hadbjerg skoles skoleblad 2013

of 40 /40

Author: kim-liholm

Post on 18-Mar-2016

229 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hadbjerg skoles årlige skoleblad med indlæg fra alle klasserne.

TRANSCRIPT

Page 1: Hadbjerg skoles skoleblad 2013
Page 2: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

2

Page 3: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Forfatter Emne Side

Niels Velkommen Side 4-6

0b Fagbog Side 7

0b Hyttetur Side 8-9

2a Underviser Side 10

2b Talrim Side 11

3ab Sproget spræller Side 12-14

02c Fisketur Side 15

Karina Bestyrelsen Side 16-17

4a Læserbreve Side 18-21

5a 7 gode vaner Side 22-24

36c Oplevelser Side 25

5b It-uge Side 26-27

Sfo Nye tider Side 28

- Ombygning Side 29

6a Ser tilbage på året Side 30-31

6b Rund omkring Side 32-33

7b Input Side 34-36

79l Hvordan er det ? Side 37

79c Dictus Side 38

9b Aros Side 39

3

Page 4: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Velkommen

Kære elever og forældre.

Det er tid for vores årlige ”skoleblad” og i år

udkommer vi i en elektronisk udgave.

Det er samtidig en markering af, at skoleåret

12/13 er ved at være til slut.

Et skoleår, som på alle måder lignende mange

andre, men for en væsentlig ting vil blive

husket længe og elever fik en oplevelse, som

de altid vil huske.

Mange af dem vil sikkert senere fortælle deres

egne børn om dengang, da de gik i skole og

der var Lockout.

Tiden går hurtigt. Vi glemmer hurtigt og når vi

skal genfortælle oplevelsen til andre, vil de

sikkert kigge på os og sige ”det måtte da være

dejligt at have ekstra fri fra skole i 4 uger”.

Sådan ville vi vel alle tænke, inden Lockout’en,

men vi (elever, forældre, bedsteforældre og

personale), der oplevede de 4 ugers adskillelse

fra hinanden, sidder med andre følelser – først

den frie fornemmelse af at have fået en ekstra

ferie og til slut med følelsen af, at man

savnede de andre og de aktiviteter, vi var

sammen om.

Vi blev præsenteret for værdien af det

fællesskab, som vi jo altid har haft og vi altid

har regnet med, da det lige pludselig blev

taget fra os og vi ikke var sammen mere.

Skolen er en væsentlig faktor i vores alles

hverdag - fælles læring, dannelse, samvær,

kammerater, pasning og meget mere.

Da det forsvandt blev vi alle opmærksom på

den plads skolen har i vores hverdag og

hvilken væsentlig funktion, den udfylder for os

alle.

Lad os alle huske de 4 uger og være med til at

fastholde fokus på et vigtige arbejde og

samvær, der sker i og omkring skolen.

4

Page 5: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Skolen nye indskolings afdeling forventer vi at

kunne tage i helt brug senest omkring

efterårsferien.

Hadbjerg Tømrefirma har gjort en stor indsats for

at indhente den forsinkelse, der kom p.g.a.

frosten i december, januar og februar og p.t.

regner vi med, at de er færdige med deres

arbejde, når vi starter i august. Derefter kan de

forskellige firmaer, som skal levere inventar til

lokaler begynde på deres arbejde.

Når skoleåret starter d. 10. august vil nogle af

klasserne skulle starte i et lokale og senere flytte

til deres nye lokale.

Vi har nedsats en række arbejdsgrupper, der

arbejder på forskellige indretningsforslag til de

nye lokaler i indskolingsafsnittet.

Planer er, at SFO også flytter ned på skolen,

således at børnene starter og slutter det sammen

sted på skolen og de kun har en garderobe.

BH. klasserne, 1. klasse og deres SFO skal være i

den nye indskolingsafdeling. 2., 3. klasse og deres

SFO overtager de lokaler, hvor BH. klasserne og 1.

klasserne er nu.

Vi informerer mere om ændringerne i august

måned

Når skolen starter i august er det samtidig 50 år

siden, at Ødum – Hadbjerg Centralskole bliv taget

i brug.

Dette skete efter at sognerådene havde vedtaget

at nedlægge skolerne i Ødum (det nuværende

forsamlingshus) og i Selling, samtidig med at man

byggede en fløj til skolen i Hadbjerg.

Vi skal fejre dette i uge 35, hvor der er planlagt

jubilæumsuge.

Skulle der være nogle, der har gamle minder fra

deres skoletid – billeder, kladdehæfter eller

andet fra skolens 50 år, vil vi meget gerne låne

dette, så elever kan få et indtryk af, hvordan der

var at gå i skole før i tiden.

I kan indlevere tingene på kontoret.

På forhånd tak for hjælpen

5

Page 6: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Projekt Hadbjerg skov.

Borgerforeningen i Hadbjerg har startet

et projekt for at få etableret en skov i

Hadbjerg. Se mere på Borgerforeningen

hjemmeside.

Skolen vil meget gerne støtte op om

dette initiativ og vi har aftalt med

foreningen at skolen kan ”få” et stykke af

skoven og beplante området.

I forbindelse med skolens jubilæum vil vi

sælge Skovaktier, som vi håber

forældrene vil købe.

Pengene skal bruges til indkøb af små

træer, som eleverne skal plante i skoven,

når den er nærmere planlagt.

Jeg forestiller mig, at hele skolen tager op

på området og vi planter træer, som vi så

kan følge de kommende år.

Når Hadbjerg skole har 75 års jubilæum

kan nogle af arrangementer forhåbentlig

henlægges til Hadbjerg skov til glæde for

de elever, der går på skolen til den tid –

måske vil nogle af de nuværende elever

være forældre og kan fortælle om

dengang, vi samlede penge ind til skoven

og plantede træerne.

Til slut vil jeg ønske jer alle - elever,

forældre og brugere af skolen en rigtig

god sommer og tak for skoleåret

2012/13.

Venlig hilsen

Niels Fensby

Skoleleder

6

Page 7: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

0B laver fagbøger

om dyr

Hver torsdag i 1. modul har vi i 3 måneder her i

foråret arbejdet med at lave vores egne

fagbøger.

Børnene har arbejdet i grupper, og har først

undersøgt en masse om det dyr, de ville skrive

om: Fundet bøger, ledt på internettet – nogle

fandt små film, læst/fået læst om dyret osv.

Så har de lavet en papirudgave af deres bog, hvor

de i fællesskab har samlet noget af den viden, de

fik fra bøgerne, og til sidst har de lavet bogen på

I-Pads i programmet ”book creator”.

Det har været godt at bruge så lang tid på ét

emne, og børnene har været glade for det. Her

har nogle af børnene skrevet om det at lave

fagbøger:

MAN SGAL VID ÅN OM DYI F MAN KN LAV

FAOBJØ.

VEI HR SRÆVØ OM MANE DYR:

MARIHNE, HST, ERKENRAV, SGELPADE, LØVD,

SEMERFUL, HUN, HAR.

Benedikte og Magnus

”Man skal vide noget om dyr, før man kan lave

fagbøger.

Vi har skrevet om mange dyr:

Mariehøne, hest, ørkenræv, skildpadde, løve,

sommerfugl, hund, hare.”

I 0B Ha vi Lavet FaBøjer om dyr. Fåst Læste vi om

Heste. Så Lavet vi EN PaPirBåg.

Vi kova de at vi sate TeKSe en i IPAD. Sån Lave vi

En FABÅ. De va om Hest.

Camilla 0B

”I 0B har vi lavet fagbøger om dyr. Først læste vi

om heste. Så lavede vi en papirbog. Vi gjorde det,

at vi satte teksten in i I-Pad. Sådan lavede vi en

fagbog. Det var om heste.”

7

Page 8: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Hyggelig

hyttetur i 0b

Hyttetur i 0b

Der er jo ikke lejrskole eller hytteture i 0.klasse – og så dog. For 0B har nemlig været på ”hyttetur” i spejderhytten – en hyggelig tur med overnatning fra fredag d. 24.5 – lørdag d. 25.5, arrangeret af klasseforældrerådet.

Næsten alle i klassen kunne deltage, og det var en stor succes. Børnene havde glædet sig til turen, og den levede til fulde op til forventningerne.

Torsdag og fredag op til hytteturen, havde vi i klassen forberedt lidt: Vi havde lavet et kunstværk, som blev solgt ved Amerikansk lotteri. Alle elevers hænder i forskellige farver formede et hjerte, samtlige bud blev indbetalt til klasseklassen, og højest bydende gik hjem med skilleriet.

