metabole oorzaken van veranderd...

of 45 /45
Metabole oorzaken van veranderd bewustzijn Fellowdag acute interne 15 november 2013

Author: others

Post on 26-Jan-2021

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Metabole oorzaken van veranderd bewustzijn

  Fellowdag acute interne 15 november 2013

 • Neuro???

  http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BxMLg4qu6Npv5M&tbnid=hZ40yg1bJf2Y8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.neurosurgerynashville.com/whats-new?offset=60&max=5&ei=yfR8Ut_GBeW00QX74IAw&psig=AFQjCNHdPsHJelT_m1Z4-nJezk4h8JiPFw&ust=1384007181611469

 • Definitie

 • Terminologie

  • Verward, somnolentie, suf, delier, coma, verminderd bewustzijn,

  bewustzijnsdaling, vernauwd bewustzijn, niet aanspreekbaar,

  buitenwesten, van de wereld, dement, apathisch,

  encephalopathisch, lethayrgie

  http://www.google.nl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=tvC0XEv0L2hnMM&tbnid=uwlRW25CchX3BM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://walkyourmind.wordpress.com/2011/02/27/natuurcoaching-is-net-als-het-bewustzijn/&ei=0e6AUpbrN4SI0AXUsoH4CA&psig=AFQjCNHp6_QJKgQAKZDoUUFjmproXEF3wQ&ust=1384267857966944

 • Symptoom

  • Incidentie onderschat • 2% van alle SEH patiënten • 10% van alle opnames, 50% bij ouderen

 • Bewustzijn

  • Staat van besef van zichzelf en omgeving. • Is een toestand van de geest die gekenmerkt is door een

  besef van het eigen ik en de omgeving.

 • Componenten bewustzijn

  • Cerebrale perfusie: - autoregulatie - cerebrale perfusiedruk = MAP-intracraniële druk • Intracraniële druk; wordt bepaald door inhoud; hersenen,

  liquor en (bloed)vaten. Afvloed liquor spinale systeem en vasoconstrictie/dilatatie

  • Cerebraal metabolisme: glucose en zuurstof

 • Bewustzijn

  • Bepaald door 2 hersengebieden: – ‘’Arousal’’, wekbaarheid (level of

  consciousness), formatio reticularis – ‘’Awareness’’, besef (content of consciousness),

  cerebrale cortex

 • Andere vormen bewustzijnsdaling

  • Slaap • Delier • Anesthesie

 • Etiologie

 • Oorzaken veranderd bewustzijn

  • Primair neurologisch – Meningisme of focale uitval/lateralisatie

  • Secundair – Geen meningisme of focale uitval/lateralisatie

 • Veranderd bewustzijn met focale uitval/ lateralisatie

  • Intracerebrale tumor • Intracerebrale bloeding • Intracerebraal infarct • Intracerebraal abces

 • Coma met meningisme zonder focale uitval/lateralisatie

  • Bacteriële meningitis • Encephalitis • SAB • Cerebrale/cerebellaire bloeding met extensie naar

  subarachnoïdale ruimte • Cerebrale malaria

 • • Intoxicatie ++++ • Ischemie/hypoxie ++++ • Hypoglycemie ++++ • Hartfalen ++++ • Respiratoire insufficiëntie ++++ • Alcohol ++++ • Diabetische ketoacidose +++ • Nierinsufficiëntie +++ • Leverinsufficiëntie ++ • Hyponatriëmie ++ • Sepsis ++ • Wernicke’s encefalopathie ++ • Koolmonoxide-intoxicatie + • Hypernatriëmie +

  Coma zonder meningisme of focale uitval/lateralisatie

 • Pathofysiologie

  • Cerebraal oedeem; leverfalen, hypo-osmolaliteit • Verstoring in evenwicht neurotransmitters; drugs, medicatie • Verhoogde prikkelbaarheid door elektrolytstoornis • Verlaagd cellulair metabolisme; voedingsdeficiënties • Minder O2-delivery en mitochondriale dysfunctie; exogene

  toxinen, CO2, cyanide • Verhoogde permeabiliteit bloed-hersen barrière, hierdoor

  meer systemische toxinen, maar normale plasma inhoud verhoogd in CSF (zoals eiwit).

