asgment hit 3023

of 24 /24
[ HIT3023] D20112052654 HIT3023 :SEJARAH PERKEMBANGAN PENGAJIAN ISLAM TAJUK: GROUP : UPSI04 (A141PJJ) DISEDIAKAN OLEH : NAMA NO. ID NO. TELEFON NOOR FARILA BINTI OMAR D20112052654 013-4949639 NAMA TUTOR E-LEARNING: PN WAHIBAH BT TWAHIR @HJ tAHIR TARIKH SERAH : 22 NOVEMBER 2014 Page 1 INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM

Author: noor-farila-omar

Post on 08-Aug-2015

114 views

Category:

Education


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Asgment hit 3023

[ ] D20112052654

HIT3023 :SEJARAH PERKEMBANGAN PENGAJIAN ISLAM

TAJUK:

GROUP : UPSI04 (A141PJJ)

DISEDIAKAN OLEH :

NAMA NO. ID NO. TELEFON

NOOR FARILA BINTI OMAR D20112052654 013-4949639

NAMA TUTOR E-LEARNING: PN WAHIBAH BT TWAHIR @HJ tAHIR

TARIKH SERAH : 22 NOVEMBER 2014

Page 1

INSTITUSI PENDIDIKAN ISLAM

Page 2: Asgment hit 3023

[ ] D20112052654

ISI KANDUNGAN

Bil Tajuk Kandungan M/S

1 Pengenalan 3

2 Latar Belakang Institusi 6

3 Perkembangan 8

4 Kesimpulan 17

5 Bibliografi 19

Page 2

Page 3: Asgment hit 3023

[ ] D20112052654

1.0 Pengenalan

Pendidikan dam juga ilmu pengetahuan merupakan suatu aspek yang sangat penting

dalam syariat Islam . Ini dibuktikan melalui penurunan wahyu yang pertama diturunkan kepada

Rasulullah SAW dalam surah al Alaq. Firman Allah SWT dalam surah al Alaq :ayat 1:

Maksudnya : “Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan

(sekalian makhluk),”

Perkembangan awal pengajian Islam telah bermula apabila penurunan wahyu yang

pertama ini. Menurut Ahmad Mohammad Salleh (2011), sepanjang 23 tahun baginda SAW

menjalankan tugas sebagai pendidik yang ideal atau murabbi mithali, manakala para sahabat

r.a berperanan sebagai pelajar yang menimba ilmu secara langsungdaripada baginda. Dengan

dokongan para sahabat r.a hasil didikan dan tarbiyah Rasulullah itu telah menyeluruh dan

memberi kesan kepada para pelajar baginda. ini dibuktikan setelah kewafatan baginda para

sahabat bersungguh-sungguh menjaga, mengamalkan dan menyebarkan segala ilmu yang

diperolehi daripada Rasulullah SAW sehingga ilmu-ilmu Islam muncul dalam pelbagai bentuk

displin ilmu berkembang ke seluruh dunia sepanjang zaman. Jelaslah bahawa gambaran

kecemerlangan pendidikan Rasulullah SAW yang berpusat kepada al Quran menunjukkan

bahawa al Quran adalah mukjizat sepanjang zaman.

Dari sudut pandangan Islam, mencari ilmu dan mengajarnya adalah satu kewajipan

yang sangat mulia, maka oleh yang demikian mencari ilmu adalah satu kewajipan bagi setiap

muslim.

Page 3

Page 4: Asgment hit 3023

[ ] D20112052654

Maksudnya : “Dia lah yang menurunkan kepadamu (wahai Muhammad) Kitab Suci Al-Quran.

Sebahagian besar dari Al-Quran itu ialah ayat-ayat "Muhkamaat" (yang tetap, tegas dan nyata

maknanya serta jelas maksudnya); ayat-ayat Muhkamaat itu ialah ibu (atau pokok) isi Al-Quran.

