påske med tekst

44
Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil. Matt 26.39

Upload: helene-haugen

Post on 15-Apr-2017

61 views

Category:

Education


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Påske med tekst

Min Far! Er det mulig, så la dette begeret gå meg forbi. Men ikke som jeg vil, bare som du vil.

Matt 26.39

Page 2: Påske med tekst
Page 3: Påske med tekst

Mens han ennå talte, kom det en stor flokk, og foran dem gikk han som het Judas, en av de tolv. Han kom bort til Jesus for å kysse ham.

Luk 22.47

Page 4: Påske med tekst

De grep ham og førte ham til øversteprestens hus. Luk 22.54

Page 5: Påske med tekst

førte ham til Pilatus. Luk 23.1

Page 6: Påske med tekst

Der begynte de å anklage ham. Luk 23.2

Page 7: Påske med tekst

Da ropte de alle som én: «Bort med ham! Gi oss Barabbas fri!» Luk 25. 18

Page 8: Påske med tekst

De kledde ham i en purpurkappe, flettet en tornekrone og satte den på hode hans.

Mark 15.17

Page 9: Påske med tekst

Da ga noen seg til å spytte på ham, og de bandt for øynene hans, slo ham med knyttnevene og sa: «Nå kan du være profet!» Og vaktene

gikk løs på ham med piskeslag.

Mark 14.65

Page 10: Påske med tekst

Han bar selv korset sitt og gikk ut til det stedet som heter Hodeskallen, på hebraisk Golgata.

Joh 19.17

Page 11: Påske med tekst
Page 12: Påske med tekst
Page 13: Påske med tekst
Page 14: Påske med tekst
Page 15: Påske med tekst

Så korsfestet de ham, og de delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om dem.

Matt 27.35

Page 16: Påske med tekst
Page 17: Påske med tekst

Over hodet hans hadde de satt opp en innskrift med anklagen mot ham: «Dette er Jesus, jødenes konge.»

Matt 27.37

Page 18: Påske med tekst

Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: « Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: « Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt

meg?» Matt.27.46

Page 19: Påske med tekst

Da Jesus hadde fått eddikvinen, sa han: «Det er fullbrakt!» Så bøyde han hodet og utåndet.

Joh 19.30

Page 20: Påske med tekst
Page 21: Påske med tekst
Page 22: Påske med tekst

en av soldatene stakk ham i siden med et spyd, og straks kom det ut blod og vann.

Joh 19.34

Page 23: Påske med tekst
Page 24: Påske med tekst

Da den sjette time kom, falt det et mørke over hele landet helt til den niende time Mark.15.33

Page 25: Påske med tekst

Da revnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nederst. Jorden skalv, og klippene slo sprekker

Matt 27.51

Page 26: Påske med tekst

Da det ble kveld, kom en rik mann som het Josef. Josef tok Jesu kropp, svøpte den i et rent linklede Matt 27.57

Page 27: Påske med tekst

og la den i en ny grav, som var hogd ut til ham selv i bergveggen. Så rullet han en stor stein foran inngangen og gikk

Matt. 27. 60

Page 28: Påske med tekst

For slik profeten Jona var i den store fiskens buk i tre dager og tre netter, slik skal Menneskesønnen være i jordens dyp i tre dager og tre

netter Matt. 12. 40

Page 29: Påske med tekst

han sto opp den tredje dagen som skriftene har sagt Kor. 15.4

Page 30: Påske med tekst

Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og satte seg på den. Han var som et lyn å se til, og drakten var hvit som snø.  Vaktene skalv av redsel da de så

ham, og de ble liggende som døde.

Matt. 28.2  

Page 31: Påske med tekst

Maria sto like utenfor graven og gråt. Gråtende bøyde hun seg fram og så inn i graven.

Joh. 20.11

Page 32: Påske med tekst

Maria,» sa Jesus.

Page 33: Påske med tekst

Da snudde hun seg og sa til ham på hebraisk: «Rabbuni» – det betyr mester. Jesus sier til henne: «Rør meg ikke, for jeg har ennå ikke

steget opp til Far. Joh. 20.16

Page 34: Påske med tekst

Så sier han til Tomas: «Kom med fingeren din, se her er hendene mine. Kom med hånden din og stikk den i siden min. Og vær ikke

vantro, men troende Joh. 20.27

Page 35: Påske med tekst

mens han velsignet dem, skiltes han fra dem og ble tatt opp til himmelen. De falt på kne og tilba ham. Luk. 24.51

Page 36: Påske med tekst
Page 37: Påske med tekst
Page 38: Påske med tekst

Og se, jeg sender over dere det som min Far har lovet. Men dere skal bli i byen til dere blir utrustet med kraft fra det høye.»

Luk. 24.49

Page 39: Påske med tekst

dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere,

Page 40: Påske med tekst

og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ender.»

Apg 1.8

Page 41: Påske med tekst

jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere Joh. 14.2

Page 42: Påske med tekst
Page 43: Påske med tekst

Og dette evangeliet om riket skal forkynnes i hele verden til vitnesbyrd for alle folkeslag, og så skal enden komme. Matt 24.4

Page 44: Påske med tekst