Curs 3 Cerebel

Download Curs 3 Cerebel

Post on 14-Dec-2014

120 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI</p> <p>CURS DE NEUROLOGIE</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>CEREBELUL</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>SITUAT N FOSA CEREBRAL POSTERIOAR , PE PARTEA DORSAL A TRUNCHIULUI CEREBRAL</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>TREI PERECHI DE PEDUNCULI CEREBELO I</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>DESP R IT DE EMISFERELE CEREBRALE PRIN CORTUL CEREBELULUI.</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>EMBRIOLOGIE FILOGENETIC PE TI DEZVOLTARE MAXIM MAMIFERE, N SPECIAL LA OM N RELA IE CU NECESITATEA MEN INERII UNOR POSTURI CORESPUNZ TOARE N TIMPUL MI C RILOR. ONTOGENETIC METENCEFAL.</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>ANATOMIE CONFORMA IE EXTERIOARPOR IUNE MEDIAN (VERMIS)</p> <p>DOU POR IUNI LATERALE, (EMISFERELE CEREBELOASE) ACOPER , N PARTE, VERMISUL.</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>SUPRAFA A CEREBELULUIAN URI PROFUNDE (Delimiteaz lobi i lobuli) SAN URI SUPERFICIALE (Delimiteaz lamele i folii)</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>Filogenetic, anatomo-fiziologic i din punct de vedere al patologiei, n raport cu dou an uri principale transversale,an ul primar sau antero-superior, pe fa a superioar</p> <p>an ul uvulo- nodular sau posterior, situat pe fa a inferioar</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>CEREBELUL SE MPARTE N :</p> <p>LOBUL ANTERIOR (paleocerebelul). Anterior fisurii primare, cuprinde TREI LOBULI: lingula, lobul central i culmen (separa i prin 2 an uri transversale paralele cu an ul primar) LOBUL MIJLOCIU SAU POSTERIOR, (neocerebelul). Intre fisura primar i uvulo-nodular . Divizat prin an uri n mai multe forma iuni: a. la niv. vermisului lobulii (decliv, folium, tuber, piramida i uvula) b. la niv. emisferelor lobii (ansiform, paramedian (gracilis), digastric i amigdalian (tonsilla).</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>LOBUL FLOCULO-NODULAR, (arhicerebelul). Format la nivelul vermisului din nodulus i floculus n p r ile laterale.</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>STRUCTURA CEREBELULUISubstan a alb fibre nervoase mielinizate, conexiunile aferente, eferente i intercerebeloase. -dispus la interior sub scoar a cerebeloas , d na tere la numeroase prelungiri care formeaz axul fiec rui lobul, se ramific axe de substan alb pentru fiecare lamel =&gt; aspect de arbore ramificat, arborele vie ii.</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>Substan a cenu ie - dispus la periferie cortexul cerebelos - n interiorul substan ei albe =&gt; nucleii intracerebelo i patru perechi. Situati in profunzimea substantei albe Nc. Fastigii acoperisului deasupra ventricului IV Nc. Globosus lateral de nc. Fastigii Nc. Emboliformi lateral de nc. Globosus Nc. Dintati situati cel mai lateralConf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>SCOAR A CEREBELULUI: CEREBELULUI:STRUCTUR UNIFORM TREI STRATURI DE CELULE: STRATUL MOLECULAR EXT: dou tipuri de celule: - Stelate mici, extern, axonii conecta i cu dendritele celulelor Purkinje - Stelate mari sau celule n co ule , n panera , intern, a c ror prelungire descendent formeaz o re ea bogat n jurul celulelor Purkinje</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p> STRATUL MIJLOCIU, CELULE PURKINJE PURKINJE: celule voluminoase cu nucleu sferic si nucleol. Dendritele se divid dicotomic c tre stratul molecular iar axonul nucleii cerebelului emi nd i o colateral recurent spre celulele purkinje adiacente. Axonul celulelor Purkinje singura eferen a scoar ei cerebeloase STRATUL GRANULAR, intern: Celule granulare mici, dendritele prezint mici ramifica ii n form de crlige, axonul se bifurc n ,,T n stratul molecular anastomozndu-se cu dendritele celulelor Purkinje Celule granulare mari = celulele Golgi, dendritele n stratul molecular iar axonii r mn pe loc Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>FIBRELE AFERENTE EXTRACEREBELOASE: EXTRACEREBELOASE:FIBRE AG TOARE, N JURUL CORPULUI I DENDRITELOR CEL. PURKINJE, F CND SINAPS CU ACESTEA.