1.1 sikkerhed - Øland online · titel litteraturnr. vlt 2800 betjeningsvejledning mg.27.ax.yy vlt...

of 34 /34
1 Quick Guide 1.1 Sikkerhed 1.1.1 Advarsler Højspændingsadvarsel: Frekvensomformerens spænding er farlig, når den er tilsluttet netforsyningen. For- kert montering af motor eller frekvensomformer kan forårsage beskadigelse af materiel, alvorlig personskade eller dødsfald. Det er derfor meget vigtigt at over- holde anvisningerne i denne manual samt lokale og nationale bestemmelser og sikkerhedsforskrifter. Advarsel: Det er livsfarligt at røre ved de elektriske dele - selv når udstyret ikke er forbundet med netforsyningen. Sørg også for, at andre spændingsindgange er afbrudt (sam- menkobling af DC-mellemkredse): Vær opmærksom på, at der kan være højspæn- ding på DC-mellemkredsen, selv når LED'erne er slukket. Vent mindst 4 minutter, før du berører potentielt strømførende dele af frekvensomformeren. Lækstrøm: Lækstrømmen til jord fra frekvensomformeren overstiger 3,5 mA. I overensstem- melse med IEC 61800-5-1 skal der sikres en forstærket beskyttelsesjordtilslutning ved hjælp af en min. 10 mm² Cu- eller en yderligere beskyttelsesjordledning – med samme kabeltværsnit som netforsyningsledningen – som skal termineres separat. Øg sikkerheden, og monter en RCD fejlstrømsafbryder: Dette produkt kan forårsage en jævnstrøm i den beskyttende leder. Når der anven- des en fejlstrømsafbryder (RCD) som ekstra beskyttelse, må der kun anvendes en Type B-afbryder (tidsforskudt) på produktets forsyningsside. Se også Danfoss ap- plikationsbemærkning, MN.90.GX.YY, om RCD (fejlstrømsafbryder). Beskyttelsesjording af frekvensomformeren og brug af RCD'er skal altid overholde nationale og lokale regler. Termisk motorbeskyttelse: Beskyttelse mod overbelastning af motor indgår ikke i fabriksindstillingen. Hvis funk- tionen ønskes, indstilles par. 128 Termisk motorbeskyttelse til dataværdien ETR trip eller dataværdien ETR-advarsel. På det nordamerikanske marked: ETR-funktio- nerne sørger for overbelastningsbeskyttelse af motoren, klasse 20, i overensstem- melse med NEC. Montering ved store højder: Kontakt Danfoss i forbindelse med PELV ved højder på mere end 2 km. VLT 2800 Quick Guide 1 Quick Guide MG.28.M1.01 - VLT ® er et registreret varemærke tilhørende Danfoss 1 1

Author: truongduong

Post on 27-Jan-2019

213 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1 Quick Guide

1.1 Sikkerhed1.1.1 Advarsler

Hjspndingsadvarsel:Frekvensomformerens spnding er farlig, nr den er tilsluttet netforsyningen. For-kert montering af motor eller frekvensomformer kan forrsage beskadigelse afmateriel, alvorlig personskade eller ddsfald. Det er derfor meget vigtigt at over-holde anvisningerne i denne manual samt lokale og nationale bestemmelser ogsikkerhedsforskrifter.

Advarsel:Det er livsfarligt at rre ved de elektriske dele - selv nr udstyret ikke er forbundetmed netforsyningen. Srg ogs for, at andre spndingsindgange er afbrudt (sam-menkobling af DC-mellemkredse): Vr opmrksom p, at der kan vre hjspn-ding p DC-mellemkredsen, selv nr LED'erne er slukket. Vent mindst 4 minutter,fr du berrer potentielt strmfrende dele af frekvensomformeren.

Lkstrm:Lkstrmmen til jord fra frekvensomformeren overstiger 3,5 mA. I overensstem-melse med IEC 61800-5-1 skal der sikres en forstrket beskyttelsesjordtilslutningved hjlp af en min. 10 mm Cu- eller en yderligere beskyttelsesjordledning medsamme kabeltvrsnit som netforsyningsledningen som skal termineres separat.g sikkerheden, og monter en RCDfejlstrmsafbryder:Dette produkt kan forrsage en jvnstrm i den beskyttende leder. Nr der anven-des en fejlstrmsafbryder (RCD) som ekstra beskyttelse, m der kun anvendes enType B-afbryder (tidsforskudt) p produktets forsyningsside. Se ogs Danfoss ap-plikationsbemrkning, MN.90.GX.YY, om RCD (fejlstrmsafbryder).Beskyttelsesjording af frekvensomformeren og brug af RCD'er skal altid overholdenationale og lokale regler.

Termisk motorbeskyttelse:Beskyttelse mod overbelastning af motor indgr ikke i fabriksindstillingen. Hvis funk-tionen nskes, indstilles par. 128 Termisk motorbeskyttelse til datavrdien ETRtrip eller datavrdien ETR-advarsel. P det nordamerikanske marked: ETR-funktio-nerne srger for overbelastningsbeskyttelse af motoren, klasse 20, i overensstem-melse med NEC.

Montering ved store hjder:Kontakt Danfoss i forbindelse med PELV ved hjder p mere end 2 km.

VLT 2800 Quick Guide 1 Quick Guide

MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 1

1

1.1.2 Sikkerhedsinstruktioner

Netforsyningen til frekvensomformeren skal vre koblet fra i forbindelse med reparati-onsarbejde. Kontrollr, at netforsyningen er frakoblet, og at den foreskrevne tid er getinden motor- og netstikkene fjernes.

Srg for, at frekvensomformeren er jordet korrekt.

Beskyt brugere mod forsyningsspndingen.

Beskyt motoren mod overspnding i overensstemmelse med nationale og lokale be-stemmelser.

Lkstrm til jord overstiger 3,5 mA. For flere oplysninger om ELCB-typer se Applikati-onsbemrkning, MN.90.GX.YY.

Tasten [STOP/RESET] p frekvensomformerens betjeningspanel kobler ikke apparatetfra netforsyningen og m derfor ikke benyttes som sikkerhedsafbryder.

Vr opmrksom p, at frekvensomformeren har flere spndingsindgange end L1, L2og L3, nr DC-busklemmerne anvendes. Kontroller, at alle spndingsindgange er fra-koblet, og at den foreskrevne tid er get, inden reparationsarbejde pbegyndes.

1.1.3 Advarsel imod utilsigtet start

1. Motoren kan bringes til stop med digitale kommandoer, buskommandoer, referencer elleret lokalt stop, mens frekvensomformeren er tilsluttet netforsyning. Hvis hensynet til per-sonsikkerheden krver, at der ikke forekommer utilsigtet start, er disse stopfunktionerikke tilstrkkelige.

2. Mens parametrene ndres, kan det ske, at motoren starter. Aktiver derfor altid stopta-sten [STOP/RESET], hvorefter data kan ndres.

3. En standset motor kan starte, hvis der opstr fejl i frekvensomformerens elektronik, ellerhvis en midlertidig overspnding eller en fejl i netforsyningen eller i motortilslutningenophrer.

1.1.4 Anvendes p isoleret netforsyning

Oplysninger om anvendelse p isoleret netforsyning finder du i afsnittet RFI-afbryder i betje-ningsvejledningen.

Det er vigtigt at flge anbefalingerne vedrrende montering p IT-netkilde, da der skal srges fortilstrkkelig beskyttelse af den samlede montering. Hvis man ikke srger for at anvende de re-levante overvgningsapparater til IT-netkilden, kan det fre til beskadigelser.

1 Quick Guide VLT 2800 Quick Guide

2 MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

1

1.2 IntroduktionVed hjlp af denne Kvikguide kan du udfreen hurtig og EMC-korrekt montering af fre-kvensomformeren i fem trin.

Ls sikkerhedsafsnittet, fr en-heden monteres.

NB!I Betjeningsvejledningen, MG.27.AX.YY, findes der andre ek-sempler p monteringer og de-taljerede beskrivelser af funkti-oner.Design Guide, MG.27.EX.YY, in-deholder mere omfattende op-lysninger.

1.2.1 Forkortelser

ELCB Lk til jord brydekontaktorerNO Normalt benNC Normalt lukketPD2 Dobbeltfase (for 2822, 2840, som kun krer 3-faset som standard D2), 220 - 240

VRCD (fejl-strmsaf-bryder)

Fejlstrmsafbryder

1.2.2 Tilgngelig litteratur

NB!Denne Quick Guide indeholder kun de mest grundlggende oplysninger om mon-tering og drift af frekvensomformeren.Se VLT 2800 Design Guide, MG.27.EX.YY for at f flere oplysninger.

VLT 2800 Quick Guide 1 Quick Guide

MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 3

1

Titel Litteraturnr.VLT 2800 Betjeningsvejledning MG.27.AX.YYVLT 2800 Design Guide MG.27.EX.YYVLT 2800 Datablad MD.27.AX.YYMonteringsvejledning til VLT 2800 MI.28.AX.YYVLT 2800 Filterinstruktion MI.28.BX.YYPrcist stop MI.28.CX.YYCold Plate MI.28.DX.YYVLT 2800 NEMA 1-klemmeafdkning MI.28.EX.YYVLT 2800 DeviceNet-kabel MI.28.FX.YYVLT 2800 Blue Star-kondensatoraggregat MI.28.GX.YYVLT 2880 - 2882 Vejledning til reservedele MI.28.HX.YYWobble-funktion MI.28.JX.YYVLT 2800 LCP Fjerneftermontagest MI.56.AX.YYBrugervejledning til LOP MI.90.EX.YYBremsemodstand MI.90.FX.YYProfibus DP-manual MG.90.AX.YYVLT 2800 DeviceNet-manual MG.90.BX.YYMetasys N2-manual MG.90.CX.YYProfibus-manual MG.90.EX.YYManual til udgangsfilter MG.90.NX.YYBremsemodstandsmanual MG.90.OX.YYMCT-10-manual MG.10.RX.YYModbus RTU MG.10.SX.YYBeskyttelse mod elektriske farer MN.90.GX.YY

X = Revisionsnummer, YY = Sprogkode

Find applikationsbemrkninger p http://www.danfoss.com/BusinessAreas/DrivesSolutions/Do-cumentations/Technical+Documentation.htm

1.2.3 Godkendelser

1.2.4 Bortskaffelsesvejledning

Udstyr, der indeholder elektriske komponenter m ikke smides udsammen med almindeligt affald.Det skal samles separat som elektrisk og elektronisk affald i overens-stemmelse med lokale regler og gldende lovgivning.

1.3 Mekanisk installationAlle VLT 2800-apparater kan monteres side om side p en vg i alle positioner, idet apparaterneikke krver kling p siden. P grund af kravet om kling skal der vre mindst 10 cm luft overog under frekvensomformeren.

Alle apparater med kapslingsgrad IP 20 skal indbygges i skabe og paneler. IP 20 er ikke egnet tilfjernmontage. I nogle lande, f.eks. USA, m apparater i kapslingsgrad NEMA 1 frembygges.

1 Quick Guide VLT 2800 Quick Guide

4 MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

1

NB!Med IP 21-lsningen krver alle apparater mindst 100 mm luft p hver side. Dettebetyder, at montering side om side IKKE er tilladt.

