temaattiset torstait - slideshowkoonti.… · verkostosymposium 17.4.2012. osaamisen nÄkyvÄksi...

of 13 /13
VERKOSTOSYMPOSIUM 17.4.2012

Upload: others

Post on 02-Oct-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Temaattiset torstait - Slideshowkoonti.… · verkostosymposium 17.4.2012. osaamisen nÄkyvÄksi tekeminen verkostosymposiumissa tehtiin näkyväksi omaa ... ifor ffowcs-williams

VERKOSTOSYMPOSIUM17.4.2012

Page 2: Temaattiset torstait - Slideshowkoonti.… · verkostosymposium 17.4.2012. osaamisen nÄkyvÄksi tekeminen verkostosymposiumissa tehtiin näkyväksi omaa ... ifor ffowcs-williams

OSAAMISEN NÄKYVÄKSI TEKEMINEN

Verkostosymposiumissa tehtiin näkyväksi omaa osaamista. Jos oman osaamistaustan konkretisointi on haastavaa pelkästään toiselle ihmiselle, miten se onnistuu projektiryhmän tai verkoston tasolla?

Tämä liittyy suoraan hankkeen osallistujien sekä sen sidosryhmien osaamisen ja voimavarojen parempaan hyödyntämiseen hyödyntämisessä projektin tavoitteiden toimeenpanemisessa.

Page 3: Temaattiset torstait - Slideshowkoonti.… · verkostosymposium 17.4.2012. osaamisen nÄkyvÄksi tekeminen verkostosymposiumissa tehtiin näkyväksi omaa ... ifor ffowcs-williams

HANKEHUUTOKAUPPA

Verkostosymposiumissa järjestetyssä hankehuutokaupassa tehtiin näkyväksi vanhoista hankkeista syntyneitä käytäntöjä, toimintamalleja, konsepteja ja palveluita, jotka ovat jääneet unholaan hankeraportoinnin mappien väliin.

Hankehuutokauppa osoitti selvästi, että vaikka kyse on pienestä maantieteellisestä alueesta ja samojen aihepiirien kanssa painivista hankkeista, hanketoimijat eivät ole tietoisia aikaisemmin tehdystä työstä. Pyörä keksitään usein uudelleen. Vaikka hanke olisi asianmukaisesti dokumentoitu, tieto katoaa.

Vaihdoitko sinä yhteystietoja sinua kiinnostaneiden hanketoimijoiden kesken?

Page 4: Temaattiset torstait - Slideshowkoonti.… · verkostosymposium 17.4.2012. osaamisen nÄkyvÄksi tekeminen verkostosymposiumissa tehtiin näkyväksi omaa ... ifor ffowcs-williams

BENCHMARKING: FRANCHISE-LIIKETOIMINTA

Hankkeissa tarvitaan tuotteistamista; miten paketoidaan tarkoitus, hyödyt ja sisältö? Ideoiden siirrettävyys on syytä tehdä helpommaksi. Voisiko hankemaailmalla olla tässä oppimista franchising-liiketoiminnasta?

Franchising-yritykset harjoittavat pääasiassa koulutusliiketoimintaa. Ne siirtävät ja monistavat valmiiksi hiotut konseptinsa ja mallinsa käytäntöön tuhansille yrittäjille ympäri maailmaa, jotka ne valitsevat ja kouluttavat.

Page 5: Temaattiset torstait - Slideshowkoonti.… · verkostosymposium 17.4.2012. osaamisen nÄkyvÄksi tekeminen verkostosymposiumissa tehtiin näkyväksi omaa ... ifor ffowcs-williams

IFOR FFOWCS-WILLIAMS 1/3

Verkostosymposiumin erityisvieras Ifor Ffowcs-Williams vei osuudessaan osaamisen näkyväksi tekemisen alueiden tasolle. Alueiden tulee tunnistaa erityiset vahvuutensa ja alat, jotka tuovat lisää hyvinvointia. Maailma on piikikäs, ei tasainen. Tekeminen ja osaaminen keskittyvät; 80% maailman sukista valmistetaan yhdessä kiinalaisessa kaupungissa.

