kirkeblad påske 2017, christianskirken, 06-03-17...1. søndag efter påske anita brændsgaard...

8
maj 7. Kl. 10.00 3. søndag efter påske Eva Borbye Pedersen 12. Kl. 9.30 Kl. 11.30 Bededag - Konfirmationer Lisa Tikkanen Pagh Lisa Tikkanen Pagh 13. Kl. 9.30 Kl. 11.30 Kl. 13.30 Konfirmationer Anita Brændsgaard Bennetsen Anita Brændsgaard Bennetsen Anita Brændsgaard Bennetsen 14. Kl. 10.00 4. søndag efter påske Eva Borbye Pedersen 21. Kl. 10.00 5. søndag efter påske Lisa Tikkanen Pagh 25. Kl. 10.00 Kristi Himmelfartsdag Eva Borbye Pedersen 28. Kl. 10.00 6. søndag efter påske Eigil Saxe juli 2. Kl. 10.00 3. søndag efter trinitatis Eva Borbye Pedersen 9. Kl. 10.00 4. søndag efter trinitatis Eigil Saxe 16. Kl. 10.00 5. søndag efter trinitatis Eva Borbye Pedersen 23. Kl. 10.00 6. søndag efter trinitatis Eigil Saxe 30. Kl. 10.00 7. søndag efter trinitatis Lisa Tikkanen Pagh juni 4. Kl. 10.00 Pinsedag Lisa Tikkanen Pagh 5. Kl. 11.00 2. pinsedag - friluftsgudstjeneste på Frilandsmuseet Fælles - alle præster 11. Kl. 10.00 Trinitatis Eigil Saxe 18. Kl. 10.00 1. søndag efter trinitatis Lisa Tikkanen Pagh 25. Kl. 10.00 2. søndag efter trinitatis Anita Brændsgaard Bennetsen april 2. Kl. 10.00 Mariæ bebudelsesdag Lisa Tikkanen Pagh 9. Kl. 10.00 Palmesøndag Anita Brændsgaard Bennetsen 13. Kl. 18.00 Skærtorsdag Eva Borbye Pedersen 14. Kl. 10.00 Langfredag Eva Borbye Pedersen 16. Kl. 10.00 Påskedag Eigil Saxe 17. Kl. 10.30 2. påskedag Lisa Tikkanen Pagh 20. Kl. 17.30 Pastagudstjeneste Lisa Tikkanen Pagh 23. Kl. 10.00 1. søndag efter påske Anita Brændsgaard Bennetsen 30. Kl. 10.00 2. søndag efter påske Eigil Saxe 5. Kl. 19.00 Aftensang med Gospel Eva Borbye Pedersen Morgensang Hver tirsdag i Christianskirken kl. 9.45 med efterfølgende kaffe i sognegården Kirkebil Kan bestilles på tlf. 45 20 13 95 samme dag mellem kl. 8.30 og 9.00 august 6. Kl. 10.00 8. søndag efter trinitatis Eva Borbye Pedersen 13. Kl. 10.00 9. søndag efter trinitatis Lisa Tikkanen Pagh 20. Kl. 10.00 10. søndag efter trinitatis Eva Borbye Pedersen 27. Kl. 10.00 11. søndag efter trinitatis Eigil Saxe

Upload: others

Post on 13-Oct-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kirkeblad påske 2017, Christianskirken, 06-03-17...1. søndag efter påske Anita Brændsgaard Bennetsen 30. Kl. 10.00 2. søndag efter påske Eigil Saxe 5. Kl. 19.00 Aftensang med

maj 7. Kl. 10.00

3. søndag efter påske Eva Borbye Pedersen

12. Kl. 9.30 Kl. 11.30

Bededag - Konfirmationer Lisa Tikkanen Pagh Lisa Tikkanen Pagh

13. Kl. 9.30 Kl. 11.30 Kl. 13.30

Konfirmationer Anita Brændsgaard Bennetsen Anita Brændsgaard Bennetsen Anita Brændsgaard Bennetsen

14. Kl. 10.00

4. søndag efter påske Eva Borbye Pedersen

21. Kl. 10.00

5. søndag efter påske Lisa Tikkanen Pagh

25. Kl. 10.00

Kristi Himmelfartsdag Eva Borbye Pedersen

28. Kl. 10.00

6. søndag efter påske Eigil Saxe

juli 2. Kl. 10.00

3. søndag efter trinitatis Eva Borbye Pedersen

9. Kl. 10.00

4. søndag efter trinitatis Eigil Saxe

16. Kl. 10.00

5. søndag efter trinitatis Eva Borbye Pedersen

23. Kl. 10.00

6. søndag efter trinitatis Eigil Saxe

30. Kl. 10.00

7. søndag efter trinitatis Lisa Tikkanen Pagh

juni 4. Kl. 10.00

Pinsedag Lisa Tikkanen Pagh

5. Kl. 11.00

2. pinsedag - friluftsgudstjeneste på Frilandsmuseet Fælles - alle præster

11. Kl. 10.00

Trinitatis Eigil Saxe

18. Kl. 10.00

1. søndag efter trinitatis Lisa Tikkanen Pagh

25. Kl. 10.00

2. søndag efter trinitatis Anita Brændsgaard Bennetsen

april 2. Kl. 10.00

Mariæ bebudelsesdag Lisa Tikkanen Pagh

9. Kl. 10.00

Palmesøndag Anita Brændsgaard Bennetsen

13. Kl. 18.00

Skærtorsdag Eva Borbye Pedersen

14. Kl. 10.00

Langfredag Eva Borbye Pedersen

16. Kl. 10.00

Påskedag Eigil Saxe

17. Kl. 10.30

2. påskedag Lisa Tikkanen Pagh

20. Kl. 17.30

Pastagudstjeneste Lisa Tikkanen Pagh

23. Kl. 10.00

1. søndag efter påske Anita Brændsgaard Bennetsen

30. Kl. 10.00

2. søndag efter påske Eigil Saxe

5. Kl. 19.00

Aftensang med Gospel Eva Borbye Pedersen

Morgensang Hver tirsdag i Christianskirken kl. 9.45 med efterfølgende kaffe i sognegården

