iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito avh-yksikössä · pdf...

of 36 /36
Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä Risto O. Roine Professori, ylilääkäri TYKS Neurotoimialue 24.1.2013 Luennon sisältö Luennon sisältö Minkä ikäisenä Suomessa sairastutaan? AVH riski ja ikä Riippuuko aivoinfarktin etiologia ja ennuste iästä? VSSHP AVH ensi- ja akuuttihoito-ohje ja hoitoonohjaus Omatoimisuus hoidon porrastuksen kriteerinä Onko ikärajoja? Oikea potilas oikeassa paikassa oikeaan aikaan AVH-yksikkö(acute stroke unit)hoito hyödyttää iäkkäitä vähintään yhtä paljon kuin nuorempia Ikääntyneiden liuotushoito Radikaalit hoitomuodot: hemikraniektomia ja endovaskulaariset hoidot

Author: dinhthu

Post on 17-Feb-2018

230 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

Iäkkään aivoinfarkti-potilaan hoitoAVH-yksikössä

Iäkkään aivoinfarkti-potilaan hoitoAVH-yksikössä

Risto O. Roine

Professori, ylilääkäriTYKS Neurotoimialue

24.1.2013

Luennon sisältöLuennon sisältöMinkä ikäisenä Suomessa sairastutaan?AVH riski ja ikäRiippuuko aivoinfarktin etiologia ja ennuste iästä?VSSHP AVH ensi- ja akuuttihoito-ohje ja hoitoonohjausOmatoimisuus hoidon porrastuksen kriteerinäOnko ikärajoja?Oikea potilas oikeassa paikassa oikeaan aikaanAVH-yksikkö(acute stroke unit)hoito hyödyttääiäkkäitä vähintään yhtä paljon kuin nuorempiaIkääntyneiden liuotushoitoRadikaalit hoitomuodot: hemikraniektomia ja endovaskulaariset hoidot

Page 2: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

Aivoinfarkti SuomessaAivoinfarkti Suomessa

Lähde: Kuolleisuusrekisteri 2007

AlueellisetAlueelliset eroterot suhteellisessasuhteellisessa AVHAVH--riskissriskissää

Miehet Naiset

Page 3: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

Meretoja A et al 2009

MinkMinkää ikikääisenisenää suomalaisetsuomalaiset sairastuvatsairastuvataivoinfarktiinaivoinfarktiin tai tai TIAanTIAan??

AVH potilaiden keski-ikä on nousussaAVH potilaiden keski-ikä on nousussa

Data from PERFECT Stroke National Registry, modified from Meretoja A et al 2010

Page 4: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

Aivoinfarktiriski ja ikäAivoinfarktiriskiAivoinfarktiriski jaja ikikää

IkIkää on suurin AVH riskitekijon suurin AVH riskitekijääRiski nousee 9% vuodessa miehillRiski nousee 9% vuodessa miehillää ja ja naisilla 10% vuodessanaisilla 10% vuodessaAlle 75Alle 75--vuotiailla miesten riski 2x mutta vuotiailla miesten riski 2x mutta 75 ik75 ikäävuoden jvuoden jäälkeen sukupuoliero lkeen sukupuoliero tasoittuutasoittuu

Aivohalvauksen vuotuinen ilmaantuvuus prosentteina ikäryhmästä (elämän ensimmäiset aivohalvaukset)

AivoinfarktinAivoinfarktin vuotuinenvuotuinen ilmaantuvuusilmaantuvuusprosentteinaprosentteina ikikääryhmryhmääststää SuomessaSuomessa

(vain (vain ensimmensimmääineninen AVH)AVH)

Page 5: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

Meretoja A et al 2009

KukaKuka jjääää henkiinhenkiin??

