godiŠnji plan i program rada osnovne Škole retkovec · 2020. 10. 15. · godiŠnji plan i program...

80
Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr Osnovna škola „Stjepan Radić” Domaćinska 1, Božjakovina 10 370 Dugo Selo Božjakovina, rujan 2020. GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „STJEPAN RADIĆ” BOŽJAKOVINA za školsku godinu 2020./2021.

Upload: others

Post on 29-Jan-2021

9 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556 E-mail: [email protected]

  Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  Osnovna škola „Stjepan Radić”

  Domaćinska 1, Božjakovina

  10 370 Dugo Selo

  Božjakovina, rujan 2020.

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA

  OSNOVNE ŠKOLE „STJEPAN RADIĆ”

  BOŽJAKOVINA za školsku godinu 2020./2021.

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „STJEPAN RADIĆ“, BOŽJAKOVINA

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; E-mail: [email protected] 1 Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  S A D R Ž A J

  1. OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI .................................................................................................................. 4 2. PODATCI O UVJETIMA RADA ................................................................................................................. 5 2.1. Školsko područje ................................................................................................................................ 5 2.2. Prostorni uvjeti .................................................................................................................................. 5

  2.2.1. Unutrašnji školski prostor .......................................................................................................... 5 2.3. Nastavna sredstva i pomagala ........................................................................................................... 6

  2.3.1. Knjižni fond škole (Stanje na datum 1. 9. 2020.)....................................................................... 6 3. PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U TEKUĆOJ ŠK. GODINI ........ 7 3.1 Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima ......................................................................................... 7

  3.1.1 Podatci o učiteljima razredne nastave ....................................................................................... 7 3.1.2. Podatci o učiteljima predmetne nastave ................................................................................... 8 3.1.3. Podatci o učiteljima na zamjeni ............................................................................................... 10 3.1.4. Podatci o ravnatelju i stručnim suradnicima............................................................................ 10 3.1.5. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima ..................................................... 10 3.2. Podatci o ostalim radnicima škole ........................................................................................... 11

  3.3. Tjedna zaduženja učitelja (tablica) .................................................................................................. 12 3.3.1. Dežurstva učitelja .................................................................................................................... 15

  3.3.2. Raspored sati razredne i predmetne nastave .................................................................................... 16 4. PODATCI O ORGANIZACIJI RADA ......................................................................................................... 19 4.1. Organizacija smjena ......................................................................................................................... 19 4.2. Prijevoz učenika putnika .................................................................................................................. 19 4.3. Raspored zvona za školsku godinu 2020./2021. .............................................................................. 20 4.4. Godišnji kalendar rada ..................................................................................................................... 21 4.5. Kalendar rada za tekuću školsku godinu .......................................................................................... 22 4.6. Podatci o broju učenika i razrednih odjela ...................................................................................... 26 4.7. Informacije za roditelje .................................................................................................................... 27

  4.7.1. Informacije razrednika ............................................................................................................. 27 4. 7.2. Informacije ostalih učitelja (nerazrednika) .............................................................................. 28

  4.8. Raspored uredovnog vremena ravnatelja i stručnih suradnika ....................................................... 28 4.9. Raspored korištenja dvorane ........................................................................................................... 29 4. 10. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada ........................................................... 30 4.12. Pomoćnici u nastavi ..................................................................................................................... 30 5. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA ................. 31 5.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima ........................ 31 5.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada ............................. 32

  5.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Katoličkog vjeronauka ........................... 32 5.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika ........................................ 32 5.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike ........................................... 33 5.2.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave ........................................................... 34 5.2.5. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave.............................................................. 35

  5.3. Plan izvannastavnih aktivnosti ......................................................................................................... 36 5.4. Izvanučionička nastava (terenska nastava i izleti) ........................................................................... 38 5.5. Škola plivanja/Škola u prirodi .......................................................................................................... 40 6. PLANOVI RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA .................................................................... 40 6.1. Plan rada Školskog odbora ............................................................................................................... 40 6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća.............................................................................................................. 41

  mailto:[email protected]

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „STJEPAN RADIĆ“, BOŽJAKOVINA

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; E-mail: [email protected] 2 Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  6.3. Plan rada Razrednog vijeća .............................................................................................................. 43 6.4. Plan rada Vijeća roditelja ................................................................................................................. 43 6.6. Stručni kolegiji ................................................................................................................................. 44 7. PLAN STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA .................................................................... 46 7.1. Stručna usavršavanja unutar ustanove ............................................................................................ 46 8. PODATCI O OSTALIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA I POSLOVANJA ŠKOLSKE USTANOVE .................................................................................................................................... 49 8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti ...................................................................................................... 49 8.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika ...................................................................................... 53 8.3. Školski preventivni programi ........................................................................................................... 57

  8.3.1. Preventivni programi – rad s učenicima .................................................................................. 58 8.3.2. Preventivni programi – rad s roditeljima ................................................................................. 58

  8.4. Profesionalno informiranje i usmjeravanje...................................................................................... 60 9. PLANOVI RADA RAVNATELJA, ODGOJNO-OBRAZOVNIH I OSTALIH RADNIKA..................................... 61 9.1. Plan rada ravnatelja ......................................................................................................................... 61 9.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga .......................................................................................... 64 9.3. Plan rada stručnog suradnika socijalnog pedagoga ......................................................................... 67 9.5. Plan rada stručnih suradnika knjižničara ......................................................................................... 70 9.6. Plan rada tajništva ........................................................................................................................... 72 9.7. Plan rada voditelja računovodstva................................................................................................... 73 9.9. Plan rada domara/ložača ................................................................................................................. 76 9.10. Plan rada kuharica ....................................................................................................................... 76 9.11. Plan rada spremačica ................................................................................................................... 77 10. PRILOZI ............................................................................................................................................. 78

  mailto:[email protected]

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „STJEPAN RADIĆ“, BOŽJAKOVINA

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; E-mail: [email protected] 3 Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  Osnovna škola „Stjepan Radić” Domaćinska 1, Božjakovina 10 370 Dugo Selo KLASA: 003-05/20-01/14 URBROJ: 238/07-36-20-01 U Božjakovini, 6. listopada 2020. godine

  Na temelju članka 28. st. 8. i 9. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12 i 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), a

  sukladno čl. 62. Statuta OŠ „Stjepan Radić“, na temelju mišljenja Učiteljskog vijeća i Vijeća roditelja, a na prijedlog ravnatelja Školski odbor na 42. redovnoj sjednici, održanoj 6. listopada 2020. godine, donosi:

  GODIŠNJI PLAN I PROGRAM

  ZA ŠKOLSKU GODINU

  2020./2021.

  Predsjednik Školskog odbora: Ravnatelj škole:

  Ivan Jukić, mag. math. et inf. Jure Mišković, prof.

  mailto:[email protected]

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „STJEPAN RADIĆ“, BOŽJAKOVINA

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; E-mail: [email protected] 4 Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  1. OSNOVNI PODATCI O ŠKOLI

  Naziv škole: OSNOVNA ŠKOLA „STJEPAN RADIĆ”, BOŽJAKOVINA

  Područna škola Lupoglav

  Adresa škole:

  Domaćinska 1 Ivana Horvatića 113

  Županija:

  Zagrebačka županija Zagrebačka županija

  Telefonski broj:

  01 2763 456 01 2462 162

  Broj telefaksa:

  01 2763 556

  Internetska pošta:

  [email protected]

  Internetska adresa:

  www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  Šifra škole:

  01-153-001

  Matični broj škole:

  03551156

  OIB:

  88416031045

  Upis u sudski registar (broj i datum):

  14234, 6. 9. 1991

  Ravnatelj škole:

  JURE MIŠKOVIĆ, prof.

  Voditelj smjene I:

  Ivan Jukić

  Voditelj smjene II: Jasna Džaja

  Voditelj područne škole:

  Ivan Perić

  Ukupan broj učenika:

  643

  98 Broj učenika u razrednoj nastavi:

  228 84 Broj učenika u predmetnoj nastavi:

  331

  Broj učenika s teškoćama u razvoju:

  36

  Broj učenika putnika:

  487 Ukupan broj razrednih odjela:

  34

  Broj razrednih odjela u matičnoj školi:

  29 U područnoj: 5

  Broj razrednih odjela RN-a:

  12

  5

  Broj razrednih odjela PN-a:

  17 0

  Broj smjena:

  2

  Početak i završetak svake smjene:

  8.00 - 12.05 (12.55); 13.30 - 17.35 (18.25)

  7.45 – 11.50 (12.40); 13.00 - 17.05 (17.55)

  Zbog epidemioloških uvjeta na terenu na početku školske godine svi učenici pohađaju nastavu u skladu s rasporedom zvona za matičnu školu.

  Broj radnika ukupno

  75

  Broj učitelja predmetne nastave:

  38 0

  Broj učitelja razredne nastave:

  12 5

  Broj stručnih suradnika:

  4

  Broj ostalih radnika:

  16 3

  Broj nestručnih učitelja:

  0

  Broj pripravnika:

  1

  Broj mentora i savjetnika:

  11 mentora, 5 savjetnika

  Broj voditelja ŽSV-a:

  3

  Broj računala u školi:

  81

  Broj specijaliziranih učionica:

  5

  Broj općih učionica:

  15 5 Broj športskih dvorana:

  1 -

  Broj športskih igrališta:

  1 1

  Školska knjižnica:

  1 -

  Školska kuhinja:

  1 1

  mailto:[email protected]

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „STJEPAN RADIĆ“, BOŽJAKOVINA

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; E-mail: [email protected] 5 Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  2. PODATCI O UVJETIMA RADA

  Frontalna primjena novog kurikuluma pod nazivom

  “Škola za život” ove godine raditi će se u svim predmetima za sve prve, druge, treće, pete, šeste i sedme razrede osnovnih škola. Učenici četvrtih razreda nastavit će učiti po starom modelu, a učenici osmih razreda prema novom kurikulumu raditi će samo tri predmeta – fiziku, kemiju i biologiju.