Kirkebil Kan bestilles på tlf. 45 20 13 95

samme dag mellem kl. 8.30 og 9.00

august 6. Kl. 10.00

8. søndag efter trinitatis Eva Borbye Pedersen

13. Kl. 10.00

9. søndag efter trinitatis Lisa Tikkanen Pagh

20. Kl. 10.00

10. søndag efter trinitatis Eva Borbye Pedersen

27. Kl. 10.00

11. søndag efter trinitatis Eigil Saxe

Page 2: Kirkeblad påske 2017, Christianskirken, 06-03-17...1. søndag efter påske Anita Brændsgaard Bennetsen 30. Kl. 10.00 2. søndag efter påske Eigil Saxe 5. Kl. 19.00 Aftensang med

2

ved menighedsrådsformand Hans-Christian Jørgensen

Mindeord for Jesper Lundbye

Efter længere tids sygdom er Sognets mangeårige redaktør Jesper Lundbye gået bort. Jesper har gennem mange år været involveret i mange aktiviteter i Christianskirken, både som kirketjener og som medlem af menighedsrådet i flere perioder.

Igennem sin store interesse for Letland var Jesper Lundbye i mange år formand for samarbejdet med Christianskirkens venskabsmenighed i Letland.

I mere end 10 år har Jesper varetaget både redaktionen og layoutet af Sognet, hvor han har været med til at bringe Sognet fra sort/hvid frem til dagens farvetryk.

Ære være hans minde.

Ny redaktion af Sognet Med dette nummer af Sognet er der

dannet en ny redaktionsgruppe, som har taget bolden op efter Jesper Lundbye. Redaktionsgruppen vil fortsætte arbejdet med at videreudvikle Sognet, så bladet tegner et relevant og nutidigt billede af det, der sker i Christiankirken. Allerede i dette nummer vil I se fornyelser.

Hverdagsgudstjenester, ungdomskirke og voksenundervisning I Christianskirken vil vi gerne, at kirken

kan bruges hele ugen og af alle. Dette sker gennem søndags-højmessen men i høj grad også gennem forskellige former for hverdagsgudstjenester med temaer specielt rettet mod børn, unge, voksne eller ældre. Med præster, engagerede ansatte og grup-per af frivillige prøver vi at tilbyde aktivi-teter og arrangementer for flere forskellige grupper. På kirkens hjemmeside og Face-book profil er det muligt at følge med i alle de gudstjenester, arrangementer og aktiviteter, der foregår i Christianskirken.

På gensyn i Christianskirken

Ansvarshavende redaktør for Sognet: Lisa Tikkanen Pagh. Bladet er sat op af: multimedarbejder Ask Anders Skovsted. Redaktion: PR-udvalget Tryk: Stenby tryk, Herlev Stof til næste nummer af Sognet kan afleveres til multimedarbejderen på kirkens kontor senest 1. juni 2017

Forsidebillede Fra friluftsgudstjenesten 2. pinsedag 2016

Christianskirken på internettet www.christianskirken-lyngby.dk www.facebook.com/Christianskirken

Betaling for aktiviteter i Christianskirken enten ved 1) Netbank, reg.1471, konto 10798590 2) MobilePay på 5150 0417 3) Kontant på kirkekontoret eller ved aktiviteterne

Den årlige sogneudflugt Lørdag 9. september kl. 8.45

Turen går til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk. Undervejs besøger vi som sædvan-lig nogle kirker på vejen og i den første kirke holder vi en kort andagt sammen. Pris 225 kr. pr. person som dækker bustur, frokost og entré. Billetter sælges på kirkekontoret fra tirsdag den 1. august. Skovtursudvalget

Tak for pengegaver til jubilæum Menighedsrådet er i gang med arbejdet med udsmykning af kirkerummet. Pengegaverne vil gå til kunst i kirken.

Fra menighedsrådet

3

Nedenfor er fra indvielsen af Ungdomskirken i Christianskirken Nedenfor er monsteret løs til pastagudstjenesten

i februar 2017

Levende kirke

Nedenfor er fra fastelavn 2017

Tv. er udstilling af

konfirmandernes mosaikker

i glasgangen

Page 3: Kirkeblad påske 2017, Christianskirken, 06-03-17...1. søndag efter påske Anita Brændsgaard Bennetsen 30. Kl. 10.00 2. søndag efter påske Eigil Saxe 5. Kl. 19.00 Aftensang med

4

ved sogne– og ungdomspræst Anita Brændsgaard Bennetsen

Mon ikke der blandt kirkebladets læsere

er andre end mig, der vinteren igennem, søndag aften mellem 20 og 21har tændt for DR1’s dramaserie ”Bedrag”? Den handler om finanskrisen set fra overklassens, mid-delklassens og underklassens perspektiv, - eller den handler om en korrupt erhvervsle-der, en syg kone og en langfingret mekani-ker, der lyver og bedrager.

Løgn og mistro bag facaden På alle niveauer omgås sandheden i større

eller mindre grad og af den grund med stør-re eller mindre konsekvenser. Mest med større, da det er noget af nogle løgne, der skal dække over sandheden. I erhvervslivet er det dårlige arbejdsforhold og ulovlige handelsmetoder, man forsøger at skjule - med døden til følge for nogle øst-europæiske ansatte, der ikke tør sige noget. Hos kernefami-lien er det den hårdt arbejden-de ægtemand, der får tæppet trukket væk under sig, da han finder ud af, at hans elskede kone, som han forsøger at pleje, når hun er rigtigt syg, er ved at gå bag om hans ryg og forelske sig i sin læge.

