skoleblad december 2014

of 24 /24
Nørre Aaby Realskole - en skole jeg er stolt af! december 2014

Author: kenneth-clasen

Post on 07-Apr-2016

216 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Skoleblad december 2014

Nørre Aaby Realskole- en skole jeg er stolt af!

december 2014

Page 2: Skoleblad december 2014

Side 2

Bestyrelsen skriver

NAAR skolen vokser.Det er en stor glæde at kunne indlede bestyrelsens bidrag i skolebladet med at byde nye elever og forældre velkommen til Nørre Aaby Realskole. Tak for at I positivt har valgt os til, og jeg håber, at I alle falder hurtigt til, for både elever og lærere er rigtig gode til at tage imod jer alle.

I skrivende stund er der siden skoleårets start kommet over 20 nye elever til skolen. Årsagerne, til at Nørre Aaby Realskole bliver valgt til, er mange. En årsag er, at der sker mange nye lovbestemte tiltag i folkeskolen i disse år, og at skolerne ikke har nemt ved at omstille sig. Omstil-ling er i sig selv svært, men når der fra politisk hold ikke følger midler med i nødvendigt omfang, bliver det bestemt ikke nemmere, og uagtet at folkeskolelæreren bliver udsat for meget, er de, der rammes hårdest af forandringerne, folkeskolens elever.

Den berygtede lov 409 er også den gældende ”overens-komst” på private og frie skoler. Vi er dog ikke underlagt byrådets tolkning af 409. Derfor har vi i bestyrelsen stillet høje krav til implementeringen af de nye arbejdstids-regler med udgangspunktet, at ingen af de ansatte må komme i klemme og opleve utryghed ved indførelsen af den lovdikterede overenskomst - tryghed er på Nørre Aaby Realskole ikke en tom floskel, men alfa og omega for al læring og grundlaget for at kunne fastholde og udvikle skolens høje faglige niveau.

NAAR skolen skal drivesBestyrelsen har lige vedtaget skolens budget for 2015. Et forsigtigt budget baseret på det nuværende elevtal, for selv om skolen i øjeblikket oplever en vækst, kan der ske meget på det kommunale skoleområde, der gør, at væksten stagnerer.

Vi har bevidst ikke budgetteret med stigning i skole-pengene, men alligevel skabt rum til både udvidelse af lærerstaben ved eventuelle klassedelinger, nyt inventar, IT, særindkøb til børnehaven samt en større tagrenove-ring.

Vi er i bestyrelsen stolte af, at vi i samarbejde med ledel-sen har skabt et økonomisk bæredygtigt grundlag at drive skole på, både i 2015 og i mange år fremover.

NAAR skolen er synligI 2015 bliver Nørre Aaby Realskole mere synlig både i den trykte og digitale lokalpresse og på de sociale medier, både i form af facebookopdateringer, annoncering, men også i artikler og forventningsvis i form af kronikker og læserbreve.

Vi er stolte af vores samlede institution, fra vuggestue til 10. klasse - og vi mener, at Nørre Aaby Realskole er det bedste valg, man som forældre kan træffe for sit barn. Ønsker man et andet tilbud end det kommunale, er det vigtigt, at man kender vores produkt – at man ved, at der i Nørre Aaby findes et af de bedste skoletilbud på Vestfyn med kun et halvt minuts gåafstand fra stationen.

Vi håber, at I alle vil være med til at dele den gode historie om Nørre Aaby Realskole med familie, venner, bekendte og kollegaer – og dermed være med til at gøre skolen synlig.

Med disse ord er der kun tilbage at ønske alle børn, for-ældre og ansatte.

En rigtig glædelig jul og et godt nytår!

