efterår 2008 værsnittet skoleblad for …¦rsnittet/tværsnittet efterår... · efter de havde...

of 10 /10
Tværsnittet SKOLEBLAD FOR UNGDOMSSKOLEN I UTTERSLEV Efterår 2008 G lostrup stævne 2008 B3 og Alfred Morten Harket og aha 5 kamp Stor check til skolen

Upload: dinhcong

Post on 19-Aug-2018

216 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Efterår 2008 værsnittet SKOLEBLAD FOR …¦rsnittet/Tværsnittet efterår... · efter de havde udgivet albummet Memorial Beach, som jeg faktisk synes har været deres bedste til

Tværsnittet SKOLEBLAD FOR UNGDOMSSKOLEN I UTTERSLEV

Efterår 2008

G lostrup stævne 2008

B3 og Alfred

Morten Harket og aha

5 kamp

Stor check til skolen

Page 2: Efterår 2008 værsnittet SKOLEBLAD FOR …¦rsnittet/Tværsnittet efterår... · efter de havde udgivet albummet Memorial Beach, som jeg faktisk synes har været deres bedste til
Page 3: Efterår 2008 værsnittet SKOLEBLAD FOR …¦rsnittet/Tværsnittet efterår... · efter de havde udgivet albummet Memorial Beach, som jeg faktisk synes har været deres bedste til

T/ 2

Kære forældre og boinstitu-tioner

Starten af et skoleår er altid en spændende og til tider no-get hektisk periode. 25-30 eleverne er gået ud, og 25 - 30 andre unge forventningsfulde unge er startet. Ele-ver og ansatte skal lære de nye at kende, og de skal lære os og de nye kulturer, der er, når man forlader hele børnskoleverdenen og starter på en ungdomsud-dannelse. Nye forventninger, nye muligheder, ung-domskultur, en masse nye ansigter og ikke mindst det de og alle andre unge selv tumler med i processen fra barn – ung – voksen.

Nu er det jo heldigvis sådan, at da det netop sker hvert år, har vi masser erfaring i, at få den overgang til at gå rigtigt godt. Vi har et introprogram, hvor man dels koncentrerer sig om sin gruppe og linie, men og-så laver noget på tværs, så alle stifter bekendtskab med alle. Dette forløb slutter af med vores store idrætsdag og fest i Glostrup. Det er en rigtig god ople-velse, men i år må vi nok sige, at det var lidt af en kold fornøjelse. Det må vi lave om på, og rykke dagen så den ikke ligger så sent på året.

Der er jo indgået budgetforlig i Københavns Kommu-ne, og det tilførte desværre ikke ret mange midler til vores forvaltning, så de kan sikre en god udvikling i forhold til ”Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov”. Vores forvaltning og Økonomiforvalt-ningen havde indstillet et beløb på 26,7 mill til drift til BR, men fik kun 8 millioner. Man havde også indstillet 29,1 mill, så forvaltningen kunne påbegynde en ny skole i stil med UiU, men fik 0 kr.

Nu er budgettet for 2009 jo endnu ikke vedtaget i Bor-gerrepræsentationen, så vi må håbe på, at forligspart-nerne positivt revurderer beløbende ganske kraftigt. Ellers vil vores forvaltning stå i en særdeles vanskelig situation, for loven fastlægger rammer mht. omfang og indhold. Der står også, at ”der skal lægges afgø-rende vægt på den unge og forældrenes ønsker”, og der er en klar klageadgang til Undervisningsministeri-et, hvis man ikke oplever, at tilbuddet lever op til lo-vens intentioner.

Hvad der kommer til at ske, er vanskeligt at sige, men det gør det jo ikke lettere, at forvaltningen er i gang med en omfattende specialundervisningsreform, hvor der skal flyttes penge fra området, for at fremme in-klusionen.

Venlig hilsen

Jan Braskhøj

Lederen

Page 4: Efterår 2008 værsnittet SKOLEBLAD FOR …¦rsnittet/Tværsnittet efterår... · efter de havde udgivet albummet Memorial Beach, som jeg faktisk synes har været deres bedste til

T/ 2

Stor check til skolen

Elevrådsvalg skulle der til for at skaffe nyt blod til elevrådet. Gamle medlemmer fik sagt farvel i sommer og derfor skulle vi vælge nye.

Det var en spændene dag. Det begyndte allerede om mor-genen. Der skulle først findes elevsrådsrepræsentanter i hver linje. Senere skulle hele skolen samles i cafeen for stemme på, hvem der skulle med i skolens bestyrelse. Val-get gik til Phillip fra A1.

På det første møde efter valget har elevrådet fundet ud af, hvem der skulle være formand og det var Emil fra B3 der løb af med flest stemmer.