Vuoden kuolleisuus (case fatality)

Hoitotulokset ovat parantuneet 2000-luvullaHoitotulokset ovat parantuneet 2000-luvulla

Data from PERFECT Stroke National Registry, modified from Meretoja A et al 2010

10 vuodessa kuolleisuus vähentynyt 21%eli 5%-yksikköä

Page 6: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

AVH-yksiköissä hoidettujen osuusHoitotulokset ovat parantuneet 2000-luvullaHoitotulokset ovat parantuneet 2000-luvulla

Data from PERFECT Stroke National Registry, modified from Meretoja A et al 2010

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

CSC PSC GH CSC PSC GH CSC PSC GH CSC PSC GH

7 days 28 days 90 days 365 days

HomeInstitutionalDead

STAKES PERFECT STROKE 2006

N=93.727

Atte Meretoja

AVH potilaiden vuoden ennuste SuomessaAVH potilaiden vuoden ennuste Suomessa7 vrk7 vrk 30 vrk30 vrk 90 vrk90 vrk 365 vrk365 vrk

Page 7: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

Yliopistosairaaloiden välinen vertailuAivoinfarktin hoitotulokset vuonna 2009Aivoinfarktin hoitotulokset vuonna 2009

Data from PERFECT Stroke National Registry

28 vrk kuolleisuus 2009

0

1

23

4

5

67

8

9

HYKS KYS OYS TAYS TYKS Kokomaa

12kk kuolleisuus 2009

0

5

10

15

20

25

HYKSKYS

OYSTA

YSTY

KS

Koko m

aa

Yliopistosairaaloiden välinen vertailuAivoinfarktin hoitotulokset vuonna 2009Aivoinfarktin hoitotulokset vuonna 2009

Data from PERFECT Stroke National Registry

12 kk uusiutuminen

02468

101214161820

HYKSKYS

OYSTA

YSTYKS

Koko m

aa

12kk kuolleisuus / uusiutuminen

0

5

10

15

20

25

30

35

HYKSKYS

OYSTAYS

TYKS

Koko m

aa

Page 8: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

Mitä hoito maksaa?1.vuoden keskikustannuksetMitä hoito maksaa?1.vuoden keskikustannukset

Modified from Meretoja A et al 2009ICHICH SAVSAVAivoinfarktiAivoinfarkti

Aivoinfarktin seuraukset SuomessaAivoinfarktin seuraukset SuomessaVuosittain sairastuu 14.60014.6003838 suomalaista joka päiväJokaJoka neljneljääss sairastunutsairastunut on on tytyööikikääineninen (25%)(25%)Noin 82.00082.000 sairastunutta5.0005.000 kuolee vuosittain, 3. yleisin kuolinsyyEniten menetettyjä laatupainotteisia elinvuosia1. vuoden kustannus 21.000 €Elinikäinen kustannus keskim 80.000 € / potilasSuorat kustannukset 436 M436 M€€, epäsuorat 600 M600 M€€Osuus terveydenhuollon kokonaisbudjetista 6.1 %6.1 %Pitkäaikaishoidon kulut yli 200 M200 M€€/v/vUusiutunutUusiutunut AVH on AVH on kalleinkallein, , lislisääkustannuskustannus12.00012.000€€ 1.vuonna1.vuonna

Page 9: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

Aivoinfarktin itsenäistenriskitekijöiden prevalenssi kasvaa iän

mukana voimakkaasti

Aivoinfarktin itsenäistenriskitekijöiden prevalenssi kasvaa iän

mukana voimakkaasti

The Framingham Heart Study Wolf PA, et al. Stroke 1991;22:983-8

Condition Risk ratio

Atrial fibrillation 4.8Heart failure 4.3Hypertension 3.4Coronary heart disease 2.4

Aivoinfarktin ja TIA:n etiologiaAivoinfarktin ja Aivoinfarktin ja TIA:nTIA:n etiologiaetiologia

18

Pienten suonten tauti Pienten suonten tauti 2020--35%35%

Suurten suonten tautiSuurten suonten tauti::Kaulavaltimot 30Kaulavaltimot 30--40%40%

Aortan kaari 10Aortan kaari 10--20%20%

SydSydäänpernperääineninen 1515--25%25%

Muut 5%Muut 5%

Page 10: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

Putaala, J. et al. Stroke 2009;40:1195-1203

Aivoinfarktin etiologia riippuu iästäAivoinfarktin etiologia riippuu iAivoinfarktin etiologia riippuu iääststää

