de periodiek nr 95

of 16 /16
UPP / UNIE VAN DE UITGEVERS VAN DE PERIODIEKE PERS Tijdschriften/magazines/periodieken: what’s in a name? Small is beautiful … A + Architectuur in België Foto’s van kunstwerken en openbare gebouwen in perspublicaties: een nieuw wetsvoorstel UPP info verschijnt driemaandelijks I € 6 I juli - augustus - september 2015 I n° 95 I www.upp.be + GRATIS puzzelmagazine Puzzelbladen, sterkhouders bij de tijdschriften Interview met Stefaan Cornilly, Managing Director Keesing Benelux + Spanje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 5 3 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 oplossing op p. 15 © Denksport Kruiswoordraadsel horizontaal 1 zwarte kleverige stof 4 mond-en-klauwzeer (afk.) 7 naaldboom 8 ernstig 10 dicht 12 kippenproduct 13 snuit 15 op dit ogenblik 16 team 18 warm jaargetijde 20 Vlaamse Radio- en Televisieomroep 21 Baskische beweging 22 op die manier 24 opbrengst van kapitaal 26 verbruikt 27 eindoverwinning 29 spijskaart 31 roem 32 korte kous 34 overheidsinstelling 35 groente 36 algemeen plan van aanleg (afk.) 38 springend insect 39 honderd vierkante meter 41 geen enkele uitgezonderd 43 oud paard 44 muzieknoot 45 inhoudsmaat 48 loofboom 49 hoofd van een moskee 51 gezelligheidsvereniging 53 marktleider puzzelbladen 55 kleuteronderwijs 56 splitsen 57 Verenigde Staten 59 geboden som 61 West-Europese rivier 62 behoeftig 63 olm 64 niet bezet. verticaal 1 niveau 2 plus 3 niet tegen 5 kinderen toegelaten 6 begrensd gebied 7 merknaam van Sanders 8 nauwe doorgang 9 zwaarlijvig 11 merknaam van Concrea 13 glazen aanbouw 14 vereerd indiaans symbool 17 onroerende voorheffing (afk.) 19 mama 23 ijzerhoudende grond 25 onafwendbare be-stemming 26 bezittelijk voornaamwoord 28 situatie 30 daarmee verbonden 32 Stichting Lezen Vlaanderen (afk.) 33 bepaald onderwijs 37 pleitrede 40 on-gevoelig voor oxidatie 42 groot hert 43 vorstenhoofddeksel 46 bijenhouder 47 houtsoort 50 mij 52 ondernemingsraad (afk.) 54 speeksel 55 koninklijk besluit (afk.) 58 Socialistische Mutualiteiten (afk.) 60 lidwoord 62 slee.

Author: upp-belgium

Post on 23-Jul-2016

230 views

Category:

Documents


2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • UPP / UNIE VAN DE UITGEVERS VAN DE PERIODIEKE PERS

  Tijdschriften/magazines/periodieken: whats in a name?Small is beautiful A + Architectuur in BelgiFotos van kunstwerken en openbare gebouwen in perspublicaties: een nieuw wetsvoorstel UPP info

  vers

  ch

  ijn

  t d

  rie

  ma

  an

  de

  lijk

  s I

  6

  I j

  uli

  - a

  ug

  us

  tus

  - s

  ep

  tem

  be

  r 2

  015

  I n

  9

  5 I

  ww

  w.u

  pp

  .be

  + GRATIS

  puzzelmagazine

  Puzzelbladen, sterkhouders bij de tijdschriftenInterview met Stefaan Cornilly, Managing Director Keesing Benelux + Spanje

  1 2 3 4 5 6

  7 8 9 10 11

  12 13 14 15

  16 17 18 19

  20 21

  22 23 24 25 26

  27 28 29 30

  31 32 33 34

  35

  36 37 38 39 40

  41 42 43

  44 45 46 47 48

  49 50 51 52

  53 54

  55 56 57 58

  59 60 61 62

  63 64

  horizontaal1zwarte kleverige stof 4mond-en-klauwzeer (afk.) 7naaldboom 8ernstig 10dicht 12kippenproduct 13snuit 15op dit ogenblik 16team 18warm jaar-getijde 20Vlaamse Radio- en Televisieomroep 21Baskische beweging 22op die manier 24opbrengst van kapitaal 26verbruikt 27eindoverwinning 29spijskaart 31roem 32korte kous 34overheidsinstelling 35groente 36alge-meen plan van aanleg (afk.) 38springend insect 39honderd vierkante meter 41geen enkele uitgezonderd 43oud paard 44muzieknoot 45inhoudsmaat 48loofboom 49hoofd van een moskee 51gezelligheidsvereniging 53markt-leider puzzelbladen 55kleuteronderwijs 56splitsen 57Verenigde Staten 59geboden som 61West-Europese rivier 62behoeftig 63olm 64niet bezet.

  verticaal1niveau 2plus 3niet tegen 5kinderen toegelaten 6begrensd gebied 7merknaam van Sanders 8nauwe doorgang 9zwaarlijvig 11merknaam van Concrea 13glazen aanbouw 14vereerd indiaans symbool 17onroerende voorheffing (afk.) 19mama 23ijzerhoudende grond 25onafwendbare be-stemming 26bezittelijk voornaamwoord 28situatie 30daarmee verbonden 32Stichting Lezen Vlaanderen (afk.) 33bepaald onderwijs 37pleitrede 40on-gevoelig voor oxidatie 42groot hert 43vorstenhoofddeksel 46bijenhouder 47houtsoort 50mij 52ondernemingsraad (afk.) 54speeksel 55koninklijk be-sluit (afk.) 58Socialistische Mutualiteiten (afk.) 60lidwoord 62slee.

  Kruiswoordraadsel

  P E K P M K ZD E N E R G T O EE I S N O E T N UP L O E G Z O M E RU V R T E T A OZ O R E N T E O PZ E G E O M E N UE R E S O K R S ZL V E L D S L A ZA P A V L O A R EA L L E O K N O LR E L I T E R E S

  I M A M S O O SD E N K S P O R T

  K O D E L E N V SB O D R IJ N A R M

  I E P M V R IJ

  73

  oplossing op p. 15

  Den

  ksp

  ort

  Kruiswoordraadselhorizontaal1zwarte kleverige stof 4mond-en-klauwzeer (afk.) 7naaldboom 8ernstig 10dicht 12kippenproduct 13snuit 15op dit ogenblik 16team 18warm jaargetijde 20Vlaamse Radio- en Televisieomroep 21Baskische beweging 22op die manier 24opbrengst van kapitaal 26verbruikt 27eindoverwinning 29spijskaart 31roem 32korte kous 34overheidsinstelling 35groente 36algemeen plan van aanleg (afk.) 38springend insect 39honderd vierkante meter 41geen enkele uitgezonderd 43oud paard 44muzieknoot 45inhoudsmaat 48loofboom 49hoofd van een moskee 51gezelligheidsvereniging 53marktleider puzzelbladen 55kleuteronderwijs 56splitsen 57Verenigde Staten 59geboden som 61West-Europese rivier 62behoeftig 63olm 64niet bezet.

  verticaal1niveau 2plus 3niet tegen 5kinderen toegelaten 6begrensd gebied 7merknaam van Sanders 8nauwe doorgang 9zwaarlijvig 11merknaam van Concrea 13glazen aanbouw 14vereerd indiaans symbool 17onroerende voorheffing (afk.) 19mama 23ijzerhoudende grond 25onafwendbare be-stemming 26bezittelijk voornaamwoord 28situatie 30daarmee verbonden 32Stichting Lezen Vlaanderen (afk.) 33bepaald onderwijs 37pleitrede 40on-gevoelig voor oxidatie 42groot hert 43vorstenhoofddeksel 46bijenhouder 47houtsoort 50mij 52ondernemingsraad (afk.) 54speeksel 55koninklijk besluit (afk.) 58Socialistische Mutualiteiten (afk.) 60lidwoord 62slee.

 • de periodiek I juli-augustus-september 20152

  Tijdschriften/magazines/periodieken:

  whats in a name?

  Small is beautiful

  A + Architectuur in Belgi

  In de kijker - puzzelbladenPuzzelbladen, sterkhouders bij de tijdschriften

  In de kijker - interviewInterview met Stefaan CornillyKeesing makes you thinkMarktleider door assortimentsinnovatie, doorgedreven retailstrategie en interna tionale aanpak

  Pro Justitia

  Fotos van kunstwerken en openbare gebouwen in perspublicaties: een nieuw wetsvoorstel

  UPP info

  #inhoud

  #colofon

  Wat is een tijdschrift en wat niet? Het is geen exacte wetenschap en brengt steevast enige discussie teweeg. Bij UPP werd voor de ruime definitie gekozen via de ietwat ouderwets klinkende term periodieken. Deze term heeft als voordeel dat het alle dimensies/alle soorten van het gedrukte uitgeven in zich houdt: van groot publiek tijdschriften, over ledenbladen tot vakpers.

