neonatale diagnosekoder i icd-10 - legeforeningenlegeforeningen.no/pagefiles/25877/neonatale...

of 37 /37
SKRIFTSERIE FOR LEGER Utdanning og kvalitetsutvikling NEONATALE DIAGNOSEKODER I ICD-10 Oktober 2015 Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for diagnosekoder i nyfødtmedisin

Author: trinhkhue

Post on 07-Mar-2018

250 views

Category:

Documents


11 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • SKRIFTSERIE FOR LEGER Utdanning og kvalitetsutvikling

  NEONATALE DIAGNOSEKODER I ICD-10

  Oktober 2015

  Forslag til enhetlige nasjonale kriterier for diagnosekoder i nyfdtmedisin

 • 1

  Neonatale diagnosekoder i ICD-10

  Forslag til enhetlige nasjonale kriterier

  for diagnosekoder i nyfdtmedisin

  Oktober 2015

 • 2

  Kjre nyfdtleger og andre som jobber med nyfdtmedisin

  I 2006 utarbeidet Interessegruppen i Neonatologi et Forslag til enhetlige nasjonale kriterier

  for bruk av neonatale diagnosekoder i ICD-10". Disse kriteriene ble utarbeidet etter en bred

  hringsrunde i nyfdtmiljet.

  I 2014-2015 har vi gjort en ny gjennomgang av neonatale diagnosekoder i ICD-10. I dette

  dokumentet presenteres alle P diagnoser samt enkelte andre diagnoser fra ICD-10 som er i

  bruk hos nyfdte. Diagnoser som beskriver misdannelser (Q) er i all hovedsak ikke med.

  Det er ikke alltid teksten i ICD-10 oppfattes som dekkende for det kliniske bildet vi vanligvis

  ser eller den terminologien som er internasjonalt brukt i nyfdtmedisin. Vi har markert med

  bl skrift de diagnosekoder der vi foreslr presiseringer for kunne benytte enhetlige kriterier

  for bruk av kodene i Norge. Det er foresltt flere endringer fra utgaven fra 2006. I framtidige

  versjoner av Neonatalprogrammet vil det ogs for noen diagnosekoder automatisk genereres

  kontrollsprsml om diagnosekriteriene er fulgt hvis man velger benytte disse

  diagnosekodene.

  Diagnosekoder som str med vanlig svart skrift er beskrevet med den originale ICD-10

  teksten uten noen endringer. Det er alts ikke foresltt ytterligere presiseringer eller kriterier

  for bruk av disse kodene, men det kan bli aktuelt ved senere oppdateringer.

  Dokumentet har vrt gjenstand for bred hring i det nyfdtmedisinske fagmiljet og har vrt

  diskutert p flere Interessegruppemter. Det er kommet en rekke gode innspill og

  presiseringer fra mange i fagmiljet og vi anser dokumentet som utarbeidet av hele det norske

  nyfdtmedisinske fagmiljet. Vi hper dokumentet kan vre nyttig og bidra til at koding av

  diagnoser innen norsk nyfdtmedisin harmoniseres.

  Med vennlig hilsen

  Claus Klingenberg og Britt Nakstad

  Oktober 2015

 • 3

  Innhold

  Forkortelser/definisjoner brukt i dokumentet ...................................................................... 5

  Foster og nyfdt pvirket av faktorer hos mor og av komplikasjoner under svangerskap,

  fdsel og forlsning (P00-04) ................................................................................................... 6 P00 Foster og nyfdt pvirket av tilstander hos mor som ikke behver ha forbindelse med

  aktuelt svangerskap ................................................................................................................. 6

  P01 Foster og nyfdt pvirket av svangerskapskomplikasjoner hos mor ............................... 7

  P02 Foster og nyfdt pvirket av komplikasjoner i morkake, navlesnor og fosterhinner ...... 8

  P03 Foster og nyfdt pvirket av andre komplikasjoner under fdsel og forlsning ............. 9

  P04 Foster og nyfdt pvirket av skadelig pvirkning via morkake eller morsmelk ........... 10

  Tilstander knyttet til svangerskapslengde og fostervekst (P05-P08) ................................. 11 P05 Langsom vekst og feilernring hos foster ..................................................................... 11

  P07 Tilstander knyttet til kortvarig svangerskap og lav FV, IKAS ...................................... 11

  Fdselsskader (P10-P15) ........................................................................................................ 12 P10 Intrakraniell laserasjon og bldning som skyldes fdselsskade .................................... 12

  P11 Andre fdselsskader i sentralnervesystemet .................................................................. 12

  P12 Fdselsskade i hodebunn ............................................................................................... 13

  P13 Fdselsskade i skjelettet ................................................................................................ 13

  P14 Fdselsskade i det perifere nervesystemet ..................................................................... 14

  P15 Andre fdselsskader ....................................................................................................... 14

  Respiratoriske og kardiovaskulre forstyrrelser spesifikke for perinatalperioden (P20-

  29 + noen andre) ..................................................................................................................... 15 P21 Fdselsasfyksi ................................................................................................................ 15

  P22 Respirasjonsbesvr hos nyfdt ...................................................................................... 15

  P23.0 Medfdt pneumoni ...................................................................................................... 16

  P24 Aspirasjonssyndrom hos nyfdt .................................................................................... 16

  P25 Interstitielt emfysem og relaterte tilstander som oppstr i perinatalperioden

  (luftlekkasje) ...................................................................................................................... 17

  P26 Lungebldning som oppstr i perinatalperiode ............................................................. 17

  P27 Kronisk sykdom i lunger og luftveier som oppstr i perinatalperioden ........................ 18

  P28 Andre ndedrettstilstander som oppstr i perinatalperioden ......................................... 18

  P29 Hjerte-karforstyrrelser som oppstr i perinatalperioden ................................................ 19

  Infeksjoner spesifikke for perinatalperioden (P35-P39 + noen andre) ............................. 20 P35 Medfdte virussykdommer ............................................................................................ 20

  P36 Bakteriell sepsis hos nyfdt ........................................................................................... 20

  P37 Andre medfdte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer .................................... 21

  P38 Omfalitt hos nyfdt med eller uten liten bldning......................................................... 22

  P39 Andre infeksjoner spesifikke for perinatalperioden ...................................................... 22

  U82-U83 Reistens mot antimikrobielle legemidler .............................................................. 22

  Sykdommer i sentralnervesystemet hos nyfdte inkludert hrsel og syn (P52, P90, P91 +

  noen andre) ............................................................................................................................. 23 P52 Intrakraniell ikke-traumatisk bldning hos foster og nyfdt ......................................... 23

  P90 Kramper hos nyfdte ..................................................................................................... 23

  P91 Andre forstyrrelser som angr hjerne hos nyfdt .......................................................... 24

 • 4

  Bldnings og blodforstyrrelser hos foster og nyfdt (P50-P61) ......................................... 25 P50 Blodtap hos foster .......................................................................................................... 25

  P51 Navlebldning hos nyfdt .............................................................................................. 25

  P53 Bldningssykdom hos foster eller nyfdt ...................................................................... 25

  P55 Hemolytisk sykdom hos foster og nyfdt ...................................................................... 26

  P56 Ftal hydrops (hydrops foetalis) som skyldes hemolytisk sykdom ............................... 26

  P60 Disseminert intravaskulr koagulasjon (DIC) .............................................................. 28

  P61 Andre hematologiske forstyrrelser i perinatalperioden ................................................. 28

  Forbigende endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser spesifikke for foster og

  nyfdt (P70-P74 + noen andre) ............................................................................................. 29 P70 Forbigende forstyrrelser i karbohydrat (KH)-metabolismen for foster og nyfdt ....... 29

  P71 Forbigende forstyrrelser i i kalsium- og magnesiummetabolismen hos nyfdt ........... 29

  P72 Andre forbigende endokrine forstyrrelser hos nyfdt .................................................. 30

  P74 Andre forbigende elektrolyttforstyrrelser og metabolske forstyrrelser hos nyfdt ..... 30

  Forstyrrelser i fordyelsessystemet hos foster og nyfdt (P75-P78) .................................. 31 P75 Mekoniumileus ved cystisk fibrose ............................................................................... 31

  P76 Annen tarmobstruksjon hos nyfdt ................................................................................ 31

  P77 Nekrotiserende enterokolitt (NEC) hos foster og nyfdt ............................................... 31

  P78 Andre forstyrrelser i fordyelsessystemet i perinatalperioden ...................................... 31

  Tilstander som angr hud og temperaturregulering hos foster og nyfdt (P80-P83) ...... 32 P80 Hypotermi hos nyfdt .................................................................................................... 32

  P81 Andre forstyrrelser i temperaturregulering hos nyfdt .................................................. 32

  P83 Andre tilstander som angr hud spesifikke for foster og nyfdt ................................... 32

  Andre forstyrrelser som oppstr i perinatalperioden (P90-P96) ....................................... 33 P92 Problemer med nringsinntak hos nyfdte ................................................................... 33

  P93 Reaksjoner og intoksikasjoner som skyldes legemidler gitt til foster og nyfdt ........... 34

  P94 Forstyrrelser i muskeltonus hos nyfdt .......................................................................... 34

  P95 Fosterdd, uspesifisert rsak .......................................................................................... 34

  P96 Andre tilstander som oppstr i perinatalperioden .......................................................... 34

  Friske barn og kontroll etter innleggelse ............................................................................. 35

 • 5

  Forkortelser/definisjoner brukt i dokumentet CSF = Cerebrospinal fluid = spinalvske

  FV = Fdselsvekt

  FGR = Fetal growth restriction = ftal veksthemming

  GA = Gestasjonsalder. Beregnet med ultralyd, fortrinnsvis i uke 16-19.

