påske 2012

36
Haderslev Realskole Kridtstregen april 2012 God Påske

Upload: kai-huus

Post on 07-Mar-2016

221 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Påaskekataloget 2012

TRANSCRIPT

Page 1: Påske 2012

Haderslev Realskole Kridtstregen april 2012

God Påske

Page 2: Påske 2012

Kridtstregen er Haderslev Realskoles officielle skoleblad. Det udkommer 4 gange om året før hver større ferie. Bladet skabes af indlæg fra primært elever og personale, men indlæg til bladet fra andre med tilknyt-ning til skolen er altid meget velkomne.

Haderslev Realskoles officielle skoleblad

Haderslev RealskoleHaderslev Realskole, Christiansfeldvej 20, 6100 Haderslev

Tlf.: 7452 1946 - Fax: 7453 4595 - E-mail: [email protected]

Page 3: Påske 2012

Vi medarbejdere skal også i gang med planlægningen af næste skoleår. Det ses jo tydeligt at et par af vores unge, kvindelige kolleger snart skal på barsel, og vi er netop i disse dage ved at finde deres afløsere til næste år. Rigtig mange har søgt de ledige stillinger her, så igen er vi sikre på at få et par rigtig dygtige og engagerede nye kolleger. Kort efter påske går vi så i gang med at finde ud af hvilke lærere der skal have hvilke fag og klasser, et puslespil af de store, men vi skal nok få alle brikkerne på plads, så vi også til næste år kan slå dørene op for det, der ser ud til igen at blive et meget stort elevhold.

Og sådan går tingene i ring, men først er der påskeferie. Rigtig god ferie til jer alle og velkommen tilbage til skolen til den sidste slutspurt i skoleåret 2011-12.

Mange venlige hilsenerHenrik Pors

Påsken står for døren, det spæde forår spirer frem, nede i den gamle sal lugter der af popcorn. SFO’en holder cirkus-forestilling her om en time. 10. kl. var i Paris i sidste uge, og ja, sådan sker der hele tiden noget på skolen.Efter påske går vi ind i det sidste kvarte skoleår. Det er en hektisk periode, hvor især udskolingseleverne har travlt med at få lappet de sidste faglige huller og gøre klar til afgangsprøverne. For den yngste halvdel af eleverne og for vores forskellige valghold i musik tager forbe-redelserne til årets forårskoncert fart, så alle kan være helt klar til 1.og 2. maj, hvor koncerterne løber af stabelen. Årets tema er ”På gloende pæle” og har form som et musikeventyr inspireret af H.C. Andersens eventyr ”Elverhøj”. Det er vi mange, der glæder os rigtig meget til!Og glem ikke at der også ved den lej-lighed er mulighed for i gymnastiksalen at se udstillingen med de mange fine frembringelser fra alle de andre fag.

Kære Kridtstreg!

Page 4: Påske 2012

Indhold

Sportur til Paris 5

Ramasjang skolehøvdingebold 6

Igen et år med sne 7

Ny forkvinde til det store elevråd 9

Nyt gulv på scenen... 10

Hej og hallo fra mig.... 11

Realuge i 1. klasse 12

Stort fremmøde til infoaften 13

OSO opgave 14

Filmuge i 8. klasserne 15

Han har passet godt på skolen i mange år 16

Klip fra hverdagen 17

Resultatliste fra Frøs Cup 2012 19

Practice in Realskolen – our impressions 20

Spændende udstilling på

biblioteket om Hvidstengruppen 23

Faglig læsning i realugen 24

5.A besøgte Ole Lund Kirkegaard udstillingen

på Koldinghus 26

Fastelavnsfest i 3. - 5. klasserne 30

10. klasserne på sportur i Paris 32

Cirkeline og Alfons Åberg mødes i indskolingen 34

Page 5: Påske 2012

5

Lad AL BOGFØRING klare:• Bogføring • Fakturering• Betalinger • Moms • Løn• Kreditor-/debitorstyring

AL Bogføring • v/Anette Laasholdt • Tlf. 2347 8367 • [email protected]

Brug tiden til det du er bedst til!