Strrelse mm A a B b C D E a b F cS2VLT 2803 - 2815 200 191 75 60 168 7 5 4,5 8 4 4,5D2VLT 2803 - 2815 200 191 75 60 168 7 5 4,5 8 4 4,5VLT 2822* 267,5 257 90 70 168 8 6 5,5 11 4,5 5,5VLT 2840* 267,5 257 140 120 168 8 6 5,5 11 4,5 5,5PD2VLT 2822 267,5 257 140 120 168 8 6 5,5 11 4,5 5,5VLT 2840 505 490 200 120 244 7,75 7,25 6,5 13 8 6,5T2VLT 2822 267,5 257 90 70 168 8 6 5,5 11 4,5 5,5VLT 2840 267,5 257 140 120 168 8 6 5,5 11 4,5 5,5T4VLT 2805 - 2815 200 191 75 60 168 7 5 4,5 8 4 4,5VLT 2822 - 2840 267,5 257 90 70 168 8 6 5,5 11 4,5 5,5VLT 2855 - 2875 267,5 257 140 120 168 8 6 5,5 11 4,5 5,5VLT 2880 - 2882 505 490 200 120 244 7,75 7,25 6,5 13 8 6,5

Tabel 1.1: * Kun 3-faset

Bor huller i overensstemmelse med de ml, der angives i ovenstende tabel. Bemrk venligstspndingsforskellene mellem apparaterne.Efterspnd alle fire skruer.Monter frakoblingspladen til effektkablerne og jordskruen (klemme 95).

VLT 2800 Quick Guide 1 Quick Guide

MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 5

1

1.3.1 Motorspoler (195N3110) og RFI 1B-filter (195N3103)

Illustration 1.1: Motorspoler

1.3.2 Klemmeafdkning

Nedenstende tegning viser mlene for NEMA 1 klemmeafdkning til VLT 2803-2875.Mlet "a" afhnger af apparattypen.

1 Quick Guide VLT 2800 Quick Guide

6 MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

1

1.3.3 IP 21-lsning

Type Kodenummer A B CVLT 2803-2815 200-240 V,VLT 2805-2815 380-480 V

195N2118 47 80 170

VLT 2822 200-240 V,VLT 2822-2840 380-480 V

195N2119 47 95 170

VLT 2840 200-240 V,VLT 2822 PD2, TR1 2855-2875380-480 V

195N2120 47 145 170

TR1 2880-2882 380-480 V,VLT 2840 PD2

195N2126 47 205 245

Tabel 1.2: Ml

VLT 2800 Quick Guide 1 Quick Guide

MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 7

1

1.3.4 EMC-filter til lange motorkabler

Filter Ml

192HA719

A B C a D E F G20 204 20 5,5 8 234 27,5 244

H I b J K L M N75 45 6 190 60 16 24 12

192H4720 A B C a D E F G20 273 20 5,5 8 303 25 313H I b J K L M N90 50 6 257 70 16 24 12

192H4893 A B C a D E F G20 273 20 5,5 8 303 25 313H I b J K L M N

140 50 6 257 120 16 24 12

1.4 Elektrisk installation1.4.1 Almindelig elektrisk installation

NB!Al kabelfring skal overholde nationale og lokale bestemmelser for kabeltvrsnit ogomgivelsestemperaturer. Der krves kobberledere - (60-75 C) anbefales.

Oplysninger om klemmernes tilspn-dingsmomenter.

VLT Klemmer Moment (Nm) Moment, styrekabler (Nm)

2803 - 2875 Bremse til neteffekt 0,5 - 0,6

0,22 - 0,25Jord 2 - 32880 - 2882,2840 PD2

Bremse til neteffekt 1,2 - 1,5Jord 2 - 3

Tabel 1.3: Tilspnding af klemmer.

1 Quick Guide VLT 2800 Quick Guide

8 MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

1

1.4.2 Effektkabler

NB!Bemrk, at effektklemmerne kan fjernes.

Slut netforsyningen til netklemmerne p frekvensomformeren, dvs. L1, L2 og L3 og jordtilslutnin-gen til klemme 95.

VLT 2803 - VLT 2815 VLT 2822 - VLT 2840

VLT 2880 - VLT2882

Monter et skrmet kabel fra motoren til motorklemmerne p frekvensomformeren, dvs. U, V, W.Afskrmningen afsluttes med en skrmkonnektor.

VLT 2800 Quick Guide 1 Quick Guide

MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 9

1

1.4.3 Nettilslutning

NB!Bemrk, at nulledningen ved 1 x 220-240 Volt skal tilsluttes klemme N (L2), og fa-seledningen skal tilsluttes klemme L1(L1).

Nr. N(L2) L1(L1) (L3) Netspnding 1 x 220-240 V N L1

Nr. 95 Jordtilslutning

Nr. N(L2) L1(L1) (L3) Netspnding 3 x 220-240 V L2 L1 L3

Nr. 95 Jordtilslutning

Nr. 91 92 93 Netspnding 3 x 380-480 V L1 L2 L3

Nr. 95 Jordtilslutning

NB!Kontrollr, at netspndingen passer til frekvensomformerens netspnding, som sesp typeskiltet.

400 V-apparater med RFI-filter m ikke tilsluttes netforsyninger, hvor spndingenmellem fase og jord overstiger 300 Volt. Bemrk, at ved IT-net og delta-jordet netkan netspndingen overstige 300 Volt mellem fase og jord. Apparater med type-kode R5 (IT-net) kan tilsluttes netforsyninger med op til 400 V mellem fase og jord.

Se Tekniske data for at f oplysninger om korrekt dimensionering af kabeltvrsnit. Se desudenafsnittet Galvanisk isolation i Betjeningsvejledning for at f flere oplysninger.

1.4.4 Motortilslutning

Motoren skal tilsluttes klemme 96, 97, 98. Jord tilsluttes klemme 99.Se Tekniske data for at f oplysninger om korrekt dimensionering af kabeltvrsnit.

Alle typer trefasede asynkrone standardmotorer kan tilsluttes frekvensomformeren. Som regel ermindre motorer stjernekoblede (230/400 V, / Y).

NB!Ved motorer uden faseadskillelsespapir br et LC-filter monteres p frekvensomfor-merens udgang.

1 Quick Guide VLT 2800 Quick Guide

10 MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

1

Fabriksindstillet til at vre hjredrejende.Omdrejningsretningen kan ndres ved at bytte om p to faser p motorklemmerne.

1.4.5 Parallelkobling af motorer

Frekvensomformeren kan styre flere parallelt forbundne motorer.Se Betjeningsvejledningen for at f flere oplysninger.

NB!Vr opmrksom p den totale kabellngde, som er oplistet i afsnittet EMC-emis-sion.

NB!Parameter 107 Autooptimering, AMT kan ikke benyttes ved parallelkobling af mo-torer. Parameter 101 Momentkarak. skal indstilles til Spec. motorkarakt. [8] vedparallelkobling af motorer.

1.4.6 Motorkabler

Se afsnittet Generelle specifikationer for at f oplysninger om korrekt dimensionering af motor-kablernes tvrsnit og lngde. Se afsnittet EMC-emissioner for at f oplysninger om forholdetmellem lngde og EMC-emission.Flg altid nationale og lokale bestemmelser for kabeltvrsnit.

NB!Anvendes uskrmet kabel, overholdes visse EMC-krav ikke, se EMC-test-resultateri Design Guiden.

VLT 2800 Quick Guide 1 Quick Guide

MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 11

1

For at overholde EMC-specifikationerne til emission skal motorkablet vre skrmet, medmindreandet er angivet for det pgldende RFI-filter. For at reducere stjniveau og lkstrmme til etminimum er det vigtigt at motorkablet er s kort som muligt. Motorkablets skrm skal forbindestil frekvensomformerens metalkabinet og til motorens metalkabinet. Skrmforbindelserne fore-tages med s stor en overflade (kabelbjle) som muligt. Dette er muliggjort ved forskelligemonteringsanordninger i de forskellige frekvensomformere. Montering med sammensnoedeskrmender (Pigtails) skal undgs, da det delgger skrmvirkningen ved hjere frekvenser. Erdet ndvendigt at bryde skrmen for montering af motorisolator eller motorreler, skal skrmenviderefres med s lav en HF-impedans som muligt.

1.4.7 Termisk motorbeskyttelse

Det elektroniske termorel i UL-godkendte frekvensomformere er UL-godkendt til enkeltmotor-beskyttelse, nr parameter 128 Termisk motorbeskyttelse er sat til ETR Trip og parameter 105Motorstrm, IM, N er programmeret til motorens nominelle strm (aflses p motorens typeskilt).

1.4.8 Styrekabler

Fjern frontpanelet under betjeningspanelet. Placer en jumper mellem klemme 12 og 27.

Styrekabler skal vre skrmede. Skrmen skal forbindes ved hjlp af en bjle til frekvensom-formerens chassis. Normalt skal skrmen ogs forbindes til det styrende apparats chassis (flgdet pgldende apparats monteringsanvisning). I forbindelse med meget lange styreledningerog analoge signaler kan der i sjldne tilflde, afhngigt af monteringen, opst 50/60 Hz jords-ljfer p grund af stjoverkobling fra netforsyningskabler. I den forbindelse kan det vre nd-vendigt at bryde skrmen eller eventuelt indstte en kondensator p 100 nF imellem skrm ogchassis.

Se afsnittet Jording af skrmede styrekabler i VLT 2800 Design Guide for at lse mere om korrektterminering af styrekablerne.

1 Quick Guide VLT 2800 Quick Guide

12 MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

1

Nr. Funktion01-03 Reludgang 01-03 kan anvendes til at angive status og alarmer/advarsler.12 24 V DC-spndingsforsyning.18-33 Digitale indgange.20, 55 Flles stel for indgangs- og udgangsklemmer.42 Analoge udgange til indikering af frekvens, reference, strm og moment.461 Digital udgang til visning af status, advarsler eller alarmer samt frekvensudgang.50 +10 V DC-forsyningsspnding til potentiometer eller termistor.53 Analog spndingsindgang 0 - 10 V DC.60 Analog strmindgang 0/4 - 20 mA.671 + 5 V DC-forsyningsspnding til profibus.68, 691 RS 485, Seriel kommunikation.701 Stel for klemme 67, 68 og 69. Denne klemme skal som regel ikke anvendes.

1. Klemmerne kan ikke benyttes til DeviceNet/CANopen. Se DeviceNet-manualen MG.90.BX.YY forat f yderligere oplysninger.

Se parameter 323 Reludgang for at f oplysninger om programmering af reludgangen.

Nr. 01 - 02 1 - 2 slutte (NO) 01 - 03 1 - 3 bryde (NC)

NB!Bemrk, at kabelkappen til relet skal dkke den frste rkke af styrekortklem-mer, ellers overholdes den galvaniske adskillelse (PELV) ikke. Maks. ledningsdiame-ter: 4 mm.

1.4.9 Jording

Flgende skal overholdes ved montering:

Sikkerhedsjording: Frekvensomformeren har hj lkstrm og skal jordes forskriftsms-sigt af sikkerhedshensyn. Flg alle lokale sikkerhedsforskrifter.

Hjfrekvensjording: Hold jordledningsforbindelserne s korte som muligt.

Forbind alle jordsystemer for at sikre mindst mulig lederimpedans. Den mindst mulige lederim-pedans opns ved at holde lederen s kort som mulig og ved at at jorde med strst muligtoverfladeareal. Hvis der monteres flere frekvensomformere i et skab, br skabsbagpladen, somskal vre af metal, anvendes som flles jordreferenceplade. Frekvensomformerne skal monteresp skabsbagpladen med s lav impedans som mulig.

Lav impedans sikres ved at montere frekvensomformeren p bagpladen vha. frekvensomforme-rens fastgringsbolte. Der m ikke vre nogen form for maling p bagpladen.

1.4.10 EMC-emission

De flgende systemresultater er opnet p et system bestende af en VLT Serie 2800 med skr-met styrekabel, styreboks med potentiometer, skrmet motorkabel og skrmet bremsekabelsamt et LCP2 med kabel.

VLT 2800 Quick Guide 1 Quick Guide

MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 13

1

VLT 2803-2875 Emission Industrimilj Bolig, erhverv og let industri EN 55011 klasse 1A EN 55011 klasse 1BOpstning Ledningsbret

150 kHz - 30 MHzUdstrlet

30 MHz - 1 GHzLedningsbret

150 kHz - 30 MHzUdstrlet

30 MHz - 1 GHz 3 x 480 V-version med1A RFI-filter

Ja25 m skrmet

Ja25 m skrmet

Nej Nej

3 x 480 V-version med1A RFI-filter (R5: TilIT-net)

Ja5 m skrmet

Ja5 m skrmet

Nej Nej

1 x 200 V-version med1A RFI-filter 1.