  De discussie over wat wel en wat niet behoort tot de tijdschriftenfamilie steekt geregeld de kop op als men het heeft over puzzel-, foto- en/of erotische tijdschriften. De vraag wordt meestal geopperd vanuit het perspectief: is er een journalistieke dimensie aanwezig? Het antwoord hierop is hoofdzakelijk negatief. Maar een journalistieke dimensie (in al haar verscheidenheid) is geen conditio sine qua non om van een periodiek te spreken. De niet-journalistieke periodieken zitten in het zelfde speelveld als de journalistieke periodieken: print/digitaal, distri-butie & oplagebeheer, lezerspubliek, wettelijk kader (verantwoordelijk uitgever, BTW ), abonnementen, coverpolitiek

  Puzzelbladen zijn zon buitenbeentje in de tijdschriftenfamilie. Met hun heel specifieke aanbod en dynamiek nemen ze in het persrayon (meer en meer) een niet onbelangrijke plaats in. De Periodiek brengt een uit-gebreid interview met Stefaan Cornilly, topman bij Keesing Benelux + Spanje (p. 6-13), en neemt een kijkje in deze boeiende (en voor velen onbekende) wereld van de puzzelbladen (p. 4-5): wie zijn de spelers? welke soorten puzzelbladen zijn er? speelt marketing een rol? welk logistiek traject wordt gevolgd?

  Verder brengen we in deze De Periodiek het magazine A + Architectuur in Belgi (p. 3) voor het voetlicht en maakt de juridisch expert van OLSWANG ons wegwijs in het nieuwe wetsvoorstel omtrent fotos van kunstwerken en openbare gebouwen in perspublicaties (p. 14-15).

  En om u helemaal in de sfeer te brengen van het puzzelen biedt UPP u bij deze De Periodiek een gratis woordzoeker aan van Denksport. Aan de slag! (ldp)

  Tijdschriften/magazines/periodieken: whats in a name?

  2

  3

  4-5

  6-13

  14-15

  16

  Werkten mee aan dit nummer:Luc De Potter - Isaac De Taeye - Renaud Homez - Willem-Jan Cosemans

  Redactieadres & advertentiewerving:Ed. Machtenslaan 79/23 - 1080 BrusselTel: 02 414 12 35 - Fax: 02 414 23 [email protected] - www.upp.be

  Ontwerp: Kliek Creatieve Communicatie

  Druk: Corelio Printing

  Verantwoordelijk uitgever:Steven Van de Rijt, Parmastraat 65 - 9120 Melsele

 • de periodiek I juli-augustus-september 2015 3

  #small is beautiful ...

  A + Architectuur in BelgiIn deze rubriek laten we u kennismaken met periodieken die minder bekend zijn bij het groot publiek maar in hun activiteitendomein een onmiskenbare referentie zijn. Deze keer maken we kennis met A + Architectuur in Belgi, het referentiemagazine van en voor de Belgische architectuur.

  Tussen de vele en diverse gespecia- li seerde magazines op de Belgische markt neemt A + Architectuur in Belgi zonder twijfel een bijzondere plaats in. Het magazine draait rond architectuur in al zijn vormen en ver- schijningen maar heeft het ook over urbanisme, design en kunst in Belgi en het buitenland. A + Architectuur in Belgi is een elegant tweemaande-lijks magazine die probleemloos kan wed ijveren met de mooiste kunst-magazines. Het magazine verschijnt zowel in een nederlandstalige als in een franstalige versie.

  HISTORIEK

  Het Informatiecentrum voor Architec-tuur, Stedenbouw en Design (ICASD) is een vereniging zonder winstoogmerk die werd opgericht in 1973. De ver- eniging heeft tot doel het ver zamelen, het inwinnen en het verspreiden van alle informatie betreffende de architec-tuur, de stedenbouw, het design, land-schapsarchitectuur en, in ruimere zin, alles wat betrekking heeft op de mens in diens leefmilieu. Het ICASD heeft hiertoe het merk A + Architectuur in Belgi gecreerd.

  MISSIE

  A + Architectuur in Belgi ziet archi- tectuur als cultuur. Met de publi catie van een tweemaandelijks tijdschrift, een website en het organiseren van lezingen en tentoonstellingen wil A + Architectuur in Belgi de referentie

  zijn voor architectuur en steden bouw in Vlaanderen en Belgi.

  A + Architectuur in Belgi brengt de lokale architectuurproductie in kaart, archiveert deze, toont speciale aandacht voor aankomend talent en zorgt voor kruisbestuiving tussen het lokale en het internationale niveau. A + Architectuur in Belgi biedt eveneens een platform aan voor reflectie over de rol van architectuur en een kritisch standpunt om het architectuurdebat te voeden.

  Door inventarisatie, bevraging en promotie tracht A + Architectuur in Belgi architecten, beleidsmakers en bouwheren aan te zetten om bij te dragen aan een kwaliteitsvolle invul ling van onze gebouwde omgeving. A + Architectuur in Belgi tracht hiermee eveneens bruggen te slaan tussen architectuurdebat en -productie en tussen de gewesten, de gemeenschap- pen en het internationale niveau.

  PARTNERS

  A + Architectuur in Belgi omringt zich met solide partners, zowel priv als publiek. BOZAR Architecture is zo een partner waarmee het maga- zine de programmatie van de ten- toonstel lingen en debatten over de hedendaagse architectuur organiseert. Ook de Vlaamse Overheid en de Fdration Wallonie-Bruxelles werken samen met A + Architectuur in Belgi om architectorale projecten te promoten.

  IDENTIKIT

  Uitgever: ICASD vzw (Het Informatiecentrum voor Architectuur, Stedenbouw en Design)Hoofdredacteur: Christian KieckensOplage: 14.800 ex. (56% NL en 44% FR)Verkoopprijs: 12,50 Verschijningsfrequentie: 2-maandelijksDistributie: Tondeur DiffusionDigitaal: www.a-plus.be

 • de periodiek I juli-augustus-september 20154

  #in de kijker - puzzelbladen

  Puzzelbladen, sterkhouder bij de tijdschriften

  Historiek(*)

  Het kruiswoordraadsel bestaat reeds mr dan 100 jaar. Ondanks deze gezegende leeftijd zijn ze nog steeds springlevend en niet weg te denken uitkranten en tijdschriften. Het eerste kruiswoordraadsel werd gemaakt door de journalist Arthur Winny en in december 1913 gepubli-ceerd in de Amerikaanse krant New York World. Het werd meteen een instant succes. De journalist noemde zijn puzzel word cross. Na een paar weken werd de titel in crosswords veranderd. Pas 10 jaar later zou het eerste puzzelboek The Cross Word Puzzle Book uitgegeven worden door uitgeverij Simon & Schuster. Wie het boek kocht kreeg er een potloodje bij.Zoals bij elke nieuwe evolutie werd ook toen gewaarschuwd voor de moge lijke kwalijke gevolgen: volgens artsen konden kruiswoord puzzels leiden tot oogletsel, slape loosheid en neurosen

  In oktober 1930 bracht Uitgeverij Keesing als eerste in Nederland eenpuzzelboekje uit.

  Marktevolutie

  Niettegenstaande de klassieke magazine markt algemeen de laatste jaren een sterk dalende verkoop toont, blijven de puzzelbladen stabiel qua verkoop, ze kennen eerder een lichte verkoopstijging.

  De puzzelbladenfamilie is de vierde grootste tijdschriftenfamilie. Deze familie is de laatste jaren verhoudings-gewijs sterker geworden gezien de daling van de verkoop van de andere tijdschriftenfamilies.

  Binnen de verkoop van puzzel - bladen zit de grootste stijging in het kanaal van de voedingsretailers (de klassieke supermarktketens alsook de superettes in franchising). De voedings retailers vertegen-woordigen bij Keesing bij voorbeeld 40% van hun omzet.

  Bij Keesing wijst men erop dat deze evolutie te wijten is aan de vele sluitingen van zelfstandige pers-verkooppunten n aan de introductie van een pers assortiment in super-markten/superettes in franchising.

  Dynamiek

  De puzzelbladenuitgevers zijn bijzonder dynamische spelers op de tijdschriften markt, zowel qua lanceringen van nieuwe titels als evenementieel.

  Zo lanceert Keesing bijvoorbeeld midden oktober de nieuwe cijfer- puzzel Tectonic en organiseert Puzzel media, uitgever van De Puzzelaar, in oktober in Hoogstraten in het kader van de Week van het Nederlands de Grootste Woord- zoekpuzzel ter wereld (> 1.500 m).

  Puzzelfamilies

  De puzzelsaga startte met het kruis woordraadsel. Sindsdien zijn er vele varianten gekomen op het kruiswoord raadsel. Er is een duide lijke verschuiving/ uitbreiding van woord puzzels specifiek naar puzzels allerhande.

  Zweedse puzzels, Sudoku, kruis- woord en logische puzzels zijn de populairste puzzelfamilies bij de klassiek puzzels.

