skoleblad juni 2015

of 20 /20
Nørre Aaby Realskole - en skole jeg er stolt af! juni 2015

Author: kenneth-clasen

Post on 22-Jul-2016

223 views

Category:

Documents


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Skoleblad juni 2015

Nørre Aaby Realskole- en skole jeg er stolt af!

juni 2015

Page 2: Skoleblad juni 2015

Side 2

Bestyrelsen skriver

NAAR en rejse er slut, og en ny begynderKære alle elever, forældre, lærere, pædagoger m.m. Så er sommeren nær ,og for nogen har foråret stået i eksame-nernes tegn, og for nogen af jer er rejsen på NAAR ved vejs ende, og I skal videre ud i den fagre verden og dygtiggøre jer. Vi håber, I husker og værdsætter de værdier og kund-skaber, I har tilegnet jer her på skolen, og vi ved, at I er godt rustede til jeres videre rejse.

Sommerferie og afgangselevernes farvel til skolen betyder også, at der efter sommerferien kommer nye elever – både elever i børnehaveklassen, som skal starte deres skoleeven-tyr på NAAR, men også elever til andre klasser, som har valgt vores skole og vores værdier til. Vi håber og ved, at alle de nye elever vil blive godt modtaget på vores skole.

NAAR det går godtDer er specielt i det just forgange forår kommet mange nye elever til skolen. Derfor er vi nu snart oppe på tidligere elevtal og nærmer os igen at være en tosporet skole – i skrivende stund er der kun en enkelt årgang, som kun har et spor efter sommerferien. Vi har en god skole med gode værdier, og dette er der heldigvis mange, der gerne vil være en del af. Vores lærere og eleverne på skolen er rigtig gode til at tage godt imod nye elever og deres forældre. Når det går godt, og der kommer mange elever, er det vigtigt, at der holdes fokus på vores værdier, så disse ikke tabes i farten. Vores lærere er rigtig gode til at skabe trygge og faglige rammer for vores børn, og dette skal der fortsat være fokus på. Bestyrelsen er meget opmærksom på, at NAAR og vores værdier ikke må gå tabt i tilgangen af elever; og vi ved, at også både lærere og ledelse er meget opmærksomme på at fastholde kernen i vores skole, som bygger på tryghed, faglighed og traditioner.

NAAR læreren er nyEfter sommerferien vil der ikke kun være nogle nye elever i indskolingen og i nogle af klasserne; der vil også være nye ansigter blandt lærerstaben. Vi har ansat fem nye lærere til skolen.

Efter at have gennemgået knap 100 ansøgninger samt afholdt samtaler af to gange er fem dygtige lærere blevet ansat. Vi glæder os til at byde dem velkommen og håber,

de alle vil falde godt til på skolen og blive lige så glade for ånden og værdierne på skolen, som vi er det.

NAAR stolen skal siddes tilNogle elever vil altså møde både nye klassekammerater og nye lærere efter sommerferien. Men også stolene og bor-dene i lokalerne vil være nye. Dette er en del af bestyrelsens ønske om at skabe gode læringsrum, hvor de fysiske ram-mer indbyder til læring og udvikling.I år vil der også blive lagt nyt tag på den ene fløj, så vi und-går, at taget blæser i stykker, hver gang vinden kommer i nærheden af stormstyrke.

NAAR der kun er tilbage at ønske rigtig god sommerKort fortalt vil mange ting være nye efter sommerferien, men det er stadig gode gamle NAAR, som vi alle kender det, som elever og lærere vender tilbage til efter velfortjent som-merferie. Vi værner stadig om de samme værdier, og der er fra alle sider fokus på, at vi skal fastholde NAAR samtidig med, at vi skal udvikle vores gode skole til at blive endnu bedre.

Rigtig god sommer til alle På vegne af Nørre Aaby Realskoles bestyrelseCarina Finseth, formand

Page 3: Skoleblad juni 2015

Side 3

Skolebladet udkommer:efterår, jul, forår og som-mer

Redaktion: Carsten Krag

Layout:

Tryk:

Læs i dette nummer:Bestyrelsen skriver . ... s. 2

Skolebestyreren ...........s. 3

Nyt fra børnehaven ..... s. 4

Læsning på skolen ..... s. 4

Nyt fra vuggestuen .... s. 5

Vuggestuens ladcyker s. 6

Koglefolket ................. s. 7

Nye lærere ................. s. 8

6. på Bornholm ......... s. 10

OL i Svanereden ....... s. 12

Nye møbler ............... s. 12

Fagdag på rideskolen s. 13

Sidste skoledag ........ s. 14

Hvem er den skyldige? . 16

Overnatning i

børnehaveklassen .... s. 18

Telefonnumre ........... s. 19

Skolebestyreren skriver

Skoleåret er ved at få sin afslutning.Afgangseleverne har holdt deres sidste skoledag og er i fuld gang med de afsluttende prøver. De kan (som vi andre!) snart holde velfortjent ferie.