Dan yang lain lagi ialah ayat-ayat "Mutasyaabihaat" (yang samar-samar, tidak terang

maksudnya). Oleh sebab itu (timbulah faham yang berlainan menurut kandungan hati masing-

masing) - adapun orang-orang yang ada dalam hatinya kecenderungan ke arah kesesatan,

maka mereka selalu menurut apa yang samar-samar dari Al-Quran untuk mencari fitnah dan

mencari-cari Takwilnya (memutarkan maksudnya menurut yang disukainya). Padahal tidak ada

yang mengetahui Takwilnya (tafsir maksudnya yang sebenar) melainkan Allah. Dan orang-

orang yang tetap teguh serta mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama, berkata:"

Kami beriman kepadanya, semuanya itu datangnya dari sisi Tuhan kami" Dan tiadalah yang

mengambil pelajaran dan peringatan melainkan orang-orang yang berfikiran.”

Lebih tegas lagi, Islam mewajibkan bagi setiap umat Islam untuk menuntut ilmu

sebagaimana sabda Rasulullah saw (Ibn Majah) :

�َم� َّل َو�َس� ِه� �ْي َع�َّل �ِه� الَّل َص�َّل�ى �ِه� الَّل َس�وُل� َر� َق�اُل� َق�اُل� �ٍك� َم�ال ِن� ْب �ِس� �َن َأ َع�ِن

� �َم َّل َم�ْس �ِّل� ُك َع�َّل�ى َف�ِر�يَض�ٌة" � َم ِع�َّل ال .َط�َّل�ُب�

Dari Anas bin Malik r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Menuntut ilmu adalah satu

fardu yang wajib atas tiap-tiap seorang Islam.”

Page 4

Page 5: Asgment hit 3023

[ ] D20112052654

Sabda Rasulullah SAW ini menunjukkan bahawa kewajipan menuntut ilmu bukanlah

eksklusif kepada golongan tertentu sahaja bahkan kewajipan tersebut adalah ke atas seluruh

umat Islam. Allah SWT tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu sehingga mereka

berusaha untuk mengubahnya sendiri, dan di antara cara yang terbaik untuk menyelesaikan

masalah tersebut adalah dengan ilmu yang boleh didapati daripada proses pendidikan.

Firman Allah Taala dalam surah al Ankabut ayat 43 :

Maksudnya : Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buat untuk manusia; dan tiada yang

memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu.

Pendidikan bukan sekadar pemindahan maklumat dari seorang guru kepada murid

bahkan ia merupakan suatu proses untuk membentuk insan yang cemerlang menurut

kacamata atau ajaran Islam. Kecemerlangan di dalam Islam mempunyai perspektif yang

berbeza berbanding dengan Barat.

Individu yang cemerlang adalah individu yang dapat melaksanakan tugasnya

sebagaimana yang telah digariskan oleh Islam iaitu sebagai hamba dan juga sebagai Khalifah

Allah dalam erti yang dihuraikan oleh praktikaliti Rasulullah SAW, para sahabat dan para

ulamak ulamak pewaris Rasul. Setiap individu yang berjaya menjalankan fungsi di atas dengan

baik akan disebut sebagai insan rabbani. Untuk mencapai tahap sedemikian, maka sistem

pendidikan juga tatacara pengajaran mestilah berteraskan apa yang telah ditunjukkan oleh

Rasulullah SAW.

Page 5

Page 6: Asgment hit 3023

[ ] D20112052654

2.0 LATAR BELAKANG INSTITUSI

MAAHAD TAHFIZ SAINS SMA TAUFIKIAH KHAIRIAH AL-HALIMIAH BATU 16, PADANG

LUMAT, GUAR CHEMPEDAK, KEDAH

2.1 Sejarah Awal Penubuhan

Pada mulanya sekolah ini berasal dari sebuah surau atau madrasah yang digunakan

untuk bersolat dan mengajar agama. Kemudiannya surau ini semakin berkembang dan ia

berfungsi sebagai pondok pengajian. Institusi pondok adalah antara sistem pendidikan terawal

yang terdapat di Kedah. Negeri Kedah ini telah menjadi tumpuan pembinaan sekolah pondok.

