vivamon viesti talvi 2014

of 12 /12
4/2014 Vivamon kannatusyhdistys ry:n jäsenlehti Vivamossa vuosikymmenten varrella s. 5 Joulun odotuksessa s. 7

Author: kansan-raamattuseura

Post on 06-Apr-2016

251 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kansan Raamattuseuran loma- ja kurssikeskus Vivamon kannatusyhdistyksen jäsenjulkaisu 4/2014. Tässä numeross mm. joulun odotusta ja tarinoita kesästä 2014.

TRANSCRIPT

Page 1: Vivamon viesti talvi 2014

4/2014

Vivamon kannatusyhdistys ry:n jäsenlehti

Vivamossa vuosikymmenten varrella s. 5 Joulun odotuksessa s. 7

Page 2: Vivamon viesti talvi 2014

2

Vivamontie 2, 08200 LOHJApuh. 0207 681 760

Puheenjohtaja: Sirkku Vepsälä[email protected] tai puh. 041 545 2646

Sihteeri: Heikki Konttinen

Rahastonhoitaja: Pekka Niemelä

Ulkoasu: Lea Vestovuo

Kannen kuva: Johanna Manner

JOHTOKUNTA 2014Varsinaiset jäsenet:Rauni JärvinenHeikki KonttinenSeija NiemeläKaija SalmiRitva Vestenius-KonttinenSirkku Vepsäläinen

Varajäsenet:Eero JärvinenSuvi ToivanenPekka NiemeläAila MehtonenOuti NikkiläEiri Hohenthal-Nylund

Pankkitili: FI66 4006 1020 0441 64 BIC ITELFIHH

K äsillä on taas se aika vuo-desta, kun ajatukset käänty-vät muistelemaan kulunutta

vuotta. Mitä kaikkea onkaan tapah-tunut ja mitä jäi ehkä tapahtumatta. Toisaalta lähestyvä uusi vuosi antaa intoa suunnitella uusia asioita.

Paljon on Vivamossa tapahtunut kuluneen vuoden aikana, viimei-simpänä Eväskartanon pintaremontti. Adventtina uuden kirkkovuoden al-kaessa on kaikki valmiina vastaanot-tamaan niin teidät päiväkävijät kun pitempään viihtyvät tulijatkin. Viva-moon tullaan käymään monien eri syiden innoittamina, siitä kertovat tässä lehdessä sekä Kirjahamsteri että Raamattukylän nuorten edusta-jana Ville.

Vivamossa kesää viettäneet lam-paatkin halusivat varmaan viestit-tää alueen ainutlaatuisuudesta, ai-nakin niitä oli erittäin hankala saada lähtemään talveksi kotikonnuilleen.

Raamattukylän väki valmistau-tuu jouluvaellukseen ja Lastenkylän eläimistä osa on talviunilla, osa mat-koilla kylmimmän talven ajan. Sekä Raamattukylän että Lastenkylän osal-ta ensi vuoden suunnitelmat ovat valmiina. Anna-Mari raottaa verhoa

Hyvää adventtiaikaa

Page 3: Vivamon viesti talvi 2014

3

Hyvää adventtiaikaa

molemmista jo hiukan tämän Viva-mon Viestin sivuilla.

Toivottavasti tapaamme Vivamossa, ehkä jo Raamattukylän jouluvaellus-ten aikaan, ehkä joskus myöhemmin. Olemme kiitollisia teistä jokaisesta, jotka kuljette kanssamme Vivamon poluilla, tapahtuu se sitten ihan konk-reettisesti täällä tai olette ainoastaan ajatuksin kanssamme.

Joulurauhaa!

Sirkku Vepsäläinen

Kuv

a:S

eppo

Pal

dani

us

Page 4: Vivamon viesti talvi 2014

4

Tarvitsemme lisää vapaaehtoisia• tarvitaan rakennus- ja remonttitaitoisia• siivousapua (sisä-ja ulkotilat)• kukkien hoitajaa• ompelijaa • kirppari-ihmisiä • apujoukkoja myyjäisten järjestämiseen yms.