  HFNC = High Flow Nasal Cannullae = Nasal hyluftstrmskanyle

  INA = Ikke nrmere angitt

  IKAS = ikke klassifisert annet sted

  IVH = Intraventrikulr hjernebldning

  MAS = Mekoniumaspirasjonssyndrom

  NEC = Nekrotiserende enterocolitt

  Nyfdtavdeling: Inkl. alle avdelinger/seksjoner/poster der nyfdte innlegges.

  PDA = Persisterende ductus arteriosus

  PMA = Postmenstruell alder = alder (uker)beregnet fra 1. dag av siste menstruasjon

  PPHN = Persisterende pulmonal hypertension hos nyfdt

  Pustesttte = Fellesbegrep for respirator, BiPAP, CPAP og/eller HFNC

  PVL = Periventrikulr leukomalaci

  SEH = Subependymal hjernebldning

  SIP = Spontan intestinal (tarm) perforasjon

  Terapikrevende hyperbilirubinemi = Fellesbegrep for fototerapi, IVIG og/eller

  utskiftingstransfusjon.

 • 6

  Foster og nyfdt pvirket av faktorer hos mor og av kompli-

  kasjoner under svangerskap, fdsel og forlsning (P00-04) P00-P04 skal alltid kombineres med en diagnose som spesifiserer hvilken

  tilstand/sykdom som dette har medfrt for barnet

  P00 Foster og nyfdt pvirket av tilstander hos mor som ikke behver ha

  forbindelse med aktuelt svangerskap

  P00.0 Foster og nyfdt pvirket av hyt blodtrykk hos mor. Foster eller nyfdt pvirket av tilstander hos mor som kan klassifiseres i O10-O11, O13- O16

  Foster eller nyfdt pvirket av preeklampsi hos mor, f.eks i form av prematur forlsning

  (P07.-) og/eller FGR (P05.-)

  P00.1 Foster og nyfdt pvirket av nyresykdommer og urinveissykdommer hos mor Foster eller nyfdt pvirket av tilstander hos mor som kan klassifiseres i N00-N39 (nyresykd.)

  P00.2 Foster og nyfdt pvirket av infeksjonssykdommer/parasittsykdommer hos mor Foster eller nyfdtpvirket av infeksjonssykdom hos mor som kan klassifiseres i A00-B99 og

  J09-J11, men hvor fosteret eller den nyfdte selv ikke viser tegn p sykdommen.

  Ekskl: infeksjoner i kjnnsorganene og andre lokaliserte infeksjoner hos mor (P00.8) og

  infeksjoner spesifikke for perinatalperioden (P35-P39)

  P00.3 Foster og nyfdt pvirket av andre sirkulasjons- og ndedrettssykd. hos mor Foster eller nyfdt pvirket av tilstander hos mor som kan klassifiseres i I00-I99, J00-J99,

  Q20-Q34, og som ikke er inkludert i P00.0, P00.2

  P00.4 Foster og nyfdt pvirket av ernringsforstyrrelser hos mor Foster eller nyfdt pvirket av forstyrrelser hos mor som kan klassifiseres i E40-E64

  Feilernring hos mor INA

  P00.5 Foster og nyfdt pvirket av skade hos mor Foster eller nyfdt pvirket av tilstander hos mor som kan klassifiseres i S00-T79

  P00.6 Foster og nyfdt pvirket av kirurgiske inngrep p mor Ekskl: i) avbrutt svangerskap, pvirkning p foster (P96.4), ii) keisersnitt for aktuell

  forlsning (P03.4), iii) skade p morkake etter fostervannsprve, keisersnitt eller kirurgisk

  induksjon (P02.1)og iv) tidligere inngrep i livmor eller bekkenorganer (P03.8)

  P00.7 Foster og nyfdt pvirket av annen medisinsk behandling av mor, IKAS Foster eller nyfdt pvirket av strlebehandling av mor. Ekskludert:

  foster eller nyfdt pvirket av andre komplikasjoner ved fdsel og forlsning (P03.-)

  skade p morkake etter fostervannsprve, keisersnitt eller kirurgisk induksjon (P02.1)

  P00.8 Foster og nyfdt pvirket av annen spesifisert tilstand hos mor

  SLE hos mor og bradykardi/AV-blokk hos barnet.

  Annet (spesifisert tilstand hos mor som kan klassifiseres i T80-T88).

  Ekskl.: Foster/nyfdt pvirket av korioamnionitt, se P02.7

  P00.9 Foster og nyfdt pvirket av uspesifisert tilstand hos mor

 • 7

  P01 Foster og nyfdt pvirket av svangerskapskomplikasjoner hos mor

  P01.0 Foster og nyfdt pvirket av livmorhalsinsuffisiens

  P01.1 Foster og nyfdt pvirket av for tidlig vannavgang Omfatter vannavgang uten ledsagende riaktivitet; premature (prelabour) rupture of

  membranes (PROM). Diagnosen er uavhengig av svangerskapslengde, men benyttes i tilfeller

  der PROM sekundrt frer til:

  For tidlig fdsel (preterm PROM)

  Tidlig infeksjon/sepsis

  P01.2 Foster og nyfdt pvirket av oligohydramnion Ekskl. nr det skyldes for tidlig vannavgang (P01.1)

  Lite fostervann (oligohydramnion) og symptomer p lungehypoplasi med behov for

  pustesttte (respirator, BiPAP, CPAP, HFNC) eller som medfrer dd pga lungesvikt.

  P01.3 Foster og nyfdt pvirket av polyhydramnion Hydramnion

  P01.4 Foster og nyfdt pvirket av svangerskap utenfor livmoren Svangerskap i bukhule

  P01.5 Flere fostre Fdsel, hvor det pga. tilstander/sykdom assosiert med flerlingfdsel (f.eks prematuritet,

  diskordans, matningsproblemer etc.) er behov for innleggelse p nyfdtavdeling.

  Ved ukomplisert tvillingfdsel uten behov for innleggelse nyfdtavdeling brukes Z38.3.

  P01.6 Foster og nyfdt pvirket av mors dd

  P01.7 Foster og nyfdt pvirket av feil leie fr fdsel Ansiktsleie, ekstern vending, seteleie, tverrleie, ustabilt leie

  P01.8 Foster og nyfdt pvirket av andre spesifiserte svangerskapskomplikasjoner hos

  mor Spontanabort, foster

  P01.9 Foster og nyfdt pvirket av uspesifisert svangerskapskomplikasjon hos mor

 • 8

  P02 Foster og nyfdt pvirket av komplikasjoner i morkake, navlesnor og

  fosterhinner

  P02.0 Foster og nyfdt pvirket av forliggende morkake (placenta praevia)

  P02.1 Foster og nyfdt pvirket av andre former for morkakelsning og bldning

  Blodtap hos mor

  Bldning fr fdsel

  For tidlig morkakelsning

  Skade p morkake etter fostervannsprve, keisersnitt eller kirurgisk induksjon

  Tilfeldig bldning

  P02.2 Foster og nyfdt pvirket av andre og uspesifiserte morfologiske og funksjonelle

  avvik ved morkake Morkakedysfunksjon, -infarkt eller insuffisiens. Brukes kun hos barn om det pvises

  patologi i placenta (makro-/mikroskopisk) og FGR (SGA) P05.0

  P02.3 Foster og nyfdt pvirket av placentalt transfusjonssyndrom Unormale forhold ved morkake og navlesnor som resulterer i transfusjon tvilling-til-tvilling

  eller andre transplacentale transfusjoner (Se ogs P50.3 Bldning til tvilling)

  Bruk hvis mulig tilleggskode for angi flgetilstand hos foster og nyfdt.

  P02.4 Foster og nyfdt pvirket av navlesnorfremfall Diagnosen krever innleggelse p nyfdtavdeling og P21 diagnose.

  P02.5 Foster og nyfdt pvirket av annen avklemming av navlesnor

  Innvikling i navlesnor

  Knute p navlesnor

  Navlesnor (stramt) rundt hals

  Diagnosen krever innleggelse p nyfdtavdeling og P21 diagnose.

  P02.6 Foster og nyfdt pvirket av andre og uspesifiserte forhold ved navlesnor Kort navlesnor, vasa praevia

  Ekskl: enkel arteria umbilicalis(Q27.0)

  P02.7 Foster og nyfdt pvirket av korioamnionitt Amnionitt, membranitt, placentitt. Diagnosen krever:

  Klinisk eller evt. histologisk tegn p amnionitt hos mor og infeksjon hos barn (P36.-)

  Klinisk eller evt. histologisk tegn p amnionitt hos mor og prematur fdsel (P07.-)

  P02.8 Foster og nyfdt pvirket av annen spesifisert patologi ved fosterhinner

  P02.9 Foster og nyfdt pvirket av uspesifisert patologi ved fosterhinner

 • 9

  P03 Foster og nyfdt pvirket av andre komplikasjoner under fdsel og

  forlsning

  P03.0 Foster og nyfdt pvirket av setefdsel og seteekstraksjon Diagnosen krever innleggelse p nyfdtavdeling og en ledsagende diagnosekode (asfyksi,

  hematom, fraktur etc.).

  P03.1 Foster og nyfdt pvirket av andre feil i leie og innstilling og andre mekaniske

  misforhold under fdsel og forlsning

  Foster eller nyfdt pvirket av tilstander som kan klassifiseres i O64-O66

  Trangt bekken

  Tverrleie

  Vedvarende oksipitoposterir innstilling

  Diagnosen krever innleggelse p nyfdtavdeling en ledsagende diagnosekode (asfyksi,

  hematom, fraktur etc.)

  P03.2 Foster og nyfdt pvirket av tangforlsning Diagnosen krever komplikasjoner hos barnet i form av mekanisk skade (P10-15), asfyksi (P21

  diagnose) eller hjernebldning (P52).

  P03.3 Foster og nyfdt pvirket av forlsning ved hjelp av vakuumekstraktor Diagnosen krever komplikasjoner hos barnet i form av mekanisk skade (P10-15), asfyksi (P21

  diagnose) eller hjernebldning (P52).

