevanja VSS solo pjevanje, komorna glazba

27. Ilčić Dorotea 1970. 19 prof. solopjevanja VSS solo pjevanje, komorna glazba

28. Imbrišak Natalija 1967. 20 prof.orgulja VSS orgulje, komorna glazba, liturgijsko sviranje

29. Ivančan Nikolina 1982. 8 prof. klavira VSS klavir i korepeticija

30. Jagec Izak 1986. 3 prof. klavira VSS klavir i korepeticija

31. Jergan Vlatka 1976. 14 prof. flaute VSS flauta, komorna glazba

32. Knapić Janja 1983. 8 prof. klavira VSS klavir i korepeticija

33. Kolar Ivan 1985. 6 prof. klavira VSS klavir i korepeticija

34. Košćak Domagoj 1987. 2 prof. klavira VSS klavir i korepeticija

35. Košić Tea 1986. 2 prof. psihologije VSS psihologija

36. Križanić Kristina 1978. 9 prof. teor. glaz. pred. VSS

harmonija, sviranje partitura, polifonija,

orgulje, komorna glazba

37. Križanić Petar 1979. 6 prof. fagota VSS fagot

38. Krobot Predrag 1973. 13 prof. glazbene kulture VSS solfeggio

39. Krznar Ivana 1985. 4 prof. teor. glaz. pred. VSS solfeggio, harmonija, sviranje partitura

40. Kyun Petrić Ana Marija 1967. 14 prof. klavira VSS klavir i korepeticija

41. Leljak- Petković Vesna 1964. 25 prof. klavira VSS klavir i korepeticija

42. Levanić Stjepan 1957. 29 prof. flaute VSS flauta i komorna glazba

Page 14: godišnji plan i program rada – 2013.14

14

red

. b

r.

prezime i ime godina

rođenja

God.

staža zanimanje

stručna

sprema

predmet

43. Ljubić Danijel 1979. 10 prof. klavira VII/2 klavir i korepeticija

44. Magdalenić Maja 1988. 1 mag.mus. – klavir VSS klavir i korepeticija

45. Majnarić Maja 1978. 9 prof. njem. jezika VSS njemački jezik

46. Maričić Nataša 1960. 24 prof. teor. glaz. pred. VSS povijest glazbe

47. Matišić Dragutin 1956. 31 prof. violine VSS violina, viola, komorna glazba

48. Matišić Margareta 1989. 2 prof. solo pjevanja VSS solo pjevanje, komorna glazba

49. Mežnarić Ivan 1955. 34 prof. teor. glaz. pred. VSS harmonija, polifonija

50. Milković Darij 1953. 35 prof. violončela. VII/2 violončelo, komorna glazba

51. Milković Petra 1987. 0 glazbenik klavirist SSS klavir i korepeticija

52. Muškinja Stanislav 1981. 5 prof. udaraljki VSS udaraljke, komorna glazba

53. Navoj Darko 1955. 31 prof. trube VSS truba, puhački orkestar, komorna glazba

54. Novak Nikola 1986. 4 prof. tube VSS tuba i komorna glazba

55. Novosel Dario 1987. 1 mag. informatike VSS informatička pismenost

56. Oto Danijel 1986. 4 prof. klavira VSS klavir i korepeticija

57. Paravinja Miodrag 1979. 10 prof. glazb.kulture VSS tambure, solfeggio, tamb. orkestar

58. Patrčević Darko 1979. 9 prof. matematike VSS matematika

59. Pavlović Helena 1978. 14 prof. klavira VSS klavir i korepeticija

60. Pavlović Marija 1976. 11 prof. klavira VII/2 klavir i korepeticija

61. Pečevski Marijan 1956. 29 prof. roga VSS rog, komorna glazba

62. Perši Gordan 1966. 23 prof. klarineta VSS klarinet, komorna glazba

63. Plantak Ninoslav 1978. 10 prof. gitare VSS gitara i komorna glazba

64. Pleše Dragutin 1955. 34 prof. kontrabasa VSS kontrabas, komorna glazba

65. Pohulek Miljenko 1956. 31 prof. violine VSS violina, komorna glazba

66. Potočnjak Kristijan 1971. 14 prof. harmonike VSS harmonika, komorna glazba

67. Prešnjak Sanja 1984. 3 prof. zemljopisa VSS zemljopis

68. Prepelić Petar 1987. 3 prof. trombona VSS trombon, komorna glazba

69. Pucko Marija 1949. 36 prof. teor. glaz. pred. VSS harmonija, polifonija

70. Rušec Darko 1960. 18 prof. gitare VSS gitara, komorna glazba

71. Ruža Dada 1962. 27 dipl. muz. dirigent VSS dirigiranje, zbor, gud. orkestar, čembalo

72. Skender Andrej 1968. 22 prof. klarineta VII/2 klarinet, komorna glazba

73. Skender Lidija 1975. 10 prof. klarineta VSS klarinet, komorna glazba

74. Slunjski Miljenka 1955. 35 prof. klavira VSS klavir i korepeticija

75. Šambar Benjamin 1967. 24 prof. violine VSS violina, komorna glazba i gudački orkestar

76. Šantek Lea 1976. 11 prof. klavira VSS klavir i korepeticija

77. Šantek Predrag 1973. 14 prof. klavira VSS klavir i korepeticija

78. Šedlbauer Ana 1983. 4 prof. teor. glaz. pred. VSS solfeggio, polifonija, glazbeni oblici

79. Šincek Sandra 1984. 6 prof.glazb. kult. VSS solfeggio, zbor, klavir

80. Šincek Vlado 1957. 29 prof. glazb. kult. VSS solfeggio

81. Škerbić Matija 1973. 12 prof. povijesti VSS povijest

82. Teklić Nediljka 1966. 23 prof. klavira VSS klavir i korepeticija

83. Tkalčić Blanka 1979. 8 prof. solopjevanja VII/2 solo pjevanje i komorna glazba

84. Tomašković Tomislav 1983. 6 prof. gitare VSS gitara i komorna glazba

85. Tuđan Božica 1979. 9 prof. teor. glaz. pred. VSS harmonija,solfeggio, sviranje partitura

Page 15: godišnji plan i program rada – 2013.14

15

red

. b

r.

prezime i ime godina

rođenja

God.

staža zanimanje

stručna

sprema

predmet

86. Trojko Jasminka 1971. 12 prof. etike i latinskog VSS etika, latinski jezik, filozofija

87. Vinceković Moreno 1973. 23 prof. gitare VSS gitara, komorna glazba

88. Vitez Stjepan 1951. 30 prof. oboe VSS oboa, komorna glazba

89. Vojvoda Olimpija 1939. 40 prof. klavira VSS klavir

90. Zidarić Petra 1985. 2 prof. gl. teorije VŠS solfeggio, predškolski zbor, harmonija

91. Žerjav Marko 1979. 11 prof. gitare VSS gitara, komorna glazba

92. Žganec Nikola 1983. 5 prof. tjelesne kulture VSS tjelesna i zdravstvena kultura

b) PODACI O RAVNATELJU I OSTALIM DJELATNICIMA

Red

.br.

Ime i Prezime rođeni staža Zanimanje st. spr. radno mjesto

1. Davor Matačić 1979. 11 prof. klavira VSS v.d. ravnatelja; klavir

2. Sunčana Medved 1980. 5 upravni pravnik VŠS tajnica

3. Ana Žnidarić 1953. 38 službenik SSS računovođa

4. Darko Križnik 1959. 33 elektrotehničar SSS domar-ložač

5. Zdravko Štefić 1956. 28 ekonomist VŠS administrator

6. Štefanija Cestar 1952. 42 osnovna škola NKV čistačica

7. Verica Košir 1956. 28 6. raz. OŠ NKV čistačica

8. Nataša Bakija 1974. 10 osnovna škola NKV čistačica

9. Ana Borščak 1961. 33 srednja škola SSS čistačica

10. Ana Pocedulić 1962. 29 osnovna škola NKV čistačica

11. Silvija Tropšek 1980. 2 upravni pravnik VŠS

tajnica - stručno

osposobljavanje za rad

Page 16: godišnji plan i program rada – 2013.14

16

6) PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA

OSNOVNA ŠKOLA I PREDŠKOLSKI ODGOJ U VARAŽDINU

razredbroj

učenika učenice odjeli putnici razrednik

I. OGŠ 78 39 6 25 Nikolina Ivančan

II. OGŠ 56 33 4 25 Margareta Matišić

III. OGŠ 52 32 4 15 Tomislav Cvrtila

IV. OGŠ 48 32 4 13 Saša Bastalec

V. OGŠ 48 27 4 15 Melanija Gradečak

VI. OGŠ 37 25 3 13 Natalija Imbrišak

ukupno 319 188 25 106

mala škola blokflaute 7 6 1 0 Melanija Gradečak

mala škola violine 7 5 1 0 Lidija Bobić

predškolski zbor 14 9 1 2 Petra Zidarić Györek

početnički solfeggio 11 7 1 2 Tomislav Cvrtila

ukupno 39 27 4 4

SREDNJA ŠKOLA

razredbroj

učenika učenice odjeli putnici razrednik

I. pripr. 25 15 2 22 Petra Zidarić Györek

II. pripr. 23 11 2 16 Predrag Krobot

I. A SGŠ 27 11 2 26 Miodrag Paravinja

I. B SGŠ 29 17 2 18 Božica Tuđan

II. A SGŠ 27 11 2 24 Nikola Žganec

II. B SGŠ 16 8 2 8 Kristina Križanić

III. A SGŠ 20 11 2 17 Lidija Đidara

III. B SGŠ 17 13 2 10 Valentina Bašnec

IV. A SGŠ 30 16 2 22 Matija Mato Škerbić

IV. B SGŠ 18 14 2 12 Ana Šedlbauer

Ukupno 232 127 20 175

PODRUČNI ODJEL U LEPOGLAVI

razredbroj

učenika učenice odjeli putnici razrednik

I. OGŠ 10 7 1 5 Sandra Šincek

II. OGŠ 8 7 1 3 Sandra Šincek

III. OGŠ 8 4 1 6 Sandra Šincek

IV. OGŠ 4 0 1 2 Sandra Šincek

V. OGŠ 3 1 1 1 Sandra Šincek

VI. OGŠ 3 3 1 1 Sandra Šincek

Ukupno 36 22 6 18

Page 17: godišnji plan i program rada – 2013.14

17

SVEUKUPNI BROJ UČENIKA

broj

učenika učenice odjeli

Predškolski odgoj 39 27 4

OGŠ u Varaždinu 319 188 25

OGŠ PO Lepoglava 36 22 6

SGŠ 232 127 20

UKUPNO 626 364 55

Page 18: godišnji plan i program rada – 2013.14

18

7) PODACI O BROJU UČENIKA PO INSTRUMENTIMA

I II III IV V VI Ukupno Ip IIp Ukupno I II III IV Ukupno

Glasovir 24 15 15 22 15 19 110 0 6 4 7 11 28 138

Violina 10 13 8 4 7 4 46 0 2 3 1 6 52

Viola 0 0 1 1 1

Violončelo 7 3 2 3 2 1 18 0 2 1 1 4 22

Kontrabas 0 1 1 1 1 2

Gitara 12 8 11 5 10 6 52 0 4 3 4 3 14 66

Flauta 4 4 5 7 3 3 26 3 3 2 1 1 2 6 35

Klarinet 4 6 3 4 2 19 2 2 4 3 4 1 3 11 34

Saksofon 1 2 1 4 0 2 3 5 9

Oboa 1 1 1 1 4 0 1 1 2 6

Fagot 1 1 0 1

Rog 1 1 2 2 2 0 4

Trombon 1 1 1 1 2 2 1 5 7

Truba 1 1 2 1 1 3 2 2 7 10

Tuba 0 1 1 3 1 4 5

Udaraljke 1 1 1 1 4 0 2 2 1 3 8 12

Harmonika 10 2 5 1 6 3 27 0 3 1 2 6 33

Tambure 4 4 3 3 0 7

Orgulje 0 0 1 2 1 2 6 6

Pjevanje 0 16 9 25 9 8 6 8 31 56

Teorijski 0 1 5 6 15 4 10 10 39 45

Ukupno OGŠ

Varaždin78 56 52 48 48 37 319 25 23 48 56 43 37 48 184 551

Predškolski program - mali zbor 7 7

Predškolski program - početnički solfeggio 7 7

Predškolski program - mala škola violine 14 14

Predškolski program - mala škola blok flaute 11 11

Ukupno

Varaždin78 56 52 48 48 37 358 25 23 48 56 43 37 48 184 590

Područni odjel u Lepoglavi

I II III IV V VI Ukupno

Glasovir 8 8 8 2 2 3 31 31

Flauta 0 0

Klarinet 1 1 1

Truba 0 0

Udaraljke 2 1 3 3

Saksofon 0 0

Violina 1 1 1

Ukupno

Lepoglava10 8 8 4 3 3 36 36

SVE

UKUPNO88 64 60 52 51 40 394 25 23 48 56 43 37 48 184 626

PredmetU osnovnom obrazovanju

PredmetU osnovnom obrazovanju

U srednjem obrazovanju

UK

UP

N

O O

i

SG

ŠPripremni program Srednja škola

Page 19: godišnji plan i program rada – 2013.14

19

8) ORGANIZACIJA SMJENA I RASPORED SATI

Nastava u Školi odvija se tijekom cijelog dana, šest dana u tjednu i to:

- teorijska nastava u dvije smjene od 7,30 do 19,25 sati od ponedjeljka do petka

( I. smjena od 7,30 do 13,25 sati, II.smjena od 13,30 do 19,25 sati - prema utvrđenom

rasporedu sati objavljenom na oglasnoj ploči u zbornici i oglasnoj ploči za učenike )

- individualna nastava izvodi se prema pojedinačnom rasporedu sati predmetnog

nastavnika (rasporedi kod voditelja odjela, na oglasnoj ploči za učenike i u tajništvu Škole )

od 7,30 do 21,00 sat, a subotom od 8,00 do 13,00 sati.