Endnu engang kan jeg melde om flere elever på skolen – og efter som-merferien kommer der flere til. På mange af årgangene må vi melde alt optaget. Det gælder f. eks. kommende 4., 6. og 8. årgang. Desuden flere årgange, der er tæt på skolens klassemax. på 24 elever i klassen.Det er dejligt, at så mange ønsker at være en del af Nørre Aaby Real-skole. Jeg vil gerne her ønske alle nytilkomne elever og deres familier velkommen.

Efter sommerferien skal vi ikke alene sige velkommen til en del nye elever. Vi skal også tage godt imod fem nye lærere. I kan inde i bladet se præsentation af Christina Andersen, Lone Bentholm, Lone Elbrønd, Marianne Jensen og Sascha Albertsen.

Nye elever, nye lærere – og desuden nye stole og borde i klasserne! Vi har købt nye stole og borde til klasserne. Vi har købt 400 stole og 200 dobbeltborde. Vi har desuden købt reoler, hvor eleverne kan have en kasse hver til bøger, hæfter og andet, som de ikke behøver at have med hjem. I bladet kan I se billeder af møblerne.

Alt i alt ser vi med glæde frem til næste skoleår, hvor der i skrivende stund er indskrevet 377 elever i skolen, ansat 26 lærere, ca. 100 elever i SFO, fuldt hus i vuggestue og børnehave og i alt 50 voksne ansat på skolen.

Inden vi kan nyde sommerferien, skal vi have sagt ”pænt farvel” til afgangseleverne. Det sker fredag den 26. juni, hvor der er translokation i gymna-stiksalen. I kan finde program inde i bladet.

Jeg ønsker jer alle en rigtig god sommerferie med mange gode oplevelser og mulighed for at få ladet ny energi til et nyt skoleår.

Jeg glæder mig til at se jer alle efter ferien.

Carsten Krag

Page 4: Skoleblad juni 2015

Side 4

Nyt fra børnehaven

Hele institutionen har haft Bondegårdsuge, såvel store som små. Vi var på bondegårdsbesøg ved Mathias Dam-steds bedsteforældre, hvor vi bl.a. klappede kalvene, så køerne og deres malkestald og køernes foder. Vi så også en høne blive slagtet. Vi var meget optaget af alle trak-torerne og maskinerne.

Vi fik besøg af Gitte C’s pony, og det var der mange børn, der var vilde med, for de fik lov til at ride en lille tur. I børnehaven holdt vi høns. Vi byggede vores egen hønsegård, og vi havde også en enkelt kanin på besøg. Der var også lidt udfordring til smagssanserne ved bålet, hvor der blev bagt brød. Vi lavede vores eget smør og smøreost. En dejlig uge med masser af solskin.

Både Sommerfugle og Brumbasser har været på tur til Hindsgavl. Vi har haft nogle fantastiske ture.

I sidste uge havde vi alle blomsterplantedag, hvor alle børn havde en blomst med, som de skulle plante uden-for. Vi har også haft børnemøder om, hvilke grøntsager vi ville så i vores plantekasser. Efterfølgende skal vi vande, luge ukrudt og passe på planterne.

Lige nu planlægger vi vores cirkus-uge, som foregår i uge 24. Cirkus-ugen afsluttes med Bedsteforældredag.

BrumbasserneI Brumbasserne har vi haft ekstra fokus på sprog. Det har vi gjort ved dialogisk læsning, og bøgerne har efterføl-gende været inspiration til aktiviteter, skuespil og leg. Efterfølgende har vi haft fokus på krop og bevægelse. Vi er 17 børn, som arbejder bl.a. med børneyoga, sanserne, afslapning og massage. Det er skønt at gå i børnehave!

SommerfugleneI Sommerfuglegruppen er vi 17 børn, som har dyrket børneyoga hver mandag i snart 3 måneder. Vi er rigtig gode til at vise vores forældre, hvordan det skal gøres. Vores læreplanstema er i maj og juni Krop og bevægelse.

Derfor taler/tegner vi også aftryk af kroppen, snakker om indvolde, og hvad kroppen består af. Vi er også introduceret til børne-parkour. Se gerne vores opslag i børnehaven. I morgen tager vi bussen til Odense Jern-banemuseum, hvor vi vist skal opleve en hel masse spændende ting...