Lyhyet yksittäiset hankkeet tuleekin aina kytkeä osaksi laajempia monivuotisia kokonaisuuksia. Niitä ei tule toteuttaa irrallaan laajemmista tarpeista. Osana isoa kehityskokonaisuutta, pienemmät hankkeet saavat suoria sovelluskohteita ja sitä kautta vastaavat paremmin olemassa oleviin strategisiin tarpeisiin. Kun laajempi kokonaisuus tarjoaa valmiin alustan ja toimintakentän, ei aikaa kulu valmistelevaan työhön.

ISO KOKONAISUUS: monivuotinen rahoitus, kestävä pohja

valmiit verkostot ja infrastruktuuri hyödynnettäväksi

HANKE 1)- vastaa spesifiin tarpeeseen

- lyhyt 2 vuoden rahoitus

HANKE 2)- vastaa spesifiin tarpeeseen

- lyhyt 1,5 vuoden rahoitus

ALUEEN TARPEISTA SYNTYISIN OLEVATODELLINEN KEHITYSTARVE

Page 6: Temaattiset torstait - Slideshowkoonti.… · verkostosymposium 17.4.2012. osaamisen nÄkyvÄksi tekeminen verkostosymposiumissa tehtiin näkyväksi omaa ... ifor ffowcs-williams

IFOR FFOWCS-WILLIAMS 2/3Mikäli hanke koskee yrityksiä tai järjestöjä, niille tulee kyetä tarjoamaan selkeitä hyötyjä sekä pitkällä että lyhyellä tähtäimellä. Harvalla yrityksellä on varaa lähteä mukaan hankkeeseen ilman, että sille osoitetaan mitkä selkeät ja nopeasti realisoituvat (mielellään rahalliset) hyödyt ovat. Matalalla roikkuvat hedelmät eli nopeat tulokset sitouttavat mukaan. Toteutus vaatii hanketoimijalta asiantuntijapalvelun myyntityötä ja ydintekemiseen keskittymistä.

Lisäksi yrityksien tai järjestöjen toimintaedellytyksien kehittämiseen keskittyvän hankkeen ohjausryhmässä tulee olla myös vahva edustus kohderyhmän eli yrityksien tai järjestöjen osalta. He avaavat ovia, varmistavat asiakaslähtöisen toimintatavan ja helpottavat kulttuurien törmäystä.

Page 7: Temaattiset torstait - Slideshowkoonti.… · verkostosymposium 17.4.2012. osaamisen nÄkyvÄksi tekeminen verkostosymposiumissa tehtiin näkyväksi omaa ... ifor ffowcs-williams

IFOR FFOWCS-WILLIAMS 3/3

Julkisen kehittäjän on hyvä ymmärtää, että kilpailu, jossa yhdistyy myös yhteistyö, on kehitykselle terveellistä: coopetition (cooperation - competition) Tiiminä työskentely ei missään nimessä tarkoita kilpailuelementin puuttumista. Tärkeintä on luoda mahdollisimman paljon rakentavaa keskustelua.

Esimerkiksi Kataloniassa on toteutettu klusterihanke, johon osallistuneet tahot määräytyivät yhteisen loppukäyttäjän -

lasten - perusteella. Ryhmittämällä osallistujat heille yhteisen tuotteiden ja palveluiden loppukäyttäjän ympärille

luotiin avointa ja ristiinpölyttävää kehitystoimintaa. Samalla myös vältyttiin

suoralta keskinäiseltä kilpailulta.

Page 8: Temaattiset torstait - Slideshowkoonti.… · verkostosymposium 17.4.2012. osaamisen nÄkyvÄksi tekeminen verkostosymposiumissa tehtiin näkyväksi omaa ... ifor ffowcs-williams

OSALLISTUJIEN IDEOITA

Hankkeista osaamisklustereita- miten tunnistan vahvuudet- miten hyödynnän ne?

Keskity niihin töihin mitkä osaat hyvin, lopeta liika haaliminen- keskity kokonaisuuteen- keskity omiin vahvuuksiin ja osoita ne selvästi

ELY:n iso kuva parempaan käyttöön- ennakointitietoa siitä miten alueena mennään paremmin, ELY:n kautta paremmin yhteystietoja eri alueaiheisiin ja aluetarpeisiin- hankkeet toimivat nyt erillään ja yksinään

Vastuualueet + selkeä roolitus kuntoon- johdetaan projekteja ja hankkeita selkeillä tavoitteilla ja roolituksella

Co-opetition; kilpaillaan ja tehdään yhdessä- terve kilpailu on hyvästä- mitä voidaan tehdä yhdessä paremmin, vaikka ollaan kilpailijoita?