- vježbanje u školskim vježbaonicama i na školskim instrumentima izvodi se prema

utvrđenom rasporedu na odjelima, a raspored je izvješen u vježbaonicama.

Provođenje vježbanja nadziru dežurni profesori po odjelima.

Prehrana učenika nije organizirana u Školi zbog pomanjkanja prostora, iako su učenici

srednje škole na nastavi tijekom cijelog dana (u jednoj su smjeni na nastavi stručnih predmeta,

a u drugoj su smjeni na nastavi općeobrazovnih predmeta).

9) GODIŠNJI KALENDAR RADA - makroplan

Obrazovno

razdoblje mjesec

Radnih

dana

Nastavnih

dana

Blagdani

i praznici

produkcije

i matineje obljetnice

1.

po

lugo

diš

te

IX. 21 21 0 1 2

X. 22 22 1 8 2

XI. 20 20 1 5 3

XII. 20 15 2 12 3

2.

po

lug

od

ište

I. 21 15 2 2 1

II. 20 20 0 6 2

III. 21 21 0 8 3 Dan škole

IV. 21 16 1 7 3

V. 21 21 1 13 3

VI. 19 10 2 3 1

Ljetni odmor VII. 23 0 0

VIII. 19 0 2

UKUPNO 248 181 10

Page 20: godišnji plan i program rada – 2013.14

20

10) GODIŠNJI FOND SATI

GODIŠNJI FOND SATI PO NASTAVNIM PREDMETIMA – OPĆEOBRAZOVNA NASTAVA

red.br. nastavni predmet redovne nastave

1. Hrvatski jezik 495

2. Engleski jezik 420

3. Njemački jezik 420

4. Talijanski jezik 352

5. Latinski jezik 88

6. Povijest 212

7. Zemljopis 72

8. Matematika 280

9. Likovna umjetnost 140

10. TZK 280

11. Psihologija 72

12. Filozofija 72

13. Vjeronauk 140

14. Etika 140

15. Informatička pismenost 140

3.323UKUPNO SATI GODIŠNJE

Page 21: godišnji plan i program rada – 2013.14

21

GODIŠNJI FOND SATI PO NASTAVNIM PREDMETIMA – STRUČNA NASTAVA

SVEUKUPNO ogš, sgš i područni odjel 55. 957 sati godišnje

OGŠ SGŠ

klavir, klavir obl. 8.316 7.991

violina 2.652 747

viola 0 109

violončelo 1.011 350

kontrabas 0 144

gitara 3.013 1.229

oboa 240 168

flauta 1.568 735

klarinet 1.133 1.193

saksofon 193 362

rog 96 145

truba 120 651

trombon 72 471

tuba 0 386

harmonika 1.542 518

solopjevanje 0 4.461

orgulje 0 518

udaraljke 410 687

zbor OGŠ 242 0

solfeggio 2.100 2.020

teorija glazbe 36 0

tambure 193 361

tamburaški orkestar 0 145

harmonija 0 2.548

polifonija 0 890

povijest glazbe 0 843

glazbeni oblici 0 236

čitanje i sviranje partitura 0 216

dirigiranje 0 240

zbor SGŠ 0 217

gudački orkestar 0 145

puhački orkestar 0 145

harmon. orkestar 0 145

korepeticija 144 3.572

početni solfeggio 72 0

predškolski zbor 72 0

mala škola violine 72 0

mala škola blokflaute 72 0

23.369 32.588

nastavni predmetsati godišnje

UKUPNO GODIŠNJE

Page 22: godišnji plan i program rada – 2013.14

22

Ove školske godine Glazbena škola u Varaždinu nudi nekoliko fakultativnih programa

za učenike srednje škole i to:

Orgulje fakultativno – mr. Natalija Imbrišak

Liturgijsko sviranje – mr. Natalija Imbrišak

Uvod u jazz glazbu – Petar Eldan, prof.

Čembalo fakultativno – Dada Ruža, prof.

Saksofon fakultativno – Petra Horvat, prof.

Solo pjevanje fakultativno – Sanja Čanžar, prof.

Dirigiranje fakultativno – Dada Ruža, prof.

Vijće voditelja odjela razmatra i odobrava molbe učenika za pohađanje fakultativne

nastave uzimajući u obzir tjedna i godišnja zadužeja predmetnih nastavnika.

Glazbena škola u Varaždinu nudi i sljedeće predškolske programe, u pravilu za djecu

od 4 do 7 godina:

Mala škola blok flaute (2 sa tjedno) – voditelj: Melanija Gradečak, prof.

Mala škola violine (2 sata tjedno) – voditelj: Lidija Bobić, prof.

Predškolski zbor (2 sata tjedno) – voditelj: Petra Zidarić Györek, mag. gl. teorije

Početnički solfeggio (2 sata tjedno) – voditelj: Tomislav Cvrtila, mag.gl.pedagogije

11) PLAN IZVANŠKOLSKIH OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI

Ove školske godine predviđeno je maturalno putovanje za učenike III. razreda srednja

glazbena škola koje će voditi Lidija Đidara, prof. i Valentina Bašnec, prof.

Glazbena škola u Varaždinu će u šk.god. 2013./14. organizirati majstorske seminare

poznatih glazbenih pedagoga, a sukladno prikazanim potrebama odjela.

U listopadu 2013. planiran je koncert učenika Škole na Varaždinskim baroknim

večerima ( nastup mješovitog zbora te nastup solista uz pratnju Varaždinskog komornog

orkestra ).

U veljači 2014. planiran je koncert najuspješnijih učenika sa Varaždinskim komornim

orkestrom.

Tijekom cijele školske godine planirani su razni stručni skupovi i predavanja u

suradnji sa Agencijom za odgoj i obrazovanje, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i sporta,

Muzičkom akademijom u Zagrebu i Osijeku te ostalim stručnim udrugama i pojedincima.

Stručne ekskurzije, posjete koncertima i suradnje glazbenih škola planiraju se u sklopu

kulturne djelatnosti Škole prema trenutačno raspoloživim programima u zemlji i inozemstvu.

U okviru izvanškolskih obrazovnih aktivnosti i ove školske godine planiran je nastup

naših učenika na mnogobrojnim državnim i međunarodnim natjecanjima kako slijedi:

Chopinov zlatni prsten, Radovljica, Slovenija, listopad 2013.

– voditeljica: I.Godec-Vinceković, prof.

«Citta di Gorizia», Gorizia, Italija, studeni 2013.

- voditeljica: I.Godec-Vinceković, prof.

«Paolo Spincich», Trst, Italija, prosinac 2013.

Page 23: godišnji plan i program rada – 2013.14

23

– voditeljica: I.Godec-Vinceković, prof.

«G. Tartini», Piran, Slovenija, prosinac 2013.

– voditeljica: I.Godec-Vinceković, prof.

«Davorin Jenko», Beograd, Srbija, veljača – ožujak 2014.g.,

voditelj: mr.sc. D. Matačić

«Mladi virtuozi», Zagreb, Hrvatska, veljača 2014.

– voditeljica: I.Godec-Vinceković, prof.

«Isidor Bajić», Novi sad, Srbija, ožujak 2014.

– voditeljica: I.Godec-Vinceković, prof.

Festival pijanizma, Sremska Mitrovica, Srbija, ožujak 2014.

– voditeljica: I.Godec-Vinceković, prof.

«Giovani musicisti», Teviso, Italija, ožujak 2014. – voditelj: mr.sc. D. Matačić

«A. Salieri», Legnago, Italija, travanj 2014. – voditelj: mr.sc. D. Matačić

IX. concorso internationale «Musica insieme», Musile di Piave, Italija, svibanj 2014.

– voditelj: mr.sc. D. Matačić

«Citta di San Dona di Piave», San Dona di Piave, Italija, svibanj 2014.

– voditeljica: L. Šantek, prof.

«Mozart», Frascati, Italija, svibanj 2014. - voditeljica: L. Šantek, prof.

Koroško klavirsko tekmovanje, Radlje ob Dravi, Slovenija, svibanj 2014.

– voditelj: mr. D. Ljubić

«Zlatko Grgošević», Sesvete, Hrvatska, svibanj 2014. – voditelj: mr. D. Ljubić

«Tomaž Holmar», Malborghetto, Italija, svibanj-lipanj 2014.,

- voditeljica: L. Šantek, prof.

«Porečki tirando», Poreč, Hrvatska, veljača 2014., - voditelj: M. Vinceković, prof.

Omiš guitar fest, Omiš, Hrvatska, travanj 2014 - voditelj: M. Vinceković, prof.

XI. European Classical Guitar Competition, Gorizia, Italija, svibanj 2014.

- voditelj: M. Vinceković, prof.

International music competition, Beograd, Srbija, ožujak-travanj 2014.

- voditelj: M. Vinceković, prof.

AKORDEON ART - 5. Internacionalni festival harmonike Sarajevo, travanj 2014.

voditelj: K. Potočnjak, prof.

10. međunarodni susret harmonikaša, Beltinci, Slovenija, svibanj 2014.

- voditelj: K. Potočnjak, prof

5. hrvatsko natjecanje za harmoniku, Daruvar, Hrvatska, svibanj 2014.

- voditelj: K. Potočnjak, prof.

39. međunarodni susret harmonikaša, Pula, Hrvatska, travanj 2014.

- voditelj: K. Potočnjak, prof.

Međunarodno natjecanje pjevača, Herceg Novi, Crna Gora, - ožujak-travanj 2014.,

- voditeljica: D. Ilčić, prof.

Međunarodno natjecanje pjevača, Vrable, Slovačka, travanj 2014.

- voditeljica: D. Ilčić, prof.

Međunarodno natjecanje drvenih puhača, Požarevac, Srbija, travanj 2013.g.,

- voditeljica: M. Gradečak, prof.

„Flavtistra“ – mednarodno združevanje mladih flavtistov, Koper, Slovenija,

- voditeljica: M. Gradečak, prof.

2. mednarodno tekmovanje mladih pihalcev Emona, Ljubljana, Slovenija,

- voditeljica: V. Jergan, prof.

Međunarodno takmičenje Petar Konjović, Beograd, Srbija,

- voditeljica: V. Jergan, prof.

Page 24: godišnji plan i program rada – 2013.14

24

International contest for clarinet, Carlino, Italija, listopad 2013.g.,

- voditelj: A. Skender, prof.

Svirel 2014., Štanjel, Slovenija, - voditeljica: P. Horvat, prof.

Lions Grand Prix, Rijeka, Hrvatska, 2014. – voditelj: D. Ilčić, prof.

Natjecanje mladih gudača «R. Matz», Čakovec, Hrvatska, veljača 2014.

– voditelj: M. Pohulek, prof.

Smotra glazbenog stvaralaštva djece i mladeži Varaždinske županije, Varaždin

Glazbene svečanosti hrvatske mladeži, Varaždin

12) DODATNI RAD I RAD S DAROVITIM UČENICIMA

Zbog velikog broja upisanih učenika te nemogućnosti uvećanja satnica profesorima,

povremeni dodatni rad biti će odobren odlukom Vijeća voditelja odjela samo nekolicini

najboljih učenika, na pismeni zahtjev predmetnog profesora ili odjela, a sukladno trenutnim

potrebama, odnosno onima koji se pripremaju za državno ili međunarodno natjecanje ili za

Školu značajne nastupe odnosno koncerte.

