godišnji plan i program rada 2015

Click here to load reader

Post on 13-Jan-2017

3.013 views

Category:

Education

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Trgovaka kola Zagreb Trg J. F. Kennedyja br. 4

  2015./16.

  GODINJI PLAN I PROGRAM RADA

 • I. MATERIJALNI UVJETI a) Radni prostor Trgovaka kola svojim djelovanjem obuhvaa cijeli Zagreb i njegovu bliu okolicu, osiguravajui potrebite trgovinske kadrove. Prostor za neposredno izvoenje nastave koristi se u zgradi broj 4 na Trgu J. F. Kennedyja. Tu je na raspolaganju 18 uionica, koje u oba turnusa (smjene) koriste uenici 30 razrednih odjela (I. turnus 15 razrednih odjela, II. turnus 15 razrednih odjela). U ovim je prostorima, u veernjim satima, takoer i obrazovanje odraslih, jo 6 obrazovnih grupa. b) Vanjska povrina portski tereni sadre kombinirano koarkako - rukometno igralite, igralite za odbojku, atletsku stazu, skakalite i bacalite. Oni, uglavnom, zadovoljavaju potrebe izvoenja nastave tjelesne i zdravstvene kulture i programa slobodnih aktivnosti. Zelene povrine se redovito odravaju. Ureen je prilaz koli i portskim terenima s obje strane zgrade i popravljena ograda oko portskih terena. Takoer, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport je sufinancirao renoviranje kolske sportske dvorane, iscrtavanje vanjskih sportskih terena i postavljanje plastificiranih pletenih mrea (ograde) oko vanjskog igralita. c) Oprema radnog prostora Sve uionice opremljene su stolovima, stolicama i kolskim ploama: Uionice na drugom katu, uionica 39 na prvom katu i uionica broj 8 u prizemlju opremljene su potrebnom informatikom opremom za izvoenje suvremenih oblika nastavnih procesa (LCD monitori, raunala,). Uionica broj 1 je ureena kao praktikum za izvoenje struno-teorijskih predmeta. Tijekom ljetnih praznika temeljito su oiene i svjee obojene uionice i ostali prostori kole. Vei dio potrganog namjetaja popravljen je tijekom ljetnih praznika, a manji dio zamijenjen novim. kolska knjinica je opremljena odgovarajuim namjetajem, osobnim raunalima, a stare police za knjige su popravljene. Prostori za voditelja i uenikog referenta u obrazovanju odraslih, te voditelje praktine nastave i smjena, pedagoga, satniara i koordinatora dravne mature opremljeni su odgovarajuim namjetajem i umreenim osobnim raunalima. Postojea informatika uionica (broj 5) ima 16 umreenih raunala putem ADSL prikljuka. Prije est godina je ureen kabinet sa raunalima (broj 6), LCD projektorom i digitalnom kamerom za potrebe drugih strukovnih predmeta kao to su poslovne komunikacije, raunovodstvo i strukovne vjebe. Oprema polako zastarijeva, pa emo je kontinuirano zamjenjivati novom, ovisno o financijskim mogunostima. Ministarstvo se obvezalo sudjelovati u nabavi odgovarajue programske podrke. Od ove kolske godine treba pristupiti opremanju praktikuma za potrebe izvoenja nastave strukovnih predmeta u uionici broj 2. Takoer se planira osuvremeniti uionica broj 38. kola raspolae sa zadovoljavajuim brojem tehnikih nastavnih sredstava, koje treba stalno odravati i nadopunjavati.

 • II. PODACI O UENICIMA U redovnom obrazovanju Trgovaka kola izvodi obrazovanje u programu - prodava u trogodinjem trajanju i u programu - komercijalist u etverogodinjem trajanju. Prema Odluci o planu upisa uenika u k. god. 2015./16. u Trgovaku kolu je upisano: u program prodava: u I. razred 134 uenika u 5 razrednih odjela, u II. razred: 159 uenika u 6

  razrednih odjela, te u III. razred 152 uenika u 7 razrednih odjela. u program komercijalist: u I. razred 55 uenika u 2 razredna odjela, u II. razred 89 uenika u 3

  razredna odjela, u III. razred 84 uenika u 3 razredna odjela, a u IV. razred 96 uenika u 4 razredna odjela.

