webinaari osaaminen näkyväksi

of 61 /61
@PauliinaMakela 1 17.12.2015 Suomen eOppimiskeskus ry Osaaminen näkyväksi

Author: pauliina-maekelae

Post on 12-Feb-2017

1.331 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela1

17.12.2015

Suomen eOppimiskeskus ry

Osaaminen näkyväksi

Page 2: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela2

5 vuotta yrittäjänä 11 vuotta somessa

19 vuotta työelämässä

Page 3: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela3

@PauliinaMakela + Kinda Oy

•kinda.fi perustettu heinäkuussa 2010 •Twitter-vinkit #kindasome •Suomen ensimmäinen Twitter-kuningatar syksyllä 2009 •Kansainvälisten konferenssien järjestäjästä ja IT-alan asiantuntijasta koulutusyrittäjäksi

•Hanketoimijana AVO-hankkeissa vuosina 2010-2013 •SomeAwards 2016 -kilpailun tuomari

Page 4: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela4

@PauliinaMakela @Kindafi

@Liverapo http://www.slideshare.net/PauliinaMakela

Page 5: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela5

Webinaarin taustakanava

•http://muistio.tieke.fi/p/WebinaariOsaaminenNakyvaksi

•Lisätietoa ja linkkejä webinaarin teemasta

Page 6: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela6

Osaaminen näkyväksi

•Miksi käytän sosiaalista mediaa? •Mitä hyötyä ja mahdollisuuksia sosiaalinen media tarjoaa?

•Miksi teen osaamiseni näkyväksi? •Miten teen osaamiseni näkyväksi?

Page 7: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela7

Miksi käytän sosiaalista mediaa?

chat- kysymys

Page 8: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela8

Kansalaistaito = ymmärrä, mitä

somessa tapahtuu ja mitä siellä tehdään

Page 9: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela9

Jos ehdit ajatella, ehdit myös käyttää sosiaalista mediaa!

Page 10: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela10

Ole läsnä ja avoin somessa

Page 11: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela11

Ole aktiivinen Auta ja ole hyödyksi

Page 12: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela12

Vastaa kysymyksiin, keskustele, vuorovaikuta

Page 13: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela13

Tuota sekä jaa laadukasta sisältöä

Page 14: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela14

Verkostoidu! Seuraa muita

= olet seuraaja Ole seurattavissa = olet seurattu

Page 15: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela15

Käyttäydy fiksusti!

Page 16: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela

Poimi itsellesi sopivat yhteisöt ja

tapahtumat16

Page 17: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela17

Kannusta muita mukaan!

Page 18: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela18

Mitä hyötyä ja

mahdollisuuksia sosiaalinen

media tarjoaa?

chat- kysymys

Page 19: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela19

Tiedon hakeminen Nopea tiedon kulku

Page 20: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela20

Sähköpostin vähentäminen

Page 21: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela21

Avoimella viestinnällä annetaan

mahdollisuus olla mukana, kysyä, kyseenalaistaa,

jakaa, vaikuttaa, osallistua ja osallistaa.

Page 22: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela22

Uuden oppiminen Yleissivistys kasvaa

Page 23: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela23

Verkostoituminen Vertaistuki

Page 24: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela24

Yhteistyöskentely Yhteistuotanto

Page 25: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela25

Keskustelut Kokemukset

Page 26: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela26

Elämysten, oivallusten ja ideoiden jakaminen

Page 27: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela27

Uutiset Tiedotus

Page 28: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela28

Vaikuttaminen Tilaisuudet

Page 29: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela29

Liveraportointi Kuratointi

Page 30: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela30

Sisältömarkkinointi

Page 31: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela31

Ammattialojen seuraaminen

Page 32: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela32

Henkilöbrändi

Page 33: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela33

Rekrytointi #somerekry

Page 34: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela34

1. tiedon hakeminen 2. uuden oppiminen 3. maailmankuvan rakentaminen 4. rekrytointi 5. verkostoituminen 6. keskustelut 7. uutiset 8. tiedotus 9. #taskulounas 10. #taskuillallinen 11. #taskuneuloosi 12. #taskuvauva 13. #somejoulut 14. #linnanjuhlat 15. #cmadfi 16. #sometime2016

17. kriisiviestintä 18. vaikuttaminen 19. ajankulu 20. vertaistuki 21. ilmiöt 22. globaalit tapahtumat 23. tilaisuudet 24. liveraportointi 25. etäosallistuminen 26. somesukulaisuus 27. sisältömarkkinointi 28. fanittaminen 29. henkilöbrändi 30. asiakaspalvelu 31. palautekanava 32. ohjaus ja neuvonta

•Mitä sinä siellä teet?

