sinteza curs drept comercial

Download Sinteza Curs Drept Comercial

Post on 24-Feb-2018

294 views

Category:

Documents

13 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/25/2019 Sinteza Curs Drept Comercial

  1/80

  ***OBIECTIVE OPERAIONALE

  ALE PROCESULUI DE STUDIU AL DISCIPLINEIDREPT COMERCIAL

  1. nsuirea temeinic i sistematic a conceptelor i legislaiei speciale, n materie comercial.

  2. nelegerea importanei activitii economice i a nsuirii etapelor care stau la baza formrii statutului profesionistuluii a dezvoltrii domeniului comercial.

  3. nsuirea celor mai importante proceduri n materie comercial.

  4. ezvoltarea abilitilor i competenelor de a elabora diferite opinii, proiecte i programe cu inciden n domeniuldreptului comercial.

  !. "amiliarizarea cu legislaia european n domeniul dreptului comercial.

  #. $ealizarea cone%iunilor dintre speele i opiniile doctrinare din dreptul comercial.

  ***

  BIBLIOGRAFIE RECOMANDAT:

  1. Crpenar! S"an#$ D. % TRATAT DE DREPT COMERCIAL ROMAN, &ditura 'niversul (uridic, )ucureti,2*12,+onform oului +od +ivil-

  &. Tr#! I'n % TRATAT TEORETIC I PRACTIC DE DREPT COMERCIAL! olumul / i //, &ditura+.0. )ec,)ucureti, 2**

  (. Ge'r)e#! I'n L#a % DREPT COMERCIAL ROMAN, olumul / i //, &ditura )&+5, )ucureti, 2**2

  +. NOUL CODUL CIVIL!rep,-$#a" n /'n$"'r- O0$#$a- nr.231.24.&2115. M'"$#a! Ra6 I.5 Ber#ea! L#$an % Drept Comercial Roman i Drept Bancar 6 Volumul I : DREPT COMERCIAL

  ROMN! &ditura umina e%, )ucureti, 2**1

  7. S#8$a! I'an % DREPT COMERCIAL, &ditura 0amangiu, )ucureti, 2**7

  4. S#8$a! I'an5 Pre#re! T$" %Le!ea "ociet#$ilor comerciale nr%&'('))* + Analie i comentarii pe articole,ediia a 28a,&ditura 0amangiu, )ucureti, 2**7

  1

 • 7/25/2019 Sinteza Curs Drept Comercial

  2/80

  9. Crpenar! S"an#$ D.5 Ne/e! Va$-e! ;'"#a! M$8a$ A6r$an % Le!ea nr%-.(/**0 pri1in2 proce2ura in"ol1en$ei +comentarii pe articole, ediia a 28a,&ditura 0amangiu, )ucureti, 2**

  ordinea public> i se refer> la organizarea i activitatea statului i a puterilor

  publice constituite n stat, precum i la raporturile Curidice stabilite ntre guvernani i cei guvernai, dreptul privat se ocup> deordinea Curidic> privat>, reglementEnd raporturi sociale de interes individual, particular, stabilite ntre persoane fizice sau Curidice

  private.

  2

 • 7/25/2019 Sinteza Curs Drept Comercial

  3/80

  a rEndul s>u, dreptul privat este divizat n dou> mari ramuri 6 dreptul civil i dreptul comercial.

  1.N'=$nea 6e #'/er=&timologic, termenul de comer provine din limba latin>, cuvEntul FcommerciumG formEndu8se prin Cu%tapunerea a

  dou> cuvinte H FcumG i Fmer%, mercisG, avEnd semnificaia Fcu marf>G.in punct de vedere semantic, conceptul de comer are multiple semnificaii.stfel, n limbaCul uzual, prin comer se ntelege activitatea constEnd n cump>rarea, vEnzarea sa scBimbul de m>rfuri,

  bunuri, valori sau servicii.n sens economic, comerul reprezint> o activitate de distribuie a produselor finite, a valorilor i a serviciilor aferente,realizat> n scopul obinerii unui profit.

  in perspectiva care ne intereseaz>, sunt ns> de reinut semnificaiile distincte pe care aceast> noiune le dobEndete ndomeniul Curidic.

  oiunea Curidic> de comer este, mai larg> decEt cea economic>, avEnd o sfer> de cuprindere mai mare.

  &. O,$e#"- 6rep"-$ #'/er#$a-?biectul dreptului comercial este definit n doctrina internaional> de drept comercial fie prin referire la normele

  Curidice aplicate profesionitilor ;sistemul subiectiv, ntrucEt se raporteaz> la subiectul raportului Curidic=, fie prin referire lanormele Curidice aplicabile comerului, adic> acelor operaiuni i acte calificate prin lege ca activiti de producie,comer sau

  prestri de servicii, indiferent cine le s>vErete ;sistemul obiectiv, ntrucEt pune accentul pe operaia comercial> care constituieobiectul raportului Curidic=.

  (. De0$n$=$a 6rep"-$ #'/er#$a-

  defini dreptul comercial nu este un demers facil. n primul rEnd, este necesar s> facem distincie ntre materia Curidic>i disciplina de studiu, ambele purtEnd aceeai denumire, dei ultima este doar un instrument de cercetare tiinific> a normelor

  Curidice ncorporate materiei comerciale.in cele ar>tate n leg>tur> cu noiunea de comer i obiectul dreptului comercial rezult> elementele pe baza c>rora se

  poate defini dreptul comercial, ca ramur> a sistemului nostru de drept.reptul comercial este un ansamblu de norme Curidice de drept privat, care reglementeaz> raporturile Curidice izvorEte

  din s>vErirea actelor Curidice, faptelor si operaiunilor considerate de lege ca activiti de producie,comer sau prestri deservicii, precum i statutul profesional si raporturile Curidice la care particip> persoanele ce au calitatea de profesionist.