God sommer til jer alle fra børnehaven

Læsning på skolenOveralt i vores hverdag møder vi skriftsproget. På skilte, på varedeklarationer, sms’er, mails, internettet og ikke mindst bøger. Det er altså næsten umuligt at komme gennem livet uden at kunne læse.

Læsningen består af 3 dele:Afkodning. Vores alfabet har både et udseende, et navn, og så er der op til flere forskellige lyde knyttet til hvert bogstav

Forståelse. Det er ikke nok, at vi mekanisk kan læse, hvad der står i en tekst, hvis vi ikke kender betydnin-gen af teksten. Er der noget i teksten, vi ikke forstår, så skal vi kende metoder til at arbejde med teksten, så vi kan forstå den.

Motivation. Hvis man synes, at en tekst er interes-sant, så går arbejdet meget lettere. Her kan forældre især hjælpe ved at tale med barnet om de tekster, barnet læser. Man kan tale om udtalen, sjove lyde, mærkelige sætninger og ordenes betydning.

Det kræver hårdt arbejde og masser af træning at få det til at hænge sammen og give mening. Og når så koden er knækket, så skal der trænes endnu mere for at komme op i tempo. Man skal læse mindst 10 sider om dagen/læse i ca. 20 minutter om dagen hver eneste dag for at blive en god læser (3500 sider om året).

Det er nogen gange hårdt arbejde (også for forældre), og vi mener, at hårdt arbejde skal belønnes. Derfor har vi i indskolingen indført læsepræmier.

Page 5: Skoleblad juni 2015

Side 5

Nyt fra vuggestuen

Siden sidst har vi sagt velkommen til Laura, som blev 1 år i maj.

Vi har haft temauge/Bondegårdsuge, hvor vi igen i år kom på bondegårdsbesøg. Her fik vi rundvisning, hvor vi så køer/kalve, og vi fik lov at se en høne blive slagtet. Det var spændende at se, hvad der var inde i en høne.

De forskellige grupper var lavet på tværs af alder, og her fik vi lavet smøreost og smør. Børnene fremstillede smørret ved at ryste fløde i flasker. Der blev bagt stenal-derbrød mv. Marmelade blev lavet over bål.

Vi havde også en kælekanin og 4 fine høns, som nåede at lægge et par æg. Onsdag havde vi ponyridning, og det var en succes.

Torsdag var der forældrekaffe, hvor forældrene kunne smage de lækre hjemmelavede oste med krydderier og den tilhørende marmelade.

Vores lærerplanstema er ”Krop og bevægelse”. I forbin-delse med dette har vi fjernet borde og stole fra stuen

for at give mere plads til fysisk udfoldelse. Om morgenen blev børnene mødt af nye forhindringsbaner, som kræ-ver nysgerrighed, styrke og mod på at afprøve det nye. Børnene har taget rigtig imod det og nyder pladsen… Vi vil ikke af med det igen!

Det har også givet anledning til ny struktur omkring middagsmaden, da vi nu er begyndt at gå i skolekøk-kenet og spise Hannes dejlige mad. Børnene hygger sig og har hurtigt fundet rutinen.

Vi er blevet introduceret til yoga og mindfulness i bør-nehøjde. Vi har prøvet nogle øvelser af på børnene, som hurtigt fatter interesse og efterligner de voksne. Øvelser, som f.eks. at ligne et træ, en hund eller at fornemme ”roen”.

Der har også været Blomsterdag i vuggestuen. Alle havde medbragt en fin plante, som blev omhyggeligt sat i vores blomsterkasser på legepladsen. Vi håber at få glæde af både tomater, jordbær, ribs, persille og purløg. Diverse blomsterfrø spirer også fint.

Vi har modtaget de to første Christianiacykler og venter den sidste den 2. juni. Det skal fejres med flag, balloner og lidt guf til børnene. Nu kan vi endelig se frem til nogle længere ture ud i det blå.

Bedsteforældredag/cirkusdag står for døren. Børnene skal øve på nogle cirkusnumre, som skal fremvises for bedsteforældrene. Vi håber på at vinde et besøg af cir-kus.

I starten af 1. kl. indføres der en læselog, hvor man note-rer hvad og hvor meget, man har læst. Når man har læst 1.000 sider, mens man har gået på skolen, får man over-rakt et læsediplom til morgensang,

Når man har læst 5.000 sider, får man en t-shirt, og når man runder 10.000 sider, får man en lille rygsæk. Hvis ikke man har nået sit mål ved udgangen af 3. kl., er chan-cen for at få præmien forpasset, men har man passet sit læsearbejde, er det et opnåeligt mål for alle børn.

SommerlæsningSommerferien er over os, og den er med til at påvirke børns læseevne. De, der læser i deres ferie, udvikler deres læsning, mens de, der ikke gør det, går tilbage i deres læseudvikling, fordi de ikke får øvet sig. Så husk at holde læsningen ved lige.