  Opmerkelijk is het feit dat de popu-lariteit van het klassieke kruiswoord-raadsel groter is in Walloni dan in Vlaanderen.

  De hype van het moment zijn echter de kleur- en lijnpuzzels. Voor veel mensen is het niet enkel leuk om te doen maar speelt ook de pure nostalgie een belangrijke rol.

  27O N Z E T A A L 2 0 1 0 1

  mogelijk echte antwoorden te krij-

  gen. Als iemand geen antwoord geeft,

  maar wel iets anders opzienbarends

  zegt, is dat ook mooi voor het pro-

  gramma.

  Ja, ontwijkende gesprekken hebben

  zeker amusementswaarde.

  Is dat niet treurig? Het programma

  K ruiswoordpuzzels de taalpuz-zel bij uitstek hebben tegen-woordig een tamelijk oubollig imago. Je ziet weleens mensen in de

  trein zitten die in een krant, tijdschrift

  of puzzelboekje een kruiswoordpuzzel

  aan het invullen zijn, en ook op de

  camping en in bejaardenhuizen is dit

  geen onbekend verschijnsel, maar het

  maakt niet de indruk dat het erg span-

  nend is.

  In was dat anders. Toen was het

  invullen van kruiswoordpuzzels een

  rage, waarschijnlijk zoals het sudokuen

  in een rage werd.

  De kruiswoordpuzzel is een Ameri-

  kaanse uitvinding. De eerste kruiswoord-

  puzzel stond op december in de

  Amerikaanse krant New York World. Men

  sprak in het Engels eerst van word-cross

  puzzle, maar al binnen een maand werd

  de volgorde van de eerste twee woorden

  omgedraaid en werd het cross-word

  puzzle.

  Nadat dit nieuwe spel in de Verenigde

  Staten een rage was geworden, sloeg in

  in Engeland de vlam in de pan, en

  in in Nederland. Als we een adver-

  tentie in het Algemeen Handelsblad van

  januari mogen geloven, publi-

  ceerde het populaire tijdschrift Het Leven

  als een van de eerste een kruiswoord-

  puzzel. DE CROSS-WORD-PUZZLE IN

  NEDERLAND!, begon de advertentie in

  vette letters. Met daaronder:

  HET LEVEN introduceert in het

  nummer, dat MORGENOCHTEND

  verschijnt, de WERELD-RAGE die

  ALS EEN ORKAAN over heel Amerika

  gevaren is IN NEDERLAND. Neder-

  land heeft op de CROSS-WORD-

  PUZZLES gewacht Welnu, het is

  weer HET LEVEN dat ze brengt!!

  De mens is van nature behoudend en

  nieuwe dingen worden doorgaans met

  achterdocht bekeken, zelfs als het om

  zoiets onschuldigs als een puzzel gaat.

  Ook ziet men vaak gevaren die er later

  niet blijken te zijn. Zo meldde Het

  Vaderland op januari :

  De Crossword-Puzzles veroorzaken

  hevige hoofdpijn, oogpijn en een

  ellendig gevoel, verklaarde gisteren-

  avond de bekende Britsche optische

  deskundige dr. Barker, de president

  van het Optisch genootschap. Het

  voortdurend inspannen van de oogen

  op de vierkante vakjes, die meestal

  nog van een zeer klein type gedrukt

  zijn, veroorzaakt een ernstige over-

  werktheid van de optische zenuwen

  der millioenen cross-word-enthou-

  siasten.

  Dit alles zou zelfs tot een Crossword-

  delirium kunnen leiden.

  In de eerste advertenties en kranten-

  berichten is dus telkens sprake van de

  Nederland leert kruiswoordpuzzelen

  Engelse aanduiding Crossword Puzzle

  maar het Nederlands is een lenige taal,

  leniger dan menigeen denkt, dus ook

  kruiswoordraadsel dook al snel op (een

  woord dat vanaf ongeveer werd

  vergezeld door kruiswoordpuzzel).

  We vinden kruiswoordraadsel al op

  februari in Het Vaderland, nota

  bene in een stukje waarin het gebruik

  van het Engelse woord op de hak wordt

  genomen:

  Pa crosswordpuzzelt. Daar moet u

  niet om lachen. Dat is erg genoeg. En

  u hoeft ook niet minachtend met uw

  neus te snuffen, want t komt in de

  fijnste families voor. Daar Pa een

  voorstander is van het: In Nederland

  Nederlandsch a.u.b., ontkent hij met

  een gerust geweten, dat hij cross-

  wordpuzzelt. Hij kruiswoordraadselt

  alleen maar.

  In Nederland Nederlandsch a.u.b.

  ook die gedachte heeft een lange

  geschiedenis, maar daarover wellicht

  een andere keer.

  Zie voor literatuur www.onzetaal.nl/sanders.

  Woorden, dingen, zaken, gedachten alles

  heeft een voorgeschiedenis. Ewoud Sanders

  gaat in een nieuwe maandelijkse rubriek terug

  in de tijd om te kijken wat er precies deze maand

  maar dan jaren terug veranderde in de taal,

  in de breedste zin van het woord. Hier de eerste

  aflevering.

  Aankondiging van de eerste kruiswoordpuzzel in Nederland. Advertentie uit 1925.

  In: H.J. Verschuyl, Het geheim van de puzzel. Utrecht/Antwerpen, Kosmos-Z&K, 2005

  wordt steeds fraaier en leuker om te

  zien, maar de directe vraag (Wat

  gaat de regering doen?) met het

  directe informatieve antwoord ver-

  dwijnt uit beeld.

  Nee. Bij de laatste verkiezingen heb ik

  alle gesprekken van Pauw en Witteman

  met lijsttrekkers bekeken en bestudeerd.

  Zij stellen eigenlijk nooit een korte en

  bondige vraag, maar pakken het altijd

  op een of andere manier in in een ar-

  gumentatie, een tegenstelling of een

  grap. Andere interviewers zijn daarbij

  vergeleken ronduit saai.

  Het gebeurde in ... januari 1925Ewoud Sanders

  Aankondiging van de eerste kruiswoordpuzzel in Nederland. Advertentie uit 1925.In: Het geheim van de puzzel, H.J. Verschuyl, Utrecht/Antwerpen, Kosmos-Z&K, 2005.

  www.denksport.be / www.depuzzelaar.be / www.sportcerebral.be / www.megastar.fr

 • de periodiek I juli-augustus-september 2015 5

  Puzzelfamilie Omschrijving Covervoorbeeld

  Kruiswoordpuzzels Wereldwijd de meest voorkomende puzzel. Door in een patroon van vakjes de letters van woorden in te vullen, is de puzzel op te lossen. De antwoorden kunnen worden ge-geven aan de hand van omschrijvingen. De omschrijvingen zijn genummerd, en in het diagram moet bij het bijhorende nummer het antwoord worden ingevuld. De woorden kunnen zowel horizontaal als verticaal worden ingevuld.

  Zweedse puzzels Gelijkaardig aan de kruiswoordpuzzels. Het enige verschil is dat de omschrijvingen niet naast het diagram staan maar in het diagram. Bij elk omschrijvingsvakje wordt met een pijl aangegeven in welke richting het antwoord moet worden ingevuld.

  Woordzoekpuzzels Elke woordzoeker bestaat uit een thematische, alfabetische woordenlijst en een diagram. Alle woorden uit de lijst hebben betrekking op het gekozen onderwerp en zitten kriskras in het diagram verborgen. Dit kan betekenen dat de woorden van links naar rechts staan; van rechts naar links; van boven naar beneden; van beneden naar boven of diagonaal. De bedoeling is dat u de woorden zoekt in het leetrdiagram en deze wegstreept.

  Legpuzzels Bij legpuzzels treft u een diagram aan en een woordenlijst. Het is de bedoeling dat u de gegeven woorden uit de lijst in het lege diagram legt, zodat ze van links naar rechts of van boven naar beneden te lezen zijn. De gegeven woorden staan gerangschikt naar het aantal letters en op alfabet. Alle woorden zijn minimaal 3 en maximaal 9 letters lang. Als alle woorden op de juiste plaats in het diagram zijn ingevuld, ontstaat uiteindelijk een ingevuld kruiswoordraadsel.

  Sudoku Sudoku is een puzzel die bestaat uit 9 blokken van 3x3 vakjes. In elk vakje hoort een cijfer van 1 tot en met 9 te staan. Vul het diagram zo in, dat in elke rij, elke kolom en elk blok van 3 x 3 vakjes de cijfers 1 tot en met 9 n keer voorkomen.

  Doorlopers Het doorloperdiagram is een kruiswoorddiagram zonder zwarte vakjes. De doorloper- omschrijvingen worden gegeven per regel en per kolom. U weet dus niet waar een in te vullen woord moet beginnen of eindigen, uitgezonderd natuurlijk de eerste en laatste oplossing van een regel of kolom. De beste manier om doorlopers op te lossen is dan ook om de antwoorden waarvan u absoluut zeker bent aan de omtrek van het diagram in te vullen.