10. klasserne holder pause ved Sacré Coeur i Paris.

Page 6: Påske 2012

6

Realskolens 4. og 5. klasser var tilmeldt Ramasjangs skolehøvdin-gebold turnering. Klasserne havde trænet hårdt i idrætstimerne og fået lavet store bannere, skilte og ens spilletrøjer.Efter en lang dag med mange kam-pe og stor indsats, hvor der blev kæmpet til det sidste endte det med at 4.A stod i finalen mod en 5. klasse fra Kollund.Holdene vandt en halvleg hver og derfor måtte kampen afgøres på

dramatisk vis i en såkaldt høvdinge-duel.Her havde Mathilde fra 4.A det kø-lige overblik og endte med at sende en bold i maven på modstander-høvdingen. 4.A kan derfor nu kalde sig kreds-vindere og skal til Middelfart, hvor de skal dyste mod andre kredsvin-dere.Lars

Ramasjang skolehøvdingebold

Page 7: Påske 2012

Igen i år blev det til sjove stunder i Kløften. Herun-der ses den flotte kælke-vognpark. Dog var uheldet ude for en af skolens lærer-praktikanter, som brække-de benet, og måtte hentes af ambulancen.

Igen et år med sne

7

Page 8: Påske 2012

8

God påskeferie fra Kridtstregen

Haderslev Realskole

Støt vores annoncører- de støtter os

Page 9: Påske 2012

Det store elevråd har fået ny for-mand.Inge Aaby Christensen har afløst Lisbeth Thomsen som formand for det store elevråd. En stor tak til Lisbeth for det flotte og store abejde hun har lagt i rådet.Inge er alledere godt i gang med arbejdet. Lige nu arbejdes der med de forskellige fester, som skal ar-rangeres.

9

Ny forkvinde til det store elevråd

Ved de første møder havde mange repræsentanter fra klasserne valgt at tage deres suppleant med. Vi glæder os til, at Inge vil fortsætte det gode arbejde i det store elev-råd.

Page 10: Påske 2012

Nyt gulv på scenen...Scenen i den gamle sal har fået nyt gulv. Gulvet er blevet forstærket og isoleret. Scenens gulvareal kan nu udvides med moduler, så scenen bli-ver større. Arbejdet vil være færdigt inden årets forårskoncert. Forårs-koncertens tema er i år ”På gloende pæle”, et musikeventyr efter H.C. Andersens eventyr ”Elverhøj”.Special ”Guest star”: Hr. Svend Stab i rollen som H.C. Andersen.

10

Page 11: Påske 2012

11

Jeg er den nye lærer her på skolen - jeg tror næsten, at eleverne allerede kender mig, fordi jeg startede som tilkaldevikar på skolen i 2010. Efter min praktik fortsatte jeg i 2011 som fast vikar.Når du leder efter mig, så kan du tit finde mig i skolens ”kreative ver-den”. Min verden er sløjd-, håndar-bejds- eller billedkunstlokalet, ellers ”driller” jeg mine elever med mit modersmål i tyskundervisningen.

Hej og hallo fra mig....Jeg er blandt andet uddannet i Ma-terielt Design, som er et nyt linje-fag på seminariet. Faget er ikke så udbredt endnu. Materielt Design sammensmelter sløjd og håndar-bejde med designprocessen som fokus. Jeg blev fastansat på skolen fra den 1. august 2012, men snart laver jeg en lille afstikker til barsels-verdenen, hvilket jeg glæder mig meget til.Dörte

Page 12: Påske 2012

12

Realuge i første klasse med koncentreret læsning og man-ge andre spændende opgaver for de videbegærlige elever, men der var også tid til en kælketur i Kløften.

Marcus fra 1.b lægger et læsedomino-spil.

Søren fra 1.b læser om

Søren og Mette.