Dengan ini ia telah menghasilkan Kedah sebagai sebuah negeri yang mempunyai sistem

pendidikan pondok yang mempunyai keunikan yang tersendiri. Dahulu ia dikenali

dengan nama Pondok Pak Ya, mengambil nama Tuan Guru Hj Yahya Junid yang menjadi

pengasasnya. Nama itu masih kekal pada panggilan penduduk tempatan dan bekas pelajarnya,

sementara secara rasmi di atas kertas ia bergelar Sekolah Menengah Agama Taufiqiah

Khairiah Al-Halimiah.

Selama hampir satu abad berdiri megah menunjangi perjuangan menyebarkan ilmu

pengetahuan duniawi dan ukhrawi, tiada siapa menyangka bahawa di sebalik namanya yang

harum, ada sebuah tragedi ngeri yang menyayat hati sehingga kini diingat dan dikenang bukan

sahaja oleh pelajar dan bekas pelajar Pondok Pak Ya, tetapi juga oleh seluruh penduduk Kedah

amnya.

Peristiwa kebakaran asrama puteri pada 22 September 1989, satu tragedi yang meragut

nyawa 27 orang puteri dalam sekelip mata. Dalam api yang menjulang, tiada siapa yang

mengetahui sekuat mana teriakan dan tangis mereka, berusaha untuk menyelamatkan diri dan

satu sama lain. Masih ada goresan pilu di hati mereka yang turut sama merasakan nyalaan api

membara, 22 September pada 25 tahun yang lalu. Hingga hari ini, peristiwa ngeri itu masih

dalam ingatan seluruh warga Pondok Pak Ya. Malah hingga hari ini, masih ada ibu yang

menanggung rindu, ayah yang menangis pilu, sahabat yang hilang teman dan guru yang hilang

pelajar harapan.

27 puteri, syuhada' yang dikenang, sehingga sekarang nama mereka terus abadi dalam

lipatan sejarah sebuah Sek. Men. (A) Taufikiah Khairiah al-Halimiah. Di pusara mereka yang

Page 6

Page 7: Asgment hit 3023

[ ] D20112052654

mengharum, terkubur bersama impian dan harapan yang kini menjadi doa yang dititipkan saban

waktu.

Namun peristiwa itu sedikit pun tidak mematahkan semangat perjuangan untuk

meneruskan kesinambungan ilmu di bumi Taufikiah. Hari ini Madrasah Taufiqiah Khairiah Al-

Halimiah telah di beri nafas baru dan di namakan Maahad Tahfiz Sains Taufiqiah untuk terus

melebarkan sayapnya. Maahad ini bertujuan untuk melahirkan cendekiawan-cendekiawan Islam

yang terulung yang sentiasa diimpikan.

2.2 Tokoh Pengasas

Mula dipelopori oleh Tn. Hussien Nasir atau lebih dikenali dengan Tn. Hussien Kedah

1921 – Tn. Hussien telah diperintah keluar dari Kedah,  surau atau madarasah yang

diasaskannya telah ditinggalkan selama lima tahun tanpa pengurusan

1941 – 25 orang penduduk Kampung Padang Lumat yang berpengaruh mengambil

keputusan membangunkan  semula surau peninggalan Tuan Hussien Nasir. Tuan Guru

Haji Yahaya Junaid (Pengetua pertama ) diamanahkan sebagai pengelola.

1942 – Madrasah telah dirasmikan oleh Tuan Guru Haji Ahmad Tuan Hussien dengan

diberi nama Madrasah Taufikiah Khairiah dan  didaftarkan di bawah Jabatan Agama

Islam Negeri Kedah mengikut sistem pondok ( Pondok Pak Ya ).

1956 – Sistem pengajian pondok diubah kepada sistem persekolahan formal

1967 – Sukatan pelajaran akademik telah diperkenalkan di samping mengekalkan

sukatan

2009 – Pondok Pak Ya telah menubuhkan Akademi Tahfiz al-Quran Taufikiah.