På vegne af Nørre Aaby Realskoles bestyrelseDan Ljungar, fomand

Page 3: Skoleblad december 2014

Side 3

Skolebladet udkommer:efterår, jul, forår og som-mer

Redaktion: Carsten Krag

Layout: www.fldesign.dk

Tryk: www.e-tryk.dk

Læs i dette nummer:Bestyrelsen skriver . ... s. 2

Bestyreren skriver ..... s. 3

Nyt fra... ..................... s. 4

Fagdage ..................... s. 6

Lucia .......................... s. 8

Nissespil ..................... s. 9

Fest i Lønneberg ........ s. 9

Jul i børnehaveklasse s. 10

Juleklippedag ........... s. 11

Badmintonstævne .... s. 12

Julebazar .................. s. 13

Klassebilleder .......... s. 14

Krakow .................... s. 20

Lærerne .................... s. 22

Hele skole - foto ....... s. 22

Telefonnumre ........... s. 23

Skolebestyreren skriver

Kære læsere af skolebladet!Dette efterår har været præget af skolereform og lærernes arbejdstidsregler – på folkeskolerne. Som tidligere beskrevet har vi ikke ændret i vores koncept og udbud af fag. Vi synes, at vores tilbud er godt, og det giver eleverne gode muligheder for at dygtiggøre sig i trygge rammer. Det skal ikke afholde os fra at se, om vi kan gøre en fantastisk skole endnu bedre. Derfor holder vi bl.a. visionsdag i løbet af vinteren. Her vil bestyrelse, ledelse og personale vurdere, om der er områder, der kan forbedres.

Lærernes arbejdstid har været til voldsom debat i medierne, og på Nørre Aaby Realskole har vi også mærket det, men på en noget anderledes god måde. Som fri skole har vi mulighed for at udmønte arbejdstidsreglerne noget friere. Vi har grundlæggende det synspunkt, at lærerne – som de vidensmedarbejdere de er - sagtens kan tilrettelægge deres egen arbejdstid. Så ud over nogle faste mødedage har lærerne selv kunnet bestemme, hvor og hvordan de forberedte og efterbehandlede deres undervisning. Vi har til gengæld oplevet en større søgning til skolen, fordi undervisningen i folkeskolen nogle steder har været præget af dårlig forberedt undervisning, aflyst undervisning eller lærere, der er sygemeldte eller har sagt op.

Vi nærmer os 25 nye elever siden sommerferien. Stort velkommen til dem. Jeg mener som sagt, at vi har en fantastisk skole, og jeg synes, at elever og lærere/voksne er gode til at tage imod nye elever. Vi bliver således i stand til at skabe et trygt læringsmiljø til gavn for alle – både børn og voksne.

Tilgangen af elever gjorde, at vi i sommerferien besluttede os for at oprette en ekstra 6. klasse fra efterårsferien. De nye elever, som er kommet til siden skolestart i august, er kommet til klasser og årgange, hvor vi allerede har plads. I 2. klasse er vi imidlertid nået dertil, hvor vi også her opretter en ekstra klasse. Det sker i forbindelse med sommerferien, så der efter som-merferien begynder to 3. klasser.

Siden sidste skoleblad udkom inden efterårsferien, er der sket meget på skolen. I kan læse om det i dette skoleblad. Nogle af begivenhederne vil for nogle af jer være ”old news” – nemlig alle de af jer, som følger os på Facebook. På skolens Facebook-side kan I løbende læse om seneste nyt og se billeder/videoer. Adressen er: www.facebook.com/NorreAabyRealskole.

Til slut vil jeg ønske jer alle god læselyst – og en glædelig jul samt et godt nytår.

Carsten Krag

Page 4: Skoleblad december 2014

Side 4

Nyt fra vuggestue og børnehave

Fra VuggestuenSiden sidste skoleblad har vi i vuggestuen fået et sæt tvillinger, Alberte og Rasmus, som er faldet rigtig godt til. Det har givet anledning til anderledes opgaver i og med, at vi nu har to sæt tvillinger, som endnu ikke går selv. Vi har sagt farvel til Ellen og Jakob, som er startet i børnehave, og sagt goddag til Isabella, som skal være hos os i 4 mdr., indtil hun skal videre i børnehave. Vi har en dejlig gruppe børn, som alle bidrager til en sjov og spændende hverdag.

Lige nu er vi i fuld sving med julerier og hygge. Børnene nyder godt af nissernes besøg. Alle følger med i oppynt-ningen og nyder at danse til julemusikken. Snart er det juleferie og tid til at samles i familierne, og det nye år skal skydes ind. Vuggestuen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår, og vi glæder os til at se jer alle igen i det nye år.