  Dakle, u program prodava je upisano 445 uenika u 18 razrednih odjela, a u program komercijalist 3724 uenika u 12 razrednih odjela, to ini 769 uenika u 30 razrednih odjela.

  PODACI O BROJU RAZREDNIH ODJELA U 2014./15. KOLSKOJ GODINI I NA POETKU 2015./16. KOLSKE GODINE

  RAZRED BROJ RAZREDNIH ODJELA KOLSKE GODINE

  2014/2015. 2015/2016.

  I 9 7

  II 10 9

  III 7 10

  IV 4 4

  Ukupno: 30 30

  RAZREDNI ODJELI Program PRODAVA

  BROJ UENIKA

  RAZREDNI ODJELI Program KOMERCIJALIST

  BROJ UENIKA

  I A 27 I Ak 27

  I B 26 I Bk 28

  I C 27 II Ak 30

  I D 26 II Bk 31

  I E 28 II Ck 28

  II A 28 III Ak 27

  II B 26 III Bk 29

  II C 27 III Ck 28

  II D 23 IV Ak 26

  II E 28 IV Bk 29

  II F 27 IV Ck 20

  III A 23 IV Dk 21

  III B 21

  III C 22

  III D 21

  III E 23

  III F 22

  III G 20

 • III. PLANIRANI GODINJI FOND SATI I NASTAVNICI

  POPIS NASTAVNIH PREDMETA, FOND SATI I PLANIRANI BROJ DJELATNIKA

  NASTAVNI PREDMET TJEDNI BROJ SATI REDOVNE I IZBORNE NASTAVE UKUPNO

  PLANIRANO SATI TJEDNO

  UKUPNO PLANIRANO SATI GODINJE

  PLANIRANI BROJ DJELATNIKA 1. razredi 2. razredi 3. razredi 4. razredi

  Hrvatski jezik 7X3=21 9X3=27 10X3=30 4X3=12 90 3051 5,15

  1. strani jezik- engleski jezik 2X3=6

  5X2=10 3X3=9 6X2=12

  3X3=9 7X2=14 4X3=12 80 2716 4,35

  2. strani jezik- engleski jezik 1X2=2 1X2=2 1X2=2 1X2=2

  1. strani jezik- njemaki jezik 1X3=3 1X2=2

  1X3=3 1X2=2

  1X3=3 1X2=2 1X3=3 42 1431 2,4

  2. strani jezik- njemaki 2X2=4 3X2=6 3X2=6 4X2=8

  Povijest 7X2=14 3X2=6

  20 700 1

  Zemljopis/geografija 2X2=4 9X2=18

  22 770 1

  TZK 7X2=14 9X2=18 10X2=20 4X2=8 60 2034 5

  Matematika 2X3=6

  5X2=10 3X3=9 6X2=12

  3X3=9 7X2=14

  4X2=8 68 2314 4,3

  Informatika 2X2=4 3X2=6 3X2=6 28 980 1,52 Osnove informatike

  6X2=12

  Etika 3X1=3 3X1=3 3X1=3 1X1=1 10 341 0,5 Vjeronauk 7X1=7 8X1=8 9X1=9 4X1=4 28 950 1,33