Vapaaehtoinen voi itse määritellä minkä verran hän tekee ja minkälaisia töitä.

Ilmoittautumiset:

Sirkku Vepsäläinen, [email protected] tai puh. 041 545 2646

Pyydämme sähköpostiosoitteita Pyrimme ilmoittamaan uuden Vivamon Viestin ilmestymisestä verkkoon helposti sähköpostin kautta, joten jos haluatte ilmoituksen siitä sitä kautta, ilmoittakaa sähköpostiosoitteenne meille.

Sähköpostin tiedot:

Sihteerin sähköpostiosoitteeseen, joka on [email protected]

Page 5: Vivamon viesti talvi 2014

5

Vieraskynä

Varhaisimmat hatarat muistikuvani Vi-vamosta ovat vuodelta 1979–1980 isos-koulutuksesta käytyäni oman rippileirini Lohjan Saarikossa kesällä 1979. Jotkut lohjalaiset nuoret olivat käyneet oman rippileirinsä Vivamossa ja saaneet pal-jon uusia ystäviä ympäri Suomea. Rip-pikoulun käyminen Vivamossa kuulosti hienolta ja taisinpa tuolloin jopa pitää

näitä muutamia Vivamon kävijöi-tä pitkään hie-man paremmas-sa kastissa kuin meitä tavallisia pulliaisia, Saari-kon leiriläisiä.

Toinen hengel-listen varhais-

vuosien muisto on Vivamon uudenvuo-denleiriltä, jossa lohjalaisia nuoria soitti jossain satunnaisessa kokoonpanossa. Kitaristina oli tuleva mieheni, tosin en osan-nut häntä vielä ”sillä silmällä” katsella.

Vivamo katosi elämästämme useiksi vuosiksi, vaikka olemme asuneet suu-rimman osan aikaa Lohjalla. Hengellinen elämä oli aina jossain taustalla, mutta ei niinkään mukana arjessa. Eräänä päivä-nä saimme kutsun Särkyneen sydämen kirkossa pidettävään mukulamessuun, johon kaivattiin kitaristia. Niinpä aloim-me käydä messuissa ja palasimme vähi-tellen takaisin hengellisille juurillemme.

Lapset kasvoivat ja mukulamessut vaihtuivat tavallisiin messuihin ja erää-nä aamuna huomasimme lähtevämme Vivamoon ilman nuorisoa, joka jäi mie-luummin nukkumaan kotiin kuin aamu-messuun.

Itselleni koskettavia hetkiä ovat olleet omien lasten rippileirit Vivamossa. Jälki-käteen olen tosin harmitellut sitä, että nuoret eivät löytäneet tietään oman seura-kunnan iltoihin. Olisiko se ollut heille helpompaa, jos olisivat tutustuneet Saa-rikossa lohjalaisiin isosiin ja seurakunta-aktiiveihin, en tiedä.

Uskon kuitenkin, että kaikella on tar-koituksensa. Esikoinen on nyt myöhem-min löytänyt KRS:n nuorten aikuisten illat opiskelupaikkakunnallaan ja totesi, ettei olisi tullut menneeksi niihin mu-kaan, jos ei olisi käynyt rippikouluaan Vi-vamossa. Kovasti toivon ja rukoilen, että kuopuskin löytäisi vielä joskus tiensä ta-kaisin seurakunnan pariin.

Runollinen maisemaVivamo on paitsi hengellisesti tärkeä, myös maisemaltaan viehättävä. Toisi-naan kauniilla ilmalla tulee käveltyä ju-malanpalveluksen jälkeen rantaan, Hil-jaiseen niemeen ristin ja kappelin ääreen. Näköala korkealla kalliolla on huikea. Kesäisin Vivamon lampaat tuovat oman mausteensa maiseman postikorttimai-suuteen. Hiljaisuuden puutarhassa kir-

Vivamossa vuosikymmenten varrella

“Elämme hengellisesti ja taloudellisesti haastavia vuosia.”

