curs 3 cerebel

Download Curs 3 Cerebel

Post on 14-Dec-2014

133 views

Category:

Documents

8 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE CAROL DAVILA BUCURESTI

CURS DE NEUROLOGIE

Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

CEREBELUL

Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

SITUAT N FOSA CEREBRAL POSTERIOAR , PE PARTEA DORSAL A TRUNCHIULUI CEREBRAL

Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

TREI PERECHI DE PEDUNCULI CEREBELO I

Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

DESP R IT DE EMISFERELE CEREBRALE PRIN CORTUL CEREBELULUI.

Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

EMBRIOLOGIE FILOGENETIC PE TI DEZVOLTARE MAXIM MAMIFERE, N SPECIAL LA OM N RELA IE CU NECESITATEA MEN INERII UNOR POSTURI CORESPUNZ TOARE N TIMPUL MI C RILOR. ONTOGENETIC METENCEFAL.

Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

ANATOMIE CONFORMA IE EXTERIOARPOR IUNE MEDIAN (VERMIS)

DOU POR IUNI LATERALE, (EMISFERELE CEREBELOASE) ACOPER , N PARTE, VERMISUL.

Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

SUPRAFA A CEREBELULUIAN URI PROFUNDE (Delimiteaz lobi i lobuli) SAN URI SUPERFICIALE (Delimiteaz lamele i folii)

Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

Filogenetic, anatomo-fiziologic i din punct de vedere al patologiei, n raport cu dou an uri principale transversale,an ul primar sau antero-superior, pe fa a superioar

an ul uvulo- nodular sau posterior, situat pe fa a inferioar

Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

CEREBELUL SE MPARTE N :

LOBUL ANTERIOR (paleocerebelul). Anterior fisurii primare, cuprinde TREI LOBULI: lingula, lobul central i culmen (separa i prin 2 an uri transversale paralele cu an ul primar) LOBUL MIJLOCIU SAU POSTERIOR, (neocerebelul). Intre fisura primar i uvulo-nodular . Divizat prin an uri n mai multe forma iuni: a. la niv. vermisului lobulii (decliv, folium, tuber, piramida i uvula) b. la niv. emisferelor lobii (ansiform, paramedian (gracilis), digastric i amigdalian (tonsilla).

Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

LOBUL FLOCULO-NODULAR, (arhicerebelul). Format la nivelul vermisului din nodulus i floculus n p r ile laterale.

Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

STRUCTURA CEREBELULUISubstan a alb fibre nervoase mielinizate, conexiunile aferente, eferente i intercerebeloase. -dispus la interior sub scoar a cerebeloas , d na tere la numeroase prelungiri care formeaz axul fiec rui lobul, se ramific axe de substan alb pentru fiecare lamel => aspect de arbore ramificat, arborele vie ii.

Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

Substan a cenu ie - dispus la periferie cortexul cerebelos - n interiorul substan ei albe => nucleii intracerebelo i patru perechi. Situati in profunzimea substantei albe Nc. Fastigii acoperisului deasupra ventricului IV Nc. Globosus lateral de nc. Fastigii Nc. Emboliformi lateral de nc. Globosus Nc. Dintati situati cel mai lateralConf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

SCOAR A CEREBELULUI: CEREBELULUI:STRUCTUR UNIFORM TREI STRATURI DE CELULE: STRATUL MOLECULAR EXT: dou tipuri de celule: - Stelate mici, extern, axonii conecta i cu dendritele celulelor Purkinje - Stelate mari sau celule n co ule , n panera , intern, a c ror prelungire descendent formeaz o re ea bogat n jurul celulelor Purkinje

Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

STRATUL MIJLOCIU, CELULE PURKINJE PURKINJE: celule voluminoase cu nucleu sferic si nucleol. Dendritele se divid dicotomic c tre stratul molecular iar axonul nucleii cerebelului emi nd i o colateral recurent spre celulele purkinje adiacente. Axonul celulelor Purkinje singura eferen a scoar ei cerebeloase STRATUL GRANULAR, intern: Celule granulare mici, dendritele prezint mici ramifica ii n form de crlige, axonul se bifurc n ,,T n stratul molecular anastomozndu-se cu dendritele celulelor Purkinje Celule granulare mari = celulele Golgi, dendritele n stratul molecular iar axonii r mn pe loc Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

FIBRELE AFERENTE EXTRACEREBELOASE: EXTRACEREBELOASE:FIBRE AG TOARE, N JURUL CORPULUI I DENDRITELOR CEL. PURKINJE, F CND SINAPS CU ACESTEA.

FIBRE MU CHIOASE, FAC SINAPS CU CEL. DIN STRATUL GRANULAR I PRIN ACESTEA I FIBRELE PARALELE N ,,T DESCARC TOT PE CELULELE PURKINJE.Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

CONEXIUNILE CEREBELULUI

AFERENTE:

PROPIOCEPTIVE INCON TIENTE spinocerebeloas direct (Flechsig) i ncruci at (Gowers), lob ant, uvul , piramid i simplex FASCICULUL CUNEAT EXT nucleii Von Monakov din bulb, unde ajung par ial c iile sensibilit ii profunde con tiente - VESTIBULARE - direct din nervii vestibulari n lobul floculo-nodular homolateral i indirect din nucleii vestibulari pe foliculi bilaterali, lingula i uvula EXTRAPIRAMIDALE - oliva bulbar i olivele accesorii la lob ant, post, floculo-nodular i fibre directe la nucleii cerebelo i RETICULATE fibre reticulocerebeloase CORTICALE fibre corticoConf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie ponto-cerebeloase