Ja40 m skrmet

Ja40 m skrmet

Ja15 m skrmet

Nej

3 x 200 V-version med1A RFI-filter (R4: Tilbrug med RCD)

Ja20 m skrmet

Ja20 m skrmet

Ja7 m skrmet

Nej

3 x 480 V-version med1A+1B RFI-filter

Ja50 m skrmet

Ja50 m skrmet

Ja25 m skrmet

Nej

1 x 200 V-version med1A+1B RFI-filter 1.

Ja100 m skrmet

Ja100 m skrmet

Ja40 m skrmet

Nej

VLT 2880-2882 Emission Industrimilj Bolig, erhverv og let industri EN 55011 klasse 1A EN 55011 klasse 1BOpstning Ledningsbret

150 kHz - 30 MHzUdstrlet

30 MHz - 1 GHzLedningsbret

150 kHz - 30 MHzUdstrlet

30 MHz - 1 GHz 3 x 480 V-version med1B RFI-filter

Ja50 m

Ja50 m

Ja50 m

Nej

1. For VLT 2822-2840 3 x 200-240 V glder de samme vrdier som for 480 V-versionenmed 1A RFI-filter.

EN 55011: EmissionGrnsevrdier og mlemetoder for radiostjkarakteristikker for industrielt, videnska-beligt og medicinsk (ISM) hjfrekvensudstyr.

Klasse 1A:Udstyr anvendt i et industrimilj.Klasse 1B:Udstyr anvendt i omrde med offentlig netforsyning (bolig, erhverv og let industri).

1.4.11 Ekstra beskyttelse

RCD-reler/ELCB'er, nulling eller jording kan anvendes som ekstra beskyttelse, forudsat at delokale sikkerhedsforskrifter overholdes.

En trefaset VLT-frekvensomformer krver en RCD (fejlstrmsafbryder) af B-typen. Hvis der mon-teres et RFI-filter i frekvensomformeren, og enten kontakten p RCD (fejlstrmsafbryderen) elleren manuelt betjent kontakt anvendes til at slutte frekvensomformeren til netspndingen, krvesen tidsforsinkelse p minimum 40 ms (RCD (fejlstrmsafbrydere) B-type).

Hvis der ikke er monteret et RFI-filter p en CI-kontaktor, der anvendes til tilslutning til netspn-ding, krves der ingen tidsforsinkelse.

En enkeltfaset VLT-frekvensomformer krver en RCD (fejlstrmsafbryder) af A-typen. Der er ikkenoget srligt behov for en tidsforsinkelse, uanset om der er monteret RFI-filtre eller ej.

Se applikationsbemrkning MN.90.GX.YY for at f flere oplysninger om ELCB'er.

1 Quick Guide VLT 2800 Quick Guide

14 MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

1

1.4.12 EMC-korrekt elektrisk installation

Generelle ting som skal overholdes, for at sikre en korrekt EMC-rigtig elektrisk installation.

- Benyt kun skrmede motorkabler og skrmede styrekabler.

- Skrmen skal forbindes til jord i begge ender.

- Montering med sammensnoede skrmender (Pigtails) skal undgs, da det delggerskrmvirkningen ved hjere frekvenser. Benyt i stedet kabelbjler.

- Det er vigtigt at sikre god elektrisk kontakt fra monteringspladen gennem monterings-skruerne til frekvensomformerens metalkabinet.

- Brug lseskiver og galvanisk ledende installationsplader.

- Undg brugen af uskrmede motorkabler i installationsskabe.

Nedenstende tegning viser en EMC-rigtig elektrisk installation, hvor frekvensomformeren ermonteret i et installationsskab og forbundet til en PLC.

VLT 2800 Quick Guide 1 Quick Guide

MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 15

1

1.4.13 Sikringer

Overbelastningssikring af grenledninger:Installationen skal beskyttes elektrisk, og brandfare skal undgs ved at sikre, at alle grenledningeri installationen, kontakter, maskiner osv. er beskyttet mod kortslutning og overstrm i overens-stemmelse med nationale/internationale bestemmelser.

Kortslutnings-beskyttelse:Danfoss anbefaler, at de sikringer, der er angivet i flgende tabel, bruges til beskyttelse af ser-vicemedarbejdere eller andet udstyr i tilflde af en intern fejl eller kortslutning i DC-kredsen.Frekvensomformeren yder fuldstndig kortslutningsbeskyttelse i tilflde af kortslutning p mo-tor- eller bremseudgangen.

Overstrmsbeskyttelse:Der skal etableres overstrmsbeskyttelse for at undg overophedning i installationens kabler.Overstrmsbeskyttelsen skal altid udfres i overensstemmelse med nationale regulativer. Sikrin-ger til beskyttelse af kredslb, der kan levere maksimum 100.000 Arms (symmetrisk), 480 V maks.

Afvigelse fra UL :Hvis UL/cUL ikke skal overholdes, anbefaler Danfoss, at sikringerne i nedenstende tabel anven-des, hvilket vil sikre overholdelse af EN50178/IEC61800-5-1:Tilsidesttelse af denne anbefaling om sikringerne kan medfre beskadigelse af frekvensomfor-meren, hvis der opstr funktionsfejl.

Alternative sikringer 380-500 V drivesVLT2800

Bus-smannE52273

Bus-smannE4273

Bus-smannE4273

Bus-smannE4273

Bus-smannE4273

Bus-smannE4273

SIBAE180276

LittleFuseE81895

Ferraz-Shaw-mutE163267/E2137

Ferraz-Shaw-mutE163267/E2137

RK1/JDDZ

J/JDDZ T/JDDZ CC/JDDZ CC/JDDZ CC/JDDZ RK1/JDDZ

RK1/JDDZ

CC/JDDZ RK1/JDDZ

2805-2820

KTS-R20 JKS-20 JJS-20 FNQ-R-20

KTK-R-20 LP-CC-20 5017906-020

KLS-R20 ATM-R25 A6K-20R

2855-2875

KTS-R25 JKS-25 JJS-25 5017906-025

KLS-R25 ATM-R20 A6K-25R

2880-2882

KTS-R50 JKS-50 JJS-50 5014006-050

KLS-R50 - A6K-50R

Alternative sikringer 200-240 V-frekvensomformere2803-2822

KTN-R20 JKS-20 JJN-20 5017906-020

KLS-R20 ATM-R25 A6K-20R

2840 KTN-R25 JKS-25 JJN-25 5017906-025

KLS-R25 ATM-R20 A6K-25R

Tabel 1.4: For-sikringer til UL-applikationer /cUL

1.4.14 RFI-afbryder

Netforsyning isoleret fra jord:Hvis frekvensomformeren forsynes fra en isoleret netkilde (IT-net) eller en TT/TN-S netspndingmed jordet ben, anbefales det at sl RFI-afbryderen fra (OFF). Du finder flere oplysninger i IEC364-3. Hvis der krves optimale EMC-resultater, hvis der er tilsluttet parallelle motorer, eller hvismotorkabellngden er p over 25 meter, anbefales det at stte afbryderen til ON-positionen.I OFF-position afbrydes de interne RFI-kapaciteter (filterkondensatorer) mellem chassiset og mel-lemkredsen for at undg skader p mellemkredsen og for at reducere kapacitetsstrmmen p jord(i henhold til IEC 61800-3).Se ogs applikationsbemrkningen VLT p IT-net, MN.90.CX.02. Det er vigtigt at bruge isolati-onsovervgning, der kan bruges sammen med effektelektronik (IEC 61557-8).

1 Quick Guide VLT 2800 Quick Guide

16 MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

1

NB!RFI-afbryderen m ikke betjenes, nr netspndingen er tilsluttet apparatet. Kon-troller, at netspndingen er afbrudt, inden RFI-afbryderen betjenes.RFI-afbryderen afbryder kondensatorerne galvanisk fra jord.

Afbryderen Mk9, som er placeret ved siden af klemme 96, skal fjernes for at afbryde RFI-filteret.RFI-afbryderen er kun tilgngelig p VLT 2880-2882.

1.5 Programmering1.5.1 Betjeningsenhed

Forsiden af frekvensomformeren er udstyretmed et betjeningspanel, som er opdelt i firedele.

1. Sekscifret LED-display.

2. Taster til ndring af parametre ogskift af displayfunktion.

3. Indikatorlamper.

4. Taster til lokalbetjening.

LED-visningAdvarsel gulAlarm rd

Triplst gul og rd

Al visning af data sker via et sekscifret LED-display, som under normal drift kontinuerligt vil kunnevise en driftsvrdi. Som supplement til displayet findes tre indikatorlamper for hhv. indikering afnettilslutning (ON), advarsel (WARNING) og alarm (ALARM). De fleste af frekvensomformerensparameteropstninger kan ndres umiddelbart via betjeningspanelet, med mindre denne funk-tion er programmeret til Lst [1] via parameter 018 Datals.

1.5.2 Betjeningstaster

[QUICK MENU] giver adgang til de parametre, der anvendes til Quick menu.Tasten [QUICK MENU] benyttes ogs, hvis en ndring af en parametervrdi ikke skal udfres.Se ogs [QUICK MENU] + [+].

[CHANGE DATA] benyttes ved ndring af en indstilling.Hvis displayet viser tre prikker til hjre, betyder det, at parametervrdien har flere end tre cifre.Vrdien kan vises ved at aktivere [CHANGE DATA]Tasten [CHANGE DATA] benyttes ogs til at bekrfte en ndring af parameterindstillinger.

[+] / [-] benyttes ved valg af parameter og til ndring af parametervrdi.Tasterne benyttes desuden i Display mode til at vlge visning af en driftsvrdi.

Tasterne [QUICK MENU] + [+] skal trykkes ned samtidigt for at give adgang til samtlige pa-rametre. Se Menutilstand.

VLT 2800 Quick Guide 1 Quick Guide

MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 17

1

[STOP/RESET] benyttes til stop af den tilsluttede motor eller til reset af frekvensomformerenefter et trip.Kan vlges som Aktiv [1] eller Ikke aktiv [0] via parameter 014 Lokal stop/reset. I Display modevil displayet blinke, hvis stopfunktionen aktiveres.

NB!Hvis tasten [STOP/RESET] er indstillet til Ikke aktiv [0] i parameter 014 Lokal stop/reset, og der ikke er en stopkommando tilgngelig via de digitale indgange ellerden serielle kommunikation, kan motoren kun standses ved at afbryde netspn-dingen til frekvensomformeren.

[START] benyttes til start af frekvensomformeren. Den er altid aktiv, men [START]-tasten kanikke overstyre en stop-kommando.

1.5.3 Manuel initialisering

Afbryd netspndingen. Hold [QUICK MENU] + [+] + [CHANGE DATA]-tasterne nede, samtidigtmed at netspndingen kobles til igen. Slip tasterne, og frekvensomformeren er programmeret tilfabriksindstillingen.

1.5.4 Displayudlsningstilstande

Ved normal drift kan der kontinuerligt vises t driftsdataelement efter operatrens eget valg. Vedhjlp af [+/-]-tasterne kan der vlges flgende indstillinger i Displaytilstand:

Udgangsfrekvens [Hz]

Udgangsstrm [A]

Udgangsspnding [V]

Mellemkredsspnding [V]

Udgangseffekt [kW]

Skaleret udgangsfrekvens fud x p008

1.5.5 Menutilstand

Hvis der skal skiftes til Menutilstand, skal [QUICK MENU] + [+] aktiveres samtidig.I Menutilstand kan de fleste af frekvensomformerens parametre ndres. Bladr gennem parame-trene med [+/-]-tasterne. Mens der bladres i Menutilstand, vil parameternummeret blinke.

