metabolismus látek a energií

22
Metabolismus látek a energií Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Upload: karli

Post on 09-Jan-2016

74 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Metabolismus látek a energií. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Metabolismus. Organismus: živá soustava, která vykonává všechny základní životní funkce, je prostorově ohraničen vůči okolí, omezen v čase - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Metabolismus látek a energií

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Metabolismus

Organismus:

– živá soustava, která vykonává všechny základní životní funkce, je

prostorově ohraničen vůči okolí, omezen v čase

– živé organismy jsou vysoce uspořádané struktury – otevřené systémy

neustále přijímají nové látky, energii a informace

– soubor všech těchto složitých reakcí = látková přeměna = metabolismus

– chemické reakce doprovázeny změnami energetickými:

• látkový a energetický metabolismus

2Metabolismus látek a energií

Metabolismus a člověkčlověk patří mezi:

chemoorganotrofní aerobní organismy:

– chemotrofní:• získávají energii oxidací živin

– heterotofné – organotrofní:• zdrojem uhlíku jsou jiné organické látky

• cukry, tuky, bílkoviny

– aerobní:• ke svému životu potřebuje kyslík

Metabolismus látek a energií 3

Vysvětlete co znamená chemorganotrofní aerobní organismus?

Metabolismus - rozdělení

anabolismus• vytváření složitějších látek z látek

jednodušších

• spotřeba energie

• endergonické děje

katabolismus• štěpení složitějších látek na

jednodušší

• uvolňována energie

• exergonické děje

4

Metabolismus

Metabolismus:– Anabolické reakce:

• tělo si syntetizuje látky tělu vlastní

• stavební látky potřebné pro růst těla, pro obnovování buněk

• biologicky významné látky: enzymy, hormony, NK, plazmatické bílkoviny

- Katabolické reakce:• část vstřebaných živin tělo štěpí na látky jednodušší, uvolňuje se při nich

energie

• štěpení složitých látek probíhá ze přítomnosti kyslíku v řadě reakcí, které tvoří společnou metabolickou dráhu při aerobní oxidaci sacharidů, lipidů a proteinů = Krebsův cyklus = citrátový cyklus

• uvolněná energie ve formě ATP – další využití

Metabolismus látek a energií 5

Porovnání funkcí anabolismus x katabolismus

anabolismus

obnovení živé hmoty

energetická zásoba

(mechanická práci, transport)

vytváření látek potřebných k řízení

(hormonů, enzymů)

katabolismus

udržení tělesných funkcí

štěpení a využití potravy

termoregulace

pohybová aktivita

Metabolismus látek a energií 6

Oba děje řízeny nervově i hormonálně. Ve zdravém v těle jsou v rovnováze. V období růstu jsou zvýšeny anabolické děje, ve stáří se metabolismus snižuje.

Bazální metabolismus

Bazální metabolismus(BMR):

– energetická spotřeba nezbytná k udržení základních, životně nezbytných funkcí

• srdeční činnost, dýchání, práce mozku

– minimálnímu množství energie potřebné k udržení homeostázy

– závisí na:

• povrchu těla, věku, pohlaví

• mladý muž: BMR = 40 kcal/m2/hod = 2000 kcal/den

Metabolismus látek a energií 7

Co musí obsahovat potrava?

Potrava musí obsahovat:

Metabolismus látek a energií 8

hlavní centrum = játra

Metabolismus sacharidůSacharidy = cukry:

– nejpohotovější a nejdůležitější zdroj energie

– podíl v potravě činí 50% i více

– glukóza(množství v krvi = glykémie):

• prakticky jediným zdrojem energie pro NS

• hlavní zdroj energie pro kosterní svalstvo

– v potravě:

• většinou v podobě polysacharidů: chleba, pečivo, obilniny, brambory

– z nadbytku sacharidů se tvoří tuky - obezita

Metabolismus látek a energií 9

Metabolismus sacharidůMetabolismus sacharidů:

– vstřebávají se rozštěpené na glukózu v tenkém střevě – vrátnicovým oběhem do jater

– vstřebané jsou zadržovány v játrech a postupně uvolňovány • řízeno nervově(hypothalamus) a hormony žláz s vnitřní sekrecí(inzulín, adrenalin)

– tvoří se z nich glykogen = živočišný škrob

– málo se glykogen ukládá jako pohotový zdroj energie• glykogen = 300 -400g

• hodnoty závisle na jídle či hladovění

• uložen i ve svalech – zdroj pro svalstvo

– glukóza:• nejdůležitější sacharid

• glykemie: 80 -120mg/100cm3

• hyperglykémie, hypoglykémie

– zásoba sacharidů poměrně malá:• vytváří se i z bílkovin i tuků

– z nadbytku se tvoří tuk

Metabolismus látek a energií 10

Metabolismus sacharidů

11Metabolismus látek a energií

Popište obrázek vlastními slovy?