Page 6: Skoleblad juni 2015

Side 6

Vuggestuens ladcykler

PressemeddelelseVuggestuen ved Nørre Aaby Realskole kunne i dag ind-vie 3 ladcykler.

Vuggestuen har længe ønsket sig ladcykler, så der var mulighed for at komme længere og hurtigere rundt, end de små ben selv kan klare.

Stine Pløger Madsen fra forældrebestyrelsen har gjort et stort arbejde med at søge diverse fonde og opsøge private erhvervsdrivende for at få pengene samlet ind.Dette arbejde har resulteret i, at vuggestuen har fået en ladcykel med el fra Oculi Optik i Middelfart ved Benno Jeppesen.

Desuden har Friluftrådet sponseret halvdelen af prisen for de andre to cykler.

Trap El, VVS-tek, og Nørre Aaby Realskole har betalt resten sammen med anonyme privatpersoner, så vug-gestuen kunne får tre cykler i alt.’Roerslevgaard entreprenøren har desuden sponsoreret 14 cykelhjelme, så sikkerheden er også i orden. Nu glæ-der vi os rigtig meget til at tage de 3 cykler i brug.

Som Benno Jeppesen fortalte, er det vigtigt for børn, at de bruger alle sanser. Det er vigtigt at bruge og stimu-lere øjnene, og det kan man rigtig godt, når man kører på cykel.

Page 7: Skoleblad juni 2015

Side 7

Koglefolket

Page 8: Skoleblad juni 2015

Side 8

Christina Tjørnelund Andersen- 31 år- Kommer fra efterskole- Linjefag dansk, engelsk, fysik/ kemi, - Bor i Strib- Gift og har to døtre på 7 mdr. og 3½ år.- Skal bl.a. undervise i engelsk, matematik, fysik/kemi, og naturfag

Kære forældre og elever! Jeg glæder mig meget til at hilse på jer alle sammen efter sommerferien og til at blive en del af dagligdagen på skolen. Rigtig god sommer til jer alle. Mange hilsner fraChristina

Lone Bentholm- 54 år- Kommer fra privat realskole i Brenderup- Meritlærer i matematik og dansk - Bor i Båring- Skal bl.a. undervise i dansk i 6. klasse og matematik i 1. klasse

Hej Jeg hedder Lone Bentholm, er 54 år og har været lærer i 11 år. Senest har jeg været ansat på Brenderup Realskole i 8 år.

Jeg bor i Båring sammen med min mand Knud og min yngste datter, Olivia, der er ved at afslutte 9. klasse. Min ældste datter, Amalie, læser til journalist på SDU.

Der er masser at tage fat på i lokalsamfundet, og det del-tager jeg glad og gerne i. Jeg glæder mig til at starte på skolen som bl.a. dansk- og klasselærer i 5. nord og 6. øst.

Lone Elbrønd- 39 år- Kommer fra kommunal folke skole i Kolding- Meritlærer med dansk og tysk- Oprindeligt lægesekretær- Bor i Kolding- Gift med Christian, som er managementkonsulent

- 2 børn på hhv. 10 og 16 år, samt 2 bonusbørn på hhv. 17 og 21 år.- Skal bl.a. undervise i dansk i 1. klasse og tysk.

Jeg har arbejdet som lærer på Kongsbjergskolen i Lun-derskov siden 2012. Jeg er oprindelig uddannet læge-sekretær og har fungeret som lægesekretær og uddan-nelsesleder bl.a. på Kolding Sygehus frem til 2008.

Jeg bor i Kolding med min mand, hund og vores i alt 4 børn på 11, 16, 17 og 22 år.

Jeg glæder mig til at starte på Nørre Aaby Realskole og glæder mig til samarbejde med både lærere, elever og forældre. Jeg skal undervise i dansk, tysk, engelsk og kristendom.

Nye lærere på skolen

Page 9: Skoleblad juni 2015

Side 9

Marianne Jensen- 45 år - Kommer fra privat kostskole i Vejle- Meritlærer med dansk og idræt- AKT-vejleder- Oprindeligt kok- Bor i Fredericia med mand og teenagedatter- Skal bl.a. undervise 4. klasse i dansk, idræt og svømning

Jeg hedder Marianne og er 45 år d. 22/6. Jeg er gift med Jesper, som er ingeniør og chef i en svensk virksomhed.

2 døtre – Line på 22 år, der læser HA/jura i Århus, og Lærke, der skal i 9. kl på en privatskole. Jeg er opvokset i Fredericia, og vi er også i dag bosiddende her.