Fredag bagte vi kage, så der også var noget lækkert at hygge sig med – ikke at jeg tror, det var noget, der i øvrigt manglede, men vi syntes alle sammen, det var hyggeligt at være en del af det.

8

Page 9: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Hyggelig

hyttetur i 0b

Her har nogle af eleverne skrevet om

hytteturen – naturligvis på børnestavning

0B E VADE I SATBRHUTE

JePPe vel gi 250 kr, og DeT gik goT i

SATBRHUTE, og vi LaVET en snkAteJAKt, og DA

vi suLE i sebn, GiK DET goT, og Nu Er HisAJe

suD

Liva 0B

”0B har været i spejderhytten

Jeppe ville give 250 kr., og det gik godt i

spejderhytten, og vi lavede en skattejagt, og da

vi skulle i seng gik det godt, og nu er historien

slut.”

0B var i SATerHYTEN.

BElEt bød SELT FOR 250 KR. og Det giK goT i

SATERHUTEN, og vi LavET en sKATEJAKT og DA

vi suLE i segn GIK DET goT, og DA vi su op gad

Jeg ikke oP.

Amanda

0B var i spejderhytten.

Billeder blev solgt for 250 kr., og det tik godt i

spejderhytten, og vi lavede en skattejagt, og da

vi skulle i seng, gik det godt, og da vi skulle op

gad jeg ikke op.”

9

Page 10: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

10

Vi har været nede i 1.a og lære dem at

bruge matematikfessor. Vi blev sat ind i

grupper af deres lærer.

Vi synes de var rigtig dygtige. De var også

gode til at høre efter. Det var dejligt at få

lov til at lære nogen noget. De var gode og

vi fik selv ros for at lære dem

matematikfessor. Det var vildt sjovt.

Vi har været nede og undervise 1.a i

matematikfessor. De lyttede efter, hvad vi

sagde. Der var en fra 1.a og en fra 2.a i

hver gruppe.

Krista havde sendt en lektie til 1.a. De

synes det var rigtigt sjovt. Men 1.a synes

også at det var lidt svært.

Da vi gik fik vi en saltstang og det gjorde

1.a også.

2a som undervisere

2a har været på besøg hos 1a, hvor

de underviste dem i programmet

”matematik-fessor”

Page 11: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

2b tal-rimer´

I 2b har de i løbet af året arbejdet med mange

spændende dansk og matematikaktiviteter.

Herunder er et eksempel på nogle af deres

sjove tal-rim.

Vi har i år arbejdet med fantasidyr, udsagnsord,

navneord, tillægsord, sammensatte ord og meget mere.

Vi har spillet danskspil og leget ordlege.

Vi har også haft en lærerstuderende….det var rigtig sjovt.

I billedkunst har vi arbejdet med lerfigurer, tegninger og

selvportrætter.

Vi har givet hinanden gaver til jul og vi har været i Århus

for at se den gamle by.

I matematik har vi haft om plus og minus, areal, omkreds

og gange.

Vi har lavet nogle små talrim:

11

2-tabellen:

2-4-6, du ligner en heks

8-10-12, du er en knold

14-16-18, jeg fandt skatten og så 20,

jeg kan ikke lide at lyve.

Mathilde s. og Natasja

5-tabellen:

5-10, Casper stod på ski

15-20, man må ikke lyve

25-30-35-40, der er mange døre

45-50, av det gjorde nas.

Kaja og Casper

10-tabellen:

10-20, vi vil ikke lyve

30-40, nej, det vil vi ikke gøre

50-60, vi spillede på bas

70-80-90-100, lige så det dunrede

Sebastian og Christian

Page 12: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Sproget spræller i 3.klasse

3a & 3b har valgt at have timer hvor de arbejder

sammen på tværs af klasserne.

Et af emner har været digte og her på sider viser

børnene nogle af deres flotte produkter.

A ber spiser bananas B ent kan lide ananas C irkus de har klovne D enis venner er dovne E lefanter siger trut F rederik slår en prut G ræsset begyndte at gro H an var nødt til at få sig en ko I den ko der boede hr. vædder J ens vædder ville kun spise læder K artofler kan lide kamille L ars skal finde en krokodille M urmeldyret siger” se en bille” Nej nu kan jeg ikke en dille

Esben, Clara, Lasse

Dyrene

Katten kæler med ælling. Ælling æder alt andet end ænder.

Koen kigger på kaniner. Katten kigger på Kims kattekillinger.

Rasmus - Andreas

12

Bi

Imtabidkes mtabidke

tabidk abid

bi abid

tabidk mtabidke

imtabidkes

Sophie og Sandra

Bøllebog bokser Bieber bagi bagefter beder bedstefar Bieber bade bagdelen.

Josephine H

Bilspiseren Bo købte en bil Så spiste bilen Bo Og så spiste Bo bilen

Balspaseren Ba Kabte an bal Sa spasta balan Ba Ag sa spaste ba balen

Bylspyseren By Kybte yn byl Sy spyste bylen By Yg sy spyster By bylen

Bøl spøseren Bø Købte øn bøl Sø spøste bølen Bø Øg sø spøste bø bølen

Kristian D Gade

Du kat lavede en klat på min mors fiat.

Du mille spiste en bille med min mors krokodille.

Du Ben spiste en kage med min mors hage.

Du mille du er verdens mindste krokodille.

En ko i en sko lo hele

dagen med en klo. En ko med en ged gled for

han er så fed.

Julie, Katrine, Rasmus og Benjamin.

Der var engang en ko der boede i en sko. der var engang en kat Der boede i en hat. Der var engang en mus der boede i et hus.

Der var engang en bi der boede i en si.

Der var engang en ugle der boede i en hule.

Der var engang en måge der boede bag en låge.

Der var engang en kalv der boede i en stald.

Kirstine

Page 13: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Henrik hinkede Hen til hinkeland. Her kunne Henrik

Hinke hele dagen. Henrik hinkede og hinkede indtil Hans mor hinkehoppede hen til hinkeland og hinkehoppede Henrik ud.

Og så blev hinkende Henrik sur og hinke hoppede alt hvad han kunne. Henrik hinke Hoppede med lynets hastighed, han hinkehoppede lige mod sin også hinkende mor og han hinke

Hoppede ikke langsommere, fordi det var hans mor, der faktisk hoppede han hurtigere Og hurtigere og hurtigere, til sidst hinkehoppede Henrik hundrede tusinde

Kilometer i timen og lige igennem sin mor og lige tilbage i sofaen.

Benjamin og Mark

Katten kæler med ælling. Ælling æder alt andet end and. Koen kigger på kaniner. Soen sover som en sten. Katten kigger på Kims kattekillinger.

Andreas og Rasmus

13

Henry er en lille soldat Og en god akrobat Han kan lide tomat Og han elsker spinat

En dag slog han en mand Så tabte han en tand Så slog manden tilbage Så gik det hele i kage

Så viste Henry sit store sværd Manden spurgte hvad det var værd Henry sagde mindst en million Jeg vil give en hel billion

Så blev Henry millionær Så gik han ikke med sit gamle sværd Så blev han ingeniør Og tæmmede farlige køer

Frederik, Gro, Mark og Josephine p.

Kage

Karma købte kager Kagerne købte Kama Kama købte krummer Krummer købte Kroner K land glemte nu at de hele tiden sagde sætninger med k.