I alle sammenhænge skaber løgnen

død og ødelæggelse Enten konkret eller i overført betydning.

Mistroen skaber afstand de involverede imellem. En facade forsøges opretholdt gen-nem trusler, frygt og vold. På ganske kort tid bliver kærlighed og venskab til foragt og afsky. Den idealistiske betjent siger på et tidspunkt: ”Jeg er så træt af, at alle folk er fulde af løgn”.

Godt nok er Thomas Bo Larsen ikke Jesus

Og det er den sympatiske følsomme be-tjent Mads heller ikke, men man kan godt få den tanke, at Jesus kunne have sagt det sam-me som ham: ”Jeg er så træt af, at alle folk er fulde af løgn.” Vi er på vej mod påsken, mod kirkens største højtid, en dramatisk uge, hvor hyldest og hæder bliver afløst af svigt og bedrag, løgn og forræderi. Palme-søndag ser det hele så godt ud, men allerede Skærtorsdag er virkeligheden en ganske anden.

En af Jesu disciple, Judas, forråder Jesus med et kys. Han går bag om Jesu ryg, så soldaterne ved, hvem de skal fange - og så Judas selv kan få en god sum penge som betaling. Allerede ved aftensmåltidet, flere timer før tilfangetagelsen forudsiger Jesus,

at det vil ske. Det får Peter til at understrege, at om så alle andre svigter deres Mester, så skal han nok være der. Han skal nok hjælpe, så der ikke sker Jesus noget. - Vel gør han ej! Vi kender histori-en: Før hanen når at gale, har Peter fornægtet Jesus tre gan-

ge og løjet om sit kendskab til Jesus. I påsken møder vi Sandheden Men de to disciple følger i Jerusalems

gader hele den store menneskemængde, som vender ryggen til Jesus og vil have ham korsfæstet - og med hele den store mængde følger vi. Løgn og bedrag er stadig med til at korsfæste den kærlighed, der ofrer sig. Den kærlighed, der er Sandheden og dermed sejrherre over svigt og forræderi. Umiddel-bart ser det ikke sådan ud, men påskemor-gen overvindes ethvert bedrag, påskemor-gen ser vi at Sandheden er livet, - livet, der holder og overvinder døden og bedraget.

Glædelig påske!

Bedrag

Løgn og bedrag er stadig med til

at korsfæste den kærlighed, der ofrer sig.

5

ved sogne– og ungdomspræst Anita Brændsgaard Bennetsen

I sidste udgave af Sognet kunne vi for-

tælle, at Christianskirken har fået en lille ny: en Ungdomskirke. Vi er nu kommet godt i gang og har både nye og igangværen-de aktiviteter i kalenderen.

Byttemarkedet er efterhånden blevet en klassiker og vi glæder os til at afholde end-nu et af slagsen. Som noget nyt, vil der i forbindelse med dette byttemarked, være mulighed for at slappe af med lidt lounge-stemning i kirken.

Unplugged er et af de nye tiltag, som er eftermiddage, hvor man har mulighed for at mødes med andre unge og spille brætspil.

I ungdomskirkeudvalget har vi arbejdet med at fastsætte en målgruppe for vores arrangementer. Vi ønsker at definere mål-gruppen ud fra livsfaser, snarere end kon-kret alder. Vores udgangspunkt er derfor, at vores arrangementer og gudstjenester hen-vender sig til unge, der er ved at afslutte deres ungdomsuddannelse og opefter.

Alle vores arrangementer vil blive an-nonceret på ungdomspræstens Facebook-side og på opslagstavlen i våbenhuset og hjemmesiden.

Pastagudstjenester Vi begynder med fælles spisning i sognegården kl. 17.30, efterfulgt af en aktivitet for børnene. Vi slutter aftenen med gudstjeneste i kirke på ca. ½ time med aktiv deltagelse fra børn og voksne. Kl. 19.00 siger vi farvel og på gensyn. Det koster 20 kr. for voksne og 10 kr. for børn at deltage. Tilmelding skal ske på mail til Catherine senest kl. 12.00 tirsdag inden arrangementet.

Rytmisk legestue Vi mødes hver tirsdag kl. 10-12. Kl. 10.30 -11.00 samles vi i kirken og synger sange og salmer med fagter til orgelmusik og laver rytmik. Fra kl. 11.00 -12.00 er der fri leg i sognegården med hygge, kaffe, te og kiks. Frokost medbringer I selv. Gratis deltagelse. Legestuen holder lukket i skolernes ferier.

Torsdag 20. april Pinse Duer, Ild og folk der taler forskellige sprog ! Vi finder ud af hvad pinsen er for noget

Torsdag 23. marts I hælene på Jesus Vi undersøger, hvad der skete i påskedagene for 2.000 år siden, når vi taler med vidner, der oplevede de dramatiske dage

Nyt fra ungdomskirken

Børn i kirken

Byttemarked Lørdag d. 6. maj kl. 13-15

Har du to par vinterstøvler, men ingen forårsjakke? En masse

bøger, men ingen spil? Tøj i den forkerte størrelse? Kom og byt! Medbring ting i god stand, som du ikke længere bruger (dog ikke store ting som møbler) – Giv dem til bytte-markedet – og tag så frit hvad du kan bruge af andres aflagte skatte – Gratis! Der vil være salg af kage og kaffe, øl og vand. Unplugged Søndag 23. april mellem kl. 14-17

Er du til skak, Risk, Matador, Ludo, Settlers, Partners, Uno, Bezzerwizzer eller noget helt

andet, så er her den helt rigtig eftermiddag for dig: Tag dit bedste brætspil under armen og mød op i Christianskirkens sognegård. Vi sørger for masser af bordplads, kaffe, te og toast ad libitum.