Jeg er oprindelig uddannet kok (den 4-årige uddannelse) men læste i 2004 til lærer i Haderslev. Jeg har linjefagene dansk (som hovedfag), idræt og hjemkundskab.

Min erfaring med undervisning: 3 års tilkaldevikar på mellemtrinnet (under uddannelsen), 1 års barselsvikariat i 1. kl. dansk, idræt, billedkunst, natur/teknik, matematik og kristendom. 6 år i overbygningen med 7, 8, 9, 10. kl. dansk, samfundsfag, historie, geografi, idræt og hjem-kundskab.

I min fritid dyrker jeg meget sport. Styrketræning, løb, spinning og svømning. Endvidere har vi i familien anskaffet os en Bordercollie (hyrdehund), som kræver meget motion – så 10-15 km gåture om dagen bliver det til.

Jeg har også, indtil for ganske få år siden, undervist i svømning både holdundervisning (fra 5 og op til 15 år), og så har jeg været svømmetræner i konkurrenceafde-lingen.

Jeg har endvidere arbejdet som spinningsinstruktør og fitnessinstruktør (både unge og voksenhold) i et af de lokale centre i Fredericia.

Jeg ser rigtig meget frem til at starte på Nørre Aaby Realskole og glæder mig til at undervise børnene og have et super samarbejde med forældre.

Marianne Jensen

Sascha Albertsen- 35 år- Kommer fra kommunal skole i Fredericia- Linjefag: dansk, samfundsfag, historie og geografi- Bor i Middelfart med sin mand og tre skolesøgende børn- Skal bl.a. undervise i dansk i 3. klasse og orienteringsfag

Page 10: Skoleblad juni 2015

Side 10

6. årgang på Bornholm

Mandag d. 20/4 ankom vi på Nørre Aaby Station kl. 06.30 om morgenen. Vi skulle med toget til Odense og videre til Københavns Hovedbanegård. På Københavns Hoved-banegård fik vi tid til at få lidt mad, gå rundt og kigge i butikker eller gå på toilettet, hvis det var det, man skulle.

Da der var gået en halv times tid, kørte toget videre til Ystad i Sverige. Da vi kom til Ystad, satte vi vores bagage på en vogn og gik ombord på færgen. Derfra gik vores tur til Bornholm.

Da vi ankom til Bornholm, blev vi kørt ud til Storløkke Feriepark, som var der, vi skulle opholde os, når vi ikke var ude på turene. Efter vi havde pakket ud, skulle vi til tælling, for at se om alle var der, inden vi skulle ned og se lokalområdet, Allinge.

Næste morgen skulle vi til Gudhjem, Østerlars Rundkirke og til Nyker for at se det fantastiske rovfugleshow. Før

rovfugleshowet begyndte, hørte vi lidt fakta om fuglene, hvor vi bagefter gik over til en hal og så fuglene tæt på.

Da vi havde set dem tæt på, gik vi udenfor for at se fug-lene i deres rette element. Der fik Rikke (6.syds klasse-lærer) indvoldene fra en mus ud over sig. I Gudhjem var der mange, der købte karameller og en masse solbriller.

Om onsdagen gik vi Hammerknuden rundt. Turen var 12 km lang plus/minus. Der var en skøn, ubeskrivelig natur, og man kom forbi Hammershus, Løvehovederne, Opal-søen og det gamle fyrtårn. Det var også en trættende, hård og udmattende tur. Trods det var det en fantastisk god oplevelse.

Torsdag blev vi kørt ud af en lokal guide til Rytterknæg-ten. Mange af os elever gik op i den øverste del af Ryt-terknægten. Vi gik derefter videre ned til Almindingen,

SiSiSiSiiiiddddddedededede 111111111000000000

Page 11: Skoleblad juni 2015

Side 11

og dernede stødte vi på Ekkodalen, hvor der var mange, der råbte ind mod klippevæggen: ”Hvad drikker Møller?”

Efter vi havde været nede i Ekkodalen, kørte vi ned til Dueodde, hvor vi løb ud til det blødeste sand i hele Dan-mark. Da vi havde været i Dueodde, tog vi til Svaneke, hvor vi fik lov til at gå og shoppe lidt, inden vi skulle videre til Natur Bornholm, hvor vi lærte noget om Born-holms natur.

Om aftenen blev vi kørt ud til Hammershus, hvor vi skulle på Skumringstur. Der mødte vi vores middel-alderguide Martin. Han fortalte os om gamle tider på Hammershus. Det var meget spændende at høre om. Vi fik også lov til at stille et par spørgsmål. Næsten alle syntes, der var meget koldt deroppe, fordi der blæste en meget kold vind.