Kehittyvä kuvantaminen: monileike CTKehittyvä kuvantaminen: monileike CTKaulavaltimoateroskleroosiKaulavaltimoateroskleroosi

Page 11: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

Sydänperäiset emboliatSydänperäiset emboliat

Eteisvärinäpotilaiden aivohalvausinsidenssi nousee iän myötä

Eteisvärinäpotilaiden aivohalvausinsidenssi nousee iän myötä

Frost L et al. Neuroepidemiology 2007;28:109–1522-year follow-up of 75 126 men in the Danish National Registry of Patients

Aivohalvauksen esiintyvyys eteisvärinädiagnoosin jälkeen (miehet)

Aivo

halv

auks

enin

side

nssi

1000

pot

ilasv

uott

ako

hden

Ikä (vuosia)

45

40–4

485

–89

45–4

950

–54

55–5

960

–64

65–6

9

70–7

475

–79

80–8

4

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Page 12: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

.

Jørgensen H S et al. Stroke 1996;27:1765-1769

Copyright © American Heart Association

EteisvEteisväärinrinää on on yleinenyleinen aivoinfarktinaivoinfarktin sairastaneillasairastaneilla……

The Framingham Heart StudyIn patients aged 80 years, 1 in 4 strokes is due to AF

Wolf PA, et al. Stroke 1991;22:983-988

Eteisvärinän osuus aivoinfarktin syynäkasvaa iän mukana

Eteisvärinän osuus aivoinfarktin syynäkasvaa iän mukana

Page 13: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

Dulli DA, et al. Neuroepidemiology 2003;22:118-23

Eteisvärinässä aivoinfarktit ovat vaikeampia, kaikissa ikäryhmissä

EteisvEteisväärinrinäässssää aivoinfarktitaivoinfarktit ovatovat vaikeampiavaikeampia, , kaikissakaikissa ikikääryhmissryhmissää

0 = no symptoms

5 = bedridden requiring constant nursing care

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

<55 55-64 65-74 75-84 85+

Age (years)

Mea

n m

odifie

d Ran

kin sc

ale

p<0.05

p<0.0005

AFNo AF

Kardioembolisia aivoinfarktejaKardioembolisia aivoinfarkteja

Page 14: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

Hypertensiivinen mikroangiopatia

Page 15: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

Copyright ©2009 BMJ Publishing Group Ltd. Inzitari, D. et al. BMJ 2009;339:b2477

Todennäköisyys säilyähengissä ja omatoimisena 4 vuotta suhteessa valkean aineen muutosten vaikeusasteeseen

639 non-disabled older patients (mean age74.1 (SD 5.0), 45.1% men) in whom brain MRIshowed mild, moderate, or severe age-related changes in white matter (Fazekas scale).

P<0.001

Onko merkitystä potilaan kannalta? On.

TYKS Neurologian klinikka

Verenpaine ja pienten suonten tautiVerenpaine ja pienten suonten tauti

Page 16: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

Aivoinfarktin akuuttihoitoAivoinfarktin akuuttihoito

Tukos aukeaaTukos Tukos aukeaaaukeaa

Aivovaurion laajenemisen estoAivovaurion laajenemisen estoAivovaurion laajenemisen esto

Komplikaatioiden estoKomplikaatioiden estoKomplikaatioiden esto

KuntoutusKuntoutus

EstohoitoEstohoitoEstohoito

4,5 h 24 h KotiutusKoti PPKL

112112

Syyn selvitysSyyn selvitysSyyn selvitys

AVH-yksikköAVH-yksikkö

Nopeus on aivojesi pelastus – väestökampanja

SOITA 112 !Nopeus on aivojesi pelastus – väestökampanja

SOITA 112 !• Toispuolinen raajojen heikkous,

tunnottomuus tai holtittomuus• Suupielen roikkuminen • Puhekyvyn häiriö• Toisen tai molempien silmien

näköhäiriö tai kaksoiskuvat• Tasapainohäiriö, kävelyvaikeus ja voimakas

huimaus yhdessä

Jos sinulle tai läheisellesi ilmaantuu jokinedellämainituista oireista,

SOITA VÄLITTÖMÄSTI 112

Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi.