  Cryptogrammen Een cryptogram is een puzzel waarbij de werkelijke betekenis van het te zoeken woord is verborgen in de omschrijving. Het woord cryptogram is niet voor niets afgeleid van het Griekse krypto, ik verberg. U speelt als het ware met dubbelzinnige omschrijvingen.

  Cijfercode puzzels Een cijfercode is een puzzel waarbij elke letter een cijferwaarde heeft, elke letter staat dus gelijk aan een cijfer. In het kruiswoorddiagram staat in elk vakje een getal van 1 tot en met maximaal 26. U moet er achter zien te komen welke letter bij welk getal hoort. Als de 3 bijvoorbeeld staat voor de letter e, dan kunt u in alle vakjes waar een 3 in staat deze letter invullen.

  Binaire puzzels In elk vakje komt een 0 of een 1 te staan. Nergens komen er meer dan twee nullen of enen naast of onder elkaar. Elke rij en elke kolom bestaat uit evenveel nullen als enen. Alle rijen zijn onderling verschillend. Alle kolommen zijn onderling verschillend.

  Filippine puzzels Zoek de woorden volgens de gegeven omschrijvingen. Wanneer een woord ingevuld is, kunnen de letters van dat woord overgezet worden naar de gelijk genummerde vakjes in de rest van het diagram.

  Kleurpuzzels De naam zegt het zelf. Gewoon inkleuren of door het inkleuren wordt een figuur ontdekt of een puzzel opgelost.

  Logische puzzels Is een verzamelnaam voor puzzels waarbij beroep gedaan wordt op het logisch brein. Mozaek puzzels zijn hierbij de gekendste soort. Een mozaekpuzzel bestaat uit een dia- gram met cijfers. Elk cijfer geeft aan hoeveel van de negen vakjes - het vakje met het cij-fer en de acht vakjes eromheen - bezet zijn. Bezette vakjes worden ingevuld, lege vakjes worden met een 'X' gemarkeerd. Een mozaekpuzzel heeft een titel die indirect of cryptisch verwijst naar de tekening die moet ontstaan.

  Afgeleide puzzels Dit zijn bestaande puzzelsoorten die gecombineerd aangeboden worden in n puzzel tijdschrift (Variapuzzels, kinderpuzzels) of bestaande puzzelsoorten die alleen of ge combineerd aangeboden worden onder de merknaam van een klassieke uitgever (Het Nieuwsblad Puzzels, VTM Puzzels).

  Puzzelbladen, sterkhouder bij de tijdschriften

  (*) Tijdschrift Historia nr 3, 2014, p. 64-65

 • de periodiek I juli-augustus-september 20156

  Interview met Stefaan Cornilly

  Keesing makes you think.Marktleider door assortimentsinnovatie, doorgedreven retailstrategie en internationale aanpak.

  Welke uitgever kan zeggen dat de naam van de straat waarin hij geves-tigd is naar zijn uitgeverij genoemd werd? Keesing Belgi kan dat. Ik heb afspraak op de hoofdzetel van Keesing Belgi in de Keesinglaan te Deurne waar ik ontvangen word door Stefaan Cornilly, de managing director van Keesing Benelux + Spanje. De kantoren ademen puzzels. Je wordt er letterlijk omringd door massas puzzelbladen in alle moge-lijke formaten, kleuren en talen. Overal staan displays en meubels met puzzelbladen. Een uitgebreid interview over de puzzelbladen in het algemeen en de rol van marktleider Keesing daarin kan in geen betere setting plaatsvinden. (ldp)

  Assortiment en digitalisering

  Het gaat goed met de puzzelbladen -

  familie. Dit in tegenstelling tot de tijd-

  schriftenverkoop in het algemeen.

  Hoe verklaart u dat?

  Er spelen een aantal factoren mee. Vooreerst wordt er gewoon graag ge- puzzeld en blijft men puzzelen. Dat merken we vooral tijdens de vakantie-

  periodes. Mensen gaan nog altijd, ondanks de crisis, heel graag op vakantie en willen zich daar op n of andere manier ontspannen. De ver-kooppieken voor puzzelbladen in de vakanties blijven aanhouden.

  Daarnaast is het ook zo dat weals uitgeverij constant op zoek zijnnaar nieuwe titels, nieuwe uitgaven,nieuwe vormen van titels.

  Wij investerencontinu in de vernieuwing

  van ons product port folio. Kleurboeken zijn hier een mooi voorbeeld van. Je kan je terecht de vraag stellen of dit nog wel een puzzel is, maar het heeft toch met vrijetijds invulling te maken. De kleurboeken blijken een enorm succes te zijn. Tot slot hebben we de voorbije jaren volop genvesteerd in nieuwe titels: kleurboeken, lijnpuzzels en com - binaties in dat verband. Hierbij gaan

  we steeds op zoek naar een link met puzzelen: bijvoorbeeld kleuren maar met een puzzeleffect, verborgen vormen/figuren ontdekken bij het inkleuren...

  Is uw actieterrein verruimd naar

  creatieve (hersen)vrijetijdsbesteding

  in tijdschriftenvorm?

  Wel binnenkort lanceren we een nieuwe baselijn die deze verruiming kadert. Binnen TMG (nvdr, het Nederlandse Telegraaf Media Groep waar Keesing deel van uitmaakt) zoekt Keesing een

  eigen identiteit. De zoektocht naar een nieuwe baseline onder impuls van de nieuwe Keesing CEO, Philip Alberdingk Thijm, maakt daar deel van uit.

  Uiteindelijk hebben we gekozen voor Keesing makes you think als nieuwe baseline. Je kan dat ruim interpreteren en het heeft te maken met vrijetijds-besteding, hersengymnastiek of hoe jehet ook mag noemen. Maar we gaan ook een stap verder. We zien dat er veel kleurboeken op de markt gebracht worden. Als Keesing zoeken we naar de link van kleurboeken met puzzelen. Logisch kleuren is daar een mooi voor- beeld van. Het zijn logische puzzels die opgelost moeten worden aan de hand van kleuren. En hierdoor zitten we terug bij de puzzelbladenfamilie.

  Dus u bespeelt het bredere (hersen-)

  vrije tijdssegment en gaat die verruiming,

  op n of ander manier, steeds terug-

  koppelen naar een originele vorm van

  puzzelen?

  Inderdaad. En het belangrijkste is dat wij als uitgeverij permanent in zoek-modus staan. De verkoop van klassieke puzzels blijft stabiel, hoewel wij in bepaalde segmenten zien dat er een achter uitgang is. Dat heeft onder andere te maken met een bepaalde spelstijl, leeftijd en dergelijke maar tege-lijkertijd verschijnen er steeds nieuwe producten op de markt. Voor een bedrijf als Keesing is het makke lijk om interna-tionaal nieuwe titels op te pikken en in onze markten uit te brengen.

  U sprak reeds over het verruimen van

  jullie aanbod via lijnpuzzels, teken-

  boeken, e.d. maar jullie geven ook

  puzzelscheurkalenders uit en wat

  me zeker opviel is dat Keesing een

  #in de kijker - interview

  Als uitgeverij zijn we constant op zoek naar nieuwe titels, nieuwe uitgaven, nieuwe vormen van titels. Wij investerencontinu in de vernieuwing van ons productportfolio.

 • de periodiek I juli-augustus-september 2015 7

  >>

  verrassend ruim assortiment kinder-

  puzzelbladen heeft. Loont dat?

  Dat is steeds een moeilijk gegeven geweest binnen de groep. Maar uit-einde lijk vonden we het een belangrijk edu catief element, in onze huidige door schermen beheerste samenleving, om ook puzzelbladen voor kinderen aan te bieden. Het kan een factor zijn in het leren schrijven, in het creatief omgaan met taal en woorden. Voor deze doelgroep werken we met uit-gesproken covers.

  We merken dat dit assortiment sterk gewaardeerd wordt. Ook in scholen waar er dikwijls in klasverband mee gewerkt wordt.

  De digitalisering heeft weinig invloed

  op uw papieren verkoop?

  Natuurlijk investeren ook wij fors inhet ontwikkelen van applicaties. We zoeken constant hoe we digitaal nog meer klanten kunnen aanspreken. Ik denk dat onze huidige applicaties een bijna 1 op 1 vertaling zijn van wat we in de print doen. Een Zweedse puzzel, een Sudoku, een doorloper, een crypto gram deze kan je via een app downloaden

  een 1 op 1 kopie print/digitaal slaat

  echter niet aan bij de consumenten

  van de klassieke uitgevers

  Klopt, maar een Sudoku kan je even makkelijk digitaal oplossen.