2011 – Pondok Pak Ya telah mengorak langkah dengan menubuhkan Maahad Tahfiz

Sains Taufikiah dengan menubuhkan dua kelas putera dan puteri dengan jumlah

muridnya seramai 50 orang.

3.0 PERKEMBANGAN

3.1 Infrastuktur Sekolah

Infrastuktur sekolah ini terdiri daripada:

2 blok bangunan sekolah

2 bilik guru

Page 7

Page 8: Asgment hit 3023

[ ] D20112052654

1 dewan besar

1 surau

1 kantin

1 makmal sains

1 makmal komputer

1 bengkel kemahiran hidup

3.2 Sumber Manusia

3.2.1 Senarai Jawatan Kuasa Lembaga Tadbir Maahad Tahfiz Sains Taufiqiah :

BIL NAMA JAWATAN

1 Hj. Salehuddin B. Hj Yahaya Pengerusi

2 Hj Ismail Abd Rahman Timbalan Pengerusi

3 Mohd Najib Fahami Yahaya Setiausaha

4 Zolkefly B. Hj. Ismail Bendahari

5 Hjh. Azizah Hj. Yahaya Pengetua

6 Ustaz Rafaie Yaacob AJK

7 Ustaz Fauzi Salleh AJK

8 Cikgu Mohsin B. Hj Shuib AJK

9 Hjh. Faridah Hj. Yahaya AJK

10 Adnan Yusuf AJK

11 Hjh. Najjah Hj. Hassan AJK

12 Hj. Baharom Hj. Ramli AJK

13 Hj. Suhail Hj. Azhari AJK

14 Hj. Abd Manan Hj. Yahaya AJK

3.2.2 Majlis Pengetua

Ketua:

Ustazah Hjh. Azizah Hj Yahaya

Ahli:

Cikgu Mohd Najib Fahmi Hj. Yahaya

Ustazah Hjh. Faridah Hj. Yahaya

Page 8

Page 9: Asgment hit 3023

[ ] D20112052654

Ustazah Fatahiyah H. Yahaya

 Penolong Kanan:

Ustaz Fauzi Salleh ( PK Kurikulum  / KOKO)

Ustaz Zaini Bin Abd. Hamid ( PK Tarbiyyah & Pembinaan Sahsiah )

Ustaz Solehan Abd Ghafar ( PK HEM )

3.2.3 Sekolah ini mempunyai 56 orang tenaga pengajar yang terdiri dari:

26 orang guru lelaki

28 orang guru perempuan

Selain itu, sekolah ini mempunyai 3 orang pembantu pejabat dan 2 orang pekerja am.

3.3 Kurikulum 

3.3.1 Sukatan Hafazan Al-Quran Mengikut Tingkatan

(Sukatan Tahfiz mengikut modul Ma’ahad Tahfiz Sains Tanah Merah Kelantan - YIK) 

Tingkatan 1:        6 Juzuk

Tingkatan 2:        7 Juzuk

Tingkatan 3:        5 Juzuk ( Penilaian Menengah Rendah - PMR )

Tingkatan 4:        7 Juzuk ( Sijil Menengah Rendah Agama – SMRA )

Tingkatan 5:        5 Juzuk ( Sijil Pelajaran Malaysia – SPM )

Tingkatan 6 R:    Pakar Al-Quran ( Sijil Tinggi Agama Malaysia – STAM )

3.3.2 Senarai Mata Pelajaran

Berbeza dengan sekolah-sekolah aliran tahfiz yang dipanggil dengan gelaran Tahfiz

biasa, Maahad Tahfiz Sains Taufikiah atau Pondok Pak Ya adalah sekolah tahfiz yang

menggabungkan aliran akademik dengan pengajian tahfiznya, bermaksud pelajar-pelajar bukan

Page 9

Page 10: Asgment hit 3023

[ ] D20112052654

sahaja menghafaz al-Quran malah dalam masa yang sama mengikuti atau mengambil aliran

akademik seperti sekolah-sekolah biasa yang lain. Dalam kata lain, pelajar yang memilih untuk

belajar di sini terpaksa menggabungkan tiga aliran sekaligus iaitu aliran tahfiz, aliran akademik

(Sains) dan aliran pondok (kitab-kitab Azhari).