1.5.6 Kvikmenu

Med [QUICK MENU]-tasten er det muligt at f adgang til frekvensomformerens 12 vigtigste pa-rametre. Efter programmeringen vil frekvensomformeren i de fleste tilflde vre klar til drift. Nr[QUICK MENU]-tasten aktiveres i Displaytilstand, startes kvikmenuen. Bladr gennem kvikmenuenved hjlp af [+/-]-tasterne, og foretag ndringer af datavrdierne ved frst at trykke p [CHAN-GE DATA] og derefter ndre parametervrdien med [+/-]-tasterne.Kvikmenuens parametre vises i afsnittet Parameterlister:

1 Quick Guide VLT 2800 Quick Guide

18 MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

1

1.5.7 Hand Auto

I forbindelse med normal drift er frekvensomformeren i Auto-funktion, hvor referencesignalet gi-ves eksternt, analogt eller digitalt, via styreklemmerne. I Hand-tilstanden er det derimod muligtat angive referencesignalet lokalt via betjeningspanelet.

P styreklemmerne forbliver flgende styresignaler aktive, nr der vlges Hand-tilstanden:

Hand Start (LCP2) Kvikstop inverteret TermistorOff Stop (LCP2) Stop inverteret Prcis stop, inverteretAuto Start (LCP2) Reversering Prcis Stop/StartNulstil DC-bremsning inverteret JogFrilbsstop inverteret Setup vlg LSB Stopkomm. via seriel komm.Reset og frilbsstop inverteret Setup vlg MSB

Omskiftning mellem Auto- og Hand-tilstand:Ved aktivering af [Change Data]-knappen i [Display Mode], vil displayet vise frekvensomformerenstilstand.Scroll op/ned for at skifte til Hand-tilstand, referencen kan ndres med [+]/[-].

NB!Bemrk, at parameter 020 kan blokere for funktionsvalg.

En parameterndring gemmes automatisk efter en netfejl.Hvis displayet viser tre prikker til hjre, betyder det, at parametervrdien har flere end tre cifre.Vrdien kan vises ved at aktivere [CHANGE DATA].

Tryk p [Quick Menu]-tasten:

Indstil motorparametrene, der findes pmotorens typeskilt

Motoreffekt [kW] Parameter 102Motorspnding [V] Parameter 103Motorfrekvens [Hz] Parameter 104Motorstrm [A] Parameter 105Nominel motorhastighed Parameter 106

Aktiver AMT

Autooptimering Parameter 107

1. Vlg datavrdi [2] i parameter 107 Autooptimering. "107" blinker, mens "2" ikke blinker.

2. AMT aktiveres ved at trykke p start. "107" blinker nu, og der vil vre streger, sombevger sig fra venstre til hjre i datafeltet.

3. Nr "107" igen vises med datavrdien [0], er AMT gennemfrt. Tryk p [STOP/RESET]for at gemme motordataene.

4. Derefter vil "107" fortstte med at blinke med datavrdien [0]. Det er nu muligt atfortstte.

VLT 2800 Quick Guide 1 Quick Guide

MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 19

1

NB!VLT 2880-2882 er ikke udstyret med AMT-funktionen.

Indstil referenceinterval

Min. reference, RefMIN Parameter 204Max. reference, RefMAX Parameter 205

Indstil rampetid

Rampe op-tid [s] Parameter 207Rampe ned-tid [s] Parameter 208

I parameter 002 Lokal-/fjernbetjening kan frekvensomformeren indstilles til Fjernbetjening [0],dvs. via styreklemmerne, eller til Lokal [1], dvs. via styreenheden.

Indstil styringen til Lokal [1].

Lokal/fjernbetjening = Lokal [1] par. 002

Indstil motorhastigheden ved at justereden Lokale reference

Lokal reference, Par. 003

1.6 MotorstartTryk p [START] for at starte motoren. Indstil motorhastigheden ved at justere par. 003 Lokalreference.

Kontroller, at motorakslens omlbsretning er med uret. Hvis ikke, skal motorens to faser p mo-torkablet skiftes.Tryk p [STOP/RESET] for stoppe motoren.Tryk p [QUICK MENU] for at vende tilbage til displaytilstand.[QUICK MENU] + [+]-tasterne skal trykkes ned samtidig for at give adgang til samtlige parametre.

1 Quick Guide VLT 2800 Quick Guide

20 MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

1

1.7 TilslutningseksemplerDer kan findes flere eksempler i Betjeningsvejledning (MG.27.Ax.yy).

1.7.1 Start/stop

Start/stop med klemme 18 og frilbsstop medklemme 27.

Par. 302 Digital indgang = Start [7]

Par. 304 Digital indgang = Frilbs-stop inverteret [2]

Ved Prcis start/stop indstilles flgende:

Par. 302 Digital indgang = Prcisstart/stop [27]

Par. 304 Digital indgang = Frilbs-stop inverteret [2]

1.8 ParameterlisteAlle parametre oplistes i det flgende. Se Betjeningsvejledning (MG.27.AX.YY) eller Design Guide(MG.27.EX.YY) for at f flere oplysninger om konverteringsindeks, datatype og flere beskrivelser.

Se den relevante litteratur (se afsnit Tilgngelig litteratur) for at f flere oplysninger om eksternkommunikation.

NB!Skift parametrene med MCT-10 og USB til RS485-omformeren.

VLT 2800 Quick Guide 1 Quick Guide

MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 21

1

Par

amet

erov

ersi

gt0-

XX

Dri

ft o

g di

spla

y0-

01 S

prog

*[0]

Eng

lish

[1]

Deu

tsch

[2]

Fran

cais

[3]

Dan

sk[4

] Es

pao

l[5

] It

alia

no 0

02 L

okal

-/Fj

ern

betj

ent

*[0]

Fje

rnbe

tjent

[1]

Loka

lbet

jent

003

Loka

l ref

eren

ceH

vis

par.

013

= [

1] e

ller

[2]:

0 -

fM

AKS,

*50

Hz

Hvi

s pa

r. 0

13 =

[3]

elle

r [4

]: R

efM

IN -

Ref

MAK

S, *

0,0

004

Akt

ivt

setu

p[0

] Fa

brik

sset

up*[

1] S

etup

1[2

] Se

tup

2[3

] Se

tup

3[4

] Se

tup

4[5

] M

ulti

setu

p00

5 P

rogr

amm

erin

gsse

tup

[0]

Fabr

ikss

etup

*[1]

Set

up 1

[2]

Setu

p 2

[3]

Setu

p 3

[4]

Setu

p 4

*[5]

Akt

ivt

setu

p0-

06

Setu

p ko

pier

ing

*[0]

Ing

en k

opi

[1]

Kopi

til

1 fr

a #

[2]

Kopi

til

2 fr

a #

[3]

Kopi

til

3 fr

a #

[4]

Kopi

til

4 fr

a #

[5]

Kopi

er t

il al

le f

ra #

007

LCP

kop

i*[

0] I

ngen

kop

i[1

] U

pl. al

le p

ar.

[2]

Dw

nl. al

le p

ar.

[3]

Dw

nl. ef

ktua

f. p

ar

008

Dis

play

skal

erin

g af

udg

angs

frek

ven

s0,

01 -

100

,00,

*1,

000

09 S

tor

disp

layu

dl

snin

g[0

] In

gen

udl

snin

g[1

] Res

ulte

rend

e re

fere

nce

[%]

[2]

Res

ulte

rend

e re

fere

nce

[enh

ed]

[3]

Feed

back

[en

hed]

*[4]

Fre

kven

s [H

z][5

] U

dgan

gsfr

ekve

ns x

ska

l.[6

] M

otor

str

m [

A][7

] M

omen

t [%

][8

] Ef

fekt

[kW

][9

] Ef

fekt

[hk

][1

1] M

otor

sp

ndin

g [V

][1

2] D

C lin

k sp

nd

ing

[V]

[13]

Ter

m. be

l.mot

or [

%]

[14]

Ter

m b

el. [

%]

[15]

Kr

te t

imer

[Ti

mer

][1

6] D

igita

l ind

gang

[Bi

n][1

7] A

na. in

dg. 5

3 [V

][1

9] A

na. in

g. 6

0 [m

A][2

0] P

uls

refe

renc

e [H

z][2

1] E

kst.

ref

eren

ce [

%]

[22]

Sta

tuso

rd [

Hex

][2

5] K

lep

l.tem

p. [C

][2

6] A

larm

ord

[Hex

][2

7] S

tyre

ord

[Hex

][2

8] A

dvar

sels

ord

[Hex

][2

9] U

dv. s

tatu

sord

[H

ex]

[30]

Kom

mun

ikat

ions

optio

nsko

rt-a

dvar

sel

[31]

Pul

s t

ller

010

Lill

e di

spla

ylin

je 1

,1Se

par

. 00

9.*[

17]

Ana.

indg

. 53

011

Lill

e di

spla

yudl

sn

ing

1,2

Se p

ar. 00

9.*[

6] M

otor

str

m [

A]0

12 L

ille

disp

layu

dl

snin

g 1

,3*S

e pa

r. 0

09.

*[3]

Fee

dbac

k [e

nhed

]

013

Lok

. kon

tr.

[0]

Loka

l ikk

e ak

tiv[1

] Lo

kal b

etje

ning

og

ben

sl

jfe u

den

slip

kom

-pe

nser

ing

[2]

Fjer

nbet

jeni

ng o

g b

en s

ljfe

ude

n sl

ipko

mpe

n-se

ring

[3]

Loka

l bet

jeni

ng s

om p

ar. 10

0*[

4] F

jern

betje

ning

som

par

. 10

0 01

4 L

okal

sto

p[0

] Ik

ke a

ktiv

*[1]

Akt

iv01

5 L

okal

Jog

*[0]

Ikk

e ak

tiv[1

] Ak

tiv01

6 L

ok. r

ever

seri

ng

*[0]

Ikk

e ak

tiv[1

] Ak

tiv01

7 L

okal

nu

lsti

llin

g af

tri

p[0

] Ik

ke a

ktiv

*[1]

Akt

iv01

8 D

atal

s*[

0] I

kke

lst

[1]

Lst

019

Dri

ftst

ilsta

nd

ved

loka

l bet

jeni

ng

[0]

Auto

gen

s. +

gem

t re

f.*[

1] T

vang

ssto

p, b

rug

gem

t re

fere

nce

[2]

Tvan

gsst

op, i

ndst

il re

f. til

002

0 H

and

Ope

rati

on*[

0] I

kke

aktiv

[1]

Aktiv

024

Bru

ger

quic

kmen

u*[

0] I

kke

aktiv

[1]

Aktiv

025

Ops

t

quic

k m

enu

Vrd

i 0 -

999

, *00

0B

elas

tnin

g og

mot

or10

0 K

onfi

gura

tion

*[0]

Has

tighe

dsst

yrin

g,

ben

slj

fe

[2]

Has

tighe

dsst

yrin

g, lu

kket

sl

jfe[3

] Pr

oces

styr

ing,

lukk

et s

ljfe

101

Mom

entk

arak

t.*[

1] K

onst

ant

mom

ent

[2]

Varia

belt

mom

ent

lav

[3]

Varia

belt

mom

ent

med

[4]

Varia

belt

mom

ent

hj

[5]

Lavt

mom

ent

m. CT

-sta

rt[6

] M

ed. m

omen

t m

. CT-

star

t[7

] H

jt

mom

ent

m. C

T-st

art

[8]

Spec

iel m

otor

tilst

.10

2 M

otor

effe

kt P

M,N

0,25

- 2

2 kW

, *E

nhed

safh

.1

03 M

otor

sp

ndi

ng

UM

,N

For

200

V-ap

para

ter:

50

- 99

9 V,

*23

0 V

For

400

V-ap

para

ter:

50

- 99

9 V,

*40

0V1

04 M

otor

frek

ven

s f M

,N

24 -

100

0 H

z, *

50 H

z1

05 M

otor

str

m I

M,N

0,01

- I

MAK

S, M

otor

afh.

106

Nom

. Mot

or.h

ast.

100

- f M

,N x

60

(mak

s. 6

0000

O/M

IN),

afh

. af

par

.10

41

07 A

uto

opti

mer

ing,

AM

T*[

0] O

ptim

erin

g ik

ke a

ktiv

[1]

Opt

imer

ing

aktiv

108

Sta

torm

odst

and

RS

0,00

0 -

x,xx

x

, *M

otor

afh.