Page 4: Kirkeblad påske 2017, Christianskirken, 06-03-17...1. søndag efter påske Anita Brændsgaard Bennetsen 30. Kl. 10.00 2. søndag efter påske Eigil Saxe 5. Kl. 19.00 Aftensang med

6

ved organist Miriam Widmann

Fejring af 200-året for Niels W. Gades fødsel (1817-1890) Næsten hvert år kan vi fejre jubilæum for en eller flere af de store komponister. Vi havde f.eks.

en Carl Nielsen-festival i 2015. I musikudvalget er vi slået ned på Gade – den betydeligste mand i det danske musikliv fra midten af attenhundredetallet og frem til sin død i 1890. Gade gjorde lynkarriere i sin ungdom – fik sit gennembrud som komponist i 1841 og blev snart efter Felix Mendelssohns assistent i Leipzig og orkesterchef samme sted i 1847. Vendte hjem i ’48 og blev dirigent for Musikforeningens orkester, organist ved Garnisons Kirke og senere Holmens Kirke, medstifter af og direktør for Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og en flittig komponist. Skulle nogen tænke: Vi kender ikke noget af Gade, så gør I det nok alligevel: Brudevalsen, Grøn er vårens hæk, På Sjølunds fagre sletter. Gade skrev dog mange større værker – symfonier, koncertstykker, balletmusik, kammermusik, klaver- og orgelmusik m.m.

Vores markering af Niels W. Gades fødsel sker ved tre koncerter: 30. april (se nederst på siden), 6. juni (se omtalen af Lyngby Kammerkors koncert på side 7) og 24. september (mere omtale i næste kirkeblad).

Symfonikoncert Søndag 23. april kl. 16.00

Byens symfoni, et amatørsymfoniorkester stiftet i 1925, spiller 3 værker denne eftermiddag under ledelse af Henrik Goldschmidt.

På programmet står Mendelssohns violinkoncert med Anne Søe som solist. Anne Søe er 2. koncertmester i Copenhagen Phil, time-lærer på musikkonservatoriet og en meget efterspurgt solist. Efter violinkoncerten fremføres Beethovens 2. symfoni i D-dur og til slut et kortere værk komponeret af Henrik Goldschmidt. Goldschmidt er solooboist i Det Kongelige Kapel, stifter og medlem af Middle East Peace Orchestra og rektor for musikskolen, Goldschmidts Akademi - men altså også aktiv som dirigent. 80 kr. i entré.

Romance-eftermiddag i Gades tegn - koncert med sopran og klaver Søndag 30. april. kl. 16.00

Den prisvindende sopran, Kristiana Vidic, der er født i Beograd i Serbien, har haft sin gang i Christianskirken de sidste par måneder som vikar i kirkekoret. Ved eftermiddagens koncert får hun mu-lighed for at vise meget mere af sit store talent, når hun skal fortolke romancer og sange af de største komponister. Hun har efter sine studier i Beograd gået på Operaakademiet i København og studeret ved Carnegie Mellon University i Pittsburgh og giver jævnligt koncerter. Programmet er , i anledning af Gade-året, bygget op om Niels W. Gades sang-cyklus: Bilder des Orients. Af denne komponist skal

vi også skal synge med på Grøn er vårens hæk og høre tonestykket i C-dur for orgel. Vidic vil også fortolke værker af Brahms og Schubert, Solveigs sang og Jeg elsker dig af Grieg og den elskede Sænk kun dit hoved, du blomst af Carl Nielsen. En perlerække af smukke sange for sopran, akkompagneret af kirkens organist, Miriam Widmann på klaver og orgel. Gratis adgang.

Koncerter

7

25 års jubilæumskoncert med Lyngby Kammerkor Tirsdag 6. juni kl. 19.30 På programmet er bl.a. Johannes Brahms: Zigeunerlieder; Peter Heise: Forår og Sommer; Wilhelm Stenhammar: Vårnatt; og musik af 200-års fødselaren Niels W. Gade. Pianist Cathrine Penderup. Dirigent Frank Sylvan. Entré 50 kr.

Forårskoncert med Kuhlaukoret Mandag 1. maj kl. 19.30 Som altid spænder vores repertoire vidt fra pop over danske sange - både nye og gamle - til engelske choraler, tyske lieder, en enkelt operasats, og enkelte klassiske satser. Af navne som Tove Ditlevsen, John Lennon, John Rutter, Mendelssohn Bartholdy, Wagner, Anton Bruckner. Gratis adgang.

Koncerter Festlig sommerkoncert med spirekorene Torsdag 1. juni kl. 17.30 Dejlige sommer-sange og masser af rytme og bevægelse med Lyngby-kirkernes spirekor, Sorgenfri Kirkes spirekor, børn på instrumenter, organist/akkompagnatør Miriam Widmann med band, Vibeke Ockelmann dirigerer. Gratis adgang

Gospelkoret FAITH Onsdag 7. juni kl. 19.00 Koret ledes af Nina Luna. Pianist Kristof Jasik. Koret skal i slutningen af august til London. Koncertens repertoire består af mange af de sange, koret skal optræde med i London. Dørene åbnes kl. 18.30. Entré 75 kr. Billetter kan købes på Billetto.dk.

Forårskoncert med Marie Carmen Koppel Søndag 21. maj kl. 15.00

Marie Carmen Koppel synger soul og gospel akkompagneret af pianisten Steen Rasmussen under temaet 'forår'. Med sig har hun også sin bror, saxofonisten Benjamin Koppel. Læs mere på vores hjemmeside. Billetter købes via www.ticketmaster.dk. Entré 215 kr. De, der ikke har mulighed for at købe billetter på nettet, kan henvende sig personligt til kirke-kontoret, der kan være behjælpelig med bil-letkøbet. Koncertens varighed er ca. 70 min.