  Školsku godinu započinjemo u vrijeme epidemije bolesti izazvane korona virusom COVID-19 te su uvjeti i realizacija aktivnosti u školi prilagođeni u skladu s dokumentom Model i preporuke za rad u uvjetima povezanim s COVID 19 MZO-a i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

  2.1. Školsko područje

  Školsko područje rasprostranjeno je na općinu Brckovljani i dio grada Dugo Selo (Lukarišće,

  Andrilovec, Donje Dvorišće). Matična se škola nalazi u Božjakovini, a područna u Lupoglavu. Školsko je područje vrlo raspršeno i prometno slabo povezano sa školom pa je posebno

  organiziran prijevoz učenika. Ove školske godine učenike prevozi poduzeće “Darojković”.

  2.2. Prostorni uvjeti

  2.2.1. Unutrašnji školski prostor

  Školska zgrada matične škole izgrađena je 1990. godine. Ima 15 klasičnih učionica te pet kabineta

  opremljenih za nastavu Kemije/Fizike, Glazbene i Likovne kulture, Informatike i Tehničkog. Uz većinu učionica nalaze se kabineti (spremišta za učila).

  Školska je dvorana nova i prilagođena potrebama nastave TZK (620 m2). Škola ima dvije informatičke učionice i knjižnicu. Jedna se učionica upotrebljava za potrebe

  redovne i izborne nastave Informatike, a druga se, osim za izbornu nastavu Informatike, upotrebljava i za redovnu nastavu Tehničke kulture te za ostale predmete ako se pojedine nastavne jedinice mogu obraditi uz pomoć računala.

  Školska je knjižnica dobro opremljena, no potrebno je neprestano raditi na nabavci i obnavljanju primjeraka učeničke lektire, AV građe te literature za stručno usavršavanje učitelja.

  Školska zgrada Područne škole Lupoglav izgrađena je 1933. godine. Ima pet učionica. Zbog šest razrednih odjela nastava je organizirana u dvije smjene. Od 2003. do danas izvedena je adaptacija i sanacija cijele školske zgrade, uvedeno je plinsko grijanje, promijenjena je stolarija te je izvedena sanacija stropne konstrukcije tavana starog dijela škole, a u tijeku je i daljnja adaptacija.

  Obje su škole informatički dobro opremljene i povezane te su od 2014., odnosno Područna škola od 2015., u sustavu e-Dnevnika.

  mailto:[email protected]

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „STJEPAN RADIĆ“, BOŽJAKOVINA

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; E-mail: [email protected] 6 Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  2.2.2. Vanjski prostor

  Vanjski prostor matične škole u Božjakovini obuhvaća: školski trg, školsko igralište, zelene površine s ukrasnim biljem, neuređenu zelenu površinu, cestu, pločnik i parkiralište.

  Prostor PŠ Lupoglav čini školsko dvorište (2775m2) u kojem se nalazi igralište te površina veličine 4854m2 na kojem se planira dogradnja (izgradnja) škole i športske dvorane u PŠ Lupoglav.

  NAZIV POVRŠINE /zelene, igrališta, školski vrt, voćnjak

  Veličina u m2 za MŠ Ocjena stanja /zadovoljava ili ne, zašto

  Vanjski školski prostor - ukupno 29572 zadovoljava

  Školsko sportsko igralište 1219 zadovoljava

  Park i travnjak 20075 zadovoljava

  Cesta 4157 zadovoljava

  Dvorište 4121 zadovoljava

  2.3. Nastavna sredstva i pomagala

  NASTAVNA SREDSTVA I POMAGALA STANJE

  Audiooprema 2

  Videooprema i fotooprema 2

  Informatička oprema 2/3

  Ostala oprema 2/3

  Oznaka stanja opremljenosti do 50%..1, od 51-70%..2, od 71-100%..3

  2.3.1. Knjižni fond škole (Stanje na datum 1. 9. 2020.)

  KNJIŽNI FOND STANJE

  Literatura za učenike 7081

  Stručna literatura za učitelje 1224

  AV građa 74

  U K U P N O: 8379

  mailto:[email protected]

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „STJEPAN RADIĆ“, BOŽJAKOVINA

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; E-mail: [email protected] 7 Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  3. PODATCI O IZVRŠITELJIMA POSLOVA I NJIHOVIM RADNIM ZADUŽENJIMA U TEKUĆOJ ŠK. GODINI

  3.1 Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima

  3.1.1 Podatci o učiteljima razredne nastave

  Red.

  broj Ime i prezime

  Zvan

  je

  Stu

  pan

  j

  stru

  čne

  spre

  me

  Zan

  iman

  je

  Men

  tor-

  savj

  etn

  ik

  1. Snježana Prevolnik Galić dipl. uč. RN VSS učitelj RN

  2. Bernardica Perković učitelj RN VŠS učitelj RN

  3. Svemirka Mišković dipl. uč. RN VSS učitelj RN s

  4. Tonka Škaro učitelj RN VŠS učitelj RN

  5. Mirjana Lučki učitelj RN VŠS učitelj RN m

  6. Jasmina Miler učitelj RN VŠS učitelj RN

  7. Andreja Njegač učitelj RN VŠS učitelj RN

  8. Sanja Todorić mag. prim. educ. VSS učitelj RN s

  9. Sanja Biškup učitelj RN VŠS učitelj RN m

  10. Ana Klarić dipl. uč. RN VSS učitelj RN

  11. Mirjana Paj učitelj RN VŠS učitelj RN m

  12. Ivica Duvnjak učitelj RN VŠS učitelj RN

  13. Martina Švajghart dipl. uč. RN VSS učitelj RN

  14. Slavko Čolić učitelj RN VŠS učitelj RN

  15. Renata Jelečki mag. prim. educ. VSS učitelj RN s

  16. Tatjana Mahnet mag. prim. educ. VSS učitelj RN m

  17. Vera Kuzmanović učitelj RN VŠS učitelj RN

  mailto:[email protected]

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „STJEPAN RADIĆ“, BOŽJAKOVINA

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; E-mail: [email protected] 8 Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  3.1.2. Podatci o učiteljima predmetne nastave

  Red.

  broj Ime i prezime

  Zvan

  je

  Stu

  pan

  j str

  učn

  e

  spre

  me

  Pre

  dm

  et(i

  )

  koji

  /e p

  red

  aje

  Men

  tor

  /sav

  jetn

  ik

  1. Jelena Jurić prof. hrv. jezika VSS uč. Hrvatskog j. s

  2. Andrijana Mamuza mag. edu. kroatologije VSS uč. Hrvatskog j.

  3. Manuela Jadanec

  mag. edu. hrvatskoga

  jezika i književnosti VSS uč. Hrvatskog j.

  4. Dragana Turkalj prof. hrv. i češ. jezika VSS uč. Hrvatskog j. m

  5. Ivana Budimčić

  prof. hrv. jezika i dipl.

  knjižničar VSS

  uč. Hrvatskog j. i

  knjižničar m

  6. Mirjana Radovac prof. engl. i njem. j. VSS

  uč. Engleskog i

  Njem. jez.

  7. Marija Slišković prof. engl. i pov. VSS uč. Engleskog j.

  8. Mateja Stjepandić

  Kukavica prof. engl. i njem. j. VSS uč. Engl. i Njem.j

  9. Anita Jukić*

  dipl. uč. s pojačanim

  engl. j. VSS uč. Engl. jezika

  10. Marina Radić

  dipl. uč. s pojačanim

  engl. j. VSS uč. Engl. jezika

  11. Ivan Perić prof. engl. j. i soc. VSS uč. Engl. jezika

  12. Ksenija Knapić* mag. edu. glaz. kulture VSS uč. Glazb.kult.

  13. Robert Samardžić

  akademski slikar, prof.

  lik. kulture

  VSS uč. Likov. kult. m

  14. Sanja Ivanović mag. edu. pov. i geo. VSS

  uč. Povijesti i

  Geografije

  15. Irena Bebek Glogovšek mag. edu. hrv. j. i pov. VSS uč. Povijesti

  16. Davorin Klajn dipl. geograf VSS uč. Geografije

  17. Dragica Katić prof. pov. i soc. VSS uč. Povijesti

  18. Valentina Vrban prof. fizike VSS uč. Fizike

  mailto:[email protected]

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „STJEPAN RADIĆ“, BOŽJAKOVINA

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; E-mail: [email protected] 9 Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  19. Nina Tanacković prof. kem. i biol. VSS uč. Kemije

  20. Ivana Skočić prof. biol. VSS uč. Prirode/Biol. m

  21. Klara Čavar prof. biol. i kem. mr. sc. uč. Bio. i Kem.

  22. Jasna Džaja nast. mat. i fiz. VŠS uč. Matematike

  23. Ilija Grgić nast. mat. i fiz. VŠS uč. Matematike

  24. Anita Kuruc prof. mat. VSS uč. Matematike

  25. Ivan Jukić mag. math. et inf. VSS uč. Matematike m

  26. Nedjeljka Majić prof. politehnike VSS uč. Tehnič. kult.

  27. Jasna Holik prof. TZK VSS uč. TZK

  28. Ana Majcenić prof. TZK VSS uč. TZK

  29. Valentina Hajdarović dipl. kateheta VSS vjeroučiteljica

  30. Keti Mamuza dipl. kateheta VSS vjeroučiteljica

  32. Martina Ivanić dipl. kateheta VSS vjeroučiteljica

  33. Andrijana Ćavar dipl. kateheta VSS vjeroučiteljica

  34. Tadijana Marčinković dipl. kateheta VSS vjeroučiteljica

  35. Višnja Kamenjašević prof. inf. VSS uč. Informatike

  37. Igor Modrić dipl. uč. RN s inf. VSS uč. Informatike

  38. Josipa Oreč Živković mag. prim. educ. s inf. VSS uč. Informatike m

  39. Valentina Badanjak

  Pintarić

  dip. Muzikologinja i prof.

  glazbene kulture VSS uč. Glazb.kult.

  mailto:[email protected]

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „STJEPAN RADIĆ“, BOŽJAKOVINA

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; E-mail: [email protected] 10 Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  3.1.3. Podatci o učiteljima na zamjeni

  Red.