U cilju čim kvalitetnije pripreme učenika za natjecanja, polaganje državne mature i

prijamnih ispita na visokoškolske ustanove škola će organizirati dodatnu nastavu za predmete:

Solfeggio:

II A: 1 sat dopunske nastave za učenike koji teže svladavaju gradivo, L. Đidara, prof.

IV A: 1 sat dodatne nastave za učenike koji se pripremaju za prijamne ispite, L. Đidara, prof.

IV B: 1 sat dodatne nastave za učenike koji se pripremaju za prijamne ispite,

A. Šedlbauer, prof.

Harmonija:

III A: 1 sat dodatne nastave (harmonija na klaviru) za učenike teorijskog smjera,

I. Krznar, prof.

III B: 1 sat dodatne nastave (harmonija na klaviru) za učenike teorijskog smjera,

I. Krznar, prof.

IV A: 1 sat dodatne nastave (harmonija na klaviru) za učenike teorijskog smjera,

I. Mežnarić, prof.

IV B: 1 sat dodatne nastave (harmonija na klaviru) za učenike teorijskog smjera,

B. Tuđan, prof.

Page 25: godišnji plan i program rada – 2013.14

25

13) KOMISIJE ZA GODIŠNJE ISPITE, RAZREDNE ISPITE

TE ZA ISPITE PO POSEBNOM POSTUPKU

ODJEL ZA GUDAČKE INSTRUMENTE KOMISIJE ZA GODIŠNJE ISPITE TE ZA ISPITE PO POSEBNOM POSTUPKU

VIOLINA VIOLONČELO

Miljenko Pohulek, prof. (predsjednik) Miljenko Pohulek, prof. ( predsjednik )

Dragutin Matišić, prof. mr. Darij Milković, prof.

Benjamin Šambar, prof. Davor Gluhak, prof.

Lidija Bobić, prof. (zamjena)

KONTRABAS VIOLA Miljenko Pohulek, prof. ( predsjednik ) Miljenko Pohulek, prof. ( predsjednik )

Dragutin Pleše, prof. Dragutin Matišić, prof.

Dragutin Matišić prof. Benjamin Šambar, prof.

ODJEL ZA GITARU I TAMBURE KOMISIJE ZA GODIŠNJE I RAZREDNE ISPITE

GITARA TAMBURE

Moreno Vinceković, prof. ( predsjednik ) Moreno Vinceković, prof. ( predsjednik )

Darko Rušec, prof. Ninoslav Plantak, prof.

Marko Žerjav, prof. Miodrag Paravinja, prof.

Ninoslav Plantak, prof. Tomislav Tomašković, prof.

KOMISIJE ZA ISPITE PO POSEBNOM POSTUPKU

GITARA TAMBURE Ninoslav Plantak, prof. ( predsjednik ) Ninoslav Plantak, prof. ( predsjednik )

Tomislav Tomašković, prof. Marko Žerjav, prof.

Marko Žerjav, prof. Miodrag Paravinja, prof.

ODJEL ZA KLAVIR KOMISIJE ZA GODIŠNJE ISPITE IZ KLAVIRA

1. 2.

Davor Brđanović, prof. ( predsjednik ) Narcis Grabar, prof. ( predsjednik )

Helena Pavlović, prof. mr. Marija Pavlović

Domagoj Koščak, prof. Danijel Oto, prof.

3. 4.

Miljenka Slunjski, prof. ( predsjednik ) I. Godec-Vinceković, prof. ( predsjednik )

Lea Šantek, prof. mr. Danijel Ljubić

Ivan Kolar, prof. Nikolina Ivančan, prof.

Page 26: godišnji plan i program rada – 2013.14

26

Olimpija Vojvoda, prof. Maja Magdalenić, prof.

5. 6.

Vesna Leljak-Petković, prof. ( predsjednik ) Nediljka Teklić, prof. ( predsjednik )

Petar Eldan, prof. Ana Marija Kyun, prof.

Predrag Šantek, prof. Anja Grabar, prof.

Janja Knapić, prof.

KOMISIJE ZA ISPITE PO POSEBNOM POSTUPKU

KLAVIR 1 KLAVIR 2

Nediljka Teklić, prof. (predsjednik) Ivana Godec-Vinceković, prof. (predsjednik)

Petar Eldan, prof. mr. Danijel Ljubić

Predrag Šantek, prof. Nikolina Ivančan, prof.

ODJEL ZA SOLOPJEVANJE

KOMISIJA ZA GODIŠNJE I RAZREDNE

ISPITE

KOMISIJA ZA ISPITE PO POSEBNOM

POSTUPKU

D. Ilčić, prof. ( predsjednik ) D. Ilčić, prof. ( predsjednik )

B. Tkalčić, prof. Darija Hreljanović, prof.

D. Hreljanović, prof. Sanja Čnažar, prof.

mr. V. Geci (zamjena) mr. V. Geci (zamjena)

ODJEL ZA PUHAČKE INSTRUMENTE KOMISIJE ZA GODIŠNJE ISPITE TE ZA ISPITE PO POSEBNOM POSTUPKU

FLAUTA KLARINET

Vlatka Horvatić, prof. ( predsjednik ) mr. Andrej Skender, prof. ( predsjednik )

Stjepan Levanić, prof. Gordan Perši, prof.

Melanija Gradečak, prof. Lidija Skender, prof.

Gordan Perši, prof. ( zamjena ) Stjepan Vitez, prof. ( zamjena )

ROG, TRUBA, TROMBON, TUBA OBOA I SAKSOFON

Darko Navoj, prof. ( predsjednik ) Gordan Perši, prof ( predsjednik )

Marijan Pečevski, prof. Stjepan Vitez, prof.

Petar Prepelić, prof. Petra Horvat, prof.

Nikola Novak, prof. Darko Navoj, prof. ( zamjena )

FAGOT

mr. Andrej Skender, prof. ( predsjednik )

Petar Križanić, prof.

Stjepan Vitez, prof.

Gordan Perši, prof. (zamjena)

Page 27: godišnji plan i program rada – 2013.14

27

ODJEL ZA HARMONIKU, ORGULJE I UDARALJKE

KOMISIJE ZA GODIŠNJE ISPITE TE ZA ISPITE PO POSEBNOM POSTUPKU

HARMONIKA ORGULJE

Kristijan Potočnjak, prof. ( predsjednik ) Kristijan Potočnjak, prof. (predsjednik)

Saša Bastalec, prof. mr. Natalija Imbrišak

Valentina Bašnec, prof. Kristina Križanić, prof.

UDARALJKE

Saša Bastalec, prof. (predsjednik)

Stanislav Muškinja, prof.

Borna Augustinović, prof.

ODJEL ZA TEORIJU GLAZBE

KOMISIJE ZA GODIŠNJE I RAZREDNE ISPITE

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA

SOLFEGGIO ZA IV . RAZRED ZBOR

Miroslav Borščak, prof. ( predsjednik ) Dada Ruža, prof. (predsjednik)

Miodrag Paravinja, prof. Tomislav Cvrtila, prof.

Vlado Šincek, prof. Božica Tuđan, prof.

Tomislav Cvrtila, prof. Petra Zidarić Györek, prof. (zamjena)

Predrag Krobot, prof. ( zamjena )

SOLFEGGIO ZA VI . RAZRED TEORIJA GLAZBE – 6.r.

Vlado Šincek, prof. (predsjednik) Miroslav Borščak, prof. ( predsjednik )

Miroslav Borščak, prof. Miodrag Paravinja, prof.

Miodrag Paravinja, prof. Tomislav Cvrtila, prof.

Predrag Krobot, prof. ( zamjena ) Predrag Krobot, prof. ( zamjena )

PRIPREMNO OBRAZOVANJE

SOLFEGGIO – 1. razred SOLFEGGIO – 2. razred Miodrag Paravinja, prof. (predsjednik) Miodrag Paravinja, prof. (predsjednik)

Predrag Krobot, prof. Predrag Krobot, prof.

Tomislav Cvrtila, prof. Tomislav Cvrtila, prof.

Petra Zidarić Györek, prof. Božica Tuđan, prof. ( zamjena )

Božica Tuđan, prof. ( zamjena )

ZBOR

Božica Tuđan, prof. (predsjednik)

Dada Ruža, prof.

Tomsilav Cvrtila, prof.

Miodrag Paravinja, prof. (zamjena)

Page 28: godišnji plan i program rada – 2013.14

28

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA

SOLFEGGIO 2. sr. SOLFEGGIO 4. sr. Božica Tuđan, prof. (predsjednik) Lidija Đidara, prof. (predsjednik)

Lidija Đidara, prof. Ivana Krznar, prof.

Ana Šedlbauer, prof. Ana Šedlbauer, prof.

Ivana Krznar, prof. (zamjena) Božica Tuđan, prof. (zamjena)

HARMONIJA ( teoretičari ) HARMONIJA ( instrumentalisti )

Marija Pucko, prof. (predsjednik) Ivana Krznar, prof. (predsjednik)

Ivan Mežnarić, prof. Petra Zidarić Györek, prof.

Ivana Krznar, prof. Marija Pucko, prof.

Božica Tuđan, prof. Kristina Križanić, prof.

Kristina Križanić, prof. (zamjena) Ivan Mežnarić, prof. (zamjena)

POLIFONIJA teoretičari POLIFONIJA instrumentalisti

Božica Tuđan, prof. ( predsjednik ) Ivan Mežnarić, prof. ( predsjednik ) Ivan Mežnarić, prof. Kristina Križanić, prof. Marija Pucko, prof. Ana Šedlbauer, prof.

Ivana Krznar, prof. (zamjena) Marija Pucko, prof.

Božica Tuđan, prof. (zamjena)

POVIJEST GLAZBE, GLAZBENI OBLICI DIRIGIRANJE

Petra Zidarić Györek, prof. ( predsjednik ) Božica Tuđan, prof. ( predsjednik )

Nataša Maričić, prof. Dada Ruža, prof.

Ana Šedlbauer, prof. Tomislav Cvrtila, prof.

Lidija Đidara, prof. (zamjena) Miodrag Paravinja, prof. (zamjena)

ZBOR PARTITURE

Božica Tuđan, prof. (predsjednik) Dada Ruža, prof. (predsjednik)

Dada Ruža, prof. Božica Tuđan, prof.

Tomsilav Cvrtila, prof. Ivana Krznar, prof.

Miodrag Paravinja, prof. (zamjena) Kristina Križanić, prof.

Lidija Đidara, prof. (zamjena)

TAMBURE i TAMBURAŠKI ORKESTAR

Dragutin Matišić, prof. (predsjednik)

Miodrag Paravinja, prof

Tomislav Cvrtila, prof.

Vlado Šincek, prof. (zamjena)

Page 29: godišnji plan i program rada – 2013.14

29

KOMISIJE ZA ISPITE PO POSEBNOM POSTUPKU

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA

SOLFEGGIO ZA I.-III . RAZRED ZBOR

Miroslav Borščak, prof. (predsjednik) Dada Ruža, prof. (predsjednik)

Predrag Krobot, prof. Tomislav Cvrtila, prof.

Vlado Šincek, prof. Božica Tuđan, prof.

Tomislav Cvrtila, prof. (zamjena) Petra Zidarić Györek, prof. (zamjena)

SOLFEGGIO ZA IV.-VI . RAZRED TEORIJA GLAZBE – 6.r.

Dada Ruža, prof. (predsjednik) Miroslav Borščak, prof. ( predsjednik )

Tomislav Cvrtila, prof. Miodrag Paravinja, prof.

Miodrag Paravinja, prof. Tomislav Cvrtila, prof.

Božica Tuđan, prof. ( zamjena ) Predrag Krobot, prof. ( zamjena )

PRIPREMNO OBRAZOVANJE

SOLFEGGIO – 1. i 2 . razred ZBOR

Petra Zidarić Györek, prof. (predsjednik) Božica Tuđan, prof. (predsjednik)

Predrag Krobot, prof. Dada Ruža, prof.

Tomislav Cvrtila, prof. Tomsilav Cvrtila, prof.

Vlado Šincek, prof. ( zamjena ) Miodrag Paravinja, prof. (zamjena)

SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA

SOLFEGGIO I.-IV.r. Lidija Đidara, prof. (predsjednik)

Božica Tuđan, prof.

Ana Šedlbauer, prof.