Fredag morgen skulle vi tidligt op, så vi kunne nå bus-sen, der skulle køre os til Rønne havn. Vi kom ombord på færgen og sejlede til Ystad. Der var et par stykker, der blev søsyge på færgen, fordi der var så høje bølger. Da vi kom til Ystad, var det med at skynde sig at få sin bagage, så vi kunne komme med toget til Hovedbanegården.

På Hovedbanegården fik vi heller ikke så lang tid, for der skulle vi også hurtigt videre til Odense og så til Nørre Aaby bagefter. Da vi ankom til Nørre Aaby Station, stod vores forældre og ventede på os. Vi siger et kæmpe tak til Lone, Rikke og Søren for en hyg-gelig og fantastisk tur til Bornholm. Glæd jer 5. klasser!

Og det var turen til Bornholm 2015. Skrevet af Caroline og Xenia (6.nord)

Page 12: Skoleblad juni 2015

Side 12

OL i Svanereden

Maj måned stod i de Olympiske Leges tegn. Det hele startede med fremvisning af, hvordan Esben tændte den olympiske ild og derefter bar den hele vejen gennem Nørre Aaby, inden Jeppe bar faklen ind i tumlesalen, hvor alle SFO-børn - store som små - sad klar og ven-tede på, hvad der skulle ske. Den olympiske flamme blev tændt, og straks gik vi i gang med disciplinerne.

Vi kom, vi så, vi sejrede! Fra de autentiske discipliner som 100-meter-løb, stafet, spydkast og duatlon til mere skøre sportsgrene såsom ringridning, æggeløb, streetfodbold og boldkast blev der kæmpet om medaljer og hæder. Alle klassetrin fra ællingerne op til og med 5. klasse var konkurrerende, og til tider oplevede vi store overraskelser. Hvem siger, at man, som ælling, ikke kan vinde over en 3.-klasser?

Alle dage sluttede af med, at der blev delt medaljer ud til vinderne. Guld, sølv og bronze blev delt ud af Esben og Jeppe, der til medaljeceremonien var iklædt jakkesæt - det hører sig jo til. Og som til alle store sportsbegiven-heder spillede vi vinderens nationalmelodi - efter en

måned med 4 gange præmieoverrækkelse pr. uge, kan det siges, at vi er ved at være gode til ”Der er et yndigt land” nede i den lille SFO.

Den sidste dag, der var OL, hev Jeppe og Esben atter en kanin op af hatten og viste en afslutningsvideo i stil med forløberens konkurrence-tema. Sammen med den havde de fået Lya til at bage en fantastisk brunsviger, der var dekoreret med OL-ringene, og drengene delte ud til alle børnene.

Næste måned begynder vi at forberede vores årlige cirkusforestilling, som bliver fremvist i SFO’en d. 19. juni. Skrevet af Esben Krag & Jeppe R. Tegen

Åbningen Afslutningen

Billede af de nye skolemøbler

Page 13: Skoleblad juni 2015

Side 13

Fagdag på rideskolen

På 6. årgang havde vi fagdag d. 12. maj. Nogle mødte på skolen, mens andre selv fandt hen til rideskolen. Ridesko-len ligger i Nørre Åby og hedder Hedegården. Vi kom en halv time for tidligt, så vi spiste lidt, inden vi gik ind og sadlede op.

Der var ikke nok heste til os alle, så vi blev nødt til at skiftes. Ridelæreren, som hed Line, gik rundt og hjalp os lidt. Eleverne, der selv vidste lidt om heste, hjalp også nybegynderne. Da vi havde gjort hestene klar, gik vi over i ridehuset, og de første begynde at ride. Vi fik hver ti minutter ad gangen, og hver elev red højst tre gange.

Når man ikke selv red, gik man lidt rundt, snakkede med hestene og spiste madpakker. Nogen hjalp nybe-gynderne med at trække hesten rundt. Vi måtte skridte og trave og dem, der kunne, galoperede også. Da vi var færdige, gik nogen tilbage på skolen, og andre fandt selv hjem.

Mia og Astrid, 6.syd

Page 14: Skoleblad juni 2015

Side 14

Sidste skoledag

Sidste skoledag for afgangseleverne inden de mundtlige prøver blev som sædvanlig en lidt anderledes dag. Ele-verne havde bedt lærerne komme udklædt i bestemte temaer. Blandt lærerne var der således både punkere, konger, dronninger, rappere osv. Ja, selv giraffen fik man at se.

Eleverne var også udklædte i mange fantasifulde udklædninger. Efter morgenmad med lærerne blev der kastet med flødekarameller, inden der var underhold-ning i salen. Også her havde eleverne været kreative og fantasifulde.

