teori rasional emotif

Click here to load reader

Post on 10-Feb-2016

532 views

Category:

Documents

14 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TEORI RASIONAL EMOTIF

TRANSCRIPT

TEORI RASIONAL EMOTIF (Pendekatan Kognitif)

Albert Ellis27 /9/1913 24/7/2007 Pittsburgh, Amerika Syarikatberkelulusan Ph.D. dalam bidang psikologi klinikal di Universiti Columbiamempraktikkan kaunseling perkahwinan, keluarga dan terapi seksualBerpendapat Terapi Psikoanalisis tidak menyeluruh, tidak saintifik dan bersifat luaran [ada individu yang bertambah teruk selepas menjalaninya]Terkenal dengan bukunya Reason and Emotion in Psychotherapyditukar kepada Institut Rasional Emotif Behavioral merangkumi kognitif, emotif dan behavioral. (1993)mengasaskan Institut Terapi Rasional Emotif di New York (1959)Pengenalan dan Latar Belakang Konsep Rasional Emotif TerapiModel ABCProses Kaunseling Rasional Emotif Behavioral Kebaikan / KelemahanTeknik Rasional Emotif TerapiMatlamat KaunselingEmosiTingkah LakuFikiranKonsep Rasional Emotif TerapiMenurut teori ini, seseorang mempunyai potensi berfikir secara rasional ataupun sebaliknya.

Seseorang yang bermasalah akan mempunyai satu sistem kepercayaan yang penuh dengan pemikiran yang tidak rasional mengenai perkara yang dilihat atau dialaminya

Konsep Rasional Emotif TerapiGangguan emosi adalah kerana idea mereka tersilap dan tidak logik tentang sesuatu perkara (emosi tidak rasional)

Dua jenis gangguan:Dengan berpegang kepada kepercayaan tidak rasional mengenai kendiri (gangguan ego)Dengan berpegang kepada kepercayaan tidak rasional mengenai emosi / keselesaan fizikal (gangguan ketidakselesaan)

Konsep Rasional Emotif TerapiContoh pemikiran yang tidak rasionalMesti disayangi dan mendapat persetujuan oleh orang-orang yang penting dalam hidup.Mesti membuktikan bahawa saya berkebolehan dan berkemampuan.Apabila seseorang bertindak secara tidak adil dan tidak diingini, maka kita harus menyalahkan dan mengutuknya dan melihatnya sebagai seorang yang tidak baik.Masa lampau adalah penting kerana ia mempengaruhi hidup kita. Oleh itu, ia sentiasa menentukan perasaan kita hari ini.Harus melihat kehidupan sangat teruk sekiranya tidak dapat mencari penyelesaian yang baik kepada kehidupan realiti.Perlu berpandangan tidak baik sekiranya dikecewakan, disisih atau tidak dilayan dengan adil.Sekiranya satu perkara itu berbahaya dan menakutkan maka saya mesti memikirkannya dan risau tentangnyaContoh pemikiran yang tidak rasionalEllis menekankan manusia yang menggunakan pemikiran rasional dan tingkah laku rasioanl akan membebaskan mereka daripada fikiran yang tidak rasional untuk berasa selesa dalam kehidupannya.

Konsep Rasional Emotif TerapiMemberi penekanan kepada pemikiran, penganalisaan, penilaian, perlakuan dan membuat keputusanSatu sistem pendidikan semula yang mengajar individu untuk melihat semula sistem kepercayaan yang menyebabkan mereka menderita dengan menggantikan semula dengan satu set kepercayaan yang membawa kesejahteraan dan kebahagiaan padanya dan seterusnya kepada orang yang signifikan dengannya.Pendekatan : deduktif atau mengajar, mengarah dan mengutamakan kepada pemikiran daripada kepercayaan yang tidak rasional.