Page 17: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

Miksi on kiire?Miksi on kiire?

LiuotushoitoLiuotushoito

Page 18: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

MinuuttejaMinuutteja

VuorokausiVuorokausi

3-6 tuntia3-6 tuntia

Palautettavissa oleva aivokudos vähenee ja hoitomahdollisuudet heikkenevät ajan kuluessaPalautettavissa oleva aivokudos vPalautettavissa oleva aivokudos väähenee ja henee ja

hoitomahdollisuudet heikkenevhoitomahdollisuudet heikkeneväät ajan kuluessat ajan kuluessa

< 3 tuntia< 3 tuntia

Jokainen 20 min ajansäästö pienentää NNT lukua yhdelläLees KR, Bluhmki E, von Kummer R, Brott TG, Toni D, Grotta JC, Albers GW, Kaste M, Marler JR, Hamilton SA, Tilley BC, Davis SM, Donnan GA, Hacke W, Allen K, Mau J, Meier D, del Zoppo G, De Silva DA, Butcher KS, Parsons MW, Barber PA, Levi C, Bladin C, Byrnes G. Lancet. 2010;375:1695-1703

Liuotushoidon teho riippuu hoidon viiveestäLiuotushoidon teho riippuu hoidon viiveestä

Slide by Atte Meretoja, 2012

Page 19: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

Meretoja A, Strbian D, Mustanoja S, Tatlisumak T, Lindsberg PJ, Kaste M. Reducing in-hospital delay to 20 minutes in stroke thrombolysis. Neurology 2012 e-pub

Door-to-needle time Helsingissä 20 minDoor-to-needle time Helsingissä 20 min

EndovaskulaarisetEndovaskulaariset rekanalisaatiohoidotrekanalisaatiohoidot

Page 20: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

Natiivi-TT +Perfuusio-TT+TT-angio (intra ja

ekstrakraniaali)

EiEi vastavasta--aiheitaaiheita

•NIHSS>10•Angiossa ICA -, carotis T- tai M1-tukos•ikä<80,omatoiminen•Angiosaliin <5h

•NIHSS>10•Angiossa ICA -, carotis T- tai M1-tukos•ikä<80,omatoiminen•Angiosaliin <5h

NIHSS<10Angiossa ei tukosta

NIHSS<10Angiossa ei tukosta 712

IV rtpaaloitusIV rtpaaloitus

Liuotushoitokandidaatti

Kl. vasta-aihe (esimaikaikkuna, INR>1.7, tuore

leikkaus, trauma)

Endovaskulaarihoito

Klo 07-23, NIHSS > 8-10, Ikä < 80 vuotta

1 tunti

Heti

Heräämö

Teho 950

TYKS aivovaltimotukoksen TYKS aivovaltimotukoksen endovaskulaarihoitoendovaskulaarihoito -- etuverenkiertoetuverenkierto

140611

Liuotus

hoito te

hokas

my

Liuotus

hoito te

hokas

myöös s iiää

kkkkääimillimillää!!

Page 21: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

20%

11%

20%

14%

17%

10% 11%

13% 12%

13% 11%

5% 12%

30%

<=80 yrs

>80 yrs

mRS 0 mRS 1 mRS 2 mRS 3 mRS 4 mRS 5 mRS 6

<80 yrs N = 19.411

> 80 yrs N = 1.831

>80 vuotiaiden liuotushoito mRS tulokset SITS rekisterissä

>80 >80 vuotiaidenvuotiaiden liuotushoito liuotushoito mRSmRS tulokset SITS rekisterisstulokset SITS rekisterissää