  E>'-=$a 6rep"-$ #'/er#$a- n R'/n$an $omEnia, pentru o lung> perioad> de timp, comerul a fost condus potrivit unor reguli cutumiare, fie de sorginte

  local>, fie str>in>, preluate ca urmare a raporturilor cu negustori str>ini.Irimele legiuiri scrise din J>rile $omEne ;Iravila lui asile upu i ndreptarea legii a lui Katei )asarab= nu

  curpindeau reguli comerciale cu caracter special, fiind aplicabile atEt profesionitilor, cEt i neprofesionitilor. cestea apar n+odul lui ndronacBe onici din 114, care reglementa i Fdaraverile comercialeG i Ficonomicosul falimentG.

  +odul +aragea ;11A 6 Kuntenia= i +odul +alimacB ;12 6 Koldova= se caracterizeaz> i ele prin aceeaiparcimonie n materie comercial>, ultimul remarcEndu8se totui prin reglementarea vEnz>rii comerciale, a primelor societ>icomerciale ;Ftov>r>ii negu>toretiG= i a FrEnduielii concursului creditorilorG 6 a falimentului.

  up> aparitia +odului comercial francez ;1*A=, acesta a fost aplicat n Kuntenia i Koldova, prin receptarea lui dec>tre $egulamentele organice din 131. n 1#4, dup> constituirea statului unitar romEn, a fost adoptat> +ondica de comerciu aIrincipatelor 'nite $omEne, care reproduce i ea modelul francez.

  n anul 1A, a fost adoptat+odul civil romEn, care a fost abrogat prin intrarea n vigoare a oului +od +ivil.+odul comercial romEn din 1A, cu modific>rile ulterioare, s8a aplicat pEn> n 174 cEnd, datorit> naionaliz>rii i

  instaur>rii relaiilor socialiste de proprietate i a economiei planificate centralizate, a fost considerat ca fiind c>zut n desuetudine,r>mEnEnd aplicabil numai n raporturile de comer e%terior.

  up> pr>buirea, n decembrie 177, a sistemului comunist i consecutiv declar>rii $omEniei ca stat al economiei depia>,+odul civil i8a redobEndit atributele de principal> reglementare a raporturilor comerciale. esigur c>, urmare a faptului c>prin evoluia istoric>, unele instituii ale sale sunt dep>ite i datorit> faptului c> dezvoltarea comple%> a vieii comerciale

  moderne solicit> m>suri adecvate, s8a simit nevoia emiterii unor noi acte normative care s> contureze drumul $omEniei spreeconomia de pia>.'n prim act normativ de acest gen a fost ecretul8ege nr.!4 a

  activit>ii comerciale sub forma ntreprinderilor mici, asociaiilor cu scop lucrativ, asociaiilor familiale i persoanelor fizice cuactivitate independent>.

  ceste forme au constituit primele forme embrioare ale economiei de pia>. ar era necesar> i o reform> de structur>,prin care fostele unit>i economice s> fie transformate n ageni ai economiei de pia>. cest fapt s8a realizat prin adoptarea egiinr.1!ilor economice de stat n regii autonome i societ>i comerciale.

  stfel, au ap>rut n $omEnia post8revoluionar> primele societ>i comerciale cu capital integral romEnesc. 'rmare aacestei transform>ri, s8a instaurat n relaiile dintre noile entit>i Curidice principiul libert>ii contractuale, bazate pe reglement>riale dreptului comun, cuprinse n+odul civil i +odul civil.

  3

 • 7/25/2019 Sinteza Curs Drept Comercial

  4/80

  u urmat acte normative prin care s8a creat cadrul Curidic de reorganizare a economiei pe principiile pieei. stfel, aufost adoptate reglement>ri privind societ>ile comeciale, reorganizarea Cudiciar> i falimentul, concurena, valorile mobiliare i

  pieele reglementate ;bursele= de valori i multe altele.cest proces legislativ este nc> n plin> desf>urare, o serie de acte normative fiind completate i modificate n

  decursul timpului sau cBiar nlocuite cu noi prevederi. Le poate deCa afirma c> reforma dreptului comercial, n aceast> perioad> detranziie, a fost concentrat> pe trei mari direciiH eliminarea actelor normative ce constituiau structura sistemului socialist de drept,reformarea vecBilor instituii ale dreptului comercial, pentru a le adapta evoluiei internaionale din ultimii !* de ani i, ntr8o

  etap> mai recent>, armonizarea legislaiei romEne la aceea a 'niunii &uropene ;acMuis comunitaire=.

  D D D D D

  3ec$iunea II I>'are-e 6rep"-$ #'/er#$a-

  n sens formal, prin izvor de drept comercial se nelege forma de e%primare a normelor Curidice care reglementeaz"materia comercial".

  n funcie de natura lor, izvoarele dreptului comercial sunt clasificate n dou> categoriiH8 izvoare normative ;izvoare formale de drept- izvoare creatoare=, reprezentate de lege-8 izvoare interpretative ;informale, reprezentate de uzanele comerciale, destinate interpret>rii actelor normative sau a

  voinei p>rilor n raporturile Curidice comerciale=.

  1. I>'are 0'r/a-e/zvoarele formale ale dreptului comecial sunt +odul civil i legile comerciale speciale.+u privire la corelaia dintre aceste izvoare formale, este de precizat c> se aplic> principiul pe#$a-$a )enera-$,

  6er')an"H, potrivit c>ruia norma special> derog> de la legea general>.stfel, n