  Het digitale genereert een zekere omzet maar deze staat nog in zijn kinderschoenen.Vergeten we ook niet dat de consumenten nog steeds weinig bereid zijn om te betalen voor content op internet wetende dat er immens veel gratis content aange- boden wordt. Onze digitale omzet is nog zeer beperkt en bedraagt ongeveer 1 % van de totale omzet. Dat is ook deels te verklaren door onze nieuwe producten. Een kleur- boek is bijvoorbeeld moeilijk digitaal uit te brengen.

  U zegt de bestaande klassieke puzzel -

  families behouden hun verkoop en

  tegelijkertijd verruimen jullie de markt

  met nieuwe producten. Jullie omzet

  kent een substantile groei?

  Dat klopt.

  Retailstrategie

  In verkooppunten valt het me op dat

  de puzzelbladen zeer goed gepresen-

  teerd staan n dat deze verhoudings -

  gewijs een aanzienlijke ruimte innemen

  in het verkooppunt. Kennen jullie winkel -

  posities ook een substantile groei?

  Ik denk dat we in de verkooppunten een fair share hebben. Dat hangt samen met de verkoop die we reali-seren. Bepaalde ketens krimpen het aantal meters pers in maar blijven toch een behoorlijk aanbod puzzel-bladen aanbieden.

  Dat lijkt me een bijzonder fenomeen.

  Wat speelt daar?

  Het is het logisch gevolg van het feit dat een productgroep het goed doet. Stijgt de verkoop dan is het

  Het klopt dat Keesing n van de weinige uitgeverijen is die investeert in een uitgebouwde salesploeg en daarook alle middelen voor vrijmaakt waardoor die ploegoptimaal kan functioneren.

  Stefaan CornillyManaging Director Keesing Benelux + Spanje

 • de periodiek I juli-augustus-september 20158

  normaal dat de retailer die productgroep zal behouden. Langs de andere kant zie je een enorme terugval in de ver-koop van week- en maandbladen. De retailer vraagt zich af of hij nog zoveel ruimte moet voorzien. Het lijkt me een geheel logische gang van zaken.

  Uw titels staan goed en worden

  gestructureerd gepresenteerd in de

  verkooppunten. Dit in tegenstelling

  tot de tijdschriften in het algemeen.

  Hoe komt dat?

  De strategie die we hanteren ligt daar aan de basis. Keesing Belgi imple-menteert een strategisch model die we ook internationaal proberen neer te zetten. De presentatie in de verkoop-punten is voor ons enorm belangrijk. We hebben weliswaar beperkte mid-delen qua marketing maar binnen de marketing-mix is retailmarketing de absolute prioriteit. We maken goede afspraken met de retailers maar blijven gelijktijdig constant zoeken hoe we onze puzzelbladen met verschillende formaten, verschillende verschijnings-data, verschillende paginas op een zo goed mogelijke manier kunnen presenteren.

  Bij Carrefour, waar de puzzelbladen her en der gepresenteerd werden in depersrekken, zijn we gestart. Samen met Carrefour zijn we er in geslaagd n duide lijke lijn te trekken in de puzzel bladenpresentatie. We merkten dat puzzelbladen gezien hun verschillend formaat, aantal paginas niet correct in de klassieke persrekken gepresenteerd kunnen worden. Als uitgever hebben we genvesteerd in materiaal/meubilair dat past binnen de infrastructuur van Carrefour n waardoor de presentatie van puzzel-bladen veel beter tot uiting komt.

  Dus u hebt eigen persrekken in het

  meubilair van bestaande verkoop-

  punten gentegreerd?

  Dat klopt. We hebben natuurlijk ook nog onze eigen displays die we los in het verkooppunt kunnen plaatsten. Maar je voelt toch een bepaalde druk, en zeker bij grote retailers, om losse displays zoveel mogelijk te vermijden. We dienden op zoek te gaan naar oplossingen binnen de infrastructuur van een retailer. Carrefour Evere was ons eerste project en nadat de test positief bevonden werd, ook door de directie van Carrefour, is dit project uitgerold geworden in alle Carrefour supermarkten. Nadien zijn andere retailers gevolgd: Delhaize, Standaard Boekhandel, Press Shop/RELAY.

  Dus goed voor de lezers. Ook goed

  voor uw omzet?

  We zijn erin geslaagd op eenzelfde oppervlakte mr producten aan te bieden en die dan ook nog eens goed te presenteren. Met positief gevolg.

  Af en toe hoort men bij uitgevers en/of

  distributeurs dat Keesing de markt van

  puzzelbladen monopoliseert in Belgi.

  Andere spelers zouden niet meer op de

  markt kunnen. Hoe reageert u daar op?

  Alles hangt af van de interpretatie. Keesing heeft gekozen voor een stra-tegie waarbij we de presentatie van de puzzelbladen in het algemeen centraal staat. Ook Carrefour stond er op dat ook de concurrentie opgenomen werd in het presentatiemodel. Concurrerende titels hebben dus ook posities in onze presen tatie meubels. Hiervoor hebben we geen bijdrage gevraagd aan die collega-uitgevers.

  Bovendien hebben we een sterke en actieve verkoopploeg op het terrein. Zij bezoeken verkooppunten en pro beren hen ervan te overtuigen om onze producten op een zo goed mogelijke plaats te presenteren. De klassiek dag blad handelaars hebben natuurlijk ook klanten van onze collega-puzzeluitgevers. Ook daar zorgen we

  ervoor dat de concurrentie een plaats in het rek krijgt.

  Bepalen waar uw concurrenten in uw

  meubilair komen, is dat een rol voor

  Keesing? U bent rechter en partij in deze.

  Dat is niet onze rol. We gaan er natuur-lijk voor zorgen dat onze producten een goede positie krijgen in de winkel. Dat is normaal. We willen onze verkoop op peil houden. Vergeet ook niet dat we sterke merken in huis hebben waar consumenten iets makkelijker zullen naar grijpen dan naar de producten van andere puzzeluitgevers. Het is ook in ons belang dat de hele categorie van puzzels het goed blijft doen in de tijdschriftenmarkt.

  Binnen uw retailaanpak wordt

  sterk ingezet op de sales ploeg.

  Keesing heeft evenveel of meer

  mensen op de baan dan de grote

  uitgevers. Een bewuste keuze?

  Dicht bij de consument en dicht

  bij de winkelier zijn.

  Het is altijd een samenloop van fac-toren. Je hebt een sterk merk, je hebt een goede relatie met de meeste retailers zowel in ketenvorm als bij zelf-standigen en je hebt een uitgebouwde verkoopploeg. Het klopt dat Keesing n van de weinige uitgeverijen is die investeert in een uitgebouwde sales-ploeg en daar ook alle middelen voor vrijmaakt waardoor die ploeg optimaal kan functioneren. Dat heeft te maken met wagens, met verkooponder-steunende systemen, met display-materiaal en dergelijke.

  Is zo een aanpak niet inherent aan

  uw product, die eigenlijk een soort

  helpfunctie nodig heeft?

  Absoluut. En wij helpen heel veel winkel-punten. Ook onze consumenten helpen we bijvoorbeeld met een kleurcode per puzzelsegment zodat men beter zicht krijgt in het ruime puzzelassortiment. Het is echter niet altijd evident om de presentatie zoals we die voor ogen hebben te kunnen garanderen in de verkooppunten. Een goede verkoop-ploeg op de baan hebben is hierbij een belangrijk hulpmiddel.

  Hier speelt het voordeel van Keesing als internationale speler. We worden

  We hebben weliswaar beperkte middelen qua marketing maar binnen de marketing-mix is retailmarketing de absolute prioriteit.

  #in de kijker - interview

 • de periodiek I juli-augustus-september 2015 9

  actief in een nieuw land, nemen we Spanje als voorbeeld. We willen ook daar deze retailaanpak neerzetten: eengoede relatie met retailers op-bouwen, verkoopploeg uitbouwen en ervoor zorgen dat er promo materiaal voor handen is om onze producten veelbeter te presenteren.

  Zegt u nu dat dit retailmodel in Belgi

  gestart werd en gexporteerd wordt

  naar andere landen waar Keesing

  actief is of actief wordt?

  Inderdaad. Vanuit mijn retailervaring uit een vorig professioneel leven bij andere uitgeverijen (nvdr, Stefaan Cornilly was gedurende 5 jaar retail-manager bij Sanoma en gedurende 7jaar salesmanager bij De Persgroep) en vanuit mijn rol op de Belgische markt heb ik dit retailmodel toegepast bij Keesing Belgi. Sinds ik verant-woordelijk geworden ben voor andere

  landen (nvdr, Stefaan Cornilly is naast Belgi, ook verantwoordelijk voor Spanje en Nederland) kijk ik hoe dit model ook daar toegepast kan worden. In Nederland bijvoorbeeld, wat voor ons nog steeds n van de belang-rijkste landen is, zijn we dit nu ook aan het implementeren. Daar was geen ver-koopploeg actief. Nu hebben we daar genvesteerd in 4 sales promotors.

  En vertaalt zich dat in resultaten?