>80 vuotiaiden liuotushoitoHelsingin kokemukset

>80 >80 vuotiaidenvuotiaiden liuotushoitoliuotushoitoHelsingin kokemuksetHelsingin kokemukset

Meretoja ym. Stroke 2010: 41;1450

Page 22: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

68%58%

49%36%

20%

25%31%

33%

35%

29%

7% 11% 17%29%

51%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

<=60 yrs 61-70 yrs 71-80 yrs 81-90 yrs >90 yrs

mRS 0-2 mRS 3-5 Dead

Aivoinfarktin akuuttihoidon tulos riippuu iästä mRS asteikolla

Aivoinfarktin akuuttihoidon tulos Aivoinfarktin akuuttihoidon tulos riippuu iriippuu iääststää mRSmRS asteikollaasteikolla

Outcomes Patients >80 years

Patients 80 years

p-value Adjusted OR p-value

SICH per SITS-MOST 32/ 1768 1.8 (1.26-2.58)

316/ 190841.7 (1.49- 1.85)

0.70 0.90 (0.73- 1.09) 0.28

SICH per NINDS 162/17079.5 (8.16- 11.00)

1407/ 185987.8 (7.2- 7.96)

0.005 0.96 (0.87- 1.06) 0.42

Mortality at 3 months 456/ 1510 30.2 (27.9- 32.6)

2038/ 1674212.2 (11.7- 12.7)

<0.005 1.53 (1.43- 1.65) <0.005

at 3 months (mRS 0-2)

527/ 149935.2 (32.8- 37.7)

9468/ 1650457.4 (56.6- 58.1)

<0.005 0.73 (0.68- 0.78) <0.005

Complete recovery at 3 months (mRS 0-1)

370/ 149924.7 (22.5- 27.0)

6704/ 1650440.6 (39.9- 41.4)

<0.005 0.81 (0.75-0.87) <0.005

Liuotushoidetun aivoinfarktipotilaan hoitotulos - yli ja alle 80 vuotiaillaLiuotushoidetun aivoinfarktipotilaan Liuotushoidetun aivoinfarktipotilaan hoitotulos hoitotulos -- yli ja alle 80 yli ja alle 80 vuotiaillavuotiailla

Page 23: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

ShouldShould octogenariansoctogenarians receivereceive rtPA?rtPA?-- mRSmRS

Mishra N K et al. BMJ 2010;341:bmj.c6046

Diagram showing association of neurological outcomes with use of rtPA in the younger patients (age 80 years) and elderly patients (age >80 years) having acute

ischemic stroke.Mishra N K et al. Stroke 2010;41:2840-2848

ShouldShould octogenariansoctogenarians receivereceive rtPArtPA? ? -- NIHSSNIHSS

Page 24: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

Forest plot showing association of functional outcomes with improved outcomes in patients who received thrombolytic therapy.

Mishra N K et al. Stroke 2010;41:2840-2848

ShouldShould octogenariansoctogenarians receivereceive rtPArtPA??

4141--50 50 yrsyrs5151--60 60 yrsyrs6161--70 70 yrsyrs7171--80 80 yrsyrs8181--90 90 yrsyrs9191--100 100 yrsyrs

0,8%1,5%

2,3%1,8%

1,1%

4,9%

7,3%

9,7% 9,3%

12,4%

2,9%

4,1%4,9%

4,1%3,3%

6,4%

8,2%

10,3%9,6%

12,1%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

14,0%

<=60 yrs 61-70 yrs 71-80 yrs 81-90 yrs >90 yrs

SICH/ SITS-MOST SICH/ NINDS Any type 2 PH any scan Any PH any Scan

Liuotushoitoon liittyväaivoverenvuotoriski ja ikäLiuotushoitoon liittyvLiuotushoitoon liittyvää