  P03.4 Foster og nyfdt pvirket av forlsning ved keisersnitt Diagnosen krever spesifikasjon av hvilke symptomer barnet har/ledsagende diagnosekode.

  P03.5 Foster og nyfdt pvirket av styrtfdsel. Diagnosen krever innleggelse p nyfdtavdeling med pvirket allmenntilstand eller

  respirasjonsbesvr.

  P03.6 Foster og nyfdt pvirket av unormale livmorkontraksjoner

  Foster eller nyfdt pvirket av tilstander som kan klassifiseres i O62.-, utenom O62.3

  Hyperton fdsel

  Uterin risvekkelse

  P03.8 Foster og nyfdt pvirket av andre spesifiserte komplikasjoner under fdsel og

  forlsning

  Destruktivt inngrep for lette fdsel

  Foster eller nyfdt pvirket av tilstander som kan klassifiseres i O60-O75 og av behandling

  brukt under fdsel og forlsning som ikke er inkludert i P02.- og P03.0-P03.6

  Induksjon av rier

  Unormale forhold ved bltvev hos mor

  P03.9 Foster og nyfdt pvirket av uspesifisert komplikasjon under fdsel og forlsning.

 • 10

  P04 Foster og nyfdt pvirket av skadelig pvirkning via morkake eller

  morsmelk

  P04.0 Foster og nyfdt pvirket av anestesi og analgetika gitt til mor under svangerskap,

  fdsel og forlsning Diagnosen krever innleggelse p nyfdtavdeling og en ledsagende diagnose (asfyksi, apne,

  aspirasjon etc.)

  Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for angi legemiddel.

  P04.1 Foster og nyfdt pvirket av annen medisinering av mor Cytoksiske legemidler

  Kjemoterapi mot kreft

  Ekskl: Dysmorfe trekk som skyldes warfarin (Q86.2) ftalt hydantoinsyndrom (Q86.1), mors

  bruk av vanedannende legemidler (P04.4)

  P04.2 Foster og nyfdt pvirket av mors bruk av tobakk

  P04.3 Foster og nyfdt pvirket av mors bruk av alkohol Ekskl: ftalt alkoholsyndrom (Q86.0)

  P04.4 Foster og nyfdt pvirket av mors bruk av vanedannende legemidler

  Ekskl.: Abstinenssymptomer som skyldes mors bruk av vanedannende legemidler (P96.1)

  anestesi og analgetika gitt til mor (P04.0)

  Bruk hvis mulig tilleggskode fra kapittel XX for angi legemiddel.

  P04.5 Foster og nyfdt pvirket av kjemiske tilsetninger i mors kosthold

  P04.6 Foster og nyfdt pvirket av mors eksposisjon for kjemiske miljgifter

  P04.8 Foster og nyfdt affisert av annen spesifisert skadelig pvirkning via mor

  P04.9 Foster og nyfdt affisert av uspesifisert skadelig pvirkning via mor

 • 11

  Tilstander knyttet til svangerskapslengde og fostervekst (P05-P08)

  P05 Langsom vekst og feilernring hos foster

  P05.0 Lett i forhold til svangerskapslengde FV < 10 percentil for GA (Norsk percentilskjema, Acta Obst Gynecol Scand 2000:79:440-9)

  Hos barn innlagt nyfdtavdeling: Brukes kun nr diagnosen er generert automatisk via

  Neonatalprogrammet.

  P05.1 Liten i forhold til svangerskapslengde Bde FV og fdselslengde < 10 percentil for GA.

  P05.2 Dysmaturitet Et nyfdt barn som ikke oppfyller definisjonene P05.0/P05.1, men som har lavere FV enn

  forventet og som viser tegn p feilernring i fosterstadiet, som f.eks trr, skallende hud, lite

  underhudsfett, rynker i huden. Diagnosen krever behov for vektfremmende tiltak.

  NB Begrepet dysmaturitet er uklart og burde vrt bedre definert.

  P05.9 Uspesifisert langsom fostervekst. Ftal vekstretardasjon INA

  P07 Tilstander knyttet til kortvarig svangerskap og lav FV, IKAS Alle P07 diagnoser genereres automatisk i Neonatalprogrammet

  P07.0 Ekstremt lav fdselsvekt (FV 999 g)

  P07.01 Ekstremt lav fdselsvekt, < 500 g

  P07.02 Ekstremt lav fdselsvekt, 500-749 g

  P07.03 Ekstremt lav fdselsvekt, 750-999 g

  P07.1 Annen lav fdselsvekt (FV 1000-2499 g)

  P07.11 Annen lav fdselsvekt, 1000-1499 g

  P07.12 Annen lav fdselsvekt, 1500-1999 g

  P07.13 Annen lav fdselsvekt, 2000-2499 g

  P07.2 Ekstrem immaturitet Tilsvarer det som internasjonalt kalles ekstrem prematuritet (GA < 28.0 uker)

  P07.3 Andre for tidlig fdte barn Prematuritet med GA 28.0-36.6 uker.

 • 12

  P08 Tilstander knyttet til langvarig svangerskap og hy FV

  P08.0 Uvanlig stort barn (FV > 4500 gram)

  P08.1 Andre barn som er store i forhold til svangerskapslengde (LGA) FV > 90 percentil for GA (Norsk percentilskjema, Acta Obst Gynecol Scand 2000:79:440-9)

  Hos barn innlagt nyfdtavdeling: P08.1 genereres automatisk i Neonatalprogrammet.

  Ekskl. barn av diabetisk mor (P70.1), barn av mor med svangerskapsdiabetes (P70.0).

  P08.2 Overtidig barn, som ikke er tungt i forhold til svangerskapslengde Postmaturitet (GA > 42.0 uker). Genereres automatisk i Neonatalprogrammet.

  Fdselsskader (P10-P15)

  P10 Intrakraniell laserasjon og bldning som skyldes fdselsskade

  P10.0 Subduralbldning som skyldes fdselsskade Subduralt hematom (lokalisert) som skyldes fdselsskade

  Ekskl: Subduralbldning som ledsager tentoriumrift (P10.4)

  P10.1 Hjernebldning som skyldes fdselsskade

  P10.2 Intraventrikulr bldning som skyldes fdselsskade

  P10.3 Subaraknoidalbldning som skyldes fdselsskade

  P10.4 Tentoriumrift som skyldes fdselsskade

  P10.8 Andre spesifiserte intrakranielle laserasjoner/bldninger som skyldes fdselsskade

  P10.9 Uspesifisert intrakraniell laserasjon og bldning som skyldes fdselsskade

  P11 Andre fdselsskader i sentralnervesystemet

  P11.0 Hjernedem som skyldes fdselsskade

  P11.1 Annen spesifisert hjerneskade som skyldes fdselsskade

  P11.2 Uspesifisert hjerneskade som skyldes fdselsskade

  P11.3 Facialisparese Som skyldes fdselsskade. Eksl: Ervervet facialisparese (G 51.0) og facialisparese som ledd i

  medfdte misdannelsessyndromer klassifisert under Q 87.-

  P11.4 Fdselsskade i andre hjernenerver

  P11.5 Fdselsskade i ryggsyle og ryggmarg

  P11.9 Uspesifisert fdselsskade i sentralnervesystemet P12

 • 13

  P12 Fdselsskade i hodebunn En vanlig fdselssvulst (caput succedaneum) gir ingen diagnosekode; oppfattes som et

  normalfunn etter en fdsel. For andre P12 koder kan de uthevede skilles ut i fra kliniske funn.

  P12.3 og P12.9 anbefales ikke brukt.

  P12.0 Cefalhematom som skyldes fdselsskade Bldning lokalisert under periost. Gjenkjennes ved at den avgrenses av suturer og derfor ikke

  krysser midtlinjen. Ofte myk og fluktuerende i konsistens.

  P12.1 Chignon som skyldes fdselsskade Defineres som en uttalt, men forbigende hevelse/sr i hodebunnen etter en sugekopp

  (vakuumforlsning). Gir ikke blodtap og er ikke en alvorlig tilstand. P12.1 brukes kun hvis

  hevelse/sr er synlig > 1 dgn. Det forsvinner vanligvis senest innen 14 dager og er ikke en

  alvorlig tilstand.

  P12.2 Subaponevrotisk (subgaleal) bldning Bldning i et lst bindevevsrom under den aponeurotiske membran. Kjennetegnes klinisk ved

  en fluktuerende masse over hele hodet, spesielt bakhodet. Sterkt assosiert med vakuum-

  forlsning. Kan medfre dramatisk hypovolemi/bldningssjokk og koagulopati.

  P12.3 Bloduttredelser i hodebunn som skyldes fdselsskade

  P12.4 Bltdelsskade i hodebunn hos nyfdt pga overvkning Skade som skyldes skalpelektrode eller snitt etter blodprve/ftal blodgass/laktatanalyse.

  P12.8 Andre spesifiserte fdselsskader i hodebunn F.eks snitt i huden ved en feil ved keisersnitt

  P12.9 Uspesifisert fdselsskade i hodebunn

  P13 Fdselsskade i skjelettet

  P13.0 Kraniebrudd som skyldes fdselsskade

  P13.1 Andre fdselsskader i hjerneskalle Ekskl. cefalhematom (P12.0)

  P13.2 Fdselsskade i lrben (femur)

  P13.3 Fdselsskade i andre lange knokler Ekskl. femur

  P13.4 Kragebensbrudd som skyldes fdselsskade

  P13.8 Fdselsskader i andre spesifiserte deler av skjelettet

  P13.9 Uspesifisert fdselsskade i skjelettet

 • 14

  P14 Fdselsskade i det perifere nervesystemet

  P14.0 Erbs parese som skyldes fdselsskade

  P14.1 Klumpkes parese som skyldes fdselsskade

  P14.2 Mellomgulvsnerveparese som skyldes fdselsskade

  P14.3 Andre fdselsskader i plexus brachialis

  P14.8 Fdselsskader i andre spesifiserte deler av det perifere nervesystemet

  P14.9 Uspesifisert fdselsskade i det perifere nervesystemet

  P15 Andre fdselsskader

  P15.0 Fdselsskade i lever Leverruptur som skyldes fdselsskade

  P15.1 Fdselsskade i milt Miltruptur som skyldes fdselsskade

  P15.2 Sternokleidomastoidskade som skyldes fdselsskade Torticollis som oppstr grunnet organisering av et intramuskulrt hematom fra fdsel

  (P15.2), vil frst manifestere seg en tid etter fdsel.