Keskitytään omiin vahvuuksiin- alueella- hankkeessa- hankkeen toimijoiden kesken- omana itsenä

Pop-up hallinto- hallinto, joka syntyy asiakastarpeesta (projekteille)

Oman organisaation johdon sitouttaminen tulosten juurruttamiseenHankebrokereita, jotka myyvät

hankkeiden tuotoksia eteenpäin?

Page 9: Temaattiset torstait - Slideshowkoonti.… · verkostosymposium 17.4.2012. osaamisen nÄkyvÄksi tekeminen verkostosymposiumissa tehtiin näkyväksi omaa ... ifor ffowcs-williams

1) HANKKEIDEN IPR JA TUOTTEISTAMINENMiten aineettomat oikeudet oikein menevätkään ESR- ja EAKR-hankkeissa? Kuka saa ja millä tavalla hyödyntää syntynyttä aineetonta pääomaa? Miten sitä pitäisi hyödyntää? Kenen pitäisi niin tehdä? Millainen on hankkeen polku ideasta tuotteeksi? Tapahtumaan tulisi asiantuntija-alustaja, jolla on kokemusta hanketoiminnan ja liiketoiminnan IPR-asioista. Aihetta on toivottu useaan kertaan ja se tullaan toteuttamaan syksyllä 2012.

2) HANKEHALLINTO 2020Jos hankkeiden hallinnon ja raportoinnin voisi tehdä tyhjältä pöydältä, millainen siitä tulisi? Millä datalla on arvoa tavoitteiden saavuttamiselle? Minkä asioiden raportoiminen edistää alueiden kilpailukyvyn kehittymistä, mikä ei? Mitä asioita tehdään vain vanhasta tottumuksesta, mitä voitaisiin jo unohtaa? Mitä tietoa emme kerää, visualisoi ysi raportoi, mutta mistä olisi kaikille hyötyä? Miten ELY-keskuksen tieto Uudenmaan tarpeista saadaan parempaan hyötyyn ja mitä konkreettisia tarpeita juuri nyt on? Kohtaamisen tavoitteena on pyrkiä luomaan välittömiä parannuksia ELY-keskuksen ja hanketoimjoiden väliseen toimintaan sekä tuoda framille ne seikat, jotka askarruttavat, mutta josta ei ole saanut mahdollisuutta kysyä.

AIHE-EHDOTUKSIA TEMAATTISET TORSTAIT -KOKOONTUMISIIN

3) HANKKEIDEN TULOKSIEN LEVITTÄMINEN - FRANCHISING-TOIMINNAN OPITFranchising-yritykset monistavat toimintansa onnistuneesti eri yrittäjien käyttöön. Niiden pääasiallinen liiketoiminta onkin koulutusta ja palvelumallin tuotteistamista. Mitä oppimista hanketoimijoilla on tästä maailmasta?

4) HANKKEISTA OSAAMISKLUSTEREITAKuinka luoda käynnissä olevista hankkeista laaja-alaisempia osaamiskeskittymiä, joilla saavutetaan riittävä kriittinen massa? Miten lyhyempikestoiset hankkeet nidotaan olemassa oleviin suurempiin kehittämiskokonaisuuksiin.

5) YRITYSYHTEISTYÖAihe keskittyy auttamaan hanketoimijoita konkretisoimaan hankkeista saatavia hyötyjä yrityksille ja järjestöille. Se vastaa kysymykseen miksi niiden pitäisi olla mukana? Tästä tulee linkki siihen, mitä Ifor kertoi, eli loppujen lopuksi kaikkien hankkeiden pitäisi tukea alueen elinkeinotoiminnan ja organisaatioiden toimintaedellytyksien kehittymistä. Kuinka huolehtia roolituksesta, tavoitteiden asetannasta, välittömien hyötyjen luomisesta ja argumentoinnista.