Emnerne vi blandt andet skal tale om i elevrådet - som var planlagt allerede - var at se på muligheden for at invitere Don Ø på besøg.

Vi skal også tale om Klimakaravanen og eventuelt bruge et fællesmøde på at fortælle om muligheder for spare på energien.

Og vi skal da også finde ud af, hvad vi skal bruge de 15.000 kr. som vi fik i forbindelse med globussen.

Hvis der er nogen der har en idé til noget nyt på skolen må du/i meget gerne tage kontakt til en af de elevrådsmedlem-mer du kan se på billederne. Eller henvend dig til Margit!

Margit er lærer i elevrådet og hun får hjælp af en pædagog-medhjælper.

Jonas Koch

Elevrådsmedlemmerne i år er:

A1 Natasha

A2 Emil K

B1 Selda

B2 Salma

B3 Emil

C1 Jonas

D1 Maria

D2 Sara

Elevrådsformand Emil

Bestyrelsesmedlem valgt af

skolen Phillip B fra A1

Elevrådet 2008 & 2009

Her er checken! Elevrådet

var inde og hente 5000 kr.

fra Den Danske Banks initi-

ativfond. Pengene blev

givet som hjælp til indkøb

af vores flotte globus!

Her vises den store check

stolt frem af elever i ca-

feen.

Tak til Den Danske Bank!

Page 5: Efterår 2008 værsnittet SKOLEBLAD FOR …¦rsnittet/Tværsnittet efterår... · efter de havde udgivet albummet Memorial Beach, som jeg faktisk synes har været deres bedste til

T/ 3

Stor check til skolen

Elevrådsvalg skulle der til for at skaffe nyt blod til elevrådet. Gamle medlemmer fik sagt farvel i sommer og derfor skulle vi vælge nye.

Det var en spændene dag. Det begyndte allerede om mor-genen. Der skulle først findes elevsrådsrepræsentanter i hver linje. Senere skulle hele skolen samles i cafeen for stemme på, hvem der skulle med i skolens bestyrelse. Val-get gik til Phillip fra A1.

På det første møde efter valget har elevrådet fundet ud af, hvem der skulle være formand og det var Emil fra B3 der løb af med flest stemmer.

Emnerne vi blandt andet skal tale om i elevrådet - som var planlagt allerede - var at se på muligheden for at invitere Don Ø på besøg.

Vi skal også tale om Klimakaravanen og eventuelt bruge et fællesmøde på at fortælle om muligheder for spare på energien.

Og vi skal da også finde ud af, hvad vi skal bruge de 15.000 kr. som vi fik i forbindelse med globussen.

Hvis der er nogen der har en idé til noget nyt på skolen må du/i meget gerne tage kontakt til en af de elevrådsmedlem-mer du kan se på billederne. Eller henvend dig til Margit!

Margit er lærer i elevrådet og hun får hjælp af en pædagog-medhjælper.

Jonas Koch

Elevrådsmedlemmerne i år er:

A1 Natasha

A2 Emil K

B1 Selda

B2 Salma

B3 Emil

C1 Jonas

D1 Maria

D2 Sara

Elevrådsformand Emil

Bestyrelsesmedlem valgt af

skolen Phillip B fra A1

Elevrådet 2008 & 2009

Her er checken! Elevrådet

var inde og hente 5000 kr.

fra Den Danske Banks initi-

ativfond. Pengene blev

givet som hjælp til indkøb

af vores flotte globus!

Her vises den store check

stolt frem af elever i ca-

feen.

Tak til Den Danske Bank!

Page 6: Efterår 2008 værsnittet SKOLEBLAD FOR …¦rsnittet/Tværsnittet efterår... · efter de havde udgivet albummet Memorial Beach, som jeg faktisk synes har været deres bedste til
Page 7: Efterår 2008 værsnittet SKOLEBLAD FOR …¦rsnittet/Tværsnittet efterår... · efter de havde udgivet albummet Memorial Beach, som jeg faktisk synes har været deres bedste til

I maj 2008 udkom en ny cd med Morten Harket som stam-

mer for pop-rock gruppen a-ha der især hittede i 1980erne.

Faktisk laver de stadig plader og synger og har endelig har

en rimelig succes med det. Morten Harket startede sit band

i 1985 som sanger. Paal Waaktar og Magne Furuholmen

spillede instrumenter og sang kor backup. Den første sang,

som nogle måske kan kender a-ha fra, var sangen Take on

Me. Den blev endelig mest populær på grund af den anime-

rede video. Ellers har de hittet med Hunting High and Low,

The Sun always Shine on TV, Cry Wolf , Stay on These

Roads og andre mindre hits.