Mikkel og Walther

Vejret

Himlen er blå jeg sku ha’ taget mine cowboybukser på. Solen er varm den brænder på min arm. Blomsterne gror i min flotte jord. Fuglene begynder at synge i min have-gynge. Dyrene begynder at tis´ på min lille mis. Drikker af min lille skål tæt på mit bål Marken er stor og rund tissemyren tisser den rask og sund. Tissemyren tisser gult og grimt på vores lille missekat

Filippa Freja Lucas

Katrine kælede katten kærligt

katten kravlede gennem kassens hul Katrine kiggede igennem kattelemmen katten var væk

Katrine kiggede alle steder katten var væk Katrine kaldte Kamilla Katten er væk Kamilla kom Kamilla og Katrine kravelede rundt og kiggede

Efter katten Kamilla og Katrine hørte katte sige mjav katten stak hovedet ud og så kom Der fem kattekillinger ud Kamilla og Katrine synes at de var rigtig kærlige og søde

Killingerne havde igen øjne og de kunne heller ikke høre nået Katrine ville gerne holde en Kamilla sagde nej

Kattekillingerne var rigtig søde Og så gik den dag

Michelle, Filippa, Johanne og Freja

Page 14: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Krokodille

Krokodille Havde noget kamille I sin grimme lomme Men lommerne var tomme Krokodille Konen stjal kamille Konen var en bille med en mærkelig dille konen var så lille krokodille stjal så konens dille men det var en bombe krokodille var en tumpe Lukas Sandra Sophie Miklos

Månen skinner blå og klar Den er kold og sød og rar Vi kan sove natten lang Flyve op til ham Og hugge natten lang

Nat dag Da net natten er min unligs tid For der kan jeg huge med min måne Øl og beger drikker vi natten lang

Kristian

14

Ulde

Ulde gik på en bule Så mødte den en kugle Kugle sagde hule Hule sagde tude

Tude sagde klude Klude sagde rude Rude sagde bude Bude sagde lude

Lude sagde knude Knude sagde pude Pude sagde slutter Inden vi prutter

Walther, Mie, Rose og Mikkel

1 2 3 4 vi er verdens bedste piger

5 6 7 8 vi har verdens bedste kåbe

9 10 11 12 kig dig selv i din store knold

13 14 så kom storken

15 16 17 18 så kom katten

19 20 så skal vi flyve

Johanne, Michelle, Theis og Andreas

Tumpen Theis Tumpen Theis tager toget. Toget kører til Thailand. Tumpen Theis tænker at vil købe told tomater. Tumpen Theis køber told tomater Tumpen Theis taler tit i telefon. Tumpen Theis taber tit telefonen i toilettet. Tumpen Theis tisser tit ved siden af toilettet. Tumpen Theis er taberen over alle taber tumper. Miklos, Theis, Mie

Kærlighed i stykker

Et hjerte En pil et anker

Du vil altid være i min tanker Men da du slog op med mig havde jeg lyst til og sige du

var et kvaj. Du betød alt for mig du brændte i mig jeg brændte i dig men nu er flammen gået sin vej jeg gik ud på vejen og så en ko den sagde gå din vej dit store kvaj.

Efter et par dage da du slog op med mig kom du og sagde jeg elsker dig men jeg sagde nej gå dit kvaj. I flere dage sagde han kom tilbage til mig men det eneste jeg sagde var bare nej nej nej du

gav mig en kage men det eneste du fik tilbage var den rådne kage. Han sendte et billede af sine læber og sagde hvis du elsker mig så send et billede af hvor du kysser dem så ved jeg at du vil

have mig men det eneste han fik var et brev hvor der stod nej du er ikke noget for mig, det var slut nu og hun fandt en anden han var sød og dejlig

men x’eren stoppede aldrig så det er slut nu farvel du sagde hun til x’er men han ville ikke han sagde

jeg elsker dig du betyder alt for mig

Josefine K, Katrine og Fredrik

Page 15: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Min bedste

fisketur

Mathias fra 02c fortæller

og skriver om sin

allerbedste fisketur..

xx

15

Page 16: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Vi har i skolebestyrelsen fulgt ombygningen af skolen, der

stadig er i fuld gang og glæder os over at der venter både

elever, lærer og SFO-personale nogle spændende lokaler.

Ombygningen ventes at stå færdig til september, hvor lærer,

pædagoger og elever kan flytte ind og gøre de nye lokaler til

”deres egne”.

Ligesom vi i skolebestyrelsen glæder os rigtig meget over, at

der i den kommende fremtid skal etableres nye

udendørsarealer, som kan inspirere eleverne til aktivitet, leg

og hvem ved, måske også inspirere til læring i det fri?

Det har længe været et ønske at skabe nogle attraktive

udendørsarealer, der tiltrækker børnene og giver mulighed

for aktiv leg og samvær, men alle har været enige om, at det

selvfølgelig giver mening at vente med denne etablering til

ombygningen står færdig, dels i forhold til at store dele af

arealerne er inddraget til byggeplads og dels i forhold til at

kunne placere alderssvarende redskaber, baner, bord-

bænke-sæt osv. i forhold til placeringen af indskoling,

mellemtrin og udskoling.

Vi har i bestyrelsen det sidste år endvidere arbejdet videre

med inklusion, da vore skoler i højere grad end tidligere skal

inkludere børn med særlige behov i de almene klasser, og

har i den forbindelse deltaget i møder,

fokusgruppeinterview og en konference med Favrskov

Kommunes Børn og skole-udvalg.

Vi har i den forbindelse haft mange spændende snakke og

diskussioner om inklusion med både politikere,

bestyrelsesmedlemmer fra andre skoler og ikke mindst i

vores egen bestyrelse.

Og jeg vil vove den påstand at sige, at vi alle er enige om, at

vi i takt med den øgede inklusion skal sikre tryghed,

ligeværd og sammenhæng.

Ligesom vi er enige om, at det vil medføre større krav til den

almene pædagogik og en udvikling af denne, hvilket også er

grunden til, at der i Favrskov Kommune vil blive prioriteret

midler til efteruddannelse af lærerne/pædagoger over en

årrække.

Skolebestyrelsen

Karina fra skolebestyrelsen beskriver her nogle af de focus

punkter bestyrelsen har haft oppe dette skoleår. Det drejer sig

bla. ombygningen, udendørsarealerne, foredrag og

inklusionen.

26 16

Page 17: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Skolebestyrelsens medlemmer kan ses på skolens hjemmeside og man

er mere end velkommen til at kontakte os, da vi repræsenterer

forældrenes mulighed for at påvirke deres barns skole, hvor vi har

mulighed for at præge skolens principper, skolens værdier og

ordensregler, tiltrængte fokusområder samt udfærdige høringssvar og

kvalitetsrapporter, godkende budget mm.

Vi må dog ikke involvere os i enkeltsager, hvorfor vi afstår fra dette.

Det du tror om mig,

sådan er du mod mig.

Hvordan du ser på mig

og hvordan du gør ved mig,

sådan bliver jeg

(Jennes).

Hadbjerg Skole havde i tråd med dette besøg af foredragsholder,

psykolog, forfatter, organisations- og ledelseskonsulent Jens

Andersen, som holdt et meget inspirerende og rigtig godt foredrag

i januar måned, hvor han præsenterede sin viden, som nogle

påstande. Ifølge Jens Andersen skal alle børn lære en

grundlæggende robusthed, så børnene kan tåle at leve i

virkeligheden.

En anden af hans påstande er, at en positiv tilgang er en

forudsætning for børns udvikling og et godt fællesskab, da dårlig

omtale af andre bevirker at børnene føler sig i deres gode ret til at

behandle andre dårligt. Det kan være umuligt at forandre sig, når

man er negativt beskrevet. Endvidere påstår Jens Andersen, at

intet barn er et problem i sig selv, børn kan ikke være et problem –

men kan være i vanskeligheder og at det er de voksnes ansvar.

Helt på linie med hans påstand om, at forældres holdninger og

aktive deltagelse har betydning for, om der bliver tale om inklusion

eller eksklusion. Essensen af Jens Andersens foredrag var dermed i

store træk, at vi, som forældre, aktivt skal ville og vægte

fællesskabet – også selvom vi som både voksne og børn kan være

meget forskellige – da det udvikler os alle og bevirker at vore børn

alle er inkluderet og robuste. Ligesom en vigtig essens er, at

sproget er som en lygte – det vi taler om er det vi bliver i stand til

at se (Wittenstein).

Vi vil i bestyrelsen fremadrettet fortsat arbejde med inklusion,

men formentlig i højere grad i form af, at vægte fællesskabet og

appellere til at vi alle deltager i og bidrager aktivt til dette – også

på kryds og tværs af relationer. Ligesom vi vil arbejde videre med

andre gennemgående emner som sikker trafik, sund skole, skolens

principper, indskoling og udskoling, faglighed, skole-hjem-

samarbejde, SFO og ikke mindst i år skolens 50 års jubilæum den

30.august 2013. Så husk nu, at sætte kryds i kalenderen og kom og

deltag i fællesskabet

Med ønsket om en god sommerferie

Formand for skolebestyrelsen på Hadbjerg Skole

Karina Spanner

27 17

Page 18: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Læserbreve i 4a

4a har arbejdet med læserbreve og

har kastet sig ud i selv at prøve at

skrive deres egene læserbreve

omkring det der optager dem.

I kan se de spændende indlæg her

de næste sider.

Skole igen

Af Sander Jensen og Jonas Jensen, elever Hadbjerg skole

Vi synes at det var synd for lærerne, men ikke for eleverne. Vi synes det var meget rart at have en lang ferie så pludseligt, men det var også dejligt at komme i skole igen. Lockouten varede i fire uger + påske ferien der varede i en uge, i alt fem uger.