  Hvis torticollis foreligger ved fdsel (medfdt deformitet i den skr halsmuskel; Q68.0) s

  tenk at det foreligger en nevrologisk tilstand eller et fibrom/kontraktur av skr halsmuskel fra

  fr fdsel, alts ikke en direkte fdselsskade.

  P15.3 Fdselsskade i ye Subkonjunktival bldning som skyldes fdselsskade

  Traumatisk glaukom

  P15.4 Fdselsskade i ansikt Ansiktshevelse som skyldes fdselsskade

  P15.5 Fdselsskade i ytre kjnnsorganer

  P15.6 Subkutan fettnekrose som skyldes fdselsskade Inkl. etter alvorlig perinatal asfyksi og hypotermibehandling

  P15.8 Andre spesifiserte fdselsskader

  P15.9 Uspesifisert fdselsskade

 • 15

  Respiratoriske og kardiovaskulre forstyrrelser spesifikke for

  perinatalperioden (P20-29 + noen andre)

  P21 Fdselsasfyksi

  P21.0 Alvorlig fdselsasfyksi. Apgar 0-3 ved 1 min og behov for resuscitering (ventilasjon etc.) og/eller pH < 7,00/BE < -12

  i navlestrengsblod.

  P21.01 Alvorlig fdselsasfyksi med bedring i Apgar ved 5 min Apgar 0-3 ved 1 min og behov for resuscitering (ventilasjon etc.) og/eller pH < 7,00/BE < -12

  i navlestrengsblod, men Apgar > 3 ved 5 min.

  P21.02 Alvorlig fdselsasfyksi med vedvarende lav Apgar ved 5 min Apgar 0-3 ved 1 min og behov for resuscitering (ventilasjon etc.) og/eller pH < 7,00/BE < -12

  i navlestrengsblod, samt fortsatt Apgar 0-3 ved 5 min.

  P21.1 Lett og moderat fdselsasfyksi Apgar 4-7 ved 1 min og behov for resuscitering (ventilasjon etc.)

  P21.9 Uspesifisert fdselsasfyksi Kan brukes nr kriteriene for P21.0 og P 21.1 ikke er oppfylt, men nr barnet utvikler

  symptomer p et hypoksisk-ischemisk insult (fra CNS, nyre, lever, lunger) forenlig med

  perinatal asfyksi. Andre rsaker m utelukkes.

  P22 Respirasjonsbesvr hos nyfdt

  P22.0 Respiratorisk distressyndrom hos nyfdt (RDS) Kriterium A eller B:

  A. Alle premature barn < 32 uker som fr surfaktant ut i fra kliniske kriterier. Annen sykdom

  som mekoniumaspirasjon, lungehypoplasi eller sepsis/pneumoni skal utelukkes.

  B. Premature barn < 37 uker med pustebesvr av varighet > 24 timer som medfrer behov

  for ekstra O2 > 24 timer + pustesttte (respirator, BiPAP, CPAP, HFNC) for holde SpO2

  > 90 %. Annen sykdom som mekoniumaspirasjon, lungehypoplasi eller sepsis/pneumoni

  skal utelukkes.

  P 22.1 Transitorisk takypne Pulmonal adaptasjonsforstyrrelse

  Kriterier:

  Klinikk/kjennetegn: Takypne. Ofte uten ekstra O2 behov eller kun kortvarig O2 behov.

  Normalisering av klinikk innen 6-12 timer. Ikke behov for pustesttte.

  Rntgen thorax (hvis tatt): Normalt.

 • 16

  P22.8 Annet spesifisert respirasjonsbesvr Inkl. Wet lung

  Kriterier:

  A. Klinikk/kjennetegn: Takypne. Ofte O2 behov. Alle gestasjonsaldre. Elektiv sectio og

  asfyksi disponerer. Normalisering av klinikk innen 24-48 timer. Ingen infeksjon. Fyller

  ikke kriteriene for RDS.

  B. Rtg. thorax: Normal eller evt. hyperinflasjon, vske i lappespalten, smflekkete

  fortetninger.

  P22.9 Uspesifisert respirasjonsbesvr hos nyfdt.

  P23.0 Medfdt pneumoni Inkl. pneumoni ervervet i livmor eller under fdsel og symptomer oppsttt innen 72 timer.

  Ekskl. pneumoni hos nyfdte som flge av aspirasjon.

  P23.0 Medfdt pneumoni som skyldes virus

  P23.1 Medfdt pneumoni som skyldes Chlamydia

  P23.2 Medfdt pneumoni som skyldes Staphylococcus

  P23.3 Medfdt pneumoni som skyldes Streptococcus, serogruppe B

  P23.4 Medfdt pneumoni som skyldes Escherichia coli

  P23.5 Medfdt pneumoni som skyldes Pseudomonas

  P23.6 Medfdt pneumoni som skyldes andre bakterier H. influenzae, K. pneumoniae, Mycoplasma og Streptococcus, unntatt serogruppe B

  P23.8 Medfdt pneumoni som skyldes andre spesifiserte mikroorganismer

  P23.9 Uspesifisert medfdt pneumoni

  P24 Aspirasjonssyndrom hos nyfdt

  P24.0 Mekonium-aspirasjonssyndrom (MAS) Flgende 4 kriterier skal vre oppfylt:

  A. Mekonium i fostervannet.

  B. Misfarget fostervann sugd fra luftveier, men ikke ndvendigvis distalt for stemmebnd.

  C. Varierende grader av respirasjonsbesvr, evt. kombinert med PPHN.

  D. Rtg. thorax: Fortetninger forenlig med aspirasjon.

  P24.1 Aspirasjon av fostervann og slim hos nyfdt Aspirasjon av fostervann

  P24.2 Aspirasjon av blod hos nyfdt

 • 17

  P24.3 Aspirasjon av melk og oppgulpet fde hos nyfdt

  P24.8 Andre spesifiserte aspirasjonssyndromer hos nyfdt

  P24.9 Uspesifisert aspirasjonssyndrom hos nyfdt Aspirasjonspneumoni hos nyfdt INA

  P25 Interstitielt emfysem og relaterte tilstander som oppstr i

  perinatalperioden (luftlekkasje)

  P25.0 Pulmonalt interstitielt emfysem Rntgenforandringer ndvendig for stille diagnosen.

  P25.1 Pneumothorax Kriterier:

  Pneumothorax pvist radiologisk og/eller pneumothorax mistenkt klinisk/ved

  transilluminasjon og deretter evakuert med klinisk overbevisende effekt.

  NB. Thoraxdren (GAA 10) eller tapping av luft er ikke ndvendig for diagnosen.

  P25.2 Pneumomediastinum som oppstr i perinatalperioden

  P25.3 Pneumoperikard som oppstr i perinatalperioden

  P25.8 Andre spesifiserte tilstander i sammenheng med interstitielt emfysem som oppstr

  i perinatalperioden.

  P26 Lungebldning som oppstr i perinatalperiode

  P26.0 Trakeobronkial bldning som oppstr i perinatalperioden Blodtilblandet luftveissekret, men ikke respirasjonsbesvr.

  P26.1 Massiv lungebldning Diagnosen brukes bare nr barnet er respiratorisk pvirket av tilstanden/det oppstr en akutt

  forverring av den respiratoriske tilstanden. Brukes ikke hvis man kun pviser blodtilblandet

  luftveissekret.

  P26.8 Annen spesifisert lungebldning som oppstr i perinatalperioden

  P26.9 Uspesifisert lungebldning som oppstr i perinatalperioden

 • 18

  P27 Kronisk sykdom i lunger og luftveier som oppstr i perinatalperioden

  P27.0 Wilson-Mikitys syndrom Pulmonal dysmaturitet.

  Uklart definert og anbefales ikke brukt.

  P27.1 BPD som oppstr i perinatalperioden BPD utvikles oftest hos premature barn som har hatt RDS, men forekommer ogs hos noen

  premature som per definisjon ikke har hatt RDS.

  Lungestatus evalueres p dag 28 postnatalt; BPD-28 dager.

  Flgende 2 kriterier skal vre oppfylt:

  A. Rntgen thorax forandringer fra siste 14 dager forenlig med BPD.

  B. Vedvarende behov for ekstra O2 for holde SpO2 >90 % og/eller behandling med

  pustesttte (respirator, BiPAP, CPAP, HFNC)

  P27.8 Andre spesifiserte kroniske sykdommer i lunger og luftveier som oppstr i

  perinatalperioden BPD utvikles oftest hos premature barn som har hatt RDS, men forekommer ogs hos noen

  premature som per definisjon ikke har hatt RDS.

  Under P27.8 defineres BPD-36 uker.

  Lungestatus evalueres ved 36 ukers postmenstruell alder (PMA).