Page 6: Vivamon viesti talvi 2014

6

kon takana on tullut käveltyä useamman kerran ja sen kasvillisuuden monipuolis-tumista ja puutarhan rakentumista on ollut ilo seurata vuosien kuluessa.

Eräs tärkeimmistä kohteistani Viva-mossa on useiden vuosien ajan ollut kirpputorin kirjaosasto. Työhuoneeseeni on kertynyt useampi metri teologista ja tietokirjallisuutta. Kirpputori on ollut oivallinen lähdemateriaalin hankinta-paikka kirjoitustyössäni ja sieltä on löy-tynyt paljon hengellistä elämää raken-tavia ja rohkaisevia kirjoja. Myös moni kylässä poikkeava ystäväni on päässyt tutustumaan kirjakirpputorin antimiin. Erityisesti teologiystäväni ajoittavat ky-läilynsä torstaille tai lauantaille, jolloin Vivamon kirpputori on avoinna.

Erityiskiitokset lähettäisin kirjakirppu-torin hoitajalle Tarmolle, jolta olemme saaneet laatikoittain hengellistä kirjal-lisuutta jaettavaksi ilmaiseksi Lohjan seurakunnassa ja muuallakin. Viimeksi lähetin kolme laatikollista vanhempaa hengellistä kirjallisuutta Loimaan gideo-nien sisarpiirin jaettavaksi. Kiitokset.

Elämme hengellisesti ja taloudellisesti haastavia vuosia. Ajasta ja rahan kulu-tuksesta käy kova kilpailu. Älkäämme unohtako Vivamoa ja sen työtä. Hengel-linen työ kantaa hedelmää vuosien pää-hän. Pienikin tuki on arvokasta. Haluaisin kannustaa sinua, että ostamalla hyvää hengellistä tai muuta kirjallisuutta Vi-vamon kirjakirpputorilta, jokainen sentti menee Vivamon työn hyväksi. Kirjalah-joituksia saapuu Vivamoon viikoittain.

Mitä jos ostaisit tänä jouluna osan joulu-lahjoista Kirjasta ja Kirpusta? Itse tein viime vuonna löydön ja sain Lundbergin uutta vastaavan Finlandia-voittajakirjan Jää kolmella eurolla. Kirjakaupassa hinta olisi ollut lähes kymmenkertainen. Tee retki Vivamoon torstaina tai lauantaina ja käy katsomassa, mitä löytöjä kohdal-lesi sattuu. Saat hyvän mielen, kassilli-sen luettavaa ja samalla tuet Vivamon toimintaa jokaisella antamallasi eurolla sataprosenttisesti.

Siunausta elämääsi,

Kirjahamsteri Lohjalta

Page 7: Vivamon viesti talvi 2014

7

JOULUN ODOTUKSESSAJoulu tulee joka vuosi nopeammin. Tänä syksynä kaikkein nopeimmin, sillä loka-kuun alussa astuin Vivamo-elämään. Hyppäsin suoraan budjetoinnin saloihin, ensi vuoden tapahtumakalenterin mie-tintöihin. Lisäksi oli paljon palavereita, uusien asioiden ja ihmisten oppimista. Eväskartanon remontin suunnittelua ja paikkoihin tutustumista. Kaikki tämä on haastavaa ja samalla innostavaa. Olen oppinut, että kun rakastaa sitä, mitä tekee, tunnit, päivät ja viikot vain katoa-vat. Suunta eteenpäin on niin vahva, että ajankäytöllä ei ole suurta merkitystä. Merkitys syntyy sisällöstä, yhteisöllisyy-destä ja tekemisen meiningistä.