Fra børnehaven:Vi har i børnehaven sagt velkommen til Ellen og Jacob, der kommer fra vores vuggestue. Vi har også sagt vel-kommen til Ellen, Felix, Lærke og Sebastian, der kommer fra dagplejen, Båring børnehave og Nørre Aaby Børne-hus.

47 børnehavebørn fik 1. december besøg af 4 nisser fra Grønland. De ankom i en luftballon - og børnene var ude i skoven for at finde dem. Nisserne vil på skift komme med børnene hjem her i december.

Vi holder vores julearrangement for forældre og søskende tirsdag d. 2. december. Vi vil julehygge med juleklip, pynte juletræet, og de kommende skolebørn vil gå Lucia. Vi slutter af med at danse omkring juletræet.

Ellers har vi travlt med at lave julegaver, synge julesange og julehygge. Onsdag d. 10. december tager hele vug-gestuen, børnehaven og 0.klasse til julegudstjeneste i Nørre Aaby kirke. Når vi kommer hjem, vil vi alle spise risengrød sammen.

Vi ønsker alle børn og forældre en rigtig glædelig jul.

Page 5: Skoleblad december 2014

Side 5

Nyt fra SFO’en

Som tiden dog går. Nu er det allerede snart jul, og et nyt år venter forude.

I SFO’en går det rigtig godt. Vi har stadig mange dejlige og glade børn, der nyder deres eftermiddag med leg og de aktiviteter, som de voksne sætter i gang. Gymnastik-salen er altid et hit, og et godt slav uno og en god gang Kalaha er heller ikke af vejen. Vores båldag ønsker vi at fortsætte med i vinterhalvåret, så det er en rigtig god ide at have den varme flyverdragt med om torsdagen.

Vi har som et nyt tiltag for 3. klasse fået en venskabs-klasse fra Otterup Realskole.Vi har inviteret dem til frokost d. 12. december. Derefter bliver de vist rundt på skolen og til at slutte af på, skal de i gymnastiksalen for her at lære hinanden bedre at kende. Meningen er, at vores 3. klasser så skal på besøg hos dem i foråret. Vi glæder os meget til deres besøg.

Den sidste måned har der været fart på for at blive fær-dig til vores årlige julebazar, som løb af stablen d. 28.

november. Der var i år blevet lavet malerier, saltdejsfigu-rer, juledekorationer og bagt julesmåkager, og Charlotte lavede slikkepinde, som også blev solgt. Der er blevet lagt mange gode kræfter i arrangementet af både børn og voksne. En stor tak til alle, som stod bag, og de, som kom på dagen og støttede os. Det var en meget hyg-gelig dag, og der var en dejlig stemning.

Vi har for en periode sagt farvel til Jeppe, som er ude at rejse. Han kommer igen d. 2. marts, hvor han skal være Ællingefar. Vi glæder os til, han kommer tilbage, og til at alle de nye ællinger starter.Mens Jeppe er væk, er dels Mathias Hyttel og Esben Krag vikarer og vi er sikre på, at de også vil tage godt vare på jeres børn.

Mange julehilsener og ønske om et godt nytår fra SFO Svanereden.

Jeg hedder Yvonne Kjærran. Jeg er pædagog og er ansat i SFO’en. Til marts skal jeg være ”Ællingemor” for alle førskolebørnene – Ællin-gerne.

Jeg er 41 år, bor i Odense og har 2 drenge på 14 og 7 år. Jeg har tidligere arbejdet både i Børnehave og SFO og har ydermere erfaring med førskolen fra flere forskellige skoler.

Jeg er allerede nu faldet godt til og er glad for at være en del af børnenes hverdag.

Fra 1. marts skal jeg være tilknyttet ællingerne som ællingemor. Jeg glæder mig meget til at byde alle de nye børn velkommen og vil gøre mit yderste til, at de får en god skolestart.

Jeg glæder mig til samarbejdet og ser frem til mange skønne oplevelser med børnene.

Page 6: Skoleblad december 2014

Side 6

Fagdag

Matematik på tværs af børnehaveklasserne

Vi har været i arbejdstøjet, da vi skulle være købmænd. Vi havde nemlig været hjemme ved mor og far for at få tom emballage, som vi skulle benytte og sælge i vores butikker.