aivoverenvuotoriski ja ikaivoverenvuotoriski ja ikää

Page 25: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

Vuodesta 2005

Hoito AVH yksikHoito AVH yksiköössssää

NesteytysNesteytysNesteytysHalvaus-

oireetHalvausHalvaus--

oireetoireet Tajunnan-taso

TajunnanTajunnan--tasotaso

Hengitys &hapetus

HengitysHengitys &&hapetushapetus

VerensokeriVerensokeriVerensokeri

LämpötilaLLäämpmpöötilatila

CBF/TCDCBF/TCDCBF/TCD

PahoinvointiPahoinvointiPahoinvointi

RytmihäiriötRytmihRytmihääiriiriöött

VerenpaineVerenpaineVerenpaine

KipuKipuKipu

Fysiologisten muuttujien seuranta ja normalisointisekä komplikaatioiden esto ja hoito AVH-yksikössäFysiologisten muuttujien seuranta ja normalisointisekä komplikaatioiden esto ja hoito AVH-yksikössä

Page 26: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

Why does the patientget worse?

Why does the patientWhy does the patientget worse?get worse?

1. Dehydration2. Hypotension3. Hypertensive crisis4. Fever5. Hyperglycemia6. Hypoventilation, CO2 retention7. Hypoksia8. Aspiration pneumonia9. Infection, sepsis10. Pulmonary embolism11. Myocardial ischemia12. Arrhythmia13. Cardiac failure14. Neurogenic oedemadeema15. Hypoglycemia16. Epilepsy17. Hyponatremia18. Over hydration19. Tiamine deficiency20. Delirium

1. Re-embolisation2. Progressive thrombosis3. Reocclusion4. Infarct oedema5. ICP increase and perfusion deficit6. Herniation7. Hemorrhagic transformation8. Decreased collataral circulation9. Decreased cerebral perfusion10. Expansion of the ischemic core or the

penumbra

IschemiaIschemia

Systemic causesSystemic causes

Roine 2008

AVH yksikkAVH yksikkööhoito vhoito väähenthentääääkuolleisuutta ja kuolleisuutta ja eiei--omatoimisenomatoimisen

toipumisen riskitoipumisen riskiää

Stroke Unit Trialists Collaboration, 2005

Page 27: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

AVH yksikköhoidon tulos säilyy yli 10 vuottaAVH yksikkAVH yksikkööhoidon tulos shoidon tulos sääilyy yli 10 vuottailyy yli 10 vuotta

Indredavik at al. Stroke 1999;30:1524-1527

AVH yksikössä paremmat tulokset kaikissa ikäryhmissä, myös yli 80vAVH yksikAVH yksiköössssää paremmat tulokset paremmat tulokset kaikissa ikkaikissa ikääryhmissryhmissää, my, myöös yli 80vs yli 80v

Page 28: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

Hyvin resurssoitu hoito johtaa parempaan tulokseen kaikissa ikäryhmissä, myös yli 80vHyvin resurssoitu hoito johtaa parempaan Hyvin resurssoitu hoito johtaa parempaan

tulokseen kaikissa iktulokseen kaikissa ikääryhmissryhmissää, my, myöös yli 80vs yli 80v

0-3 seuraavista: FT, TT, AVH-yksikkö, stroke team

Osoitettu myOsoitettu myöös kaikissa aivoinfarktin s kaikissa aivoinfarktin etiologisissa alaryhmissetiologisissa alaryhmissää

Page 29: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

TYKS Neurologian klinikka

KaulavaltimokirurgiaKaulavaltimokirurgiaYläikaraja noin 80 vuotta jos ei merkittävää kognitiivista häiriötä(MMSE < 24)

Page 30: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

Radikaalit hoitomuodotRadikaalit hoitomuodot

Endovaskulaarinen liuotus ja mekaaninen trombektomia

Hemikraniektomia

Hypotermia eli viilennyshoito

Roine 2008

Page 31: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

HemikraniektomiaHemikraniektomia

Roine 2008Lancet Neurol 2007; 6: 215–22

Mikä on malignin MCA infarktin ennustekonservatiivisessa hoidossa jahemikraniektomian jälkeen?

Mikä on malignin MCA infarktin ennustekonservatiivisessa hoidossa jahemikraniektomian jälkeen?

Kirurgia

Kons.h.