Tästä meiningistä olen nauttinut täy-sillä etenkin Eväskartanon remontin aikana. Mikä suunnaton vapaaehtois-ten innostus antaa omaa osaamistaan Vivamon hyväksi. Tällaista yhdessä te-kemistä en ole aiemmin kokenut ja näh-nyt. Uskaltaisin nimittää sitä Vivamon hengeksi, samaan tyyliin kuin puhuttiin aikanaan Helsingin hengestä, kun maa-ilman johtajat etsivät yhteisiä poliittisia ratkaisuja pääkaupungissamme. Meil-läkin on yhteinen tavoite: pitää huolta Vivamosta, sen rakennuksista, tiloista, toinen toisistamme ja vieraistamme.

Joulua odottaessaOn hienoa, että Eväskartano uusiutuu juuri nyt odottamaan adventinaikaa ja joulua. Kirja- ja lahjatavaramyymälä va-rustautuu tarjoamaan laadukkaita lah-javinkkejä. Jouluiset tuoksut ja herkut houkuttelevat pysähtymään yhteisen

ruokailu- tai kahvihetken ääreen ystä-vän, työtoverin tai Vivamossa vierailijan kanssa. Näitä kohtaamisia syntyy, niistä jäävät ne muistot, joita kerrotaan eteen-päin.

Adventinajan huikeimmat kokemukset Vivamossa liittyvät jouluvaelluksiin. Tu-hannet vaeltajat etsivät Vivamosta jou-lua, sen sanomaa. Ja löytävät, sillä muu-ten he eivät tulisi uudestaan vuodesta toiseen ja toisi tullessaan uusia vaeltajia. Raamatun sanoma herää eloon ja menee lävitsemme. Laskeutuminen itse jouluun on helpompaa. ”Näin sydämeeni joulun teen ja mieleen hiljaiseen, taas Jeesus-lapsi syntyy uudelleen” laulaa Vesa-Matti Loiri osuvasti.

Vivamossa voi viettää myös koko jou-lun aatonaatosta Tapaninpäivään. Siitä itselläni ei vielä ole kokemusta. Sen olen kuitenkin päättänyt, että osallistun ai-nakin kauneimpien joululaulujen iltaan Särkyneen sydämen kirkossa. Koen suur-ta kutsumusta siihen, sillä joululauluissa soi salaisuus, minkä adventin Herra, ku-ningasten kuningas ja joulun lapsi meille tarjoavat. Riippuu meistä, miten avoimin mielin ja sydämin odotamme Häntä to-deksi omaan jouluumme.

Siunattua adventinaikaa, joulun iloa ja valoa!

Lämmöllä Leena Broman

Page 8: Vivamon viesti talvi 2014

8

LastenkyläVivamon Lastenkylän kesäkausi avautuu vapunpäivänä 2015.

Kesäkaudella ohjelmistoon tulee musiikki-näytelmä Häkki. Lastenkylän tutut eläinhah-mot Pöllö, Siili, Orava, Kana, Leppäkerttu ja Kettu ovat tottuneet rauhalliseen elämään omassa kylässään. Mutta mitä tapahtuu, kun keväällä Pääskynen tuo muuttomatkalta mukanaan pari afrikkalaista eläintä, jotka ovat tottuneet aivan toisenlaiseen elämään?

Kesällä 2015 vietetään myös uuden kauniin Pyhän Lapsen kirkon avajaisia.

Raamattukylä

Vivamon Raamattukylä valmistautuu suurpon-nistukseen. Mooseksesta kertova musikaali Palava pensas kuljettaa meidät Egyptiin, jossa uusi faarao ja hänen aikalaisensa eivät enää Joosefista mitään tienneet. Israelin kansa eli ahdingon alla.

Jumala ilmestyi Moosekselle pala-vassa pensaassa ja antoi hänelle teh-tävän johdattaa kansa kohti Luvat-tua maata. Kesällä 2015 ohjelmis-tossa jatkavat myös Marian miekka ja Kalastajat.