  Broj

  Ime i prezime Godina

  rođenja

  Zvanje Predmet koji

  predaje

  Zamjena za:

  1. Ana Petanjak

  Dedić

  mag. edu. engleskog

  jezika i književnosti uč. Engl. jezika Anitu Jukić

  2.

  Valentina

  Badanjak

  Pintarić

  dip. Muzikologinja i prof.

  glazbene kulture uč. Glazb.kult. Kseniju Knapić

  3. YX uč. Glazb.kult Kseniju Knapić

  3.1.4. Podatci o ravnatelju i stručnim suradnicima

  Red. broj

  Ime i prezime Godina rođenja

  Zvanje Stupanj stručne spreme

  Radno mjesto Mentor-savjetnik

  Godine staža

  1. Jure Mišković prof. TZK VSS ravnatelj

  2. Andreja Gregurić Jug

  prof. pedagogije VSS pedagog s

  3. Jasenka Rusan Novosel

  defektolog soc.

  ped. mr. sc. defektolog

  4. Ivana Kosko prof. bibl. i pedag. VSS knjižničar m

  5. Ivana Budimčić

  prof. hrv. jez. i dipl. knjižničar

  VSS knjižničar i uč.

  Hrv. jezika m

  3.1.5. Podatci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima

  Red. broj

  Ime i prezime Godina rođenja

  Zvanje Stupanj stručne spreme

  Radno mjesto Mentor

  1. Andrijana Mamuza mag. edu. kroatologije VSS uč. Hrvatskog j. Manuela Jadanec

  mailto:[email protected]

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „STJEPAN RADIĆ“, BOŽJAKOVINA

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; E-mail: [email protected] 11 Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  3.2. Podatci o ostalim radnicima škole

  Red. broj

  Ime i prezime Zvanje Stupanj stručne spreme

  Radno mjesto

  1. Dijana Puljić Krklec upravni pravnik VŠS tajnica

  2. Marina Paj magistra ekonomije VSS voditeljica

  računovodstva

  3. Ilija Duvnjak strojobravar SSS domar i ložač

  4. Stipo Stipić metalostrugač KV domar

  5. Branka Štivičić kuharica SSS kuharica

  6. Anđelka Pandža prodavačica SSS kuharica

  7. Jadranka Ferenček kuharica SSS kuharica

  8. Mirjana Damjanov prodavačica SSS spremačica

  9. Ljubica Čičak OŠ NKV spremačica

  10. Slađana Lisjak OŠ NKV spremačica

  11. Zlatica Šladarec ekonomist SSS spremačica

  12. Prena Palić* OŠ NKV spremačica

  13. Marijana Zvrhek OŠ NKV spremačica

  14. Julija Škoro OŠ NKV spremačica

  15. Luca Stipić OŠ NKV spremačica

  16. Lidija Mamuza OŠ NKV spremačica

  17. Luca Čolić krojač ž. odjeće KV spremačica

  mailto:[email protected]

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 12 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  3.3. Tjedna zaduženja učitelja (tablica)

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 13 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 14 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 15 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  3.3.1. Dežurstva učitelja

  Raspored dežurstava na ulazu u školu kada su 5. i 7. razredi ujutro*

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  7:30 – 8:45 Majcenić Modrić Katić 1.b Samardžić

  8:45 – 9:35 Majcenić Modrić Katić 1.b Jurić

  9:35 – 10:25 3.a Turkalj Perić Ćavar 1.a

  10:25 – 11:15 3.a Stjepandić

  Kukavica Perić 1.c 1.a

  11:15 – 12:05 Tanacković Stjepandić

  Kukavica Kamenjašević 1.c Kamenjašević

  12:05 – 13:00 Tanacković Katić Kamenjašević Čavar Ćavar

  13:00 – 14:15 Holik 2.b Slišković 2.a Modrić

  14:15 – 15:05 Holik 2.b Slišković 2.a Petanjak Dedić

  15:05 – 15:55 Jadanec 4.a Radovac Ivanić Ćavar

  15:55 – 16:45 Jadanec 4.a Radovac Ivanić Modrić

  16:45 – 17:35 Kuruc 4.b Ivanović Petanjak Dedić Modrić

  17:35 – 18:25 Kuruc 4.b Ivanović XY GL

  Dežurstvo ispred

  škole

  (12:50 -13:20)

  2.c i 4.b Kamenjašević i K Mamuza

  Grgić i A. Mamuza Radić i 4.a Majić i Badanjak Pintarić

  Raspored dežurstava na ulazu u školu kada su 6. i 8. razredi ujutro*

  PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK

  7:30 – 8:45 Kuruc 4.c Majić Bebek Jadanec

  8:45 – 9:35 Kuruc 4.c Majić Bebek Jadanec

  9:35 – 10:25 Ćavar 2.c Radovac Radić Samardžić

  10:25 – 11:15 Samardžić 2.c Radovac A. Mamuza Samardžić

  11:15 – 12:05 Ivanović Tanacković Slišković Holik K. Mamuza

  12:05 – 13:00 Ćavar Tanacković XY GL Grgić Badanjak Pintarić

  13:00 – 14:15 Grgić Ivanović Vrban Stjepandić

  Kukavica Jurić

  14:15 – 15:05 B. Pintarić B. Pintarić Vrban Stjepandić

  Kukavica Jurić

  15:05 – 15:55 Radić 3.b 3.c Čavar Katić

  15:55 – 16:45 Klajn 3.b 3.c Klajn Bebek

  16:45 – 17:35 Čavar Majcenić Čavar Klajn Bebek

  17:35 – 18:25 Turkalj Hajdarović Grgić Klajn

  Dežurstvo ispred

  škole

  (12:50 -13:20)

  A. Mamuza i Radić 3.b i 1.c 3.a i Vrban Hajdarović i 1.a

  Turkalj i 3.c

  *Raspored dežurstava napravljen u skladu s dokumentom Model i preporuke za rad u uvjetima povezanim s COVID 19 MZO-a i preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 16 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  3.3.2. Raspored sati razredne i predmetne nastave

  Raspored sati razredne nastave – Matična škola:

  Raspored sati razredne nastave – Područna škola Lupoglav:

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 17 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  Neparni razredi ujutro – parni popodne:

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 18 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  Parni razredi ujutro, neparni popodne:

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 19 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  4. PODATCI O ORGANIZACIJI RADA

  4.1. Organizacija smjena

  Škola radi u dvije smjene. Prva smjena u matičnoj školi počinje u 8 sati, a druga u 13.30 sati. U

  područnoj školi prva smjena počinje u 7.45 sati, a druga u 13.00 sati. (*vidi napomenu na str. 20)

  U smjenama rade učitelji prema rasporedu sati, stručni suradnici, domari škole i školske kuharice.

  Administrativno osoblje radi u jutarnjoj smjeni.

  Dežurstvo je organizirano u obje smjene: 15 minuta prije početka nastave, tijekom nastave, odmora i

  poslije nastave. Za učenike razredne nastave koji peti sat nemaju redovnu nastavu te čekaju prijevoz

  autobusima organizirano je dežurstvo/čuvanje u prostoru učionice razrednog odjela.

  Za učenike je organizirana prehrana u školskoj kuhinji. Prehranom je obuhvaćeno oko 428 učenika.

  4.2. Prijevoz učenika putnika

  Naše učenike putnike prevozi poduzeće „Darojković“ d.o.o.

  Autobusi učenike u svakoj smjeni dovoze na prvi sat nastave, a nakon petog i šestog sata organiziran je razvoz učenika prema mjestu stanovanja. Isto poduzeće učenike prevozi na terensku i izvanučioničku nastavu.

  Organiziranim se prijevozom koristi 487 učenika.

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 20 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  4.3. Raspored zvona za školsku godinu 2020./2021.

  JUTARNJA SMJENA

  MATIČNA ŠKOLA PODRUČNA ŠKOLA

  SAT TRAJANJE SATA TRAJANJE ODMORA

  SAT TRAJANJE SATA TRAJANJE ODMORA

  1. 8.00 – 8.45 5 1. 7.45 – 8.30 5

  2. 8.50 – 9.35 5 2. 8.35 – 9.20 5

  3. 9.40 – 10.25 5 3. 9.25 – 10.10 5

  4. 10.30 – 11.15 5 4. 10.15 – 11.00 5

  5. 11.20 – 12.05 5 5. 11.05 – 11.50 5

  6. 12.10 – 12.55 6. 11.55 – 12.40

  POSLIJEPODNEVNA SMJENA

  MATIČNA ŠKOLA PODRUČNA ŠKOLA

  SAT TRAJANJE SATA TRAJANJE ODMORA

  SAT TRAJANJE SATA TRAJANJE ODMORA

  1. 13.30 – 14.15 5 1. 13.00 – 13.45 5

  2. 14.20 – 15.15 5 2. 13.50 – 14.35 5

  3. 15.10 – 15.55 5 3. 14.40 – 15.25 5

  4. 16.00 – 16.45 5 4. 15.30 – 16.15 5

  5. 16.50 – 17.35 5 5. 16.20 – 17.05 5

  6. 17.40 – 18.25 6. 17.10 – 17.55

  *Zbog epidemioloških uvjeta na terenu na početku školske godine svi učenici matične i područne škole

  pohađaju nastavu u skladu s rasporedom zvona za matičnu školu.

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 21 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  4.4. Godišnji kalendar rada

  Mjesec

  Broj dana Državni praznici i neradni

  dani

  Neradni i nenastavni dani Državni praznici/blagdani:

  radnih nastavnih

  I. polugodište

  od 7. 9. do 23. 12. 2020. g.