Alle butikker havde lavet reklameskilte, prisskilte, fun-det et navn og et logo til deres butik, så der var åbnet i Rema, Sol, måne og stjernebutikken, Super Brugsen, Slikbutikken og Fakta. Dagen blev lærerig, og børnene havde det sjovt.

Vi voksne løb lidt forvirret rundt og hjalp med at veksle penge og sørge for, at betalingen gik rigtig til.

FagdagI løbet af året holder vi 4-5 fagdage, hvor der er mulig-hed for i en længere periode af arbejde med faglig fordybelse i samme fag hele dagen. Formålet med fag-dagene er• at arbejde med faglig fordybelse i en længere sam-

menhængende tid eller• at arbejde bevidst og målrettet med klassens sociale

liv.

Udover faglige aktiviteter på skolen og skolens faglo-kaler (5. nord havde f.eks. gang i skolekøkkenet – se opskrift næste side), kan man også nå langt omkring i naturen; 1. øst var f.eks. på tur i naturfag med net!

Page 7: Skoleblad december 2014

Side 7

Fagdag med matematik-boller

5. nords matematik- bagedag. Vi har i 5. nord arbejdet med brøker i hele novem-ber måned, og som evaluering sluttede vi af med at bage boller efter den opskrift, som I kan se her på siden. Vores projekt lykkedes, og vi kan melde om ”GODE BOLLER”.

5.nord

Almindelige boller.I skal bruge 1260 gram i alt, I må selv udregne hvor meget, der er af hver ting.

5/21 kold mælk10/63 kogt vand (37 grader)5/126 gær1/420 salt1/180 olie5/63 fuldkorn hvedemel10/21 hvedemel

1. Opløs gær i friskkogt vand med mælk.2. Tjek med lillefingerspidsen om væsken er

lunken.3. Den må hellere være lidt for kold end lidt for

varm.4. Kom fint salt og olie i.5. Rør fuldkornshvedemel i.6. Tilsæt hvedemel lidt ad gangen.7. Ælt ca 5 min.8. Dejen hæver under viskestykke en time.9. Tryk luften ud. Del dejen i to dele og rul dem

til 2 pølser.10. Skær hver pølse i seks stykker.11. Form hvert stykke til en bolle.12. Læg dem på en plade med bagepapir.13. Bollerne efterhæver i 45 min. og bages i 25

min. på 200 grader i en forvarmet ovn (ikke varmluft)

Velbekomme.

Page 8: Skoleblad december 2014

Side 8

Lucia

Emilia fra 5. nord var årets Luciabrud. Det var smukt, da hun gik gennem salen med alle ternerne efter sig – 29 børnehaveklasseelever. Efter Luciaoptoget spillede alle klasser fra 1. til 5. klasse en eller to melodier.

Kun 4. klasse holdt sig fra tangenterne. Til gengæld spil-lede de årets nissespil – i år et troldespil. En stor aften, hvor gymnastiksalen som sædvanligt var fyldt til briste-punktet. Efter de mange optrædener var der hyggeligt samvær med æbleskiver og andre lækkerier i køkkenet.

Nu er det så videre til næste optræden, nemlig lucia. Vi øver og øver os på at gå, synge og bære levende lys. Som I kan læse, så er det ikke en helt let opgave, men ingen tvivl om, vi nok skal blive klar til den store Lucia-fest.

Vores smukke Luciabrud Emilia er rigtig sød, og hun hjælper os meget med at holde styr på 30 små krudtug-ler. Som et af børnene sagde: ”Emilia er da sød, og hun hjælper Kirsten og Hanne”. Så Emilia, søg du bare ind på seminariet og bliv børnehaveklasseleder.

Vi glæder os alle til den store dag.

Page 9: Skoleblad december 2014

Side 9

Fest i LønnebergDet var en stor oplevelse at være i Odense teater og se stykket: ”Fest i Lønneberg”. Først skulle vi med toget.

Mange af børnehaveklassebørnene havde aldrig før kørt med tog. De havde heller ikke prøvet at køre med rulletrapperne, som vi mødte, da vi ankom til Odense banegård. Det kræver sin mand, når man skal have styr på så mange børn.