Vi synes det var lidt mærkeligt at skulle i skole fire timer om mandagen, men det var også meget hyggeligt. De fire timer vi havde var håndarbejde og svømning det var hyggeligt.

Der må gerne komme lockout igen.

18

Tid til PC

Af Gry J. og Morten N, elever på Hadbjerg Skole.

Forældre synes at børn, og unge bruger for meget tid på computer spil. De vil have, at vi skal lave udeaktiviteter, fordi det er sundt for os at lege udenfor, og bevæge os i stedet for at sidde indenfor foran en skærm.

Vi synes, at vi selv skal have lov til at bestemme vores spille tid, men vi kan godt forstå at de vil have os udenfor og få frisk luft i hovedet.

For at løse det problem kunne de voksne og børnene sidde ned og snakke om hvordan de kunne løse det, vi kunne forslå en halv time ved en skærm om dagen og så skulle man være aktiv udenfor resten af dagen.

Stop mobning af handicappede

Katrine Petrea sønderskov Sørensen elev på Hadbjerg

Skole

Det er simpelthen for dårligt at ”Dawn-Syndrom-dum”,

klamme mongol og mange andre skældsord er blevet

hverdag for mange handicappede. Der bliver grinet og

peget fingre af handicappede hver dag. Jeg synes det er

for dumt. De er helt almindelige mennesker.

Man skal stoppe det. Måske kunne man give en bøde

hvis man snakker på den dårlige måde i offentlige rum,

fordi de handicappede bliver stødt og kede af det når

man snakker dårligt om dem, de er mennesker ikke

aliens.

På vores lille skole bliver nogle af drengene fra special

klassen drillet, det må stoppe nu.

Page 19: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Blodige spil/film

Af Benjamin Thybo og Joachim Kjeldgaard, elever på Hadbjerg skole

Der er mange børn og unge, der spiller blodige spil på spillekonsoller. Der er også for mange børn, der spiller GTA og Left 4 Dead. Der er også for mange børn, der ser blodige film, som fx Die Hard og Psycho.

Vi syntes, at det er ok at spille spil med blod i, men det er vigtigt, at man ikke tager skade af det, så hvis man ser, at der er nogle der er døde i fjernsynet, reagerer man ikke på det.

Vi syntes, at forældrene skal blive bedre til at sige ”nej” til børn, som sidder og spiller blodige spil hele dagen og ser film med meget blod i.

19

Spar på el

Af Magnus og Thomas 4.a, skole elever.

Folk bruger alt for meget strøm. Man skulle hellere

bruge solenergi. Man kan spare mange penge på at

bruge solenergi. Man kan blandt andet sætte

solceller op på sit tag. Hvis man for eksempel skal på

sommerferie i 3 uger, og glemmer at slukke lyset,

når man tager af sted, kan det blive dyrt. Hvis man

ikke har råd til solceller, kan man bruge sparepærer.

Hvis man bruger en sparepære, så sker der det, at

når man tænder for lyset, starter pæren med kun at

lyse en lille smule og begynder efter hånden at lyse

mere. Vi synes, at de ting der er mere miljø venlige

skal blive billigere.

Reklamer

Af: Emma zacho og Signe Jørgensen, elever på skole

Reklamer i tv varer alt for lang tid. Det synes, vi er for dårligt fordi, programmerne så bliver sendt senere end der står i tv-guiden. På nogle kanaler kommer reklamerne midt i det, man er i gang med at se. De kan være mere end fem minutter lange. På DR kanalerne kommer der aldrig reklamer, det er rart for så skal man ikke vente. Der er nogle kanaler hvor reklamerne først kommer efter programmet. Nogle gange slutter programmerne før tid, fordi der skal være plads til reklamer, men selvom programmerne slutter før tid, bliver programmet bagefter alligevel sendt for sent, det synes vi er træls, fordi at man ikke kan regne med tekst-tv og tv-guiden.

Vi synes at der skal fjernes nogle af reklamere. De reklamer der er midt i programmerne skal især væk. Vi synes det er mærkeligt at man betaler så mange penge på reklamer, når der ikke er nogle der gider se dem.

Vi håber på et tidspunkt at reklamerne bliver afskaffet af regeringen.

Heldagsskole skal væk

af Sandra og Carolina 4a, skoleelever

Vi synes, at det er for ringe at vi først skal ha fri kl. 14.25 hver dag. Nogen er allerede trætte efter 5. time i skolen, så det er ikke verdens bedste ide at give os 7 timer hver dag.

Vi synes, at hvis man skal have heldagsskole, så skal

man selv bestemme, hvad for nogen timer man vil

have.

Vi kræver, at politikerne fjerner heldagskole for evigt

Page 20: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

20

Skrald overalt

Af Mai og Sofie 4.a, skoleelever.

En stor del af befolkningen i Danmark smider bare deres affald ud til højre og venstre. I det meste af vores land ligger der skrald som indtørret tyggegummi, tomme sodavandsdåser og en helt masse andet affald, som egentlig burde ligge på en genbrugsstation eller på et forbrændingsanlæg. Det er vi bare ved at være godt trætte af på flere forskellige punkter. For det første er det ret ulækkert, og så er det skadeligt for vores miljø. For det andet kan dyrene dø, hvis de spiser skrald, der ligger og flyder, og de mindre dyr kan sidde fast og ende med at dø af sult. Så smid dog for pokker skraldet i skraldespanden hvor det hører til og stop med at svine vores natur til. På den måde vil vi få et meget sundere miljø at bo i.

STOP Mobning

Lavet af: Cilja, Amalie og Maja, skoleelever

Der er alt for meget mobning i folkeskolen. Vi synes, det er for dårligt! Hvis man bliver mobbet i skolen, er der mange, der ikke tør sige det til forældrene, af frygt for at mobningen skal bliver værre. Vi ser ingen mening i at mobbe. For os er det bare en masse ord, som skader nogens selvtillid. De fleste bliver mobbet med deres udseende. Vi forstår ikke, at folk ikke acceptere, hvordan andre ser ud. De fleste mobber kun, for at personen ikke selv skal blive mobbet.

Vi syntes, at mobning skal stoppes i alle skoler, så alle kan få det godt i skolen. For hvem gider at lære noget i skolen, når man bliver mobbet.

Vi kræver, at der bliver gjort noget ved mobningen.

Længere skoledage

Af Sebastian Landwehr, Mathilde Juhl-Christensen, Sam Diba, skoleelever Hadbjerg Skole,

Vi vil ikke gå i skole 35 timer om ugen (7 timer hver dag). Vi tror, at ca. 90% af eleverne er for trætte til at kunne høre efter og lære i den sidste time.

Hvis vi har 7 timer hver dag, vil der være nogen, der ikke kan nå deres sportsgrene efter skole. Vi synes, det er synd for 0. klasserne, at de skal gå i skole 6 timer hver dag. Vi tror ikke, at 0.klasserne kan sidde stille og koncentrere sig i 6. time, vi kan næsten ikke selv koncentrere os i 6. time.

Vi plejer at have 28 timer om ugen + læsebånd som varer 20 min hver dag.Hvis vi skal have 35 timer om ugen, vil vi have morgen løb i Hadbjerg, og så inden sidste time vil vi have et lille frikvarter fra 10 – 15 min.

Tak fordi du læste dette. Vi håber du støtter op om det.

Page 21: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Skole igen

Af Sander Jensen og Jonas Jensen Hadbjerg Skole

Vi synes at det var synd for lærerne fordi at de ikke kunne komme på arbejde og så synes vi også det var synd for dem at de ikke fik deres rigtige løn og de skulle ud til alle de demonstrationer.

Vi synes det var meget rart af have en lang ferie så pludseligt, men det var også dejligt at komme i skole igen. Lockouten varede i fire uger + påske ferien den varede en uge i alt fem uger.

Vi synes det var lidt mærkeligt at skulle i skole fire timer om mandagen, men det var også meget hyggeligt. De fire timer vi havde, var håndarbejde og svømning. Inden lockouten begyndte og hvor der var diskussion med folketinget og kommunen, snakkede vi meget om i klassen hvad lockouten betød, og hvad vi skulle gøre hvis den kom. Vi havde fået en bog vi kunne læse hvis lockouten kom.

Vi håber der kommer lockout igen.

Skatte penge

Af Lina n, Andreas M og Andreas J, skole elever på Hadbjerg skole.

Vi syntes det er for dårligt at man skal betale halvdelen af det man tjener i skat, derfor syntes vi at ca. det kvarte af hvad vi tjente ville være perfekt. Det vil sige at det er 25,0 %. Alle de ting som Helle Torning lover at lave ud af pengene sker ikke. Vi syntes at det er dumt at dem der gerne vil være statsminister lover alt muligt, men det sker aldrig.