  IX. 22 18 8 1. - 4. rujna - ljetni odmor učenika

  X. 22 22 9

  XI. 20 18 10

  1.studenog – Dan svih svetih 2. i 3. studenog – jesenski odmor učenika 13. studenog – Dan otvorenih vrata 18. studenog – Dan sjećanja na žrtve domovinskog rata, Vukovara i Škabrnje

  XII. 22 17 9 25. prosinca - Božić 26. prosinca - Sveti Stjepan

  Prvi dio zimskog odmora učenika od 24. 12. 2020. do 8. 1. 2021. godine

  II. polugodište od 11. 1. do 18. 6. 2021. g.

  I. 19 15 12 1. siječnja - Nova godina 6. siječnja - Sveta tri kralja

  II. 20 16 8 23. - 26. veljače - drugi dio zimskog odmora učenika

  III. 23 23 8 Županijsko natjecanje

  IV. 21 16 9

  Proljetni odmor učenika od 2. 4. do 9. 4. 2021. godine

  4. travanj – Uskrs 5. travanj – Uskrsni ponedjeljak

  V. 21 21 10 1. svibnja – Praznik rada 30. svibnja – Dan državnosti

  VI. 20

  13 10

  13. lipnja – Dan škole 3. lipnja - Tijelovo 22. lipnja – Dan antifašističke borbe Dopunski rad, razredni i predmetni ispiti

  Ljetni odmor učenika od 21. 6. do 31. 8. 2021. godine

  VII. 7 -

  10 Prijave i upisi u srednje škole

  VIII. 6 - 9 5. kolovoza – Dan pobjede i domovinske zahvalnosti 15. kolovoza – Velika Gospa

  S V E U K U P N O: 223 179 112

  Ukupno sati: 1784 1432

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 22 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  4.5. Kalendar rada za tekuću školsku godinu

  BR. SADRŽAJ DAN NADNEVAK

  RUJAN 2020 1. POČETAK ŠKOLSKE GODINE utorak 1. 9. 2020.

  2. POČETAK NASTAVNE GODINE ponedjeljak 7. 9. 2020.

  3. 1. RODITELJSKI SASTANAK ZA PRVE RAZ. utorak 10 – 18. 9. 2020.

  4. OLIMPIJSKI DAN (Dan Hrvatskog olimpijskog odbora ) četvrtak 10. 9. 2020.

  5. SJEDNICA RV petak 11. 9. 2020.

  6. RODITELJSKI SASTANAK (5. razred ) 21. – 25. 2020.

  7. SJEDNICA UV četvrtak 21. 9. 2020.

  8. 1. SJEDNICA VIJEĆA RODITELJA četvrtak 29. 9. 2020.

  9. SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA 9. 2020.

  10. DAN POLICIJE utorak 29. 9. 2020.

  LISTOPAD

  11. DAN UČITELJA ponedjeljak 5.10.2020.

  12. MEĐUNARODNI MJESEC ŠKOLSKIH KNJIŽNICA

  13. DAN HRVATSKOG SABORA četvrtak 8. 10. 2020.

  14. DANI ZAHVALNOSTI ZA PLODOVE ZEMLJE ponedjeljak 12. 10. 2020.

  15. SVJETSKI DAN HRANE petak 16. 10. 2020.

  16. SJEDNICA UV četvrtak 22. 10. 2020.

  17. DAN UJEDINJENIH NARODA subota 24. 10. 2020.

  18. MEĐUDRŽAVNA SURADNJA OSNOVNIH ŠKOLA „KISELJAK“- KISELJAK, „MIHOVIL NAKOVIĆ“ –KOLJNOF, „STJEPAN RADIĆ“ – ZAGREB

  STUDENI

  19. SVI SVETI nedjelja 1. 11. 2020.

  20. UČENIČKI PRAZNICI ponedjeljak -utorak

  2 - 3. 11. 2020.

  21. SJEDNICE UV utorak 10. 11. 2020.

  22. SV. MARTIN srijeda 11. 11. 2020.

  23. INTERLIBER 11. 2020.

  24. SV. BRCKO ( DAN ŽUPE ) petak 13. 11. 2020.

  25. DAN OTVORENIH VRATA ŠKOLE petak 13. 11. 2020.

  26. DAN SJEĆANJA NA VUKOVAR srijeda 18.11. 2020.

  27. 2. RODITELJSKI SASTANAK 20. 11. - 1. 12. 2020.

  PROSINAC

  28. MEĐUNARODNI DAN VOLONTERA subota 5. 12. 2020.

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 23 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  29. VEČER MATEMATIKE četvrtak 3. 12. 2020.

  30. SVETI NIKOLA nedjelja 6. 12. 2020.

  31. ŠKOLSKI MEDNI DAN 12 .2020.

  32. SJEDNICA RV utorak 15. 12. 2020.

  33. BOŽIĆNA PRIREDBA ( HUMANITARNI KONCERT ) utorak 22. 12. 2020.

  34. SJEDNICA UV srijeda 23. 12. 2020.

  35. ZAVRŠETAK PRVOG POLUGODIŠTA srijeda 23. 12. 2020.

  36. POČETAK ZIMSKOG ODMORA UČENIKA četvrtak 24. 12. 2020.

  37. BOŽIĆ petak 25. 12. 2020.

  SIJEČANJ 2021 38. NOVA GODINA ponedjeljak 1. 1. 2021.

  39. SVETA TRI KRALJA srijeda 6. 1. 2021.

  40. POČETAK DRUGOG POLUGODIŠTA ponedjeljak 11. 1. 2021.

  41. SJEDNICA UV utorak 12. 1. 2021.

  42. DAN MEĐUNARODNOG PRIZNANJA RH petak 15. 1. 2021.

  VELJAČA

  43. NATJECANJA UČENIKA

  44. ŽUPANIJSKO NATJECANJE

  45. VALENTINOVO nedejelja 14. 2. 2021.

  46. SJEDNICA UV četvrtak 18. 2. 2021.

  47. MEĐUNARODNI DAN MATERINSKOG JEZIKA (UNESCO) nedjelja 21. 2. 2021.

  48. POČETAK DRUGOG DIJELA ZIMSKOG ODMORA UČENIKA utorak 23. 2. 2021.

  49. DAN BORBE PROTIV VRŠNJAČKOG NASILJA srijeda 24. 2. 2021.

  50. ZAVRŠETAK ZIMSKOG DIJELA UČENIKA petak 26. 2. 2021.

  OŽUJAK

  51. MEĐUNARODNI DAN ŽENA ponedjeljak 8. 3. 2021.

  52. MEĐUNARODNI DAN BROJA PI nedjelja 14. 3. 2021.

  53. DANI HRVATSKOG JEZIKA 11. -17. 3. 2021.

  54. SJEDNICA UV srijeda 17. 3. 2021.

  55. KLOKAN – MATEMATIČKO NATJECANJE

  56. SVJETSKI DAN KAZALIŠTA subota 27. 3. 2021.

  TRAVANJ

  57. PROLJETNI ODMOR UČENIKA petak 2. 4. 2021.

  58. USKRS nedjelja 4. 4. 2021.

  59. USKRSNI PONEDJELJAK ponedjeljak 5. 4. 2021.

  60. ZAVRŠETAK PROLJETNOG ODMORA petak 9. 4. 2021.

  61. POČETAK NASTAVE NAKON PROLJETNOG ODMORA UČENIKA ponedjeljak 12. 4. 2021.

  62. RODITELJSKI SASTANAK 4. 2021.

  63. MATEMATIČKI ČETVERAC

  64. DAN PLANETA ZEMLJE četvrtak 22. 4. 2021.

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 24 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  65. SVJETSKI DAN KNJIGE (NOĆ KNJIGE) petak 23. 4. 2021.

  66. SMOTRA UČENIČKI ZADRUGA

  SVIBANJ

  67. PRAZNIK RADA subota 1. 5. 2021.

  68. MEĐUNARODNI DAN VATROGASACA utorak 4. 5. 2021.

  69. MAJČIN DAN nedjelja 9. 5. 2021.

  70. SJEDNICA UV srijeda 19. 5. 2021.

  71. MEĐUNARODNA SURADNJA ŠKOLA 5. 2021.

  72. JEDNODNEVNI IZLETI UČENIKA 25. - 29. 5. 2021.

  73. DAN DRŽAVNOSTI nedjelja 30. 5. 2021.

  74. ŠKOLA U PRIRODI / MEĐUNARODNA SURADNJA SA ŠKOLOM U BIZONJI, MAĐARSKA

  75. ČITANJE NE POZNAJE GRANICE – MEĐUNARODNI PROJEKT SA ŠKOLOM U SLOVENIJI

  LIPANJ

  76. TJELOVO četvrtak 3. 6. 2021.

  77. SVJETSKI DAN ZAŠTITE OKOLIŠA subota 5. 6. 2021.

  78. SJEDNICA UV utorak 8. 6. 2021.

  79. DAN ŠKOLE petak 11. 6. 2021.

  80. SJEDNICA RV srijeda 16. 6. 2021.

  81. ZAVRŠETAK NASTAVNE GODINE petak 18. 6. 2021.

  82. POČETAK LJETNOG ODMORA UČENIKA ponedjeljak 21. 6. 2021.

  83. SJEDNICA UV ponedjeljak 21. 6. 2021.

  84. ŽALBENI TERMIN NA OCJENU I VLADANJE –UČ. VIJEĆU

  85. DOPUNSKI RAD srijeda 23. 6. 2021.

  SRPANJ

  UČITELJSKO VIJEĆE petak 2. 7. 2021.

  86. ZAVRŠETAK PRODUŽENE NASTAVE- DOPUNSKI RAD srijeda 2. 7. 2021.

  87. PODJELA SVJEDODŽBI UČENICIMA ponedjeljak 5. 7. 2021.

  88. SJEDNICA UČITELJSKOG VIJEĆA utorak 6. 7. 2021.

  89. SVEČANA PODJELA SVJEDODŽBI VIII RAZREDA utorak 6. 7. 2021.

  90. STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA četvrtak 8. 7. 2021.

  91. SJEDNICA UČ ITELJSKOG VIJEĆ A (ZADUŽENJA UČITELJA) četvrtak 8. 7. 2021.

  92. GODIŠNJI ODMOR UČITELJA

  KOLOVOZ

  93. DAN POBJEDE I DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI četvrtak 5. 8. 2021.

  94. VELIKA GOSPA nedjelja 15. 8. 2021.

  95. POPRAVNI ISPIT utorak- srijeda 24. i 25. 8. 2021.

  96. SJEDNICA UV srijeda 25. 8. 2021.

  97. PODJELA SVJEDOŽBI srijeda 25. 8. 2021.

  98. MEĐUNARODNA SURADNJA „VOLONTERI SUBOTICE“ – ETNOKAMP HRVATSKE ČITAONICE

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 25 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  99. ZAVRŠETAK ŠKOLSKE GODINE utorak 31. 8. 2021.