109

Sta

torm

odst

and

XS

0,00

- x

,xx

, *M

otor

afh.

117

Res

onan

sd

mp.

IKKE

AKT

IV -

100

%*I

KKE

AKTI

V %

119

Hj

t st

artm

omen

t0,

0 -

0,5

s *

0,0

s1

20 S

tart

fors

inke

lse

0,0

- 10

,0 s

* 0

,0 s

121

Sta

rtfu

nkt

ion

[0]

DC

hold

i st

.for

s.t

[1]

DC

br. i

st.

for

s.t.

*[2]

Fril

b i

st. f

ors.

t.

1 Quick Guide VLT 2800 Quick Guide

22 MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

1

[3]

St. f

r./s

p. m

ed u

ret

[4]

St. fr

/sp.

ref

. re

t.12

2 Fu

nkt.

ved

sto

p*[

0] F

rilb

[1]

DC

hold

123

Min

. f.f

un

k.st

op0,

.1 -

10

Hz,

*0,

1 H

z12

6 D

C b

rem

seti

d0

- 60

s, *

10 s

127

Bre

mse

ink.

frek

.0,

0 (O

FF)

- Pa

r. 2

02, *

OFF

128

Term

. mot

. bes

kyt.

*[0]

Ing

en b

esky

ttel

se[1

] Te

rmis

tora

dvar

sel

[2]

Term

isto

r-tr

ip[3

] ET

R ad

v. 1

[4]

ETR

trip

1[5

] ET

R ad

v. 2

[6]

ETR

trip

2[7

] ET

R ad

v. 3

[8]

ETR

trip

3[9

] ET

R ad

v. 4

[10]

ETR

trip

413

0 St

art

frek

vens

0,0

- 10

,0 H

z, *

0,0

Hz

131

Sp

ndi

ng

v. s

tart

0,0

- 20

0,0

V, *

0,0

V13

2 B

rem

sesp

n

din

g0

- 10

0 %

af

mak

s. D

C-br

emse

sp

ndin

g, *

0 %

133

Star

tsp

ndin

g0,

00 -

100

,00

V, *

Appa

rata

fh.

134

Last

kom

pen

seri

ng

0,0

- 30

0,0

%, 1

00,0

%13

5 U

/F. f

orh

old

0,00

- 2

0,00

ved

Hz,

*Ap

para

tafh

.13

6 Sl

ipko

mpe

nser

ing

0 -

150

% *

100

%-5

00. +

500

% a

f no

min

el s

lip-

kom

pens

erin

g, *

100

%13

7 D

C-h

olde

sp

ndin

g0

- 10

0 %

hvi

s m

aks.

DC-

hold

esp

ndin

g, *

0 %

138

Bre

mse

, udk

obl.

0,5

- 13

2,0/

1000

,0 H

z, *

3,0

Hz

139

Bre

mse

, in

dkob

l.0,

5 -

132.

0/10

00,0

Hz,

*3,

0 H

z1

40 S

trm

, min

.-v

rdi

0 %

- 1

00 %

af

veks

elre

tter

ens

udga

ngss

trm

142

Spr

edn

ings

reak

. XL

0,00

0 -

xxx,

xxx

, *M

otor

afh.

143

In

tern

ven

t.st

yr*[

0] A

utom

atis

k[1

] Al

tid t

nd

t[2

] Al

tid s

lukk

et1

44 A

C b

rem

sefa

ktor

1,00

- 1

,50,

*1,

301

46 S

pn

din

gsve

ktor

*[0]

Off

[1]

Rese

tR

efer

ence

r og

gr

nser

20

0 U

dgan

gsfr

ekve

ns-

omr

de*[

0] K

un m

. ur

et, 0

- 13

2 H

z[1

] Be

gge

retn

., 0

- 13

2 H

z[2

] Ku

n m

od u

ret,

0 -

132

Hz

[4]

Begg

e re

tnin

ger,

0 -

100

0 H

z[5

] Ku

n m

od u

ret,

0 -

100

0 H

z2

01 U

dgan

gsfr

ek. l

av g

rn

se, f

MIN

0,0

- f M

AKS,

*0,

0 H

z2

02 U

dgan

gsfr

ek. h

j g

rn

se, F

MA

KS

f MIN

- 1

32/1

000

Hz

(par

. 200

Udg

angs

frek

vens

om-

rde

, 132

Hz

203

Ref

. om

rde

[0]

Min

. ref

eren

ce -

Mak

s. r

efer

ence

[1]

Ana.

indg

. 53

-Mak

s. r

efer

ence

- +

Mak

s. r

efe-

renc

e20

4 M

in.r

efer

ence

, Ref

MIN

Par.

100

[0]

. -10

0.00

0,00

0 - pa

r. 2

05 R

efM

AX, *

0,00

0H

zPa

r. 1

00 [

1]/[

3], -p

ar. 4

14 M

in. f

eedb

ack

- pa

r. 2

05Re

f MAX

, *0

,000

O/M

IN/p

ar. 41

62

05 M

ax. r

efer

ence

, Ref

MA

X

Par.

100

[0]

. Par

. 204

Ref

MIN

- 10

00,0

00 H

z, *

50,0

00H

zPa

r. 1

00 [

1]/[

3]. Pa

r. 2

04 R

efM

IN -

Par.

415

Max

.fe

edba

ck, *5

0,00

0 O

/MIN

/par

. 41

6

206

Ram

pe t

ype

*[0]

Lin

er

[1]

Sinu

sfor

met

[2]

S fo

rm2

207

Ram

pe o

p-ti

d 1

0,02

- 3

600,

00 s

, * 3

,00

s (V

LT 2

803

- 28

75),

*10

,00

(288

0 -

2882

)20

8 R

ampe

ned

-tid

10,

02 -

360

0,00

s, *

3,0

0 s

(VLT

280

3 -

2875

), *

10,0

0 (2

880

- 28

82)

209

Ram

pe o

p-ti

d 2

0,02

- 3

600,

00 s

, * 3

,00

s (V

LT 2

803

- 28

75),

*10

,00

(288

0 -

2882

)21

0 R

ampe

ned

-tid

20,

02 -

360

0,00

s, *

3,0

0 s

(VLT

280

3 -

2875

), *

10,0

0 (2

880

- 28

82)

211

Jog

ram

peti

d0,

02 -

360

0,00

s, *

3,0

0 s

(VLT

280

3 -

2875

), *

10,0

0 (2

880

- 28

82)

212

Q s

top

ram

pe t

id0,

02 -

360

0,00

s, *

3,0

0 s

(VLT

280

3 -

2875

), *

10,0

0 (2

880

- 28

82)

213

Jog

fre

kven

s0,

0 -

Par.

202

Fre

k. h

j g

rns

e, f M

AKS

214

Ref

. fu

nkt

ion

*[0]

Sum

[1]

Rel

ativ

[2]

Ekst

./pr

eset

215

-218

Pre

set

ref.

1-4

0,0

- 40

0,0

Hz

* 0,

0 H

z-10

0,00

% -

+10

0,00

%, *

0,00

%21

9 C

atch

Up/

slw

dw

n0,

00 -

100

% a

f de

n gi

vne

refe

renc

e, *

0,0

0 %

221

Str

mgr

ns

e, I

LIM

0 -

xxx,

x %

af

par.

105

, * 1

60 %

223

Adv

., la

v st

rm

, ILA

V

0,0

- pa

r. 2

24 A

dv.:

hj

str

m, I

H

J, *

0,0

A22

4 A

dv.:

hj

str

m, I

H

J

0 -

I MAK

S, *

IM

AKS

225

Adv

: La

v fr

ek.,

f LA

V

0,0

- pa

r. 2

26 A

dv.:

Hj

frek

., f H

J,

*0,0

Hz

226

Adv

: H

j f

rek.

fH

J

Hvi

s pa

r. 2

00 =

[0]

/[1]

. Pa

r. 2

25 f L

AV-

132

Hz,

*13

2,0

Hz

Hvi

s pa

r. 2

00 [2

]/[3

]. P

ar 2

25 f L

AV -

1000

Hz,

* 1

32,0

Hz

227

Adv

: La

v fe

edb.

, FB

LAV

0,0

- 400

,0 H

z *

0,0

Hz-

100.

000,

000

- par

. 228

Adv

.:FB

H

J, *

-400

0,00

02

28 A

dv:

Hj

fee

db.,

FBH

J

Par.

227

Adv

.: FB

LAV

- 10

0.00

0,00

0, *

400

0,00

022

9 B

ypas

s b

ndb

r.0

(OFF

) -

100

Hz,

* 0

Hz

230

- 2

31

Frek

v.by

pass

1 -

20

- 10

0 H

z, *

0,0

Hz

Indg

ange

og

udga

nge

302

Kl.1

8 d

ig. i

nd.

[0]

Inge

n fu

nktio

n[1

] Re

set

[2]

Fril

bsst

. in

v.[3

] Re

set

and

coas

t in

v.[4

] Kv

ikst

op in

v.[5

] D

C-br

ake

inve

rse

[6]

Stop

inve

rter

et*[

7] S

tart

[8]

Puls

sta

rt[9

] Re

vers

erin

g[1

0] R

ever

serin

g[1

1] S

tart

med

ure

t[1

2] S

tart

mod

ure

t[1

3] J

og[1

4] F

astf

rys

ref.

[15]

Fas

tfry

s ud

g. f

rekv

.[1

6] H

astig

hed

op[1

7] H

astig

hed

ned

[19]

Cat

ch-u

p[2

0] S

low

dow

n[2

1] R

ampe

2[2

2] P

rese

t re

f, LS

B[2

3] P

rese

t re

f, M

SB[2

4] P

rese

t re

fere

nce

til[2

5] T

erm

isto

r[2

6] P

rci

s st

op

VLT 2800 Quick Guide 1 Quick Guide

MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 23

1

[27]

Pr

cis

star

t/st

op[3

1] V

alg

af s

etup

, LS

B[3

2] V

alg

af s

etup

, M

SB[3

3] R

eset

og

star

t[3

4] P

ulst

lle

r st

art

303

Kl.

19 d

igit

al in

dg.

Se p

ar. 3

02 *

[9]

Rev

erse

ring

304

Kl.

27 d

ig. i

ndg

.[0

] In

gen

funk

tion

[1]

Rese

t[2

] Fr

ilbs

st. i

nv.

[3]

Rese

t an

d co

ast

inv.

[4]

Kvik

stop

inv.

[5]

DC-

brak

e in

vers

e[6

] St

op in

vert

eret

*[7]

Sta

rt[8

] Pu

ls s

tart

[9]

Reve

rser

ing

[10]

Rev

erse

ring

[11]

Sta

rt m

ed u

ret

12]

Star

t m

od u

ret

[13]

Jog

[14]

Fas

tfry

s re

f.[1

5] F

astf

rys

udg.

fre

kv.

[16]

Has

tighe

d op

[17]

Has

tighe

d ne

d[1

9] C

atch

-up

[20]

Slo

w d

own

[21]

Ram

pe 2

[22]

Pre

set

ref,

LSB

[23]

Pre

set

ref,

MSB

[24]

Pre

set

refe

renc

e on

[25]

Ter

mis

tor

[26]

Pr

cis

stop

[27]

Pr

cis

star

t/st

op[3

1] V

alg

af s

etup

, LS

B[3

2] V

alg

af s

etup

, M

SB[3

3] R

eset

and

sta

rt[3

4] P

ulse

cou

nter

sta

rt30

5 K

l. 29

dig

ital

indg

.Se

par

. 305

* [

13]

Jog

307

Kl.

33 d

ig. i

nd.