Vi syntes at Helle Torning ikke skulle være blevet valgt til at blive statsminister fordi priserne stiger. Hun har lovet alt muligt, men de penge der går til skat går alligevel til alt muligt andet. F.eks. til veje, broer og autoværn. Vi syntes at pengene skulle gå til forbedring af skoler, sygehuse og plejehjem.

Vi syntes ikke at det er i orden at sådan en kvinde som helle skal have lov til at bestemme skatterne. Vi syntes at Lars Lykke Rasmussen skulle være statsminister igen.

Madprogrammer er for dårlige

Af Andreas C og Lass- 4.a skole elever

Der hjemme når man sidder, og ser tv og har det så hyggeligt, kommer man i tanke om, at man skal lave mad. Imens kører madprogrammet. Når man ser alt det lækre mad i fjernsynet, tænker man, at man kunne få det mad der var i fjernsynet. Man kan bare ikke nå at lave alt det mad, som man ser i fjernsynet, når det er en almindelig hverdag. De ting man skal bruge,er næsten umulige at få fat på, f.eks lakridssauce, griseben, grisehale, grisetryne, mega hot chili og sådan noget. Så tænker man nok, at det er irriterende at se kokken stå og blære sig med, at man bare kan få den ting som han siger. Alligevel kan man jo ikke få de ting som kokken sagde, at man kunne få i butikkerne.

I madprogrammerne spoler de frem, når de skal bage, så det tager ikke lige så lang tid at bage i fjernsynet som det gør at bage i virkeligheden. Derfor er det irriterende at se de madprogrammer, for de gør faktisk ikke noget særligt, de spilder bare fjernsynstiden. Man får aldrig lavet den mad som de laver i fjernsynet. Derfor synes vi at madprogrammer er en dårlig ide.

21

Page 22: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Klasserumsledelse &

7 gode vaner i 5a

Klasserumsledelse og 7 gode vaner i 5a.

Hadbjerg skoles to fokuspunkter i år har været:

Klasserumsledelse og faglig læsning. I denne artikel vil vi fortælle om arbejdet med klasserumsledelse i 5.A

Vi valgte at arbejde ud fra den forståelse, at alle elever er ledere. Denne tanke har hentet sit grundlag i bøgerne: ”MIN INDRE LEDER” og ”7 HABITS FOR HAPPY KIDS”

Lederen inden i finder og udvikler vi ved hjælp af De 7 gode vaner. De 7 gode vaner sætter gode, gammelkendte principper for personlig og fælles fremgang ind i et system, der gør det meget nemmere at lære og at arbejde med – både for voksne og børn.

22

Page 23: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

De 7 gode vaner i 5.A er:

Vane 1: ”Vær proaktiv” – Jeg tænker, jeg kan! Jeg vælger mine handlinger og min indstilling. Jeg giver ikke andre skylden. Jeg gør det, jeg ved, der er det rigtige, også når ingen andre kigger på.

Vane 2: ”Begynd ved slutningen” – Jeg kan sætte mig mål, og lægge en plan. Jeg arbejder med ting, der giver mening, og jeg er med til at gøre en forskel. Jeg er en vigtig person i mit klasserum, og jeg finder muligheder for at være en god samfundsborger.

Vane 3: ”Gør det første først” – Jeg bruger min tid, på det der er det vigtigste. Det betyder, jeg kan sige nej, til det der ikke er godt at gøre. Jeg prioriterer og følger min plan. Jeg organiserer mig.

Vane 4: ”Tænk: vind-vind” – Jeg ønsker, at vi alle skal have succes. Jeg har ikke brug for at se ned på andre. Det gør mig glad, når andre er glade. Når en konflikt viser sig, er jeg med til at finde en løsning. Alle kan vinde!

Vane 5: ”Søg først at forstå, derefter at blive forstået” – Jeg lytter til andre menneskers idéer og følelser. Jeg forsøger at se tingene ud fra deres synspunkt. Jeg lytter uden at afbryde, og jeg har tillid til min egen evne til at udtrykke mine tanker og idéer.

Vane 6: ”Skab synergi” – Jeg værdsætter andre menneskers evner og lærer af dem. Jeg kommer godt ud af det med andre, som er anderledes end mig selv. Jeg er god til at samarbejde i grupper. Jeg ved, at ”to hoveder tænker bedre end ét”. Jeg er et bedre menneske, når jeg lader andre mennesker være en del af mit liv.

Vane 7: ”Slib saven” – Jeg passer godt på min krop ved at spise det rigtige, dyrke motion og få nok søvn. Jeg lærer på mange måder og på mange steder.

Vane 1

Vær proaktiv

Vane 2

Begynd ..

Vane 2

ved slutningen

23

Page 24: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

I 5a har vi ugens ledere og elevledere.

Ugens ledere står i døren hver morgen og byder velkommen til deres kammerater. De leder klassens time, og de holder et vågent øje med, at deres kammerater har det godt, mens de er i skolen. De står også i døren og giver hånd og siger tak for i dag, når dagen slutter.

Elevledere er ansvarlige for klassens fysiske miljø, og de bestemmer nye pladser, når vi bytter plads. Det gør vi hver 14. dag.

Vi har selv opfundet vores egne tegn for ”Min indre leder” og de 7 vaner – se billeder.

Vi øver os i at sætte synlige og realistiske mål både et personligt og et fagligt.

Vi kender til og arbejder med at få vanerne til at være en del af skolearbejdet, f. eks. når vi arbejder frit, og der er flere valgmuligheder, så lærer vi at spørge os selv. Hvad skal være færdigt først? Det ved vi jo bedst selv, fordi vi arbejder forskelligt med tingene.

I 5. klasse er vi begyndt at arbejde med vanerne for at lære dem bedre at kende. I 6. klasse vil vi fortsætte arbejdet med vanerne. Det er et arbejde der tager tid, men vi har det så godt, mens vi øver os i at bruge de 7 gode vaner i skolen.

Venlig hilsen 5.a og klasselærerne

Vane 4

Tænk vind - vind

Vane 6

Skab synergi

Vane 7 - Slib saven

24

Page 25: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Oplevelser i 36c

Gammel Estrup

Den 1. marts tog vi ud til Gl. Estrup fordi det var fagdag i sløjd og håndarbejde. Vi startede med at tage 118eren ind til Randers busstationen og videre med en anden bus til Gl. Estrup. Gl. Estrup ligger på Djursland tæt på Djurs Sommerland. Da vi kom til Gl. Estrup startede vi med at tale med en dame ude foran en butik og så blev vi delt op i hold. Der var et hold der var nede ved smeden og et hold der var ved fårene. Efter madpakker fik vi alle sammen et tilbud om at fodre fårene i hold det var der mange der sagde ja til og nogen sagde nej.

Da vi var færdige tog vi med bussen tilbage til Randers station og så til skolen. Det var en god og sjov dag på Gl. Estrup.

Philip, Dennis, Erik. 36c

Læsetimer i 36c

Vi har læsetimer i vores klasse. Klassen hedder 36c. Det foregår sådan. Vi læser hver dag efter løb. Vi læser sider til tiden er udløbet. Så lægger vi siderne sammen. Det gør vi hver dag, hver gang vi har læst 7000 sider tilsammen får vi en belønning. Det er kage.

Halfdan

Tur til Aros

I 36c løber vi om morgenen. Når vi har løbet 1000 km får vi en belønningstur. Da vi havde løbet de første 1000 kilometer skulle vi på en tur til Aros. Vi tog bussen til Århus, og derefter gik vi op til Aros, hvor vi så de ni rum og en særudstilling. Vi var også oppe i regnbuen det er en cirkel oppe på Aros der er lavet af farvet glas. Udsigten er speciel fordi man ser ud gennem noget farvet glas. Vi var også på Baresso og få kakao.

Peter

Biograftur “The Croods”

Elever fra 36c Martin, Phillip, Dennis og Patrick har lavet et projekt, hvor de samlede gode dage. De skulle samle 80 stjerner på 60 dage. De kunne få en stjerne hver hver dag. De nåede det på den sidste dag.

Turen. Vi tog toget om morgenen til Århus så gik vi i biffen og så The Croods. Efter vi var i biffen spiste vi i en park. Filmen var god nok, men The Hunger games er meget bedre.

Patrick og Martin

25

Page 26: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

26

I 5. b havde vi IT uge hvor vi lærte om medieprogrammer. Vi

havde også besøg af gæstelærere, som fortalte om

internettets udvikling.