  100. POČETAK ŠK . GOD. 2020./2021. 1. 9. 2021.

  101. POČETAK NASTAVE U ŠK. GOD. 2020./2021. ponedjeljak 9. 2021.

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 26 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  4.6. Podatci o broju učenika i razrednih odjela

  Razred Broj

  učenika

  Broj odjela

  Broj ponavl

  jača Prehrana Užina Putnika

  Teškoće

  IP PP VJ INF NJ Razrednik Zamjenik razrednika

  I. a 18 16 8 2 17 15 Sanja Todorić Sanja Biškup

  I. b 21 20 15 21 20 Sanja Biškup Sanja Todorić

  I. c 19 18 14 19 3 Mirjana Paj Andrijana Čavar

  I. b PŠ 16 16 9 16 16 Snježana P. Galić Slavko Čolić

  UKUPNO 74 4 0 70 0 46 2 0 73 54

  II. a 21 14 13 1 21 19 Martina Švajghart Bernardica Perković

  II. b 21 10 16 20 19 Bernardica

  Perković Martina Švajghart

  II. c 21 12 20 19 16 Ana Klarić Jasmina Miler

  II. a PŠ 12 12 4 11 10 Vera Kuzmanović Ivica Duvnjak

  II. b PŠ 12 12 6 12 12 Ivica Duvnjak Vera Kuzmanović

  UKUPNO 87 5 0 60 0 59 1 0 83 76 III. a 18 10 17 18 18 Svemirka Mišković Tonka Škaro

  III. b 17 7 12 1 17 16 Tonka Škaro Svemirka Mišković

  III. c 18 15 15 1 18 16 Mirjana Lučki Marina Radić

  III. a PŠ 19 14 4 19 18 Slavko Čolić Snježana P. Galić

  UKUPNO 72 4 0 46 0 48 0 2 72 68 IV. a 19 13 17 1 19 19 6 Andreja Njegač Tatjana Mahnet

  IV. b 15 9 13 1 3 15 15 7 Tatjana Mahnet Andreja Njegač

  IV. c 20 18 17 20 17 6 Jasmina Miler Ana Klarić

  IV. a PŠ 25 22 6 1 25 23 17 Renata Jelečki Slavko Čolić

  UKUPNO 79 4 0 62 0 53 2 4 79 74 36

  UKUPNO I.-IV. 312 17 0 238 0 206 5 6 307 272 36 V.a 18 12 14 18 11 Irena Bebek Glogovšek Valentina Hajdarović

  V. b 18 11 16 17 6 Valentina Hajdarović Irena Bebek Glogovšek

  V. c 18 10 14 16 6 Dragana Turkalj Dragica Katić

  V. d 18 12 18 17 8 Dragica Katić Dragana Turkalj

  V. e 20 14 20 19 4 Andrijana Mamuza Manuela Jadanec

  UKUPNO 92 5 0 59 0 82 0 0 87 35

  VI. a 22 14 18 22 5 Ivana Skočić Valentina Badanjak

  Pintarić

  VI. b 22 14 16 2 1 22 7 Valentina Badanjak

  Pintarić Ivana Skočić

  VI. c 22 17 12 2 1 21 8 Ana Petanjak Dedić Ivan Jukić

  VI. d 22 15 18 3 22 7 Ivan Jukić Ana Petanjak Dedić

  UKUPNO 88 4 0 60 0 64 7 2 87 27

  VII. a 22 12 20 1 1 22 14 7 Nedjeljka Majić Klara Čavar

  VII. b 20 8 16 1 1 20 13 6 Klara Čavar Nedjeljka Majić

  VII. c 20 5 20 1 1 20 4 6 Ana Majcenić Marija Slišković

  VII. d 22 14 15 1 1 22 17 5 Marija Slišković Ana Majcenić

  UKUPNO 84 4 0 39 0 71 4 4 84 48 24

  VIII. a 15 12 15 1 15 13 4 Anita Kuruc Sanja Ivanović

  VIII. b 16 8 16 2 16 11 4 Sanja Ivanović Anita Kuruc

  VIII. c 18 3 18 3 18 12 7 Jasna Holik Robert Samardžić

  VIII. d 18 9 15 2 17 10 4 Robert Samardžić Jasna Holik

  UKUPNO 67 4 0 32 0 64 5 3 66 46 19

  UKUPNO V.-VIII.

  331 17 0 190 0 281 16 9 324 94 105

  UKUPNO I.-VIII.

  643 34 0 428 0 487 21 15 631 366 141

  MATIČNA ŠKOLA: 559 učenika u 29 razrednih odjela RN: 228 uč. PN: 331 uč.

  PODRUČNA ŠKOLA:

  84 učenika u 5 razrednih odjela razredne nastave

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 27 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  4.7. Informacije za roditelje

  4.7.1. Informacije razrednika

  MATIČNA ŠKOLA:

  RAZRED RAZREDNIK

  UJUTRO (kada razred ima nastavu ujutro)

  POPODNE (kada razred ima nastavu popo-

  dne)

  Dan Sat Dan Sat

  1.a Sanja Todorić srijeda 4. četvrtak 6.

  1.b Sanja Biškup srijeda 4. srijeda 6.

  1.c Mirjana Paj petak 3. srijeda 6.

  2.a Martina Švajghart četvrtak 4. srijeda 6.

  2.b Bernardica Perković četvrtak 3. četvrtak 5.

  2.c Ana Klarić utorak 3. četvrtak 6.

  3.a Svemirka Mišković ponedjeljak 1. - 5. sat ponedjeljak 1. - 5. sat

  3.b Tonka Škaro ponedjeljak 4. ponedjeljak 6.

  3.c Mirjana Lučki ponedjeljak 1. - 5. sat ponedjeljak 1. - 5. sat

  4.a Andreja Njegač utorak 5. četvrtak 6.

  4.b Tatjana Mahnet utprak 1. ponedjeljak 5.

  4.c Jasmina Miler utorak 1. utorak 5.

  5.a Irena Bebek Glogovšek ponedjeljak 2. petak 5.

  5.b Valentina Hajdarović srijeda 4. ponedjeljak 6.

  5.c Dragana Turkalj utorak 3. srijeda 6.

  5.d Dragica Katić srijeda 5. četvrtak 5.

  5.e Andrijana Mamuza srijeda 4. srijeda 5.

  6.a Ivana Skočić četvrtak 3. četvrtak nakon 6.sata

  6.b Valentina Badanjak Pintarić četvrtak 5. srijeda 6. sat

  6.c Ana Petanjak Dedić četvrtak 4. srijeda 5.

  6.d Ivan Jukić ponedjeljak 2. srijeda 6.

  7.a Nedjeljka Majić četvrtak 4. utorak 7.

  7.b Klara Čavar srijeda 3. srijeda 5.

  7.c Ana Majcenić četvrtak 5. utorak 5.

  7.d Marija Slišković četvrtak 3. četvrtak 5.

  8.a Anita Kuruc ponedjeljak 3. četvrtak 5.

  8.b Sanja Ivanović utorak 3. utorak 6.

  8.c Jasna Holik četvrtak 2. utorak 5.

  8.d Robert Samardžić utorak 5. sat popodne srijeda 2. sat ujutro

  Lupoglav

  1.a Snježana Prevolnik Galić petak 2. petak 6.

  2.a Vera Kuzmanović srijeda 4. srijeda 6.

  2.b Ivica Duvnjak srijeda 4. srijeda 6.

  3.a Slavko Čolić četvrtak 4. petak 6.

  4.a Renata Jelečki utorak 6. utorak 6.

  Mole se roditelji da zbog aktualne epidemiološke situacije ne ulaze u školsku zgradu.

  U slučaju potrebe dolaska u školu, roditelji se savjetuju da svoj dolazak najave individualnim dogovorom s razrednikom/učiteljem unutar virtualnih učionica (SRO) ili na službeni email razrednika/učitelja.

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 28 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  4. 7.2. Informacije ostalih učitelja (nerazrednika)

  Predmet Ime i prezime učitelja

  UJUTRO POPODNE

  DAN SAT

  SMJENA DAN SAT

  SMJENA

  Hrvatski jezik Ivana Budimčič utorak 2. parni srijeda 5. parni

  Jelena Jurić petak 2. neparni srijeda 4. neparni

  Manuela Jadanec utorak 5. parni ponedjeljak 7. parni

  Matematika Jasna Džaja petak 3. neparni ponedjeljak 5. neparni

  Ilija Grgić petak 3. neparni srijeda 6. neparni

  Njemački jezik/ Engle-

  ski jezik

  Mirjana Radovac srijeda 4. parni srijeda 4. parni

  Mateja Stjepandić Kukavica

  utorak 4. neparni ujutro

  petak 6. Neparni po-

  podne

  Engleski jezik Marina Radić četvrtak 3. parni utorak 5. parni

  Ivan Perić četvrtak 6. MŠ neparni petak 5. PŠ neparni

  Kemija Nina Tanacković ponedjeljak 3. parni četvrtak 4. neparni

  Informatika Josipa Oreč Živković srijeda 3. neparni petak 5. neparni

  Višnja Kamenjašević ponedjeljak 5. neparni ponedjeljak 5. neparni

  Igor Modrić

  Geografija Davorin Klajn ponedjeljak 6. neparni ponedjeljak 7. neparni

  Vjeronauk Keti Mamuza petak 5. parni - - -

  Martina Ivanić četvrtak 4. parni - - -

  Andrijana Ćavar petak 6. neparni petak 6. neparni

  Tadijana Marčinković petak 5. neparni - - -

  Fizika Valentina Vrban srijeda 2. neparni ponedjeljak 7. neparni

  4.8. Raspored uredovnog vremena ravnatelja i stručnih suradnika

  Ime i prezime Radno mjesto Uredovno vrijeme ujutro Uredovno vrijeme popodne

  Jure Mišković ravnatelj 7,30 – 15,30 10,00 – 18,00

  Andreja Gregurić Jug pedagog 8,00 – 14,00 13,00 – 19,00

  Jasenka Rusan Novosel defektolog 8,00 – 14,00 13,00 – 19,00

  Ivana Kosko knjižničar 9,00 – 15,00 11,30 – 17,30

  Ivana Budimčić knjižničar 9,00 – 12,00 14,30 – 17,30

  radno vrijeme stručne službe (pedagog, defektolog i knjižničarke) podložno je promjenama,

  ovisno o potrebama struke

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 29 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  4.9. Raspored korištenja dvorane

  Raspored kada su 2., 4., 6., i 8. razredi ujutro * NAPOMENA - Raspored korištenja dvorane u večernjim satima te subotom i nedjeljom bit će poznat tijekom listopada (nakon što škola sklopi ugovore o iznajmljivanju športske dvorane).