*[0]

Ing

en f

unkt

ion

[1]

Rese

t[2

] Fr

ilbs

st. in

v.[3

] Re

set

and

coas

t in

v.[4

] Kv

ikst

op in

v.[5

] D

C-br

ake

inve

rse

[6]

Stop

inve

rter

et[7

] St

art

[8]

Puls

sta

rt[9

] Re

vers

erin

g[1

0] R

ever

serin

g[1

1] S

tart

hj

redr

ejen

de[1

2] S

tart

ven

stre

drej

ende

[13]

Jog

[14]

Fas

tfry

s re

f.[1

5] F

rys

udg.

[16]

Has

tighe

d op

[17]

Has

tighe

d ne

d[1

9] C

atch

-up

[20]

Slo

w d

own

[21]

Ram

pe 2

[22]

Pre

set

ref,

LSB

[23]

Pre

set

ref,

MSB

[24]

Pre

set

refe

renc

e on

[28]

Pul

s re

fere

nce

[29]

Pul

se f

eedb

ack

[30]

Pul

s in

put

[31]

Val

g af

set

up, LS

B[3

2] V

alg

af s

etup

, M

SB[3

3] R

eset

and

sta

rt3

08 K

l. 53

, An

a. s

pn

d.[0

] In

gen

funk

tion

*[1]

Ref

eren

ce[2

] Fe

edba

ck[3

] W

obbl

e 30

9 K

l. 5

3 M

in. s

kal.

0,0

- 10

,0 V

, * 0

,0 V

310

Kl.

53 M

ax. s

kal.

0,0

- 10

,0 V

, * 1

0,0

V3

14 K

l. 60

An

a. s

trm

[0]

Inge

n fu

nktio

n[1

] Re

fere

nce

*[2]

Fee

dbac

k[1

0] W

obbl

e3

15 K

l. 60

min

. ska

l.0,

0 -

20,0

mA,

* 4

,0 m

A

316

Kl.

60 m

ax. s

kal.

skal

.0,

0 -

20,0

mA,

* 2

0,0

mA

317

Tim

e O

ut

1 -

99 s

* 1

0 s

318

*[0]

Ing

en fun

ktio

n[1

] Fa

stfr

ys u

dgan

g[2

] St

op[3

] Jo

g[4

] M

ax h

astig

hed

[5]

Stop

og

trip

319

An

a. u

dg.k

l. 4

2[0

] In

gen

funk

tion

[1]

Ekst

. ref

eren

ce m

in. -

max

. 0 -

20

mA

[2]

Ekst

. ref

eren

ce m

in. -

max

. 4-

20 m

A[3

] Fe

edba

ck m

in. -

max

. 0-2

0 m

A[4

] Fe

edba

ck m

in. -

max

. 4-

20 m

A[5

] U

dgan

gsfr

ekve

ns 0

- m

ax 0

-20

mA

[6]

Udg

angs

frek

vens

0 -

max

4-2

0 m

A*[

7] U

dgan

gsst

rm

0 -

IIN

V 0-

20 m

A[8

] U

dgan

gsst

rm

0 -

IIN

V 4-

20 m

A[9

] U

dgan

gsef

fekt

0-P

M,N

0-2

0 m

A[1

0] U

dgan

gsef

fekt

0-P

M,N

4-2

0 m

A[1

1] I

nver

ter

tem

p. 2

0-10

0 C

0-2

0 m

A[1

2] I

nver

ter

tem

p. 2

0-10

0 C

4-2

0 m

A32

3 R

el

udga

ng 1

-3[0

] In

gen

funk

tion

*[1]

Kla

rsig

nal

[2]

Frig

ivet

/inge

n ad

v.[3

] K

rer

[4]

Kr.

p

ref.,

ing.

adv

.[5

] K

rer,

ing.

adv

.[6

] K

r. i

ref.

omr.

, ing

en a

dv.

[7]

Kl. -

net

sp. i

om

r.[8

] Al

arm

elle

r ad

v.[9

] St

rm

hj

ere

end

str

mgr

ns

e[1

0] A

larm

[11]

Udg

angs

frek

vens

hj

ere

end

f LAV

[12]

Udg

angs

frek

vens

lave

re e

nd f

H

J

[13]

Udg

angs

str

m h

jer

e en

d I L

AV

[14]

Udg

angs

str

m la

vere

end

IH

J p

ar. 22

4[1

5] F

eedb

ack

hje

re e

nd F

B LAV

[16]

Fee

dbac

k la

vere

end

FB H

J p

ar. 2

28[1

7] R

el

123

[18]

Rev

erse

ring

[19]

Ter

mis

k ad

v.[2

0] L

okal

betjen

t[2

2] U

de a

f fr

ekv.

omr

det

par.

225

/226

[23]

Ude

af

str

mom

r.[2

4] U

de a

f fb

. om

rde

[24]

Mek

. br

emse

kon

tr.

[25]

Con

trol

wor

d bi

t 11

327

Pu

ls r

ef/f

b15

0 -

6760

0 H

z, *

500

0 H

z3

28 M

ax. p

uls

29

150

- 67

600

Hz,

* 5

000

Hz

341

Dig

ital

/pu

ls u

dgan

gskl

emm

e 4

6[0

] Kl

arsi

gnal

Par.

[0]

- [

20],

se

par.

323

[21]

Pul

se r

efer

ence

Par.

[22

] -

[25]

, se

par.

323

[26]

Pul

se f

eedb

ack

[27]

Udg

angs

frek

vens

[28]

Pul

se c

urre

nt[2

9] P

ulse

pow

er[3

0] P

ulse

tem

p.3

42 K

lem

me

46,

max

. pu

lssk

aler

ing

150

- 10

000

Hz,

* 5

000

Hz

343

Pr

cist

sto

p*[

0] P

rci

s ra

mpe

stop

[1]

Tlle

rsto

p m

. res

et[2

] T

llers

top

u. r

eset

[3]

Has

t.ko

mp.

stop

[4]

H.k

.t.s

top

m. r

eset

[5]

H.k

.t. s

top

u. r

eset

Tlle

rv

rdi

0 -

9999

99, *

1000

00 p

ulse

s3

49 S

yste

m-f

ors.

tid

0 m

s -

100

ms,

* 1

0 m

sSp

ecie

lle fu

nkti

oner

400

Bre

mse

fun

ktio

n[0

] O

FF[1

] M

odst

ands

brem

se[4

] AC

bre

mse

[5]

Load

sha

ring

1 Quick Guide VLT 2800 Quick Guide

24 MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

1

405

Res

et F

un

ktio

n*[

0] M

anue

l res

et[1

] Au

to r

eset

x 1

[3]

Auto

res

et x

3[1

0] A

uto

rese

t x

10[1

1] R

eset

ved

net

tilsl

ut40

6 A

uto

gen

star

ttid

0 -

10 s

, * 5

s40

9 Tr

ip d

elay

ove

rs, I

LIM

0 -

60 s

(61

= O

FF),

* O

FF41

1 Sw

itch

frek

ven

s30

00 -

140

00 H

z (V

LT 2

803

- 28

75),

* 4

500

Hz

3000

- 1

0000

Hz

(VLT

288

0 -

2882

), *

450

0 H

z41

2 V

ar. s

wit

ch.f

rekv

.*[

2] U

den

LC-f

ilter

[3]

LC-f

ilter

mon

tere

t41

3 O

verm

odu

l.fun

kt[0

] O

FF*[

1] O

N41

4 M

in. f

eedb

ack,

FB

MIN

-100

.000

,000

- p

ar. 41

5, F

B MAX

, *

0,00

041

5 M

ax. f

eedb

ack,

FB

MA

X

FBM

IN -

100

.000

,000

, * 1

500,

000

416

Ref

/fee

db.e

nhed

*[0]

Ing

en[1

] %

[2]

ppm

[3]

rpm

[4]

bar

[5]

Cycl

e/m

in[6

] Pu

ls/s

[7]

Enhe

d/s

[8]

Enhe

d/m

in[9

] En

hed/

t[1

0]

C[1

1] P

a[1

2] I

/s

[13]

m3 /

s[1

4] l/

min

[15]

m3 /

min

[16]

l/t

[17]

m3 /

t[1

8] K

g/s

[19]

Kg/

min

[20]

Kg/

t[2

1] T

/min

[22]

T/t

[23]

Met

er[2

4] N

m[2

5] m

/s[2

6] m

/min

[27]

F

[28]

In

wg

[29]

Gal

/s[3

0] F

t3/s

[31]

Gal

/min

[32]

Ft3

/min

[33]

Gal

/t[3

4] F

t3/t

[35]

Lb/

s[3

6] L

b/m

in[3

7] L

b/t

[38]

Lb

ft[3

9] F

t/s

[40]

Ft/

min

417

Has

t.pr

op.f

orst

.0,

000

(OFF

) -

1,00

0, *

0,0

104

18 H

ast.

int.

tid

20,0

0 -

999,

99 m

s (1

000

- O

FF),

* 1

00 m

s4

19 H

ast.

dif

f. t

id0,

00 (

OFF

) -

200,

00 m

s, *

20,

00 m

s4

20 H

ast

d-fo

rst.

gr

5,0

- 50

,0, *

5,0

421

Has

t lp

-filt

tid

20 -

500

ms,

* 1

00 m

s

423

U1

sp

ndin

g 0,

0 -

999,

0 V,

* p

ar. 10

342

4 F

1 fr

ekve

ns

0,0

- pa

r. 4

26, F

2 fr

ekve

ns, *

Par

. 104

425

U2

sp

ndin

g0,

0 -

999,

0 V,

* p

ar. 1

0342

6 F

2 fr

ekve

ns

Par.

424

, F1

frek

vens

- P

ar. 4

28, F

3 fr

ekve

ns, *

par

.10

442

7 U

3 sp

nd

ing

0,0

- 99

9,0

V, *

par

. 103

428

F3

frek

ven

sPa

r. 4

26, F

2 fr

ekve

ns -

100

0 H

z, *

par

. 104

437

Pro

c n

o/in

v ko

nv*[

0] N

orm

al[1

] In

vert

eret

438

Pro

c an

ti w

indu

p[0

] Ik

ke a

ktiv

[1]

Aktiv

Pro

c st

art

frek

vf M

IN -

fM

AX (

par.

201

- p

ar. 2

02),

* p

ar. 2

0144

0 P

roc

prop

. for

st0,

0 -

10,0

0, *

0,0

144

1 P

roc

inte

gr. t

id0,

00 (

OFF

) -

10,0

0 s,

* O

FF44

2 P

roc

diff

. tid

0,00

(O

FF)

- 10

,00

s, *

0,0

0 s

443

Pro

c di

ff. t

id5,

0 -

50,0

, * 5

,044

4 P

roc

filt

er t

id0,

02 -

10,

00, *

0,0

244

5 I

ndk

. rot

er. m

ot*[

0] O

FF[1

] O

K -

sam

me

retn

ing

[2]

OK

- be

gge

retn

inge

r[2

] D

C br

ems

og s

tart

451

Has

t. f

f fa

ktor

0 -

500

%, *

100

%45

2 R

egu

lato

rom

r0

- 20

0 %

, * 1

0 %

456

Mod

.br.

niv

eau

0 -

25 V

hvi

s 20

0 V,

* 0

0 -

50 V

hvi

s 40

0 V,

* 0

461

Feed

back

konv

erte

rin

g*[

0] L

ine

r[1

] Kv

adra

trod

462

Forb

edre

t sl

eep-

tils

tan

dsti

mer

Vrd

i 0 -

999

9 s,

* 0

= O

FF46

3 B

oost

-s

tpu

nkt

1 -

200

%, *

100

% a

f s

tpun

kt4

64 W

akeu

p-tr

ykPa

r. 2

04, R

efM

IN -

par

. 215

-218

s

tpun

kt, *

046

5 M

in. p

um

pefr

ekve

ns

Vrd

i par

. 201

, f M

IN -

par

. 202

fM

AX (

Hz)

, * 2

04

66 M

ax. p

um

pefr

ekve

nsV

rdi p

ar. 2

01, f M

IN -

par

. 202

fM

AX (

Hz)

, * 5

04

67 M

in. p

um

peef

fekt

0 -

500,

000

W, *

04

68 M

ax. p

um

peef

fekt

0 -

500,

000

W, *

046

9 N

o Fl

ow-e

ffek

tkom

pen

sati

on0,

01 -

2, *

1,2

470

Trs

tart

-tim

eou

t5

- 30

s, *

31

= O

FF47

1 T

rsta

rt-s

prr

etim

er0,

5 -

60 m

in.,

* 30

min

.48

4 In

dled

ende

ram

peti

der

OFF

/000

,1 s

- 3

60,0

s, *

OFF

485

Fyl

deha

stig

hed

OFF

/000

000,

001

- 99

9999

,999

(en

hede

r/s)

, *

OFF

486

Fyl

dt s

tp

unkt

Par.