Näitä aiheita on toivottu eri yhteyksissä seuraavien kokoontumisten käsiteltäväksi. Voit äänestää suosikkiasi Facebookissa www.facebook.com/TemaattisetTorstait tai sähköpostitse toni.p[email protected] . Otamme vastaan myös uusia ehdotuksia.

Page 10: Temaattiset torstait - Slideshowkoonti.… · verkostosymposium 17.4.2012. osaamisen nÄkyvÄksi tekeminen verkostosymposiumissa tehtiin näkyväksi omaa ... ifor ffowcs-williams

1) HANKKEIDEN IPR JA TUOTTEISTAMINENMiten aineettomat oikeudet oikein menevätkään ESR- ja EAKR-hankkeissa? Kuka saa ja millä tavalla hyödyntää syntynyttä aineetonta pääomaa? Miten sitä pitäisi hyödyntää? Kenen pitäisi niin tehdä? Millainen on hankkeen polku ideasta tuotteeksi? Tapahtumaan tulisi asiantuntija-alustaja, jolla on kokemusta hanketoiminnan ja liiketoiminnan IPR-asioista. Aihetta on toivottu useaan kertaan ja se tullaan toteuttamaan syksyllä 2012.

2) HANKEHALLINTO 2020Jos hankkeiden hallinnon ja raportoinnin voisi tehdä tyhjältä pöydältä, millainen siitä tulisi? Millä datalla on arvoa tavoitteiden saavuttamiselle? Minkä asioiden raportoiminen edistää alueiden kilpailukyvyn kehittymistä, mikä ei? Mitä asioita tehdään vain vanhasta tottumuksesta, mitä voitaisiin jo unohtaa? Mitä tietoa emme kerää, visualisoi ysi raportoi, mutta mistä olisi kaikille hyötyä? Miten ELY-keskuksen tieto Uudenmaan tarpeista saadaan parempaan hyötyyn ja mitä konkreettisia tarpeita juuri nyt on? Kohtaamisen tavoitteena on pyrkiä luomaan välittömiä parannuksia ELY-keskuksen ja hanketoimjoiden väliseen toimintaan sekä tuoda framille ne seikat, jotka askarruttavat, mutta josta ei ole saanut mahdollisuutta kysyä.

AIHE-EHDOTUKSIA TEMAATTISET TORSTAIT -KOKOONTUMISIIN

3) HANKKEIDEN TULOKSIEN LEVITTÄMINEN - FRANCHISING-TOIMINNAN OPITFranchising-yritykset monistavat toimintansa onnistuneesti eri yrittäjien käyttöön. Niiden pääasiallinen liiketoiminta onkin koulutusta ja palvelumallin tuotteistamista. Mitä oppimista hanketoimijoilla on tästä maailmasta?

4) HANKKEISTA OSAAMISKLUSTEREITAKuinka luoda käynnissä olevista hankkeista laaja-alaisempia osaamiskeskittymiä, joilla saavutetaan riittävä kriittinen massa? Miten lyhyempikestoiset hankkeet nidotaan olemassa oleviin suurempiin kehittämiskokonaisuuksiin.

5) YRITYSYHTEISTYÖAihe keskittyy auttamaan hanketoimijoita konkretisoimaan hankkeista saatavia hyötyjä yrityksille ja järjestöille. Se vastaa kysymykseen miksi niiden pitäisi olla mukana? Tästä tulee linkki siihen, mitä Ifor kertoi, eli loppujen lopuksi kaikkien hankkeiden pitäisi tukea alueen elinkeinotoiminnan ja organisaatioiden toimintaedellytyksien kehittymistä. Kuinka huolehtia roolituksesta, tavoitteiden asetannasta, välittömien hyötyjen luomisesta ja argumentoinnista.

Näitä aiheita on toivottu eri yhteyksissä seuraavien kokoontumisten käsiteltäväksi. Voit äänestää suosikkiasi Facebookissa www.facebook.com/TemaattisetTorstait tai sähköpostitse toni.p[email protected] . Otamme vastaan myös uusia ehdotuksia.