Hacke W et al. 2008

NNT=2 eli joka toinen hyötyy

Page 32: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI HOSPITAL DISTRICT OF SOUTHWEST FINLAND

HemikraniektomiaHemikraniektomia1. Henkeä uhkaava, laaja aivoinfarkti (MCA/MCA+)2. Oireiden alusta yleensä alle 24-48 tuntia (leikkauspäätös on syytä

tehdä ennen kuin potilaan tila on edennyt kriittiseksi)3. Ikä enintään 60-65 vuotta (iäkkäämpien hoitotulokset huonoja)4. Ei vaikeita perussairauksia5. Henkeä uhkaava, laaja MCA infarkti tai MCA+ infarkti6. Ödemaattinen tai hemorraaginen infarkti, jossa koko temporaalilohko

tai ainakin temporaalilohkon kärki affisioitunut7. Nondominantti hemisfääri8. Kliinisessä statuksessa potilaan täytyy reagoida mielekkäästi kivulle,

enintään yksi aivorunkoheijaste saa olla sammunut ja oma hengitys täytyy olla tallella

9. Suolahoidolle ei välitöntä suotuisaa vastetta10. Potilas ja omaiset hyväksyvät hoidon kuultuaan riskit ja

odotettavissa olevan hyödyn. Kyseessä on ESO käypähoitosuositusten mukainen hoito.

HypotermiaHypotermia-- eli viilennyshoitoeli viilennyshoito

Page 33: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

Oikea potilas oikeassa paikassa oikeaan aikaanOikea potilas oikeassa paikassa oikeaan aikaan

Akuuttihoidon rajalliset resurssit keskitettäväsiitä hyötyville potilailleHoidon viive ratkaisee hoitotuloksen – ylimääräinen viive tulee kalliiksiOmatoimisen potilaan AVH akuuttihoito on keskitetty TYKSiinEi ikään perustuvaa syrjintääJatkohoidon pitää toteutua sujuvasti jotta

1. Akuuttihoito voi toimia2. Akuuttihoidon tulosta ei menetetä3. Kokonaiskustannukset pysyvät kurissa

Omatoimisuus hoidon porrastuksen kriteerinäOmatoimisuus hoidon porrastuksen kriteerinäOtettu käyttöön Helsingissä vuonna 1994Valtakunnallinen standardiKäypähoitosuosituksessa 2008 alkaenOmatoimisuus ei liity ikään eikä asumismuotoon vaan määritellään toiminnallisen statuksen ja avuntarpeen mukaanKäytännössä potilas jota ei voi jättää vuorokaudeksi yksin ei ole omatoiminenToimintakykyrajoituksen syy voi olla tilapäinen tai pysyväEettiseltä kannalta omatoimisuutta ei tule määritellä tarkastiOmatoiminen toipuminen on yleensä parhaiten resurssoidun akuuttihoidon tavoite

Page 34: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

Aivoverenkiertohäiriöpotilaan (AVH) ensihoito-ohje VSSHP RR/AV/JG 1.10.2008

Hätäkeskus 112 AVH akuuttihoitoketju alkaa aina hätäkeskuksesta, joka tunnistaa akuutin AVH potilaan. Ensihoitokoodi = 706.

Ensihoidon tavoitteet 1. Aivohalvauksen tunnistaminen2. Liuotukseen soveltuvien potilaiden toimittaminen kiireellisesti suoraan oikeaan hoitopaikkaan, jossa on liuotushoitopotilaan vaatima

diagnostiikka ja hoito, eli koko VSSHP:ssa TYKS ea pkl.

Erityistä 1. Ennestään omatoiminen potilas toimitetaan TYKS ensiapuun mahdollisimman nopeasti. 2. Omainen tarvitaan mukaan ensiapuun tai vähintään omaisen yhteystiedot kirjattava.3. Potilasta ei voi jättää kuljettamatta, jos hänellä on tuore halvausoire.4. Vaikka halvausoireet olisivat hävinneet (TIA-kohtaus), potilas on aina kuljetettava.5. Liuotushoitokandidaatti on ennestään omatoiminen potilas, jolla oireiden alusta on kulunut alle 4.5 tuntia.