Page 5: Kirkeblad påske 2017, Christianskirken, 06-03-17...1. søndag efter påske Anita Brændsgaard Bennetsen 30. Kl. 10.00 2. søndag efter påske Eigil Saxe 5. Kl. 19.00 Aftensang med

8 Omtale af langfredag fortsætter på næste side

Påskeugens gudstjenester og musik Påskeugen er kirkens største festuge med fem forskellige gudstjenester, der markerer påskens begivenheder og glade budskab. Fotos på disse to sider er dele af en 30 m lang påskedug, som i påskeugen vil ligge i midtergangen i Christianskirken. Dugen illustrerer symbolsk hele påskefortællingen.

Palmesøndag kl. 10.00 ved Anita Brændsgaard Bennetsen

Hosianna, velsignet være han, der kommer i Herrens navn! Palmesøndag er søndagen før påske, og dermed begyndelsen på påskeugen. Fejres til minde om Jesu indtog i Jerusalem. Kirken er pyntet med palme-grene og mon ikke der kommer til at lyde et enkelt Hosianna i kirken palme-søndag også?

Musik: Koret synger Hosianna til introitus, sådan som folket gjorde under indtoget i Jerusalem.

Skærtorsdag kl. 18.00 ved Eva Borbye Pedersen

Måltidsgudstjeneste med nadver i sognegården og aftenbøn i kirken Ligesom Jesus sammen med sine disciple spiste påskemåltidet dagen før han skulle dø, sådan samles vi aftenen før Langfredag, Jesu dødsdag, til påskemål-tid med lam, urter, vin og brød. Ved det nærende måltid mad indstiftede Jesus nadveren ved at dele brød og vin ud til dem, der sad omkring bordet. Det gør vi også, spiser måltidet og modtager nadveren ved bordet, så både krop og ånd næres. Aftenen slutter med aftenbøn i kirken med læsning af hændelserne i Gethsemane have. Velkommen, det er gratis og tilmelding er ikke nødvendig.

Musik: Violinisten Inger Høj spiller festlig musik før vi går til bords. Under spisnin-gen skiftes klaver og violin til at støtte fællessangene og når vi når til andagten i kirken slås en stille og inderlig stemning an. Koristerne synger Cesar Francks smukke Panis Angelicus med flygelakkompagnement.

Langfredag kl. 10.00 ved Eva Borbye Pedersen Passionsgudstjeneste med Jesu 7 ord på korset Skuespiller Bodil Jørgensen vil læse evangeliet om Jesu korsfæstelse, som det fortælles af Matthæus. Som svar på spørgsmålet om betydningen af langfre-dags hændelser siger Bodil Jørgensen, at ”langfredag skal vi fatte, at døden findes, og at Jesus gik ind i døden for os under stor smerte, imens han skreg efter sin Gud.” Gudstjenesten vil rumme refleksioner over Jesu 7 ord på korset vekslende med fællessalmer og musik. Korset med torne, som vi sætter roser i, er centrum i gudstjenesten. I refleksionerne bliver der sat ord på korsets dybe betydning for den kristne tro på selvhengivende kærlighed og tilgivelse som det inderste i Guds væsen – og som viser sin sejrende kraft påskemorgen.

9

Påskedag kl. 10.00 ved Eigil Saxe “Han er opstanden!” Sådan lyder jubelråbene påskemorgen. Musik: Gudstjenesten indledes med trompet og basun til orgelbrus. Dødens magt er ødelagt! Messingblæserne klinger igen til postludium over dette tema og naturligvis også på de gribende og livsbekræftende salmer på denne årets største festdag! Ko-risterne løfter os med og synger med kraft og fylde, så alle trygt kan synge med sin egen stemme og samles i fællessang. Som motet skal vi høre vekselsangen mellem englen, Maria Magdalene og Jesus, som Brorson har skrevet i sin samling: Svanesang.

2. påskedag kl. 10.30 ved Lisa Tikkanen Pagh Fælles morgenmad med kaffe og rundstykker kl. 9.30. Hvordan er det at møde den opstandne? To af Jesus venner mærker ordene brænde i sig, da en fremmed slår følge med dem. Først da den fremmede bryder brødet, ser de hvem han er: Ingen anden end deres gamle ven Jesus! Opstandelsens realitet går op for disciplene i den konkrete handling. At bryde brødet. Endnu i dag viser Jesus sig for os, når vi fejrer nadver sammen, og når det brænder i os i samtale om tro og det der betyder noget. Musik: Miriam og koret er med ved morgenbordet, så der er mulighed for at lære en ny salme og i det hele taget vil 2. påskedag være fyldt med nye salmer og ny musik. I kirken bruger koret og Miriam kororgel og flygel til den lette og forårsglade musik.

Musik: Der vil være vekslen mellem korsatser og salmer, som på denne måde skaber stor kontrast til påskedag. Kirkens kor vil bl.a. synge In Paradisum fra Gabriel Faurés Requiem.

Page 6: Kirkeblad påske 2017, Christianskirken, 06-03-17...1. søndag efter påske Anita Brændsgaard Bennetsen 30. Kl. 10.00 2. søndag efter påske Eigil Saxe 5. Kl. 19.00 Aftensang med

10

Miniretræte Lørdag 8. april kl. 9.45-14.00 i Præstegården, Lyngby Rosenvænge 5 Sidste mulighed inden sommeren for at deltage i minire-træte med 4 timer i stilhed og bøn. Vi mødes til et fælles oplæg og meditation – ellers er tiden til egen fordybelse.

Der serveres frokost (50 kr.). Tilmelding senest 7. april kl. 12 til Eva eller kirkekontoret.