Ivana Krznar, prof. (zamjena)

HARMONIJA ( teoretičari ) HARMONIJA ( instrumentalisti )

Ivan Mežnarić, prof. (predsjednik) Ivan Mežnarić, prof. (predsjednik)

Marija Pucko, prof. Marija Pucko, prof.

Božica Tuđan, prof. Božica Tuđan, prof.

Kristina Križanić, prof. (zamjena) Kristina Križanić, prof. (zamjena)

POLIFONIJA teoretičari POLIFONIJA instrumentalisti

Ivan Mežnarić, prof. ( predsjednik ) Ivan Mežnarić, prof. ( predsjednik )

Kristina Križanić, prof. Kristina Križanić, prof.

Ana Šedlbauer, prof. Ana Šedlbauer, prof. Marija Pucko, prof. (zamjena) Marija Pucko, prof. (zamjena)

POVIJEST GLAZBE, GLAZBENI OBLICI DIRIGIRANJE

Petra Zidarić Györek, prof. ( predsjednik ) Božica Tuđan, prof. ( predsjednik )

Nataša Maričić, prof. Dada Ruža, prof.

Ana Šedlbauer, prof. Tomislav Cvrtila, prof.

Lidija Đidara, prof. (zamjena) Miodrag Paravinja, prof. (zamjena)

Page 30: godišnji plan i program rada – 2013.14

30

ZBOR PARTITURE

Božica Tuđan, prof. (predsjednik) Dada Ruža, prof. (predsjednik)

Dada Ruža, prof. Božica Tuđan, prof.

Tomsilav Cvrtila, prof. Kristina Križanić, prof.

Miodrag Paravinja, prof. (zamjena) Lidija Đidara, prof. (zamjena)

TAMBURE i TAMBURAŠKI ORKESTAR

Dragutin Matišić, prof. (predsjednik)

Miodrag Paravinja, prof

Tomislav Cvrtila, prof.

Vlado Šincek, prof. (zamjena)

PODRUČNI ODJEL U LEPOGLAVI

SOLFEGGIO ZA IV. i VI. RAZRED U P.O.

LEPOGLAVA

ZBOR U P.O. LEPOGLAVA

Vlado Šincek, prof. ( predsjednik ) Vlado Šincek, prof. ( predsjednik )

Miroslav Borščak, prof. Miroslav Borščak, prof.

Sandra Šincek, prof. Sandra Šincek, prof.

Miodrag Paravinja, prof. ( zamjena ) Miodrag Paravinja, prof. ( zamjena )

KLAVIR KLARINET

Maja Magdalenić, mag.mus. (predsjednik) Lidija Skender, prof. (predsjednik)

Sandra Šincek, prof. Želimir Dubovečak, prof.

Izak Jagec, prof. Sandra Šincek, prof.

Petra Milković, prof. Izak Jagec, prof. (zamjena)

Anja Grabar, prof. (zamjena)

UDARALJKE

Stanislav Muškinja, prof. (predsjednik)

Borna Augustinović, prof.

Marijan Pečevski, prof.

Izak Jagec, prof. (zamjena)

Page 31: godišnji plan i program rada – 2013.14

31

ODJEL ZA OPĆEOBRAZOVNE PREDMETE

KOMISIJE ZA GODIŠNJE I RAZREDNE ISPITE

HRVATSKI JEZIK NJEMAČKI JEZIK

Silvija Avar, prof. (predsjednik) Silvija Avar, prof. (predsjednik)

Patricija Harjač, prof. Maja Majnarić, prof.

razrednik razrednik

Jasminka Trojko, prof. (zamjena) Jasminka Trojko, prof. (zamjena)

ENGLESKI JEZIK LIKOVNA UMJETNOST

Silvija Avar, prof. (predsjednik) Silvija Avar, prof. (predsjednik)

Maja Majnarić, prof. Romina Dukši, prof.

razrednik razrednik

Jasminka Trojko, prof. (zamjena) Jasminka Trojko, prof. (zamjena)

LATINSKI JEZIK ZEMLJOPIS

Silvija Avar, prof. (predsjednik) Silvija Avar, prof. (predsjednik)

Jasminka Trojko, prof. Sanja Prešnjak, prof.

razrednik razrednik

Patricija Harjač, prof. (zamjena) Patricija Harjač, prof. (zamjena)

TZK MATEMATIKA

Silvija Avar, prof. (predsjednik) Silvija Avar, prof. (predsjednik)

Nikola Žganec, prof. Darko Patrčević, prof.

razrednik razrednik

Darko Patrčević, prof. (zamjena) Maja Majnarić, prof. (zamjena)

POVIJEST ETIKA

Silvija Avar, prof. (predsjednik) Silvija Avar, prof. (predsjednik)

Matija Mato Škerbić, prof. Jasminka Trojko, prof.

razrednik razrednik

Romina Dukši, prof. (zamjena) Maja Majnarić, prof. (zamjena)

FILOZOFIJA PSIHOLOGIJA

Silvija Avar, prof. (predsjednik) Silvija Avar, prof. (predsjednik)

Jasminka Trojko, prof. Tea Košić, prof.

razrednik razrednik

Romina Dukši, prof. Maja Majnarić, prof. (zamjena)

VJERONAUK INFORMATIČKA PISMENOST

Silvija Avar, prof. (predsjednik) Silvija Avar, prof. (predsjednik)

Mladen Greguraš, prof. Dario Novosel, mag.inf.

razrednik razrednik

Romina Dukši, prof. (zamjena) Jasminka Trojko, prof. (zamjena)

TALIJANSKI JEZIK

Silvija Avar, prof. (predsjednik)

Maja Majnarić, prof.

razrednik

Jasminka Trojko, prof. (zamjena)

Page 32: godišnji plan i program rada – 2013.14

32

KOMISIJE ZA ISPITE PO POSEBNOM POSTUPKU

HRVATSKI JEZIK NJEMAČKI JEZIK

Silvija Avar, prof. (predsjednik) Silvija Avar, prof. (predsjednik)

Maja Majnarić, prof. Maja Majnarić, prof.

Patricija Harjač, prof. Patricija Harjač, prof.

Jasminka Trojko, prof. (zamjena) Matija Mato Škerbić, prof. (zamjena)

ENGLESKI JEZIK LIKOVNA UMJETNOST

Silvija Avar, prof. (predsjednik) Silvija Avar, prof. (predsjednik)

Maja Majnarić, prof. Romina Dukši, prof.

Jasminka Trojko, prof. Matija Mato Škerbić, prof.

Matija Mato Škerbić, prof. (zamjena) Patricija Harjač, prof. (zamjena)

LATINSKI JEZIK ZEMLJOPIS

Silvija Avar, prof. (predsjednik) Silvija Avar, prof. (predsjednik)

Jasminka Trojko, prof. Sanja Prešnjak, prof.

Matija Mato Škerbić, prof. Maja Majnarić, prof.

Nikola Žganec, prof. (zamjena) Nikola Žganec, prof. (zamjena)

TZK MATEMATIKA

Silvija Avar, prof. (predsjednik) Silvija Avar, prof. (predsjednik)

Nikola Žganec, prof. Darko Patrčević, prof.

Romina Dukši, prof. Maja Majnarić, prof.

Jasminka Trojko, prof. (zamjena) Patricija Harjač, prof. (zamjena)

POVIJEST ETIKA

Silvija Avar, prof. (predsjednik) Silvija Avar, prof. (predsjednik)

Matija Mato Škerbić, prof. Jasminka Trojko, prof.

Patricija Harjač, prof. Matija Mato Škerbić, prof.

Romina Dukši, prof. (zamjena) Romina Dukši, prof. (zamjena)

FILOZOFIJA PSIHOLOGIJA

Silvija Avar, prof. (predsjednik) Silvija Avar, prof. (predsjednik)

Jasminka Trojko, prof. Tea Košić, prof.

Matija Mato Škerbić, prof. Matija Mato Škerbić, prof.

Patricija Harjač, prof. (zamjena) Romina Dukši, prof. (zamjena)

VJERONAUK INFORMATIČKA PISMENOST

Silvija Avar, prof. (predsjednik) Silvija Avar, prof. (predsjednik)

Mladen Greguraš, prof. Dario Novosel, prof.

Patricija Harjač, prof. Maja Majnarić, prof.

Jasminka Trojko, prof. (zamjena) Patricija Harjač, prof. (zamjena)

TALIJANSKI JEZIK

Silvija Avar, prof. (predsjednik)

Maja Majnarić, prof.

Patricija Harjač, prof.

Jasminka Trojko, prof. (zamjena)

Page 33: godišnji plan i program rada – 2013.14

33

14) KOMISIJE ZA ZAVRŠNE ISPITE

ODJEL ZA KLAVIR

Ivana Godec – Vinceković, prof. (predsjednik)

predmetni nastavnik Miljaenka Slunjski, prof. Helena Pavlović, prof.

Lea Šantek, prof. mr. Danijel Ljubić (zamjena)

ODJEL ZA SOLOPJEVANJE SOLO PJEVANJE

D. Ilčić, prof. ( predsjednik )

S. Čanžar, prof.

mr. V. Geci

mr. art. B. Tkalčić

D. Hreljanovič, prof.

Margareta Matišić, mag.mus. (zamjena)

ODJEL ZA GUDAČKE INSTRUMENTE

VIOLINA VIOLONČELO

Miljenko Pohulek, prof. ( predsjednik ) Miljenko Pohulek, prof. ( predsjednik )

Dragutin Matišić, prof. Darij Milković, prof.

Benjamin Šambar, prof. Davor Gluhak, prof.

Darij Milković, prof. Dragutin Pleše, prof.

Lidija Bobić, prof. Dragutin Matišić, prof.

Dragutin Pleše, prof. (zamjena) Benjamin Šambar, prof. ( zamjena )

ODJEL ZA GITARU I TAMBURE

GITARA TAMBURE

Moreno Vinceković, prof. ( predsjednik ) Moreno Vinceković, prof. ( predsjednik )

Darko Rušec, prof. Miodrag Paravinja, prof.

Marko Žerjav, prof. Ninoslav Plantak, prof.

Ninoslav Plantak, prof. Tomislav Cvrtila, mag.gl.pedag.

Tomislav Tomašković, prof. Marko Žerjav, prof.

ODJEL ZA PUHAČKE INSTRUMENTE

KLARINET FLAUTA

Andrej Skender, prof. ( predsjednik ) Andrej Skender, prof. ( predsjednik )

Gordan Perši, prof. Vlatka Jergan, prof

Lidija Skender, prof. Melanija Gradečak, prof.

Stjepan Vitez, prof. Stjepan Levanić, prof.

Petar Prepelić, prof. Nikola Novak, prof.

Page 34: godišnji plan i program rada – 2013.14

34

OBOA TUBA

Andrej Skender, prof. ( predsjednik ) Andrej Skender, prof. ( predsjednik )

Stjepan Vitez, prof. Nikola Novak, prof.

Petra Horvat, prof. Darko Navoj, prof.

Gordan Perši, prof. Gordan Perši, prof.

Petar Prepelić, prof. Petar Prepelić, prof.

ODJEL ZA HARMONIKU, ORGULJE I UDARALJKE

HARMONIKA ORGULJE

Kristijan Potočnjak, prof. ( predsjednik ) Kristijan Potočnjak, prof. ( predsjednik )

Valentina Bašnec, prof. Natalija Imbrišak, prof.

Saša Bastalec, prof. Kristina Križanić, prof.

Stanislav Muškinja, prof. Saša Bastalec, prof.

Natalija Imbrišak, prof. Božica Tuđan, prof.

UDARALJKE

Kristijan Potočnjak, prof. ( predsjednik )

Stanislav Muškinja, prof.

Borna Augustinović, bacc. mus.

Saša Bastalec, prof.

Valentina Bašnec, prof.

ODJEL ZA TEORIJU GLAZBE

PRAKTIČNI DIO ZAVRŠNOG ISPITA S OBRAZLOŽENJEM

DIRIGIRANJE POVIJEST GLAZBE

Dada Ruža, prof. ( predsjednik ) Dada Ruža, prof. ( predsjednik )

Nataša Maričić, prof. Nataša Maričić, prof.

Kristina Križanić, prof. Kristina Križanić, prof.

Ana Šedlbauer, prof. Ana Šedlbauer, prof.

Božica Tuđan, prof. Božica Tuđan, prof.