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja

  1. sat 2.b 8.b 8.d 4.a 8.a

  2. sat 2.c 8.b 8.d 4.a 8.a

  3. sat 6.b 8.c 6.a 4.c 6.c

  4. sat 6.b 6.a 6.d 4.b 6.c

  5. sat 8.c 2.b 6.d 4.b 2.c/2.a

  6. sat INA 4.a INA 4.b

  međusmjena

  1. sat 5.b 7.b 1.a 5.a

  2. sat 5.b 7.b 3.c 5.a

  3. sat 1.c 7.c 7.d 1.b 7.c

  4. sat 5.c 7.c 7.d 3.a 5.d

  5. sat 5.c 3.b 7.a 5.e 5.d

  6. sat 7.a 5.e

  19,00-20,00

  20,00-21,00

  21,00-22,00

  22,00-23,00

  Raspored kada su 1., 3., 5., i 7. razredi ujutro * NAPOMENA - Raspored korištenja dvorane u večernjim satima te subotom i nedjeljom bit će poznat tijekom listopada (nakon što škola sklopi ugovore o iznajmljivanju športske dvorane).

  ponedjeljak utorak srijeda četvrtak petak subota nedjelja

  1. sat 3.c 5.d 7.b 5.b

  2. sat 1.a 3.a 5.d 7.b 5.b

  3. sat 1.b 5.c 7.a 5.a 7.d

  4. sat 1.c 5.c 7.a 5.a 7.d

  5. sat 3.b 5.e 7.c

  6. sat 5.e 7.c

  međusmjena

  1. sat 2.c 2.b 6.a 4.b 8.d

  2. sat 4.a 2.b 6.a 8.d

  3. sat 8.b 2.c 4.a 6.d

  4. sat 8.b 2.a 6.c 6.d 8.a

  5. sat 8.c 2.a 6.c 6.b 8.a

  6. sat 8.c

  INA 6.b INA

  19,00-20,00

  20,00-21,00

  21,00-22,00

  22,00-23,00

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 30 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  4. 10. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada

  Rješenjem određen oblik školovanja

  Broj učenika s primjerenim oblikom školovanja porazredima

  Ukupno

  I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. SVEUKUPNO

  Redovni program uz individualizirani pristup

  2 1 0 2 0 7 4 5 21

  36 Prilagođeni program

  0 0 2 4 0 2 4 3 15

  Na početku školske godine 2020./2021. u našoj je školi ukupno 36 učenika kojima je sukladno s

  važećim zakonskim propisima utvrđen primjeren oblik školovanja. Prema redovitom nastavnom programu

  uz individualizirane postupke školuje se 16 učenika u predmetnoj nastavi i 5 učenik u razrednoj nastavi.

  Prema redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individaualizirane postupke školuje se ukupno 15

  učenika ( 6 u razrednoj nastavi i 9 u predmetnoj nastavi).

  4.12. Pomoćnici u nastavi

  Tijekom lipnja 2020. godine iskazali smo potrebu i dostavili traženu dokumentaciju radi

  osiguravanja pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju

  za 2 učenika za koje je, nakon provedenog natječaja, odobren osobni pomoćnik. Uz podršku i pomoć

  pomoćnika u nastavi školuje se i učenika sedmog razreda za kojeg je odobren osobni pomoćnik u trajanju

  od dvije godine uzastopce. Slijedom navedenog u našoj školi trenutačno rade dva osobna pomoćnika.

  Nositelj projekta je Zagrebačka županija – Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, sport i tehničku

  kulturu čiji je projekt pod nazivom „Prsten potpore” odabran za financiranje u okviru Poziva za dodjelu

  bespovratnih sredstava UP. o 32.1.01. „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih

  posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim

  ustanovama” koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa

  „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014. – 2020.

  Projekt „Prsten potpore“ omogućuje socijalnu uključenost i integraciju učenika s teškoćama u

  razvoju u redoviti obrazovni sustav Zagrebačke županije.

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 31 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  5. TJEDNI I GODIŠNJI BROJ SATI PO RAZREDIMA I OBLICIMA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA

  5.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

  Nastavni predmet

  Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima

  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ukupno planirano

  T G T G T G T G T G T G T G T G T G

  Hrvatski jezik

  20 700 25 875 20 700 20 700 25 875 20 700 16 560 16 560 162 5670

  Likovna kultura

  4 140 5 175 4 140 4 140 5 175 4 140 4 140 4 140 34 1190

  Glazbena kultura

  4 140 5 175 4 140 4 140 5 175 4 140 4 140 4 140 34 1190

  Strani jezik 8 280 10 350 8 280 8 280 15 525 12 420 12 420 12 420 85 2975

  Matematika

  16 560 20 700 16 560 16 560 20 700 16 560 16 560 16 560 136 4760

  Priroda 7,5 262,5 8 280 15,5 542,5

  Biologija 8 280 8 280 16 560

  Kemija 8 280 8 280 16 560

  Fizika 8 280 8 280 16 560

  Priroda i društvo

  8 280 10 350 8 280 12 420 38 1330

  Povijest 10 350 8 280 8 280 8 280 34 1190

  Geografija 7,5 262,5 8 280 8 280 8 280 31,5 1102,5

  Tehnička kultura

  5 175 4 140 4 140 4 140 17 595

  Informatika 10 350 8 280 18 630

  Tjelesna i zdr. kultura

  12 420 15 525 12 420 8 280 10 350 8 280 8 280 8 280 81 2835

  UKUPNO: 72 2520 90 3150 72 2520 72 2520 120 4200 100 3500 104 3640 104 3640 734 25690

  Planirani sati vezani su uz godišnje programe za određeno odgojno-obrazovno područje, koji se nalaze u

  prilogu, a njihovo ostvarenje prati se dnevno prema rasporedu sati u Razrednoj knjizi pojedinog

  razrednog odjela (T – tjedni broj sati; G – godišnji broj sati).

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 32 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  5.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblike odgojno-obrazovnog rada

  5.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Katoličkog vjeronauka

  Vje

  ron

  auk

  Razred Broj učenika

  Broj grupa

  Izvršitelj programa Planirano sati

  T G

  1.a,1.b,1.c,2.a,3.a,3.b,3.c,4.a,

  4.b i 4.c

  185 10 Andrijana Ćavar 20 700

  2.b, 2.c, 6.a, 6.b

  84 4 Martina Ivanić 8 280

  5.a, 5.b, 5.c,5.d, 5.e, 6.d, 7.a, 7.b,7.c,7.d

  195

  10

  Valentina Hajdarović 20

  700

  6.c, 8.a, 8.b, 8.c, 8.d

  89 5 Keti Mamuza 10 350

  Pš: 1.a, 2.a, 2.b, 3.a, 4.a

  83 5 Tadijana Marčinković 10 350

  UKUPNO 1. - 8.

  636 34 5 68 2380

  5.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika

  Nje

  mač

  ki je

  zik

  Razred Broj učenika Broj grupa

  Izvršitelj programa Planirano sati

  T G

  5.raz

  24 (5.a,5.b,5.c)

  2 Mateja Stjepandić Kukavica 4 140

  4-8 Kombinacija Dio nastave u

  školi + dio onli-ne

  4.r- 36 (3 grupe)

  5.r- 12 ( 1 grupa)

  6.r-27 (2 grupe)

  7.r-25 (2 grupe)

  8.r-18 (2 grupe)

  10 Mirjana Radovac

  20 700

  UKUPNO 142 12 2 24 840

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 33 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  4. - 8.

  5.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave Informatike

  Info

  rmat

  ika

  Razred Broj učenika

  Broj grupa

  Izvršitelj programa Planirano sati

  T G

  8.c 8.d

  Nastava online

  22 2 Višnja Kamenjašević 4 140

  4. b 1. 2. a i b, PŠ

  3. 4. PŠ 7. ac (online)

  7. b, d (online) 8. a, b (online)

  169 11 Igor Modrić 22 770

  1.a,b,c 2.a,b,c 3.a,b,c 4. a,c

  200 11 Josipa Oreč Živković 22 770

  UKUPNO 1.- 4. i 7. - 8.

  391 24 3 48 1680

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 34 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  5.2.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave

  Planira se fleksibilno prema potrebama učenika pojedinih razreda koji će se tijekom školske godine

  mijenjati. Grupa se formira prema odredbama Pravilnika o broju učenika u redovitom i kombiniranom

  razrednom odjelu i odgojno-obrazovnoj skupini u osnovnoj školi. Dopunska nastava uvodit će se tijekom

  godine po potrebi i u drugim nastavnim predmetima.

