13. unha paz ficticia

Click here to load reader

Post on 01-Jul-2015

733 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Colección de diapositivas introductorias á Guerra Fría e a Coexistencia Pacífica

TRANSCRIPT

  • 1. Ismael Vide Gonzlez IES Mara Solio Cangas do Morrazo (Pontevedra) Unha paz ficticia. A Guerra Fra. 1945-1973 Unidade temtica 13

2. A sovietizacin da Europa oriental. As democracias populares. Implantacin do Modelo sovitico. Pases:Polonia, Hungra, Rumana Checoslovaquia, Bulgaria, RDA, Al- bania. Etapas 1. Formacin de gobernos provi- sionais con comunistas nos pos- tos clave. 2. Vitoria dos partidos comunistasnas eleccins. 3. Os comunistas forman gobernos en solitario e ilegalizan aos par- tidos burgueses. 4. Os comunistas aplican o mode- lo sovitico. Planificacin estatal centralizada Colectivizacin agrcola forzosa I ugoslavia segue a sa propiava cara o socialismo. Planificacin indicativa Maior autonoma das em- presas. Desfile de milicianos comunistas durante o golpe de Praga de 1948, que supuxo a implantacin do rxime comunista. Josip Broz Tito , lder iugoslavo entre 1945 e 1980. 3. Europa entre 1945 e 1947 4. Por medio de: A intervencin norteamericana en Europa Pretende impedir o avance das forzas comunistas. 1 Toma de conciencia do problema. W. Churchill pronunciou un discurso en Fulton (EE. UU) en 1946, onde adverta aosaliados sobre o perigo sovitico:De Stettin a Trieste caeu un pano de aceiro sobre o continente... W. Churchill 2 Intervencin en Grecia. O exercito guerrilleiroELAS , maioritariamente comunista, controlaba o pas tras a reti- rada dos alemns. Pero en 1946, despois dun referendo, restaurouse a monarqua, o que deu orixe a unha guerra civil. EE. UU. Enviou axuda s forzas anticomunistas. G. do ELAS 3. Formulacin da doutrina de intervencin. O presidente norteamericano H. Truman condenou a ditadura do proletariado e funda- mentou a nova poltica norteamericana decontencindo poder sovitico, coecida comoDoutrina Truman . H. Truman 5. O Plan Marshall George Marshall(1880-1959) Cartel alemn favorable ao Plan Marshall. Cartel sovitico de oposicin ao Plan Marshall Diante da catastrfica situa- cin de Europa despois da guerra e ante o temor ex- pansin do comunismo no continente. Estados Unidos idea un plan de reconstrucin econmi- ca, co que ao mesmo tempo pretende dar sada aos seus produtos industriais. Francia e o Reino Unido Aceptan o plan e ofre- cen aos outros pases europeos sumarse a l.Os pasessocialistas Rexitano por conside- ralo unha intromisin dos EE. UU. nos Esta- dos de Europa. Pases que aceptan o Plan Marshall 6. A formulacin da teora da bipolarizacin Foi definida polas das superpotencias EE. UU URSS Andrei A. Jdnov Harry S. Truman Cada nacin ten que escoller entre das formas de vida opostas... Unha baseada na vontade da maiora, caracterizada por institucins libres, por gobernos representativos, por eleccins libres... A outra basase na vontade da minora imposta pola forza maiora. Basase no terror e na opresin,ten unha prensa e unha radio controladas, eleccins trucadas e supresin das liberdades... Ao rematar a guerra a poltica internacional tomou das direccins; estas direccins corresponden divisin en dous campos principais das forzas pol- ticas que operan no mundo: o campo antiimperia- lista e democrtico e o campo imperialista. EE. UU. a principal forza dirixente do campo im- perialista. Inglaterra e Francia estn estreitamente unidas a este pas... A URSS e os pases da novademocracia son a base do campo antiimperialista. 7. A guerrafra Expresin acuada en 1947 polo perio- dista Walter Lippman no seu libro:The Cold War . Caracterzasepor: Tensin poltica. Contnua actividade de espionaxe: CIA-KGB. Carreira de armamentos. Desenvolvemento de alianzas militares: OTAN- Pacto de Varsovia. Imposicin da doutrina da Mutua Destrucin Total (MAD) Extensin mundial da Teora do Domin Bomba atmica explosionando sobre Hiroshima 8. A crise alemana e o bloqueo de Berln Causasda crise Medidas soviticas: - Sovietizacin do sector ruso. Contramedidas aliadas: - Unificacin territorial dos tres sectorres. - Creacin dun Estado federal alemn. - Unificacin monetaria. Resposta sovitica: - Bloqueo das comunicacins exterio- res de Berln. Contraresposta aliada: - Creacin da ponte a rea. Consecuencias: - Divisinde Alemaa en dous Estados: + Repblica Federal de Alemaa (RFA) + Repblica Democrtica de Alemaa (RDA ) Plano do bloqueoe da ponte area 9. Logotipo da OTAN Pacto de Varsovia As alianzas militares: OTAN e Pacto de Varsovia 10. Guerra de Corea(1950-1953) Foi un exemplo de enfrontamento entre bloques en Asia. 1. Desenvolvemento: * Invasin de Corea do Sur por Corea do Norte. * Intervencin da ONU e recuperacin Do territorio. 