</p> <p>FIBRE MU CHIOASE, FAC SINAPS CU CEL. DIN STRATUL GRANULAR I PRIN ACESTEA I FIBRELE PARALELE N ,,T DESCARC TOT PE CELULELE PURKINJE.Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>CONEXIUNILE CEREBELULUI</p> <p>AFERENTE:</p> <p>PROPIOCEPTIVE INCON TIENTE spinocerebeloas direct (Flechsig) i ncruci at (Gowers), lob ant, uvul , piramid i simplex FASCICULUL CUNEAT EXT nucleii Von Monakov din bulb, unde ajung par ial c iile sensibilit ii profunde con tiente - VESTIBULARE - direct din nervii vestibulari n lobul floculo-nodular homolateral i indirect din nucleii vestibulari pe foliculi bilaterali, lingula i uvula EXTRAPIRAMIDALE - oliva bulbar i olivele accesorii la lob ant, post, floculo-nodular i fibre directe la nucleii cerebelo i RETICULATE fibre reticulocerebeloase CORTICALE fibre corticoConf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie ponto-cerebeloase</p> <p>CONEXIUNILE CEREBELULUI</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>EFERENTE: NC VESTIBULARI - fibre ncruci ate din nc. acoperi ului (Fasc. Russel) i fibre directe din lobul floculonodular, lingula i uvula. Parte din fibrele plecate din nucleii acoperi ului stabilesc leg turi i cu subst. reticulat NUCLEUL RO U - din nc din at ped. cerebelos sup (ncruci area Werneking). Din nucleul ro u, dou c i: Nucleul ro u talamus, nc ventral antero-lateral scoar a motorie, cmp 4, 6 Alte fibre se ncruci eaz ncruci area Forel spre m duva spin rii, prin fascicolul rubro-spinal CONEXIUNILE INTERCEREBELOASE</p> <p>FIZIOLOGIA CEREBELULUI Cerebelul = forma iune nervoas spre care converg impulsurile proprioceptive (labirintice i ale sensibilit ii proprioceptive), cu rol n men inerea tonusului, coordonare mi c rilor i echilibru. Rolul in men inerea tonusului se exercit prin intermediul substan ei reticulate care ac ioneaz asupra celulelor gama din cornul anterior. Extirparea cerebelului la animale hipertonie muscular cu ac iune antigravitatic . La om =&gt; hipotonie. predominen a neocerebelului la om i paleocerebelului la animale. n func ia de coordonare a mi c rilor, cerebelul are rolul de a dirija colaborarea dintre diferitele grupe musculare n scopul desf ur rii unei mi c ri.Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>FUNC IONALSE MPARTE N:</p> <p>ARHICEREBEL: ARHICEREBEL conexiuni predominent vestibulare, cuprinde proiec ile nc vestibulari n lobul floculo-nodular i par ial n lingula i uvula i de aici pe nucleii acoperi ului. PALEOCEREBELUL: PALEOCEREBELUL conexiuni spinale i trunchiul cerebral. Format din lob ant i post. Aferen ele urc prin c i spino-cerebeloase iar eferen ele coboar pe nucleul globos, emboliform i par ial din at. cerebelos mijlociu fasciculului rubro-spinal. NEOCEREBELUL: NEOCEREBELUL: maximum de dezvoltare la om. Aferen a principal a neocerebelului, cortico-pontocerebeloas , pleac din lobul frontal i temporal opus iar eferen a coboar pe nucleul din at talamusului.Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>pedunculul</p> <p>nucleul ro u opus i coboar pe calea</p> <p>nucleul ro u</p> <p>cortex ariile 4, 6 prin nucleul ventral anterior al</p> <p>SIMPTOMATOLOGIA GENERALALC TUIT DIN TULBUR RI DE TONUS MUSCULAR TULBUR RI N MEN INEREA ECHILIBRULUI STATIC I DINAMIC LIPS DE COORDONARE A MI C RILOR FINE I COMPLEXE TULBUR RILE AU FOST SISTEMATIZATE N RILE URM TOARELE SIMPTOME: ATAXIA TULBUR RI DE VORBIRE NISTAGMUS LA CARE BABINSKI ADAUG DISMETRIA DISDIADOCOCHINEZIA ASINERGIAConf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>ATAXIA Examen static - ortosta iunea:</p> <p> Baza de sus inere l rgit Bra ele n abduc ie</p> <p> Uneori - oscila ii ant., post. sau lat. ale trunchiului Proba Romberg - negativ . n leziuni cerebeloase grave ortosta iune imposibil , =&gt; astazo-abazie Examen dinamic - mersul cu baza de sus inere l rgit , ezitant cu pa i inegali, n zig-zag, ebrios, cu ritm i caden a pierdut Examenul extremit ilor prin probele segmentare - elemente de incoordonare. Mi c rile nu sunt gradate, continui ci ntrerupte de tremur turi la nceputul i sfr itul mi c rii. Este tremorul inten ional, de mi care. Scrisul este afectat precoce, literele = megalografie sau macrografie. deformate, mari, inegale</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>TULBUR RILE DE VORBIRE secundare incoordon rii mi c rilor. VORBIRE: Vorbirea - ncetinit , sacadat , monoton , nazonat . Brusche ea ei permite diferen ierea dizartriei cerebeloase de alte dizartrii. NISTAGMUSUL interesarea conexiunilor vestibulo-cerebeloase reciproce. Se consider a fi secundar presiunii exercitate de procese expansive asupra bulbului. El este orizontal sau orizonto-girator. DISMETRIA tulburare de apreciere a distan elor. proba de prehensiune, proba sticlei (Grigorescu), proba indice-nas, c lci-genunchi. DIADOCOCHINEZIA posibilitatea de a efectua mi c ri rapide, succesive n planuri diferite. Perturbare par ial disdiadoco-chinezie, total adiadocochinezie, n func ie de m rimea leziunii. Proba marionetelor sau prona iesupina ie i proba mori tii. ASINERGIA defect de sinergie ntre grupele musculare care particip realizarea unei mi c ri. Este o descompunere a mi c rii compuse. la</p> <p>Probe: proba aplec rii pe spate, a mersului, a ridic rii din pozi ia culcat n ezut, a atingerii unui obiect la 60 cm de genunchi i de sol cu vrful piciorului.Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>PROBE CE NSUMEAZ MAI MULTE SIMPTOME:</p> <p> PROBA STEWARD-HOLMES ASINERGIE I TONUS PROBA LOTMAR TONUS PROBA RADEMAKER-GARCIN ASINERGIE PROBAASIMETRIEI TONICE DINAMICE (DR G NESCU-VOICULESCU) - ASINERGIE PROBA SOLICIT RII FUNC IEI ANTIGRAVITA IONALE DIFEREN IAZ TREMUR TURA CEREBELOAS DE CEA EXTRAPIRAMIDAL TULBUR RILE DE TONUS SE TRADUC PRIN EXAGERAREA MI C RII PASIVE I REFLEXE OSTEOTENDINOASE PENDULARE.Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>SINDROAME TOPOGRAFICE CEREBELOASEApari ia simptomelor cerebeloase indic o leziune a cerebelului sau c ilor cerebeloase. n func ie de localizare, la nivelul cerebelului se descriu trei sindroame cerebeloase: 1. SINDROMUL ARHICEREBELOS LEZIUNEA LOBULUI FLOCULO-NODULAR. SE CARACTERIZEAZ PRIN: TULBUR RI DE ECHILIBRU MERS CU BAZA DE SUS INERE L RGIT OSCILA II N SENS ANTERO-POSTERIOR PROBELE SEGMENTARE NORMALE TREMORUL LIPSE TE. ESTE CEL MAI FRECVENT MEDULOBLASTOM CEREBELOS DETERMINAT DE UN</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>2. SINDROMUL PALEOCEREBELOS LEZIUNII ALE LOBULUI ANTERIOR = SINDROMUL VERMIAN ANTERIOR SE DATOREAZ TUMORILOR SAU ATROFIILOR CEREBELOASE CU PREDOMINEN VERMIAN SIMPTOMATOLOGIA ESTE ASEM N TOARE CU CEA ANTERIOAR . TULBUR RILE PREDOMIN LA NIVELUL MEMBRELOR INFERIOARE. MERS, EBRIOS CU BAZA DE SUS INERE L RGIT TENDIN A DE A C DEA PE SPATE. APARE, N PLUS, DIZARTRIA CU CARACTER CEREBELOS PROBELE APENDICULARE SUNT NORMALE TONUSUL MUSCULAR ESTE SC ZUT.Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>CU</p> <p>3. SINDROMUL NEOCEREBELOS SINDROMUL EMISFERELOR CEREBELOASE HIPOTONIE TULBUR RI ALE MOTILIT I DE PRECIZIE A MEMBRELOR SUPERIOARE PROBELE SEGMENTARE - TULBUR RI CEREBELOASE: DISMETRIE ASINERGIE ADIADOCOCHINEZIE TREMUR TUR INTEN IONAL SIMPTOMELE CEREBELOASE UNILATERALE APAR LEZIUNII C ILOR CEREBELOASE LA NIVELUL I N CADRUL TRUNCHIULUI CU DE</p> <p>CEREBRAL, CAZ N CARE SIMPTOMATOLOGIA SE COMPLETEAZ SEMNE DE PRINDERE A C ILOR SENSIBILIT PARTEA NERVILOR CRANIENI I ALTE VECIN TATE.Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>II, SIMPTOME DIN MANIFEST RI</p> <p>LEZIUNEA PEDUNCULULUI CEREBELOS INFERIOR: INFERIOR: hipermetrie, asinergie, hipotonie homolateral caracteristic leziunililor bulbare frecvent - sindromul lateral al bulbului (Wallenberg). LEZIUNEA PEDUNCULULUI CEREBELOS MIJLOCIU: MIJLOCIU: caracteristic lez rii pontine lateropulsiune asinergie hipermetrie adiadoco-chinezie. se pot asocia: semne piramidale tulbur ri de sensibilitate paralizii ale mi c rilor conjugate, paralizii de nervii VII, VI. LEZIUNEA PEDUNCULULUI CEREBELOS SUPERIOR: SUPERIOR: caracterizeaz leziunile pontine superioare, pedunculare i subtalamice. Astfel n leziuni deasupra ncruci rii Wernekink apar semne cerebeloase ncruci ate care constau n: asinergie, dismetrie, hipotonie i tremur tur foarte evident .Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>DIAGNOSTICUL DIFEREN IAL AL SINDROMULUI CEREBELOS</p> <p> Ataxia din cadrul tulbur rilor de sensibilitate profund :</p> <p> reflexe osteotendinoase abolite (prezente n leziunile nalte: cotex, talamus, lemniscul). Romberg pozitiv tulbur ri de sensibilitate profund : mioartrochinetic , vibratorie, stereognozic .</p> <p> Ataxia frontal - n cadrul leziunilor tumorale: tulbur ri de mers sunt fecvent imposibil de diferen iat de ataxia vermian . se produc frecvent c deri pe spate, latero-pulsiuni de partea opus tumorii frecvent - nistagmus - suferin a trunchiului cerebral</p> <p>Sindromul cerebelos emisferic:</p> <p> se deosebe te net de ataxia frontal care este bilateral iar semnele neocerebeloase lipsesc. simptomatologia psihic precede instalarea ataxiei n leziunea frontal , pe cnd n leziunea fosei posterioare ataxia este precoce.Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>DIAGNOSTICUL ETIOLOGIC AL SINDROMULUI CEREBELOS PENTRU DIAGNOSTICUL ETIOLOGIC SUNT IMPORTANTE: MODUL DE INSTALARE A SIMPTOMATOLOGIEI CEREBELOASE, ANTECEDENTELE FAMILIALE, ANTECEDENTELE PERSONALE INFEC IOASE TOXICE NEOPLAZICE ADMINISTRARE DE MEDICAMENTE. MEDICAMENTE.Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>DIAGNOSTICUL ETIOLOGIC AL SINDROMULUI CEREBELOS AFEC IUNI INFLAMATORII: encefalite virale primitive (arbovirus), encefalite virale secundare ca cerebelita din varicel , rubeol , scarlatin ; leuco-nevraxita, sifilisul, tifosul exantematic, tuberculomul cerebelos, abcesul cerebelos. AFEC IUNI TOXICE: intoxica ia acut cu alcool, alcoolism cronic, intoxica ia cronic cu barbiturice, hidantoin . Toate acestea pot determina atrofii cerebeloase. PROCESE TUMORALE: tumorii primitive de tipul meduloblastom sau astrocitom, metastaze, tumori de vecin tate meningioame, neurinom de acustic. TRAUMATISME: contuzii, subdurale, intracerebeloase hematoame extradurale,</p> <p>Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>DIAGNOSTICUL ETIOLOGIC AL SINDROMULUI CEREBELOS LEZIUNI VASCULARE: hemoragii i hematoame intracerebeloase primitive, ramolismente cerebeloase n teritoriul arterei cerebeloase antero-superioare, ramolismente de trunchi cerebral. DEGENERESCEN E SPINOCEREBELOASE: boala Friedreich (sindrom cerebelos cu tulbur ri de sensibilitate profund , semne piramidale, nistagmus, picior scobit) boala Pierre-Marie ataxia vestibulo-cerebeloas (Farmer) distazia areflexic ereditar (Russy-Levy) atrofia olivo-ponto-cerebeloas (Dejerine-Thomas) degenerescen a olivo-cerebeloas (Holmes) atrofia dento-rubric (Hunt) degenerescen a cerebeloas parenchimatoas (Murri)Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie</p> <p>DIAGNOSTICUL ETIOLOGIC AL SINDROMULUI CEREBELOS TUL...</p>