Efter 1994 begyndte a-ha at bryde sammen allerede et år

efter de havde udgivet albummet Memorial Beach, som jeg

faktisk synes har været deres bedste til dato.

Og så kunne Morten Harket jo gå solo og skrive sin egen

musik faktisk. Allerede i 1993 havde han udgivet hans før-

ste solo album, som dog var en cd om Jesus evangeliet på

norsk. Det var ikke ham selv som havde skrevet sangene,

men andre komponister – han sang dog. Cd en fra 1993

hed Poetenes Evangelium.

I 1995 udkom hans første soloalbum på engelsk, som hed

Wild Seed og han havde selv har skrevet sangene til den. I

1996 kom hans første norske soloalbum, som hed Vogts

Villa. Så gik der en 3-4 år, hvor man ikke hørte så meget til

hans musik i hvert fald ikke internationalt.

Men så i år 2000 blev den gamle gruppe a-ha gendannet

efter 7 års pause og de kom med deres første cd som hed

Minor Earth Major Sky og igen har de udgivet albums i 2002

og 2005.

Alt i alt har de udgivet 9 albums og der skulle være et til på

vej i 2009.

A-ha havde 2000 tallet haft rimelig stor succes i nogle lan-

de. Dog ikke lige så meget, som i 1980erne. I 2000 tallet

hittede a-ha med Summer Moved On, Velvet, Forever not

Yours, Did Anyone Approach You, Analouge, Celice og

andre mindre hits.

Efter 2005 har Morten Harket åbenbart haft mod til at udgi-

ve sit andet engelske selvskrevne solo album som udkom i

2008 efter 12 års pause. Morten Harket er efterhånden ved

at være en halv gammel mand på 48 år og det kan man

også godt hører på cd’en. Hans stemme er blevet lidt mere

skinger og er ikke helt så kraftfuld, som den var i 90 erne og

starten af 2000 tallet. Men albummet er heldigvis stadig et

rigtigt godt album med nogle smukke sange og han har sta-

dig en god stemme, som både kan gå i falset og i bas. Al-

bummet er lidt mere akustisk end de forrige og det kan så-

dan set godt være meget godt.

Der er 3 numre med lidt power på, hvorimod resten er me-

get stille og roligt. Der mangler måske lidt flere numre med

power, men det gør ikke cd’en til dårlig overhovedet.

Morten Harket som solo person er mest populær i Norge og

er helt klart der han har haft mest succes.

Hjemme svarer han nok til en som Sanne Salomonsen i

Danmark. Han har også haft lidt succes i udlandet. Det gæl-

der mest i Europa. Som solo artist har hans største hits væ-

ret:

Morten Harket & a-ha

Page 8: Efterår 2008 værsnittet SKOLEBLAD FOR …¦rsnittet/Tværsnittet efterår... · efter de havde udgivet albummet Memorial Beach, som jeg faktisk synes har været deres bedste til

Før sommerferien var jeg i praktik hos TV Glad. TV Glad

ligger i Brønshøj og er en arbejdsplads for handicappede

personer. Man arbejder med film, tv og kontor arbejde.

Man kan også hjælpe til i køkkenet da der også er en cafe.

Der er faktisk også almindelige mennesker som er en form

for backup for alle de handicappede.

Jeg var i praktik som stillbillede-fotograf da jeg godt kan

lide at fotografere.

Det gik rigtig godt! Jeg tog mange 1000 billeder og blev

også lidt populær blandt nogle folk fordi der var mange der

syntes, at jeg var god til at fotografere.

Når jeg tager billeder bruger jeg andre stillinger, tager bille-

der af andre ting og beskære billederne på en anden måde

end, hvad så mange andre gør.

Praktikken gik rigtig godt og jeg var der i to uger blandt

mange søde mennesker

Jonas Koch C1

Min praktik på TV Glad

Kind of Christmas Card og Spanish Steps, Darkspace,

Movies og Will Never Speak Again. Hans norske albums

har ikke haft den store succes

Morten Harket er født d 14. september 1959 i Kongsberg i

Norge og bliver snart 49.Han er opvokset i den sydvestlige

kant af Oslo.

I Norge han har tre børn med sin ekskone og 2 brødre og

en søster.

Han er 188 cm høj og har solgt cirka 2.000.000 albums på

verdens plan. Som soloartist regnes han for at have en af

de bedste stemmer i verdenen. Indimellem skulle man ikke

tro, at det er ham der synger, fordi han kan lave så mange

forskellige stemmer og både have en fin og en grov stem-

me.

Han har også utrolig kontrol over sin stemme og har ver-

densrekorden i at holde den samme tone i længst tid. Re-

korden lød på 21 sekunder.

Han har både lavet rekorden til koncerter og er med i slut-

ningen af sangen Summer Moved On på cd’en Minor Earth

Major Sky fra 2000.