2. Figuras representativas: Xeneral MacArthur (EE.UU.) Xeneral Peng Dehuai (China) 3. Consecuencias: - Firma da Paz de Panmunjon. - Divisin de Corea en dous Estados. 11. I Guerra de Indochina(1950-1954) 1. Plantexamento: OVietminh , integrado por nacionalistas e comunistas, pro- clama a independencia de Vietnam en 1945, tras a derrota do Xapn na II Guerra Mundial. 2. Desenvolvemento: Francia non se mostra disposta a perder a sa colonia e da comenzo un conflicto, que inicialmente era de carc- tercolonial , pero pronto se converte nunha guerra entre os dous bloques ao apoiar EE. UU. aos franceses e Chi- na e a URSS aoVietminh. 3. Protagonistas: 1 2 1- Ho Chi minh. 2- Xeneral N. Giap. 4. Desenlace: A derrota francesa en Dien Bien Phu supn a firma dosAcordos de Xenebra , nos que se recoece a divisn de Indochina en tres Estados: Vietnam, Laos e Cambodia. 12. A coexistencia pacfica (1956-1962) Prodcese despois da Guerra de Corea Grazas ao Equilibrio do terror Baseado na Paridade atmica Impulsana osseguintes Factores Multiplicacin das Alianzas militares Como Tratado de Asia do sueste (SEATO) Tratado de Bagdad (CENTO) Aparicin de de Novos dirixentes Como D. Eisenhower (EE. UU.) N. Kruschev (URSS) ProdcenseCrises intrabloques No Bloque Occidental Bloque Sovitico A caza de bruxas de McCarthy en (EE. UU.) Danse Revoltas En Berln Oriental Polonia Hungra 13. As crises da coexistencia pacfica Cntranse en tres puntos Suez Berln Cuba -En 1956 Exipto nacionaliza a canle de Suez. - Francia, Inglaterra e Isrrael ocupan a canle. - Finalmente Suez queda bai- xo a proteccin da ONU. G. A. Nasser, presidente de Exipto (1953-1970) - En 1961 constrese o muro de Berln. - Con el intntase deter o xo- do cara Berln Occidental. - As protestas occidentais non conseguen o derrubamento. O muro de Berln en 1965 - En 1962 Cuba permite URSS a instalacin de m- siles. - EE. UU respondo co bloqueo a Cuba. - Despois dunha gran tensin, Rusia retira os msiles. Desplegue dun msil sovitico en Cu- ba en 1962 14. A distensin estivo provocada por: Os enormes gastos en defensa O estabrecemento da doutrina da Destrucin Mutua Asegura- da (MAD) A crise do sistema bipolar Disidencias no bloque sovitico - Polonia -Hungra -Checoslovaquia -Distanciamento con China Aparicin do movemento de Pases non Aliados Conferencia de Bandung (1955) Disidencias no bloque occidental -Francia abandona a OTAN. -Alemaa pon en marcha a STPOLITIK. Esta situacin culmina en: -Establecemento dotelfono vermelloen 1963 -Tratado de Non-Proliferacin Nuclear de 1968 -Tratado de Desarmamento SALT I de 1972 Nixn e Breznev na mesa de negociacins 15. A II Guerra do Vietnam (1963-1975) 1 En 1955 sube ao poder en Vietnam do Sur NGO DINH DIEM e instaura un sistema dictatorial. Ngo Dinh Diem 2 En 1960 o Vietnam do Norte crea o Vietcong ou Fronte de Liberacin Na- cional do Vietnam do Sur, de ideoloxa comunista. Guerrilleiros do Vietcong 3En 1963 un golpe deestado acaba coa dicta- dura en Vietnam do Sur e ante o perigo de expan- sin comunista, EE. UU. intervn masivamente. Bombardeiro americano 4En 1968, durante a ofen- siva do Tet, as forzas de EE. UU. son derrotadas e frmase a Paz de Pars de 1973. Kissinger e Le Duc Tho en Pars 5En 1975 prodcese a unificacin do Vietnam co nome de Repblica Socialista do Vietnam e con capital en Saign. Teatro municipal de Ho Chi Minh en Saign. 16. O conflicto de Oriente Prximo Desenvolvemento 1948. A ONU crea o Estado de Israel repartindo Pa- lestina entre os xudeos e os palestinos. 1948. Desencadease a Primeira Guerra rabe-israel pola expulsin dos palestinos dos territorios israe- ls. 1956. A Segunda Guerra prodcese coa crise de Suez, os israels atacan exipto, aliado dos palestinos, aomesmo tempo que os Ingleses e franceses pola canle. 1967. Terceira Guerra. Nasser ocupa de novo a Penn- sula do Sina, sustitundo aos cascos azis da ONU erecuperando inicialmente o territorio, pero perderao ao remate da contenda. 1967. Terceira Guerra. Nasser ocupa de novo a Penn- sula do Sina, sustitundo aos cascos azis da ONU erecuperando inicialmente o territorio, pero perderao ao remate da contenda. 1967. Terceira Guerra. Nasser ocupa de novo a Penn- sula do Sina, sustitundo aos cascos azis da ONU erecuperando inicialmente o territorio, pero perderao ao remate da contenda. 1967. Terceira Guerra. Nasser ocupa de novo a Penn- sula do Sina, sustitundo aos cascos azis da ONU erecuperando inicialmente o territorio, pero perderao ao remate da contenda. 1973. Cuarta Guerra ou Guerra do Yom Kipur. Tropas exipcias e sirias simultneamente atacan Israel, apro- veitando a celebracin xudea do Yom Kipur. Todas estas guerras foron gaadas por Israel co apoio dos Estados Unidos. Xeografa

View more