Vi kom ind i den store sal og skulle sidde på balkonen i de flotte røde stole. Da stykket gik i gang, var der fuld-stændig stille. Alle var helt opslugt af stykket.

I pausen fik vi lidt mad fra vores madkasser, og nogle nåede hen og se Emils værksted. Efter pausen blev styk-

ket lidt uhyggeligt, for nu handlede det om fattiggården og om Tyttebær Maja’s skrækkelige historier.

Turen hjem gik stille og roligt. Alle var trætte, og der havde været mange indtryk.

I vores klasser er vi nu ved at læse ”Emil fra Lønneberg”. Spændende historie og sjovt at kunne genkende meget af det fra teaterstykket.

Der er også mange gamle udtryk i bogen, som skal for-klares. Hvad er en karl på gården? Hvad betyder det at være pigen på gården? Hvad er en lue? Hvad var fattig-gården? m.m.

Nissespil

Page 10: Skoleblad december 2014

Side 10

Jul i børnehaveklasserne

Vi har haft en dejlig juleklippedag, hvor mange indbudte forældre og bedsteforældre hjalp med at få pyntet 0. Nord og 0. Syd’s klasselokaler fint op.

For at gøre dagen ekstra særlig havde vi i forbindelse med juleklippedagen øvet på juleskuespillet ”Nisserne skal giftes”.

Vi var alle spændte og noget nervøse, da vi så, hvor mange der var kommet for at se os. Vi havde selvføl-gelig intet at være nervøse for. Vi gjorde det alle helt fantastisk. Med en skøn oplevelse gik vi i klasserne for at klippe, lime og kreere det fineste julepynt. Vores klasser blev flot pyntet op. Der var kaffe, saft og æbleskiver.

Nu nyder vi det flotte julepynt og alle pakkekalender-gaverne, som børnene har medbragt hjemmefra. Vores frække nisser er også flyttet ind, og det er ikke småting, som de kan finde på. Jul i børnehaveklasserne er altid så hyggeligt.

Vi ønsker alle en god jul samt et godt og lykkebringende nytår.Nissekram fra Kirsten og Hanne.

Page 11: Skoleblad december 2014

Side 11

Juleklippedag

Èn dag om året helliges juleklip – i år var torsdag den 27. november store juleklippedag. Eleverne havde denne dag nogle timer til at få pyntet klasselokalet op til jul.

Rundt om i (de yngste) klasser var enkelte forældre eller bedsteforældre på besøg og hjalp til. 0. klasserne havde lavet nissespil og havde derfor inviteret ekstra til forestil-ling i Tumlesalen inden juleklip. Det blev en hyggelig formiddag.

Page 12: Skoleblad december 2014

Side 12

Badmintonstævne i Nr. Aaby

Torsdag den 13. november drog 4. og 5. årgang til Bad-mintonstævne i Vestfyns-Hallen. Stævnet var arrangeret af DGI. Alle deltagere spillede 8 kampe i det der kaldes halvbanebadminton.

Her er nogle elevers oplevelser fra dagen:

Cecilie 4. østDet var en god oplevelse, og vi havde et godt kampråb. Det var sjovt at prøve noget andet, og jeg synes, at det er noget, som alle skal prøve.

Julie 4. øst.Jeg synes, at det var sjovt at være med til stævnet, fordi vi heppede på hinanden. Det var også sjovt at konkur-rere med de andre. Det var min første gang, så jeg var ikke så god, men alligevel var det mega fedt.

Tobias N. J. 4. østVi vandt ikke, men det er heller ikke meningen, at man skal vinde. Det var meningen, at man skal have det sjovt.

Melanie 4. øst.Vi støttede hinanden, og det var dejligt. Det var dejligt at løbe rundt. Jeg vandt 4 kampe, men tabte 4 kampe. Det var lige meget, for det var mega sjovt.

Page 13: Skoleblad december 2014

Side 13

Julebazar

SFO holdt også i år julebazar. Der var blevet produceret juledekorationer og julelækkerier, som blev solgt på bazaren – og efterspørgslen var stor! Charlotte lavede traditionen tro slikke-pinde, og køen til hendes bod var ekstra lang.