15) ROKOVI ISPITA DRŽAVNE MATURE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

Članovi školskog ispitnog povjerenstva za provedbu državne mature:

1. mr.sc. Davor Matačić, v.d. ravnatelj Škole – predsjednik povjerenstva

2. Ivana Krznar, prof. – ispitni koordinator

3. Božica Tuđan, prof. – zamjenica

4. Marija Pavlović, prof.

5. Sanja Čanžar, prof.

6. Ana Marija Kyun, prof.

7. Margareta Matišić, prof.

Page 35: godišnji plan i program rada – 2013.14

35

KALENDAR POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE

U LJETNOM ROKU 2013./2014.

DATUM

DAN PREDMET

20.05. 2014. Utorak Psihologija Etika

21.05. 2014. Srijeda Geografija Politika i gospodarstvo

22.05.2014. Četvrtak Kemija Vjeronauk

23.05.2014. Petak Povijest Informatika

26.05. 2014. Ponedjeljak Matematika A i B

27.05.2014. Utorak Biologija Logika

28.05.2014. Srijeda Engleski jezik A i B (oba dijela ispita) Španjolski jezik A i B (oba dijela ispita)

29.05.2014. Četvrtak Materinski jezici nacionalnih manjina (esej) Grčki jezik

30.05.2014. Petak Materinski jezici nacionalnih manjina (test) Latinski jezik A i B

02.06.2014. Ponedjeljak Hrvatski (esej)

03.06.2014. Utorak Hrvatski (test) Glazbena umjetnost

04.06.2014. Srijeda Fizika Sociologija

05.06.2014. Četvrtak Njemački jezik (oba dijela ispita) Francuski jezik (oba dijela ispita)

06.06.2014. Petak Likovna umjetnost Filozofija

09.06.2014. Ponedjeljak Talijanski jezik A i B

PRIJAVE: 1.12.2013. do 1.02.2014.

LJETNI ROK POČINJE: 20.05.2014.

OBJAVA REZULTATA: 7.07.2014.

ROK ZA PRIGOVORE: 9.07.2014.

KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 14.07.2014.

PODJELA SVJEDODŽBI: 17.07.2014.

Page 36: godišnji plan i program rada – 2013.14

36

KALENDAR POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE

U JESENSKOM ROKU 2013./2014.

DATUM

DAN PREDMET

21.08. 2014. Četvrtak Geografija Etika

22.08. 2014. Petak Materinski jezici nacionalnih manjina (oba dijela ispita) Grčki jezik Latinski A i B

25.08.2014. Ponedjeljak Biologija Informatika

26.08.2014. Utorak Hrvatski jezik A i B (oba dijela ispita)

27.08. 2014. Srijeda Psihologija Vjeronauk

28.08.2014. Četvrtak Matematika A i B

29.08.2014. Petak Povijest Likovna umjetnost

01.09.2014. Ponedjeljak Engleski jezik A i B (oba dijela ispita) Francuski jezik A i B (oba dijela ispita)

02.09.2014. Utorak Fizika Politika i gospodarstvo

03.09.2014. Srijeda Njemački jezik (oba dijela ispita) Španjolski jezik (oba dijela ispita)

04.09.2014. Četvrtak Kemija Filozofija

05.09.2014. Petak Talijanski jezik (oba dijela ispita) Sociologija

08.09.2014. Ponedjeljak Glazbena umjetnost Logika

PRIJAVE: 15. do 25.07.2014.

JESENSKI ROK POČINJE: 21.08.2014.

OBJAVA REZULTATA: 16.09..2014.

ROK ZA PRIGOVORE: 18.09.2014.

KONAČNA OBJAVA REZULTATA: 22.09.2014.

PODJELA SVJEDODŽBI: 25.9.2014.

Page 37: godišnji plan i program rada – 2013.14

37

Kalendar obrane završnog rada:

srijeda 04.06.2014. Odjel za klavir

četvrtak 05.06.2014. Odjel za klavir

petak 06.06.2013. Odjel za klavir, Odjel za teoriju

subota 07.06.2014. Odjel za puhačke instrumente

ponedjeljak 09.06.2014. Odjel za gitaru i tambure

utorak 10.06.2014. Odjel za gudačke instrumente, Odjel za solo pjevanje

srijeda 11.06.2014. Odjel za solo pjevanje

četvrtak 12.06.2014. Odjel za harmoniku, orgulje i udaraljke

petak 13.06.2014. Odjel za puhačke instrumente

Napomena:

a) stalni član svih komisija i zapisničar za završne ispite je Ana Šedlbauer, prof.

16) PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

Zbog specifičnosti glazbenog obrazovanja, uspješniji učenici Škole česti su sudionici

regionalnih, državnih i međunarodnih natjecanja, a većina učenika uključeni su u kulturno-

umjetnička društva i folklorne sekcije koje djeluju u Gradu Varaždinu ili u mjestu stanovanja

učenika. Aktivni su članovi i puhačkih orkestara u Varaždinu, Lepoglavi i Čakovcu. Svi

učenici Srednje glazbene škole ujedno su i članovi Hrvatske glazbene mladeži. Zbog svih tih

aktivnosti u Školi nisu organizirani dodatni izvannastavni sadržaji, ali se redovno organiziraju

stručna predavanja i seminari, suradnja s Muzičkom akademijom u Zagrebu, te posjeti

koncertima u Varaždinu i Zagrebu.

17) PLAN ORGANIZIRANJA KULTURNIH DJELATNOSTI ŠKOLE

Uz odgojno-obrazovni rad Škola posvećuje veliku pažnju javnoj kulturnoj

djelatnosti koja se provodi kroz suradnju s roditeljima, s drugim školama (osnovnim i

srednjim), s Muzičkom akademijom ( kod realizacije zajedničkih programa i održavanja

seminara za učenike i profesore Škole ), s privrednim i društvenim organizacijama Varaždina

i šire ( izvođenjem glazbenih programa ), kroz učešće u svim značajnim manifestacijama

grada i županije ( Varaždinske barokne večeri, Dan državnosti, Dan oslobođenja grada

Varaždina, Dan Županije i sl.), suradnjom s inozemnim glazbenim institucijama ( London,

Ravensburg, Koblenz, Ljubljana i Maribor ), te sudjelovanje učenika na natjecanjima i

koncertima u zemlji i inozemstvu.

Da bi se taj program mogao ostvariti, utvrđen je plan internih i javnih priredbi učenika

te plan suradnje s drugim školama i s Muzičkom akademijom, kao i plan raznih koncerata po

odjelima.

Page 38: godišnji plan i program rada – 2013.14

38

18) KONCERTI I PRODUKCIJE

Školski koncerti

Koncert zbora i solista na VBV 02.10.2013. u 20.00 sati Katedrala

Božićni koncert 20.12.2013. u 12,00 sati VKD Škole

Koncert solista sa VKO 25.02.2014. u 19.00 sati VKD Škole

Fašnički koncert 03.03.2014. u 18,00 sati VKD HNK

Zborovi i Orkestri Škole svibanj/lipanj 2014. VKD Škole

Odlukom Vijeća voditelja odjela tijekom školske godine održat će se zajedničke školske

produkcije u Velikoj koncertnoj dvorani na kojima će nastupati učenici svih odjela.

Zajedničke školske produkcije

30.10.2013. u 19,00 sati

27.11.2013. u 19,00 sati

30.04.2013. u 19,00 sati

28.05.2013. u 19,00 sati

Odjelne produkcije i ostale koncertne i stručne aktivnosti:

ODJEL ZA KLAVIR

Produkcije: Velika koncertna dvorana

Srijeda, 23. listopad 2013.g., 17.30h Dežurni: M. Pavlović, I. Kolar

Četvrtak, 07. studeni 2013.g., 19h M. Slunjski, D. Košćak

Srijeda, 20. studeni 2013.g., 17.30h M. Magdalenić, N. Grabar

Srijeda, 4. prosinac 2013.g., 17.30h N. Ivančan, D. Oto

Četvrtak, 30. siječanj 2014.g., 19h A. Kyun, P. Eldan

Srijeda, 12. veljače 2014.g., 17.30h J. Knapić, N. Teklić

Četvrtak, 6. ožujak 2014.g., 19h H. Pavlović, P. Šantek

Srijeda, 19. ožujak 2014.g., 17.30h L. Šantek, D. Brđanović

Četvrtak, 3. travanj 2014.g., 19h A. Grabar, D. Ljubić

Srijeda, 7. svibanj 2014.g., 17.30h V. Leljak Petković, I. Kolar

Srijeda, 21. svibanj 2014.g., 17.30h D. Košćak, D. Oto

Produkcija prvih razreda

Srijeda, 28. svibanj 2014.g., 16h M. Magdalenić, N. Ivančan

Napomena: Kada se produkcija održava četvrtkom, dvorana je rezervirana i u terminu od 15.30h do 17h.

Da li će se termin iskoristiti znat će se u ponedjeljak tog tjedna, a ovisi o broju prijavljenih točaka.

Matineje subotom s početkom u 11,00 sati (ovisno o broju prijavljenih učenika)

Page 39: godišnji plan i program rada – 2013.14

39

Solističke koncerte učenika profesori su dužni najaviti pročelniku i ravnatelju Škole najmanje

mjesec dana prije održavanja koncerata. Također, dužni su u dogovoru s tajnicom Škole

odrediti termin koncerta. Prijedlog točaka za produkcije i program koncerata profesori su

dužni predočiti pročelniku tjedan dana prije održavanja produkcije, odnosno koncerta.

Suradnja odjela s drugim prosvjetnim i kulturnim institucijama i dalje će biti

održavana. Za suradnju Odjela s drugim školama, s Predsjedništvom EPTE za Hrvatsku te za

organizaciju seminara zaduženi su svi profesori odjela prema potrebi. Za suradnju s

Muzičkom akademijom u Zagrebu i Glazbenom scenom mladih Hrvatske zaduženi su Danijel

Ljubić, prof. i mr. sc. Davor Matačić.

Tijekom školske godine održat će se najmanje tri odjelna sastanka sa stručnom

tematikom te razmatranjem tekućih poslova, a u suradnji s Muzičkom akademijom nekoliko

stručnih seminara za učenike i profesore Škole, te razmjena i suradnja s drugim glazbenim

školama u Hrvatskoj i inozemstvu.

ODJEL ZA SOLOPJEVANJE

Produkcije: Velika koncertna dvorana

Utorak, 15.10.2013. u 18.00 sati

Utorak, 10.12.2013. u 18.00 sati

Utorak, 18.02.2014. u 18.00 sati

Utorak, 08.04.2014. u 18.00 sati

Utorak, 27.05.2014. u 18.00 sati

Produkcije u klasi, prema samostalnom ili međusobnom dogovoru profesora.

Tijekom cijele školske godine planira se suradnja sa domaćim i inozemnim muzičkim

akademija i glazbenim umjetnicima.

ODJEL ZA GUDAČKE INSTRUMENTE

Produkcije: Velika koncertna dvorana

Utorak, 03.12.2013. u 19.00 sati

Utorak, 18.03.2014. u 19.00 sati

Utorak, 29.04.2014. u 19.00 sati

Utorak, 20.05.2014. u 19.00 sati

Sudjelovanje učenika odjela na natjecanjima te na raznim javnim nastupima izvan škole.

Produkcije u klasi profesora po dogovoru.

U sklopu koncertne i stručne djelatnosti odjela planira se održavanje koncerata po osnovnim i

srednjim školama u gradu i okolici,sudjelovanje na raznim manifestacijama, izložbama i sl.,

koncert u Domu umirovljenika, suradnja s Muzičkom akademijom u Zagrebu, Splitu i

Page 40: godišnji plan i program rada – 2013.14

40

Osijeku, organizacija koncerata s bivšim učenicima a sada studentima, organizacija seminara

za profesore i učenike odjela, te suradnja s drugim glazbenim školama u zemlji i inozemstvu.

Koncert gudačkog orkestra planira se u mjesecu lipnju 2014.

ODJEL ZA GITARU I TAMBURE

Produkcije: Velika koncertna dvorana

Ponedjeljak, 14.10.2013. u 19.00 sati

Ponedjeljak, 11.11.2013. u 19.00 sati

Ponedjeljak, 09.12.2013. u 19.00 sati

Ponedjeljak, 27.01.2014. u 19.00 sati

Ponedjeljak, 10.02.2014. u 19.00 sati

Ponedjeljak, 10.03.2014. u 19.00 sati

Ponedjeljak, 07.04.2014. u 19.00 sati

Ponedjeljak, 28.04.2014. u 19.00 sati (tamburaški orkestar)

Ponedjeljak, 12.05.2014. u 19.00 sati

Ponedjeljak, 02.06.2014. u 19.00 sati

Koncerti učenika po klasama održavati će se uz prethodni dogovor.