Senarai mata pelajaran Tahfiz Sains Taufikiah adalah seperti di bawah:

Tahfiz

a) Bacaan al-Quran

b) Hafazan al-Quran

c) Tajwid / Tahsin al-Quran

d) Penulisan Ayat  Al Quran Mengikut Rasm Uthmani

Setiap pelajar diwajibkan membeli sebuah buku tulis yang disediakan oleh pihak sekolah

khusus untuk menulis ayat-ayat al-Quran daripada juzuk pertama sehinggalah tamat sebuah al-

Quran). Tujuannya adalah supaya pelajar yang pakar menghafaz ayat-ayat al-Quran nanti

mampu malah mahir menulis ayat-ayat al-Quran yang dihafaznya.

 Mata Pelajaran Al-Din

a) Fiqh

b) Nahu Sarf

c) Sirah

d) Tauhid

e) Tafsir

f) Hadith

g) Imlak

h) Khat

i) Insyak / Mutolaah

j) Nusus

k) Balaghah

l) Tarikh Adab

Mata pelajaran Akademik 

Page 10

Page 11: Asgment hit 3023

[ ] D20112052654

a) Bahasa Melayu

b) Matematik

c) Sains

d) Pendidikan Islam

e) Bahasa Inggeris

f) Bahasa Arab Komunikasi

g) Sejarah

h) Geografi

i) Kemahiran Hidup Bersepadu

3.2.4 Kaedah-Kaedah Hafazan

Kaedah-kaedah hafazan yang dipraktikkan di Maahad Tahfiz Sains Taufikiah ialah :

i. Kaedah Kelancaran

Pelajar wajib mengikuti kelas kelancaran terlebih dahulu

Kelas berfungsi sebagai pemudah cara agar pelajar lebih mudah untuk menghafaz al-

Quran apabila sampai masanya nanti.

Pelajar sekaligus ditekankan agar lebih mahir dan menguasai bidang Tajwid dan

meningkatkan mutu serta fasahah dalam pembacaan al-Quran.

Jika sekiranya pihak sekolah mendapati penguasaan pelajar-pelajarnya agak lemah

maka Kem Tahfiz/ Tahsin terpaksa dianjurkan selama seminggu.

ii. Kaedah Talaqqi Dan Mushafahah :

Guru baca pelajar dengar

Pelajar baca guru dengar

Guru memperbetulkan bacaan pelajar terutama berkaitan makhraj dan sifat huruf.

Talaqqi dibuat secara individu dan kelompok.

Semua pelajar diwajibkan talaqqi al-Quran dengan guru sebelum menghafaz muka surat

baru.

iii. Kaedah Menulis Di Buku Tulisan Ayat :

Pelajar dikehendaki menulis sendiri ayat-ayat al-Quran di Buku Tulisan Ayat mereka.

Page 11

Page 12: Asgment hit 3023

[ ] D20112052654

Pelajar wajib menulis tulisan ayat mengikut kaedah penulisan Rasm Uthmani sama ada

penulisan kalimah atau baris.

Penulisan ayat hanya menggunakan pen dakwat biru dan hitam sahaja. Pen dakwat

merah khusus bagi guru al-Quran sahaja manakala pen dakwat hijau digunakan oleh

pentaksir lantikan sekolah atau pengetua sahaja.

Pelajar dikehendaki menjaga dan menyimpan buku tulisan ayat dengan baik dan di

‘binding’ setelah tamat hafazan 30 juzuk.

Penyerahan buku tulisan ayat 30 juzuk kepada pihak sekolah menjadi syarat untuk

menduduki Peperiksaan Syahadah Hafazan Al-quran.

Kehilangan buku tulisan ayat hendaklah dimaklumkan kepada guru al-Quran masing-

masing.