Kælkning i Kløften.Realuge i 1. klasse

Page 13: Påske 2012

13

Stort fremmøde til infoaftenMange forældre havde valgt at møde op til infoaften på skolen. Mødet gjaldt sko-lens tilbud for kommende 10. klasse elever

Hvert år præsenterer 10. klasse lærerne årets gang og fagene.De fire forskellige sporhold viste også, hvad året vil byde på. Design-holdet havde en flot udstilling af de-

signs, som de havde produceret i løbet af året. Medieholdet præsen-terede en powerpoint om faget, og i idrætssporet blev årsplanen gen-nemgået. Musiksporholdets elever havde i år valgt at underholde med sang og musik. Et festligt indslag. Efter mødet var der mulighed for at se 10. klassehuset, hvilket mange forældre og kommende elever be-nyttede sig af.

Page 14: Påske 2012

OSO opgave...- nu er alle opgaverne af-leveret, og der er givet karakterer. 10. klassernes arbejde med deres obliga-toriske selvstændige opga-ve har været meget givtigt for deres videre vej i ud-dannelsessystemet. Vejen til drømmeerhvervet er underssøgt, og der er ble-vet lavet mange spænden-de kreative produkter. På billedet ses Lena og Sophie arbejde med opgaven.

14

Page 15: Påske 2012

15

OSO opgave...

Filmuge i 8. klasserneRealskolens 8. klasser del-tager i Haderslev kortfilm-festival. Festivalen er for alle skolerne i Haderlev Kommune og løber af sta-belen den 8. juni.

I den forbindelse skal hver klasse, i grupper producere en kortfilm. Filmene skal være afleveret senest den 13. april. Lærerne udvælger så en film fra hver klasse, som skal deltage i festivalen i juni.

Kåringen af vinderen i Haderslev kommune finder sted ved en festlig sammenkomst på Hotel Harmo-nien, hvor den røde løber vil blive rullet ud. Det er blevet tradition, at man møder op i det helt store skrud (Hollywood-agtigt). Sidste års tre vindere blev kørt hjem til Hertug Hansskolen i en Ford A, årgang 1928. Det bliver spænden-de, om vi på skolen får den gamle Ford A at se!

Page 16: Påske 2012

Han har passet godt på skolen i mange år- Da han igen fik udsyn frastedet, hvor han har været skjult i alle de år, vil det nok have undret ham,hvorfor der løb så mange børn rundt.Kom med et gæt, hvor han har gemt sig på skolen - PB har lovet en dusør!

16

Page 17: Påske 2012

,

17

Tillykke med de....?Prøv selv at regne på det: 2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2+2-10.

Lars the snitterDet var netop på Lars’ fødselsdag, at han fik lov til at prøve kræfter med sit kreative mørke jeg, eller var det selve solen, der boblede frem?

Vrede mændDer bliver gået til stålet, når pedellerne poserer for fotografen. Kan man for-nemme et vist arrigskab mod stålet?

SinuskurverNår døren står åben til fysiklokalet, kan man altid gå ind og få en faglig forklaring af opvakte elever om si-nuskurver og andre spændende fænomener.

Page 18: Påske 2012

18

6.B har siden 0-klasse deltaget i Frøs Cup turneringen. Det er blevet til mange pokaler.

Det har kun været et år, hvor der ikke var gevinst til klassen.

Page 19: Påske 2012

19

Se hvordan det gik skolens klasser ved Frøs Cup tur-neringen 2012.

0.klasse:1. plads: HHH mix 2, fra Hertug Hans/Hjortebro Skole.2. plads: Smølfeholdet, fra Sct. Severin/Ham-melev Skole.3. plads: Trollepus Holdet, fra Sct. Severin/Ham-melev Skole.4. plads: Realbanden, fra Haderslev Realskole.

1. klasse:1. plads: Tordenholdet, fra Sct. Severin/Ham-melev Skole.2. plads: Vinderholdet Manchester United, fra Favrdal/Fjelstrup Skole.3. plads: Lynet, fra Deutche Schule Hadersle-ben.4. plads: Det bedste hold, fra Sct. Severin/Ham-melev Skole.