Morten Harket er religiøs og er katolik og han har stor inte-

resse for natur og insekter, som f.eks sommerfugle og så

kan han godt lide biler.

A-ha har solgt cirka 75.000.000 albums på verdensplan og

har rekorden i flest betalende tilskuere til en koncert i Rio

de Janeiro i Brasilien rekorden lød 200.000 tilskuere

I 2005 holdte de en koncert for 150.000 tilskuere men det

var dog en gratis koncert i OslJeg synes selv at a-ha som

gruppe var bedst fra 1990 til 2003 fordi det mere en blan-

ding af pop og rock og hans stemme var mest kraftfuld.

Jonas Koch C1

Jeg er stor fan af QUEEN. De har lavet masser af gode sange f.eks.” WE ARE THE CHAMPIONS”, “WANT TO LIVE FOR EVER” og “I LOVE MY LIFE”.

Freddie Mercury var forsanger i QUEEN. Han er død nu. Han døde af AIDS i 1991.

Jeg har 10 cd er med QUEEN.

Der er kommet en ny DVD med QUEEN,

hvor PAUL RODGERS er forsanger.

Peter A1

Page 9: Efterår 2008 værsnittet SKOLEBLAD FOR …¦rsnittet/Tværsnittet efterår... · efter de havde udgivet albummet Memorial Beach, som jeg faktisk synes har været deres bedste til

Før sommerferien var jeg i praktik hos TV Glad. TV Glad

ligger i Brønshøj og er en arbejdsplads for handicappede

personer. Man arbejder med film, tv og kontor arbejde.

Man kan også hjælpe til i køkkenet da der også er en cafe.

Der er faktisk også almindelige mennesker som er en form

for backup for alle de handicappede.

Jeg var i praktik som stillbillede-fotograf da jeg godt kan

lide at fotografere.

Det gik rigtig godt! Jeg tog mange 1000 billeder og blev

også lidt populær blandt nogle folk fordi der var mange der

syntes, at jeg var god til at fotografere.

Når jeg tager billeder bruger jeg andre stillinger, tager bille-

der af andre ting og beskære billederne på en anden måde

end, hvad så mange andre gør.

Praktikken gik rigtig godt og jeg var der i to uger blandt

mange søde mennesker

Jonas Koch C1

Min praktik på TV Glad

Kind of Christmas Card og Spanish Steps, Darkspace,

Movies og Will Never Speak Again. Hans norske albums

har ikke haft den store succes

Morten Harket er født d 14. september 1959 i Kongsberg i

Norge og bliver snart 49.Han er opvokset i den sydvestlige

kant af Oslo.

I Norge han har tre børn med sin ekskone og 2 brødre og

en søster.

Han er 188 cm høj og har solgt cirka 2.000.000 albums på

verdens plan. Som soloartist regnes han for at have en af

de bedste stemmer i verdenen. Indimellem skulle man ikke

tro, at det er ham der synger, fordi han kan lave så mange

forskellige stemmer og både have en fin og en grov stem-

me.

Han har også utrolig kontrol over sin stemme og har ver-

densrekorden i at holde den samme tone i længst tid. Re-

korden lød på 21 sekunder.

Han har både lavet rekorden til koncerter og er med i slut-

ningen af sangen Summer Moved On på cd’en Minor Earth

Major Sky fra 2000.

Morten Harket er religiøs og er katolik og han har stor inte-

resse for natur og insekter, som f.eks sommerfugle og så

kan han godt lide biler.

A-ha har solgt cirka 75.000.000 albums på verdensplan og

har rekorden i flest betalende tilskuere til en koncert i Rio

de Janeiro i Brasilien rekorden lød 200.000 tilskuere

I 2005 holdte de en koncert for 150.000 tilskuere men det

var dog en gratis koncert i OslJeg synes selv at a-ha som

gruppe var bedst fra 1990 til 2003 fordi det mere en blan-

ding af pop og rock og hans stemme var mest kraftfuld.

Jonas Koch C1

Jeg er stor fan af QUEEN. De har lavet masser af gode sange f.eks.” WE ARE THE CHAMPIONS”, “WANT TO LIVE FOR EVER” og “I LOVE MY LIFE”.

Freddie Mercury var forsanger i QUEEN. Han er død nu. Han døde af AIDS i 1991.

Jeg har 10 cd er med QUEEN.

Der er kommet en ny DVD med QUEEN,

hvor PAUL RODGERS er forsanger.

Peter A1

Page 10: Efterår 2008 værsnittet SKOLEBLAD FOR …¦rsnittet/Tværsnittet efterår... · efter de havde udgivet albummet Memorial Beach, som jeg faktisk synes har været deres bedste til