Guru al-Quran dikehendaki memastikan buku tulisan ayat pelajar bersih dan kemas.

Buku tulisan ayat hendaklah di balut dengan lengkap dengan nama pelajar, gambar,

nombor kad pengenalan, nama kelas, sukatan hafazan tahunan dan doa sebelum

menghafaz al-Quran.

iv. Kaedah Hafazan

Ayat yang akan dihafaz telah ditalaqqi dan ditashih oleh guru al-Quran.

Pelajar diwajibkan menghafaz sekurang-kurangnya satu muka surat setiap hari atau

lima muka surat seminggu.

Kaedah hafazan hendaklah sesuai dengan kemampuan pelajar.

v. Kaedah Semakan

Setelah pelajar menghafaz, pelajar mestilah terlebih dahulu menyemak hafazan dengan

rakan sekurang-kurangnya sekali.

Sekiranya hafazan pelajar lancar dan tiada kesalahan,pelajar boleh terus tasmi’ dengan

guru al-Quran.

Jika hafazan tidak lancar ataupun ada kesalahan bacaan, pelajar hendaklah

memperbaikinya dan mengulang hafazan sehingga betul-betul lancar.

vi. Kaedah Tasmi’

Pelajar diwajibkan tasmi’ dengan menggunakan Buku Tulisan Ayat.

Page 12

Page 13: Asgment hit 3023

[ ] D20112052654

Semasa tasmi’ guru wajib menyemak dan memperbetulkan kesilapan tulisan ayat

pelajar.

Pelajar diwajibkan tasmi’ sekurang- kurangnya 5 muka surat seminggu.

Cara tasmi’:

a. Pelajar dibenarkan tasmi’ sebanyak mungkin yang mereka mampu.

b. Pelajar mesti murajaah muka surat yang telah di tasmi’ sebelum memulakan

tasmi’ muka surat baru.

c. Muka surat yang di tasmi’ ditandatangani oleh guru al-Quran.

Kelayakan pelajar untuk pindah muka surat atau lulus tasmi’ adalah berdasarkan perkara

berikut :

a. Kelancaran hafazan - Pelajar yang ditegur oleh guru semasa tasmi’ lebih

daripada tiga kali teguran tidak layak pindah ke muka surat yang baru. Pelajar

wajib mengulang semula hafazan sehingga lancar, atau kelancaran hafazan

pelajar sekurang- kurangnya 2/3 muka surat.

b. Tajwid - Maksima 3 kesalahan

Setelah selesai menghafaz satu juzuk pelajar wajib murajaah dan disoal oleh guru sebelum

meneruskan tasmi’ juzuk yang baru:

a. Guru perlu menandatangani di setiap muka surat yang ditasmi’ di dalam

Buku Tulisan Ayat pelajar.

b. Guru perlu merekod setiap tasmi’ pelajar di dalam Buku Catatan Hafazan

Harian pelajar yang disediakan.

c. Guru perlu mengesahkan hafazan pelajar terlebih dahulu sebelum

menandatangani borang pindah juzuk.

d. Pelajar tidak dibenarkan tasmi’ juzuk berikutnya kecuali setelah

mendapatkan kelulusan dan kebenaran daripada guru penilai.

vii. Kaedah Murajaah

Setiap kali selepas tasmi’ , pelajar dikehendaki muraja’ah muka surat yang telah ditasmi’

sebanyak 10 kali.

Page 13

Page 14: Asgment hit 3023

[ ] D20112052654

Pelajar diwajibkan muraja’ah setiap kali selepas selesai tasmi’ 5 muka surat yang terkini

dihafaz.

Muraja’ah hendaklah dibuat dengan guru.

Semasa ketiadaan guru, pelajar boleh muraja’ah dengan rakan sekelas.

Guru perlu menandatangani di setiap muka surat yang dimuraja’ah di dalam Buku

Tulisan Ayat Pelajar.

Guru perlu merekod setiap muraja’ah pelajar di dalam buku catatan muraja’ah pelajar

yang disediakan.