2. klasse:1. plads: Team TNT, fra Starup/Øsby skole2. plads: 2.H, fra Sct.Severin /Hammelev skole3. plads: Star Fighters Rød, fra Starup/Øsby skole4. plads: Star Fighters Blå, fra Starup/Øsby skole

3. klasse:1. plads: HFK, fra Favrdal/Fjelstrup skole2. plads: Pelle, fra Favrdal/Fjelstrup skole3. plads: Team Goldkids, fra Sct. Severin/Ham-melev skole4. plads: Stars, fra Starup/Øsby skole

4. klasse:1. plads: F.C. Big Mac, fra Haderslev Real skole2. plads: Bøllemisserne Kommer, fra Sct. Seve-rin/Hammelev skole3. plads: Team Champ, fra Haderslev Realskole4. plads: De Gyldne Aber, fra Favrdal/Fjelstrup skole

Resultatliste fra Frøs Cup 2012 5. klasse:1. plads: Min Bedstemor, fra Haderslev Real- skole2. plads: Hoffel Pufferne, fra Sct. Severin/Ham-melev skole3. plads: FC Nerds, fra Starup/Øsby skole4. plads: Rigtige Købmænd, fra Starup/Øsby skole

6. klasse:1. plads: Argh, jeg skal lige på toilet, fra Hader-slev Realskole2. plads: Taberne fra sidste år, fra Sct. Severin/Hammelev3. plads: Real Suserne, fra Haderslev Realskole4. plads: Team No Name, fra Hoptrup/Mar-strup/Vilstrup

7. klasse:1. plads: Ka I Kage, fra Favrdal/Fjelstrup2. plads: Det Flyvende Lokum, fra Starup/Øsby3. plads: FC Ostereje, fra H. Hans/Hjortebro4. plads: Din Mor, fra Deutsche Sch. Hadersle-ben

8. klasse:1. plads: TLTKFSM, fra Haderslev Realskole2. plads: De Utrolige, fra Hertug Hans/Hjorte-bro skole3. plads: Specialklassen, fra Hertug Hans/Hjor-tebro Skole4. plads: De Små Rejer, fra Haderslev Realskole

Page 20: Påske 2012

20

Practice in Realskolen – our impressions The school itself consists of many buildings which is not common in our countries (Spain, Austria, Switzerland) and the area is not really a rounded by any fence or wall.It is not very common for us to eat in the classroom or while reading. We find the reading time is a good idea and the pupils are really motivated to read.The tables of the pupils are very light, not like the ones we are used to.In the music lesson, the children have the possibility to use many instru-ments, even a guitar and keyboards.

In the Realskolen, the pupils can go out a lot and get many breaks to refresh after every hour. This is pos-sible because of the arrangements of the classrooms which all are leading outside.Very special for us in the school sys-tem in Denmark is that the pupils are not formal with the teachers,To sum up, it was a good experience to see differences to our school sys-tem!

From Ilona, Austria. Mar, Spain and Nicole, Switzerland.

Page 21: Påske 2012

21

���������������������������������

����������������������

���������������������������

��������������������������������

���������������������������

���������������������

���������������������������

������������������������������

��������������������

���������������������������������

�����������������������

���������������������

�������������������������

�������������������������

����������������������������

��������������������������������������

������������������������

���������������������

��

����������������������������

���������������������

�������������������������

�������������������������

����������������������������

��������������������������������������

������������������������

���������������������

��

����������������������������

���������������������������������

����������������������

���������������������������

��������������������������������

���������������������������

���������������������

���������������������������

������������������������������

��������������������

���������������������������������

�����������������������

Tak til de mange sponsorer, som har gjort det muligt at købe varevognen....