  Predmet Razred Broj

  grupa Broj

  učenika God. br. sati

  Učitelji izvršitelji

  Hrvatski jezik 1. - 4. 17 80 595 učitelji RN

  Matematika 1. - 4. 17 89 595

  Hrvatski jezik

  8. 2 5 35

  učiteljice hrvatskog jezika 6. i 8. 4 10 35

  5. 1 5 70

  5. i 7. 2 10 70

  Matematika

  5. i 7. 1 10 35

  učitelji matematike 5. i 7. 1 10 35

  6. i 8. 2 9 - 15 70

  6. i 8. 2 15 70

  Engleski jezik

  3. – 4. 2 8 35

  učitelji engleskog jezika

  4. 1 10 70

  5. 1 15 - 20 35

  8. 1 15 - 20 35

  6. - 8. 2 18 35

  6. i 7. 2 10 35

  Geografija 5. i 7. 2 10 70 učitelj geografije

  Kemija 7. i 8. 4 5-10 70 učiteljica kemije

  Fizika 7. i 8. 1 10 70 učitelj fizike

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 35 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  5.2.5. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

  Planira se rad s učenicima koji pokazuju interes i imaju predznanje za određeno područje i koji se pripremaju za natjecanja.

  Predmet Razred Broj grupa

  Broj učenika

  Godišnje sati

  Izvršitelji

  Matematika 3. i 4. 8 52 280 učitelji RN

  Hrvatski jezik 8. 1 2 35

  učiteljice hrvatskog jezika 8. 2 2-5 35

  Matematika

  5. 1 6 35

  učitelji matematike 6. 1 3-7 35

  7. 1 6 70

  8. 2 3 70

  Engleski jezik

  3. i 4. 2 5-8 35

  učiteljice engleskog jezika

  5. 1 5-7 70

  4. 1 5-10 70

  7. 1 5 35

  8. 1 3-5 35

  Njemački jezik 6. i 8. 2 8 70 učiteljica njemačkog jezika

  Geografija 6. i 8. 2 5-10 70 učitelji geografije

  Povijest 6. i 8. 2 10 70 učitelji povijesti

  Fizika 8. 2 10 70 učitelj fizike

  Kemija 7. i 8. 4 10 - 15 70 učiteljica kemije

  Priroda i Biologija

  5. i 7. 2 20 70 učiteljice prirode i biologije

  6. i 8. 2 10 70

  Tehnička kultura 6. 1 5 35 učiteljica tehničke kulture

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 36 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  5.3. Plan izvannastavnih aktivnosti

  Naziv aktivnosti Broj

  učenika Broj

  grupa Planirani broj sati

  Razredni odjeli

  Ime i prezime učitelja

  Kajkavska grupa 7 1 35 4. c Jasmina Miler

  Čitalica - pričalica 7 1 35 3. c Mirjana Lučki

  Ritmika 10 1 35 1. b Sanja Biškup

  Mozgolomci 7 1 35 2. c Ana Klarić

  6 1 35 2. a Martina Švajghart

  Glazbena radionica 10 1 35 3. b Tonka Škaro

  Likovno - kreativna 11 1 35 3. a Svemirka Mišković

  Mladi geografi 10 1 35 6. (online) Sanja Ivanović

  10 1 35 8. (online) Sanja Ivanović

  Mladi tehničari Modelarska grupa

  5 1 35 8. Nedjeljka Majić

  5 1 35 7. Nedjeljka Majić

  Kulturnjaci Građani

  5 5

  1 1

  35 35

  7. 5.

  Dragica Katić Dragica Katić

  EKO grupa 13 1

  35 4.b Tatjana Mahnet

  Likovna grupa 15 1 35 5.-8. Robert Samardžić

  Kreativna skupina 16 1 35 1. aL Snježana P. Galić

  10 1 35 1.c Mirjana Paj

  Likovna grupa 16 1 35 4. a Andreja Njegač

  Čitateljsko-literarni klub

  5-10 1 35 5.-8. Ivana Budimčić

  Zbor , Glazbena radioni-ca

  30 3 35 5.-8. Valentina Badanjak Pintarić

  Odbojka 12 2 70 4. a,b Jasna Holik

  Likovna grupa 10 1 35 3. a PŠ Slavko Čolić

  Biosigurnost i biozaštita 10 1 35 7. Klara Čavar

  Prirodnjaci 8 1 17 7. Klara Čavar

  15 1 17 5. Klara Čavar

  Biblija-temelj tolerancije

  5 1 70 8. Keti Mamuza

  5 1 70 8. Martina Ivanić

  Engleski klub 5 1 35 6. Marija Slišković

  Vjeronaučna olimpijada 5 1 70 7. Valentina Hajdarović

  Dramska skupina 5-10 5-10

  1 1

  35 35

  5.-8. 4. aPŠ

  Dragana Turkalj Renata Jelečki

  Povijesna grupa 5 1 35 8. Irena Bebek Glogovšek

  Znanstvenici 20 2 70 3., 4. Valentina Vrban

  Knjižničari 5-15 1 35 4. i 5. Ivana Kosko

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 37 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  Klub prijatelja knjige 15 1 35 2.b Bernardica Perković

  Biblijska grupa 10-15 2 70 2.-4. Andrijana Ćavar

  eTwinning 10 - 15 1 70 2. - 4. Andrijana Ćavar, Viš-

  nja Kamenjašević, Tadijana Marčinković

  Prva pomoć 5 1 70 8.c Ivana Skočić

  Mali volonteri 10 1 35 1.a Sanja Todorić

  English club 5 1 35 6.c Ana Petanjak Dedić

  Novinari 5-7 1 35 5.-8. onli-

  ne Mirjana Radovac

  Eko grupa 5-8 2 70 1-4 Ivan Perić

  Engleska radionica 5-10 1 70 3. Marina Radić

  Novinarska grupa 5-7 1 35 5. Mateja Stjepandić Kukavica

  Gimnastika 10-15 1 70 5. i 6. Ana Majcenić

  Mladi geografi 10 2 70 5. i 7. Davorin Klajn

  Radijska družina 4 1 35 35

  6.c Andrijana Mamuza Manuela Jadanec

  Kreativci 3 1 70 8. Nina Tanacković

  Novinarska skupina 5-10 1 70 5. i 7. Jelena Jurić Planiranje, programiranje, evidenciju i evaluaciju vode učitelji na način propisan Pravilnikom o pedagoškoj dokumentaciji.

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 38 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  5.4. Izvanučionička nastava (terenska nastava i izleti)

  Raspored grupa

  Vrijeme izvođenja Sadržaji koji će se ostvarivati izvan učionica 1

  . RA

  ZRED

  I

  rujan - prostor škole

  rujan - jesen u prirodi

  listopad - promet u naselju

  listopad - posjet Gradskoj knjižnici Dugo Selo/školskoj knjižnici

  listopad - kino/kazalište

  listopad - izložba od sjemenka do staklenke

  prosinac - Božićna priredba

  prosinac - kino/kazalište

  siječanj - pozdrav zimi

  veljača - sportske igre na snijegu

  ožujak - pozdrav proljeću

  ožujak - kino/kazalište

  travanj - Uskrsna izložba

  svibanj - jednodnevni izlet (Grad mladih)

  svibanj - priroda oko nas

  lipanj - likovna radionica: okoliš škole

  2. R

  AZR

  EDI

  rujan - posjet Vatrogasnom domu

  listopad - posjet pekarnici

  listopad - Jesen u zavičaju

  studeni - posjet Gradskoj knjižnici Dugo Selo

  studeni - kazalište

  prosinac - kino

  siječanj - zima u zavičaju

  veljača - ljekarna u Božjakovini

  ožujak - kazalište

  travanj - proljeće u zavičaju/vode u zavičaju

  svibanj - jednodnevni izlet Krašograd

  svibanj - posjet kolodvorima i zračnoj luci

  lipanj - ljeto u zavičaju

  3. R

  AZR

  EDI

  rujan - živa bića u okolišu škole

  listopad - vode zavičaja (rijeka Zelina, ribnjaci)

  studeni - opažam promjene u prirodi (kasna jesen)

  prosinac - opažam promjene u prirodi (zima)

  veljača - snalaženje u prostoru

  travanj - povjesne građevine zavičaja

  svibanj - osobitosti zavičajne regije

  4. R

  AZR

  EDI

  rujan - priroda i uvjeti života

  listopad - Marija Bistrica

  studeni - naš zavičaj

  prosinac - kazalište

  veljača - Muzej grada Zagreba

  ožujak - Kazalište

  svibanj - Istražujemo prirodu (travnjaci i šuma)

  svibanj - Škola u prirodi – Škola plivanja/primorski zavičaj (Umag)

  5.

  RA

  ZR

  ED rujan - izlet u Mariju Bistricu

  listopad - posjet Lovačkom i Arheološkom muzeju i jezeru Bundek

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 39 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  studeni - kino/kazalište

  prosinac - Advent u Zagrebu

  ožujak - kino/kazalište

  travanj - Botanički vrt

  svibanj/lipanj - jednodnevni izlet – Plitvička jezera

  6. R

  AZR

  ED

  listopad - listopadna šuma

  prosinac - Tehnički muzej Zagreb - kazalište/kino

  prosinac - Advent u Zagrebu

  ožujak - kino/kazalište

  svibanj - jednodnevni izlet na otok Krk

  svibanj/lipanj - Sportsko natjecanje

  7. R

  AZR

  ED

  listopad - Medvedgrad, spilja Veternica studeni - kazalište/kino studeni - posjet sportskom natjecanju

  prosinac - Advent u Zagrebu - kazalište/kino

  veljača - HNK iza pozornice veljača - kazalište/kino

  ožujak - Aquatica, Karlovac - Muzej domovinskog rata Turanj

  svibanj - Prirodoslovni muzej Zagreb - kazalište/kino

  lipanj - maturalno putovanje u Istru ili Dalmaciju

  8. R

  AZR

  EDI

  listopad - Muzej krapinskog neandertalca u Krapini

  prosinac - Tehnički muzej u Zagrebu (odjeli Transformacija energije i Kabinet Nikole

  Tesle) - kazalište

  siječanj - svibanj - Posjet tvornici (Pik Vrbovec, Kraš, Ledo, Coca Cola)

  prema pozivu MZO

  - jednodnevni ili dvodnevni izlet u Vukovar

  lipanj - Maturalno putovanje Vis - Sportski dan

  Razrednici su obvezni na početku nastavne godine s ovim planovima upoznati roditelje učenika.

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 40 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  5.5. Škola plivanja/Škola u prirodi

  RAZRED BROJ UČENIKA

  ODREDIŠTE VRIJEME VODITELJI

  IV.