Dagen sluttede med fodboldkamp mellem afgangsele-verne fra 9. klasse og lærerne. Trods voldsomt i undertal (10 mod 40) lykkedes det lærerne af få uafgjort. Eleverne scorede først i sidste minut et meget heldigt mål!

Page 15: Skoleblad juni 2015

Side 15Side 15

Page 16: Skoleblad juni 2015

Side 16

Hvem er den skyldige?

Det handler hverken om at mobbe eller om på den ene eller anden måde at såre andre. Det handler helt enkelt om ikke at virke svag, ikke være den, der lukker sig ud fra fællesskabet. Det, at være uden for fælleskabet, er for mange en kæmpe skam, og man får helt naturligt lyst til at komme tilbage til sin ”plads”, den plads, som en anden måske har taget. Jeg tror, alle hader det, selv dem, der måske selv er en mobber.

Jeg kan selv genkende alle de her følelser. Det er ikke det at blive mobbet, det er alle de her tanker om at være udenfor. Jeg var bange, bange for at byde ind, når vi var en stor flok. Jeg følte mig alene, hvilket gjorde mig alene. Jeg var alene pga. usikkerhed, og der var ingen til at hjælpe. Jeg kan stadigvæk diskutere med mig selv, om jeg kan bebrejde dem, for jeg har jo aldrig været et mobbeoffer.

Jeg har været usikker og derfor modtaget et par kom-mentarer en gang imellem. Jeg ved ikke, hvis skyld det er, hvis det overhovedet er nogens skyld. Jeg er endda blevet venner med dem, der kritiserede mig, og jeg vil gerne slå fast, at jeg ikke på nogen måde er perfekt, og jeg vil gerne indrømme, at jeg også har bagtalt, om jeg vil det eller ej. Måske er man bare ubevidst en mobber.

Jeg hader tanken om mobning, og jeg husker forskel-lige episoder i mit liv, hvor jeg har været i tvivl om, det var det rigtige at skjule sig og ikke prøve at hjælpe den ”næste” svage, for jeg kunne risikere min helt nye plads, som lå godt i hierarkiet.

Jeg besluttede derfor, at jeg mere end noget andet hel-lere ville risikere min plads end at se en anden være så alene, som jeg til tider selv var. Jeg forstår stadig ikke, hvorfor man ikke tør sætte sin egen plads på spil for en anden. Det værste ved mobning og udelukning af andre er, at det giver kæmpe ar på sjælen, som kan gøre, at folk går ned med depression, får social angst eller begår selvmord.

Men hvad skal man gøre? Skal man tvinge folk til at omgås hinanden? For mig var det ikke det bedste, og jeg følte mig ikke til stede. Det hjalp ikke det mindst at tvinge os sammen, for vi passede ikke sammen. De pas-sede ikke sammen med mig, og jeg passede ikke sam-men med dem. Det var ikke, fordi jeg ikke kunne lide dem, eller at de ikke kunne lide mig. Vi havde nok bare ikke de samme interesser, og jeg var en meget lukket person. Det er derfor svært at sige, hvis skyld det var, for måske passede personlighederne bare ikke sammen.

Når man bliver ældre, er det tøjet og udseendet, der tæl-ler for mange, og ikke hvem du leger bedst med. Der kan fx komme kommentarer på, hvad man har på. ”Hvorfor har du de der sko på i dag?” Sådan en kommentar husker jeg tydeligt. Det var igen mig, der tilpassede mig de per-soner, der overhovedet ikke gik op i de samme ting som mig.

Hvem er ofret, og hvem er den skyldige? Hvem er svag, og hvem er stærk? Alle har vel svage sider. Er samfundet ikke bare en flok mennesker, der enten prøver at være anderledes eller prøver at passe ind. Er vi ikke alle sam-men bare mennesker?

Jeg må igen indrømme, at jeg selv vender mig om på gaden, hvis jeg ser én, der ser speciel ud. Det er ikke hans/hendes fejl, det er vel igen mig, der er svag og usikker på mig selv. For er det ikke fuldstændigt lige meget, hvad man har på? Det er jo kun noget stof, der skal dække kroppen.

Det er ikke i orden at kalde en anden person tyk, og hvad er definitionen af at være slank? Kan man ikke være attraktiv og flot, når man er overvægtig? Er man kun flot, når man har den ”perfekte” bikini-krop? Jeg faldt en dag over et billede på Facebook: ”Sådan får du den perfekte bikinikrop: 1) hav en krop 2) tag en bikini på.” Hvor er det dog et fantastisk syn på livet. Jeg kan ikke andet end at blive jaloux over, at man kan se sådan på sig selv.