  Het is nog wat vroeg om daar reeds iets over te kunnen zeggen. Bovendien verschilt de retailmarkt in Nederland

  met deze in ons land. Nederland is iets meer ketengeorganiseerd, het gewicht van zelfstandige verkooppunten is er minder. Maar je merkt dat de relatie die we aan het opbouwen zijn met die retailers een positief verhaal is. Het feit dat onze mensen op het terrein hen bijstaan in het presenteren van onze producten wordt sterk geapprecieerd.

  Dit terwijl quasi alle uitgevers hun

  verkoopploeg afbouwen.

  Er zijn genoeg fabrikanten buiten onze sector die de presentatie van hun pro-ducten in de verkooppunten met een sterke verkoopploeg onder steunen: Coca Cola, Douwe Egberts, AB Inbev

  maar minder in de perssector.

  Ik ga onze producten niet vergelijken met bier en koffie maar de manier waar-op onze titels gepresenteerd moeten worden daar hebben we ervaring en know-how in. En dat noodzaakt een goed uitgebouwde verkoopploeg.

  Concurrentie

  Als ik u goed begrepen heb, kom ik tot

  2 vaststellingen: uw concurrenten zijn

  te laat om de markt strategisch te be-

  naderen en uw concurrenten passen

  in mindere mate FMCG (Fast Moving

  Consumer Goods) principes toe.

  Absoluut. Ons category management is daar een mooi voorbeeld van.

  Is uw sterke positie op de markt een

  gevolg van deze 2 vaststellingen?

  Dat is zo. Maar het heeft uiteraard ook te maken met ons aanbod. Door- dat we een internationale speler zijn, kunnen we een breder aanbod aan-bieden dan een lokale speler op een lokale markt. Als ik nog eens naar Spanje mag kijken. De lokale spelers daar zijn familiale, kleine bedrijven die een aantal bekende titels uitbrengen maar die evoluties in de sector op Euro pese of interna tionale schaal

  We zijn erin geslaagd op eenzelfde oppervlakte mr producten aan te bieden en die dan ook nog eens goed te presenteren. Met positief gevolg.

  >>

 • de periodiek I juli-augustus-september 201510

  volledig missen. Kleurboeken, lijn-puzzels, kinderpuzzels in Spanje waren onbestaande. We zijn die nu volop aan het introduceren.

  Keesing heeft dus een concurrentile

  voorsprong door het internationaal

  functioneren? Zowel op het vlak van

  know-how, als op het vlak van schaal-

  voordelen?

  Inderdaad. Binnen Keesing wordt echt wel sterk internationaal samen gewerkt. Zo organiseer ik bij voor beeld volgende maand in Parijs een internationale sales meeting waar alle Keesing sales verantwoorde lijken samenkomen om te kijken welke de best practices zijn, wat we van elkaar kunnen leren en hoe we dat kunnen toepassen op die lokale markt. Uiter aard zonder blind te zijn voor de bestaande lokale verschillen.

  Een ander belangrijk element waarin we ons sterk onderscheiden van de concurrentie is het feit dat wij niet aan verkoop recycleren doen.

  Hiermee bedoel ik dat onze puzzel-bladen die in de verkooppunten liggen telkens opnieuw nieuwe puzzels bevatten. Iedere Keesingpuzzel is uniek en ee n malig. Wij recuperen geen on ver kochte exemplaren om op de een of andere manier nadien terug in de verkoop te brengen. Wij willen abso-luut vermijden dat de consument geconfronteerd wordt met puzzels die hij al eens opgelost zou hebben. In tegenstel ling tot bepaalde andere

  spelers op de markt. Het niet verkoop recycleren is boven dien een belangrijk element om de kwali teit en de geloof-waardigheid van het puzzelbladenseg-ment op peil te houden.

  Wie zijn uw Belgische concurrenten en

  hebt u concurrentie op internationaal

  vlak?

  We zijn een bescheiden uitgeverij als je ons vergelijkt met andere uitgeve-rijen die Europees actief zijn. Maar als puzzeluitgeverij behoren we wel bij de grootste. Je hebt nog het Duitse Bauer die in verschillende Europese landen actief is met puzzelbladen maar ze blijven lokaal georganiseerd. Ik vermoed dat men daar weinig schaal-voordelen maakt. De Sudoku die Bauer bijvoorbeeld in Engeland uitgeeft, wordt in Engeland gemaakt en gedrukt. Terwijl hun Poolse Sudoku, niettegen-staande het een gelijk product is, in Polen gedrukt en samengesteld wordt. Bij Keesing hebben we dat snel inter-nationaal bekeken. We noemen dat

  combiproducties: alle titels die we inter nationaal kunnen uitgeven en die dus niets met de taal te maken hebben: kleurboeken, lijnpuzzels, Sudokus. Envanaf half oktober Tectonic, een nieuwe puzzelsoort. Deze puzzel soort gaan we meteen internationaal lanceren. Dus op dat vlak concurreren we over het algemeen met lokale spelers in iedere markt. In Nederlandstalig Belgi concur- reren we met Sanders/DePuzzelaar en een aantal uitgaven van De Persgroep

  die ook door Sanders gemaakt worden. In Franstalig Belgi concurreren wij voor een klein deel met Guy Hachette van uitgeverij Jibna. De grootste concur-rentie in Walloni komt van de zoge-naamde drivs. Dat zijn afgeleide producten van bestaande magazines: Femme Actuelle Jeux, TlStar Jeux

  Is de actieve overnamepolitiek een

  onderdeel van de bedrijfspolitiek van

  Keesing? De recente overname van

  Mgastar is hiervan een mooi voor-

  beeld.

  Om Keesing te laten groeien op lange termijn zullen we in bepaalde landen mogelijk andere spelers opkopen. We zijn bijvoorbeeld ook actief in Duitsland waar een aantal grote lokale spelers actief zijn. Om daar alleen te groeien is een moeilijke zaak. Ook in Spanje zijn er misschien wel mogelijkheden om links of rechts een partij over te nemen. Bij overnames vinden we het belang-rijk om de merken te laten bestaan. Mgastar is daar trouwens een mooi voorbeeld van. Die merken spreken een welbepaalde doelgroep aan , hebben andere databases en bieden andere puzzelsoorten aan.

  Puzzelen business-to-business

  Naast de consumentenmarkt is

  Keesing ook actief op de B-to-B markt.

  Wat doet u op de B-to-B markt?

  Er zijn verschillende modellen. Er zijn modellen waarbij een uitgever of een andere organisatie, een bank bijvoor-beeld, in hun klantencommunicatie een puzzel willen aanbieden. Die leveren wij dan tegen een bepaalde prijs. Zo lopen er goede samenwerkingen met Mediahuis, Sanoma en Rossel. Wij werken B-to-B echter niet enkel voor uitgevers. We leveren bijvoorbeeld

  B-to-B is voor ons een zeer belangrijke markt. In de eerste plaats om ons merkte blijven ondersteunen maar ook om nieuwe puzzelsoorten te introduceren.

  #in de kijker - interview

 • de periodiek I juli-augustus-september 2015 11

  ook puzzels aan alle grote ziekenfond-sen. In hun nieuwsbrieven brengen deze onze puzzels meestal gekoppeld aan een lezerswedstrijd.

  B-to-B is voor ons een zeer belangrijke markt. In de eerste plaats om ons merk te blijven ondersteunen maar ook om nieuwe puzzel soorten te introduceren. Herinner u de lancering van Sudoku in 2005. Dat is gestart doordat TheDaily Mail dagelijks een Sudoku in zijn krant had staan. De Sudoku werd een hype en in de slipstream werden ook Sudoku puzzelbladen uitgegeven. Zo zal je onze nieuwe puzzelsoort Tectonic binnen-kort ook terugvinden in De Standaard en Het Nieuwsblad. Tectonic staat nu reeds in De Telegraaf en in de Neder-landse Metro.

  Welke aandeel hebben de B-to-B

  activiteiten in uw omzet?

  Dat hangt af van land tot land. In Neder- land bijvoorbeeld is dat vrij behoor lijk omdat de B-to-B benadering ruim is: het leveren van puzzels aan andere media maar er zijn ook fabrikanten die op ons beroep doen. De yoghurtdrank Yakult is daar een mooi voorbeeld van: ze bestaan x jaar op de Nederlandse markt en vragen ons om voor die ge- legenheid een puzzelboekje te maken. We leveren dus ook kant en klare pro-ducten aan bepaalde producenten: voor

  de bank- en verzekeringssector, reissec-tor Echt op maat van de B-to-B klant.

  In Belgi is het B-to-B aandeel eerder beperkt. Losse verkoop blijft bij ons de nummer 1 in omzet. B-to-B vertegen-woordigt slechts een paar procenten van de omzet in Belgi maar des ondanks is B-to-B zeer belangrijk om extra naams-bekendheid te genereren voor onze merken Denksport en Sport Crbral. In het B-to-B gedeelte zitten ook de puzzelbladen die we samen uitbrengen met De Standaard en het Nieuwsblad.