Meditativ bibellæsning – det lyttende hjertes bøn Onsdag 22. marts og torsdag 4. maj kl. 19.30-21.00

Guidet læsning af en bibeltekst der giver plads til den enkeltes møde med teksten som personlig tiltale. Der er også mulighed for at dele de tanker og spørgsmål, som læsnin-gen kalder frem. Den meditative bibellæsning sigter mod at blive berørt og bevæget af teksten og opleve bibelordene med vores åndelige sanser. Alle er velkomne, for flere oplysninger kontakt Eva.

Pilgrimsvandring langs Mølleåen og Lyngby Sø Lørdag 13. maj kl. 9.50 -16.00

Vi mødes ved stoppestedet for bus nr. 191 på Lyngby Station og kører sammen til Sophienholm. Husk de gode travesko, tøj indrettet efter vejret og en god madpakke i rygsækken til vandreturen, som er omkring 8-10 km og afsluttes med andagt i Christianskirken. Der vil undervejs være oplæg og refleksioner over troens vandring, og noget af tiden går vi i stilhed. Det er gratis at deltage og Eva har rejsekort med til alle. Tilmelding til Eva senest torsdag 11. maj.

Weekend-retræte på Refugium Smidstrup Strand Fredag til søndag 1. -3. september

I den smukke sensommer vil der være stille retræte med temaet: Balance! Med oplæg om den vigtige balance mellem at tage imod i stilhed og give i en aktiv hverdag, mellem at give slip og holde fast inviteres deltagerne til at gå ind i stille refleksioner over eget liv i forhold til medmennesket, arbejde, interesser og sætte det i relation til gudsforholdet. Retræten er tid og rum for det evige, hellige, GUD.

Eva leder retrætens tidebønner og oplæg og tilbyder individuel samtale. Retræten koster 2.250 kr. Der er mulighed for at søge tilskud fra menighedsrådet. Se mere om retræten på kirkens hjemmeside eller hent en invitationsfolder i kirken. Tilmelding til Eva, som også giver flere oplysninger.

Spiritualitet

11

ved sognepræst Lisa Tikkanen Pagh

31. oktober 2017 er det præcis 500 år siden Luther slog 95 teser op på porten til slotskirken i Wittenberg, og gav dermed startskuddet til reformationen. Det markeres ved forskellige aktiviteter i løbet af året i kirkerne i Lyngby-Taarbæk.

Der er lavet en folder, der giver et overblik. Den kan hentes i kirkerne og elektronisk på Christianskirkens hjemmeside.

Studiekreds i reformationsåret Året rundt med Luther Resterende datoer indtil sommerferien: 23. marts kl. 19.30 med Prins Gustav Ensemblet – se side 14 5. april og 3. maj kl. 19.00-20.30 i Sognegården

I 2017 vil studiekredsen fokusere på Luthers teologi og hans betydning for os i dag. Vi skal læse uddrag fra hans store forfatterskab. Vi læser fra de nyeste oversættelser. Ingen forkundskaber er nødvendige og alle er velkomne. Studiekredsen er gratis, det eneste det kræver er nysgerrighed og lyst til at diskutere tro og teologi.

Reformationsjubilæet

Salmer på tværs - Lutter salmer i 500 år

Med Luthers reformation af gudstjenesten kom salmen i centrum. Salmesangen var der, hvor menigheden prædikede med i gudstjenesten og var menneskets gensvar på Guds tilsagn om nåde og kærlighed.

Luther skrev selv salmer og han opfordrede andre til at gøre det samme. I Danmark har vi en stærk salmetradition og salmesangen har gennem slægterne båret barnetroen og givet den sprog.

Christianskirken, Lyngby Kirke og Lundtofte kirke er gået sammen i en række arrangementer, hvor vi året igennem fejrer salmesangen fra Luthers tid til i dag.

Christianskirken søndag 26. marts kl. 15 – 16.00 Kingo – ortodoksien. Kingo er Danmarks svar på Luther når det kommer til salmer og den første der for alvor gav ord til menighedssangen. Vi skal høre tidens musik for orgel og andre instrumenter og synge fra hans store salmeværk. Lundtofte sognegård tirsdag 2. maj 19.30-20.30 H.A. Brorson – pietismen. Brorsons salmer er gennem tiden blevet sunget på mange og meget forskellige melodier, fra klas-siske salmemelodier til hans egen tids verdslige og folkelige melodier. Janne Solvang kommer og synger for os, og vi skal også selv synge. Lyngby kirke søndag 28. maj kl. 17.00 Grundtvig og Ingemann – romantikken. Romantikken dyrker følelsen, naturen og menneskets længsel. Vi synger fra de to store danske salmedigtere og hører musik af N.W. Gade og F. Mendelssohn-Bartholdy

Fredagsskolen Begynder igen efter sommerferien. I efteråret vil vi se på Gudsbilleder under overskriften:

Teologien i kunsten. Vi begynder med vores egen Paul Høm og ser hvor langt tilbage i tiden vi kan nå. Første gang fredag den 25. august kl 13.00. Mere info i næste nummer af Sognet.

Page 7: Kirkeblad påske 2017, Christianskirken, 06-03-17...1. søndag efter påske Anita Brændsgaard Bennetsen 30. Kl. 10.00 2. søndag efter påske Eigil Saxe 5. Kl. 19.00 Aftensang med

12

Filmaften: Stille Hjerte 5. maj

Da Stille Hjerte var færdig i Cannes i 2014, rejste folk sig op og klappede i 20 minutter: ”Jeg har aldrig i mine mange år med film, oplevet noget lignende” sagde Bille August bagefter. Efterfølgende vakte filmen debat herhjemme; var den et forførende indlæg i debatten for aktiv dødshjælp? Var den et tegn på et afstumpet menneskesyn, eller var den en film der beskrev dilemmaerne omkring aktiv dødshjælp, snarere end at tage stilling?