  Flgende to kriterier skal vre oppfylt:

  A. Rntgen thorax forandringer forenlig med BPD pvist fr 36 ukers PMA.

  B. Vedvarende behov for ekstra O2 for holde SpO2 >90 % og/eller behandling med

  pustesttte (respirator, BiPAP, CPAP, HFNC)

  P27.9 Uspesifisert kronisk sykdom i lunger og luftveier som oppstr i perinatalperioden

  P28 Andre ndedrettstilstander som oppstr i perinatalperioden

  P28.0 Primr atelektase hos nyfdt. Lungehypoplasi i tilknytning til kortvarig svangerskap. Lungeimmaturitet INA

  P28.1 Atelektase Rntgen forandringer ndvendig for stille diagnosen

  P28.2 Cyanoseanfall hos nyfdt Brukes ved enkeltstende hendelse med pustestopp / fargeforandring som medfrer tiltak i

  form av endret/ket overvking eller innleggelse nyfdtavdeling.

  Eksl. P28.3 og P28.4

  P28.3 Primr svnapn hos nyfdt

  P28.4 Apne hos nyfdt Episodisk pustestopp (varighet > 20 sekunder) med bradykardi og/eller fargeforandring som

  krever stimulering eller ventilasjon, evt. behandling med metylxantiner eller pustesttte

  (respirator, BiPAP, CPAP, HFNC). Med episodisk menes minst 3-6 apneepisoder lpet av en

  12-24 timers periode.

 • 19

  P28.5 Respirasjonssvikt hos nyfdt Nyfdt barn med respirasjonssvikt som har vrt behandlet med pustesttte (respirator,

  BiPAP, CPAP, HFNC).

  Denne koden skal alltid vre kombinert med en annen diagnose (lunge/hjerte/sepsis etc.).

  P28.8 Andre spesifiserte ndedrettstilstander hos nyfdt Stridor pga medfdt (laryngeal) eller nesetetthet

  P28.9 Uspesifisert ndedrettstilstand hos nyfdt Det anbefales at andre P28 diagnoser brukes

  P29 Hjerte-karforstyrrelser som oppstr i perinatalperioden Ekskl. medfdte misdannelser i sirkulasjonssystemet (Q20-Q28)

  P29.0 Hjertesvikt hos nyfdt Klinisk diagnose. Kombineres alltid med en annen diagnose (f.eks medfdt hjertefeil, stor

  PDA, kardiomyopati, arytmi, etc.)

  P29.1 Hjertearytmi hos nyfdt Ved behov for nrmere spesifikasjon av type arytmi bruk evt. koder I47-I49 som

  tilleggsdiagnose.

  P29.2 Hypertensjon hos nyfdt

  P29.3 Vedvarende ftal sirkulasjon Denne koden brukes for pulmonal hypertensjon hos nyfdte (PPHN). Diagnosen krever

  ekkokardiografisk doppler-verifisert pulmonaltrykk nr eller hyere enn systemtrykk og/eller

  hyre-venstre shunt over atrieseptum/ductus arteriosus.

  NB Diagnosen br alltid baseres p en ekkokardiografisk underskelse!

  P29.4 Forbigende myokardiskemi hos nyfdt P29.4 brukes kun ved klinisk mistanke om akutt perinatal asfyksi og pvist signifikant

  forhyet troponin T eller troponin I postnatalt.

  Troponin T verdier > 100 nanogram/l hos fullbrne og > 200 nanogram/l hos premature gir

  holdepunkter for myokardiskemi, men det anmodes om varsomhet i tolking av svar.

  Troponinverdiene er hyest frste 48 levetimer og faller deretter. NB Troponin I er ikke fullt

  uttrykket fr fosteret er 9 mnd gammel, dvs. ikke egnet til bruk hos premature.

  P29.8 Andre spesifiserte hjerte-karforstyrrelser som oppstr i perinatalperioden F.eks hypotensjon hvis behandlet medikamentelt.

  P29.9 Uspesifisert hjerte-karforstyrrelse som oppstr i perinatalperioden.

  R01.0 Godartet og uskyldig bilyd Bilyd p hjertet hos et barn i nyfdtperioden, som ellers ikke fremviser tydelige tegn p

  hjertesykdom. Ekkokardiografi ikke forutsetning for diagnosen.

 • 20

  Infeksjoner spesifikke for perinatalperioden (P35-P39 + noen

  andre)

  P35 Medfdte virussykdommer

  P35.0 Medfdt rubellasyndrom Medfdt interstitiell pneumoni ved rubella

  P35.1 Medfdt cytomegalovirusinfeksjon Pvist CMV i blod eller urin innen 21 dager etter fdsel.

  P35.2 Medfdt infeksjon med herpes simplex-virus

  P35.3 Medfdt virushepatitt

  P35.8 Andre spesifiserte medfdte virussykdommer Medfdt varicella (vannkopper)

  P35.9 Uspesifisert medfdt virussykdom

  P36 Bakteriell sepsis hos nyfdt Hvis en P36 diagnose benyttes vil det i oppdatert versjon av Neonatalprogrammet automatisk

  komme sprsml om blodkulturfunn (P36.0-8) eller om kriterier er fylt for P36.9.

  P36.0 Sepsis hos nyfdt forrsaket av Streptococcus, serogruppe B (GBS) Diagnosen krever vekst i blodkultur (eller pvist bakterie i blod ved PCR).

  P36.1 Sepsis hos nyfdt forrsaket av andre og uspesifiserte streptokokker Diagnosen krever vekst i blodkultur (eller pvist bakterie i blod ved PCR).

  P36.2 Sepsis hos nyfdt forrsaket av Staphylococcus aureus Diagnosen krever vekst i blodkultur (eller pvist bakterie i blod ved PCR).

  P36.3 Sepsis hos nyfdt forrsaket av andre og uspesifiserte stafylokokker P36.3 dekker i all hovedsak sepsis m/oppvekst av koagulase negative stafylokokker (KNS) i

  blodkultur. Vekst av KNS kan representere ekte sepsis eller vre uttrykk for forurensing.

  For prve sikre at P36.3 brukes for en ekte sepsis skal flgende kriterier benyttes.

  Vekst av KNS i blodkultur (minimum 1) og begge tilleggskriterier:

  A. CRP > 10 mg/l 2 dager fra blodkulturen er tatt.

  B. Minst 5 dagers antibiotikabehandling, eller dd av KNS-sepsis fr 5 dager.

  P36.4 Sepsis hos nyfdt forrsaket av Escherichia coli Diagnosen krever vekst i blodkultur (eller pvist bakterie i blod ved PCR).

  P36.5 Sepsis hos nyfdt forrsaket av anaerobe bakterier Diagnosen krever vekst i blodkultur (eller pvist bakterie i blod ved PCR).

 • 21

  P36.8 Annen spesifisert bakteriell sepsis hos nyfdt Diagnosen krever vekst i blodkultur (eller pvist bakterie i blod ved PCR).

  Navn p bakterie skal angis og legges inn i Neonatalprogrammet.

  En m vurdere om pvist agens mest sannsynlig har forrsaket en ekte sepsis eller om

  pvist agens er uttrykk for en forurensing.

  P36.9 Uspesifisert bakteriell sepsis hos nyfdt Denne koden benyttes ved negativ blodkultur/ikke tatt blodkultur, men der flgende 4

  kriterier skal vre oppfylt:

  1. Klinikk forenlig med infeksjon

  2. CRP > 30 mg/l i forlpet (kan akseptere lavere CRP verdi hvis dd av sepsis fr 5 dager).

  3. Minst 5 dagers antibiotikabehandling pga antatt infeksjon (ikke bare hy CRP), eller dd

  av klinisk sepsis fr 5 dager.

  4. Utelukke annen mulig rsak (f.eks respirasjonsbesvr, traumatisk fdsel, etc.)

  NB. Hos barn der man starter behandling p mistanke om infeksjon, men der

  blodkultur er negativ, barnet er klinisk i god allmenntilstand og CRP/andre blodprver

  ikke gir sterke holdepunkter for infeksjon br antibiotika seponeres innen 48-72 timer.

  Neonatalprogrammet vil automatisk gi en pminning om dette. I slike tilfeller benyttes

  P96.8, se under. CRP > 30 mg/l er alene ikke indikasjon for minst 5 dagers

  antibiotikabehandling, det totale kliniske bildet m vurderes.

  P96.8 Andre spesifiserte tilstander som oppstr i perinatalperioden Denne koden brukes ved oppstart antibiotika p mistenkt infeksjon, men der infeksjon ikke

  bekreftes og antibiotika seponeres etter < 5 dagers behandling.

  P37 Andre medfdte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer

  P37.0 Medfdt tuberkulose

  P37.1 Medfdt toksoplasmose Hydrocephalus som skyldes medfdt toksoplasmose

  P37.2 Listeriose (disseminert) hos nyfdt Diagnosen krever vekst av listeria i blodkultur eller CSF (eller pvist bakterie ved PCR).

  P37.3 Medfdt Plasmodium falciparum-malaria

  P37.4 Annen medfdt malaria

  P37.5 Candida infeksjon Invasiv candida infeksjon/sepsis. Diagnosen krever vekst av candida i blodkultur eller fra

  annet sterilt omrde og samtidig kliniske symptomer forenlig med infeksjon.

  B37.0 Candida stomatitt (trske) Trske (klinisk diagnose)

  P37.8 Andre spesifiserte medfdte infeksjonssykdommer og parasittsykdommer

  P37.9 Uspesifisert medfdt infeksjonssykdom og parasittsykdom

 • 22

  P38 Omfalitt hos nyfdt med eller uten liten bldning

  P39 Andre infeksjoner spesifikke for perinatalperioden

  P39.0 Infeksis mastitt hos nyfdt Eksl: Brystkjertelforstrrelse/ikke infeksis mastitt hos nyfdt (P83.4)

  P39.1 Konjunktivitt Koden krever at barnet har ftt behandling med antibiotikayedrper

  P39.2 Fosterinfeksjon oppsttt i amnionhule, ikke klassifisert annet sted

  P39.3 Urinveisinfeksjon hos nyfdt

  P39.4 Hudinfeksjon hos nyfdt Pyodermi hos nyfdt

  Ekskl: Hud-syndrom som skyldes stafylokokker (L00) og pemphigus neonatorum(L00)

  P39.8 Andre spesifiserte infeksjoner spesifikke for perinatalperioden

  P39.9 Uspesifisert infeksjon spesifikk for perinatalperioden

  U82-U83 Reistens mot antimikrobielle legemidler Kodene i disse kategoriene skal aldri brukes som primrkoder. De skal brukes som

  tilleggskoder for angi resistens, manglende behandlingsrespons og refraktritet ved

  behandling av en tilstand med antimikrobielle legemidler.