Efter indkøbene var der mulighed for at få en kop kaffe/te og æbleskiver i ”caféen”.

Page 14: Skoleblad december 2014

Side 14

Børnehaven

0. øst

Vuggestuen

Page 15: Skoleblad december 2014

Side 15

2. øst

3. nord

1. øst

Page 16: Skoleblad december 2014

Side 16

4. øst

5. nord

3. syd

Page 17: Skoleblad december 2014

Side 17

6. øst

7. nord

5. syd

Page 18: Skoleblad december 2014

Side 18

8. nord

8. syd

7. syd

Page 19: Skoleblad december 2014

Side 19

9. syd

10. vest

9. nord

Page 20: Skoleblad december 2014

Side 20

8. årgang i Krakow, Polen

I år gik 8. årgangs lejrtur til Krakow i Polen. I ugerne op til turen arbejdede vi med 2. verdenskrig og specielt Auschwitz. Vi så filmklip, læste noveller, digte og artikler og arbejdede med billeder. Eleverne var meget opta-get af emnet og arbejdede seriøst med de forskellige opgaver - også på tværs af klasserne. I ugen inden turen forberedte eleverne små oplæg om de ting, vi skulle se i Krakow, og da vi var dernede, holdt de så oplæg for hinanden.

Ugen efter vi kom hjem arbejdede eleverne i grupper, hvor de lavede Power Points til fremvisning torsdag, hvor vi om aftenen havde inviteret forældre og søskende med på en tur til ”Krakow”. Desuden har alle eleverne skrevet hver deres reportage, og her kommer nogle uddrag fra dem:

”Efter ca. en time i flyvemaskinen lød det over højta-lerne, at vi skulle blive i flyet ca. en time længere, fordi der var for tåget til at lande i Krakow. Vi skulle så flyve i cirkler over lufthavnen, indtil tågen var lettet. Det gav

stor irritation hos mange passagerer, som havde et stramt skema.”

”Markedspladsen er fyldt, og det er en kold dag i Krakow. Tågen ligger over den fredsommelige by, men det for-hindrer jo ikke de mange mennesker i at hygge sig. Man kan høre lyden af sækkepibespil, hiphop og guitarspil. Duften fra de mange spisesteder fylder næsen, men særligt duften af de mange brødkringler, som de fleste går og spiser.”

”Lyden af baskende vinger fylder ens øre med sang. Mange duer går rundt på torvet ved Sigismundtårnet. En duft rammer en, når man går bagved Sigismundtårnet. Der dufter af sprød pizza med ost. ”Her er jeres pizzaer. En med ost. En med pepperoni og en med salat. Hvis I mangler andet, så bare kald”, siger en ung kvinde sødt til en dame og hendes to sønner. Hun går indenfor og kommer ud med kuglepen og papir og går over til et ungt par.

”Efter aftensmåltidet og spændende indkøb drys-ser eleverne hjem mod hotellet og bliver krydset af, så lærerne ved, at ”alle er her og har det fint”, så der ikke er tilskadekomne eller savnede ude i mylderet på markedspladsen. Men en sidste ople-velse venter: Fængende toner klinger gennem en af Krakows gader, hvor en gademusikant har stillet sig op og spiller på sin guitar. ”Uhh, hvor er han sød”, lyder det fra pigerne, og som dreng overvejer man at tage musiktimer.”

Page 21: Skoleblad december 2014

Side 21

”Foran koncentrationslejren Auschwitz står en masse mennesker og venter på at få en guidet tur i Auschwitz - Birkenau. Stemningen uden for lejren er meget mærkelig. Det er, som om folk ikke rigtigt ved, hvordan de skal opføre sig. Nogle griner, og nogle er tavse, måske nervøse over hvordan de senere kommer til at reagere.