Page 17: Skoleblad juni 2015

Side 17

Hvordan kan man definere en pæn krop? Og hvad gør, at man er pænere som slank end som overvægtig. Jeg må endnu en gang tilstå, at jeg selv går op i, hvor meget jeg vejer, i min sindssyge underlige tankegang om, at folk ikke kan lide mig, hvis jeg vejer for meget. Men vægten betyder jo ikke noget, vel? Selvom det gør ondt at sige, og selvom der nok er mange, der er uenige, er man vel bare mere usikker på sig selv, når man overvægtig. Folk kigger mere på overvægtige, og tykke børn bliver holdt udenfor.

Jeg er selv blevet kaldt buttet. Det kan være svært at tage det som et kompliment, selvom det egentlig bare er en betegnelse for en krops form. Kan man ikke lige så godt være glad for at blive kaldt buttet som slank. Er der overhovedet en forskel? For måske er det pænt med en fyldig krop på den ene, og pænt med en slank krop på den anden, og igen hvad er pænt?

Er det overhovedet muligt at definere en krop, der er flot? Kan man definere et pænt ansigt? Er vi ikke bare i sidste ende mennesker, der aldrig nogen sinde kan være perfekte? Handler det ikke om familie, venner og kærlig-hed? Handler det ikke om at overleve?

Alle vores teorier er overfladiske, arrogante, menings-løse, og er det med at få over 100 likes på Facebook ikke bare lige meget? Hvad skal du bruge det til? Livet handler om kærlighed, og livet er fantastisk. Gem ikke dette fantastiske udsagn i alt for mange ubrugelige sam-menhænge. Vi skal holde sammen og ikke mobbe.

Catrine 8.nord

Page 18: Skoleblad juni 2015

Side 18

Overnatning i børnehaveklassen

Endelig kom den store dag, som alle havde ventet på. Vi skulle sove på skolen. Alle børn kom glade med tasker, madrasser, dyne, bamser, nattøj og tandbørste.

Vi var på stjerneløb ude på legepladsen. Børnene var rigtig gode til at samarbejde i deres grupper. Derefter var alle sultne. Vi fik i skolekøkkenet serveret mexicanske pandekager med en masse dejlige grøntsager og kød.

Så blev der redt senge. Dette gav lidt kaos, fordi mange børn hurtigt fik vendt deres tasker på hovedet, og så kunne de ikke huske, hvis strømper, der var hvis. Men vi fik alle senge klar, og så hoppede vi i nattøjet.

Så var der fest i Tumlesalen. Alle børn optrådte for hinanden, og der var alt lige fra sange med Bølle Bob, Håndværkerrøv, Rasmus Seebach, der var guitarspil, trommespil og en masse flot dans. Den hemmelige gæst var klovnen Badutski, som mest drillede de voksne og fik alle børn til at grine. Derefter blev der serveret ”drinks” og en masse chips, der blev danset og leget med bal-loner.

Da klokken var ca. 22.00, havde alle røde kinder og var trætte. Der blev børstet tænder, og så var det med at finde sin bamse og komme under dynen. Der blev små-snakket og grinet lidt under dynerne, men da klokken var 23.00, sov alle børn.

Næste morgen, da klokken var 5.30, var det første barn vågen. Der gik ikke lang tid, før det næste barn også kom trissende, og da klokken var 8.00, var alle oppe. Alle hjalp til med at få ryddet op, så vi kunne gøre klar, til at for-ældrene kom og spiste morgenmad sammen med os.

Stor TAK skal lyde til de forældre, som var der for at hjælpe.

Hilsen Kirsten og Hanne.

Page 19: Skoleblad juni 2015

Side 19

Telefonnumre

Administration

Ledelse ...................6442 1519

........

..................

BestyrelseCarina Finseth ..................

Undervisning AK Anette Krag ............................

......................... ...................

........................ .......................... 6492 5424

................. .............................

........................ .......................

.................. ....................

................ LH Lars Hansen ...........................

............................... LK Lone Karmann Larsen ..............

............ .............................

................ .........................

....................... .....................

...............................

Teknisk adm. personale

Svanereden/ællinger

Børnehave

Vuggestue

Åbningstider

.......................... .........................................

-

Page 20: Skoleblad juni 2015

NØRRE AABY REALSKOLESkolevej 2 * 5580 Nørre Aaby

Tlf. 64 42 15 19 www.naar.dk * [email protected]

Nørre Aaby Realskole er en fri grundskole for hele Vestfyn med 350 elever fra børnehaveklasse til 10. klasse. Til skolen er der knyttet vuggestue til 12 børn og børnehave til 50 børn.

Vi giver eleverne faglige udfordringer i et trygt mil-jø og stiller krav til opførsel og indsats. Vores vær-digrundlag bygger på gensidig forpligtigelse, fag-lighed, tryghed og traditioner.