Vi arbejdede med 3 programmer fra skoletube: Animoto,

Goanimate, og pixton, mest populær var dog Goanimate,

hvor du kan lave din egen tegnefilm.

Vi forberedte os længe og lærte at undervise andre, uden selv

at være herrer over computeren: Lisa vores lærer, bad os om

at sætte os på vores hænder, og kun undervise med munden.

Det var en udfordring!

Alle havde et bestemt program at arbejde med: Pixton er en

tegneserie online, nemt at bruge, Goanimate er til tegnefilm,

mellem svært at bruge, og Animoto er en slags power point

på nettet, det var heller ikke så svært.

Da vi kom ned i 2. klasse fik alle en makker: Nogle havde

flere, andre havde kun en. Jeg (Mathilde) sad med 3 nogle

gange og 2 andre gange. Det var sjovt, men mærkeligt at

undervise så mange gange, da 2. klasser ikke er så hurtige til

at lære og forstå, men sjovt var det da.

Man føler sig meget læreragtig, når man underviser og bare

kan det hele.

Emine & Mathilde 5.B

IT ugen i 5b

5b havde en uge hvor de arbejdede med online

medieprogrammer.

De havde forældre som gæsteundervisere og prøvede i ugerne

efter selv at undervise både andre klasser og deres egne

forældre.

Page 27: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

27

Vi var henne og undervise 4a, på hjemme siden

skoletube. Vi underviste i Go-animate, Pixton, og

Animoto.

De var meget hurtige til at lære, men børn i 4. klasse,

har altså nogle sjove ideer. Da vi var der nede, var der

desværre problemer med kloakken, så det var lidt svært

at koncentrere sig.

Vi måtte kun undervise med munden, fordi de selv

skulle lære at lave deres ideer, så vi skulle sætte os på

vores hænder. Ros til 4. klasse, for de var rigtigt nemme

at undervise. Super sjovt, fed oplevelse, bortset fra

lugten!

Vi håber I lærte en masse, for det gjorde vi i hvert fald,

så tak for det.

Emine & Mathilde 5.B

Vi vil godt fortælle om en lille aften vi holdt for vores forældre. Vi havde arbejdet med nogle forskellige programmer på skoletube som ”Goanimate”, ”Animoto” Og ”Pixton”. ”Goanimate” er et program, hvor du kan lave dine egne film. ”Pixton” er et, hvor du laver din egen tegneserie, mens ” Animoto” laver en hel video for dig, hvis bare du sætter nogle billeder ind. Der var også en del andre programmer vi lærte om, men de tre var dem, vi bedst kunne lide. Så bestemte vores klasse at vi ville invitere vores forældre over på lidt kaffe og the og så lære dem lidt om de forskellige programmer. Heldigvis var hele klassen med på det og der blev sendt invitationer ud. Så blev det endelig den aften, vi alle havde ventet på. Amalie havde sin mor med og lærte hende lidt om ”Goanimate”, hvor hun selv lavede en film. Tanja havde sin far med og lærte ham lidt om ”Goanimate” og han lavede også sin egen film. Alle syntes det var hyggeligt og sjovt. Alle videoerne forældrene havde lavet blev lagt ud på skoletube. Da klokken blev mange tog alle hjem igen. Næste morgen så vi filmene igennem og hyggede os lidt med det. De var alle sammen gode og sjove. Vores produktioner kan ses inde på: http://www.skoletube.dk/group/HBS2007b-Egneproduktioner Amalie og Tanja

Page 28: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Nye tider i SFO.

I SFO er meget der emmer af nye tider.

Først og fremmest har vi fået 37 nye dejlige

førskole børn der er ivrige efter at lære og

eksperimentere med alt det nye de bliver

præsenteret for.

Det er en gruppe med meget mod på det nye

SFO liv og som er faldet rigtig godt ind i

gruppen af børn i hele SFO.

Vi har også for ganske nylig oprettet en SFO

profil på face book, hvor i forældre har

mulighed for at være venner med os og der

igennem få mulig hed for at se billeder og små

film klip. Det er et lukket rum kun for

Indmeldte børn og deres forældre i Hadbjerg

SFO og de billeder der er på siden må ikke

deles med andre. Vi har valgt at bruge mediet,

da vi mener der er en vigtig læring i det for

børnene og de vil i fremtiden være en aktiv del

af hvad vi lægger på siden.

Endelig så glæder vi os også rigtig meget til

efter sommerferien, hvor vi flytter ind i nye

rammer på skolen og får mulighed for et

tættere samarbejde med skolen.

Vi har rigtig mange nye ideer på tegne brættet

ogIi kan godt begynde at glæde jer, for der vil

være mulighed for at deltage i nye aktiviteter

og hvad det er, vil I få mere info om engang i

sommerferien.

28

Page 29: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Ombygningen

Der arbejdes i øjeblikket på

højtryk med ombygningen af

skolens gymnastiksal, som skal

blive til den

indskolingsafdeling.

Den forventes at være færdig

til efteråret, hvor vi så kan

tage de flotte nye lokaler i

brug.

På siden her kan ses lidt fotos

fra en rundtur gennem

lokalerne midt i maj måned og

billedet i bunden er fra starten

af ombygningen i oktober.

Der kan ses flere fotoserier i

vores fotoalbum på

skoleporten.

29

Page 30: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

6a ser tilbage på året

Eleverne fra 6a ser tilbage på forskellige

begivenheder i skoleåret der gik..

Cyklistprøve

I 6. klasse er der en tradition for, at man

holder cyklistprøve.

Den her gang var det så os.

Teoriprøven blev holdt d.14. maj 2013.

Køreprøven blev holdt d.15. maj 2013.

Den første dag sad vi med computere, den

anden dag skulle vi ud at køre på

forhindringsbanen. Politiet var der så alle

forholdt sig i ro, da vi var færdige med

forhindringsbanen, skulle vi ud at køre på en

rute, som de gav os point for, så alle de tegn

vi kendte skulle bruges.

Det var ikke just sjovt at gøre alt det her, men

man slap for timerne, så alle var glade.

Til sidst fik vi et diplom, hvor der stod vores

point, og hvor mange fejl vi havde. Den

endelige vinder med 600 point blev en fra

6.B.

Christoffer

Adventure race i Laurbjerg.

Vi skulle cykle til Selling. Og der fra skulle vi

tage bussen til Laurbjerg.

Da vi kom til Laurbjerg, gik vi hen til skolen,

som vi skulle være på. Der var koldt, og det

regnede.

Da vi gik i gang fik alle en post, og når man var

færdig med posten, skulle man gå tilbage og

få en ny. Til sidst skulle der kåres en vinder.

Vinderen var den, som der havde været flest

poster igennem.

Der var mange skoler med til dette

arrangement

Karoline & Astrid

30

Multibanen

Multibanen er god til at spille fodbold, håndbold, basketbold og volleyball!. Der er en meget vigtig detalje, det er, at der er sand på kunstgræsset. Kunstgræsset er meget, meget blødt, vi glæder os extremlit meget til at Niels skal klippe det røde bånd, det bliver sweet!. Multibanen ligger lige ved siden af Høst Hallen.

Oliver og Mogasid

Page 31: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Svømmehallen

For noget tid siden var vi i svømmehallen

med B-klassen, vi startede med at mødes i

indgangshallen i Hinnerupbadet, hvor vi

ventede til, at alle var der, og til at klokken

var fem, så vi måtte komme ind.

Vi gik ned og klædte om til badetøj. Da vi

kom ind, hoppede vi bare i vandet. Vi

øvede hovedspring sammen og udspring.

Vi skulle op klokken seks.

Så da vi var færdige med at bade, gik vi ud

i omklædningsrummet for at klæde om.

Imens vi klædte om, havde de voksne

bestilt pizzaer, de bestilte 6 pizzaer, 3 med

skinke og pølser og 3 med kebab og salat,

de smagte vildt godt, og så havde de lavet

saftevand, som vi kunne få til maden.

Vi satte os ved de borde, der stod i

cafeteriet, vi kunne side 8 ved hvert bord.

Vi snakkede og hyggede. Da vi havde spist,

skulle vi hjem.

Det var en rigtig hyggelig tur, som

forældrerådet havde arrangeret.