Suradnja s drugim školama i posjeti produkcijama i gostovanja naših učenika.

Također, planirani su solistički koncerti istaknutih koncertnih gitarista kao i gitarskih

ansambala, a sve prema trenutnim mogućnostima, potrebi i ponudi.

ODJEL ZA PUHAČKE INSTRUMENTE

Produkcije:

Srijeda, 25.09.2013. u 17.00 sati - MD, truba

Utorak, 29.10.2013. u 17.00 sati - MD, tuba i trombon

Srijeda, 27.11.2013. u 17.00 sati - MD, flauta-V. Jergan

Četvrtak, 31.10.2013. u 16.30 sati - MD, klarinet

Četvrtak, 31.10.2013. u 18.00 sati - MD, saksofon

Srijeda, 11.12.2013. u 17.00 sati - VD, flauta-S. Levanić, oboa

Četvrtak, 12.12.2013. u 18.00 sati - VD, 1. javna puhačka produkcija

Utorak, 17.12.2013. u 17.00 sati - MD, tuba i trombon

Srijeda, 18.12.2013. u 17.00 sati - MD, flauta-M. Gradečak

Četvrtak, 19.12.2013. u 17.00 sati - MD, saksofon

Petak, 20.12.2013. u 18.00 sati - VD, Puhački orkestar

Četvrtak, 27.02.2014. u 17.00 sati - MD, saksofon

Srijeda, 12.03.2014. u 17.00 sati - MD, truba

Utorak, 18.03.2014. u 17.00 sati - MD, tuba i trombon

Utorak, 29.04.2014. u 17.00 sati - MD, saksofon

Utorak, 06.05.2014. u 17.00 sati - MD, tuba i trombon

Srijeda, 07.05.2014. u 17.00 sati - VD, flauta-S. Levanić, oboa

Srijeda, 14.05.2014. u 17.00 sati - MD, truba

Četvrtak, 22.05.2014. u 18.00 sati - VD, 2. javna puhačka produkcija

Ponedjeljak, 02.06.2014. u 17.00 sati - MD, saksofon

Srijeda, 04.06.2014. u 17.00 sati - MD, flauta-M. Gradečak

Page 41: godišnji plan i program rada – 2013.14

41

Produkcije u klasi bit će održane prema dogovoru pročelnika odjela i profesora.

Koncert puhačkog orkestra sa solistima planira se, prema slobodnim terminima,

u mjesecu svibnju 2014. godine.

ODJEL ZA HARMONIKU, ORGULJE I UDARALJKE

Produkcije: Velika koncertna dvorana

Ponedjeljak, 28.10.2013. u 19.00 sati, (proba u 18.30)

Ponedjeljak, 02.12.2013. u 19.00 sati, (proba u 18.30)

Ponedjeljak, 03.02.2014. u 19.00 sati, (proba u 18.30)

Ponedjeljak, 24.03.2014. u 19.00 sati, (proba u 18.30)

Ponedjeljak, 05.05.2014. u 19.00 sati, (proba u 18.30)

Ponedjeljak, 26.05.2014. u 19.00 sati, (proba u 18.30)

Tradicionalni koncert učenika orguljaša “Ususret Božiću” u varaždinskoj katedrali održat će

se u posljednjem tjednu nastave 1. polugodišta.

Planirano je gostovanje Harmonikaškog orkestra u Labinu na Danima harmonike

– svibanj 2014.g.

Produkcije u klasi bit će održane prema dogovoru pročelnika odjela i profesora.

Koncert harmonikaškog orkestra sa solistima planira se, prema slobodnim terminima, u

mjesecu svibnju 2014. godine.

Planiran je jedan nastup klase iz orgulja izvan Varaždina (s ciljem da učenici upoznaju što

više raznovrsnih instrumenata).

ODJEL ZA TEORIJU GLAZBE

Prigodni nastupi:- 06.09.2013. prigodom Dana Varaždinske županije - Vokalni oktet

-ostali prigodni nastupi po potrebi i dogovoru

Varaždinske barokne večeri; 02. 10. 2013. – Dječji i Mješoviti zbor

Koncert djela varaždinskih skladatelja prigodom 100. obljetnice rođenja prof. Marijana

Zubera; termin vezan uz Dan Grada Varaždina – Dječji i Mješoviti zbor

Tonsko snimanje skladbi Anđelka Igreca; termin u dogovoru s autorom – Dječji i Mješoviti

zbor

Božićni koncert u suradnji s HNK; termin u dogovoru sa suorganizatorom – Dječji i Mješoviti

zbor

Fašnički koncert - Predškolski zbor, Dječji zbor, Djevojački zbor i Mješoviti zbor

Završni koncert zborova i orkestara – svibanj 2014.

Javni završni ispit iz dirigiranja – prema rasporedu završnih ispita

Suradnja na javnih produkcijama i koncertima ostalih odjela Škole

Jedno gostovanje zbora

Ostali nastupi od interesa za učenike, Školu i njezine suradnike

Page 42: godišnji plan i program rada – 2013.14

42

PODRUČNI ODJEL U LEPOGLAVI

Produkcije: Predvorje Područnog odjela u Lepoglavi

petak, 13.12.2013. u 18,00 h

petak, 04.04.2014. u 18,00 h

petak, 06.06.2014. u 18,00 h

19) PROFESIONALNO INFORMIRANJE I USMJERAVANJE

U sklopu profesionalnoga informiranja i usmjeravanja učenika Škola vodi više

paralelnih akcija:

1. provodi razgovore, prezentacije i koncerte u osnovnim školama u Varaždinu i

okolici da bi se učenicima približili instrumenti i upoznalo ih se s mogućnostima upisa u

osnovnu i srednju glazbenu školu

2. kroz susrete sa studentima Muzičke akademije u Zagrebu, predavanjima profesora s

akademije te organiziranim upućivanjem učenika Škole na pripremne seminare Muzičke

akademije u Zagrebu omogućuje se informiranje učenika završnoga razreda srednje glazbene

škole o daljnjem školovanju.

3. sudjelovanje učenika na stručnim seminarima priznatih glazbenih umjetnika

4. sudjelovanje učenika na zonskom, državnom i međunarodnim natjecanjima u zemlji

i inozemstvu

20) ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA ZAŠTITA TE EKOLOŠKA EDUKACIJA

UČENIKA

Zbog specifičnosti obrazovanja u Školi, učenici su ovim segmentom edukacije

obuhvaćeni i u svojim matičnim školama.

21) PODACI O ZADUŽENJIMA DJELATNIKA ŠKOLE

Prikaz tjednog zaduženja nastavnika u okviru 40 satnog radnog tjedna te vanjskih i stručnih

suradnika:

Page 43: godišnji plan i program rada – 2013.14

43

Page 44: godišnji plan i program rada – 2013.14

44

Page 45: godišnji plan i program rada – 2013.14

45

22) PODACI O UČITELJIMA I ZAPOSLENICIMA PRIPRAVNICIMA ( STRUČNO

OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA)

ime i prezime nastavni predmet mentor

nastavnici pripravnici

Ana Šedlbauer teorijski gl. predmeti Miroslav Borščak, prof.

Izak Jagec klavir Ivana Godec-Vinceković, prof.

Anja Grabar klavir Ivana Godec-Vinceković, prof.

Margareta Matišić solo pjevanje Darija Hreljanović, prof.

Maja Magdalenić klavir Ivana Godec-Vinceković, prof.

stručno osposobljavanje

Silvija Tropšek tajnik Škole Sunčana Medved

23) PODACI O OSTALIM DJELATNICIMA U ŠKOLI I NJIHOVIM

ZADUŽENJIMA

ime i prezime stručna

sprema radno mjesto

sati

tjedno

radno

vrijeme

sati

godišnje napomena

Davor Matačić mr.sc.

VII/7 v.d. ravnatelja 40 7-15,00 sati 1.744

Sunčana

Medved

upr. pravnik

VŠS tajnik škole 40 7 -14,30 sati 1.760 svaka 2. rad.sub.

Ana Žnidarić službenik

SSS vodit. računov. 40 7-14,30 sati 1.744

svaka 2. rad.sub.

Zdravko Štefić ekonomista

VŠS administrator 40 7-14,30 sati 1.744

svaka 2. rad.sub.

Darko Križnik elektroteh.

SSS domar-ložač 40

7-12 i 17-

19,30 sati 1.744

svaka 2. rad.sub.

Štefanija

Cestar

NKV

posl. čišćenja

posl. dostave 40

6-14 h

14-21 h

1,744 u turnusima

Verica Košir 6 raz. OŠ

NKV

posl. čišćenja

posl. dostave 40

6-14 h

14-21 h

1,744 u turnusima

Nataša Bakija OŠ

NKV

posl. čišćenja

posl. dostave 40

6-14 h

14-21 h

1,744 u turnusima

Ana Borščak SSS posl. čišćenja

posl. dostave 40

6-14 h

14-21 h

1,744 u turnusima

Ana Pocedulić OŠ

NKV

posl.čišćenja

posl. dostave 40

6-14 h

14-21 h

1,744 u turnusima

Page 46: godišnji plan i program rada – 2013.14

46

24) PLAN STALNOGA STRUČNOG USAVRŠAVANJA

Stalno stručno usavršavanje provodi se putem stručnih seminara za nastavnike te

seminara za ravnatelje, tajnike i računovođe, a sukladno Katalogu stručnih skupova Agencije

za odgoj i obrazovanje. Kako se seminari provode po planu organizatora, nemoguće je

detaljno planirati dinamiku usavršavanja, te su stoga ravnatelj ili članovi Vijeća voditelja

odjela ovlašteni da, prema prispjelim materijalima i prema interesu na pojedinim odjelima,

nastavnike upućuju na seminare.

Ravnatelj nastavnicima odobrava prisustvovanja seminarima u organizaciji

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, Agencije za odgoj i obrazovanje, Muzičke

akademije i sl., te računovođu i tajnika upućuje na usavršavanje prema aktualnim potrebama.

Stručno usavršavanje djelatnika Škole provodi se i u okviru:

- seminara u okviru Centra izvrsnosti

- stručnih skupova Agencije za odgoj i obrazovanje

- stručnih skupova Međužupanijskog i županijskog stručnog vijeća učitelja

- stručnih skupova u organizaciji strukovnih udruga glazbenika i glazbenih pedagoga

- praćenja i nabavka stručnih knjiga i časopisa

- prisustvovanja javnim koncertima i ostalim kulturnim događajima

- seminara Clavis/ za komorne sastave i klavirski duo

- međunarodne zimske škole Clavis

- 4.12.2013. – Glazbena škola u Varaždinu - predavač Ante Knešaurek, prof. orgulja –

u sklopu održavanja Međužupanijskog stručnog vijeća

25) PLAN STRUČNIH POSLOVA

PLAN RADA VIJEĆA VODITELJA ODJELA

U Školi je za rad pedagoško-razvojne službe zaduženo Vijeće voditelja odjela kojim

rukovodi ravnatelj. Vijeće voditelja odjela odlučuje o svim stručnim i organizacijskim

pitanjima bitnim za normalno odvijanje nastavnog procesa, te koordinira radom pojedinih

odjela. Vijeće voditelja odjela se sastaje u pravilu jedan puta na mjesec, prema potrebi i više,

te ga saziva ravnatelj.

Vijeće voditelja odjela čine voditelji odjela i v.d. ravnatelj:

- v.d ravnatelj: mr. sc. Davor Matačić

-voditelj Odjela za teorijske glazbene predmete:

Dada Ruža, prof. teorij. glazb. pred.

-voditelj Odjela za klavir:

Ivana Godec-Vinceković, prof. klavira

-voditelj Odjela za harmoniku, orgulje i udaraljke:

Kristijan Potočnjak, prof. harmonike

-voditelj Odjela za gudačke instrumente:

Miljenko Pohulek, prof. violine

-voditelj Odjela za gitaru i tambure

Moreno Vinceković, prof.

-voditelj Odjela za puhačke instrumente:

mr. Andrej Skender, prof. klarineta

Page 47: godišnji plan i program rada – 2013.14

47

-voditelj Odjela za solopjevanje:

Dorotea Ilčić, prof. solopjevanja

-voditelj Odjela za općeobrazovnu nastavu:

Silvija Avar, prof. engleskog i talijanskog jezika

-voditelj Područnog odjela u Lepoglavi:

Sandra Šincek, prof. glazbene kulture

Vijeće voditelja odjela vrši sljedeće poslove: usklađuje rad svih odjela, utvrđuje

planove upisa za svaku školsku godinu, donosi planove i rokove ispita, utvrđuje planove i

rokove ispita, utvrđuje sadržaje razlikovnih, odnosno dopunskih ispita te način i rokove

njihova polaganja, utvrđuje prijedlog plana internih i javnih nastupa učenika, priprema

prijedloge stručnih rješenja za Nastavničko vijeće i Školski odbor, rješava molbe učenika,

odobrava opravdane izostanke učenika duže od tri (3) dana te rješava ostala stručna pitanja u

okviru svojih ovlaštenja utvrđenih Statutom i općim aktima Škole.