Metabolismus tukůLipidy = tuky:

– jsou to estery vyšších mastných kyselin s glycerolem

– nejvydatnější energetická rezerva organismu

• stavební součást všech buněk(biomembrán)

• tuk zásobní – podkožní vazivo, okolí orgánů, dutina břišní, kostní dřeň

• tepelná izolace

– rozpouštějí se v nich některé vitamíny – A, D, E a K

– obsahují mastné kyseliny, které si organismus není schopen vytvářet

– rostlinné tuky x živočišné

12Metabolismus látek a energií

Metabolismus tukůMetabolismus tuků:

– podle potřeby se neustále vyměňuje a v podobě kapének přichází do krve a poté do jater• při trávení jsou tuky nejdříve žlučí emulgovány, dále se štěpí pomocí lipáz na

glycerol a mastné kyseliny

• glycerol – využit jako zdroj energie nebo přeměněn na glykogen

• vyšší mastné kyseliny – oxidací využívány jako zdroj energie

– řízen z mezimozku, humorálně

– koncentrace tuků v krvi:• lipémie: 360 – 820mg/100cm3

– při hladovění se může až 90% vyčerpat

Metabolismus látek a energií 13

Metabolismus tuků

Metabolismus látek a energií 14

Popište obrázek vlastními slovy?

Metabolismus bílkovinPeptidy = bílkoviny:

– nejdůležitější součástí živé hmoty, jejich přeměna je podstatou všech

životních projevů

– hlavní stavební součást buněk, jaderných bílkovin, nelze je plně nahradit

– jsou složeny z aminokyselin:

• postradatelné:

– dovede si organismus syntetizovat

• nepostradatelné:

– musí organismus pravidelně dostávat v potravě

– valin, leucin, lyzín a další

Metabolismus látek a energií 15

Metabolismus bílkovinMetabolismus bílkovin:

– proteázy štěpí bílkoviny na aminokyseliny, přicházejí do krve:• aminoacidémie – množství aminokyselin v krvi; 35 – 65mg/100cm3

– zdrojem aminokyselin jsou bílkoviny z potravy, jsou potřebné:

• syntéza bílkovin tkání a krve

• syntéza bílkovinných enzymů

• syntéza některých hormonů

• k přestavbě na sacharidy a tuky

• jako zdroj energie

– odbourávání bílkovin:• aminokyseliny ztratí aminovou skupinu (deaminace), vznikne amoniak a ten je v

játrech v ornitinovém cyklu přeměněn na močovinu

– řízení metabolismu nervově i humorálně

Metabolismus látek a energií 16

Metabolismus bílkovin

Metabolismus látek a energií 17

Popište obrázek vlastními slovy?

Pyramida zdravé výživy

http://www.fzv.cz/pro-media/publikace/informacni-materialy/pyramida-zdrave-vyzivy/115-pyramida-zdrave-vyzivy.aspx

Zdravá výživa

Metabolismus látek a energií 19

Vyhledejte si další informace o zdravé výživě.Vypracujte prezentaci o zdravém životním stylu, se

zaměřením na zdravou výživu..

Choroby, onemocnění a poruchy• poruchy příjmu potravy:

– mentální anorexie, bulimie

• obezita

• dna

• diabetes melitus – cukrovka

• celiakie:– „bezlepková dieta“

• fenylketonurie:– dědičné metabolické onemocnění spočívající v poruše přeměny aminokyseliny

fenylalaninu na tyrosin

– přísná dieta – dospívání

• osteoporóza:– řídnutí kostní tkáně

Metabolismus látek a energií 20

Jaké znáte choroby, onemocnění nebo poruchy metabolismu?

Metabolismus látek a energií 21

Jak chránit metabolismus a předejít onemocnění?

Prevence onemocnění

Vyhledejte si další informace důležité pro život?

Zdroje:

použité zdroje viz. prezentace: Zdroje a literatura

22Metabolismus látek a energií