Setelah khatam 30 juzuk, pelajar akan diletakkan di dalam Kelas Khatam Hafazan Al-

Quran untuk aktiviti muraja’ah yang lebih khusus dan sistematik.

3.2.5 Pelajar

Sekolah ini mempunyai 750 orang pelajar iaitu 371 pelajar lelaki dan 379 pelajar perempuan.

3.2.6 Pengajian yang ditawarkan untuk sesi 2014

1. Tingkatan 1 Tahfiz Sains

2. Tingkatan 1

3. Tingkatan 2

4. Tingkatan 3

5. Tingkatan 4 ( SMRA )

6. Tingkatan 4 Tahfiz Sains

7. Tingkatan 5 ( SPM )

8. Tingkatan 6 ( STAM )

3.3 Syarat kemasukan ke Sekolah Menengah Agama Taufikiah Khairiah Al Halimiah:

Tingkatan 1 Tahfiz Sains:

1 - Lulus UPSR -  5A

2 - Lulus Ujian Kelayakan Kemasukan:-

i - Ujian Tilawah ( kelancaran )

ii - Ujian Hafazan Selama 1 jam / Satu muka Al-Quran

Page 14

Page 15: Asgment hit 3023

[ ] D20112052654

iii - Ujian bertulis jawi dan pengetahuan am

3 - Berminat

Tingkatan 1 :

1. Tamat darjah 6, Sekolah Kebangsaan/ Sekolah Rendah Islam.

2. Minat tulisan jawi.

3. Lulus ujian kemasukan

4. Berminat untuk belajar aliran agama

5. Lulus UPSR sekurang-kurangnya 3B atau 1A, 1B, 1C

Tingkatan 2 :

1. Pertukaran dari mana-mana Sekolah Menengah atau dari Sekolah Menengah Agama .

2. Lulus ujian kemasukan.

3. Berminat untuk belajar aliran agama

4. Mempunyai rekod yang baik dari sekolah terdahulu.

Tingkatan 3 :

1. Pertukaran dari mana-mana Sekolah Menengah Agama .

2. Lulus ujian kemasukan.

3. Berminat untuk belajar aliran agama

4. Mempunyai rekod yang baik dari sekolah terdahulu.

Tingkatan 4 :

1. Lulus PMR dan lulus subjek Pendidikan Islam dan Bahasa Arab .

2. Lulusan Sekolah Tahfiz atau lepasan mana-mana Sekolah Pondok.

3. Berminat untuk belajar aliran agama

4. lulus ujian kemasukan ( bagi yang tiada PMR )

5. Mempunyai rekod yang baik dari sekolah terdahulu.

Tingkatan 4 Tahfiz Sains :

Page 15

Page 16: Asgment hit 3023

[ ] D20112052654

1. Lulus pangkat A ( PMR ) dalamsubjek Bahasa Melayu, Bahasa Arab, Matematik, Sains,

Pendidikan Islam dan lulus subjek Bahasa Inggeris.

2. Lepasan Sekolah Tahfiz @ berminat dan mampu menghafal Al Quran .

3. Berminat untuk belajar aliran agama.

4. Mempunyai rekod yang baik dari sekolah yang terdahulu.

Tingkatan 5 :

1. Lepasan SMRA @ telah menduduki Tingkatan 4 di sekolah menengah agama

2. Pertukaran dari Sekolah Menengah Agama .

3. Berminat untuk belajar aliran agama

Tingkatan 6 ( STAM ) :

1. Lepasan Tingkatan 5 Sekolah Menengah Agama .

2. Berminat untuk menduduki peperiksaan STAM dan Syahadah sekolah .

3. Berminat untuk belajar aliran agama

Page 16

Page 17: Asgment hit 3023

[ ] D20112052654

4.0 Kesimpulan

Melalui pendidikan dan juga ilmu pengetahuan manusia bukan sahaja mampu untuk

memahami sesuatu yang tidak mereka fahami sebelumnya bahkan mereka tahu menggunakan

sesuatu yang dianugerahkan kepada mereka. Dengan ilmu pengetahuan juga manusia dapat

mengenali Allah S.W.T. yang mencipta seluruh makhluk di muka bumi ini. Ilmu adalah

bersepadu , tidak terpisah dari agama , nilai moral dan akhlak. Pemisahan akan menyebabkan

ilmu hilang manfaatnya dan membawa kesengsaraan kepada manusia. Oleh itu, antara agenda

besar umat Islam kini ialah pengislaman ilmu iaitu mengembalikan ilmu itu kepada Penciptanya.