Page 22: Påske 2012

22

Page 23: Påske 2012

23

Spændende udstilling på biblioteket om Hvidsten-gruppen

Biblioteket viser med sin udstilling den sørgelige skæbne, der overgik familien på Hvidsten Kro. Familien var sammen med andre fra egnen med til at modtage våben, som blev nedkastet af engelske flyvere under Anden Verdenskrig. Udstillingen viser blandt andet mange gode og spændende bøger, som omhandler

emnet. 8.-9. klasserne vil inspireret af udstillingen, i samlet flok se fil-men, som input til både dansk- og historieundervisningen. Husk lommetørklædet!

Page 24: Påske 2012

24

Page 25: Påske 2012

25

Faglig læsning i 6. - 7. klasser-nes realuge.Ugen var tilrettelagt med forskellige læsetrategier. - Lige fra FARAO-læsning til læsning af forskellige bage-opskrifter. Der var også mu-lighed for at prøve et GPS-løb med opgaver, som skulle læses og løses. I den gamle sal var der ud fra diverse læsestykker mulighed for at opføre et lille skuspil for hinanden.

Faglig læsning i realugen

Page 26: Påske 2012

26

5.A besøgte Ole Lund Kirkegaard udstillingen på Koldinghus

Ole lund Kirkegaard.

På Koldinghus var der en ny udstilling

som hed ”Drengestreger” af Ole. Lund

Kirkegaard.

Inde i den udstilling var der nogle

opgaver som man kunne løse, hvor der

fx stod ”Hvad sidder fast på gulvet” som så var

en 20 �er, der var limet fast til gulvet.

Eller ”Hvor mange fugle har han teg-

net”?

Ole. L. K var en kendt forfatter, der skrev

gode og sjove børnehistorier.

Ole døde som 39 årig. En dag hvor han

holdt et af sine foredrag gik han hen

på kroen bagefter. Han havde drukket

for meget og gik hjem men faldt om i

sneen og frøs ihjel.

Nogen mener at hans skilsmisse gjorde,

at han ikke havde lyst til at leve mere.

Lavet af: Sigurd Neumann, Lucas Skal-

lebæk, Johan Olsen og Mathias Friis

Page 27: Påske 2012

27

5.A var på Koldinghus d. 9 februar

2012Vi tog til Koldinghus for at se Ole Lund

Kirkegård-udstillingen og resten af Kol-

dinghus. Det var en meget speciel dag,

for det var længe siden vi havde været

sammen hele klassen på udflugt. På vej

der op i bussen, var der meget spæn-

ding og vi glædede os til at se Kolding-

hus og se hvad det var for noget. Da vi

kom der op var stemningen høj.

Det var en forrygende tur. Vi fik virke-

lig noget at tale om. Vi glæder os til at

komme på udflugt igen.Af Josephine, Freja, Maribel og Maibritt

5.A

5.A på tur i Kolding hus

Vi startede med at se en Ole Lund Kirke-

gaard-udstilling. Den bestod af berømte

scener fra hans bøger. Der var bl.a. lille

Virgils skole og lille Virgils hønsehus.

Derefter gik vi ned og spiste lige ved

siden af en gammel og uhyggelig fan-

gekælder. Da vi havde spist gik vi op i

trompettårnet, hvor vi kunne se ud over

hele Koldinghus. Vi kunne desværre ikke

komme op i det store tårn på grund af

sne og is. Bagefter gik vi ned og så bl.a.

en glas udstilling og en gammel lege-

tøjsudstilling.

Vi syntes at det var en sjov tur med

mange gode oplevelser. Det var en fælles

oplevelse der var spændende fordi det

var anderledes end at sidde i en klasse.

Artikel forfattere: August, Gustav, Albert

og Martin.

Page 28: Påske 2012

28

Opslagstavlen

Har du en eller anden spændende hobby, du vil fortælle om eller andre ting, der optager dig, er du velkommen til at sende et indlæg til kridtstregen.