Konsep Rasional Emotif TerapiDeduktif: memberikannya satu sistem kepercayaan yang rasional agar seseorang individu tersebut dapat mengaplikasikannya dan kehidupan.10Kepercayaan ini perlu dicabar dan diperbetulkan (mewujudkan sistem kepercayaan yang baik dan rasional)Boleh digunakan kepada masalah semasa, masalah lain dalam kehidupan dan masalah yang mungkin akan dihadapi.Berfokus kepada pemikiran dan tindakan, bukan hanya mengikut perasaan. Dianggap sebagai satu proses pembelajaran kerana fungsi kaunselor yang berbagai-bagaiBerasaskan andaian : individu-individu mempunyai keupayaan bertindak dalam bentuk rasional mahupun tidak rasional.

Konsep Rasional Emotif TerapiThe ABCs of REBT menerangkan bagaimana sesuatu kepercayaan menentukan perasaan dan tingkah laku seseorang.Activating EventBeliefsConsequencesABCModel ABCREBT: Rational Emotive Behavior Therapy12The ABCs of REBT menerangkan bagaimana sesuatu kepercayaan menentukan perasaan dan tingkah laku seseorang.Activating EventBeliefsConsequencesABCModel ABCPeristiwa pemula yang menjadi pencetus perasaan dan tingkah lakuREBT: Rational Emotive Behavior Therapy13The ABCs of REBT menerangkan bagaimana sesuatu kepercayaan menentukan perasaan dan tingkah laku seseorang.Activating EventBeliefsConsequencesABCModel ABCSistem kepercayaan yang sedia ada padanyaREBT: Rational Emotive Behavior Therapy14The ABCs of REBT menerangkan bagaimana sesuatu kepercayaan menentukan perasaan dan tingkah laku seseorang.Activating EventBeliefsConsequencesABCModel ABCHasil daripada penilaian oleh B akan A (perasaan dan tingkah laku)REBT: Rational Emotive Behavior Therapy15The ABCs of REBT menerangkan bagaimana sesuatu kepercayaan menentukan perasaan dan tingkah laku seseorang.Activating EventBeliefsConsequencesABCModel ABCHasil daripada penilaian oleh B akan A (perasaan dan tingkah laku)REBT: Rational Emotive Behavior Therapy16The ABCs of REBT menerangkan bagaimana sesuatu kepercayaan menentukan perasaan dan tingkah laku seseorang.Activating EventBeliefsConsequencesABCModel ABCDisputeKaedah yang digunakan untuk mencabar dan memperbetulkan sistem kepercayaan yang tidak rasional (mempertikaikan)REBT: Rational Emotive Behavior Therapy17The ABCs of REBT menerangkan bagaimana sesuatu kepercayaan menentukan perasaan dan tingkah laku seseorang.Activating EventBeliefsConsequencesABCModel ABCDisputeEffective ChangeEPerasaan dan pemikiran menjadi normal dan mempunyai sistem kepercayaan dan penilaian yang rasionalDREBT: Rational Emotive Behavior Therapy18Peringkat IPeringkat IIPeringkat IIIPeringkat IVProses Kaunseling Rasional Emotif Behavioral Peringkat IMembina hubungan kaunselor-klien dengan teknik mendengar secara empatik dan membina iklim yang kondusif.20Peringkat IIMembimbing klien supaya mendedahkan tingkah laku emotif dan behavioral di bawah sistem Model ABC.21Peringkat IIIKaunselor membantu klien membezakan kepercayaan rasional dengan tidak rasional dan memahami bagaimana kepercayaan rasional membawa hasil positif manakala kepercayaan tidak rasional membawa hasil negatif..22Peringkat IVMenggunakan teknik pertikai dari semasa ke semasa untuk melatih klien mencabar kepercayaan tidak rasionalnya. Latihan kerja rumah diberikan untuk menangani kepercayaan tidak rasional dan mengekalkan kepercayaan rasional yang baru dipelajari..23Contoh soalan untuk mempertikaikan kepercayaan tidak rasional (Cadangan Ellis)Apakah kepercayaan tidak rasional yang ingin saya pertikaikan?Bolehkah saya