  Salespolitiek

  Hier en daar is er wel eens de op-

  merking: horen puzzelbladen bij de

  tijdschriftenfamilie? Hoe bekijkt u dat?

  Voor mij zijn puzzelbladen pers pro-ducten. We verdienen zonder twijfel onze plek in het tijdschriftenrayon. Er zijn een aantal tijdschriften die qua gebrek aan journalistieke waarde nauw bij ons aansluiten, bijvoorbeeld de stations romans, tijdschriften die over een heel specifieke sport of hobby gaan. Ook daar zit geen journalistieke waarde in. Het journalistieke element is niet het enige criterium om tot de tijdschriften te behoren.

  De mensen voelen puzzelbladen aan als een natuurlijk onderdeel bij de

  magazines in het verkooppunt. Als ze op vakantie gaan en ze staan voor het persrayon, verwachten ze de puzzel-bladen in het tijdschriftenrayon.

  Het lijkt me dat u een doordachte

  coverpolitiek voert voor uw puzzel-

  bladen?

  Dat klopt helemaal. We voeren effectief een coverpolitiek. Hierbij is het heel belangrijk dat we de diverse puzzel-segmenten aanduiden met bepaalde kleuren. De consument moet direct zien: dit is mijn segment. Bovendien wordt ook sterk gewerkt aan een duide lijke signalisatie van de moeilijkheidsgraad van onze puzzeluitgaven. Zeker bij Sudoku zoekt men naar het juiste niveau. Daarnaast is er de aandacht voor de covers, gelinkt aan de doelgroep waar-toe ze gericht zijn. Bij de coveropmaak streven we steeds het verlengde van de vrije tijdssfeer na. Ons actief cover-beleid is een extra kracht van Keesing in vergelijking met de concurrentie.

  Bestaat het fenomeen impulsaankoop

  ook bij de puzzelbladen?

  Zeker bij mensen die 1 keer per jaar een puzzelblad kopen als ze op vakantie gaan. Daar is de cover zeker een trigger tot aankoop. Maar ook voor mensen die zich tijdens hun vakantie intellec-tueel bezighouden is het dikwijls pure impulsaankoop.

  Onze verkooppunten in luchthavens, Europees gezien, zijn niet toevallig onze beste verkooppunten. En bij uit breiding de transportverkooppunten. InBelgi hebben we het dan over Zaventem luchthaven, het Zuidstation ...

  Wat zijn de belangrijkste verkoop -

  periodes voor puzzelbladen?

  Alle vakantieperiodes. De grootste verkooppiek is en blijft de zomer-

  Door ons internationaal functioneren zijn we in staat op voldoende schaal product plussen in te kopen: een bal-pen, een potlood, een fluostift (bij woordzoekers). De combinatie van puzzelblad en schrijfmateriaal komt neer op start to puzzle.

  >>

 • de periodiek I juli-augustus-september 201512

  vakantie maar ook de kerstvakantie is enorm belangrijk. We constateren dat zelfs in de kortere vakanties, bijv. de herfst vakantie, de mensen meer en meer naar het buitenland vertrekken wat een positieve invloed heeft op onze verkoop.

  Als men een puzzelboekje koopt, heeft

  men iets nodig om te schrijven. Houdt u

  daar rekening mee?

  Wij houden daar zeker rekening mee. Onze man van het papier is constant op zoek naar het beste papier om op te puzzelen. Dikwijls wordt dan ge-

  dacht aan wit offset papier als beste puzzel papier. Onderzoek leert ons echter dat andere gerecycleerde papiersoorten beter zijn om op te puzzelen n gewaar deerd worden door onze consumenten. Bovendien bieden we dikwijls hetbij horend schrijfmateriaal gratis aan bij aan-koop van een puzzelblad.

  Ook hier helpt ons internationaal functioneren. Hierdoor zijn we in staat op voldoende schaal product plussen in te kopen: een balpen, een potlood, een fluostift (bij woordzoekers). De

  combinatie van puzzelblad en schrijf-materiaal komt neer op start to puzzle. Ook dit onderscheidt ons van de concurrentie.

  Speelt de advertentiemarkt een rol

  bij Keesing?

  Die rol is onbestaande. Dat is ookde strategie van Keesing. Er mogen natuur-lijk steeds merken adverteren in onze puzzelbladen maar liefst doen we dit onder de vorm van een partnership met afspraken op kwartaal of jaarbasis.

  Productie en sturing

  Hoe verloopt het productieproces van

  een puzzelmagazine? Zit u hier met

  een ploeg puzzelredacteurs puzzels

  ineen te steken?

  Het belangrijkste om een goede taal-puzzel te maken is beschikken over een goede database en dat is niet het kopiren van een woordenboek. Dat is een uitgebreide database van linken met woorden, synoniemen van woorden, uitleg van woorden en clues zoals wij dat intern noemen.

  Het kapitaal van de onderneming zijn eigenlijk onze goede databases. Zodra je over goede databases beschikt, kan je aan de slag. We hebben internatio-naal fors genvesteerd in een soft ware/ een generator die puzzels kan genereren in verschillende talen, weliswaar met een groep van redac teuren die erop gaan toekijken dat onze consumenten de juiste en correcte puzzels krijgen.

  Als we dan even naar Belgi kijken en Vlaanderen in het bijzonder hebben wij ook daar fors genvesteerd, samen met de KUL en Thomas Moore, om na te kijken in hoeverre onze Nederlandse database verschilt met het woordge-bruik dat in Vlaanderen gebruikt wordt. We hebben daar toch enorme verschil-len kunnen vaststellen. Op basis van deze analyses werd onze Vlaamse data base ontwikkeld. Deze wordt gebruikt voor de titels die we speci-fiek in Vlaanderen uitbrengen n voor het aanbieden van puzzels aan onze Vlaamse B-to-B klanten.

  Het Vlaams karakter van de puzzels

  wordt ook door andere puzzeluitgevers

  Het belangrijkste om een goede taal-puzzel te maken is beschikken over een goede database en dat is niet het kopiren van een woordenboek.

  #in de kijker - interview

 • de periodiek I juli-augustus-september 2015 13

  in Vlaanderen uitgespeeld als verkoop-

  argument. U bent niet de enige.

  Toch maakt Keesing het verschil. Andere collegas brengen in Nederland uitgebrachte titels ook op de Vlaamse markt en zetten deze als een Vlaams product in de markt. Terwijl wij ervoor zorgen dat een Vlaamse titel ook echt Vlaamse puzzels heeft.

  Na het grotendeels geautomatiseerde

  productieproces volgt een parcours

  zoals bij de klassieke tijdschriften?

  Inderdaad. Zo doen wij voor onze puzzel bladen een nauwgezet oplage-beheer. Samen met onze distributeur AMP hebben we dienaangaande een performant sturingstraject opgezet. Dit Belgisch model wordt nu ook inter-nationaal uitgerold. Vertrekkende vanuit onze know-how als puzzelbladenuit-gever bepalen we efficint de oplages en weten we welke titels, in hoeveel exemplaren, in welk verkooppunt moeten liggen. Vertrekkende vanuit onze software bepalen wij samen met AMP de volledige sturing van onze titels waarbij we niet enkel per verkoop-punt sturen maar ook rekening houden met de specificiteit van de diverse retailkanalen.

  Welke retourpercentages heeft Keesing?

  Dat zit behoorlijk goed mede dankzij onze sturing. Ons retourpercentage zit op eenzelfde niveau als de gemiddelde Vlaamse magazinemarkt. Dat percen-tage ligt rond de 40 50 %, afhankelijk van het soort puzzel. Sinds onze eigen aansturing in juni 2014 merken we dat de onverkochten percentages dalen en de verkoop stijgt.

  In een vorig professioneel leven hebt

  u een ruime ervaring opgebouwd bij

  klassieke uitgevers. Hoe ziet u de tijd-

  schriftenmarkt evolueren? Ziet u daar

  nog opportuniteiten?

  Wel we zijn zelf die oefening aan het maken binnen TMG: waar gaat ons bedrijf staan in 2020? We merken natuurlijk dat het aantal verkooppunten afneemt vooral bij de traditionele zelf-standige persverkooppunten. Langs de andere kant komen er extra verkoop-punten bij, worden persprodukten ver-kocht in andere kanalen en/of ketens waar we vandaag met Denksport/ Sport Crbral niet aanwezig zijn maar misschien in de toekomst wel.

  Ik ben er echter van overtuigd dat de professionele persverkooppunten

  zullen overleven: goede locatie, goede omzet pers, tabak, lotto. Mensen zullen blijven lezen. Hoe ze dat gaan doen, zal de toekomst uitwijzen. Vergeten we toch niet dat er nog steeds succesvolle tijdschriften op papier gelanceerd worden. Ik denk bijvoorbeeld aan het tijdschrift Happinez.

  Hebt u nog een tip voor uitgevers of

  toekomstige uitgevers?