Page 11: Temaattiset torstait - Slideshowkoonti.… · verkostosymposium 17.4.2012. osaamisen nÄkyvÄksi tekeminen verkostosymposiumissa tehtiin näkyväksi omaa ... ifor ffowcs-williams

HALI - HANKKEESTA LIIKETOIMINTAA

Hankkeen polku pysyväksi toimintamalliksi, palveluksi, tuotteeksi tai yritykseksi on harvoin niin lineaarinen, kuin mitä Hali-pelilauta (seuraavalla sivuilla) esittää. Eri vaiheiden järjestys myös vaihtelee. Keskusteltuamme kymmenien eri hanketoimijoiden kesken uskallamme kuitenkin väittää, että nämä kaikki vaiheet ovat oleellisia mikäli hankkeella halutaan synnyttää pysyviä tuloksia. Ainakin ne tulee tavalla tai toisella huomioida.

Hanketoimijat hyötyvät työssään tuotteistamisen perusopeista. Tuotteistaminen ei tarkoita voitontavoittelua, vaan tehokkaampaa, toimitusvarmempaa ja selkeämpää palvelua, joka on helposti monistettavissa. Kyse on palvelumuotoilusta.

Uskomme myös ICT-maailmassa yleiseen ”test fast, learn fast” -periaatteeseen eli nopeaan prototyypin testaamiseen ja parasteluun oikeissa olosuhteissa. Tällöin vältytään kuoliaaksi suunnittelulta, mihin lyhyt hankeaika harvoin antaa mahdollisuuksia. Paras palaute saadaan ulkomaailmalta. Tämä säästää aikaa sekä resursseja.

Miten sinä voit hyödyntää tätä työssäsi?

Oleellisia kysymyksiä, johon hanketoimijan tulee kyetä vastaamaan:

- Vastaako hanke todelliseen markkinalähtöiseen tarpeeseen tai ongelmaan; onko siihen aito tarve?

- Pystytkö tiivistämään hankkeen tuomat hyödyt 30 sekunnin hissipuheeseen?

- Salliiko hankesuunnitelma luovan haahuilun?

- Kuka tai ketkä ovat mahdollisia hankkeen tuotoksien loppukäyttäjiä?

- Onko asiaa ajateltu jo hankkeen alkuvaiheessa?

- Kuinka hankkeen aikana syntyvät IPR-oikeudet on huomioitu? Onko niihin kiinnitetty jo alkuvaiheessa huomiota? Kenelle IPR-oikeudet tullaan luovuttamaan hankkeen päätyttyä?

- Tiedätkö tarpeeksi IPR-oikeuksista?

- Onko hankkeen tuotoksia testattu riittävän usein oikeissa ympäristöissä?

- Mikäli hankkeessa syntyy uusia palvelu- tai tuoteaihioita, voisiko ne myydä tai lisensoida eteenpäin?

- Mikäli hankkeessa syntyy pohja uudelle yritystoiminnalle, kenen tulisi ottaa vastuu yrityksen perustamisesta?

- Jos hankkeella on mahdollisuuksia kansainvälisille markkinoille, oletko hyödyntänyt erilaisten verkostojen ja kotimaan julkisen sektorin roolia sen puolestapuhujana ja ovien avaajana?

Page 12: Temaattiset torstait - Slideshowkoonti.… · verkostosymposium 17.4.2012. osaamisen nÄkyvÄksi tekeminen verkostosymposiumissa tehtiin näkyväksi omaa ... ifor ffowcs-williams

HALI - HANKKEESTA LIIKETOIMINTAA

Page 13: Temaattiset torstait - Slideshowkoonti.… · verkostosymposium 17.4.2012. osaamisen nÄkyvÄksi tekeminen verkostosymposiumissa tehtiin näkyväksi omaa ... ifor ffowcs-williams

SEURAAVAT TEMAATTISET TORSTAIT-VERKOSTOKOHTAAMISET

24.5.2012 Temaattiset Torstait: Verkostokohtaaminen

30.8.2012 Temaattiset Torstait: Hanketoimijoiden Klubi

27.9.2012 Temaattiset Torstait: Verkostokohtaaminen

8.11.2012 Temaattiset Torstait: Verkostokohtaaminen

KESKUSTELU JATKUU, LIITY MUKAAN:www.facebook.com/TemaattisetTorstait