menyokong kepercayaan ini secara rasional? Apakah pertimbangan rasional yang digunakan?Apakah akibat yang ada yang boleh dijadikan bukti untuk membatalkan kepercayaan ini?Adakah terdapat bukti yang dapat menyokong dan membenarkan kepercayaan ini?Apakah perkara paling buruk yang akan terjadi ke atas diri saya sekiranya saya tidak memperoleh apa yang mesti / sepatutnya saya dapat atau saya dapat apa yang saya tidak patut / mesti terima?Apakah perkara yang baik yang boleh saya hasilkan sekiranya saya tidak mendapat apa yang sepatutnya saya dapat atau saya dapat apa yang tidak sepatutnya saya terima?Membantu klien mencapai matlamat khusus seperti :Mampu mencari arah hidup sendiri, menjadi jujur kepada dirinya dan pada masa yang sama menyedari kewujudan orang lainTidak mempertikaikan kesilapan dan kesalahan orang lainMenerima diri sendiriIndividu yang terbuka kepada perubahanCenderung ke arah pencapaian kendiri dan berminat dengan perkara luar dan perhubungan dengan orang lainDapat mengendalikan ketidakpastian serta peluang dengan tenang.Matlamat KaunselingREBT: Rational Emotive Behavior Therapy25Teknik Rasional Emotif TerapiTeknik KognitifTeknik Tingkah LakuTeknik GambaranTeknik KognitifAnalisis RasionalMenganalisis episod-episod tertentu untuk mengajar klien bagaimana mendedahkan serta mempertikaikan kepercayaan tidak rasional Skala BencanaUntuk mendapatkan perspektif yang dahsyat atau teruk0%10%100%Minta klien menulis pada skala tersebut apa sahaja yang dianggap sebagai bencana kepada dirinya mengikut kadar keterukannya. KesunyianBuat kerja rumah tanpa rakanBenci semua orangLebih baik mati40%80%Skala BencanaTeknik KognitifMain peranan bertentanganMenggunakan kepercayaan klien dan dengan penuh semangat mempertahankannya manakala klien akan cuba untuk membantah dan meyakinkan kaunselor bahawa kepercayaan itu sebenarnya tidak logik dan tidak rasionalMerangka semulaMendapat perspektif lain tentang peristiwa negatif dengan membuat penilaian semula peristiwa itu dan menyenaraikan kesemua aspek positif perkara tersebut setelah difikirkan semula oleh klienTeknik GambaranProjeksi MasaMinta klien membayangkan melalui masa selepas berlaku peristiwa agar dapat melihat bahawa kehidupan akan berterusan walaupun pada ketika-ketika tertentu beberapa pengubahsuaian dan penyesuaian perlu dibuat.Teknik meniup keluarTeknik gabungan antara membayangkan gambaran kes yang paling teruk dengan aspek kecindan atau lawak. Dengan mentertawakan ketakutan, akan membolehkan klien mengawal perasaan takut.Teknik Tingkah LakuPendedah-anMelibatkan klien memasuki ke dalam situasi yang paling menakutkan yang selalu mereka cuba elakkan. Membina keyakinan Meningkatkan toleransi untuk menghadapi ketidakselesaan.Serangan rasa maluMelibatkan teknik menghadapi rasa malu dan segan melalui tindakan yang mungkin menyebabkan berlaku ketidakpersetujuan.Kaunselor meminta klien menukar kasut kiri ke kaki kanan dan sebaliknya, kemudian berjalan sepanjang koridor untuk selama lebih kurang 10 minit. Pada masa yang sama kaunselor dan klien mempertikaikan pemikiran yang mendorong rasa malu dan segan.Teknik Tingkah LakuPengambil-an risikoUntuk mencabar kepercayaan bahawa sesetengah tingkah laku boleh mendatangkan bahaya apabila terdapat alasan yang menunjukkan hasil yang diperoleh tidak terjamin berbaloi.Sekiranya klien menghadapi masalah kesempurnaan atau takut gagal, mereka mungkin boleh memulakan tugasan yang berpotensi tinggi untuk mereka gagal melaksana