  79

  Istra

  5. dana u svibnju učiteljice IV. razreda

  i učiteljica TZK

  6. PLANOVI RADA ŠKOLSKOG ODBORA I STRUČNIH TIJELA

  6.1. Plan rada Školskog odbora

  Mjesec Sadržaj rada Izvršitelji

  rujan - Godišnji plan i program rada škole za tekuću školsku godinu

  - Školski kurikul za tekuću školsku godinu

  - donošenje odluke o zakupu školskog prostora

  - davanje prethodne suglasnosti ravnatelja

  na zasnivanje radnih odnosa

  ravnatelj

  članovi Školskog

  odbora

  listopad - usvajanje financijskog plana

  prosinac - usvajanje plana javne nabave

  siječanj - usvajanje godišnjeg financijskog obračuna

  ožujak - natjecanja učenika

  - donošenje odluke o raspisivanju natječaja za organizaciju Škole u prirodi i Škole plivanja

  svibanj Dan škole

  lipanj - izvješće o ostvarenim rezultatima na natjecanjima

  - izvješće o učenicima na kraju nastavne godine (pedagoginja)

  srpanj - usvajanje polugodišnjeg financijskog izvješća

  tijekom godine

  prema potrebi

  - aktualne teme – po potrebi predsjednik Školskog odbora saziva i

  više sjednica Školskog odbora u slučaju potrebe zapošljavanja,

  donošenja općih akata škole i drugo

  ravnatelj

  članovi Školskog

  odbora

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 41 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća

  RED. BROJ

  SADRŽAJ VRIJEME ODRŽAVA

  NJA

  NOSITELJ

  1. - Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja

  učenika u osnovnoj i srednjoj školi, Pravilnik o kućnom redu

  škole i ostali aktualni pravilnici i akti škole

  - organizacija nastave u uvijetima pandemije COVID 19

  - utvrđivanje prijedloga zaduženja učitelja

  - utvrđivanje prijedloga razredništava

  - dogovor o planiranju odgojno-obrazovnog rada

  IX.

  ravnatelj

  stručni suradnici tajnica

  2. - Godišnji plan i program rada škole za tekuću školsku godinu

  - Školski kurikul za tekuću školsku godinu

  - prihvaćanje programa stažiranja za pripravnicu

  IX.

  ravnatelj stručni suradnici

  3. - predstavljanje školskih projekata

  - Prijedlozi za obilježavanje mjeseca školskih knjižnica – Ivana

  Kosko i Ivana Budimčić, mentorice

  -Digitalna demencija , predstavljanje knjige – Svemirka Mišković,

  savjetnica RN

  X.

  ravnatelj stručni suradnici

  učitelji

  4. - DOV – Dan otvorenih vrata škole/organizacija i zaduženja

  - Kako preživjeti Školu za život? – Dragana Turkalj, mentorica

  -Kako učinkovito odabrati prikladnu digitalnu tehnologiju za

  ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda te smanjiti frustraciju

  učenika, roditelja i učitelja - Josipa Oreč Živković , mentorica RN

  XI.

  ravnatelj stručni suradnici

  5. - izvješća o učenicima nakon održanih razrednih vijeća

  (pedagoške mjere)

  - božićna priredba i humanitarne aktivnosti

  - Tematski roditeljski sastanci – Sanja Todorić , savjetnica RN

  XII.

  ravnatelj stručni suradnici

  razrednici

  6. - imenovanje povjerenstava za natjecanja i organizacija

  natjecanja učenika

  - Nastava na daljinu – primjer dobre prakse – Ivan Jukić, mentor

  MAT

  I. ravnatelj

  pedagoginja

  7. - izleti učenika, ekskurzija, terenske nastave

  - dogovor o ekološkom uređenju škole

  - natjecanja učenika

  - Motivirajući razgovor – Andreja Gregurić Jug, savjetnica

  II.

  razrednici ravnatelj

  stručni suradnici

  8. - upis učenika u osnovnu i srednje škole

  - natjecanja učenika

  - Digitalni alati u nastavi – Ivana Skočić, mentorica BIO

  III.

  ravnatelj, stručne suradnice

  9. - izvješća o učenicima nakon održanih razrednih vijeća IV. razrednici

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 42 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  (pedagoške mjere)

  - Plakat – odnos slike i teksta – Robert Samardžić, mentor LIK

  pedagoginja ravnatelj

  10. - izvješća s natjecanja učenika

  - prijedlozi za učenika generacije i nagrađenih učenika

  - Ishodi i vrednovanje kao dio kurikulumskog kruga poučavanja –

  Renata Jelečki, mentorica RN

  V.

  ravnatelj stručni suradnici

  učitelji

  11. - obilježavanje Dana škole – organizacija i zaduženja

  - utvrđivanje školskog uspjeha učenika na kraju nastavne godine

  - organizacija dopunskog rada za učenike

  - pohvale, nagrade, kazne

  - Samovrednovanje rada škola (tim za kvalitetu) – primjeri dobre

  prakse pedagoginje A. Gregurić Jug

  VI.

  razrednici ravnatelj

  stručni suradnici

  12. - utvrđivanje uspjeha učenika nakon dopunskog rada

  - Teorija neobrazovanosti Paula Liessmanna-predavanje,

  predstavljanje knjige – Dragana Turkalj, mentor HJ

  VII.

  učitelji ravnatelj

  stručni suradnici

  13. - uspjeh učenika nakon dopunskog rada

  - organizacija nastave

  - operativni zadatci za izradu godišnjeg plana

  - izvješće nakon popravnih ispita

  - utvrđivanje prijedloga zaduženja učitelja

  - utvrđivanje prijedloga razredništava

  - zaduženja za izvannastavne aktivnosti

  VIII.

  ravnatelj stručni suradnici

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 43 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  6.3. Plan rada Razrednog vijeća

  RED.

  BROJ

  RAZ-

  RED

  SADRŽAJ Vrij

  em

  e

  Nositelj

  zadataka

  1. I. - VIII. - utvrđivanje rezultata odgojno-obrazovnog rada

  na kraju nastavne godine (uspjeh učenika, pedagoške mjere,

  izostanci učenika, suradnja s roditeljima i realizacija odgojno-

  obrazovnog plana i programa)

  VI. razrednici

  2. IV. i V.

  I.

  - konzultacije učitelja IV. razreda s budućim razrednicima njihovih

  učenika (upoznavanje s problemima u razredu kao i sve potrebne

  informacije o učenicima četvrtih razreda)

  - konzultacije učitelja I. razreda sa stručnom službom

  - upoznavanje s podatcima dobivenim prilikom upisa učenika

  IX.

  razrednici

  stručni

  suradnici

  3. I. - VIII. - donošenje i utvrđivanje plana rada RV

  - planiranje nastave u prirodi, ekskurzija, terenske nastave, sata

  razrednika

  IX.

  razrednici

  4. I. - VIII. - ostvarenje nastavnog plana i programa; uspjeh učenika, izostanci,

  pedagoške mjere i suradnja s roditeljima

  XII.

  razrednici

  5. I. - VIII. - odgojno-obrazovna situacija u razredu

  - ostvarenje nastavnog plana i programa; uspjeh učenika, izostanci,

  pedagoške mjere i suradnja s roditeljima IV.

  učitelji

  stručni

  suradnici

  6.4. Plan rada Vijeća roditelja

  Mjesec Sadržaj rada Izvršitelj

  Rujan - konstituiranje Vijeća roditelja - izbor predsjednika i zamjenika Vijeća roditelja - kurikul za tekuću školsku godinu - Godišnji plan i program rada škole za tekuću šk. godinu

  ravnatelj roditelji - članovi VR

  stručni suradnici

  studeni - DOV (Dan otvorenih vrata škole) - Dan župe – uključivanje roditelja

  svibanj - jednodnevni izleti učenika, ekskurzija i Škola u prirodi /Škola plivanja

  lipanj - izvještaj o učenicima na kraju nastavne godine - obilježavanje Dana škole

  ravnatelj roditelji - članovi VR

  stručni suradnici

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola „Stjepan Radić”, Božjakovina Tel.: 01 2763 456; Fax: 01 2763 556; 44 E-mail: [email protected] Web: www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr

  Mjesec Sadržaj rada Izvršitelj

  listopad - izvješće o izboru članova Vijeća učenika - izbor predsjednika i zamjenika - donošenje godišnjeg plana VU

  ravnatelj tajnica

  stručni suradnici učenici - članovi VU

  Tijekom godine

  Aktualne teme

  ravnatelj tajnica

  stručni suradnici učenici - članovi VU

  6.6. Stručni kolegiji

  Naziv stručnog kolegija Vrijeme održavanja sjednica Voditelj kolegija

  Kolegij I. razreda

  jednom mjesečno ili prema potrebi Sanja Biškup

  Kolegij II. razreda

  jednom mjesečno ili prema potrebi Ana Klarić

  Kolegij III. razreda

  jednom mjesečno ili prema potrebi Mirjana Lučki

  Kolegij IV. razreda

  jednom mjesečno ili prema potrebi Jasmina Miler

  Hrvatski jezik i knjižnica

  jednom mjesečno ili prema potrebi Manuela Jadanec

  Geografija i povijest

  jednom mjesečno ili prema potrebi Sanja Ivanović

  Kolegij stranog jezika

  jednom mjesečno ili prema potrebi Marina Radić

  Matematika

  jednom mjesečno ili prema potrebi Anita Kuruc

  Tehnička kultura, Informatika

  jednom mjesečno ili prema potrebi Josipa Oreč Živković

  Glazbena kultura i Likovna kultura

  jednom mjesečno ili prema potrebi Valentina Badanjak Pintarić

  TZK

  jednom mjesečno ili prema potrebi Ana Majcenić

  Vjeronauk

  jednom mjesečno ili prema potrebi Valentina Hajdarović

  mailto:[email protected]://www.os-stjepan-radic-bozjakovina.skole.hr/

 • GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OSNOVNE ŠKOLE „Stjepan Radić“, Božjakovina

  Osnovna škola