Turen starter i de første barakker, hvor vi hører om, hvad der i helhed er sket. Vi er blevet iklædt høretelefoner og en lille radio, så vi bedre kan høre, hvad vores guide for-tæller. Høretelefonerne gør, at alle går i deres egen lille

verden, hvor der ikke bliver sagt meget. Beretningerne i sig selv er meget gribende, men tavsheden gør noget helt specielt ved en, derfor er stemningen meget trist. Man kan se, at nogle får tårer i øjnene. Jeg bliver også selv berørt af alt det forfærdelige, der er sket dengang. ”

Page 22: Skoleblad december 2014

Side 22

Page 23: Skoleblad december 2014

Side 23

Telefonnumre

AdministrationTelefon 6442 1519 - E-mail: [email protected] - www.naar.dk. Sygemelding hver dag mellem 8 og 9Henvendelse til skolen: hverdage kl. 6.30 - 17.00 fredag dog kun til kl. 16.00.

LedelseSkoleleder Carsten Krag ...................6442 1519 Viceskoleleder Kenneth Clasen ........ 2844 1509 SFO, Børnehave og VuggestueCharlotte Borup Hansen .................. 2093 3744

BestyrelseDan Ljungar (formand) .....................3537 1708 Carina Finseth (næstformand)Martin Nansen (formand: vuggestue/børnehave)Annette Bekker Marianne Kriklywi Nicoline Damkjær

Undervisning AK Anette Krag ............................ 6442 2500 AH Anneli Hansen ......................... 2335 4091 CT Charlotte Thomhav ...................8243 1339 CS Claus Stokbæk ........................ 2446 2059 DK Dorte Kofoed .......................... 6492 5424 HA Hanne Kjær Nielsen ................. 2238 8160 HO Helle Olsen ............................. 2048 9748 HN Henrik Nielsen ........................ 5045 0583 HS Herdis Schmidt ....................... 6446 1054 JD Jeanette McDonald .................. 6616 8306 KS Kirsten Stamphøj .................... 6483 1164 LH Lars Hansen ........................... 3049 1944LG Lis Greve ............................... 6446 2120 LO Lone Karmann Larsen .............. 2538 2414 LR Lene Bruun Rasmussen ............ 6488 1121 MB Mette Buch ............................. 6441 9497 PER Pernille Brøns Sund ................ 4031 1206 RT Rikke Tingleff ......................... 6442 2808 SG Sidsel S. Gøtke ....................... 2840 4974 SM Søren Mortensen .....................3120 4142 UA Ulla Arndt ............................... 6538 3288

Teknisk adm. personaleRegnskabsfører Gitte Nielsen Sekretær Mette BuchPedel Lars PedersenPedelmedhjælper Dennis Pedersen Rengøringsassistent Anna SørensenRengøringsassistent Ketty og Erling E. List

Svanereden/ællingerPædagog Kirsten Hammerum Pædagog Mette Lund JensenPædagog Yvonne KjærranPædagogmedhjælper Birthe PedersenPædagogmedhjælper Lya Larsen-Ledet HansenPædagogmedhjælper Lasse DiederichsenPædagogmedhjælper Jeppe Tegen

BørnehavePædagog Gitte Stendal JessenPædagog Sophie Ahlers-JensenPædagog Gitte ChristiansenPædagogmedhjælper Katrine LundeStuderende Mette Langhoff

VuggestuePædagog Rikke GuldbrandtPædagog Mette Høxbroe OlesenPædagogmedhjælper Vinnie Kaad JensenPædagogmedhjælper Kamille Borup HansenMadmor Hanne Fejer

ÅbningstiderSFO, Vuggestue og Børnehavemandag - torsdag ..........................6.30 - 17.00fredag .........................................6.30 - 16.30

SFO’en er fælles med børnehaven 1 time om morgenen og den sidste ½ time om eftermid-dagen.

Page 24: Skoleblad december 2014

NØRRE AABY REALSKOLESkolevej 2 * 5580 Nørre Aaby

Tlf. 64 42 15 19 www.naar.dk * [email protected]

Nørre Aaby Realskole er en fri grundskole for hele Vestfyn med 300 elever fra børnehaveklasse til 10. klasse. Til skolen er der knyttet vuggestue til 12 børn og børnehave til 40 børn.

Vi giver eleverne faglige udfordringer i et trygt mil-jø og stiller krav til opførsel og indsats. Vores vær-digrundlag bygger på gensidig forpligtigelse, fag-lighed, tryghed og traditioner.