Laura & Amanda 6a

Hærværk Der havde været hærværk i hjemkundskab, hvor nogen havde kastet med æg, perleløg og ketchup. Vi skulle have hjemkundskab, så vi skulle gøre meget rent. Det var en speciel begivenhed, fordi det ikke sker så tit, men det er stadig ikke okay at lave sådan noget. I frikvarteret var der en masse ovre at se, hvad der var sket. Der var kethcup på gardinerne, loftet og væggene, og alt var blevet fedtet ind i fedt og olie, så gardinerne blev nødt til at blive udskiftet, pga. ketchup ikke kan gå af i vask. Theis og Nikolaj

31

Overnatning

Torsdag den 21/3 2013. overnattede vi på

skolen, vi sov på biblioteket. Kl. 18.00

mødtes vi ude i den store skolegård, nogen

med mere op pakning end andre.

Vi startede med fælles spisning med

forældre og søskende. Kl. 20.00 tog

forældre og søskende hjem.

De ansvarlige voksne var Sanne &

Birgitte(vores klasselærere), og to forældre

pga. forfølgelse og chikane nævner vi ingen

navne. Vi var ude i sneen om aftenen (nogle

rullede sig i sneen nævner ingen

navne(Chris & Theis). Vi redte senge og

derefter så vi en film (Jensen & Jensen), vi

fik popcorn, chips og saftevand.

Dagen efter fik vi morgenmad i klassen. Vi

lavede senge af bordene, vi lå og så film (Så

Super Size Me & Slemme Slemme Piger),

spiste chips og kage raster, plus Amalie

havde kagemand med.

Signe, Mathilde & Amalie 6.a

Page 32: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Lock-out, cykelprøve og adventure

Katrine, Freja & Frederikke fra 6b fortæller her lidt om, hvad de har

oplevet i skolen de sidste måneder.

xx

Lockout

For noget tid siden havde vi lockout. Det varede næsten i en hel måned. I al den

tid fik vi her på skolen få eller ingen timer. Her i 6.B havde vi kun elleve timer, og

de var alle sammen med vores klasselærer Alex og vores hjemkundskabslærer

Birgitte.

Vi havde kun Dansk, historie og som sagt hjemkundskab. I den første og den

anden uge var det faktisk meget fedt.

Vi fik jo en slags ekstra ferie, dog med nogle få gange hvor at man måtte springe

på cyklen eller tage bussen hvis at den passede til timen. Men ellers var det bare

om at sove længe og dovne foran tv´et 24/7. Men dovenskab kan jo heller ikke

vare ved, for til sidst bliver det kedeligt.

Nogle havde selvfølgelig noget at lave, som at tage til fritidsinteresser, mere tid

med vennerne eller lave de få lektier de fik for. Men de fleste havde ikke noget at

lave, ved mindre deres forældre tvang dem til at løbe en tur eller lave noget

matematik.

Man tænker sikkert at lærerne var heldige for de fik jo også en ekstra ferie, men

nej. I stedet stod vores lærer nede ved kirken i nogle fine lockout trøjer hver dag.

De havde også sat nogle små hilsner op på et hegn til dem der nu skulle få lyst til

at læse dem. Hilsnerne var mest noget i stil med ”undskyld at vi ikke må komme

på arbejde” og ”glæder os til at se jer igen” . Hvad lærerne mere lavede ved jeg

faktisk ikke, men nogle var i København for at demonstrere og inde for at synge

”lockout-sange” i Randers. De lavede i hvert fald en masse i modsætning til os.

Katrine 6b

32

Page 33: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Cyklistprøve

Den 15. maj, onsdag, skulle de to 6 klasser, ligesom de plejer til cyklistprøve på Hadbjerg skole. Dagen før havde vi øvet os, kørt banen igennem, været rundt i Hadbjerg, så vi var selvfølgelig rigtig godt forberedt på dagen.

Efter læsebånd onsdag, kunne man lige nå at slappe lidt af inde i klasserne, men så kom politiet, og vi fik information om fremgangsmåden på dagen. Vi skulle have numre på, og en refleksvest. Vi skulle igennem to prøver, teoriprøven, hvor vi skulle køre igennem en bane på skole, og køreprøven hvor vi skulle ud i byen. Først var det teoriprøven. Vi blev linet op på række i alfabetisk rækkefølge. Efter tur kom vi op til politiet, som tjekkede om cyklen havde de lygter, bremser og andet cykeludstyr som man skal have på sin cykel. Så skulle vi køre slalom uden at vælte keglerne, rundt i en ”rundkørsel”, ud og ind mellem kegler, og til sidst skulle vi stoppe lige foran en stang, uden at vælte den.

Når man havde kørt banen igennem skulle man ud af skolegården og ud og cykle i Hadbjerg, for at tage køreprøven, man skulle køre ca. 2,5 kilometer. Vi skulle have vores refleksvest på, og selvfølgelig vores cykelhjelm. Vores lærer fra begge klasser sad rundt omkring der hvor vi virkelig skulle koncentrere os meget. De sad, og lurede om man gjorde det godt nok, de talte vores point sammen hver i sær, og skrev dem ned, hvis man gjorde nået forkert fik man nogen minuspoint.

I alt i prøver kunne man få 600 point, 300 i hver af de to prøver. Så lidt senere på dagen onsdag, fik vi af vide hvor mange point vi havde skrabet sammen. Vi var spændte på resultatet, og vi håbede jo alle sammen at vi havde gjort det rigtig godt nu når politiet var på besøg.

Jeg syntes det var en rigtig sjov dag, med en masse udfordringer, og jeg tror ikke jeg var den eneste, der syntes at det var sjovt.

Freja 6b

33

Adventure Race

For 6.B og 6.A blev det ikke en helt almindelig Mandag. De skulle nemlig til Adventure Race på Lilleå skolen. Den 13-05 spændte de nemlig cykelhjelmene og kørte over til Selling, hvor de ville stå på en bus, og tage over til Lilleå skolen hvor Adventure Racet fandt sted. 6.B og 6.A havde allerede lavet hold, så mens holdene blev gennemgået af lederne af Adventure Racet, sad holdene hver især, og glædede sig til, at skulle ud, og brænde noget krudt af. Der var alt lige fra: Under pinden, over målet, stigeløb, brænd snoren, skyde til måls, klatre over åen, legosamling, vippe med vand, bårefræs, gummistøvle kast m.m. Så holdene havde nok at se til. Hver gang et hold havde været ved en post skulle de tilbage til det som lederen kaldte ”Førebunkeren” i førebunkeren fik man krydset den forgående post af, og fik en ny post at løbe hen til, men der var en regel, holdet skulle altid være sammen, og man kunne ikke få en ny post hvis ikke hele holdet var der. For hver gang man fik krydset en post af, fik man point, og det hold som til sidst havde været ved flest poster kunne være så stolte, at kalde sig ejeren af et sejt Diplom. Holdene fra Hadbjerg skole hed som følger:

-Team Cupcake -Team Moxgaming -Team BAJSA -Team Ligemøj -Team No comment - Og Team Love .

Hold BASJA som bestod af: Bastian, Asbjørn, Sander, Jacob og Anton var så heldige at løbe af med en af sejrene. De vandt et sejt Diplom, og en stor klapsalve af de andre deltagere.

Frederikke 6b

Page 34: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Konfirmation I dec. blev alle konfirmander inviteret ind for at se Frankenstein på Aarhus Teater, af Menighedsrådet. Det var en stor oplevelse. D. 18. april tog vi igen til Aarhus, i anledning af vores konfirmationsundervisning. Vi startede med at se Vor frue kirke, hvor Ole Juul viste os rundt. I Vor frue kirke var der en kryptkirke neden under kirken. Derefter tog vi på Aros (museum). Vi blev delt op i to hold, hvor vi blev vist rundt. Udstillingen hed Religiøse perspektiver i kunsten. Derefter tog vi i Aarhus Domkirke. Så var dagen omme, og vi tog hjem

Input fra 7b

Lidt om hvad 7b bl.a. har beskæftiget sig

med i dette skoleår.

Sundhedsuge Sundhedsugen, er en uge hvor man i stedet for læsebånd har løbebånd. Ugen byder på en frisk start på morgen med en 1 km. Rute. Ugens ide var at gøre os klar til om fredagen, hvor vi skulle løbe i 1 time til skolernes motionsdag. Vi lavede en hel masse forskellige aktiviteter, bl.a. en lille film : Get Moving. Vi blev inddelt i grupper tværs af klasserne i Udskolingen, og vi var sammen hele dagen

Årgangsfesten I 7.b syntes vi, at det var en rigtig fed årgangsfest, vi fik holdt! Vi havde inviteret 7.a til festen, og vi håber da også, at de vil holde en fest for os! Der var rigtig god stemning, god quiz, og sej underholdning samt fed musik. Så bliver det heller ikke bedre

Mit liv ”Mit liv” er en opgave som vi har lavet op til vores konfirmation. Vi skulle skrive om vores, liv fra vi blev født og så til nu. Overemnerne var: mine første år, skole tiden, syvende klasse og mit liv nu. Vi brugte fotos fra vores barndom til at sætte ind i bogen. Vi arbejdede meget med layout.