Sesungguhnya dari Allah S.W.T. ilmu itu datang dan menjadi kewajipan kita untuk

menghubungkan kembali ilmu itu kepada PenciptaNya.

Firman Allah dalam surah al Mujaadalah ayat 11:

Maksudnya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diminta kepada kamu memberi lapang

dari tempat duduk kamu (untuk orang lain) maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah

melapangkan (segala halnya) untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun maka bangunlah,

supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang

yang diberi ilmu pengetahuan agama (dari kalangan kamu) - beberapa darjat. Dan (ingatlah),

Allah Maha Mendalam PengetahuanNya tentang apa yang kamu lakukan.”

Di sini terdapat beberapa kekuatan dan keberkesanan Maahad Tahfiz Sains Taufiqiah iaitu

Kekuatan

Menggabung jalin keupayaan pembelajaran dalam mata pelajaran tahfiz, agama (ad-

din) dan akademik (Sains)

Pihak sekolah menyediakan zon pembelajaran yang kondusif bagi melahirkan generasi

al-Quran yang mampu menghayati dan menghafaz al-Quran, menguasai ilmu wakie dan

Page 17

Page 18: Asgment hit 3023

[ ] D20112052654

syarie serta memiliki sahsiah terpuji di samping mempunyai kecerdasan mental dan

fizikal.

Selain itu, kaedah bacaan dan pengajaran tahfiz al-Quran yang sistematik dan

metodologinya yang kemas adalah elemen penting dalam menjayakan usaha sekolah

memartabatkan pengajaran al-Quran pada masa kini dan membantu meningkatkan

mutu dalam bidang tahfiz dan akademik.

Keberkesanan

Mampu menyediakan peluang-peluang pengajian dalam aliran Tahfiz al-Quran dan

Sains.

Sudah pastinya akan dapat melahirkan saintis dan profesional al-Quran yang

menghafaz al-Quran dan menghayati kandungannya.

Seperti mana yang dikehendaki dalam Falsafah Pendidikan Islam ia pasti melahirkan

pelapis kepimpinan ummah yang mempunyai pelbagai ketrampilan dan pengetahuan

dalam globalisasi.

Justeru itu, diharapkan pendidikan Islam terus mendapat tempat di dalam jiwa anak-anak

muda masa kini dan ilmu yang diperolehi tersebut dapat dimanafaatkan untuk masyarakat,

agama, bangsa dan negara.

Bibliografi

Al Quran al Karim

Mohd Najib Fahami Yahaya, (2013) Manual Tahfiz Sains SMA Taufikiah, Alor Setar: Pustaka

Darussalam.

Norlizza Mohamed Said dan Zamro Muda ( 2012 ). HBIS 1203 Pengajian Asuhan Tilawah Al-

Quran, Selangor: Meteor Doc.Sdn.Bhd.

Ustazah Bushra Marzuki (2014 November 11), Perkembangan Maahad Tahfiz Sains Taufiqiah.

Ustaz Fauzi Salleh,(2014 November 11), Sejarah Awal Penubuhan Maahad Tahfiz Sains

Page 18

Page 19: Asgment hit 3023

[ ] D20112052654

Taufiqiah.

Ustaz Mohd Najib Fahami Yahaya, (2014 November 11), Tokoh Pengasas Maahad Tahfiz

Sains Taufiqiah.

Ahmad Mohd Salleh. (2011). Siri Pendidikan Guru : Kurikulum, Metodologi dan pedagogi

Pengajian Islam. Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.

www.surah.com

Page 19