CONEXIUNILE CEREBELULUI

Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

EFERENTE: NC VESTIBULARI - fibre ncruci ate din nc. acoperi ului (Fasc. Russel) i fibre directe din lobul floculonodular, lingula i uvula. Parte din fibrele plecate din nucleii acoperi ului stabilesc leg turi i cu subst. reticulat NUCLEUL RO U - din nc din at ped. cerebelos sup (ncruci area Werneking). Din nucleul ro u, dou c i: Nucleul ro u talamus, nc ventral antero-lateral scoar a motorie, cmp 4, 6 Alte fibre se ncruci eaz ncruci area Forel spre m duva spin rii, prin fascicolul rubro-spinal CONEXIUNILE INTERCEREBELOASE

FIZIOLOGIA CEREBELULUI Cerebelul = forma iune nervoas spre care converg impulsurile proprioceptive (labirintice i ale sensibilit ii proprioceptive), cu rol n men inerea tonusului, coordonare mi c rilor i echilibru. Rolul in men inerea tonusului se exercit prin intermediul substan ei reticulate care ac ioneaz asupra celulelor gama din cornul anterior. Extirparea cerebelului la animale hipertonie muscular cu ac iune antigravitatic . La om => hipotonie. predominen a neocerebelului la om i paleocerebelului la animale. n func ia de coordonare a mi c rilor, cerebelul are rolul de a dirija colaborarea dintre diferitele grupe musculare n scopul desf ur rii unei mi c ri.Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

FUNC IONALSE MPARTE N:

ARHICEREBEL: ARHICEREBEL conexiuni predominent vestibulare, cuprinde proiec ile nc vestibulari n lobul floculo-nodular i par ial n lingula i uvula i de aici pe nucleii acoperi ului. PALEOCEREBELUL: PALEOCEREBELUL conexiuni spinale i trunchiul cerebral. Format din lob ant i post. Aferen ele urc prin c i spino-cerebeloase iar eferen ele coboar pe nucleul globos, emboliform i par ial din at. cerebelos mijlociu fasciculului rubro-spinal. NEOCEREBELUL: NEOCEREBELUL: maximum de dezvoltare la om. Aferen a principal a neocerebelului, cortico-pontocerebeloas , pleac din lobul frontal i temporal opus iar eferen a coboar pe nucleul din at talamusului.Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

pedunculul

nucleul ro u opus i coboar pe calea

nucleul ro u

cortex ariile 4, 6 prin nucleul ventral anterior al

SIMPTOMATOLOGIA GENERALALC TUIT DIN TULBUR RI DE TONUS MUSCULAR TULBUR RI N MEN INEREA ECHILIBRULUI STATIC I DINAMIC LIPS DE COORDONARE A MI C RILOR FINE I COMPLEXE TULBUR RILE AU FOST SISTEMATIZATE N RILE URM TOARELE SIMPTOME: ATAXIA TULBUR RI DE VORBIRE NISTAGMUS LA CARE BABINSKI ADAUG DISMETRIA DISDIADOCOCHINEZIA ASINERGIAConf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

ATAXIA Examen static - ortosta iunea:

Baza de sus inere l rgit Bra ele n abduc ie

Uneori - oscila ii ant., post. sau lat. ale trunchiului Proba Romberg - negativ . n leziuni cerebeloase grave ortosta iune imposibil , => astazo-abazie Examen dinamic - mersul cu baza de sus inere l rgit , ezitant cu pa i inegali, n zig-zag, ebrios, cu ritm i caden a pierdut Examenul extremit ilor prin probele segmentare - elemente de incoordonare. Mi c rile nu sunt gradate, continui ci ntrerupte de tremur turi la nceputul i sfr itul mi c rii. Este tremorul inten ional, de mi care. Scrisul este afectat precoce, literele = megalografie sau macrografie. deformate, mari, inegale

Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

TULBUR RILE DE VORBIRE secundare incoordon rii mi c rilor. VORBIRE: Vorbirea - ncetinit , sacadat , monoton , nazonat . Brusche ea ei permite diferen ierea dizartriei cerebeloase de alte dizartrii. NISTAGMUSUL interesarea conexiunilor vestibulo-cerebeloase reciproce. Se consider a fi secundar presiunii exercitate de procese expansive asupra bulbului. El este orizontal sau orizonto-girator. DISMETRIA tulburare de apreciere a distan elor. proba de prehensiune, proba sticlei (Grigorescu), proba indice-nas, c lci-genunchi. DIADOCOCHINEZIA posibilitatea de a efectua mi c ri rapide, succesive n planuri diferite. Perturbare par ial disdiadoco-chinezie, total adiadocochinezie, n func ie de m rimea leziunii. Proba marionetelor sau prona iesupina ie i proba mori tii. ASINERGIA defect de sinergie ntre grupele musculare care particip realizarea unei mi c ri. Este o descompunere a mi c rii compuse. la

Probe: proba aplec rii pe spate, a mersului, a ridic rii din pozi ia culcat n ezut, a atingerii unui obiect la 60 cm de genunchi i de sol cu vrful piciorului.Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

Conf. Dr. Ioan Buraga - Curs Neurologie

PROBE CE NSUMEAZ MAI MULTE SIMPTOME:

PROBA STEWARD-HOLMES ASINERGIE I TONUS PROBA LOTMAR TONUS PROBA RADEMAKER-GARCIN ASINERGIE PROBAASIMETRIEI