tehnologije izvodjenja dubokih fundiranja - skice sa predavanja.pdf

Download TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

Post on 06-Jul-2018

273 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  1/32

  TEHNOLOGIJE IZVOĐENJA

  DUBOKOG FUNDIRANJA

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  2/32

  • Pojam “duboko fundiranje” nije sasvim jasno definisan važećimpropisima, ali se može smatrati da obuhvata sva ona fundiranja kojaiziskuju posebne mere zaštite temeljnih jama da bi se sprečilo

  urušavanje zemlje.• U nekim zemljama, kao na primer u Ruskoj Federaciji, sve temeljne

   jame dublje od 5,00 metara se svrstavaju u slučajeve dubokogfudiranja.

  • Kod slučajeva dubokog fundiranja potrebno je obezbediti stabilnost

  okolnog tla i objekata od urušavanja u temeljnu jamu, i to se postižerazličitim postupcima, tehnologijama i opremom. Ovo je predmetdanašnjeg predavanja i ono će dati osnove koje bi trebalo da znajuprojektanti arhitektonskih objekata, jer načini izvođenja dubokofundiranih temelja može bitno da utiče na postavku konstrukcije

  objekta koji se projektuje pa samim tim i na arhitektonska rešenja.

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  3/32

  • Treba razlikovati pojam “dubokog temelja” i “dubokogfundiranja”.

  • Pojam dubokog temelja je jasno definisan propisima i

  podrazumeva da su to takve temeljne konstrukcije koje imajuodnos visine prema širini veći od 4, odnosno da poredkontaktnog napona u temeljnoj spojnici sila od objekta se

  prenosi na tlo i trenjem između temelja i okolnog tla.

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  4/32

  NAČINI IZVOĐENJA DUBOKOGFUNDIRANJA

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  5/32

  AKTIVNI ZEMLJANI PRITISAK

  U slučajevima kada se projektuje kaskadno oblikovan teren, iliukopana konstrukcija, vrši se zasecanje tla. Tako profilisan teren nijeu stanju da samostalno stoji i da ne dođe do obrušavanja, kaoposledice savlađivanja unutrašnjeg trenja između čestica tla. Pritisakzemlje koji bi doveo do obrušavanja naziva se zemljani pritisak. Onse prihvata potpornim konstrukcijama.

  Intenzitet aktivnog zemljanog pritiska određuje se iz uslova da setlo iza potporne konstrukcije nalazi u stanju granične ravnoteže, dane postoji trenje između potpornog zida i tla iza zida, i da je terenna vrhu zida horizontalan.

  Određivanje aktivnog zemljanog pritiska 

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  6/32

  Montažni zid sa zategom

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  7/32

  • Sllika 2. Montažni zid sa kosnikom

  Montažni zid sa kosnikom

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  8/32

  Dijafragme

  Dijafragame su takve konstrukcije koje svojim ukljestenjem u tloispod kote iskopa formiraju sistem konzole koja nosi horizontalnepotiske tla i time obezbeđuju temeljnu jamu.

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  9/32

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  10/32

   Anker ovawemd i jaf r agmi pomo} u { i pova

   Anker ovawemd i jaf r agmi pomo} u anker nog bl oka

  Pri mena al uvi jal ni h anker a

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  11/32

  Primer privremenog obezbedjenja temeljne jame dijaftagmama

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  12/32

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  13/32

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  14/32

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  15/32

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  16/32

  • Konstrukcija objekta kao potpora

  Konstrukcija objekta kao potpora

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  17/32

  Tehnologija "Semi Top Down" 

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  18/32

  План -3 этажаМ 1:200

  Л

  К

  И

  Ж

  Е

  Д

  Г

  В

  1

  3

  4   5   6 7 8   9 12   13

  15

  16

  17

  19   20   21   221810 11   14

  2

  Y  

  П

  М

  К

  И

  Ж

  Е

  Д

  В

  Б А

  М +

  П +

  4

  К1К1

  К1

  К1 К1   К1   К1   К1  К1

  К1 К1   К1

  К1

  К1 К1 К1

  К1   К1 К1

  К1 К1 К1

  К1 К1   К1

  К1 К1 К1

  К1 К1 К1

  К1 К1 К1

  К2

  К2

  К2

  К2

  К2 К2

  К2 К2

  К2 К2

  К2

  К2

  К2

  К2

  К2 К2 К2К2 К2

  К2

  К2

  К2 К2

  К2

  К2

  К2

  К2

  К2

  К2   К2

  К2 К2

  К2 К2 К2 К2   К2

  К2

  К2

  К2

  К2

  К2

  К2

  К2 К2

  К2

  К2 К2

  К2К2

  К2К2

  К2К2

  2 x I 40Ш2

  К1 К2

  К2

  1 x I 40Ш2

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  19/32

  ЛКИЖЕДГВ

  Б

   А ПМ

  -4

  -3

  -2

  -1

  1  -0.100

  -3.550

  -6.850

  -10.150

  -13.750

  -15.300   -15.150

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  20/32

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  21/32

  • Obezbeđenje postojećeg objekta novimobjektom

  Obezbeđenje postojećeg objekta novim objektom

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  22/32

  Čelični "mega" šip

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  23/32

  Obezbedjenje jame nizom šipova

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  24/32

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  25/32

  GREŠKE I PROPUSTI

  • greške u pristupu problemu;

  • greške u proračunu;

  • ne sagledavanje realnog okruženjalokacije;

  • pokušaji da se ubrzaju radovi, odnosno dase izvrši ušteda u vremenu izgradnje i ceniradova;

  • nemarni odnos prema pravilima struke.

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  26/32

  Korektno izvedni šipovi sa naglavnom gredom

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  27/32

  Posledica ne adekvatne primene tehnološkog postupka obezbeđenja temeljne jame

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  28/32

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  29/32

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  30/32

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  31/32

 • 8/17/2019 TEHNOLOGIJE IZVODJENJA DUBOKIH FUNDIRANJA - SKICE SA PREDAVANJA.pdf

  32/32