Salonaften Vi mødes fredage kl. 18.30. Der serveres rødvin og ost undervejs. Pris: 50 kr. pr. arrangement. Tilmelding til kirkekontoret. ”Tro og Etik” Folketinget er imod aktiv dødshjælp, men et flertal af befolkningen er for. Hvorfor er der denne forskel? Ved folk noget, politikerne ikke ved, eller er det omvendt, og hvordan kommer vores tro ind i billedet når vi taler om aktiv dødshjælp og grænser for videnskaben, hvis overhovedet?

Voksenundervisning

Aftensang med Gospel Onsdag 5. april kl. 19.00 Velkommen til en halv time med glade og rytmiske gospelsange og Eva Borbye Pedersens refleksioner om livet i tro på Gud.

Særlige gudstjenester Reformationsgudstjeneste med Prins Gustav Ensemblet Torsdag 23. marts kl. 19.00 En fornøjelig og musikalsk aften med Herre Kvartetten Prins Gustav Ensemblet. Efter en kort historisk indledning, føres vi gennem en gudstjeneste med sang og toner fra reformations-tiden. Gudstjenesten er inspireret af Luthers gudstjeneste og vejledning og den danske Kirkeordinans fra 1537,

som er første skridt på vejen til den danske folkekirkes gudstjeneste, som vi kender den. Efter gudstjenesten er der et glas og en snack i sognegården og Mikkel Vale, sognepræst i Tuse Næs og medlem af kvartetten holder miniforedraget: 10 teser om musik og kristendom. Er musikken i kirken i dag ligeså latin for den almindelige dansker, som den var det for den tyske almue i 1517? Tilmelding ikke nødvendig. Gratis adgang.

13

Samværsklubben er et mødested for de modne med foredrag, hygge, kaffe og brød. Vi mødes hver onsdag fra kl. 9.30 til 11.30. Alle er velkommen. Pris 20 kr. pr. gang.

29. marts: Når terroren rammer Med udgangspunkt i sin bog ”Gud og Profe-ten tilgiver ikke. En personlig beretning om terrorangrebet på Krudttønden” fortæller jour-nalist og forfatter Helle Merete Brix om mø-det med mennesker, som er gået ind i arbejdet med at hjælpe terrorens ofre. 5. april: Den danske reformation i kalkmalerier Ved historiker Torben Svendrup. 12. april: Påskeferie 19. april: Sankt Cæcilie eller Musikkens magt Med udgangspunkt i fortællingen om musik-kens skytshelgen Sankt Cæcilie fortæller or-ganist Henrik Palsmar kritisk og humoristisk om de mange forskellige forestillinger om musikkens påvirkning af mennesker, der har været gennem tiden. 26. april: Skæve skønne eksistenser Inger Fjordside er forstander på Lindevang - et socialpsykisk botilbud. Hun fortæller om arbejdet med mennesker med psykisk sociale vanskeligheder.

3. maj: Mozart og hans farvestrålende liv Organist Bjørn Rasmussen fortæller om Mozart, krydret med flere af hans hits. 10. maj: Filmklip fra befrielsen 1945 Tidligere leder af DRs historiske arkiv Ole Brage viser autentiske optagelser fra før og efter kapitulationen den 5.maj 1945. 17. maj: PH - en vise om Danmark Poul Smedegaard Andersen fortæller om kulturhåndværkeren og samfundsrevseren Poul Henningsens liv i al sin mangfoldighed. Mange af hans viser er blevet til elskede klassikere, som vi synger flere af. 24. maj: Gud i Islam og Kristendommen Ved sognepræst Michael R. Rasmussen. 31. maj: Birger Sjöbergs liv og sange Ida Bugge fortæller om Sjöbergs liv og Kar-sten March synger Sjöbergs sange. 7. juni: Sommertur og afslutning

Samvær

Sidste år var caféen besøgt af mange og vi håber, at flere vil kigge forbi til en kop kaffe og en hyggelig snak. Cafeen drives af brugerne, som på skift står for at brygge kaffe og te og andre praktiske opgaver.

Sommercafé i kirkehaven Fra 1 . juni til 1.september Tirsdage og torsdage mellem kl. 10.00-12.00

Page 8: Kirkeblad påske 2017, Christianskirken, 06-03-17...1. søndag efter påske Anita Brændsgaard Bennetsen 30. Kl. 10.00 2. søndag efter påske Eigil Saxe 5. Kl. 19.00 Aftensang med

14

Udviklet af Annemette Voss 12 pers sværhedsgrad: let arbejdstid: 40 min bagetid: ca 50-60 min Mazarinmasse 200 g ren rå marcipan 120 g hvidt sukker 70 g blødt smør 1 æg, str L - stuetemp. Sandkagedej 1 polynesisk vaniljestang, kornene heraf 180 g hvidt sukker 180 g blødt smør 3 æg, str L - stuetemp. 2 æggeblommer - stuetemp. 130 g hvedemel 1 tsk bagepulver I øvrigt 150 g friske rengjorte hindbær 30 g grofthakkede mandler 1 spsk flormelis til pynt Masser af røde bær og blomster til pynt

Pinsekagen 2017

Sådan gør du Tænd for ovnen på 170 grader varmluft og beklæd en springform med bagepapir på bund og sider (diameter 23 cm). Mazarinmasse: Ælt marcipan og sukker sammen, tilsæt smørret lidt efter lidt - brug hænderne, så du tydeligt kan mærke om massen er helt jævn uden klumper. Ælt ægget i til slut. Sandkagedej: Pisk med en elpisker vaniljekorn, sukker og blødt smør sammen til det er hvidt og luftigt. Pisk ét æg i ad gangen og til sidst ægge-blommer. Sørg for at piske grundigt mellem hvert æg. Sigt hvedemel og bagepulver og vend det i massen. Bland mazarinmassen sammen med sandkagedejen. Fordel dejen i formen og tryk friske hindbær jævnt fordelt ned i dejen. Drys med de hakkede mandler. Bag kagen ved 170 grader varmluft i ca 50-60 min. Lad kagen køle af i formen. Drys med flormelis inden servering og dekorer med rigeligt røde bær, roser eller lign. Temaet er rød - så bare giv den gas.

ved formidlingsmedarbejder Catherine Murphy

Stor pinsegudstjeneste på Frilandsmuseets festplads 2. pinsedag, d. 5. juni kl. 11.00.