414

- p

ar. 20

5, *

par

. 41

4

VLT 2800 Quick Guide 1 Quick Guide

MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 25

1

1.9.1 Advarsler/alarmmeddelelser

Nr. Beskrivelse WA T rsag til problem2 Live zero fejl (LIVE ZERO-

FEJL)X X X Spndings- eller strmsignalet p klemme 53

eller 60 er p 50 % af den forudindstillede vrdi.4 Netfasefejl (NETFASEFEJL) X X X Der er ingen fase p netforsyningssiden.5 Spndingsadvarsel hj (DC

LINK SPNDING HJ)X Mellemkredsspndingen overstiger den indstil-

lede grnse.6 Spndingsadvarsel lav (DC

LINK SPNDING LAV)X Mellemkredsspndingen er lavere end den ind-

stillede grnse.7 Overspnding (DC LINK

OVERSPNDING)X X X Mellemkredsspndingen overstiger den indstil-

lede grnse.8 Underspnding (DC LINK

UNDERSPND.)X X X Mellemkredsspndingen er lavere end den ind-

stillede grnse.9 Vekselretter overbelastet

(INVERTER, TID)X X Frekvensomformeren er tt p at trippe p

grund af en overspnding.10 Motor overbelastet (MO-

TOR, TID)X X Motoren er for varm p grund af en overspn-

ding.11 Motortermistor (MOTOR-

TERMISTOR)X X Motoren er enten for varm, eller termistoren er

blevet afbrudt.12 Strmgrnse (STRM-

GRNSE)X X Udgangsstrmmen er hjere end indstillet i par.

221.13 Overstrm (OVERSTRM) X X X Spidsstrmgrnsen er overskredet.14 Jordfejl (JORDFEJL) X X Afladning fra udgangsfase til jord.15 Switch-tilstandsfejl

(SWITCH MODE FEJL) X X Fejl i strmforsyning i switch-tilstand.

16 Kortslutning (KORTSLUT-NING)

X X Kortslutning p motorklemmerne eller i motoren.

17 Timeout for seriel kommu-nikation (STD BUSTI-MEOUT)

X X Ingen seriel kommunikation til frekvensomfor-meren.

18 Timeout for HPFB-bus(HPFB TIMEOUT)

X X Ingen seriel kommunikation til kommunikations-optionskortet.

33 Ude af frekvensomrde(UDG.FR.OMR/RETGRNS)

X Udgangsfrekvens har net den grnse, som erindstillet i par. 201 eller par. 202.

34 HPFB kommunikationsfejl(PROFIBUS OPTION FEJL)

X X Fejlen opstr kun i fieldbus-versioner. Se par.953 i fieldbus-litteraturen.

35 Indkoblingsfejl (INDKOBL.FEJL)

X X Er blevet tilsluttet for mange gange inden for 1minut.

36 Overtemperatur (OVER-TEMP.)

X X Den vre temperaturgrnse er blevet overskre-det.

37-45 Intern fejl (INTERN FEJL) X X Kontakt Danfoss.

W: Advarsel, A: Alarm, T: Triplst

1 Quick Guide VLT 2800 Quick Guide

26 MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

1

Nr. Beskrivelse WA T rsag til problem50 AMT ikke mulig X Enten ligger RS-vrdien uden for de tilladte vr-

dier, eller motorstrmmen er for lav p mindst enfase, eller motoren er for lille til AMA.

51 AMT-fejl vedr. typeskiltdata(AMT TYPE.DATA FEJL)

X Uoverensstemmelse mellem registrerede motor-data.

54 AMT forkert motor (AMTFORKERT MOTOR)

X AMA har registreret en manglende motorfase.

55 AMT-timeout (AMT TIME-OUT)

X Beregningerne tager for lang tid, hvilket muligvisskyldes stj p motorkablerne.

56 AMT-advarsel under AMT(AMT ADV. UNDER AMT)

X Der afgives en advarsel, mens AMA udfres.

99 Lst (LST) X Se par. 018.

W: Advarsel, A: Alarm, T: TriplstEn advarsel eller en alarm vil i displayet blive vist som en talkode Err. xx. En advarsel vil ses idisplayet, indtil fejlen er rettet, mens en alarm vil blive vist blinkende, indtil [STOP/RESET] akti-veres.Tabellen viser de forskellige advarsler og alarmer, samt om fejlen fastlser frekvensomfor-meren. Efter et Trip fastlst skal netforsyningen afbrydes og fejlen rettes. Netforsyningen tilsluttesigen, og derefter skal frekvensomformeren nulstilles. Frekvensomformeren er nu klar. Et Trip kannulstilles manuelt p tre mder:

1. Via betjeningstasten [STOP/RESET].

2. Via en digital indgang.

3. Via den serielle kommunikation.

Desuden kan det vlges at foretage automatisk nulstilling i par. 405 Reset funktion. Nr der viseset kryds i bde advarsel og alarm, kan det betyde, at der kommer en advarsel fr en alarm. Detkan ogs betyde, at det er muligt for brugeren at programmere, om der skal afgives en advarseleller alarm for en given fejl. Dette er f.eks. muligt i par. 128 Term. mot.beskyt. Efter et trip ermotoren i frilb, og p frekvensomformeren blinker en alarm og en advarsel, men hvis fejlenforsvinder, er det kun alarmen, der blinker. Efter en nulstilling vil frekvensomformeren igen vreklar til drift.

VLT 2800 Quick Guide 1 Quick Guide

MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 27

1

1.10 Specifikationer1.10.1 Netforsyning 200 - 400 V

Iflg. internationale krav Type 2803 2805 2807 2811 2815 2822 2822PD2

2840 2840PD2

Udgangsstrm IINV. [A] 2,2 3,2 4,2 6,0 6,8 9,6 9,6 16 16(3 x 200-240 V) IMAKS (60s) [A] 3,5 5,1 6,7 9,6 10,8 15,3 10,6 25,6 17,6Udgangseffekt(230 V)

SINV. [KVA] 0,9 1,3 1,7 2,4 2,7 3,8 3,8 6,4 6,4

Typisk akselef-fekt

PM,N [kW] 0,37 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 2,2 3,7 3,7

Typisk akselef-fekt

PM,N [hk] 0,5 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 3,0 5,0 5,0

Maks. kabeltvr-snit, motor

[mm2/AWG] 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 16/6

Indgangsstrm IL,N [A] 5,9 8,3 10,6 14,5 15,2 - 22,0 - 31,0(1 x 220-240 V) IL,MAKS (60s)

[A]9,4 13,3 16,7 23,2 24,3 - 24,3 - 34,5

Indgangsstrm IL,N [A] 2,9 4,0 5,1 7,0 7,6 8,8 8,8 14,7 14,7(3 x 200-240 V) IL,MAKS (60s)

[A]4,6 6,4 8,2 11,2 12,2 14,1 9,7 23,5 16,2

Maks. kabeltvr-snit, effekt

[mm2/AWG] 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 16/6

Maks. for-sikrin-ger

IEC/UL [A] 20/20

20/20

20/20

20/20

20/20

20/20

35/35

25/25

50/50

Virkningsgrad [%] 95 95 95 95 95 95 95 95 95Effekttab v. 100% belastning

[W] 24 35 48 69 94 125 125 231 231

vgt [kg] 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,7 6,0 6,0 18,50

Kapsling type IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP20/NE-MA 1

1.10.2 Netforsyning 380 - 480 V

Iflg. internationale krav Type 2805 2807 2811 2815 2822 2830Udgangsstrm IINV. [A] 1,7 2,1 3,0 3,7 5,2 7,0(3 x 380-480V) IMAKS (60s) [A] 2,7 3,3 4,8 5,9 8,3 11,2Udgangseffekt(400 V)

SINV. [KVA] 1,1 1,7 2,0 2,6 3,6 4,8

Typisk akseleffekt PM,N [kW] 0,55 0,75 1,1 1,5 2,2 3,0Typisk akseleffekt PM,N [hk] 0,75 1,0 1,5 2,0 3,0 4,0Maks. kabeltvr-snit, motor

[mm2/AWG] 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10

Indgangsstrm IL,N [A] 1,6 1,9 2,6 3,2 4,7 6,1(3 x 380-480 V) IL,MAKS(60s)[A] 2,6 3,0 4,2 5,1 7,5 9,8Maks. kabeltvr-snit, effekt

[mm2/AWG] 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10 4/10

Maks. for-sikringer IEC/UL [A] 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20 20/20Virkningsgrad [%] 96 96 96 96 96 96Effekttab v. 100 %belastning

[W] 28 38 55 75 110 150

vgt [kg] 2,1 2,1 2,1 2,1 3,7 3,7Kapsling type IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

1 Quick Guide VLT 2800 Quick Guide

28 MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

1

Iflg. internationale krav Type 2840 2855 2875 2880 2881 2882Udgangsstrm IINV. [A] 9,1 12 16 24 32,0 37,5(3 x 380-480V) IMAKS (60s) [A] 14,5 19,2 25,6 38,4 51,2 60,0Udgangseffekt(400 V)

SINV. [KVA] 6,3 8,3 11,1 16,6 22,2 26,0

Typisk akseleffekt PM,N [kW] 4,0 5,5 7,5 11,0 15,0 18,5Typisk akseleffekt PM,N [hk] 5,0 7,5 10,0 15,0 20,0 25,0Maks. kabeltvr-snit, motor

[mm2/AWG] 4/10 4/10 4/10 16/6 16/6 16/6

Indgangsstrm IL,N [A] 8,1 10,6 14,9 24,0 32,0 37,5(3 x 380-480 V) IL,MAKS(60s)[A] 13,0 17,0 23,8 38,4 51,2 60Maks. kabeltvr-snit, effekt

[mm2/AWG] 4/10 4/10 4/10 16/6 16/6 16/6

Maks. for-sikringer IEC/UL [A] 20/20 25/25 25/25 50/50 50/50 50/50Virkningsgrad [%] 96 96 96 97 97 97Effekttab v. 100 %belastning

[W] 200 275 372 412 562 693

vgt [kg] 3,7 6,0 6,0 18,5 18,5 18,5Kapsling type IP20 IP20 IP20 IP20/

NEMA 1IP20/

NEMA 1IP20/

NEMA 1

1.11 Generelle specifikationerNetforsyning (L1, L2, L3):Forsyningsspnding VLT 2803-2840 220-240 V (N, L1) 1 x 220/230/240 V 10 %Forsyningsspnding VLT 2803-2840 200-240 V 3 x 200/208/220/230/240 V 10 %Forsyningsspnding VLT 2805-2882 380-480 V 3 x 380/400/415/440/480 V 10 %Forsyningsspnding VLT 2805-2840 (R5) 380 / 400 V + 10 %Forsyningsfrekvens 50/60 Hz 3 HzMaks. ubalance p forsyningsspnding 2,0% af nominel forsyningsspndingReel effektfaktor () 0,90 nominelt ved nominel belastningEffektforskydningsfaktor (cos ) tt ved 1 (>0,98)Antal tilslutninger p forsyningsindgang L1, L2, L3 2 gange/min.Maks. kortslutningsvrdi 100.000 A

Se afsnittet Srlige forhold i Design Guide

Udgangsdata (U, V, W):Udgangsspnding 0 - 100% af forsyningsspndingenUdgangsfrekvens 0,2 - 132 Hz, 1 - 1000 HzNominel motorspnding, 200-240 V apparater 200/208/220/230/240 VNominel motorspnding, 380-480 V apparater 380/400/415/440/460/480 VNominel motorfrekvens 50/60 HzKobling p udgang UbegrnsetRampetider 0,02 - 3600 sek

Momentkarakteristik:Startmoment (par. 101 Momentkarakteristik = Konstant moment) 160 % i 1 min.*

Startmoment (par. 101 Momentkarakteristik = Variabelt moment) 160 % i 1 min.*

Startmoment (par. 119 Hjt startmoment) 180 % i 0,5 sek.Overmoment (par. 101 Momentkarakteristik = Konstant moment) 160 %*Overmoment (par. 101 Momentkarakteristik = Variabelt moment) 160 %*

Procentangivelsen relaterer sig til frekvensomformerens nominelle strm.* VLT 2822 PD2/2840 PD2 1 x 220 V kun 110 % i 1 min.