  Ik denk dat magazines op zich een heel moeilijk verhaal zijn. Diverse evoluties spelen daarin mee. De digitalisering is er zeker n van maar de belangrijkste lijken me de magazines bij de weekend- kranten waarmee je een ganse week lectuur hebt. Vooral de grote publieks-bladen voelen daar de gevolgen van. Daarnaast is er ook de tijdsbesteding van de gemiddelde consument. Als je kijkt welke kanalen/media de huidige consument allemaal moet onderhouden/ bekijken/lezen dan blijft er nog weinig tijd over voor een krant of een klassiek magazine. Het is niet zo dat de con su- ment zich stellig afkeert van de gedrukte media. Nee, de consument heeft gewoon overmatig veel keuzes om zijn vrije tijdsbesteding in te vullen.

  Bijvoorbeeld door te puzzelen?

  Meer moet dat niet zijn!

  Net voor het ter perse gaan, vernemen

  we dat Stefaan Cornilly bovenop zijn

  bestaande verantwoordelijkheden

  ook de commercile aansturing van

  Keesing in Frankrijk en Duitsland

  onder zijn hoede krijgt.

  Het is niet zo dat de consument zich stellig afkeert van de gedrukte media. Nee, de consument heeft gewoon overmatig veel keuzes om zijn vrijetijdsbesteding in te vullen.

  Christophe Daman, sales manager Keesing Belgi, en Stefaan Cornilly.

 • de periodiek I juli-augustus-september 201514

  Fotos van openbare gebouwen en kunstwerken in perspublicaties: een nieuw wetsvoorstel Open VLD kondigde recent aan dat het een wetsvoorstel klaar heeft om de uitzonderingen op het auteursrecht uit te breiden met het zgn. panoramarecht: het recht om fotos te nemen van kunst werken en openbare gebouwen. In principe dient u in Belgi voor het nemen van zulke fotos nog steeds toestemming te verkrijgen van de betrokken kunstenaar of architect. Volgens Patricia Ceysens en Frank Wilrycx van Open VLD is deze visie achterhaald en dient devrijheid van het individu om fotos te nemen in de publieke ruimte te primeren op de auteursrechtelijke bescherming van kunstwerken en gebouwen.

  Willem-Jan CosemansAdvocaat OLSWANG

  Huidige situatie

  Een werk geniet automatisch auteurs-rechtelijke bescherming indien het is uitgedrukt in een concrete vorm en voldoet aan de vereiste van origina-liteit. Voor kunstwerken en openbare gebouwen is meestal voldaan aan beide vereisten. Deze auteursrechte-lijke bescherming heeft tot gevolg dat het nemen van fotos van kunstwerken of openbare gebouwen zonder de voorafgaande toestemming van de auteur in principe een inbreuk uit-maakt op het auteursrecht, tenzij een uitzonde ring op het auteursrecht van toepassing zou zijn.

  De Europese Auteursrechtrichtlijn (uit 2001) bepaalt in verband met het panoramarecht dat elke lidstaat een uitzondering op het auteursrecht mag invoeren ten aanzien van het gebruik van werken, zoals werken van archi-tectuur of beeldhouwwerken, gemaakt om permanent in openbare plaatsen te worden ondergebracht. Demeeste lidstaten hebben een dergelijke beperking (al dan niet in zijn geheel) ingevoerd, maar o.a. Belgi, Frankrijk, Itali, Griekenland en Luxemburg hebben dit niet gedaan.

  Dit betekent dat u in Belgi op zoek moet gaan naar andere uitzonde ringen in de Belgische Auteurswet diemoge-lijk van toepassing zijn op dat u derge-lijke fotos kan gebruiken in perspubli-caties.

  Zo kan de auteur van het kunstwerk of gebouw zich niet verzetten tegen het gebruik van zijn werk in actualiteiten-verslaggeving. Deze uitzondering dient om de persvrijheid te vrijwaren. De foto van het kunstwerk of gebouw moet dan wel worden gebruikt met het oog op informatie en in een verslag dat over actuele gebeurtenissen wordt uitgebracht. De uitzondering geldt daarom enkel voor informatiemedia (kranten, weekbladen, nieuwspaginas op het internet, journaals, en bijho-rende duidings programmas).

  Evenmin kan een auteur zich verzetten tegen het gebruik van een werk dat tentoongesteld is in een voor het publiek toegankelijke ruimte (bijv. gebouwen, standbeelden, muur schilderingen, etc.). Wel moet het gaan om een inci-denteel of toevallig gebruik. Van zodra het werk het middelpunt uitmaakt van de foto of het gebruik van de foto een commercile doel stelling nastreeft, kan de uitzondering niet worden toegepast.

  U kan tenslotte wel recensies van kunstwerken en openbare gebouwen schrijven, waarbij een foto van het desbetreffende werk wordt gebruikt, aangezien u dan wellicht een beroep kan doen op het citaatrecht.

  De beschermingsduur van auteurs-rechtelijk beschermde werken loopt tot zeventig jaar na het overlijden van de auteur. Na het aflopen van deze beschermingsduur valt het werk in het

  publiek domein en kan men opnieuw in alle vrijheid fotos nemen van dit werk. Dit heeft tot gevolg dat een kunstwerk/ openbaar gebouw zoals het Atomium niet zonder toestemming mag worden gefotografeerd tot 2075. Gelukkig maakt het Atomium in zijn beleid wel een onderscheid tussen fotos voor per-soonlijk gebruik en voor commercile doeleinden. Fotos voor persoonlijk gebruik mogen namelijk vrij en zonder vergoeding worden gemaakt.

  Aan bovengenoemde complexiteit wenst men nu door het aangekondigde wetsvoorstel verandering te brengen.

  Het wetsvoorstel: Een erkenningvan het panoramarecht

  Het aangekondigde wetsvoorstel beoogt de vrijheid van het individu om fotos te nemen in de publieke ruimte te laten primeren op de auteursrechte-lijke bescherming van kunstwerken en gebouwen. Het argument is dat kunst werken immers doorgaans met publieke middelen worden aangekocht met als doel een esthetische omgeving te creren. De auteur van het kunst-werk is bovendien op voorhand op de hoogte van de openbaarheid van zijn werk. Daarnaast is het panorama-recht reeds gekend in de meeste

  #Pro Justitia

 • de periodiek I juli-augustus-september 2015 15

  ADVERTENTIE

  ALLEEN UW BOMMA PUZZELT?THINK AGAIN, IEDEREEN PUZZELT!Contacteer ons via Keesing BelgiumBisschoppenho aan 383 | 2100 Deurne03 360 51 04 | [email protected]

  Volg ons ook op

  2100 Deurne

  De nr.1in Puzzelland!

  KEE-4554-advertentie-DEF.indd 1 26/06/15 09:51

  Fotos van openbare gebouwen en kunstwerken in perspublicaties: een nieuw wetsvoorstel

  Europese lidstaten. Om deze redenen heeft het wetsvoorstel als doel het panoramarecht te integreren in het Belgisch auteursrecht.

  Wat zal dit wetsvoorstel nu veranderen? Indien het voorstel wordt ingediend en aanvaard, zal het nemen van fotos van gebouwen en kunstwerken in de publieke ruimte voortaan toegestaan zijn. Deze fotos zullen mogen gedeeld worden op sociale media en gepubli-ceerd worden in boeken of op web-sites. Wat niet toegelaten zal zijn, is het publiceren van modeltekeningen van bestaande gebouwen of kunst werken.

  Het moet gaan om het kunstwerk zoals het zich bevindt in zijn natuurlijke om-geving. Het permanent aanwezig zijn in het openbaar domein is hierbij een verplicht element.

  Kunstwerken in musea of tijdelijke tentoonstellingen zullen daarentegen beschermd blijven door het auteurs-recht. Kunstwerken die slechts tijdelijk zijn opgesteld vallen dus niet onder het nieuwe wetsvoorstel.

  Het wetsvoorstel moet nog worden ingediend en dan is het inderdaad nog koffiedik kijken of het wetsvoor-

  stel, al dan niet met amendementen, zal worden goedgekeurd. Bovendien heeft Europees commissaris Oettinger, bevoegd voor digitale economie en samenleving, ook aangekondigd dat het n van zijn prioriteiten is om het auteursrecht, dat op heden vervat ligt in verschillende richtlijnen, verder te harmoniseren.

  Het auteursrecht blijft dus in volle evolutie. Wij houden u graag hiervan op de hoogte!

  Oplossing cover-kruiswoordraadsel

  D

  enks

  por

  t

 • Met dank aan

  businesspartnersstructurele partner

  #UPP info

  Woensdag 16 december 2015

  UPP

  bij Palm Breweries (Steenhuffel)

  18.30 uur Welkomspeech

  CEO Palm Breweries, Jan Vandenwyngaerden

  (ex-CEO Sanoma, ex-voorzitter UBA)

  ~19.00 uurRondleiding

  in de brouwerij

  ~20.30 uurDegustatie

  ~21.00 uurNetwerking

  Savethe date

  nieuwjaarsreceptie