34

Page 35: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

”Den sidste henrettelse” Vi læste bogen som er skrevet af Jesper Wung-Sung. Da vi havde læst bogen, lavede vi nogle opgaver til den. Opgaverne handlede om bogen, og da opgaverne var løst, og bogen var læst, skulle vi lave en lille slags tegneserie til bogen. Tegneserien skulle være på fire billeder. Billederne skulle være et billede af, hvad bogen handlede om. Man skulle ligesom kunne se ud fra billederne, hvad bogen handlede om.

Uge-sex I vores klasse startede op i uge seks og forsatte nogle uger frem. Primært bestod undervisningen, som jeg husker det, af at vi i sidste time om fredagen (Vores ”Klassens time”) legede en lille quizleg med forskellige spørgsmål om alt fra kondomer til menstruation. Vi kom også igennem mange forskellige sex-sygdomme

”Et hjerte til Maria” Vi har læst en bog der hedder: et hjerte til Maria der er skrevet af Gretelise Holm. Den handler om en pige ved navn Maria, og hun skal have et nyt hjerte, fordi hendes hjerte ikke kunne holde til at ikke spille fodbold mere. Hun får en kæreste ved navn Markus. Hun bliver indlagt et par gange på grund af vand i lungerne. Den sidste gang hun bliver indlagt, skal hun opereres, så hun kan få sit nye hjerte. Markus kommer som den første for at se om hun har det godt.

Billedbøger: I dansk har vi arbejdet med et emne der hed billedbøger. Vi arbejdede med forskellige billedbøger af Kim Fupz-Åkeson, bl.a. forskellige Vitello bøger, og så skulle vi også lave en fremlæggelse for klassen

35

Page 36: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Geografi 7 klasse bliver natur teknik delt op i træ fag fysik/kemi, biologi og geografi . De emner som vi har haft i faget er klima, befolkningsvækster, landes placeringer og energi/ klimaforandringer. Man lærer i det hele taget om, hvordan verdens forskellige samfund er, og hvilke levevilkår der er for dem.

Tysk I tysk i år har vi arbejdet med en masse tekster i tysk-bogen og lært en masse grammatik. Der ud over har vi lært noget om de forskellige lande der også snakker tysk. Vi har 3 tysk timer om ugen. Tysk er et godt sprog at lære, fordi man vil få brug for det, når man er i udlandet. Alt i alt har det været et godt år, med en masse lærerige ting.

Engelsk. Igennem dette år har vi haft om fire emner. Og de hedder: ”The 7 Habits” som betyder de 7 vaner, vi har haft om ”Scotland”, vi har haft om ”Gothic tales” uhyggelige fortællinger og vi har haft om ”The Indians”. Til sidst slutter vi af med en lille prøve-eksamen, hvor vi må vælge imellem et af de fire emner.

Historie I historie har vi fået en ny lære Mikael Henriksen, og med ham vi har lært en hel del om Middelalderen. Vi er nu begyndt på et nyt emne om Reformationen og Renæssancen, hvor vi lærer en hel del om bla. Martin Luther, Galileo Galilei, Johan Gutenberg og Tycho Brahe. Hjemkundskab: Her i 7.b har vi lavet mange ting i hjemkundskab. Vi har både lavet brød, kylling, ris, Sushi, kød, frikadeller og meget mere. Vi havde også en praktikant på besøg som hed Lotte, og hun bestemte det vi skulle lave. Vi lavede nogle posters i mellemtiden. Hun var der ca. i en måned. Vi har også foldet servietter op til vores konfirmationer. Matematik I matematik i år har vi haft om funktioner, statistikker, afrunding, variabler, procent, konstruktioner og rumfangs beregning. Matematik er blevet sværere i 7. klasse, men vi lærer selvfølgelig også en del mere. Vi har matematik 4 timer på en uge.. Til sidst skulle vi så ned i 0.a og læse bogen højt for dem.

36

Page 37: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

I timerne

Vi har alle lidt svært ved at stave og læse, men det er forskelligt fra person til person. Vi bruger meget af vores tid på at sidde foran computeren, ikke fordi vi er dovne og ikke laver noget, men computeren er vores værktøj. Vi bruger CDord og Dictus som hjælper med at skrive og læse op for os, men vi er lige så normale som alle andre unge folkeskoleelever.

Hvis man kommer i læseklassen kan man få timer i almenklasserne. Så for nogle er det, som at være i to klasser. Man skal ikke være bange for at miste sine gamle venner, for man kan stadig ses i fritiden. Hvis man får lektier for i almenklasserne, kan man få hjælp til at lave dem i læseklassen. I læseklassen kan man nemmere følge med i timerne.

Venner i klassen

Alle er venner i klassen. Der er selvfølgelig nogle uenigheder, men det er der jo i alle klasser. I vores klasse kan vi lave sjov med hinanden. Vi kan tåle lidt sjov. Vi har været hjemme hos hinanden.

Hvordan er det at gå i 79l

Vi er tre piger i klassen; Amalie, Emilia og Natasja og vi kom fra tre forskellige skoler. Amalie kom fra Hadsten skole, Emilia kom fra Bavnehøjskolen og Natasja kom fra Ulstrup skole. Vi er i alt otte elever i klassen: Anders, Stefan, Amalie, Mikkel, Emilia, Thomas, Rasmus og Natasja. I starten af året var alle nok lidt generte, men vi lærte hurtigt hinanden at kende.

Vi er to piger, som er på 7. årgang og en pige på 8. årgang. Vi er fem drenge i klassen Stefan, Rasmus, Thomas, Anders og Mikkel. Stefan kom fra Ulstrup skole, Rasmus kom fra Voldum/Hadbjerg skole, Thomas kom Hadsten skole, Anders kom fra Præstemarksskolen og Mikkel kom fra Tungelundsskolen. Vi er fire drenge, som er på 8. årgang og en dreng på 9. årgang.

Hvordan er det at gå i 79l ?

Amalie, Emilie og natasja går i 79l og fortæller her lidt om hvordan det er at gå i en læseklasse.

37

Page 38: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

Dictus i 79c

Hvad er Dictus?

• Det er et program, som hjælper en med at skrive. Programmet er stemmestyret.

Hvordan bruger vi det?

• Når man skal bruge Dictus, skal man snakke i mikrofonen. Programmet skal lære din stemme at kende. Når man har øvet i god lang tid ca. 60 min. kender programmet din stemme. Derefter skal man snakke til mikrofonen og computeren vil skrive det eller udfører din kommando.

• Vi bruger programmet i dansk til at skrive historier, fortællinger mm.

• Vi er ekstremt glade for programmet Dictus.

Det er blevet lettere for os at skrive historier.

Det er hurtigt og derfor lettere at huske alle de ting man gerne vil have med i sine historier.

Dette er skrevet med Dictus Kasper og David 79c

38

Page 39: Hadbjerg skoles skoleblad 2013

ARoS tur med 9b

9b var i marts måned inde og opleve museet

ARos. Louisa fra klassen fortæller her lidt om

turen.

Den 13. marts 2013 var 9.b på ARoS for at prøve at være ”museumsinspektør for en dag”. Der skulle vi løbet af dagen lære om, hvordan man fremviser et billede bedst.

Fx vil et billede af tre personer i en båd midt på havet have bedst af at hænge på en blå væg, så det virker som om at billedet er enormt.

Vi startede med at blive introduceret til vores ”lærer” Brian. Brian fortalte, at vi først skulle rundt til de forskellige udstillinger og lære om, hvordan man udstiller et billede bedst, om hvordan en kunstner udtrykker sig i sine billeder og om billedteksten; hvad gør den for ens forståelse?

Senere skulle vi selv lave en udstilling og præsentere den for klassen. Dagen gik godt, vi fulgte interesseret med, når Brian fortalte noget. Da det var blevet spisetid, var vi allerede godt i gang med vores egne udstillinger. Hver halve time var der en kanon, som var en del af en udstilling, der skød en klat rød voks op på en helt hvid mur. Det skulle vi selvfølgelig se, og der skulle også lige tages et klassebillede foran Boy. Efter præsentationerne tog nogle af eleverne med Alice og Lau tilbage til Hadbjerg, mens andre blev i Århus. Næsten alle synes, at det var en god dag, især at skulle lave sin egen udstilling, synes vi, var sjovt.

Louisa 9.b

39

Page 40: Hadbjerg skoles skoleblad 2013