  Politika i gospodarstvo 2X2=4 7X2=14 18 588 0,95

  Psihologija prodaje 4X2=8 8 256 0,65

  Ponaanje potroaa 7X1=7 7 224 0,3

  Odnosi s kupcima 7X2=14 14 448 0,8

  Poznavanje robe 7X3=21 9X3=27 3X3=9

  7X2=14 4X2=8

  79 2699 3,9

  Ekologija i odrivi razvoj 3X2=6 6 210 0,28

  Osnove trgovakog prava

  3X2=6

  6 210 0,27

  Trgovinsko poslovanje 2X2=4 3X3=9 3X3=9

  22 770 1,08

  Nabavno poslovnje 5X4=20

  20 700 1,18

  Prodajno poslovanje

  6X3=18

  18 630 0,94

  Osnove marketinga

  6X2=12

  12 420 0,75

  Poslovanje prodavaonice 5X1=5

  5 175 0,25

  Prodajna komunikacija 5X2=10

  10 350 0,5

  Kreativnost u poslovanju 5X2=10

  10 350 0,55

  Araniranje i estetsko oblikovanje

  6X2=12

  12 420 0,9

  Poslovna dokumentacija

  7X1=7

  7 224 0,34

  Marketing

  4X3=12 12 384 0,55

  Poslovne komunikacije 2X2,75=5,5 6X2=12 6X2=12 8X2=16 45,5 1544 2,25

  Raunovodstvo 2X2=4 3X2=6 3X2=6

  16 560 0,77

  Poduzetnitvo

  3X2=6 4X3=12 18 594 1,14

  Transport, pedicija i osiguranje

  4X2=8 8 256 0,35

  Tehnika vanjskotrgovinskog poslovanja

  4X3=12 12 384 0,62

  Strukovne vjebe 2X2=4 3X2=6 6X2=12 8X2=16 38 1282 1,43

  Praktina nastava 5X4=20 6X7=42 7X14=98

  160 5306 1,45

  SVEUKUPNO NEPOSREDNE NASTAVE PO NASTAVNOM PLANU 1011,5 34271 48,75

 • U ovoj kolskoj godini Trgovaka kola planira izvriti 31746 sati nastave , 2058 sati neposrednog rada s uenicima u sklopu razrednitva, 315 sata dopunske nastave, 692 sati dodatne nastave, 455 sati rada voditelja kabineta, praktikuma i strunog aktiva na meuupanijskoj razini, 105 sati djelovanja sindikalnog povjerenika, 840 sata rada voditelja smjena, satniara i koordinatora za dravnu maturu, te 70 sati za povjerenika zatite na radu. Tome treba pribrojiti i posebne sate nastavnika koji predaju 3 i vie predmeta 105 sati i koritenje bonusa od 1260 sati godinje prema Kolektivnom ugovoru. Dakle, sveukupno to ini godinji fond od 37 646 sati rada nastavnika. Prema planiranom ukupnom fondu sati i prosjenoj tjednoj normi od 20 do 28 sati, potrebno je 50,375 neposrednih izvrilaca nastavnog plana i programa. Osim ovih sati u organizaciji izvoenja nastave sudjeluju i ostali struno pedagoki djelatnici : ravnatelj, pedagozi i knjiniari. Plan sati za djelatnike na odreenom radnom vremenu prema nastavnim predmetima:

  OSTALI NEPOSREDNI RAD IZ PRAVILNIKA I

  KOLEKTIVNOG UGOVORA

  SATI TJEDNO

  SATI GODINJE

  RAZREDNITVA 60 2034

  DOPUNSKA NASTAVA 6 210

  DODATNA NASTAVA 24 947

  NASTAVA 3 I VIE PREDMETA

  5 175

  SINDIKALNI POVJERENIK 3 105

  PRIPRAVNICI 4 140

  KOORDINATOR DRAVNE MATURE

  6 210

  SATNIAR 6 210

  VODITELJ SMJENE 12 420

  VODITELJ PRAKTIKUMA 6 210

  VODITELJ AKTIVA NA UPANIJSKOJ RAZINI

  1 35

  KABINETI I SPECIJALIZIRANE

  UIONICE

  6 210

  BONUSI 32 1120

  SVEUKUPNO 171 6026

 • Plan sati za djelatnike na odreenom radnom vremenu prema nastavnim predmetima :

  RED. BROJ

  PREDMET SATI GOD. DJELATNIK

  1. Hrvatski jezik 105 0,15

  2. Poslovne komunikacije

  52 0,075

  3. Etika 207 0,3

  4. Politika i gospodarstvo

  460 0,6

  5. Vjeronauk 347 0,475

  6. Osnove trgovakog prava

  210 0,275

  7. Poslovanje prodavaonice

  70 0,1

  8. Ekologija i odrivi razvoj

  140 0,175

  9. Poznavanje robe 530 0,7

  10. Odnosi s kupcima

  128 0,175

  11. Trgovinsko poslovanje

  455 0,575

  12. Prodajno poslovanje

  105 0,15

  13. Osnove marketinga

  210 0,275

  14. Strukovne vjebe

  420 0,45

  15. Nabavno poslovanje

  280 0,35

  16. Praktina nastava

  332 0,375

  17. Razrednitvo 64 0,1

  UKUPNO 4115 5,3

  Rad u knjinici 535 0,3

 • STRUKTURA POSLOVA I RADNIH ZADATAKA ODGOJNO-OBRAZOVNIH DJELATNIKA U okviru godinjeg zaduenj