numer 08 kwiecien april 2015 net

Download Numer 08 kwiecien april 2015 net

Post on 21-Jul-2016

219 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Miesiecznik dla Pollonii Gloucestershire,Worcestershire, Herefordshier

TRANSCRIPT

 • MIESICZNIK DLA POLONII / POLISH COMMUNITY MONTHLY MAGAZINE

  Numer / Issue 8Kwiecie/April 2015

  ISSN 2056-3574

  G l o u c e s t e r s h i r eW o r c e s t e r s h i r eH e r e f o r d s h i r e

  0787 134 4290www.issuu.com/ukpolmag

  polmag@mail.com

  GAMPSTUDIO

  Wypromujemy Twj biznes

  W UK

  AGENCJA WYDAWNICZO- REKLAMOWA

  Czytaj str.5

 • 2Kwiecie / April 2015 Numer / Issue 8

  Ogoszenia i Reklamy w POLMAG-u

  To skuteczny sposb informacji o Twoim biznesie Promocja 4 w 1. Reklama w gazecie i na portalach

  spoecznociowychZa jedn cen !!!!

  polmag@mail.com, polmag.publishing@tlen.plmobile sms: 078 71344 290

  www.pinterest.com/PolmagPub

  www.facebook.com/polmag

  Druk i dystrybucja ulotek oraz materiaw reklamowych

  do Polskich Sklepw, Polskich Szk oraz tam gdzie spotyka si Polonia

  GloucestershireWorcestershireHerefordshire

  skontaktuj si z nami ju dzi.W celu ustalenia szczegw

  sms na numer

  0787 1344 290

  POLACY GOSUJ w UK

  Poprzez nasze dziaania chcemy pro-mowa polskie tradycje i wartoci (pokaza nasz spoeczno w po-zytywnym wietle); zintegrowa si i wsppracowa z spoecznoci lokaln oraz wesprze rodakw w Cheltenham. Zrzeszamy rnych ludzi, z rnymi pogldami, z rnymi dowiadczeniami i umiejtnociami, jednak czy nas jedna misja.

  (Tenants And Residents Association) to Stowarzyszenie, ktrego misj jest integracja i wsparcie spoecznoci w Cheltenham.

  Razem moemy wicej.Zapraszamy do wsppracy. www.cheltpolishtara.org.uk

  Cheltenham Polish TARA

  INFORMACJE

  Magazyn POLMAG na www.issuu.com/ukpolmag Wywietlio

  3869 osb

  W wersji papierowej czyta nas okoo

  4000 osb

  Polmag czytany jest online w: UK, Kanadzie, Polsce, Francji i Holandii

  73% Desktop

  22% Mobile

  Na czym czytacie Miesicznik POLMAG

  5% Tablet

 • 3Wydawca:POLMAG GAMP STUDIO

  www.polmag.co.ukwww.issuu.com/ukpolmag

  e-mail: polmag@mail.come-mail: polmag.publishing@tlen.pl

  uk.pinterest.com/PolmagPubfacebook/polmag

  Redakcja/ Editors: 07871 344 390Reklama/ Advertising: 07871 344 290

  DTP i Layout: GAMP STUDIORedakcja nie odpowiada za tre ogo-sze i reklam. Redakcja ma prawo do

  skracania nadesanych materiaw.

  Projekt okadkiGAMP

  STUDIO

  GloucesterCheltenham Tewkesbury

  WorcesterEvesham

  HerefordLedbury Ross-on-Wye

  W miar rozwoju gazety, bdzie przybywa punktw dystrybucyjnych.

  Gloucestershire

  Worcestershire

  Herefordshire

  W NUMERZEKwiecie / April 2015 Numer / Issue 8

  czy i wspiera POLAKW w 3 Hrabstwach

  Punkty Dystrybucyjne POLMAG-u

  Data gosowania 7 Maj 2015W wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii tylko zarejestrowani wyborcy w danym okrgu s uprawnieni do wyboru posa (MP - Member of Parliament), ktry bdzie reprezentowa ich region w Izbie Gmin (House of Commons). Moesz gosowa w wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii, jeli jeste zarejestrowany do gosowania oraz:- w dniu wyborw masz 18 lat - jeste obywatelem brytyjskim, obywatelem Republiki Irlandii lub obywatelem tzw. wsplnoty narodw Commonwealth - czyli niepodlegych krajw, ktre w ubiegych wiekach byy czci bry-tyjskiego imperium kolonialnego, np. Kanada, Australia. - posiadasz pene prawa wyborcze Nie moesz gosowa w wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii jeli:- masz poniej 18 lat- jeste czonkiem Izby Lordw- obywatelem Unii Europejskiej (i nie posiadasz obywatelstwa brytyjskiego, irlandzkiego lub Commonwealth)- jeste w wizieniu lub w zakadzie psychiatrycznymMoesz gosowa w wyborach samorzdowych do Borough Council i Parish Council