Oireet 1. Akuutti toispuoliheikkous, suupielen roikkuminen tai puheentuoton häiriö tyypilliset oireet.2. Pelkkä huimaus, puutuminen tai tajunnanhäiriö ilman muita neurologisia oireita ei oikeuta AVH epäilyyn.3. Oireet voivat olla ohiemeneviä ne voivat korjaantua kokonaan.4. Oireiden alkamisaika kirjataan.

Tutki ja hoida 1. Hengittääkö, tuntuuko pulssi2. Onko ilmatie avoin, hengitystiheys, SaO2, lisähappi ja suoniyhteys kaikille3. Immobilisaatio vuodelepoon, akuutti AVH potilas ei saa kävellä4. Syke, verenpaine (monitorointi)5. Hoida pahoinvointi, estä aspiraatio, 30 asteen kohoasento, ei mitään suun kautta6. Mittaa verensokeri (glukoosipitoisia nesteitä vain hypoglykemiassa)7. Lyhyt neurologinen status (tajunta, puhe, yläraaja- tai kasvohalvaus):8. Tajunnan taso (GCS) ja pupillapuoliero9. Puheentuoton häiriö (”sanokaa oma nimenne”)10. Toispuoleinen raajaheikkous (tutkitaan yläraajat koholla)11. Suupielen roikkuminen (”irvistäkää”)12. Päänsärky, niskajäykkyys13. Pään alueen vamman merkit14. Muutokset kuljetuksen aikana

Kuljeta Terveyskeskus / oman alueen sairaalapäivystys1. Laitoshoidossa olevat potilaat2. Aiemmin ei-omatoimiset, kotona asuvat AVH-potilaatTYKS päivystyspoliklinikka1. Ennestään omatoimiset akuutit AVH potilaat TYKS ensiapupoliklinikalle2. Myös potilaat joiden halvausoireet ovat kokonaan tai lähes kokonaan korjautuneet3. Varfariinia (Marevan ) käyttävät potilaat, joilla halvausoireita4. Liuotushoitoehdokkaan kuljetus hälytysajonaKiireellisyysB - Muu kuin laitoshoitopotilas, kuljetus oman alueen sairaalaan (ei-omatoiminen potilas) tai TYKS päivystyspoliklinikalle (omatoiminen

potilas)C - Laitoshoidossa oleva potilas kuljetetaan tarvittaessa terveyskeskukseen.

Ennakko-ilmoitus Ennakkoilmoitus liuotushoitokandidaatista TYKS päivystyspoliklinikalle (045525803141), jossa ilmoitus käynnistää AVH hälytyksen

Jos epäselvää, konsultoi:

-TYKS päivystävä neurologi 02-3132305

-Medihelin lääkäri

-Virve-yksilöpuhelu 04552 580 3020

-(puh 02-275 4550, 0407 376 338)

TYKS Neurologian klinikka

AVH hoitoreitti 2009AVH hoitoreitti 2009

Page 35: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

TYKS Neurologian klinikka

Ikääntyneen aivoinfarktipotilaan akuuttihoito:

Take home messages

Ikääntyneen aivoinfarktipotilaan akuuttihoito:

Take home messages

Aivoinfarktin etiologia riippuu iästäHoitoonohjaus ja potilasvalinta ei perustu ikäänIkääntyneet hyötyvät AVH yksikköhoidostaIkääntyneet hyötyvät liuotushoidostaRadikaaleja hoitomuotoja (hemikraniektomia, endovaskulaarista hoitoa ja kokeellistaviilennyshoitoa) ei toistaiseksi käytetäkorkeimmissa ikäryhmissä

Page 36: Iäkkään aivoinfarkti- potilaan hoito AVH-yksikössä · PDF fileEteisvärinä on yleinenaivoinfarktinsairastaneilla ... Tee se, vaikka oireet menisivätkin ohi. Miksi on kiire?

SOITA 112 !