Anna-Mari Kaskinen

Kuvat: Pekka Kaskinen

Page 9: Vivamon viesti talvi 2014

9

Haluan kertoa teille Vivamon Raamattu-kylän nuorten ryhmästä ja siitä suuresta rakkaudentäyteisestä ystävyydestä, joka meitä yhdistää. Itse pääsin tähän ryhmään vuonna 2011 tullessani näyttelemään Viva-moon. Nyt taidan olla meistä vanhin.

Vuosi vuodelta meidän ryhmämme kas-vaa ja tiivistyy. Miten niin monesta täysin erilaisesta osasta voi tulla yksi iso koko-naisuus? Tämä nousi ensimmäisenä mie-leeni pohtiessani kysymystä mikä meitä oikein yhdistää? Asumme eri paikkakun-nilla ja olemme eri ikäisiä. Toiset käyvät jo työssä, toiset ovat vasta yläkoulussa. Jokaisella on omat harrastukset ja meillä on mielipide-eroja.

Usko Jeesukseen on se, mikä meitä yh-distää. Vaikka olemme erilaisia ihmisiä, lopulta olemme hyvinkin samanlaisia. Vuosittain palaam-me Vivamon kaunii-siin maisemiin näyt-telemään Raamatun ikuisia kertomuksia ja kohtaamaan toisiamme. Viimeisen parin vuoden aikana olemme alkaneet nähdä toisiamme myös Vivamon ulkopuolella säännöllisin väliajoin.

Nyt lokakuussa päätin järjestää meil-le myös ihan oman leiriviikonlopun Vi-vamossa ja siellä meitä oli paikalla 15 nuorta. Oli aivan mahtava viikonloppu ja vaikka yöunet jäivät vähälle, saimme varmasti kaikki paljon hyviä muistoja ko-tiin vietäväksi. Leikimme, söimme hyvin, ulkoilimme, saimme opetusta ja olimme

siellä toisiamme varten. Yhdessä on vuo-sien varrella itketty suruja, oltu onnellisia toistemme puolesta ja naurettu niin, että ääni on varmasti kantautunut kilometri-en päähän. Kannamme toinen toisiam-me ja rakastamme ehdoitta. Uskaltaisin väittää, että jokainen meistä on saanut elinikäisiä ystäviä tämän porukan sisältä. Tällaisesta ystävyydestä saamme kiittää hyvää Jumalaamme.

Aina kun eroamme toisistamme, on se ainakin itselleni hyvin vaikeaa. Hetken

aikaa kaikki tuntuu jotenkin tyhjältä ja usein kyyneliäkin vie-rähtää. Kunnes sydä-messä herää jälleen

se odotuksen tunne: pian taas nähdään! Nykyteknologian ja sosiaalisen median avulla olemme yhteyksissä toisiimme päivittäin.

”Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sy-dämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toi-nen yhtä tärkeä on tämä: Rakasta lähim-mäistäsi niin kuin itseäsi. Näiden kahden käskyn varassa ovat laki ja profeetat.”

Ville Lähteenmäki

Palasista muodostuu astia

“Vuosi vuodelta meidän ryhmä kasvaa ja tiivistyy.”

Kuva: Ville Lähteenmäki

Henkilöt: Roope Mäki, Hanna Koivunen, Eliel Ingervo, Lise Ståhle, Sofia Mattila,

Lauri Mattila ja Ville Lähteenmäki

Page 10: Vivamon viesti talvi 2014

10

Lajitoverit olivat lähteneet jo elokuun lo-pussa kotiinsa, mutta kolme lampaista viih-tyi Vivamossa niin hyvin, etteivät suostu-neet lähtemään. Soitin niiden omistajalle ja hän sanoi tulevansa hakemaan lampaat klo 15, mikäli ne ovat pienessä aitauksessa valmiiksi.