  jeeli jeste obywatelem Unii Europejskiej. Ostateczny termin rejestracji to 20 Kwiecie 2015.

  Strona do rejestracji: www.gov.uk/register-to-vote lub aplikacje do gosowania drog pocztow lub proxy: www.aboutmyvote.co.uk

  ROZLICZENIE PODATKOWE SELF EMPLOYED 4Facebook wprowadza funkcj wirtualnego spadkobiercy 4Organizacje dziaajce na rzecz Polonii w Gloucester 4Kwali kacje zawodowe 4Poowa mieszkacw Wysp Brytyjskich zachoruje na raka 5TARA 5INFOBUZZ serwis dla Polonii 5Heath and Safety Lawczyli Przepisy Bezpieczestwa i Higieny Pracy 6Wiosna? Czas na zmiany! 6Ustawienia Systemowe wg Berta Hellingera 6WYBORY PREZYDENCKIE W POLSCE 8Polmag podrujeRoss-on-Wye 9Nie znasz angielskiego? Nie dostaniesz zasiku 9Child Bene t 9NOSTRYFIKACJA DYPLOMU 9Mieszkacw Anglii nie sta na zapat council tax 9Bezrobotna Brytyjka way 203 kg 9Angielski LESSON 6: Let me introduce you 10Krzywka 10Humor 10Rycerskie mistrzostwa wiata odbd si w maju w Polsce 11WIOSENNA MODA 11Sposb na nielegalnych imigrantw 11

 • GLOUCESTERSHIRE

  4

  Kwiecie / April 2015 Numer / Issue 8 www.facebook.com/polmag

  W odpowiedzi na kontrowersje zwizane z funkcjonowaniem kont uytkownikw po ich mierci, Facebook uregulowa t kwesti i wprowadzi nowe funkcje.Pro l zapisany w testamencie Tzw. Legacy Contact pozwala wacicielowi konta zdecydowa, kto po jego mierci bdzie mia dostp do pro lu i moliwo zarzdzania nim.Nowa opcja bdzie dostpna z poziomu ustawie konta uytkownika. To wanie tam trzeba bdzie wskaza osob z grona znajomych, ktra otrzyma dostp do konta. Za ycia uytkownik moe wielokrotnie zmieni upowanion osob.

  Po mierci waciciela konta wirtualny spadkobierca nie moe natomiast przekaza powierzonej mu roli nikomu innemu. W przypadku, gdy uyt-kownik nie oznaczy adnego ze znajomych, konto zostanie zamroone. Chyba e w prawnym testamencie zapisane bdzie inaczej.Ograniczony dostp Wirtualny spadkobierca, ktry po mierci uytkownika otrzyma dostp do jego konta, nie bdzie mg korzysta z niego tak, jakby to on by wacicielem. Zablokowana bdzie m.in. moliwo czytania prywatnych wiadomoci, kasowania postw lub zdj zmarej osoby. Bdzie mg jednak dodawa nowe wpisy, zdjcia pro lowe i przyjmowa nowe osoby do grona znajomych. Facebook po mierci uytkownika upamitni jego konto, dodajc nad imieniem i nazwiskiem sowo Remembering.Nowa funkcja dostpna wprowadzona zostaje najpierw w Stanach Zjedno-czonych, wkrtce powinna by dostpna rwnie w pozostaych krajach.

  Autor: kl//rzw / rdo: mashable.com

  Facebook wprowadzi kolejne aktualizacje. Uregulowane zostay zasady dziaania kont po mierci ich uytkowni-kw. Dotychczas pro le byy zamraane, co budzio sprze-ciwy ze strony rodzin. Nowe funkcje pozwol zapisa w wir-tualnym testamencie facebookowe konto bliskiej osobie.