  Nedenfor nevnes de tre meste sentrale som er aktuelle bruke p Nyfdtavdelinger.

  U82.1 Resistens mot methicillin Resistens (primrt stafylokokker) mot cloxacillin, flucloxacillin og/eller oxacillin

  U82.2 Ekstendert spektrum betalaktamaseresistens (ESBL) Ses primrt hos Gram negative mikrober (E. coli, Klebsiella etc.)

  U83.0 Resistens mot vancomycin Ses primrt hos enterokokker, ekstremt sjelden hos stafylokokker

 • 23

  Sykdommer i sentralnervesystemet hos nyfdte inkludert hrsel

  og syn (P52, P90, P91 + noen andre)

  P52 Intrakraniell ikke-traumatisk bldning hos foster og nyfdt

  P52.0 Intraventrikulr ikke-traumatisk bldning hos foster og nyfdt av Papile grad 1 Isolert subependymal bldning. Brukes hos premature barn.

  P52.1 Intraventrikulr ikke-traumatisk bldning hos foster og nyfdt av Papile grad 2 Subependymal bldning med gjennombrudd til ventrikkellumen uten ventrikkeldilatasjon.

  Brukes hos premature barn.

  P52.2 Intraventrikulr ikke-traumatisk bldning hos foster og nyfdt av Papile grad 3-4 Subependymal bldning med gjennombrudd til ventrikkellumen med ventrikkeldilatasjon,

  eventuelt ogs med bldning til parenkym. Brukes hos premature barn.

  P52.3 Uspesifisert intraventrikulr bldning hos foster og nyfdt Ikke traumatisk intraventrikulr bldning hos nyfdte som ikke er fdt prematurt.

  P52.4 Intracerebral bldning (ikke-traumatisk) hos foster og nyfdt Ikke traumatisk parenkymats bldning hos nyfdte som ikke er fdt prematurt.

  P52.5 Subaraknoidal bldning (ikke-traumatisk) hos foster og nyfdt

  P52.6 Bldning (ikke-traumatisk) i lillehjerne og bakre skallegrop hos foster og nyfdt

  P52.8 Andre spesifiserte intrakranielle (ikke-traumatiske) bldninger hos foster og

  nyfdt

  P52.9 Uspesifisert intrakraniell (ikke-traumatisk) bldning hos foster og nyfdt

  I63.3 Hjerneinfarkt forrsaket av trombose i hjernearterier (neonatal stroke) Hjerneinfarkt forrsaket av trombose i hjernearterier. Diagnostisert med MR cerebrum.

  En br i tillegg spesifisere hvilken arterie som er trombosert og kode denne. Brukes evt i

  kombinasjon med P91.0 Cerebral iskemi.

  I63.6 Hjerneinfarkt forrsaket av cerebral vens-trombose, ikke pyogen Inkluderer sinusvenetrombose hos nyfdt.

  P90 Kramper hos nyfdte Klinisk diagnose. EEG forandringer kreves ikke da kramper utgende fra et dyptliggende

  senter, f.eks i thalamus, ikke alltid kan registreres p EEG.

 • 24

  P91 Andre forstyrrelser som angr hjerne hos nyfdt

  P91.0 Cerebral iskemi Inkluderer neonatal stroke, men det anbefales da bruke I63.3 i tillegg.

  P91.1 Ervervede periventrikulre cyster hos nyfdt Inkluderer alle PVL forandringer hvor det er pvist cyster, dvs. cystisk PVL.

  Omfatter ogs porencefale cyster (sesi etterkant av en parenkymats grad 4 IVH. Vanligst hos

  premature barn.)

  Kan evt. ogs brukes som tilleggsdiagnose ved cerebralt infarkt.

  P91.2 Cerebral leukomalasi Forandringer i hvit substans som ikke klassifiseres som cystisk PVL.

  Pvist ved ultralyd og/eller MR underskelse.

  Kan ogs brukes for ventrikulomegali uten annen sannsynlig rsak.

  P91.3 Cerebral irritabilitet. Nr utlsende rsak ikke er hypoksisk-ischemisk encefalopati

  P91.4 Cerebral depresjon. Nr utlsende rsak ikke er hypoksisk-ischemisk encefalopati

  P91.5 Koma hos nyfdt. Nr utlsende rsak ikke er hypoksisk-ischemisk encefalopati

  P91.6 Hypoksisk iskemisk encefalopati hos nyfdt Nr cerebral irritabilitet, depresjon eller koma mest sannsynlig skyldes hypoksi-ischemi (etter

  perinatal asfyksi). Tilsvarer HIE grad I-III (Sarnat og Sarnat)

  G91.- Hydrocefalus Ervervet hydrocefalus sekundrt til tilstand oppsttt etter fdsel.

  Ekskl: Medfdt hydrocefalus (Klassifiseres i henhold til Q03.- med spesifikasjoner.)

  Q03.- Medfdt hydrocefalus Medfdte former for hydrocefalus. Obs. evt. tillegg av Q07.0 Arnold Chiari`syndrom.

  Ved Q05.- diagnoser (Spina bifida) med hydrocefalus brukes ikke Q03.- i tillegg.

  Q04.6 Porencefali. Medfdt(e) hjernecyste(r). M ikke forveksles med ervervet cyste etter bldning eller infarkt.

  H90.- Medfdt hrselstap Diagnosen skal brukes ved alle typer dvhet (med/uten remisdannelser).

  Hvis misdannelser brukes ogs Q16.- med spesifikasjoner.

  H35.1 Retinopati hos prematur (ROP) Frivillige 5-tegnskoder:

  H35.11-15: Retinopati hos prematur grad I-V

 • 25

  Bldnings og blodforstyrrelser hos foster og nyfdt (P50-P61) Ekskl: Arvelig hemolytisk anemi (D55-D58) Crigler-Najjars syndrom (E80.5) Dubin-

  Johnsons syndrom (E80.6) Gilberts syndrom (E80.4, medfdt stenose/striktur av galleganger

  (Q44.3), medfdt anemi etter blodtap hos foster (P61.3).

  Hjernebldninger (P52) omtales under sykdommer fra sentralnervesystemet

  P50 Blodtap hos foster

  P50.0 Blodtap hos foster fra vasa praevia

  P50.1 Blodtap hos foster fra ruptur av navlesnor

  P50.2 Blodtap hos foster fra morkake

  P50.3 Bldning til tvilling Tvilling-tvilling transfusjonssyndrom (TTTS): Kriterier prenatalt er donor med

  oligohydramnion og recipient med polyhydramnion (Twin-oligo-polyhydramnion sequence-

  TOPS). Vanligvis fdt prematurt og klar diagnose.

  Tvilling anemi-polycytemi sekvens (TAPS): Postnatalt kriterium er forskjell p > 8 g/dl i Hb

  (Hb diskordans) mellom tvillingene + kt reticulocytter hos donor. Ingen TOPS, se over.

  Vil nrmest alltid ogs vre innlagt nyfdtavdeling.

  Se ogs P02.3 Foster og nyfdt pvirket av placentalt transfusjonssyndrom

  P50.4 Bldning til mors sirkulasjon Ftomaternell transfusjon; anemi hos barnet (Hb < 13,5 g/dl frste levedgn) og pvisning av

  ftale erytrocytter i mors sirkulasjon.

  P50.5 Blodtap hos foster fra overskret navlesnor til tvilling

  P50.8 Annet spesifisert blodtap hos foster

  P50.9 Uspesifisert blodtap hos foster Bldning hos foster INA

  P51 Navlebldning hos nyfdt

  P51.0 Massiv navlebldning hos nyfdt

  P51.8 Andre spesifiserte navlebldninger hos nyfdt Lsnet navleligatur INA

  P51.9 Uspesifisert navlebldning hos nyfdt

  P53 Bldningssykdom hos foster eller nyfdt Morbus haemorrhagicus neonatorum

  Bldning pga pvist K-vitaminmangel (hy INR uten annen rsak)

 • 26

  P54 Andre bldninger hos nyfdt

  P54.0 Hematemese hos nyfdt Ekskl: Som skyldes nedsvelget blod fra mor (P78.2)

  P54.1 Melena hos nyfdt Ekskl: Som skyldes nedsvelget blod fra mor (P78.2)

  P54. 2 Bldning fra endetarm og analkanal hos nyfdt

  P54.3 Annen gastrointestinal bldning hos nyfdt

  P54.4 Binyrebldning hos nyfdt

  P54.5 Hudbldning hos nyfdt Bloduttredelser, ekkymoser, overfladiske hematomer eller petekkier

  Ekskl: Bloduttredelse i hodebunn som skyldes fdselsskade (P12.3), cefalhematom som

  skyldes fdselsskade (P12.0)

  P54.6 Bldning fra skjede hos nyfdt Pseudomenstruasjon

  P54.8 Andre spesifiserte bldninger hos nyfdt

  P54.9 Uspesifisert bldning hos nyfdt

  P55 Hemolytisk sykdom hos foster og nyfdt

  P55.0 Rhesusisoimmunisering Rh negativ mor med Rhesusantistoffer (anti-D) og positiv Coombs prve.

  Nesten alltid terapikrevende hyperbilirubinemi.