Pyysin Villeltä apua. Kaksi lammasta me saimme pienen ponnistuksen jälkeen ai-taukseen näkkileivän avulla, mutta yksi ei suostunut tulemaan aitaukseen. Toinen aitauksessa olevista lampaista pisti päänsä verkkoaidasta läpi ja jäi siihen kiinni. Näkki-leivän avulla saimme lampaan pois verkko-aidasta. Sillä välin kolmas lammas oli siirty-nyt niityn alapuolelle ja sen ajojahti alkoi.

Ville sai lampaan pienen katoksen nurk-kaan ja laittoi äkkiä köyden sen kaulan ym-

Tarina lampaiden kotiinlähdöstä

pärille ja varsinainen taistelu alkoi. Ville veti lammasta kaulasta ja minä työnsin taka-puolesta. Hetken kuluttua lammas lysähti maahan ja ajattelimme, että nyt se raukka menehtyi järkytyksestä ja huonosta kohte-lusta. Juuri silloin omistaja soitti ja kerroin tilanteen: kaksi lammasta aitauksessa ja yksi ’kuollut’ laitumella.

Omistaja kertoi olevansa jo Lohjalla ja Vivamossa hetken päästä. Hän tuli hevos-kärryineen ja saimme kaikki kolme kyytiin, myös sen ’kuolleen’ lampaan, joka kuiten-kin selvisi tapahtumasta onneksi ehjin na-hoin. Koko operaatio kesti pari tuntia. Kiitos Villelle avusta.

MargaretaVierasemäntä, lammaskuiskaaja

Kuva

: Vill

e Lä

htee

nmäk

i

Page 11: Vivamon viesti talvi 2014

11

Vivamontie 2, Lohja, puh. 0207 681 760 [email protected], vivamo.fi

Tervetuloa kirpputorille!Monipuolinen valikoima vaatteita, astioita,

kodin sisustustarvikkeita...Avoinna: to 12–15, la 11–15.

Liity Vivamon Facebook-ryhmään!

Saat aina tuoretta tietoa ja muitakin kuulumisia Vivamosta ja Vivamon tapahtumista. https://fi-fi.facebook.com/krs.vivamo

Page 12: Vivamon viesti talvi 2014

Vivamon kannatusyhdistyksen jäsenhakemusHaluan liittyä yhdistyksen jäseneksi ja olla tukemassa Vivamossa tehtävää työtä.Jäsenmaksu on 25 €/vuosi.

Nimi: ______________________________________________________________

Postiosoite: _____________________________________________________

Puhelinnumero: ________________________________________________Sähköpostiosoite:

_____________________________________________________________________Jäsenhakemuksen palautus myös sähköpostitse: [email protected] – PS. Lähetämme tilisiirtolomakkeen,jolla jäsenmaksu maksetaan.

Vivamon vastaanottoVivamontie 2

08200 LOHJA

Paikka posti merkille

Mikäli vastaanottajaa ei tavoi teta, palauta osoitteella Vivamon kannatusyhdistys ryVivamontie 208200 Lohja

441 895Painotuote

Vivamon Raamattukylän jouluvaellus. Esitykset: • 7.12. klo 13, 16• 9.12. klo 10, 14, 18• 10.12. klo 10, 14, 18• 11.12. klo 14, 18• 12.12. klo 14, 18• 13.12. klo 13, 16• 14.12. klo 14, 18• 16.12. klo 10, 14, 18• 17.12. klo 14, 18• 18.12. klo 10, 14Liput 12 e, alle 3 v. ilm.Ryhmäale. Joulupuuro/joulukahvimahdollisuus.Varaathan ennakkoon!

Ihmeellinen ilo

Varaathan ennakkoon!Varaathan ennakkoon!Varaathan ennakkoon!Varaathan ennakkoon!

Vivamon Raamattukylä Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected] Vivamontie 2, 08200 Lohja, puh. 0207 681 760, [email protected]

Kuv

a:S

eppo

Pal

dani

us