Styrekort, digitale indgange:Antal programmerbare digitale indgange 5Klemmenummer 18, 19, 27, 29, 33Spndingsniveau 0 - 24 V DC (PNP positiv logik)

VLT 2800 Quick Guide 1 Quick Guide

MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 29

1

Spndingsniveau, logisk "0" < 5 V DCSpndingsniveau, logisk "1" > 10 V DCMaksimal spnding p indgang 28 V DCIndgangsmodstand, Ri (klemmer 18, 19, 27, 29) ca. 4 kIndgangsmodstand, Ri (klemme 33) Ca. 2 k

Alle digitale indgange er galvanisk isoleret fra forsyningsspndingen (PELV) og andre hjspn-dingsklemmer. Se afsnittet Galvanisk isolation i Betjeningsvejledningen.

Styrekort, analoge indgange:Antal analoge spndingsindgange 1 stkKlemmenummer 53Spndingsniveau 0 - 10 V DC (skalrbar)Indgangsmodstand, Ri ca. 10 kMaks. spnding 20 VAntal analoge strmindgange 1 stkKlemmenummer 60Strmniveau 0/4 - 20 mA (skalrbar)Indgangsmodstand, Ri ca. 300 Maks. strm 30 mAOplsning for analoge indgange 10 bitNjagtighed for analoge indgange Maks. fejl 1 % af fuld skalaInterval for scanning 13,3 msek

Alle analoge indgange er galvanisk isoleret fra forsyningsspndingen (PELV) og andre hjspn-dingsklemmer. Se afsnittet Galvanisk isolation i Betjeningsvejledningen.

Styrekort, pulsindgang:Antal programmrbare pulsindgange 1Klemmenummer 33Maks. frekvens p klemme 33 67,6 kHz (Push-pull)Maks. frekvens p klemme 33 5 kHz (ben kollektor)Min. frekvens p klemme 33 4 HzSpndingsniveau 0 - 24 V DC (PNP positiv logik)Spndingsniveau, logisk "0" < 5 V DCSpndingsniveau, logisk "1" > 10 V DCMaksimal spnding p indgang 28 V DCIndgangsmodstand, Ri ca. 2 kInterval for scanning 13,3 msekOplsning 10 bitNjagtighed (100 Hz- 1 kHz) klemme 33 Maks. fejl: 0,5 % af fuld skalaNjagtighed (1 kHz - 67,6 kHz) klemme 33 Maks. fejl: 0,1 % af fuld skala

Pulsindgangen (klemme 33) er galvanisk isoleret fra forsyningsspndingen (PELV) og andrehjspndingsklemmer. Se afsnittet Galvanisk isolation i Betjeningsvejledningen.

Styrekort, digitale/frekvens udgang:Antal programmrbare digitale/puls udgange 1 stkKlemmenummer 46Spndingsniveau ved digital-/frekvensudgang 0 - 24 V DC (O.C PNP)Maks. udgangsstrm ved digital/frekvensudgang 25 mA.Maks. belastning ved digital/frekvens udgang 1 kMaks. kapacitet ved frekvensudgang 10 nFMin. udgangsfrekvens ved udgangsfrekvens 16 HzMaks. udgangsfrekvens ved udgangsfrekvens 10 kHzNjagtighed p frekvensudgang Maks. fejl: 0,2 % af fuld skalaOplsning p frekvensudgang 10 bit

Den digitale udgang er galvanisk isoleret fra forsyningsspndingen (PELV) og andre hjspn-dingsklemmer. Se afsnittet Galvanisk isolation i Betjeningsvejledningen.

1 Quick Guide VLT 2800 Quick Guide

30 MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

1

Styrekort, analog udgang:Antal programmerbare analoge udgange 1Klemmenummer 42Strmomrde ved analog udgang 0/4 - 20 mAMaks. belastning til stel ved analog udgang 500 Njagtighed p analog udgang Maks. fejl: 1,5 % af fuld skalaOplsning p analog udgang 10 bit

Alle analoge udgange er galvanisk isoleret fra forsyningsspndingen (PELV) og andre hjspn-dingsklemmer. Se afsnittet Galvanisk isolation i Betjeningsvejledningen.

Styrekort, 24 V DC-udgang:Klemmenummer 12Maks. belastning 130 mA

24 V DC-forsyningen er galvanisk isoleret fra forsyningsspndingen (PELV), men har sammepotentiale som de analoge og digitale udgange. Se afsnittet Galvanisk isolation i Betjeningsvej-ledningen.

Styrekort, 10 V DC-udgang:Klemmenummer 50Udgangsspnding 10,5 V 0,5 VMaks. belastning 15 mA

10 V DC-forsyningen er galvanisk isoleret fra forsyningsspndingen (PELV) og andre hjspn-dingsklemmer. Se afsnittet Galvanisk isolation i Betjeningsvejledningen.

Styrekort, RS 485 seriel kommunikation:Klemmenummer 68 (TX+, RX+), 69 (TX-, RX-)Klemmenummer 67 + 5 VKlemmenummer 70 Stel for klemme 67, 68 og 69

Fuld galvanisk adskillelse. Se afsnittet Galvanisk isolation i Betjeningsvejledningen.Til CANopen/DeviceNet-apparater, se VLT 2800 DeviceNet-manualen, MG.90.BX.YY.

Reludgange: 1)

Antal programmerbare reludgange 1Klemmenummer, styrekort (resistiv og induktiv belastning) 1-3 (bryde), 1-2 (slutte)Maks. klemmebelastning (AC1) p 1-3, 1-2, styrekort 250 V AC, 2 A, 500 VAMaks. klemmebelastning (DC1 (IEC 947)) p 1-3, 1-2, styre-kort 25 V DC, 2 A /50 V DC, 1A, 50WMin. klemmebelastning (AC/DC) p 1-3, 1-2, styrekort 24 V DC 10 mA, 24 V AC 100 mA

Relkontakten er adskilt fra det vrige kredslb med forstrket isolation.

Bemrk: Nominelle vrdier resistiv belastning - cosphi > 0,8 for op til 300.000 operationer.Induktive belastninger ved cosphi 0,25 ca. 50% belastning eller 50% levetid.

VLT 2800 Quick Guide 1 Quick Guide

MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss 31

1

Kabellngder og tvrsnit:Maks. motorkabellngde, skrmet kabel 40 mMaks. motorkabellngde, uskrmet kabel 75 mMaks. motorkabellngde, skrmet kabel og motorspoler 100 mMaks. motorkabellngde, uskrmet kabel og motorspoler 200 mMaks. motorkabellngde, skrmet kabel og RFI/1B filter 200 V, 100 mMaks. motorkabellngde, skrmet kabel og RFI/1B-filter 400 V, 25 mMaks. motorkabellngde, skrmet kabel og RFI 1B/LC filter 400 V, 25 m

Maks. tvrsnit til motor, se nste afsnit.

Maks. tvrsnit til styreledninger, stiv ledning 1,5 mm2/16 AWG (2 x 0,75 mm2)Maks. tvrsnit til styreledninger, bld ledning 1 mm2/18 AWGMaks. tvrsnit til styreledninger, ledning med koresvb 0,5 mm2/20 AWG

Ved overholdelse af EN 55011 1A og EN 55011 1B skal motorkablet i visse tilfldereduceres. Se afsnittet EMC-emission.

Styrekarakteristik:Frekvensomrde 0,2 - 132 Hz, 1 - 1000 HzOplsning for udgangsfrekvens 0,013 Hz, 0,2 - 1000 HzGentagelsesnjagtighed for Prcis start/stop (klemme 18, 19) 0,5 msek.Systemresponstid (klemme 18, 19, 27, 29, 33) 26,6 msek.Hastighedsstyringsomrde (ben sljfe) 1:10 af synkron hastighedHastighedsstyringsomrde (lukket sljfe) 1:120 af synkron hastighedHastighedsnjagtighed (ben sljfe) 150 - 3600 omdr./min.: Maks. fejl p 23 omdr./min.Hastighedsnjagtighed (lukket sljfe) 30 - 3600 omdr./min.: Maks. fejl p 7,5 omdr./min.

Alle styrekarakteristikker er baseret p en 4-polet asynkron motor.

Omgivelser:Kapsling IP 20Kapsling med optioner NEMA 1Vibrationstest 0,7 gMaks. relativ luftfugtighed 5 % - 93 % under driftOmgivelsestemperatur Maks. 45 C (dgngennemsnit maks. 40 C)

Derating for hj omgivelsestemperatur, se srlige forhold i Design Guide

Min. omgivelsestemperatur ved fuld drift 0 CMin. omgivelsestemperatur ved reduceret ydelse - 10 CTemperatur ved opbevaring/transport -25 - +65/70 CMaks. hjde over havet 1000 m

Derating for hjt lufttryk, se srlige forhold i Design Guide

EMC-standarder, emission EN 61000-6-4, EN 61800-3, EN 55011

EMC-standarder, immunitetEN 61000-6-1/2, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN

61000-4-5, EN 61000-4-6, EN 61800-3

Se afsnittet om srlige forhold i Design Guide

Beskyttelser:

Elektronisk termisk motorbeskyttelse mod overspnding.

Temperaturovervgning af effektmodulet sikrer, at frekvensomformeren udkobler, hvistemperaturen nr 100 C. En overspndingstemperatur kan ikke nulstilles, fr klepla-dens temperatur er under 70 C.

1 Quick Guide VLT 2800 Quick Guide

32 MG.28.M1.01 - VLT er et registreret varemrke tilhrende Danfoss

1

1.12 Srlige forhold1.12.1 Aggressive miljer

Frekvensomformeren m ikke monteres i miljer, hvor der er vsker, partikler ellergasser i luften, som kan pvirke og delgge elektronikken. Hvis der ikke trffesde ndvendige foranstaltninger til beskyttelse af frekvensomformeren, er der risikofor driftsstop, og det vil reducere levetiden for frekvensomformeren.

Aggressive gasser, som f.eks. svovl, kvlstof og klorforbindelser vil sammen med hj fugtighedog temperatur fremme mulige kemiske processer p frekvensomformerens komponenter. Dissekemiske processer vil hurtigt pvirke og delgge elektronikken. I disse omrder anbefaler vimontering i et skab med friskluftsgennemstrmning af skabet, sledes at de aggressive gasserholdes borte fra frekvensomformeren.

NB!Hvis frekvensomformeren monteres i aggressive miljer, vil det forge risikoen fordriftsstop og tillige reducere apparatets levetid vsentligt.

Fr frekvensomformeren monteres, skal det undersges, om der er vsker, partikler eller gasseri luften. Det kan gres ved at se p allerede eksisterende installationer i samme milj. Typiskeindikatorer p, at der er skadelige vsker i luften, er vand eller olie p metaldele eller korrosionaf metaldele. For mange stvpartikler ses typisk over installationsskabe og p allerede eksister-ende elektriske installationer. Indikatorer p at der er aggressive gasser i luften er, at kobber-skinner og ledningsender er sorte p allerede eksisterende elektriske installationer.

1.12.2 Derating for omgivelsestemperatur

Gennemsnitstemperaturen mlt over 24 timer skal vre min