33. ammattialan seuraaminen 34. osaamisen näkyväksi tekeminen 35. katsojakokemus/2nd screen 36. viihdekäyttö, hauskanpito 37. ilmainen terapia, virtuaaliolkapää 38. yrityksen brändin rakentaminen 39. elämysten, oivallusten ja ideoiden jakaminen 40. näkökulmien jakaminen, kannanotto 41. muistiinpanojen jakaminen 42. kiinnostuksen kohteet (politiikka, viihde, urheilu yms.) 43. tavoitettavuus, suora kontakti 44. työntekijälähettilyys 45. johtajuuden rakentaminen 46. joukkoistaminen 47. osallistaminen

http://storify.com/PauliinaMakela/twitteriin

http://kinda.fi/posts/kuinka-kaytan-twitteria-tehokkaasti

Twitter

Page 35: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela35

Somen käyttö ja näkyminen verkossa on

osa ammatillista ja sosiaalista pääomaa

Page 36: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela36

Miksi teen osaamiseni näkyväksi?

chat- kysymys

Page 37: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela37

Miksi teen osaamiseni näkyväksi?

•Tavoitteeseen pääseminen •Opinnot •Uusi työtehtävä, ylennys, johtotehtävä •Uusi ammatti, uusi työpaikka •Yritystoiminta •Järjestötoiminta •Vapaaehtoistoiminta •Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Page 38: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela38

Työelämä muuttuu, uusia ammatteja syntyy

•Nettikätilö, somekätilö •Yhteisömanageri •Verkostofasilitaattori •Sosiaalisen median asiantuntija/kouluttaja •Liveraportoija •Personal Brand Trainer •Palvelurobottiohjaaja •3D-tulostaja •3D-kahvilan pitäjä •MOOC (massive open online course) -ohjaaja

Page 39: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela39

Näkyvyys Tunnettuus

Löydettävyys

Page 40: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela40

Vinkit näkyvyyden saamiselle

•Läsnäolo, aktiivisuus, vuorovaikutus •Seuraamalla muita, lähettämällä kaveripyyntöjä, lähettämällä verkostoitumiskutsuja

•Verkostoituminen kaikissa tilanteissa •Laadukas sisältömarkkinointi •Muiden tekemien sisältöjen jakaminen •Oman osaamisen näkyväksi tekeminen

Page 41: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela41

Miten teen osaamiseni näkyväksi?

chat- kysymys

Page 42: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela42

Henkilökohtainen ja jaettu

oppimisympäristö

Page 43: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela43

Kurkistusviestintä

Page 44: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela44

Digitaalinen jalanjälki

Page 45: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela45

Käytännön lähityö asiantuntijana ja tietotyöläisenä

Page 46: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela46

Aitous Maine

Page 47: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela

Kokemus Hiljainen tieto

Omat tiedot/taidot ja osaaminen

näkyviin47

Page 48: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela

360 asteen verkkoelämä

Mitä sanot x Mitä teet x Kuka kuulee

48

Page 49: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela

360 asteen verkkoelämä

49

http://www.flickr.com/photos/tuija/4897289626/lightbox/

Kuvasitaatti: flickr.com 2015

Page 50: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela50

Jaettu ilo - vertaistuki

Page 51: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela51

Jaettu onnistuminen - tiimityö, hyvien

käytänteiden levittäminen

Page 52: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela52

Jaettu asiantuntijuus - oppimis- ja

työskentelytilanne

Page 53: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela53

Jaettu luottamus - keskinäiset suhteet,

yhteisö

Page 54: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela54

Osaaminen näkyväksi

•Koulutus - perus- ja jatkokoulutus, tutkinnot •Osaaminen - ammattiosaamisen näytöt, osaamismerkit

•Verkkosivut, oppimispäiväkirjablogi, asiantuntijablogi, videoblogi, koontisivusto somekanavista, LinkedIn-profiili

•Visuaalisuus - kuvat, videot, livestriimaukset •Kehittäminen - osaamisen vieminen eteenpäin, vertaisoppiminen

Page 55: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela55

http://www.oppiminenonline.com/

Osaamismerkit

Page 56: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela56

http://www.oppiminenonline.com/

Page 57: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela57

Asiantuntijan vaikuttavuus

•Esiintyminen tilaisuuksissa •Luennot, puheet, koulutukset •Julkaisut, mielipidelausunnot, haastattelut •Palkinnot •Tykkääjät/seuraajat/fanit, mittaaminen, listaukset

•Ikä, ulkonäkö, kirjoitus- ja puhetyyli, elekieli, maneerit

•Sukutausta tai sosiaalinen asema

Page 58: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela58

Laita tieto liikkeelle, älä istu sen päällä

Page 59: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela59

Virtuaaliset muistomerkit

Digitaalinen kuolema

Page 60: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela60

Kokeile, opi, sovella käyttöön, löydä uusia

asioita ja toimi rohkeasti!

Page 61: Webinaari Osaaminen näkyväksi

@PauliinaMakela61

Lämmin kiitos!