  P55.1 ABO-isoimmunisering ABO-konstellasjon som forrsaker en terapikrevende hyperbilirubinemi. Coombs kan vre

  negativ.

  P55.8 Andre spesifiserte hemolytiske sykdommer hos foster og nyfdt

  P55.9 Uspesifisert hemolytisk sykdom hos foster og nyfdt

  P56 Ftal hydrops (hydrops foetalis) som skyldes hemolytisk sykdom

  P56.0 Ftal hydrops som skyldes isoimmunisering

  P56.9 Ftal hydrops som skyldes annen og uspesifisert hemolytisk sykdom P57

 • 27

  P57 Kjerneikterus

  P57.0 Kjerneikterus som skyldes isoimmunisering

  P57.8 Annen spesifisert kjerneikterus Ekskl: Crigler-Najjars syndrom (E80.5)

  P57.9 Uspesifisert kjerneikterus

  P58 Gulsott som skyldes annen sterk hemolyse Ekskluderer P55-P57. P58.1 Gulsott hos nyfdt som skyldes bldning P58.2 Gulsott hos nyfdt som skyldes infeksjon P58.3 Gulsott hos nyfdt som skyldes polycytemi P58.4 Gulsott hos nyfdt som skyldes legemidler eller toksiner overfrt fra mor eller gitt

  til foster. Bruk tilleggsdiagnose XX for medikament P58.5 Gulsott hos nyfdt som skyldes nedsvelget blod fra mor P58.8 Gulsott hos nyfdt som skyldes annen spesifisert sterk hemolyse P58.9 Uspesifisert gulsott hos nyfdt som skyldes sterk hemolyse

  P59.0 Hyperbilirubinemi ved prematuritet Terapikrevende hyperbilirubinemi hos barn med GA < 37 uker.

  P59.1 Bilirt inspissasjonssyndrom

  P59.2 Gulsott hos nyfdt som flge av annen og uspesifisert levercelleskade Ftal eller neonatal (idiopatisk) hepatitt

  Ftal eller neonatal kjempecellehepatitt

  Ekskl: medfdt virushepatitt (P35.3)

  P59.3 Ikterus pga brystmelk Fullammet barn som etter 14 dagers alder flges opp pga ikterus. Andre rsaker til ikterus

  (lever- galleveissykdom, metabolsk sykdom etc.) er utelukket ved utredning.

  P59.8 Gulsott hos nyfdt som flge av andre spesifiserte rsaker

  P59.9 Hyperbilirubinemi hos terminfdte barn Terapikrevende hyperbilirubinemi hos barn med GA 37 uker.

 • 28

  P60 Disseminert intravaskulr koagulasjon (DIC) Forhyede degraderingsprodukter (f.eks D-dimer)

  P61 Andre hematologiske forstyrrelser i perinatalperioden

  P61.0 Trombocytopeni Pvist trombocytter < 100 x 10

  9/l i minst 2 prver.

  P61.1 Polycytemi hos nyfdt Pvist vens hematokrit (hct) > 65 % eller kapillr hct > 70 %.

  P61.2 Prematuritetsanemi Flgende 3 kriterier skal vre oppfylt:

  A. GA < 37 uker.

  B. Postnatal alder > 14 dager.

  C. Hb < 9 g/dl.

  P61.3 Medfdt anemi etter blodtap hos foster Hb < 13,5 g/dl frste levedgn p bakgrunn av bldning.

  P61.4 Andre medfdte anemier, IKAS Hb < 13,5 g/dl frste levedgn og ikke pvist bldning som rsak.

  P61.5 Forbigende nytropeni hos nyfdt Leukocytter < 5,0 x 10

  9/l og/eller nytrofile < 1,5 x 10

  9/l

  P61.6 Andre forbigende koagulasjonsforstyrrelser hos nyfdt

  P61.8 Andre spesifiserte hematologiske forstyrrelser i perinatalperioden Inkluderer senanemi ved immunisering. Flgende 3 kriterier skal vre oppfylt:

  A. Pvist Rh-, ABO- eller annen isoimmunisering.

  B. Postnatal alder > 14 dager.

  C. Hb < 9 g/dl.

  P61.9 Uspesifiserte hematologiske forstyrrelser F.eks. trombocytose > 500 x 10

  9/l i minst 2 prver.

 • 29

  Forbigende endokrine sykdommer og metabolske forstyrrelser

  spesifikke for foster og nyfdt (P70-P74 + noen andre)

  P70 Forbigende forstyrrelser i karbohydrat (KH)-metabolismen for foster

  og nyfdt

  P70.0 Syndrom hos barn av mor med svangerskapsdiabetes Kan brukes hos barn som flges med blodsukkermlinger og/eller fr tilskudd po eller iv for

  opprettholde normalt blodsukker.

  P70.1 Syndrom hos barn av diabetisk mor (diabetes mellitus type 1) Kan brukes hos barn som flges med blodsukkermlinger og/eller fr tilskudd po eller iv for

  opprettholde normalt blodsukker.

  P70.2 Diabetes mellitus hos nyfdt (hyperglykemi) Blodsukker > 10 mmol/l i minst to prver.

  Diagnosen skal kun benyttes i de tilfeller der funn av forhyet blodsukker har medfrt ekstra

  oppflging og/eller behandling av barnet.

  P70.3 Iatrogen hypoglykemi hos nyfdt

  P70.4 Annen hypoglykemi hos nyfdt Blodsukker < 1,4 mmol/l 0-4 timers alder.

  Blodsukker < 2,0 mmol/l etter 4 timers alder.

  P70.8 Andre spesifiserte forbigende forstyrrelser i KH-metabolismen hos foster/nyfdt

  P70.9 Uspesifisert forbigende forstyrrelse i KH-metabolismen hos foster/nyfdt

  P71 Forbigende forstyrrelser i i kalsium- og magnesiummetabolismen hos

  nyfdt

  P71.0 Kumelkhypokalsemi hos nyfdt

  P71.1 Annen hypokalsemi hos nyfdt Ionisert kalsium, Ca

  2+ < 1,0 mmol/l eller total Ca < 1,70 mmol/l.

  P71.2 Hypomagnesemi hos nyfdt Total Mg

  2+ < 0,65 mmol/l.

  P71.3 Tetani hos nyfdt uten kalsium- eller magnesiummangel

  P71.4 Forbigende neonatal hypoparatyreoidisme

  P71.8 Andre spesifiserte forbigende forstyrrelser i Ca/Mg-metabolismen hos nyfdt

  P71.9 Uspesifisert forbigende forstyrrelse i Ca/Mg-metabolismen hos nyfdt

 • 30

  P72 Andre forbigende endokrine forstyrrelser hos nyfdt

  P72.0 Struma hos nyfdt, ikke klassifisert annet sted Forbigende medfdt struma med normal funksjon.

  P72.1 Forbigende hypertyreose hos nyfdt Tyreotoksikose hos nyfdt.

  Fritt T4 > 35 pmol/l

  P72.2 Forbigende hypotyreose hos nyfdt

  P72.8 Andre spesifiserte forbigende endokrine forstyrrelser hos nyfdt

  P72.9 Uspesifisert forbigende endokrin forstyrrelse hos nyfdt

  E03.1 Medfdt hypotyreose Medfdt hypotyreose som krever medikamentell behandling.

  NB. Ikke forbigende tilstand som P72.1.

  P74 Andre forbigende elektrolyttforstyrrelser og metabolske forstyrrelser

  hos nyfdt

  P74.0 Sen metabolsk acidose A: Alder > 7 dager

  B: pH < 7,20 og samtidig BE < -12 i minst en blodprve.

  P74.1 Dehydrering hos nyfdt Vekttap > 10 % i forhold til fdselsvekt i frste leveuke

  P74.2 Forstyrrelser av natriumbalansen hos nyfdt Hyponatremi: Na

  + < 130 mmol/l i minst to prver eller der behandlingstiltak iverksatt.

  Hypernatremi: Na+ > 150 mmol/l i minst to prver eller der behandlingstiltak iverksatt.

  P74.3 Forstyrrelser i kaliumbalansen hos nyfdt Hypokalemi: K

  + < 2.5 mmol/l i minst to prver eller der behandlingstiltak iverksatt.

  Hyperkalemi: K+ > 7.0 mmol/li minst to prver eller der behandlingstiltak iverksatt.

  Ved hyperkalemi skal hemolyse utelukkes hvis det er kapillrprve.

  P74.4 Andre forbigende elektrolyttforstyrrelser hos nyfdt

  P74.5 Forbigende tyrosinemi hos nyfdt

  P74.8 Andre spesifiserte forbigende metabolske forstyrrelser hos nyfdt

  P74.9 Uspesifisert forbigende metabolsk forstyrrelse hos nyfdt

 • 31

  Forstyrrelser i fordyelsessystemet hos foster og nyfdt (P75-P78)

  P75 Mekoniumileus ved cystisk fibrose (E84.1)

  P76 Annen tarmobstruksjon hos nyfdt

  P76.0 Mekoniumpluggsyndrom Inkludert mekoniumileus der man vet at cystisk fibrose ikke foreligger (oftest premature)

  Forsinket bekavgang (> 48 timer) og dilatert colon. Symptomgivende.

  P76.1 Forbigende ileus hos nyfdt Ekskl: Hirschsprungs sykdom (Q43.1)

  P76.2 Tarmobstruksjon som skyldes inspissasjon av melk og annen spesifisert

  tarmobstruksjon hos nyfdt

  P76.8 Annen tarmobstruksjon Ekskl: Tarmobstruksjon som kan klassifiseres i K56.0-5.

  P76.9 Uspesifisert tarmobstruksjon hos nyfdt

  P77 Nekrotiserende enterokolitt (NEC) hos foster og nyfdt Diagnostiske kriterier er enten i) A + B eller ii) C.