Plan rada po mjesecima:

IX. mjesec

Organizacija poslova na početku nove školske godine

Pripreme i poslovi neophodni za nesmetani početak nastave

Provođenje audicija za koncert učenika na Varaždinskim baroknim večerima

Izrada prijedloga Školskog kurikuluma

Izrada prijedloga Godišnjeg plana i programa Škole

- imenovanje komisija za godišnje, razredne i završne ispite

te ispite po posebnom postupku

- izrađuje plan produkcija po odjelima

- izrađuje plan rokova polaganja završnih ispita

- dostavljanje ravnatelju planiranih godišnjih potreba na pojedinom odjelu

Rješavanje molbi učenika

X. mjesec

Rješavanje molbi učenika

Organizacija i provedba školskih produkcija

Organizacija i provedba koncerta na Varaždinskim baroknim večerima

Praćenje izvođenja nastave

XI. mjesec

Rješavanje molbi učenika

Organizacija i provedba audicija za državno natjecanje – komorni sastavi

Priprema i organizacija školskih produkcija

Provođenje audicija i koncerata za natjecanja

Praćenje izvođenja nastave

XII. mjesec

Rješavanje molbi učenika

Organizacija i provedba školskih produkcija

Priprema i organizacija Božićnog koncerta

Praćenje izvođenja nastave

Organizacija poslova na kraju prvog obrazovnog razdoblja

Page 48: godišnji plan i program rada – 2013.14

48

I. mjesec

Rješavanje molbi učenika

Organizacija i provedba razrednih ispita

Organizacija i provedba ispita po posebnom postupku

Priprema za organizaciju državnog, regionalnog i međunarodnih natjecanja

Priprema za audiciju učenika za nastup s Varaždinskim komornim orkestrom

II. mjesec

Rješavanje molbi učenika

Realizacija koncerta učenika s Varaždinskim komornim orkestrom

Pripreme za organizaciju proslave Dana škole

Pripreme za sudjelovanje učenika na regionalnom natjecanju

Organizacija Regionalnog natjecanja

Provođenje audicija učenika za natjecanje

Priprema i organizacija Fašničkog koncerta

Priprema i organizacija školskih produkcija

Praćenje izvođenja nastave

III. mjesec

Rješavanje molbi učenika

Priprema i organizacija koncerta povodom proslave Dana škole

Priprema i organizacija školskih produkcija

Praćenje izvođenja nastave

IV. mjesec

Rješavanje molbi učenika

Praćenje izvođenja nastave

Priprema i organizacija Smotre glazbenog stvaralaštva djece i mladeži Varaždinske

županije

Priprema i organizacija školskih produkcija

V. mjesec

Rješavanje molbi učenika

Praćenje izvođenja nastave

Priprema i organizacija školskih produkcija

Priprema i organizacija prezentacije Glazbene škole u Varaždinu u svim

osnovnim školama u gradu i okolici

Priprema provođenja koncerata učenika završnih razreda srednje škole

Priprema provođenja završnih ispita

Priprema provođenja godišnjih ispita

Priprema provođenja ispita po posebnom postupku

Priprema i organizacija prijamnih audicija za upis učenika

u predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske programe

VI. mjesec

Rješavanje molbi učenika

Organizacija i provedba godišnjih ispita

Organizacija i provedba završnih ispita i koncerata

Organizacija i provedba ispita po posebnom postupku

Priprema i organizacija prijamnih audicija za upis učenika

Page 49: godišnji plan i program rada – 2013.14

49

u predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske programe

Provedba upisa učenika u više razrede Glazbene škole u Varaždinu

VII. mjesec

Organizacija i provedba godišnjih, razrednih i popravnih ispita

Provedba upisa učenika u srednju glazbenu školu

VIII. mjesec

Rješavanje molbi učenika

Organizacija i provedba godišnjih, razrednih i popravnih ispita

Organizacija i provedba upisa učenika u predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske

programe

Provedba ispita po posebnom postupku

Pripreme za početak nove školske godine

PLAN RADA NASTAVNIČKOG VIJEĆA

Nastavničko vijeće saziva ravnatelj škole.

Radom Nastavničkog vijeća rukovodi ravnatelj ili od njega ovlaštena osoba.

Nastavničko vijeće čine svi nastavnici, stručni suradnici i ravnatelj Glazbene škole u

Varaždinu.

Planirani termini održavanja Nastavničkog vijeća su:

1) Početak školske godine – 28. kolovoza 2013.

2) Završetak prvog obrazovnog razdoblja – 19. prosinca 2013.

3) Početak drugog obrazovnog razdoblja –14. siječnja 2014.

4) Završetak nastave završnim razredima – 16. svibnja 2014.

5) Završetak nastavne godine – 17. lipnja 2014.

6) Završetak školske godine – 26. kolovoza 2014.

Nastavničko vijeće obavlja poslove u svezi s izvođenjem nastavnog plana i programa,

potrebama i interesima učenika te promicanjem stručno-pedagoškog rada Škole; predlaže

školski kurikulum; sudjeluje u organizaciji izvođenja nastave; sudjeluje u ostvarivanju

pedagoške, koncertne i kulturne djelatnosti Škole; prati i ocjenjuje učenička postignuća;

donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa te obavlja druge poslove utvrđene

Zakonom, Statutom i ostalim općim aktima Škole.

Plan rada po mjesecima:

IX. mjesec

Organizacijski poslovi vezani uz početak nove školske godine

Donosi fakultativni dio nastavnog plana i programa za šk.god. 2013./14.

Rješava učenička pitanja

Poslovi i zaduženja za predstojeću nastavnu godinu

Izrada prijedloga školskog kurikuluma i godišnjeg plana rada

Imenovanje voditelja odjela i razrednika za šk.god. 2013./14.

XII. mjesec

Rješava učenička pitanja

Analiza uspjeha učenika na kraju prvog obrazovnog razdoblja

Dodjela pohvala i pedagoških mjera učenicima Škole

Page 50: godišnji plan i program rada – 2013.14

50

I. mjesec

Rješava učenička pitanja

Organizacijski poslovi vezani uz početak drugog obrazovnog razdoblja

Poslovi i zaduženja za predstojeće obrazovno razdoblje

Pripreme za regionalno, državna i međunarodna natjecanja učenika

i proslavu Dana škole

V. mjesec

Rješava učenička pitanja

Priprema za provođenje ispita državne mature i završnih ispita

Priprema za provođenje godišnjih ispita

Analiza uspjeha učenika završnih razreda (4. A i 4. B)

VI. mjesec

Rješava učenička pitanja

Organizacija i provedba godišnjih, razrednih i završnih ispita

Analiza uspjeha učenika na kraju nastavne godine

Poslovi i zaduženja na kraju nastavne godine

Dodjela pohvala i pedagoških mjera učenicima Škole

Analiza uspjeha učenika nakon završnih ispita

VIII. mjesec

Organizacija i provedba godišnjih, razrednih i završnih ispita

Planiranje i organizacija nastave u školskoj godini 2014./15.

Imenovanje razrednika za šk.god. 2014./15.

PLAN RADA RAZREDNIKA – osnovna glazbena škola Razred plan rada razrednik

I.

-razrednik vrši pedagoške i administrativne

poslove za razred, suradnja s predmetnim

nastavnicima i roditeljima

Nikolina Ivančan, prof.

II.

-razrednik vrši pedagoške i administrativne

poslove za razred, suradnja s predmetnim

nastavnicima i roditeljima

Margareta Matišić, mag.mus.

III.

-razrednik vrši pedagoške i administrativne

poslove za razred, suradnja s predmetnim

nastavnicima i roditeljima

Tomislav Cvrtila, prof.

IV.

-razrednik vrši pedagoške i administrativne

poslove za razred, suradnja s predmetnim

nastavnicima i roditeljima

Saša Bastalec, prof.

V.

-razrednik vrši pedagoške i administrativne

poslove za razred, suradnja s predmetnim

nastavnicima i roditeljima

Melanija Gradečak, prof.

VI.

-razrednik vrši pedagoške i administrativne

poslove za razred, suradnja s predmetnim

nastavnicima i roditeljima, pripreme za upis

učenika u srednje škole

mr. Natalija Imbrišak

Page 51: godišnji plan i program rada – 2013.14

51

PLAN RADA RAZREDNIKA – pripremno obrazovanje i srednja glazbena škola

1) I. razred pripremnog obrazovanja razrednik: Petra Zidarić Györek, prof.

-upoznavanje s učenicima, izbor predsjednika razreda i zamjenika predsjednika

-vođenje pedagoške dokumentacije – imenik, e-dnevnik, e-matica

-izbor učenika u Vijeće učenika

-raspored i dogovor o primanju roditelja

-roditeljski sastanci, organizacija nastave, raspored sati

-izbor roditelja u Vijeće roditelja

-tekuća problematika vezana uz nastavu (izostanci, uspjeh učenika, vladanje),

suradnja s voditeljem Odjela za općeobrazovnu nastavu

-praćenje glazbenog života u gradu i učeničkih produkcija

-suradnja s predmetnim nastavnicima i voditeljima odjela

-administrativni poslovi

2) II. razred pripremnog obrazovanja razrednik: Predrag Krobot, prof.

-upoznavanje s učenicima, izbor predsjednika razreda i zamjenika predsjednika

-vođenje pedagoške dokumentacije – imenik, e-dnevnik, e-matica -izbor učenika u Vijeće učenika

-organizacija nastave i raspored sati

-dogovor o primanju roditelja, roditeljski sastanci

-izbor roditelja u Vijeće roditelja

-tekuća problematika vezana uz nastavu (izostanci, uspjeh i vladanje učenika)

-suradnja s predmetnim nastavnicima, voditeljima odjela

-praćenje glazbenog života u gradu i učeničkih produkcija

-upute i pripreme za nastavak glazbenog obrazovanja

-administrativni poslovi

3) I. razred srednje glazbene škole – 1. A i 1. B

razrednik 1. A razreda: Miodrag Paravinja, prof.

razrednik 1. B razreda: Božica Tuđan, prof.

-upoznavanje s učenicima

-vođenje pedagoške dokumentacije – imenik, e-dnevnik, e-matica

-izbor predsjednika razreda i zamjenika predsjednika

-izbor učenika u Vijeće učenika

-raspored i dogovor o primanju roditelja, roditeljski sastanci

-izbor roditelja u Vijeće roditelja

-tekuća problematika vezana uz nastavu (izostanci, uspjeh i vladanje učenika)

-suradnja s predmetnim nastavnicima i voditeljima odjela

-provedba kućnog reda, pedagoških mjera i Statuta škole.

-teme za raspravu: osvrti na javne nastupe učenika – trema, pamćenje - kako učiti,

odnos učenik – profesor,disciplina, pušenje, droga, alkohol, kako provoditi svoje

slobodno vrijeme – izlasci, praćenje glazbenog života Varaždina - prisustvovanje

koncertima, odnosi među učenicima - kolegijalnost - pomoć slabijim učenicima –

solidarnost

Page 52: godišnji plan i program rada – 2013.14

52

-planira se jednodnevna stručna ekskurzija

-pripreme za polaganje ispita

-administrativni poslovi

4) II. razred srednje glazbene škole - 2. A i 2. B

razrednik 2. A – Nikola Žganec, prof.

razrednik 2. B – Kristina Križanić, prof.

-suradnja s koordinatorom za općeobrazovne predmete -organizacija nastave,

raspored, roditeljski sastanci, primanje roditelja

-vođenje pedagoške dokumentacije – imenik, e-dnevnik, e-matica

-izbor roditelja u Vijeće roditelja

-izbor predsjednika razreda i zamjenika predsjednika

-izbor učenika u Vijeće učenika

-provedba kućnog reda, pedagoške mjere, ispiti i sl.

-teme za raspravu: pušenje, droga, alkohol, raspored vremena za vježbanje - učenje -

odmor, natjecanje - pripreme – nastupi, nastupi - trema – samopouzdanje,

kolegijalnost među učenicima

-planira se jednodnevna stručna ekskurzija

-administrativni poslovi

5) III. razred srednje glazbene škole – 3. A i 3. B

razrednik 3. A: Lidija Đidara, prof.

razrednik 3. B: Valentina Bašnec, prof.