 • • Sepsis; microcirculatie is gestoord, DIS, inflammatoire cytokinen, permeabiliteit bloed-hersen barrière verhoogd, verminderde aanwezigheid neurotransmitters

  • Leverfalen; ammoniak, vrije vetzuren, vrije radicalen, cerebraal oedeem (cytotoxisch en bloed-hersen barrière)

  • Uremie; neurotransmitters en aminozuren verminderd aanwezig, accumulatie van bijv methylguanidine

 • • Hypo/ hypernatriëmie; verhoogde excitabiliteit van neuronen. Verward, gedesoriënteerd, agitatie, lethargie, spierzwakte, bewustzijnsdaling en insulten

  • Hypo/ hypercalciëmie, hypomagnesiemie; slaperig, spierzwakte, hallucinaties, insulten, coma

  • Hypofosfatemie; slaperig, ataxia, nystagmus, abducens parese

 • • Hypoglycemie ; toegenomen epinefrine release-> tremor, diaphoresis, bizar gedrag, insulten, coma

  • HHS, DKA; osmolaliteit, metabole acidose, vrije vetzuren • Wernicke; trias verward, ataxie, nystagmus (maar ook

  abducens parese). Hypothermie en hypotensie door ontregeling hypothalamus.

 • ‘SMASHED’ mnemonic for acute mental state change

  • S: Substrates Sepsis • M: Meningitis Mental illness • A: Alcohol • S: Seizures Stimulants • H: Hyper Hypo • E: Electrolytes • D: Drugs of any sort

 • Vitamins D mnemonic for acute mental state change

  • Vascular: stroke brain embolism • Inflammation: vasculitis • Toxins, trauma, tumors • Auto-immune • Metabolic failure • Infection; meningitis, encephalitis • Narcotics • Systemic; sepsis, hypoxia • Degenerative; Alzheimer, Parkinson

 • We vallen terug op ABCDE

  PRIMARY • Airway • Breathing • Circulation • Disability: hypoglyc, epilepsie, meningitis, opiaatintox. • Exposure: hypothermie, hyperthermie, infectie

 • Airway

  • Cave CWK letsel →halskraag • Bedreigde luchtweg?

  – GCS

 • Breathing

  • Bradypnoe (

 • Circulation

  • Zoals altijd

 • Disability

  • GCS • Pupilgrootte, verschil, lichtreactie • Meningeale prikkeling? • Lateralisatie • Glucose

 • Pupil reacties

  Nauw + reactief Metabole encefalopathie Herniatie centrale hersenen

  Pinpoint + lichtstijf Laesie pons Opioiden, organofosfaten

  Wijd + reactief Metabole oorzaak Laesie centrale hersenen Ecstasy, amfetaminen

  Wijd + lichtstijf Peri-ictaal Hypoxemie Hypothermie Anticholinergica

  Geen pupilverschil

  Pupilreactie Oorzaak

 • Disability

  • Overweeg levensbedreigende aandoeningen -Meningeale prikkeling kan afwezig zijn bij diep coma of

  gebruik immunosuppressiva • Gerichte behandeling: -handhaaf cerebraal metabolisme -handhaaf cerebrale bloeddoorstroming -systemische bloeddruk -intracraniële druk

  PaCO2 normale waarden Vermijd overhydratie Diuretica in sommige situaties Corticosteroiden bij tumor-geassocieerd oedeem Insulten agressief couperen Temperatuurcontrole

 • Disability

  – Naloxon 0.4 mg; bij gebruikers (zonodig herhalen elke 3 min tot 2mg )

  – Glucose 50% 50-100 ml – Anti-epileptica: diazepam 10 mg rect, clonazepam 1-2 mg

  iv – Antibiotica afhankelijk van lokaal protocol – Bij verhoogd risico of verdenking Wernicke; thiamine 250-

  500 mg im

 • Exposure

  • Temperatuur • Aanwijzingen voor:

  – Drugs, medicatie – Trauma – Infectie – ……

  http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jpaTVzEJdU9YhM&tbnid=FpVR5pSTkf9DHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.42bis.nl/2013/03/inspector-gadget-wat-is-het-en-wat-is-hot/&ei=aV2DUo3GEcnK0QXl7oHQDg&bvm=bv.56343320,d.d2k&psig=AFQjCNGTOdeGn20H6QbdrAt2BCOENk183Q&ust=1384427234498402http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jpaTVzEJdU9YhM&tbnid=FpVR5pSTkf9DHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.42bis.nl/2013/03/inspector-gadget-wat-is-het-en-wat-is-hot/&ei=aV2DUo3GEcnK0QXl7oHQDg&bvm=bv.56343320,d.d2k&psig=AFQjCNGTOdeGn20H6QbdrAt2BCOENk183Q&ust=1384427234498402

 • Secondary assesment • Heteroanamnese

  • Lichamelijk onderzoek

  – Bewustzijnsniveau (GCS) – Onderzoek hersenstamfunctie – Focale neurologische afwijkingen

  • Aanvullend onderzoek

  – CT-scan/ MRI – Calcium, stolling, TSH, cortisol, ammoniak – EEG – Liquorpunctie

  Pupilreactie Oogbewegingen Corneareflexen

  Ademhalingspatroon

 • Dhr B. van Es 53 jr

  • Ambulance: 4,5 uur geleden ongeveer 20 bessen geplukt onder de Euromast en ingenomen.

  • Doet dit wel vaker met andere bessen. Zelf 112 gebeld ivm hallucinaties en onwel.

  • Moeizame anamnese ivm somnolentie. Zegt geen alcohol of andere middelen in te hebben genomen. Ook geen drugs.

 • Anamnese

  • VG (via HAP): Depressie 2010 • Medicatie (via HAP): Efexor, onduidelijk of hij dit nu gebruikt

 • Lichamelijk onderzoek

  • A: vrij (zeer droge SV) • B: AF 18/min, sat 96% bij KL, VAG bdz zonder bijgeluiden • C: P 90, RR 150/60, CR 3 sec, warme acra, S1S2 $, abd soepel

  en niet drukpijnlijk • D: E3M6V4. Niet nekstijf. Pupillen bdz wijd en reagerend op

  licht. Geen lateralisatie. Reflexen 0/0. • E: T 36.1

  • Geen huidafwijkingen • Keel: zeer droge SV, verder gb • Hals: geen palp afwijkingen • Abd: np, wt, soepele niet drukpijnlijke buik

 • Aanvullend onderzoek

  • Lab en bloedgas analyse: gb • ECG: gb

  • Maar gelukkig… Plastic bakje met nog 3 besjes

 • Atropa Bella Donna

 • Atropa Bella Donna Wolfskers

  • Serieuze intoxicatie, letaal

  • Anticholinergisch syndroom • Fysostigmine antidotum (centraal anticholinerg effect)

 • Disability: Pupillary abnormalities Equal pupils - small + reactive - metabolic encephalopathy - midbrain herniation -

  -pin point + fixed - pontine lesion - opioids, organophosphates - dilated + reactive- metabolic cause - midbrain lesion - ecstacy, amphetamines - dilated + fixed - peri ictal - hypoxaemia - hypothermia - anticholinergics - tricyclics Unequal pupils - small + reactive - Horner’s syndrome - dilated + fixed - uncal herniation - IIIrd nerve palsy

 • Metabole oorzaken�van veranderd bewustzijnNeuro???Slide Number 3DefinitieTerminologieSymptoomBewustzijnComponenten bewustzijnBewustzijnSlide Number 10Slide Number 11Andere vormen bewustzijnsdalingSlide Number 13Slide Number 14EtiologieOorzaken veranderd bewustzijnVeranderd bewustzijn met focale uitval/ lateralisatieComa met meningisme zonder focale uitval/lateralisatieComa zonder meningisme of focale uitval/lateralisatiePathofysiologieSlide Number 21Slide Number 22Slide Number 23‘SMASHED’�mnemonic for acute mental state changeVitamins D�mnemonic for acute mental state changeWe vallen terug op ABCDEAirwayBreathingCirculationDisabilityPupil reactiesDisabilityDisabilityExposureSecondary assesmentDhr B. van Es 53 jrAnamneseLichamelijk onderzoekAanvullend onderzoekAtropa Bella DonnaAtropa Bella Donna�WolfskersSlide Number 42Slide Number 43Disability: Pupillary abnormalitiesSlide Number 45