  A. En eller flere av flgende kliniske kriterier i) gallefarget aspirat eller oppkast, ii) utspilt

  abdomen, iii) makroskopisk/mikroskopisk (positiv hemofec) blod i avfringen

  B. En eller flere av flgende radiologiske (Rtg/UL) kriterier i) intramural luft, ii) hepatobilir

  luft, iii) fri luft i peritoneum eller iv) fri vske som gir sterk mistanke perforasjon.

  C. NEC pvist ved kirurgi/histologi.

  P78 Andre forstyrrelser i fordyelsessystemet i perinatalperioden Ekskludert gastrointestinal bldning (P54.0-3)

  P78.0 Tarmperforasjon

  Spontan intestinal perforasjon (SIP). Ses hos ekstremt premature. Fri luft i peritoneum,

  men kun perforasjon av tarm uten nekrose i tarmavsnitt. Ingen intramural eller hepato-

  bilir luft. Ofte lav CRP. Vanligvis ingen inflammasjon/nekrose i tarmresektat (histologi).

  Andre spesifiserte rsaker til tarmperforasjon.

  P78.1 Annen peritonitt hos nyfdt

  P78.2 Hematemese og melena hos nyfdt som flge av nedsvelget blod fra mor

  P78.3 Ikke-infeksis diar hos nyfdt

  P78.8 Annen spesifisert forstyrrelse i fordyelsessystemet i perinatalperioden

  P78.9 Uspesifisert forstyrrelse i fordyelsessystemet i perinatalperioden

 • 32

  Tilstander som angr hud og temperaturregulering hos foster og

  nyfdt (P80-P83)

  P80 Hypotermi hos nyfdt

  P80.0 Kuldeskadesyndrom Alvorlig og vanligvis vedvarende hypotermi sammen med overflatisk blussende, rd hud,

  dem og nevrologiske og biokjemiske forstyrrelser. P80.0 brukes kun ved aksidentell

  hypotermi.

  NB. Ved subkutan fettvevsnekrose etter perinatal asfyksi/terapeutisk hypotermi brukes P15.6

  P80.8 Annen spesifisert hypotermi hos nyfdt Pvist temperatur < 36,0 C.

  P80.9 Uspesifisert hypotermi hos nyfdt

  P81 Andre forstyrrelser i temperaturregulering hos nyfdt

  P81.0 Omgivelsesbetinget hypertermi hos nyfdt Pvist temperatur > 38,0 C under behandling med overvarme/varmeseng/oppvarmet kuvse

  eller kun hy temperatur i omgivelsene.

  P81.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i temperaturregulering hos nyfdt

  P81.9 Transitorisk feber Feber hos nyfdt. Pvist temperatur > 38,0 C, uten at det er kt varme i omgivelsene.

  P83 Andre tilstander som angr hud spesifikke for foster og nyfdt Ekskludert:

  bleiedermatitt (L22)

  crusta lactea (L21.0)

  ftal hydrops som skyldes hemolytisk sykdom

  (P56)

  hudinfeksjon hos nyfdt (P39.4)

  hudsyndrom som skyldes stafylokokker (L00)

  medfdte misdannelser i hud (Q80-Q84)

  P83.0 Sclerema neonatorum

  P83.1 Erythema toxicum neonatorum P83.2 Ftal hydrops som ikke skyldes hemolytisk sykdom Ftal hydrops INA P83.3 Annet og uspesifisert dem spesifikt for foster og nyfdt

  P83.4 Brystkjertelforstrrelse hos nyfdt Heksemelk. Ikke-infeksis mastitt hos nyfdt

 • 33

  P83.5 Medfdt hydrocele

  P83.6 Navlepolypp hos nyfdt

  P83.8 Andre spesifiserte tilstander som angr hud spesifikke for foster og nyfdt Bronsebabysyndrom

  Sklerodermi hos nyfdt

  Urticaria neonatorum

  P83.9 Uspesifisert tilstand som angr hud spesifikk for foster og nyfdt

  Andre forstyrrelser som oppstr i perinatalperioden (P90-P96) P90 Kramper og P91 Andre forstyrrelser som angr hjerne hos nyfdt er omtalt under

  sykdommer i sentralnervesystemet.

  P92 Problemer med nringsinntak hos nyfdte

  P92.0 Brekninger hos nyfdt

  P92.1 Gulping og ruminasjon hos nyfdt

  P92.2 Langsomt nringsinntak hos nyfdt Matningsproblem som forrsaker forlenget opphold p nyfdtavdeling, f.eks. prematur som

  etter GA 37 uker m bli i avdelingen grunnet spiseproblemer. P92.3 For lite mat til nyfdt. Enten A eller B, begge med fokus p vektoppgang, m oppfylles for sette koden P92.3. A) Innleggelse av barn med drlig vektoppgang eller vekttap, hvor det viser seg at barnet er

  friskt, men at rsaken til drlig vektoppgang er for lite matinntak. Hvis vekttap > 10 % i frste

  leveuke, kombineres P92.3 med P74.1 Dehydrering hos nyfdt.

  B) Drlig vektoppgang under opphold p nyfdtavdeling pga lite nringsinntak.

  P92.4 For mye mat til nyfdt

  P92.5 Problem med brysternring hos nyfdt. Det foresls at P92.5 kun brukes hos barn fdt til termin som har strre ammeproblemer enn

  forventet, og der ammeproblemene alene medfrer en betydelig forlenget innleggelse p

  barselavdeling/nyfdtavdeling.

  P92.8 Andre spesifiserte problemer med nringsinntak hos nyfdt

  P92.9 Uspesifisert problem med nringsinntak hos nyfdt

 • 34

  P93 Reaksjoner og intoksikasjoner som skyldes legemidler gitt til foster og

  nyfdt Inkludert: Greys syndrom pga kloramfenikol til nyfdt

  Ekskludert: Abstinenssymptomer (P96.1 og P96.2), Gulsott som skyldes legemidler eller

  toksiner (P58.4), Reaksjoner/intoksikasjoner p grunn av opiater/sedativa til mor (P04.0-4)

  P94 Forstyrrelser i muskeltonus hos nyfdt

  P94.0 Forbigende myasthenia gravis hos nyfdt

  Ekskl. Myasthenia gravis(G70.0)

  P94.1 Medfdt hypertoni

  P94.2 Medfdt hypotoni Uspesifikt floppy-baby-syndrom

  P94.8 Andre spesifiserte forstyrrelser i muskeltonus hos nyfdt

  P94.9 Uspesifisert forstyrrelse i muskeltonus hos nyfdt

  P95 Fosterdd, uspesifisert rsak Ddfdsel INA

  Ddfdt foster INA

  P96 Andre tilstander som oppstr i perinatalperioden

  P96.0 Medfdt nyresvikt

  Bilaterale medfdte nyreanomalier (agenesi, cyster, klaffer etc.). Vanligvis har det

  foreligget oligohydramnion.

  Inkluderer nyresvikt oppsttt i neonatalperioden, sekundrt til annen sykdom/tilstand,

  f.eks etter alvorlig asfyksi, sepsis etc.

  P96.1 Abstinenssymptomer hos nyfdt som flge av mors bruk av vanedannende

  legemidler Neonatal abstinenssyndrom (NAS) p bakgrunn av bruk av vanedannende medikamenter hos

  mor. Diagnosen baseres observasjon med bruk av anerkjente scoringsskjema (f.eks Finnegan)

  og symptomer av varighet > 48 timer.

  P96.2 Abstinenssymptomer hos nyfdt etter behandling med legemidler Neonatal abstinenssyndrom (NAS) p bakgrunn av bruk av vanedannende medikamenter til

  barnet (oftest opioider). Diagnosen baseres observasjon med bruk av anerkjente

  scoringsskjema (f.eks WAT score) og symptomer av varighet > 48 timer.

 • 35

  P96.3 Brede kraniesuturer hos nyfdt Craniotabes hos nyfdt

  P96.4 Foster og nyfdt pvirket av avbrutt svangerskap Ekskl: avbrutt svangerskap (pvirkning p mor) (O04.-)

  P96.5 Komplikasjoner etter intrauterine inngrep, IKAS

  P96.8 Andre spesifisert tilstander oppsttt i perinatalperioden Observasjonsdiagnose.

  Brukes blant annet der antibiotikabehandling ble pbegynt p mistanke om sepsis, men der

  behandling ble avsluttet etter < 5 dgn da mistanken om infeksjon ble avkreftet.

  P96.9 Uspesifisert tilstand som oppstr i perinatalperioden Medfdt svakhet INA

  Friske barn og kontroll etter innleggelse

  Z38.0 Enkeltfdsel p sykehus Friskt barn. Denne koden brukes ikke ved innleggelser p nyfdtavdelinger ettersom ethvert

  barn som innlegges i det minste vil ha en observasjonsdiagnose (f.eks P 96.8).

  Z38.1 Enkeltfdsel utenfor sykehus

  Z38.3 Tvillingfdsel p sykehus Friske tvilling/-er. Denne koden brukes ikke ved innleggelser p nyfdtavdelinger ettersom

  ethvert barn som innlegges i det minste vil ha en observasjonsdiagnose (f.eks P 96.8) eller

  barnet fr en kode som er sekundrt til komplikasjoner ved flerlingfdsel (P01.5, P50.3 etc.).

  Z09.8 Kontroll etter prematuritet Foresltt brukt som kode (evt. 5tegn Z09.80) for poliklinisk oppflging av risikobarn

  inkludert premature barn og andre barn som inkluderes i avdelingens rutineprogram.

  Z00.11 Rutinemessig helseunderskelse av nyfdt Helseunderskelse av barn under 29 dagers alder

  Kommentar: Til bruk ved polikliniske besk eller innleggelser etter fdeoppholdet

  hovedsakelig for rutinemessig helseunderskelse. Ogs ved overflytning til annen avdeling

  etter ukomplisert fdsel.

 • ISBN 13 978-82-8070-115-2