Gamle Kridtstreger !Vi har samlet nogle af de ældre numre, så du kan kigge lidt tilbage på, hvad der er sket på skolen.http://issuu.com/realskolen

Page 29: Påske 2012

29

Tlf.: +45 74 52 65 76www.frede-flyvholm.dkE-mail: [email protected]

Nordhavnsvej 5, DK-6100 Haderslev

Beslag . El-værktøj . Snedkerimaskiner

NISSEN & WICHMANN . BISPEGADE 6 . 6100 HADERSLEV

TLF. 74 52 36 72 [email protected]

FIRST BROKERS P S

Peter Aaskov

Kystvejen 6, Anslet6100 [email protected]

Tlf +45 74 75 70 44Mobil +45 40 42 65 33Fax +45 74 75 70 55Hovedkontor +45 74 69 44 90

FIRST BROKERS P S

Peter Aaskov

HC SPORT - HADERSLEVBispegade 15 - Tlf 74 52 04 00

Page 30: Påske 2012

30

Page 31: Påske 2012

De sødeste små engle, spiderman, og kaninunger var på spil i gymna-stiksalen. Andre havde fået sminket voldsomme sår på kinden, da kat-ten skulle slåes af tønden. Der blev slået hårdt til den, så mon ikke katten fik lidt ondt i hovedet, den dag?

Fastelavnsfest i3. - 5. klasserne

31

Page 32: Påske 2012

32

Paris er skøn

10. klasserne på sportur i Paris

Spejlsalen på Versailles.

Hotellet ved Sacré Coeur.

To modige piger, ca. 300 meter over Paris.

Efter ca. 15 timers bustur, så var vi i Paris, hvor vi boede på et hotel nær ved Sacré Coeur.Hotellet havde ikke verdens bedste standard, men derimod var oplevelserne i byen i top. Spændende var også turene i Metroen. Kun én blev væk. Hvis I er interesseret i hvem det var, kan man spørge Mathias fra 10.Z - Han ved det måske?

Page 33: Påske 2012

33

Paris er skøn

I forbindelse med realugen i 6.-7. klasserne var et af emnerne førstehjælp. Eleverne gik til op-gaven med ildhu. Strib og kys var en af overskrifterne i kurset. Det skabte lidt kaos blandt 7. klassernes drenge, at man skulle komme så tæt på pigerne i de forskellige førstehjælpsopgaver. - Måske lidt grænseoverskridende? Der var indkøbt kageblod fra et teater-forlag, hvilket blev brugt flittigt til at illustrer store blødninger, som

blev behandlet på den helt rigtige måde. Eller hvordan en bevidstløs skulle lægges i aflåst sideleje.Som B.S Christiansen siger i “BS og Basserne” - det skal vi bare kunne. Her er en god adresse, hvis I har lyst til at vide mere om første-hjælp, men det bedste er at mel-de sig til et kursus.http://dennisrk.dk/sw49334.aspKai

Miljøet ved Sacré Coeur.

Fede biler på Champs-Elysées.

Mona Lisa på Louvre.

Find den rigtige fyr, så får I måske en ring fra Yves Saint Laurent.

Sporfag på Stadt de France.

Gadegøgler svinger ben.

Page 34: Påske 2012

34

Page 35: Påske 2012

35

I 1.a og 1.b har vi de sidste par uger været i selskab med Alfons Åberg og Cirkeline.Vi har læst og set film med de to skønne figurer, vi har spillet teater, skrevet, fotograferet, lyt-tet og tegnet. Her på siden kan I få en forsmag på de forskellige udtryksformer der blev arbejdet med til de gode historier. Til forårskoncerten vil vi udstille de tegneserier, ophæng, film, bø-ger og opgaver vi fik lavet!Kirsten

Cirkeline og Alfons Åberg mødes i indskolingen

Page 36: Påske 2012

God påskeferie!

Haderslev RealskoleHaderslev Realskole, Christiansfeldvej 20, 6100 Haderslev

Tlf.: 7452 1946 - Fax: 7453 4595 - E-mail: [email protected]