. -izbor predsjednika razreda i zamjenika predsjednika

-vođenje pedagoške dokumentacije – imenik, e-dnevnik, e-matica

-izbor roditelja u Vijeće roditelja

-izbor učenika u Vijeće učenika

-raspored i primanje roditelja

-organizacija nastave i suradnja s voditeljima odjela

-provedba kućnog reda, pedagoških mjera, ispita i Statuta

-diskusija: simpatija, antipatija, empatija, kako učiti, mladi i društvene promjene,

stanje i problemi glazbenog obrazovanja u Hrvatskoj, daroviti učenici i škola, glazbeni

život Varaždina i Varaždinske barokne večeri.

-planira se jednodnevna stručna ekskurzija i maturalno putovanje

-administrativni poslovi

6) IV. razred srednje glazbene škole – 4. A i 4. B

razrednik 4. A: Matija Mato Škerbić, prof.

razrednik 4. B: Ana Šedlbauer, prof.

-suradnja s nastavnicima i voditeljima odjela

-izbor predsjednika razreda i zamjenika predsjednika

-vođenje pedagoške dokumentacije – imenik, e-dnevnik, e-matica

-izbor roditelja u Vijeće roditelja

-izbor učenika u Vijeće učenika

Page 53: godišnji plan i program rada – 2013.14

53

-razgovori, osvrti i praćenje aktualnih događaja iz svih područja društvenog života

-individualni razgovori s učenicima: radna disciplina, odnosi među učenicima, odnosi

učenik(a) i profesor(a), razgovori s temom izbora nastavka školovanja na

visokoškolskim institucijama u zemlji i inozemstvu

-predavanja učenika na aktualne teme

-planira se jednodnevna stručna ekskurzija

-organizacija završnih ispita i pripreme za nastavak školovanja

- provođenje i praćenje završnih ispita

-administrativni poslovi

26) PLAN RADA RAVNATELJA

Ravnatelj je poslovodni i stručni voditelj Škole. Ravnatelj organizira i vodi rad te

poslovanje Škole, predstavlja i zastupa Školu, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun

Škole, odgovara za zakonitost rada Škole, predlaže Školskom odboru Godišnji plan i program

rada Škole i Školski kurikulum, provodi odluke Školskoga odbora, donosi samostalno odluke

u svezi s radom i poslovanjem Škole, odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa

djelatnika Škole, potpisuje svjedodžbe i druge javne isprave i akte Škole, podnosi izvješće

Školskom odboru i drugim nadležnim tijelima o radu i poslovanju Škole, organizira rad i

obavlja raspored djelatnika na radna mjesta, odobrava službena putovanja i druga odsustva s

rada djelatnika Škole, osniva stručne skupine kao pomoćna tijela u radu Škole, dostavlja

izvješća o rezultatima odgojno-obrazovnog rada i o poslovanju Škole Ministarstvu znanosti,

obrazovanja i sporta te obavlja ostale poslove utvrđene Zakonom, Statutom i drugim općim

aktima Škole.

Plan rada po mjesecima:

IX. mjesec

Organizacija poslova na početku nove školske godine

Izrada dokumentacije potrebne za početak nove školske godine

Izrada prijedloga Školskog kurikuluma

Izrada prijedloga Godišnjeg plana i programa Škole

Izrada dokumentacije na zahtjev MZOS-a

Priprema koncerta zbora i solista na Varaždinskim baroknim večerima

Održavanje Nastavničkog vijeća

Održavanje Vijeća voditelja odjela

Konstituiranje Vijeća roditelja

Konstituiranje Vijeća učenika

Imenovanje članova Školskog ispitnog povjerenstva za državnu maturu

Donošenje rješenja o tjednom i godišnjem zaduženju nastavnika i plan rada ostalih

djelatnika

Suradnja s Muzičkom akademijom u Zagrebu te ostalim kulturno-obrazovnim

institucijama u zemlji i inozemstvu

Ostali poslovi prema trenutnim potrebama

Page 54: godišnji plan i program rada – 2013.14

54

X. mjesec

Prisustvovanje izvođenju individualne i grupne nastave

Organizacija koncerta zbora i solista na Varaždinskim baroknim večerima

Planiranje i realizacija nabave nastavne opreme i instrumenata

Održavanje Vijeća voditelja odjela

Ostali poslovi prema trenutnim potrebama

XI. mjesec

Prisustvovanje izvođenju individualne i grupne nastave

Organizacija i provedba audicija za domaća natjecanja

Organizacija i provedba audicija za međunarodna natjecanja

Organizacija i praćenje školskih produkcija i koncerata

Održavanje Vijeća voditelja odjela

Ostali poslovi prema trenutnim potrebama

XII. mjesec

Prisustvovanje izvođenju individualne i grupne nastave

Priprema i organizacija Božićnog koncerta

Organizacija i praćenje školskih produkcija i koncerata

Organizacija sudjelovanja učenika na međunarodnim natjecanjima

Praćenje državnog natjecanja

Održavanje Vijeća voditelja odjela

Priprema i održavanje Nastavničkog vijeća

Priprema i predlaže financijski plan i plan nabave za 2014.g.

Ostali poslovi prema trenutnim potrebama

I. mjesec

Prisustvovanje izvođenju individualne i grupne nastave

Organizacija poslova na kraju prvog obrazovnog razdoblja

Organizacija i provedba razrednih ispita (akceleracija)

Organizacija i provedba ispita po posebnom postupku

Održavanje Nastavničkog vijeća

Održavanje Vijeća voditelja odjela

Održavanje Vijeća učenika

Održavanje Vijeća roditelja

Pripreme za organizaciju sudjelovanja učenika na regionalnim natjecanjima

Pripreme za organizaciju državnog natjecanja

Ostali poslovi prema trenutnim potrebama

II. mjesec

Prisustvovanje izvođenju individualne i grupne nastave

Pripreme za organizaciju proslave Dana škole

Pripreme za sudjelovanje učenika na regionalnim natjecanjima

Pripreme za organizaciju regionalnog natjecanja

Organizacija i provedba audicija za regionalna natjecanja

Organizacija i provedba audicija za međunarodna natjecanja

Organizacija Fašničkog koncerta

Organizacija i praćenje školskih produkcija i koncerata

Održavanje Vijeća voditelja odjela

Organizacija sudjelovanja učenika na regionalnim natjecanjima

Page 55: godišnji plan i program rada – 2013.14

55

Pripreme za organizaciju sudjelovanja učenika na međunarodnim natjecanjima

Ostali poslovi prema trenutnim potrebama

III. mjesec

Prisustvovanje izvođenju individualne i grupne nastave

Organizacija i sudjelovanje na državnom natjecanju

Organizacija i provedba proslave Dana škole

Pripreme za organizaciju Smotre glazbenog stvaralaštva djece i mladeži

Organizacija i praćenje školskih produkcija i koncerata

Održavanje Vijeća voditelja odjela

Ostali poslovi prema trenutnim potrebama

IV. mjesec

Prisustvovanje izvođenju individualne i grupne nastave

Organizacija i provedba Smotre glazbenog stvaralaštva djece i mladeži

Priprema prezentacije Glazbene škole u Varaždinu u svim osnovnim školama

u gradu i okolici

Priprema za provođenje državne mature

Održavanje Vijeća voditelja odjela

Organizacija i praćenje školskih produkcija i koncerata

Organizacija sudjelovanja učenika na međunarodnim natjecanjima

Ostali poslovi prema trenutnim potrebama

V. mjesec

Prisustvovanje izvođenju individualne i grupne nastave

Priprema provođenja godišnjih i razrednih ispita

Priprema provođenja ispita po posebnom postupku

Priprema provođenja završnih ispita učenika 4. razreda srednje škole

Priprema organiziranja maturalne ekskurzije

Organizacija i praćenje školskih produkcija i koncerata

Organizacija sudjelovanja učenika na međunarodnim natjecanjima

Organizacija prezentacije Škole u svim osnovnim školama u gradu i okolici

Provođenje državne mature

Održavanje Vijeća voditelja odjela

Pripreme za prijamne audicije za upis učenika u Školu

Suorganizacija Glazbenih svečanosti hrvatske mladeži

Ostali poslovi prema trenutnim potrebama

VI. mjesec

Organizacija i provedba godišnjih, razrednih i popravnih ispita

Organizacija i provedba završnih ispita i koncerata

Organizacija i provedba ispita po posebnom postupku

Održavanje Nastavničkog vijeća na kraju nastavne godine

Provođenje državne mature

Organizacija i praćenje školskih produkcija i koncerata

Organizacija prezentacije Škole u javnim medijima

Održavanje Vijeća voditelja odjela

Ostali poslovi prema trenutnim potrebama

Page 56: godišnji plan i program rada – 2013.14

56

VII. mjesec

Organizacija i provedba godišnjih, razrednih i popravnih ispita

Organizacija i provedba upisa učenika u predškolske, osnovnoškolske i srednjoškolske

programe

Održavanje Vijeća voditelja odjela

Ostali poslovi prema trenutnim potrebama

Korištenje godišnjeg odmora

VIII. mjesec

Održavanje Vijeća voditelja odjela

Održavanje Nastavničkog vijeća na kraju školske godine

Planiranje strategije razvoja pedagoških i koncertnih standarda

u novoj školskoj godini

Organizacija Međunarodne ljetne škole barokne glazbe i plesa „Aestas musica“

Pripreme za početak nove školske godine

Ostali poslovi prema trenutnim potrebama

Korištenje godišnjeg odmora

27) PLAN RADA TAJNIŠTVA I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE SLUŽBE

POSLOVI I RADNI ZADACI TAJNIKA I ADMINISTRATORA

Poslovi i radni zadaci tajnika i administratora, sukladno Pravilniku o djelokrugu rada

tajnika te administrativno-tehničkim poslovima i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u

srednjoškolskoj ustanovi (NN br. 2/11), obuhvaćaju normativno-pravne i upravne poslove,

kadrovske poslove, opće poslove, administrativne poslove, poslove vezane uz e-maticu, te

suradnju s ravnateljem, nastavnicima i ostalim djelatnicima, roditeljima te učenicima. Kao

voditelj administrativno-tehničke službe tajnik je za svoj rad odgovoran ravnatelju Škole.

POSLOVI I RADNI ZADACI VODITELJA RAČUNOVODSTVA

Poslovi i radni zadaci voditelja računovodstva, sukladno Pravilniku o djelokrugu rada

tajnika te administrativno-tehničkim poslovima i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u

srednjoškolskoj ustanovi (NN br. 2/11), obuhvaćaju organizaciju i vođenje računovodstva

srednjoškolske ustanove, financijske poslove, knjigovodstvene poslove, suradnja s

ravnateljem, nastavnicima i strankama te suradnju s vanjskim institucijama.

Kao voditelj računovodstvene službe za svoj rad odgovoran je ravnatelju Škole.

POSLOVI DOMARA-LOŽAČA

Poslovi domara-ložača, sukladno Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te

administrativno-tehničkim poslovima i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u

srednjoškolskoj ustanovi (NN br. 2/11), obuhvaćaju tehničko održavanje zgrada i okoliša,

centralnoga grijanja, službenog vozila, namještaja, instalacija, rukovanje centralnim

grijanjem, provođenje protupožarne zaštite, vršenje dostave te ostale poslove po nalogu

tajnika ili ravnatelja Škole.

Page 57: godišnji plan i program rada – 2013.14

57

POSLOVI ČIŠĆENJA I DOSTAVE

Poslovi čišćenja, sukladno Pravilniku o djelokrugu rada tajnika te administrativno-

tehničkim poslovima i pomoćnim poslovima koji se obavljaju u srednjoškolskoj ustanovi (NN

br. 2/11), obuhvaćaju: dnevno suho i mokro čišćenje prostorija i hodnika, polugodišnje pranje

i premazivanje podova, mjesečno pranje prozora i namještaja te dnevno brisanje prašine i

čišćenje vanjskih površina i okoliša Škole te vršenje dostave.

Godišnji plan i program rada Glazbene škole u Varaždinu za školsku 2013/2014. godinu

na svojoj 9. sjednici donio je 30. rujna 2013.g. Školski odbor Glazbene škole u Varaždinu.

v.d. ravnatelja: Predsjednica Školskog odbora:

_____________________ _________________________

mr.sc. Davor Matačić Tatjana Kreč, mag.oec.

Varaždin, 30. rujna 2013.g.

KLASA: 003-05/13-01/05

URBROJ: 2186-47-4-13-1