  Dostpne kursy:Biznes i Administracja NVQ / QCF certy katObsuga klienta NVQ/ QCF certy katZdrowie i Opieka Spoeczna NVQ / QCF certy katTeam Leading NVQ/QCF certi kat

  wiele innych kursw dostpnych na stronie:http://www.learndirect.com

  aby uzyska wicej informacji, zadzwo do nas na darmowy numer

  0800 101 901

  Dowiedz si czy w twoim regionie rozpoczyna si darmowy kurs jzyka angielskiego ESOL

  ROZLICZENIE PODATKOWE SELF EMPLOYEDW Wielkiej Brytanii 5 kwietnia koczy sie rok podatkowy i rozpoczyna

  si czas rozlicze podatkowych Tax Return / Self Assessment. W nowym roku podatkowym 2015-2016 ktry rozpocz sie 6 kwietnia

  kwota wolna od podatku wzrasta do 10600 funtw, za w roku podat-kowym 2014-2015 wynosia 10000 funtw.

  Oznacza to , e jeeli w roku podatkowym zarobimy np. 20000 funtw, to odejmujc kwot zwolniona od podatku bdziemy mieli do zapacenia 400 funtw podatku ( 20% od kwoty 10000 funtw przy odliczenie kwoty wolnej 10000 funtw od dochodu).

  Nawet jeli zarobilimy zero jako self employer musimy zoy ze-znanie podatkowe, w ktrym bdzie widniao zero.

  Rwnie niezalenie od tego czy bylimy jeden dzie, miesic czy cay rok zarejestrowanym self employerem musimy wypeni swj Tax Return za cay rok podatkowy.

  Jeli tego nie zrobimy zostanie nam naliczona automatycznie kara na start 100 funtw, a potem kwota ta co jaki czas wzrasta.

  Self Assessment moe by przekazany do Inland Revenue w postaci wypenionej papierowej formy I to musimy uczyni do 31 padziernika 2015 (za rok podatkowy 2014-2015), lub wysane w wersji online do 31 stycznia 2016.CO JEST POTRZEBNE DO ROZLICZENIA SELF EMPLOYED ?PRZYCHODY (ZAROBIONE KWOTY) Wyciagi bankowe jeli byy wpywy na konto za wykonane prace lub sprzedaInvoice/Rachunki za wykonane prace lub sprzedaCash Book za gotwkowe patnociDruki P45/P60 jeli ponadto pracowae na etacie lub kontrakcieKOSZTY (WYDANE KWOTY):- reklamy w prasie, radiu, TV i inne. - za materiay i produkty zakupione do uytku lub odsprzeday- lokalu lub uywania domu do celw biznesowych- materiaw biurowych i telefonu- pracownicze, doradztwa profesjonalnego- bankowe i nansowe- uywania samochodu lub innych rodkw transport do celw biznesowych

  ACCOUNTANCY UK

  07858436159email:bfr3945@gmail.com

  Z t reklam 10 %

  RABATURozliczenia podatkowe

  Wypenianie form i drukw do urzdu skarbowego

  Pomoc w bene tach

  Enshin Karate w Gloucester

  Zapraszam w niedziele o godz. 18:00na trening Enshin Karate w Gloucester. Kingsway Community Centre

  Thatcham Avenue , GL2 2GT, Gloucester.

  Organizacje dziaajce na rzecz Polonii w Gloucester

  Wicej informacji w nastpnych numerach POLMAG-u

 • GLOUCESTERSHIRE

  5

  www.issuu.com/ukpolmag

  23 .04. 201510:30

  Zdaniem specjalistw, jedna na dwie osoby yjce na Wyspach w pewnym momencie swojego ycia usyszy od swojego lekarza tak diagnoz, z kolei u jednej osoby na trzy choroba si rozwinie.Zwizane jest to z wydueniem si wieku ycia czowieka. Rak jest

  przede wszystkim chorob, ktra dotyka starsze osoby. Ponad 60% zdiag-nozowanych pacjentw to osoby powyej 65. roku ycia - poinformowa profesor Peter Sasieni z Queen Mary University London.Jako e medycyna coraz bardziej si rozwija, wiele chorb, ktre powo-

  doway przedwczesne zgony, jest obecnie wyleczalnych. Coraz wicej ludzi yje na tyle dugo, by rozwiny si w ich ciele

  komrki rakowe - doda Sas