5 kirker i provstiet går igen i år sammen om en spændende og anderledes gudstjene-ste under Guds åbne himmel. Gudstjenesten bakkes op af et kæmpe kor sammensat af mange lokale voksen - og børnekor, der synger kendte salmer og sange. Pinsekage konkurrence

I forbindelse med arrangementet, er der udskrevet en pinsekagekonkurrence. Mester-bageren Annemette Voss, der har vundet ”Den store bagedyst” på DR1 i 2013, har i denne anledning skabt sin helt særlig op-skriften på den lækreste pinsekage specielt til denne begivenhed (se opskriften nederst).

Vil man være med i kagekonkurrencen, skal man lave pinsekagen og medbringe den til gudstjenesten. Flere oplysninger om kage-

konkurrencen kan læses på hjemmesiden og op-slag i kirken, når vi nærmer os dagen.

Efter gudstjenesten er der gratis kaffe og (pinse)kage. Det er Christianskirken, Lyngby Kirke, Virum Kirke, Lundtofte Kirke og Sorgenfri Kirke, som står bag arrangementet. I tilfælde af regn flyt-tes gudstjenesten til Sorgenfri Kirke. Oplysninger om dette fås på www.Lundtoftekirke.dk.

For at deltage i gudstjenesten skal man i år have en billet, som skal vises ved indgangen. Billetter kan afhentes i kirken inden arrangementet eller udleveres ved p-pladsen ved I.C. Modewegs Vej. Billetterne er gratis.

Fælles pinsegudstjeneste i det fri

15

Samværsklubben: Onsdag kl. 9.30-11.30 Den rytmiske Legestue: Tirsdag kl. 10 - 12 Menighedsplejen Catherine Murphy, 45 20 13 93 Samfundshøjskolen: Torsdag kl. 14 - 16 Christianskirkens kontor, 45 87 13 98 Letlandsgruppen Anne Mette Johannsen, 45 88 87 65 Gospelkoret Faith: Onsdag kl. 19.00-21.30 Birgitte Jensen, 45 88 55 88 www.gospelkoret-faith.dk Lyngby Kammerkor: Tirsdag kl. 19.30-22.00 Birgitte Thomsen, 45 93 32 55 Herrekoret Odeon: torsdag kl. 19.45 til 22.00 Torsten Svendsen, 26 25 34 33 Kuhlaukoret: mandag kl. 19.00-21.30 Bente Hannibal, 45 85 30 42 Læsekredsen: Anden mandag i måneden kl. 14-16 Ilse Andersen, 45 87 53 32 KFUM-spejderne, 3. Lyngby Gruppe Mødelokale: Spejderhuset, Chr.X’s Allé 106 A. Søren Vilsøe, 39 67 19 95 FDF, Kgs. Lyngby. Mødelokale Rustenborgvej 15 A Morten Pedersen, 50 91 62 68 De grønne Pigespejdere - Kgs. Lyngby Gruppe Marie Louise Berg, : 45 87 67 46 Anonyme alkoholikere holder møde i Sognegården hver mandag kl. 19. Åbent hus første mandag i hver anden måned. Henvendelse til kirkens præster. Al-Anon, pårørende gruppe til alkoholikere, holder møde i Sognegården hver mandag kl. 19. Henvendelse til kirkens præster.

Christians Sogns Menighedsråd Formand Hans-Christian Jørgensen Nybrovej 225, 2800 Kgs. Lyngby : 45 88 63 13, [email protected] Kirkeværge Inge Rasmussen Rørdamshave 7, 1. sal, dør 4, 2800 Kgs. Lyngby : 29 42 17 02 Børnekorleder for Lyngbykirkernes Spire- og Børnekor Vibeke Sahner Ockelmann 29 42 16 69 [email protected]

Provst Eigil Saxe Chr.X’s Allé 118, 2800 Kgs. Lyngby 45 87 07 58, [email protected] Træffes bedst tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 9.30-10.30 - samt efter aftale Sognepræst Eva Borbye Pedersen Lyngby Rosenvænge 5, 2800 Kgs. Lyngby 45 88 17 61 eller 27 63 44 69 [email protected] Træffes oftest tirsdag - fredag kl. 10-11 ellers efter aftale Sognepræst Lisa Tikkanen Pagh 28 78 06 30 [email protected] træffes efter aftale Sogne- og ungdomspræst Anita Brændsgaard Bennetsen 53 60 49 40 [email protected] træffes efter aftale Organist Miriam Widmann 40 96 38 12 [email protected] Formidlingsmedarbejder Catherine Murphy : 45 20 13 93 (Sognegården) [email protected] Kirkekontoret Multimedarbejder Ask Anders Skovsted Chr.X’s Allé 122, 2800 Kgs. Lyngby Åbent tirsdag - fredag kl. 10 - 12, tirsdag tillige 15-17 : 45 87 13 98 fax: 45 93 09 41 [email protected] Kirketjener Per Aagaard Hansen og Kirketjener Morten Seneca Larsen træffes i kirken tirsdag - fredag kl. 9-12 : 45 20 13 95 [email protected]